Toimintakertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2012

2 KIRKKOPALVELUT-KOTIMAA-YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo Johtajan katsaus 1 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta Yhteisvastuu 4 Koulutuskeskus Agricola 5 Diakonia- ja sosiaalipalvelut 9 Liiketoiminta 12 Yhteiset tukipalvelut 13 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen 15 Kirkkopalvelut ry:n ja konsernin taloudellinen asema ja tulos 16 Henkilöstö 17 Hallinto ja johtaminen 18 Kirkkopalvelut ry tasekirja Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kirkkopalvelut-konserni Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen 2012 liitetiedot Tilintarkastuskertomus Yhteisvastuukeräyksen tulokset 2012 Johtajan katsaus Huomio! Katse eteenpäin! Sotaväestä tuttuja käskyjä ovat Huomio! ja Katse eteenpäin! Kun käsky huomio kajahtaa, yksittäinen taistelija ja koko joukko seuraa katsellaan. Tätä seuraa komento: Katse eteenpäin, jolloin katse keskitetään suoraan eteenpäin. Nuo käskyt kuvaavat hyvin Kirkkopalvelujen hallituksen ja johdon tehtävää. Huomio on kiinnitettynä muutokseen. Toimintaympäristöä ja sen muutoksia analysoidaan. Suunnitelmia tehdään, niitä tarkennetaan ja tavoitteiden toteutumista seurataan. Kysymys ei ole vain toteutuneiden muutosten vaikutuksesta toimintaamme. Meidän tulee tiedostaa, että niin kirkko kuin koko suomalainen yhteiskunta elää läpi yhtä suurimmista murroksistaan. Murros ei ole vain iso muutos, vaan siihen sisältyy ajatus epäjatkuvuuskohdasta. On yritettävä ymmärtää, mitä on tapahtumassa. Enää ei voidakaan toimia samoin kuin ennen on toimittu. Siksi toivon työskentelyymme ennakkoluulotonta mieltä. Siis huomio ja katse eteenpäin. Tulevaisuuteen! Vuoden 2012 toiminnan suunnittelussa Kirkkopalvelujen hallitus päätti strategisiksi painopisteiksi Asiakkuus kirkollisen koulutuksen turvaaminen asiakkuuden ja jäsenyyden hoitomallit KIRKKOPALVELUT ry Y-tunnus Välitämme. Hietalahdenranta 13, PL 279, HELSINKI p , f

3 2 Prosessit toimiva, kustannustehokas ja toiminnan kehittämistä tukeva IT-malli Henkilöstö ja työhyvinvointi Great Place to Work / Suomen parhaat työpaikat tutkimus ja kehittämisprosessi Talous kannattavuuspolulla pysyminen Vuoden 2011 syksyllä selvityksillä käynnistynyt integraatioprosessi eteni kertomusvuonna päätöksentekovaiheeseen. Kirkkopalvelujen ja Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön säännöt uudistettiin. Integraatio toteutuu Myös Partaharjun Opisto teki päätöksen siirtää koulutustehtävänsä Kirkkopalveluille vuoden 2014 alusta. Perusajatuksena on ollut, että yleishyödyllinen toiminta ja sen käytössä oleva omaisuus sekä koko henkilöstö keskitettäisiin Kirkkopalveluihin. Seurakuntaopiston Säätiöstä taas muodostettaisiin sijoitusvarallisuuden hoitoon keskittyvä säätiö, joka eri mekanismeilla voisi tukea syntyvän järjestökokonaisuuden, kirkkomme ja kristillisten järjestöjen työtä. Koko koulutustoiminta keskitetään yhteen oppilaitokseen, uuteen Seurakuntaopistoon. Integraation lähtökohtana on ollut erityisesti kirkollisen koulutuksen, mutta koko ammatillisen ja vapaan sivistystyön koulutustehtävämme turvaaminen. Kirkkopalvelujen ja Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön yhteisellä prosessilla koulutuksen toimintaedellytykset halutaan varmistaa ja niitä vahvistetaan. Tavoitteena on kehittää kirkollista koulutusta, kristillistä kasvatusta ja seurakuntadiakoniaa yhdessä seurakuntien ja järjestöjen, hiippakuntien ja Kirkkohallituksen kanssa. Vastaamme Opetus- ja kulttuuriministeriön rakenteellisiin vaatimuksiin sekä kestävyysvajeen mukanaan tuomaan tehostamistarpeeseen. Seurakunnat ja järjestöt ovat Kirkkopalvelujen jäseninä Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöiden merkittävin sidos- ja asiakasryhmä, jonka on saatava hyötyä jäsenyydestä, palveluista ja tuotteista. Julkisen talouden tiukentuessa niin seurakuntien, kuntien kuin valtiovallan odotuksena ovat entistä vaikuttavammat palvelut. Tavoitteena on, että Kirkkopalvelut voisi tarjota ratkaisuja seurakuntien tarpeisiin ja kysymyksiin. Asiakkuuden ja jäsenyyden hoitomallien kehittäminen on käynnistynyt myynnin ohjauksen kehitystyöllä ja kouluttamalla esimiehiä ja henkilöstöä myynnin ammattitutkintoon. Tällä pyritään ennen kaikkea asiakas- ja jäsenlähtöisiin palveluihin. Työkentely jatkuu. Kirkkopalvelujen tulevassa organisaatiossa jäsennäkökulma on nostettu keskiöön. Perustamme täysin uuden palvelualueen, jäsenpalvelut. Tieto- ja informaatioteknologian merkitys on korostunut liki jokaisessa nykyaikaisessa työyhteisössä. Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöiden toimialoista johtuen vaatimukset ITC-teknologialle ja sen prosessien toimivuudelle ovat kovat. Samanaikaisesti kun hallinnon ja mm. raportoinnin toimivuutta on kehitettävä, joudumme muuttuvan toimintaympäristön tarpeista kehittämään palvelujamme. Ajatellaanpa nykyaikaista oppilaitosympäristöä, keräyksiä ja varainhankintaa tai toimintaa viestinnän asiantuntijatalona, paineet toimivalle, tehokkaalle ja taloudelliselle ITC-ympäristölle kasvavat. Kertomusvuonna rakensimme toimivaa, kustannustehokasta ja toiminnan kehittämistä tukevaa IT-malli. Kilpailutimme ja vaihdoimme palvelukumppania meille palvelurakenteeltaan ja kustannustasoltaan paremmin sopivaan. Olemme ottaneet käyttöön tietohallintomallin, jolla selkiytetään vastuunjakoa ja parannetaan tietohallinnon ja yksiköiden välistä kommunikaatiota. Konsernin prosesseja ja toimintatapoja ja tietohallinnon tarjoamien palveluiden kustannustasoa kehitetään edelleen. Henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisessä työkalunamme on ollut kolmivuotinen Great Place to Work Suomen parhaat työpaikat 2012 tutkimus- ja kehittämisprosessi. Tavoitteenamme on olla toimialamme paras työpaikka. Keväällä 2012 toteutettiin työilmapiirikysely, jonka pohjalta on arvioitu

4 3 työhyvinvoinnin toteutumista, kehitetty johtamista ja esimiestyötä sekä saatu näkemyksiä yksiköiden kehittämiskohteista. Keskeinen osa integraatiomme kaltaisessa suuressa muutoksessa on viestinnällä. Integraatioviestintä intranetin integraatioraksoineen ja erilaisine keskustelutilaisuuksineen on ehkä voinut luoda henkilöstölle turvallisuuden tunnetta suuren muutoksen keskellä. Ulkoistettujen palkkapalvelujen osalta virheiden ja reklamaatioiden määrä on selkeästi vähentynyt. Tähän on osaltaan vaikuttanut omien palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen. Osana integraatioprosessia, jonka myötä konsernin henkilöstömäärä nousee liki 500:een, jatkamme selvitystä palkkapalvelun tuottajan vaihtamiseen tai itse tuotettaviin palveluihin. Vuonna 2012 taloudellinen tilanne on jatkunut jo viidettä vuotta haastavana. Kotimainen julkisen talouden kestävyysvaje, eurooppalainen talouskriisi, pankkikriisin uhka ja taantuma näkyvät Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöiden toiminnassa. Vaikkei konsernimme kaikilla osa-alueilla keskeisimpänä Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa ole päästy likikään budjetoituun taloudelliseen tulokseen, voi tilannetta pitää vähintäänkin tyydyttävänä. Kykymme tehdä jopa ennakoituja korjausliikkeitä on ollut hyvä. Kokonaisuuden tasolla taloudellinen tulos suhteutettuna myrskyävään toimintaympäristöön on jopa erinomainen. Hallinnon ja yleistoiminnan kulukuormaa on onnistuttu keventämään. Koulutuskeskus Agricola on välttynyt negatiivisen valtionosuuksien kehityksen pahimmilta vaurioilta. Diakoniaammattikorkeakoulun vähentäessä vuokratilojen käyttöä Pieksämäen kampuksellamme olemme saaneet neuvotelluksi uuden vuokrasopimuksen Pieksämäen kaupungin kanssa. Yläkoulun tulo tiloihimme vuonna 2013 pienentää vuokrariskiämme, mutta erityisesti se mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön ja pedagogisen kehittämisen. Diakonia ja sosiaalinen vastuu -palvelualueella lapsi- ja perhepalvelujen liikevaihto ja kannattavuus on ottanut loikan uudelle tasolle ja vanhustenhuollon käyttöaste on huipussaan. Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaan johtamisorganisaation muutos, uudet konsulttituotteet ja vuodenvaihteessa toteutettu Kirjapajan fuusio Lasten Keskus Oy:hyn antavat viimevuotista paremmat lähtökohdat kuluvaan vuoteen. Taloutemme oli kuluneena vuonna tiukka. Kannattavuuspolulla pysyminen vaati aktiivista johtamista, tiukkaa kulukuria ja huolenpitoa maksuvalmiudesta. Perushankinnat ja investoinnit olivat minimissään. Tällä kyettiin alentamaan vieraan pääoman määrää suunnitelmien mukaisesti, mikä näkyy myös omavaraisuusasteessamme, joka alkaa viimein olla terveellä tasolla. Huomio! Katse eteenpäin! Elävään kristillisyyteen kuuluu, että seuraamme maailmaa ja yhteiskuntaa ympärillämme. Teemme siitä johtopäätöksiä omaan toimintaamme. Kristittyinä tulevaisuusulottuvuutemme yltää erilaisia strategiakausia kauemmas. Siksi katse eteenpäin! Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta jäsenillemme ja asiakkaillemme, vastuunkantajillemme ja työntekijöillemme! KIRKKOPALVELUT Ilkka Mattila Johtaja

5 4 KIRKKOPALVELUT RY:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Konsernirakenne tarkastelukaudella Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöihin kuuluivat tilikaudella 2012 seuraavat tytäryritykset: - Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa (67 %) - Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaahan kuului Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy (100 %) - Kiinteistö Oy Helsingin Hietalahdenranta 13 (100 %) - Kiinteistö Oy Ruskon Keskuvainio (100 %) - Loma- ja majoituspalveluja tarjoava Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy (79,6 %) ja sen kokonaan omistama tytäryritys Törmälän Lomakylä I Oy Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa ja Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy muodostavat alakonsernin, josta on tehty konsernitilinpäätös. Yhteisvastuu Yhteisvastuukeräyksen 2012 teemana oli Välittävä yhteisö. Kotimaisena erityiskohteena oli Takuusäätiön toteuttama pienluottohanke ja kansainvälisenä kohteena kyläyhteisöjen säästö- ja lainaryhmät Ugandassa. Keräyksen tuotto oli ,29. Toimintavuonna Yhteisvastuu otti käyttöönsä uusia varainhankinnan menetelmiä, joissa hyödynnetään mobiiliteknologiaa. Lisäksi lanseerattiin kuukausilahjoittajuus sekä testamentti- ja merkkipäivälahjoitusmahdollisuudet. Yhteisvastuutoimisto kohdensi toimintojaan entistä vahvemmin seurakuntia palvelevaksi. Tästä esimerkkinä seurakuntiin suuntautuneet konsultointikäynnit, joissa rakennettiin yhdessä henkilöstön ja vapaaehtoisten kanssa toimivat organisaatio- ja toimintamallit keräyksen toteuttamiseen paikallisesti. Ruotsinkielisten seurakuntien palvelua tehostettiin tuottamalla aiempaa runsaammin ruotsinkielistä keräysaineistoa. Nuorille kohdistettu Yhteisvastuun työkalu Riparienkeli oli käytössä useissa seurakunnissa. Yhdessä nuorten kanssa työkalua kehitettiin entistä enemmän nuorten omaksi välineeksi. Loppuvuonna saatiin valmiiksi uusi, koko kasvatuksen kentälle tarkoitettu Action Angel -malli, jonka avulla Yhteisvastuuta voidaan toteuttaa seurakunnissa kasvatuksen eri ikä- ja toimintaryhmissä. Kirkkopalvelut on toiminut vuodesta 1996 alkaen seurakuntien kautta tapahtuvan Eu-elintarviketuen koordinoijana. Vuonna 2012 toiminnassa oli mukana lähes 200 seurakuntaa. Edelliseen vuoteen verrattuna EU oli puolittanut jaettavan ruoan määrän. Jaossa oli kg. Yhteisvastuuvaroin (2009) rahoitettu Yhdessä työhön -hanke saatiin päätökseen. Laadulliset ja määrälliset tavoitteet saavutettiin. Hankkeen kautta mm. työllistyi tai sai harjoittelupaikan lähes 500 vaikeassa työmarkkina-asemassa olevaa maahanmuuttajaa. Yhteisvastuukeräyksen keräystoimikunnan jäseninä vuonna 2012 olivat johtaja Ilkka Mattila (pj), asiamies Jukka-Pekka Fabrin, hiippakuntasihteeri Hilkka Mäkelä (8/12 saakka), hiippakuntasihteeri Kaisa Rauma (9/12 alkaen), professori Juho Saari, diakoni Airi Raitaranta (8/12 saakka), johtaja Antti Pentikäinen, johtaja Kalle Kuusimäki, hiippakuntasihteeri Tua Sandell ja diakoniatyöntekijä Anu Fedotoff (9/12 alkaen).

6 5 Koulutus ja uudistuminen -palvelualue Koulutuskeskus Agricola Vuodesta 2009 lähtien vastauksena Opetus- ja kulttuuriministeriön erilaisiin rakenteellisiin kehittämishankkeisiin Kirkkopalvelut on hakenut aktiivisesti koulutustoiminnan kasvun mahdollisuuksia. Kuluneen vuoden aikana työn alla on ollut kolme keskeistä hanketta: Partaharju-säätiön koulutustehtävien siirto, Pieksämäen kaupungin yhteinen elämänkaarihanke ja opetustilojen vuokraaminen Pieksämäen kaupungille sekä integraatio Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön kanssa. Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön kanssa integraationeuvottelut etenivät myönteiseen päätökseen loppuvuodesta. Partaharju-säätiö teki syyskaudella päätöksen koulutustehtävien siirtymisestä Kirkkopalveluille alkaen. Lisäksi Pieksämäen kaupungin sivistystoimen kanssa suunnitelmat yhteisen kampusalueen rakentamisesta etenivät myönteiseen päätökseen joulukuussa. Nämä kaikki ennakoivat isoja muutoksia Kirkkopalvelujen koulutustoiminnalle lähitulevaisuudessa. Muutosten ja uusien suunnitelmien keskellä perustehtävästä on huolehdittu Suomen Kirkon Sisälähetysseuran ja Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliiton arvopohjan mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kirkkopalvelujen kansanopistolle osana koulutustehtävää vammaisten opiskelijoiden koulutustehtävän. Erityiskansanopiston mukaista rahoitusta ei kuitenkaan saatu. Opetus- ja kulttuuriministeriö uusi Kirkkopalvelujen opintokeskuksen ylläpitämisluvan, joka tarjoaa jatkossakin mahdollisuuden opintotoiminnan ja opintokerhojen järjestämiseen. Ammatillisen koulutuksen lisäksi Pieksämäellä on tarjottu erilaisille erityistä tukea ja ohjausta vaativille nuorille ja aikuisille perusopetusta, valmentavia koulutuksia ja kansanopistokursseja. Vuonna 2012 Koulutuskeskus Agricolan koulutus- ja palvelutoiminnan päärahoittajat ovat olleet edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kirkkohallitus. Vuonna 2012 tavoitteena oli vahvistaa maksullisen palvelutoiminnan ja myyntikoulutuksen osuutta rahoituksessa. Vuonna 2011 myynti- ja maksupalvelun liikevaihto oli ja vuonna 2012 liikevaihto oli Liikevaihdon lisääminen on vaatinut lisäresursseja mm. markkinointiin, mikä yhdessä hintakilpailun kanssa on heikentänyt toiminnan tulosta. Koulutus- ja kehittämispalveluja tarjottiin aiempaa laajemmalle asiakaskunnalle, uusia asiakkuuksia on saatu järjestöistä ja muista koulutuksen järjestäjistä. Täydennyskoulutustarjontaa ei saatu toteutumaan lastensuojelun toimialalle. Kirkkopalvelujen omalle lastensuojeluyksikölle toteutettiin työyhteisön kehittämishanke. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tavoitteeksi, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuonna 2015 toimiva toiminnan ja laadunohjausjärjestelmä. Vuoden 2012 aikana koulutuskeskuksen prosessikuvauksia on viety eteenpäin IMS-tietojärjestelmään. Loppuvuodesta aloitettiin mittariston kehittäminen. Kertomusvuoden aikana liityttiin osaksi Ammatillisen koulutuksen järjestäjien kehittämisverkostoa (AMKE), josta saadaan vertailutietoa oman toiminnan arviointiin. Toiminnan ja laadunohjausjärjestelmätyö on edennyt suunnitellun aikataulun mukaan ja valmistuu vuoteen 2015 mennessä. Aikuiskoulutus ja seurakuntapalvelut -yksikkö, Helsingin toimipaikka Strategian mukaisesti Aikuiskoulutus ja seurakuntapalvelut -yksikön perustehtävänä on järjestää koulutus- ja kehittämispalveluja yhdessä työelämän, seurakuntien, kristillisten- ja muiden järjestön sekä kansainvälisten verkostojen kanssa. Yksiköllä oli kolme päätavoitetta 1) asiakkuuksien ja palvelujen jäntevä hoito ja laajentaminen, 2) yhteiset prosessit: Kirkkopäivät ja diakonian koulutuksen kehittäminen sekä 3) taloudellisen tuloksen parantaminen.

7 6 Asiakkuuksia hoidettiin ja laajennettiin luomalla uusia tuotteita, kuten vetovoimainen järjestöbrändikoulutus, pitämällä aktiivisesti yhteyttä suurimpiin seurakuntiin, yhtymiin ja järjestöihin sekä kehittämällä mm. opintotoiminnan tietojärjestelmää. Kertomusvuoden aikana käynnistettiin myös Kirkkopalvelujen järjestöjen kehittämishanke. Loppuvuonna saatiin sovittua erittäin hyvin uusia räätälöityjä koulutuksia ja konsultointihankkeita keväälle Sen sijaan palvelujen laajentamisen tavoite ei täysin toteutunut avointen koulutusten osalta, jossa jäimme kurssien määrällisestä tavoitteesta. Kursseja peruuntui, johtuen osin seurakuntien kiristyneestä taloustilanteesta. Yhteistyö Kirkkopäivien kanssa toteutui onnistuneesti uusien Pikkukirkkopäivät-tapahtumien kautta, joissa meillä oli koulutusvastuu. Saimme niistä positiivista palautetta ja näkyvyyttä. Diakonian koulutuksen kehittämishankkeeseen osallistuimme alkuvaiheessa, jonka jälkeen toteutusvastuu siirtyi kokonaan Diakonia ja sosiaalinen vastuu -yksikölle. Yksikön taloudellinen tulos näyttää parantuneen huomattavasti verrattuna vuoteen Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan ylijäämä oli , kun koko vuoden ylijäämä v oli Tulosta arvioidaan parantaneen aktiivinen markkinointi, avointen koulutusten odotuksia parempi tuotto, henkilöstömuutokset ja räätälöidyn koulutuksen ja konsultointien kasvu. Valtion rahoitus pysyi aiempien vuosien tasolla. Avointen koulutusten osallistujamäärä oli Henkilöstön vaihtuminen oli toimintavuoden aikana suurta ja vaikutti jonkin verran mahdollisuuteemme toimia erilaisissa hankkeissa, kuten vapaaehtoistoiminnan hankkeet. Samoin koko yksikön johtamisjärjestelmää muutettiin väliaikaisesti tulevaa fuusiota silmällä pitäen, käyttäen hyväksi itseohjautuvuutta ja jaettua johtajuutta. Yksikön kehittämishaasteita vuodelle 2013 ovat organisoituminen uudessa tilanteessa ja johtamisjärjestelmän kehittäminen. Lisäksi haasteena on opintotoiminnan tuntimäärien pitäminen saatujen tuntien tasolla ja avointen koulutusten vetovoimaisuuden parantaminen. Tapahtumapalvelut -yksikkö, Helsingin toimipaikka Tapahtumapalvelujen toiminnan painopiste oli vuonna 2012 seurakuntien arjen palvelemisessa, erilaisten välittämisen ja kohtaamisen tapojen vahvistamisessa ja uudenlaisten vuorovaikutusta lisäävien tapahtumaratkaisujen ja -konseptien tarjoamisessa. Tapahtumapalvelut tarjosi vuonna 2012 uusia toimintatapoja tavoittaa ja kohdata jäseniä ja seurakuntalaisia. Tapahtumapalvelut toteutti neljä Pikkukirkkopäivät-tapahtumaa. Tavoitteena oli myös jo olemassa olevien tapahtumien ja tuotteiden (Kirkkopäivät, Tiekirkot, Ansiomerkit) laadun vahvistaminen ja liittäminen uusiin yhteyksiin ja verkostoihin. Pikkukirkkopäivien rahoituspohjaa muutetaan jatkossa niin, että puolet rahoituksesta saadaan lipputuloista ja seurakuntien rahoitusosuudesta. Tiekirkkoja oli yhteensä 280, ja niiden kävijämäärät kasvoivat. 100 Tiekirkkoa tilastoi kesäkävijöiden määrät, joita oli yhteensä Keskimääräinen kävijämäärä kirkkoa kohden oli 2 292, mutta luvut vaihtelivat eri kirkkojen välillä muutamasta kymmenestä tuhannesta alle sataan. Vertailuluku vuodelta 2010, jolloin laskentaperuste oli sama kuin kesällä 2012, oli kävijää eli keskimääräinen kävijämäärä oli 2125 kävijää/kirkko. Edellisenä vuonna 2011 luvut olivat korkeammat, koska Tiekirkko-kävijöiksi laskettiin myös toimituksiin osallistuneet. Laskentatavat vaihtelevat kuitenkin kirkoittain, joten luvut ovat suuntaa-antavia. Ne kertovat kuitenkin siitä, että Tiekirkoissa käydään vuosi vuodelta hieman enemmän.

8 7 Kesän 2012 tilastoiduista kirkoista suosituimmat: 1. Turun tuomiokirkko ( kävijää) 2. Pyhän Ristin kirkko, Rauma (19 712) 3. Oulun tuomiokirkko (15 563) 4. Ekenäs kyrka (12 500) 5. Rovaniemen kirkko (7956) Vuoden 2013 Kuopion Kirkkopäivien tavoiteasettelua rakennettiin Kirkkopäivät- brändin pohjalta. Kirkkopäivät pyrkii olemaan kirkollinen yllättäjä, keksijä ja kokeilija myös prosessiltaan, ei vain kahden vuoden välein toteutettavassa juhlassa. Kirkkopäivillä asioita yhdistellään uusilla tavoilla. Seurakunnan työntekijälle Kirkkopäivien tavoite onkin olla must -tapahtuma, tilaisuus nähdä ja kokea uusia tekemisen tapoja ja luovia konsepteja. Kirkon työntekijöille Kirkkopäivät antaa mahdollisuuden tavata laajan kirjon kirkon väkeä ja saada uutta inspiraatiota, näkemyksiä ja kokemuksia omaan työhön ja elämään. Tavalliselle kansalle Kirkkopäivät pyrkii olemaan ikkuna, joka näyttää yllättäviä ja tuntemattomiakin kuvia kirkosta ja sen toiminnasta. Tavoitteena on lisätä kirkon avoimuutta ja julkisuutta ja siten kirkon menestystä tulevaisuuden tekijänä. Kirkkopäivät 2013 tapahtuman suunnittelu, tuotanto ja viestintä eteni aikataulussa ja suunnitellulla tavalla. Tulevien päivien suunnittelussa sisällön suunnittelun tapaa ja prosessia tulee muuttaa radikaalisti. Jatkossa Kirkkopäivät jalkautuvat välivuosina pienempien tapahtumien muodossa rovastikuntatapahtumiksi. Ansiomerkkejä myytiin seurakunnille 624 kpl. Myynti on laskenut edellisiltä vuosilta. Jatkossa suoramarkkinointiin kirkkoherroille tulee panostaa selkeästi enemmän. Ammatillinen aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut -yksikkö, Pieksämäen toimipaikka Asiakkuusajattelun ja -johtamisen sekä myyntityön mallia on kehitetty. Myyntikoulutus on käynnistynyt ja johtanut systemaattiseen asiakaskontaktien hakemiseen. Tästä seurauksena on syntynyt uusia asiakassuhteita ja -sopimuksia. Uuden tuotekoulutuksen myötä on aloitettu koulutustuotteiden hinnoittelu ja uusien tuotteiden kehittäminen. Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja työelämäpalvelujen yksikön uusia syntyneitä koulutustuotteita on tarjottu eri toimijatahoille. Koulutustuotteiden kehittämistä on tehty ja kehitystyö jatkuu yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja konsernin sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi oppisopimustoiminta on aloitettu Seurakuntaopiston kanssa. Laajennetun työyhteisön hanke on aloitettu Helsingin ja Oulun Diakoniaopistojen sekä Seurakuntaopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia kehittämis- ja koulutuspalveluja, kehittää osaamista kilpailukyvyn välineeksi sekä vastata työelämän ja Koulutuskeskus Agricolan henkilöstön osaamistarpeisiin. Hanke kestää vuoden 2013 ajan. Koulutustuotteiden kysyntä on nykyisessä valtakunnallisessa taloudellisessa tilanteessa vähäistä, joten toiminnan käynnistyminen vaatii enemmän ja pitkäjänteistä markkinointia. Markkinoinnissa on huomioitava aikuiskoulutuksesta AIPAL-järjestelmän kautta saatu palaute, jonka mukaan koulutuksen taso on valtakunnallista tasoa ylempänä. Työvoimakoulutuksessa olleiden opiskelijoiden OPALjärjestelmästä saadun palautteen perusteella laskua on tapahtunut kolmen kymmenyksen verran. Jatkossa on pyrittävä arvioimaan tulevaa koulutuksen kehityksen suunta-aluetta ja pyrittävä ennakoimaan tulevien koulutustarpeiden synty ja vastattava siihen sekä henkilöstön kouluttautumisella että uusilla koulutustuotteilla. Nykytrendin mukaisesti painopistealueet näyttäisivät kohdentuvan monimuotoiseen opiskeluun ja verkko-oppimisyhteisöjen kautta tapahtuvaan oppimiseen.

9 8 Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö, Pieksämäen toimipaikka Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö vastaa lastenohjaajien, lähihoitajien ja kodinhuoltajien ammatillisesta peruskoulutuksesta. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikössä panostettiin ammatillisen perusopetuksen hyvän laadun kehittämiseen prosessikuvausten tekemisen ja käyttöönoton, ajanmukaisen koulutusteknologian, henkilöstön koulutuksen ja opetuksen tukitoimien avulla. Koulutuskeskuksen houkuttelevuutta lisättiin tehokkaalla markkinoinnilla ja hyvillä opiskelun tukitoimilla. Asiakkuuden parempaan hallintaan päästiin Primus-ohjelman paremmalla ja laajemmalla käytöllä. Opettajat koulutettiin Wilma-ohjelmiston käyttöön, jonka avulla opiskelijat, huoltajat ja opettajat voivat seurata opiskelijoiden opetuksen etenemistä, arviointeja ja poissaoloja. Opettajat kouluttautuivat myös käyttämään uusia opetusvälineitä ja sosiaalista mediaa. Koulutuskeskuksen hankkeiden ja Saranan toiminnan avulla huolehdittiin kaikkien opiskelijoiden oppimisen onnistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta sekä kehitettiin uusia malleja opiskella kodinhuoltajan ammatillinen perustutkinto. Yleissivistävä ja valmentava koulutus -yksikkö, Pieksämäen toimipaikka Yksikön henkilökunnasta kolme henkilöä (koulutuspäällikkö ja kaksi opettajaa) osallistuu myynnin ammattitutkinnon suorittamiseen. Asiakkuusajattelu on saatu alulle yksikössä ja markkinointia on systematisoitu kartoittamalla nykyiset ja tavoiteasiakkaat sekä jakamalla asiakkuuden hoitovastuut. Kontaktit asiakkaisiin hoidetaan lukuvuoden aikana. Erityiskoulutuksen lyhytkurssitarjonta on päivitetty ja hinnat on tarkistettu. Uusien kohderyhmien kartoittaminen on käynnissä. Uutena koulutuksena aloitettiin kehitysvammaisten perhetyön kurssi Rakkautta ilmassa, joka toteutettiin yhdessä Kehitysvammaisten tukiliiton kanssa. Toiminta jatkuu kesällä Uusina kohderyhminä kartoitetaan paikalliset yhdistykset, erityisesti senioriyhdistykset. Yhteistyön suunnittelu tehdään lukuvuoden aikana. Yksikkötasolla prosessityö on edennyt edelleen oletettua hitaammin. Vuonna 2012 yksikkö on kuvannut keskeiset prosessit ja IMS-toimintajärjestelmää on opiskeltu käyttämään. Laatukriteerien tekeminen jatkuu vuonna Opiskelijapalvelut-yksikkö, Pieksämäen toimipaikka Opiskelijapalvelut tuottavat koulutuskeskuksen eri opintolinjojen opiskelijoille asumis- ja vapaaajanpalveluita sekä ohjaus- ja avustajapalveluita niitä tarvitseviin opetusryhmiin. Tavoitteena oli tuotteistaa palvelut tarjottaviksi tuotteiksi sekä koulutuskeskuksen sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Lukukauden aikana jouduttiin kuitenkin asuntola- ja ohjauspalveluissa käyttämään runsaasti lyhytaikaista sijaistyövoimaa ja pidemmälle viety tuotteistamistyö on viivästynyt. Primus- ja Wilma-opiskelijatietojärjestelmiä on opeteltu hyödyntämään myös opetusta avustavan henkilöstön työkaluna ja ennen kaikkea sisäisen yhteistyön välineenä. Tällä alueella on vielä jatkossakin kehittämisen mahdollisuuksia.

10 9 Opiskelijapalveluiden rinnalla opiskelijoiden hyvinvointia ovat olleet tukemassa terveydenhoitaja, lääkäri, mielenterveys-/päihdehoitaja, kuraattori, kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä sekä oppilaitospastori. Lisäksi Tatu Tartu tutkintoon -hankkeen päätoiminen projektiohjaaja on työskennellyt nuorten ammatillisten opiskelijoiden keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Verkostoyhteistyö opiskelijoiden hyväksi on toiminut erittäin hyvin ja tuloksekkaasti, mikä näkyi vähäisenä opintojen keskeyttämisenä. Asuntolan käyttöaste oli kevätlukukauden aikana keskimäärin 82 %. Syyslukukaudella uusia opiskelijoita majoittui opiskelija-asuntolaan hieman aikaisempia lukuvuosia vähemmän ja asuntolan keskimääräiseksi käyttöasteeksi jäi noin 73 %. Diakonia ja sosiaalinen vastuu Diakoniatyön kehittäminen Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston Diakonia ja sielunhoito -yksikkö ja Kirkkopalvelut käynnistivät yhteistyössä kirkon eri toimijoiden kanssa seurakuntien diakoniatyön tueksi räätälöityjä kehittämisen palveluja. Toiminta-ajatuksena on tarjota kumppanuutta ja käytännön tukea arjen diakoniatyön kehittämisessä. Seurakuntien kanssa etsitään yhdessä tarkoituksenmukaisia keinoja vastata yhä kasvavaan monimuotoiseen hätään, tuetaan vaikeuksissa olevien ihmisten osallisuuden mahdollisuuksia ja oikeuksia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Räätälöityä käytännön kehittämisyhteistyötä aloitettiin neljän seurakunnan kanssa, joista yksi on seurakuntayhtymä. Uusia kumppanuussopimuksia vuodelle 2013 tehtiin edellisten lisäksi kahden seurakunnan kanssa. Yhteistyöseurakunnat ovat neljän hiippakunnan alueelta (Kuopio, Mikkeli, Lapua ja Tampere). Hiippakuntatasoista yhteistyötä käynnistettiin etenkin Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien kanssa. Yhteistyö on sisältänyt mm. diakoniastrategioiden valmistelua, paikallisia selvityksiä, diakoniatyön työmuotojen ja sisältöjen arviointia sekä kehittämishankkeiden suunnittelua. Yhteisvastuukeräyksen varoilla käynnistetään 2013 yhteistyössä pilotti- ja kummiseurakuntien kanssa huono-osaisten yksinäisten vanhusten etsivän ja osallistavan työn hanke. Hankkeen tavoitteena on rakentaa pilottipaikkakunnille uusia etsivän ja osallistavan vanhustyön käytäntöjä. Keräyksen ja hankkeen valmistelutyötä tehtiin aktiivisesti yhdessä Yhteisvastuun keräystoimiston ja hankkeen muiden sidosryhmien kanssa. Marraskuun 2012 kolehtituotolla käynnistetään mm. pidempikestoista ohjelmallista diakonian kehittämistyötä seurakunnissa. Työn tulokset, työkalut ja hyvät käytännöt tuodaan lähemmäksi arjen työtä sekä luodaan kanavia viestinnälle ja vaikuttamiselle. Käynnistyvät kehittämishankkeet ovat osa Kirkon diakonia ja sielunhoito -yksikön kanssa rakennettavaa diakoniatyön ohjelmallista kokonaisuutta. Koivurannan palvelukeskus Koivurannan palvelukeskus tarjoaa ikäihmisille asumis-, hoiva- ja hoitopalveluja ympäri vuorokauden. Palvelukeskukseen kuuluvat vanhainkoti, tehostetun palveluasumisen yksikkö sekä rivitaloasunnot. Koivurannan palvelukeskuksessa on 40 vanhusten tehostetun palveluasumisen ja 25 ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkaa. Lisäksi palvelukeskus tekee yhteistyötä Koulutuskeskus Agricolan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa tarjoten opiskelijoille käytännön harjoittelupaikkoja. Vuosi 2012 oli työntäyteinen. Kaikki Koivurannan palvelukeskuksen 65 asiakaspaikkaa olivat käytössä. Asiakkaat tulivat hoitoon huonokuntoisina ja tarvitsivat kaikissa arjen toiminnoissa paljon apua.

11 10 Vuoden alkupuolella solmittiin Pieksämäen kaupungin kanssa uusi puitesopimus 10:stä tehostetun palveluasumisen paikasta, joista nyt voimassa oleva sopimus päättyy vuoden 2013 lopussa. Nykyisen toiminnan sisältöä kehitettiin ja panostettiin yksilölliseen ja virkkeelliseen palveluun. Tästä olemme saaneet kiitosta asiakkailta, Pieksämäen kaupungin valvontatahoilta sekä perushoitajien ammattiliitto SuPerin ja La Carita -säätiön myöntämän tunnustuspalkinnon kautta, joka luovutettiin Koivurannalle helmikuussa 2013 Tampereella. Henkilöstön täydennyskoulutus toteutui suunnitellusti. Erityisesti voisi mainita opintomatkat Latviaan, Ruotsiin ja Hollantiin. Matkakertomukset kuvin rikastuttivat koko työyhteisöä ja antoivat etenkin matkalla olleille hyvän tietopaketin kyseisen maan sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä teknologian uusista käyttötavoista. Myös oman toiminnan vertailu niin toiminnan kuin muiden maiden arvojen tiimoilta on lisääntynyt, ja se konkretisoituu arjen työssä. Rahoitus opintomatkoihin tuli hankkeiden kautta (Virtuaalikymppi ja Koulutuskeskus Agricolan Leonardo da Vinci -hanke). Vastavuoroisesti Koivurannassa oli neljä ulkomaalaista opiskelijaa suorittamassa työharjoittelua. Edellisen vuoden runsaisiin sairauspoissaoloihin verrattuna vuosi 2012 oli parempi. Sairauspoissaolopäiviä kertyi n eli puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Samanaikaisesti työterveyshuollon kustannukset ylittyivät, mutta toisaalta jatkohoitoon pääsy nopeutui ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa työkykyasioissa tiivistyi; työntekijän sairauksiin ja jaksamiseen puututtiin aikaisempaa nopeammin. Taloudellisesti toiminta oli suunnitellun mukaista. Hoitopäiviä kertyi vuonna 2012 yhteensä (2.11: ) Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusu Vuoden 2012 tärkein tavoite oli laajentuneen toiminnan vakiinnuttaminen. Asiakaspohjassa ja asiakasmäärissä mitattuna tehtävässä onnistuttiin. Ruusu sai uusia asiakaskuntia sekä Savosta että Keski- Suomesta. Palvelut herättivät kiinnostusta myös laajemmalla alueella. Lastensuojelupalveluja käytti kaikkiaan 17 kuntaa (2011: 14). Ilahduttavaa oli, että pääsimme hyvään yhteistyöhön alueen suurten kaupunkien, Jyväskylän, Kuopion ja Mikkelin, kanssa. Palvelukokonaisuuden sisällä jatkoimme yksiköiden välisen yhteistyön koordinointia ja kehittämistä. Markkinointityö sai vuoden aikana vahvistusta neljän työntekijän aloitettua Myynnin ja markkinoinnin ammattitutkinto -koulutuksen. Tulevaisuutta ajatellen ja oppilaitosten integraatioprosessin innoittamana tehtiin alustavia tunnusteluja toimintamahdollisuuksista pääkaupunkiseudun KUUMA-kunnissa. Henkilöstöä lisättiin asiakasmäärien kasvaessa. Vakituisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 37 työntekijää (2011: 32). Koko henkilöstö oli mukana osaamiskartoitusprosessissa, jonka lopputuloksena laadittiin osaamisen johtamisen suunnitelma. Lastenkoti Ruusu Lastenkoti Ruusun asiakasmäärät kehittyivät vuoden aikana odotettua paremmin, minkä vuoksi suunnitellusta toisen kotiosaston sulkemisesta luovuttiin. Lastenkodissa oli vuoden aikana sijoitettuna yhteensä 44 asiakasta - 11 enemmän kuin edellisvuonna. Hoitovuorokausia laskutettiin vastaanottoosastolla (2011: 1 178) ja kotiosastoilla (2011: 2 685). Jälkihuoltopalveluja käytti 10 asiakasta (2011: 9) ja laskutettavaa kertyi yhteensä 78 kuukautta (2011: 49). Perhetyön piirissä oli vuoden aikana 11 perhettä (2011: 10).

Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013

Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013 Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 KIRKKOPALVELUT-KOTIMAA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Johtajan katsaus 2 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta

Lisätiedot

Johtajan katsaus... 3. Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5

Johtajan katsaus... 3. Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Johtajan katsaus... 3 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5 Yhteisvastuu... 5 Koulutuskeskus Agricola... 6 Diakonia- ja sosiaalipalvelut...

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0 Kiipulasäätiö Vuosikertomus 2010 Kiipulasäätiö Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,7 milj. euroa Henkilöstö: 396 2 Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Talouden taantumasta kasvuun...4

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Vuosikatsaus 2000 Medivire Työterveyspalvelut Oy Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Sisällys 4 6 8 10 11 19 20 24 Medivireen hallituksen puheenjohtaja Jukka Wuolijoki: Medivireellä on selvä suunta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Jyväskylän tulosalue... 6 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 6 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 7 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kumppanuutta ja työkaluja diakoniatyön kehittämiseen

Kumppanuutta ja työkaluja diakoniatyön kehittämiseen Jäsenpalvelut Kumppanuutta ja työkaluja diakoniatyön kehittämiseen Vähemmän voi olla enemmän Seppo Sulkko Diakoniajohtaja Lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Räätälöityä tukea seurakuntien diakoniatyön

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2010... 3 2 Väestö... 5 3 Voimavarat... 7 3.1 Talous... 7 3.2 Henkilöstö... 8 3.3 Toimitilat...

Lisätiedot

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Yleistä... 5 2. Jyväskylän tulosalue... 8 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry Toimintakertomus 2013 Pro-tukipiste ry Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Valmennuspalvelujen tuottaminen 5 Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 9 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot 10 Tekniset asiat 13 Kieso -projekti 13 Pomppu

Lisätiedot

Tarinoita KuntaKesusta

Tarinoita KuntaKesusta Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Tulevaisuus näyttää tuloksen, mutta prosessi itsessään on ollut antoisa. Tässä prosessissa sekä matkalla että päämäärällä on merkityksensä. Tarinoita KuntaKesusta

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Koko Suomen väkiluku kasvoi vuonna 2003 edellisvuotta nopeammin. Väestö kuitenkin väheni yhdeksässä maakunnassa, joukossa Kainuu. Vaikka väen vähentyminen on hidastunut, on Kainuun

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINENTEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus 2002 SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT 12 Raha-automaatit

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus JULKISEN PALVELUN YLE KAIKILLE SUOMALAISILLE. Rahoituksesta ja valvonnasta keskusteltiin vilkkaasti

Hallituksen puheenjohtajan katsaus JULKISEN PALVELUN YLE KAIKILLE SUOMALAISILLE. Rahoituksesta ja valvonnasta keskusteltiin vilkkaasti TILINPÄÄTÖS 09 Yleisradion hallituksen toimintakertomus v. 2009 Hallituksen puheenjohtajan katsaus JULKISEN PALVELUN YLE KAIKILLE SUOMALAISILLE Rahoituksesta ja valvonnasta keskusteltiin vilkkaasti Vuoden

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Sisällysluettelo Rehtorin katsaus vuoteen 2014...3 Yhdessä kohti oppimisen muutosta...4 Opiskelijat vahvemmin mukana...9 Yhteisöllinen työskentely

Lisätiedot

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039?

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Vuosikertomus Luovuus Ideat Strategia Visio Tulos Rekrytointi Syntilista Teot Nopeus Ympäristövaikutus Etiikka Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Käänsimme katseen menneen vuoden taloustiedoista

Lisätiedot