Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä"

Transkriptio

1 D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 2/2013 Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä

2 SISÄLLYSLUETTELO Osaaminen esille uudella tavalla Open Badgen avulla 4 Ajankohtaista 6 Vertaistukea ja ohjausta verkossa 7 Työssäoppimispäiväkirja ja opinnäyte saivat uuden ilmeen eportfoliona 8 Ratkaisut ja palvelut 10 s. 4 s. 7 s. 8 2 D-Mail 2/2013

3 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Uusia välineitä tulevaisuuden osaajille Tuttu suomalainen sanonta Oppia ikä kaikki ei vanhene koskaan. Oppimisen näyttämisen ja tunnistamisen välineet ja tavat ovat kehittyneet viime vuosina paljon, eikä oppimista ajatella enää tapahtuvan yksistään kouluissa ja kursseilla. Oppimista tarkastellaan yhä enemmän henkilökohtaisena prosessina, joka antaa oppijalle itselleen aktiivisemman roolin. Näin on erityisesti portfoliota koostaessa, jossa lopputuotos tai suoritusmerkintä voi tulla yhteisöllisestä työskentelystä, tai oman osaamisen analysoinnista perinteisen tentin sijaan. Omaan portfolioon tai ansioluetteloon liitetyt todistukset ja sertifikaatit kertovat koulutuksen kautta hankitusta osaamisesta. Jäljelle jää silti kysymys siitä, miten osaaja voi tehdä näkyväksi sellaisia työelämän kannalta olennaisia taitoja, jotka hän on hankkinut koulutuksen ulkopuolella vapaamuotoisten oppimiskokemusten, harrastusten, tai vaikkapa vapaaehtoistyön kautta? Tämä on keskeinen asia, koska tietoyhteiskunnassa osaajat oppivat entistä enemmän toimimalla eri yhteisöissä ja verkostoissa. Tällaiset muutokset ovat näkyvissä työpaikoilla jo nyt. Erilaisissa ammatillisissa verkostoissa liikkuvat työntekijät näyttävät ja jakavat osaamistaan avoimesti, ja myös käyttävät verkostojaan ammatillisten pohdintojen työstämiseen. Osaamisen kehittyminen nähdään yhä enemmän jatkumona, joka ei pääty opiskeluvuosiin. Jonkin taidon esittäminen ulkoisella keinolla vaikkapa taitomerkin avulla ei ole ajatuksena uusi. Tietoyhteiskunnassa taitomerkkien täytyy kuitenkin olla helposti jaettavissa ja näytettävissä virtuaalisesti. Tähän tarpeeseen vastaa Mozilla-yhtiön lanseeraama Open Badge (osaamismerkki) konsepti. Se on visuaalinen keino, jolla henkilö voi todistaa osaamistaan tai taitoaan haluamissaan kanavissa verkossa. Kerromme Open Badgesta tässä lehdessä muun muassa OK-opintokeskuksen kokemusten kautta. Badgen myöntäjänä eli osaamisen tunnustajana toimii jokin taho, kuten oppilaitos, järjestö tai yritys. Vaikka osaamismerkki on ajatuksena erittäin henkilölähtöinen, Open Badge -konseptissa mukana oleminen voi tuoda huomattavaa lisäarvoa myös niitä myöntäville organisaatiolle. Oppilaitoksille Open Badge antaa mahdollisuuden tuoda esiin eri tutkinnoissa olevia pienempiä osa-alueita, jotka muuten saattaisivat jäädä katveeseen. Se voi olla myös keino tuoda tutkinnon arvoa paremmin esiin, tai osoittaa tutkinnon antamaa osaamista konkreettisemmin. Yrityksille ja niiden sidosryhmille Open Badge osaamismerkin avulla organisaation koko osaaminen tai hiljainen tieto tulee näkyväksi muillekin kuin vain yrityksen johdolle. Kiinnostavaa voi olla myös partnerien tai yhteistyökumppanien sertifiointi Open Badgen avulla. Osaamismerkkien käyttö on lähtenyt nopeasti liikkeelle sekä Suomessa että kansainvälisesti. Discendum Oy on ollut omalta osaltaan tuomassa konseptia suomalaisten toimijoiden tietoisuuteen yhteistyössä Mozillan kanssa. Järjestämme esimerkiksi osaamismerkkien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää koulutusta, johon toivotamme aiheesta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi. Olemme sitoutuneet elinikäisen oppimisen menetelmien kehittämiseen myös yrityksemme strategian tasolla. Eric Rousselle Toimitusjohtaja D-Mail 2/2013 3

4 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 Lotta Männikkö, koulutussuunnittelija, OK-opintokeskus: Osaaminen esille uudella tavalla Open Badgen avulla Virtuaalinen osaamismerkki, Open Badge, antaa organisaatioille ja järjestöille uusia keinoja oman toimintansa esittelyyn. Se myös tukee yksilön elinikäistä oppimista ja auttaa tekemään näkyväksi osaamista, joka voi olla hankittu koulu- tai työmaailman ulkopuolella vaikkapa harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä.

5 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 OK-opintokeskus on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka tutkii, kehittää ja ohjaa järjestöllistä koulutusta. Se kouluttaa 67 jäsenjärjestönsä työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoistoimijoita, sekä auttaa kehittämään järjestöissä toteutettavan koulutuksen laatua ja menetelmiä. Vuosittain sen toiminnassa on mukana jopa opiskelijaa esimerkiksi opintojaksojen, vertaisopintoryhmien ja ammatillisen lisäkoulutuksen parissa. Optima on ollut käytössä koulutusten hallinnassa jo vuodesta 2003 lähtien. Kyvyt.fi eportfolio-palvelua puolestaan on käytetty parin vuoden ajan henkilöstön osaamisen kehittämiseen. OK-opintokeskuksessa oltiin jo pitkään mietitty tapoja, joilla järjetötoiminnassa hankittua osaamista voisi tehdä näkyväksi. Koulutuksissamme toimintamallit olivat jo kunnossa, mutta vapaaehtoistoiminnan osalta vastaava asia ei ollut selvä. Eräässä seminaarissa kuulin Mozilla. org:in Open Badge konseptista, joka vastasi tähän tarpeeseen. Eri tyyppisiä taitomerkkejähän on ollut käytössä osaamisen osoittamiseen aina, esimerkiksi partiossa ja Suomen Punaisen Ristin toiminnassa. Meillä ei kuitenkaan ollut resursseja rakentaa itse järjestelmää, jossa tällaisia virtuaalisia merkkejä voisi suunnitella ja myöntää, valaisee Männikkö. Asia oli tärkeä - Optima tarjosi työkalut Kuin sattumalta samoja asioita oli alettu pohtia myös Discendumissa. Eric Roussellen kanssa käytyjen keskustelujen myötä yhteistyö merkkien edistämiseksi lähti muotoutumaan. Koen, että Discendum on aina arvostanut asiantuntijuuttamme järjestöpuolen toimijana ja kuunnellut ajatuksiamme. Pitkäaikaisen yhteistyön aikana on molemminpuolisesti saatu ja annettu hyviä näkemyksiä Optiman, Kyvyt.fi:n ja nyt viimeisimpänä Open Badgen kehittelyyn, Männikkö kertoo. Open Badget otettiin käyttöön koulutuksessa Tunnista ja tunnusta osaaminen, jota tarjottiin erityisesti järjestöjen koulutusvastaaville. Koulutusta varten suunniteltiin kaksi badge-merkkiä, Osaamisen tunnistaja ja Opintojen mitoittaja, joiden visuaalisen ulkoasun Discendumin graafikko toteutti. Koulutuksen viestinnässä huomioitiin heti alusta lähtien Open Badgien myöntäminen. Vaikka merkkiajattelu sinänsä oli jo tuttua, osaamismerkin konseptin avaamiseen ja esittelemiseen osallistujille käytettiin runsaasti aikaa. Innostusta syntyi etenkin mahdollisuudesta jakaa merkkejä sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Google+:ssa ja Kyvyt.fi eportfoliossa. Koulutuksen myötä Open Badgeja myönnettiin Optiman avulla 22 kappaletta. Itselleni koulutussuunnittelijana Badgen käyttöönotto tuki mainiolla tavalla sitä työtä, jota olin tehnyt koulutusten mallien kehittämiseksi joka tapauksessa jo vuosien ajan, Männikkö kertoo. Oman osaamisen aukikirjoittaminen on tärkeä tulevaisuuden taito Konseptin toteuttaminen edellyttää etukäteissuunnittelua Vaikka osaamismerkkien rakentaminen tapahtui OK-opintokeskuksessa kivuttomasti, Lotta Männiköllä on antaa hyviä vinkkejä muille organisaatioille, jotka nyt harkitsevat asiaa. Tärkeimmät asiat voi tiivistää kahteen: ota kokonaisuus haltuun ja satsaa merkkien visuaalisuuteen. Me aloitimme kahden merkin myöntämisellä, mutta jos aloittaisin nyt uudelleen, niin miettisin merkkien tarkoitusta koko organisaation kannalta inflaation välttämiseksi. Merkin ulkoasu puolestaan on ensimmäinen asia, jonka ihmiset näkevät. Siksi on tärkeää, että ne ovat hyvännäköisiä ja kertovat niihin liittyvästä sisällöstä ja osaamisesta. Mietittävää riittää myös jatkossa. Yksittäisestä koulutuksesta myönnetty osaamismerkki oli helppo toteuttaa, mutta vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen todentaminen ja sen kriteerit vaativat enemmän ajattelua. Badge voisi lisäksi kulkea esimerkiksi todistusten rinnalla koulutuksissa, toimia kannustejärjestelmänä työntekijöille, tai olla osa osaamisen virallisempaa sertifiointia. Männikkö seuraa aktiivisesti useita oppimisen ja osaamisen kehittämisen foorumeita. Tulevaisuuden asioina hän näkee osaamislähtöisyyden merkityksen lisääntymisen, riippumatta siitä, missä osaaminen on hankittu. Tulevaisuuden taitoja kenelle tahansa on oman osaamisen aukikirjoittamisen taito. Myös oppilaitosten pitää avata omaa näkemystään osaamisen kehittämisen tunnustamiselle. Open Badge ja eportfolio tukevat arkioppimista: kaikki osaaminen ei tule koulun penkiltä, muistuttaa Männikkö. D-Mail 2/2013 5

6 DISCENDUMIN AJANKOHTAISET Discendum järjestää koulutusta Mozillasäätiön Open Badge -konseptin käyttöönottoon liittyen. Kyvyt.fi eportfoliokilpailu saa jatkoa Syyskaudella 2012 ensimmäistä kertaa pidetty kansallinen eportfolio-kilpailu järjestetään myös tänä vuonna. Uusia ja oivaltavia sähköisiä portfoliotöitä otetaan vastaan välisenä aikana. Katso lisäohjeet Kyvyt.fi:stä osoitteesta: Ensimmäinen kurssi käynnistettiin syyskuun puolivälissä 2013 verkkopohjaisena koulutusjaksona. Sen aikana osallistujat pääsivät tutustumaan osaamismerkkien rakenteeseen, suunnitteluun ja mahdollisuuksiin omien organisaatioidensa kannalta. Kiinnostaako Open Badge? Katso lisätiedot mm. tulevista tapahtumista osoitteesta Tapahtumat Syksyn Optima-päivä järjestetään Espoossa, Laurea ammattikorkeakoulun tiloissa Leppävaarassa. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen julkistetaan verkkosivuillamme alkusyksyn aikana: Lämpimästi tervetuloa! Olemme mukana myös mm. seuraavissa tapahtumissa syksyn 2013 aikana: : Uudista ja uudistu (Henry ry), Helsinki : Verkkoja kokemassa 10-vuotisjuhlaseminaari, Turku : Valtakunnalliset IT-päivät, Tampere : Virtuaaliopetuksen päivät, Helsinki : Online Educa Berlin, Berliini Ajankohtaisimmat tiedot löydät verkkosivujemme uutisista, osoitteessa 6 D-Mail 2/2013

7 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 2 Elina Marttinen, suunnittelija, Nyyti ry: Vertaistukea ja ohjausta verkossa Tove Janssonin sadun mukaan nimetyn Nyyti ry:n perustehtävä on edistää suomalaisten opiskelijoiden hyvinvointia ja elämänhallintaa. Ensi vuonna 30 vuotta täyttävän Nyytin tukipalveluja on ollut saatavissa verkon välityksellä jo vuodesta 1991 lähtien. Esimerkiksi 2000-luvun puolivälissä alkaneet nettiryhmät ovat tarjonneet opiskelijoille turvallisia keskustelufoorumeita eri aiheista, kuten yksinäisyydestä. Nyytin palveluihin kuuluva Elämäntaitokurssi pyrkii tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia, jaksamista ja itsetuntemusta kokonaisvaltaisesti. Kurssia on järjestetty lähitapaamisina, joiden ohessa osallistujilla on ollut käytössään erillinen opaskirja tehtävineen. Elämäntaitokurssin sisältöä on kehitetty ja hiottu vuosien varrella paljon. Kehitystyön myötä Nyyti ry:ssä heräsi ajatus tarjota kurssia verkkopohjaisesti. Mahdollisten toteutustapojen valinnan edessä oli kuitenkin lähes runsaudenpula. Odotamme tulevaisuudessa Elämäntaitokurssille isoja käyttäjävolyymeja, sillä periaatteessa kaikki Suomen opiskelijat ovat kurssin kohderyhmää. Toimittajan valinnassa meidät vakuutti se, että Optiman kanssa voidaan mennä juuri niin pitkälle kuin Nyyti pystyy menemään. Arvostamme järjestelmässä erityisesti luotettavuutta ja toimintavarmuutta, kertoo suunnittelija Elina Marttinen. Vakuutuimme myös Fluminen asiantuntijan kyvystä hahmottaa, kuinka kurssimateriaali pedagogisesti toimisi verkkoon vietynä ja tiivistää tästä visiosta jämpti, toteuttamiskelpoinen projekti, Marttinen jatkaa. Toteutus myös pysyi suunnitellussa aikataulussa. Projekti alkoi kesäkuussa 2012 ja kesälomakaudesta huolimatta eri työvaiheet vedettiin läpi suunnitelmien mukaan. Verkkokurssi oli valmis tuotantokäyttöön syyskuun puolivälissä. Sisällöt tuotettiin Optiman sivupohjilla ja omilla työkaluilla, joista keskeisimpiä olivat päiväkirjaobjekti ja keskustelualue. Verkkoympäristön ulkoasu on kauttaaltaan Nyyti ry:n visuaalisen ilmeen mukainen ja verkkokurssilla opiskeltavat sisältömoduulit on laitettu esille selkeästi ja yksinkertaisesti. Ensivaiheissa syksyllä 2012 ja keväällä 2013 verkkokurssia on käytetty ohjaajakoulutuksiin. Koulutettavina on ollut terveydenhoitajia pääkaupunkiseudulta sekä eri puolilta Suomea. Näissä koulutuksissa Optiman lisäarvoksi on noussut eri paikkakunnilta tulevien ammattilaisten verkostojen tukeminen. Lisäksi säännölliset ilmoitukset ja tehtävät auttavat pi-tämään kouluttautumisen mielessä arjen keskellä. Ohjaajakoulutusten jälkeen tulee Optiman jatkokehitysajatusten aika. Nyytiläisillä muhiikin jo paljon ideoita jatkoa varten. Esimerkiksi Elämäntaitokurssia kohtaan on osoitettu suurta kiinnostusta eri puolilta ja myös verkko-opetuksen monista mahdollisuuksista on hankittu tietoa. Olemme rohkeasti kokeilleet mennä Optimassa videoiden maailmaan, sillä se elävöittää kokonaisuutta paljon. Verkkoympäristöön onkin jo tehty esimerkiksi tervehdysvideo, Marttinen kertoo. Yhtenä ajatuksena on myös kehittää nykyisten nettiryhmien toimintaa siten, että osallistujille pystyttäisiin tarjoamaan tietoa ja keskustelumahdollisuuksia aivan uudella tavalla. Ryhmämuotoinen, elämänhallinnan työkaluja antava verkkokurssi on Suomen mittakaavassa uusi asia, joten nykytilanne on jo todella hyvä. Saimme enemmän kuin uskalsimme toivoa! D-Mail 2/2013 7

8 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Juha Kiukas, tieto- ja viestintätekniikan kouluttaja, Saimaan ammattiopisto: Työssäoppimispäiväkirja ja opinnäyte saivat uuden ilmeen eportfoliona Sähköisenä portfoliona laadittava oppimispäiväkirja helpotti työssäoppimisjaksoa ohjaavien opettajien työtä. Portfoliomuotoinen sisällöntuotantotapa oli myös opiskelijoille luonteva ja motivoiva keino dokumentoida oppimiskokemuksiaan. Saimaan ammattiopisto (entinen Etelä-Karjalan ammattiopisto) on toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa koulutetaan nuoria ammatillisiin perustutkintoihin. Opiskelijoita on yhteensä noin 300 ja toimipisteet sijaitsevat Imatralla ja Lappeenrannassa. Tieto- ja viestintätekniikan kouluttaja Juha Kiukas on ollut aktiivinen sähköisen portfolion eli eportfolion käytön kehittäjä. Syksystä 2012 lähtien Kyvyt.fi eportfolio-palveluun on luotu kaikkiaan noin 200 portfoliota osana hotelli- ja ravintolaalan, lähihoitajien, puuseppien, sekä tieto- ja viestintätekniikan alan koulutuksia. Työssäoppimisen seurattavuus parani Ammatillisessa opiskelussa osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Kolmanteen opiskeluvuoteen ajoittuva harjoittelu kestää kaikkiaan kuusi viikkoa. Opettajalla on velvollisuus seurata harjoittelun edistymistä, mutta opiskelijat etsivät ja järjestävät harjoittelupaikkansa itse. Juha Kiukas on käyttänyt monipuolisesti Kyvyt. fi:n toimintoja työssäoppimisjakson toteuttamisen tukena. Esimerkiksi Ryhmä-toimintoa on käytetty harjoittelupaikkojen koordinointiin. Harjoittelun aikana opiskelijat kirjoittavat oppimispäiväkirjaa blogimuodossa Kyvyt.fi:ssä. Lisäksi kullakin opiskelijalla on Kyvyt.fi:ssä oma työssäoppimissivusto, jolla hän esittelee itsensä, työpaikkansa ja työtehtävänsä. Suorittamistaan työtehtävistä opiskelija voi ottaa vaikkapa valokuvan ja ladata sen blogiinsa. Sivun voi jakaa oman opettajan lisäksi myös harjoittelupaikan ohjaajalle. Opettaja pysyy paremmin perillä siitä, mitä harjoittelussa tapahtuu Ohjaavan opettajan on blogin ja seurantalistan avulla helppoa ja nopeaa seurata opiskelijoiden edistymistä ja kommentoida työsuoritteita. Opettaja pysyy näin paremmin perillä työssäoppimisjakson sisällöstä ja siitä, mitä työpaikalla tapahtuu. Myös opiskelijat kirjoittavat enemmän ja pystyvät paremmin osoittamaan sen, mitä ovat tehneet ja oppineet. Blogimuotoinen raportointi motivoi opiskelijaa ja innostaa myös ohjaajaa, kertoo Kiukas. 8 D-Mail 2/2013

9 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Opinnäytteen uusi ilme Ammatillisen koulutuksen puolella opinnoissa vaadittava opinnäyte muodostuu työsuoritteesta sekä siihen liittyvästä kirjallisesta selosteesta. Etelä-Karjalassa on kokeiltu portfoliota myös perinteisen asiakirjapohjaisen työselosteen korvaajana esimerkiksi lähihoitajakoulutuksen puolella. Siellä ajatus otettiin vastaan positiivisesti ja joissakin tapauksissa opinnäyte jopa valmistui tavallista nopeammin. Tarvitseeko opinnäytteen olla määrämuotoinen Word-asiakirja? eportfoliohan on ammatillisella puolella valmis opinnäyte, koska se sisältää opiskelijan esittelyn, opintotaustan, työkokemuksen ja niin edelleen. Nykynuorisolle tällainen ajattelutapa on helppo omaksua ja monipuolisten sisältöjen tuottaminen luontevaa, Kiukas kertoo. Kiukkaan mielestä eportfolion käyttöä ammattiin opiskelun ohjauksessa olisi hyvä laajentaa jatkossakin. Useilta opintolinjoilta löytyy oman osaamisen näyttämisen kannalta tärkeitä sovelluskohteita. Esimerkiksi kampaajat, kokit ja tarjoilijat voisivat dokumentoida ja esitellä tuotoksiaan portfoliomuotoisesti. eportfolion monet mahdollisuudet Vuosien varrella Juha Kiukas on oman opettajuutensa kehitysprosessin myötä tutustunut erilaisiin opetusteknologioihin. Hän suhtautuu erittäin positiivisesti eportfolion oppijalähtöisyyteen, eikä ole asettanut portfolioille juurikaan valmiita sapluunoita. Portfolio toimii hyvin vaikkapa kurssin muistiinpanojen tekemisessä, jos kynät ja vihkot eivät ole aina mukana. Tietotekniikan kursseilla opiskelijat ovat dokumentoineet tarkkuutta vaativia ohjelmiston asennusohjeita portfoliosivuille. Lopputulos on helppolukuinen kurssityö, jota on nopea kommentoida ja joka toimii myös kurssimateriaalina, lisää Kiukas. Opinnäytteen ei tarvitse olla määrämuotoinen Worddokumentti Jatkossa portfolion tavoitteellinen rakentaminen pyritään aloittamaan opintojen toisen vuoden aikana. Tällöin oman osaamisen esittelymateriaali olisi opiskelijoiden käytössä jo työssäoppimispaikkoja haettaessa, ei ainoastaan harjoittelun aikaisten kokemusten dokumentointia varten. Kun portfolion rakentamiseen suhtaudutaan määrätietoisesti, se todella tukee elinikäistä oppimista. D-Mail 2/2013 9

10 RATKAISUT JA PALVELUT Open Badge Factorysta globaali palvelu osaamismerkeille Discendum Oy:n Open Badge Factory -projekti on hyväksytty Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin Oppimisratkaisutohjelmaan. Open Badge Factory (OBF) on globaali pilvipalvelu, jonka avulla palvelun asiakkaat voivat luoda, myöntää, jakaa ja hallita Mozilla-säätiön Open Badge konseptiin perustuvia osaamismerkkejä. OBF tarjoaa avoimen API-rajapinnan, joka mahdollistaa palveluun liittymisen myös suoraan erilaisista oppimista tukevista sovelluksista. OBF-palvelun asiakkaita ovat tyypillisesti oppilaitokset ja koulutusintensiiviset organisaatiot. Palvelun kehitystyötä aloitettiin vuoden 2013 alkupuoliskolla ja OBF-palvelun ensimmäinen versio julkaistaan vuoden 2014 alussa. Open Badge konsepti on yleistynyt maailmalla nopeasti ja monet suomalaiset oppilaitokset ja järjestöt ovat ottamassa konseptin käyttöön. Myös OBF-projektin yhteistyöverkostossa on toimijoita oppilaitoksista, yrityksistä ja järjestöistä pohjoismaissa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomesta mukana ovat OK-opintokeskus, Raisoft, Turun normaalikoulu, IlonaIT ja Kokkolan yliopistokeskus. Mikä on Open Badge? - Visuaalinen keino osoittaa taitoja tai osaamista. - Järjestelmäriippumaton ja henkilölähtöinen konsepti, jonka on kehittänyt Mozilla.org. - Osaamismerkkejä voi myöntää (Issue) organisaatio tai henkilö. - Merkin saaja (Earner) on aina henkilö, joka halutessaan vastaanottaa hänelle myönnetyn merkin. - Saaja säilyttää osaamismerkkejään Mozillan Backpack-palvelussa. - Saaja voi jakaa osaamismerkkejään sellaisissa palveluissa, jotka tukevat Open Badge -merkkien näyttämistä (Displayer). - Eri yhteyksistä saavutetut osaamismerkit tekevät näkyväksi eri aikoina ja eri paikoista saavutettua osaamista. 10 D-Mail 2/2013

11 RATKAISUT JA PALVELUT Joensuussa palkittiin eportfolioita Ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on vuoden suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma Suomessa. Taitaja 2013 Joensuu -tapahtuman järjesti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä yhteistyökumppaneidensa kanssa Tapahtuman teemana oli Osaamisen iloa ja teemaan sopivasti Taitaja 2013 kilpailuun osallistuville tarjottiin mahdollisuus osallistua eportfolio-kilpailuun. Kilpailu pyrki rohkaisemaan opiskelijoita uuden työvälineen käyttöönottoon ja sähköisen portfolion rakentamiseen. Oma portfolio on käyttökelpoinen paitsi opinnoissa, myös työpaikan haussa. Kisan voittajaksi valittiin Tiia Patjas Kouvolan seudun ammattiopistosta. Hän oli hyödyntänyt monipuolisesti eportfolio-palvelun erilaisia työkaluja ja ymmärtänyt portfolion laatimisen idean. Onnea vielä Tiialle! Tunnetko Optiman mediapalvelut? Suoratoisto, videochat, videoesitystyökalu... Optima tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja erilaisten ääntä ja liikkuvaa kuvaa yhdistävien tiedostojen tuottamiseen, jakamiseen ja tallentamiseen. Voit esimerkiksi nauhoittaa ja tallentaa ääntä ja kuvaa suoraan omalta koneeltasi Optimaan ja soittaa sitä suoratoiston avulla. Videoesityksen avulla voit luoda videotallenteen ja esityskalvot yhdistäviä kiinnostavia kokonaisuuksia. Monissa organisaatioissa jo käyttöön vakiintunut Videochat puolestaan tuo yhteen niin tiimit kuin erilaiset opiskelu- tai työryhmät palaverien ja luentojen muodossa. Syksyn 2013 päivityksessä mediapalveluiden käyttö laajeni tableteille sopivaksi. Tutustu ja kokeile! D-Mail 2/

12 Löydä verkkooppimisen monet mahdollisuudet Yhdessä. Verkossa. Postiosoite / Oulu Kiviharjunlenkki 1 E Oulu Postiosoite / Tampere Finlaysoninkuja Tampere Puhelin

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Marion Fields Suunnittelija, VTT, OK-opintokeskus 18.2.2016 1 OK-opintokeskus Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii,

Lisätiedot

Open Badge osaamismerkit korkeakoulujen toiminnassa. Eric Rousselle Discendum Oy 28.4.2015

Open Badge osaamismerkit korkeakoulujen toiminnassa. Eric Rousselle Discendum Oy 28.4.2015 Open Badge osaamismerkit korkeakoulujen toiminnassa Eric Rousselle Discendum Oy 28.4.2015 Mikä on Open Badge osaamismerkki? Digitaalinen merkki, jolla voidaan visuaalisesti osoittaa merkin saajan taitoja,

Lisätiedot

Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla. Eric Rousselle Discendum Oy

Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla. Eric Rousselle Discendum Oy Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla Eric Rousselle Taustani :n toimitusjohtaja Verkko-oppimisratkaisujen kehittäjänä vuodesta 1991 lähtien Pitkä

Lisätiedot

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Eric Rousselle Optima päivä, 6.11.2014 Mitä Discendumille kuuluu? Kasvu ja kansainvälistyminen Tulorahoituksella kasvava vakavarainen yritys Panostetaan

Lisätiedot

Digitalisaation vahvistaminen

Digitalisaation vahvistaminen Digitalisaation vahvistaminen Digitalisoituminen Osaamisen muutos: osaaminen vs. tietäminen Vaikuttaa radikaalisti työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan osaamiseen Muuttaa käsitystä tiedosto, työstä

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta KT Jukka Lerkkanen 10.1.2008 Tievie-seminaari JKL eportfolio Tietokoneohjelma Valitun materiaalin esittämistapa Kokonaissisältö, josta on valittu haluttu materiaali

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi Mitä toivottaisiin aluekoordinoinnilta sekä aluekoordinaattoreilta, mikäli sellainen

Lisätiedot

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi Hankefoorumi 16.1.2016 Haussa syksylle 2017 OPH:n rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Hakuaika päättyy 31.1.2017 Hakuvaiheessa määritellään toteutettavan koulutushankkeen

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 11/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi 25.10.2013 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Osaamisen kehittämisen menetelmiä

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Raahen ammattiopisto Vaiheen 2 suunnitelma Toteutuksesta vastaa: Juha Mäntykangas ja Aija Keski-Korsu. Terästakentaminen Opiskelijaryhmä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH)

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Espoon seudun koulutkuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Sosiaali- ja terveysalan pertutkinto, lähihoitaja Omnia, aikuisopisto Mallissa oppimisvalmiuksia

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Erityisen hyvää. Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen

Erityisen hyvää. Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen Erityisen hyvää Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen Lukijalle Ammatilliseen erityisopetukseen on vuosien varrella kehitetty paljon hyviä käytäntöjä. Toimivien käytäntöjen ei välttämättä tarvitse olla

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Optima-päivä

Optima-päivä Optima-päivä 6.11.2014 Open Badge -konsepti yrityksen tuotekoulutuksissa mainio mahdollisuus vai hankala haaste? johan.boholm@raisoft.com Oy Raisoft Ltd www.raisoft.com PL 144, 67101 Kokkola Puh. 0207

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Baarimestarin erikoisammattitutkinto

Baarimestarin erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto Lapin matkailuopisto Rovaniemi Kaikki esityksessä käytetyt logot, valokuvat ja muu materiaali on julkaistu niiden oikeuksien omistajien luvalla 2011 Miksi ja kenelle?

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Ammatillisen kasvun ohjaus ammattikorkeakoulussa

Ammatillisen kasvun ohjaus ammattikorkeakoulussa 1 (8) Ammatillisen kasvun ohjaus ammattikorkeakoulussa Opinto-ohjaajakoulutukseen liittyvän kehittämistyöni aiheena oli ammattikorkeakoulun liiketalouden alan ammatillisen kasvun ohjauksen kehittäminen.

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Projektipäällikkö Tero Keva Turun yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Työpajan

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen. Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia

Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen. Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia Metropolian osahanke: Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen Hankehakemuksessa luvattua:

Lisätiedot

Seilaatko hyvällä tuulella? Löydä kiinnostavimmat kohteet ja oppimisen aarteet

Seilaatko hyvällä tuulella? Löydä kiinnostavimmat kohteet ja oppimisen aarteet Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Seilaatko hyvällä tuulella? Löydä kiinnostavimmat kohteet ja oppimisen aarteet Oppimisesta tulee hyvä olo! "Huominen on aina tulevaisuutta. -Matti Nykänen. Me sanomme:

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot