Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan"

Transkriptio

1 1 Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE LIITTEET: ENERGIAKATSELMUS- JA INVESTOINTITUET, MITEN LIIKKEELLE Tässä ohjeessa käydään läpi paitsi lomakkeiden täyttöohjeet, myös ohjeet siitä, mitä eri asiat tarkoittavat. Mikäli jokin asia ei selviä ja herää kysymyksiä, ole hyvä ota yhteyttä Hannu Hakalaan MaRassa, puh tai sähköposti hannu.hakala(at)mara.fi. Sisällysluettelo: 1. Asiakirjat 2. Liittymisasiakirja 3. MaRan toimenpideohjelma 4. Liittymisasiakirjan täyttäminen 5. Raportointi ja MaRan raportointimaksu 6. Sopimusjärjestelmästä irtisanoutuminen 7. Yrityksen velvoitteiden täyttäminen 8. Energiasopimusten tunnuksen (merkin) käyttö 9. TEM:in tuet energiakatselmuksiin ja/tai investointeihin 10. Lisätietoja, neuvontaa, apua ja vastauksia kysymyksiin 11. Liite1: Energiakatselmustuet (lähde Motiva) 12. Liite 2: Investointituet (lähde Motiva) 13. Liite 3: Miten liikkeelle? 1. Asiakirjat Asiakirjoja on kaksi, varsinainen liittymisasikirja ja siihen liittyvä MaRan toimenpideohjelma. 2. Liittymisasiakirja Liittymisasiakirjan allekirjoittamalla yritys liittyy sopimusjärjestelmään ja sitoutuu MaRan toimenpideohjelmaan. Liittyminen tulee voimaan, kun MaRa on merkinnyt

2 2 yrityksen liittymisrekisteriin. Sopimusjärjestelmä on käynnistynyt ja on voimassa saakka. Tämän sopimusjärjestelmän viimeinen raportointi tehdään helmikuussa Yritys täyttää ja allekirjoittaa liittymisasiakirjoja kaksi samanlaista kappaletta. Liittymisasiakirjassa on kolme sivua, kaikilla sivuilla kysytyt tiedot tulee täyttää. Sivulla kolme kysytään toimipaikkoja ja rakennustilavuutta. Myös nämä tiedot on aina täytettävä. Kumpikin allekirjoitettu liittymisasiakirja postitetaan MaRaan. Toinen palautetaan yritykselle sen jälkeen, kun se on käsitelty ja allekirjoitettu MaRassa. Osoite on: MaRa ry Hannu Hakala Merimiehenkatu Helsinki Liittymisasiakirjan voi tulostaa netistä MaRa toimittaa kopion liittymisasiakirjasta Motivaan ja TEM:iin. 3. MaRan toimenpideohjelma MaRan toimenpideohjelmassa kuvataan eri sopimusosapuolien velvoitteet. Sopimusosapuolet ovat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM eli Ministeriö), Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (Toimialaliitto) ja järjestelmään liittyvä yritys (Yritys). Yrityksen velvoitteet on esitetty toimenpideohjelman kohdassa 2.3. Liittyessään ohjelmaan yritys sitoutuu näiden velvoitteiden toteuttamiseen. MaRa ylläpitää liittymisrekisteriä ja energiayhteyshenkilöiden rekisteriä osana jäsenrekisteriään. Kaikki Maralle luovutettavat tiedot ovat luottamuksellisia, samoin TEM:n toimeksiannosta Motiva Oy:n hallinnoimaan raportointijärjestelmään tallennetut tiedot. Yksittäisten yritysten tietoja ei julkaista eikä anneta muille osapuolille ilman yrityksen lupaa. 4. Liittymisasiakirjan täyttäminen Sivu 1: Kohta 1: kirjoitetaan liittyvän yrityksen virallinen nimi. Sivu 2: Yrityksen liittymistiedot Kohta 1: kirjoitetaan yrityksen virallinen nimi ja yhteystiedot.

3 3 Tilastokeskuksen toimialaluokitustieto täytetään MaRassa, mikäli se ei ole yrityksellä tiedossa. Kohta 2: Energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö (energiavastuuhenkilö): Henkilö, joka on liittyvän yrityksen/konsernin yhteyshenkilö energiatehokkuussopimusasioissa ja joka vastaa koko yrityksen/konsernin raportoinnista (vaikka yrityksellä olisikin ketju- ja / tai toimipaikkakohtaisia energiavastuuhenkilöitä). Tälle henkilölle lähetetään kaikki sopimustoimintaan liittyvät ohjeet, tiedotteet ym. viestit MaRasta ja Motivasta. Kohta 3: Ketjut ja/tai toimipaikat Ketjukohtaisella raportoinnilla tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa yrityksellä on suuri määrä pieniä samankaltaisia kohteita (esim. vuokramökkejä), joita ei ole tarkoituksenmukaista seurata ja raportoida kohdekohtaisesti. Tällöin kirjataan ketjua -kohtaan näiden yhtenä kokonaisuutena raportoitavien ketjujen lukumäärä ja sivulla kolme esitetään ao. ketju(t) kuten yksi toimipaikka, mutta ilmoitetaan myös ketjun sisältämien kohteiden lukumäärä (kpl) sekä yhteenlaskettu energianloppukäyttö eriteltynä ostolämpö, polttoaineet, sähkö ja yhteensä kohdassa 4. Mikäli edellä kuvattuja pienten kohteiden ketjuja ei ole, ilmoitetaan sopimukseen liitettyjen toimipaikkojen kokonaismäärä kohdassa toimipaikkaa ja näiden yhteenlaskettu energianloppukäyttö eriteltynä ostolämpö, polttoaineet, sähkö ja yhteensä kohdassa 4. Jos yritys näkee tarkoituksenmukaiseksi mahdollistaa seuranta jatkossa operatiivisten ketjujen (esim. Tähti-hotellit ja Koti-hotellit, katso alla oleva esimerkki kohdassa C) perusteella, tulee toimipaikat esittää kolmannella sivulla ketjuittain ryhmiteltynä. Ryhmän voi perustaa myös raportointijärjestelmään ensimmäisenä raportointikertana (helmikuusta 2009 alkaen). Tässä on viisi yritystoiminnan esimerkkivaihtoehtoa: A: Yritys Oy (tai toiminimi, kommandiittiyhtiö) on samalla toimipaikka, esim. Hotelli Kulmakivi Oy: - merkitään 1 toimipaikkaa - sivulle kolme kirjoitetaan toimipaikan nimi ja rakennustilavuus

4 4 - yrityksen energiavastuuhenkilöä ei tarvitse toiseen kertaan ilmoittaa, jos henkilö on sama, kuin kohdassa 2 ilmoitettu yrityksen energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö B: Yritys Oy:llä (tai esim. yhdistyksellä) on kolme toimipaikkaa. - merkitään 3 toimipaikkaa - sivulla kolme eritellään nämä kolme toimipaikkaa (hotellin nimi ja rakennustilavuus) sekä energiavastuuhenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet - mikäli energiavastuuhenkilöitä ei ole nimetty toimipaikkakohtaisesti, oletetaan toimipaikkakohtaisen energiavastuuhenkilön olevan kohdassa 2 ilmoitettu yrityksen energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö C: Yritys Oy:llä kaksi operatiivista ketjua, esim. Tähti-hotellit (6 kpl) ja Koti-hotellit (5 kpl), mutta ketjut eivät ole erillisiä osakeyhtiöitä - merkitään 11 toimipaikkaa - sivulla kolme eritellään nämä 11 toimipaikkaa (hotellin nimi ja rakennustilavuus) sekä energiavastuuhenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet - mikäli operatiivisia ketjuja halutaan seurannassa tarkastella erikseen, esitetään hotellit ketjuittain ryhmiteltyinä (saadaan myöhemmin kohdistettua toimipaikka ketjuun) - mikäli energiavastuuhenkilöitä ei ole nimetty toimipaikkakohtaisesti, oletetaan toimipaikkakohtaisen energiavastuuhenkilön olevan kohdassa 2 ilmoitettu yrityksen energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö D: Yritys Oy:llä on edellisten lisäksi Lomamökit-ketju, jossa 70 kpl pieniä vuokramökkejä. - merkitään Tähti-hotellit ja Koti-hotellit kuten yllä on kerrottu - merkitään tämän lisäksi 1 ketjua - merkitään Lomamökit-ketju kolmannelle sivulle kuten merkittäisiin yksi toimipaikka (ketjun nimi, rakennusten lukumäärä kpl ja yhteenlaskettu rakennustilavuus) E: Yritys Oy on konsernin emoyhtiö, joka omistaa kolme erillistä Oy:tä, joilla on yhteensä 25 toimipaikkaa, esim. Loma-hotellit Oy (4 toimipaikkaa), Metsä-hotellit Oy (6 toimipaikkaa) ja Ranta-hotellit Oy (15 toimipaikkaa). Esimerkin yritys voi liittyä sopimusjärjestelmään joko konsernina (= yksi liittymisasiakirja) tai osakeyhtiöittäin (= 4 liittymisasiakirjaa), jolloin jokainen erillinen Oy liittyy omalla asiakirjallaan. Konsernin emoyhtiö voi tehdä oman liittymisasiakirjan, mikäli konsernilla on em. kolmeen erillisen Oy:n liittymisasiakirjoihin sisältymättömiä toimipaikkoja, joiden raportoinnista emoyhtiö vastaa. Jos konsernin kaikki raportoitavat toimipaikat sisältyvät jo kolmen Oy:n liittymisasiakirjoihin, ei neljättä emoyhtiötä koskevaa liittymisasiakirjaa tehdä. Jos tehdään vain yksi konsernisopimus: - merkitään 25 toimipaikkaa tai jos emoyhtiöllä on muita toimipaikkoja kuin edellä olevan esimerkin kolmen Oy:n 25 kpl, lisätään ne edellä olevaan yhtiöiden toimipaikkojen määrään - sivulla kolme eritellään kaikki toimipaikat ja kunkin toimipaikan kohdalle kirjoitetaan, mihin Oy:öön se kuuluu

5 5 - tämä mahdollistaa myös jatkossa operatiivisten ketjujen seurannan erikseen Jos tehdään 1-4 erillistä sopimusta, täytetään jokainen liittymisasiakirja kuten esimerkki B:ssä Konsernisopimuksessa lähtökohtana on, että konserni liittää sopimukseen kaikki toimipaikkansa ja Oy-kohtaisen liittymisen lähtökohtana, että liittymisasiakirja sisältää kaikki Oy:n toimipaikat. F: muuta Toimipaikat/yritykset ja niiden energiankäytön seuranta on määritelty yhteenlaskettuna seuraavasti: Hotelli = majoitus-, ravintola- ja kokous/kongressitoiminta yhteenlaskettuina. Kylpylä = majoitus-, ravintola- ja kylpylätoiminta ja muu mahdollinen toiminta (esim. kokous/kongressi) yhteenlaskettuina. Hiihtokeskus = rinnetoiminnot, lumetus, hissit ym. toiminta (myös esim. ravintola, jos se on liittyvän yrityksen liiketoimintaa) yhteenlaskettuina. Huvi- ja teemapuisto = laitteet, ohjelmat, mahdollinen ravintolatoiminta ym. yhteenlaskettuina. Muutokset toimipaikkojen lukumäärissä ja/tai yritysostot ja myymiset raportoidaan vuosiraportoinnin yhteydessä kunkin vuoden helmikuussa. Kohta 4, Energian loppukäyttö vuodelta 2005 Lähtökohtana on, että tässä esitetään vuoden 2005 luvut. Mikäli luvut ovat joltakin muulta vuodelta (tai esim. kahdelle vuodelle ajoittuvalta tilikaudelta), kirjoitetaan ko. vuosi / ajanjakso sille varatulle viivalle (alaviite 4). Katso lisäohje alaviitteestä 3. Lähtökohtana on, että tässä esitetään liittymisasiakirjan allekirjoituspäivämäärän energiankäytön tilanne, vaikka yritys olisikin ostanut tai myynyt yrityksiä ja/tai toimipaikkoja aikavälillä allekirjoitushetki. Toisin sanoen uusien ostettujen yritysten ja toimipaikkojen ja toisaalta myytyjen yritysten ja toimipaikkojen energian käyttö huomioidaan ilmoitetuissa luvuissa. Kohta 5, Yrityksen energiansäästötavoite Yrityksen energiansäästötavoitteen tulee olla vähintään 9 %. Tavoite lasketaan edellisessä kohdassa 4 esitetystä yrityksen energian loppukäytöstä, kohdasta yhteensä MWh. Yritys voi asettaa myös suuremman tavoitteen. Mikäli yritys asettaa pienemmän tavoitteen kuin 9 %, on se perusteltava erillisessä liittymisasiakirjaan liitettävässä liitteessä.

6 6 Tässä ilmoitettu energiansäästön kokonaistavoite (MWh) on se, jonka toteutumista yritys tavoittelee eri energiatehokkuutta parantavin toimin sopimuskaudella vuoteen 2016 saakka. Sen toteutumista seurataan vuosittain raportointijärjestelmässä (kts. kohta 5. Raportointi) Ketjut ja toimipaikat (sivu 3): Tämän kohdan täyttämistä on yllä kuvattu esimerkein kohdassa 3. Ketjujen lukumäärä -kohtaan merkitään lukumäärä vain, jos raportointi tehdään käsitellen ketjua kuten yhtä toimipaikkaa. Mikäli konserni tekee erilliset liittymisasiakirjat Oy-kohtaisesti, menetellään kunkin Oy:n osalta kuten yksittäisen yrityksen liittyessä. Konsernin emoyhtiö voi tehdä oman liittymisasiakirjan vain, jos siihen sisältyy raportoitavia toimipaikkoja. Tieto rakennustilavuudesta on merkittävä kunkin toimipaikan kohdalle. Mikäli sivulle kolme ei mahdu kaikkien toimipaikkojen tietoja, sivua kopioidaan tarvittava määrä. 5. Raportointi ja MaRan raportointimaksu Yrityksen asettaman energiansäästön kokonaistavoitteen toteutumista seurataan internet-pohjaisessa raportointijärjestelmässä. Yritys siis raportoi energiankäytöstään ja eri tehostamis- ja muista toimenpiteistään niin kuin MaRan toimenpideohjelmassa kerrotaan (katso kohta 2.3). Raportointi tapahtuu kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. Raportointiohjelmistoon voi viedä tietoja pitkin vuotta, aina sitä mukaan kun esimerkiksi joitakin toimenpiteitä on tehty. Ensimmäinen raportointivuosi on 2009 (tai liittymistä seuraava helmikuu) ja viimeinen Raportointi on oleellinen osa sopimusjärjestelmää. Raportoinnin kautta ministeriö osoittaa koko sopimusjärjestelmässä saavutetut energiatehokkuuden tavoitteet (energiapalveludirektiivin toteutumisen). Raportointi on tärkeää myös MaRan näkökulmasta. Raportointijärjestelmän kautta saadaan kattavat tiedot toimialan ja sen sektoreiden energiankäytöstä. Tällä hetkellä kyseisiä tietoja ei ole mistään saatavissa.

7 7 Yritys voi käyttää tätä raportointijärjestelmää oman energiatehokkuutensa seurantaan. Yritykset raportoivat aina pääsääntöisesti toimipaikkakohtaisesti, vaikka liittymisasiakirjassa sivulla kaksi kysytäänkin vain yrityksen yhteenlaskettuja energian käyttölukuja ja energiansäästön kokonaistavoite esitetään yhtenä lukuna (MWh)! Raportoinnin yhteydessä ilmoitetaan kaikki muutokset toimipaikkojen lukumäärissä tai konsernin osalta siihen kuuluvien yritysten lukumäärissä (lisäykset ja poistot). Nämä muutokset eivät kuitenkaan vaikuta asetettuun energiansäästön kokonaistavoitteeseen sitä lisäävästi tai vähentävästi. MaRa perii vuosittain raportointimaksun, joka määräytyy toimipaikkojen lukumäärän mukaan: - liittyneellä yrityksellä on 1-5 toimipaikkaa, veloitus on 300 per vuosi - liittyneellä yrityksellä on 6-10 toimipaikkaa, veloitus on 500 per vuosi - liittyneellä yrityksellä on 11 tai enemmän toimipaikkoja, veloitus on 700 per vuosi Hintoihin lisätään alv 24%. Maksut ovat voimassa toistaiseksi. Maksuilla katetaan Motiva Service Oy:ltä tilattava toimialaraportti. 6. Sopimusjärjestelmästä irtisanoutuminen Yritys voi niin halutessaan irtisanoutua sopimusjärjestelmästä kesken kauden. Irtisanoutumisilmoitus toimitetaan kirjallisesti MaRaan, josta se toimitetaan ministeriöön. On huomioitava, että irtisanoutuminen voi käynnistää energiakatselmus- ja / tai investointitukien takaisinperinnän. Takaisinperinnän periaatteet kerrotaan kussakin tukipäätöksessä erikseen. 7. Yrityksen velvoitteiden täyttäminen Energiatehokkuussopimus on oikeudelliselta luonteeltaan tavoiteohjelman kaltainen, eikä toimenpideohjelman velvoitteiden laiminlyönti aiheuta sopimusjärjestelmästä irtisanomisen lisäksi muita oikeudellisia seuraamuksia (paitsi mahdolliset vaikutukset Ministeriön tukien takaisinperintään). Erityisen tärkeää on, että yritys täyttää raportointivelvoitteensa. Raportointivelvollisuuden laiminlyönti saattaa aiheuttaa yrityksen irtisanomisen sopimusjärjestelmästä. 8. Energiatehokkuussopimusten tunnuksen (merkin) käyttö Liityttyään sopimusjärjestelmään yritys saa käyttöönsä energiatehokkuustunnuksen. Tunnuksen eri versiot ja graafinen ohjeistus lähetetään MaRasta yrityksen liittymisasiakirjassa nimeämälle yhteyshenkilölle.

8 8 Yritys voi käyttää merkkiä esim. painotuotteissaan (esitteet ym.) ja nettisivuillaan. 9. TEM:in tuet energiakatselmuksiin ja/tai investointeihin TEM on julkaissut maaliskuussa 2008 päivitetyt ohjeet: Energiakatselmustoiminnan yleisohjeet Investointituet Ohjeista käy ilmi tukien jakoperusteet sekä hakuohjeet. Tuet haetaan aina siitä TE-keskuksesta, jota lähinnä investointi- tai katselmuskohde sijaitsee. Kummatkin ohjeet voi tulostaa netistä: > Toiminta-alueet > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Energiakatselmustuet TAI Investointituet. Katso liitteet 1 ja 2 (sivut 9-12). 10. Lisätietoja, neuvontaa, apua ja vastauksia kysymyksiin MaRa: - sopimusjärjestelmään liittyminen ja siihen liittyvät kysymykset, liittymisasiakirjan täyttäminen - sopimusjärjestelmän tavoitteet ja päämäärät, MaRan toimenpideohjelman sisältö ja päämäärät, sopimusjärjestelmä yleensä, energiatehokkuustunnus - muut mahdolliset kysymykset asiantuntija Hannu Hakala, puh , , hannu.hakala(at)mara.fi Energiatehokkuussopimusasiat ovat myös netissä, MaRa tarjoaa alkaen vuoden ajan yhteistyössä Motivan kanssa tehostettua energiatehokkuusneuvontaa energiatehokkuussopimukseen liittyneille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Neuvontaan sisältyy avustaminen energiatehokkuussopimukseen liittymisessä, opastaminen toimenpideohjelman edellyttämien toimenpiteiden toimeenpanoon liittyviin asioihin sekä tiedottaminen sopimukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Neuvojana toimii asiantuntija Motivasta. Toimitamme neuvonnan yhteystiedot sopimukseen liittyneille uusille yrityksille hyväksymiskirjeen mukana.

9 9 Neuvonta sisältää seuraavat aihealueet: Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden selventäminen Yrityksen oman energiankäytön tärkeimpien tekijöiden tunnistaminen yleisellä tasolla. Katselmuksien tekeminen ei kuitenkaan kuulu neuvojan tehtäviin Avustaminen tiedossa olevien tehostamistoimenpiteiden priorisoinnissa Yritysten sisäinen viestintä ja koulutus ja siihen liittyvät materiaalikysymykset. Avustaminen yritysten ja muiden alan toimijoiden (katselmoijat, TE-keskukset, laitetoimittajat, jne.) välisten kontaktien luomisessa. Energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi. Em. asioista voi keskustella neuvojan kanssa myös yrityskäynneillä, mutta pääpaino neuvonnassa on puhelinneuvonnassa ja alakohtaisissa seminaareissa. Neuvontatyöhön eivät kuulu energiakatselmointi, esisuunnittelu- ja suunnittelutyö eikä toteutusprojektien valvonta. Neuvonta on maksutonta energiatehokkuussopimuksessa mukana oleville yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa neuvonnan yhdessä toimialaliittojen kanssa. Neuvonta toteutetaan vuoden mittaisena pilotti-projektina. Tätä neuvontapalvelua tarjotaan MaRan lisäksi myös neljällä muulla toimialalla: kemianteollisuus, muoviteollisuus, elintarviketeollisuus ja teknologiateollisuus. Motiva Oy - energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyvät asiat yleisesti - energiakatselmus- ja sopimustoiminnasta on tietoa koottu Motivan kotisivuille -> Yritykset > Katselmustoiminta - energiakatselmukset (yhteystietoja katselmuksista tekevistä tahoista, neuvonta) - johtava asiantuntija Pertti Koski, puh johtava asiantuntija Tapio Jalo, puh Paikalliset TE-keskukset - energiakatselmus- ja investointitukien hakeminen - tukien hakuun liittyvä neuvonta Tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä yhteydenotto aina ensisijaisesti paikallisen TE-keskuksen yritysosastolle. TE-keskusten yhteystiedot ovat netissä osoitteessa Eritystapauksissa yhteyshenkilö TEM:issä on ylitarkastaja Heikki Väisänen, puh , heikki.vaisanen(at)tem.fi

10 10 LIITE 1 Energiakatselmustuet (lähde: TE-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntävät tukea Motivaenergiakatselmuksiin. Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 40 % hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista. Tästä poikkeuksena energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneille kunnille sekä mikro- ja pkt-yrityksille tuki on enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. (Huom! mikro- ja pkt-yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa) Kuka voi saada tukea TEM:n energiakatselmustukea voivat saada yritykset ja yhteisöt (esim. kunnat, seurakunnat ja säätiöt). Myös kaukolämpöalan, voimalaitosalan ja kuljetusketjujen katselmushankkeet sekä uusiutuvan energian kuntakatselmukset kuuluvat katselmustuen piiriin. Tuen hakijan tulee olla katselmoitavan kohteen tai kohteiden omistajayritys tai - yhteisö tai muu kohteen energiakustannuksista vastaava taho. Tarkemmat ohjeet Energiakatselmustoiminnan yleisohjeet 2008 (TEM, Maaliskuu 2008) löytyvät netistä > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Energiakatselmustuet. Huomioitavaa tukea haettaessa Jokaisessa tukihakemuksessa tulee olla nimettynä kaksi vastuuhenkilöä, joiden asiantuntemus on hakemuksessa osoitettu Motiva-energiakatselmoijakurssin todistuksella tai muulla TEM/Motivan hyväksymällä tavalla ja jotka vastaavat TEM:n yleisohjeiden noudattamisesta sekä muiden energiakatselmuksille asetettujen vaatimusten toteutumisesta. Vastuuhenkilöistä toisen tulee olla LVI-vastuuhenkilö (LVI) ja toisen sähkövastuuhenkilö (S). Energiakatselmus voidaan toteuttaa myös hakijan ja ulkopuolisen katselmoijan yhteistyönä. Vastuuhenkilöksi nimetyn ulkopuolisen katselmoijan organisaation tulee osallistua energiakatselmuksen toteuttamiseen. Tietoja TEM/Motivan hyväksymistä katselmoijista löytyy netistä kohdasta Auktorisoidut energiakatselmoijat. Katselmustukea voidaan hakea jatkuvasti. Tukihakemus on jätettävä ennen hankkeen aloittamista, joksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen. Hakemuslomakkeet ovat tulostettavissa netistä > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Energiakatselmustuet.

11 11 Mihin tukihakemus toimitetaan Kaikki energiakatselmustukihakemukset toimitetaan ennen hankkeen aloittamista, joksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen, siihen TE-keskukseen, jonka toiminta-alueella hanke toteutetaan. LIITE 2 Investointituet (lähde: TE-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) voivat myöntää investointitukea mm. edistävät energiansäästöä ja energia-tehokkuutta. Pääpaino on uutta teknologiaa hyödyntävissä hankkeissa. Lisäksi energiantehokkuussopimusjärjestelmään liittyneillä yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus saada tapauskohtaisen harkinnan perusteella tukea myös tavanomaisten säästö-investointien toteuttamiseen. Päästökauppasektorille tukea myönnetään vain uuden teknologian hankkeissa tai uuden teknologian hankeosioissa. Poikkeuksena tietyin edellytyksin energiatehokkuussopimusjärjestelmän kautta tuettavat muut investoinnit silloin, kun hanke ei vaikuta suoranaisesti päästöihin (hakijan vakuutus). Tavanomaiset energiansäästöinvestoinnit Energiatehokkuusjärjestelmään liittyneiden yritysten ja yhteisöjen osalta myös tavanomaisia energiansäästöinvestointeja voidaan tukea käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tuen myöntämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: * Tuettavien tavanomaisten investointien tulee olla raportoiduissa energiakatselmuksissa, - analyyseissä tai vastaavissa selvityksissä todettuja, joista on selkeästi osoitettu koituvan energiansäästöä. * Päästökaupan piirissä olevien energiatehokkuussopi-mukseen liittyneiden yritysten tavanomaisen teknologian hankkeissa hanke ei saa vaikuttaa suoranaisesti päästöihin (hakijan vakuutus). Näissä hankkeissa kannattaa olla tapauskohtaisesti yhteydessä ennen tukihakemuksen valmistelua paikalliseen TE-keskukseen. * Tukea myönnetään vain investoinneille tai sen osalle, joiden toteutumiselle tuella arvioidaan olevan tärkeä merkitys. * Tukea myönnetään pääsääntöisesti korottomalta takaisinmaksuajaltaan ilman avustusta lasketuille yli 3 vuoden ja alle 10 vuoden hankkeille * Tavanomaisten säästöinvestointien tukiprosentti on enimmillään %. Etusijalla ovat sähköä säästävät hankkeet.

12 12 * Toteutettaessa säästöinvestointi ns. ESCO-palveluna, voi tukitaso olla enintään %. ESCO-palveluna toteutettavissa hankkeissa voi myös ESCO-yritys olla tuen hakijana. (Lisätietoja kohdasta ESCO-hankkeiden tuki ja TE-keskuksista) * Tuettavan hankkeen minimikoko on Se voi koostua myös pienempiä investointeja sisältävästä paketista, jonka keskimääräinen takaisinmaksuaika asettuu hyväksyttäviin rajoihin. Maksimituki on pääsääntöisesti yritystä tai kuntaa kohti vuodessa. * Mikäli tuettava hanke kuuluu energiatehokkuussopimus-järjestelmän piiriin ja tuen saaja irtisanoutuu tai irtisanotaan sopimusjärjestelmästä, tuen myöntäjä voi päättää tuen takaisinperinnästä. Tavanomaisten investointien tukemista koskevat seuraavat rajaukset: * Lämmitystapojen muutosinvestointeja ei tueta, mikäli investoinnissa ei ole kyse siirtymisestä uusiutuvien energialähteiden käyttöön. * Tehonsäästöhankkeita (esim. kuormien ohjaus) voidaan avustaa, jos niiden seurauksena on osoitettu olevan myös merkittävää energiansäästöä tai huomattava ympäristöpäästöjen väheneminen. * Hankkeita, jotka ovat luonteeltaan kunnossapito-toimenpiteitä, ei tueta. * Avustuksia ei myönnetä asuinrakennusten tai maatilojen energiansäästöinvestointeihin eikä valtionosuutta saaviin perustamishankkeisiin. Uusi teknologia ja esimerkkihankkeet Kaikkien hakijoiden uuden teknologian hankkeet käsitellään TEM:n energiaosastolla ja niihin varataan määrärahat erikseen. Uuden teknologian hankkeiden tukiprosentti on enintään 40 %. Käytännössä tuki on useimmiten %. Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia teknisiä ja muita ratkaisuja, joita ei ole aikaisemmin laajemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa. TEKES voi rahoittaa yritysten ja yhteisöjen tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi tuotannon kehittämishankkeille, joita voi tulla esille mm. energia-analyysien yhteydessä.

13 13 Hakemuslomake Energiatukihakemus investointihankkeeseen (E1), jonka liitteenä on aina energiatuen vaikutusten arviointilomake (E3) sekä maksatushakemus löytyvät osoitteesta > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Investointituet Mihin tukihakemus toimitetaan Investointitukea voidaan hakea jatkuvasti. Investointitukihakemus toimitetaan ennen hankkeen aloittamista, joksi katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen, siihen TE-keskukseen, jonka toiminta-alueella tuella rahoitettava hanke toteutetaan.

14 14 LIITE 3 Miten liikkeelle? Yrityksen velvoitteet on kerrottu toimenpideohjelman kohdassa 2.3 Yrityksen velvoitteet, sivulla 3. Kun yritys on liittynyt sopimusjärjestelmään, edetään esimerkiksi alla olevan suunnitelman ja aikataulutuksen mukaisesti: Kuviossa sanotaan ensimmäinen vuosi ja toinen vuosi. Ajanjakso on ohjeellinen eikä se välttämättä tarkoita 12 kuukautta vaan sitä ajanjaksoa, jonka yritys tarvitsee esimerkiksi omatoimiseen energiankäytön selvittämiseen ja vastuuhenkilöiden nimeämiseen. Jos yrityksessä on jo liittymishetkellä selvillä energiankäyttöönsä liittyvät asiat (käyttö, päämäärät) ja nimetyt vastuuhenkilöt, voidaan katselmustoimet käynnistää vaikka välittömästi liittymisen jälkeen. Ensimmäinen vuosi: Yritys itse omatoimisesti selvittää/tunnistaa energiankäyttönsä energialajeittain (per toimipaikka), asettaa tehostamisen päämäärät ja ja nimeää vastuuhenkilön(t) Toinen vuosi: Yritys tunnistaa mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöään ja esim. teettää energiakatselmuksen, asettaa tavoitteet ja laatii aikataulun toimenpiteiden toteuttamiseksi (per toimipaikka) Yritys raportoi joka vuosi tmp-kohtaisesti helmikuun loppuun mennessä ed. vuoden energiankäyttönsä ja mm. tehdyt toimenpiteet aina vuoteen 2017 saakka

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry Tällä toimenpideohjelmalla energiavaltainen teollisuus 1 (jäljempänä Teollisuus) toteuttaa Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Autoalan Keskusliitto ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta, joka

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3.

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3. Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta TYKELI taustatyöpaja 4.3.2011, Ulla Suomi Esityksen sisältö Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Palvelualan yleinen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 18/804/2007 Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta kauppa- ja teollisuusministeriö (jäljempänä

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä

Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä SOPIMUS YM26/612/2014 1 (6) Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä 1 Sopimuksen osapuolet Suomen valtion puolesta ympäristöministeriö sekä bioenergia-alan

Lisätiedot

Elinkeinoelämä Energiantuotanto

Elinkeinoelämä Energiantuotanto 1 Elinkeinoelämä Energiantuotanto Millaisia muutoksia verrattuna sopimuskauteen 2008 2016? ELINKEINOELÄMÄ ENERGIANTUOTANTO Uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja energiatuotannon toimenpideohjelma

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 5 2 Energiakatselmus-

Lisätiedot

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 1 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 Hille Hyytiä Motiva Oy Copyright Motiva Oy, Helsinki, marraskuu 2008 2 Alkusanat Kauppa-

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS 2017 2025 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kalevi Luoma Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus TEM/1772/05.05.01/2016 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 1 Sopimusosapuolet Tämän Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta 17.2.2015 Sisältö 1. Ketä velvoite koskee? 2. Määräaika 3. Yrityksen energiakatselmuksen sisältö 4. Kohdekatselmukset 5. Kohdekatselmuksien sisältö 6.

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus 24.02.2016 YRITYSTEN ENERGIATEHOKKUUS Energian käyttö yrityksissä Energiakatselmus Energiansäästöpotentiaali Energiatuki ja sen hakeminen PIKES palvelut

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Mitä on materiaalitehokkuus materiaalikatselmustoiminnan esittely

Mitä on materiaalitehokkuus materiaalikatselmustoiminnan esittely Mitä on materiaalitehokkuus materiaalikatselmustoiminnan esittely Muoviteollisuus ry, Ruiskuvalujaoston kokous, Helsinki 17.06.2016 Tommi Lehtisalo, Motiva Oy Mitä on materiaalitehokkuus? Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla energiavaltainen teollisuus (jäljempänä Teollisuus) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän keskusliitto ry Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän keskusliitto ry Tällä toimenpideohjelmalla energiavaltainen teollisuus 1 (jäljempänä Teollisuus)

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilakiinteistöt Toimenpideohjelma toimitilayhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilakiinteistöt Toimenpideohjelma toimitilayhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilakiinteistöt Toimenpideohjelma toimitilayhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2011 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Taustat Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Taustat Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

ENERGIATUKIHAKEMUS INVESTOINTIIN VNA 1313/2007 energiatuesta, mom. 32.60.40

ENERGIATUKIHAKEMUS INVESTOINTIIN VNA 1313/2007 energiatuesta, mom. 32.60.40 Energiatukea investointiin on haettava ennen käyttöomaisuuden hankkimista taikka tuella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai parannustyön aloittamista. Työn aloittamiseksi katsotaan lopullisen ja sitovan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET 1997 2007 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Maatalouden investointituet

Maatalouden investointituet Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Maatalouden Investointituki Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Sivu 1 23.02.2016 Maatalouden rakennetukijärjestelmä Kansallinen säädösperusta; - Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007,

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2014 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus Luonnos 1 (10) RES-Kouluttajan hyväksymishakemus 1 Hakijan tiedot A. Nimi ja yhteystiedot Kouluttajan nimi Y-tunnus Kotipaikka Osoite Postinumero Postitoimipaikka B. Yhteyshenkilöiden tiedot C. Yleistä

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2011 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2003

Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2003 Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 23 1 Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 23 Juha Tiuraniemi Suomen toimitila- ja rakennuttaja liitto RAKLI

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2012 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot