Simulaatiopeli hoitotyön oppimisen tukena Koivisto Jaana-Maija, Niemi Hannele, Eriksson Elina, Multisilta Jari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.00 13.15 Simulaatiopeli hoitotyön oppimisen tukena Koivisto Jaana-Maija, Niemi Hannele, Eriksson Elina, Multisilta Jari"

Transkriptio

1 MAANANTAI 1.6. klo A1 Moderni opettaminen I Puheenjohtaja Tiina Pelander, Turun ammattikorkeakoulu Simulaatiopeli hoitotyön oppimisen tukena Koivisto Jaana-Maija, Niemi Hannele, Eriksson Elina, Multisilta Jari Virtuaalilaboratorio korkeakouluopiskelijan valmentajana Virtanen Mari USKALLUS Look, listen and feel Heikinheimo Tapani, Hokkanen Hannele, Haho Päivi Uusia innovaatioita terveysalan opetukseen etube TUAS Blended Education Pelander Tiina, Nikunen Sirpa, Erkko Päivi, Asteljoki Sari, Matikainen Päivi, Haapalainen-Suomi Satu A2 Moderni opettaminen II Puheenjohtaja Terhi Saaranen, Itä-Suomen yliopisto Tietotaitopajat osaamisen vahvistajana KYSissä Huovinen Anne, Vaajoki Anne, Kellomäki Marjaana, Karjalainen Mika Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän välinen virtuaalinen kohtaamispaikka Törmänen Outi, Kärnä Veikko Medisiininen päiväsairaala toimintamallin muutoksen vaikutus osaamisvaatimuksiin Katiska-Riihiaho Anna-Kaisa, Hulkko Tarja Potilasohjauksella parempaa hoidon laatua totta vai tarua Gröndahl Weronica, Suhonen Riitta, Katajisto Jouko, Leino-Kilpi Helena, Nurminen Matti A3 Tuloksekas oppiminen I Puheenjohtaja Leena Salminen, Turun yliopisto Teorialuokka T-C208, 2. krs Simulaatiopedagogiikka integratiivisen oppimisen välineenä mielenterveystyön opetuksessa Koskinen Liisa, Likitalo Heikki, Silén-Lipponen Marja Dialogin toteutuminen simulaatio-opetuksen jälkipuinnissa hoitotyön opetuksessa Sköld-Nurmi Anu, Salminen Leena, Stolt Minna Dialogitentti tukee yhteisöllistä oppimista ja jaetun asiantuntijuuden kehittymistä Hynynen Marja-Anneli, Mikkonen Irma Ongelmalähtöinen oppiminen: terveysalan opiskelijoiden oppimistulokset kirjallisuuskatsaus Alastalo Mika, Salminen Leena

2 A4 Jatkuva osaamisen kehittäminen I Puheenjohtaja Meeri Koivula, Tampereen yliopisto Teorialuokka T-C210, 2. krs Sairaanhoitajien koulutussäätiö Toiminnan murroksesta uuteen aikakauteen Lukana Anne, Voutilainen Päivi Hoitotyön koulutustutkimuksen ydinalueet Suomessa Vierula Jonna, Stolt Minna, Salminen Leena, Leino-Kilpi Helena, Tuomi Jouni Näyttöön perustuva hoitotyö -koulutus vaikuttaa pitkäkestoisesti Kvist Tarja, Häggman-Laitila Arja, Parviainen Niina Hoitajasta opettajaksi ammatti-identiteetin muodostuminen hoitotieteen pedagogisissa opinnoissa Koivula Meeri, Joronen Katja A5 Arkihaaste Puheenjohtaja Kirsi Talman, Metropolia Ammattikorkeakoulu Arkihaasteessa käsitellään konferenssiosallistujien työelämään liittyviä haasteita. Näkökulmansa keskusteluun tuovat sekä terveyspalvelujärjestelmän, tutkimuksen, opetuksen että opiskelijoiden edustajat. MAANANTAI 1.6. klo B1 Tuloksekas oppiminen II Puheenjohtaja Maija Hupli, Turun yliopisto Opiskelijoiden moniammatillinen yhteinen harjoittelupäivä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Vehkaperä Anne, Tuomikoski Annukka, Laitinen Arja Moniammatillinen osastoharjoittelu Tuomikoski Annukka, Tähtinen Tanja, Laitinen Arja Opiskelijoiden kokemukset moniammatillisesta yhteistyöstä ja oppimisesta Aivot-moniammatillisella opintojaksolla Tuokko Karoliina, Heikkilä Kristiina, Haapanen Helena, Salminen Leena B2 Tuloksekas oppiminen III Puheenjohtaja Anne-Maria Kanerva, Satakunnan ammattikorkeakoulu "Hymy ei maksaisi mitään" Oppimista estävät tekijät käytännön harjoittelussa Teuho Susanna, Roto Helinä, Vikberg-Aaltonen Paula, Ritakallio Minna, Sulonen Tuija, Sankelo Merja Opiskelijat kokevat itsensä näkymättömiksi sairaalaharjoitteluissa opiskelijoiden ja tutkijoiden diskurssit Eckardt Margit, Meretoja Riitta, Lindfelt Mikael

3 Sairaanhoitajakoulutuksen harjoittelun muuttuvien oppimisympäristöjen auditointimallin kehittäminen Kanerva Anne-Maria, Olli Seija, Moisio Eeva-Liisa, Andrew Sirkka, Merasto Merja B3 Jatkuva osaamisen kehittäminen II Puheenjohtaja Elina Eriksson, Turun yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Kliinisen perusosaamisen näyttökoemalli Olli Seija, Kanerva Anne-Maria, Kalpio Riitta, Rummukainen Tarja, Vanhanen Minna, Hinkkanen Leena, Mannila Marjo, Rimpioja Päivi, Väänänen Helena Opintonsa aloittaneiden terveystieteiden kandidaattiopiskelijoiden hoitotieteen osaamistavoitteiden itsearviointi Aho Anna Liisa, Pehkonen Susanna, Joronen Katja Sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijavalintojen kehittäminen Talman Kirsi, Eriksson Elina, Hupli Maija TIISTAI 2.6. klo C1 Moderni opettaminen III Puheenjohtaja Camilla Strandell-Laine, Turun yliopisto Keinoja harjoittelupaikkojen saatavuuden lisäämiseksi kirjallisuuskatsaus Haapa Toni, Pohjamies Netta Miten lisätään harjoittelupaikkojen saatavuutta toimintamallista apua? Pohjamies Netta, Haapa Toni Työelämäläheisen etäopiskelumallin kehittäminen Savonia-amk:n, Carean ja Eksoten yhteistyönä pilottina bioanalyytikko- ja röntgenhoitajakoulutukset Kopeli Marja, Halimaa Sirkka-Liisa Terveysalan opiskelijoiden mobiiliohjaus harjoittelun aikana integratiivinen kirjallisuuskatsaus Strandell-Laine Camilla, Stolt Minna, Leino-Kilpi Helena, Saarikoski Mikko C2 Tuloksekas oppiminen IV Puheenjohtaja Hanna-Leena Melender, Vaasan ammattikorkeakoulu Videoidut taitokokeet tukevat hoitotyön kliinistä osaamista Lehtimäki Taru Uudistuvia työmenetelmiä oppimassa videon tekeminen ja käyttö terveyden edistämisessä Hyvönen Katrina, Jauhiainen Annikki Osallistava pedagogiikka haastaa uuteen opettajuuteen Hoitotyön kliinisten taitojen oppiminen videoinnin avulla Uski-Tallqvist Tuija

4 Näyttöön perustuvan toiminnan oppiminen videon tuottaminen tiedonhaun osaamisen tueksi Maijala Virpi, Melender Hanna-Leena, Palo Raija, Nurmi Regina, Koivisto Raimo, Heikkilä Asta C3 Tuloksekas oppiminen V Puheenjohtaja Sanna Koskinen, Turun yliopisto Teorialuokka T-C208, 2. krs Etsivän ja voimavaraistavan terveydenhoitajatyön opiskelu terveydenhoitajakoulutuksessa Lindholm Marja, Tilli Jaana Hoitotyön opiskelijoiden kokemukset tiimityöskentelystä ja yhteistyösuhteesta potilaan kanssa opiskelijamoduulissa Kukkonen Pia, Koota Elina, Suikkala Arja Eurooppalaisella verkostolla ikäosaamisen koulutusta kehittämässä Mikkonen Irma, Aho Jukka Ikäihmiset asiantuntijoina ikääntyneiden hoitotyön opintojaksolla Sairaanhoitajaopiskelijoiden ja ikäihmisten arviot osallistumisesta Koskinen Sanna, Salminen Leena, Leino-Kilpi Helena C4 Jatkuva osaamisen kehittäminen III Puheenjohtaja Taru Ruotsalainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa moniammatilliset simulaatiot Kellomäki Marjaana, Aura Suvi, Metsävainio Ilkka Potilasohjauksen kehittämistä Kuopion yliopistollisen sairaalan ja hoitotieteen laitoksen yhteistyönä Vaajoki Anne, Saaranen Terhi, Tervo-Heikkinen Tarja Asiakaslähtöinen alkuhaastattelu yhteinen oppimisen, ohjaamisen ja kehittämisen kohde Kiviniemi Liisa, Jussila Aino-Liisa, Sandelin Pirkko, Konu Katja, Ylikoski Salla Asiakaslähtöinen koulutusmalli case EmCaN mallin rakentaminen Ruotsalainen Taru, Salonen Anne C5 Arkihaaste Puheenjohtaja Kirsi Talman, Metropolia Ammattikorkeakoulu Teorialuokka T-C210, 2. krs Arkihaasteessa käsitellään konferenssiosallistujien työelämään liittyviä haasteita. Näkökulmansa keskusteluun tuovat sekä terveyspalvelujärjestelmän, tutkimuksen, opetuksen että opiskelijoiden edustajat.

5 TIISTAI 2.6. klo D1 Moderni opettaminen IV Puheenjohtaja Ari Haaranen, Itä-Suomen yliopisto Osaava SoTeOpe -hanke, uudenlaista osaamista sosiaali- ja terveysalan opettajille Lankinen Iira, Haho Päivi Simulaatioharjoitukset terveystieteiden maisteriopiskelijoiden vuorovaikutuskoulutuksessa oppimiskokemuksia purkukeskustelusta Saaranen Terhi, Vaajoki Anne, Suvimaa Susanna, Hyvärinen Marja-Leena Rokotusosaamisen opinnot verkossa Valtakunnallinen koulutuskokonaisuus ammattikorkeakouluille Nikula Anne, Hirvonen Marja-Riitta, Armanto Annukka, Laaksonen Camilla, Elonsalo Ulpu, Liinamo Arja Koulutuksellista kehitysyhteistyötä kansanterveystieteessä Tutkimus monitieteisestä koulutuksen ja opetuksen tukipalveluiden kehittämisestä Haaranen Ari, Saarti Jarmo, Erkkilä Arja D2 Tuloksekas oppiminen VI Puheenjohtaja Teija Korhonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajaopiskelijan lääkehoidon osaamiseen yhteydessä olevat tekijät opintojen alussa ja lopussa Sulosaari Virpi, Huupponen Risto, Hupli Maija, Torniainen Kirsti, Leino-Kilpi Helena Näyttöön perustuvan toiminnan implementoinnin oppiminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutusohjelmassa kehittämishanke Melender Hanna-Leena Kotihoidon asiakkaalle hyvä suun terveys. Mobiilisovellus kotihoidon työntekijöille asiakkaiden suun terveyden edistämiseksi Lampi Hannu, Stedt Helena, Rautiola Teija Koulutus tukemassa asiakasvastaava-toiminnan kehittämistä Luukkanen Marjatta, Lassila Asta, Korhonen Teija, Eriksson Elina D3 Tuloksekas oppiminen VII Puheenjohtaja Satu Kajander-Unkuri, Savonia-ammattikorkeakoulu Teorialuokka T-C208, 2. krs Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden kulttuurinen kompetenssi ja etniset asenteet Repo Hanna, Leino-Kilpi Helena Terveydenhoitajakoulutuksessa saavutetut valmiudet terveydenhoitotyöhön Heikkilä Maarit, Salminen Leena Tiedätkö mistä vastaat? Koulutuksella tukea vuorovastaaville Kotila Jaana, Lindfors Kirsi

6 Kuinka kompetentteja valmistumassa olevat sairaanhoitajaopiskelijat ovat? sairaanhoitajaopiskelijoiden ja ohjaavien sairaanhoitajien arviointien vertailu Kajander-Unkuri Satu, Meretoja Riitta, Katajisto Jouko, Suhonen Riitta, Leino-Kilpi Helena D4 Tuloksekas oppiminen VIII Puheenjohtaja Jouni Tuomi, Tampereen ammattikorkeakoulu Teorialuokka T-C210, 2. krs Terveysalan opettajien täydennyskoulutus Vilén Liisa, Salminen Leena Luontoistettu luokka hyvinvointia edistävänä oppimisympäristönä Bies-Wikgren Jenniina Sairaanhoitajaopiskelijoiden opiskelumotivaatio Kurki Anu, Salminen Leena Kätilöopiskelijoiden opiskeluhyvinvointi Suomessa ja Sloveniassa Tuomi Jouni, Mivsek Ana Polona, Zvanut Bostjan, Äimälä Anna-Mari D5 Jatkuva osaamisen kehittäminen IV Puheenjohtaja Heidi Ruotsalainen, Oulun yliopisto Opiskelijaohjaajien arviot ohjausosaamisestaan pilottitutkimus ennen ja jälkeen HUS opiskelijaohjaajakoulutusintervention Koota Elina, Ruuskanen Susanna, Haapa Toni, Meretoja Riitta, Kääriäinen Maria Opiskelijaohjauksen laatukriteereiden auditointi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Tarr Tiina Opiskelijaohjauksen käytännöt ja ohjaajan ominaisuudet: opiskelijaohjaajien näkökulma Kälkäjä Maria, Ruotsalainen Heidi, Sivonen Pirkko, Tuomikoski Annukka, Vehkaperä Anne, Kääriäinen Maria Opiskelijaohjausosaaminen terveysalan ohjatussa harjoittelussa opiskelijaohjaajien arvioimana Ruotsalainen Heidi, Karjalainen Tuija, Sivonen Pirkko, Tuomikoski Annukka, Huhtala Saija, Kääriäinen Maria

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

Ohjelma torstaina 12.3.15

Ohjelma torstaina 12.3.15 MEDIALLE Sairaanhoitajapäivät 2015 12. 13.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sairaanhoitajapäivät on Suomen laajin hoitotyön ammattilaisille suunnattu koulutus- ja verkostoitumistapahtuma. Se on myös Sairaanhoitajaliiton

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Näyttely. Luento-ohjelma Näytteilleasettajaluettelo 14. 15.3.2013. Helsingin Messukeskus

Näyttely. Luento-ohjelma Näytteilleasettajaluettelo 14. 15.3.2013. Helsingin Messukeskus Näyttely 14. 15.3.2013 Helsingin Messukeskus Luento-ohjelma Näytteilleasettajaluettelo Avoinna: torstai klo 8.30 18.00, perjantai klo 8.30 15.00 Sisäänpääsy näyttelyyn: Kutsukortilla, luentokortilla tai

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS Ensimmäinen koulutus 2010-2011 3.10.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN JOHTAMISEN KOULUTUS VeTe 1. LÄHI- PÄIVÄ TIEDON- HAKU HOITOTIET. KONFERENSSI 2. LÄHI- PÄIVÄ 3.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

SOSIAALI- JA TERVEYSALA O P P I M A T E R I A A L I T SOSIAALI- JA TERVEYSALA 2015 YHTEYSTIEDOT Ammatillisten oppimateriaalien markkinointi ja toimitus Sisällysluettelo Myynti ja markkinointi Monika Lahtinen markkinointiassistentti

Lisätiedot

ILSE SKOG [TOIM.] Oivaltavat oppimisympäristöt

ILSE SKOG [TOIM.] Oivaltavat oppimisympäristöt ILSE SKOG [TOIM.] Oivaltavat oppimisympäristöt OIVALTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT Attribution 1.0 Finland Toimittaja Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Ilse Skog Tuomas Aatola Miia Vallasvuo Jaakko Torvi Oppimista

Lisätiedot

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksesta ja opiskelusta kirjoitettuja julkaisuja 2013 Ahlqvist, A., Nyfors, H. & Suhonen, R. 2013. Turun yliopisto tutkii: Mitkä seikat vaikuttavat ikääntyneiden itsenäiseen

Lisätiedot

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007 Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Hyvä lukija! Oletko tutustunut ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan?

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE

SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE Elina Eriksson, johtaja, Metropolia Amk Merja Merasto, Puheenjohtaja, Suomen Sairaanhoitajaliitto ry. Teija Korhonen, Projektipäällikkö, Tutkija,

Lisätiedot

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi 1 2012 Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen tutkimusklubien avulla opiskelijaohjausta kehittämisverkoston

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

The Finnish Diabetic Nephropathy Study Centers

The Finnish Diabetic Nephropathy Study Centers Additional file 3 The Finnish Diabetic Nephropathy Study Centers Anjalankoski health care center Espoo health care center, Espoonlahti Espoo health care center, Samaria Espoo health care center, Tapiola

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2015 KOULUTUSHANKKEET AIKUISKOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2015 KOULUTUSHANKKEET AIKUISKOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2015 KOULUTUSHANKKEET 30.3.2015 AIKUISKOULUTUKSEEN LIITTYVÄ HENKILÖSTÖKOULUTUS Koulutushanke / organisaatio / yhdyshenkilö / sähköpostiosoite Examensmästarutbildning

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011 Vuosikertomus 2010 2011 3 Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4 Opiskelijahuolto 5 Ammattistartti 6 Kansainvälisyys 7 Lukuvuonna 2010 2011 ammattiin valmistuneet

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen.

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Opinnäytetyön tekeminen hankkeessa on paras osa opintoja! Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Metropolian ROKOKO-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Kunta-alan ammattilaisten kohtauspaikka!

Kunta-alan ammattilaisten kohtauspaikka! Kunta-alan ammattilaisten kohtauspaikka! Keskiviikko 9.9.2015 9.00 17.00 Torstai 10.9.2015 9.00 15.00 Kommunmarknaden 9. 10.9.2015 Kuntatalo, Helsinki www.kuntamarkkinat.fi Tervetuloa Kun Rautaisannos

Lisätiedot

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka!

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Keskiviikko 10.9.2014 Kommunmarknaden 10. 11.9.2014 Kuntatalo, Helsinki Merkittävien uudistusten vuosi Kuntakentän kautta aikojen suurimmat uudistukset ovat käynnissä.

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009

SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009 Syyskuussa 2009 käynnistyvät ammatilliset erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALA sivu Akuuttihoitotyö 60 op

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008 Koulutus ja osaaminen 1 25 1/2008 Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi! Tervetuloa

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sisäilmayhdistys ry Aalto-yliopisto Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmapaja7 Alakko nää mua? Oulun Sisäilmapaja7 järjestetään 11.-12.11.2015 Hotelli

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

ITK2015 osallistujaluettelo

ITK2015 osallistujaluettelo ITK2015 osallistujaluettelo Aalto Sari Turun ammatti-instituutti Aalto Päivi Turun yliopisto OKL Aalto Markus Oamk / Oulun Sivistys- ja kulttuuripalvelut Aaltonen Katri Haaga-Helia Ahlholm Ilpo Kauniaisten

Lisätiedot

AMK-YHTEYSTIEDOT 06.10.2014

AMK-YHTEYSTIEDOT 06.10.2014 1. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf Toimisto Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 HELSINKI www.arene.fi Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen Email:

Lisätiedot

AMK-YHTEYSTIEDOT 12.08.2015

AMK-YHTEYSTIEDOT 12.08.2015 1. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf Toimisto Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 HELSINKI www.arene.fi Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen Email:

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 Sini Eloranta RN, PhD University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 1. Articles in refereed scientific journals 1. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Personal resources

Lisätiedot