VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi Helsinki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki."

Transkriptio

1 VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi Helsinki Abstraktit

2 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos I TERVEYSALAN KANSALLINEN KONFERENSSI VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Helsinki Konferenssiabstraktit Toimittajat Maija Hupli Ninja Lehtonen Melissa Rask Leena Salminen

3 Konferenssin järjestämiseen osallistuneet Konferenssin johtaja Elina Eriksson, johtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Konferenssin johtoryhmä Elina Eriksson, johtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Johanna Holvikivi, johtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Arja Häggman-Laitila, kehittämispäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Kaarina Pirilä, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Taru Ruotsalainen, organisaatiotoimikunnan puheenjohtaja, kehityspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Helena Leino-Kilpi, tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, professori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Maija Hupli, lehtori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Leena Salminen, lehtori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Melissa Rask, assistentti, Metropolia Ammattikorkeakoulu Tieteellinen toimikunta Helena Leino-Kilpi, tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, professori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Arja Häggman-Laitila, kehittämispäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Salla Sipari, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Kaarina Pirilä, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Eija Grönroos, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Maija Hupli, lehtori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Organisaatiotoimikunta Taru Ruotsalainen, organisaatiotoimikunnan puheenjohtaja, kehityspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Anneli Sarajärvi, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Saija Flinkkilä, koulutusvastaava, Metropolia Ammattikorkeakoulu Melissa Rask, assistentti, Metropolia Ammattikorkeakoulu Leena Salminen, lehtori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

4 Sisällys Hyvä konferenssiin osallistuja 1 Konferenssiohjelma 2 Rinnakkaissessiot 4 Posteriesitysten aikataulu 13 Tiivistelmät Suulliset esitykset 22 Posteriesitykset 101

5 Hyvä konferenssiin osallistuja, Tervetuloa maamme ensimmäiseen kansalliseen terveysalan koulutuksen konferenssiin! Konferenssin järjestäjinä toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveysala ja Turun yliopiston hoitotieteen laitos. Metropolia Ammattikorkeakoulu on maamme suurin terveysalan koulutusorganisaatio ja terveysalan koulutustutkimus on osa Turun yliopiston hoitotieteellistä tutkimusstrategiaa. Olemme valinneet konferenssin teemaksi Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalan koulutuksessa. Teema on ajankohtainen monesta näkökulmasta tarkasteltuna. Ensinnäkin, opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaus korkeakouluille painottuu tulevaisuudessa aikaisempaa selvemmin koulutuksen vaikuttavuuden ja laadun arviointiin. Vaikuttavuus saavutetaan vain sillä, että koulutusorganisaation kaikkien yksiköiden toiminta on vaikuttavaa. Vaikuttavuuden kriteerit puolestaan tulevat yhteiskunnan tarpeista: terveysalan koulutuksen on tuotettava potilaan, perheen, potilasryhmien ja väestön kannalta vaadittavaa osaamista. Kaikissa korkeakouluissa ja yliopistoissa tuleekin olla osaamisperustaiset opetussuunnitelmat vuonna Toiseksi, koulutuksen vaikuttavuuden tulee perustua näyttöön. Näytön tasoista erityisesti tutkimusnäyttö on tarpeen. Tutkimusnäyttöä tulee tuottaa siitä, mitä tuloksia koulutus tuottaa, miten koulutuksesta valmistuvat hallitsevat ammattinsa ja kykenevät sitä kehittämään ja mitkä opettajien opetusmenetelmistä ja ratkaisuista ovat vaikuttavia. Näytön rakentaminen perustuukin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän yhteistyöhön. Kolmanneksi, osaaminen saavutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Tulevaisuudessa korostuvat avoimet oppimisympäristöt, verkostoituminen, joustavuus, yksilölliset oppimispolut sekä asiantunteva oppilaanohjaus. Myös oppimisympäristöjen kehittäminen vaatii tutkimusta. Tässä konferenssissa raportoidaan uusinta tutkimustietoa ja kehittämishankkeita yliopistoista, ammattikorkeakouluista sekä terveydenhuollon organisaatioista. Pääluennoitsijat avaavat erilaisia näkökulmia oppimisympäristöihin ja rinnakkaisluennot ja posterit täydentävät teemoja. Konferenssissa on kaikkiaan 160 suullista tai posteriesitystä. Konferenssin järjestämisessä tarvitaan useiden eri henkilöiden työpanosta ja eri tahojen hyvää yhteistyötä, mikä on onnistunut erinomaisesti. Kiitämme konferenssin johtoryhmän puolesta kaikkia työhön osallistuneita. Kiitämme myös maamme yliopistoja, korkeakouluja ja organisaatioita kiinnostuksesta kongressia kohtaan. Toivomme konferenssin olevan innostava tapa koota kuluneen lukuvuoden tuloksia ja innostavan tulevien vaikuttavien oppimisympäristöjen kehittämiseen. Helsingissä ja Turussa palmusunnuntaina 2011 Elina Eriksson, THT, dosentti Terveys- ja hoitoalan johtaja Metropolia Ammattikorkeakoulu Konferenssin johtaja Helena Leino-Kilpi, THT, professori Professori, laitoksen johtaja Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Konferenssin tieteellisen toimikunnan pj 1

6 Konferenssiohjelma ma Päivän puheenjohtajana toimii lehtori Leena Salminen, Turun yliopisto Ilmoittautuminen ja aamukahvi Konferenssin avaus Musiikkiesitys: 3½ Men Erja Heikkinen, opetusneuvos, OKM Elina Eriksson, konferenssin johtaja, johtaja, Metropolia AMK Helena Leino-Kilpi, konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, professori, Turun yliopisto Nuoret uusissa oppimisympäristöissä: mitä ja miten opitaan? Kimmo Jokinen, professori, Jyväskylän yliopisto Posteriesityksiin tutustumista Lounas Rinnakkaissessiot Kahvitauko Moniammatillinen yhteistyö Ohjattu harjoittelu I Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys Verkko-oppiminen Sosiaalisen median mahdollisuudet terveysalan koulutuksessa Tarmo Toikkanen, tutkija, Aalto-yliopisto Rinnakkaisessiot Oppimisen lähestymistavat Oppimisen ja tutkimuksen kumppanuus Johtaminen osaamisen edistäjänä Elämänlaajuisen osaamisen vahvistaminen Iltajuhla, Bulevardi 31 2

7 Konferenssiohjelma ti Päivän puheenjohtajana toimii johtaja Johanna Holvikivi, Metropolia Ammattikorkeakoulu Ilmoittautuminen Päivän avaus Taru Ruotsalainen, konferenssin organisaatiotoimikunnan puheenjohtaja, kehityspäällikkö, Metropolia AMK Terveysalan koulutuksen tuloksellisuus ja vaikuttavuus Helena Leino-Kilpi, professori, Turun yliopisto Kahvitauko Rinnakkaissessiot Työelämän innovatiiviset oppimisympäristöt I Työelämän innovatiiviset oppimisympäristöt II Osaamisen kehittäminen ja arviointi Opettajuus Posteriesityksiin tutustumista Lounas Välittäjä Kati Outinen, professori, Teatterikorkeakoulu Rinnakkaissessiot Konferenssin päätös Ongelma- ja kokemusperäinen oppiminen I Ongelma- ja kokemusperäinen oppiminen II Ohjattu harjoittelu II Simulaatioympäristöt Johanna Holvikivi, johtaja, Metropolia AMK Maija Hupli, lehtori, Turun yliopisto 3

8 Rinnakkaisesitysten aikataulut 4

9 RINNAKKAISESITYKSET I Maanantai klo MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Puheenjohtaja Marianne Teräs, Helsingin yliopisto Luentosali T-D102, 1. krs klo Training ward - moniammatillinen osastoharjoittelu Oulun yliopistollisen sairaalan medisiinisellä tulosalueella. Tuomikoski Annukka, Laitinen Arja, Mäenpää Pia, Hakala Satu Learning Cafe -oppimistilanteet moniammatillinen harjoittelu Oulun yliopistollisen sairaalan Lasten ja Nuorten vastuualueella. Vehkaperä Anne, Koskela Terttu, Sivonen Pirkko, Virtanen Jaana Moniammatillisen oppimisterveyskeskusympäristön kehittäminen. Laitila- Özkoc Leila, Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Kaisto Tuula Hammashoitaja mukana hammaslääketieteen opetuksessa ja arvioinnissa. Aaltonen-Charifi Tuula Nautin opiskelusta - opiskelua uusin menetelmin moniammatillisesti ja koulutusohjelmarajat ylittäen. Honkanen Hilkka, Veijola Arja 2. OHJATTU HARJOITTELU I Puheenjohtaja Asta Heikkilä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Luentosali T-F102, 1. krs klo Opiskelijaohjauksen kehittämishanke HYKS Psykiatrian tulosyksikössä ja Helsingin Terveyskeskuksen Psykiatriaosastossa. Rajala Tuula, Rikman Ursula Opiskelijoiden yhteinen harjoittelupäivä Oys:n sisätautien tulosyksikössä. Tuomikoski Annukka, Väänänen Helena Kliinisten opettajien toimintamallin merkitys oppimisympäristön kehittämisessä yliopistosairaalassa. Pohjamies-Molander Netta, Ruuskanen Susanna, Eckardt Margit, Keijonen Pia, Koota Elina, Meretoja Riitta Ensimmäinen ohjattu harjoittelu sairaanhoitajaopiskelijoiden näkökulmasta. Melender Hanna-Leena, Sandvik Ann-Helén, Salmu Marita, Jonsén Elisabeth, Hilli Yvonne 5

10 13.50 Eettisen osaamisen tukeminen käytännön ohjatussa harjoittelussa EETU - kehittämishanke Eckhardt Margit, Halme Annika, Koota Elina Kostamo Päivi Liljeström Lars, Poikkeus Tarja Rajala Tuula 3. MONIKULTTUURISUUS JA KANSAINVÄLISYYS Puheenjohtaja Mikko Saarikoski, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu Luentosali T-C211, 2. krs klo Hoitotyön koulutuksen haasteet Euroopassa. Salminen Leena, Stolt Minna, Saarikoski Mikko, Suikkala Arja, Vaartio Heli, Leino-Kilpi Helena Oppimisympäristöjen tuki opiskelijoiden asiakaslähtöisyydelle. Kalam- Salminen Ly, Aro Ilme, Routasalo Pirkko Kansainvälinen opiskelukokemus ja siinä kohdatut ongelmat hoitotyön opiskelijoiden arvioimana. Hosio Sanna Opiskellaan laadukasta digitaalista kuvantamista verkossa oppien. Grönroos Eija, Henner Anja, Varonen Heidi, Kurtti Juha Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset kliinisessä oppimisympäristössä yhdeksässä EU maassa. Saarikoski Mikko, Leino-Kilpi Helena 4. VERKKO-OPPIMINEN Puheenjohtaja Kaarina Pirilä, Metropolia ammattikorkeakoulu Teorialuokka T-C210, 2. krs klo Potilasohjauksen asiantuntijaksi verkossa opiskellen. Hynynen Marja- Anneli, Mikkonen Irma Sosiaalinen media - vaihtoehtoisia työvälineitä terveystieteiden opettajaopiskelijoille. Stolt Minna, Lehtonen Ninja, Salminen Leena Verkostoituva oppiminen. Saranki-Rantakokko Sirkka Vauvaperheille kehitetyn verkkopalvelun tuki vanhemmille pilottitutkimus. Sinisaari-Eskelinen Maarit, Rekola Leena, Salonen Anne, Kaunonen Marja, Hannula Leena 6

11 RINNAKKAISESITYKSET II Maanantai klo OPPIMISEN LÄHESTYMISTAVAT Puheenjohtaja Hanna-Leena Melender, Vaasan ammattikorkeakoulu Luentosali T-D102, 1. krs klo Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen ongelmaperustaisesti. Heikkilä Anna-Leena, Tervo Hellevi Yrittäjyysopetus terveysalan koulutuksen eri oppimisympäristöissä. Kaitala Elina, Salminen Leena, Heinonen Jarna, Leino-Kilpi Helena Uudenlaiset opetussuunnitelmat mahdollistavat ammattiin oppimisen muuttuvissa toimintakulttuureissa. Jokinen Pirkko, Mikkonen Irma Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto kehittää työelämää ja tuottaa uutta kuntoutusosaamista. Jämsä Ulla Lähihoitajakoulutuksen opettajien arviointiosaaminen. Salonen Tiina, Kirkko-Jaakkola Seija, Salminen Leena 6. OPPIMISEN JA TUTKIMUKSEN KUMPPANUUS Puheenjohtaja Riitta Saarela, Helsingin terveyskeskus Luentosali T-F102, 1. krs klo Hoitotyön tutkimusklubitoiminta näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä. Mattila Lea-Riitta, Brander Helena, Meriö Anu, Eriksson Elina Lasten kaltoinkohtelua koskevan hoitosuosituksen käyttöönoton koulutus lastenneuvoloissa. Väänänen Arja, Pietilä Anna-Maija, Paavilainen Eija, Häggman-Laitila Arja NÄYTKÖ kohti opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan yhteistä oppimista näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseksi. Laaksonen Camilla, Paltta Hannele, von Schantz Marjale, Ylönen Minna, Soini Taina Taitava hoitaja -koulutuksella näyttöä hoitotyöhön. Kotila Jaana, Ritma-la- Castrén Marita, Timonen Leena Kaatumisten ennaltaehkäisyn toimintamalli: hoityön käytäntöjen yhtenäistäminen suositukseen perustuvaksi. Korhonen Teija, Tervo-Heikkinen Tarja, Holopainen Arja, Miettinen Merja 7

12 7. JOHTAMINEN OSAAMISEN EDISTÄJÄNÄ Puheenjohtaja Riitta Meretoja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luentosali T-C211, 2. krs klo Sairaanhoitajat arvioivat valtaistumistaan ja siihen liittyviä tekijöitä työssään. Kuokkanen Liisa, Leino-Kilpi Helena, Katajisto Jouko Osaamisen kehittäminen potilaan kuntoutumisessa ja kotiutumisessa työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mikkola Tuula, Liikka Päivi Työelämän ja ammattikorkeakoulun kumppanuus Liittyvä Voima- hanke. Kuvaus toimintatutkimuksesta. Häggman-Laitila Arja, Rekola Leena Kohti hyvinvointialan osuuskuntaa yrittäjämäisesti toimivat tulevaisuuden ammattilaiset. Mäkelä Riikka Prosessisimuloinnin soveltaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeissa, tapausesimerkkejä. Haho Päivi 8. ELÄMÄNLAAJUISEN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN Puheenjohtaja Heli Virtanen, Turun yliopisto, Hoitotieteen valtakunnallinen tohtoriohjelma Teorialuokka T-C210, 2. krs klo Sairaanhoitajan oppimiskokemukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa. Salmela Marja FT, Tuomola Tarita VTM, Ruotsalainen Taru TtT Sairaanhoitajan riittävä suomen kielen taito. Suomi toisena kielenä - ammatillinen viitekehys hoitoalalle. Komppa Johanna SOTE-ENNAKOINTI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) yhteispäivystyksen hoitotyön erityisosaaminen. Nummelin Merja, Nurminen Raija, Häkkinen Tiina, Lamminen Merja, Pakasto Tiina, Nygren Päivi Akuuttivaiheen hoidon suunnittelu psykiatrisella vastaanotto-osastolla hoidon suunnittelua tukevan muistilistan kehittäminen ja käyttöönotto. Kostamo Päivi, Rajala Tuula, Laiho Tero Preventiivisen yksilöohjauksen kehittäminen perusterveydenhuollossa. Hyytiäinen Satu, Voutilainen Anne, Pietilä Anna-Maija, Varjoranta Pirjo 8

13 RINNAKKAISESITYKSET III Tiistai klo TYÖELÄMÄN INNOVATIIVISET OPPIMISYMPÄRISTÖT I Puheenjohtaja Meeri Koivula, Tampereen yliopisto Luentosali T-D102, 1. krs klo Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyö - elinehto ja haaste. Kelo Marjatta, Haapasalmi Päivi, Saloheimo Tuomo, Luukkanen Marjatta Työyhteisö vaikuttavana oppimisympäristönä. Harra Toini, Kara Helena Virtuaalinen ikääntyvän ideaalikoti oppimis- ja kehitysympäristönä (Hima) projekti. Tiilikainen Päivi Suupirssi: liikkuva hoitoyksikkö monipuolistavana oppimisympäristönä. Äijö Marja, Sirviö Kaarina 10. TYÖELÄMÄN INNOVATIIVISET OPPIMISYMPÄRISTÖT II Puheenjohtaja Kaarina Sirviö, Savonia ammattikorkeakoulu Luentosali T-F102, 1.krs klo Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia T&K-työn ja opetuksen integraatiopilotista terveysalalla. Sarajärvi Anneli, Salmela Marja, Luukkanen Marjatta, Hinkkanen Leena Hankkeessa oppiminen: kontekstina työikäisen sydänpotilaan, hänen perheensä ja hoidonantajan ohjaaminen hanke. Lampi Hannu, Lappi Leila, Keto Anu Ennakoiva hoito ja tulevaisuus, oppiminen kehittämishankkeessa. Olli Seija, Partamies Sanna, Makkonen Anne, Meristö Tarja Suupirssi hymy mukana. Sirviö Kaarina 9

14 11. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI Puheenjohtaja Riitta-Liisa Lakanmaa, Turun yliopisto, Hoitotieteen valtakunnallinen tohtoriohjelma Luentosali T-C211, 2. krs Klo Vaikuttavuutta oppimisympäristöön informaatikon ja opettajan yhteistyöllä. Huovila Erja, Ora-Hyytiäinen Elina On hyvä, että opetus olisi vaativaa, että siis oppii - hoitotyön opiskelijoiden näkemyksiä opetuksen vaativuudesta. Tuomi Jouni, Äimälä Anna-Mari Sädehoidossa työskentelevän röntgenhoitajan (AMK) ydinosaaminen kahdessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Jussila Aino-Liisa, Kangas Anne Valmistuvan sairaanhoitajaopiskelijan tehohoitotyön kompetenssin mittaaminen. Lakanmaa Riitta-Liisa, Suominen Tarja, Leino-Kilpi Helena 12. OPETTAJUUS Puheenjohtaja Leena Salminen, Turun yliopisto Teorialuokka T-C210, 2.krs Klo Käsitekartta opetus-, oppimis- ja tutkimusmenetelmänä terveystieteiden opettajankoulutuksessa Itä-Suomen yliopistossa hoitotieteen laitoksella. Aura Annamari, Kemppainen Virpi, Saaranen Terhi, Vaajoki Anne, Kerttu Tossavainen Open Innovation Space (OIS)- hanke kehittämässä Savonia ammattikorkeakoulun pedagogiikkaa. Gröhn-Rissanen Marja, Juntunen Anne-Leena Millaista on hoitotyön opettajan osaaminen? Opettajien ja opiskelijoiden näkemykset. Salminen Leena, Koskinen Sanna, Hupli Maija, Leino-Kilpi Helena 10

15 RINNAKKAISESITYKSET IV Tiistai klo ONGELMA- JA KOKEMUSPERÄINEN OPPIMINEN I Puheenjohtaja Minna Stolt, Turun yliopisto, Hoitotieteen valtakunnallinen tohtoriohjelma Luentosali T-D102, 1. krs Klo Pitääkö mitä lupaa? Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) ja aktiivinen oppiminen hoitotyön koulutuksessa. Tuomi Jouni, Äimälä Anna-Mari Ongelmaperustainen oppiminen kansainvälisen opiskelijaryhmän oppimismenetelmänä. Jussila Aino-Liisa Kokemuksellista oppimista tavoittelevat menetelmät perhehoitotyön opettamisessa. Lehtimäki Taru, Mattila Elina, Koivula Meeri Lääkehoidon verkkokurssin vaikuttavuus hoitohenkilökunnan ja hoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaamiseen. Salminen Satu, Koivula Meeri, Mettiäinen Sari, Luojus Katja Hoitajasta opettajaksi - opiskelijoiden oppimisprosessi päiväkirjaaineistossa. Koivula Meeri 14. ONGELMA- JA KOKEMUSPERÄINEN OPPIMINEN II Puheenjohtaja Arja Häggman-Laitila, Metropolia Ammattikorkeakoulu Luentosali T-F102, 1. krs Klo Hoitotyön opiskelijoiden oppimisen ydinolemus mielenterveys- ja päihdetyön harjoittelussa: merkityksellisten tapahtumien tekniikka tarinankerronnan menetelmänä. Koskinen Liisa, Mikkonen Irma, Jokinen Pirkko Blended learning terveysalan täydennyskoulutuksessa. Huhtala Petri, Arifulla Dinah, Salminen Leena Hoitotyön kehittämistä juurruttamalla. Ora-Hyytiäinen Elina, Ahonen Outi, Partamies Sanna PLE terveydenhuollon opiskelijan oppimisen ja verkostoitumisen välineenä. Hietanen Aija 11

16 15. OHJATTU HARJOITTELU II Puheenjohtaja Maija Hupli, Turun yliopisto Luentosali T-C211, 2. krs Klo Henkinen väkivalta ohjatussa harjoittelussa opiskelijoiden kokemuksia. Hakojärvi Henna-Riikka, Salminen Leena Oppimisympäristö laajenee TosiDuunin avulla. Mattila Tuija, Rintala Hanna- Mari Harjoittelua ohjaavien ohjaajien toiminta terveysalan harjoittelussa. Luojus Katja Näyttöön perustuva oppiminen ja opetus kliinisessä oppimisympäristössä. Laine Päivi, Hupli Maija, Eriksson Elina, Leino-Kilpi Helena Sairaanhoitajaopiskelijoiden eettisistä ongelmista oppiminen erilaisissa toimintaympäristöissä. Brunou Sinikka, Hupli Maija, Leino-Kilpi Helena 16. SIMULAATIOYMPÄRISTÖT Puheenjohtaja Eija Grönroos, Metropolia Ammattikorkeakoulu Teorialuokka T-C210, 2.krs Klo Moniammatillinen oppiminen simulaatioympäristössä. Roivainen Petri, Hyvämäki Piia, Tervaskanto-Mäentausta Tiina Simulaatiot ainako kallista ja monimutkaista oppimista ja opetusta? Laine Päivi, Hupli Maija, Eriksson Elina, Leino-Kilpi Helena Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa. Mäenpää Tiina ENVI hyvinvointialojen simulaatiokeskus oppimisen edellytyksenä ja potilasturvallisuuden perustana. Poikela Paula Dialogiset menetelmät terveyden edistämisen opettamisessa: esimerkkinä tulevaisuusdialogi ja sosiaalinen media. Haaranen Ari, Pietilä Anna-Maija 12

17 Posteriesitysten aikataulut 13

18 POSTERIESITYKSET MAANANTAINA (Ensimmäisen tekijän mukaan aakkosjärjestyksessä) 1. Mitä merkittävien oppimiskokemusten tutkimus paljastaa oppimisesta erilaisissa toimintaympäristöissä? Aalto Hanna, Laiho Anne, Hupli Maija 2. Uusia käytänteitä Espoon sairaalan Tk 1 osaston Kuntoutuksen maailmassa Ahola Sirpa, Nina Kilpeläinen, Suvi Åhman, Eija Salomaa, Harra Toini, Pihlava Jari 3. Sairaanhoitajaopiskelijat ja kliinisen hoitotyön ja lääkehoidon teoriatieto ohjatussa harjoittelussa Hakkarainen Tanja, Hupli Maija 4. Sairaanhoitajaopiskelijan ohjatun harjoittelun loppuarviointi. Kirjallisuuskatsaus Helminen Kristiina, Tossavainen Kerttu, Turunen Hannele 5. Metropolia Ammattikorkeakoulun syyhygienisti- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden Iäkkään asukkaan suun terveydenhoidon moniammatillinen oppimishanke Esperi Care Oy:n hoivakoti Tilkassa Hirvonen Marja-Riitta, Roos Marja 6. Pelastuslaitos ensihoitajaopiskelijan oppimisympäristönä Hupli Maija, Putko Lasse 7. Sulautuvan opetuksen oppimisympäristö YAMK opiskelijoiden osaamisen vahvistamisessa Johansson Kirsi, Kalam-Salminen Ly, Kuokkanen Liisa, Leskinen Päivi, Mansikkamäki Pauliina, Montin Liisa, Pehkonen Tiina, Santalainen Pirjo-Liisa 8. Sairaanhoitajaopiskelijoiden potilasohjausosaamisen arviointi käsitekartan avulla Jokinen Elina, Seutu Anna-Maija, Salminen Leena, Virtanen Heli 9. Ilo hoitotyön opiskelussa Kassara Heidi 10. Reflektio oppimisen edistäjänä ohjatun harjoittelun aikana Keijonen Pia, Koota Elina 11. Lapsen ja perheen voimavaroja vahvistavaa ohjausta kehittämässä Kelo Marjatta, Mäenpää Inger, Rekola Leena, Eriksson Elina 12. Tietotestit kliinisessä oppimisympäristössä, esimerkkinä potilasohjaus Kesänen Jukka, Leino-Kilpi Helena, Johansson Kirsi 13. Potilastietojärjestelmään kirjaamisen oppiminen Kokkala Carita, Kattilakoski Hannele, Junttila Kristiina, Salminen Johannes, von Fieandt Noora 14. Koulutuksen mahdollisuudet edistää opiskelijoiden kiinnostusta vanhusten hoitotyöhön Koskinen Sanna, Salminen Leena 14

19 15. Oppimistarpeet liittyen epsychnurse.net verkko-opetukseen psykiatristen sairaanhoitajien täydennyskoulutuksessa Lahti Mari, Välimäki Maritta, Hätönen Heli, Kuosmanen Lauri 16. Hoitotyön historia avaa uuden näkökulman terveysalan koulutukseen Lukana Anne, Salminen Leena 17. Valmentajaopettaja koulutuksen ja työelämän kumppanuuden vahvistajana Lukkari Liisa, Marjamäki-Kekki Minna 18. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjauksen kehittäminen klinikkaopettaja-mallin avulla Majasaari Hilkka, Mäki-Kala Katri, Kontkanen Päivi, Panula Liisa, Rouvala Christina, Palo Raija, Heikkilä Asta 19. Verkkoterkkarit Sosiaalisen median IRC-Gallerian, Habbo Hotelin, Demi.fi:n ja Facebookin yhteisöissä Markkula Tiina 20. Arjen areenat terveyden edistämisen työmenetelmien ja terveysosaamisen oppimisympäristöinä Mellin Oili-Katriina, Lassila Asta, Räsänen Marita, Haarala Päivi 21. Monimuotoisella projekti - ja verkko-oppimisella kohti näyttöön perustuvaa digitaalisen kuvantamisen laatua (Evidence based quality in radiographic imaging, EBQR-hanke) Niemi Antti, Hämäläinen Mari, Nuorimaa Melissa, Porola Juhani, Salminen Niina, Tukia Matti, Utanen Hanne 22. Monikulttuurisuus suomalaisissa ja yhdysvaltalaisissa hoitotyön koulutusohjelmissa - koulutusohjelmien toiminta-ajatusten, -tavoitteiden ja opetussuunnitelmien tarkastelua Ollila Johanna, Hupli Maija 23. Hyviä kokemuksia verkko-opetuksesta sairaanhoitajien näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen kehittämisessä Partanen Pirjo, Kekäläinen Ulla, Turunen Hannele 24. Sulautuva opetus ja yhteisöllinen oppiminen potilasohjauksen opettamisessa Patala-Pudas Leena, Kaakinen Pirjo, Kääriäinen Maria, Kyngäs Helvi 25. Moniammatillisen harjoittelun kehittäminen: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin- ja terveydenedistäminen moniammatillisena yhteistyönä. Pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten toiminnalliset te lat Perälä Minna, Heikka Helena, Orell Pirjo, Barck Nina, Lappalainen Pirjo 26. Terveystori sairaanhoitajaopiskelijan oppimisympäristönä Rajalahti Elina, Olli Seija, Ranta Liisa 27. Simulaatiokoulutuksilla kohti parempaa potilasturvallisuutta Rantanen Tuukka, Kupari Petra, Jantunen Katarina, Johansson Kirsi 28. Diabeteshoitotyön kehittäminen oppimistehtävien kautta Rintala Tuula-Maria, Jokela Kaija, Luukkanen Marjatta 15

20 29. Simulaatiot opetus- ja oppimismenetelmänä terveystieteiden opettajankoulutuksessa Itä- Suomen yliopistossa hoitotieteen laitoksella Saaranen Terhi, Vaajoki Anne, Paakkonen Heikki, Aura Annamari, Tossavainen Kerttu 30. Terveyttä ja hyvinvointia moniammatillisesti Seppänen Ulla-Maija, Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Jussila Aino-Liisa, Koistinen Anitta 31. Terveysalan opiskelijasta ammattilaiseksi - turvallinen ja laadukas harjoittelu KYSissä Taam-Ukkonen Minna, Heiskanen Marjut, Hujanen Taija, Mäkeläinen Tiina, Sairanen Antti, Miettinen Merja 32. Mentorskap i vårdutbildningen Tast Marianne 33. Evidence-based Oral Health Promotion (E-OHP) Toivanen-Labiad Tuula, Keto Anu, Lindroos Eeva, Grönroos Eija 34. Yhteistoiminnallinen laadullinen ryhmätentti osana yhteistoiminnallista oppimista hoitotieteen didaktiikan opinnoissa Itä-Suomen yliopistossa Tossavainen Kerttu, Vaajoki Anne, Saaranen Terhi, Aura Annamari 35. Hoitotyön johtamisosaamisen kompetenssit, kommunikaation ja konfliktien ratkaisun harjoittelu simulaatio-opiskeluna Turunen Hannele, Partanen Pirjo, Kvist Tarja 36. Shyge-ohjelma suuhygienistien käytännön harjoittelujaksolle Helsingin kaupungin Suun terveydenhuollossa Ukkola Riitta, Leväinen Kaisu, Manninen Johanna 37. Suorituskeskeisestä opintojen ohjauksesta kohti voimaannuttavaa opiskelijaohjausta; pedagoginen kehittämisprojekti hoitotyön koulutusohjelmassa Vaartio-Rajalin Heli, Syrjäläinen Minna 38. Lapsiperheiden ja nuorten mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen: koulutus ja kehittäminen yhteistoiminnallisena prosessina Varjoranta Pirjo, Pirskanen Marjatta, Lahtela Miia, Pietilä Anna-Maija 39. Vaikuttavat oppimisympäristöt päiväkoti-ikäisten suun terveydenedistämisessä ja hoidossa Varsio Sinikka, Toivanen-Labiad Tuula 40. Täydennyskoulutusta terveysongelmien ratkaisuun eri oppimismenetelmillä Viljanen-Peuraniemi Mari, Ylenius Kristiina, Gröndahl Weronica, Suhonen Riitta, Nygren Päivi, Salanterä Sanna 41. Hoitotyön opettaja luotsina, opettajana ja yhteydenpitäjänä ohjatussa harjoittelussa: soutamista ja huopaamista Virmajoki Anne, Saarikoski Mikko, Salminen Leena 16

21 42. Tietokonesimulaatio-ohjelman käyttö ohjauskeskustelun oppimisessa Virtanen Heli, Salanterä Sanna, Leino-Kilpi Helena 17

22 POSTERIESITYKSET TIISTAINA (Ensimmäisen tekijän mukaan aakkosjärjestyksessä) 1. Kohti näyttöön perustuvaa hoitotyötä Ala-Nikkola Taina, Jaakkola Virpi, Keränen Sami, Rissanen Anne, Ruotsalainen Taru, Sjöblom Päivi, Widén Tove 2. Monikkoperheiden erityisyyden huomioiminen terveysalan koulutuksessa Elo-Vuola Heli, Virtanen Heli, Lukana Anne, Salminen Leena 3. Potilasohjauksen täydennyskoulutustarpeet terveysalalla Eloranta Sini, Nygren Päivi, Leino-Kilpi Helena 4. Hoidon eheyttämisinnovaatioiden toteutumisedellytykset, organisaation tahto ja asiakkaan ääni Engeström Yrjö, Kajamaa, Anu, Toiviainen Hanna, Nummijoki Jaana, Tissari Varpu, Hilli Angelique, Lahtinen Päivikki 5. Näyttöön perustuvan toiminnan oppimisympäristö elämänlaajuisen oppimisen tukena Grönroos Eija, Montin Liisa 6. Opetuksen tukitoimintojen kehittäminen terveystieteiden yliopistoverkostossa Haaranen Ari, Kemppainen Virpi, Tossavainen Kerttu 7. Oppimisympäristöt merkityksellisen oppimisen mahdollistajana aikuiskoulutuksessa Haukka Marika, Ingman-Hartikainen Sirpa, Kauppi Sirkka, Koponen Niina, Mansukoski Anna- Liisa 8. Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden oppimisen lähestymistavat ja niiden yhteys opetussuunnitelmaan Honkanen Henna, Kostiainen Johanna 9. Hoitotyön opettajien käsityksiä potilasohjauksen opetuksesta hoitotyön koulutusohjelmassa Jaakonsaari Marjo, Hupli Maija 10. Minusta on oikeasti tulossa hyvä hoitaja. Hoitotyön opiskelijasta sairaanhoitajaksi Kaihlanen Anu-Marja, Leena Salminen 11. Valmistumassa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden kompetenssi ja siihen yhteydessä olevat tekijät Kajander Satu 12. Tutkimus- ja kehittämishanke oppimisympäristönä - esimerkkinä Aseptiikan ja käsihygienian kehittäminen nefrologisen potilaan hoitotyössä Korhonen Eila-Sisko, Rekola Leena, Eriksson Elina, Meriö-Hietaniemi Irma, Savolainen Vuokko, Taponen Ros-Marie, Honkanen Eero 18

23 13. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen asiantuntijuus kätilökoulutuksessa - hankkeistetun opetuksen kehittämisprojekti Koski Pirjo, Pienimaa Anna-Kaisa, Rytkönen-Kontturi Liisa 14. Vastasyntyneen elvytyskoulutus hoitohenkilökunnalle Kuivalainen Mika, Lindfors Kirsi, Johansson Kirsi 15. Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa - koulutusinterventio uuden suunnan näyttäjänä Kvist Tarja, Tervo-Heikkinen Tarja, Miettinen Merja, Vehviläinen-Julkunen Katri 16. Tutkimus- ja kehittämishankkeet terveyden edistämisen oppimisympäristöinä terveys- ja hoitoalan koulutuksessa Liinamo Arja, Haarala Päivi, Hannula Leena, Lassila Asta, Nikula Anne, Paavilainen Riitta 17. Työnjaon kehittäminen vertaisoppimisen kautta suun terveydenhuollossa Linkoheimo Paula, Saarela Riitta 18. Työelämäläheistä kehittämistyötä Lumme Riitta, Railio Annikki, Liikanen Eeva, Mäkitalo Outi, Savolainen Annikki, Halimaa Sirkka-Liisa 19. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ikääntyneiden alkoholinkäytön ohjaustoiminnasta. tietoa opetuksen sisältöön Luonsinen Mari, Virtanen Heli, Johansson Kirsi 20. Ortopedisen potilaan tiedon saanti sairaalaympäristössä Montin Liisa, Johansson Kirsi, Leino-Kilpi Helena 21. Suomalaisen hoidon tarve- ja hoitotyön toimintoluokituksen (FinnCC) käyttöönotto Helsingin Kaupungin kotihoidossa. Myyryläinen Marjo, Koskivirta Jonna 22. Opetuksen ja tki-toiminnan integrointi OAMK:n Sote-yksikössä Terveyden edistämisen innovatiivinen oppiminen ja opetus Männistö Merja 23. Opetussuunnitelman kehittämistyö vaikeasti kehitysvammaisten autistien valmentavaan koulutukseen. Kohti itsenäisempää elämää. Niiranen Hanna-Leena 24. Kehityskeskustelu hoitotyön johtamisessa osaamisen edistäjänä Nurmeksela Anu, Koivunen Marita, Hupli Maija 25. Terveysalan koulutus - opiskelijoiden tietämys matkailijoiden sukupuolitaudeista ja seksuaalineuvonnasta Paavilainen Pia, Virtanen Heli, Johansson Kirsi 19

24 26. YAMK-opiskelijoiden innovaatio-opintojen integroituminen AMK-perustutkintoihin Pehkonen Tiina, Sarajärvi Anneli 27. Tutkimus kansanomaisesta hammassäryn parantamisesta Suomessa ja Virossa Pekkola Airi 28. "Silta toiselle rannalle" - saattohoidon asiantuntijaverkostohanke Pohjolainen Terttu, Malinen Tapani, Natunen Rauno, Kamppari Jaana 29. Terveystieteiden maisteri -opiskelijan projektityön oppiminen - Yliopiston ja työelämän yhteistyön avulla Poikajärvi Satu, Kaira Anna-Maija, Hupli Maija 30. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon avopalveluissa työskentelevien sairaanhoitajien täydennyskoulutustarve Rannikko Virve, Hupli Maija 31. Oppisopimustyyppisen koulutuksen vaikuttavuus opiskelijoiden näkökulmasta Ruotsalainen Taru, Lukkari Liisa, Uski-Tallqvist Tuija 32. Hoitotyön opettajan työtyytyväisyys ja siihen yhteydessä olevat tekijät Saarinen Merja, Aaltonen Mirva, Salminen Leena 33. Terveyden edistämisen näkökulma sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmassa Saastamoinen Tiia 34. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö TKI-työn ja opetuksen integraatiossa terveysalalla Sarajärvi Anneli, Lumme Riitta 35. Sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaaminen Sievers Anna, Hupli Maija, Leino-Kilpi Helena 36. Anestesiasairaanhoitajan tiedon käyttö hoitotyön päätöksenteossa Siira Janne, Wilén Maria, Sarajärvi Anneli 37. Gerontologisen hoitotieteen opinnot Turun yliopistossa Suhonen Riitta, Hupli Maija, Suhonen Heikki, Leino-Kilpi Helena 38. Opiskelijoiden oppimiskokemukset ohjatussa harjoittelussa Tarr Tiina, Kummel Maika 39. INNOPI uudet oppimisympäristöt opetusuunnitelmien kehittämisessä Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Rajala Raija, Kaisto Tuula 40. Idean tuotteistaminen Puhdastilapassi Tikka Leena, Malmioja Sirkka 41. Uudenlaisia suun terveydenhuollon palveluja virtuaalisessa oppimisympäristössä Toivanen-Labiad Tuula, Roos Marja, Ostapuk Svetlana 20

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Opiskelijasta sairaanhoitajaksi

Opiskelijasta sairaanhoitajaksi Opiskelijasta sairaanhoitajaksi Käytännön harjoittelujaksot sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen identiteetin rakentumisen tukena Jaana Stolt 31571 Kasvatustieteiden tiedekunta Pro gradu -tutkielma Lapin

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

ILSE SKOG [TOIM.] Oivaltavat oppimisympäristöt

ILSE SKOG [TOIM.] Oivaltavat oppimisympäristöt ILSE SKOG [TOIM.] Oivaltavat oppimisympäristöt OIVALTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT Attribution 1.0 Finland Toimittaja Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Ilse Skog Tuomas Aatola Miia Vallasvuo Jaakko Torvi Oppimista

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

Sosionomilta eivät hommat lopu

Sosionomilta eivät hommat lopu A Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät hommat lopu Ammattikäytäntöjen kehittäminen haasteena sosionomi AMK -tutkinnoissa Raportteja ja tutkimuksia 1/2009 1 Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

ACTA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN. Maria Kääriäinen D 937 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2007 MEDICA

ACTA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN. Maria Kääriäinen D 937 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2007 MEDICA OULU 2007 D 937 ACTA Maria Kääriäinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, HOITOTIETEEN JA TERVEYSHALLINNON LAITOS; OULUN

Lisätiedot

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO 1. OHJAUKSEN JA OPETTAMISEN LÄHTÖKOHTIA 1.1. Mihin tietoa oppimisesta tarvitaan munuaispotilaan hoitotyössä Hoitoalan ammattilaiset joutuvat lähes päivittäin ohjaamaan asiakkaitaan.

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISTO OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Työssäoppiminen ja ohjattu harjoittelu Kokkolan terveyskeskuksen harjoitteluympäristössä 1 (29) SISÄLTÖ JOHDANTO I YLEINEN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä

Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä Minna Laitila Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä Fenomenografinen lähestymistapa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences MINNA LAITILA Asiakkaan

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot