VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi Helsinki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki."

Transkriptio

1 VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi Helsinki Abstraktit

2 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos I TERVEYSALAN KANSALLINEN KONFERENSSI VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Helsinki Konferenssiabstraktit Toimittajat Maija Hupli Ninja Lehtonen Melissa Rask Leena Salminen

3 Konferenssin järjestämiseen osallistuneet Konferenssin johtaja Elina Eriksson, johtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Konferenssin johtoryhmä Elina Eriksson, johtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Johanna Holvikivi, johtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Arja Häggman-Laitila, kehittämispäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Kaarina Pirilä, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Taru Ruotsalainen, organisaatiotoimikunnan puheenjohtaja, kehityspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Helena Leino-Kilpi, tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, professori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Maija Hupli, lehtori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Leena Salminen, lehtori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Melissa Rask, assistentti, Metropolia Ammattikorkeakoulu Tieteellinen toimikunta Helena Leino-Kilpi, tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, professori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Arja Häggman-Laitila, kehittämispäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Salla Sipari, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Kaarina Pirilä, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Eija Grönroos, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Maija Hupli, lehtori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Organisaatiotoimikunta Taru Ruotsalainen, organisaatiotoimikunnan puheenjohtaja, kehityspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Anneli Sarajärvi, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Saija Flinkkilä, koulutusvastaava, Metropolia Ammattikorkeakoulu Melissa Rask, assistentti, Metropolia Ammattikorkeakoulu Leena Salminen, lehtori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

4 Sisällys Hyvä konferenssiin osallistuja 1 Konferenssiohjelma 2 Rinnakkaissessiot 4 Posteriesitysten aikataulu 13 Tiivistelmät Suulliset esitykset 22 Posteriesitykset 101

5 Hyvä konferenssiin osallistuja, Tervetuloa maamme ensimmäiseen kansalliseen terveysalan koulutuksen konferenssiin! Konferenssin järjestäjinä toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveysala ja Turun yliopiston hoitotieteen laitos. Metropolia Ammattikorkeakoulu on maamme suurin terveysalan koulutusorganisaatio ja terveysalan koulutustutkimus on osa Turun yliopiston hoitotieteellistä tutkimusstrategiaa. Olemme valinneet konferenssin teemaksi Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalan koulutuksessa. Teema on ajankohtainen monesta näkökulmasta tarkasteltuna. Ensinnäkin, opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaus korkeakouluille painottuu tulevaisuudessa aikaisempaa selvemmin koulutuksen vaikuttavuuden ja laadun arviointiin. Vaikuttavuus saavutetaan vain sillä, että koulutusorganisaation kaikkien yksiköiden toiminta on vaikuttavaa. Vaikuttavuuden kriteerit puolestaan tulevat yhteiskunnan tarpeista: terveysalan koulutuksen on tuotettava potilaan, perheen, potilasryhmien ja väestön kannalta vaadittavaa osaamista. Kaikissa korkeakouluissa ja yliopistoissa tuleekin olla osaamisperustaiset opetussuunnitelmat vuonna Toiseksi, koulutuksen vaikuttavuuden tulee perustua näyttöön. Näytön tasoista erityisesti tutkimusnäyttö on tarpeen. Tutkimusnäyttöä tulee tuottaa siitä, mitä tuloksia koulutus tuottaa, miten koulutuksesta valmistuvat hallitsevat ammattinsa ja kykenevät sitä kehittämään ja mitkä opettajien opetusmenetelmistä ja ratkaisuista ovat vaikuttavia. Näytön rakentaminen perustuukin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän yhteistyöhön. Kolmanneksi, osaaminen saavutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Tulevaisuudessa korostuvat avoimet oppimisympäristöt, verkostoituminen, joustavuus, yksilölliset oppimispolut sekä asiantunteva oppilaanohjaus. Myös oppimisympäristöjen kehittäminen vaatii tutkimusta. Tässä konferenssissa raportoidaan uusinta tutkimustietoa ja kehittämishankkeita yliopistoista, ammattikorkeakouluista sekä terveydenhuollon organisaatioista. Pääluennoitsijat avaavat erilaisia näkökulmia oppimisympäristöihin ja rinnakkaisluennot ja posterit täydentävät teemoja. Konferenssissa on kaikkiaan 160 suullista tai posteriesitystä. Konferenssin järjestämisessä tarvitaan useiden eri henkilöiden työpanosta ja eri tahojen hyvää yhteistyötä, mikä on onnistunut erinomaisesti. Kiitämme konferenssin johtoryhmän puolesta kaikkia työhön osallistuneita. Kiitämme myös maamme yliopistoja, korkeakouluja ja organisaatioita kiinnostuksesta kongressia kohtaan. Toivomme konferenssin olevan innostava tapa koota kuluneen lukuvuoden tuloksia ja innostavan tulevien vaikuttavien oppimisympäristöjen kehittämiseen. Helsingissä ja Turussa palmusunnuntaina 2011 Elina Eriksson, THT, dosentti Terveys- ja hoitoalan johtaja Metropolia Ammattikorkeakoulu Konferenssin johtaja Helena Leino-Kilpi, THT, professori Professori, laitoksen johtaja Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Konferenssin tieteellisen toimikunnan pj 1

6 Konferenssiohjelma ma Päivän puheenjohtajana toimii lehtori Leena Salminen, Turun yliopisto Ilmoittautuminen ja aamukahvi Konferenssin avaus Musiikkiesitys: 3½ Men Erja Heikkinen, opetusneuvos, OKM Elina Eriksson, konferenssin johtaja, johtaja, Metropolia AMK Helena Leino-Kilpi, konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, professori, Turun yliopisto Nuoret uusissa oppimisympäristöissä: mitä ja miten opitaan? Kimmo Jokinen, professori, Jyväskylän yliopisto Posteriesityksiin tutustumista Lounas Rinnakkaissessiot Kahvitauko Moniammatillinen yhteistyö Ohjattu harjoittelu I Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys Verkko-oppiminen Sosiaalisen median mahdollisuudet terveysalan koulutuksessa Tarmo Toikkanen, tutkija, Aalto-yliopisto Rinnakkaisessiot Oppimisen lähestymistavat Oppimisen ja tutkimuksen kumppanuus Johtaminen osaamisen edistäjänä Elämänlaajuisen osaamisen vahvistaminen Iltajuhla, Bulevardi 31 2

7 Konferenssiohjelma ti Päivän puheenjohtajana toimii johtaja Johanna Holvikivi, Metropolia Ammattikorkeakoulu Ilmoittautuminen Päivän avaus Taru Ruotsalainen, konferenssin organisaatiotoimikunnan puheenjohtaja, kehityspäällikkö, Metropolia AMK Terveysalan koulutuksen tuloksellisuus ja vaikuttavuus Helena Leino-Kilpi, professori, Turun yliopisto Kahvitauko Rinnakkaissessiot Työelämän innovatiiviset oppimisympäristöt I Työelämän innovatiiviset oppimisympäristöt II Osaamisen kehittäminen ja arviointi Opettajuus Posteriesityksiin tutustumista Lounas Välittäjä Kati Outinen, professori, Teatterikorkeakoulu Rinnakkaissessiot Konferenssin päätös Ongelma- ja kokemusperäinen oppiminen I Ongelma- ja kokemusperäinen oppiminen II Ohjattu harjoittelu II Simulaatioympäristöt Johanna Holvikivi, johtaja, Metropolia AMK Maija Hupli, lehtori, Turun yliopisto 3

8 Rinnakkaisesitysten aikataulut 4

9 RINNAKKAISESITYKSET I Maanantai klo MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Puheenjohtaja Marianne Teräs, Helsingin yliopisto Luentosali T-D102, 1. krs klo Training ward - moniammatillinen osastoharjoittelu Oulun yliopistollisen sairaalan medisiinisellä tulosalueella. Tuomikoski Annukka, Laitinen Arja, Mäenpää Pia, Hakala Satu Learning Cafe -oppimistilanteet moniammatillinen harjoittelu Oulun yliopistollisen sairaalan Lasten ja Nuorten vastuualueella. Vehkaperä Anne, Koskela Terttu, Sivonen Pirkko, Virtanen Jaana Moniammatillisen oppimisterveyskeskusympäristön kehittäminen. Laitila- Özkoc Leila, Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Kaisto Tuula Hammashoitaja mukana hammaslääketieteen opetuksessa ja arvioinnissa. Aaltonen-Charifi Tuula Nautin opiskelusta - opiskelua uusin menetelmin moniammatillisesti ja koulutusohjelmarajat ylittäen. Honkanen Hilkka, Veijola Arja 2. OHJATTU HARJOITTELU I Puheenjohtaja Asta Heikkilä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Luentosali T-F102, 1. krs klo Opiskelijaohjauksen kehittämishanke HYKS Psykiatrian tulosyksikössä ja Helsingin Terveyskeskuksen Psykiatriaosastossa. Rajala Tuula, Rikman Ursula Opiskelijoiden yhteinen harjoittelupäivä Oys:n sisätautien tulosyksikössä. Tuomikoski Annukka, Väänänen Helena Kliinisten opettajien toimintamallin merkitys oppimisympäristön kehittämisessä yliopistosairaalassa. Pohjamies-Molander Netta, Ruuskanen Susanna, Eckardt Margit, Keijonen Pia, Koota Elina, Meretoja Riitta Ensimmäinen ohjattu harjoittelu sairaanhoitajaopiskelijoiden näkökulmasta. Melender Hanna-Leena, Sandvik Ann-Helén, Salmu Marita, Jonsén Elisabeth, Hilli Yvonne 5

10 13.50 Eettisen osaamisen tukeminen käytännön ohjatussa harjoittelussa EETU - kehittämishanke Eckhardt Margit, Halme Annika, Koota Elina Kostamo Päivi Liljeström Lars, Poikkeus Tarja Rajala Tuula 3. MONIKULTTUURISUUS JA KANSAINVÄLISYYS Puheenjohtaja Mikko Saarikoski, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu Luentosali T-C211, 2. krs klo Hoitotyön koulutuksen haasteet Euroopassa. Salminen Leena, Stolt Minna, Saarikoski Mikko, Suikkala Arja, Vaartio Heli, Leino-Kilpi Helena Oppimisympäristöjen tuki opiskelijoiden asiakaslähtöisyydelle. Kalam- Salminen Ly, Aro Ilme, Routasalo Pirkko Kansainvälinen opiskelukokemus ja siinä kohdatut ongelmat hoitotyön opiskelijoiden arvioimana. Hosio Sanna Opiskellaan laadukasta digitaalista kuvantamista verkossa oppien. Grönroos Eija, Henner Anja, Varonen Heidi, Kurtti Juha Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset kliinisessä oppimisympäristössä yhdeksässä EU maassa. Saarikoski Mikko, Leino-Kilpi Helena 4. VERKKO-OPPIMINEN Puheenjohtaja Kaarina Pirilä, Metropolia ammattikorkeakoulu Teorialuokka T-C210, 2. krs klo Potilasohjauksen asiantuntijaksi verkossa opiskellen. Hynynen Marja- Anneli, Mikkonen Irma Sosiaalinen media - vaihtoehtoisia työvälineitä terveystieteiden opettajaopiskelijoille. Stolt Minna, Lehtonen Ninja, Salminen Leena Verkostoituva oppiminen. Saranki-Rantakokko Sirkka Vauvaperheille kehitetyn verkkopalvelun tuki vanhemmille pilottitutkimus. Sinisaari-Eskelinen Maarit, Rekola Leena, Salonen Anne, Kaunonen Marja, Hannula Leena 6

11 RINNAKKAISESITYKSET II Maanantai klo OPPIMISEN LÄHESTYMISTAVAT Puheenjohtaja Hanna-Leena Melender, Vaasan ammattikorkeakoulu Luentosali T-D102, 1. krs klo Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen ongelmaperustaisesti. Heikkilä Anna-Leena, Tervo Hellevi Yrittäjyysopetus terveysalan koulutuksen eri oppimisympäristöissä. Kaitala Elina, Salminen Leena, Heinonen Jarna, Leino-Kilpi Helena Uudenlaiset opetussuunnitelmat mahdollistavat ammattiin oppimisen muuttuvissa toimintakulttuureissa. Jokinen Pirkko, Mikkonen Irma Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto kehittää työelämää ja tuottaa uutta kuntoutusosaamista. Jämsä Ulla Lähihoitajakoulutuksen opettajien arviointiosaaminen. Salonen Tiina, Kirkko-Jaakkola Seija, Salminen Leena 6. OPPIMISEN JA TUTKIMUKSEN KUMPPANUUS Puheenjohtaja Riitta Saarela, Helsingin terveyskeskus Luentosali T-F102, 1. krs klo Hoitotyön tutkimusklubitoiminta näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä. Mattila Lea-Riitta, Brander Helena, Meriö Anu, Eriksson Elina Lasten kaltoinkohtelua koskevan hoitosuosituksen käyttöönoton koulutus lastenneuvoloissa. Väänänen Arja, Pietilä Anna-Maija, Paavilainen Eija, Häggman-Laitila Arja NÄYTKÖ kohti opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan yhteistä oppimista näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseksi. Laaksonen Camilla, Paltta Hannele, von Schantz Marjale, Ylönen Minna, Soini Taina Taitava hoitaja -koulutuksella näyttöä hoitotyöhön. Kotila Jaana, Ritma-la- Castrén Marita, Timonen Leena Kaatumisten ennaltaehkäisyn toimintamalli: hoityön käytäntöjen yhtenäistäminen suositukseen perustuvaksi. Korhonen Teija, Tervo-Heikkinen Tarja, Holopainen Arja, Miettinen Merja 7

12 7. JOHTAMINEN OSAAMISEN EDISTÄJÄNÄ Puheenjohtaja Riitta Meretoja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luentosali T-C211, 2. krs klo Sairaanhoitajat arvioivat valtaistumistaan ja siihen liittyviä tekijöitä työssään. Kuokkanen Liisa, Leino-Kilpi Helena, Katajisto Jouko Osaamisen kehittäminen potilaan kuntoutumisessa ja kotiutumisessa työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mikkola Tuula, Liikka Päivi Työelämän ja ammattikorkeakoulun kumppanuus Liittyvä Voima- hanke. Kuvaus toimintatutkimuksesta. Häggman-Laitila Arja, Rekola Leena Kohti hyvinvointialan osuuskuntaa yrittäjämäisesti toimivat tulevaisuuden ammattilaiset. Mäkelä Riikka Prosessisimuloinnin soveltaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeissa, tapausesimerkkejä. Haho Päivi 8. ELÄMÄNLAAJUISEN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN Puheenjohtaja Heli Virtanen, Turun yliopisto, Hoitotieteen valtakunnallinen tohtoriohjelma Teorialuokka T-C210, 2. krs klo Sairaanhoitajan oppimiskokemukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa. Salmela Marja FT, Tuomola Tarita VTM, Ruotsalainen Taru TtT Sairaanhoitajan riittävä suomen kielen taito. Suomi toisena kielenä - ammatillinen viitekehys hoitoalalle. Komppa Johanna SOTE-ENNAKOINTI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaaminen. Nummelin Merja, Nurminen Raija, Häkkinen Tiina, Lamminen Merja, Pakasto Tiina, Nygren Päivi Akuuttivaiheen hoidon suunnittelu psykiatrisella vastaanotto-osastolla hoidon suunnittelua tukevan muistilistan kehittäminen ja käyttöönotto. Kostamo Päivi, Rajala Tuula, Laiho Tero Preventiivisen yksilöohjauksen kehittäminen perusterveydenhuollossa. Hyytiäinen Satu, Voutilainen Anne, Pietilä Anna-Maija, Varjoranta Pirjo 8

13 RINNAKKAISESITYKSET III Tiistai klo TYÖELÄMÄN INNOVATIIVISET OPPIMISYMPÄRISTÖT I Puheenjohtaja Meeri Koivula, Tampereen yliopisto Luentosali T-D102, 1. krs klo Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyö - elinehto ja haaste. Kelo Marjatta, Haapasalmi Päivi, Saloheimo Tuomo, Luukkanen Marjatta Työyhteisö vaikuttavana oppimisympäristönä. Harra Toini, Kara Helena Virtuaalinen ikääntyvän ideaalikoti oppimis- ja kehitysympäristönä (Hima) projekti. Tiilikainen Päivi Suupirssi: liikkuva hoitoyksikkö monipuolistavana oppimisympäristönä. Äijö Marja, Sirviö Kaarina 10. TYÖELÄMÄN INNOVATIIVISET OPPIMISYMPÄRISTÖT II Puheenjohtaja Kaarina Sirviö, Savonia ammattikorkeakoulu Luentosali T-F102, 1.krs klo Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia T&K-työn ja opetuksen integraatiopilotista terveysalalla. Sarajärvi Anneli, Salmela Marja, Luukkanen Marjatta, Hinkkanen Leena Hankkeessa oppiminen: kontekstina työikäisen sydänpotilaan, hänen perheensä ja hoidonantajan ohjaaminen hanke. Lampi Hannu, Lappi Leila, Keto Anu Ennakoiva hoito ja tulevaisuus, oppiminen kehittämishankkeessa. Olli Seija, Partamies Sanna, Makkonen Anne, Meristö Tarja Suupirssi hymy mukana. Sirviö Kaarina 9

14 11. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI Puheenjohtaja Riitta-Liisa Lakanmaa, Turun yliopisto, Hoitotieteen valtakunnallinen tohtoriohjelma Luentosali T-C211, 2. krs Klo Vaikuttavuutta oppimisympäristöön informaatikon ja opettajan yhteistyöllä. Huovila Erja, Ora-Hyytiäinen Elina On hyvä, että opetus olisi vaativaa, että siis oppii - hoitotyön opiskelijoiden näkemyksiä opetuksen vaativuudesta. Tuomi Jouni, Äimälä Anna-Mari Sädehoidossa työskentelevän röntgenhoitajan (AMK) ydinosaaminen kahdessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Jussila Aino-Liisa, Kangas Anne Valmistuvan sairaanhoitajaopiskelijan tehohoitotyön kompetenssin mittaaminen. Lakanmaa Riitta-Liisa, Suominen Tarja, Leino-Kilpi Helena 12. OPETTAJUUS Puheenjohtaja Leena Salminen, Turun yliopisto Teorialuokka T-C210, 2.krs Klo Käsitekartta opetus-, oppimis- ja tutkimusmenetelmänä terveystieteiden opettajankoulutuksessa Itä-Suomen yliopistossa hoitotieteen laitoksella. Aura Annamari, Kemppainen Virpi, Saaranen Terhi, Vaajoki Anne, Kerttu Tossavainen Open Innovation Space (OIS)- hanke kehittämässä Savonia ammattikorkeakoulun pedagogiikkaa. Gröhn-Rissanen Marja, Juntunen Anne-Leena Millaista on hoitotyön opettajan osaaminen? Opettajien ja opiskelijoiden näkemykset. Salminen Leena, Koskinen Sanna, Hupli Maija, Leino-Kilpi Helena 10

15 RINNAKKAISESITYKSET IV Tiistai klo ONGELMA- JA KOKEMUSPERÄINEN OPPIMINEN I Puheenjohtaja Minna Stolt, Turun yliopisto, Hoitotieteen valtakunnallinen tohtoriohjelma Luentosali T-D102, 1. krs Klo Pitääkö mitä lupaa? Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) ja aktiivinen oppiminen hoitotyön koulutuksessa. Tuomi Jouni, Äimälä Anna-Mari Ongelmaperustainen oppiminen kansainvälisen opiskelijaryhmän oppimismenetelmänä. Jussila Aino-Liisa Kokemuksellista oppimista tavoittelevat menetelmät perhehoitotyön opettamisessa. Lehtimäki Taru, Mattila Elina, Koivula Meeri Lääkehoidon verkkokurssin vaikuttavuus hoitohenkilökunnan ja hoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaamiseen. Salminen Satu, Koivula Meeri, Mettiäinen Sari, Luojus Katja Hoitajasta opettajaksi - opiskelijoiden oppimisprosessi päiväkirjaaineistossa. Koivula Meeri 14. ONGELMA- JA KOKEMUSPERÄINEN OPPIMINEN II Puheenjohtaja Arja Häggman-Laitila, Metropolia Ammattikorkeakoulu Luentosali T-F102, 1. krs Klo Hoitotyön opiskelijoiden oppimisen ydinolemus mielenterveys- ja päihdetyön harjoittelussa: merkityksellisten tapahtumien tekniikka tarinankerronnan menetelmänä. Koskinen Liisa, Mikkonen Irma, Jokinen Pirkko Blended learning terveysalan täydennyskoulutuksessa. Huhtala Petri, Arifulla Dinah, Salminen Leena Hoitotyön kehittämistä juurruttamalla. Ora-Hyytiäinen Elina, Ahonen Outi, Partamies Sanna PLE terveydenhuollon opiskelijan oppimisen ja verkostoitumisen välineenä. Hietanen Aija 11

16 15. OHJATTU HARJOITTELU II Puheenjohtaja Maija Hupli, Turun yliopisto Luentosali T-C211, 2. krs Klo Henkinen väkivalta ohjatussa harjoittelussa opiskelijoiden kokemuksia. Hakojärvi Henna-Riikka, Salminen Leena Oppimisympäristö laajenee TosiDuunin avulla. Mattila Tuija, Rintala Hanna- Mari Harjoittelua ohjaavien ohjaajien toiminta terveysalan harjoittelussa. Luojus Katja Näyttöön perustuva oppiminen ja opetus kliinisessä oppimisympäristössä. Laine Päivi, Hupli Maija, Eriksson Elina, Leino-Kilpi Helena Sairaanhoitajaopiskelijoiden eettisistä ongelmista oppiminen erilaisissa toimintaympäristöissä. Brunou Sinikka, Hupli Maija, Leino-Kilpi Helena 16. SIMULAATIOYMPÄRISTÖT Puheenjohtaja Eija Grönroos, Metropolia Ammattikorkeakoulu Teorialuokka T-C210, 2.krs Klo Moniammatillinen oppiminen simulaatioympäristössä. Roivainen Petri, Hyvämäki Piia, Tervaskanto-Mäentausta Tiina Simulaatiot ainako kallista ja monimutkaista oppimista ja opetusta? Laine Päivi, Hupli Maija, Eriksson Elina, Leino-Kilpi Helena Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa. Mäenpää Tiina ENVI hyvinvointialojen simulaatiokeskus oppimisen edellytyksenä ja potilasturvallisuuden perustana. Poikela Paula Dialogiset menetelmät terveyden edistämisen opettamisessa: esimerkkinä tulevaisuusdialogi ja sosiaalinen media. Haaranen Ari, Pietilä Anna-Maija 12

17 Posteriesitysten aikataulut 13

18 POSTERIESITYKSET MAANANTAINA (Ensimmäisen tekijän mukaan aakkosjärjestyksessä) 1. Mitä merkittävien oppimiskokemusten tutkimus paljastaa oppimisesta erilaisissa toimintaympäristöissä? Aalto Hanna, Laiho Anne, Hupli Maija 2. Uusia käytänteitä Espoon sairaalan Tk 1 osaston Kuntoutuksen maailmassa Ahola Sirpa, Nina Kilpeläinen, Suvi Åhman, Eija Salomaa, Harra Toini, Pihlava Jari 3. Sairaanhoitajaopiskelijat ja kliinisen hoitotyön ja lääkehoidon teoriatieto ohjatussa harjoittelussa Hakkarainen Tanja, Hupli Maija 4. Sairaanhoitajaopiskelijan ohjatun harjoittelun loppuarviointi. Kirjallisuuskatsaus Helminen Kristiina, Tossavainen Kerttu, Turunen Hannele 5. Metropolia Ammattikorkeakoulun syyhygienisti- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden Iäkkään asukkaan suun terveydenhoidon moniammatillinen oppimishanke Esperi Care Oy:n hoivakoti Tilkassa Hirvonen Marja-Riitta, Roos Marja 6. Pelastuslaitos ensihoitajaopiskelijan oppimisympäristönä Hupli Maija, Putko Lasse 7. Sulautuvan opetuksen oppimisympäristö YAMK opiskelijoiden osaamisen vahvistamisessa Johansson Kirsi, Kalam-Salminen Ly, Kuokkanen Liisa, Leskinen Päivi, Mansikkamäki Pauliina, Montin Liisa, Pehkonen Tiina, Santalainen Pirjo-Liisa 8. Sairaanhoitajaopiskelijoiden potilasohjausosaamisen arviointi käsitekartan avulla Jokinen Elina, Seutu Anna-Maija, Salminen Leena, Virtanen Heli 9. Ilo hoitotyön opiskelussa Kassara Heidi 10. Reflektio oppimisen edistäjänä ohjatun harjoittelun aikana Keijonen Pia, Koota Elina 11. Lapsen ja perheen voimavaroja vahvistavaa ohjausta kehittämässä Kelo Marjatta, Mäenpää Inger, Rekola Leena, Eriksson Elina 12. Tietotestit kliinisessä oppimisympäristössä, esimerkkinä potilasohjaus Kesänen Jukka, Leino-Kilpi Helena, Johansson Kirsi 13. Potilastietojärjestelmään kirjaamisen oppiminen Kokkala Carita, Kattilakoski Hannele, Junttila Kristiina, Salminen Johannes, von Fieandt Noora 14. Koulutuksen mahdollisuudet edistää opiskelijoiden kiinnostusta vanhusten hoitotyöhön Koskinen Sanna, Salminen Leena 14

19 15. Oppimistarpeet liittyen epsychnurse.net verkko-opetukseen psykiatristen sairaanhoitajien täydennyskoulutuksessa Lahti Mari, Välimäki Maritta, Hätönen Heli, Kuosmanen Lauri 16. Hoitotyön historia avaa uuden näkökulman terveysalan koulutukseen Lukana Anne, Salminen Leena 17. Valmentajaopettaja koulutuksen ja työelämän kumppanuuden vahvistajana Lukkari Liisa, Marjamäki-Kekki Minna 18. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjauksen kehittäminen klinikkaopettaja-mallin avulla Majasaari Hilkka, Mäki-Kala Katri, Kontkanen Päivi, Panula Liisa, Rouvala Christina, Palo Raija, Heikkilä Asta 19. Verkkoterkkarit Sosiaalisen median IRC-Gallerian, Habbo Hotelin, Demi.fi:n ja Facebookin yhteisöissä Markkula Tiina 20. Arjen areenat terveyden edistämisen työmenetelmien ja terveysosaamisen oppimisympäristöinä Mellin Oili-Katriina, Lassila Asta, Räsänen Marita, Haarala Päivi 21. Monimuotoisella projekti - ja verkko-oppimisella kohti näyttöön perustuvaa digitaalisen kuvantamisen laatua (Evidence based quality in radiographic imaging, EBQR-hanke) Niemi Antti, Hämäläinen Mari, Nuorimaa Melissa, Porola Juhani, Salminen Niina, Tukia Matti, Utanen Hanne 22. Monikulttuurisuus suomalaisissa ja yhdysvaltalaisissa hoitotyön koulutusohjelmissa - koulutusohjelmien toiminta-ajatusten, -tavoitteiden ja opetussuunnitelmien tarkastelua Ollila Johanna, Hupli Maija 23. Hyviä kokemuksia verkko-opetuksesta sairaanhoitajien näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen kehittämisessä Partanen Pirjo, Kekäläinen Ulla, Turunen Hannele 24. Sulautuva opetus ja yhteisöllinen oppiminen potilasohjauksen opettamisessa Patala-Pudas Leena, Kaakinen Pirjo, Kääriäinen Maria, Kyngäs Helvi 25. Moniammatillisen harjoittelun kehittäminen: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin- ja terveydenedistäminen moniammatillisena yhteistyönä. Pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten toiminnalliset te lat Perälä Minna, Heikka Helena, Orell Pirjo, Barck Nina, Lappalainen Pirjo 26. Terveystori sairaanhoitajaopiskelijan oppimisympäristönä Rajalahti Elina, Olli Seija, Ranta Liisa 27. Simulaatiokoulutuksilla kohti parempaa potilasturvallisuutta Rantanen Tuukka, Kupari Petra, Jantunen Katarina, Johansson Kirsi 28. Diabeteshoitotyön kehittäminen oppimistehtävien kautta Rintala Tuula-Maria, Jokela Kaija, Luukkanen Marjatta 15

20 29. Simulaatiot opetus- ja oppimismenetelmänä terveystieteiden opettajankoulutuksessa Itä- Suomen yliopistossa hoitotieteen laitoksella Saaranen Terhi, Vaajoki Anne, Paakkonen Heikki, Aura Annamari, Tossavainen Kerttu 30. Terveyttä ja hyvinvointia moniammatillisesti Seppänen Ulla-Maija, Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Jussila Aino-Liisa, Koistinen Anitta 31. Terveysalan opiskelijasta ammattilaiseksi - turvallinen ja laadukas harjoittelu KYSissä Taam-Ukkonen Minna, Heiskanen Marjut, Hujanen Taija, Mäkeläinen Tiina, Sairanen Antti, Miettinen Merja 32. Mentorskap i vårdutbildningen Tast Marianne 33. Evidence-based Oral Health Promotion (E-OHP) Toivanen-Labiad Tuula, Keto Anu, Lindroos Eeva, Grönroos Eija 34. Yhteistoiminnallinen laadullinen ryhmätentti osana yhteistoiminnallista oppimista hoitotieteen didaktiikan opinnoissa Itä-Suomen yliopistossa Tossavainen Kerttu, Vaajoki Anne, Saaranen Terhi, Aura Annamari 35. Hoitotyön johtamisosaamisen kompetenssit, kommunikaation ja konfliktien ratkaisun harjoittelu simulaatio-opiskeluna Turunen Hannele, Partanen Pirjo, Kvist Tarja 36. Shyge-ohjelma suuhygienistien käytännön harjoittelujaksolle Helsingin kaupungin Suun terveydenhuollossa Ukkola Riitta, Leväinen Kaisu, Manninen Johanna 37. Suorituskeskeisestä opintojen ohjauksesta kohti voimaannuttavaa opiskelijaohjausta; pedagoginen kehittämisprojekti hoitotyön koulutusohjelmassa Vaartio-Rajalin Heli, Syrjäläinen Minna 38. Lapsiperheiden ja nuorten mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen: koulutus ja kehittäminen yhteistoiminnallisena prosessina Varjoranta Pirjo, Pirskanen Marjatta, Lahtela Miia, Pietilä Anna-Maija 39. Vaikuttavat oppimisympäristöt päiväkoti-ikäisten suun terveydenedistämisessä ja hoidossa Varsio Sinikka, Toivanen-Labiad Tuula 40. Täydennyskoulutusta terveysongelmien ratkaisuun eri oppimismenetelmillä Viljanen-Peuraniemi Mari, Ylenius Kristiina, Gröndahl Weronica, Suhonen Riitta, Nygren Päivi, Salanterä Sanna 41. Hoitotyön opettaja luotsina, opettajana ja yhteydenpitäjänä ohjatussa harjoittelussa: soutamista ja huopaamista Virmajoki Anne, Saarikoski Mikko, Salminen Leena 16

21 42. Tietokonesimulaatio-ohjelman käyttö ohjauskeskustelun oppimisessa Virtanen Heli, Salanterä Sanna, Leino-Kilpi Helena 17

22 POSTERIESITYKSET TIISTAINA (Ensimmäisen tekijän mukaan aakkosjärjestyksessä) 1. Kohti näyttöön perustuvaa hoitotyötä Ala-Nikkola Taina, Jaakkola Virpi, Keränen Sami, Rissanen Anne, Ruotsalainen Taru, Sjöblom Päivi, Widén Tove 2. Monikkoperheiden erityisyyden huomioiminen terveysalan koulutuksessa Elo-Vuola Heli, Virtanen Heli, Lukana Anne, Salminen Leena 3. Potilasohjauksen täydennyskoulutustarpeet terveysalalla Eloranta Sini, Nygren Päivi, Leino-Kilpi Helena 4. Hoidon eheyttämisinnovaatioiden toteutumisedellytykset, organisaation tahto ja asiakkaan ääni Engeström Yrjö, Kajamaa, Anu, Toiviainen Hanna, Nummijoki Jaana, Tissari Varpu, Hilli Angelique, Lahtinen Päivikki 5. Näyttöön perustuvan toiminnan oppimisympäristö elämänlaajuisen oppimisen tukena Grönroos Eija, Montin Liisa 6. Opetuksen tukitoimintojen kehittäminen terveystieteiden yliopistoverkostossa Haaranen Ari, Kemppainen Virpi, Tossavainen Kerttu 7. Oppimisympäristöt merkityksellisen oppimisen mahdollistajana aikuiskoulutuksessa Haukka Marika, Ingman-Hartikainen Sirpa, Kauppi Sirkka, Koponen Niina, Mansukoski Anna- Liisa 8. Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden oppimisen lähestymistavat ja niiden yhteys opetussuunnitelmaan Honkanen Henna, Kostiainen Johanna 9. Hoitotyön opettajien käsityksiä potilasohjauksen opetuksesta hoitotyön koulutusohjelmassa Jaakonsaari Marjo, Hupli Maija 10. Minusta on oikeasti tulossa hyvä hoitaja. Hoitotyön opiskelijasta sairaanhoitajaksi Kaihlanen Anu-Marja, Leena Salminen 11. Valmistumassa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden kompetenssi ja siihen yhteydessä olevat tekijät Kajander Satu 12. Tutkimus- ja kehittämishanke oppimisympäristönä - esimerkkinä Aseptiikan ja käsihygienian kehittäminen nefrologisen potilaan hoitotyössä Korhonen Eila-Sisko, Rekola Leena, Eriksson Elina, Meriö-Hietaniemi Irma, Savolainen Vuokko, Taponen Ros-Marie, Honkanen Eero 18

23 13. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen asiantuntijuus kätilökoulutuksessa - hankkeistetun opetuksen kehittämisprojekti Koski Pirjo, Pienimaa Anna-Kaisa, Rytkönen-Kontturi Liisa 14. Vastasyntyneen elvytyskoulutus hoitohenkilökunnalle Kuivalainen Mika, Lindfors Kirsi, Johansson Kirsi 15. Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa - koulutusinterventio uuden suunnan näyttäjänä Kvist Tarja, Tervo-Heikkinen Tarja, Miettinen Merja, Vehviläinen-Julkunen Katri 16. Tutkimus- ja kehittämishankkeet terveyden edistämisen oppimisympäristöinä terveys- ja hoitoalan koulutuksessa Liinamo Arja, Haarala Päivi, Hannula Leena, Lassila Asta, Nikula Anne, Paavilainen Riitta 17. Työnjaon kehittäminen vertaisoppimisen kautta suun terveydenhuollossa Linkoheimo Paula, Saarela Riitta 18. Työelämäläheistä kehittämistyötä Lumme Riitta, Railio Annikki, Liikanen Eeva, Mäkitalo Outi, Savolainen Annikki, Halimaa Sirkka-Liisa 19. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ikääntyneiden alkoholinkäytön ohjaustoiminnasta. tietoa opetuksen sisältöön Luonsinen Mari, Virtanen Heli, Johansson Kirsi 20. Ortopedisen potilaan tiedon saanti sairaalaympäristössä Montin Liisa, Johansson Kirsi, Leino-Kilpi Helena 21. Suomalaisen hoidon tarve- ja hoitotyön toimintoluokituksen (FinnCC) käyttöönotto Helsingin Kaupungin kotihoidossa. Myyryläinen Marjo, Koskivirta Jonna 22. Opetuksen ja tki-toiminnan integrointi OAMK:n Sote-yksikössä Terveyden edistämisen innovatiivinen oppiminen ja opetus Männistö Merja 23. Opetussuunnitelman kehittämistyö vaikeasti kehitysvammaisten autistien valmentavaan koulutukseen. Kohti itsenäisempää elämää. Niiranen Hanna-Leena 24. Kehityskeskustelu hoitotyön johtamisessa osaamisen edistäjänä Nurmeksela Anu, Koivunen Marita, Hupli Maija 25. Terveysalan koulutus - opiskelijoiden tietämys matkailijoiden sukupuolitaudeista ja seksuaalineuvonnasta Paavilainen Pia, Virtanen Heli, Johansson Kirsi 19

24 26. YAMK-opiskelijoiden innovaatio-opintojen integroituminen AMK-perustutkintoihin Pehkonen Tiina, Sarajärvi Anneli 27. Tutkimus kansanomaisesta hammassäryn parantamisesta Suomessa ja Virossa Pekkola Airi 28. "Silta toiselle rannalle" - saattohoidon asiantuntijaverkostohanke Pohjolainen Terttu, Malinen Tapani, Natunen Rauno, Kamppari Jaana 29. Terveystieteiden maisteri -opiskelijan projektityön oppiminen - Yliopiston ja työelämän yhteistyön avulla Poikajärvi Satu, Kaira Anna-Maija, Hupli Maija 30. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon avopalveluissa työskentelevien sairaanhoitajien täydennyskoulutustarve Rannikko Virve, Hupli Maija 31. Oppisopimustyyppisen koulutuksen vaikuttavuus opiskelijoiden näkökulmasta Ruotsalainen Taru, Lukkari Liisa, Uski-Tallqvist Tuija 32. Hoitotyön opettajan työtyytyväisyys ja siihen yhteydessä olevat tekijät Saarinen Merja, Aaltonen Mirva, Salminen Leena 33. Terveyden edistämisen näkökulma sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmassa Saastamoinen Tiia 34. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö TKI-työn ja opetuksen integraatiossa terveysalalla Sarajärvi Anneli, Lumme Riitta 35. Sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaaminen Sievers Anna, Hupli Maija, Leino-Kilpi Helena 36. Anestesiasairaanhoitajan tiedon käyttö hoitotyön päätöksenteossa Siira Janne, Wilén Maria, Sarajärvi Anneli 37. Gerontologisen hoitotieteen opinnot Turun yliopistossa Suhonen Riitta, Hupli Maija, Suhonen Heikki, Leino-Kilpi Helena 38. Opiskelijoiden oppimiskokemukset ohjatussa harjoittelussa Tarr Tiina, Kummel Maika 39. INNOPI uudet oppimisympäristöt opetusuunnitelmien kehittämisessä Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Rajala Raija, Kaisto Tuula 40. Idean tuotteistaminen Puhdastilapassi Tikka Leena, Malmioja Sirkka 41. Uudenlaisia suun terveydenhuollon palveluja virtuaalisessa oppimisympäristössä Toivanen-Labiad Tuula, Roos Marja, Ostapuk Svetlana 20

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Kirsi Johansson, Metropolia AMK, YAMK Oikeudet muutoksiin pidätetään. YAMK, SYKSYLLÄ 2011 aloittavat ryhmät LÄHIPÄIVÄT:

Kirsi Johansson, Metropolia AMK, YAMK Oikeudet muutoksiin pidätetään. YAMK, SYKSYLLÄ 2011 aloittavat ryhmät LÄHIPÄIVÄT: YAMK, SYKSYLLÄ 2011 aloittavat ryhmät LÄHIPÄIVÄT: PVM KLO KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN opetussisältö opetta ke 7.9 KUMPIKIN RYHMÄ SAMASSA TILASSA, TF1-02 KLIININEN ASIANTUNTIJA opetussisältö opetta 9-10

Lisätiedot

Maanantai 1.6. klo 13.00 14.00 Rinnakkaissessiot A 60 min

Maanantai 1.6. klo 13.00 14.00 Rinnakkaissessiot A 60 min Maanantai 1.6. klo 13.00 14.00 Rinnakkaissessiot A 60 min Moderni opettaminen I Simulaatiopeli hoitotyön oppimisen tukena Koivisto Jaana-Maija, Niemi Hannele, Eriksson Elina, Multisilta Jari Virtuaalilaboratorio

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. I TERVEYSALAN KOULUTUKSEN PERUSTEET 21 1 koulutusjärjestelmän kehitys vuosina 1900 2015 23

SISÄLTÖ. I TERVEYSALAN KOULUTUKSEN PERUSTEET 21 1 koulutusjärjestelmän kehitys vuosina 1900 2015 23 SISÄLTÖ kirjoittajat 11 johdanto 17 I TERVEYSALAN KOULUTUKSEN PERUSTEET 21 1 koulutusjärjestelmän kehitys vuosina 1900 2015 23 Koulutuksen alkuvaiheet 1900 1960-luvuilla Carola Wärnå-Furu 23 Koulutuksen

Lisätiedot

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KYSTERIN HANKINTAORGANISAATIO 1 Organisaatiomalli PALVELUALUE Merja Matilainen KYS/Kysteri Pl 1777 70211 Kuopio KYSTERI PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Heli Markkanen vastuukäyttäjä Nilakka Martta Kolehmainen

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

AHOT ja HOPS ja tutortoiminta. Vapaasti valittavat ja syventäviin sisällytettävät -info

AHOT ja HOPS ja tutortoiminta. Vapaasti valittavat ja syventäviin sisällytettävät -info Lukujärjestys Syksy 2014 1.9.- 10.12.2014 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja tutkinto-ohjelma Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja ammatillinen suuntautumisvaihtoehto A Ensihoitopalveluiden ammatillinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

OPS-2016 YT OPS-startti Toimintakulttuuri, monialaiset oppimiskokonaisuudet

OPS-2016 YT OPS-startti Toimintakulttuuri, monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS-2016 YT 26.8.2014 OPS-startti Toimintakulttuuri, monialaiset oppimiskokonaisuudet 4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri (OPS perusteet 2016, luonnos 15.4.2014) Toimintakulttuuri rakentuu työtä

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri

Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 2006261 AALTONEN RAIJA SALO 0407052307 dubsidaa@gmail.com VARSINAIS-SUOMEN KENNELPIIRI 605426 ÅBY KAIJA ALAJÄRVI 040 703 9456 kaija.aby@japo.fi

Lisätiedot

Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri

Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 2006261 AALTONEN RAIJA SALO 0407052307 dubsidaa@gmail.com VARSINAIS-SUOMEN 605426 ÅBY KAIJA ALAJÄRVI 040 703 9456 kaija.aby@japo.fi ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa Tuloksia amkruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeesta Taina Juurakko-Paavola 13.11.2014 Rovaniemi Amk-kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Taustaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava 10.11.2010 http://www.med.utu.fi/hoitotiede/ Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena

Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena to 5.5.2011 klo 9.30 16.00, Mediteknia, auditorio, Yliopistonranta

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

HOITOTIEDE: VALINTAKOE /Mallivastaukset ja arviointikriteerit

HOITOTIEDE: VALINTAKOE /Mallivastaukset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö. (5 pistettä) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S, Vehviläinen-Julkunen

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN

HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Koskela Tarja, sairaanhoitaja (YAMK), Oulun yliopistollinen sairaala Mustakangas Satu, sairaanhoitaja (AMK), Oulun yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1991 2003, 2009. Vuosina 1991 1994 jatkoon pääsi kahdella voitolla. Vuosina 1995 2003, 2009

Lisätiedot

Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville

Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville 1 (5) Ohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajina toimiville Kohderyhmä: PKSSK:n terveys- ja sosiaalialan opiskelijoita ohjaava henkilöstö. Tavoite: Koulutuksen kokonaistavoitteena

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) TT13K (Terveydenhoitaja) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013

HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013 HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013 Päätoteuttajana: Kuopion kaupunki, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Osatoteuttajat: Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Ylä-Savon

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 Koulutuksen kohderyhmänä ovat käytännön opettajina ja ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (sosionomi ja sosionomi ylempi

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.)

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.) VESIJUMPPA MAANANTAI 14.30 15.00 1. Charpentier Riitta 2. Haapanen Helena 3. Isokoski Anja 4. Järvi Eila 5. Keskinen Sirkka 6. Kilpi Leila 7. Kiviranta Sirpa 8. Kojo Tuula 9. Lamminen Tarja 10. Mansikkamäki

Lisätiedot