Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan"

Transkriptio

1 1 Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE LIITTEET: ENERGIAKATSELMUS- JA INVESTOINTITUET, MITEN LIIKKEELLE Tässä ohjeessa käydään läpi paitsi lomakkeiden täyttöohjeet, myös ohjeet siitä, mitä eri asiat tarkoittavat. Mikäli jokin asia ei selviä ja herää kysymyksiä, ole hyvä ota yhteyttä Hannu Hakalaan MaRassa, puh tai sähköposti hannu.hakala(at)mara.fi. Sisällysluettelo: 1. Asiakirjat 2. Liittymisasiakirja 3. MaRan toimenpideohjelma 4. Liittymisasiakirjan täyttäminen 5. Raportointi ja MaRan raportointimaksu 6. Sopimusjärjestelmästä irtisanoutuminen 7. Yrityksen velvoitteiden täyttäminen 8. Energiasopimusten tunnuksen (merkin) käyttö 9. TEM:in tuet energiakatselmuksiin ja/tai investointeihin 10. Lisätietoja, neuvontaa, apua ja vastauksia kysymyksiin 11. Liite1: Energiakatselmustuet (lähde Motiva) 12. Liite 2: Investointituet (lähde Motiva) 13. Liite 3: Miten liikkeelle? 1. Asiakirjat Asiakirjoja on kaksi, varsinainen liittymisasikirja ja siihen liittyvä MaRan toimenpideohjelma. 2. Liittymisasiakirja Liittymisasiakirjan allekirjoittamalla yritys liittyy sopimusjärjestelmään ja sitoutuu MaRan toimenpideohjelmaan. Liittyminen tulee voimaan, kun MaRa on merkinnyt

2 2 yrityksen liittymisrekisteriin. Sopimusjärjestelmä on käynnistynyt ja on voimassa saakka. Tämän sopimusjärjestelmän viimeinen raportointi tehdään helmikuussa Yritys täyttää ja allekirjoittaa liittymisasiakirjoja kaksi samanlaista kappaletta. Liittymisasiakirjassa on kolme sivua, kaikilla sivuilla kysytyt tiedot tulee täyttää. Sivulla kolme kysytään toimipaikkoja ja rakennustilavuutta. Myös nämä tiedot on aina täytettävä. Kumpikin allekirjoitettu liittymisasiakirja postitetaan MaRaan. Toinen palautetaan yritykselle sen jälkeen, kun se on käsitelty ja allekirjoitettu MaRassa. Osoite on: MaRa ry Hannu Hakala Merimiehenkatu Helsinki Liittymisasiakirjan voi tulostaa netistä MaRa toimittaa kopion liittymisasiakirjasta Motivaan ja TEM:iin. 3. MaRan toimenpideohjelma MaRan toimenpideohjelmassa kuvataan eri sopimusosapuolien velvoitteet. Sopimusosapuolet ovat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM eli Ministeriö), Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (Toimialaliitto) ja järjestelmään liittyvä yritys (Yritys). Yrityksen velvoitteet on esitetty toimenpideohjelman kohdassa 2.3. Liittyessään ohjelmaan yritys sitoutuu näiden velvoitteiden toteuttamiseen. MaRa ylläpitää liittymisrekisteriä ja energiayhteyshenkilöiden rekisteriä osana jäsenrekisteriään. Kaikki Maralle luovutettavat tiedot ovat luottamuksellisia, samoin TEM:n toimeksiannosta Motiva Oy:n hallinnoimaan raportointijärjestelmään tallennetut tiedot. Yksittäisten yritysten tietoja ei julkaista eikä anneta muille osapuolille ilman yrityksen lupaa. 4. Liittymisasiakirjan täyttäminen Sivu 1: Kohta 1: kirjoitetaan liittyvän yrityksen virallinen nimi. Sivu 2: Yrityksen liittymistiedot Kohta 1: kirjoitetaan yrityksen virallinen nimi ja yhteystiedot.

3 3 Tilastokeskuksen toimialaluokitustieto täytetään MaRassa, mikäli se ei ole yrityksellä tiedossa. Kohta 2: Energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö (energiavastuuhenkilö): Henkilö, joka on liittyvän yrityksen/konsernin yhteyshenkilö energiatehokkuussopimusasioissa ja joka vastaa koko yrityksen/konsernin raportoinnista (vaikka yrityksellä olisikin ketju- ja / tai toimipaikkakohtaisia energiavastuuhenkilöitä). Tälle henkilölle lähetetään kaikki sopimustoimintaan liittyvät ohjeet, tiedotteet ym. viestit MaRasta ja Motivasta. Kohta 3: Ketjut ja/tai toimipaikat Ketjukohtaisella raportoinnilla tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa yrityksellä on suuri määrä pieniä samankaltaisia kohteita (esim. vuokramökkejä), joita ei ole tarkoituksenmukaista seurata ja raportoida kohdekohtaisesti. Tällöin kirjataan ketjua -kohtaan näiden yhtenä kokonaisuutena raportoitavien ketjujen lukumäärä ja sivulla kolme esitetään ao. ketju(t) kuten yksi toimipaikka, mutta ilmoitetaan myös ketjun sisältämien kohteiden lukumäärä (kpl) sekä yhteenlaskettu energianloppukäyttö eriteltynä ostolämpö, polttoaineet, sähkö ja yhteensä kohdassa 4. Mikäli edellä kuvattuja pienten kohteiden ketjuja ei ole, ilmoitetaan sopimukseen liitettyjen toimipaikkojen kokonaismäärä kohdassa toimipaikkaa ja näiden yhteenlaskettu energianloppukäyttö eriteltynä ostolämpö, polttoaineet, sähkö ja yhteensä kohdassa 4. Jos yritys näkee tarkoituksenmukaiseksi mahdollistaa seuranta jatkossa operatiivisten ketjujen (esim. Tähti-hotellit ja Koti-hotellit, katso alla oleva esimerkki kohdassa C) perusteella, tulee toimipaikat esittää kolmannella sivulla ketjuittain ryhmiteltynä. Ryhmän voi perustaa myös raportointijärjestelmään ensimmäisenä raportointikertana (helmikuusta 2009 alkaen). Tässä on viisi yritystoiminnan esimerkkivaihtoehtoa: A: Yritys Oy (tai toiminimi, kommandiittiyhtiö) on samalla toimipaikka, esim. Hotelli Kulmakivi Oy: - merkitään 1 toimipaikkaa - sivulle kolme kirjoitetaan toimipaikan nimi ja rakennustilavuus

4 4 - yrityksen energiavastuuhenkilöä ei tarvitse toiseen kertaan ilmoittaa, jos henkilö on sama, kuin kohdassa 2 ilmoitettu yrityksen energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö B: Yritys Oy:llä (tai esim. yhdistyksellä) on kolme toimipaikkaa. - merkitään 3 toimipaikkaa - sivulla kolme eritellään nämä kolme toimipaikkaa (hotellin nimi ja rakennustilavuus) sekä energiavastuuhenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet - mikäli energiavastuuhenkilöitä ei ole nimetty toimipaikkakohtaisesti, oletetaan toimipaikkakohtaisen energiavastuuhenkilön olevan kohdassa 2 ilmoitettu yrityksen energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö C: Yritys Oy:llä kaksi operatiivista ketjua, esim. Tähti-hotellit (6 kpl) ja Koti-hotellit (5 kpl), mutta ketjut eivät ole erillisiä osakeyhtiöitä - merkitään 11 toimipaikkaa - sivulla kolme eritellään nämä 11 toimipaikkaa (hotellin nimi ja rakennustilavuus) sekä energiavastuuhenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet - mikäli operatiivisia ketjuja halutaan seurannassa tarkastella erikseen, esitetään hotellit ketjuittain ryhmiteltyinä (saadaan myöhemmin kohdistettua toimipaikka ketjuun) - mikäli energiavastuuhenkilöitä ei ole nimetty toimipaikkakohtaisesti, oletetaan toimipaikkakohtaisen energiavastuuhenkilön olevan kohdassa 2 ilmoitettu yrityksen energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö D: Yritys Oy:llä on edellisten lisäksi Lomamökit-ketju, jossa 70 kpl pieniä vuokramökkejä. - merkitään Tähti-hotellit ja Koti-hotellit kuten yllä on kerrottu - merkitään tämän lisäksi 1 ketjua - merkitään Lomamökit-ketju kolmannelle sivulle kuten merkittäisiin yksi toimipaikka (ketjun nimi, rakennusten lukumäärä kpl ja yhteenlaskettu rakennustilavuus) E: Yritys Oy on konsernin emoyhtiö, joka omistaa kolme erillistä Oy:tä, joilla on yhteensä 25 toimipaikkaa, esim. Loma-hotellit Oy (4 toimipaikkaa), Metsä-hotellit Oy (6 toimipaikkaa) ja Ranta-hotellit Oy (15 toimipaikkaa). Esimerkin yritys voi liittyä sopimusjärjestelmään joko konsernina (= yksi liittymisasiakirja) tai osakeyhtiöittäin (= 4 liittymisasiakirjaa), jolloin jokainen erillinen Oy liittyy omalla asiakirjallaan. Konsernin emoyhtiö voi tehdä oman liittymisasiakirjan, mikäli konsernilla on em. kolmeen erillisen Oy:n liittymisasiakirjoihin sisältymättömiä toimipaikkoja, joiden raportoinnista emoyhtiö vastaa. Jos konsernin kaikki raportoitavat toimipaikat sisältyvät jo kolmen Oy:n liittymisasiakirjoihin, ei neljättä emoyhtiötä koskevaa liittymisasiakirjaa tehdä. Jos tehdään vain yksi konsernisopimus: - merkitään 25 toimipaikkaa tai jos emoyhtiöllä on muita toimipaikkoja kuin edellä olevan esimerkin kolmen Oy:n 25 kpl, lisätään ne edellä olevaan yhtiöiden toimipaikkojen määrään - sivulla kolme eritellään kaikki toimipaikat ja kunkin toimipaikan kohdalle kirjoitetaan, mihin Oy:öön se kuuluu

5 5 - tämä mahdollistaa myös jatkossa operatiivisten ketjujen seurannan erikseen Jos tehdään 1-4 erillistä sopimusta, täytetään jokainen liittymisasiakirja kuten esimerkki B:ssä Konsernisopimuksessa lähtökohtana on, että konserni liittää sopimukseen kaikki toimipaikkansa ja Oy-kohtaisen liittymisen lähtökohtana, että liittymisasiakirja sisältää kaikki Oy:n toimipaikat. F: muuta Toimipaikat/yritykset ja niiden energiankäytön seuranta on määritelty yhteenlaskettuna seuraavasti: Hotelli = majoitus-, ravintola- ja kokous/kongressitoiminta yhteenlaskettuina. Kylpylä = majoitus-, ravintola- ja kylpylätoiminta ja muu mahdollinen toiminta (esim. kokous/kongressi) yhteenlaskettuina. Hiihtokeskus = rinnetoiminnot, lumetus, hissit ym. toiminta (myös esim. ravintola, jos se on liittyvän yrityksen liiketoimintaa) yhteenlaskettuina. Huvi- ja teemapuisto = laitteet, ohjelmat, mahdollinen ravintolatoiminta ym. yhteenlaskettuina. Muutokset toimipaikkojen lukumäärissä ja/tai yritysostot ja myymiset raportoidaan vuosiraportoinnin yhteydessä kunkin vuoden helmikuussa. Kohta 4, Energian loppukäyttö vuodelta 2005 Lähtökohtana on, että tässä esitetään vuoden 2005 luvut. Mikäli luvut ovat joltakin muulta vuodelta (tai esim. kahdelle vuodelle ajoittuvalta tilikaudelta), kirjoitetaan ko. vuosi / ajanjakso sille varatulle viivalle (alaviite 4). Katso lisäohje alaviitteestä 3. Lähtökohtana on, että tässä esitetään liittymisasiakirjan allekirjoituspäivämäärän energiankäytön tilanne, vaikka yritys olisikin ostanut tai myynyt yrityksiä ja/tai toimipaikkoja aikavälillä allekirjoitushetki. Toisin sanoen uusien ostettujen yritysten ja toimipaikkojen ja toisaalta myytyjen yritysten ja toimipaikkojen energian käyttö huomioidaan ilmoitetuissa luvuissa. Kohta 5, Yrityksen energiansäästötavoite Yrityksen energiansäästötavoitteen tulee olla vähintään 9 %. Tavoite lasketaan edellisessä kohdassa 4 esitetystä yrityksen energian loppukäytöstä, kohdasta yhteensä MWh. Yritys voi asettaa myös suuremman tavoitteen. Mikäli yritys asettaa pienemmän tavoitteen kuin 9 %, on se perusteltava erillisessä liittymisasiakirjaan liitettävässä liitteessä.

6 6 Tässä ilmoitettu energiansäästön kokonaistavoite (MWh) on se, jonka toteutumista yritys tavoittelee eri energiatehokkuutta parantavin toimin sopimuskaudella vuoteen 2016 saakka. Sen toteutumista seurataan vuosittain raportointijärjestelmässä (kts. kohta 5. Raportointi) Ketjut ja toimipaikat (sivu 3): Tämän kohdan täyttämistä on yllä kuvattu esimerkein kohdassa 3. Ketjujen lukumäärä -kohtaan merkitään lukumäärä vain, jos raportointi tehdään käsitellen ketjua kuten yhtä toimipaikkaa. Mikäli konserni tekee erilliset liittymisasiakirjat Oy-kohtaisesti, menetellään kunkin Oy:n osalta kuten yksittäisen yrityksen liittyessä. Konsernin emoyhtiö voi tehdä oman liittymisasiakirjan vain, jos siihen sisältyy raportoitavia toimipaikkoja. Tieto rakennustilavuudesta on merkittävä kunkin toimipaikan kohdalle. Mikäli sivulle kolme ei mahdu kaikkien toimipaikkojen tietoja, sivua kopioidaan tarvittava määrä. 5. Raportointi ja MaRan raportointimaksu Yrityksen asettaman energiansäästön kokonaistavoitteen toteutumista seurataan internet-pohjaisessa raportointijärjestelmässä. Yritys siis raportoi energiankäytöstään ja eri tehostamis- ja muista toimenpiteistään niin kuin MaRan toimenpideohjelmassa kerrotaan (katso kohta 2.3). Raportointi tapahtuu kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. Raportointiohjelmistoon voi viedä tietoja pitkin vuotta, aina sitä mukaan kun esimerkiksi joitakin toimenpiteitä on tehty. Ensimmäinen raportointivuosi on 2009 (tai liittymistä seuraava helmikuu) ja viimeinen Raportointi on oleellinen osa sopimusjärjestelmää. Raportoinnin kautta ministeriö osoittaa koko sopimusjärjestelmässä saavutetut energiatehokkuuden tavoitteet (energiapalveludirektiivin toteutumisen). Raportointi on tärkeää myös MaRan näkökulmasta. Raportointijärjestelmän kautta saadaan kattavat tiedot toimialan ja sen sektoreiden energiankäytöstä. Tällä hetkellä kyseisiä tietoja ei ole mistään saatavissa.

7 7 Yritys voi käyttää tätä raportointijärjestelmää oman energiatehokkuutensa seurantaan. Yritykset raportoivat aina pääsääntöisesti toimipaikkakohtaisesti, vaikka liittymisasiakirjassa sivulla kaksi kysytäänkin vain yrityksen yhteenlaskettuja energian käyttölukuja ja energiansäästön kokonaistavoite esitetään yhtenä lukuna (MWh)! Raportoinnin yhteydessä ilmoitetaan kaikki muutokset toimipaikkojen lukumäärissä tai konsernin osalta siihen kuuluvien yritysten lukumäärissä (lisäykset ja poistot). Nämä muutokset eivät kuitenkaan vaikuta asetettuun energiansäästön kokonaistavoitteeseen sitä lisäävästi tai vähentävästi. MaRa perii vuosittain raportointimaksun, joka määräytyy toimipaikkojen lukumäärän mukaan: - liittyneellä yrityksellä on 1-5 toimipaikkaa, veloitus on 300 per vuosi - liittyneellä yrityksellä on 6-10 toimipaikkaa, veloitus on 500 per vuosi - liittyneellä yrityksellä on 11 tai enemmän toimipaikkoja, veloitus on 700 per vuosi Hintoihin lisätään alv 24%. Maksut ovat voimassa toistaiseksi. Maksuilla katetaan Motiva Service Oy:ltä tilattava toimialaraportti. 6. Sopimusjärjestelmästä irtisanoutuminen Yritys voi niin halutessaan irtisanoutua sopimusjärjestelmästä kesken kauden. Irtisanoutumisilmoitus toimitetaan kirjallisesti MaRaan, josta se toimitetaan ministeriöön. On huomioitava, että irtisanoutuminen voi käynnistää energiakatselmus- ja / tai investointitukien takaisinperinnän. Takaisinperinnän periaatteet kerrotaan kussakin tukipäätöksessä erikseen. 7. Yrityksen velvoitteiden täyttäminen Energiatehokkuussopimus on oikeudelliselta luonteeltaan tavoiteohjelman kaltainen, eikä toimenpideohjelman velvoitteiden laiminlyönti aiheuta sopimusjärjestelmästä irtisanomisen lisäksi muita oikeudellisia seuraamuksia (paitsi mahdolliset vaikutukset Ministeriön tukien takaisinperintään). Erityisen tärkeää on, että yritys täyttää raportointivelvoitteensa. Raportointivelvollisuuden laiminlyönti saattaa aiheuttaa yrityksen irtisanomisen sopimusjärjestelmästä. 8. Energiatehokkuussopimusten tunnuksen (merkin) käyttö Liityttyään sopimusjärjestelmään yritys saa käyttöönsä energiatehokkuustunnuksen. Tunnuksen eri versiot ja graafinen ohjeistus lähetetään MaRasta yrityksen liittymisasiakirjassa nimeämälle yhteyshenkilölle.

8 8 Yritys voi käyttää merkkiä esim. painotuotteissaan (esitteet ym.) ja nettisivuillaan. 9. TEM:in tuet energiakatselmuksiin ja/tai investointeihin TEM on julkaissut maaliskuussa 2008 päivitetyt ohjeet: Energiakatselmustoiminnan yleisohjeet Investointituet Ohjeista käy ilmi tukien jakoperusteet sekä hakuohjeet. Tuet haetaan aina siitä TE-keskuksesta, jota lähinnä investointi- tai katselmuskohde sijaitsee. Kummatkin ohjeet voi tulostaa netistä: > Toiminta-alueet > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Energiakatselmustuet TAI Investointituet. Katso liitteet 1 ja 2 (sivut 9-12). 10. Lisätietoja, neuvontaa, apua ja vastauksia kysymyksiin MaRa: - sopimusjärjestelmään liittyminen ja siihen liittyvät kysymykset, liittymisasiakirjan täyttäminen - sopimusjärjestelmän tavoitteet ja päämäärät, MaRan toimenpideohjelman sisältö ja päämäärät, sopimusjärjestelmä yleensä, energiatehokkuustunnus - muut mahdolliset kysymykset asiantuntija Hannu Hakala, puh , , hannu.hakala(at)mara.fi Energiatehokkuussopimusasiat ovat myös netissä, MaRa tarjoaa alkaen vuoden ajan yhteistyössä Motivan kanssa tehostettua energiatehokkuusneuvontaa energiatehokkuussopimukseen liittyneille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Neuvontaan sisältyy avustaminen energiatehokkuussopimukseen liittymisessä, opastaminen toimenpideohjelman edellyttämien toimenpiteiden toimeenpanoon liittyviin asioihin sekä tiedottaminen sopimukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Neuvojana toimii asiantuntija Motivasta. Toimitamme neuvonnan yhteystiedot sopimukseen liittyneille uusille yrityksille hyväksymiskirjeen mukana.

9 9 Neuvonta sisältää seuraavat aihealueet: Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden selventäminen Yrityksen oman energiankäytön tärkeimpien tekijöiden tunnistaminen yleisellä tasolla. Katselmuksien tekeminen ei kuitenkaan kuulu neuvojan tehtäviin Avustaminen tiedossa olevien tehostamistoimenpiteiden priorisoinnissa Yritysten sisäinen viestintä ja koulutus ja siihen liittyvät materiaalikysymykset. Avustaminen yritysten ja muiden alan toimijoiden (katselmoijat, TE-keskukset, laitetoimittajat, jne.) välisten kontaktien luomisessa. Energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi. Em. asioista voi keskustella neuvojan kanssa myös yrityskäynneillä, mutta pääpaino neuvonnassa on puhelinneuvonnassa ja alakohtaisissa seminaareissa. Neuvontatyöhön eivät kuulu energiakatselmointi, esisuunnittelu- ja suunnittelutyö eikä toteutusprojektien valvonta. Neuvonta on maksutonta energiatehokkuussopimuksessa mukana oleville yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa neuvonnan yhdessä toimialaliittojen kanssa. Neuvonta toteutetaan vuoden mittaisena pilotti-projektina. Tätä neuvontapalvelua tarjotaan MaRan lisäksi myös neljällä muulla toimialalla: kemianteollisuus, muoviteollisuus, elintarviketeollisuus ja teknologiateollisuus. Motiva Oy - energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyvät asiat yleisesti - energiakatselmus- ja sopimustoiminnasta on tietoa koottu Motivan kotisivuille -> Yritykset > Katselmustoiminta - energiakatselmukset (yhteystietoja katselmuksista tekevistä tahoista, neuvonta) - johtava asiantuntija Pertti Koski, puh johtava asiantuntija Tapio Jalo, puh Paikalliset TE-keskukset - energiakatselmus- ja investointitukien hakeminen - tukien hakuun liittyvä neuvonta Tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä yhteydenotto aina ensisijaisesti paikallisen TE-keskuksen yritysosastolle. TE-keskusten yhteystiedot ovat netissä osoitteessa Eritystapauksissa yhteyshenkilö TEM:issä on ylitarkastaja Heikki Väisänen, puh , heikki.vaisanen(at)tem.fi

10 10 LIITE 1 Energiakatselmustuet (lähde: TE-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntävät tukea Motivaenergiakatselmuksiin. Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 40 % hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista. Tästä poikkeuksena energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneille kunnille sekä mikro- ja pkt-yrityksille tuki on enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. (Huom! mikro- ja pkt-yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa) Kuka voi saada tukea TEM:n energiakatselmustukea voivat saada yritykset ja yhteisöt (esim. kunnat, seurakunnat ja säätiöt). Myös kaukolämpöalan, voimalaitosalan ja kuljetusketjujen katselmushankkeet sekä uusiutuvan energian kuntakatselmukset kuuluvat katselmustuen piiriin. Tuen hakijan tulee olla katselmoitavan kohteen tai kohteiden omistajayritys tai - yhteisö tai muu kohteen energiakustannuksista vastaava taho. Tarkemmat ohjeet Energiakatselmustoiminnan yleisohjeet 2008 (TEM, Maaliskuu 2008) löytyvät netistä > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Energiakatselmustuet. Huomioitavaa tukea haettaessa Jokaisessa tukihakemuksessa tulee olla nimettynä kaksi vastuuhenkilöä, joiden asiantuntemus on hakemuksessa osoitettu Motiva-energiakatselmoijakurssin todistuksella tai muulla TEM/Motivan hyväksymällä tavalla ja jotka vastaavat TEM:n yleisohjeiden noudattamisesta sekä muiden energiakatselmuksille asetettujen vaatimusten toteutumisesta. Vastuuhenkilöistä toisen tulee olla LVI-vastuuhenkilö (LVI) ja toisen sähkövastuuhenkilö (S). Energiakatselmus voidaan toteuttaa myös hakijan ja ulkopuolisen katselmoijan yhteistyönä. Vastuuhenkilöksi nimetyn ulkopuolisen katselmoijan organisaation tulee osallistua energiakatselmuksen toteuttamiseen. Tietoja TEM/Motivan hyväksymistä katselmoijista löytyy netistä kohdasta Auktorisoidut energiakatselmoijat. Katselmustukea voidaan hakea jatkuvasti. Tukihakemus on jätettävä ennen hankkeen aloittamista, joksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen. Hakemuslomakkeet ovat tulostettavissa netistä > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Energiakatselmustuet.

11 11 Mihin tukihakemus toimitetaan Kaikki energiakatselmustukihakemukset toimitetaan ennen hankkeen aloittamista, joksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen, siihen TE-keskukseen, jonka toiminta-alueella hanke toteutetaan. LIITE 2 Investointituet (lähde: TE-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) voivat myöntää investointitukea mm. edistävät energiansäästöä ja energia-tehokkuutta. Pääpaino on uutta teknologiaa hyödyntävissä hankkeissa. Lisäksi energiantehokkuussopimusjärjestelmään liittyneillä yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus saada tapauskohtaisen harkinnan perusteella tukea myös tavanomaisten säästö-investointien toteuttamiseen. Päästökauppasektorille tukea myönnetään vain uuden teknologian hankkeissa tai uuden teknologian hankeosioissa. Poikkeuksena tietyin edellytyksin energiatehokkuussopimusjärjestelmän kautta tuettavat muut investoinnit silloin, kun hanke ei vaikuta suoranaisesti päästöihin (hakijan vakuutus). Tavanomaiset energiansäästöinvestoinnit Energiatehokkuusjärjestelmään liittyneiden yritysten ja yhteisöjen osalta myös tavanomaisia energiansäästöinvestointeja voidaan tukea käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tuen myöntämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: * Tuettavien tavanomaisten investointien tulee olla raportoiduissa energiakatselmuksissa, - analyyseissä tai vastaavissa selvityksissä todettuja, joista on selkeästi osoitettu koituvan energiansäästöä. * Päästökaupan piirissä olevien energiatehokkuussopi-mukseen liittyneiden yritysten tavanomaisen teknologian hankkeissa hanke ei saa vaikuttaa suoranaisesti päästöihin (hakijan vakuutus). Näissä hankkeissa kannattaa olla tapauskohtaisesti yhteydessä ennen tukihakemuksen valmistelua paikalliseen TE-keskukseen. * Tukea myönnetään vain investoinneille tai sen osalle, joiden toteutumiselle tuella arvioidaan olevan tärkeä merkitys. * Tukea myönnetään pääsääntöisesti korottomalta takaisinmaksuajaltaan ilman avustusta lasketuille yli 3 vuoden ja alle 10 vuoden hankkeille * Tavanomaisten säästöinvestointien tukiprosentti on enimmillään %. Etusijalla ovat sähköä säästävät hankkeet.

12 12 * Toteutettaessa säästöinvestointi ns. ESCO-palveluna, voi tukitaso olla enintään %. ESCO-palveluna toteutettavissa hankkeissa voi myös ESCO-yritys olla tuen hakijana. (Lisätietoja kohdasta ESCO-hankkeiden tuki ja TE-keskuksista) * Tuettavan hankkeen minimikoko on Se voi koostua myös pienempiä investointeja sisältävästä paketista, jonka keskimääräinen takaisinmaksuaika asettuu hyväksyttäviin rajoihin. Maksimituki on pääsääntöisesti yritystä tai kuntaa kohti vuodessa. * Mikäli tuettava hanke kuuluu energiatehokkuussopimus-järjestelmän piiriin ja tuen saaja irtisanoutuu tai irtisanotaan sopimusjärjestelmästä, tuen myöntäjä voi päättää tuen takaisinperinnästä. Tavanomaisten investointien tukemista koskevat seuraavat rajaukset: * Lämmitystapojen muutosinvestointeja ei tueta, mikäli investoinnissa ei ole kyse siirtymisestä uusiutuvien energialähteiden käyttöön. * Tehonsäästöhankkeita (esim. kuormien ohjaus) voidaan avustaa, jos niiden seurauksena on osoitettu olevan myös merkittävää energiansäästöä tai huomattava ympäristöpäästöjen väheneminen. * Hankkeita, jotka ovat luonteeltaan kunnossapito-toimenpiteitä, ei tueta. * Avustuksia ei myönnetä asuinrakennusten tai maatilojen energiansäästöinvestointeihin eikä valtionosuutta saaviin perustamishankkeisiin. Uusi teknologia ja esimerkkihankkeet Kaikkien hakijoiden uuden teknologian hankkeet käsitellään TEM:n energiaosastolla ja niihin varataan määrärahat erikseen. Uuden teknologian hankkeiden tukiprosentti on enintään 40 %. Käytännössä tuki on useimmiten %. Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia teknisiä ja muita ratkaisuja, joita ei ole aikaisemmin laajemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa. TEKES voi rahoittaa yritysten ja yhteisöjen tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi tuotannon kehittämishankkeille, joita voi tulla esille mm. energia-analyysien yhteydessä.

13 13 Hakemuslomake Energiatukihakemus investointihankkeeseen (E1), jonka liitteenä on aina energiatuen vaikutusten arviointilomake (E3) sekä maksatushakemus löytyvät osoitteesta > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Investointituet Mihin tukihakemus toimitetaan Investointitukea voidaan hakea jatkuvasti. Investointitukihakemus toimitetaan ennen hankkeen aloittamista, joksi katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen, siihen TE-keskukseen, jonka toiminta-alueella tuella rahoitettava hanke toteutetaan.

14 14 LIITE 3 Miten liikkeelle? Yrityksen velvoitteet on kerrottu toimenpideohjelman kohdassa 2.3 Yrityksen velvoitteet, sivulla 3. Kun yritys on liittynyt sopimusjärjestelmään, edetään esimerkiksi alla olevan suunnitelman ja aikataulutuksen mukaisesti: Kuviossa sanotaan ensimmäinen vuosi ja toinen vuosi. Ajanjakso on ohjeellinen eikä se välttämättä tarkoita 12 kuukautta vaan sitä ajanjaksoa, jonka yritys tarvitsee esimerkiksi omatoimiseen energiankäytön selvittämiseen ja vastuuhenkilöiden nimeämiseen. Jos yrityksessä on jo liittymishetkellä selvillä energiankäyttöönsä liittyvät asiat (käyttö, päämäärät) ja nimetyt vastuuhenkilöt, voidaan katselmustoimet käynnistää vaikka välittömästi liittymisen jälkeen. Ensimmäinen vuosi: Yritys itse omatoimisesti selvittää/tunnistaa energiankäyttönsä energialajeittain (per toimipaikka), asettaa tehostamisen päämäärät ja ja nimeää vastuuhenkilön(t) Toinen vuosi: Yritys tunnistaa mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöään ja esim. teettää energiakatselmuksen, asettaa tavoitteet ja laatii aikataulun toimenpiteiden toteuttamiseksi (per toimipaikka) Yritys raportoi joka vuosi tmp-kohtaisesti helmikuun loppuun mennessä ed. vuoden energiankäyttönsä ja mm. tehdyt toimenpiteet aina vuoteen 2017 saakka

Energiatuki. Hakeminen

Energiatuki. Hakeminen Energiatuki Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiansäästön tehostaminen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistäminen, energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentäminen,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Pentti Puhakka TEM EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry Tällä toimenpideohjelmalla energiavaltainen teollisuus 1 (jäljempänä Teollisuus) toteuttaa Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Autoalan Keskusliitto ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta, joka

Lisätiedot

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Lähilämpöä Teiskossa 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa INVESTOINTITUET LÄMPÖKESKUKSIIN Maatilat Maatalouden investointituki Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Maatiloille suunnattu

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut Risto Larmio, Motiva Oy Sisältö Motiva Energiatehokkuuslaki (isot yritykset) Energiatehokkuussopimus 2016 ja 2017- Energiatehokkuusneuvonta Energiakatselmus pk-yrityksille

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä EK-päivä 31.3.2009 Jyväskylä Asiantuntija Kati Ruohomäki Energia ja ilmasto Sisältö 1. Taustaa 2. Yleistä energiatehokkuussopimuksista 3. Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä

Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä Yrittäjän energia- ja ilmastoseminaari 17.9.2009 Päivi Laitila, Motiva Oy Sisältö Motiva Lähtökohtia energiatehokkuuden kehittämiseen Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 2 Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 VAETS vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Energiatehokkuustavoitteet

Lisätiedot

Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä. Erkki Väisänen/Tekes TETS

Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä. Erkki Väisänen/Tekes TETS Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä Erkki Väisänen/Tekes TETS 3.5.2017 MIKÄ? Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1 Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan 1. Liittyvä yhteisö (yhteisön nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille Jouni Punnonen ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET OVAT ERINOMAINEN KEINO EDISTÄÄ ELINKEINOELÄMÄN ENERGIATEHOKKUUTTA 2 Teollisuuden energiansäästösopimus

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3.

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3. Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta TYKELI taustatyöpaja 4.3.2011, Ulla Suomi Esityksen sisältö Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Palvelualan yleinen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja - katselmukset

Energiatehokkuussopimukset ja - katselmukset Energiatehokkuussopimukset ja - katselmukset 21.9.2011 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Vakka-Suomessa, Uusikaupunki Risto Larmio, Motiva Yhteistyöverkostot Motivan markkina-asema Energian ja materiaalien

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 https://www.youtube.com/watch?v=nkqhxsuulwe Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 - tuloksia 2 https://www.youtube.com/watch?v=ttpip5evtmo Taustat Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja TEM/7/05.05.01/2010 Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö), Suomen Kuntaliitto (jäljempänä Kuntaliitto) ja Motiva Oy (jäljempänä Motiva)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4 2 Energiakatselmus-

Lisätiedot

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena EP-TOPO, webinaari 5.4.2017 Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 33 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo Rakennusten energiatalous 26.2.2008 Motiva Oy Johtava asiantuntija Tapio Jalo Energiapalveludirektiivi Voimaantulo 17.5.2006, kansallinen toimeenpano 17.5.2008 mennessä Soveltamisala koko energian loppukäyttö,

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm.

Maatilojen energiaohjelma. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm. Maatilojen energiaohjelma Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm.fi Esityksen sisältö: Maatilojen energiaohjelman esittely tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

P-K: n ELY-keskuksen energiatukipalvelut 2010

P-K: n ELY-keskuksen energiatukipalvelut 2010 P-K: n ELY-keskuksen energiatukipalvelut 2010 TEMin, TEKESin ja MMM:n Energiatuet bioenergian ja energiansäästön edistämiseen Pohjois-Karjalan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 26.2.2010 1 TEMin

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta ympäristöministeriö (jäljempänä YM) ja työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 5 2 Energiakatselmus-

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 18/804/2007 Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta kauppa- ja teollisuusministeriö (jäljempänä

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma VUOSIRAPORTOINTI Uuden kauden ensimmäinen raportointi Ensimmäinen raportointi tapahtuu vuoden 2018 alussa vuoden 2017 tietoja koskien

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

OHJE TUENHAKIJALLE Kiintiöilmoitus koordinaattorille Maksatushakemuksen täyttäminen

OHJE TUENHAKIJALLE Kiintiöilmoitus koordinaattorille Maksatushakemuksen täyttäminen OHJE TUENHAKIJALLE Kiintiöilmoitus koordinaattorille Maksatushakemuksen täyttäminen 1 YLEISTÄ Tuen piiriin kuuluvan yrityksen investoinneista ilmoittaminen Tuen piiriin kuuluva yhtiö voi tehdä koordinaattorille

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja 1. Maatilojen energiaohjelmaan liittyminen Maatilojen energiaohjelmaan (energiaohjelma) voivat liittyä kaikki maa- ja puutarhatilat (tila). Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus TEM/1772/05.05.01/2016 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 1 Sopimusosapuolet Tämän Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta

Lisätiedot

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 1 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 Hille Hyytiä Motiva Oy Copyright Motiva Oy, Helsinki, marraskuu 2008 2 Alkusanat Kauppa-

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2011 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Elinkeinoelämä Energiantuotanto

Elinkeinoelämä Energiantuotanto 1 Elinkeinoelämä Energiantuotanto Millaisia muutoksia verrattuna sopimuskauteen 2008 2016? ELINKEINOELÄMÄ ENERGIANTUOTANTO Uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja energiatuotannon toimenpideohjelma

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018)

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) ENERGIATUET 2017 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) - Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja energiaohjelma (KEO) Oulu Seppo Silvonen seppo.silvonen@motiva.fi Motiva Oy Sisältö KETS- ja KEO-liittymisen kattavuus Liittymismenettely EU-tavoitteet Energiansäästötavoitteet

Lisätiedot

Säästöpotentiaalit selville kuljetusketjujen energiakatselmuksilla

Säästöpotentiaalit selville kuljetusketjujen energiakatselmuksilla Säästöpotentiaalit selville kuljetusketjujen energiakatselmuksilla Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa Mikä on kuljetusketjujen energiakatselmus? asiantuntijoiden ja katselmuksen

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006 1 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006 Hille Hyytiä Motiva Oy Copyright Motiva Oy, Helsinki, marraskuu 2007 2 Alkusanat Kauppa-

Lisätiedot