Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013

2 Toimintakertomus 2013 KIRKKOPALVELUT-KOTIMAA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Johtajan katsaus 2 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta Jäsenpalvelut 5 Yhteisvastuu 5 Tapahtumapalvelut 6 Kehittämiskeskus Tyynelä 7 Diakoniatyön kehittäminen 7 Viestintä 8 Seurakuntaopisto 9 Diakoniset hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut 14 Koivurannan palvelukeskus 14 Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusu 14 Yhteiset palvelut 15 Taloushallinto 15 Henkilöstöhallinto 16 Tietohallinto 16 Kiinteistöhallinto 17 Liiketoiminta 18 Kotimaa Oy 18 Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy 19 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Kirkkopalvelut ry:n ja konsernin taloudellinen asema ja tulos Henkilöstö Hallinto ja johtaminen Kirkkopalvelut ry tasekirja Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kirkkopalvelut ry tase-erittelyt Kirkkopalvelut-konserni Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen 2013 liitetiedot Tilintarkastuskertomus Yhteisvastuukeräyksen tulokset 2013 KIRKKOPALVELUT ry Y-tunnus Välitämme. Hietalahdenranta 13, PL 279, HELSINKI p , f

3 2 (28) Johtajan katsaus Kyllä ennen oli kaikki toisin Keskustelin erään vanhan miehen kanssa. Hän kummeksui maailman nykymenoa. Hän muisteli sotien jälkeistä aikaa, jälleenrakennusta ja puutetta. Rautanaulat oli ostettu käytettyinä Ruotsista, eväänä oli ollut pätkä hampparinväärää ja maitoa lasipullosta. Opiskeluaikana hampaat olivat irronneet suusta puutteellisen ravinnon vuoksi ja opinnot oli rahoitettu metsä- ja lumitöillä. Moneen otteeseen hän totesi: Kyllä ennen oli kaikki toisin Elämään oli kaikesta aineellisesta puutteesta huolimatta jaksettu uskoa. Oli löytynyt hyvä aviopuoliso, saatu lapsia ja lapsenlapsia, rakennettu ensin pieni ja sitten suurempi koti, hankittu polkupyörä, radio, televisio, auto ja kesämökki. Pikkuhiljaa. Vähän kerrallaan. Ja taas: Kyllä ennen oli kaikki toisin Lopulta mies totesi: Vaikka ennen kaikki oli toisin, nyt on paremmin. Hyvä, etteivät asiat ole enää niin. Monessa muutoksessa huomaan ajattelevani kuin tuo ystäväni. Muutoksen keskellä kaipaa jotain menneestä. Olihan se jotenkin toisenlaista. Varmempaa. Selkeämpää. Ennakoitavampaa. Hyvää. Vai oliko kuitenkaan? Kun tarkemmin ryhtyy muistelemaan, omat raskaat huolensa oli silloinkin. Epävarmuus, paineet, vaikeat ratkaisut ja unettomat yöt. Ei kaikki toiminut silloinkaan. Keskiössä vuonna 2013 on ollut toimintaympäristön muutos ja murros. Kaikkialla siitä puhutaan. On kestävyysvajetta, Sote-uudistusta, kunta- ja oppilaitosrakenteen muutosta, julkisen rahoituksen kiristymistä. Printtimedia on romahtanut: ensin tilaukset, sitten lukijat ja ilmoitusmyynti. Kirkon jäsenmäärä on nyt 3/4 kansasta. Seurakunnissa on monenlaisia toiminnan muutostarpeita ja vahva talouden sopeuttamispaine. Julkisen talouden kiristyminen, menoleikkaukset, rahoituksen jäädyttäminen ja yhteiskunnan rakenteiden tehostamistarpeet näkyvät selkeästi Opetus- ja kulttuuriministeriön strategioissa ja ohjauksessa kohti suurempia ja monialaisempia oppilaitoskokonaisuuksia. Tuo kehitys on otettu Kirkkopalveluissa vakavasti. Sitä ennakoiden ja vahvalla tulevaisuusorientaatiolla kertomusvuonna toteutettiin Kirkkopalvelujen ja Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön integraatio. Tämä oli ehkäpä suurin järjestöintegraatio maassamme. Prosessin tuloksena syntyi OKM:n mittareilla mitattuna riittävän vahva ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja maamme suurin vapaan sivistystyön toimija. Perusajatuksena on ollut, että yleishyödyllinen toiminta ja sen käytössä oleva omaisuus sekä koko henkilöstö keskitetään Kirkkopalveluihin. Seurakuntaopiston Säätiöstä taas muodostetaan sijoitusvarallisuuden hoitoon keskittyvä säätiö, joka eri mekanismeilla voi tukea syntyvän järjestökokonaisuuden, kirkkomme ja kristillisten järjestöjen työtä. Koko koulutustoiminta on keskitetty yhteen oppilaitokseen, uuteen Seurakuntaopistoon. Integraation lähtökohtana on ollut erityisesti kirkollisen koulutuksen, mutta koko ammatillisen ja vapaan sivistystyön koulutustehtävämme turvaaminen. Koulutuksen toimintaedellytykset halutaan varmistaa ja niitä vahvistetaan. Tavoitteena on kehittää kirkollista koulutusta, kristillistä kasvatusta ja seurakuntadiakoniaa yhdessä seurakuntien ja järjestöjen, hiippakuntien ja Kirkkohallituksen kanssa. Uuden Seurakuntaopiston toiminta käynnistyi , jolloin koko Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön henkilöstö siirtyi Kirkkopalvelujen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tässä yhteydessä koko Kirkkopalvelujen toiminta organisoitiin uudelleen siten, että järjestötoiminnassa on kolme palvelualuetta: Jäsenpalvelut, Seurakuntaopisto ja Diakoniset hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut. Kirkkopalvelujen yhteiset

4 3 (28) palvelut tuottavat koko konsernin tarvitsemat tukipalvelut. Syksyllä 2013 Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri vahvisti joulukuussa 2012 hyväksytyn Kirkkopalvelujen sääntömuutoksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM myönsi Kirkkopalveluille kaikki koulutustoimintaan tarvittavat uudet järjestämis- ja ylläpitämisluvat vuoden 2013 aikana siten, että luvat astuivat voimaan Tässä yhteydessä OKM siirsi myös Partaharjun Säätiön Partaharjun Opistoa koskevat luvat Kirkkopalveluille. Osa tuon opiston henkilöstöstä siirtyi vuoden vaihteessa Kirkkopalvelujen palvelukseen. Koska koulutuksen luvat siirtyivät Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiöltä vasta vuoden vaihteessa, vanhan Seurakuntaopiston koulutustoiminnan tiedot on raportoitu koko vuodelta 2013 Säätiön vuosikertomuksessa. Suunnitellut omaisuussiirrot Kirkkopalveluista Seurakuntaopiston Säätiöön eivät toteutuneet johtuen verottajan ennakkoratkaisusta. Verottaja näki omaisuussiirrot vaihtona koulutustehtävään. Tämä tulkinta ei kuitenkaan OKM:n tulkinnan mukaan ole oikea, jonka vuoksi päätöksestä valitettiin sekä haettiin uutta ennakkoratkaisua. Integraatio on mahdollistanut Seurakuntaopiston volyymien kasvun sille tasolle, että OKM:n rakenteellinen ohjaus ei uhkaa kirkollista koulutusta. Koulutustoiminnassa työelämän tarpeita voidaan nyt palvella entistä laajemmin, kun Järvenpään oppisopimustoimiston toiminta laajenee Pieksämäelle. Vuonna 2013 Kirkkopalvelujen molempia kampusalueita on kehitetty voimakkaasti. Järvenpään kampuksen päärakennuksen peruskorjaus toteutettiin, mikä oli mittava investointi. Investointeja on myös edessä, millä kehitetään Seurakuntaopiston toimintaedellytyksiä sekä mahdollistetaan Kirkkopalvelujen Helsingin toimintojen siirtyminen omalle kampusalueelle vuonna Pieksämäen kampuksella tehtiin investointeja, kun kaupungin peruskoulu siirtyi oppilaitoksen tiloihin Seurakunnat ja järjestöt ovat Kirkkopalvelujen jäseninä merkittävin sidos- ja asiakasryhmä, jonka on saatava hyötyä jäsenyydestä, palveluista ja tuotteista. Julkisen talouden tiukentuessa niin seurakuntien, kuntien kuin valtiovallan odotuksena ovat entistä vaikuttavammat palvelut. Tavoitteena on, että Kirkkopalvelut voisi ennakoida toimintaympäristön muutosta ja tarjota ratkaisuja seurakuntien tarpeisiin ja kysymyksiin. Kirkkopalvelujen organisaatiossa jäsennäkökulma on nostettu keskiöön. Perustimme täysin uuden palvelualueen, Jäsenpalvelut. Tällä palvelualueella toimivat Yhteisvastuukeräys, Tapahtumapalvelut, Kehittämiskeskus Tyynelä, Diakonian kehittämisyksikkö ja viestintä. Jo syksystä lähtien jäsenrajapintaan liittyvät kysymykset ja tuotekehitys on ollut aktiivista. Diakonisissa hyvinvointi- ja sosiaalipalveluissa vuosi 2013 merkitsi painopisteen muutosta. Lapsi- ja perhepalveluissa laitosmuotoisten palvelujen käyttöaste laski, mutta samanaikaisesti avomuotoiset ja koko perheelle suunnatut palvelut kasvoivat. Tämä edellytti myös uutta organisoitumista ja mm. Riippuvuusklinikka Tyynelän lakkauttamista. Aktiivinen asiakkuustyöskentely on tuonut Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusulle uusia asiakkuuksia ja palvelun ostajakuntia. Vanhustenhuollossa laitospaikat tulevat vähenemään tehostetun palveluasumisen kustannuksella. Samanaikaisesti Koivurannan palvelukeskus on uuden tilanteen edessä, kun osaan sen paikoista joudutaan etsimään asiakkaita myös Pieksämäen ulkopuolelta. Päiväkoti Satakielellä Järvenpäässä on kertomusvuonna ollut isoja haasteita sekä kannattavuuden että henkilöstörekrytointien osalta. Päiväkotina ja esiopetuksen toteuttajana päiväkoti on selkeästi liian pieni, joten toiminnan tulevaisuutta ja sen laajentamista joudutaan tarkoin selvittämään. Kotimaa Oy:lle vuosi 2013 oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti raskas. Seurakuntataloudesta johtuva myynnin lasku, printtimedian jatkuvat vaikeudet sekä kysymys yhtiön ja sen medioiden roolista koko kirkon viestinnässä näkyivät yhtiön liikevaihdon laskuna. Koko viestintä ala siirtyy ennakoituakin nopeammin uuteen digitaaliseen maailmaan. Tulevaisuuteen on yhtiössä pyritty varautumaan

5 4 (28) voimakkaalla tuotekehityksellä, jonka keskeisiä ulostuloja ovat KotimaaPro, Jäsen 360- konsultointipalvelut, runkolehtihanke, Kirkko taskussa -applikaatio sekä Kirjapajan ja Lastenkeskuksen fuusio. Näiden merkittävien muutosten yhteydessä historiaan siirtyi myös Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaan nimi. Yhtiö sai uuden nimen ja graafisen ilmeen Kotimaa Oy:nä. Loppuvuodesta jouduttiin tekemään myös vaikeita henkilöstöratkaisuja, jotka olivat sekä henkilöstölle että johdolle raskaita. Oppilaitosrahoituksen leikkaukset vuosina , laskevat käyttöasteet, kiristynyt kilpailu ja palvelutarpeiden muutokset sosiaalipalveluissa edellyttivät mittavia kulujen leikkauksia. Kirkkopalvelut joutui vähentämään henkilöstöään 27 henkilöllä. Ilman integraation myötä vahvistunutta uutta organisaatiota sekä Kirkkopalvelut että Suomen Kirkon Seurakuntaopiston säätiö olisivat joutuneet vielä vaikeampien ratkaisujen eteen. Taloudellisesti vuotta 2013 ei voi pitää onnistuneena. Kirkkopalvelujen ja Kotimaa Oy:n tulos on heikko. Uskomme kuitenkin, että satsaukset tulevaisuuteen kantavat hedelmää. Positiivisena asiana on syytä kuitenkin mainita Kirkkopalvelujen omavaraisuusasteen paraneminen. Varmaan monen mielessä kaihertaa tämän muutoksen läpi eläneenä: Kyllä ennen oli kaikki toisin Totisesti oli! Meidän on kuitenkin nyt tehtävä työtä uuden Kirkkopalvelut ry:n, uuden Seurakuntaopiston ja uuden Kotimaa Oy:n eteen. Tuosta työstä riippuu, voimmeko myöhemmin todeta: Vaikka ennen kaikki oli toisin, nyt on paremmin. Hyvä, etteivät asiat ole enää niin. Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta kaikille työtovereilleni, työntekijöille ja vastuunkantajille, jäsenillemme ja asiakkaillemme! KIRKKOPALVELUT Ilkka Mattila Johtaja

6 5 (28) KIRKKOPALVELUT RY:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Konsernirakenne tarkastelukaudella Kirkkopalvelut-Kotimaahan kuuluivat tilikaudella 2013 seuraavat tytäryritykset: - Kotimaa Oy (67 %) - Kotimaa Oy:hyn kuului Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy (100 %) - Kiinteistö Oy Helsingin Hietalahdenranta 13 (100 %) - Kiinteistö Oy Ruskon Keskuvainio (100 %) - Loma- ja majoituspalveluja tarjoava Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy (79,6 %) ja sen kokonaan omistama tytäryritys Törmälän Lomakylä I Oy Kotimaa Oy ja Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy muodostavat alakonsernin, josta on tehty konsernitilinpäätös. Jäsenpalvelut Yhteisvastuu Yhteisvastuukeräyksen keräystoimikunnan jäseninä vuonna 2013 olivat: johtaja Ilkka Mattila (pj), asiamies Jukka-Pekka Fabrin, hiippakuntasihteeri Kaisa Rauma, professori Juho Saari, johtaja Antti Pentikäinen, johtaja Kalle Kuusimäki, hiippakuntasihteeri Tua Sandell ja diakoniatyöntekijä Anu Fedotoff. Yhteisvastuukeräyksen 2013 teemana oli Ihmisarvoinen vanhuus. Kotimaisena erityiskohteena Kirkkopalvelujen toteuttama etsivän vanhustyön hanke ja kansainvälisenä kohteena Kirkon Ulkomaanavun toteuttama syrjäisten ja köyhien maaseutualueiden kehityshanke Kambodžassa. Keräyksen tuotto oli Käteisen rahan merkittävästä katoamisesta huolimatta keräystulosta onnistuttiin kasvattamaan edellisestä vuodesta runsaalla eurolla. Keräyksen vaikuttamistoimintaa tehostettiin ja Yhteisvastuu järjesti yhdessä Kirkon Sosiaalifoorumin kanssa tilaisuuksia Ihmisarvoiseen vanhuuteen liittyen mm. Kirkkopäivillä ja Porin Suomi-Areenalla. Lisäksi Pikkukirkkopäiviä ja Matkakumppani-iltoja järjestettiin eri puolilla maata yhteistyössä Kirkkopalvelujen tapahtumapalvelujen kanssa. YLE Radio 1 lähetti Yhteisvastuukeräyksen 2014 teemaan liittyvän kaksituntisen saattohoitokeskustelun suorana Lappeen kirkosta. Toimintavuonna Yhteisvastuukeräys tehosti toimintaansa sosiaalisessa mediassa, vahvisti seurakuntien kontaktointia sekä uusien keräysmenetelmien luomista seurakuntien tarpeisiin. Lisäksi ruotsinkielistä materiaalituotantoa lisättiin. Nuorille kohdistetun Yhteisvastuun Action Angels -työkalun markkinointia ja seurakuntiin jalkauttamista jatkettiin. Kirkkopalvelut ry on toiminut vuodesta 1996 alkaen seurakuntien kautta tapahtuvan EUelintarviketuen koordinoijana. Käytännön toteutuksesta vastaa Yhteisvastuukeräystoimisto. Vuonna 2013 toiminnassa oli mukana lähes 200 seurakuntaa/seurakuntayhtymää, jotka jakoivat yli kg Kirkkopalvelujen toimittamaa EU-elintarviketukea.

7 6 (28) Tapahtumapalvelut-yksikkö Vuoden päätapahtumana Tapahtumapalvelut toteutti Kirkkopäivät Kuopiossa Tapahtuman suunnittelu, tuotanto ja viestintä etenivät aikataulussa ja suunnitellulla tavalla. Vuonna 2013 aloitettiin myös Kouvolan Kirkkopäivien valmistelut keväälle Lisäksi toteutettiin uusia, paikallisia, pienempiä tapahtumia. Tavoite sekä Kirkkopäivillä että paikallisissa tapahtumissa oli jäsenten ja seurakuntalaisten tavoittaminen ja kohtaaminen. Metodina oli jalkaantuminen seurakunnan työyhteisöihin ja jäsenistöön. Keskeisiä tavoitteita olivat myös paikallisen (profaanin) ja valtakunnallisen (kristillisen) medianäkyvyyden kasvattaminen. Kuopion Kirkkopäivien ohjelmalliset tavoitteet rakennettiin Kirkkopäivät-brändin pohjalta. Kirkkopäivien lähtökohtana on tarjota foorumi, jossa eri tavalla ajattelevat ja uskovat voivat käydä avointa, rakentavaa keskustelua yhteyden ja ykseyden lisäämiseksi. Asioita ja teemoja yhdisteltiin uusilla tavoilla. Tapahtuman tarjonta rakennettiin selkeästi kahdelle eri kohderyhmälle, toisaalta kirkon työntekijöille ja luottamushenkilöille, toisaalta tavallisille kirkon jäsenille ja ei-jäsenille Kuopiossa ja päivämatkaetäisyydellä. Viimeksi mainitulle kohderyhmälle päivät toimivat kirkon avoimena ikkunana. Kohderyhmä jaettiin perheisiin, nuoriin, nuoriin aikuisiin ja senioreihin, ja jako ohjasi osaltaan ohjelmatyöryhmiä. Kirkkopäivien tavoitekävijämääräksi asetettu ylittyi. Tilaisuuskävijämäärä oli , joista arvion mukaan noin edusti suurta yleisöä. Suuren yleisön osuus kasvoi selkeästi verrattuna vuoden 2011 Kirkkopäiviin Lahdessa. Tapahtumapalvelut toteutti Yhteisvastuukeräyksen kanssa Diakoniatyön neuvottelupäiville oheistapahtuman, jossa oli 350 kävijää. Helsingissä Agricolan kirkossa toteutettiin kokeiluna Dancemessu, joka saavutti laajan medianäkyvyyden profaanissa mediassa ja 600 kuulijaa. Syksyllä oli Pikkukirkkopäivä-tapahtumat Tampereella ja Lappeenrannassa sekä kolme Matkakumppani-iltaa yhteistyökumppaneina Yhteisvastuukeräys, Kirjapaja, Axr-levy-yhtiö sekä paikalliset seurakunnat. Pikkukirkkopäivien mediakumppanina oli YLE Radio 1, joka radioi Lappeenrannan tapahtuman Keskimäärin syksyn eri tilaisuudet keräsivät 350 kävijää. Pikkukirkkopäivä-tapahtumien tulorahoitusosuus oli asetetun 50 %:n tavoitteen mukainen. Matkakumppani-illoissa Axr-levy-yhtiö kantoi taloudellisen vastuun. Muut kokeilut rahoitettiin kulttuuritoiminnan budjetista. Kesällä 2013 avoinna oli 279 Tiekirkkoa, joista joka kolmas - 93 kirkkoa - tilastoi kävijät, joita kertyi yhteensä Keskimääräinen kävijämäärä kirkkoa kohden oli 2 409, mutta entiseen tapaan luvut vaihtelivat kirkkojen välillä muutamasta kymmenestä tuhannesta alle sataan. Kävijät tilastoineista kirkoista suosituin oli Turun tuomiokirkko, jossa vieraili Tiekirkko-kävijää. Tiekirkkokävijöiltä kerättiin kesällä 2013 palautetta verkkosivulla olleen Tykkäsitkö Tiekirkosta -kyselyn kautta. Palautteita saatiin lähes 500 henkilöltä, ja kokemukset olivat varsin positiivisia: Useampi kuin kahdeksan kymmenestä suosittelisi Tiekirkkoon pysähtymistä muillekin. Seitsemän kymmenestä aikoo vastaisuudessakin pysähtyä Tiekirkkoon, ja sama määrä oli sitä mieltä, että Tiekirkot madaltavat kirkon kynnystä. Ansiomerkkejä myytiin seurakunnille ja kristillisille järjestöille 637 kpl. Myynti säilyi edellisen vuoden tasolla, mutta on laskenut aikaisemmilta vuosilta. Seurakuntavaalien myötä vaihtuvien luottamushenki-

8 7 (28) löiden muistamisen toivotaan vilkastuttavan ansiomerkkimyyntiä ja markkinointiin tulee panostaa koko vuoden ajan. Kehittämiskeskus Tyynelä Kehittämiskeskus Tyynelän toiminta koostuu riippuvuustyön kehittämistoiminnasta (ak) ja eri kohderyhmille kohdennetuista projekteista. Toiminnan rahoitus tulee pääosin Raha-automaattiyhdistys RAY:lta. Ak-toiminnan tavoitteita on tarkennettu ja määritelty uudelleen. On toteutettu verkostokysely ja päihdetyön seminaari sekä osallistuttu valtakunnallisiin ja alueellisiin vaikuttamisen ja viestinnän kokouksiin ja seminaareihin. Työntekijävahvuus oli joulukuussa 13 henkilöä. Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien nuorten tukiprojekti Voimakas sekä monitoimijaprojektina toteutettava nuorten ongelmallisen pelaamisen tunnistamista ja tukea kehittävä projekti Pelituki jatkuivat. Projekteilla kehitetään kohderyhmille sopivia työ- ja toimintamalleja osallistavin keinoin sekä vahvistetaan heitä kohtaavien ammattilaisten yhteistyötä ja osaamista. Projektien toiminta-alueena on Varkaus, Mikkeli, Savonlinna sekä JJR-alue (Joroinen, Juva, Rantasalmi). Yhteistyökumppaneina ovat oppilaitokset, nuorisotyö sekä sosiaali- ja terveystoimet. Uutena käynnistyi päihteitä käyttävien isien osallisuutta vahvistava Erityisesti isä -projekti, jonka paikkakuntina on Varkaus, Pieksämäki, Mikkeli, Jyväskylä ja Kuopio. Projekti kohdistuu vahvistamaan isän osallisuutta vanhemmuuden tilanteissa osana päihteistä kuntoutumista huomioiden myös lapsen ja nuoren näkökulman. Kohderyhmänä ovat päihteitä käyttävät isät ja heidän lapsensa, heitä kohtaavat ammattilaiset, läheiset ja kokemusasiantuntijat. Keinona on mm. jalkautuva työ sekä vertaistuen ja verkostojen vahvistaminen. Projekti on mukana RAY:n valtakunnallisessa Emma & Elias -ohjelmassa. Toinen käynnistynyt projekti on Etsivän ja osallistavan vanhustyön projekti (YV-keräyskohde). Projektin päämääränä on ikääntyneiden huono-osaisuudesta johtuvan eristäytyneisyyden vähentäminen ja osallisuuden edistäminen. Kohderyhmänä on heikossa asemassa olevat yli 65-vuotiaat, heitä kohtaavat seurakunnan työntekijät sekä toimintaympäristön muut toimijat ja vapaaehtoiset ja läheiset. Projektin yhteistyökumppanit ovat seurakuntien diakoniatyöntekijät (pilottipaikkakuntina Mikkeli, Varkaus, Pieksämäki, Salo, Turku/Katariina ja Pöytyä) sekä yhdeksän kummipaikkakuntaa. Mukana on pilottiseurakuntien kanssa toimivat alueen keskeiset toimijat. Diakoniatyön kehittäminen Räätälöityä diakonian kehittämisyhteistyötä tehtiin kahden seurakuntayhtymän ja neljän seurakunnan kanssa. Lähes kaikki kumppanuudet jatkuvat sovitusti vielä vuoden 2014 kesään saakka. Seurakuntayhtymissä kehittämiskumppanuus painottui pääasiassa diakoniatyön strategisten linjausten määrittelemiseen, toiminnan arviointiin, työn johtamiseen ja koordinointiin sekä asetettujen yhteisten tavoitteiden ja työprosessien konkretisointiin. Seurakuntakohtaisen kehittämisyhteistyön keskiössä ovat olleet diakoniatyön asiakkuudet ja työkäytäntöjen tarkoituksenmukaisuus. Kehittämisen tueksi on tehty asiakasarviointeja (mm. Bikvahaastattelut) ja työmuotojen arviointeja sekä luotu työn kohdentamiseen uusia työkaluja ja toteutettu pienten kokeilujen pilotteja. Kahdessa seurakunnassa suunniteltiin ja toteutetaan yhdessä vanhus-ja perhetyön diakoniaprojekteja seurakunnan saamilla testamenttivaroilla. Diakoniaprojekteista käynnistyi Yhteisvastuuvaroilla toteutettava Etsivän ja osallistavan vanhustyön projekti ( ), josta lisää Kehittämiskeskus Tyynelän osiossa. Kolehtivaroilla toteutettavaan nuorisodiakonian projektiin haettiin pilottiseurakuntia käynnistyvällä projektilla kehitetään kolmen seurakunnan diakonia- ja nuorisotyön kanssa koulunsa päättäneille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ns. kynnyksettömiä osallisuuden mahdollisuuksia sekä lisätään tukiverkostoja arjessa selviytymiseen.

9 8 (28) Diakoniatyön ohjelmallisen kehittämisen alustava suunnitelma valmistui. Ohjelmallista työtä lähdetään rakentamaan vuoden 2014 aikana pienimuotoisesti työpajatyyppisissä suljetuissa verkkoympäristöissä sekä neljän hiippakunnan ja Kirkkopalvelujen järjestämissä diakoniatyön hyvien käytäntöjen työpajoissa. Tuotokset toimivat pohjana ohjelmallisen kehittämisen rakentamisessa. Keskeisinä kumppaneina seurakuntien diakoniatyön kehittämisessä olivat mukana kirkkohallitus (KDS), hiippakunnat (4), pilottiseurakunnat (6) ja Kirkkopalvelujen jäsenpalvelujen yksiköt. Viestintä Viestintäyksikön avaintuloksista merkittävin oli integraatioviestinnän suunnittelu ja toteutus. Kirkkopalvelujen ja Seurakuntaopiston integraatioprosessista viestittiin useissa eri kanavissa, sisäisesti mm. intra-sivuston Integraatioraksalla. Raksalla oli yhteensä 4499 käyntiä. Oppilaitosintegraatiossa viestintäyksikkö uudisti www-sivut sekä kaiken viestintä- ja markkinointimateriaalin visuaaliselta ilmeeltään ja kieleltään yhtenäiseksi. Materiaaliuudistuksessa tuotettiin mm. koulutusesitteitä, perusmateriaalit (kansiot, kirjekuoret, kirjepohjat, käyntikortit) sekä markkinointimateriaaleja (mainoksia, roll-uppeja, kyniä). Kuopion Kirkkopäivien viestintä ja markkinointi oli toinen toimintavuoden päähankkeista. Yksikön vastuulla oli mm. mainoskampanja ja mediatilat, mediayhteistyö, sisällöntuotanto verkkosivuille, sidosryhmäviestintä, ohjelmakirjan ja muiden materiaalien tuotanto sekä materiaalien tuottaminen yritysyhteistyöhön sekä muihin kumppanuuksiin. Viestintäjohtaja osallistui vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen Lahjoita hyvä kuolema -saattohoitokampanjan suunnitteluun ja toteutukseen. Tiedottaja vastasi Kehittämiskeskus Tyynelän uuden verkkosivuston tuottamisesta ja oli mukana Diakoniset hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut -palvelualueen esiteprojekteissa ja tapahtumaviestinnässä. Tiekirkkojen osalta yksikön vastuulla oli materiaalituotanto, verkkosivujen ylläpito sekä pienimuotoinen kampanjointi (mm. hakusana- sekä Facebook-mainonta). Tiekirkkokävijöiltä kerättiin kesän aikana palautetta verkkosivulla olleen Tykkäsitkö Tiekirkosta -kyselyn kautta. Vuonna 2013 mediaosumia kertyi Kirkkopalvelujen hakusanoilla (pl. Yhteisvastuukeräys) yhteensä 509 kpl. Eniten osumia oli toukokuussa, Kirkkopäivien koskien. Osumien laskennallinen mainosarvo oli euroa. Kirkkopalvelujen verkkosivuilla oli käyntiä (vuonna 2012: ). Toivo-intrassa käytiin kertaa (2012 helmikuusta lähtien: , käynnit kasvoivat 44,73 %). Sivun katselut kasvoivat 35,26 %. Yhteensä katseltiin sivua (2012: ). Suosituimmat haut olivat henkilöhaku, lomakkeet ja ohjeet -sivut, integraatioraksa sekä ruokailut ja tarjoilut -sivu.

10 9 (28) Seurakuntaopisto Koulutuskeskus Agricola Seurakuntaopisto Vuonna 2013 Kirkkopalvelut ry:n ja Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön edustajat jatkoivat yhdistymisneuvotteluita ja saattoivat päätökseen Koulutuskeskus Agricolan sekä Seurakuntaopiston koulutus- ja työelämän kehittämispalveluiden liittämisestä yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi Partaharju-säätiön edustajien kanssa sovittiin Partaharjun opiston koulutustehtävän siirtämisestä Kirkkopalvelut ry:lle. Hakemukset yhdistymis- ja luovuttamistoimien toteutumiseksi oli saatettu vuoden 2012 lopussa Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Toimintakauden aikana Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi päätökset, joiden mukaisesti Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön ja Partaharju-säätiön koulutuksen järjestämis- ja oppilaitosten ylläpitämislupien mukaiset koulutustehtävät ja valtionosuuksiin oikeuttavat suoritemäärät siirtyivät Kirkkopalvelut ry:lle alkaen. Toiminnallisesti yhden oppilaitoksen mallin mukaisena Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto aloitti alkaen. Neuvottelut Pieksämäen kaupungin yläkoulun siirtymisestä Hiekanpään alueelle johtivat alkutalvesta 2013 Pieksämäen kaupungin tekemään myönteiseen päätökseen. Päätös käynnisti suunnitelmat Kirkkopalvelujen Huvilakadun opetustilojen ja tukipalveluiden yhteiskäytöstä yläkoulun kanssa. Koulutuskeskus Agricolan opetustiloista vuokrattiin B-rakennuksesta noin 2600 kerrosneliötä kaupungille. Ensimmäiset yläkoulun opetusryhmät siirtyivät Kirkkopalvelujen tiloihin Kevään aikana perustettiin Hiekanpään Elämänkaari -hanke, jonka tavoitteena on kehittää uusia pedagogisia toimintamalleja alueella toimivien oppilaitosten sosiaali-, erityis- ja opiskelijahuollon palveluiden yhteistyöhön. Henkilöstö Toimintavuoden keväällä tehtiin uuden Seurakuntaopiston rehtorin, koulutus- ja palvelujohtajien sekä päälliköiden valinnat. Johtoryhmän muodostivat rehtori, kolme koulutusjohtajaa, palvelujohtaja, kaksi kehityspäällikköä sekä hallintojohtaja. Uuteen oppilaitoskokonaisuuteen muodostettiin lähiesimiesjärjestelmä ja koko henkilöstö sijoitettiin uuden oppilaitoksen neljään yksikköön uusien päälliköiden alaisuuteen. Esimiehinä toimivien päälliköiden tehtäviin sisältyy esimiestyön lisäksi myös opetus- tai muita tehtäviä. Paikallinen lähiesimiesjärjestelmä, jossa yhden esimiehen johdettavana on enintään 20 henkilöä, on koettu hyväksi. Moni keväällä valittu päällikkö toimii ensimmäistä kertaa esimiestehtävissä. Syyskaudella uudet lähiesimiehet ovat kokeneet olevansa vaativissa tilanteissa erityisesti ytprosessin aikana. Yhteisen, uuden oppilaitoskokonaisuuden rakentaminen on koettu haasteellisena. Henkilöstön on ollut vaikeaa löytää yhteisiä tapoja toimia ja yhteistä kieltä. Yhdenmukaistamisen haasteellisuutta on pyritty helpottamaan lukuisilla eri henkilöstöryhmien tapaamisilla ja suunnitteluryhmillä. Syyslukukauden alussa koko uuden Seurakuntaopiston henkilöstö vietti yhteisen kehittämispäivän Lahden seurakuntayhtymän kurssikeskuksessa. Esimiehille käynnistyi jo keväällä Opetushallituksen rahoittama Verme-koulutus, jonka tarkoituksena on tarjota yhteinen keskustelu- ja vertaismentoroinnin foorumi esimiehille. Kaikki tapaamiset ja suunnitteluryhmien kokoontumiset ovat vaatineet henkilöstöltä runsaasti aikaa ja lisänneet matkustuskuluja. Henkilöstömäärä uudessa oppilaitoksessa on toimintavuoden lopussa noin 200 henkilöä. Isona henkilöstökysymyksenä toimintavuoden aikana olivat yt-neuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä neuvottelut paikallisesta työehtosopimuksesta ja opettajien työn mitoituksesta uudessa Seurakun-

11 10 (28) taopistossa. Yt-menettelyn tavoitteena oli noin 20 henkilön vähennystarve. Yt-menettelyn toimenpiteet tehtiin vuoden 2013 lopussa. Paikallista työehtosopimusta ja opettajien työn mitoitusta ei ole saatu vuoden 2013 aikana valmiiksi. Prosessit Uusi johtoryhmä käynnisti työskentelynsä kevätkaudella tavoitteena käynnistää keskeisimmät yhdistämisprosessit. Oppilaitoskokonaisuuden kannalta yksi keskeinen prosessi oli opiskelijahallinnon tietokantaohjelmien (Priimus) yhdistäminen. Primuksella hallinnoidaan muun muassa opiskelijoiden henkilö- ja opiskelutietoja, opettajien tietoja sekä opetustarjontaa, kirjataan valintoja, arvioidaan suorituksia ja tulostetaan todistuksia. Järjestelmien yhdistäminen saatiin valmiiksi toimintavuoden lopussa. Opiskelijahallinnon ohjelmien yhdistämisen lisäksi on uusi oppilaitosrakenne viety valtakunnalliseen yhteishakujärjestelmään sekä muihin viranomaisjärjestelmiin. Toiminnan- ja laadunohjausjärjestelmien yhteensovittaminen aloitettiin kevätkauden aikana mm. kartoittamalla kaikki asiakas- ja opiskelijapalautejärjestelmät. Apuvälineeksi valittiin IMS-ohjelmisto. Kehityspäälliköt ovat rakentaneet järjestelmää, perehdyttäneet käyttäjiä ja käynnistäneet operatiivisten toimintojen yhdenmukaistamisen. Operatiivisten prosessien yhdenmukaistaminen vaatii perusteellisia keskusteluja ja konsensuksen etsimistä koko henkilöstöltä. Tämä ei päässyt käyntiin vuoden 2013 aikana, vaan työ käynnistyy tulevana toimintakautena. Seurakuntaopisto on ollut mukana kahdessa valtakunnallisessa Opetushallituksen rahoittamassa laatuverkostossa: LaStrada ja Yhdessä eteenpäin. LaStrada -hankkeessa tehtiin syksyllä 2013 vertaisarviointi Savon Koulutuskuntayhtymän kanssa. Arvioitavina Pieksämäen kampuksella olivat opetussuunnitelmat ja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijan arvioinnit. Talous Taloudellinen tilanne niin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä kuin koko yhteiskunnassa on ollut haasteellinen. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimeenpani vuoden 2013 aikana sekä koulutusalakohtaisia että alueellisia valtionosuuksiin oikeuttavien opiskelijapaikkojen leikkauksia. Integraation Suomen Kirkon Seurakuntaopiston säätiön kanssa voidaan tästä näkökulmasta katsoen olleen onnistunut ratkaisu. Kirkkopalvelut ry sai säilytettyä kolmen toimijan suoritemäärät lukuun ottamatta jo vuonna 2012 tehtyjä päätöksiä vapaan sivistystyön leikkauksia. Tästä huolimatta Kirkkopalvelujen valtionosuudet jäivät -180t budjetista. Tästä -106t on Pieksämäen kampuksen koulutusten valtionosuuksista ja 74t opintotoiminnan valtionosuuksista. Lisäksi myyntitulot aikuiskoulutus- ja seurakuntapalveluissa jäivät alle budjetoidun -125t ja Pieksämäen kampuksen keittiön osalta -40t. Opetustilojen vuokraamisesta johtuen Huvilakadun kampukselle jouduttiin rakentamaan kotitalousluokka sekä tekemään pieniä muutostöitä, joihin ei budjetin laatimisen yhteydessä varauduttu. Tästä syystä kiinteistökulujen menot ylittyivät 200t. Lisäksi yhdistymisestä johtuvista syistä hallintokulut kasvoivat 52t. Myös matkustuskulut kasvoivat. Näiden tuloksen Koulutuskeskus Agricolan tulos oli -137t.

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen VUOSIKERTOMUS 2012 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI JOHDON KATSELMUS Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista Hyväksytty x.x.2014 Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI VUODEN 2013 TULOSTEN

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot