Energiakatselmukset ja analyysit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiakatselmukset ja analyysit"

Transkriptio

1 Energiakatselmukset ja analyysit energiakatselmusohjelma energiakatselmuksen osapuolet, tavoitteet, toteutus Pertti Koski

2 Mikä on työ- ja elinkeinoministeriön tukema energiakatselmus? Energiakatselmus on TEM:n ohjeiden mukaan toteutettu kokonaisvaltainen selvitys kohteen (palvelurakennukset, teollisuus, energia-ala) energian käytöstä ja kaikista kannattavista säästömahdollisuuksista sekä uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksista TEM/ Motivan ohjeiden mukaisesti suoritettuun katselmukseen voi saada tukea 40 % (energia-tehokkuussopimukseen liittyneiden mikroyritysten ja PK-yritysten energiakatselmukset 50 %). Energiakatselmukset toteutetaan Motivan vastuuhenkilöpätevyyden saaneiden valvonnassa yhteistyössä kohteen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. (Huom!! mikro- ja pk-yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekij ntekijää ja vuosiliikevaihto enintää ään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintää ään n 43 milj. euroa) Pertti Koski, Motiva Oy 2

3 Tulokset ja seuranta Tulokset Energian käytön ja kustannusten kokonaisselvitys sähkö, polttoaine, lämpö, höyry, vesi uusiutuvien energioiden käyttömahdollisuus Energiankäytön ja -tuotannon tehokkuuden nykytila ja tehostamispotentiaali Toimenpide-ehdotukset kannattavuuslaskelmineen energiatalouden parantamiseksi Nitrogen factory Lighting 260 [kw] 190 [kw] Compressed air Air cooling Ventilation Other 80 [kw] 220 [kw] 65 [kw] 200 [kw] PAINEILMAKESKUKSEN SÄHKÖKUORMITUS (15 MIN KESKITEHO) Electricity 3165 [kw] 30 [kw] 530 [kw] 50 [kw] 220 [kw] 2600 [kw] Heat recovery Raw material preprocessing Oxygen burner 550 [kw] Natural gas 6900 [kw] 1320 [kw] Melting [kw] 3600 [kw] Heat recovery boiler 4000 [kw] 1630 [kw] Float bath Direct process remova 1400 [kw] 520 [kw] Lehr 1110 [kw] Water cooling 1300 [kw] 1380 [kw] SÄHKÖTEHO [KW] VIIKONLOPPU 1220 [kw] [kw] Room Pertti Koski, Motiva Oy 3

4 Energiakatselmusohjelman tausta kokemuksia lukemattomista erillishankkeina toteutetuista tuetuista energiakatselmuksista -säästöpotentiaalit -säästötoimenpiteet ja kannattavuus -hyvät toteutuskäytännöt ja raportointitavat Pertti Koski, Motiva Oy 4

5 Energiakatselmusohjelman käynnistäminen Motivan tehtäväksi ympäristö - kustannussäästöt ja kilpailukyky - kansalliset strategiat ja sitoumukset katselmustoiminnan parempi hallinnointi toteutuksen yhdenmukaistaminen tukien käsittely laadunvarmistuksen toteutus tulosten ja tukien tuloksellisuuden seuranta Pertti Koski, Motiva Oy 5

6 Energiakatselmusohjelman osa-alueet OHJELMAN TAVOITTEET EDISTÄMINEN MARKKINOINTI SÄÄDÖKSET, OHJEISTUS TUKI- POLTIIKKA OSAPUOLET OHJELMAN HAL- LINNOINTI ENERGIAKATSEL- MUSMALLIT SEURANTA KATSELMOIJA- KOULUTUS VASTUUHENKI- LÖT, PÄTEVYYS LAADUNVARMIS TUS KATSELMOIJAN TYÖKALUT 1995 ohjelman kaikki elementit olemassa Katselmusmalleja kehitetty vähitellen Pertti Koski, Motiva Oy 6

7 Katselmusmallien kehittäminen..aloitus rakennuksista, kiinteistöistä Palvelurakennukset 1992 Teollisuus Kiinteistö 1992 Prosessi 1995 Pertti Koski, Motiva Oy 7

8 ..seuraavaksi prosessiteollisuus ja lämmön tuotanto Kaukolämmitys 2001 Prosessiteollisuus 1999 Pertti Koski, Motiva Oy 8

9 ..voimalaitokset ja uusiutuvien kytkeminen kaikkiin malleihin Voimalaitos Pertti Koski, Motiva Oy 9

10 ..jatkoa 2006 Kuljetusketjujen energiakatselmus 2005 Prosessikohtaiset katselmusohjeet Pertti Koski, Motiva Oy 10

11 Energiansäästösopimukset, kausi Energiatehokkuussopimukset, kausi sopimustoiminta tukee katselmustoimintaa, energiakatselmukset osana sopimukseen liittyneiden toimenpideohjelmaa Pertti Koski, Motiva Oy 11

12 Energiakatselmusten osa-alueet Pertti Koski, Motiva Oy 12

13 1. Tavoitteet, edistäminen, ohjeistus, tukipolitiikka OHJELMAN TAVOITTEET EDISTÄMINEN MARKKINOINTI SÄÄDÖKSET, OHJEISTUS TUKI- POLTIIKKA OSAPUOLET OHJELMAN HAL- LINNOINTI ENERGIAKATSEL- MUSMALLIT SEURANTA KATSELMOIJA- KOULUTUS VASTUUHENKI- LÖT, PÄTEVYYS LAADUNVARMIS TUS KATSELMOIJAN TYÖKALUT Pertti Koski, Motiva Oy 13

14 Energiakatselmustoiminnan ohjeistus 1. TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohjeet 2. katselmusmallikohtaiset toteutusohjeet 3. energiakatselmoijan käsikirja Ohjeistuksella pyritään varmistamaan katselmustoiminnan hyvä laatu suuntaamaan työtä niin, että asiakas saa parhaan hyödyn työstä varmistamaan tulosten tilastointi ja seuranta Pertti Koski, Motiva Oy 14

15 2. Osapuolet, hallinnointi OHJELMAN TAVOITTEET EDISTÄMINEN MARKKINOINTI SÄÄDÖKSET, OHJEISTUS TUKI- POLTIIKKA OSAPUOLET OHJELMAN HAL- LINNOINTI ENERGIAKATSEL- MUSMALLIT SEURANTA KATSELMOIJA- KOULUTUS VASTUUHENKI- LÖT, PÄTEVYYS LAADUNVARMIS TUS KATSELMOIJAN TYÖKALUT Pertti Koski, Motiva Oy 15

16 Energiakatselmustoiminnan osapuolet Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n yleisohjeet Seurantatietojen yhteenvedot Motiva TEM:n yleisohjeet Katselmusten toteutusohjeet Vastuuhenkilökoulutukset Muu neuvonta Katselmoijakoulutus Seurantajärjestelmä, tulosten yhteenvedot, vaikutusarviot Laadunvarmistus ELY-keskukset Katselmustuki päätös maksatus Tukihakemus Katselmusraportti ja maksatushakemus Katselmuskohteet Asiakas Energiakatselmoijat Yhteistyötahot Puuenergianeuvojat Laitevalmistajat ym. Pertti Koski, Motiva Oy 16

17 3. Energiakatselmusmallit - katsastukset, katselmukset, analyysit OHJELMAN TAVOITTEET EDISTÄMINEN MARKKINOINTI SÄÄDÖKSET, OHJEISTUS TUKI- POLTIIKKA OSAPUOLET OHJELMAN HAL- LINNOINTI ENERGIAKATSEL- MUSMALLIT SEURANTA KATSELMOIJA- KOULUTUS VASTUUHENKI- LÖT, PÄTEVYYS LAADUNVARMIS TUS KATSELMOIJAN TYÖKALUT Pertti Koski, Motiva Oy 17

18 Energiakatselmusmallit Rakennukset Kiinteistön energiakatselmus ja -katsastus Kiinteistön käyttöönotto- ja seurantakatselmus Teollisuus -Teollisuuden energiakatselmus -Teollisuuden energia-analyysi -Prosessiteollisuuden energia-analyysi Energia-ala -Voimalaitoksen energia-analyysi -Kaukolämpökatselmus Muut katselmusmallit Kuljetusketjujen energiakatselmus Uusiutuvan energian kuntakatselmus Muut ohjeet -Paineilmaa tehokkaasti PATE -Kylmää tehokkaasti KYTE Pertti Koski, Motiva Oy 18

19 4. Seuranta OHJELMAN TAVOITTEET EDISTÄMINEN MARKKINOINTI SÄÄDÖKSET, OHJEISTUS TUKI- POLTIIKKA OSAPUOLET OHJELMAN HAL- LINNOINTI ENERGIAKATSEL- MUSMALLIT SEURANTA KATSELMOIJA- KOULUTUS VASTUUHENKI- LÖT, PÄTEVYYS LAADUNVARMIS TUS KATSELMOIJAN TYÖKALUT Pertti Koski, Motiva Oy 19

20 TAULUKKO 2 YHTEENVETO ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEISTÄ Oy Asiakas Ab KIINTEISTÖREKISTERITUNNUS: 0 TOIMENPITEEN SÄÄSTÖ TMA INVES- CO 2 SÄÄSTÖ SÄÄSTÖ SÄÄSTÖ RAPOR- SOVITUT KUVAUS YHTEENSÄ TOINTI VÄHENEMÄ LÄMPÖ SÄHKÖ VESI TIN JATKO- YHTEENSÄ energia CO 2 kustannukset energia CO 2 kustannukset vesi kustan- KOHTA TOIMET energia muut energia muut nukset no /a a t/a MWh/a t/a /a /a MWh/a t/a /a /a m 3 /a /a T,P,H,E YHTEENSÄ Sovitut jatkotoimet: T = toteutettu, P = päätetty toteuttaa, H = harkitaan toteutettavaksi, E = ei toteuteta Pertti Koski, Motiva Oy 20

21 Yhteenveto yksityisen palvelusektorin 1 275:sta raportoidusta katselmuskohteesta (57,9 milj. rm 3 ): Kokonaiskulutukset, -kustan-nukset, -säästöpotentiaalit ja investoinnit Nykyinen kulutus YKSITYINEN PALVELU 1275 Säästöpotentiaali Lämpöenergia MWh/a MWh/a 18,4 % /a /a 17,1 % Sähköenergia MWh/a MWh/a 6,7 % /a /a 7,7 % Vedenkulutus m 3 /a m 3 /a 6,9 % /a /a 6,8 % Kulutukset yhteensä Säästöt yhteensä Investoinnit yhteensä /a /a 10,6 % Pertti Koski, Motiva Oy 21

22 Säästötoimenpiteiden kustannussäästöpotentiaalin jakautuminen eri takaisinmaksuluokkiin ja toimenpiteiden toteutumatiedot - teollisuus Teollisuus (alle 500 GWh/a): 302 kohdetta, toimenpidettä 8,0 7,0 Toteutettu Päätetty Harkitaan Ei toteuteta Ei tietoa 6,0 Säästö milj. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Takaisinmaksuaika Pertti Koski, Motiva Oy 22

23 5. Katselmoijakoulutus, pätevyys OHJELMAN TAVOITTEET EDISTÄMINEN MARKKINOINTI SÄÄDÖKSET, OHJEISTUS TUKI- POLTIIKKA OSAPUOLET OHJELMAN HAL- LINNOINTI ENERGIAKATSEL- MUSMALLIT SEURANTA KATSELMOIJA- KOULUTUS VASTUUHENKI- LÖT, PÄTEVYYS LAADUNVARMIS TUS KATSELMOIJAN TYÖKALUT Pertti Koski, Motiva Oy 23

24 Vastuuhenkilökoulutukset Energiakatselmoijien peruskurssi (L, S) Hakijavastuuhenkilökoulutukset (P, E) Ajankohtaisseminaarit Peruskurssi -kolmipäiväinen, toteutetaan kaksi kertaa vuodessa - ohjelma - 1. päivä: ohjeistus ja menettelytavat - tarkoitettu kaikille, asiasta kiinnostuneille, erityisesti myös katselmuksia tilaaville - 2. ja 3. päivä: katselmusten toteutus, raportointi; - osallistujat pätevyyttä hakevat, energia-alan vähintään 3-vuotisen koulutuksen saaneita - osallistujat yleisesti energia-alan konsultteja, suunnittelutoimistossa työskentelevät ym. - vastuuhenkilöpätevyyden hankkineita kaikkiaan yli 1500 Pertti Koski, Motiva Oy 24

25 6. Laadunvarmistus OHJELMAN TAVOITTEET EDISTÄMINEN, MARKKINOINTI SÄÄDÖKSET, OHJEISTUS TUKI- POLITIIKKA OSAPUOLET OHJELMAN HAL- LINNOINTI ENERGIAKATSEL- MUSMALLIT SEURANTA KATSELMOIJA- KOULUTUS VASTUUHENKI- LÖT, PÄTEVYYS LAADUNVARMIS TUS KATSELMOIJAN TYÖKALUT Pertti Koski, Motiva Oy 25

26 Laadunvarmistus katselmusten vastuuhenkilöiden (L, S, P, E) auktorisointi toteutusohjeet, työkalut, katselmoijan käsikirja opastus ja neuvontatyö ohjeistukset ja vaatimukset tilaajille tilaajan laadunvarmistuslomake katselmusraporttien tarkastukset ja palautteet katselmoijille sekä asiakkaille tarvittaessa korjaavat toimenpiteet Pertti Koski, Motiva Oy 26

27 7. Työkalut OHJELMAN TAVOITTEET EDISTÄMINEN MARKKINOINTI SÄÄDÖKSET, OHJEISTUS TUKI- POLTIIKKA OSAPUOLET OHJELMAN HAL- LINNOINTI ENERGIAKATSEL- MUSMALLIT SEURANTA KATSELMOIJA- KOULUTUS VASTUUHENKI- LÖT, PÄTEVYYS LAADUNVARMIS TUS KATSELMOIJAN TYÖKALUT Pertti Koski, Motiva Oy 27

28 Työkaluja Energiakatselmoijan käsikirja Motiwatti laskentaohjelma Motivan katselmussivusto katselmoijien extranet sivusto markkinointiaineistoa ominaiskulutustilastot tuloksia säästöjen CO2-laskenta ym. Pertti Koski, Motiva Oy 28

29 Energiakatselmuksen käytännön toteutus Pertti Koski, Motiva Oy 29

30 Energiakatselmuksen vaiheet Käynnistäminen Aloituskokous Lähtötietojen tietojen tarkis- tus ja täydentt ydentäminen Toteutus Kenttäty työ Analyysit Toimenpiteiden toteutus ja energiatehokkuuden jatkuva parantaminen Raportointi Raportin luovutus Pertti Koski, Motiva Oy 30

31 Energiakatselmushankkeen käynnistäminen Tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen, TEM:n tukeman energiakatselmustoiminnan sisältö, ohjeistus, tavoitteet Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmoinnin liittyminen kohteen muihin jatkuviin toimintoihin, laatu-, ympäristö-, ym. toimintajärjestelmiin Oma ja tilattava työ (L, S, P, E-vastuuhenkilöt) Tiedot kohteesta tarjouspyyntöön Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen Tarjousten arviointi Tukihakemuksen laadinta, Tukipäätös Työn aloitus Pertti Koski, Motiva Oy 31

32 Kenttäty työ tärkeää Hyvät taustatiedot toiminta eli palvelut ja/ tai tuotanto aikaisemmin, nyt, muutossuunnitelmat - tilojen ja kohteen käyttö, energiamaksujen maksajat, - olemassa olevat tiedot energian käytöstä (kulutus, kustannukset, jakaumat, aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset..) Ajankäytön suunnittelu tapaamiset yhteyshenkilöiden, käyttäjien, kohteen energiavastaavien, asiantuntijoiden kanssa kentällä yhteistyön johtaminen (vastuuhenkilö koordinoi hankkeeseen kiinnitettyjen omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden työtä) oikeiden henkilöiden löytäminen haastateltaviksi ja yhteistyötahoiksi kentällä Pertti Koski, Motiva Oy 32

33 muistettava, mitä asioita tulee selvittää kenttätyön aikana ja mitä asioita voidaan myöhemmin selvittää ja täydentää puhelimitse, s-postitse ym. mittauskohteiden valinta ja mittausten toteutus - mitä, milloin, miksi? mittauskohteen energiakustannusmerkitys, oletettava säästöpotentiaali, mittausajankohdan valinta ja mittausten tarvittava kesto.. turvallisuudesta varmistuttava! tuotantoa ja palveluja vaarantamatta Merkittävien asioiden erottaminen epäoleellisista tietous kulutus- ja kustannusjakaumasta painopistealueet, mihin ensisijainen huomio, varsinkin teollisuus realististen, toteutettavien säästömahdollisuuksien erottaminen energiansäästöpotentiaalista laite- laiteryhmäkohtaisesti käyttäjien näkemysten huomioonotto Pertti Koski, Motiva Oy 33

34 Pertti Koski, Motiva Oy 34

35 Pertti Koski, Motiva Oy 35

36 Pertti Koski, Motiva Oy 36

37 Energian käytön tehostaminen Rakentaminen, uudistaminen ja korjaaminen, uushankinnat Käyttöönotto Käyttö Käyttökustannusten huomioon otto suunnittelussa, valinnoissa hankinnoissa Toimintaympäristö, joka johtaa energiaketjun taloudellisimpien ratkaisujen toteutumiseen Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ Energiakatselmukset, tehostamismahdollisuudet ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottomahdollisuudet Energiapalvelut (ESCO-toimintamalli) Pertti Koski, Motiva Oy 37

38 Jatkuva parantaminen Energiakustannusten synty hallitaan Energian hankinta optimoidaan Energiatehokkuuden nykytila ja taloudellinen säästöpotentiaali tunnistetaan Energiankulutusmuutokset havaitaan ja syyt tunnistetaan (kulutusseurannasta tehokkuuden seurantaan) Taloudelliset tehostamistoimet toteutetaan (oma toteutus tai palveluna =>) Energia-asiat mukana hankintapolitiikassa, ympäristöohjelmissa, yrityksen jatkuvissa toiminnoissa omalla painoarvollaan Pertti Koski, Motiva Oy 38

39 Pertti Koski, Motiva Oy 39

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

Teollisuussektorin energiakatselmusten ohjeistus

Teollisuussektorin energiakatselmusten ohjeistus Teollisuussektorin energiakatselmusten ohjeistus 1. Teollisuussektorin energiakatselmusten yleisiä ohjeita 2. Mallisisällysluettelo 3. Esimerkkiraportti 23.10.2009 1 Teollisuussektorin energiakatselmusten

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä. Energia-analyysi. Teollisuus. Energiatehokkuus. Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä

Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä. Energia-analyysi. Teollisuus. Energiatehokkuus. Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Energia-analyysi Teollisuus Energiatehokkuus Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Energiakatselmuksen tarkennetut toteutusohjeet 11/2011 H&L-siirtojärjestelmän katselmuksen tarkennetut

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma Tausta, ohjeistus, toteutus ja raportointi. Pertti Koski

Maatilojen energiasuunnitelma Tausta, ohjeistus, toteutus ja raportointi. Pertti Koski Maatilojen energiasuunnitelma Tausta, ohjeistus, toteutus ja raportointi Pertti Koski Taustaa energiasuunnitelmaohjeistukselle tavoitteena energiatehokkuuden ja uusiutuvien energioiden edistäminen laajasti

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011 Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa Bioenergian ajankohtaispäivä Rovaniemi 25.1.2011 Motiva Oy on asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Lisätiedot

ENERGIATUKIHAKEMUS SELVITYSHANKKEESEEN VNA 1063/2012 energiatuesta, mom. 32.60.40

ENERGIATUKIHAKEMUS SELVITYSHANKKEESEEN VNA 1063/2012 energiatuesta, mom. 32.60.40 Tukea voidaan hakea vain, jos tuella on merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen. Energiatukea selvitykseen on haettava ennen hankkeen aloittamista. Selvityshankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Motiva Oy 100 % valtion omistama Valtionhallinnon sidosyksikkö Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita pääosin valtionhallinnolle

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1 Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE LIITTEET: ENERGIAKATSELMUS- JA INVESTOINTITUET,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Energia- ja materiaalitehokkuudesta kilpailuetua. Timo Määttä 26.3.2014

Energia- ja materiaalitehokkuudesta kilpailuetua. Timo Määttä 26.3.2014 Energia- ja materiaalitehokkuudesta kilpailuetua Timo Määttä Motiva Oy 100 % valtion omistama Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita pääosin valtionhallinnolle (ministeriöt, virastot ja laitokset)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla. Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010

Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla. Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010 Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010 Esityksen sisältö Energiatehokkuuteen panostaminen kannattaa nyt ja jatkossa Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Voimalaitoksen energia-analyysi

Voimalaitoksen energia-analyysi Voimalaitoksen energia-analyysi 1 Voimalaitoksen energia-analyysi Tekijät: Pertti Koski, Tuomas Timonen, Kimmo Kohtamäki ja Markku Suominen, Electrowatt-Ekono Oy ISBN 952-5304-15-9 ISSN 1456-4483 Copyright

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot