Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan"

Transkriptio

1 1 Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE LIITTEET: ENERGIAKATSELMUS- JA INVESTOINTITUET, MITEN LIIKKEELLE Tässä ohjeessa käydään läpi paitsi lomakkeiden täyttöohjeet, myös ohjeet siitä, mitä eri asiat tarkoittavat. Mikäli jokin asia ei selviä ja herää kysymyksiä, ole hyvä ota yhteyttä Hannu Hakalaan MaRassa, puh tai sähköposti hannu.hakala(at)mara.fi. Sisällysluettelo: 1. Asiakirjat 2. Liittymisasiakirja 3. MaRan toimenpideohjelma 4. Liittymisasiakirjan täyttäminen 5. Raportointi ja MaRan raportointimaksu 6. Sopimusjärjestelmästä irtisanoutuminen 7. Yrityksen velvoitteiden täyttäminen 8. Energiasopimusten tunnuksen (merkin) käyttö 9. TEM:in tuet energiakatselmuksiin ja/tai investointeihin 10. Lisätietoja, neuvontaa, apua ja vastauksia kysymyksiin 11. Liite1: Energiakatselmustuet (lähde Motiva) 12. Liite 2: Investointituet (lähde Motiva) 13. Liite 3: Miten liikkeelle? 1. Asiakirjat Asiakirjoja on kaksi, varsinainen liittymisasikirja ja siihen liittyvä MaRan toimenpideohjelma. 2. Liittymisasiakirja Liittymisasiakirjan allekirjoittamalla yritys liittyy sopimusjärjestelmään ja sitoutuu MaRan toimenpideohjelmaan. Liittyminen tulee voimaan, kun MaRa on merkinnyt

2 2 yrityksen liittymisrekisteriin. Sopimusjärjestelmä on käynnistynyt ja on voimassa saakka. Tämän sopimusjärjestelmän viimeinen raportointi tehdään helmikuussa Yritys täyttää ja allekirjoittaa liittymisasiakirjoja kaksi samanlaista kappaletta. Liittymisasiakirjassa on kolme sivua, kaikilla sivuilla kysytyt tiedot tulee täyttää. Sivulla kolme kysytään toimipaikkoja ja rakennustilavuutta. Myös nämä tiedot on aina täytettävä. Kumpikin allekirjoitettu liittymisasiakirja postitetaan MaRaan. Toinen palautetaan yritykselle sen jälkeen, kun se on käsitelty ja allekirjoitettu MaRassa. Osoite on: MaRa ry Hannu Hakala Merimiehenkatu Helsinki Liittymisasiakirjan voi tulostaa netistä MaRa toimittaa kopion liittymisasiakirjasta Motivaan ja TEM:iin. 3. MaRan toimenpideohjelma MaRan toimenpideohjelmassa kuvataan eri sopimusosapuolien velvoitteet. Sopimusosapuolet ovat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM eli Ministeriö), Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (Toimialaliitto) ja järjestelmään liittyvä yritys (Yritys). Yrityksen velvoitteet on esitetty toimenpideohjelman kohdassa 2.3. Liittyessään ohjelmaan yritys sitoutuu näiden velvoitteiden toteuttamiseen. MaRa ylläpitää liittymisrekisteriä ja energiayhteyshenkilöiden rekisteriä osana jäsenrekisteriään. Kaikki Maralle luovutettavat tiedot ovat luottamuksellisia, samoin TEM:n toimeksiannosta Motiva Oy:n hallinnoimaan raportointijärjestelmään tallennetut tiedot. Yksittäisten yritysten tietoja ei julkaista eikä anneta muille osapuolille ilman yrityksen lupaa. 4. Liittymisasiakirjan täyttäminen Sivu 1: Kohta 1: kirjoitetaan liittyvän yrityksen virallinen nimi. Sivu 2: Yrityksen liittymistiedot Kohta 1: kirjoitetaan yrityksen virallinen nimi ja yhteystiedot.

3 3 Tilastokeskuksen toimialaluokitustieto täytetään MaRassa, mikäli se ei ole yrityksellä tiedossa. Kohta 2: Energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö (energiavastuuhenkilö): Henkilö, joka on liittyvän yrityksen/konsernin yhteyshenkilö energiatehokkuussopimusasioissa ja joka vastaa koko yrityksen/konsernin raportoinnista (vaikka yrityksellä olisikin ketju- ja / tai toimipaikkakohtaisia energiavastuuhenkilöitä). Tälle henkilölle lähetetään kaikki sopimustoimintaan liittyvät ohjeet, tiedotteet ym. viestit MaRasta ja Motivasta. Kohta 3: Ketjut ja/tai toimipaikat Ketjukohtaisella raportoinnilla tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa yrityksellä on suuri määrä pieniä samankaltaisia kohteita (esim. vuokramökkejä), joita ei ole tarkoituksenmukaista seurata ja raportoida kohdekohtaisesti. Tällöin kirjataan ketjua -kohtaan näiden yhtenä kokonaisuutena raportoitavien ketjujen lukumäärä ja sivulla kolme esitetään ao. ketju(t) kuten yksi toimipaikka, mutta ilmoitetaan myös ketjun sisältämien kohteiden lukumäärä (kpl) sekä yhteenlaskettu energianloppukäyttö eriteltynä ostolämpö, polttoaineet, sähkö ja yhteensä kohdassa 4. Mikäli edellä kuvattuja pienten kohteiden ketjuja ei ole, ilmoitetaan sopimukseen liitettyjen toimipaikkojen kokonaismäärä kohdassa toimipaikkaa ja näiden yhteenlaskettu energianloppukäyttö eriteltynä ostolämpö, polttoaineet, sähkö ja yhteensä kohdassa 4. Jos yritys näkee tarkoituksenmukaiseksi mahdollistaa seuranta jatkossa operatiivisten ketjujen (esim. Tähti-hotellit ja Koti-hotellit, katso alla oleva esimerkki kohdassa C) perusteella, tulee toimipaikat esittää kolmannella sivulla ketjuittain ryhmiteltynä. Ryhmän voi perustaa myös raportointijärjestelmään ensimmäisenä raportointikertana (helmikuusta 2009 alkaen). Tässä on viisi yritystoiminnan esimerkkivaihtoehtoa: A: Yritys Oy (tai toiminimi, kommandiittiyhtiö) on samalla toimipaikka, esim. Hotelli Kulmakivi Oy: - merkitään 1 toimipaikkaa - sivulle kolme kirjoitetaan toimipaikan nimi ja rakennustilavuus

4 4 - yrityksen energiavastuuhenkilöä ei tarvitse toiseen kertaan ilmoittaa, jos henkilö on sama, kuin kohdassa 2 ilmoitettu yrityksen energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö B: Yritys Oy:llä (tai esim. yhdistyksellä) on kolme toimipaikkaa. - merkitään 3 toimipaikkaa - sivulla kolme eritellään nämä kolme toimipaikkaa (hotellin nimi ja rakennustilavuus) sekä energiavastuuhenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet - mikäli energiavastuuhenkilöitä ei ole nimetty toimipaikkakohtaisesti, oletetaan toimipaikkakohtaisen energiavastuuhenkilön olevan kohdassa 2 ilmoitettu yrityksen energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö C: Yritys Oy:llä kaksi operatiivista ketjua, esim. Tähti-hotellit (6 kpl) ja Koti-hotellit (5 kpl), mutta ketjut eivät ole erillisiä osakeyhtiöitä - merkitään 11 toimipaikkaa - sivulla kolme eritellään nämä 11 toimipaikkaa (hotellin nimi ja rakennustilavuus) sekä energiavastuuhenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet - mikäli operatiivisia ketjuja halutaan seurannassa tarkastella erikseen, esitetään hotellit ketjuittain ryhmiteltyinä (saadaan myöhemmin kohdistettua toimipaikka ketjuun) - mikäli energiavastuuhenkilöitä ei ole nimetty toimipaikkakohtaisesti, oletetaan toimipaikkakohtaisen energiavastuuhenkilön olevan kohdassa 2 ilmoitettu yrityksen energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö D: Yritys Oy:llä on edellisten lisäksi Lomamökit-ketju, jossa 70 kpl pieniä vuokramökkejä. - merkitään Tähti-hotellit ja Koti-hotellit kuten yllä on kerrottu - merkitään tämän lisäksi 1 ketjua - merkitään Lomamökit-ketju kolmannelle sivulle kuten merkittäisiin yksi toimipaikka (ketjun nimi, rakennusten lukumäärä kpl ja yhteenlaskettu rakennustilavuus) E: Yritys Oy on konsernin emoyhtiö, joka omistaa kolme erillistä Oy:tä, joilla on yhteensä 25 toimipaikkaa, esim. Loma-hotellit Oy (4 toimipaikkaa), Metsä-hotellit Oy (6 toimipaikkaa) ja Ranta-hotellit Oy (15 toimipaikkaa). Esimerkin yritys voi liittyä sopimusjärjestelmään joko konsernina (= yksi liittymisasiakirja) tai osakeyhtiöittäin (= 4 liittymisasiakirjaa), jolloin jokainen erillinen Oy liittyy omalla asiakirjallaan. Konsernin emoyhtiö voi tehdä oman liittymisasiakirjan, mikäli konsernilla on em. kolmeen erillisen Oy:n liittymisasiakirjoihin sisältymättömiä toimipaikkoja, joiden raportoinnista emoyhtiö vastaa. Jos konsernin kaikki raportoitavat toimipaikat sisältyvät jo kolmen Oy:n liittymisasiakirjoihin, ei neljättä emoyhtiötä koskevaa liittymisasiakirjaa tehdä. Jos tehdään vain yksi konsernisopimus: - merkitään 25 toimipaikkaa tai jos emoyhtiöllä on muita toimipaikkoja kuin edellä olevan esimerkin kolmen Oy:n 25 kpl, lisätään ne edellä olevaan yhtiöiden toimipaikkojen määrään - sivulla kolme eritellään kaikki toimipaikat ja kunkin toimipaikan kohdalle kirjoitetaan, mihin Oy:öön se kuuluu

5 5 - tämä mahdollistaa myös jatkossa operatiivisten ketjujen seurannan erikseen Jos tehdään 1-4 erillistä sopimusta, täytetään jokainen liittymisasiakirja kuten esimerkki B:ssä Konsernisopimuksessa lähtökohtana on, että konserni liittää sopimukseen kaikki toimipaikkansa ja Oy-kohtaisen liittymisen lähtökohtana, että liittymisasiakirja sisältää kaikki Oy:n toimipaikat. F: muuta Toimipaikat/yritykset ja niiden energiankäytön seuranta on määritelty yhteenlaskettuna seuraavasti: Hotelli = majoitus-, ravintola- ja kokous/kongressitoiminta yhteenlaskettuina. Kylpylä = majoitus-, ravintola- ja kylpylätoiminta ja muu mahdollinen toiminta (esim. kokous/kongressi) yhteenlaskettuina. Hiihtokeskus = rinnetoiminnot, lumetus, hissit ym. toiminta (myös esim. ravintola, jos se on liittyvän yrityksen liiketoimintaa) yhteenlaskettuina. Huvi- ja teemapuisto = laitteet, ohjelmat, mahdollinen ravintolatoiminta ym. yhteenlaskettuina. Muutokset toimipaikkojen lukumäärissä ja/tai yritysostot ja myymiset raportoidaan vuosiraportoinnin yhteydessä kunkin vuoden helmikuussa. Kohta 4, Energian loppukäyttö vuodelta 2005 Lähtökohtana on, että tässä esitetään vuoden 2005 luvut. Mikäli luvut ovat joltakin muulta vuodelta (tai esim. kahdelle vuodelle ajoittuvalta tilikaudelta), kirjoitetaan ko. vuosi / ajanjakso sille varatulle viivalle (alaviite 4). Katso lisäohje alaviitteestä 3. Lähtökohtana on, että tässä esitetään liittymisasiakirjan allekirjoituspäivämäärän energiankäytön tilanne, vaikka yritys olisikin ostanut tai myynyt yrityksiä ja/tai toimipaikkoja aikavälillä allekirjoitushetki. Toisin sanoen uusien ostettujen yritysten ja toimipaikkojen ja toisaalta myytyjen yritysten ja toimipaikkojen energian käyttö huomioidaan ilmoitetuissa luvuissa. Kohta 5, Yrityksen energiansäästötavoite Yrityksen energiansäästötavoitteen tulee olla vähintään 9 %. Tavoite lasketaan edellisessä kohdassa 4 esitetystä yrityksen energian loppukäytöstä, kohdasta yhteensä MWh. Yritys voi asettaa myös suuremman tavoitteen. Mikäli yritys asettaa pienemmän tavoitteen kuin 9 %, on se perusteltava erillisessä liittymisasiakirjaan liitettävässä liitteessä.

6 6 Tässä ilmoitettu energiansäästön kokonaistavoite (MWh) on se, jonka toteutumista yritys tavoittelee eri energiatehokkuutta parantavin toimin sopimuskaudella vuoteen 2016 saakka. Sen toteutumista seurataan vuosittain raportointijärjestelmässä (kts. kohta 5. Raportointi) Ketjut ja toimipaikat (sivu 3): Tämän kohdan täyttämistä on yllä kuvattu esimerkein kohdassa 3. Ketjujen lukumäärä -kohtaan merkitään lukumäärä vain, jos raportointi tehdään käsitellen ketjua kuten yhtä toimipaikkaa. Mikäli konserni tekee erilliset liittymisasiakirjat Oy-kohtaisesti, menetellään kunkin Oy:n osalta kuten yksittäisen yrityksen liittyessä. Konsernin emoyhtiö voi tehdä oman liittymisasiakirjan vain, jos siihen sisältyy raportoitavia toimipaikkoja. Tieto rakennustilavuudesta on merkittävä kunkin toimipaikan kohdalle. Mikäli sivulle kolme ei mahdu kaikkien toimipaikkojen tietoja, sivua kopioidaan tarvittava määrä. 5. Raportointi ja MaRan raportointimaksu Yrityksen asettaman energiansäästön kokonaistavoitteen toteutumista seurataan internet-pohjaisessa raportointijärjestelmässä. Yritys siis raportoi energiankäytöstään ja eri tehostamis- ja muista toimenpiteistään niin kuin MaRan toimenpideohjelmassa kerrotaan (katso kohta 2.3). Raportointi tapahtuu kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. Raportointiohjelmistoon voi viedä tietoja pitkin vuotta, aina sitä mukaan kun esimerkiksi joitakin toimenpiteitä on tehty. Ensimmäinen raportointivuosi on 2009 (tai liittymistä seuraava helmikuu) ja viimeinen Raportointi on oleellinen osa sopimusjärjestelmää. Raportoinnin kautta ministeriö osoittaa koko sopimusjärjestelmässä saavutetut energiatehokkuuden tavoitteet (energiapalveludirektiivin toteutumisen). Raportointi on tärkeää myös MaRan näkökulmasta. Raportointijärjestelmän kautta saadaan kattavat tiedot toimialan ja sen sektoreiden energiankäytöstä. Tällä hetkellä kyseisiä tietoja ei ole mistään saatavissa.

7 7 Yritys voi käyttää tätä raportointijärjestelmää oman energiatehokkuutensa seurantaan. Yritykset raportoivat aina pääsääntöisesti toimipaikkakohtaisesti, vaikka liittymisasiakirjassa sivulla kaksi kysytäänkin vain yrityksen yhteenlaskettuja energian käyttölukuja ja energiansäästön kokonaistavoite esitetään yhtenä lukuna (MWh)! Raportoinnin yhteydessä ilmoitetaan kaikki muutokset toimipaikkojen lukumäärissä tai konsernin osalta siihen kuuluvien yritysten lukumäärissä (lisäykset ja poistot). Nämä muutokset eivät kuitenkaan vaikuta asetettuun energiansäästön kokonaistavoitteeseen sitä lisäävästi tai vähentävästi. MaRa perii vuosittain raportointimaksun, joka määräytyy toimipaikkojen lukumäärän mukaan: - liittyneellä yrityksellä on 1-5 toimipaikkaa, veloitus on 300 per vuosi - liittyneellä yrityksellä on 6-10 toimipaikkaa, veloitus on 500 per vuosi - liittyneellä yrityksellä on 11 tai enemmän toimipaikkoja, veloitus on 700 per vuosi Hintoihin lisätään alv 24%. Maksut ovat voimassa toistaiseksi. Maksuilla katetaan Motiva Service Oy:ltä tilattava toimialaraportti. 6. Sopimusjärjestelmästä irtisanoutuminen Yritys voi niin halutessaan irtisanoutua sopimusjärjestelmästä kesken kauden. Irtisanoutumisilmoitus toimitetaan kirjallisesti MaRaan, josta se toimitetaan ministeriöön. On huomioitava, että irtisanoutuminen voi käynnistää energiakatselmus- ja / tai investointitukien takaisinperinnän. Takaisinperinnän periaatteet kerrotaan kussakin tukipäätöksessä erikseen. 7. Yrityksen velvoitteiden täyttäminen Energiatehokkuussopimus on oikeudelliselta luonteeltaan tavoiteohjelman kaltainen, eikä toimenpideohjelman velvoitteiden laiminlyönti aiheuta sopimusjärjestelmästä irtisanomisen lisäksi muita oikeudellisia seuraamuksia (paitsi mahdolliset vaikutukset Ministeriön tukien takaisinperintään). Erityisen tärkeää on, että yritys täyttää raportointivelvoitteensa. Raportointivelvollisuuden laiminlyönti saattaa aiheuttaa yrityksen irtisanomisen sopimusjärjestelmästä. 8. Energiatehokkuussopimusten tunnuksen (merkin) käyttö Liityttyään sopimusjärjestelmään yritys saa käyttöönsä energiatehokkuustunnuksen. Tunnuksen eri versiot ja graafinen ohjeistus lähetetään MaRasta yrityksen liittymisasiakirjassa nimeämälle yhteyshenkilölle.

8 8 Yritys voi käyttää merkkiä esim. painotuotteissaan (esitteet ym.) ja nettisivuillaan. 9. TEM:in tuet energiakatselmuksiin ja/tai investointeihin TEM on julkaissut maaliskuussa 2008 päivitetyt ohjeet: Energiakatselmustoiminnan yleisohjeet Investointituet Ohjeista käy ilmi tukien jakoperusteet sekä hakuohjeet. Tuet haetaan aina siitä TE-keskuksesta, jota lähinnä investointi- tai katselmuskohde sijaitsee. Kummatkin ohjeet voi tulostaa netistä: > Toiminta-alueet > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Energiakatselmustuet TAI Investointituet. Katso liitteet 1 ja 2 (sivut 9-12). 10. Lisätietoja, neuvontaa, apua ja vastauksia kysymyksiin MaRa: - sopimusjärjestelmään liittyminen ja siihen liittyvät kysymykset, liittymisasiakirjan täyttäminen - sopimusjärjestelmän tavoitteet ja päämäärät, MaRan toimenpideohjelman sisältö ja päämäärät, sopimusjärjestelmä yleensä, energiatehokkuustunnus - muut mahdolliset kysymykset asiantuntija Hannu Hakala, puh , , hannu.hakala(at)mara.fi Energiatehokkuussopimusasiat ovat myös netissä, MaRa tarjoaa alkaen vuoden ajan yhteistyössä Motivan kanssa tehostettua energiatehokkuusneuvontaa energiatehokkuussopimukseen liittyneille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Neuvontaan sisältyy avustaminen energiatehokkuussopimukseen liittymisessä, opastaminen toimenpideohjelman edellyttämien toimenpiteiden toimeenpanoon liittyviin asioihin sekä tiedottaminen sopimukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Neuvojana toimii asiantuntija Motivasta. Toimitamme neuvonnan yhteystiedot sopimukseen liittyneille uusille yrityksille hyväksymiskirjeen mukana.

9 9 Neuvonta sisältää seuraavat aihealueet: Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden selventäminen Yrityksen oman energiankäytön tärkeimpien tekijöiden tunnistaminen yleisellä tasolla. Katselmuksien tekeminen ei kuitenkaan kuulu neuvojan tehtäviin Avustaminen tiedossa olevien tehostamistoimenpiteiden priorisoinnissa Yritysten sisäinen viestintä ja koulutus ja siihen liittyvät materiaalikysymykset. Avustaminen yritysten ja muiden alan toimijoiden (katselmoijat, TE-keskukset, laitetoimittajat, jne.) välisten kontaktien luomisessa. Energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi. Em. asioista voi keskustella neuvojan kanssa myös yrityskäynneillä, mutta pääpaino neuvonnassa on puhelinneuvonnassa ja alakohtaisissa seminaareissa. Neuvontatyöhön eivät kuulu energiakatselmointi, esisuunnittelu- ja suunnittelutyö eikä toteutusprojektien valvonta. Neuvonta on maksutonta energiatehokkuussopimuksessa mukana oleville yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa neuvonnan yhdessä toimialaliittojen kanssa. Neuvonta toteutetaan vuoden mittaisena pilotti-projektina. Tätä neuvontapalvelua tarjotaan MaRan lisäksi myös neljällä muulla toimialalla: kemianteollisuus, muoviteollisuus, elintarviketeollisuus ja teknologiateollisuus. Motiva Oy - energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyvät asiat yleisesti - energiakatselmus- ja sopimustoiminnasta on tietoa koottu Motivan kotisivuille -> Yritykset > Katselmustoiminta - energiakatselmukset (yhteystietoja katselmuksista tekevistä tahoista, neuvonta) - johtava asiantuntija Pertti Koski, puh johtava asiantuntija Tapio Jalo, puh Paikalliset TE-keskukset - energiakatselmus- ja investointitukien hakeminen - tukien hakuun liittyvä neuvonta Tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä yhteydenotto aina ensisijaisesti paikallisen TE-keskuksen yritysosastolle. TE-keskusten yhteystiedot ovat netissä osoitteessa Eritystapauksissa yhteyshenkilö TEM:issä on ylitarkastaja Heikki Väisänen, puh , heikki.vaisanen(at)tem.fi

10 10 LIITE 1 Energiakatselmustuet (lähde: TE-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntävät tukea Motivaenergiakatselmuksiin. Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 40 % hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista. Tästä poikkeuksena energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneille kunnille sekä mikro- ja pkt-yrityksille tuki on enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. (Huom! mikro- ja pkt-yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa) Kuka voi saada tukea TEM:n energiakatselmustukea voivat saada yritykset ja yhteisöt (esim. kunnat, seurakunnat ja säätiöt). Myös kaukolämpöalan, voimalaitosalan ja kuljetusketjujen katselmushankkeet sekä uusiutuvan energian kuntakatselmukset kuuluvat katselmustuen piiriin. Tuen hakijan tulee olla katselmoitavan kohteen tai kohteiden omistajayritys tai - yhteisö tai muu kohteen energiakustannuksista vastaava taho. Tarkemmat ohjeet Energiakatselmustoiminnan yleisohjeet 2008 (TEM, Maaliskuu 2008) löytyvät netistä > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Energiakatselmustuet. Huomioitavaa tukea haettaessa Jokaisessa tukihakemuksessa tulee olla nimettynä kaksi vastuuhenkilöä, joiden asiantuntemus on hakemuksessa osoitettu Motiva-energiakatselmoijakurssin todistuksella tai muulla TEM/Motivan hyväksymällä tavalla ja jotka vastaavat TEM:n yleisohjeiden noudattamisesta sekä muiden energiakatselmuksille asetettujen vaatimusten toteutumisesta. Vastuuhenkilöistä toisen tulee olla LVI-vastuuhenkilö (LVI) ja toisen sähkövastuuhenkilö (S). Energiakatselmus voidaan toteuttaa myös hakijan ja ulkopuolisen katselmoijan yhteistyönä. Vastuuhenkilöksi nimetyn ulkopuolisen katselmoijan organisaation tulee osallistua energiakatselmuksen toteuttamiseen. Tietoja TEM/Motivan hyväksymistä katselmoijista löytyy netistä kohdasta Auktorisoidut energiakatselmoijat. Katselmustukea voidaan hakea jatkuvasti. Tukihakemus on jätettävä ennen hankkeen aloittamista, joksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen. Hakemuslomakkeet ovat tulostettavissa netistä > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Energiakatselmustuet.

11 11 Mihin tukihakemus toimitetaan Kaikki energiakatselmustukihakemukset toimitetaan ennen hankkeen aloittamista, joksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen, siihen TE-keskukseen, jonka toiminta-alueella hanke toteutetaan. LIITE 2 Investointituet (lähde: TE-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) voivat myöntää investointitukea mm. edistävät energiansäästöä ja energia-tehokkuutta. Pääpaino on uutta teknologiaa hyödyntävissä hankkeissa. Lisäksi energiantehokkuussopimusjärjestelmään liittyneillä yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus saada tapauskohtaisen harkinnan perusteella tukea myös tavanomaisten säästö-investointien toteuttamiseen. Päästökauppasektorille tukea myönnetään vain uuden teknologian hankkeissa tai uuden teknologian hankeosioissa. Poikkeuksena tietyin edellytyksin energiatehokkuussopimusjärjestelmän kautta tuettavat muut investoinnit silloin, kun hanke ei vaikuta suoranaisesti päästöihin (hakijan vakuutus). Tavanomaiset energiansäästöinvestoinnit Energiatehokkuusjärjestelmään liittyneiden yritysten ja yhteisöjen osalta myös tavanomaisia energiansäästöinvestointeja voidaan tukea käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tuen myöntämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: * Tuettavien tavanomaisten investointien tulee olla raportoiduissa energiakatselmuksissa, - analyyseissä tai vastaavissa selvityksissä todettuja, joista on selkeästi osoitettu koituvan energiansäästöä. * Päästökaupan piirissä olevien energiatehokkuussopi-mukseen liittyneiden yritysten tavanomaisen teknologian hankkeissa hanke ei saa vaikuttaa suoranaisesti päästöihin (hakijan vakuutus). Näissä hankkeissa kannattaa olla tapauskohtaisesti yhteydessä ennen tukihakemuksen valmistelua paikalliseen TE-keskukseen. * Tukea myönnetään vain investoinneille tai sen osalle, joiden toteutumiselle tuella arvioidaan olevan tärkeä merkitys. * Tukea myönnetään pääsääntöisesti korottomalta takaisinmaksuajaltaan ilman avustusta lasketuille yli 3 vuoden ja alle 10 vuoden hankkeille * Tavanomaisten säästöinvestointien tukiprosentti on enimmillään %. Etusijalla ovat sähköä säästävät hankkeet.

12 12 * Toteutettaessa säästöinvestointi ns. ESCO-palveluna, voi tukitaso olla enintään %. ESCO-palveluna toteutettavissa hankkeissa voi myös ESCO-yritys olla tuen hakijana. (Lisätietoja kohdasta ESCO-hankkeiden tuki ja TE-keskuksista) * Tuettavan hankkeen minimikoko on Se voi koostua myös pienempiä investointeja sisältävästä paketista, jonka keskimääräinen takaisinmaksuaika asettuu hyväksyttäviin rajoihin. Maksimituki on pääsääntöisesti yritystä tai kuntaa kohti vuodessa. * Mikäli tuettava hanke kuuluu energiatehokkuussopimus-järjestelmän piiriin ja tuen saaja irtisanoutuu tai irtisanotaan sopimusjärjestelmästä, tuen myöntäjä voi päättää tuen takaisinperinnästä. Tavanomaisten investointien tukemista koskevat seuraavat rajaukset: * Lämmitystapojen muutosinvestointeja ei tueta, mikäli investoinnissa ei ole kyse siirtymisestä uusiutuvien energialähteiden käyttöön. * Tehonsäästöhankkeita (esim. kuormien ohjaus) voidaan avustaa, jos niiden seurauksena on osoitettu olevan myös merkittävää energiansäästöä tai huomattava ympäristöpäästöjen väheneminen. * Hankkeita, jotka ovat luonteeltaan kunnossapito-toimenpiteitä, ei tueta. * Avustuksia ei myönnetä asuinrakennusten tai maatilojen energiansäästöinvestointeihin eikä valtionosuutta saaviin perustamishankkeisiin. Uusi teknologia ja esimerkkihankkeet Kaikkien hakijoiden uuden teknologian hankkeet käsitellään TEM:n energiaosastolla ja niihin varataan määrärahat erikseen. Uuden teknologian hankkeiden tukiprosentti on enintään 40 %. Käytännössä tuki on useimmiten %. Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia teknisiä ja muita ratkaisuja, joita ei ole aikaisemmin laajemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa. TEKES voi rahoittaa yritysten ja yhteisöjen tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi tuotannon kehittämishankkeille, joita voi tulla esille mm. energia-analyysien yhteydessä.

13 13 Hakemuslomake Energiatukihakemus investointihankkeeseen (E1), jonka liitteenä on aina energiatuen vaikutusten arviointilomake (E3) sekä maksatushakemus löytyvät osoitteesta > Energiakatselmustoiminta > TEM:in tukemat energiakatselmukset > Katselmus- ja investointituet > Investointituet Mihin tukihakemus toimitetaan Investointitukea voidaan hakea jatkuvasti. Investointitukihakemus toimitetaan ennen hankkeen aloittamista, joksi katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen, siihen TE-keskukseen, jonka toiminta-alueella tuella rahoitettava hanke toteutetaan.

14 14 LIITE 3 Miten liikkeelle? Yrityksen velvoitteet on kerrottu toimenpideohjelman kohdassa 2.3 Yrityksen velvoitteet, sivulla 3. Kun yritys on liittynyt sopimusjärjestelmään, edetään esimerkiksi alla olevan suunnitelman ja aikataulutuksen mukaisesti: Kuviossa sanotaan ensimmäinen vuosi ja toinen vuosi. Ajanjakso on ohjeellinen eikä se välttämättä tarkoita 12 kuukautta vaan sitä ajanjaksoa, jonka yritys tarvitsee esimerkiksi omatoimiseen energiankäytön selvittämiseen ja vastuuhenkilöiden nimeämiseen. Jos yrityksessä on jo liittymishetkellä selvillä energiankäyttöönsä liittyvät asiat (käyttö, päämäärät) ja nimetyt vastuuhenkilöt, voidaan katselmustoimet käynnistää vaikka välittömästi liittymisen jälkeen. Ensimmäinen vuosi: Yritys itse omatoimisesti selvittää/tunnistaa energiankäyttönsä energialajeittain (per toimipaikka), asettaa tehostamisen päämäärät ja ja nimeää vastuuhenkilön(t) Toinen vuosi: Yritys tunnistaa mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöään ja esim. teettää energiakatselmuksen, asettaa tavoitteet ja laatii aikataulun toimenpiteiden toteuttamiseksi (per toimipaikka) Yritys raportoi joka vuosi tmp-kohtaisesti helmikuun loppuun mennessä ed. vuoden energiankäyttönsä ja mm. tehdyt toimenpiteet aina vuoteen 2017 saakka

Energiatuki. Hakeminen

Energiatuki. Hakeminen Energiatuki Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiansäästön tehostaminen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistäminen, energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentäminen,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Pentti Puhakka TEM EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Lähilämpöä Teiskossa 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa INVESTOINTITUET LÄMPÖKESKUKSIIN Maatilat Maatalouden investointituki Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Maatiloille suunnattu

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut Risto Larmio, Motiva Oy Sisältö Motiva Energiatehokkuuslaki (isot yritykset) Energiatehokkuussopimus 2016 ja 2017- Energiatehokkuusneuvonta Energiakatselmus pk-yrityksille

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan 1. Liittyvä yhteisö (yhteisön nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä EK-päivä 31.3.2009 Jyväskylä Asiantuntija Kati Ruohomäki Energia ja ilmasto Sisältö 1. Taustaa 2. Yleistä energiatehokkuussopimuksista 3. Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 2 Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 VAETS vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Energiatehokkuustavoitteet

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä

Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä Energiatehokkuuden parantaminen yrityksissä Yrittäjän energia- ja ilmastoseminaari 17.9.2009 Päivi Laitila, Motiva Oy Sisältö Motiva Lähtökohtia energiatehokkuuden kehittämiseen Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia

Lisätiedot

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1 Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3.

Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta. TYKELI taustatyöpaja 4.3. Energiakatselmustoiminta Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmusvolyymit, tuet, tulosten seuranta TYKELI taustatyöpaja 4.3.2011, Ulla Suomi Esityksen sisältö Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja - katselmukset

Energiatehokkuussopimukset ja - katselmukset Energiatehokkuussopimukset ja - katselmukset 21.9.2011 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Vakka-Suomessa, Uusikaupunki Risto Larmio, Motiva Yhteistyöverkostot Motivan markkina-asema Energian ja materiaalien

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja TEM/7/05.05.01/2010 Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö), Suomen Kuntaliitto (jäljempänä Kuntaliitto) ja Motiva Oy (jäljempänä Motiva)

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4 2 Energiakatselmus-

Lisätiedot

P-K: n ELY-keskuksen energiatukipalvelut 2010

P-K: n ELY-keskuksen energiatukipalvelut 2010 P-K: n ELY-keskuksen energiatukipalvelut 2010 TEMin, TEKESin ja MMM:n Energiatuet bioenergian ja energiansäästön edistämiseen Pohjois-Karjalan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 26.2.2010 1 TEMin

Lisätiedot

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo Rakennusten energiatalous 26.2.2008 Motiva Oy Johtava asiantuntija Tapio Jalo Energiapalveludirektiivi Voimaantulo 17.5.2006, kansallinen toimeenpano 17.5.2008 mennessä Soveltamisala koko energian loppukäyttö,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 18/804/2007 Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta kauppa- ja teollisuusministeriö (jäljempänä

Lisätiedot

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta ympäristöministeriö (jäljempänä YM) ja työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm.

Maatilojen energiaohjelma. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm. Maatilojen energiaohjelma Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm.fi Esityksen sisältö: Maatilojen energiaohjelman esittely tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 1 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 Hille Hyytiä Motiva Oy Copyright Motiva Oy, Helsinki, marraskuu 2008 2 Alkusanat Kauppa-

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja 1. Maatilojen energiaohjelmaan liittyminen Maatilojen energiaohjelmaan (energiaohjelma) voivat liittyä kaikki maa- ja puutarhatilat (tila). Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2011 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4

Lisätiedot

Säästöpotentiaalit selville kuljetusketjujen energiakatselmuksilla

Säästöpotentiaalit selville kuljetusketjujen energiakatselmuksilla Säästöpotentiaalit selville kuljetusketjujen energiakatselmuksilla Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa Mikä on kuljetusketjujen energiakatselmus? asiantuntijoiden ja katselmuksen

Lisätiedot

Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä

Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä SOPIMUS YM26/612/2014 1 (6) Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä 1 Sopimuksen osapuolet Suomen valtion puolesta ympäristöministeriö sekä bioenergia-alan

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Energiakatselmukset kannattavat

Energiakatselmukset kannattavat Energiakatselmukset kannattavat 8.10.2009 Tapio Jalo Esityksen sisältö Mikä on energiakatselmus? Mitä hyötyä on energiakatselmuksesta? Mistä tekijä energiakatselmukseen? Miten teetän energiakatselmuksen

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja energiaohjelma (KEO) Oulu Seppo Silvonen seppo.silvonen@motiva.fi Motiva Oy Sisältö KETS- ja KEO-liittymisen kattavuus Liittymismenettely EU-tavoitteet Energiansäästötavoitteet

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006 1 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006 Hille Hyytiä Motiva Oy Copyright Motiva Oy, Helsinki, marraskuu 2007 2 Alkusanat Kauppa-

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma 2010-2016 21.1.2010

Maatilojen energiaohjelma 2010-2016 21.1.2010 Maatilojen energiaohjelma 2010-2016 21.1.2010 Mistä on kysymys? Maatilojen energiaohjelma on maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluva energiatehokkuussopimus ajanjaksolla 2010 2016 Ohjelman tavoite

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

ENERGIATUKIHAKEMUS SELVITYSHANKKEESEEN VNA 1063/2012 energiatuesta, mom. 32.60.40

ENERGIATUKIHAKEMUS SELVITYSHANKKEESEEN VNA 1063/2012 energiatuesta, mom. 32.60.40 Tukea voidaan hakea vain, jos tuella on merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen. Energiatukea selvitykseen on haettava ennen hankkeen aloittamista. Selvityshankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja -ohjelma (KEO) Seinäjoen seudun ilmastostrategia 21.11.2011. Pertti Koski

Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja -ohjelma (KEO) Seinäjoen seudun ilmastostrategia 21.11.2011. Pertti Koski Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) ja -ohjelma (KEO) Seinäjoen seudun ilmastostrategia Pertti Koski Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja 1. Maatilojen energiaohjelmaan liittyminen Maatilojen energiaohjelmaan (energiaohjelma) voivat liittyä kaikki maa- ja puutarhatilat (tila). Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla energiavaltainen teollisuus (jäljempänä Teollisuus) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013

Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013 Energiansäästöä katuvalaistuksesta Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013 TEM:n energiatuki Yleistä TEM:n energiatuesta (1/3) Harkinnanvarainen valtionavustus uusiutuvien energialähteiden käytön ja energiatehokkuuden

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET 13.12.2011, Arttu Peltonen ENERGIAKATSELMUS Tavoite on vähentää kohteen energian- ja vedenkulutusta, kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä ja näin toteuttaa kansallista

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm. Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.fi Maataloussektorin osuus energiankäytöstä Maataloussektorin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016)

Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016) TEM/8/05.05.01/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016) 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet Tällä sopimuksella työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö)

Lisätiedot

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Esityksen sisältö Kuntien energiatehokkuussopimukset Energiakatselmukset

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 7 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Toimenpiteet kuntien energiatehokkuussopimuksissa - Energiakatselmukset, ESCO palvelu, Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Toimenpiteet kuntien energiatehokkuussopimuksissa - Energiakatselmukset, ESCO palvelu, Uusiutuvan energian kuntakatselmus Toimenpiteet kuntien energiatehokkuussopimuksissa - Energiakatselmukset, ESCO palvelu, Uusiutuvan energian kuntakatselmus Seinäjoen seudun ilmastostrategia 21.11.2011 Pertti Koski Toimenpiteet kuntien

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE

ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE Energiatuet Keski-Suomen ELY-keskus 9.10.2012 Panu Kässi 23.10.201 2 1 ENERGIATUKI Tukea voidaan harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

Energiatehokkuus Energiatehokkuussopimus Energiakatselmus ESCO palvelu Materiaalitehokkuus. Juha Pakarinen, Motiva Services Oy

Energiatehokkuus Energiatehokkuussopimus Energiakatselmus ESCO palvelu Materiaalitehokkuus. Juha Pakarinen, Motiva Services Oy Energiatehokkuus Energiatehokkuussopimus Energiakatselmus ESCO palvelu Materiaalitehokkuus Juha Pakarinen, Motiva Services Oy Yhteistyöverkostot Motivan markkina-asema Energian ja materiaalien loppukäyttäjät

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki Tervetuloa webinaariin: Uusi energiatehokkuuslaki! ISS on mukana toteuttamassa uuden energiatehokkuuslain vaatimuksia

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2011 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Kustannussäästöjä energiatehokkuuden parantamisesta

Kustannussäästöjä energiatehokkuuden parantamisesta Kustannussäästöjä energiatehokkuuden parantamisesta 24.3.2010 EK-päivä, Oulu Mikael Ohlström Johtava asiantuntija, energia- ja ilmastopolitiikka Elinkeinoelämän keskusliitto EK Sisältö Suomen energiavuosi

Lisätiedot

Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä

Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä Hille Hyytiä Aitoja tekoja joka päivä ? Onko yrityksellesi energiatehokkuuden parantamiselle/säästöille määritetty tavoite? Tiedätkö, mikä tavoite on? Tiedätkö,

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

Hanketreffit bioenergiaa ja neuvontaa Pohjois-Karjalassa

Hanketreffit bioenergiaa ja neuvontaa Pohjois-Karjalassa Hanketreffit bioenergiaa ja neuvontaa Pohjois-Karjalassa Tuomo Hämäläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 12.12.2012 1 Energialinjaukset pääperiaatteet

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokas Pirkanmaa hanke kuntaseminaari 16.12.2010 Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset energiapalveludirektiivin

Lisätiedot