RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA KINKKURYHMÄ: JUHO KOSKENRANTA, JANNE MÄKITALO, TIIA TIRKKONEN, JUSSI TUURINKOSKI, PAULIINA WESTERHOLM Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM Verkkopalvelun sisällöntuotanto

2 i SISÄLLYS SISÄLLYS... i 1. JOHDANTO SYNOPSIS Mitä? Kenelle? Miksi? Miten? MENETELMÄT JA MALLIT KONSEPTISUUNNITELMA Verkkopalvelun tavoitteet Palvelun kohdeyleisöt Pääväittämä, arvolupaus Ulkoasu ja tunnelma Rakenne Visuaalinen suunnittelu Toiminnallisuudet Tiedon hakeminen Pöytävarauksen tekeminen Palautteen antaminen Yhteydenottaminen Pääsivu ja keskeiset alasivut... 9 LÄHTEET... 10

3 2 1. JOHDANTO Tämä konseptisuunnitelma on osa kurssin MATHM Verkkopalvelun sisällöntuotanto harjoitustyötä, ja sisällössä on esiteltynä Ravintola Purkerin verkkopalvelu. Luvussa 2 on synopsis, jonka tarkoituksena on lähinnä esitellä mitä, kenelle, miksi ja miten palvelu toteutetaan. Luvussa 3 on lyhyesti esiteltynä menetelmät ja mallit, joita suunnittelutyössä käytetään. Luvussa 4 on varsinainen konseptisuunnitelma, jossa on tarkemmin paneuduttu verkkopalvelun sisältöön ja sen luomiseen.

4 3 2. SYNOPSIS 2.1. Mitä? Premium-tason hampurilaisia tarjoavan Ravintola Purkeri sivut. Ravintola Purkeri eroaa normaaleista hampurilaispaikoista tekemällä leipänsä ja jauhelihansa itse. Laadukkuus, lähituotanto ja maku ovat Purkerin arvot Kenelle? Sivusto on tarkoitettu kahteen päätarkoitukseen: 1. Tiedotus ja markkinointi 2. Paikkavaraus ravintolaan Ravintolan kohderyhmä on etenkin nuoret aikuiset (ikäryhmä noin vuotta). Tämän sukupolven ihmiset ovat tottuneita käyttämään erilaisia verkkopalveluja moniin tarkoituksiin, ja osaavatkin vaatia sisällöllisesti toimivia ja laadukkaita verkkosivuja, jotka antavat jotakin lisäarvoa käyttäjälle. Vain yksityishenkilöiden on mahdollista tehdä pöytävaraus suoraan verkkopalvelun kautta korkeintaan kahdeksalle hengelle. Suuremmille ryhmille on sivustolla myös yhteydenottokaavake, jonka kautta voi tiedustella pöydän tai pöytien varaamista, sekä sopia mahdollisista ennakkotilauksista jos varaus sattuu perinteisesti kiireiselle illalle. Ravintolalla on A- oikeudet, mutta se on tarkoitettu enemmän ruokailupaikaksi kuin seurusteluravintolaksi. Koska ravintola panostaa lähituotantoon ja laatuun, ruokien hinnat ovat hieman korkeammat kuin joillakin muilla ketjuhampurilaispaikoilla. Ravintola tarjoaa kuitenkin verkossa ennakkovarauksen tehneille 10% alennuksen kaikista ruoista Miksi? Nykyään ravintoloiden elinehtona on näkyä Internetissä ja tarjota paikkavarausta Internetin kautta. Suuri osa ihmisistä nimittäin hakee tietoa Internetistä etsiessään sopivaa ruokapaikkaa ja näin ollen on välttämätöntä, että Ravintola Purkerillakin on omat verkkosivut Internetissä. Muuten moni tärkeä asiakas jää saapumatta ravintolaan. Mahdollisuus varata pöytä palvelun kautta on osalle potentiaalisista asiakkaista positiivinen ja jopa ratkaiseva ominaisuus ja tästä syystä varaustoiminnallisuus toteutetaan palveluun Miten? Sivusto toteutetaan teknisesti toimivaksi kaikilla yleisillä selaimilla: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ja Opera. Tämän lisäksi sivuston ulkoasu ja tyyli noudattaa ravintolan sisustusta. Sisältö on selkeää ja informaatio on pelkistetyn korutonta, mutta silti kattavaa. Sivustolta löytyy ruoka- ja juomalista, yhteystiedot, palaute- ja paikkavarauslomake

5 4 3. MENETELMÄT JA MALLIT 3.1. Sivuston ideointi Sivuston toteutus lähti liikkeelle Ravintola Purkerin kohdalla ideoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen avulla. Ideoinnin ja tutkimuksen perusteella tekijäryhmällä oli parempi kuva lähteä toteuttamaan haluttuja toiminallisuuksia sivustolle. Työ aloitettiin ideoinnilla ja sen jälkeen siirryttiin tulevaisuuden tutkimukseen. Ideointi menetelmä toimii parhaiten ryhmätyönä. Ideoinnin tarkoitus on saada aikaan paljon työstettäviä ideoita, joita ei keksimisvaiheessa tyrmätä. Ideointia voi suorittaa eri menetelmien avulla: aivoriihi, synektiikkamenettely, SWOT-analyysi, ongelmaratkaisukaavio, 8x8-menetelmä, tunnettujen vaihtoehtojen läpikäynti ja niin edelleen. Menetelmiä voi käyttää myös päällekkäin, esimerkiksi ryhmä voi ottaa aivoriihestä ideat tarkempaa tarkastetluun SWOT-analyysin avulla. (Tervakari et al ). Tulevaisuuden tutkimusta voidaan tehdä monella eri lähetymistavalla. Tutkija/ -ryhmä voi yrittää löytää hiljaisia signaaleja, kartoittaa tarpeellisuutta tai palveluprosesseja. Kaksi jälkimmäistä vaativat huomattavasti sekä paljon enemmän aikaa että osaamista tilastotieteiden puolelta kuin hiljaisten signaalien tulkitseminen. (Tervakari et al ). Purkerin työryhmä käytti ideonnissa kahta erilaista meneltemää: aivoriihi ja tunnettujen ratkaisujen läpikäynti. Koska kyseessä on ravintolan Internet-sivut, on selvää, että joku on jo hyvät ideat keksinyt aiemmin. Siksi kävimme läpi eri ravintoloiden sivustoja ja katsoimme sen perusteella, että mitkä asiat ovat meillä tärkeitä. Tämän jälkeen jatkoimme ideointia aivoriihen tapaan varmistaaksemme, että kaikki haluttu asia tulee sivustolle. Aivoriihi oli kokemuksena hyvä, mutta ei juurikaan tuonut lisäarvoa projektille, koska kaikki halutut kohdat lyödettiin jo tunnettuja ratkaisuja tutkimalla. Seuraavaksi Purkerin asiantuntijaryhmä tutki hiljaisia signaaleja ravintolamaailmasta. Nousevaksi trendiksi oli selkeästi muodostunut Internetin kautta paikkojen varaaminen ravintolaan. Tämä ominaisuus päätettiin ottaa mukaan myös Ravintola Purkerin sivustoon. Tarpeellisuuksien ja palveluprosessien määrittelemistä ei tällä kertaa nähty tarpeelliseksi, koska kyseessä on loppujen lopuksi hyvin pieni projekti ja sivuston kävijämäärä myös aika alhainen Sivuston toteutus Sivuston toteutus voidaan on jaettu kahteen eri pääkategoriaan: sisällön tuottaminen ja itse sivuston toteutus. Sisältö tuotetaan erikseen ja sen tuottaa aina alansa paras osaaja. Sisällön lataamisesta sivustolle vastaa sivuston ylläpitäjä. Itse sivuston toteutus sisältää varsinaisen koodaustyön ja testaamisen. Sivuston toteutuksen perusperiaatteena on ajatus, että kyseessä on prosessi eikä projekti, vaikka projektista puhutaan myös tässä paperissa usein. Lähtemällä liikenteeseen prosessiajatusmallin kautta ymmärretään työn iteratiivisuus. Sivuston rakentamisella on tottakai perinteiset vesiputousmallin vaiheet, mutta erona on, että viimeinen ylläpito-vaihe sisältää uusien ominaisuuksien ja tarpeiden etsimisen. Tämä on tärkeää ravintolamaailmassa, jossa pitää koko ajan pyrkiä parantamaan tuottavuutta ja ylläpitää omaa imagoa tuoreena toimijana.

6 Vesiputousmalli koostuu kuudesta eri askeleesta: tarpeiden määrittely, analyysi, suunnittelu, implementointi, testaus ja ylläpito. Tarpeiden määrittelyssä selvitetään omat ja asiakkaiden tarpeet järjestelmää. Analyysissa tarpeet käydään läpi ja niitä jalostetaan siten, että voidaan aloittaa ohjelmiston toiminallinen suunnittelu. Suunnittelun jälkeen tulee itse koodaustyö ja järjestelmän asennus eli implementointi. Tämän jälkeen valmis työ pitää testata ja sen jälkeen aloittaa ylläpito. (Tervakari et al ). Sivuston varsinaisen koodaustyön menetelmänä käytetään scrum-menetelmää. Scrum-menetelmä on ketterän ohjelmistotuotannon meneltemä, joka vaatii työryhmältä vähintään kerran viikkossa pidettäviä suunnittelu palavereita ja paljon kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Päivittäinen vuorovaikutus tulee hoitaa minimissään scrum-palavereissa, joiden kesto on noin 15 minuuttia. Suunnittelu- ja scrum-palavereiden tarkoitus on tarkastella projektin etenemistä ja ohjata sen kurssia. (Tervakari et al ). 5

7 6 4. KONSEPTISUUNNITELMA Konseptisuunnitelma on synopsista syventävä kuvaus palvelun strategisista tavoitteista, palvelun käyttäjistä ja heidän tarpeistaan (Tervakari et al ). Tässä työssä on mukailtu Toikan (2008) runkoa konseptisuunnitelman sisällöstä. Tämän luvun osiot osiot käsittävät verkkopalvelun tavoitteet, kohderyhmät, arvolupauksen, ulkoasun ja tunnelman, rakenteen, visuaalisen suunnittelun, toiminnallisuudet sekä pääsivun ja keskeiset alasivut. Suunnitelma on työryhmän näkemys verkkopalvelusta Verkkopalvelun tavoitteet Ravintola Purkerin verkkosivujen tavoitteena on välittää tietoa ravintolan olemassaolosta ja tarjonnasta maailmalle sekä edistää laatutietoisuutta ja lähiruokakulttuuria tavallisen kansan keskuudessa. Ravintolan omistajat pyrkivät verkkosivujen avulla hankkimaan asiakkaita ja kasvattamaan myyntiä. Asiakkaiden tapauksessa verkkosivujen käytön tavoite on saada tietoa ravintolasta ja sen tarjonnasta Palvelun kohdeyleisöt Ensisijaisena kohdeyleisönä verkkosivuilla on potentiaaliset asiakkaat. Asiakkaat hyötyvät sivusta saaden sen kautta tarvitsemaansa informaatiota ravintolasta. Verkkosivujen tarkoituksena on vakuuttaa asiakkaat Ravintola Purkerin ylivertaisuudesta lähiruokaburgereita tarjoavien ruokapaikkojen keskuudessa. Etenkin nuoret aikuiset saavat paljon hyötyä verkkosivuista, mutta vanhempien ikäluokkien internet-osaamisen kasvaessa verkkosivut hyödyttävät paljon laajempaakin asiakaskuntaa. Koska Purkerin tarkoituksena on toimia lähiruokakulttuurin edistäjänä, raaka-ainetoimittajat ovat myös tärkeä sidosryhmä ja kohdeyleisö verkkopalvelulle. Purkeri toimii esimerkkinä liiketoimintamahdollisuudesta lähiruokatuottajille, joten verkkosivuilla on tärkeä rooli tiedon levittämisessä. Palvelulla on myös muita kohdeyleisöjä, kuten työntekijät, kilpailijat ja verkkopalvelun ylläpitäjä. Näiden ryhmien merkitys verkkopalvelun suunnittelun kannalta on kuitenkin vähäinen verrattuna ensisijaisiin kohdeyleisöihin, koska ravintolan tapauksessa tärkeimmässä asemassa ovat asiakkaat ja tuottajat Pääväittämä, arvolupaus Ravintola Purkerin verkkosivujen tärkeimpänä tavoitteena on innostaa ihmisiä lähiruokakulttuuriin ja luoda ajatus siitä, että roskaruokakin on hyvää kun ainekset ovat laadukkaita Ulkoasu ja tunnelma Verkkopalvelun ulkoasu noudattaa yhtenäistä linjaa ravintolan sisustuksen kanssa, jolla saadaan luotua verkkopalvelulle ja ravintolapalvelulle yhtenäinen identiteetti. Värimaailmaltaan sivusto on

8 muiden arvojensa mukaan luonnollinen, eli pääväreinä on ruskea ja tummanvihreä, ja teemana muutenkin luonto. Sivuston kieli on tunnelmaltaan rentoa ja humoristista. Sivuston ulkoasu on pelkistetty siten, että informaatiota on helppo löytää, mutta tietoa sivuilla on kuitenkin riittävän kattavasti. Yleisesti siis verkkopalvelun ulkoasu on yksinkertainen, mutta siitä on tunnistettavissa myös itse ravintolan tunnelma sekä arvomaailma. Ulkoasu tukee käyttäjän tavoitteiden saavuttamista sekä verkkopalvelun toiminnallisuutta. Koska ravintola on palvelu, pyritään myös sen verkkosivuilla välittämään potentiaalisille asiakkaille palveluhenkinen tunnelma ja luotettavuus. Sivuista tehdään johdonmukaiset ja niiden avulla pyritään vakuuttamaan käyttäjä sekä verkkopalvelun että itse ravintolapalvelun luotettavuudesta ja laadusta (vrt. Tervakari et al ). Sen lisäksi että sivuston ulkoasu miellyttää silmää, siitä pyritään tekemään käytettävyydeltään ja saavutettavuudeltaan mahdollisimman hyvä. Ravintoloiden verkkosivuja on paljon ja koska käyttäjä saattaa vierailla useilla peräkkäin, sivun layoutin tulee olla looginen ja jossain määrin noudattaa perinteistä kuvitelmaa siitä, mitä tietoa sivuilta pitäisi löytyä mistä. Ravintola on luonteeltaan sellainen palvelu, josta käyttäjät voivat haluta saada tietoa myös ollessaan liikkeessä, joten sivut on tehtävä mobiilialustalle mukautuvaksi. Tässä konseptisuunnitelmassa keskitytään kuitenkin vain tietokoneilla tarkasteltavaan palveluun Rakenne Verkkopalvelun rakenne on kuvattu miellekarttana kuvassa 1. Miellekartta kuvaa aika hyvin myös palvelun navigointirakennetta. Kartan keskellä Purkeri.fi kuvaa palvelun pääsivua, josta pääsee navigoimaan muille sisältösivuille. Navigointi sivujen välillä tapahtuu navigointipalkin linkkien kautta. Navigointipalkki on staattinen, mikä tarkoittaa, että muille sivuille navigointi on mahdollista jokaiselta sivulta. 7 Kuva 1: Miellekartta verkkopalvelun rakenteesta.

9 Osa sisältösivuista sisältää alisivuja, joille pääsee navigoimaan vain kyseisen sisältösivun oman navigointipalkin kautta. Tällaisia alisivuja sisältäviä sisältösivuja ovat muun muassa sisältösivut, joissa esitetään ravintolan ruoka- ja juomalistat. Nämä sisältösivut on jaettu eri ruoka- tai juomatyyppien perusteella alisivuihin. Suurin osa palvelun sisältösivuista sisältää vain staattista tietoa. Kahdella sivulla on myös dynaamisia osia. Toinen on palautesivu ja toinen on pöytävarauksen tekoon tarkoitettu sivu. Jälkimmäinen sivu sisältää lomakkeen pöytävarauksen tekoon sekä linkin, joka avaa yhteydenottokaavakkeen. Yhteydenottokaavakkeesta palataan takaisin sivulle, jolta kaavake avattiin Visuaalinen suunnittelu Verkkopalvelun visuaalisella ulkoasulla on suuri merkitys tarjotun informaation sisäistämisen kannalta (Tervakari et al ). Ravintola Purkerin verkkosivuilla pyritään siis huomioimaan tämä, ja toteutuksessa varmistetaan, että tärkein informaatio, mitä jokaiselle käyttäjälle halutaan välittää, on esillä pääsivulla. Sivuston rakenteen ja sisällön hahmottaminen tulisi muutenkin olla helppoa, jonka takia vältetään myös minkään ylimääräisen tai tarpeettoman sisällön lisäämistä. Sivuston visuaalisuuden ja visualisointien avulla pyritään tukemaan käyttäjien tavoitteita ja informaation sisäistämistä (Tervakari et al ). Verkkopalvelun visuaalinen ilme viestii myös sen taustalla olevan palvelun, ravintolan, visuaalisesta ilmeestä, ja onkin tärkeä osa sen viestintää ja mielikuvastrategiaa (vrt. Tervakari et al ). Visuaalisessa ilmeessä pyritään tuomaan myös esiin ravintolan arvokulttuuri, jotta sen kohderyhmä pystyy helposti tunnistamaan itsensä. Etenkin tässä tapauksessa, kun lähituotanto on yksi ravintolan arvoista, halutaan tietoa esitellä käyttäjille positiivisessa valossa. On kuitenkin muistettava, että käyttäjät ovat hyvin yksilöllisiä, ja kaikki muodostaa oman käsityksensä ja mielikuvansa palvelusta visuaalisten tulkintojensa perusteella (Tervakari et al ). Kuvassa 2 on mallinnettu Ravintola Purkerin verkkopalvelun etusivua. Kuten kuvasta näkee, sisältösivujen rakenne on pitkälti samanlainen kuin etusivun. 8 Kuva 2: Mallinnus verkkopalvelun ulkonäöstä.

10 Toiminnallisuudet Verkkopalvelun päätarkoituksena on ravintolasta tiedottaminen sen potentiaalisille asiakkaille. Käyttäjän yleisimmät toiminnot liittyvätkin tiedon hakemiseen. Eräs tärkeä toiminto on myös pöytävarauksen tekeminen. Näiden toimintojen lisäksi käyttäjä voi muun muassa lähettää sivuston kautta palautetta ravintolalle tai ottaa yhteyttä ravintolaan yhteydenottokaavakkeella esimerkiksi ennakkotilaukseen liittyen Tiedon hakeminen Yleisin käyttäjän toiminto verkkopalvelussa on tiedon hakeminen. Käyttäjä voi hakea sivustolla tietoa muun muassa ravintolan ruoka- ja juomavaihtoehdoista sekä ravintolan arvoista, henkilökunnasta, historiasta. Tämän lisäksi tietoa löytyy myös ravintolan aukioloajoista ja yhteystiedoista Pöytävarauksen tekeminen Monille käyttäjille voi mahdollisuus pöytävarauksen tekoon olla jopa tärkein verkkopalvelun toiminnallisuus. Pöytävarauksen tekoon liittyen palvelu tarjoaa kalenterin, josta käyttäjä voi syötettyään pöytäseurueen koon tarkistaa, minä päivinä ja aikoina ravintolassa on tilaa kyseisenkokoiselle seurueelle. Päätettyään sopivan ajan käyttäjä voi merkitä sen kalenteriin ja täyttää muut tiedot. Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat pakollisia tietoja, minkä lisäksi käyttäjä voi kirjoitta esimerkiksi mahdollisista ruoka-aineallergioistaan lisätietokenttään. Pöytävarauksen teko sille tarkoitetulla lomakkeella on mahdollista maksimissaan kahdeksan hengen seurueille. Sivulla on linkki yhteydenottokaavakkeeseen, minkä täyttämällä voi tiedustella pöytävarauksista useammalle hengelle Palautteen antaminen Mikäli käyttäjä kokee tarvetta lähettää ravintolalle palautetta johonkin asiaan liittyen, on se mahdollista palautteenantoon tarkoitetulla lomakkeella. Lomakkeeseen käyttäjän tulee täyttää nimitietonsa sekä sähköpostiosoitteensa. Palautteen antaminen nimettömänä ei ole mahdollista palvelussa. Tällä yritetään parantaa palautteiden luotettavuutta Yhteydenottaminen Mikäli käyttäjä haluaa tehdä pöytävarauksen yli kahdeksalle hengelle, on tämän tiedusteltava asiasta täyttämällä sivustolla yhteydenottokaavake. Tähän kaavakkeeseen on linkki Pöytävaraussivulla. Yhteydenottokaavakkeen avulla käyttäjä voi pöytävaraustiedustelujen lisäksi tiedustella ennakkotilausten mahdollisuudesta, jos varaus esimerkiksi sattuu perinteisesti kiireiselle ajalle. Ravintola pyrkii vastaamaan jokaiseen yhteydenottoon yhden vuorokauden sisällä Pääsivu ja keskeiset alasivut Verkkopalvelun pääsivulla on lyhyt kuvaus ravintolasta sekä ajankohdasta riippuen mahdollisesti jotakin ajankohtaista tietoa ravintolaan liittyen. Pääsivulla on navigointipalkissa linkkejä muille sisältösivuille. Keskeisimmät sisältösivut ovat ruoka- ja juomalistat tarjoavat sivut sekä pöytävarauksen tekoon tarkoitettu sivu. Myös ravintolan yhteystiedot ja aukioloajat esittävä sivu on tärkeä. Näiden sivujen keskeisyys palvelussa johtuu niiden käytön yleisyydestä verrattuna muihin sivuihin.

11 10 LÄHTEET Tervakari, A-M., Silius, K. & Koro, J Verkkopalvelun sisällöntuotanto. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Intelligent Information Systems Laboratory. [viitattu ]. Saatavilla: :http://hlab.ee.tut.fi/piiri/vpsist-oppimateriaali. Rajoitettu saatavuus. Toikka, T Konseptisuunnitelma. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun Virtuaaliyliopisto, [viitattu ]. New Media Management -kurssin oppimateriaali. Saatavilla:

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

downswingshop.com Konseptisuunnitelma

downswingshop.com Konseptisuunnitelma Tampereen teknillinen yliopisto 11.2.2014 MAT 80100 Informaatioarkkitehtuurin suunnittelu downswingshop.com Konseptisuunnitelma Team Downswing Petteri Nyrhilä Henrik Braun Henri Matikainen Mike Koivisto

Lisätiedot

ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA. Elmisa

ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA. Elmisa ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA Elmisa MATHM-47250 Verkkopalvelun sisällöntuotanto 6.2.2013 Sisällys 1 Synopsis... 3 2 Konseptisuunnitelma... 4 2.1 Menetelmiä ja malleja...

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(10) Toimintailmoituksen antaminen Sisältö: Yleistä... 3 Toimenpiteet sähköisen toimintailmoituksen

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1 SilvaToiminta Pikaohje Versio 1.0 12.12.2014 Oy Silvadata Ab 10.12.2014 Pikaohje 1 SISÄLLYS 1 SILVATOIMINTA... 3 2 OHJELMISTON KÄYTTÖTARKOITUS... 4 2.1 Osiot... 4 2.1.1 Asiakkaat... 4 2.1.2 Viestit...

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...1 2.1

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 1. Suunnitelma Konsepti 1. Yksinkertainen ja rento tapa välittää konkreettisempaa ja epämuodollisempaa tietoa digiviestinnän opiskelun arjesta

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Juha Sjöblom Yliopistojen intrapäivä 25.3.2014 Eri organisaatiokulttuurien yhdistymisen haasteet Intranet ja yhdistymisen haasteet Taideyliopiston opiskelijat

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS MATHM-47300 Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 1.10.2012 Ryhmä: Kipinä Sari Herrala, 228850 2 SISÄLLYS Arvioitava verkkopalvelu... 3 Arvioinnin tavoitteet...

Lisätiedot

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta.

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Mistä on kyse Lyhyt palvelukuvaus Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Kuntarekry.fi on valtakunnallinen kunta-alan työnhakupalvelu ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu.

Lisätiedot

Ohjeistus verkkoprojektiin

Ohjeistus verkkoprojektiin Ohjeistus verkkoprojektiin Luomuyrityksen web design brief -työkirjamalli HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Projektin RAAMIT JA RAJAUKSET Onko sinulla toiveita julkaisujärjestelmästä

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen Suomen Kennelliitto ry. 28.12.2015 2(20) Kurssin anominen Sisältö: Oikeus kurssien sähköiseen anomiseen... 4 Tapahtumat-välilehti

Lisätiedot

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi AMPPARIT.COM VERKKOPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA RYHMÄ VUTUKA MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi II SISÄLLYS 1 Arvioitava verkkopalvelu 3

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Varausjärjestelmän käyttöopas

Varausjärjestelmän käyttöopas Varausjärjestelmän käyttöopas 2 1. Tunnukset ja kirjautuminen Rekisteröityminen käyttäjäksi Varausjärjestelmä löytyy Messuperhosen kotisivulta osoitteesta http://www.messuperhonen.fi/ajanvaraus/ Käyttäjäksi

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Case: Hyvän Olon viikonloppu kurssilaisen palvelupolku Vierumäellä VIERUMÄKI KOTISIVUT www.vierumaki.fi - Paljon informaatiota

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Excel-Esitystapa, Arvioija: Juha Kuula, Arviointipäivämäärä:

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Excel-Esitystapa, Arvioija: Juha Kuula, Arviointipäivämäärä: Arvioitava kohde: Excel-Esitystapa, Arvioija: Juha Kuula, Arviointipäivämäärä: 3.9 Informaation esitystapa p. Jäsennetty esitystapa 4.4 p. [1 Looginen järjestys 4.0 p. [1 Tiiviis muoto 4.8 p. [1 Sivuston

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 7/8: Tekninen toteutus Edellinen

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Seurat mukaan Suunnistajan palveluun

Seurat mukaan Suunnistajan palveluun Hyödyt seuroille Seurat mukaan Suunnistajan palveluun Kesä 2017 - Palvelun tekeminen käynnistyy ja pilottiin ilmoittautuneet seurat (10-15 seuraa) pääsevät mukaan kehittämiseen. - Kehittämisessä kuullaan

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Törmäys Työyhteisöviestinnän päivä 19.3.2015 Hanna P. Korhonen, Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(12) Yhdistystietojen ylläpito Sisältö: Yhdistystiedot -välilehden näkyminen... 3 Yhdistyksen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

Ryhmäharjoitus I: Google Drive. TIEY4 Tietotekniikkataidot, kevät 2017 Tehdään ryhmäharjoitustunnilla 13.3.

Ryhmäharjoitus I: Google Drive. TIEY4 Tietotekniikkataidot, kevät 2017 Tehdään ryhmäharjoitustunnilla 13.3. Ryhmäharjoitus I: Google Drive TIEY4 Tietotekniikkataidot, kevät 2017 Tehdään ryhmäharjoitustunnilla 13.3. Ryhmäharjoitus Johdanto (10 min) Tehtävä (60 min) Palaute (10 min) Miksi Virtuaalinen globaali

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Mikä on brändi? Oppisopimuksen brändi Oppisopimuksen brändi Q Kuinka hyvin oppisopimus tunnetaan

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Ohje sähköiseen osallistumiseen

Ohje sähköiseen osallistumiseen Ohje sähköiseen osallistumiseen Kepan kevätkokouksessa käytetään Adobe Connect -sovellusta, joka mahdollistaa sähköisen osallistumisen kokouksiin. Kokoukseen osallistutaan henkilökohtaisella Adobe Connect

Lisätiedot

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan.

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä Infopaketti

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä Infopaketti PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä Infopaketti 11.08.2016 Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa tiensä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet

Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet Tampereen teknillinen yliopisto MATHM- 47250 Verkkopalvelun sisällöntuotanto Ryhmä Kenkäsuutarit: KONSEPTISUUNNITELMA Kenkäkaupan verkkopalvelu Marjaana Putro Kati Pollari Kimmo Keinonen Antti Sartjärvi

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Wilma-opas huoltajalle

Wilma-opas huoltajalle Wilma-opas huoltajalle Valtteri Mulari 24. maaliskuuta 2010 (Wilman versio 2.09c) Sisällysluettelo 1. MIKÄ WILMA ON JA MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?...3 2. WILMAN KÄYTTÄMINEN...3 3. OMA ETUSIVU...4 4. PIKAVIESTIT...5

Lisätiedot

PÄIVITETTYJÄ TIETOJA JA OHJEITA LÖYTYY WEB SIVUILTA www.ryefinland.com KOHDASTA NV-TIIMI ja ASIAKASHALLINTAOHJELMA

PÄIVITETTYJÄ TIETOJA JA OHJEITA LÖYTYY WEB SIVUILTA www.ryefinland.com KOHDASTA NV-TIIMI ja ASIAKASHALLINTAOHJELMA SUOMEN NUORISOVAIHDON MONIPIIRIN ASIAKASHALLINTAOHJELMA Ohje Rotary klubeille Sisällys SUOMEN NUORISOVAIHDON Monipiirin asiakashallintaohjelma 1 1. prosessi eli mitä kukin tekee (vuosivaihto).2 2. Ohjelmaan

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa?

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Toteutimme syksyllä 2013 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa laajan selvityksen, jossa kartoitimme palveluun liittyviä odotuksia ja mieli

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA. Liisa Salo

JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA. Liisa Salo JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA Liisa Salo Metropolia Ammattikorkeakoulu 2 JULKAISUN TUOTTAMINEN Mitä Miksi - Kenelle Miten Valinnat Rajaukset Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 MITÄ Julkaisun teema, sisältö:

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

LibERM helppokäyttöinen työkalu e-aineistojen hallintaan

LibERM helppokäyttöinen työkalu e-aineistojen hallintaan LibERM helppokäyttöinen työkalu e-aineistojen hallintaan 12.4.2012 Turku Aleksi Tykkä Palvelukonsepti Mikä on ERM? Elektronisen aineiston hallinnointiin (electronic resource management) tarkoitettu ohjelma

Lisätiedot

Miksi käytettävyys on tärkeää

Miksi käytettävyys on tärkeää WWW-suunnittelu Webissä tärkeintä on käytettävyys. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos käyttäjä ei löydä jotakin tuotetta, hän ei myöskään osta sitä. Webissä asiakas on kuningas, hiiri aseenaan

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 Kurssin tavoitteet Muodostaa näkemys käyttäjäkeskeisestä tuotesuunnittelusta Kasvattaa ymmärrystä prosessin vaiheista Tutustua käyttäjäkeskeisen

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja

Thl.fi määrittely 3. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja 30/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Numerohakupalvelut KL Kuntahankinnan sopimusasiakkaille

Numerohakupalvelut KL Kuntahankinnan sopimusasiakkaille Numerohakupalvelut KL Kuntahankinnan sopimusasiakkaille Voimassa 1.10.2013 alkaen 1. Palvelukokonaisuus Numeropalvelut KL Kuntahankinnan sopimusasiakkaille sisältää yhteystietohakuja Finderissa, 020202

Lisätiedot

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 Osaamistarpeet toimitustyössä Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 1 Johdanto Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton koulutustyöryhmä tekivät touko lokakuun aikana 2011 kolme samansisältöistä

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot