KAUKOLÄMPÖKATSELMUKSET SÄÄSTÖJÄ LÄMMÖNTUOTANNOSTA JA -JAKELUSTA PÖYRY FINLAND OY JARKKO OLKINUORA/HENRIK VASAMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKOLÄMPÖKATSELMUKSET SÄÄSTÖJÄ LÄMMÖNTUOTANNOSTA JA -JAKELUSTA PÖYRY FINLAND OY 28.1.2014 JARKKO OLKINUORA/HENRIK VASAMA"

Transkriptio

1 KAUKOLÄMPÖKATSELMUKSET SÄÄSTÖJÄ LÄMMÖNTUOTANNOSTA JA -JAKELUSTA JARKKO OLKINUORA/HENRIK VASAMA

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ YLEISTÄ ENERGIAKATSELMUKSISTA 3. KAUKOLÄMPÖKATSELMUS 4. SÄÄSTÖT 2

3 - ENERGIA PROJEKTIKEHITYS (LÄMPÖVOIMA SEKÄ KAUKOLÄMPÖ JA -KYLMÄ) 16 henkilöä Kaukolämpöverkostojen hydraulisia mallinnuksia Kaukokylmäselvityksiä ja esisuunnittelua Kunnallisten lämpölaitosten kannattavuusselvityksiä ja esisuunnittelua TEHOKKUUS- JA MITTAUSPALVELUT 30 henkilöä >100 projektia vuosittain Yli 30 energia-auditointia / tehokkuusprojektia vuosittain Projektit teollisuudessa ja energia-alalla Turbiini- ja kattilamittaukset 3

4 ESITYKSEN SISÄLTÖ YLEISTÄ ENERGIAKATSELMUKSISTA 3. KAUKOLÄMPÖKATSELMUS 4. SÄÄSTÖT 4

5 TEM JA MOTIVA ENERGIAKATSELMUSTOIMINNASSA Työ- ja elinkeinoministeriö ja Motiva ovat kehittäneet teollisuuteen, kaukolämpö- ja voimalaitosalalle sekä palvelualan kohteille yhtenäiset energiakatselmusmenettelyt TEM:n tukemat energia-katselmukset ja analyysit toteutetaan katselmusmallien ja ohjeiden mukaisesti. Toteuttajilta vaaditaan Motivan auktorisointi. TEM:n ohjeiden mukaisesti suoritettuun energiakatselmukseen kuuluu kaikkien energiamuotojen lisäksi veden käytön tehostamiskohteiden analysointi Uusiutuvien energianlähteiden käytön mahdollisuus ja kannattavuus 5

6 TEM TUKEE ENERGIAKATSELMUKSIA TEM tukee kotimaisten energiakatselmusten toteuttamista Tuen enimmäismäärä on 40 % kustannuksista. Poikkeuksena energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneet kunnat, kuntayhtymät ja pk-yritykset, joilla tuki voi olla 50 % kustannuksista. Energiansäästösopimukseen liittyneet yritykset voivat lisäksi saada investointitukea 6

7 MIKÄ ON ENERGIAKATSELMUS? Kokonaisvaltainen selvitystyö tuotantolaitoksen energiankäytöstä sekä kaikista kannattavista säästömahdollisuuksista Energiakatselmuksissa eri alojen asiantuntijat Perehtyvät kohteen energiankäyttöön Selvittävät mahdollisuudet energiantuotannon ja -käytön tehostamiseksi Analysoivat uusiutuvien energianlähteiden käyttömahdollisuudet Laativat toimenpide-ehdotukset 7

8 ENERGIAKATSELMUSTYÖN SISÄLTÖ Energiakatselmuksissa ja -analyyseissa selvitetään Kohteen energiankäytön nykytila ja tehokkuus Energiankäytön säästöpotentiaali Energian kustannussäästöpotentiaali Toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi ja kohteen energia- ja vesikustannusten pienentämiseksi Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi ja syventäviksi analyyseiksi. 8

9 ESITYKSEN SISÄLTÖ YLEISTÄ ENERGIAKATSELMUKSISTA 3. KAUKOLÄMPÖKATSELMUS 4. SÄÄSTÖT 9

10 ENERGIAKATSELMUSMALLIT Energiantuotanto Voimalaitoksen energia-analyysi Kaukolämpölaitosten energiakatselmus Raskas prosessiteollisuus Keskiraskas teollisuus PK-teollisuus Palvelualojen pienet kohteet Palvelualojen suuret kohteet Prosessiteollisuuden energia-analyysi Kiinteistön energiakatselmus Teollisuuden energiaanalyysi Energiakatselmusohjelma Teollisuuden energiakatselmus Energiakatsastus Käyttöönottokatselmus Seurantakatselmus ENERGIANSÄÄSTÖSOPIMUKSET KAUPALLISET KATSELMUKSET Paineilmasyyni Teoll. seurantakatselmukset Pumppusyyni Kerrostalot Energiakatselmus Ympäristöministeriön tukema toiminta Pientalot TEM:n tukema energiakatselmusmalli Ei katselmustukea 10

11 ESIMERKKI KAUKOLÄMPÖKATSELMUKSEN RAKENTEESTA 1. Esipuhe 2. Yhteenveto kaukolämpötoiminnan energiataloudesta ja ehdotetuista säästötoimenpiteistä 3. Perustiedot 4. Säästömahdollisuudet lämmön tuotannossa ja hankinnassa 5. Hyötysuhdemittaukset 6. Säästömahdollisuudet kaukolämpöverkossa 7. Kaukolämpöasiakkaisiin liittyvät säästömahdollisuudet 8. Muut säästömahdollisuudet 11

12 MOTIVAN KAUKOLÄMPÖKATSELMUS-MALLI Kaukolämpökatselmukselle on sisällöllisesti kolme vaihtoehtoa: A. Koko kaukolämpöverkon ja siihen liittyvien energiantuotantolaitosten katselmointi B. Huippu- ja varalämpökeskusten sekä kaukolämpöverkon katselmointi silloin, kun peruskuormalaitokset ovat yhteistuotannossa ja kuuluvat Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiantuotannon toimenpideohjelman piiriin. C. Vaihtoehto B täydennettynä tuotannon järjestelmäoptimoinnilla sillä edellytyksellä, että verkossa myydyn energiamäärän tulee olla yli 16 GWh/a. Kaukolämpökatselmuksessa vastuuhenkilöinä voivat toimia Motivan auktorisoimat energiakatselmoijat (lämpö-katselmoija (L) tai sähkö-katselmoija (S)) tai myös Motivan hyväksymät niin sanotut hakijavastuuhenkilöt. 12

13 KONSULTIN TYÖ JA ASIAKKAAN OMAN TYÖN OSUUS Energiakatselmuksen ja energia-analyysin työkustannuksista voi asiakkaan oman työn osuus olla 10 % 10 % ilman erillistä selvitystä jopa 30 % projektisuunnitelmalla 1 x auktorisoitu energiakatselmoija o jopa 70 % 90 % 2 x auktorisoitu energiakatselmoija o yli 70 % Lähtökohtaisesti oletetaan, että Motiva-mallin mukaisen katselmustyön suorittaa organisaation ulkopuolinen konsultti 70 % 30 % 13

14 ESIMERKKI KUSTANNUSTEN JAKAUTUMISESTA Myynti 1500 GWh Huippu- ja varavoima 345 MW -vuotuinen lämmöntuotanto "huippareilla" 380 GWh Analyysi B Hyväksytyt katsemointikustannukset - kl-verkko huippu- ja varalämpökeskukset Analyysi C Järjestelmäoptimointi Analyysi B+C TEM-tuki 50 % Rahoitus Työnjako ja kustannus TEM tuki Tilaajan oma rahoitus Tilaaja 30 % Konsultti 70 % Yhteensä 100 %

15 ENERGIA-ANALYYSIPROJEKTIN ETENEMINEN Energiatukihakemus ELY-keskukseen Aloituspalaveri Yhteistyö, koordinointi ja aikataulu Tilaajan erityistavoitteet ja erityistarpeet Työn rajaukset, painotukset ja toteutuksen erityistarpeet Perustietojen kartoitus Energian käyttö-tiedot 3 5 vuodelta Pää- ja ala-mittaukset, hankinta- ja kulutusraportointi Energian kustannusrakenne tarkasteluvuodelta Suunnittelu- käyttöja huoltoasiakirjat Prosessikuvaukset ja -kaaviot Aikaisemmat selvitykset ja mittaukset Kenttätyö Tuotantoprosessit Apujärjestelmät (esim. paineilma) Kiinteistötekniset järjestelmät Mittaukset Muut selvitykset 15

16 ENERGIA-ANALYYSIPROJEKTIN ETENEMINEN Tiedon analysointi Energian kulutus-jakaumat ja taseet Ohjausten, käytön ja toimintatapojen tehokkuus Talteenotto- ja tehostamismahdollisuudet Säästöpotentiaalin kartoitus ja säästö-toimenpiteiden ideointi Säästöjen ja investointien laskeminen, taloudellisuus Tulostus ja raportointi Energiankäytön nykytila Energiansäästön toimenpide-ehdotukset ja muut ehdotukset Tulosten esittely ja loppuraportin luovutus Maksatushakemus ja raportti ELY-keskukseen Jatkotoimet tehtaalla Säästö-toimenpiteiden toteutus ja seuranta Mahdolliset jatkoselvitykset Jatkotoimet Motivassa Laadunvarmistus Tallennus tietokantaan Etenemisen seuranta Asiakkaan kommentit 16

17 SUORITETTUJA KAUKOLÄMPÖKATSELMUKSIA ET:n jäsenrekisterissä on yli 100 kaukolämpöyritystä Tuleva energiatehokkuusdirektiivi tulee vaatimaan säännöllisin väliajoin toistettavia katselmuksia Motivan kaukolämpökatselmukset 10 Katselmusten määrä (kpl)

18 MITEN KARTALLE KL- JÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA? TUNNUSLUKUJEN AVULLA TIETOA KL- JÄRJESTELMÄSTÄ KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄN KOKO KAUKOLÄMPÖKUOMAN MUKAAN (L) Verkostohäviöt (%) Lämmön tuotannon (ja oston) hyötysuhde (%) Vuotuinen kokonaistehokkuus (%) Lisäveden kulutus (lisäveden kulutus/ verkoston tilavuus) Pumppauksen tehokkuus (pumppaussähkö / toimitettu lämpö, kwh/mwh) Verkoston tehokkuus (Kaukolämpökuorma / verkon kok.pituus, MW/km) L < 5 MW 5 MW < L < 10 MW 10 MW < L < 30 MW 30 MW < L < 80 MW 80 MW < L < 200 MW 200 MW < L < 1000 MW L > 1000 MW 11.9 % 11.4 % 11.2 % 9.9 % 9.6 % 8.8 % 5.1 % 88.4 % 87.5 % 90.0 % 90.3 % 92.1 % 91.6 % 88.6 % 77.9 % 77.5 % 79.9 % 81.4 % 83.3 % 83.5 % 84.1 %

19 ESITYKSEN SISÄLTÖ YLEISTÄ ENERGIAKATSELMUKSISTA 3. KAUKOLÄMPÖKATSELMUS 4. SÄÄSTÖT 19

20 TYYPILLISIÄ SÄÄSTÖKOHTEITA LÄMMÖN TUOTANNOSSA Ajojärjestyksen optimointi Pumppujen ja puhaltimien käytön optimointi Apulauhduttimen ja ulospuhallusten optimointi Nuohouksen optimointi JUP LTO Öljysäiliön lämmitys Paineilman käytön optimointi Käyttömittarien kalibrointi Eristykset Valaistukset ja niiden ohjaus Kiinteistöjen lämmitys Polttoaineratkaisut Lämmönsiirtopintojen lisäys Kattiloiden lämpimänäpito 20

21 LÄMMÖN TUOTANNON OPTIMOINTI 1(2) 21

22 LÄMMÖN TUOTANNON OPTIMOINTI 2(2) LÄMMÖN TUOTANNON SÄÄTÖPERIAATTEET VOIMALAITOS LK1 LK2 Voimalaitos yksin päällä SÄÄTÖ - - Voimalaitos sekä LK1 päällä VAKIO SÄÄTÖ - Voimalaitos sekä LK1 ja LK2 päällä VAKIO VAKIO SÄÄTÖ 22

23 PAINEILMAN TUOTANNON OPTIMOINTI 23

24 TYYPILLISIÄ SÄÄSTÖKOHTEITA LÄMMÖNJAKELUSSA Verkoston lämpöhäviöt: Vaihteluväli 8-20% (vuotuiset lämpöhäviöt) Normiarvo Suomessa 12-14% Riippuu verkoston tehotiheydestä ja geometriasta ja lämpötilatasoista Verkoston vuodot: Vaihteluväli 0,5-5 vaihtoa vuodessa Normiarvo 1-2 Riippuu verkoston iästä, putkityypeistä sekä asennusten laadusta luvun putkityypeistä on jo päästy eroon Vuotojen määrää tulee valvoa jatkuvasti Vikatiheyttä on seurattava ja verrattava ET:n tilastoihin Putkien uusimisstrategian tekeminen on suositeltavaa, viimeistään kun verkoston keski-ikä ylittää 40 vuotta 24

25 TYYPILLISIÄ SÄÄSTÖKOHTEITA LÄMMÖNJAKELUSSA Verkoston pullonkaulat: Normaali painehäviö ei saisi ylittää 0,5 bar/km, mutta kun verkosto uusiutuu jatkuvasti, voi syntyä pullonkauloja Seurauksena pumppauskustannusten nousu Pullonkaulojen identifiointi: Haastattelut, painemittaukset, mallinnus Toimenpiteet: verkosto-osuuden siirtokapasiteetin parantaminen uusimalla putki, lisäämällä rinnakkainen putki tai uudelleen reitityksillä (silmukka-rakenteet) Uusien asiakkaiden lämmönmyyntitiheys: Verkoston laajentuessa tulee analysoida ja yrittää maksimoida uusien putkiosuuksien lämmönmyyntitiheys (MW/km) 25

26 TYYPILLISIÄ SÄÄSTÖKOHTEITA LÄMMÖNJAKELUSSA Pumppaus: Selvin yksittäinen säästökohde, jonka identifiointi on nopeaa sekä korjaavat toimenpiteet ja säästö nopeasti toteutettavissa ET:n tutkimusraportti Energiatehokkuusselvitys kaukolämmityksen pumppausjärjestelyistä (Pöyry 2009) (löytyy mm. Motivan sivuilta) Energiatehokkuusselvitys kaukolämmityksen pumppausjärjestelyistä Pumppauksen ominaissähkönkulutus: o normi 0,5% kaukolämmön hankinnasta o 1%, vaikka tehotiheys alittaisi 3 GWh/km Toimenpiteitä o Pumppumitoituksen tarkistaminen nykytilanteeseen o Kierrosluvun säätö o Välipumppausten optimointi o Pumppausten symmetrian hallinta 26

27 HYÖDYT KATSELMUSTOIMINNASTA ENERGIAN SÄÄSTÖ SEKÄ TALOUDELLISET HYÖDYT PÄÄSTÖJEN HALLINTA PARANTUNUT DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI PEREHTYMINEN OMAAN JÄRJESTELMÄÄN SÄÄTÖJEN (mahdollinen) PARANTUMINEN KÄYTTÖHENKILÖKUNNAN TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN ILMAPIIRIN MUUTOS JATKUVAAN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEEN 27

28 YHTEYSTIEDOT: HENRIK VASAMA ASIANTUNTIJA; KAUKOLÄMPÖ JA KAUKOKYLMÄ

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

Teollisuussektorin energiakatselmusten ohjeistus

Teollisuussektorin energiakatselmusten ohjeistus Teollisuussektorin energiakatselmusten ohjeistus 1. Teollisuussektorin energiakatselmusten yleisiä ohjeita 2. Mallisisällysluettelo 3. Esimerkkiraportti 23.10.2009 1 Teollisuussektorin energiakatselmusten

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011 Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa Bioenergian ajankohtaispäivä Rovaniemi 25.1.2011 Motiva Oy on asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Lisätiedot

Voimalaitoksen energia-analyysi

Voimalaitoksen energia-analyysi Voimalaitoksen energia-analyysi 1 Voimalaitoksen energia-analyysi Tekijät: Pertti Koski, Tuomas Timonen, Kimmo Kohtamäki ja Markku Suominen, Electrowatt-Ekono Oy ISBN 952-5304-15-9 ISSN 1456-4483 Copyright

Lisätiedot

Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä. Energia-analyysi. Teollisuus. Energiatehokkuus. Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä

Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä. Energia-analyysi. Teollisuus. Energiatehokkuus. Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Energia-analyysi Teollisuus Energiatehokkuus Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Energiakatselmuksen tarkennetut toteutusohjeet 11/2011 H&L-siirtojärjestelmän katselmuksen tarkennetut

Lisätiedot

KUNTAKATSELMUS. Jussi Heinimö ja Eero Jäppinen, YTI-tutkimuskeskus Timo Holmberg, Martti Veuro ja Tiina Pajunen, Rejlers Oy. Päiväys: 17.5.

KUNTAKATSELMUS. Jussi Heinimö ja Eero Jäppinen, YTI-tutkimuskeskus Timo Holmberg, Martti Veuro ja Tiina Pajunen, Rejlers Oy. Päiväys: 17.5. KUNTAKATSELMUS 1 KUNTAKATSELMUS Tekijät: Jussi Heinimö ja Eero Jäppinen, YTI-tutkimuskeskus Timo Holmberg, Martti Veuro ja Tiina Pajunen, Rejlers Oy Päiväys: 17.5.2004 2 Sisällysluettelo Osa 1 Osa 2 Osa

Lisätiedot

ENERGIATUKIHAKEMUS SELVITYSHANKKEESEEN VNA 1063/2012 energiatuesta, mom. 32.60.40

ENERGIATUKIHAKEMUS SELVITYSHANKKEESEEN VNA 1063/2012 energiatuesta, mom. 32.60.40 Tukea voidaan hakea vain, jos tuella on merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen. Energiatukea selvitykseen on haettava ennen hankkeen aloittamista. Selvityshankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1 Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE LIITTEET: ENERGIAKATSELMUS- JA INVESTOINTITUET,

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: POSELY/0157/05.02.09/2013 Päätöksen päivämäärä: 17.12.2013 MOTIVA-ENERGIAKATSELMUS

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys 1 Energiansäästö ja uusiutuvat energialähteet... 2 2 ESCO ja sen hyödyt... 2 3 Mihin ESCO soveltuu... 3 4 Miten ESCO toteutetaan kunnassa... 3 1 Energiansäästö ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN TOTEUTUS Elomatic Oy Kirsi Sivonen 1.10.2009 ELOMATIC ON LAAJA-ALAINEN SUUNNITTELUTOIMISTO Elomatic toimii kone-, prosessi-, energia- ja laivanrakennusteollisuudessa

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 1(43) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY0230/05.02.09/2011 Päätöksen päivämäärä: 17.1.2011 Katselmuksen tilaaja: Janakkalan kunta

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmointi

Kiinteistön energiakatselmointi Kiinteistön energiakatselmointi Asko Ojaniemi Benet Oy 1 Katselmustoiminta Katselmustoimintaa tehdään sekä liikekiinteistöille, toimistoille, asuinkiinteistöille sekä teollisuudelle Motiva on julkaissut

Lisätiedot