RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA KINKKURYHMÄ: JUHO KOSKENRANTA, JANNE MÄKITALO, TIIA TIRKKONEN, JUSSI TUURINKOSKI, PAULIINA WESTERHOLM Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM Verkkopalvelun sisällöntuotanto

2 i SISÄLLYS SISÄLLYS... i 1. JOHDANTO SYNOPSIS Mitä? Kenelle? Miksi? Miten? MENETELMÄT JA MALLIT KONSEPTISUUNNITELMA Verkkopalvelun tavoitteet Palvelun kohdeyleisöt Pääväittämä, arvolupaus Ulkoasu ja tunnelma Rakenne Visuaalinen suunnittelu Toiminnallisuudet Tiedon hakeminen Pöytävarauksen tekeminen Palautteen antaminen Yhteydenottaminen Pääsivu ja keskeiset alasivut... 9 LÄHTEET... 10

3 2 1. JOHDANTO Tämä konseptisuunnitelma on osa kurssin MATHM Verkkopalvelun sisällöntuotanto harjoitustyötä, ja sisällössä on esiteltynä Ravintola Purkerin verkkopalvelu. Luvussa 2 on synopsis, jonka tarkoituksena on lähinnä esitellä mitä, kenelle, miksi ja miten palvelu toteutetaan. Luvussa 3 on lyhyesti esiteltynä menetelmät ja mallit, joita suunnittelutyössä käytetään. Luvussa 4 on varsinainen konseptisuunnitelma, jossa on tarkemmin paneuduttu verkkopalvelun sisältöön ja sen luomiseen.

4 3 2. SYNOPSIS 2.1. Mitä? Premium-tason hampurilaisia tarjoavan Ravintola Purkeri sivut. Ravintola Purkeri eroaa normaaleista hampurilaispaikoista tekemällä leipänsä ja jauhelihansa itse. Laadukkuus, lähituotanto ja maku ovat Purkerin arvot Kenelle? Sivusto on tarkoitettu kahteen päätarkoitukseen: 1. Tiedotus ja markkinointi 2. Paikkavaraus ravintolaan Ravintolan kohderyhmä on etenkin nuoret aikuiset (ikäryhmä noin vuotta). Tämän sukupolven ihmiset ovat tottuneita käyttämään erilaisia verkkopalveluja moniin tarkoituksiin, ja osaavatkin vaatia sisällöllisesti toimivia ja laadukkaita verkkosivuja, jotka antavat jotakin lisäarvoa käyttäjälle. Vain yksityishenkilöiden on mahdollista tehdä pöytävaraus suoraan verkkopalvelun kautta korkeintaan kahdeksalle hengelle. Suuremmille ryhmille on sivustolla myös yhteydenottokaavake, jonka kautta voi tiedustella pöydän tai pöytien varaamista, sekä sopia mahdollisista ennakkotilauksista jos varaus sattuu perinteisesti kiireiselle illalle. Ravintolalla on A- oikeudet, mutta se on tarkoitettu enemmän ruokailupaikaksi kuin seurusteluravintolaksi. Koska ravintola panostaa lähituotantoon ja laatuun, ruokien hinnat ovat hieman korkeammat kuin joillakin muilla ketjuhampurilaispaikoilla. Ravintola tarjoaa kuitenkin verkossa ennakkovarauksen tehneille 10% alennuksen kaikista ruoista Miksi? Nykyään ravintoloiden elinehtona on näkyä Internetissä ja tarjota paikkavarausta Internetin kautta. Suuri osa ihmisistä nimittäin hakee tietoa Internetistä etsiessään sopivaa ruokapaikkaa ja näin ollen on välttämätöntä, että Ravintola Purkerillakin on omat verkkosivut Internetissä. Muuten moni tärkeä asiakas jää saapumatta ravintolaan. Mahdollisuus varata pöytä palvelun kautta on osalle potentiaalisista asiakkaista positiivinen ja jopa ratkaiseva ominaisuus ja tästä syystä varaustoiminnallisuus toteutetaan palveluun Miten? Sivusto toteutetaan teknisesti toimivaksi kaikilla yleisillä selaimilla: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ja Opera. Tämän lisäksi sivuston ulkoasu ja tyyli noudattaa ravintolan sisustusta. Sisältö on selkeää ja informaatio on pelkistetyn korutonta, mutta silti kattavaa. Sivustolta löytyy ruoka- ja juomalista, yhteystiedot, palaute- ja paikkavarauslomake

5 4 3. MENETELMÄT JA MALLIT 3.1. Sivuston ideointi Sivuston toteutus lähti liikkeelle Ravintola Purkerin kohdalla ideoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen avulla. Ideoinnin ja tutkimuksen perusteella tekijäryhmällä oli parempi kuva lähteä toteuttamaan haluttuja toiminallisuuksia sivustolle. Työ aloitettiin ideoinnilla ja sen jälkeen siirryttiin tulevaisuuden tutkimukseen. Ideointi menetelmä toimii parhaiten ryhmätyönä. Ideoinnin tarkoitus on saada aikaan paljon työstettäviä ideoita, joita ei keksimisvaiheessa tyrmätä. Ideointia voi suorittaa eri menetelmien avulla: aivoriihi, synektiikkamenettely, SWOT-analyysi, ongelmaratkaisukaavio, 8x8-menetelmä, tunnettujen vaihtoehtojen läpikäynti ja niin edelleen. Menetelmiä voi käyttää myös päällekkäin, esimerkiksi ryhmä voi ottaa aivoriihestä ideat tarkempaa tarkastetluun SWOT-analyysin avulla. (Tervakari et al ). Tulevaisuuden tutkimusta voidaan tehdä monella eri lähetymistavalla. Tutkija/ -ryhmä voi yrittää löytää hiljaisia signaaleja, kartoittaa tarpeellisuutta tai palveluprosesseja. Kaksi jälkimmäistä vaativat huomattavasti sekä paljon enemmän aikaa että osaamista tilastotieteiden puolelta kuin hiljaisten signaalien tulkitseminen. (Tervakari et al ). Purkerin työryhmä käytti ideonnissa kahta erilaista meneltemää: aivoriihi ja tunnettujen ratkaisujen läpikäynti. Koska kyseessä on ravintolan Internet-sivut, on selvää, että joku on jo hyvät ideat keksinyt aiemmin. Siksi kävimme läpi eri ravintoloiden sivustoja ja katsoimme sen perusteella, että mitkä asiat ovat meillä tärkeitä. Tämän jälkeen jatkoimme ideointia aivoriihen tapaan varmistaaksemme, että kaikki haluttu asia tulee sivustolle. Aivoriihi oli kokemuksena hyvä, mutta ei juurikaan tuonut lisäarvoa projektille, koska kaikki halutut kohdat lyödettiin jo tunnettuja ratkaisuja tutkimalla. Seuraavaksi Purkerin asiantuntijaryhmä tutki hiljaisia signaaleja ravintolamaailmasta. Nousevaksi trendiksi oli selkeästi muodostunut Internetin kautta paikkojen varaaminen ravintolaan. Tämä ominaisuus päätettiin ottaa mukaan myös Ravintola Purkerin sivustoon. Tarpeellisuuksien ja palveluprosessien määrittelemistä ei tällä kertaa nähty tarpeelliseksi, koska kyseessä on loppujen lopuksi hyvin pieni projekti ja sivuston kävijämäärä myös aika alhainen Sivuston toteutus Sivuston toteutus voidaan on jaettu kahteen eri pääkategoriaan: sisällön tuottaminen ja itse sivuston toteutus. Sisältö tuotetaan erikseen ja sen tuottaa aina alansa paras osaaja. Sisällön lataamisesta sivustolle vastaa sivuston ylläpitäjä. Itse sivuston toteutus sisältää varsinaisen koodaustyön ja testaamisen. Sivuston toteutuksen perusperiaatteena on ajatus, että kyseessä on prosessi eikä projekti, vaikka projektista puhutaan myös tässä paperissa usein. Lähtemällä liikenteeseen prosessiajatusmallin kautta ymmärretään työn iteratiivisuus. Sivuston rakentamisella on tottakai perinteiset vesiputousmallin vaiheet, mutta erona on, että viimeinen ylläpito-vaihe sisältää uusien ominaisuuksien ja tarpeiden etsimisen. Tämä on tärkeää ravintolamaailmassa, jossa pitää koko ajan pyrkiä parantamaan tuottavuutta ja ylläpitää omaa imagoa tuoreena toimijana.

6 Vesiputousmalli koostuu kuudesta eri askeleesta: tarpeiden määrittely, analyysi, suunnittelu, implementointi, testaus ja ylläpito. Tarpeiden määrittelyssä selvitetään omat ja asiakkaiden tarpeet järjestelmää. Analyysissa tarpeet käydään läpi ja niitä jalostetaan siten, että voidaan aloittaa ohjelmiston toiminallinen suunnittelu. Suunnittelun jälkeen tulee itse koodaustyö ja järjestelmän asennus eli implementointi. Tämän jälkeen valmis työ pitää testata ja sen jälkeen aloittaa ylläpito. (Tervakari et al ). Sivuston varsinaisen koodaustyön menetelmänä käytetään scrum-menetelmää. Scrum-menetelmä on ketterän ohjelmistotuotannon meneltemä, joka vaatii työryhmältä vähintään kerran viikkossa pidettäviä suunnittelu palavereita ja paljon kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Päivittäinen vuorovaikutus tulee hoitaa minimissään scrum-palavereissa, joiden kesto on noin 15 minuuttia. Suunnittelu- ja scrum-palavereiden tarkoitus on tarkastella projektin etenemistä ja ohjata sen kurssia. (Tervakari et al ). 5

7 6 4. KONSEPTISUUNNITELMA Konseptisuunnitelma on synopsista syventävä kuvaus palvelun strategisista tavoitteista, palvelun käyttäjistä ja heidän tarpeistaan (Tervakari et al ). Tässä työssä on mukailtu Toikan (2008) runkoa konseptisuunnitelman sisällöstä. Tämän luvun osiot osiot käsittävät verkkopalvelun tavoitteet, kohderyhmät, arvolupauksen, ulkoasun ja tunnelman, rakenteen, visuaalisen suunnittelun, toiminnallisuudet sekä pääsivun ja keskeiset alasivut. Suunnitelma on työryhmän näkemys verkkopalvelusta Verkkopalvelun tavoitteet Ravintola Purkerin verkkosivujen tavoitteena on välittää tietoa ravintolan olemassaolosta ja tarjonnasta maailmalle sekä edistää laatutietoisuutta ja lähiruokakulttuuria tavallisen kansan keskuudessa. Ravintolan omistajat pyrkivät verkkosivujen avulla hankkimaan asiakkaita ja kasvattamaan myyntiä. Asiakkaiden tapauksessa verkkosivujen käytön tavoite on saada tietoa ravintolasta ja sen tarjonnasta Palvelun kohdeyleisöt Ensisijaisena kohdeyleisönä verkkosivuilla on potentiaaliset asiakkaat. Asiakkaat hyötyvät sivusta saaden sen kautta tarvitsemaansa informaatiota ravintolasta. Verkkosivujen tarkoituksena on vakuuttaa asiakkaat Ravintola Purkerin ylivertaisuudesta lähiruokaburgereita tarjoavien ruokapaikkojen keskuudessa. Etenkin nuoret aikuiset saavat paljon hyötyä verkkosivuista, mutta vanhempien ikäluokkien internet-osaamisen kasvaessa verkkosivut hyödyttävät paljon laajempaakin asiakaskuntaa. Koska Purkerin tarkoituksena on toimia lähiruokakulttuurin edistäjänä, raaka-ainetoimittajat ovat myös tärkeä sidosryhmä ja kohdeyleisö verkkopalvelulle. Purkeri toimii esimerkkinä liiketoimintamahdollisuudesta lähiruokatuottajille, joten verkkosivuilla on tärkeä rooli tiedon levittämisessä. Palvelulla on myös muita kohdeyleisöjä, kuten työntekijät, kilpailijat ja verkkopalvelun ylläpitäjä. Näiden ryhmien merkitys verkkopalvelun suunnittelun kannalta on kuitenkin vähäinen verrattuna ensisijaisiin kohdeyleisöihin, koska ravintolan tapauksessa tärkeimmässä asemassa ovat asiakkaat ja tuottajat Pääväittämä, arvolupaus Ravintola Purkerin verkkosivujen tärkeimpänä tavoitteena on innostaa ihmisiä lähiruokakulttuuriin ja luoda ajatus siitä, että roskaruokakin on hyvää kun ainekset ovat laadukkaita Ulkoasu ja tunnelma Verkkopalvelun ulkoasu noudattaa yhtenäistä linjaa ravintolan sisustuksen kanssa, jolla saadaan luotua verkkopalvelulle ja ravintolapalvelulle yhtenäinen identiteetti. Värimaailmaltaan sivusto on

8 muiden arvojensa mukaan luonnollinen, eli pääväreinä on ruskea ja tummanvihreä, ja teemana muutenkin luonto. Sivuston kieli on tunnelmaltaan rentoa ja humoristista. Sivuston ulkoasu on pelkistetty siten, että informaatiota on helppo löytää, mutta tietoa sivuilla on kuitenkin riittävän kattavasti. Yleisesti siis verkkopalvelun ulkoasu on yksinkertainen, mutta siitä on tunnistettavissa myös itse ravintolan tunnelma sekä arvomaailma. Ulkoasu tukee käyttäjän tavoitteiden saavuttamista sekä verkkopalvelun toiminnallisuutta. Koska ravintola on palvelu, pyritään myös sen verkkosivuilla välittämään potentiaalisille asiakkaille palveluhenkinen tunnelma ja luotettavuus. Sivuista tehdään johdonmukaiset ja niiden avulla pyritään vakuuttamaan käyttäjä sekä verkkopalvelun että itse ravintolapalvelun luotettavuudesta ja laadusta (vrt. Tervakari et al ). Sen lisäksi että sivuston ulkoasu miellyttää silmää, siitä pyritään tekemään käytettävyydeltään ja saavutettavuudeltaan mahdollisimman hyvä. Ravintoloiden verkkosivuja on paljon ja koska käyttäjä saattaa vierailla useilla peräkkäin, sivun layoutin tulee olla looginen ja jossain määrin noudattaa perinteistä kuvitelmaa siitä, mitä tietoa sivuilta pitäisi löytyä mistä. Ravintola on luonteeltaan sellainen palvelu, josta käyttäjät voivat haluta saada tietoa myös ollessaan liikkeessä, joten sivut on tehtävä mobiilialustalle mukautuvaksi. Tässä konseptisuunnitelmassa keskitytään kuitenkin vain tietokoneilla tarkasteltavaan palveluun Rakenne Verkkopalvelun rakenne on kuvattu miellekarttana kuvassa 1. Miellekartta kuvaa aika hyvin myös palvelun navigointirakennetta. Kartan keskellä Purkeri.fi kuvaa palvelun pääsivua, josta pääsee navigoimaan muille sisältösivuille. Navigointi sivujen välillä tapahtuu navigointipalkin linkkien kautta. Navigointipalkki on staattinen, mikä tarkoittaa, että muille sivuille navigointi on mahdollista jokaiselta sivulta. 7 Kuva 1: Miellekartta verkkopalvelun rakenteesta.

9 Osa sisältösivuista sisältää alisivuja, joille pääsee navigoimaan vain kyseisen sisältösivun oman navigointipalkin kautta. Tällaisia alisivuja sisältäviä sisältösivuja ovat muun muassa sisältösivut, joissa esitetään ravintolan ruoka- ja juomalistat. Nämä sisältösivut on jaettu eri ruoka- tai juomatyyppien perusteella alisivuihin. Suurin osa palvelun sisältösivuista sisältää vain staattista tietoa. Kahdella sivulla on myös dynaamisia osia. Toinen on palautesivu ja toinen on pöytävarauksen tekoon tarkoitettu sivu. Jälkimmäinen sivu sisältää lomakkeen pöytävarauksen tekoon sekä linkin, joka avaa yhteydenottokaavakkeen. Yhteydenottokaavakkeesta palataan takaisin sivulle, jolta kaavake avattiin Visuaalinen suunnittelu Verkkopalvelun visuaalisella ulkoasulla on suuri merkitys tarjotun informaation sisäistämisen kannalta (Tervakari et al ). Ravintola Purkerin verkkosivuilla pyritään siis huomioimaan tämä, ja toteutuksessa varmistetaan, että tärkein informaatio, mitä jokaiselle käyttäjälle halutaan välittää, on esillä pääsivulla. Sivuston rakenteen ja sisällön hahmottaminen tulisi muutenkin olla helppoa, jonka takia vältetään myös minkään ylimääräisen tai tarpeettoman sisällön lisäämistä. Sivuston visuaalisuuden ja visualisointien avulla pyritään tukemaan käyttäjien tavoitteita ja informaation sisäistämistä (Tervakari et al ). Verkkopalvelun visuaalinen ilme viestii myös sen taustalla olevan palvelun, ravintolan, visuaalisesta ilmeestä, ja onkin tärkeä osa sen viestintää ja mielikuvastrategiaa (vrt. Tervakari et al ). Visuaalisessa ilmeessä pyritään tuomaan myös esiin ravintolan arvokulttuuri, jotta sen kohderyhmä pystyy helposti tunnistamaan itsensä. Etenkin tässä tapauksessa, kun lähituotanto on yksi ravintolan arvoista, halutaan tietoa esitellä käyttäjille positiivisessa valossa. On kuitenkin muistettava, että käyttäjät ovat hyvin yksilöllisiä, ja kaikki muodostaa oman käsityksensä ja mielikuvansa palvelusta visuaalisten tulkintojensa perusteella (Tervakari et al ). Kuvassa 2 on mallinnettu Ravintola Purkerin verkkopalvelun etusivua. Kuten kuvasta näkee, sisältösivujen rakenne on pitkälti samanlainen kuin etusivun. 8 Kuva 2: Mallinnus verkkopalvelun ulkonäöstä.

10 Toiminnallisuudet Verkkopalvelun päätarkoituksena on ravintolasta tiedottaminen sen potentiaalisille asiakkaille. Käyttäjän yleisimmät toiminnot liittyvätkin tiedon hakemiseen. Eräs tärkeä toiminto on myös pöytävarauksen tekeminen. Näiden toimintojen lisäksi käyttäjä voi muun muassa lähettää sivuston kautta palautetta ravintolalle tai ottaa yhteyttä ravintolaan yhteydenottokaavakkeella esimerkiksi ennakkotilaukseen liittyen Tiedon hakeminen Yleisin käyttäjän toiminto verkkopalvelussa on tiedon hakeminen. Käyttäjä voi hakea sivustolla tietoa muun muassa ravintolan ruoka- ja juomavaihtoehdoista sekä ravintolan arvoista, henkilökunnasta, historiasta. Tämän lisäksi tietoa löytyy myös ravintolan aukioloajoista ja yhteystiedoista Pöytävarauksen tekeminen Monille käyttäjille voi mahdollisuus pöytävarauksen tekoon olla jopa tärkein verkkopalvelun toiminnallisuus. Pöytävarauksen tekoon liittyen palvelu tarjoaa kalenterin, josta käyttäjä voi syötettyään pöytäseurueen koon tarkistaa, minä päivinä ja aikoina ravintolassa on tilaa kyseisenkokoiselle seurueelle. Päätettyään sopivan ajan käyttäjä voi merkitä sen kalenteriin ja täyttää muut tiedot. Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat pakollisia tietoja, minkä lisäksi käyttäjä voi kirjoitta esimerkiksi mahdollisista ruoka-aineallergioistaan lisätietokenttään. Pöytävarauksen teko sille tarkoitetulla lomakkeella on mahdollista maksimissaan kahdeksan hengen seurueille. Sivulla on linkki yhteydenottokaavakkeeseen, minkä täyttämällä voi tiedustella pöytävarauksista useammalle hengelle Palautteen antaminen Mikäli käyttäjä kokee tarvetta lähettää ravintolalle palautetta johonkin asiaan liittyen, on se mahdollista palautteenantoon tarkoitetulla lomakkeella. Lomakkeeseen käyttäjän tulee täyttää nimitietonsa sekä sähköpostiosoitteensa. Palautteen antaminen nimettömänä ei ole mahdollista palvelussa. Tällä yritetään parantaa palautteiden luotettavuutta Yhteydenottaminen Mikäli käyttäjä haluaa tehdä pöytävarauksen yli kahdeksalle hengelle, on tämän tiedusteltava asiasta täyttämällä sivustolla yhteydenottokaavake. Tähän kaavakkeeseen on linkki Pöytävaraussivulla. Yhteydenottokaavakkeen avulla käyttäjä voi pöytävaraustiedustelujen lisäksi tiedustella ennakkotilausten mahdollisuudesta, jos varaus esimerkiksi sattuu perinteisesti kiireiselle ajalle. Ravintola pyrkii vastaamaan jokaiseen yhteydenottoon yhden vuorokauden sisällä Pääsivu ja keskeiset alasivut Verkkopalvelun pääsivulla on lyhyt kuvaus ravintolasta sekä ajankohdasta riippuen mahdollisesti jotakin ajankohtaista tietoa ravintolaan liittyen. Pääsivulla on navigointipalkissa linkkejä muille sisältösivuille. Keskeisimmät sisältösivut ovat ruoka- ja juomalistat tarjoavat sivut sekä pöytävarauksen tekoon tarkoitettu sivu. Myös ravintolan yhteystiedot ja aukioloajat esittävä sivu on tärkeä. Näiden sivujen keskeisyys palvelussa johtuu niiden käytön yleisyydestä verrattuna muihin sivuihin.

11 10 LÄHTEET Tervakari, A-M., Silius, K. & Koro, J Verkkopalvelun sisällöntuotanto. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Intelligent Information Systems Laboratory. [viitattu ]. Saatavilla: :http://hlab.ee.tut.fi/piiri/vpsist-oppimateriaali. Rajoitettu saatavuus. Toikka, T Konseptisuunnitelma. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun Virtuaaliyliopisto, [viitattu ]. New Media Management -kurssin oppimateriaali. Saatavilla:

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(10) Toimintailmoituksen antaminen Sisältö: Yleistä... 3 Toimenpiteet sähköisen toimintailmoituksen

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...1 2.1

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

POP- Paremman Oppimisen Puolesta

POP- Paremman Oppimisen Puolesta POP- Paremman Oppimisen Puolesta PedaForum 20.8.2013 Elina Lehkonen Elsa Mannila Jukka Parviainen Sisältö POP esittely Ryhmätehtävä: Vuorovaikutuksellisen opetuksen kehittäminen Palauteryhmät ja POP Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi -seminaari, Niina Ihalainen, Fellmannia

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi -seminaari, Niina Ihalainen, Fellmannia Palautepallomeri -läpinäkyvä ja yhteisöllinen tapa saada asiakkaiden ääni kuuluviin Fellmannian, Lahden ammattikorkeakoulun ja Suomen Muotoilusäätiön yhteistyössä kehittämä sähköinen palautejärjestelmä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI 2015 Tulokset lyhyesti SIDOSRYHMÄDIALOGI Tavoitteena oli kerätä sidosryhmien odotuksia Konecranes yritysvastuu-työlle. Dialogi toteutettiin verkkoaivoriihenä.

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko.

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko. Hanna Airikka P721KNrB/B5222 Verkkosivuanalyysi raportti Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 VERKKOSIVU... 2 1.1 Verkkosivun viesti ja kohderyhmä... 2 1.2 Ulkoasu... 2 1.3 Päivitys... 3 2 POHDINTA...

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely Suomen Kennelliitto ry. 9.5.2014 2(7) Pätevyyksien käsittely Sisältö: Pätevyydet -sivun näkyminen... 3 Pätevyydet -sivun

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011

HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011 HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011 Anja Mursu, Salivirta & Partners Pia Koivu, Salivirta & Partners Sisältö Tavoitteet HoivaSuomi.fi -verkkopalvelun kuvaus Esiselvityksen tuloksia Vaiheistus

Lisätiedot

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Mihin kirjasto tarvitsee uuden järjestelmän?

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Puhelin on hämmästyttävä keksintö, mutta mitä käyttöä sillä muka voisi olla? (1876, Rutherford B. Hayes, Yhdysvaltojen presidentti)

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 10. luento 8.11.2005 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito 10.2.2016 2(14) Yhdistystietojen ylläpito Liikkuminen Omakoira-palvelussa... 3 Yhdistystiedot -välilehden näkyminen... 4

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä.

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot