Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet"

Transkriptio

1 Krist Alli Nro KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu 5 Nuoret naiset tavoittelevat korkealle Sivu 8 Sveska sidan 6

2 Vaikuttamassa KD Naiset, Kuntavaalit ovat tärkeät naisille Kuntavaalit ovat tärkeimmät vaalit naisten, lasten, perheiden, ikäihmisten ja vammaisten kannalta, sillä Suomessa peruspalvelujen tuottaminen kuuluu kunnille. Tiukkenevan talouden aikana on erityisen tärkeää kohdistaa tuet ja palvelut oikein, niitä eniten tarvitseville. Tärkeää on myös panostaa ennaltaehkäisevään työhön. Tämä on kustannustehokasta sekä inhimillisen kärsimyksen että hoitokustannusten kannalta. Näin edistetään yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvointia. On myös huolehdittava henkilöstön jaksamisesta ja ammattitaidon ylläpitämisestä. Hyvä johtajuus ja töiden organisointi, mahdollisuus itse vaikuttaa työhönsä, riittävä tiedonkulku sekä hallintorakenteissa että päättäjien kanssa. Näistä on hyvän työelämän ainekset tehty. Tarvitaan oikeat mittarit mittaamaan ennaltaehkäisyn kustannusvaikutuksia Tuottavuuden mittaamisen tilalle pitää saada vaikuttavuuden mittaaminen. Se ei aina ole yksinkertaista, sillä usein tulokset näkyvät hyvinvointina ja säästöinä vasta tulevaisuudessa. Hyvänä esimerkkinä käy matalan kynnyksen vastaanotto mielenterveysongelmista kärsiville. Usein tulokset näkyvät hyvinvointina ja säästöinä vasta tulevaisuudessa. Muutaman vuoden kuluttua se näkyi vähentyneinä raskaan psykiatrisen sairaanhoidon kuluina. Samoin lapsiperheiden kotihoidon järjestäminen. Kotona käyvä hoitaja näkee perheen arjen ja pystyy sen kautta näkemään myös perheen muut tarpeet. Kuvaan astuu monialainen yhteistyö perheen tukemiseksi. Näin saatetaan säästyä kalliilta ja raskailta huostaanotoilta. Vammaisten elämänlaatua parantaa, kun on mahdollista liikkua, jopa itsenäisesti. Työllistymisestä puhumattakaan. Sama on tilanne ikäihmisten kanssa. On tärkeää kokea kuuluvansa johonkin, olen joillekin tärkeä ihmisenä, aivan omana itsenäni. Vapaaehtoistyö ja naapuriapu lisäävät yhteisöllisyyttä, se on toisista välittämistä. Ja siinä saa myös itse jotain sellaista, mikä ei ole rahalla mitattavissa. Se on perusihmisyyteen kuuluvaa myötätuntoa, tahtoa ja tekoja. Tehdään ihmisyyttä ja lähimmäisyyttä tukevia päätöksiä myös kunnissa. Saara Ruokonen päätoimittaja Puheenjohtajiston palsta KD Naiset vahvasti mukana kuntavaaleissa Naisjärjestössä olemme innolla tehneet kuntavaaliohjelmaa ja muitakin tulevaisuuden suunnitelmia. Elokuun puolivälissä työvaliokunta kokoontui Marjatta Moilasen mökille kauniisiin maisemiin Ruokolahdelle suunnittelemaan liittokokousta ja siellä päätettäviä asioita. Työn lomassa tutustuimme kalliomaalauksiin ja lopuksi sunnuntaina osallistuimme Ruokolahden kirkossa jumalanpalvelukseen. Liittokokouksessa Helsingissä oli melkein 50 naista ympäri Suomen päättämässä ensi vuoden toiminnasta ja taloudesta ym., sekä hyväksymässä edellisen vuoden tilinpäätöstä ja siihen liittyvää toimintaa. Oli mukavaa tavata ihmisiä eri paikkakunnilta ja kuulla keskusteluissa mitkä ovat tuntumat Suomen niemellä Naiset innolla vaalityössä Naisehdokkaita saatiin koko maassa 45,0 prosenttia ja Helsinkiin 53,4 prosenttia. Vaalityö on nyt täydessä käynnissä. Ehdokkailla ja heidän tukijoukoillaan on työntäyteiset viikot edessä. Puolueemme pääsi ehdokasmäärässä tavoitteeseensa ja vähän ylikin eli 1870 ehdokasta. Siitä iloitsemme! Naisehdokkaita saatiin koko maassa 45,0 prosenttia ja Helsinkiin 53,4 prosenttia. Vaalitilaisuuksissa on hiukan erilainen tunnelma ja lataus kuin aikaisemmin, johtuen tietysti siitä, että olemme hallitusvastuussa toista kertaa puolueemme historiassa. Sisäministerimme saa tietysti sekä kiitosta että moitteita. Enimmäkseen kuitenkin kiitosta. Poliisiuudistus kuumentaa monien tunteita. Säästöjä on pakko tehdä ja ne kohdistuvat suurelta osin hallinto- ja tukitoimintojen henkilöstöön, toimitiloihin, investointeihin ja muihin tukitoimiin. Niiden osuus poliisin budjetista on n. 40 prosenttia. Sanoisin, että eikö kuitenkin ole tärkeää, että poliisin toiminnot turvataan jatkossakin, irtisanomisilta käsittääkseni vältytään. Yritysvaikutusta päätöksentekoon Olin Helsingin yrittäjien järjestämässä seminaarissa muutama päivä sitten. Järjestö edustaa pkyrittäjiä eli pieniä ja keskisuuria yrittäjiä. Eräs alustaja, entinen KD Naisten työvaliokunnan kokous pidettiin konkreettisesti Saimaalla. (vas), Mari Rannikko, Marjatta Moilanen, Riitta Haapala ja Marika Visakorpi. Kuva: toiminnanjohtaja Saara Ruokonen. virkamies nykyinen yrittäjä, sanoi Helsingin olevan hyvä paikka yrittäjälle. Seminaarissa poiki ajatus, että Helsinki/kunnat voisivat luoda sosiaalisen median kautta sivut, joiden kautta yrittäjät voivat välittää toiveensa virkamiehille ja päättäjille. Se sai kovasti kannatusta. Helsingissä on ollut esillä jo jonkin aikaa aloite siitä, että kaikessa kaupungin suunnittelussa pitäisi tutkia, mikä merkitys sillä tulee olemaan yrityksille ja niiden toiminnalle = yritysvaikutusten arviointi. Mutta se ei ole saanut kaupungin koneistossa vielä tuulta purjeisiin. Asia on paljolti kiinni asenteista ja ymmärryksestä! Kaupungin kanssa tehtävästä yhteistyöstä kertoi perheyritys Päiväkummun hoitokotipalvelutalon johtaja. Hänen äitinsä oli perustanut sen v ja henkilökuntaa on nyt 98. Yrittäjä piti kaupungilta saatavia ostopalveluseteleitä tosi hyvänä. Haasteena on kuitenkin henkilökunnan saanti, sillä edullisista asunnoista on pulaa pääkaupunkiseudulla. Samoin kaupungin kriteereiden jatkuva muuttuminen. Lisäksi kaupungin kilpailutukset tulisi pilkkoa riittävän pieniin osiin, että myös kotimaiset pk-yritykset pystyvät tekemään tarjouksen. KD:lta on valmistumassa vammaispoliittinen ohjelma vuoden loppuun mennessä. Olen saanut olla mukana sen laatimisessa. Tämä tiedoksi kun olette vaalikentillä. Rohkeaa mieltä ja innostusta vaalityöhön. Jokainen meistä ponnistaa omista lähtökohdistaan toinen toistamme tukien kuten lehden kansikuvassa me työvaliokunnan naiset Ruokolahdella! Sydämellinen tervehdys Helsingistä! KD Naisten 2. puheenjohtaja Kansikuva: KD Naisten työvaliokunta harjoitteli toisiinsa luotamista, kun he menivät kokoustauolla katsomaan Ruokolahden kalliomaalauksia, kuva Saara Ruokonen KristAlli ISSN Toimitus ja kustantaja KD Naiset ry Karjalankatu 2 A, 7. krs HELSINKI Päätoimittaja Saara Ruokonen (09) Painopaikka Lehtikanta Oy, Kouvola Sakari Röyskö

3 Kristillisdemokraattiset Naiset ry Yhteiskunnallisella vaikuttamisella iloa itselle ja toisille Kiinnostus yhteiskunnallisista asioista vei mukaan toimintaan ja luottamustehtäviin. Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä ja kävin äänestämässä heti, kun ikä antoi myöten. Opiskeluaikana liityin silloiseen Kristilliseen liittoon kotipaikkakunnallani Sysmässä. Ensimmäisellä työpaikkakunnallani Keski-Suomessa päädyin sekä kunnan että kuntainliiton luottamushenkilöksi. Oikeaan aikaan oikeassa paikassa Nyt olen mukana kunnallisvaaliehdokkaana täällä kotipaikkakunnallani Sysmässä. Olen ollut myös seurakunnan luottamushenkilönä valtuustossa ja neuvostossa yhteensä 10 vuotta ja olen edelleenkin lähetystyön tukiryhmän jäsen. Olin mukana myös kansalaisaloitteena aloitettussa ja osittain toteutuneessa pyörätiehankkeessa vuonna Se oli nimien keräämistä ja yhteydenottoja sekä paikallisella tasolla että tiehallintoon Tampereelle. Kun oikeat ihmiset ovat oikealla paikalla oikeaan aikaan ja on hyvää tahtoa, yhteistyökykyä ja rahaakin löytyy, niin asiat alkavat sujua - rukous ja Jumalan johdatus ovat ihmeellisiä asioita. Naisnäkökulma tärkeä KD Naisten liittokokouksessa valmistauduttiin kuntavaaleihin Sydäntäni lähellä ovat naisten elämään liittyvät arkiset asiat eli toimeentulo sekä jaksaminen työssä ja perheen parissa. Sekä kotihoidon kokonaisvaltainen tuki vanhuksille, lapsille ja sairaille! Naisnäkökulma on tärkeä. Naisten ääni pitää saada kuuluville, koska he ovat kodin sydän ja sydämen hyvinvointi on tärkeää. Olen kiitollinen siitä, että saan olla mukana nimenomaan naisjärjestössä pohtimassa yhteisiä arkeen liittyviä ilmiöitä sekä paikallisella että maailman laajuisella tasolla. Marja Apilainen Sysmä KD Naisten liittohallituksen jäsen Huolta kannettiin kuntapalveluiden laadusta ja saatavuudesta Arvovalintojen aikaa Kuntapäättäjän tulevaisuus ei näytä ruusuiselta: palveluiden järjestämis- ja rahoittamisvelvoitteita on lakien ja asetusten puitteissa melkoisesti, mutta talouden tilanne ei kehity sillä runsaudella, mitä palveluiden moninaisuus antaa odottaa. Sekä valtion että kuntien kukkaroiden tulevaisuutta määrittää myös globaali talouskehitys. Seuraavat vuodet on mentävä niin kuin sanotaan suu säkkiä myöden. Periaate siitä, että kunnille asetettavien velvoitteiden myötä tulee tarjota riittävät resurssit, ei käytännössä toimi. Joitakin vuosia sitten tehty lastensuojelulain uudistus on paljastanut resursoinnin haasteen. Juuri nyt ollaan säätämässä vanhuspalvelulakia. Miten käytännössä kuntakentillä resurssit riittävät? Viime eduskuntakaudella säädettiin takuueläke. Nyt valmisteilla on laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta. On tarpeellista, että yhteiskuntamme panostaa ikäihmisiin ja elämän iltapäivää elävät kansalaiset saavat osansa hyvinvointiyhteiskunnasta. En voi kuitenkaan lakata muistuttamasta, että tulevaisuutta rakentavat lapset ja nuoret ja heidän hyvinvointinsa on kaikenikäisten tulevaisuusskenaariossa merkittävässä roolissa. Jos tulevaisuuden tekijät voivat hyvin, tekevät he eheämmillä voimilla parempaa arkea. Lasten osalta varhaiskasvatuspalvelut ovat kunnissa jo pitkälti siirretty samaan organisaatioon koulutuspalveluiden kanssa. Varhaiskasvatuslain uudistamisen aika on juuri nyt! Kuntakentällä on tarvetta ajanmukaiselle, tätä päivää elävälle lainsäädännölle. Eduskunnasta Sari Palm Nuorisotakuu, joka tulee voimaan vuoden 2013 alusta, on hieno juttu. Maan hallitus on sitoutunut etsimään työ-, koulutus-, työpaja-, harjoittelu- tai kuntoutusarkeen nuoret, joille ei juuri nyt ole paikkaa aktiivisessa arjessa. Nuorisotakuun myötä ei pidä unohtaa sitä, että takuu toimii jälkihoitavana, vahinkoja korjaavana toimena. Sekä perusasteen että toisen asteen ikäisten nuorten arkeen tarvitaan jo paljon aikaisemmin tukevia elementtejä; pieniä opiskeluryhmiä, oppilaanohjausta, oppilashuollon tukea ja perheille tukea välittömästi arjen kipukohtiin. Sari Palm kansanedustaja KD Naiset on 13 naispiirin kattojärjestö. Liittokokous on sen ylin päättävä elin ja se kokoontui tänä vuonna Helsingissä. Liittohallitukseen valittiin kaudelle erovuoroisten tilalle Anneli Louneva Helsingin, Raija Kuoppala Satakunnan ja Eeva Heinonen Lapin naispiiristä. Heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat vastaavasti Mari Rannikko Varsinais-Suomen, Mirja Lauronen Keski-Suomen ja Aliisa Tohni Pohjanmaan naispiiristä. Marja Apilainen Hämeen naispiiristä valittiin varsinaiseksi jäseneksi vuoden 2013 loppuun kesken kauden eronneen Miina Pietilän tilalle. Toimintasuunnitelmassa toteutetaan strategiasuunnitelmaa Koulutusta ja poliittinen tilannekatsaus Koulutusosiossa perusturvajohtaja Helena Lahtinen esitteli sosiaalija terveyspalvelujen uudistamista (sote). Lahtinen on KD:n edustajana sosiaali- ja terveysministeriön rakennetyöryhmässä. Uudistuksen tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus, yhdenvertaisuus ja sosioekonomisten erojen pienentyminen. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain. Siinä uudistetaan palvelujen rahoitusjärjestelmä vähentämällä sen monikanavaisuutta. Poliittisen tilannekatsauksen piti kansanedustaja Sari Palm. Hän valotti taloudellisen tilanteen vaikutusta myös kuntataloudelle. Palm nosti esiin varhaiskasvatuksen ja toiseen asteen koulutuksen uudistukset. Hän painotti mm., että ammatillisen koulutuksen puolella on otetava huomioon tekemällä oppivat nuoret, sillä opetuksen liika teoreettisuus karsii osan nuorista pois. Kokouksen tauoilla vaihdettiin kuulumisia ja tuettiin kehitysyhteistyöhanketta Gambiassa ostamalla gambialaisia tuotteita. Nuorisotakuu tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Palm kertoi, että suurimmassa vaarassa syrjäytyä ovat ne nuoret, jotka jäävät kotiin pelikoneen ääreen. Siihen liittyy helposti päihteet ja niiden hankkimiseen otetut pikavipit. Mielenterveysongelmat ovat myös mukana kuvassa. Näissä nuorissa on sekä tyttöjä että poikia. Liittokokous hyväksyi kolme julkilausumaa Julkilausumissa otettiin kantaa kolmeen tärkeään ja ajankohtaiseen asiaan. Lastensuojelun perhetyötä ja moniammatillisuutta kunnissa tulee parantaa Julkilausumassa oltiin huolissaan lasten huostaanottojen määrän lisääntymisestä ja perheiden pahoinvoinnin moniongelmaistumisesta, sillä perheiden pahoinvointi on sekä inhimillisesti että taloudellisesti raskasta. On panostettava ennaltaehkäiseviin perhetyömuotoihin ja luottamukselliseen yhteistyöhön neuvoloista varhaiskasvatuksen kautta aina kouluihin ja etsivään nuorisotyöhön asti. Lapsiperheiden kotipalvelut on otettava käyttöön. Näin voidaan tukea perheitä tilapäisissä väsymys- tai sairaustilanteissa ja välttyä raskaammilta lastensuojelutoimilta. Kuntien tulee myös valvoa ostopalveluna tuotettujen huostaan otettujen lasten hoidon laatua ja arvioida palvelun hinta/laatusuhdetta omaan palveluun nähden. KD Naiset vaatii pikaista ryhtiliikettä rakentamiseen Jos uudis- ja korjausrakentamiseen ei saada muutosta, käsissämme ovat mittavat kansantaloudelliset ja -terveydelliset ongelmat. Syinä ongelmiin ovat virheet, jotka johtuvat kiireestä, huonosta suunnittelusta, urakoiden ketjuttamisesta, suojausten laiminlyönnistä ja valvonnan puutteesta. Näistä puolestaan aiheutuu mm. kosteusvaurioita, eriasteisia sisäilmaongelmia sekä huomattavia korjauskuluja ja asumisen vaikeutumista. KD Naiset vaatii valtiovallan jämäkkää puuttumista asiaan. Seksin osto kriminalisoitava Prostituutio on ihmisarvoa loukkaavaa. KD Naiset kannattaa oikeusministeri Henrikssonin kaavailemaa esitystä kaiken seksin oston kriminalisoimiseksi. Nykyisessä muodossaan laki ei anna viranomaisille riittäviä välineitä puuttua ja torjua prostituutiota. Saara Ruokonen KD Naisten toiminnanjohtaja

4 Naisten elämästä KD Naiset, KD Naisten kuntavaalitavoitteet KD Naiset valmisteli kuntavaalitavoitteet, jotka hyväksyttiin liittokokouksessa Koska kuntien työntekijöistä suurin osa on naisia, niin KD Naiset on edelleen huolissaan perusteettomista pätkätöistä. Naisten, lasten, ikäihmisten ja perheiden tarvitsemissa palveluissa on parantamisen varaa, samoin ennaltaehkäisevissä mielenterveyspalveluissa. Liittohallitus on strategian mukaisesti nimennyt asiantuntijatyöryhmät, jotka perehtyvät oman alansa kysymyksiin ja tuovat esityksiä liittohallituksen käsittelyyn. Työryhmät ovat: uskonnonopetus alkoholipolitiikka nuorten työllisyys ja syrjäytymisen ehkäisy seksuaalirikoslainsäädännön parantaminen ja lähisuhdeväkivallan vastainen työ perhevapaiden kustannusten jakaminen lastensuojelu ja varhaiskasvatus KD Naisten liittokokouksessa Helsingissä oli naispiirien edustajia eri puolilta maata. Sääntömääräisten asioitten lisäksi saatiin koulutusta ajankohtaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta, mikä herätti vilkkaan keskustelun. Lastensuojelun vaikuttavuutta kunnissa tulee parantaa 1. Tarjoamalla lapsiperheille kotipalvelua, jolla voidaan tukea perheitä esim. tilapäisissä väsymys- tai sairaustilanteissa ja välttyä raskaammilta lastensuojelutoimilta. 2. Kehittämällä avohuollon tukitoimia ja yhteisöllisyyttä siten, että näiden avulla voidaan tukea paremmin perheitä ja ehkäistä huostaanottoja. 3. Lisäämällä sosiaalitoimen, neuvolan, terveydenhoidon, varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja nuorisotoimen sekä kolmannen sektorin moniammatillista yhteistyötä lastensuojelussa. 4. Valvomalla ostopalveluna tuotettujen huostaan otettujen lasten hoidon laatua ja arvioimalla hinta/laatusuhdetta omaan palveluun nähden. 5. Luomalla kunnan sosiaalityöntekijöille paremmat mahdollisuudet tehdä pitkäjänteistä asiakastyötä: pitkät työsuhteet mahdollistavat lastensuojelun piirissä olevien asiakasperheiden paremman tuntemisen ja oikein kohdistetut tukitoimet. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja on otetava käyttöön varhaisemman tuen mahdollistamiseksi 1. Järjestämällä esim. terveysasemille vastaanottoja ilman ajanvarausta mielenterveys- ja päihdetyön kysymyksiin perehtyneiden sairaanhoitajien kanssa. 2. Järjestämällä kouluihin mielenterveystyöhön perehtyneitä sairaanhoitajia (merkkari-malli) ja/tai koulupsykologeja. Kuntien on lopetettava perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden käyttö 1. Järjestämällä esim. terveysasemille vastaanottoja ilman ajanvarausta mielenterveys- ja päihdetyön kysymyksiin perehtyneiden sairaanhoitajien kanssa. 2. Järjestämällä kouluihin mielenterveystyöhön perehtyneitä sairaanhoitajia (merkkari-malli) ja/tai koulupsykologeja. Ikäihmisten palveluissa on siirryttävä toimintakeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen 1. Ottamalla jatkuvuuden vaade taloudellisuuden tarkasteluun esim. vanhuspalveluiden hankinnoissa. Toisin sanoen arvioimalla taloudellisuutta jatkuvuuden näkökulmasta, jossa säästöillä ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia tuleville vuosille. 2. Nostamalla palvelutoiminnan sisällön, laadun ja etiikan seuranta talouden seurannan rinnalle. 3. Säilyttämällä sosiaaliset yhteydet eli yhteydet perheeseen ja ystäviin. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä päiheiden käyttö on otettava puheeksi sosiaali- ja terveyspalveluissa 1. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan puheeksi ottoon ja palveluihin ohjaamiseen otettava käyttöön interventiomalli. Esim. Keski-Suomen keskussairaalan VISHprojekti. Projektissa on luotu sairaalan sosiaalityön ja päivystysalueella toimivan psykiatrisen päivystystiimin sekä yleissairaalapsykiatrian yksikön kanssa moniammatillinen VISH-tiimi, mikä tarkoittaa väkivallan uhrien moniammatillista, ammattitaitoista kohtaamista ja auttamista sekä ohjaamista ja saattamista tarkoituksenmukaisiin, kuntien ja järjestöjen tuottamiin lähisuhdeväkivaltapalveluihin. 2. Päihteidenkäytön puheeksi otto audit- tms. kyselyllä otettava järjestelmälliseen käyttöön kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Päivähoitoon lisää vaihtoehtoja Moni kunta potee pulaa päivähoitopaikoista ja perhepäivähoitajista samalla kun moni vanhempi toivoisi voivansa jatkaa lasten hoitoa kotona. 1. Maksamalla palvelurahaa myös omista yli 3-vuotiaista lapsista, on perhepäivähoitajien määrää mahdollista lisätä edullisemmin kuin järjestää päiväkotipaikkoja (Jyväskylän malli). 2. Kotihoidontuen kuntalisä otettava käyttöön.

5 Kristillisdemokraattiset Naiset ry Lastensuojelun työntekijän viesti kuntapäättäjille Lastensuojelussa tehtävä ostopalvelujen ja oman toiminnan kustannusten välistä vertailua Kunnissa on käytettävä oikeita ja riittävän laajoja mittareita, kun selvitetään perhe- ja lastensuojelupalvelujen kustannuksia, laatua ja vaikuttavuutta. Lastensuojelusta puhuttaessa nostetaan yleensä esiin huostaanotot ja niiden kustannukset ikään kuin se olisi ainoa asia, mitä lastensuojelussa tehdään. Lastensuojelu on kuitenkin paljon muutakin. Kunnat käyttävät paljon ostopalveluita myös perhetyöhön ja tukihenkilötoimintaan, koska omat henkilöstöresurssit ovat usein riittämättömiä kunnan tarpeeseen verrattuna. Iso ongelma lastensuojelun kentällä on pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Virkoja täytetään vuodeksi kerrallaan epäpätevillä työntekijöillä, mikä pitää yllä vaihtuvuutta. Toki vaihtuvuuteen vaikuttaa myös sosiaalityöntekijöiden raskas työ: suuri vastuu ja kohtuuttoman kokoiset asiakasmäärät per työntekijä. Monessa kunnassa ollaan kaukana suositusten mukaisista asiakasmääristä. Avohuollon tukitoimien toteutumista ei nähdä oleellisena Toinen asia, mitä huostaanottojen lisäksi nostetaan esille ja seurataan, ovat lastensuojelutarpeen selvityksen määräajat ja niiden täyttyminen. On hyvä, että näiden toteutumista ja asiakkaiden oikeusturvan ja palvelujen ajantasaisen saamisen toteutumista seurataan, mutta samalla unohdetaan jälleen kerran muu lastensuojelussa tehtävä työ. Vaikuttaa siltä, että avohuollon tukitoimien toteutumista ei nähdä niin oleellisena seurattavana asiana. Saati sitä miten usein asiakkaat joutuvat tyytymään siihen, että työntekijä vaihtuu. Kuinka moni haluaisi vaihtaa esim. omalääkäriä kolme kertaa vuodessa? Usein lastensuojelussa työskentelevät perhetyöntekijät ja sosiaaliohjaajat (nimikkeitä on erilaisia eri kunnissa) ovat niitä työntekijöitä, jotka ovat ja pysyvät, ja työskentelevät pitkään perheiden parissa sosiaalityöntekijöiden vaihtuessa. On käsittämätöntä, miten päätöksentekijät eivät ymmärrä sitä, että jo yhden ostetun perhetyön jakson hinnalla vuodessa voisi palkata parikolme perhetyöntekijää omaan kuntaan. Ostopalvelujen kustannukset aivan eri tasoa Asiakasperheiden kannalta pysyvyys luo turvallisuutta ja luottamusta, joita tarvitaan työskentelyn toteutumiseksi. Ostopalveluna hankittu perhetyö on eri asia kuin kunnan oma perhetyö, kustannuksetkin painivat aivan eri luokassa. On käsittämätöntä, miten päätöksentekijät eivät ymmärrä sitä, että jo yhden ostetun perhetyön jakson hinnalla vuodessa voisi palkata pari-kolme perhetyöntekijää omaan kuntaan. Omana työnä tuotetun työn ei tarvitse olla lähtökohtaisesti tehotonta ja kestää ikuisuuden, vaan tämän työn kehittämiselle tulee olla tilaa ja sen laatua tulee arvostaa, ei arvostella. Ostettukaan perhetyö ei aina tee ihmeitä eikä tuo tuloksia, vaan esim. vuoden ostoperhetyön jälkeen kunnan oma perhetyö voi ottaa perheestä kopin ja jatkaa niiden samojen ongelmien ja tavoitteiden työstämistä, joista jo vuotta aiemmin sovittiin. Näyttää siltä, että kunnat eivät tue perheitä, koska perhetyön tekeminen maksaa muka liikaa samalla lakaistaan hankalia nuoria laitoksiin ja sijaisperheisiin, mikä maksaa moninkertaisesti enemmän. Jotta päästäisiin eroon kalliiden ostopalvelujen tarpeettomasta käytöstä ja valvomattomasta lapsibisneksestä, kuntiin tarvitaan enemmän omaa henkilöstöä lastensuojelun perhetyöhön ja sosiaaliohjaukseen, sekä tilaa työn suunnitelmalliseen kehittämiseen. Tarvitaan myös laadun ja vaikuttavuuden sekä kustannusten vertailua ostopalvelujen ja oman toiminnan välille. Keskiössä tulee olla lasten ja perheiden etu, ei taloudellinen voitontavoittelu. Elina Seitz Lastensuojelun työntekijä Salo Elina Seitz Asiantuntemusta suoritustasolta hallintoon ja johtamiseen Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus tekeillä Rakenneuudistuksen tavoitteena on turvata riittävät palvelut, monialainen yhteistyö ja painottaa ennaltaehkäisyä. Osana Kataisen hallituksen kuntauudistusta sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta. Tavoitteena on uusi, toimivampi kokonaisuus. Lisäksi tarkoitus on uusia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lainsäädäntöä sekä potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä kokonaisuuksia. Linjausten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuut säilyvät edelleen peruskunnilla. Pois hajanaisuudesta Tuleva kuntarakenne ratkaisee, kuinka monta kuntien yhteistä sosiaali- ja terveydenhuoltoaluetta (sote) tarvitaan vahvojen kuntien lisäksi. Sosiaali- ja terveydenhuolto nivotaan yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Yhteisten tehtävien hoitamista varten nimetyt viisi erityisvastuualuetta (erva) vastaavat keskitettävistä ja erityisryhmien palveluista sekä palvelujen koordinaatiotehtävistä. Tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmä on hajanainen ja systeemikeskeinen, terveyserot ja kustannukset kasvavat, huonoosaisuus lisääntyy. Sosiaalihuolto toimii erillisenä eikä kehitysvammapalveluita lu- kuun ottamatta laajemman väestöpohjan palveluita ole olemassakaan. Uudistuksen tavoitteena on väestön terveys ja hyvinvointi, keinoina palveluiden, erityisesti lähipalveluiden organisointi ja hyvä saatavuus, asiakas- ja perhekeskeisyys, monialainen työskentelytapa ja kaiken toiminnan vahva perustuminen ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Helena Lahtinen osallistui KD Naisten liittokokoukseen syyskuussa ja esitteli sen koulutusosiossa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta. Hyvinvointi tulee halvemmaksi Julkisen sektorin, valtion ja kuntien, ydintehtävä on väestön hyvinvointi- ja peruspalveluista huolehtiminen. Yhden iäkkään kuuukauden hoito ympärivuorokautisessa hoidossa vastaa kahdeksan minimikorvauksella toimivan omaishoitajan kuukausikorvausta. Valtaosa palveluista ja niiden kustannuksista keskittyy väestön uusintamiseen, nousevien ikäpolvien terveydenhuoltoon ja koulutukseen sekä ikääntyvien tarpeenmukaiseen hoitoon ja hoivaan. Pyrkimys on turvata toimintakyky ja oman elämän hallinta. Perheeseen kannattaa satsata Iäkkään tai vammaisen omaishoito on sekä inhimillistä että edullista. Sitä tulee kehittää korvauksia ja tukipalveluita parantamalla lisäksi verovapaudella, joka lisäisi ostovoimaa samalla keventäen hallintoa. Yhden iäkkään kuukauden hoito ympärivuorokautisessa hoidossa vastaa kahdeksan minimikorvauksella toimivan omaishoitajan kuukausikorvausta. Perheen hyvinvointiin tulee panostaa, yksi perhe tarvitsee yhden asunnon, eroperhe kaksi muista hankinnoista puhumattakaan. Ongelmatilanteissa on ehdottomasti parempi perhetyöntekijän apu kotiin kuin lasten sijoitukset; sitä paitsi yhden sijoituksen kuukausihinnalla voidaan kaksi tai kolme perhetyöntekijää tekee kuukauden työpanoksen, josta koko perhe hyötyy. Helena Lahtinen Kuortaneen perusturvajohtaja sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja hallintotieteiden maisteri Lapua kaupungin- ja maakuntavaltuutettu KD:n Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja, STM:n sotetyöryhmän ja EPSHP:n sotetyöryhmän jäsen

6 På svenska KD KD Kvinnorna, Naiset, Dags att välja värderingar De kommunala beslutfattarnas framtid ser inte ut att bli någon dans på rosor. Det finns enligt lagen många krav som skall uppfyllas när servicen skall ordnas och finansieras. Men den ekonoiska situationen utvecklas inte i den takt som är en förutsättning för en mångsidig service. Tjockleken på såväl statens som kommunernas plånböcker bestäms av den ekonomiska utvecklingen på global nivå. Under de kommande åren får vi rätta munnen efter matsäcken. Principen att kommunerna skall erbjudas resurser för att kunna uppfylla de krav som ställs fungerar inte i praktiken. Den nya barnskyddslagen som godkändes för några år sedan har inneburit en resursutmaning. Just nu stiftas en ny äldreomsorgslag. Hur skall resurserna på kommunfältet räcka till i praktiken? Under den senaste riksdagsperioden stiftades lagen om garantipension. Nu förbereds en lag som skall trygga tillgången till social- och hälsovård för äldre. Det är nödvändigt att vårt samhälle betonar de äldres rätt att få sin del av välfärdssamhället. Jag kan ändå inte upphöra att påminna om att det är barn och unga och deras välmående som har en Förnyelse av lagen om småbarnsfostran behövs nu. betydande roll i framtidsscenarier för alla åldersgrupper. Om framtidens aktörer mår bra så anstränger de sig extra mycket för att göra en bättre vardag. För barnens vidkommande har barnuppfostran alltmer förflyttats till samma organisation som utbildningstjänsterna. Förnyelse av lagen om småbarnsfostran behövs nu. Kommunfältet behöver en lagstiftning som ligger i tiden och som gagnar de som nu växer upp. Ungdomsgarantin som träder ikraft i början av år 2013 är en bra grej. Landets regering har förbundit sig att söka efter läpliga lösningar för ungdomar som inte nu har någon plats i en aktiv vardag. Det kan vara fråga om arbete, utbildning, läroavtal, sysselsättningsstöd eller rehabilitering. Man bör ändå komma ihåg att ungdomsgarantin enbart reparerar redan skedda skador. Både i grundskolan och i andra stadiets utbildning behöver ungdomarna i ett tidigt skede stöd. Mindre undervisningsgrupper, studiehandledning, elevvård och stöd till familjer behövs för att tackla vardagens svårigheter. Sari Palm Riksdagsledamot Riksdagsledamot Sari Palm talade om de aktuella frågorna i riksdagen på KD Kvinnornas förbundsmöte i Helsingfors. KD Kvinnornas kommunalvalsteman Effektiviteten inom barnskyddet bör förbättras inom kommunerna 1. Genom att erbjuda hemservice för barnfamiljer kan man stöda familjer t.ex. vid tillfälliga sjukdomsfall. På så sätt kan man undvika tyngre barnskyddsåtgärder. 2. Genom att utveckla stödåtgärder och samhörigheten inom öppna vården kan man ge ett bättre stöd till familjer och undvika omhändertagande. 3. Genom att öka det tvärsektoriella samarbetet gällande barnskyddet mellan olika instanser som socialen, rådgivningen, hälsovården, utbildningen, ungdomsarbetet och den tredje sektorn. 4. Genom att övervaka den vård som omhändertagna barn får genom köptjänster och utvärdera förhållandet mellan pris och kvalitet som om det var kommunens egen service. 5. Genom att skapa bättre möjligheter för kommunens socialarbetare att genomföra långvariga kundarbeten. Längre arbetsförhållanden gör det möjligt att man inom barnskyddet lär sig känna familjerna som har behov av hjälp bättre och kan lägga in rätta stödåtgärder. En lägre tröskel inom mentalvården som möjliggör ett tidigare ingripande kan uppnås 1. Genom att ordna mottagning hos en sjukvårdare utan tidsreservering på hälsovårdscentralen för frågor gällande mental hälsa och rusvård. 2. Genom mentalvårdsarbete i skolorna via sjukvårdare (mentalvårdare) och /eller skolpsykologer. Kommunerna måste upphöra med användningen av grundlösa tidsbundna arbetsavtal 1. Om ett arbetsavtal är tidsbundet skall det alltid finnas en laglig grund som vikariat eller annan tillfällig orsak. Att hålla på att förlänga tidsbundna avtal är inte acceptabelt. Servicen för de äldre skall inte vara verksamhetscentrerad utan bli mer kundcentrerad 1. När man gör de ekonomiska beräkningarna skall man ta med kontinuiteten som en aspekt i anskaffningarna av åldringsvården. Med andra ord skall man ur ekonomisk synvinkel ha ett långsiktigt perspektiv och inte tillåta snabba sparåtgärder som i förlängningen medför tilläggskostnader. 2. Serviceverksamhetens innehåll, kvalitet och etik följs upp på samma sätt som ekonomin. 3. De sociala kontakterna eller kontakten till familj och vänner skall bevaras. KD Kvinnornas kommunalvalstema antags på förbundsmöte i Helsingfors Familjevåld och våld i nära relationer samt användning av rusmedel måste föras på tal i social- och hälsovården. 1. För att få igång samtalen kan man ta ibruk en interventionsmodell. 2. Till exempel enligt VISH-projektet i Mellersta-Finlands centralsjukhus. I projektet har man skapat ett mångprofessionellt VISH-team med medlemmar från olika sektorer inom socialtarbete och psykiatrin. Genom VISH-teamet vägleds våldsoffer till en ändamålsenlig tjänst. 3. Frågan om rusmedelsanvändning skall systematiskt tas med i alla social- och hälsovårdstjänster. Dagvården behöver få fler alternativ Många kommuner har problem att kunna erbjuda tillräckligt med dagvårdsplatser samtidigt som många föräldrar önskar kunna sköta barnen hemma. 1. Genom att betala bidrag också för egna över 3-år gamla barn så skulle det vara möjligt att öka antalet familjedagvårdare, vilket också är billigare än att ordna med dagvårdsplatser (Jyväskylä modellen) 2. Hemvårdsstödets kommuntillägg bör tas ibruk.

7 Kristillisdemokraattiset Naiset ry Naiset maailmalla 7 Arabikeväästä eteenpäin Demokratian ja ihmisoikeuksien puute, korruptio ja naisten heikko asema keskeisiä ongelmia. EPP-Women eli Euroopan kansanpuolueen naisjärjestö järjesti Istanbulissa kesäakatemian aiheesta Arabikevät ja naisten rooli. Kokouksessa kuultiin naisten kokemuksia Egyptistä, Libyasta, Tunisiasta ja Marokosta ja käytiin keskusteluja useista Euroopan maista tulleiden naisten kanssa. Konferenssissa erityisen kiinnostuksen kohteena olivat luonnollisesti naisten asemaan liittyvät kysymykset, mutta itse arabikevään kantavana voimana oli eri maissa ollut korruptoituneesta ja itsevaltaisesta hallinnosta eroonpääsy. Tunisia Edustettuina olleista maista Tunisiassa nämä asiat olivat edenneet ehkä parhaiten. Apulaisprofessori Donia Allanin mukaan lukutaitoprosentti on Tunisiassa korkeampi kuin esim. Egyptissä ja parlamentissa on seitsemän puoluetta. Naiset ovat hyvin edustettuina monissa ammattiryhmissä kuten tuomareina ja opettajina ja yliopisto-opiskelijat jakaantuvat melko tasan sukupuolten kesken. Egypti Mielenosoituksiin Egyptissä itsekin osallistunut yliopiston opettaja Nussaiba Ashraf kertoi, että niissä oli edustettuna laajasti eri kansanryhmiä, miehiä ja naisia, köyhiä ja rikkaita. Arabinaisten allianssin puheenjohtaja Hoda Badran kertoi, että naiset ovat alkaneet vähitellen järjestäytyä myös Egyptissä, joskin haasteena on eri roolien yhdistäminen. Oman vaikeutensa tuo myös se, että yli 50 prosenttia naisista on lukutaidottomia ja heidän osuutensa parlamentissa laski aiemmasta ja on nyt vain kaksi prosenttia. Ashraf ja kolmas egyptiläinen Dinia Zakaria antoivat kuitenkin tunnustusta aviomiehilleen, jotka olivat kannustaneet heitä lähtemään vaikuttamaan politiikkaan. Naiset toimivat vaaleissa menestyneessä Vapaus ja oikeus -puolueessa. Libya Libya on eristyneisyydestään huolimatta panostanut jo pitkään koulutukseen. Lukutaidottomuus on vain yhdeksän prosentin tienoilla ja yliopistotutkinnoista naisten osuus on jopa 75 prosenttia. Heistä kuitenkin valtaosa jää kotiin eikä mene töihin. Koulutuksen taso on kuitenkin ollut korruption takia heikko. Libyan Naisten Ääni -järjestön puheenjohtaja Alaa Murabit kertoi keskeisinä haasteina olevan nyt korruption ja turvallisuustilanteen lisäksi tiedonvälityksen. Vain 4 %:lla väestöstä on internet-yhteys, joka sekin on usein hidas ja kallis. Radio sen sijaan tavoittaa paremmin. Vasemmalla Egyptin edustajat ja oikealla EPP-naisten puheenjohtaja MEP Doris Pack Saksasta. Marika Visakorpi Kapunginvaltuutettu Humeira Keskin (vas) ja Marika Visakorpi. Keskin edustaa AK puoluetta 18 miljoonan asukkaan Istanbulissa. Marokko Tutkija Malika Mekouar kertoi Marokossa tilanteen vaihtelevan oleellisesti kaupunkien ja maaseudun välillä. Maaseudulla tytöillä voi olla vaikeuksia kouluun pääsemisessä ja lukutaidottomia onkin siellä naisista yli 50 prosenttia. Mekouar kertoi myös Suomessakin uutisoidusta tapauksesta, jossa raiskattu ja avioliittoon pakotettu nainen teki itsemurhan. Marokon lain mukaan alaikäisen raiskannut mies välttyy rangaistukselta, mikäli menee naimisiin uhrinsa kanssa. Itsemurhan tehneen naisen tapaus johti mielenosoituksiin lain muuttamiseksi ja hallitus on niitä lupaillut. Tulevaisuuden näkymät Vaikka edistystäkin on tapahtunut, on arabimaiden lainsäädännössä monia muitakin länsimaisesta näkökulmasta katsottuna naisia syrjiviä säännöksiä. Nainen perii esimerkiksi yleensä vain puolet siitä, mitä mies, alaikäisten avioliitot ovat käytännössä usein tuomarin luvalla mahdollisia eikä perheväkivaltaa ole juurikaan kriminalisoitu tai kunniaan liittyvistä rikoksista saa lievemmän rangaistuksen. Esiintyjien puheenvuoroista kävi ilmi, että heidän maissaan ollaan ottamassa uusiin perustuslakeihin säädökset, joiden mukaan lainsäädännön perustana tulee olemaan sharia-laki. Tämä herätti vilkasta keskustelua konferenssissa siitä, mitä kirjaus käytännössä tarkoittaa. Luennoitsijat korostivat kyseessä olevan aina sharian tulkinnan, joka heidän mukaansa on ihmisoikeussopimusten mukaista. Konferenssin tavoitteena oli sekä kuunnella arabinaisten omia kokemuksia ja ajatuksia, että tukea heitä demokratian ja naisten oikeuksien tiellä. Luennoitsijat toivoivat tukea naisten kouluttamisessa poliittiseen vaikuttamiseen. Useimmat naiset ovat varsin kokemattomia eivätkö tiedä, miten toimia parlamentissa tai hallituksessa. Kun myös keskustelu miesten kanssa on rajoitettua, ovat koulutus ja kokemukset muista maista arvokkaita. Pohjois-Afrikan maat elävät monien muutosten keskellä. Vaalit ovat tuoneet muutoksia vallanpitäjiin, mutta nähtäväksi jää, mihin suuntaan muutokset johtavat. Lopulta kyse on siitä, mihin suuntaan ihmiset ja kansat itse haluavat kulkea. Vuorovaikutus ja kohtaamiset voivat kuitenkin tuoda uusia näkökulmia puolin ja toisin ja kannustaa myllerrysten keskellä eläneitä demokratian ja ihmisoikeuksien tiellä myönteiseen suuntaan. Marika Visakorpi KD Naisten puheenjohtaja kaupunginvaltuutettu, Jyväskylä Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo tukee Egyptin nuoria naisia Yhteiskunnan levottomuus pahaksi naisille Egyptin naiset haluavat mukaan maan kehittämiseen. Minulla oli mahdollisuus osallistua yhteen Demon järjestämistä keskusteluista egyptiläisten naisten kanssa. Se toteutettiin Skypeyhteydellä Demon toimistolta. Kanssani Suomen päässä osallistui istuntoon vihreiden nuorten edustaja. Tiesin varsin vähän Egyptin naisten tilanteesta ennen tätä kohtaamista. Egyptissä keskusteluun osallistui neljä nuorta naista, jotka kjoko olivat korkeakoulutettuja tai opiskelivat yliopistossa. He eivät siis edustaneet maan naisten keskiarvoa. Naiset kertoivat, että monissa perheissä tyttöjen korkeakoulutukseen ei panosteta, eikä naisten ole helppoa saada työtä. Jos kuitenkin työn onnistuu saamaan, on tavallista, että avioliiton solmimisen jälkeen odotetaan naisen jäävän kotiin. Minulle kiinnostavaa oli kuulla, onko äskettäinen vallankumous muuttanut naisten asemaa millään lailla. Tähän kysymykseen saimme useita vastauksia. Yksi naisista totesi, että naiset olivat aktiivisesti mukana vallankumouksessa ja siten heillä on asema myös tulevaisuuden Egyptissä. Toisaalta todettiin, että vallitseva epävakaus ja levottomuus on pahasta kaikille, mutta suurempi uhka naisille kuin miehille. Kaikki neljä naista halusivat omassa elämässään yhdistää perhe-elämän ja kodin ulkopuolisen työn. He pitivät tärkeänä, että naisilla on mahdollisuus molempiin. Meille nämä naiset esittivät kysymyksen: mitä ongelmia Suomessa voi enää naisilla olla, kun maassamme voi presidentti ja pääministerikin olla nainen. Kerroimme, että ansiot ovat pienemmät ja vakituisen työn saaminen hankalaa erityisesti nuorille naisille, joiden pelätään jäävän äitiyslomalle. Perhe-elämän ja työn yhdistäminen on edelleen vaikeaa. Heitä kiinnostikin kuulla, miten itse olen yhdistänyt viisilapsisen perheen ja työn. Keskustelumme aikana ymmärsin, että päällisin puolin lähestyimme naisten oikeuksia ja naisten asemaa hyvin erilaisesta tilanteesta. Siksi halusin alleviivata kanssasisarilleni Egyptissä, että myös Suomessa on ollut aika, jolloin naisten tasavertaisuus yhteiskunnassa ei ole ollut itsestäänselvyys. Korostin näille naisille, että olemme molemmat samalla tiellä, mutta eri kohdassa: heidän taipaleensa on alkumetreillä kun taas Suomessa on edetty pidemmälle, mutta mitään ei ole saatu äkkiä tai ilmaiseksi. Jaana Shelby Kannustin näitä nuoria naisia kasvattamaan mahdolliset omat tyttärensä niin, etteivät he pidä itseään miehiä vähempiarvoisina. Pyrin itse kasvattamaan neljää tytärtämme niin, että he toiset huomioiden oppivat pitämään omia mahdollisuuksiaan yhtäläisinä muiden kanssa. Tasavertaiset mahdollisuudet ovat koko yhteiskunnan hyväksi niin Egyptissä kuin Suomessakin. Jaana Shelby kaupunginvaltuutettu, Salo Demon ja egyptiläisen Resources for Development Center -järjestön vuoden mittaisen koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten naisten roolia Egyptin demokratiaprosessissa.

8 Arjen asioita KD Naiset, KD:n naisehdokaat ajavat parannuksia arjen elämään Nuoret naiset tavoittelevat korkealle Katharine Shelby, ehdokkana Salossa Toimiva julkinen liikenne tärkeä nuorten elämässä Olen viimeistä vuotta Salon lukiossa ja minulla on kaksoiskansalaisuus. Tunnen olevani maailmankansalainen, sillä ulottuvillani on suuret mahdollisuudet kahdella kokonaisella mantereella. Harrastuksiini kuuluu Euroopan nuorten parlamentti (EYP) ja lukeminen. Olen hyvin kiinnostunut globaaleista asioista, erityisesti ihmisoikeuksista ja konfliktien ratkaisuista. Haluaisin lukion jälkeen hakea opiskelemaan kansainvälistä oikeustiedettä. Syksyni on ollut täynnä EYP:n alueellisen istunnon järjestämistä ja ylioppilaskirjoituksia, sillä valmistun jo nyt syksyllä. Muita kiinnostuksen kohteitani on kirjoittaminen. Miksi lähdit ehdokkaaksi? Lähdin ehdokkaaksi, koska äitini pyysi minua ja minua kiinnosti nähdä käytännössä, miten vaalikampanjointi toimii. Tämä liittyy suurempaan haluuni vaikuttaa positiivisesti maailman ihmisoikeustilanteeseen. Minua suututti myös minulle ja monelle muulle tärkeän bussilinjan lakkauttaminen, kun sitä ei pitänyt edes tehdä. Mihin asioihin haluat vaikuttaa? Kuntapolitiikassa haluaisin vaikuttaa toisen asteen opiskelijoiden oikeuksiin ja julkisen liikenteen järkevöittämiseen. Tämä liittyy suurempaan haluuni vaikuttaa positiivisesti maailman ihmisoikeustilanteeseen ja tunnen, että toiseen asteen opiskelijoita syrjitään epäjärkevällä päätöksillä, kuten bussilinjojen lakkauttamisilla ja opettajien lomauttamisilla. Mitkä nuorten asiat ovat tällä hetkellä kotikunnassasi ajankohtaisia? Kotikunnassani ajankohtaisia asioita ovat juuri julkinen liikenne, nuorisotilojen keskittäminen ja opettajien lomautukset. Mielestäni ne haittaavat suuresti nuorten opiskelurytmiä. Katharine Shelby Ikä 18 v, lukion viimeisellä luokalla Salo Saija Tiilikainen Hilla Ryösö, ehdokkaana Lappeenrannassa Nuoria mukaan päätöksentekoon Liityin KD Nuorten jäseneksi 1,5 vuotta sitten eräässä nuorten hengellisessä tilaisuudessa, jossa KD Nuoret olivat mukana. Hämmästyin, miten helppoa liittyminen oikeastaan oli. Vuosi sitten KD Nuorten puheenjohtaja Aki Ruotsala vieraili Lappeenrannassa ja kertoi mahdollisuudesta lähteä ehdokkaaksi kuntavaaleihin. Silloin se kuitenkin tuntui vielä epätodennäköiseltä. Paikallisosaston puheenjohtaja ja valtuutettu Marjatta Moilanen alkoi sitten soitella minulle jo keväällä ja pyysi miettimään mahdollisuutta asettua kuntavaaliehdokkaaksi. Kesän mittaan ajatus ehdokkuudesta kypsyi ja lupauduin mukaan. Kaupunginvaltuustossa tavoitteeni on olisi toimia nuorena päättäjänä, jolla on omaa kosketuspintaa nuoriin ja kouluelämään. Myös vanhusten asiat ovat läheisiä, samoin toimivat terveyspalvelut. Vaalikampanjan teen opiskelijan nollabudjetilla. Olen saanut kutsun muutaman lukion järjestämään vaalipaneeliin, perustanut oman Facebook-ryhmän, vastannut vaalikoneisiin ja luonut kontakteja eri tahoille. Näin olen saanut paljon perheitä, ystäviä ja tuttuja, jotka on luvanneet jakaa esitteitäni. Nyt on vaan löydettävä mahdollisuus tulostaa halvalla näitä lehtisiä. Lisäksi haitaria soittava veljeni on luvannut lähteä mukaani toreille haitarin kanssa. Paikallisosaston toiminnasta en tiedä vielä paljon, mutta tunnen sieltä muutaman aktiivisen toimijan. Tulevaisuudessa haluan toimia aktiivisemmin KD Nuorissa sekä tosallistua omalla paikkakunnalla paikallisosaston toimintaan. Hilla Ryösö Ikä 18, lukion viimeisellä luokalla Lappeenranta Kristillisdemokraattien 1870 ehdokkaasta naisia on 842 (45,0 prosenttia) ja miehiä 1028 (55,0 prosenttia). Nuoria ehdokkaita, 30 v tai alle, on 207 (11,1 prosenttia). Ruotsinkielisiä ehdokkaita on 158 (8,5 prosenttia. Maahanmuuttajtaustaisia ehdokkaita on 36 (1,9 prosenttia).

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet

Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.- 18.1.2013 Jaana Viemerö, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto Käynnissä edelleen useita samanaikaisia uudistuksia Vammaislainsäädännön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Uudet käytännöt ja muutosprosessin alku kunta- ja aluetasolla

Uudet käytännöt ja muutosprosessin alku kunta- ja aluetasolla Uudet käytännöt ja muutosprosessin alku kunta- ja aluetasolla Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 15.5.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

SOTE-INTEGRAATIO JA UUDET TOIMINTAMALLIT

SOTE-INTEGRAATIO JA UUDET TOIMINTAMALLIT SOTE-INTEGRAATIO JA UUDET TOIMINTAMALLIT Nuori aikuisuus sosiaalisena riskinä Palvelut syrjäytymisen ehkäisijänä Turussa Turun yliopisto 10.3.2016 Aulikki Kananoja ylisosiaalineuvos ESITYKSEN JÄSENNYS

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 188 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Riikka Henttosen ym. talousarvioaloitteesta palvelupaikasta väkivaltaa kokeneille

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve Terveys- ja hyvinvointierot suuria ja kasvussa. Rahoituspohja ja henkilöstöresurssit heikkenevät väestörakenteen muutoksen seurauksena. Palvelujärjestelmä

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien työkokous 10.4.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Nykyiset palvelut eivät

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1059/2005 vp Raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoito Eduskunnan puhemiehelle Suomi on saanut kyseenalaisen kunnian sijoittua maailman kymmenen kärkimaan joukkoon alkoholin

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA

KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA 30.1.2015 Anne Eriksson sosiaalineuvos Tukholman suurlähetystö Vammaispalvelujen valtakunnalliset neuvottelupäivät 29.-30.1.2015 Taustatietoa Ruotsista - asukkaita

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

TAITAVALLA VUOROVAIKUTUKSELLA VAIKUTTAVAMPAA LASTENSUOJELUA

TAITAVALLA VUOROVAIKUTUKSELLA VAIKUTTAVAMPAA LASTENSUOJELUA AIAVALLA VUOROVAIKUUKSELLA VAIKUAVAMPAA LASENSUOJELUA Asiaa kokemusasiantuntijoilta ja yli 200 lastensuojelun työntekijältä! Kohtaaminen on sosiaalityön ydin! 1. Pesäpuu ry:n Syventävä vuorovaikutuskoulutus

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot