Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä"

Transkriptio

1 D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 2/2013 Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä

2 SISÄLLYSLUETTELO Osaaminen esille uudella tavalla Open Badgen avulla 4 Ajankohtaista 6 Vertaistukea ja ohjausta verkossa 7 Työssäoppimispäiväkirja ja opinnäyte saivat uuden ilmeen eportfoliona 8 Ratkaisut ja palvelut 10 s. 4 s. 7 s. 8 2 D-Mail 2/2013

3 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Uusia välineitä tulevaisuuden osaajille Tuttu suomalainen sanonta Oppia ikä kaikki ei vanhene koskaan. Oppimisen näyttämisen ja tunnistamisen välineet ja tavat ovat kehittyneet viime vuosina paljon, eikä oppimista ajatella enää tapahtuvan yksistään kouluissa ja kursseilla. Oppimista tarkastellaan yhä enemmän henkilökohtaisena prosessina, joka antaa oppijalle itselleen aktiivisemman roolin. Näin on erityisesti portfoliota koostaessa, jossa lopputuotos tai suoritusmerkintä voi tulla yhteisöllisestä työskentelystä, tai oman osaamisen analysoinnista perinteisen tentin sijaan. Omaan portfolioon tai ansioluetteloon liitetyt todistukset ja sertifikaatit kertovat koulutuksen kautta hankitusta osaamisesta. Jäljelle jää silti kysymys siitä, miten osaaja voi tehdä näkyväksi sellaisia työelämän kannalta olennaisia taitoja, jotka hän on hankkinut koulutuksen ulkopuolella vapaamuotoisten oppimiskokemusten, harrastusten, tai vaikkapa vapaaehtoistyön kautta? Tämä on keskeinen asia, koska tietoyhteiskunnassa osaajat oppivat entistä enemmän toimimalla eri yhteisöissä ja verkostoissa. Tällaiset muutokset ovat näkyvissä työpaikoilla jo nyt. Erilaisissa ammatillisissa verkostoissa liikkuvat työntekijät näyttävät ja jakavat osaamistaan avoimesti, ja myös käyttävät verkostojaan ammatillisten pohdintojen työstämiseen. Osaamisen kehittyminen nähdään yhä enemmän jatkumona, joka ei pääty opiskeluvuosiin. Jonkin taidon esittäminen ulkoisella keinolla vaikkapa taitomerkin avulla ei ole ajatuksena uusi. Tietoyhteiskunnassa taitomerkkien täytyy kuitenkin olla helposti jaettavissa ja näytettävissä virtuaalisesti. Tähän tarpeeseen vastaa Mozilla-yhtiön lanseeraama Open Badge (osaamismerkki) konsepti. Se on visuaalinen keino, jolla henkilö voi todistaa osaamistaan tai taitoaan haluamissaan kanavissa verkossa. Kerromme Open Badgesta tässä lehdessä muun muassa OK-opintokeskuksen kokemusten kautta. Badgen myöntäjänä eli osaamisen tunnustajana toimii jokin taho, kuten oppilaitos, järjestö tai yritys. Vaikka osaamismerkki on ajatuksena erittäin henkilölähtöinen, Open Badge -konseptissa mukana oleminen voi tuoda huomattavaa lisäarvoa myös niitä myöntäville organisaatiolle. Oppilaitoksille Open Badge antaa mahdollisuuden tuoda esiin eri tutkinnoissa olevia pienempiä osa-alueita, jotka muuten saattaisivat jäädä katveeseen. Se voi olla myös keino tuoda tutkinnon arvoa paremmin esiin, tai osoittaa tutkinnon antamaa osaamista konkreettisemmin. Yrityksille ja niiden sidosryhmille Open Badge osaamismerkin avulla organisaation koko osaaminen tai hiljainen tieto tulee näkyväksi muillekin kuin vain yrityksen johdolle. Kiinnostavaa voi olla myös partnerien tai yhteistyökumppanien sertifiointi Open Badgen avulla. Osaamismerkkien käyttö on lähtenyt nopeasti liikkeelle sekä Suomessa että kansainvälisesti. Discendum Oy on ollut omalta osaltaan tuomassa konseptia suomalaisten toimijoiden tietoisuuteen yhteistyössä Mozillan kanssa. Järjestämme esimerkiksi osaamismerkkien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää koulutusta, johon toivotamme aiheesta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi. Olemme sitoutuneet elinikäisen oppimisen menetelmien kehittämiseen myös yrityksemme strategian tasolla. Eric Rousselle Toimitusjohtaja D-Mail 2/2013 3

4 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 Lotta Männikkö, koulutussuunnittelija, OK-opintokeskus: Osaaminen esille uudella tavalla Open Badgen avulla Virtuaalinen osaamismerkki, Open Badge, antaa organisaatioille ja järjestöille uusia keinoja oman toimintansa esittelyyn. Se myös tukee yksilön elinikäistä oppimista ja auttaa tekemään näkyväksi osaamista, joka voi olla hankittu koulu- tai työmaailman ulkopuolella vaikkapa harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä.

5 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 OK-opintokeskus on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka tutkii, kehittää ja ohjaa järjestöllistä koulutusta. Se kouluttaa 67 jäsenjärjestönsä työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoistoimijoita, sekä auttaa kehittämään järjestöissä toteutettavan koulutuksen laatua ja menetelmiä. Vuosittain sen toiminnassa on mukana jopa opiskelijaa esimerkiksi opintojaksojen, vertaisopintoryhmien ja ammatillisen lisäkoulutuksen parissa. Optima on ollut käytössä koulutusten hallinnassa jo vuodesta 2003 lähtien. Kyvyt.fi eportfolio-palvelua puolestaan on käytetty parin vuoden ajan henkilöstön osaamisen kehittämiseen. OK-opintokeskuksessa oltiin jo pitkään mietitty tapoja, joilla järjetötoiminnassa hankittua osaamista voisi tehdä näkyväksi. Koulutuksissamme toimintamallit olivat jo kunnossa, mutta vapaaehtoistoiminnan osalta vastaava asia ei ollut selvä. Eräässä seminaarissa kuulin Mozilla. org:in Open Badge konseptista, joka vastasi tähän tarpeeseen. Eri tyyppisiä taitomerkkejähän on ollut käytössä osaamisen osoittamiseen aina, esimerkiksi partiossa ja Suomen Punaisen Ristin toiminnassa. Meillä ei kuitenkaan ollut resursseja rakentaa itse järjestelmää, jossa tällaisia virtuaalisia merkkejä voisi suunnitella ja myöntää, valaisee Männikkö. Asia oli tärkeä - Optima tarjosi työkalut Kuin sattumalta samoja asioita oli alettu pohtia myös Discendumissa. Eric Roussellen kanssa käytyjen keskustelujen myötä yhteistyö merkkien edistämiseksi lähti muotoutumaan. Koen, että Discendum on aina arvostanut asiantuntijuuttamme järjestöpuolen toimijana ja kuunnellut ajatuksiamme. Pitkäaikaisen yhteistyön aikana on molemminpuolisesti saatu ja annettu hyviä näkemyksiä Optiman, Kyvyt.fi:n ja nyt viimeisimpänä Open Badgen kehittelyyn, Männikkö kertoo. Open Badget otettiin käyttöön koulutuksessa Tunnista ja tunnusta osaaminen, jota tarjottiin erityisesti järjestöjen koulutusvastaaville. Koulutusta varten suunniteltiin kaksi badge-merkkiä, Osaamisen tunnistaja ja Opintojen mitoittaja, joiden visuaalisen ulkoasun Discendumin graafikko toteutti. Koulutuksen viestinnässä huomioitiin heti alusta lähtien Open Badgien myöntäminen. Vaikka merkkiajattelu sinänsä oli jo tuttua, osaamismerkin konseptin avaamiseen ja esittelemiseen osallistujille käytettiin runsaasti aikaa. Innostusta syntyi etenkin mahdollisuudesta jakaa merkkejä sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Google+:ssa ja Kyvyt.fi eportfoliossa. Koulutuksen myötä Open Badgeja myönnettiin Optiman avulla 22 kappaletta. Itselleni koulutussuunnittelijana Badgen käyttöönotto tuki mainiolla tavalla sitä työtä, jota olin tehnyt koulutusten mallien kehittämiseksi joka tapauksessa jo vuosien ajan, Männikkö kertoo. Oman osaamisen aukikirjoittaminen on tärkeä tulevaisuuden taito Konseptin toteuttaminen edellyttää etukäteissuunnittelua Vaikka osaamismerkkien rakentaminen tapahtui OK-opintokeskuksessa kivuttomasti, Lotta Männiköllä on antaa hyviä vinkkejä muille organisaatioille, jotka nyt harkitsevat asiaa. Tärkeimmät asiat voi tiivistää kahteen: ota kokonaisuus haltuun ja satsaa merkkien visuaalisuuteen. Me aloitimme kahden merkin myöntämisellä, mutta jos aloittaisin nyt uudelleen, niin miettisin merkkien tarkoitusta koko organisaation kannalta inflaation välttämiseksi. Merkin ulkoasu puolestaan on ensimmäinen asia, jonka ihmiset näkevät. Siksi on tärkeää, että ne ovat hyvännäköisiä ja kertovat niihin liittyvästä sisällöstä ja osaamisesta. Mietittävää riittää myös jatkossa. Yksittäisestä koulutuksesta myönnetty osaamismerkki oli helppo toteuttaa, mutta vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen todentaminen ja sen kriteerit vaativat enemmän ajattelua. Badge voisi lisäksi kulkea esimerkiksi todistusten rinnalla koulutuksissa, toimia kannustejärjestelmänä työntekijöille, tai olla osa osaamisen virallisempaa sertifiointia. Männikkö seuraa aktiivisesti useita oppimisen ja osaamisen kehittämisen foorumeita. Tulevaisuuden asioina hän näkee osaamislähtöisyyden merkityksen lisääntymisen, riippumatta siitä, missä osaaminen on hankittu. Tulevaisuuden taitoja kenelle tahansa on oman osaamisen aukikirjoittamisen taito. Myös oppilaitosten pitää avata omaa näkemystään osaamisen kehittämisen tunnustamiselle. Open Badge ja eportfolio tukevat arkioppimista: kaikki osaaminen ei tule koulun penkiltä, muistuttaa Männikkö. D-Mail 2/2013 5

6 DISCENDUMIN AJANKOHTAISET Discendum järjestää koulutusta Mozillasäätiön Open Badge -konseptin käyttöönottoon liittyen. Kyvyt.fi eportfoliokilpailu saa jatkoa Syyskaudella 2012 ensimmäistä kertaa pidetty kansallinen eportfolio-kilpailu järjestetään myös tänä vuonna. Uusia ja oivaltavia sähköisiä portfoliotöitä otetaan vastaan välisenä aikana. Katso lisäohjeet Kyvyt.fi:stä osoitteesta: Ensimmäinen kurssi käynnistettiin syyskuun puolivälissä 2013 verkkopohjaisena koulutusjaksona. Sen aikana osallistujat pääsivät tutustumaan osaamismerkkien rakenteeseen, suunnitteluun ja mahdollisuuksiin omien organisaatioidensa kannalta. Kiinnostaako Open Badge? Katso lisätiedot mm. tulevista tapahtumista osoitteesta Tapahtumat Syksyn Optima-päivä järjestetään Espoossa, Laurea ammattikorkeakoulun tiloissa Leppävaarassa. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen julkistetaan verkkosivuillamme alkusyksyn aikana: Lämpimästi tervetuloa! Olemme mukana myös mm. seuraavissa tapahtumissa syksyn 2013 aikana: : Uudista ja uudistu (Henry ry), Helsinki : Verkkoja kokemassa 10-vuotisjuhlaseminaari, Turku : Valtakunnalliset IT-päivät, Tampere : Virtuaaliopetuksen päivät, Helsinki : Online Educa Berlin, Berliini Ajankohtaisimmat tiedot löydät verkkosivujemme uutisista, osoitteessa 6 D-Mail 2/2013

7 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 2 Elina Marttinen, suunnittelija, Nyyti ry: Vertaistukea ja ohjausta verkossa Tove Janssonin sadun mukaan nimetyn Nyyti ry:n perustehtävä on edistää suomalaisten opiskelijoiden hyvinvointia ja elämänhallintaa. Ensi vuonna 30 vuotta täyttävän Nyytin tukipalveluja on ollut saatavissa verkon välityksellä jo vuodesta 1991 lähtien. Esimerkiksi 2000-luvun puolivälissä alkaneet nettiryhmät ovat tarjonneet opiskelijoille turvallisia keskustelufoorumeita eri aiheista, kuten yksinäisyydestä. Nyytin palveluihin kuuluva Elämäntaitokurssi pyrkii tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia, jaksamista ja itsetuntemusta kokonaisvaltaisesti. Kurssia on järjestetty lähitapaamisina, joiden ohessa osallistujilla on ollut käytössään erillinen opaskirja tehtävineen. Elämäntaitokurssin sisältöä on kehitetty ja hiottu vuosien varrella paljon. Kehitystyön myötä Nyyti ry:ssä heräsi ajatus tarjota kurssia verkkopohjaisesti. Mahdollisten toteutustapojen valinnan edessä oli kuitenkin lähes runsaudenpula. Odotamme tulevaisuudessa Elämäntaitokurssille isoja käyttäjävolyymeja, sillä periaatteessa kaikki Suomen opiskelijat ovat kurssin kohderyhmää. Toimittajan valinnassa meidät vakuutti se, että Optiman kanssa voidaan mennä juuri niin pitkälle kuin Nyyti pystyy menemään. Arvostamme järjestelmässä erityisesti luotettavuutta ja toimintavarmuutta, kertoo suunnittelija Elina Marttinen. Vakuutuimme myös Fluminen asiantuntijan kyvystä hahmottaa, kuinka kurssimateriaali pedagogisesti toimisi verkkoon vietynä ja tiivistää tästä visiosta jämpti, toteuttamiskelpoinen projekti, Marttinen jatkaa. Toteutus myös pysyi suunnitellussa aikataulussa. Projekti alkoi kesäkuussa 2012 ja kesälomakaudesta huolimatta eri työvaiheet vedettiin läpi suunnitelmien mukaan. Verkkokurssi oli valmis tuotantokäyttöön syyskuun puolivälissä. Sisällöt tuotettiin Optiman sivupohjilla ja omilla työkaluilla, joista keskeisimpiä olivat päiväkirjaobjekti ja keskustelualue. Verkkoympäristön ulkoasu on kauttaaltaan Nyyti ry:n visuaalisen ilmeen mukainen ja verkkokurssilla opiskeltavat sisältömoduulit on laitettu esille selkeästi ja yksinkertaisesti. Ensivaiheissa syksyllä 2012 ja keväällä 2013 verkkokurssia on käytetty ohjaajakoulutuksiin. Koulutettavina on ollut terveydenhoitajia pääkaupunkiseudulta sekä eri puolilta Suomea. Näissä koulutuksissa Optiman lisäarvoksi on noussut eri paikkakunnilta tulevien ammattilaisten verkostojen tukeminen. Lisäksi säännölliset ilmoitukset ja tehtävät auttavat pi-tämään kouluttautumisen mielessä arjen keskellä. Ohjaajakoulutusten jälkeen tulee Optiman jatkokehitysajatusten aika. Nyytiläisillä muhiikin jo paljon ideoita jatkoa varten. Esimerkiksi Elämäntaitokurssia kohtaan on osoitettu suurta kiinnostusta eri puolilta ja myös verkko-opetuksen monista mahdollisuuksista on hankittu tietoa. Olemme rohkeasti kokeilleet mennä Optimassa videoiden maailmaan, sillä se elävöittää kokonaisuutta paljon. Verkkoympäristöön onkin jo tehty esimerkiksi tervehdysvideo, Marttinen kertoo. Yhtenä ajatuksena on myös kehittää nykyisten nettiryhmien toimintaa siten, että osallistujille pystyttäisiin tarjoamaan tietoa ja keskustelumahdollisuuksia aivan uudella tavalla. Ryhmämuotoinen, elämänhallinnan työkaluja antava verkkokurssi on Suomen mittakaavassa uusi asia, joten nykytilanne on jo todella hyvä. Saimme enemmän kuin uskalsimme toivoa! D-Mail 2/2013 7

8 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Juha Kiukas, tieto- ja viestintätekniikan kouluttaja, Saimaan ammattiopisto: Työssäoppimispäiväkirja ja opinnäyte saivat uuden ilmeen eportfoliona Sähköisenä portfoliona laadittava oppimispäiväkirja helpotti työssäoppimisjaksoa ohjaavien opettajien työtä. Portfoliomuotoinen sisällöntuotantotapa oli myös opiskelijoille luonteva ja motivoiva keino dokumentoida oppimiskokemuksiaan. Saimaan ammattiopisto (entinen Etelä-Karjalan ammattiopisto) on toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa koulutetaan nuoria ammatillisiin perustutkintoihin. Opiskelijoita on yhteensä noin 300 ja toimipisteet sijaitsevat Imatralla ja Lappeenrannassa. Tieto- ja viestintätekniikan kouluttaja Juha Kiukas on ollut aktiivinen sähköisen portfolion eli eportfolion käytön kehittäjä. Syksystä 2012 lähtien Kyvyt.fi eportfolio-palveluun on luotu kaikkiaan noin 200 portfoliota osana hotelli- ja ravintolaalan, lähihoitajien, puuseppien, sekä tieto- ja viestintätekniikan alan koulutuksia. Työssäoppimisen seurattavuus parani Ammatillisessa opiskelussa osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Kolmanteen opiskeluvuoteen ajoittuva harjoittelu kestää kaikkiaan kuusi viikkoa. Opettajalla on velvollisuus seurata harjoittelun edistymistä, mutta opiskelijat etsivät ja järjestävät harjoittelupaikkansa itse. Juha Kiukas on käyttänyt monipuolisesti Kyvyt. fi:n toimintoja työssäoppimisjakson toteuttamisen tukena. Esimerkiksi Ryhmä-toimintoa on käytetty harjoittelupaikkojen koordinointiin. Harjoittelun aikana opiskelijat kirjoittavat oppimispäiväkirjaa blogimuodossa Kyvyt.fi:ssä. Lisäksi kullakin opiskelijalla on Kyvyt.fi:ssä oma työssäoppimissivusto, jolla hän esittelee itsensä, työpaikkansa ja työtehtävänsä. Suorittamistaan työtehtävistä opiskelija voi ottaa vaikkapa valokuvan ja ladata sen blogiinsa. Sivun voi jakaa oman opettajan lisäksi myös harjoittelupaikan ohjaajalle. Opettaja pysyy paremmin perillä siitä, mitä harjoittelussa tapahtuu Ohjaavan opettajan on blogin ja seurantalistan avulla helppoa ja nopeaa seurata opiskelijoiden edistymistä ja kommentoida työsuoritteita. Opettaja pysyy näin paremmin perillä työssäoppimisjakson sisällöstä ja siitä, mitä työpaikalla tapahtuu. Myös opiskelijat kirjoittavat enemmän ja pystyvät paremmin osoittamaan sen, mitä ovat tehneet ja oppineet. Blogimuotoinen raportointi motivoi opiskelijaa ja innostaa myös ohjaajaa, kertoo Kiukas. 8 D-Mail 2/2013

9 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Opinnäytteen uusi ilme Ammatillisen koulutuksen puolella opinnoissa vaadittava opinnäyte muodostuu työsuoritteesta sekä siihen liittyvästä kirjallisesta selosteesta. Etelä-Karjalassa on kokeiltu portfoliota myös perinteisen asiakirjapohjaisen työselosteen korvaajana esimerkiksi lähihoitajakoulutuksen puolella. Siellä ajatus otettiin vastaan positiivisesti ja joissakin tapauksissa opinnäyte jopa valmistui tavallista nopeammin. Tarvitseeko opinnäytteen olla määrämuotoinen Word-asiakirja? eportfoliohan on ammatillisella puolella valmis opinnäyte, koska se sisältää opiskelijan esittelyn, opintotaustan, työkokemuksen ja niin edelleen. Nykynuorisolle tällainen ajattelutapa on helppo omaksua ja monipuolisten sisältöjen tuottaminen luontevaa, Kiukas kertoo. Kiukkaan mielestä eportfolion käyttöä ammattiin opiskelun ohjauksessa olisi hyvä laajentaa jatkossakin. Useilta opintolinjoilta löytyy oman osaamisen näyttämisen kannalta tärkeitä sovelluskohteita. Esimerkiksi kampaajat, kokit ja tarjoilijat voisivat dokumentoida ja esitellä tuotoksiaan portfoliomuotoisesti. eportfolion monet mahdollisuudet Vuosien varrella Juha Kiukas on oman opettajuutensa kehitysprosessin myötä tutustunut erilaisiin opetusteknologioihin. Hän suhtautuu erittäin positiivisesti eportfolion oppijalähtöisyyteen, eikä ole asettanut portfolioille juurikaan valmiita sapluunoita. Portfolio toimii hyvin vaikkapa kurssin muistiinpanojen tekemisessä, jos kynät ja vihkot eivät ole aina mukana. Tietotekniikan kursseilla opiskelijat ovat dokumentoineet tarkkuutta vaativia ohjelmiston asennusohjeita portfoliosivuille. Lopputulos on helppolukuinen kurssityö, jota on nopea kommentoida ja joka toimii myös kurssimateriaalina, lisää Kiukas. Opinnäytteen ei tarvitse olla määrämuotoinen Worddokumentti Jatkossa portfolion tavoitteellinen rakentaminen pyritään aloittamaan opintojen toisen vuoden aikana. Tällöin oman osaamisen esittelymateriaali olisi opiskelijoiden käytössä jo työssäoppimispaikkoja haettaessa, ei ainoastaan harjoittelun aikaisten kokemusten dokumentointia varten. Kun portfolion rakentamiseen suhtaudutaan määrätietoisesti, se todella tukee elinikäistä oppimista. D-Mail 2/2013 9

10 RATKAISUT JA PALVELUT Open Badge Factorysta globaali palvelu osaamismerkeille Discendum Oy:n Open Badge Factory -projekti on hyväksytty Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin Oppimisratkaisutohjelmaan. Open Badge Factory (OBF) on globaali pilvipalvelu, jonka avulla palvelun asiakkaat voivat luoda, myöntää, jakaa ja hallita Mozilla-säätiön Open Badge konseptiin perustuvia osaamismerkkejä. OBF tarjoaa avoimen API-rajapinnan, joka mahdollistaa palveluun liittymisen myös suoraan erilaisista oppimista tukevista sovelluksista. OBF-palvelun asiakkaita ovat tyypillisesti oppilaitokset ja koulutusintensiiviset organisaatiot. Palvelun kehitystyötä aloitettiin vuoden 2013 alkupuoliskolla ja OBF-palvelun ensimmäinen versio julkaistaan vuoden 2014 alussa. Open Badge konsepti on yleistynyt maailmalla nopeasti ja monet suomalaiset oppilaitokset ja järjestöt ovat ottamassa konseptin käyttöön. Myös OBF-projektin yhteistyöverkostossa on toimijoita oppilaitoksista, yrityksistä ja järjestöistä pohjoismaissa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomesta mukana ovat OK-opintokeskus, Raisoft, Turun normaalikoulu, IlonaIT ja Kokkolan yliopistokeskus. Mikä on Open Badge? - Visuaalinen keino osoittaa taitoja tai osaamista. - Järjestelmäriippumaton ja henkilölähtöinen konsepti, jonka on kehittänyt Mozilla.org. - Osaamismerkkejä voi myöntää (Issue) organisaatio tai henkilö. - Merkin saaja (Earner) on aina henkilö, joka halutessaan vastaanottaa hänelle myönnetyn merkin. - Saaja säilyttää osaamismerkkejään Mozillan Backpack-palvelussa. - Saaja voi jakaa osaamismerkkejään sellaisissa palveluissa, jotka tukevat Open Badge -merkkien näyttämistä (Displayer). - Eri yhteyksistä saavutetut osaamismerkit tekevät näkyväksi eri aikoina ja eri paikoista saavutettua osaamista. 10 D-Mail 2/2013

11 RATKAISUT JA PALVELUT Joensuussa palkittiin eportfolioita Ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on vuoden suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma Suomessa. Taitaja 2013 Joensuu -tapahtuman järjesti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä yhteistyökumppaneidensa kanssa Tapahtuman teemana oli Osaamisen iloa ja teemaan sopivasti Taitaja 2013 kilpailuun osallistuville tarjottiin mahdollisuus osallistua eportfolio-kilpailuun. Kilpailu pyrki rohkaisemaan opiskelijoita uuden työvälineen käyttöönottoon ja sähköisen portfolion rakentamiseen. Oma portfolio on käyttökelpoinen paitsi opinnoissa, myös työpaikan haussa. Kisan voittajaksi valittiin Tiia Patjas Kouvolan seudun ammattiopistosta. Hän oli hyödyntänyt monipuolisesti eportfolio-palvelun erilaisia työkaluja ja ymmärtänyt portfolion laatimisen idean. Onnea vielä Tiialle! Tunnetko Optiman mediapalvelut? Suoratoisto, videochat, videoesitystyökalu... Optima tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja erilaisten ääntä ja liikkuvaa kuvaa yhdistävien tiedostojen tuottamiseen, jakamiseen ja tallentamiseen. Voit esimerkiksi nauhoittaa ja tallentaa ääntä ja kuvaa suoraan omalta koneeltasi Optimaan ja soittaa sitä suoratoiston avulla. Videoesityksen avulla voit luoda videotallenteen ja esityskalvot yhdistäviä kiinnostavia kokonaisuuksia. Monissa organisaatioissa jo käyttöön vakiintunut Videochat puolestaan tuo yhteen niin tiimit kuin erilaiset opiskelu- tai työryhmät palaverien ja luentojen muodossa. Syksyn 2013 päivityksessä mediapalveluiden käyttö laajeni tableteille sopivaksi. Tutustu ja kokeile! D-Mail 2/

12 Löydä verkkooppimisen monet mahdollisuudet Yhdessä. Verkossa. Postiosoite / Oulu Kiviharjunlenkki 1 E Oulu Postiosoite / Tampere Finlaysoninkuja Tampere Puhelin

Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä

Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 1/2013 Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä SISÄLLYSLUETTELO Centria luottaa automatisoituun Optimaan 4 Ajankohtaista

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen VERTAISENA VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen V E R TA IS E N A VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot