Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä"

Transkriptio

1 D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 2/2013 Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä

2 SISÄLLYSLUETTELO Osaaminen esille uudella tavalla Open Badgen avulla 4 Ajankohtaista 6 Vertaistukea ja ohjausta verkossa 7 Työssäoppimispäiväkirja ja opinnäyte saivat uuden ilmeen eportfoliona 8 Ratkaisut ja palvelut 10 s. 4 s. 7 s. 8 2 D-Mail 2/2013

3 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Uusia välineitä tulevaisuuden osaajille Tuttu suomalainen sanonta Oppia ikä kaikki ei vanhene koskaan. Oppimisen näyttämisen ja tunnistamisen välineet ja tavat ovat kehittyneet viime vuosina paljon, eikä oppimista ajatella enää tapahtuvan yksistään kouluissa ja kursseilla. Oppimista tarkastellaan yhä enemmän henkilökohtaisena prosessina, joka antaa oppijalle itselleen aktiivisemman roolin. Näin on erityisesti portfoliota koostaessa, jossa lopputuotos tai suoritusmerkintä voi tulla yhteisöllisestä työskentelystä, tai oman osaamisen analysoinnista perinteisen tentin sijaan. Omaan portfolioon tai ansioluetteloon liitetyt todistukset ja sertifikaatit kertovat koulutuksen kautta hankitusta osaamisesta. Jäljelle jää silti kysymys siitä, miten osaaja voi tehdä näkyväksi sellaisia työelämän kannalta olennaisia taitoja, jotka hän on hankkinut koulutuksen ulkopuolella vapaamuotoisten oppimiskokemusten, harrastusten, tai vaikkapa vapaaehtoistyön kautta? Tämä on keskeinen asia, koska tietoyhteiskunnassa osaajat oppivat entistä enemmän toimimalla eri yhteisöissä ja verkostoissa. Tällaiset muutokset ovat näkyvissä työpaikoilla jo nyt. Erilaisissa ammatillisissa verkostoissa liikkuvat työntekijät näyttävät ja jakavat osaamistaan avoimesti, ja myös käyttävät verkostojaan ammatillisten pohdintojen työstämiseen. Osaamisen kehittyminen nähdään yhä enemmän jatkumona, joka ei pääty opiskeluvuosiin. Jonkin taidon esittäminen ulkoisella keinolla vaikkapa taitomerkin avulla ei ole ajatuksena uusi. Tietoyhteiskunnassa taitomerkkien täytyy kuitenkin olla helposti jaettavissa ja näytettävissä virtuaalisesti. Tähän tarpeeseen vastaa Mozilla-yhtiön lanseeraama Open Badge (osaamismerkki) konsepti. Se on visuaalinen keino, jolla henkilö voi todistaa osaamistaan tai taitoaan haluamissaan kanavissa verkossa. Kerromme Open Badgesta tässä lehdessä muun muassa OK-opintokeskuksen kokemusten kautta. Badgen myöntäjänä eli osaamisen tunnustajana toimii jokin taho, kuten oppilaitos, järjestö tai yritys. Vaikka osaamismerkki on ajatuksena erittäin henkilölähtöinen, Open Badge -konseptissa mukana oleminen voi tuoda huomattavaa lisäarvoa myös niitä myöntäville organisaatiolle. Oppilaitoksille Open Badge antaa mahdollisuuden tuoda esiin eri tutkinnoissa olevia pienempiä osa-alueita, jotka muuten saattaisivat jäädä katveeseen. Se voi olla myös keino tuoda tutkinnon arvoa paremmin esiin, tai osoittaa tutkinnon antamaa osaamista konkreettisemmin. Yrityksille ja niiden sidosryhmille Open Badge osaamismerkin avulla organisaation koko osaaminen tai hiljainen tieto tulee näkyväksi muillekin kuin vain yrityksen johdolle. Kiinnostavaa voi olla myös partnerien tai yhteistyökumppanien sertifiointi Open Badgen avulla. Osaamismerkkien käyttö on lähtenyt nopeasti liikkeelle sekä Suomessa että kansainvälisesti. Discendum Oy on ollut omalta osaltaan tuomassa konseptia suomalaisten toimijoiden tietoisuuteen yhteistyössä Mozillan kanssa. Järjestämme esimerkiksi osaamismerkkien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää koulutusta, johon toivotamme aiheesta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi. Olemme sitoutuneet elinikäisen oppimisen menetelmien kehittämiseen myös yrityksemme strategian tasolla. Eric Rousselle Toimitusjohtaja D-Mail 2/2013 3

4 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 Lotta Männikkö, koulutussuunnittelija, OK-opintokeskus: Osaaminen esille uudella tavalla Open Badgen avulla Virtuaalinen osaamismerkki, Open Badge, antaa organisaatioille ja järjestöille uusia keinoja oman toimintansa esittelyyn. Se myös tukee yksilön elinikäistä oppimista ja auttaa tekemään näkyväksi osaamista, joka voi olla hankittu koulu- tai työmaailman ulkopuolella vaikkapa harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä.

5 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 OK-opintokeskus on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka tutkii, kehittää ja ohjaa järjestöllistä koulutusta. Se kouluttaa 67 jäsenjärjestönsä työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoistoimijoita, sekä auttaa kehittämään järjestöissä toteutettavan koulutuksen laatua ja menetelmiä. Vuosittain sen toiminnassa on mukana jopa opiskelijaa esimerkiksi opintojaksojen, vertaisopintoryhmien ja ammatillisen lisäkoulutuksen parissa. Optima on ollut käytössä koulutusten hallinnassa jo vuodesta 2003 lähtien. Kyvyt.fi eportfolio-palvelua puolestaan on käytetty parin vuoden ajan henkilöstön osaamisen kehittämiseen. OK-opintokeskuksessa oltiin jo pitkään mietitty tapoja, joilla järjetötoiminnassa hankittua osaamista voisi tehdä näkyväksi. Koulutuksissamme toimintamallit olivat jo kunnossa, mutta vapaaehtoistoiminnan osalta vastaava asia ei ollut selvä. Eräässä seminaarissa kuulin Mozilla. org:in Open Badge konseptista, joka vastasi tähän tarpeeseen. Eri tyyppisiä taitomerkkejähän on ollut käytössä osaamisen osoittamiseen aina, esimerkiksi partiossa ja Suomen Punaisen Ristin toiminnassa. Meillä ei kuitenkaan ollut resursseja rakentaa itse järjestelmää, jossa tällaisia virtuaalisia merkkejä voisi suunnitella ja myöntää, valaisee Männikkö. Asia oli tärkeä - Optima tarjosi työkalut Kuin sattumalta samoja asioita oli alettu pohtia myös Discendumissa. Eric Roussellen kanssa käytyjen keskustelujen myötä yhteistyö merkkien edistämiseksi lähti muotoutumaan. Koen, että Discendum on aina arvostanut asiantuntijuuttamme järjestöpuolen toimijana ja kuunnellut ajatuksiamme. Pitkäaikaisen yhteistyön aikana on molemminpuolisesti saatu ja annettu hyviä näkemyksiä Optiman, Kyvyt.fi:n ja nyt viimeisimpänä Open Badgen kehittelyyn, Männikkö kertoo. Open Badget otettiin käyttöön koulutuksessa Tunnista ja tunnusta osaaminen, jota tarjottiin erityisesti järjestöjen koulutusvastaaville. Koulutusta varten suunniteltiin kaksi badge-merkkiä, Osaamisen tunnistaja ja Opintojen mitoittaja, joiden visuaalisen ulkoasun Discendumin graafikko toteutti. Koulutuksen viestinnässä huomioitiin heti alusta lähtien Open Badgien myöntäminen. Vaikka merkkiajattelu sinänsä oli jo tuttua, osaamismerkin konseptin avaamiseen ja esittelemiseen osallistujille käytettiin runsaasti aikaa. Innostusta syntyi etenkin mahdollisuudesta jakaa merkkejä sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Google+:ssa ja Kyvyt.fi eportfoliossa. Koulutuksen myötä Open Badgeja myönnettiin Optiman avulla 22 kappaletta. Itselleni koulutussuunnittelijana Badgen käyttöönotto tuki mainiolla tavalla sitä työtä, jota olin tehnyt koulutusten mallien kehittämiseksi joka tapauksessa jo vuosien ajan, Männikkö kertoo. Oman osaamisen aukikirjoittaminen on tärkeä tulevaisuuden taito Konseptin toteuttaminen edellyttää etukäteissuunnittelua Vaikka osaamismerkkien rakentaminen tapahtui OK-opintokeskuksessa kivuttomasti, Lotta Männiköllä on antaa hyviä vinkkejä muille organisaatioille, jotka nyt harkitsevat asiaa. Tärkeimmät asiat voi tiivistää kahteen: ota kokonaisuus haltuun ja satsaa merkkien visuaalisuuteen. Me aloitimme kahden merkin myöntämisellä, mutta jos aloittaisin nyt uudelleen, niin miettisin merkkien tarkoitusta koko organisaation kannalta inflaation välttämiseksi. Merkin ulkoasu puolestaan on ensimmäinen asia, jonka ihmiset näkevät. Siksi on tärkeää, että ne ovat hyvännäköisiä ja kertovat niihin liittyvästä sisällöstä ja osaamisesta. Mietittävää riittää myös jatkossa. Yksittäisestä koulutuksesta myönnetty osaamismerkki oli helppo toteuttaa, mutta vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen todentaminen ja sen kriteerit vaativat enemmän ajattelua. Badge voisi lisäksi kulkea esimerkiksi todistusten rinnalla koulutuksissa, toimia kannustejärjestelmänä työntekijöille, tai olla osa osaamisen virallisempaa sertifiointia. Männikkö seuraa aktiivisesti useita oppimisen ja osaamisen kehittämisen foorumeita. Tulevaisuuden asioina hän näkee osaamislähtöisyyden merkityksen lisääntymisen, riippumatta siitä, missä osaaminen on hankittu. Tulevaisuuden taitoja kenelle tahansa on oman osaamisen aukikirjoittamisen taito. Myös oppilaitosten pitää avata omaa näkemystään osaamisen kehittämisen tunnustamiselle. Open Badge ja eportfolio tukevat arkioppimista: kaikki osaaminen ei tule koulun penkiltä, muistuttaa Männikkö. D-Mail 2/2013 5

6 DISCENDUMIN AJANKOHTAISET Discendum järjestää koulutusta Mozillasäätiön Open Badge -konseptin käyttöönottoon liittyen. Kyvyt.fi eportfoliokilpailu saa jatkoa Syyskaudella 2012 ensimmäistä kertaa pidetty kansallinen eportfolio-kilpailu järjestetään myös tänä vuonna. Uusia ja oivaltavia sähköisiä portfoliotöitä otetaan vastaan välisenä aikana. Katso lisäohjeet Kyvyt.fi:stä osoitteesta: Ensimmäinen kurssi käynnistettiin syyskuun puolivälissä 2013 verkkopohjaisena koulutusjaksona. Sen aikana osallistujat pääsivät tutustumaan osaamismerkkien rakenteeseen, suunnitteluun ja mahdollisuuksiin omien organisaatioidensa kannalta. Kiinnostaako Open Badge? Katso lisätiedot mm. tulevista tapahtumista osoitteesta Tapahtumat Syksyn Optima-päivä järjestetään Espoossa, Laurea ammattikorkeakoulun tiloissa Leppävaarassa. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen julkistetaan verkkosivuillamme alkusyksyn aikana: Lämpimästi tervetuloa! Olemme mukana myös mm. seuraavissa tapahtumissa syksyn 2013 aikana: : Uudista ja uudistu (Henry ry), Helsinki : Verkkoja kokemassa 10-vuotisjuhlaseminaari, Turku : Valtakunnalliset IT-päivät, Tampere : Virtuaaliopetuksen päivät, Helsinki : Online Educa Berlin, Berliini Ajankohtaisimmat tiedot löydät verkkosivujemme uutisista, osoitteessa 6 D-Mail 2/2013

7 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 2 Elina Marttinen, suunnittelija, Nyyti ry: Vertaistukea ja ohjausta verkossa Tove Janssonin sadun mukaan nimetyn Nyyti ry:n perustehtävä on edistää suomalaisten opiskelijoiden hyvinvointia ja elämänhallintaa. Ensi vuonna 30 vuotta täyttävän Nyytin tukipalveluja on ollut saatavissa verkon välityksellä jo vuodesta 1991 lähtien. Esimerkiksi 2000-luvun puolivälissä alkaneet nettiryhmät ovat tarjonneet opiskelijoille turvallisia keskustelufoorumeita eri aiheista, kuten yksinäisyydestä. Nyytin palveluihin kuuluva Elämäntaitokurssi pyrkii tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia, jaksamista ja itsetuntemusta kokonaisvaltaisesti. Kurssia on järjestetty lähitapaamisina, joiden ohessa osallistujilla on ollut käytössään erillinen opaskirja tehtävineen. Elämäntaitokurssin sisältöä on kehitetty ja hiottu vuosien varrella paljon. Kehitystyön myötä Nyyti ry:ssä heräsi ajatus tarjota kurssia verkkopohjaisesti. Mahdollisten toteutustapojen valinnan edessä oli kuitenkin lähes runsaudenpula. Odotamme tulevaisuudessa Elämäntaitokurssille isoja käyttäjävolyymeja, sillä periaatteessa kaikki Suomen opiskelijat ovat kurssin kohderyhmää. Toimittajan valinnassa meidät vakuutti se, että Optiman kanssa voidaan mennä juuri niin pitkälle kuin Nyyti pystyy menemään. Arvostamme järjestelmässä erityisesti luotettavuutta ja toimintavarmuutta, kertoo suunnittelija Elina Marttinen. Vakuutuimme myös Fluminen asiantuntijan kyvystä hahmottaa, kuinka kurssimateriaali pedagogisesti toimisi verkkoon vietynä ja tiivistää tästä visiosta jämpti, toteuttamiskelpoinen projekti, Marttinen jatkaa. Toteutus myös pysyi suunnitellussa aikataulussa. Projekti alkoi kesäkuussa 2012 ja kesälomakaudesta huolimatta eri työvaiheet vedettiin läpi suunnitelmien mukaan. Verkkokurssi oli valmis tuotantokäyttöön syyskuun puolivälissä. Sisällöt tuotettiin Optiman sivupohjilla ja omilla työkaluilla, joista keskeisimpiä olivat päiväkirjaobjekti ja keskustelualue. Verkkoympäristön ulkoasu on kauttaaltaan Nyyti ry:n visuaalisen ilmeen mukainen ja verkkokurssilla opiskeltavat sisältömoduulit on laitettu esille selkeästi ja yksinkertaisesti. Ensivaiheissa syksyllä 2012 ja keväällä 2013 verkkokurssia on käytetty ohjaajakoulutuksiin. Koulutettavina on ollut terveydenhoitajia pääkaupunkiseudulta sekä eri puolilta Suomea. Näissä koulutuksissa Optiman lisäarvoksi on noussut eri paikkakunnilta tulevien ammattilaisten verkostojen tukeminen. Lisäksi säännölliset ilmoitukset ja tehtävät auttavat pi-tämään kouluttautumisen mielessä arjen keskellä. Ohjaajakoulutusten jälkeen tulee Optiman jatkokehitysajatusten aika. Nyytiläisillä muhiikin jo paljon ideoita jatkoa varten. Esimerkiksi Elämäntaitokurssia kohtaan on osoitettu suurta kiinnostusta eri puolilta ja myös verkko-opetuksen monista mahdollisuuksista on hankittu tietoa. Olemme rohkeasti kokeilleet mennä Optimassa videoiden maailmaan, sillä se elävöittää kokonaisuutta paljon. Verkkoympäristöön onkin jo tehty esimerkiksi tervehdysvideo, Marttinen kertoo. Yhtenä ajatuksena on myös kehittää nykyisten nettiryhmien toimintaa siten, että osallistujille pystyttäisiin tarjoamaan tietoa ja keskustelumahdollisuuksia aivan uudella tavalla. Ryhmämuotoinen, elämänhallinnan työkaluja antava verkkokurssi on Suomen mittakaavassa uusi asia, joten nykytilanne on jo todella hyvä. Saimme enemmän kuin uskalsimme toivoa! D-Mail 2/2013 7

8 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Juha Kiukas, tieto- ja viestintätekniikan kouluttaja, Saimaan ammattiopisto: Työssäoppimispäiväkirja ja opinnäyte saivat uuden ilmeen eportfoliona Sähköisenä portfoliona laadittava oppimispäiväkirja helpotti työssäoppimisjaksoa ohjaavien opettajien työtä. Portfoliomuotoinen sisällöntuotantotapa oli myös opiskelijoille luonteva ja motivoiva keino dokumentoida oppimiskokemuksiaan. Saimaan ammattiopisto (entinen Etelä-Karjalan ammattiopisto) on toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa koulutetaan nuoria ammatillisiin perustutkintoihin. Opiskelijoita on yhteensä noin 300 ja toimipisteet sijaitsevat Imatralla ja Lappeenrannassa. Tieto- ja viestintätekniikan kouluttaja Juha Kiukas on ollut aktiivinen sähköisen portfolion eli eportfolion käytön kehittäjä. Syksystä 2012 lähtien Kyvyt.fi eportfolio-palveluun on luotu kaikkiaan noin 200 portfoliota osana hotelli- ja ravintolaalan, lähihoitajien, puuseppien, sekä tieto- ja viestintätekniikan alan koulutuksia. Työssäoppimisen seurattavuus parani Ammatillisessa opiskelussa osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Kolmanteen opiskeluvuoteen ajoittuva harjoittelu kestää kaikkiaan kuusi viikkoa. Opettajalla on velvollisuus seurata harjoittelun edistymistä, mutta opiskelijat etsivät ja järjestävät harjoittelupaikkansa itse. Juha Kiukas on käyttänyt monipuolisesti Kyvyt. fi:n toimintoja työssäoppimisjakson toteuttamisen tukena. Esimerkiksi Ryhmä-toimintoa on käytetty harjoittelupaikkojen koordinointiin. Harjoittelun aikana opiskelijat kirjoittavat oppimispäiväkirjaa blogimuodossa Kyvyt.fi:ssä. Lisäksi kullakin opiskelijalla on Kyvyt.fi:ssä oma työssäoppimissivusto, jolla hän esittelee itsensä, työpaikkansa ja työtehtävänsä. Suorittamistaan työtehtävistä opiskelija voi ottaa vaikkapa valokuvan ja ladata sen blogiinsa. Sivun voi jakaa oman opettajan lisäksi myös harjoittelupaikan ohjaajalle. Opettaja pysyy paremmin perillä siitä, mitä harjoittelussa tapahtuu Ohjaavan opettajan on blogin ja seurantalistan avulla helppoa ja nopeaa seurata opiskelijoiden edistymistä ja kommentoida työsuoritteita. Opettaja pysyy näin paremmin perillä työssäoppimisjakson sisällöstä ja siitä, mitä työpaikalla tapahtuu. Myös opiskelijat kirjoittavat enemmän ja pystyvät paremmin osoittamaan sen, mitä ovat tehneet ja oppineet. Blogimuotoinen raportointi motivoi opiskelijaa ja innostaa myös ohjaajaa, kertoo Kiukas. 8 D-Mail 2/2013

9 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Opinnäytteen uusi ilme Ammatillisen koulutuksen puolella opinnoissa vaadittava opinnäyte muodostuu työsuoritteesta sekä siihen liittyvästä kirjallisesta selosteesta. Etelä-Karjalassa on kokeiltu portfoliota myös perinteisen asiakirjapohjaisen työselosteen korvaajana esimerkiksi lähihoitajakoulutuksen puolella. Siellä ajatus otettiin vastaan positiivisesti ja joissakin tapauksissa opinnäyte jopa valmistui tavallista nopeammin. Tarvitseeko opinnäytteen olla määrämuotoinen Word-asiakirja? eportfoliohan on ammatillisella puolella valmis opinnäyte, koska se sisältää opiskelijan esittelyn, opintotaustan, työkokemuksen ja niin edelleen. Nykynuorisolle tällainen ajattelutapa on helppo omaksua ja monipuolisten sisältöjen tuottaminen luontevaa, Kiukas kertoo. Kiukkaan mielestä eportfolion käyttöä ammattiin opiskelun ohjauksessa olisi hyvä laajentaa jatkossakin. Useilta opintolinjoilta löytyy oman osaamisen näyttämisen kannalta tärkeitä sovelluskohteita. Esimerkiksi kampaajat, kokit ja tarjoilijat voisivat dokumentoida ja esitellä tuotoksiaan portfoliomuotoisesti. eportfolion monet mahdollisuudet Vuosien varrella Juha Kiukas on oman opettajuutensa kehitysprosessin myötä tutustunut erilaisiin opetusteknologioihin. Hän suhtautuu erittäin positiivisesti eportfolion oppijalähtöisyyteen, eikä ole asettanut portfolioille juurikaan valmiita sapluunoita. Portfolio toimii hyvin vaikkapa kurssin muistiinpanojen tekemisessä, jos kynät ja vihkot eivät ole aina mukana. Tietotekniikan kursseilla opiskelijat ovat dokumentoineet tarkkuutta vaativia ohjelmiston asennusohjeita portfoliosivuille. Lopputulos on helppolukuinen kurssityö, jota on nopea kommentoida ja joka toimii myös kurssimateriaalina, lisää Kiukas. Opinnäytteen ei tarvitse olla määrämuotoinen Worddokumentti Jatkossa portfolion tavoitteellinen rakentaminen pyritään aloittamaan opintojen toisen vuoden aikana. Tällöin oman osaamisen esittelymateriaali olisi opiskelijoiden käytössä jo työssäoppimispaikkoja haettaessa, ei ainoastaan harjoittelun aikaisten kokemusten dokumentointia varten. Kun portfolion rakentamiseen suhtaudutaan määrätietoisesti, se todella tukee elinikäistä oppimista. D-Mail 2/2013 9

10 RATKAISUT JA PALVELUT Open Badge Factorysta globaali palvelu osaamismerkeille Discendum Oy:n Open Badge Factory -projekti on hyväksytty Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin Oppimisratkaisutohjelmaan. Open Badge Factory (OBF) on globaali pilvipalvelu, jonka avulla palvelun asiakkaat voivat luoda, myöntää, jakaa ja hallita Mozilla-säätiön Open Badge konseptiin perustuvia osaamismerkkejä. OBF tarjoaa avoimen API-rajapinnan, joka mahdollistaa palveluun liittymisen myös suoraan erilaisista oppimista tukevista sovelluksista. OBF-palvelun asiakkaita ovat tyypillisesti oppilaitokset ja koulutusintensiiviset organisaatiot. Palvelun kehitystyötä aloitettiin vuoden 2013 alkupuoliskolla ja OBF-palvelun ensimmäinen versio julkaistaan vuoden 2014 alussa. Open Badge konsepti on yleistynyt maailmalla nopeasti ja monet suomalaiset oppilaitokset ja järjestöt ovat ottamassa konseptin käyttöön. Myös OBF-projektin yhteistyöverkostossa on toimijoita oppilaitoksista, yrityksistä ja järjestöistä pohjoismaissa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomesta mukana ovat OK-opintokeskus, Raisoft, Turun normaalikoulu, IlonaIT ja Kokkolan yliopistokeskus. Mikä on Open Badge? - Visuaalinen keino osoittaa taitoja tai osaamista. - Järjestelmäriippumaton ja henkilölähtöinen konsepti, jonka on kehittänyt Mozilla.org. - Osaamismerkkejä voi myöntää (Issue) organisaatio tai henkilö. - Merkin saaja (Earner) on aina henkilö, joka halutessaan vastaanottaa hänelle myönnetyn merkin. - Saaja säilyttää osaamismerkkejään Mozillan Backpack-palvelussa. - Saaja voi jakaa osaamismerkkejään sellaisissa palveluissa, jotka tukevat Open Badge -merkkien näyttämistä (Displayer). - Eri yhteyksistä saavutetut osaamismerkit tekevät näkyväksi eri aikoina ja eri paikoista saavutettua osaamista. 10 D-Mail 2/2013

11 RATKAISUT JA PALVELUT Joensuussa palkittiin eportfolioita Ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on vuoden suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma Suomessa. Taitaja 2013 Joensuu -tapahtuman järjesti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä yhteistyökumppaneidensa kanssa Tapahtuman teemana oli Osaamisen iloa ja teemaan sopivasti Taitaja 2013 kilpailuun osallistuville tarjottiin mahdollisuus osallistua eportfolio-kilpailuun. Kilpailu pyrki rohkaisemaan opiskelijoita uuden työvälineen käyttöönottoon ja sähköisen portfolion rakentamiseen. Oma portfolio on käyttökelpoinen paitsi opinnoissa, myös työpaikan haussa. Kisan voittajaksi valittiin Tiia Patjas Kouvolan seudun ammattiopistosta. Hän oli hyödyntänyt monipuolisesti eportfolio-palvelun erilaisia työkaluja ja ymmärtänyt portfolion laatimisen idean. Onnea vielä Tiialle! Tunnetko Optiman mediapalvelut? Suoratoisto, videochat, videoesitystyökalu... Optima tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja erilaisten ääntä ja liikkuvaa kuvaa yhdistävien tiedostojen tuottamiseen, jakamiseen ja tallentamiseen. Voit esimerkiksi nauhoittaa ja tallentaa ääntä ja kuvaa suoraan omalta koneeltasi Optimaan ja soittaa sitä suoratoiston avulla. Videoesityksen avulla voit luoda videotallenteen ja esityskalvot yhdistäviä kiinnostavia kokonaisuuksia. Monissa organisaatioissa jo käyttöön vakiintunut Videochat puolestaan tuo yhteen niin tiimit kuin erilaiset opiskelu- tai työryhmät palaverien ja luentojen muodossa. Syksyn 2013 päivityksessä mediapalveluiden käyttö laajeni tableteille sopivaksi. Tutustu ja kokeile! D-Mail 2/

12 Löydä verkkooppimisen monet mahdollisuudet Yhdessä. Verkossa. Postiosoite / Oulu Kiviharjunlenkki 1 E Oulu Postiosoite / Tampere Finlaysoninkuja Tampere Puhelin

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Marion Fields Suunnittelija, VTT, OK-opintokeskus 18.2.2016 1 OK-opintokeskus Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii,

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Open Badge osaamismerkit korkeakoulujen toiminnassa. Eric Rousselle Discendum Oy 28.4.2015

Open Badge osaamismerkit korkeakoulujen toiminnassa. Eric Rousselle Discendum Oy 28.4.2015 Open Badge osaamismerkit korkeakoulujen toiminnassa Eric Rousselle Discendum Oy 28.4.2015 Mikä on Open Badge osaamismerkki? Digitaalinen merkki, jolla voidaan visuaalisesti osoittaa merkin saajan taitoja,

Lisätiedot

Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla. Eric Rousselle Discendum Oy

Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla. Eric Rousselle Discendum Oy Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla Eric Rousselle Taustani :n toimitusjohtaja Verkko-oppimisratkaisujen kehittäjänä vuodesta 1991 lähtien Pitkä

Lisätiedot

Kyvyt.fi ja uudet ominaisuudet FUAS 26.5.2014. Heli Karjalainen Discendum Oy

Kyvyt.fi ja uudet ominaisuudet FUAS 26.5.2014. Heli Karjalainen Discendum Oy Kyvyt.fi ja uudet ominaisuudet FUAS Heli Karjalainen Mikä on portfolio? Kokoelma: itse valikoituja opiskelu- ja työtehtäviä, jotka edustavat monipuolisesti henkilön tietoja ja osaamista ja kertovat työskentelystä,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Open Badge -osaamismerkit - ohje 13.8.2014

Open Badge -osaamismerkit - ohje 13.8.2014 1. Sähköpostiviesti osaamismerkin saapumisesta Kun saat ensimmäisen kerran sähköpostiisi viestin Open Badge -osaamismerkin myöntämisestä, tulee sinun luoda itsellesi tunnukset nk. merkkireppuun osaamismerkin

Lisätiedot

Digitalisaation vahvistaminen

Digitalisaation vahvistaminen Digitalisaation vahvistaminen Digitalisoituminen Osaamisen muutos: osaaminen vs. tietäminen Vaikuttaa radikaalisti työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan osaamiseen Muuttaa käsitystä tiedosto, työstä

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-toimintamalli, lyhyesti: Blogi = vihko, laite = kynä, avoin materiaali pilvipalvelussa = kirja Tiimityöskentelyä, motivointia,

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 19.8.2004 Sivu 1/5 KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 OPTIMA OPPIMISYMPÄRISTÖ -KOULUTUSOHJELMA II Tavoite Hankkeen tavoitteena on edelleen aktivoida ja tukea verkko-opetuksen käynnistämistä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014 THL workshop 2 19.11.2014 Agenda Verkkokoulutusprojektin esittely. Edellisen kerran yhteenveto. Lyhyt esittely verkko-oppimisesta. Ryhmätyöt. Yhteenveto. 1 Workshop 1 käsitellyt asiat Milloin ja millaisissa

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen

Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen 2 Open Badge -osaamismerkit Open badge on Mozilla.org:n kehittämä osaamismerkkijärjestelmä, joka on Mozillan osalta vielä betavaiheessa; tuotantovaiheeseen siirrytään

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Elämäntaitokurssi. OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki

Elämäntaitokurssi. OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki Elämäntaitokurssi OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyytin perustehtävä ja palvelut

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

OPPIMINEN ONLINE. Sanna Brauer 02.09.2014 E-oppiminen on oikeaa oppimista. OsaOppi III - osaamispisteet pelissä

OPPIMINEN ONLINE. Sanna Brauer 02.09.2014 E-oppiminen on oikeaa oppimista. OsaOppi III - osaamispisteet pelissä OPPIMINEN ONLINE Sanna Brauer 02.09.2014 E-oppiminen on oikeaa oppimista OsaOppi III - osaamispisteet pelissä KOPSAA VAAN Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-NC-SA 4.0 Lisätietoja

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi Hankefoorumi 16.1.2016 Haussa syksylle 2017 OPH:n rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Hakuaika päättyy 31.1.2017 Hakuvaiheessa määritellään toteutettavan koulutushankkeen

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 11/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen. Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia

Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen. Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia Metropolian osahanke: Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen Hankehakemuksessa luvattua:

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Baarimestarin erikoisammattitutkinto

Baarimestarin erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto Lapin matkailuopisto Rovaniemi Kaikki esityksessä käytetyt logot, valokuvat ja muu materiaali on julkaistu niiden oikeuksien omistajien luvalla 2011 Miksi ja kenelle?

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Projektiopiskelu (6op) Projektitöiden aiheita

Projektiopiskelu (6op) Projektitöiden aiheita Projektiopiskelu (6op) Projektitöiden aiheita Projektiaiheet 2010-2011 1. Oulun seudun Mäntykoti: Virtuaalisten kokous- /työskentelykäytäntöjen kehittäminen 2. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: Oppimisteknologiakeskus

Lisätiedot

Partnerbook. Pohjois-Suomen koulutusverkoston digitaalinen työtila

Partnerbook. Pohjois-Suomen koulutusverkoston digitaalinen työtila Partnerbook Pohjois-Suomen koulutusverkoston digitaalinen työtila Pohjois-Suomen koulutusverkoston kokous Aika: keskiviikko 27.5.2015 klo 14-16 Paikka: Raahen ammattiopisto, Tervahovinkatu 2, Raahe Asiakkuusjohtaja

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016

TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016 TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016 1 Aloitus ja sitoutuminen lajivastaavan tehtävään Opintojakso 1 21.3.14 Lajivastaavakoulutuksen 1. lähipäivä (Seinäjoki) 3.9.14 Valtakunnallinen 1.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Valokuvausprojekti opetuskokeiluna

Valokuvausprojekti opetuskokeiluna Parasta Arkea 24/7 : Valokuvausprojekti opetuskokeiluna Lund, Arminen KOULII-hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio hanke, KOULII (2010-2012), on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ja Laurea

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi 25.10.2013 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Osaamisen kehittämisen menetelmiä

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot