RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA KINKKURYHMÄ: JUHO KOSKENRANTA, JANNE MÄKITALO, TIIA TIRKKONEN, JUSSI TUURINKOSKI, PAULIINA WESTERHOLM Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM Verkkopalvelun sisällöntuotanto

2 i SISÄLLYS SISÄLLYS... i 1. JOHDANTO SYNOPSIS Mitä? Kenelle? Miksi? Miten? MENETELMÄT JA MALLIT KONSEPTISUUNNITELMA Verkkopalvelun tavoitteet Palvelun kohdeyleisöt Pääväittämä, arvolupaus Ulkoasu ja tunnelma Rakenne Visuaalinen suunnittelu Toiminnallisuudet Tiedon hakeminen Pöytävarauksen tekeminen Palautteen antaminen Yhteydenottaminen Pääsivu ja keskeiset alasivut... 9 LÄHTEET... 10

3 2 1. JOHDANTO Tämä konseptisuunnitelma on osa kurssin MATHM Verkkopalvelun sisällöntuotanto harjoitustyötä, ja sisällössä on esiteltynä Ravintola Purkerin verkkopalvelu. Luvussa 2 on synopsis, jonka tarkoituksena on lähinnä esitellä mitä, kenelle, miksi ja miten palvelu toteutetaan. Luvussa 3 on lyhyesti esiteltynä menetelmät ja mallit, joita suunnittelutyössä käytetään. Luvussa 4 on varsinainen konseptisuunnitelma, jossa on tarkemmin paneuduttu verkkopalvelun sisältöön ja sen luomiseen.

4 3 2. SYNOPSIS 2.1. Mitä? Premium-tason hampurilaisia tarjoavan Ravintola Purkeri sivut. Ravintola Purkeri eroaa normaaleista hampurilaispaikoista tekemällä leipänsä ja jauhelihansa itse. Laadukkuus, lähituotanto ja maku ovat Purkerin arvot Kenelle? Sivusto on tarkoitettu kahteen päätarkoitukseen: 1. Tiedotus ja markkinointi 2. Paikkavaraus ravintolaan Ravintolan kohderyhmä on etenkin nuoret aikuiset (ikäryhmä noin vuotta). Tämän sukupolven ihmiset ovat tottuneita käyttämään erilaisia verkkopalveluja moniin tarkoituksiin, ja osaavatkin vaatia sisällöllisesti toimivia ja laadukkaita verkkosivuja, jotka antavat jotakin lisäarvoa käyttäjälle. Vain yksityishenkilöiden on mahdollista tehdä pöytävaraus suoraan verkkopalvelun kautta korkeintaan kahdeksalle hengelle. Suuremmille ryhmille on sivustolla myös yhteydenottokaavake, jonka kautta voi tiedustella pöydän tai pöytien varaamista, sekä sopia mahdollisista ennakkotilauksista jos varaus sattuu perinteisesti kiireiselle illalle. Ravintolalla on A- oikeudet, mutta se on tarkoitettu enemmän ruokailupaikaksi kuin seurusteluravintolaksi. Koska ravintola panostaa lähituotantoon ja laatuun, ruokien hinnat ovat hieman korkeammat kuin joillakin muilla ketjuhampurilaispaikoilla. Ravintola tarjoaa kuitenkin verkossa ennakkovarauksen tehneille 10% alennuksen kaikista ruoista Miksi? Nykyään ravintoloiden elinehtona on näkyä Internetissä ja tarjota paikkavarausta Internetin kautta. Suuri osa ihmisistä nimittäin hakee tietoa Internetistä etsiessään sopivaa ruokapaikkaa ja näin ollen on välttämätöntä, että Ravintola Purkerillakin on omat verkkosivut Internetissä. Muuten moni tärkeä asiakas jää saapumatta ravintolaan. Mahdollisuus varata pöytä palvelun kautta on osalle potentiaalisista asiakkaista positiivinen ja jopa ratkaiseva ominaisuus ja tästä syystä varaustoiminnallisuus toteutetaan palveluun Miten? Sivusto toteutetaan teknisesti toimivaksi kaikilla yleisillä selaimilla: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ja Opera. Tämän lisäksi sivuston ulkoasu ja tyyli noudattaa ravintolan sisustusta. Sisältö on selkeää ja informaatio on pelkistetyn korutonta, mutta silti kattavaa. Sivustolta löytyy ruoka- ja juomalista, yhteystiedot, palaute- ja paikkavarauslomake

5 4 3. MENETELMÄT JA MALLIT 3.1. Sivuston ideointi Sivuston toteutus lähti liikkeelle Ravintola Purkerin kohdalla ideoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen avulla. Ideoinnin ja tutkimuksen perusteella tekijäryhmällä oli parempi kuva lähteä toteuttamaan haluttuja toiminallisuuksia sivustolle. Työ aloitettiin ideoinnilla ja sen jälkeen siirryttiin tulevaisuuden tutkimukseen. Ideointi menetelmä toimii parhaiten ryhmätyönä. Ideoinnin tarkoitus on saada aikaan paljon työstettäviä ideoita, joita ei keksimisvaiheessa tyrmätä. Ideointia voi suorittaa eri menetelmien avulla: aivoriihi, synektiikkamenettely, SWOT-analyysi, ongelmaratkaisukaavio, 8x8-menetelmä, tunnettujen vaihtoehtojen läpikäynti ja niin edelleen. Menetelmiä voi käyttää myös päällekkäin, esimerkiksi ryhmä voi ottaa aivoriihestä ideat tarkempaa tarkastetluun SWOT-analyysin avulla. (Tervakari et al ). Tulevaisuuden tutkimusta voidaan tehdä monella eri lähetymistavalla. Tutkija/ -ryhmä voi yrittää löytää hiljaisia signaaleja, kartoittaa tarpeellisuutta tai palveluprosesseja. Kaksi jälkimmäistä vaativat huomattavasti sekä paljon enemmän aikaa että osaamista tilastotieteiden puolelta kuin hiljaisten signaalien tulkitseminen. (Tervakari et al ). Purkerin työryhmä käytti ideonnissa kahta erilaista meneltemää: aivoriihi ja tunnettujen ratkaisujen läpikäynti. Koska kyseessä on ravintolan Internet-sivut, on selvää, että joku on jo hyvät ideat keksinyt aiemmin. Siksi kävimme läpi eri ravintoloiden sivustoja ja katsoimme sen perusteella, että mitkä asiat ovat meillä tärkeitä. Tämän jälkeen jatkoimme ideointia aivoriihen tapaan varmistaaksemme, että kaikki haluttu asia tulee sivustolle. Aivoriihi oli kokemuksena hyvä, mutta ei juurikaan tuonut lisäarvoa projektille, koska kaikki halutut kohdat lyödettiin jo tunnettuja ratkaisuja tutkimalla. Seuraavaksi Purkerin asiantuntijaryhmä tutki hiljaisia signaaleja ravintolamaailmasta. Nousevaksi trendiksi oli selkeästi muodostunut Internetin kautta paikkojen varaaminen ravintolaan. Tämä ominaisuus päätettiin ottaa mukaan myös Ravintola Purkerin sivustoon. Tarpeellisuuksien ja palveluprosessien määrittelemistä ei tällä kertaa nähty tarpeelliseksi, koska kyseessä on loppujen lopuksi hyvin pieni projekti ja sivuston kävijämäärä myös aika alhainen Sivuston toteutus Sivuston toteutus voidaan on jaettu kahteen eri pääkategoriaan: sisällön tuottaminen ja itse sivuston toteutus. Sisältö tuotetaan erikseen ja sen tuottaa aina alansa paras osaaja. Sisällön lataamisesta sivustolle vastaa sivuston ylläpitäjä. Itse sivuston toteutus sisältää varsinaisen koodaustyön ja testaamisen. Sivuston toteutuksen perusperiaatteena on ajatus, että kyseessä on prosessi eikä projekti, vaikka projektista puhutaan myös tässä paperissa usein. Lähtemällä liikenteeseen prosessiajatusmallin kautta ymmärretään työn iteratiivisuus. Sivuston rakentamisella on tottakai perinteiset vesiputousmallin vaiheet, mutta erona on, että viimeinen ylläpito-vaihe sisältää uusien ominaisuuksien ja tarpeiden etsimisen. Tämä on tärkeää ravintolamaailmassa, jossa pitää koko ajan pyrkiä parantamaan tuottavuutta ja ylläpitää omaa imagoa tuoreena toimijana.

6 Vesiputousmalli koostuu kuudesta eri askeleesta: tarpeiden määrittely, analyysi, suunnittelu, implementointi, testaus ja ylläpito. Tarpeiden määrittelyssä selvitetään omat ja asiakkaiden tarpeet järjestelmää. Analyysissa tarpeet käydään läpi ja niitä jalostetaan siten, että voidaan aloittaa ohjelmiston toiminallinen suunnittelu. Suunnittelun jälkeen tulee itse koodaustyö ja järjestelmän asennus eli implementointi. Tämän jälkeen valmis työ pitää testata ja sen jälkeen aloittaa ylläpito. (Tervakari et al ). Sivuston varsinaisen koodaustyön menetelmänä käytetään scrum-menetelmää. Scrum-menetelmä on ketterän ohjelmistotuotannon meneltemä, joka vaatii työryhmältä vähintään kerran viikkossa pidettäviä suunnittelu palavereita ja paljon kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Päivittäinen vuorovaikutus tulee hoitaa minimissään scrum-palavereissa, joiden kesto on noin 15 minuuttia. Suunnittelu- ja scrum-palavereiden tarkoitus on tarkastella projektin etenemistä ja ohjata sen kurssia. (Tervakari et al ). 5

7 6 4. KONSEPTISUUNNITELMA Konseptisuunnitelma on synopsista syventävä kuvaus palvelun strategisista tavoitteista, palvelun käyttäjistä ja heidän tarpeistaan (Tervakari et al ). Tässä työssä on mukailtu Toikan (2008) runkoa konseptisuunnitelman sisällöstä. Tämän luvun osiot osiot käsittävät verkkopalvelun tavoitteet, kohderyhmät, arvolupauksen, ulkoasun ja tunnelman, rakenteen, visuaalisen suunnittelun, toiminnallisuudet sekä pääsivun ja keskeiset alasivut. Suunnitelma on työryhmän näkemys verkkopalvelusta Verkkopalvelun tavoitteet Ravintola Purkerin verkkosivujen tavoitteena on välittää tietoa ravintolan olemassaolosta ja tarjonnasta maailmalle sekä edistää laatutietoisuutta ja lähiruokakulttuuria tavallisen kansan keskuudessa. Ravintolan omistajat pyrkivät verkkosivujen avulla hankkimaan asiakkaita ja kasvattamaan myyntiä. Asiakkaiden tapauksessa verkkosivujen käytön tavoite on saada tietoa ravintolasta ja sen tarjonnasta Palvelun kohdeyleisöt Ensisijaisena kohdeyleisönä verkkosivuilla on potentiaaliset asiakkaat. Asiakkaat hyötyvät sivusta saaden sen kautta tarvitsemaansa informaatiota ravintolasta. Verkkosivujen tarkoituksena on vakuuttaa asiakkaat Ravintola Purkerin ylivertaisuudesta lähiruokaburgereita tarjoavien ruokapaikkojen keskuudessa. Etenkin nuoret aikuiset saavat paljon hyötyä verkkosivuista, mutta vanhempien ikäluokkien internet-osaamisen kasvaessa verkkosivut hyödyttävät paljon laajempaakin asiakaskuntaa. Koska Purkerin tarkoituksena on toimia lähiruokakulttuurin edistäjänä, raaka-ainetoimittajat ovat myös tärkeä sidosryhmä ja kohdeyleisö verkkopalvelulle. Purkeri toimii esimerkkinä liiketoimintamahdollisuudesta lähiruokatuottajille, joten verkkosivuilla on tärkeä rooli tiedon levittämisessä. Palvelulla on myös muita kohdeyleisöjä, kuten työntekijät, kilpailijat ja verkkopalvelun ylläpitäjä. Näiden ryhmien merkitys verkkopalvelun suunnittelun kannalta on kuitenkin vähäinen verrattuna ensisijaisiin kohdeyleisöihin, koska ravintolan tapauksessa tärkeimmässä asemassa ovat asiakkaat ja tuottajat Pääväittämä, arvolupaus Ravintola Purkerin verkkosivujen tärkeimpänä tavoitteena on innostaa ihmisiä lähiruokakulttuuriin ja luoda ajatus siitä, että roskaruokakin on hyvää kun ainekset ovat laadukkaita Ulkoasu ja tunnelma Verkkopalvelun ulkoasu noudattaa yhtenäistä linjaa ravintolan sisustuksen kanssa, jolla saadaan luotua verkkopalvelulle ja ravintolapalvelulle yhtenäinen identiteetti. Värimaailmaltaan sivusto on

8 muiden arvojensa mukaan luonnollinen, eli pääväreinä on ruskea ja tummanvihreä, ja teemana muutenkin luonto. Sivuston kieli on tunnelmaltaan rentoa ja humoristista. Sivuston ulkoasu on pelkistetty siten, että informaatiota on helppo löytää, mutta tietoa sivuilla on kuitenkin riittävän kattavasti. Yleisesti siis verkkopalvelun ulkoasu on yksinkertainen, mutta siitä on tunnistettavissa myös itse ravintolan tunnelma sekä arvomaailma. Ulkoasu tukee käyttäjän tavoitteiden saavuttamista sekä verkkopalvelun toiminnallisuutta. Koska ravintola on palvelu, pyritään myös sen verkkosivuilla välittämään potentiaalisille asiakkaille palveluhenkinen tunnelma ja luotettavuus. Sivuista tehdään johdonmukaiset ja niiden avulla pyritään vakuuttamaan käyttäjä sekä verkkopalvelun että itse ravintolapalvelun luotettavuudesta ja laadusta (vrt. Tervakari et al ). Sen lisäksi että sivuston ulkoasu miellyttää silmää, siitä pyritään tekemään käytettävyydeltään ja saavutettavuudeltaan mahdollisimman hyvä. Ravintoloiden verkkosivuja on paljon ja koska käyttäjä saattaa vierailla useilla peräkkäin, sivun layoutin tulee olla looginen ja jossain määrin noudattaa perinteistä kuvitelmaa siitä, mitä tietoa sivuilta pitäisi löytyä mistä. Ravintola on luonteeltaan sellainen palvelu, josta käyttäjät voivat haluta saada tietoa myös ollessaan liikkeessä, joten sivut on tehtävä mobiilialustalle mukautuvaksi. Tässä konseptisuunnitelmassa keskitytään kuitenkin vain tietokoneilla tarkasteltavaan palveluun Rakenne Verkkopalvelun rakenne on kuvattu miellekarttana kuvassa 1. Miellekartta kuvaa aika hyvin myös palvelun navigointirakennetta. Kartan keskellä Purkeri.fi kuvaa palvelun pääsivua, josta pääsee navigoimaan muille sisältösivuille. Navigointi sivujen välillä tapahtuu navigointipalkin linkkien kautta. Navigointipalkki on staattinen, mikä tarkoittaa, että muille sivuille navigointi on mahdollista jokaiselta sivulta. 7 Kuva 1: Miellekartta verkkopalvelun rakenteesta.

9 Osa sisältösivuista sisältää alisivuja, joille pääsee navigoimaan vain kyseisen sisältösivun oman navigointipalkin kautta. Tällaisia alisivuja sisältäviä sisältösivuja ovat muun muassa sisältösivut, joissa esitetään ravintolan ruoka- ja juomalistat. Nämä sisältösivut on jaettu eri ruoka- tai juomatyyppien perusteella alisivuihin. Suurin osa palvelun sisältösivuista sisältää vain staattista tietoa. Kahdella sivulla on myös dynaamisia osia. Toinen on palautesivu ja toinen on pöytävarauksen tekoon tarkoitettu sivu. Jälkimmäinen sivu sisältää lomakkeen pöytävarauksen tekoon sekä linkin, joka avaa yhteydenottokaavakkeen. Yhteydenottokaavakkeesta palataan takaisin sivulle, jolta kaavake avattiin Visuaalinen suunnittelu Verkkopalvelun visuaalisella ulkoasulla on suuri merkitys tarjotun informaation sisäistämisen kannalta (Tervakari et al ). Ravintola Purkerin verkkosivuilla pyritään siis huomioimaan tämä, ja toteutuksessa varmistetaan, että tärkein informaatio, mitä jokaiselle käyttäjälle halutaan välittää, on esillä pääsivulla. Sivuston rakenteen ja sisällön hahmottaminen tulisi muutenkin olla helppoa, jonka takia vältetään myös minkään ylimääräisen tai tarpeettoman sisällön lisäämistä. Sivuston visuaalisuuden ja visualisointien avulla pyritään tukemaan käyttäjien tavoitteita ja informaation sisäistämistä (Tervakari et al ). Verkkopalvelun visuaalinen ilme viestii myös sen taustalla olevan palvelun, ravintolan, visuaalisesta ilmeestä, ja onkin tärkeä osa sen viestintää ja mielikuvastrategiaa (vrt. Tervakari et al ). Visuaalisessa ilmeessä pyritään tuomaan myös esiin ravintolan arvokulttuuri, jotta sen kohderyhmä pystyy helposti tunnistamaan itsensä. Etenkin tässä tapauksessa, kun lähituotanto on yksi ravintolan arvoista, halutaan tietoa esitellä käyttäjille positiivisessa valossa. On kuitenkin muistettava, että käyttäjät ovat hyvin yksilöllisiä, ja kaikki muodostaa oman käsityksensä ja mielikuvansa palvelusta visuaalisten tulkintojensa perusteella (Tervakari et al ). Kuvassa 2 on mallinnettu Ravintola Purkerin verkkopalvelun etusivua. Kuten kuvasta näkee, sisältösivujen rakenne on pitkälti samanlainen kuin etusivun. 8 Kuva 2: Mallinnus verkkopalvelun ulkonäöstä.

10 Toiminnallisuudet Verkkopalvelun päätarkoituksena on ravintolasta tiedottaminen sen potentiaalisille asiakkaille. Käyttäjän yleisimmät toiminnot liittyvätkin tiedon hakemiseen. Eräs tärkeä toiminto on myös pöytävarauksen tekeminen. Näiden toimintojen lisäksi käyttäjä voi muun muassa lähettää sivuston kautta palautetta ravintolalle tai ottaa yhteyttä ravintolaan yhteydenottokaavakkeella esimerkiksi ennakkotilaukseen liittyen Tiedon hakeminen Yleisin käyttäjän toiminto verkkopalvelussa on tiedon hakeminen. Käyttäjä voi hakea sivustolla tietoa muun muassa ravintolan ruoka- ja juomavaihtoehdoista sekä ravintolan arvoista, henkilökunnasta, historiasta. Tämän lisäksi tietoa löytyy myös ravintolan aukioloajoista ja yhteystiedoista Pöytävarauksen tekeminen Monille käyttäjille voi mahdollisuus pöytävarauksen tekoon olla jopa tärkein verkkopalvelun toiminnallisuus. Pöytävarauksen tekoon liittyen palvelu tarjoaa kalenterin, josta käyttäjä voi syötettyään pöytäseurueen koon tarkistaa, minä päivinä ja aikoina ravintolassa on tilaa kyseisenkokoiselle seurueelle. Päätettyään sopivan ajan käyttäjä voi merkitä sen kalenteriin ja täyttää muut tiedot. Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat pakollisia tietoja, minkä lisäksi käyttäjä voi kirjoitta esimerkiksi mahdollisista ruoka-aineallergioistaan lisätietokenttään. Pöytävarauksen teko sille tarkoitetulla lomakkeella on mahdollista maksimissaan kahdeksan hengen seurueille. Sivulla on linkki yhteydenottokaavakkeeseen, minkä täyttämällä voi tiedustella pöytävarauksista useammalle hengelle Palautteen antaminen Mikäli käyttäjä kokee tarvetta lähettää ravintolalle palautetta johonkin asiaan liittyen, on se mahdollista palautteenantoon tarkoitetulla lomakkeella. Lomakkeeseen käyttäjän tulee täyttää nimitietonsa sekä sähköpostiosoitteensa. Palautteen antaminen nimettömänä ei ole mahdollista palvelussa. Tällä yritetään parantaa palautteiden luotettavuutta Yhteydenottaminen Mikäli käyttäjä haluaa tehdä pöytävarauksen yli kahdeksalle hengelle, on tämän tiedusteltava asiasta täyttämällä sivustolla yhteydenottokaavake. Tähän kaavakkeeseen on linkki Pöytävaraussivulla. Yhteydenottokaavakkeen avulla käyttäjä voi pöytävaraustiedustelujen lisäksi tiedustella ennakkotilausten mahdollisuudesta, jos varaus esimerkiksi sattuu perinteisesti kiireiselle ajalle. Ravintola pyrkii vastaamaan jokaiseen yhteydenottoon yhden vuorokauden sisällä Pääsivu ja keskeiset alasivut Verkkopalvelun pääsivulla on lyhyt kuvaus ravintolasta sekä ajankohdasta riippuen mahdollisesti jotakin ajankohtaista tietoa ravintolaan liittyen. Pääsivulla on navigointipalkissa linkkejä muille sisältösivuille. Keskeisimmät sisältösivut ovat ruoka- ja juomalistat tarjoavat sivut sekä pöytävarauksen tekoon tarkoitettu sivu. Myös ravintolan yhteystiedot ja aukioloajat esittävä sivu on tärkeä. Näiden sivujen keskeisyys palvelussa johtuu niiden käytön yleisyydestä verrattuna muihin sivuihin.

11 10 LÄHTEET Tervakari, A-M., Silius, K. & Koro, J Verkkopalvelun sisällöntuotanto. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Intelligent Information Systems Laboratory. [viitattu ]. Saatavilla: :http://hlab.ee.tut.fi/piiri/vpsist-oppimateriaali. Rajoitettu saatavuus. Toikka, T Konseptisuunnitelma. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun Virtuaaliyliopisto, [viitattu ]. New Media Management -kurssin oppimateriaali. Saatavilla:

Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet

Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet Tampereen teknillinen yliopisto MATHM- 47250 Verkkopalvelun sisällöntuotanto Ryhmä Kenkäsuutarit: KONSEPTISUUNNITELMA Kenkäkaupan verkkopalvelu Marjaana Putro Kati Pollari Kimmo Keinonen Antti Sartjärvi

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI

KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI Jarmo Hyyryläinen Teemu Koivistoinen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma JARMO

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Selkokieli ja Internet

Selkokieli ja Internet Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Monelta taholta on jo pidemmän aikaa kyselty, onko selkokielisten Internet-sivujen laatimiseen mahdollista saada jonkinlaista ohjeistusta. Viimeaikaisten

Lisätiedot

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Ilkka Rinne Helsinki 18. elokuuta 2003 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin

Lisätiedot