VOT 2013 POSTERIT. Maanantai Oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOT 2013 POSTERIT. Maanantai 3.6.2013. Oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä"

Transkriptio

1 VOT 2013 POSTERIT Maanantai Oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä m1. Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden harjoittelupolku Meilahdessa pilotti syöpäpotilaan hoitopolku. Haapa Toni, Koota Elina. m2. Hygieniapäivä opiskelijoille - teoriasta havainnointiin, reflektioon ja oppimiseen. Koota Elina, Ruuskanen Susanna m3. TaitoPro. Hinkkanen Leena, Koivisto Jaana-Maija, Virtanen Mari, Laine Päivi. m4. Näyttöön perustuvaa perehdytystä terveysalan opiskelijoille. Hujanen Taija, Koota Elina, Kylmälä Anne, Laatikainen Kaisa, Sivonen Pirkko, Taam-Ukkonen Minna, Tarr Tiina, Teuho Susanna. m5. Opiskelijoiden odotuksia hoitotyön opettajille näyttöön perustuvan toiminnan edistämisestä. Laapio Emilia, Koivula Meeri, Salminen Leena. m6. Aikuisopiskelijoiden kokemuksia sulautuvasta oppimisesta. Jokinen Pirkko, Mikkonen Irma. m7. Terveystieteiden opettajakoulutuksesta vankilaopettajaksi - erilainen uramahdollisuus. Lukana Anne, Salminen Leena, Leino-Kilpi Helena. m8. Mekaanisesti ventiloidun potilaan hoitotoimien hallinta -mittarien kehittäminen ja validointi. Jansson Miia, Ala-Kokko Tero, Kyngäs Helvi. m9. Työssäoppiminen sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen koulutuksessa. Rintala Tuula-Maria, Paloposki Sanna. m10. FramiPro - Innovatiivinen oppimis- ja kehittämisympäristö opiskelijoille, yrityksille ja kehittäjille. Kemppainen Virpi, Palo Raija. m11. Sairaanhoitajaopiskelijan lääkehoidon osaaminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Sulosaari Virpi, Huupponen Risto, Leino-Kilpi Helena. m12. Tutkitun tiedon käyttö näyttöön perustuvassa hoitotyössä valmistuvien hoitotyön opiskelijoiden osaaminen ja oppiminen kliinisessä harjoittelussa. Heikkilä Asta, Hupli Maija, Katajisto Jouko, Leino-Kilpi Helena. m13. TUTKAillen kohti näyttöön perustuvampaa hoitotyötä. Nummelin Merja, Ervast Minna, Hautaniemi Soili, Klemetti Seija, Korin Heidi, Kurikka Tarja, Laine Heidi, Leppänen Tiina, Tanttu Pia-Maria, Viljanen-Peuraniemi Mari, Välimäki Maritta. m14. Hammaskeijut monta näkökulmaa oppimiseen. Lehinsalo Marja, Ukkola Riitta.

2 m15. Työnjaon- ja tiimityön kehittäminen ja pilotointi Vuosaaren hammashoitolassa. Kärkinen Anna-Liisa, Varsio Sinikka. m16. Opinnäytetyöpankista katetta työelämään! Ruuskanen Susanna, Lindfors Kirsi. m17. Opiskelutyyppi - suhteellisen pysyvä kokemus hoitotyön opiskelijoilla. Tuomi Jouni, Zvanut Bostjan, Äimälä Anna-Mari. m18. "Olen nuori, kaunis ja vapaa... klo 16 Se alkaa... Hoitotyön opiskelijoiden tarinoita opiskelun hallinnasta. Tuomi Jouni, Äimälä Anna-Mari. m19. Sairaanhoitajien kokemukset kouluikäisten lasten voimaannuttavan diabetesohjauksen toteuttamisesta. Kelo Marjatta, Mäenpää Inger, Eriksson Elina. m20. Näyttöön perustuvan hoitotyön oppiminen ohjatussa harjoittelussa klinikkaopettajan ja lähiohjaajan yhteistyöllä. Majasaari Hilkka, Mäki-Kala Katri, Kontkanen Päivi, Panula Liisa, Rouvala Christina, Palo Raija, Heikkilä Asta. m21. Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden päivystyshoitotyön osaaminen. Lankinen Iira, Eriksson Elina, Hupli Maija, Leino-Kilpi Helena. m22. Ohjaajakouluttajatoiminta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Arsalo Irmeli, Boucht Sirkku, Ellonen Kirsti, Mattila Eeva, Silvola Jaana, Strandell-Laine Camilla, Syrjäläinen-Lindberg Minna, Tarr Tiina, Teuri Riikka. m23. Terveysalan ohjatun harjoittelun kehittäminen työelämäyhteistyössä Kanerva Anne-Maria, Olli Seija, Kujala Marita, Leppänen Erja, Moisio Eeva-Liisa, Eronen-Levonen Ella, Tommila Hanna, Susilahti Helena, Asikainen Paula, Hakanen Katriina. m24. Terveyden edistämisen työmenetelmien kehittäminen kumppanuusyhteistyönä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston kesken. Lassila Asta, Viitala Hanna, Haarala Päivi, Liinamo Arja. m25. Hoitotyön opiskelijoiden motivaatio itsenäiseen opiskeluun taitopajoissa. Hinkkanen Leena, Havio Anna, Haho Päivi. m26. Tehohoitotyön kompetenssi on moninaista ja se on huomioitava koulutuksessa. Lakanmaa Riitta-Liisa, Suominen Tarja, Ritmala-Castrén Marita, Leino-Kilpi Helena. m27. Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä järjestelmällisellä koulutuksella. Kvist Tarja, Mäntynen Raija, Miettinen Merja, Tervo-Heikkinen Tarja. m28. TKI-työn ja opetuksen kehittämisprojektista saadut tulokset ja kehittämishaasteet. Sarajärvi Anneli, Salmela Marja, Eriksson Elina.

3 Opetusteknologia m29. Digitaalisten hammasröntgentutkimusten laadunvarmistuksen verkko-oppiminen. Metsälä Eija, Henner Anja, Hårsaker Vanja, Stranden Erling, Varonen Heidi, Sorakari-Mikkonen Leila, Vähäkangas Pia, Kukkes Tiina, Parviainen Teuvo, Muru Laura-Liisa, Ekholm Marja. m30. Terveystieteiden maisteriopiskelijoiden kokemuksia simulaatiosta oppimismenetelmänä ammatillisten vuorovaikutustaitojen opiskelussa. Kellomäki Marjaana, Saaranen Terhi, Vaajoki Anne, Hyvärinen Marja-Leena. m31. Yhteisöllisyyttä verkko-opintoihin. Jokelainen Merja, Jauhiainen Annikki, Jokinen Pirkko, Ruokonen Tarja. m32. Sairaanhoitajien koulutustarpeet laskimoperäisen säärihaavapotilaan hoitotyössä - integroitu kirjallisuuskatsaus. Ylönen Minna, Stolt Minna, Leino-Kilpi Helena, Suhonen Riitta. m33. Sulautuva opetus ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittämisen tukena. Haapaniemi-Kahala Heidi, Salminen Leena. Opetuksen design m34. Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalveluiden design - toimintamallin kehittäminen. Liinamo Arja, Rekola Leena, Linna Anna, Honkanummi Eeva, Eriksson Elina. m35. Lasten ja nuorten tupakointia ennaltaehkäisevän ohjauksen kehittäminen voimavaraistumista tukeva näkökulma. Parisod Heidi, Rankinen Sirkku. m36. Kuvallinen ilmaisu vuorovaikutustaitojen oppimisessa. Aho Jukka, Koskinen Liisa, Nurro Marjukka. m37. Tutkimustiedon käyttö hoitotyön opetuksessa opiskelijoiden arvioimana. Laapio Emilia, Koivula Meeri, Salminen Leena. m38. Johtamisen kehittäminen kumppanuusvalmennuksen avulla Auroran sairaalan akuuttitoiminnassa. Pehkonen Tiina, Turpeinen Leena. m39. Yhteisöllistä oppimista vierianalytiikan opetuksessa. Tuominen Raini. m40. Moniammatillista oppimista potilaan parhaaksi (MOPP). Tuomikoski Annukka, Herukka Katja, Järvi Sari, Sandelin Pirkko, Järvi Sari, Kourilehto Hannele, Kurkela Emilia, Lundström Ritva, Moilanen Kati, Suutari Sonja. m41. Hyvä syntymä -hanke. Koski Pirjo, Pienimaa Anna-Kaisa, Haarala Päivi.

4 Koulutuksen kansainvälisyys m42. Malawi-Sambia-Suomi yhteistyöprojekti hoitotyön koulutuksen kansainvälistäjänä. Ahokas Aija, Koski Pirjo. m43. Opetuksen kansainvälistymisen haasteita ammattikorkeakoululle ja työelämälle. Partamies Sanna, Ora-Hyytiäinen Elina. m44. Kansainvälinen Empowering Patient Education -opintokokonaisuus. Rankinen Sirkku, Heikkinen Katja, Kesänen Jukka, Ryhänen Anne, Salanterä Sanna, Siekkinen Mervi, Vaartio-Rajalin Heli, Virtanen Heli, Leino-Kilpi Helena. m45. ehealth opintojakson pilotointi hoitotyön koulutuksessa. Kuhalampi Katriina, Palo Raija, Heikkilä Asta. m46.näyttöön perustuvaa ohjaamista kansainvälisesti - kokemuksia opintomatkasta Tallinnan terveydenhuollon ammattikorkeakouluun. Oksala Annika, Kalam-Salminen Ly. Tiistai Oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä t1. Osastonhoitajien kokemukset ja kehittämisajatukset terveysalan opiskelijoiden käytännön harjoittelusta. Halme Annika, Koivula Meeri, Suominen Tarja. t2. Voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen toteutuminen. Tasala Leena, Virtanen Heli, Leino-Kilpi Helena. t3. Kahden valintamenetelmän yhteys hoitotyön opiskelijoiden kolmannen lukukauden osaamiseen ja opintomenestykseen. Talman Kirsi, Eriksson Elina, Hupli Maija, Leino-Kilpi Helena. t4. Uusi oppimisen tila - Flo vie mukanaan. Hirvonen Marja-Riitta, Inkilä Päivi, Virtanen Mari, Virtanen-Vaaranmaa Hannele, Haho, Päivi, Eriksson Elina. t5. HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN KOTIHOIDON AVOIMESSA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ. Packalen Leena, Sanerma Päivi. t6. Innovatiivisesti verkossa: avoin ja verkostomainen toimintatapa kehittämisprojekti. Toivola Tiina, Pirilä Kaarina. t7. Verkostoituneen kulttuurin malli vaikuttavan oppimisympäristön mahdollistajana - Gerontologisen hoitotyön täydennyskoulutus. Hynynen Marja-Anneli, Äijö Marja, Tiikkainen Pirjo, Teeri Sari, Karttunen Sirkka-Liisa, Routasalo Pirkko.

5 t8. Tulevaisuus lasten erikoissairaanhoidossa -kehittämishanke. Salmela Marja, Lindfors Kirsi, Kiesvaara Satu, Kovalainen Tuula, Peltomäki Marja, Ruuskanen Susanna, Tuhkanen Anita. t9. ILOA JA ELOA ARKEEN PROJEKTI. Arvinen Kaija, Eronen-Levonen Ella, Kujala Pirkko. t10. Muistipotilaiden hoito osaamisvaade terveysalan koulutukselle ja ammattilaisille. Stolt Minna, Röberg Susanne, Koskenniemi Jaana, Koskinen Sanna, Hupli Maija, Leino-Kilpi Helena, Suhonen Riitta. t11. Ikääntynyt lonkkamurtumapotilas turvallisesti kotiin. Somersaari Katja. t12. Kummiluokkatoiminta hoitotyön opiskelijoiden ammattiin kasvamisen tukena. Pelander Tiina, Kummel Maika, Hedman Anne, Laine Heidi. t13. Terveydenhoitajaopiskelijoiden voimavaraistumista tukevan ohjauskeskustelun osaaminen vauvaperhe asiakkaana. Lahti Sari, Virtanen Heli, Leino-Kilpi Helena. t14. Lääkehoidon oppimisympäristö oppimisen ja opetuksen innovoijana ja uudistajana. Lukkari Liisa, Rehn Katja, Vaherkoski Ulla, Sipilä Marianne, Haho Päivi. t15. Hoitotyön lähiesimiesten näyttöön perustuvan tiedon käytön edistäminen - koulutus ja osaamistason kartoitus. Kauppi Kaisa, Makkonen Pekka, Rannikko Virve. t16. Osaaminen osana strategiaa. Kauppila Wiveka, Boucht Sirkku, Tuominen Outi. t17. Näyttöön perustuvan toiminnan oppimisympäristö. Korhonen Teija, Päivi Haho, Ruotsalainen Taru, Eriksson Elina. t18. Liikunnalla terveyttä -projekti: asiaa terveyden edistämisestä ja sydänpotilaan liikunnasta. Kauhanen Lotta, Laine Heidi, Pohjola Minna, Hupli Maija. t19. Terveysalan koulutuksen tutkimusryhmä Turun yliopistossa - tavoitteena vaikuttavuutta ja laatua koulutustutkimukseen. Salminen Leena, Hupli Maija, Koskinen Sanna, Leino-Kilpi Helena. t20. Osaavia opettajia - terveystieteiden opettajankoulutus Turun yliopistossa. Salminen Leena, Hupli Maija, Leino-Kilpi Helena. t21. Näyttöön perustuvan toiminnan systemaattinen integrointi opetussuunnitelmaan - prosessin kuvaus. Korhonen Teija, Haho Päivi, Eriksson Elina. t22. Opetuksen ja tki-toiminnan integrointi monialaisena yhteistyönä hoitotyön ja logistiikan opiskelijoiden yhteistyö. Ahonen Leena, Valkonen Milla. t23. Opiskelijoiden kokemuksia itsenäisestä harjoittelusta. Hinkkanen Leena, Perkiökangas Venla, Haho Päivi.

6 t24. Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien kokemuksia perhekeskeisen hoitotyön oppimisesta. Lehtimäki Taru, Rantanen Anja, Marja Kaunonen. t25. Vastavuoroisuus ja yksilöllisyys lähtökohtana ohjatun harjoittelun ohjauskeskusteluissa. Kostiainen Johanna, Hupli Maija. Opetusteknologia t26. Simuloidut oppimisympäristöt hoitotyön koulutuksessa Heikkinen Katja, Säämänen Jari, Niemelä Katriina, Havisto Anu, Aatsinki Petteri, Toivonen Seli. t27. Virtuaalipotilaan kehittäminen kliinisten arviointi- ja päätöksentekotaitojen oppimiseen hoitotyön koulutuksessa. Koivisto Jaana-Maija, Lamminaho Tomi, Haho Päivi, Eriksson Elina. t28. Älyä soludiagnostiikan opiskeluun. Eskin Carmen, Hellgrén Heidi, Virtanen Mari, Haho Päivi, Eriksson Elina. t29. Mitä simulaatiolla tulisi opettaa ensihoidon koulutuksissa? Haastattelututkimus ensihoidon simulaatio-opetuksen asiantuntijoille. Salonen Hannu, Vaajoki Anne, Saaranen Terhi. t30. Toimintamallin kehittäminen terveysalan opiskelijoiden kliinisen harjoittelun haasteellisiin tilanteisiin. Halme Annika, Särkioja Tarja. t31. Verkko-opetus terveysalan opettajien arvioimana. Palander Sara. Opetuksen design t32. Yhdessä oppien - asiakkaan, potilaan ja läheisen alkuhaastattelu eri toimintaympäristöissä. Jussila Aino-Liisa, Kiviniemi Liisa, Alakulppi Juha, Sandelin Pirkko. t33. Seksuaaliterveysasema. fi - uuden oppimista uudella tavalla. Vuohtoniemi Karoliina. t34. Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien ammatillinen pätevyys ja työympäristö sekä niiden välinen yhteys. Ruoppa Eija, Meretoja Riitta, Hupli Maija. t35. Yhdessä oppimassa vanhusten hoitotyötä. Suikkala Arja, Kivelä Eeva, Käyhkö Pirjo. t36. Yhdessä kirjoittamalla perhehoitotyön asiantuntijuus näkyväksi. Jussila Aino-Liisa, Mäenpää Pia.

7 t37. Täydennyskoulutuksen edut ja osallistumisen esteet - hoitotyöntekijän näkökulma. Hupli Maija, Terävä Jaana. t38. Työterveyshuollon opetuksen toteutuminen terveydenhoitajakoulutuksessa. Myyryläinen Anne, Rautio Maria, Hupli Maija. t39. Tekstilaji ja yhteisö. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö tekstinä. Vuorijärvi Aino. t40. Oppimisympäristöt osaksi opetusta ja opiskelua. Rissanen Riikka, Laine Päivi, Haho Päivi. Eettiset kysymykset t41. Pakon käytön vähentäminen nuorisopsykiatriassa: sitomiselle löytyy vaihtoehtoja. Hottinen Anja, Kontio Raija, Soininen Päivi, Välimäki Maritta, Joffe Grigori, Lindberg Nina. t42. Terveydenhoitajaopiskelijoiden ja terveydenhoitajien tiedot rokottamisesta Nikula Anne, Nohynek Hanna, Puukka Pauli, Leino-Kilpi Helena. Muut aiheet t43. Hoitotyön opiskelijoiden tiedot ja käsitykset hoitoon liittyvistä infektioista ja niiden torjunnasta. Schneider Jaana, Hupli Maija. t44. Potilasohjauksen vaikuttavuus perheen suun terveyden edistämisessä. Liukkonen Seija, Virtanen Heli, Laaksonen Camilla.

13.00 13.15 Simulaatiopeli hoitotyön oppimisen tukena Koivisto Jaana-Maija, Niemi Hannele, Eriksson Elina, Multisilta Jari

13.00 13.15 Simulaatiopeli hoitotyön oppimisen tukena Koivisto Jaana-Maija, Niemi Hannele, Eriksson Elina, Multisilta Jari MAANANTAI 1.6. klo 13.00 14.00 A1 Moderni opettaminen I Puheenjohtaja Tiina Pelander, Turun ammattikorkeakoulu 13.00 13.15 Simulaatiopeli hoitotyön oppimisen tukena Koivisto Jaana-Maija, Niemi Hannele,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja 2013 Ahlqvist, A., Nyfors, H. & Suhonen, R. 2013. Turun yliopisto tutkii: Mitkä seikat vaikuttavat ikääntyneiden itsenäiseen

Lisätiedot

B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12 s. ISBN 951-588-007-6.

B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12 s. ISBN 951-588-007-6. MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita ISSN 1455-3678 B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12

Lisätiedot

Ohjelma torstaina 12.3.15

Ohjelma torstaina 12.3.15 MEDIALLE Sairaanhoitajapäivät 2015 12. 13.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sairaanhoitajapäivät on Suomen laajin hoitotyön ammattilaisille suunnattu koulutus- ja verkostoitumistapahtuma. Se on myös Sairaanhoitajaliiton

Lisätiedot

Maanantai aamupäivän sessiot klo 13.15 14.45 Huom! Järjestelyaikana esittäjän tulee varmistaa esityksenä toimiminen tilassa.

Maanantai aamupäivän sessiot klo 13.15 14.45 Huom! Järjestelyaikana esittäjän tulee varmistaa esityksenä toimiminen tilassa. Ohjelma 23. 24.11.2015 AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät AEL, Kaarnatie 4, 00410 Helsinki Maanantai 23.11.2015 Rakennus 1. aula Ilmoittautuminen AEL Ravintola Aamukahvit 9.00 10.00 Posterit

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS Ensimmäinen koulutus 2010-2011 3.10.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN JOHTAMISEN KOULUTUS VeTe 1. LÄHI- PÄIVÄ TIEDON- HAKU HOITOTIET. KONFERENSSI 2. LÄHI- PÄIVÄ 3.

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT

RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat 25.-26.11.2010, Lapin yliopisto RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT A1 KOULUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Paikka: LS 2 Koordinaattorit: Sirpa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät 24. 25.9.2015 HOITAMISEN HOHTO KÄYTÄNNÖN HOITOTYÖN, KOULUTUKSEN, JOHTAMISEN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖTÄ Tiivistelmät

Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät 24. 25.9.2015 HOITAMISEN HOHTO KÄYTÄNNÖN HOITOTYÖN, KOULUTUKSEN, JOHTAMISEN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖTÄ Tiivistelmät Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät 24. 25.9.2015 HOITAMISEN HOHTO KÄYTÄNNÖN HOITOTYÖN, KOULUTUKSEN, JOHTAMISEN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖTÄ Tiivistelmät Toim. Ruotsalainen Heidi, Elo Satu, Kyngäs Helvi ja Kääriäinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

SOSIAALI- JA TERVEYSALA O P P I M A T E R I A A L I T SOSIAALI- JA TERVEYSALA 2015 YHTEYSTIEDOT Ammatillisten oppimateriaalien markkinointi ja toimitus Sisällysluettelo Myynti ja markkinointi Monika Lahtinen markkinointiassistentti

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN LUKION YLIOPPILAAT VUODESTA 1965 LÄHTIEN

LAPPAJÄRVEN LUKION YLIOPPILAAT VUODESTA 1965 LÄHTIEN LAPPAJÄRVEN LUKION YLIOPPILAAT VUODESTA 1965 LÄHTIEN VUOSI 1965 Annola Matti Finnilä Anna-Kaisa Harju Katri Eliisa Hiippala Ritva Isoperkkiö Seija Kirsilä Helena Kniivilä Irmeli Lamminen Risto Lehtiniemi

Lisätiedot

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS

Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS Leena Salminen Docent University of Turku Department of Nursing Science 26.9.2013 PUBLICATIONS 1. Articles in refereed international scientific journals Ørmen Johnsen K, Svenkerud Aasgaard H, Klopstad

Lisätiedot

Näyttely. Luento-ohjelma Näytteilleasettajaluettelo 14. 15.3.2013. Helsingin Messukeskus

Näyttely. Luento-ohjelma Näytteilleasettajaluettelo 14. 15.3.2013. Helsingin Messukeskus Näyttely 14. 15.3.2013 Helsingin Messukeskus Luento-ohjelma Näytteilleasettajaluettelo Avoinna: torstai klo 8.30 18.00, perjantai klo 8.30 15.00 Sisäänpääsy näyttelyyn: Kutsukortilla, luentokortilla tai

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011 Vuosikertomus 2010 2011 3 Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4 Opiskelijahuolto 5 Ammattistartti 6 Kansainvälisyys 7 Lukuvuonna 2010 2011 ammattiin valmistuneet

Lisätiedot

The Finnish Diabetic Nephropathy Study Centers

The Finnish Diabetic Nephropathy Study Centers Additional file 3 The Finnish Diabetic Nephropathy Study Centers Anjalankoski health care center Espoo health care center, Espoonlahti Espoo health care center, Samaria Espoo health care center, Tapiola

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Raision Keilailuliitto Ry 24.05.2012 Raision Keilahalli Sivu 1 Naisten BSM-kilpailut 2012 ALKUKILPAILUN HENKILÖKOHTAISET TULOKSET 8 SARJAA

Raision Keilailuliitto Ry 24.05.2012 Raision Keilahalli Sivu 1 Naisten BSM-kilpailut 2012 ALKUKILPAILUN HENKILÖKOHTAISET TULOKSET 8 SARJAA Raision Keilahalli Sivu 1 1. Aino-Maria Ilmanen KK-Turistit Raisio C 1635 2. Heli Mähönen Bay Lahti C 1592 3. Elina Tommila GH Rauma C 1592 4. Riitta Byckling FC-Kotka Kotka C 1543 5. Eila Mäkelä R-4 Turku

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007 Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Hyvä lukija! Oletko tutustunut ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, bioanalyytikko (ylempi AMK) Hyvönen Marjo Kristiina Kiuruvesi

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, bioanalyytikko (ylempi AMK) Hyvönen Marjo Kristiina Kiuruvesi SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSTA 17.06. - 31.12.2010 VALMISTUNEET SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, IISALMI Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, bioanalyytikko (ylempi AMK) Hyvönen

Lisätiedot

SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, KUOPIO

SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, KUOPIO 1 (13) SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, KUOPIO Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Heimonen Merja Marita, Kuopio Itkonen Maija-Liisa, Kuopio Podduikin Niina Pauliina, Kuopio Rantaeskola

Lisätiedot

15.6.2010 Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijat:

15.6.2010 Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijat: 15.6.2010 Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijat: Valmistuneet aloittain, tutkinnoittain ja koulutuspaikkakunnittain: LIIKETALOUS, MATKAILU JA KULTTUURI Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Milla Roininen, Riitta-Liisa Lakanmaa, Jaana Heinonen, Elina Kontio & Reetta Raitoharju (toim.)

Milla Roininen, Riitta-Liisa Lakanmaa, Jaana Heinonen, Elina Kontio & Reetta Raitoharju (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 86 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Milla Roininen, Riitta-Liisa Lakanmaa, Jaana Heinonen, Elina Kontio & Reetta Raitoharju (toim.) TYÖELÄMÄJAKSOT TERVEYSALAN JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAN

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylä 2005 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Pori ja Ulvila. 1.6.2012 valmistuvat (julkaisuluvan antaneet)

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Pori ja Ulvila. 1.6.2012 valmistuvat (julkaisuluvan antaneet) Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Pori ja Ulvila 1.6.2012 valmistuvat (julkaisuluvan antaneet) Autoalan perustutkinto, autokorinkorjauksen, autokorinkorjaaja Oskari Juho Kalliokorpi, Pori; Kristian Juhani

Lisätiedot

Askola-Areena Oy, yhtiökokous 9Sarake1

Askola-Areena Oy, yhtiökokous 9Sarake1 Askola-Areena Oy, yhtiökokous 9Sarake1 Paikalla/edustaja valtakirjalla Osak lkm Nimi 1 Aalto Eero 1 Aaltonen Anni 2 Aaltonen Arvo 3 Aaltonen Aulikki 1 Aaltonen Helena 1 Aaltonen Jaakko 1 Aaltonen Jaana

Lisätiedot

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi 1 2012 Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen tutkimusklubien avulla opiskelijaohjausta kehittämisverkoston

Lisätiedot

HALLINTOKESKUS - rakenne

HALLINTOKESKUS - rakenne HALLINTOKESKUS - rakenne Muutosjohtaminen Risto Kortelainen Aluekehittäminen Jouni Juutilainen Hallintokeskus Maija-Liisa Havia Sisäinen tarkastus Kanslia Maija-Liisa Havia Kehittäminen Aluetoiminta Maaseutu

Lisätiedot