ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki"

Transkriptio

1 ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki

2 Tervetuloa webinaariin: Uusi energiatehokkuuslaki! ISS on mukana toteuttamassa uuden energiatehokkuuslain vaatimuksia

3 Vesa Ruusunen, projektipäällikkö Energia- ja ekotehokkuuspalvelut, ISS Jukka Backlund, tuotejohtaja Kiinteistön ylläpitopalvelut, ISS

4 ISS yrityksenä Autamme asiakkaamme heidän omiin päämääriinsä tuottamalla erinomaisia palveluja neljällä ydinosaamisalueellamme: siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalvelut. Kun tunnemme asiakkaan maailman kuin omamme, näistä syntyy asiakkaan näköisiä kokonaispalveluratkaisuja. Työntekijöiden määrä alueittain (noin) Johdamme ihmisiä niin, että heillä on oman toimenkuvansa puitteissa taidot, motivaatio ja valta ratkaista asiakkaan ongelmat sujuvasti. Palveluissamme näkyy henkilökohtainen läsnäolo ja ratkaisukyky The Power of the Human Touch.

5 tuli voimaan uusi ENERGIATEHOKKUUSLAKI, joka velvoittaa suuryritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen mennessä

6 Energiatehokkuuslaki Energiatehokkuuslakia täydentää: VnA Energiakatselmuksista TEM:n asetus kohdekatselmusten raportoinnista Laissa on mahdollisuus useisiin yrityksen energiakatselmuksen korvaaviin menettelyihin SUURYRITYS Suuryritys on sellainen yritys tai konserni, jossa on töissä vähintään 250 työntekijää tai joissa vuosittainen liikevaihto on vähintään 50 miljoonaa euroa ja vuosittainen tase vähintään 43 miljoonaa euroa Lakia valvoo Energiavirasto ja raportit toimitetaan yrityksen toimialan mukaan joko Energiavirastolle tai TraFille Yrityksen energiakatselmus on tehtävä uhkasakon uhalla

7 Uuden Energiatehokkuuslain taustaa o Laki tuo kansalliseen lainsäädäntöön EU:n Energiatehokkuusdirektiivin (EED) o Direktiivi on osa suurempaa energiatehokkuuden parantamiskokonaisuutta, johon liittyy mm. EKO-suunnitteludirektiivi ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (energiatodistus). o Direktiivien ja niihin liittyvän lainsäädännön tavoitteena on varmistaa EU:ssa aiemmin sovittujen 20/20/20 tavoitteiden saavuttaminen o EU:n Energiatehokkuusdirektiivin pohjalta myös muut EU:n maat ovat täytäntöön panneet Suomen Energiatehokkuuslakia vastaavan lainsäädännön. HUOM! EU-maiden lainsäädäntö voi poiketa toisistaan. Huomioitava katselmusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

8 YRITYKSEN ENERGIAKATSELMUS Kokonaisvaltainen katselmus koko yrityksen tai konsernin energiankäytöstä Suomessa

9 Yrityksen energiakatselmus Yrityksen energiakatselmuksessa tarkastellaan koko yrityksen tai konsernin energiankäyttöä Suomessa, ja kartoitetaan tärkeimmät energiatehokkuuden kehittämisen alueet ja kohteet: Kiinteistöjen kuluttama energia, datakeskukset, polttoaineet yms. sekä kulutuksien jakaantuminen o o o o Katselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden määrä suhteutetaan yrityksen energiankäyttöön ja -käyttökohteiden määrään Yrityksen energiakatselmusten tulee olla pätevöityneiden katselmoijien tekemiä Yrityksen energiakatselmus tulee laatia 4 vuoden välein Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään lisäksi mukaan suunnitelma kohdekatselmuksista, jotka sisällytetään seuraavaan yrityksen energiakatselmukseen

10 KOHDEKATSELMUS Yrityksen tai konsernin yhden kohteen katselmus, joka sisältyy osana yrityksen energiakatselmukseen

11 Kohdekatselmus Kohdekatselmuksien vähimmäisvaatimukset: Yrityksen energiakatselmukseen on sisällytettävä kiinteistöjen kohdekatselmuksia seuraavasti: 10 % yrityksen energian käytöstä / 4 vuotta, tai 5-10 % riippuen yrityksen kiinteistöjen lukumäärästä, kuitenkin vähintään 1 kohde Korkeintaan 4 vuotta vanhat Motivan energiakatselmukset täyttävät kohdekatselmuksen vaatimukset Katselmusvelvoitteesta pois luetaan Suomen rajojen ulkopuolella sijaitsevat kiinteistöt Kohteet, jotka ovat alle 500m2 ja energiakustannukset alle /vuosi Yritys saa itse valita katselmoitavat kohteet Mukaan erilaisia energiankäyttökohteita, keskittyen kohteisiin, joissa energiankulutus on korkein, sekä niihin kohteisiin, joissa energiatehokkuudessa on eniten parannettavaa

12 Kohdekatselmus Kohdekatselmuksen tekijöille ei ole asetettu pätevyysvaatimuksia Vaatii kuitenkin ymmärtämystä kiinteistön energiankulutuksesta Tulisi tehdä riippumattomasti Yrityksen katselmoija vastaa kohdekatselmusten laadusta Kohdekatselmuksesta raportoitavat tiedot vastaavat Motivan energiakatselmusmallin raportoitavia tietoja Kohdekatselmuksesta työstetään raportti, jonka sisältö on määritelty TEM:n asetuksessa kohdekatselmusten raportoinnista Kohdekatselmuksen raportti toimitetaan Energiavirastoon EU-DIREKTIIVI Samaa kohdetta ei voi käyttää uudelleen seuraavassa Yrityksen energiakatselmuksessa

13 Katselmuksesta vapautuminen Lain edellyttämästä energiakatselmusvelvoitteesta voi vapautua ottamalla käyttöön sertifioidun ISO energiahallintajärjestelmän, joka sisältää direktiivin mukaisen riittävän katselmointimenettelyn. ottamalla käyttöön sertifioidun ISO ympäristöjärjestelmän täydennettynä Energiatehokkuusjärjestelmä plus (ETJ+) -järjestelmällä. osallistumalla tulevaan vuosille laadittavaan energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Sopimukseen liittyvän suuryrityksen on kuitenkin laadittava energiatehokkuuslaissa määritelty yrityksen energiakatselmus mennessä.

14 YRITYSESIMERKKEJÄ

15 CASE 1: Yritys ei omista kiinteistöjä Yritys ei omista kiinteistöjä, mutta on vuokralla 20 rakennuksessa Työntekijöitä yrityksellä on 300 Ratkaisu: Suuryrityksen määritelmä toteutuu Toteutetaan yrityksen energiakatselmus Kohdekatselmusten määrä lasketaan seuraavan periaatteen mukaan: 10 % yrityksen energian käytöstä / 4 vuotta tai 10 % yrityksen käytössä olevista rakennuksista, eli vähintään 2 kohdetta

16 CASE 2: Palvelualan työvoimavaltainen yritys Yrityksellä on työntekijää Suomessa Yrityksellä on 100 kpl 15 m2 toimipisteitä Yrityksen ajoneuvoilla vuosittain ajettujen kilometrien määrä on km Ratkaisu: Suuryrityksen määritelmä täyttyy Toteutetaan yrityksen energiakatselmus, jossa selvitetään mm. Polttoaineen kulutusta ja jakaumaa sekä esitetään säästö- ja kehitysehdotuksia Kohdekatselmuksia ei tarvitse tehdä

17 CASE 3: Yrityksellä sertifioitu ISO johtamisjärjestelmä Yrityksellä on 1000 työntekijää Yrityksellä on yksi kokonaan omassa käytössä oleva kiinteistö, jossa on iso konesali Yrityksellä on ISO14001 sertifikaatti Ratkaisu: Mietitään haluaako yritys ETJ+ järjestelmän. Työmäärä on todennäköisesti isompi kuin Yrityskatselmuksessa Yrityskatselmus + kohdekatselmus Kohdekatselmus päivitettävä 4 vuoden välein Yrityskatselmuksessa eriteltävä kulutukset: konesalisähkö, muu sähkö, lämpö, vesi

18 Yhteenveto: Laki pähkinänkuoressa LAKI PÄHKINÄNKUORESSA: voimaan astunut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuryritykset laatimaan energiakatselmuksen mennessä. Yrityksen energiakatselmus tulee jatkossa laatia 4 vuoden välein. Siihen on sisällytettävä kiinteistöjen kohdekatselmuksia lain vaatimin perustein.

19 Miten ISS voi auttaa?

20 ISS:n ratkaisu ISS:LLÄ ON YLI 10 PÄTEVÖITYNYTTÄ KATSELMOIJAA ISS voi ottaa vastuun yrityksen katselmuksen, sekä kiinteistöjen katselmuksien tekemisestä. Asiakkaiden kohteet ovat ISS:lle jo tuttuja ja monesti ISS:llä on paljon valmista materiaalia katselmuksissa hyödynnettäväksi. ISS voi ottaa vastuun katselmuksissa havaittujen kannattavien toimenpiteiden tekemisestä. Yhteistyöllä parhaisiin lopputuloksiin ISS Palvelut Oy ja ISS Proko Oy tekevät katselmukset yhteistyössä

21 ISS:n ratkaisu Toteutamme yrityksen energiakatselmukset ammattitaidolla: Valtakunnallinen kattavuus Katselmuksista yli 15 vuoden ja satojen kiinteistöjen kokemus Säästöinvestointien Esco rahoitukset Teollisuuden katselmuksissa teemme yhteistyötä AEL:n kanssa Katselmustoiminnasta saatavat hyödyt voidaan jakaa lyhyen ja pitkän aikavälin hyötyihin: LYHYEN AIKAVÄLIN HYÖDYT: Käyttötoimin tehtävät säästöt Pienet vikakorjaukset Kiinteistönkäyttäjien toimenpiteet Toteutetaan kiinteistön ammattitaitoisella ylläpidolla PITKÄN AIKAVÄLIN HYÖDYT: Energiansäästöinvestoinnit Perusparannuksen yhteydessä tehtävät muutokset Johtavat pysyviin korjauksiin tai tasomuutoksiin

22 ISS:n ratkaisu Kiinteistön ylläpitopalveluilla energiakatselmuksessa havaittujen toimenpiteiden toteutus Palveluverkostomme kattaa koko Suomen Olemassa oleva tuntemus asiakkaidemme kohteista Toteutamme energiakatselmuksessa havaitut ja asiakkaan kanssa sovittavat toimenpiteet omilla osaajillamme: Sähkötekniikka Kylmätekniikka Rakennusautomaatio Kiinteistökorjaus Tele- ja turvajärjestelmät Paloturvallisuus Lämpö-, vesi- ja viemäritekniikka Ilmanvaihtojärjestelmät Osaamisellamme hallitsemme rakennusten koko taloteknisen kokonaisuuden.

23 ISS:n ratkaisu ISS ottaa kokonaisvastuun energiatehokkuuslain vaatimuksista 1) Ota yhteyttä nykyiseen asiakasvastaavaasi tai ISS myyntiin 2) ISS asiantuntijat ovat käytössäsi, kun ratkaistaan energiatehokkuuslain vaatimusten täyttämistä Sinun yrityksesi kohdalla. 3) Toteutetaan yrityksen energiakatselmus, mikäli velvoitteesta vapauttavia menetelmiä ei ole järkevää soveltaa yrityksesi osalta 4) Katselmuksen loppuraportin esittely asiakkaalle ja energiakatselmuksessa havaittujen toimenpiteiden toteutuksesta sopiminen 5) ISS:n paikallinen asiakasorganisaatio ja tekniset asiantuntijat toteuttavat sovitut toimenpiteet osana kohteen suunniteltuja huoltoja tai erillisinä energiansäästöinvestointeina Mahdollisuus myös investointien toteutukseen ja rahoitukseen yhdessä ISS:n kanssa Energiatehokkuus ja olosuhteiden hallinta osaksi kohteen päivittäistä ylläpitoa ISS Palveluiden kokonaisvaltaisella palveluratkaisulla

24 Ota yhteyttä! Haluatko tietää miten yrityksesi kannattaa edetä? Ota yhteyttä omaan asiakasvastaavaasi tai ISS:n myyntiin

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 7.11.2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ENERGIAKATSELMUKSISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 7.11.2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ENERGIAKATSELMUKSISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 7.11.2014 Outi Kumpuvaara LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ENERGIAKATSELMUKSISTA 1 Esityksen pääasiallinen sisältö 2 Nykytila 3 Ehdotetut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1429/2014 Energiatehokkuuslaki. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1429/2014 Energiatehokkuuslaki. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1429/2014 Energiatehokkuuslaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä Suomen ympäristö 454 Eero Siitonen, Mika Pohjonen, Lea Gynther, Pertti Koski Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä HELSINKI 2001 Ympäristöministeriö 1... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Suomen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 19.4.2012 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta ja rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 versio I 30.1.2014 POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1 Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE LIITTEET: ENERGIAKATSELMUS- JA INVESTOINTITUET,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta 6.4.013 Säätytalo EU:n 0 % energiansäästötavoite 00 Energiansäästötavoite Kasvihuonekaasujen vähentämistavoite Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto 12.11.2012

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto 12.11.2012 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano Suomessa Heikki Väisänen Energiaosasto 12.11.2012 EED:n tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman 20 % energiansäästötavoitteen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1/17 Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 Kirsi Sivonen Kangasvuorentie 10 FIN-40320 JYVÄSKYLÄ FINLAND p. 014 33 88 496 5.1.2012 TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot