Energiatehokkuus Energiatehokkuussopimus Energiakatselmus ESCO palvelu Materiaalitehokkuus. Juha Pakarinen, Motiva Services Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuus Energiatehokkuussopimus Energiakatselmus ESCO palvelu Materiaalitehokkuus. Juha Pakarinen, Motiva Services Oy"

Transkriptio

1 Energiatehokkuus Energiatehokkuussopimus Energiakatselmus ESCO palvelu Materiaalitehokkuus Juha Pakarinen, Motiva Services Oy

2 Yhteistyöverkostot Motivan markkina-asema Energian ja materiaalien loppukäyttäjät Kuluttajat Yritykset Julkishallinto Motiva Julkinen sektori Teollisuus ja palveluntuottajat 2

3 Energian loppukulutus vuosina perusurassa ja tavoiteurassa vuosina TWh 17,8 TWh 37 TWh 300? 200 Tilasto 100 Perusura Tavoite 2020 Visio

4 EU-lähtöiset tavoitteet Kasvihuonekaasupäästöt Kokonaistavoite EU:ssa kasvihuonekaasujen vähentämiselle: 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästötasoon verrattuna (-30 %, jos muut teollisuusmaat mukana) Energiatehokkuus Energiatehokkuuden lisääminen perusuraan verrattuna 20 %:lla kokonaisenergiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä 4

5 EU-lähtöiset tavoitteet Energiapalveludirektiivin mukainen absoluuttinen energiankäytön tehostamistavoite Suomessa on 17,8 TWh/a vuoden 2016 loppuun mennessä, mikä on 9 % keskimääräisestä loppukulutuksesta vuosina Uusiutuvan energian käytön tavoitteet: Uusiutuvien energialähteiden osuus 28 % => 38 % energian loppukulutuksesta Suomessa vuoteen 2020 mennessä 5

6 Energiatehokkuussopimus Vapaaehtoinen sopimus on vaihtoehto ja täydentävä keino määräyksille ja veroille Joustava väline yrityksen tai yhteisön energiatehokkuuden kehittämiseen tavoitteena ominaiskulutusten pienentäminen energiatehokkuuden seuraaminen ja kehittäminen osaksi yritysten ja yhteisöjen arkea energiatehokkuuden huomioiminen hankinnoissa Sopimukseen liityttäessä yritys asettaa itselleen vähintään 9 % tehostamistavoitteen ( ) Ei sanktioita, vaikka tavoitteeseen ei päästäisikään Lisätietoja (mm. liittyneet tahot ja liittymisasiakirjat): Motiva Oy: Juha Pakarinen,

7 Sopimustoiminta Suomessa kattavaa ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYALA LIIKENNE MAATILAT Energiatehokkuussopimus Toimenpideohjelmat Energiatehokkuussopimus Energiaohjelma Energiatehokkuussopimus Toimenpideohjelmat Energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus Energiaohjema Energiavaltainen ala Teollisuus Energiantuotanto Keskisuuret energiankäyttäjät Teollisuus: Elintarvike Kemia Muovi Teknologia Puutuote Palveluala: Kauppa Matkailu- ja ravintolapalvelut Autoala Energiapalvelut Sähkön myynti ja jakelu Kaukolämmitys ja -jäähdytys (KETS) Suuret kunnat ja kuntayhtymät (KEO) Pienet kunnat ja kuntayhtymät (TETS) Toimitilakiinteistöt (VAETS) Vuokraasuntoyhtiöt Höylä III Lämmitysja liikennepolttonesteiden jakelu Öljylämmityskiinteistöt Tavaraliikenne ja logistiikka Joukkoliikenne Maatilat Energiapalveludirektiivin piirissä 7

8 Kunta-alan ja elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset - kattavuus Kunta-alan sopimuksen (KETS+KEO) kattavuus yhteensä noin 63 % Suomen asukasluvusta 2009 mitattuna epävirallinen tavoite vuoden 2010 lopussa oli vähintään 60 % asukasluvulla mitattuna saavutettu kattavuus palvelurakennusten rakennustilavuudella mitattuna yli 60 % Energiavaltainen teollisuus (EVT) 36 yritystä, 138 toimipaikkaa lähes 100% energiankäytöstä, tavoite 100 % Energiantuotanto 32 yritystä, 193 toimipaikkaa yli 95 % sähköntuotannosta, tavoite 80% energiankäytöstä Keskisuuri teollisuus (elintarvike, kemia, muovi, puutuote, teknologia) 142 yritystä, 316 toimipaikkaa vaihtelee toimenpideohjelmittain % energiankäytöstä, keskimäärin 41 % energiankäytöstä, tavoite keskimäärin 61 % Palveluala (kauppa, matkailu- ja ravintolapalvelut, autoala) 32 yritystä, lähes (kauppa 3 yritystä yli toimipaikkaa) kantaluvut energiankäytölle puutuvat, tavoite vaihtelee toimenpideohjelmittain 60-66%, tavoite keskimäärin 60 % Energiapalvelut (sähkön myynti, sähkön jakelu ja kaukolämmön myynti ja erillistuotanto) 80 yritystä, 116 toimipaikkaa vaihtelee toimenpideohjelmittain % sähkön jakelusta/kaukolämmön myynnistä, tavoite 80 % 8

9 Sopimuksessa mukana olemisen etuja yritykselle Energiatehokkuus paranee Energiakustannukset pienenevät / kompensoidaan energian hinnan aiheuttamat kustannukset Ympäristöhaitat pienenevät Katselmustuki Investointituki Ympäristöluvan energiatehokkuusvaatimuksen täyttyminen Yrityskuva paranee Kilpailukyky paranee markkinointi? 9

10 Yrityksen velvoitteet Sopimusjärjestelmän toiminnallisena tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen osaksi Yrityksen käytössä olevia tai käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä..aina, kun se on taloudellisesti, teknisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista.. 10

11 Energiatehokkuussopimuksen tuomat velvoitteet yrityksille = myös hyviä ohjeita asettaa energiankäytön tehostamisen päämäärät määrittelee energiatehokkuustoiminnan vastuut tunnistaa energian käyttönsä selvittämällä toimipaikkakohtaisen energiankulutuksensa energialajeittain (sähkö, lämpö ja polttoaineet) tunnistaa energiankäytön tehostamismahdollisuudet (tekee esim. energiakatselmuksen tai analyysin tai vastaavan) asettaa toimipaikka- tai toimipaikkaryhmäkohtaiset energiankäytön tehostamisen tavoitteet laatii aikataulun kustannustehokkaan energiankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseksi järjestää henkilökunnalleen koulutusta sisällyttää energiatehokkuusohjeet osaksi yrityksen hankintaohjeistusta pyrkii uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon pyrkii tehostamaan kuljetusten ja varastoinnin energiatehokkuutta yhteistyössä alan palveluyritysten kanssa pyrkii lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä arvioi säännöllisesti toimenpiteiden toteutumista + Raportoi vuosittain energiankäytöstään ja tehostamistoimistaan (uusi, verkkopohjainen raportointijärjestelmä) Vuoden kuluessa 2 vuoden kuluessa Lisäksi 11

12 Vuosiraportointi Management system Status 12

13 Energiakatselmukset ja katselmoijan valinta

14 Mikä on energiakatselmus? Energiakatselmus on TEM:n ohjeiden mukaan toteutettu kokonaisvaltainen selvitys kohteen (palvelurakennukset, teollisuus, energia-ala) energian käytöstä ja kaikista kannattavista säästömahdollisuuksista sekä uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksista TEM/ Motivan ohjeiden mukaisesti suoritettuun katselmukseen voi saada tukea 40 % (energia-tehokkuussopimukseen liittyneiden mikroyritysten ja PK-yritysten energiakatselmukset 50 %). Energiakatselmukset toteutetaan Motiva-auktorisoitujen vastuuhenkilöiden valvonnassa yhteistyössä kohteen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. (Huom! mikro- ja pk-yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa) 14

15 Energiakatselmusmallit Rakennukset Kiinteistön energiakatsastus Kiinteistön energiakatselmus lisäksi mm. Kiinteistön seurantakatselmus Teollisuus Teollisuuden energiakatselmus Teollisuuden energia-analyysi Prosessiteollisuuden energia-analyysi Energia-ala Voimalaitoksen energia-analyysi Kaukolämpökatselmus Muut Kuljetusketjujen energiakatselmus Uusiutuvien energioiden kuntakatselmus Paineilmaa tehokkaasti PATE Kylmää tehokkaasti KYTE 15

16 Katselmusmallin valinta Teollisuuskohteissa valinta energian ja veden arvonlisäverottomien vuosikustannusten perusteella: /a => Kiinteistön energiakatsastus /a => Kiinteistön energiakatsastus tai Teollisuuden energiakatselmus /a => Teollisuuden energiakatselmus tai Teollisuuden energia-analyysi /a => Teollisuuden energia-analyysi yli /a =>Teollisuuden energia-analyysi tai Prosessiteollisuuden energia-analyysi Palvelusektorilla valinta rakennuskuutioiden mukaan: alle rm 3 => Kiinteistön energiakatsastus rm 3 => Kiinteistön energiakatsastus tai Kiinteistön energiakatselmus yli rm 3 => Kiinteistön energiakatselmus 16

17 Energiakatselmustoiminnan osapuolet Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n yleisohjeet Motiva Oy ELY-keskukset Tuki Tukihakemus Seurantatiedot Katselmuskohteet TEM:n yleisohjeet Toteutusohjeet Neuvonta, koulutus Laadunvalvonta Markkinointi Seuranta Energiakatselmoijat Yhteistyötahot -puuenergianeuvojat -laitevalmistajat -ym. 17

18 Energiakatselmuksen vaiheet KOHTEIDEN VALINTA JA ESITIEDOT TARJOUSPYYNNÖT JA KATSELMOIJIEN VALINTA ENERGIATUKIHAKEMUS ALOITUSPALAVERI LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN KENTTÄTYÖ JA MITTAUKSET SÄÄSTÖMAHDOLLISUUKSIEN ANALYSOINTI RAPORTOINTI RAPORTIN LUOVUTUSTILAISUUS ENERGIATUEN MAKSATUSSELVITYS TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA 18

19 Katselmustoiminnan käynnistäminen - askelmerkkejä: 1. askel Vastuuhenkilön nimeäminen Tutustuminen katselmustoiminnan yleisohjeisiin (löytyvät Motivan www-sivuilta) Katselmustoiminnan organisoinnin alustava suunnittelu (esim. konsultin työ vs. oman henkilöstön työpanos) Lisätietoja Motivasta ja paikallisesta ELY- keskuksesta Ks. linkki: katselmukset/energiakatselmus_kaynnistamisesta_seurantaan/katselmustoiminna n_kaynnistaminen Motiva: Juha Pakarinen, , 19

20 Katselmustoiminnan käynnistäminen - 2. askel Valitaan katselmoitavat kohteet Valitaanko kaikki vai onko syytä jättää jotain ulkopuolelle? Kerätään seuraavat tiedot valituista kohteista: Tiedot toiminnasta, tuotannosta, prosesseista, tulevaisuudensuunnitelmista = perustiedot + arvio energiankulutuksesta Katselmoitavien kiinteistöjen tilavuus ja pinta-ala Energiankulutustiedot viimeisen vuoden ajalta (saa sähköyhtiöltä) Katselmusmallin valinta teollisuuskohteissa tapahtuu energia- ja vesikustannusten, toiminnan (kiinteistöt vs. prosessit) ja tavoitteiden perusteella. Lisätietoja Motivasta ja paikallisesta ELY- keskuksesta Ks. linkki: katselmukset/energiakatselmus_kaynnistamisesta_seurantaan/katselmuskohteide n_valinta_ja_budjetointi Motiva: Juha Pakarinen, , 20

21 Katselmustoiminnan käynnistäminen - 3. askel Kilpailutetaan ulkopuolinen konsultti (?) Kuinka paljon voidaan tehdä omin voimin? Selvitettävä ennen kilpailutusta: Katselmointikohteen erityistarpeet ja -vaatimukset Oman työn osuus ja resurssointi (Tärkeä erityisesti teollisuusprosesseissa) Konsulttien asiantuntemus ja palvelut. Millaista erikoisosaamista toivotaan? (esim. tietyt prosessit, tehdaspalvelujärjestelmät, kiinteistöt) Lisätietoja Motivasta ja paikallisesta ELY- keksuksesta Ks. linkki (sis. tarjouspyyntömallin): katselmukset/energiakatselmus_kaynnistamisesta_seurantaan/katselmusten_orga nisointi_ja_vastuuhenkiloiden_valinta Huom! Ei saa olla sitovaa sopimusta ennen aloituslupaa ELY-keskukselta! Motiva: Juha Pakarinen, , 21

22 Katselmustoiminnan käynnistäminen - 4. askel Haetaan tuki energiakatselmuksen suorittamiseen Säännöt ovat hieman ristiriitaiset: Katselmusta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä tai aloituslupaa, mutta katselmuksen tekijät (L- ja S- vastuuhenkilöt) tulee olla mainittuna tukihakemuksessa Jos sopimus katselmoijien kanssa on tehtävä, on sen oltava ehdollinen: Mikäli hankkeeseen myönnetään tuki Jos hanke on aloitettava (esim. lämmityskausi yms) ennen tukipätöstä, voi ELYkeskus myöntää aloitusluvan (ei tarkoita välttämättä myönteistä tukipäätöstä) Lisätietoja Motivasta ja paikallisesta ELY- keksuksesta Ks. linkki (sis. tarjouspyyntömallin): katselmukset/energiakatselmus_kaynnistamisesta_seurantaan/katselmusten_orga nisointi_ja_vastuuhenkiloiden_valinta Huom! Ei saa olla sitovaa sopimusta ennen aloituslupaa ELY-keskukselta! Motiva: Juha Pakarinen, , 22

23 Tilaajan ja katselmoijan panos katselmuksessa Yritys Katselmoija Tavoitteet Kohdetuntemus Historia Lähtötiedot Henkilöt Suunnitelmat, ajatukset Laadunvarmistus Tuotannon tuntemus Alan tuntemus Ideat Katselmuskäytännöt Energiatehokkuusosaaminen Kokemukset muista kohteista Auktorisoidut vastuuhenkilöt Tekninen osaaminen Katselmustyökalut Mittalaitteet Tehokas työaika 23

24 Laadunvarmistus katselmusten vastuuhenkilöiden (L, S, P, E) auktorisointi toteutusohjeet, työkalut, katselmoijan käsikirja opastus ja neuvontatyö ohjeistukset ja vaatimukset tilaajille tilaajan laadunvarmistuslomake katselmusraporttien tarkastukset ja palautteet katselmoijille sekä asiakkaille tarvittaessa korjaavat toimenpiteet 24

25 Säästöt, M Case Suomi: Katselmuksissa havaitun energiatehokkuuden potentiaalin toteutuminen teollisussektorilla Teollisuus (energiankulutus > 500 GWh/a): 302 kohdetta 8,0 7,0 Toteutettu Päätetty Harkittu Ei toteuteta Ei tietoa 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Takaisinmaksuaika (vuotta) Juha Pakarinen

26 Katselmuksissa havaittu säästöpotentiaali Palvelusektori Lämmitys: 16 % Sähkö: 7 % Vesi: 7 % Teollisuus (energiankäyttö < 10 GWh/a) Lämmitys: 24 % Sähkö: 8 % Vesi: 12 % Teollisuus (energiankäyttö GWh/a) Lämmitys : 21 % Sähkö : 6 % Vesi : 7 % Teollisuus (energiankäyttö GWh/a) Lämmitys : 12 % Sähkö : 4 % Vesi : 10 % Juha Pakarinen

27 Energiatuki: Energiakatselmukset Tuki energiakatselmuksiin 40 % myönnettävissä kaikille tukikelpoisille yrityksille ja yhteisöille 50 % sopimuksessa mukana oleville kunnille ja mikro- ja pk-yrityksille 60 % sopimuskunnille uusituvan energian kuntakatselmuksiin Tuki on harkinnanvarainen, mutta ei tukiprosentteja yleensä veivata Yleisiä periaatteita ja linjauksia Pelisäännöt ovat hieman hankalat: tukihakemus on jätettävä ennen katselmuksen aloittamista, hakemuksessa on ilmoitettava tekijätaho ja vastuuhenkilöt, mutta aloittamiseksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen Ensisijaisesti hakemus sisään ennen sopimuksen/tilauksen tekemistä ELY-keskus voi myöntää aloitusluvan syytä aina pyytää, jos katselmus on käynnistettävä ennen kuin hankkeeseen saadaan tukipäätös Aloitus ennen tukipäätöstä on aina omalla riskillä TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA 27

28 Energiansäästöhankkeen kuvaus Suositeltavin etenemisjärjestys on teettää ensin energiakatselmus Energiakatselmusraportti toimii investointitukihakemuksen selvitysosana, jos ei ihan sellaisenaan niin pitkälti Aiemmin energiakatselmus tai vastaava selvitys oli investointituen ehtona Tukihakemuksen käsittelijälle tuen tarpeen arviointi on helpompaa, jos nähdään, että investointi on löytynyt säästömahdollisuuksia haettaessa Jos investointitukihakemuksen taustalla ei ole energiakatselmuksessa havaittu ja kuvattu toimenpide on hakemuksen liitteenä oltava hyvä hankekuvaus yksinkertaisessa tapauksessa pari sivua riittää Mitä ollaan tekemässä ja miksi Investoinnin tekninen kuvaus Säästövaikutusten laskenta lähtötietoineen Kustannuserittely TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA 28

29 Oman työn osuus katselmuksessa Energiakatselmuksen työkustannuksista asiakkaan oman työn osuus voi olla Enintään 10 % ilman erillistä selvitystä Enintään 30 % jos tehdään erillinen projektisuunnitelma, jossa työnjako on eritelty Enintään 70 % jos asiakkaan omassa organisaatiossa on auktorisoitu energiakatselmoija, joka toimii hankkeen vastuuhenkilönä Yli 70 % jos molemmat auktorisoidut vastuuhenkilöt ovat asiakkaan omasta organisaatiosta TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA 29

30 Energiatuen hakumenettely Energiatuen hakemiseen tarvittavat lomakkeet ELY-keskusten, TEM:n ja Motivan sivuilta Tukihakemukset toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jonka alueella investointi tai energiakatselmus toteutetaan Jos katselmushankkeessa on usean ELY-keskuksen alueella olevia kohteita toimitetaan tukihakemus siihen ELY-keskukseen, jonka alueella hakijan kotipaikka sijaitsee Kaikki tukihakemukset toimitetaan ELY-keskukseen Energiakatselmushankkeet ja tavanomaisen teknologian investointihankkeet käsitellään ELY-keskuksissa Uuden teknologian hankkeet, yli 3 M investointihankkeet ja yli katselmushankkeet käsitellään TEM:n energiaosastolla - ELY-keskus lähettää nämä hakemukset energiaosastolle Yhteyshenkilö Pirkanmaan ELY-keskuksessa: Tenho Leinonen , TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA 30

31 ESCO- palvelumalli

32 ESCO ESCO-palvelu on sellaista palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-palvelun tarjoajana voi toimia erillinen ESCO-yritys, ESCOtoimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö ja energiatehokkaita laitteita tai järjestelmiä valmistava ja urakoiva yritys Kustannukset maksetaan säästöillä ESCO-palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. ESCO-palveluun liittyy takuu syntyvästä energiasäästöstä Juha Pakarinen

33 Kenelle ESCO sopii? ESCO-palvelu sopii teollisuusyrityksiin sekä julkiselle ja yksityiselle palvelusektorille. ESCO-hankkeille järkeviä kohteita löytyy mm: rakennusten talotekniikkajärjestelmistä teollisuuden käyttöhyödykejärjestelmistä energiantuotannosta Palvelusektorilla on rakennettu esimerkiksi: lämmöntalteenottojärjestelmiä uusittu valaistusta ja säädetty virtaamia Teollisuudessa hyviä ESCO-kohteita ovat esimerkiksi: pumppausten optimoinnit, paineilmajärjestelmien säädöt savukaasujen lämmöntalteenotto Myös uusiutuvan energian hyödyntämistä edistävät hankkeet voidaan toteuttaa ESCO-palveluna. Lisäksi tuotannon materiaalien säästäminen on mahdollista toteuttaa ESCO-palvelun toimintatapaa hyödyntäen. Lähde ja lisätietoja: Juha Pakarinen

34 Hyödyllisiä linkkejä: 1. Energiatehokkuussopimukset 2. Energiakatselmukset 3. Vuosiaportointi minnan_kulmakivet/seuranta_ja_raportointi 4. ESCO 34

35 Materiaalikatselmustoiminnasta

36 Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan kustannussäästöjä tunnistamalla materiaalitehokkuuden parantamiskohteita yrityksissä tuotteiden valmistaminen pienemmillä materiaalipanoksilla ja ympäristövaikutuksilla Toimipaikkalähtöinen tarkastelu (valmistava teollisuus) Sopii parhaiten keskisuurelle teollisuudelle Yleinen toimialasta riippumaton malli 36

37 Materiaalikatselmuksen hyötyjä yrityksille Kokonaiskuva materiaalivirroista saadaan systemaattisesti selville Tuo esiin materiaalien käyttöön liittyvät suorat ja välilliset kustannukset sekä säästömahdollisuudet Tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi toimenpiteiden tuomat hyödyt, toteutettavuus ja säästöt arvioidaan Tuo esille myös tuotantohenkilöstön piilevää tietoa, joka voi olla erittäin arvokasta tehostamiskohteiden tunnistamiseksi Tuottaa tietoa materiaalivirtoihin liittyvistä ympäristönäkökohdista ja tukee jatkuvaa parantamista tältä osin Tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen markkinoinnissa PLAN DO ACT CHECK 37

38 Materiaalikatselmuksen vaiheet Yritys Konsultti Motiva Katselmoijan valinta Aloituspalaveri Lähtötietojen kerääminen ja analysointi Kenttätyö, lisäselvitykset ja mittaukset Tulosten kokoaminen ja arviointi Materiaalivirtalaskelmat ja materiaalitaseet (taulukot + Sankey) Kustannusten kohdentaminen prosesseittain ja eri materiaalivirroille Parannuskohteiden tunnistaminen Ideointityöpaja Konkreettisten parannustoimenpiteiden ideointi Säästöehdotukset ja arvio säästöpotentiaalista Toimenpiteiden toteutettavuuden ja säästöpotentiaalin arviointi Toimenpide-ehdotusten priorisointi Tärkeimpien ehdotusten investointilaskelma ja kannattavuustarkastelu Jatkosuositukset Suositus ensisijaisesti toteutettavista toimenpiteistä Elinkaari- ja alueellinen tarkastus Ehdotukset mahdollisista lisäselvityksistä Raportointi Loppupalaveri raportin hyväksyntä toteutettavien toimenpiteiden valinta Toimenpiteiden toteutus Tulosten seuranta Kuva päivitetty

39 Toteutus Roolit: Konsultti: toteuttaa katselmuksen ja laatii katselmusraportin Yritys: toimittaa lähtötietoja ja osallistuu ideointityöpajaan Motiva: kouluttaa konsultit, huolehtii katselmusmallista sekä laadunvalvonnasta, tulosten seurannasta ja raportoinnista Työaika: konsultti n. 2 htkk, yritys n. 1-2 htvko 39

40 Kokemuksia materiaalikatselmuspiloteista 40

41 Pilottikohteet Oras Oy -metallituoteteollisuus Uponor Oy -muovituoteteollisuus Lumon Oy -parvekelasit ja terassit Kidex Oy -huonekaluteollisuus URV Oy -rautavalimo Kuva: Oras messinkivirrat 41

42 Uponor Oy lähes jätteetön tuotantolaitos Raaka-ainekustannusten osuus 90 % Hukan vähentämisessä säästyy 1450 / muovitonni Kokonaissäästöpotentiaali useita satoja tuhansia euroja vuodessa 42

43 Pilottikatselmusten tuloksia Materiaalivirtojen visuaalinen esitystapa (Sankey) koettu havainnolliseksi Toimenpideideoita tullut kpl/ katselmus Laskennallinen säästöpotentiaali 0,3 1 milj. euroa/ vuosi, josta toteutuu % ensimmäisen vuoden aikana. Materiaalien säästöpotentiaali jopa 30 % Mahdollistaa tarkemman materiaalinkäytön seurannan myös jatkossa yrityksen oma osaaminen kehittyy Jatkuva parantaminen entistä hallitummin kytkentä johtamisjärjestelmään 43

44 Suomen materiaalikatselmusohjelma Materiaalikatselmusohjelman valmistelu Ohjelman käynnistyminen 2013 Ohjelman peruselementtien valmistelu OHJELMAN TAVOITTEET EDISTÄMINEN MARKKINOINTI SÄÄDÖKSET, OHJEISTUS TUKI- POLTIIKKA mahdolliset katselmustuet katselmoijien koulutus ja pätevöityminen tulosten seuranta ja laadunvalvonta OSAPUOLET OHJELMAN HAL- LINNOINTI KATSELMOIJA- KOULUTUS ENERGIAKATSEL- MUSMALLIT VASTUUHENKI- LÖT, PÄTEVYYS SEURANTA LAADUNVARMIS TUS eri toimijoiden roolit KATSELMOIJAN TYÖKALUT Materiaalikatselmustoiminta projektin aikana Materiaalikatselmustoiminnan volyymin kasvu (10-15 kpl vuosien aikana) Koeluonteinen katselmustuki hankkeen budjetista Kuva. Energiakatselmusohjelman 12 peruselementtiä. 44

45 Lisätietoja Motivan www-sivuilta: Case-esimerkkejä: Oras Oy: ikatselmuksella.pdf Uponor Oy: maksaa.pdf Lumon Oy: ntoa_lumon_oy.pdf Ota yhteyttä: Paula Eskola, puh

46 Kiitos! Juha Pakarinen

47 47

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmustoiminnan kehitys 4.3. TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut Risto Larmio, Motiva Oy Sisältö Motiva Energiatehokkuuslaki (isot yritykset) Energiatehokkuussopimus 2016 ja 2017- Energiatehokkuusneuvonta Energiakatselmus pk-yrityksille

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja - katselmukset

Energiatehokkuussopimukset ja - katselmukset Energiatehokkuussopimukset ja - katselmukset 21.9.2011 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Vakka-Suomessa, Uusikaupunki Risto Larmio, Motiva Yhteistyöverkostot Motivan markkina-asema Energian ja materiaalien

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3.

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3. Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta TYKELI taustatyöpaja 4.3.2011, Ulla Suomi Esityksen sisältö Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset

Lisätiedot

Energiatuki. Hakeminen

Energiatuki. Hakeminen Energiatuki Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiansäästön tehostaminen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistäminen, energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentäminen,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Energiakatselmukset kannattavat

Energiakatselmukset kannattavat Energiakatselmukset kannattavat 8.10.2009 Tapio Jalo Esityksen sisältö Mikä on energiakatselmus? Mitä hyötyä on energiakatselmuksesta? Mistä tekijä energiakatselmukseen? Miten teetän energiakatselmuksen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Mitä on materiaalitehokkuus materiaalikatselmustoiminnan esittely

Mitä on materiaalitehokkuus materiaalikatselmustoiminnan esittely Mitä on materiaalitehokkuus materiaalikatselmustoiminnan esittely Muoviteollisuus ry, Ruiskuvalujaoston kokous, Helsinki 17.06.2016 Tommi Lehtisalo, Motiva Oy Mitä on materiaalitehokkuus? Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Energiakatselmukset ja analyysit

Energiakatselmukset ja analyysit Energiakatselmukset ja analyysit energiakatselmusohjelma energiakatselmuksen osapuolet, tavoitteet, toteutus Pertti Koski 23.2.2011 Mikä on työ- ja elinkeinoministeriön tukema energiakatselmus? Energiakatselmus

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus 24.02.2016 YRITYSTEN ENERGIATEHOKKUUS Energian käyttö yrityksissä Energiakatselmus Energiansäästöpotentiaali Energiatuki ja sen hakeminen PIKES palvelut

Lisätiedot

Toimenpiteet kuntien energiatehokkuussopimuksissa - Energiakatselmukset, ESCO palvelu, Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Toimenpiteet kuntien energiatehokkuussopimuksissa - Energiakatselmukset, ESCO palvelu, Uusiutuvan energian kuntakatselmus Toimenpiteet kuntien energiatehokkuussopimuksissa - Energiakatselmukset, ESCO palvelu, Uusiutuvan energian kuntakatselmus Seinäjoen seudun ilmastostrategia 21.11.2011 Pertti Koski Toimenpiteet kuntien

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä

Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä Yrittäjän energia- ja ilmastoseminaari 17.9.2009 Päivi Laitila, Motiva Oy Sisältö Motiva Lähtökohtia energiatehokkuuden kehittämiseen Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Materiaalivirtojen kustannusanalyysin standardi SFS - EN ISO ISO sarjan uudet standardit tutuiksi Paula Eskola, Motiva Oy

Materiaalivirtojen kustannusanalyysin standardi SFS - EN ISO ISO sarjan uudet standardit tutuiksi Paula Eskola, Motiva Oy Materiaalivirtojen kustannusanalyysin standardi SFS - EN ISO 14051 ISO 14000 -sarjan uudet standardit tutuiksi 30.1. Paula Eskola, Motiva Oy Mikä standardi? Materiaalivirtojen kustannusanalyysi = Material

Lisätiedot

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä EK-päivä 31.3.2009 Jyväskylä Asiantuntija Kati Ruohomäki Energia ja ilmasto Sisältö 1. Taustaa 2. Yleistä energiatehokkuussopimuksista 3. Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET 13.12.2011, Arttu Peltonen ENERGIAKATSELMUS Tavoite on vähentää kohteen energian- ja vedenkulutusta, kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä ja näin toteuttaa kansallista

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena EP-TOPO, webinaari 5.4.2017 Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Pentti Puhakka TEM EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

Energiakatselmukset ekotehokkuuden parantajina

Energiakatselmukset ekotehokkuuden parantajina Energiakatselmukset ekotehokkuuden parantajina Ekotehokkuus ja ympäristövastuullisuus yritystoiminnassa Ti 21.11.2006, Mikkeli Motiva Oy, tunnusluvut 2005 2006 (e) Liikevaihto 4,4 M 4,8 M Henkilömäärä

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

Säästöpotentiaalit selville kuljetusketjujen energiakatselmuksilla

Säästöpotentiaalit selville kuljetusketjujen energiakatselmuksilla Säästöpotentiaalit selville kuljetusketjujen energiakatselmuksilla Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa Mikä on kuljetusketjujen energiakatselmus? asiantuntijoiden ja katselmuksen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 https://www.youtube.com/watch?v=nkqhxsuulwe Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 - tuloksia 2 https://www.youtube.com/watch?v=ttpip5evtmo Taustat Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Esityksen sisältö Kuntien energiatehokkuussopimukset Energiakatselmukset

Lisätiedot

Tehokas materiaalinkäyttö parantaa kilpailukykyäsi. Merkittäviä säästöjä uuden Materiaalikatselmuksen avulla

Tehokas materiaalinkäyttö parantaa kilpailukykyäsi. Merkittäviä säästöjä uuden Materiaalikatselmuksen avulla Tehokas materiaalinkäyttö parantaa kilpailukykyäsi Merkittäviä säästöjä uuden Materiaalikatselmuksen avulla Materiaalikatselmus uusi työkalu säästökohteiden tunnistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille Jouni Punnonen ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET OVAT ERINOMAINEN KEINO EDISTÄÄ ELINKEINOELÄMÄN ENERGIATEHOKKUUTTA 2 Teollisuuden energiansäästösopimus

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1 Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Lähilämpöä Teiskossa 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa INVESTOINTITUET LÄMPÖKESKUKSIIN Maatilat Maatalouden investointituki Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Maatiloille suunnattu

Lisätiedot

ENERGIAKATSELMUS KANNATTAA. Säästöjä kunnille ja pk-yrityksille

ENERGIAKATSELMUS KANNATTAA. Säästöjä kunnille ja pk-yrityksille ENERGIAKATSELMUS KANNATTAA Säästöjä kunnille ja pk-yrityksille ENERGIAKATSELMUS tuottaa mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa kohteen energiankulutuksen jakautumisesta paikallistaa energian ja veden

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 33 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä

Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä Hille Hyytiä Aitoja tekoja joka päivä ? Onko yrityksellesi energiatehokkuuden parantamiselle/säästöille määritetty tavoite? Tiedätkö, mikä tavoite on? Tiedätkö,

Lisätiedot

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo Rakennusten energiatalous 26.2.2008 Motiva Oy Johtava asiantuntija Tapio Jalo Energiapalveludirektiivi Voimaantulo 17.5.2006, kansallinen toimeenpano 17.5.2008 mennessä Soveltamisala koko energian loppukäyttö,

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma 2010-2016 21.1.2010

Maatilojen energiaohjelma 2010-2016 21.1.2010 Maatilojen energiaohjelma 2010-2016 21.1.2010 Mistä on kysymys? Maatilojen energiaohjelma on maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluva energiatehokkuussopimus ajanjaksolla 2010 2016 Ohjelman tavoite

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS 2017 2025 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kalevi Luoma Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Terhi Harjulehto 15.3.2012 SISÄLTÖ Energiakolmio-esittely Toimintasuunnitelma-hankkeista - Toimeksianto - Toimintamalli, versiot

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm. Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.fi Maataloussektorin osuus energiankäytöstä Maataloussektorin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön tukeman ENERGIAKATSELMUSTOIMINNAN YLEISOHJEET

Työ- ja elinkeinoministeriön tukeman ENERGIAKATSELMUSTOIMINNAN YLEISOHJEET LIITE 1 Työ- ja elinkeinoministeriön tukeman ENERGIAKATSELMUSTOIMINNAN YLEISOHJEET Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Syyskuu 2015 3 Käsitteitä ja määritelmiä Motiva-energiakatselmus,

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja energiaohjelma (KEO) Oulu Seppo Silvonen seppo.silvonen@motiva.fi Motiva Oy Sisältö KETS- ja KEO-liittymisen kattavuus Liittymismenettely EU-tavoitteet Energiansäästötavoitteet

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden tavoitteellisen parantamisen työkalut. Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuuden tavoitteellisen parantamisen työkalut. Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuuden tavoitteellisen parantamisen työkalut Risto Larmio, Motiva 1. Yleistä A) Motiva Ilmastonmuutos koulutuksen sisältö 2. Teollisuuden energiatehokkuus B) Ajavat tekijät Säästöt Motiva Oy

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1 Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE LIITTEET: ENERGIAKATSELMUS- JA INVESTOINTITUET,

Lisätiedot

Energiakatselmustoiminnan tilannekatsaus 2015

Energiakatselmustoiminnan tilannekatsaus 2015 Energiakatselmustoiminnan tilannekatsaus 2015 Ei julkaista painotuotteena Copyright Motiva Oy, Helsinki, joulukuu 2016 2 Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja sitä edeltänyt Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ENERGIAKATSELMUSTOIMINNAN YLEISOHJEET

ENERGIAKATSELMUSTOIMINNAN YLEISOHJEET LIITE 1 ENERGIAKATSELMUSTOIMINNAN YLEISOHJEET Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Maaliskuu 2013 3 Käsitteitä ja määritelmiä Motiva-energiakatselmus, energiakatselmus Energiakatselmusmalli,

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS Elomatic Oy Kirsi Sivonen 1.10.2009 ELOMATIC ON LAAJA-ALAINEN SUUNNITTELUTOIMISTO Elomatic toimii kone-, prosessi-, energia- ja laivanrakennusteollisuudessa

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus Tavoite ja sisältö Tavoite Tunnetaan malliraportin rakenne Sisältö Kuntakatselmuksen sisältö

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä Eurooppalaiset ja valtakunnalliset energiatehokkuustavoitteet, kuinka yritysten kilpailukykyä voidaan parantaa vähähiilisin ja energiatehokkain ratkaisuin? Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016,

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

Kiinteistönhoitajien energiatehokkuusiltapäivä

Kiinteistönhoitajien energiatehokkuusiltapäivä Kiinteistönhoitajien energiatehokkuusiltapäivä Energiakatselmukset ja energiatehokkuusparannuksilla saavutettavat säästöt Harri Heinaro, Motiva Oy 26.10.2016 1 5 600 000 kuluttajaa 320 000 yritystä 317

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013

Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013 Energiansäästöä katuvalaistuksesta Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013 TEM:n energiatuki Yleistä TEM:n energiatuesta (1/3) Harkinnanvarainen valtionavustus uusiutuvien energialähteiden käytön ja energiatehokkuuden

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus apuun ilmastopäästöjen vähentämisessä. 13.02.2013 Helsingin seudun ilmastoseminaari Motiva Oy, Henrik Österlund

Materiaalitehokkuus apuun ilmastopäästöjen vähentämisessä. 13.02.2013 Helsingin seudun ilmastoseminaari Motiva Oy, Henrik Österlund Materiaalitehokkuus apuun ilmastopäästöjen vähentämisessä 13.02.2013 Helsingin seudun ilmastoseminaari Motiva Oy, Henrik Österlund Materiaalitehokkuuden edistämisen taustatekijät Materiaalikustannukset,

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 2 Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 VAETS vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Energiatehokkuustavoitteet

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖKATSELMUKSET SÄÄSTÖJÄ LÄMMÖNTUOTANNOSTA JA -JAKELUSTA PÖYRY FINLAND OY 28.1.2014 JARKKO OLKINUORA/HENRIK VASAMA

KAUKOLÄMPÖKATSELMUKSET SÄÄSTÖJÄ LÄMMÖNTUOTANNOSTA JA -JAKELUSTA PÖYRY FINLAND OY 28.1.2014 JARKKO OLKINUORA/HENRIK VASAMA KAUKOLÄMPÖKATSELMUKSET SÄÄSTÖJÄ LÄMMÖNTUOTANNOSTA JA -JAKELUSTA 28.1.2014 JARKKO OLKINUORA/HENRIK VASAMA ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. 2. YLEISTÄ ENERGIAKATSELMUKSISTA 3. KAUKOLÄMPÖKATSELMUS 4. SÄÄSTÖT 2 - ENERGIA

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokas Pirkanmaa hanke kuntaseminaari 16.12.2010 Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset energiapalveludirektiivin

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Teollisuuden energiakatselmukset. Aalto-yliopisto, Ene-59.4135 Teollisuuden energia-analyysit 5.11.2015 Lauri Suomalainen

Teollisuuden energiakatselmukset. Aalto-yliopisto, Ene-59.4135 Teollisuuden energia-analyysit 5.11.2015 Lauri Suomalainen Teollisuuden energiakatselmukset Aalto-yliopisto, Ene-59.4135 Teollisuuden energia-analyysit 5.11.2015 Lauri Suomalainen Energiatehokkuus vs. energian säästö Energiatehokkuus Enemmän lopputuotetta vähemmällä

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja energiaohjelma

Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja energiaohjelma Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja energiaohjelma (KEO) Mäntän kaupungintalo, 12.12. 2010 Pertti Koski Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4 2 Energiakatselmus-

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja 1. Maatilojen energiaohjelmaan liittyminen Maatilojen energiaohjelmaan (energiaohjelma) voivat liittyä kaikki maa- ja puutarhatilat (tila). Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET Juha Toivanen, Energiavirasto

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET Juha Toivanen, Energiavirasto ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 Juha Toivanen, Energiavirasto. 3.5.2017 Energiatehokkuussopimukset Suomen ensisijainen valinta EED toimeenpanossa Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki Tervetuloa webinaariin: Uusi energiatehokkuuslaki! ISS on mukana toteuttamassa uuden energiatehokkuuslain vaatimuksia

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4

Lisätiedot

Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä. Erkki Väisänen/Tekes TETS

Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä. Erkki Väisänen/Tekes TETS Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä Erkki Väisänen/Tekes TETS 3.5.2017 MIKÄ? Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

Kustannussäästöjä energiatehokkuuden parantamisesta

Kustannussäästöjä energiatehokkuuden parantamisesta Kustannussäästöjä energiatehokkuuden parantamisesta 24.3.2010 EK-päivä, Oulu Mikael Ohlström Johtava asiantuntija, energia- ja ilmastopolitiikka Elinkeinoelämän keskusliitto EK Sisältö Suomen energiavuosi

Lisätiedot

Teollisuussektorin energiakatselmusten ohjeistus

Teollisuussektorin energiakatselmusten ohjeistus Teollisuussektorin energiakatselmusten ohjeistus 1. Teollisuussektorin energiakatselmusten yleisiä ohjeita 2. Mallisisällysluettelo 3. Esimerkkiraportti 23.10.2009 1 Teollisuussektorin energiakatselmusten

Lisätiedot