TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

2 SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT LAINSÄÄDÄNTÖ YLEISTÄ TOIMINTAAN HAKEMINEN JA TOIMINTAMAKSUT ERITYISOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TILAT JA VÄLIPALA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA YHTEISTYÖ KOULUN KANSSA YHTEISTYÖ ERI HALLINTOKUNTIEN KANSSA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SISÄLTÖ RYHMÄKOHTAISEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN JÄLKKÄRIN TOIMINTASUUNNITELMASSA ON HUOMIOITAVA JÄLKKÄRIN ORGANISAATIO JÄLKKÄRI-KUNNAT VALMISTELEVA RYHMÄ JÄLKKÄRI KOORDINAATTORI PALVELUNTUOTTAJAT OHJAAJAT BUDJETTI TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI PALAUTEKYSELY TOIMINNAN ITSEARVIOINTI LUKUVUODEN PAINOPISTEALUEET... 10

3 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuudesta (115/2004). Opetushallituksen antamat toiminnan perusteet (annettu ) tulivat voimaan (uudet perusteet voimaan ). Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (1138/2003) tuli voimaan Yleistä Laki aamu- ja iltapäivätoiminnasta tuli voimaan Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, jota kunta voi järjestää tai hankkia ja saada siihen valtionosuutta. Jos kunta järjestää tai hankkii tätä toimintaa, sitä tulee tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Toimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon eri kieliryhmien tarpeet. Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuslain 48 a :n 3 momentin mukaiset aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteita ja sisältöjä ohjaavat perusteet. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee järjestää näiden perusteiden mukaisesti saakka, jolloin voimaan tulevat uudistetut perusteet. Jälkkärissä, joka on yhteinen nimi kolmen kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnalle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamupäivätoiminnan tarve kartoitetaan vuosittain ja sitä järjestetään alueittain harkinnan mukaan. Kunta vastaa siitä, että sen järjestämä tai hankkima aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään lainmukaisesti. Jyväskylän seudun Jälkkäri koordinaattori yhdessä kuntien edustajien kanssa valvoo ja ohjaa toiminnan toteutumista. Kunta on vakuuttanut aamu- ja iltapäivätoiminnassa mukana olevat lapset. 1

4 1.3. Toimintaan hakeminen ja toimintamaksut Toiminnan piiriin kuuluvat 1-2. luokkien oppilaat sekä erityisopetuksessa olevat luokkien oppilaat. Toimintaan voi osallistua myös muiden vuosiluokkien oppilaita, mikäli ryhmissä on tilaa. Palveluntuottaja valitsee toimintaan otettavat oppilaat. Opetusjohtaja tekee yhteispäätöksen toimintaan valituista lapsista. Toimintaan pyritään ottamaan mukaan kaikki hakuaikana hakeneet. Oppilaita valittaessa ensisijaisessa asemassa ovat 1. ja 2. luokkien oppilaat sekä erityisoppilaat. Jälkkäriin hakemisesta tiedotetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Huoltajat saavat hakulomakkeen ja tiedotteen, jossa kerrotaan toiminnan tavoitteista ja periaatteista. Hakuaika toimintaan on kouluun ilmoittautumisesta saakka. Toimintaan valituille ilmoitetaan kirjeitse mennessä. Toimintaan voidaan hakea erityisin perustein myös kesken toimintakauden. Jälkkärit noudattavat kouluvuoden työaikoja. Toimintaa tarjotaan keskimäärin 5 6 tuntia päivässä kello välisenä aikana. Koulujen loma-aikoina toimintaa voidaan järjestää alueellisen tarpeen mukaan. Toiminnasta peritään toimintamaksu, jonka Jyväskylässä sivistyslautakunta vahvistaa vuosittain. Toimintakauden toimintamaksut ovat 95 /kk, toiminta-ajan ollessa 5-6 tuntia klo 11.00/ välisenä aikana tai 60 /kk 12 päivää kuukaudessa. Elokuun 2010 toimintamaksu on 75 /kk. Sisarusalennus on 20 kuukausimaksusta (alennusta ei myönnetä elokuun maksusta) 1.4. Erityisopetuksessa olevat oppilaat Erityisopetuksessa olevan oppilaan aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan toiminnan yleisiä tavoitteita ja sisältöjä. Erityisoppilaan kohdalla tulee hänen huoltajiensa kanssa pyrkiä sopimaan, kuinka erityisoppilaan kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet huomioidaan. Toiminta tapahtuu ensisijaisesti muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Erityisoppilaita kannustetaan ja tuetaan aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. Kuljetusmahdollisuus sekä lisäresurssin tarve kartoitetaan jokaisen erityisoppilaan osalta erikseen Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat ja välipala Pääsääntöisesti toiminta tapahtuu koulun tiloissa. Mikäli koulun tilat eivät sovellu Jälkkäri-toimintaan, etsii palveluntuottaja yhdessä koordinaattorin kanssa sopivat tilat ja hyväksyttää ne kunnan viranomaisella toiminnan käyttöön. 2

5 Tilojen ja välineiden tulee olla turvallisia. Toimintaympäristön tulee tukea toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Lähtökohtana tiloja valittaessa on toiminnan luonteen ja tarkoituksen huomioiminen sekä lapsen kiinnostuksen kohteet ja toiminnan monipuolisuus. Tilojen tulisi tarjota lapselle myös mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen. Lapsille tarjotaan päivittäin välipala. 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan lainsäädännön ja opetushallituksen antamien perusteiden mukaan toiminnan tavoitteena on kehittää lapsille aiempaa suunnitelmallisempia, laadukkaampia ja turvallisempia oppimis- ja kasvuympäristöjä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän tervettä kasvua ja kehitystä tukevat olosuhteet sekä aikuisen läsnäolon. Pyrkimyksenä on näin vähentää lasten yksinoloa ja lisätä turvallisuutta. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa mukana olevia. (Opetushallitus: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2004) Jyväskylän seudun Jälkkäreiden tavoitteena on tarjota lapselle mahdollisuudet osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan mahdollistaa levon ja rentoutumisen rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan ohjaajan valvonnassa tukea pienen koululaisen kasvua ja kehitystä mahdollistaa hyvien vapaa-ajanviettotapojen etsimisen ja löytämisen ennaltaehkäistä riskitekijöitä ja syrjäytymistä edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa. Toimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnan tulee olla luonteeltaan laadukasta vapaaajantoimintaa, jossa korostuu vapaaehtoisuus ja myönteiset elämykset. 3

6 2.1. Yhteistyö kotien kanssa Aamu- ja Iltapäivätoiminnan tulee tukea kodin kasvatustyötä. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Jälkkärissä ohjaajilla on vastuu lapsen kasvatuksesta kyseisen yhteisön jäsenenä. Yhteistyö edellyttää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta kodin kanssa. Keväällä 2011 vanhemmilta kysytään palautekyselyllä mielipidettä toiminnasta. Vanhempainiltoja voidaan toteuttaa Jälkkärin puitteissa tai yhteistyössä koulun kanssa. Myös muita luontevia yhteistyötapoja pyritään löytämään ja kehittämään Yhteistyö koulun kanssa Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään yhteistyössä rehtorin, opettajien ja koulunkäyntiavustajien kanssa. Yhteistyö vaatii ohjaajalta aloitteellista ja aktiivista toimintaa kouluun päin. Toiminnassa tulee kunnioittaa koulun opetussuunnitelmaa ja tavoitteita, jotka ohjaavat koulun tiloissa tapahtuvaa aamu- ja iltapäivätoimintaa. Ohjaajien tulee kertoa koulun opettajille toiminnan periaatteista ja sisällöistä. Tavoitteena on molemminpuolisen tiedonkulun lisääminen ja hyödyntäminen toiminnassa Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa Jälkkärissä tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä lapsen parhaaksi. Tällä hetkellä mukana toiminnassa ovat sivistys- ja opetuspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kylän Kattaus, Jyväskylän seudun oppilaitokset, Keski-Suomen liikunta ja muita lasten toimintaan liittyviä tahoja. 3. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SISÄLTÖ Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on sisällöllisesti oma erityisluonteensa, jolle on ominaista toiminnan monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Jälkkäri tarjoaa monipuolista tekemistä mm. erilaisissa harrastekerhoissa. Jälkkäriin on turvallista tulla, sillä paikalla on kasvatusalan koulutuksen saanut ohjaaja. Jälkkäri on yhdistelmä virkistystä ja lepoa. Toiminnan yksityiskohtaiset sisällöt määritellään ryhmäkohtaisessa toimintasuunnitelmassa, jota tehdessä huomioidaan paikalliset olosuhteet ja käytännön mahdollisuudet. Sisältöjen tulee tukea toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 4

7 Sisällöt tulee suunnitella siten, että toiminta muodostaa lapsen kannalta ehyen ja monipuolisen kokonaisuuden, joka tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista ja päivittäistä ulkoilua sekä mahdollisuuden omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Sisältöjä valittaessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin. Toiminta voi liittyä erilaisiin tavoitteellisiin harrastuksiin tai muuhun kehitystä tukevaan toimintaan kuten liikuntaan, kädentaitoihin, kielelliseen ja kuvalliseen ilmaisuun, musiikkiin, arkiaskareisiin ja erilaisiin tiedollisiin aihepiireihin Ryhmäkohtaisen toimintasuunnitelman laatiminen Toiminnan sisällön suunnittelua ohjaa Jyväskylän seudun aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Ryhmäkohtainen toimintasuunnitelma sitoo ohjaajat toimintaan ja kukin ohjaaja osallistuu suunnitteluun taitojensa ja resurssiensa mukaan huomioiden vanhempien ja lasten osallisuuden. Suunnittelun toimintatavat ja vastuujako tulee sopia ryhmäkohtaisesti. Toiminnan suunnittelu tulee jakaa kausiin esim. toimintakausi, kuukausi, viikko ja tuokio. Lukuvuonna yhteisenä teemana on erilaisuus Jälkkärin toimintasuunnitelmassa on huomioitava Koulun opetussuunnitelman tukeminen Kalenterivuoden juhlapäivät, joiden ympärille voi suunnitella erilaista toimintaa kuten liikuntaa, askartelua, retkiä ym. Käytettävissä olevat tilat ja välineet Vuodenaikojen vaihtelut, joiden mukaan voi rakentaa teemoja Yhteiset tapahtumat, joiden suunnitteluun tarvitaan riittävästi aikaa Suunnitelma tehdään realistiseksi. Toimintoja suunnitellaan sen verran kuin niitä on mahdollista toteuttaa ajan ja budjetin raameissa. Toimintasuunnitelmassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kokonaisuuteen, teemoihin ja vaihteluun. 5

8 4. JÄLKKÄRIN ORGANISAATIO Jyväskylän seudun aamu- ja iltapäivätoiminnassa Jälkkärissä on mukana kolme yhteistyökuntaa: Jyväskylä, Muurame ja Laukaa. Yhteistyötä tehdään seutukunnallisesti mm. koulutusten, tapahtumien ja arvioinnin merkeissä. Hallinto Jälkkäri-kunnat Jyväskylä, Muurame ja Laukaa Kuntien päättävät elimet Jyväskylän opetuspalvelut Toiminta Palveluntuottajat/Kunnat Ohjaajat Valmisteleva ryhmä Jälkkärin koordinaattori Toimintapaikat Toimintapaikat Toimintapaikat 4.1. Jälkkäri-kunnat Kukin kunta päättää toiminnan yleisistä linjauksista ja toimintamaksuista sekä vastaa kuntansa taloudesta ja lain toteutumisesta. 6

9 4.2. Valmisteleva ryhmä Valmisteleva ryhmä mm.: toimii koordinaattorin tukena käytännön tehtävissä suunnittelee ja kehittää Jälkkäreiden toimintaa Valmistelevan ryhmän jäsenet ovat toiminnan kehittämiseen sitoutuneita henkilöitä, jotka edustavat palveluntuottajia, ohjaajia ja yhteistyötahoja. Valmistelevan ryhmän kokoonpano on noin viisi henkilöä. Jälkkärin koordinaattori toimii valmistelevan ryhmän puheenjohtajana Jälkkäri koordinaattori Jälkkäri koordinaattorin tehtävät ovat seuraavat: sisällöllinen vastuu Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden omista toimintaryhmistä (18 kpl) toiminnan yleinen organisointi valmistelevan ryhmän puheenjohtaja ja koollekutsuja tiedottaminen ohjaajien koulutuksesta vastaaminen Jälkkäri-toiminnan arvioinnista vastaaminen yhteistyön rakentaminen ja suunnittelu erikseen sovittavat selvitystyöt Opetushallituksen nimeämän alueellisen kehittämisverkoston yhteyshenkilönä toimiminen 4.4. Palveluntuottajat Palveluntuottajaksi hyväksytään rekisteröity yhdistys/järjestö tai yksityinen yrittäjä, jonka todistamiseksi on oltava ennakkoperintärekisteriote. Lasten kanssa työskentelevän palveluntuottajan tulee toimittaa oma rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote kunnalle, ohjaajat toimittavat rikosrekisteriotteensa palveluntuottajalle. Palveluntuottaja on velvollinen toteuttamaan toimintaa kunnan toimintasuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa, että toiminnassa on mukana riittävä määräkelpoisuusehtojen mukaista henkilökuntaa. Palveluntuottaja valitsee ohjaajansa ja vastaa ohjaajiensa työnantajavelvoitteista sekä huolehtii siitä, että sen palkkalistoilla olevilla ohjaajilla on mahdollisuus osallistua kunnan yhteisiin ohjaajatapaamisiin. Palveluntuottaja huolehtii, että aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä ja toiminnassa muuten tietoon tullutta yksityistä tai perheen salaisuutta ei luvatta ilmaista ja että salassapidosta noudatetaan voimassaolevia säännöksiä ja määräyksiä. 7

10 Palveluntuottaja sitoutuu antamaan kunnalle sen tarvitsemat tilastotiedot ja tekemään toiminnastaan seurantaa ja arviointia. Palveluntuottaja on velvollinen laatimaan yhdessä ohjaajien kanssa ryhmäkohtaisen toimintasuunnitelman, josta ilmenee toiminnan pääperiaatteet ja toimintatavat. Palveluntuottajille järjestetään kokoontumisia noin neljä kertaa vuodessa Ohjaajat Valtioneuvosto on antanut asetuksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuudesta..aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajana toimimaan on kelpoinen henkilö, 1) joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja jolla on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemuksella osoitettu taito toimia lapsiryhmän ohjaajana taikka 2) jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana Jyväskylän seudun Jälkkäreissä vastaavana ohjajana on henkilö, joka täyttää valtioneuvoston antaman asetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan kelpoisuudesta. Ryhmissä tulee työskennellä pääsääntöisesti vähintään yksi ohjaaja 12 kokopäiväistä lasta kohden. Päivittäisestä toiminnasta vastaa vastuuohjaaja yhdessä muiden ohjaajien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Vastaavalla ohjaajalla on päävastuu toiminnan toteutuksesta. Toiminnassa avustavalta henkilöstöltä edellytetään taitoa ja soveltuvuutta tehtävään. Toiminnan tulee olla niiden tavoitteiden ja sisältöjen mukaista, jotka on säädetty aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa, kunnan toimintasuunnitelmassa ja Jälkkäri kohtaisessa toimintasuunnitelmassa. Uudet ohjaajat osallistuvat perehdytyskoulutukseen ennen toiminnan käynnistymistä. Lisäksi ohjaajille järjestetään vähintään 4-6 ohjaajakokousta/ koulutusta toimintavuoden aikana. Poikkeuksellisista toiminta-ajoista tai toimintapisteiden tilapäisestä sulkemisesta (1-2 päivää lukuvuoden aikana) koulutustilaisuuksien vuoksi, tulee vanhemmille tiedottaa riittävän ajoissa. Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu mm. päävastuu suunnitelmien tekemisestä ja lapsiryhmästä sekä toiminnan ohjaamisesta. Vastuuohjaaja huolehtii yhteydenpidosta koordinaattoriin, kotiin ja kouluun yhteistyössä ryhmän muiden ohjaajien kanssa. 8

11 Ohjaaja toimii vastaavan ohjaajan kumppanina ja avustajana lapsiryhmän ohjaamisessa, järjestelyissä ja suunnittelussa. Ohjaaja osallistuu yhteisiin ohjaajatapaamisiin. 5. BUDJETTI Kukin kunta tekee oman rahoitussuunnitelmansa Jälkkärin taloudesta. 6. TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI Aamu- ja iltapäivätoiminnan laki velvoittaa kunnan olemaan yhteistyössä kotien ja palveluntuottajien kanssa, arvioimaan aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä julkistamaan arvioinnin keskeiset tulokset Palautekysely Jyväskylän seudun Jälkkäreissä toiminnan toteutuminen varmistetaan palautekyselyjen avulla ja niiden tulosten huomioimisella toiminnan toteutumisessa. Tietoa toiminnasta kerätään asiakkailta ja toiminnan järjestäjiltä kerran lukuvuoden aikana. Palautekysely suunnataan lapsille ja vanhemmille. Palautekyselyssä selvitetään ovatko aamu- ja iltapäivätoiminnassa mukana olevat tahot tyytyväisiä toimintaan sekä toteutuvatko toiminnalle asetetut tavoitteet (määrälliset ja laadulliset) heidän mielestään. Palveluntuottajien ja kunnan on oltava valmiita tarvittaessa muuttamaan toimintaansa saadun palautteen mukaan. Lapsilta kysytään oman Jälkkärin toiminnasta, viihtymisestä, ohjaajista, kavereista, tiloista, välipaloista ja välineistä. Vanhemmilta kysytään mm. tyytyväisyyttä tarjonnan määrään, sisältöön, ohjaajiin, yhteistyöhön sekä käsitystä lapsensa viihtymisestä toiminnassa. 9

12 6.2. Toiminnan itsearviointi Jälkkäreistä saatu palaute toimii itsearvioinnin pohjana. Toiminnan itsearviointia tehtäessä tulee selvittää kunnassa toteutettavat kehittämishankkeet, joista kerättyä tietoa tulee hyödyntää myös aamu- ja iltapäivätoiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Itsearviointia tehtäessä otetaan huomioon toimintasuunnitelmassa määritellyt tavoitteet. missä onnistuttiin? mikä ei toiminut? miten kehitämme toimintaa paremmaksi? 6.3. Lukuvuoden painopistealueet erityisen tarpeen kohtaaminen ohjaajien osaamisen vahvistaminen tilojen tarkoituksenmukaisuus; ryhmien jakomahdollisuus, toiminnan tavoitteiden saavutettavuus koulun ja eri hallintokuntien yhteistyön vahvistaminen mediakasvatuksen toteuttaminen Jälkkärissä 10

13 11

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot