JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy"

Transkriptio

1 Syksy 2013/Kevät 2014 Toteuttaja: Infonia Oy Tilaaja: Jämsek Oy ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN,

2 ItIF(O (70) SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN TARKOITUS 5 2. NYKYTILANNE Alueen kiinteistöjen omistus Toimintaympäristö Liikenne ja liikennemäarät Tulevat liikennejärjestelyt Naapurit Matkailu Kaavoitus Rakennettavuus Aiemmat selvitykset SIDOSRYHMIEN SELVITYS JA HAASTATTELUT Naapurit Risteysalueen toimintaa tukevat liiketoiminnot Omat tulevaisuuden suunnitelmat Risteysalueen potentiaali Liikennejärjestelyt Risteysalueen vaikutus Jämsälle ja Himokselle Himoksen toimijat Kaupallinen tilanne Jämsässä Risteysalueen soveltuvuus Lisäpalvelutoiveet Jämsän alueelle Kiinteistösijoittajien kommentit Kiinnostus Tuottovaade Vuokra-ajat Potentiaaliset toimialat Päivittäistavara Vapaa-aika Outlet 32

3 3.4.4 Rautakauppa Paikallistuotteet Huopaliikkeet Autokaupat Terveysmatkailu (70) INF(O Kustannukset liikeideolttain lutiet Sesonki Outlet keskus: 4.1 Tiivistys Iiikeideoista Keski-Suomen matkailun portti LIIKEIDEA CaseTahko Liiketoimintaa ohjaavat seikat Nettikauppa Keski-Suomen portti Vapaa-ajan aktiviteetit Paikallistuotteet Rakennustarvikkeet Paikalliset Operaattori Kilpailijat Päivittäistavarat Rakennukset Vuokratasot Iiikeideoittain Ohiajavat Matkailijat Paikalliset tuotteet ja perinne: -.:4 4.4 Valituista Iiikeideoista SWOT -tarkastelu Päivittäistavara- / halpakauppa Keski-Suomen portti : Vapaa-ajan aktiviteetit 63

4 6.1 Jatkotoimet LIITTEET Jatkotoimen piteet kiteytettynä JATKOTOIMENPITEET LUONNOKSET Rakennustarvikkeet (70) INFO liikenneasemalle 12 Kuva 1. Alueen maanomistus 6 Kuva 2. Ilmakuva tarkasteltavasta alueesta 7 Kuva 4 LAM -pisteiden sijainnit 9 Kuva 3. Liikennemäärät Keski-Suomi Kuva 5. Kuvaaja mittauspisteiden liikennemääristä 10 Kuva Liikennejärjestelyt 11 Kuva 7. Esimerkki väliaikaisesta kaistajärjestelystä eteläpuolen Kuva 8. Rusulan alueen asemakaava 14 Kuva 9. Luuppi tammikuu Syyt käydä ostoksilla Jämsän ulkopuolelle, v. Kuva 10. Risteysalueen eteläpuolen asemakaava ja

5 1. SELVITYKSEN TARKOITUS (70) Tämä selvitys sisältää alustavan kaupallisen, toimin nallisen ja arkkitehtonisen INF(O Tontin osalta omistaja on valmis neuvottelemaan tontin myymisestä. ta tarkemmat käyttöehdot selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä. rid Oyj. Voimalinja-aluetta voidaan rajoitetusti käyttää esim. pysäköintiin, mut taan punaisella merkityt maa-alueet. Viereiset maa-alueet ovat yksityisessä Tarkasteltavaa aluetta halkoo 220 ja 20 kv voimalinja-alue, jota hallinnoi Fing omistuksessa. Tarkasteltavalta Rusulan kaava-alueelta Jämsän kaupunki on alueesta, mutta sen osalta on voimassa oleva kiinteistökaupan esisopimus Osuuskauppa Keskimaan kanssa. olla kehittämässä tonttia, eikä lisäalueiden hankintakaan ole poissuljettua. violetilla merkityn tontin osan kaupalliseen tarkoitukseen kaavoitetusta maa aiemmin myynyt kaksi oheiseen kantaan vihreällä merkittyä liiketonttia, joiden Valtatien 9 toisella puolella Jämsän kaupunki omistaa myös kartan mukaisesti rakentamista ei kuitenkaan ole aloitettu. Tontin osalta omistaja haluaa Jämsän kaupunki omistaa tarkasteltavalta Rusulan kaava-alueelta ao. kari 2.1 Alueen kiinteistöjen omistus 2. NYKYTILANNE ka. Materiaalia käytetään markkinoitaessa yritysaluetta potentiaalisille toimijoille ja alueen jatkokehittämisen tukena. Selvitystyö on laadittu lokajoulukuussa tettäessä risteysalueelle parhaiten soveltuvia liiketoimintamahdollisuuksia ja eelle. Selvityksen tarkoituksena on toimia sijoittumispalveluiden tukena kehi toimenpiteitä, joilla suunnitelmat voidaan jalkauttaa rakennushankkeiksi saak suunnitelman valtateiden 9 ja 24 risteysalueella sijaitsevalle ns. Rusulan alu

6 -IJ k0 cdj c3) Q z III IV IV 3 0) 0) z 0 3. ui ui 11 H 1

7 ONF(O (70) Kuva 2. Ilmakuva tarkasteltavasta alueesta 2.2 Toimintaympäristö Liikenne ja liikennemäärät Alue on kahden valtatien risteysaluetta. Tampereelta tuleva valtatie 9 ja Lah den suunnasta tuleva valtatie 24 yhdistyvät kiertoliittymässä jatkuen edelleen Jyväskylän suuntaan, jossa myös Himos sijaitsee. Tällä hetkellä tarkastelta valle alueelle saavutaan kahden liikenneaseman välistä kulkevaa, Kauhkialan tieltä kääntyvää Rusulankatua pitkin. Risteysalueen liiketoimintaa kehitettäessä yksi oleellinen ja huomioitava koh deryhmä on ohiajava liikenne. Valtatie 9 on yksi suomen pääliikenneväylä itälänsi suunnassa ja valtatien 24 kautta kulkee suurin osa Himokselle tulevista matkailijoista. Liikenneviraston vuoden 2012 liikennemittauksen mukaan ohiajavan liikenteen määrä on eri mitta uspisteissä autoa vuorokaudessa, riippueh INFONIA Vapaaherrantie Jyvaskyla wwwinfonia.fi Y-tunnus

8 INF(ONi (70) mittauspisteestä. VT9 suuntaisesti Jyväskylä - Tampere tiellä keskimääräinen liikenne oli autoa vuorokaudessa ja VT 24 Lahden suunnasta 3300 autoa vuorokaudessa. (Liikennevirasto liikennemääräkartat Keski-Suomi 2012, Kuval) Keskiarvollisesti voidaan sanoa, että liittymän kautta eri tulo suunnat huomioiden risteysalueella liikkuu noin autoa vuorokaudessa. /7/2 ra / y,» / 1 \\ [;\ \ /%;/ Kuva 3. Liikennemäärät Keski-Suomi 2012 Liikennelaskenta tehdään mm. LAM (Liikenteen Automaattinen Mittauspiste) avulla. Risteysalueen vaikutusalueen LAM-pisteet sijaitsevat Jämsässä (930), Korpilahdella (927) sekä Kuhmoisissa (921) Liikennemäärät vaihtelevat eri vuodenaikojen mukaan ja kesän aikana liiken ne on selvästi vilkkaampaa kuin talvella. Määrien vaihtelu ja keskittyminen selittyy oletettavasti Suomalaisten voimakkaalla kesämatkailulla ja yksityisau toilun suosimisena. Talvella Himos vetää paljon matkailijoita, joista suurin osa saapuu Himokselle valtatien 24 kautta. Määrä on kuitenkin selvästi pienempi kuin valtatien 9 liikennemäärät.

9 O INFO (70) Liikennehuiput Jämsän LAM mittauspisteessä ajoittuvat viikoil Ie 26 32, jolloin liikennettä on yh 8000 ajoneuvoa vuorokaudessa, huippuviikkona 29 liikennettä oli 9155 ajoneuvoa vuorokaudessa. Etelän suunnasta katsottuna huippuviikko oli 25, jolloin autoja kulki 3827 vuorokaudessa. Kuh moisen LAM- pisteen huippuviikot ajoittuivat viikoille 24 32, jolloin joka viikon keskiarvo oli yli 2800, poikkeuksena viikko 35, jolloin autoja kulki Korpilahden mittauspisteenhuippuviikkona 29 ajoneuvoja kulki keskimäärin /vuorokausi. Muuten Kor pilahdenkin mittauspisteen huip puviikot noudattelevat samoja maäriä kuin muiden pisteiden vastaavat. Korpilahden LAM piste J.imsnko%ki Oksku Kyk.&e ntr Kuva 4 LAM -pisteiden sijainnit - Jämsän LAM piste Iii kuhmoirnyi Kuhmoisten LAM piste.. ysm

10 Kuhmoinen Korpilahti (70) sestä kiertoliittymästä. Alla on karttaote lopullisesta tieratkaisusta. rakentaa nykyisen kiertoliittymän tilalle eritasoristeys siten, että valtatie 9 jat kenneasemalle liitytään lopullisessa toteutuksessa valtatie 24 puolelta erilli kaa suoraan Tampere on tarkoitus parantaa kolmessa eri vaiheessa 2040 Tiehallinto on laatinut valtatie 9:lle tiesuunnitelman, jonka mukaisesti valtatietä Tulevat liikennejärjestelyt Viikko 0,., III Kuva 5. Kuvaaja mittauspisteiden hikennemääristä Jyväskylä suunnassa, ja siihen liitytään rampein vai tatieltä 24 ja sekä Kauhkialantieltä. Valtatie 9:n eteläpuolelle suunnitellulle lii seen vaiheeseen, eli n. vuoden 2040 jälkeiseen aikaan. Tuolloin on tarkoitus sä tämän risteysalueen merkittävimmät parannustyöt ajoittuvat vasta viimei luvulle saakka. Jämsäs :::: INF(O iu

11 =- INF(O I1IAu (70) -1 L: / Ohikulku- ja sisfmniiiloävlien liikenneyinpirisön ja niaaiikivtön kehittänunen / Vt 9 a Vi 24 tie jirjcstclvt / Keski Suomen tiepi ja Jmsän kaupunki v. 2()05 / Kuva Liikennejärjestelyt Valtatie 9:n eteläpuolelle suunnitellulle liikenneasemalle ei pystytä toteutta maan liittymää valtatien 24 puolelta ennen kuin lopulliset liikennejärjestelyt on toteutettu, koska liittymä tontille on nykyisen kiihdytyskaistan kohdalla. Liiken neasemaa koskevan kaavamuutoksen yhteydessä onkin esitetty, että raken nettaisiin väliaikainen liittymä valtatie 9:n puolelta alla olevan suunnitelman mukaisesti. -

12 INF(O (70) /.1 - -: Kuva 7. Esimerkki väliaikaisesta kaistajärjestelystä eteläpuolen liikenneasemave Edellä mainittu väliaikainen Ilittymä sijaitsee alueen kohdalla. Jämsän tässä selvityksessä tarkasteltavan kaupunginarkkitehti Kari Vaaran mukaan kaupungin näkökulmasta olisi perusteltua mahdollistaa väliaikaisesti liittymä peilikuvana myös tarkasteltavalle alueelle samasta kohdasta. Liikenneturvallisuuden nalta tällä ei ole heikentävää vaikutusta mikäli risteys joka kan tapauksessa toteu tetaan valtatien eteläpuolen tarpeita varten. Tätä liittymämahdollisuutta tään tässä selvityksessä suunnittelun yhtenä lähtökohtana. pide Naapurit Tarkasteltavalla alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä toimii kaksi lii kenneasemaa sekä hotelli. Lisäksi alueella on vähäisessä määrin asuinraken nuksia. Alueelta jo ostetut KL-tontit ovat kumpikin eri yksityishenkilöillä / - yrityksillä omistuksessa. Tontit ovat vielä rakentamattomia, lukuun ottamatta tehtyjä maaperän tasauksia ja painopenkkoja. Valtatie 9:n toisella puolella Jämsän kaupungin kanssa tehdyn esisopimuksen perusteella sijaitsee Osuuskauppa Keskimaalla tontti liikenneaseman rakentamista varten sekä yksityisomi stu ksessa olevia lii ketontteja.

13 hieman reilu 1/3 muualle matkaavia tai Jämsassä majoittuvia matkailijoita. Matkailulla on siis osaa on paikallisia asiakkaita ja loput ovat Jämsän kautta Shell -liikenneasemalta saadun tiedon perusteella asiakasvirrasta arviolta Matkailu (70) INF(O Yhteensä Jämsän kaupunki Jämsän kaupunki Myyty Myyty Jämsän kaupunki Jämsän kaupunki Tontti n:o pinta-ala m2 rak. oik. kem 2 Omistus Rusulan alueen tontit: gin vielä omistamilla neljällä tontilla on rakennusoikeutta m2ja yhteensä teuttaa kaavan mukaan kahteen kerrokseen. Tehokkuusluku e= 0,4. Kaupun tonteilla on KL merkintä, liikerakennusten korttelialue. Rakennukset saa to Tarkasteltavalla Rusulan alueella on voimassa oleva asemakaava. Asema kaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Asemakaavan mukaan kaavan mukaisilla KL tonteilla m Kaavoitus toimijan liikenneasemapalveluita. ysalueella tarjotaan tällä hetkellä hotellitasoista majoituspalvelua sekä kahden selkeä merkitys risteysalueella jo toimivien olevien yritysten toimintaan. Riste

14 ItIF(O (70) t Kuva 8. Rusulan alueen asemakaava Tarkasteltavalla alueella käynnistetään mahdollisesti yleiskaavoitus vuoden 2014 aikana. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt 4. maakuntavaihekaavan (4.MVK). 4. vaihekaavassa päivitettiin erityisesti kaupan palveluverkko ja jama-alueet. Maakuntavaihekaavan mukaan VT 9 / VT 24 risteysalue on pallista vyöhykettä (km-1). taa kau INFONIA Vapaahurrantie 2 FI Jyväskyla.infoniafi Y-tunnus

15 «Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetulla alueella on tai sinne voi suoittua Maakuntakaavan kaupallinen vyöhyke (km-1 ): (70) INF(O jon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan alkaen. Paljon tilaa vazztivaan erikoiskauppaan ei sovelleta vahittaiskaupan suuryksikkoja koskevia 5EF nöksen mukaisesti vähittäiskaupan suuryksikän määritelmää sovelletaan pal «MRL:n voimaan tulleeseen muutokseen sisältyvän siirtymäsään tetään seuraavasti: Ympäristöhallinnon määritelmien mukaan vähittäiskaupan suuryksikkö määri pan suuryksiköitä. Maakuntavaihekaavan mukaan risteysalueelle ei saa toteuttaa vähittäiskau Jämsän risteys, Jämsä: k-m 2 «Vähittäiskaupan yh teenlasketut enimmäiskerrosalat: dullista vähittäiskauppaa, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi perustellusta massa suunnittelussa alueelle voidaan osoittaa sellaista merkitykseltään seu vyöhykkeiden hankkeiden kanssa merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustaalueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Yksityiskohtaisem joittuminen on suunniteltava siten, ettei niillä ole yksin tai yhdessä muiden tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sitoa muun taajamarakenteen ja liikennejärjestelmien toteuttamiseen. nekalu-, puutarha-ja maatalouskauppaa. Suuryksiköiden toteuttamisen ajoitus Suunnittelumääräys: Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja tarkempi si syystä suoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huo tai kaupan yksiköitä, jotka eivät muutoin sovellu keskusta toimintojen alueelle. paljon tilaa vaativan erikoista varan kaupan seudullisesti merkittäviä yksiköitä

16 INW(O (70) säännöksiä saakka. Kaikki yli kerrosneliömetrin myymälät ovat lähtien vähittäiskaupan suuryksikköjä kaupan toimialasta riip pumatta (MRL 71 a ). Myymälän kerrosalaan käytettävän osan kerrosala lasketaan varsinaisen myyntiin sekä myymälän edellyttämät muut tilat, kuten rastot, sosiaaliset tilat, jätehuollon tilatja muut tähän rinnastettavat tilat. va Kaavajärjestelmän mukaisesti merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt osoitetaan maakuntakaa voissa. Kuntakaa voissa eli yleiskaa voissa j asemakaavoissa osoitetaan vaikutuksiltaan paikalliset suuryksiköt. Seudullisesti merkittävä vksikkö on määritetty ympäristöhallinnon mukaan seuraavasti: Maakuntakaa vassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suur yksiköllä tarkoitetaan sellaista kaupan yksikköä, jolla voidaan arvioida olevan yhtä kuntaa laajempia, seudullisia vaikutuksia. Seudullisella suuryksiköllä koitetaan myös sellaista kaupan yksikköä, jolla voidaan arvioida olevan vaiku tuksia seudulliseen keskus- tai palvelu verkkoon yhden kunnan alueella. Merki tykseltään seudullisen suuryksikön koon kynnys voi olla erilainen riippuen seessä olevasta alueesta ja vaihdella maan eri osissa olosuhteista sekä kaupan laadusta. Alaraja voi ja myös yksittäisen maakunnan alueella. tar ky Koon alarajan määrittäminen tulee perustua vaikutusten arviointiin: minkä koisella kaupan alueella voidaan katsoa olevan seudullisia vaikutuksia, kun kaupan toimiala otetaan huomioon? Merkitykseltään seudullisen vähittäisyksi kön koon alaraja voi vaikutusarviointien perusteella määritelty kerrosneliömetrin suuryksikön kokoraja. ko olla korkeampi kuin laissa Voimassa oleva asemakaava sekä 4. maakuntavaihekaava mahdollistavat monipuolisesti kaupan toimintoja mutta kuitenkin niin etta vahittaiskauparv INFONIA Vapaaherrantie 2 FI Jyvaskya www infona fi Y-tunnus

17 It4F(O (70) yksiköiden, lukuun ottamatta tilaa vievän kaupan yksiköitä (esim. autokauppa, rautakauppa jne.), tulee olla alle kem Rajoitteet vähittäiskaupan yksiköiden toteuttamiseksi rajaavat huomattavasti alueen potentiaalisia pallisia ideoita, minkä vuoksi selvitimme Jämsän kaupungin näkemystä suur kau kasteltavan alueen tulevista käyttömahdollisuuksista sekä käytön rajoituksista. tar Jämsän kaupunginarkkitehti Kari Vaaran mukaan kaupungin näkökulmasta olisi perusteltua laajentaa Rusulan kaupallisen alueen käyttötarkoitusta mah dollistamaan myös vähittäistavarakaupan suuryksiköiden toteuttamisen. Tämä olisi perusteltua, koska nykyinen tilaa vievän kaupan rakentamisen salliva asemakaava ei sellaisenaan ole lähtenyt toteutumaan, eikä muuttuva kaupal linen toimintaympäristö todennäköisesti jatkossakaan tule sitä mahdollistamaan, ainakaan kokonaan. Esimerkiksi autokauppa-ala sekä myös huonekalukauppa ovat muuttuneet ja edelleen muuttumassa siten, että aloille ei juurikaan enää investoida uusiin liikkeisiin pienemmille paikkakunnille. Autokaupassa maahantuojien vaatimuk set autojen myyntipisteiden osalta ovat muuttuneet niin korkeiksi, ettei jo muu tenkin matalan kannattavuuden ala pysty investoimaan pienten paikkakuntien uusiin yksiköihin. Autokaupan palvelut sen sijaan keskittyvät isompiin yksiköi hin isommille paikkakunnille, kuten Jyväskylään ja Tampereelle. Jämsän dun vakituisen asutuksen ostovoima ei myöskään jatkossa mahdollista nattavasti em. tilaa vievien tavaroiden kaupan kasvua, ainakaan siinä dessa mitä Rusulan alueen rakennusoikeus mahdollistaisi. seu kan laajuu Jämsän keskusta-alueelle ei tonttivarannon eikä myöskään kaupunkikuvallis ten syiden vuoksi ole toteutettavissa vähittäistavarakaupan suuryksiköitä kevällä tavalla. Valtatien varteen sijoitettuna vähittäistavarakaupan suuryksiköt palvelevat parhaiten eri asiakasryhmiä; paikallisia asukkaita, Jämsän läpi jär matkaavia sekä Jämsässä majoittuvia matkailijoita.

18 INF(O (70) Himoksen alueelle ei ole alueen masterplanissa eikä maakuntavaihekaavas sakaan osoitettu isoja kaupallisia keskittymiä, vaan pienimuotoisempia alueel la majoittuvia palvelevia päivittäistavaraka u ppoja, matkamu isto mu istomyymä löitä jne. Näin ollen isommat myös Himoksen matkailua palvelevat kaupalliset yksiköt tullaan sijoittamaan joko keskusta-alueella tai nyt tarkasteltavana ole van VT 9/24 risteysalueen läheisyyteen Rakennettavuus Alueella ei ole juurikaan tehty maaperätutkimuksia, lukuun ottamatta korttelin 936 tonttia 1, joka on aiemmin jo myyty. Maaperän kantavuus ei ole tiettävästi alueella kovin hyvä ja sen vuoksi paaluperustus on hyvin todennäköinen pe rustusratkaisu. Tähän on ainakin syytä varautua rakentamisen kustannuksia arvioitaessa. Alueen korkeuserot ovat lisäksi varsin isot, mikä aiheuttaa haas teita rakennusten järkevälle massoittelulle sekä paineita rakennuskustannuk sun Aiemmat selvitykset Kuten edellä on todettu, nykyinen asemakaava on ohjannut käytyjä keskuste luja potentiaalisten käyttäjien kanssa. Jämsekin toimesta on suoritettu aiem minkin joitakin kontaktointeja, mutta alueen varsinaisen liikeidean puuttuessa, ei alueen markkinointi ole voinut olla tehokasta eikä aluetta ole koettu houkut televana varsinkaan ulkopaikkakuntalaisten yritysten silmissä. Jämsän kauppapalveluja on tutkittu vuosina 2008 ja Vuoden 2008 tut kimus oli osa yrittäjäjärjestöjen Touhukas projektia. Vuoden 2011 seuranta tutkimus oli Jämsek Oy:n toteuttama. Vuoden 2011 tutkimuksen perusteella tyytyväisyys Jämsän alueen kaupallisiin palveluihin on selkeästi parantunut vuodesta Suurimpana syynä tähän ovat mm. Citymarketin avaaminen sekä mm. se, että Löytötex ja Tarvikekeskus ovat laajentaneet tilojaan ja vali,e koimiaan. Myös rautakauppatarjonta on parantunut. Tarjonnan parantumjset*e

19 flo INF(O (70) myötä asiointi Jämsän ulkopuolella, esim. Jyväskylässä, on vähentynyt. Toi saalta nettikauppa vie asiakkaita niin Jämsässä kuin kaikilla muillakin paikka kunnilla. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin Luuppi julkaisussa tammikuussa COI 3 ir 3Ii &JfI OJfl SOI.,...O III,IId a,taii..1.1 tc,flro.sj.c. h2irrfl)r Tjoe1.:ui3c,: 1.1 i.s-irr,. 3s h)i.,i:ni %fl dukkjk.oidi I.(..A 3. S.I.l WIUA ) % vw.in...,i.,.4 Valikoimien laajuus, tuotteicn saatavuus tai hintataso eivät enaä ole niin painavia syita lähtea ostoksille muualle kuin kolme vuotta sitten. Nettikaupat tuovat valikoirnan lahelle ja hintoja paastaan vertailemaan. Kuva 9. Luuppi tammikuu Syyt käydä ostoksilla iämsän ulkopuolelle, v ja Tutkimuksen mukaan asiakkaat kaipaavat Jämsäan ostoskeskus tyyppistä ostospaikkaa. Vaatekaupan tarjontaan kaivataan monipuolisuutta. Toisaalta asiakkaat kaipaavat edullisempia hintoja, esim. silmälasien osalta, joita isom mat ketjut tarjoavat, mutta toisaalta kaivataan myös lisää valikoimaan merkkituotteisiin, joiden hinnat ovat korkeammat. Kauppojen pidemmistä aukiolo ajoista on myös esitetty toiveita. Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen liiton teettämän Keski-Suomen kau pallisen palveluverkkoselvityksen mukaan Jämsän alueelle tarvitaan vuoteen 2030 mennessä lisää liiketilaa n kem 2, sisältäen sekä päivittäistavarä

20 täysin huomioineen Jämsässä tapahtuvaa matkailun ja vapaa-ajan asumisen pan tilatarpeisiin (70) kaupan että erikoistavarakaupan. Tutkimus ei kuitenkaan näyttäisi ainakaan kasvua, joka vaikuttaa positiivisesti palvelutarpeisiin ja sitä kautta myös kau INF(O sen toimijan rooli on risteysalueen toimintaa kartoitettaessa. Ryhmiksi muo säksi kyselyjä tehtiin yksittäisille muille toimijoille, mikäli keskusteluiden perus- dostuivat: Sijoittajat, potentiaaliset toimijat, naapurit ja Himoksen toimijat. Li Haastateltavat jaettiin muutamiin alaryhmiin, sen mukaisesti millainen kysei paamalla eri toimijoita. Infonia Oy loi kysymyslomakkeita jotka toimivat haas Risteysalueen haastattelut toteutettiin puhelimitse tai henkilökohtaisesti ta een eri liikennejärjestelyistä olevia kuvia hyödynnettiin kokonaisuuden ja alu een hahmottamiseksi. strukturoituina haastatteluina. Apuna henkilökohtaisissa haastatteluissa käy valokuvia alueesta ja ilmakuva risteysalueesta, tarvittaessa myös risteysalu tettiin myös kuvallista materiaalia. Kuvallisena materiaalina oli alueen kartta, tatteluissa käytyjen keskusteluiden apuna. Haastattelut toteutettiin siten puoli 3. SIDOSRYHMIEN SELVITYS JA HAASTATTELUT Edellä kirjatut selvitysten tulokset sekä Jämsekille tulleet palautteet on otettu huomioon alueen liikeideaa kehitettäessä. lutiet tyyppiset merkkiliikkeet, terveysmatkailun palvelut sekä rakennustar perustuen osin Jämsekille jo aiemmin tulleisiin toiveisiin Jämsän palvelutar Tätä selvitystä käynnistettäessä on Jämsek Oy:n kanssa käyty keskusteluja jonnan kehittämistarpeista. Keskusteluissa on esille nostettu mm. erityyppiset vikekauppa. Jämsekin tämän hetkisestä käsityksestä alueen parhaimmaksi liikeideaksi,

21 INF(O (70) teella havaittiin, että tämä on aiheellista. Kaikkia tavoitteellisia haastateltavia ei kuitenkaan tavoitettu tai heiltä ei saatu vastauksia. Ai kataulullisesti haastattelut toteutettiin aktiivisesti viikkojen 42 ja 46 aikana. Haastatteluja tehtiin myös tämän ajankohdan ulkopuolella, mutta varsinaisesti työ keskittyi kyseisten viikkojen aikana tehtävään työhön. Henkilökohtaiset haastattelut tehtiin paikan päällä ti Infonia Oy:n toimistolla. Jämsän seudulla käymällä tai vaihtoehtoises 3.1 Naapurit Naapurihaastatteluissa käytiin läpi risteysalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat yritykset ja kartoitettiin heidän näkemyksiään alueen tulevaisuudes ta sekä heidän omaa käsitystään alueen kehittämisestä. Myös naapuriyritys ten omia suunnitelmia pyrittiin selvittämään risteysalueen tulevaisuuden tuek si. Nykyisten toimijoiden näkökulmasta on tärkeää myös heidän liiketoimintan sa huomioiminen kaupallisen toiminnan tasapainon säilyttämiseksi ja alueen yhtenäistämiseksi ja vahvistamiseksi. Jämsän Risteysalueen Yleinen mielipide oli, että mikä toimintaa tukevat liiketoiminnot tahansa toiminta, joka tuo asiakasvirtaa riste ysalueelle on hyvästä. Erikoisliikkeet, jotka palvelevat matkailijoiden mielty myksiä, kuten merkkituotteet ja outlet tyyppinen toiminta ovat haluttuja. Pikaruokapaikka sopisi myös naapureiden mielestä täydentämään nykyistä palveluvalikoimaa. Risteysalueen nykyisen luonteen mukaisesti, myös autoiluun liittyvä liiketoi minta nostettiin esille haastatteluissa. Aiemmin on myös selvinnyt, ettei Jäm sän alueella ole nopeaa palvelua tarjoavaa autokorjaamoa tai pikahuoltamo-. palvelua. Tällainen voisi sopia risteysalueelle erityisesti omalla autolla liikkuvi en matkailijoiden näkökulmasta. <7..

22 ItIF(O (70) Luonnollisestikaan polttoaineen jakelupistettä risteysalueelle ei toivota nykyis ten toimijoiden kilpailutilanne huomioiden. Erilaiset hyvinvointiin, terveyden- ja kauneudenhuoltoon liittyvät palvelut nousivat myös esille Omat tulevaisuuden suunnitelmat Yhdelläkään risteysalueen toimijalle ei ollut tarkempia virallisia tulevaisuuden suunnitelmia tai he eivät halunneet niitä vielä julkistaa. Osa alueen toimijoista on ollut alueella yrittäjinä jo vuosikymmeniä ja ovat kehittäneet oma toimin taansa pitkäjänteisesti vuosien mittaan. Esiin myös nousi mahdollinen mielen kiinto sijoittaa alueen tuleviin kiinteistöihin Risteysalueen potentiaali Jokainen risteysalueen nykyisistä toimijoista näkee risteysalueen erittäin tentiaalisena ja hyvänä kauppapaikkana. Alue on vahva ja hyvin po saavutetta vissa, houkuttelevuutta täytyy olla myös tulevaisuudessa ohiajavaa liikennettä silmällä pitäen. Naapuritoimijoiden mielestä risteysalueen rakentamista tulisi vauhdittaa sen potentiaalin vuoksi. Kaikki kehitys ja kasvu alueella nähdään hyvänä Liikennejärjestelyt Risteysalueen yrittäjät pitävät ehdottoman hyvänä nykyistä liikennejärjestelyä, jossa alueelle ajetaan kiertoliittymän kautta. Kiertoliittymän ansiosta liikenne hidastuu risteyksen kohdalla ja enemmän ohikulkevaa liikennettä pysähtyy luonnollisesti risteysalueelle. Kiertoliittymän kautta on myös helppoa ja lista palata valtatielle myös ruuhka-aikoina. turval Risteysalueen vaikutus Jämsälle ja Himokselle Naapuriyritysten mielestä risteysalueen vetovoima ja kasvu parantaa suutena Jämsän kokonaiskuvaa ja toimii porttina koko alueelle. Alueen kokonai tiaalin hyödyntäminen on tapahtunut kuitenkin kommenttien mukaan aivan liian hitaasti ja siksi alueen kehitystoimia odotetaankin kovasti. poten

23 näkemyksiä, joita emme valitettavasti kuitenkaan saaneet. Himoksen matkailuyrittäjiltä selvitettiin heidän mielipiteitänsä alueesta oman liiketoimintansa näkökulmasta. Myös Jämsän Yrittäjät ry:ltä yritettiin saada 3.2 Himoksen toimijat (70) ONF(O Himoksen toimijoiden mielestä Jämsän kaupallinen tilanne tällä hetkellä on läisten matkailukäyttäytymistä kulmasta valikoimaan tulisi kiinnittää huomiota, erityisesti sesonkien aikaan, läiset valmistavat itse mielellään ruokaa ja raaka-aineiden valikoimalla voi vahvasti puskaradion kautta kulkeutuvaan tietoon, joka ohjaa osaltaan Venä täyttävät paikallisten tarpeet valikoiman ja lajitelman osalta. Turistien näkö daan vaikuttaa heidän ostoskäyttäytymiseensä, mielipiteeseen, sekä hyvin heikko. Päivittäistavarakaupan osalta alueella palvelee Keskon Citymarket, SOK:n S-market, sekä Lidi. Päivittäistavaratoiminnan osalta nämä toimijat matkailijoille suunnatut tuotteet. Venäläisten matkailusesongin aikana Venä ta sekä mielikuvaa alueen palvelutarjonnasta. Erityisesti nousi esiin Venäläis jolloin laajemmalla valikoimalla saataisiin lisää myyntiä ja positiivista vaikutus Kaupallinen tilanne Jämsässä Suureksi syyksi haastatteluissa nousi esiin kaupungin suhtautuminen, avoi olla jo tällä hetkellä paljon suurempi ja kehittyneempi, mitä se tällä hetkellä on. laisten vaikuttimien osalta. Heidän mielestään Jämsän ja Himoksen alue voisi muus ja halukkuus kehittää aluetta yhdessä. Yrittäjät toivat esiin myös kaupungin osallistumisen alueen kehittämiseen eri la, markkinoinnilla ja yhteistyöllä kaikki hyötyvät tilanteesta. massa suhteessa kun alueelle vain saadaan kävijöitä. Oikealla suhtautumisel sillä saavutettaisiin synergiaetuja jotka hyödyttäisivät kaikkia alueen toimijoita. sän keskusta -akselin yhtenäistymiselle kasvattaisi koko alueen elinvoimaa ja Haastattelu iden perusteella heidän mielipiteensä Himos Risteysalue - Pääviesti oli, että asiakasmassan lisääminen hyödyttää kaikkia toimijoita sa Jäm Himoksen toimijat suhtautuvat positiivisesti yhteistyöhön Jämsän alueella.

24 INF(O (70) Himoksen toimijat nostivat esiin vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumisen alu eelle, silmälläpitäen myös ohiajavaa liikennettä. Pienten erikoisliikkeiden osal ta Himos -toimijat nostivat esiin erityisesti matkailijoille suunnatut liikkeet, jotka liittyvät vapaa-aikaan, urheiluun sekä laadukkaisiin merkkituotteisiin. Outlet - tyyppinen toiminta kiinnostaa matkailijoita, koska valikoima on poikkeavaa ja on se tarjoaa mahdollisuuden myös hinta-laatu suhteeltaan hyviin ostoksiin Risteysalueen soveltuvuus Himoksen toimijoiden mielestä risteysalue on erinomainen paikka kaupalliselle toiminnalle ja useampi ihmetteli, miksei alueella vielä ole toimintaa. Ohiajava liikenne, matkailijatja paikalliset asukkaat muodostavat laajan asiakaskannan, jonka monimuotoisuus yhdistettynä sesonkiluonteiseen matkailutoimintaan asettaa osaltaan toiminnan järjestämiselle haasteita, mutta myös valtavasti mahdollisuuksia. Risteysalue Jämsän porttina on Himoksen yrittäjien mielestä hyvä idea, eikä sen katsota kilpailevan Himoksen liiketoiminnan kanssa. Himoksen master planin mukaan vähittäiskaupan suuryksikköjä ei ole mahdollista rakentaa Hi moksen alueelle Lisäpalvelutoiveet Jämsän alueelle Toimijoiden mielestä risteysalueelle kaivattaisiin ruokaravintolaa täydentä mään nykyistä tarjontaa. Myös Outlet tyyppinen toiminta on kysyttyä matkai lijoiden suunnalta. Isommista kokonaisuuksista matkailijat kaipaavat liikuntapaikkaa lomaohjelmansa täydentämiseksi. Sulkapallo, keilausja salibandy nostettiin esiin, sekä erilaiset elämyspalvelutja nuorille suunnatutteemapuis tot. Tällä hetkellä Jämsän alueella ei ole turisteja palvelevaa liikuntatoimintaa. Kaupungin liikuntapaikat palvelevat käytännössä ainoastaan paikallisia ja seu ratoimintaa.

25 INF(O (70) Himoksen toimijoiden kommenttien perusteella myös yksi hyvin oleellinen ja alueen eri osat yhdistävä kulkuyhteys on välttämätön. Linja-autoyhteys Bussin tapaan palvelisi alueen kaikkia käyttäjiä ja matkailijat pystyvät tämään sitä liikkuessaan Himoksen, risteysalueen ja Jämsän Ski hyödyn keskustan välil lä. Bussiyhteyden järjestäminen on Himoksen toimijoiden mukaan enemmän riippuvainen yhteisestä tahtotilasta kuin rahoituksen puutteesta. Yksi ajatus risteysalueen toiminnalle toimijoiden mukaan voisi olla Himoksen keskusvaraamo. Haastattelujen perusteella risteysalueen kautta kulkee tällä hetkellä yli 90 % Himoksen matkailijoista. Risteysalueelle sopisi luonnollisena osana mökkien varauspiste, jonka kautta mökkien varaus, avainten luovutus ja muut majoitukseen liittyvät asiat voitaisiin keskitetysti järjestää. Keskusvaraamon yhteyteen sopisi myös matkailu info. Infopiste tarjoaisi mat kailijoille keskitetysti tietoa Himoksen ja mahdollisesti koko Keski-Suomen alueesta. Varsinkin ulkomaiset matkailijat ovat tottuneet kotimaassaan pidem piin välimatkoihin kuin suomalaiset, jolloin heidän näkökulmastaan koko Kes ki-suomi on yhtä kokonaisuutta vaikka he majoittuisivatkin Himoksella. 3.3 Kiinteistösijoittajien kommentit Kiinteistösijoittajilta tiedusteltiin heidän halukkuuttaan sijoittaa Jämsään ylei sesti ottaen, sekä myös tarkemmin itse risteysalueelle. Heiltä kysyttiin myös aiempaa historiaa sijoittajina, kuten esimerkiksi millaisten sijoitusten kanssa he nykyään toimivat ja ovat aiemmin toimineet. Alueen osalta kysyttiin, onko Jämsän seudulla jokin tietty alue johon haluaisivat sijoittaa. Mikäli he eivät osanneet antaa ja Jämsän keskusta. tarkkaa vastausta, annettiin vaihtoehdoiksi Himos, risteysalue Sijoittajia haastatellessa heiltä kysyttiin tuottovaadeprosenttia ja sitä, onko yrityksen toimialalla vaikutusta tuottovaateeseen. Alustavista keskusteluista johtuen sijoittajat pidattaytyivat keskusteluissa hyvin yleisella tasoha. EF

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

KURENALAN KAUPPAPAIKAN? KEHITTÄMISEN YLEISSUUNNITTELU

KURENALAN KAUPPAPAIKAN? KEHITTÄMISEN YLEISSUUNNITTELU KURENALAN KAUPPAPAIKAN? KEHITTÄMISEN YLEISSUUNNITTELU SUUNNITTELUN TAVOITTEET ohjausryhmä 2.4.2014 taajaman tulee olla houkutteleva valtatien suunnasta, ostovoima tien päällä, Vienan kauppatie, paikallinen

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 Kaavoituksen kohde: Rovaniemen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

www.sunnycarcenter.fi

www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi Sunny Car Center Oy Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna Tel +358 (0)10 322 3344 Fax +358 (0)10 322 3345 www.sunnycarcenter.fi Katariina Muukka Project Coordinator

Lisätiedot

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka.

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. PROJ.NRO 0614 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901. Pira-päivät 2012 Tommi Terho

Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901. Pira-päivät 2012 Tommi Terho Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901 Pira-päivät 2012 Tommi Terho Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-ajatus Palvelujen ja etujen tuottaminen sitoutuneille asiakasomistajille Arvot olemme asiakasta

Lisätiedot

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS 2015 MIKKO HELANDER

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS 2015 MIKKO HELANDER PÄÄJOHTAJAN KATSAUS 2015 MIKKO HELANDER 4.4.2016 KESKON TOIMIALAT Päivittäistavarakauppa Suomi Kespro Venäjä Rauta- ja erikoiskauppa Rauta- ja sisustuskauppa Huonekalukauppa Vapaa-ajankauppa Maatalous-

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn 1. YLEISTÄ Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto teki kesällä 2012 valtatien 13 välin Mustola- Nuijamaa

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Kyminlinnantien, Uittoväylän ja valtatie 7:n välisellä alueella Jumalniemen kauppakeskuksen pohjoispuo lella.

Suunnittelualue sijaitsee Kyminlinnantien, Uittoväylän ja valtatie 7:n välisellä alueella Jumalniemen kauppakeskuksen pohjoispuo lella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 40. KAUPUNGINOSA KALLIOKOSKI OSA KORTTELIA 56 SEKÄ KYMINLINNANTIETÄ JA UITTOVÄYLÄÄ KAAVA NRO 0217 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 40 08.06.2015. 40 Asianro 4356/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 40 08.06.2015. 40 Asianro 4356/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 40 Asianro 4356/10.00.02.01/2015 Yritystonttia 297-8-62-4 (Siilokatu 1) koskeva esisopimuksen tekeminen / Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:56:40 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

Uutta vetovoimaa bisnekseen.

Uutta vetovoimaa bisnekseen. Magneetti vetää uusia mahdollisuuksia Kurikkaan Kurikan Magneetti on uusi yritysalue ja kaupungin ykköshanke, joka yhdistää keskustan ja kolmostien vilkkaan valtaväylän. Uutta vetovoimaa bisnekseen. WWW.KURIKKA.FI

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Avaa ovet varasto- ja logistiikkatilaan osoitteessa Äimäkuja 6, Oulu. TERMINAALIT 2,5 KM KESKUSTA 3,5 KM ORITKARIN SATAMA 1 KM LIMINGANTIE 700 M POIKKIMAANTIE

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Jussi Jääoja, Tuomo Sirkiä KÄSITTELYVERSIO 10042012 18 (33) LAUSUNNOT 1. Rakennuslautakunta 16.3.2012 Dnro HAMINA: 393 /2011 22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

Kainuun liitto 19.8.2013

Kainuun liitto 19.8.2013 Kainuun liitto 19.8.2013 KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMAN LUONNOKSESTA ESITETYT LAUSUNNOT SEKÄ NIIDEN VASTINEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta

Lisätiedot

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma 1.6T 6 VALTATIEN 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAAVETTI LAPPEENRANTA; Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma Tähän muistioon on kerätty yhteenveto alueen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot