Jatkuvatoimiset hiukkasmittaukset. Anssi Julkunen Ilmanlaadun mittaajatapaaminen Turussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jatkuvatoimiset hiukkasmittaukset. Anssi Julkunen Ilmanlaadun mittaajatapaaminen Turussa"

Transkriptio

1 Jatkuvatoimiset hiukkasmittaukset Anssi Julkunen Ilmanlaadun mittaajatapaaminen Turussa

2 Esityksen sisältö Johdanto aiheeseen Mittausmenetelmän ja mittalaitteen valintaan vaikuttavia tekijöitä Millä menetelmillä Suomessa mitataan ja miksi yleisökeskustelua Eri mittausmenetelmien ominaisuudet ja erot sekä korjauskerrointen ihmeellinen maailma 1. Jatkuvatoimisten mittalaitteiden keskinäinen vertailu pientaloalueella tammi-helmikuu Jatkuvatoimisten mittalaitteiden keskinäinen vertailu vilkasliikenteisessä liikenneympäristössä maalis-huhtikuussa 19 Millä menetelmillä ja kertoimilla pitäisi mitata?

3 Johdanto aiheeseen - asetus ilmanlaadusta Vertailumenetelmät ja mittausten vastaavuuden osoittaminen - Hiukkasten näytteenoton ja analyysin vertailumenetelmä: EN 12341:14 (Ambient air Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM or PM 2, mass concentration of suspended particulate matter) - Mittauksissa voidaan käyttää mitä tahansa muuta menetelmää, jonka tulokset ovat yhteneviä vertailumenetelmän antamien tulosten kanssa. Tällaisella menetelmällä saatuja tuloksia on tarvittaessa korjattava, jotta saataisiin vertailumenetelmää käyttämällä saatavia tuloksia vastaavat tulokset. Ilmanlaatutietojen saatavuus sekä yleisölle tiedottaminen ja yleisön varoittaminen - Tiedot mittausasemilla mitatuista hiukkasten pitoisuuksista on saatettava ajan tasalle ainakin päivittäin ja aina kun se on mahdollista, tunneittain. - Jos vuorokausipitoisuuksien raja-arvon numeroarvo ylittyy, on siitä tiedotettava viipymättä yleisölle. Tiedoissa on oltava maininta mitattujen pitoisuuksien suhteesta raja-arvoihin sekä kyseisten epäpuhtauksien terveysvaikutuksista. Hiukkasmittausten sallittu epävarmuus % (jatkuvat mittaukset)

4 Mittausmenetelmän ja mittalaitteen valintaan vaikuttavia tekijöitä Hankintahinta kilpailutus Ympäristönäkökohdat Mittaajan tietämys tai uskomus laitteen luotettavuuteen ja tulosten oikeellisuuteen Huolto-, tuki- ja varaosapalvelujen saatavuus sekä vasteaika Ylläpitokustannukset Ylläpitoon vaadittava työmäärä Tekniset ominaisuudet (missä mitataan, mitä mitataan, mihin tuloksia käytetään) - Kalibrointi (virtaus ja massan mittaus, lämpötila ja paine) - Tarkkuus ja stabiilisuus - Olosuhdevaatimukset ja häiriöherkkyys - Keskiarvoistus aika 24 h, 1 h, liukuva 12,- min, 1 min, 1 s (raja-arvovalvonta vs. tutkimuskäyttö) - Havaintorajat (optinen menetelmä > 18- nm vs. suodatinkeräys) - Näytteen käsittely (näytesondi: lämmitys, kuivaus, näytelinjan pituus) - Tilantarve ja sähkönkulutus - Jne.

5 Millä menetelmillä Suomessa mitataan ja miksi? Yleisön näkemyksiä ja kommentteja eri mittausmenetelmistä ja laitteista Mitä hyvää mitä huonoa? Massapitoisuuden määrittäminen referenssikeräimellä Teom 14 ab, TEOM 14 (-F), TEOM 14 D (-DF) Environnement MP-1 + CPM Grimm 18 SHARP FH 62 I-R Osiris Fidas S Muut menetelmät?

6 Esimerkkiaineistossa käytetyt korjauskertoimet Fidas s: PM -TUV =.94 x Fidas ; PM 2. -TUV =.929 x Fidas +.3

7 Pientaloalue Helsingissä Puun pienpolton vaikutukset ilmanlaatuun Grimm 18 (optinen menetelmä PM ja PM 2. ja PM 1 ) FH 62 I-R (ß-säteilyn vaimeneminen PM 2. ) Fidas s (optinen menetelmä PM,PM 2. PM 4 ja PM 1 ) Palas/HNU-Nordion Ei referenssikeräimiä

8 PM 2. -vuorokausipitoisuudet eri menetelmillä PM 2. ja PM pitoisuuden suhde PM2._Fidas-TUV µg/m3 PM_FH 62 I-R ug/m3 PM2._Grimm18 ug/m3 PM2._Fidas-TUV µg/m3 PM_Fidas-TUV µg/m3

9 PM 2. -vuorokausipitoisuudet eri menetelmillä PM 2. ja NO x pitoisuus PM2._Fidas-TUV µg/m3 PM_FH 62 I-R ug/m3 PM2._Grimm18 ug/m3 PM2._Fidas µg/m3 NOx ug/m3

10 FH 62 I-R vs. Fidas Optinen menetelmä vs. optinen menetelmä PM2. FH 62 I-R vs. Fidas_TUV PM2. Grimm18 vs. Fidas_TUV y =.6698x R² =.8472 y =.918x +.96 R² =.9779

11 PM2. FH 62 I-R vs. Grimm 18 y =.7627x R² =.98 Kuopion kertoimilla FH 62 I-R mitatut PM 2. pitoisuudet olivat n. % pienempiä kuin Grimm 18 laitteella mitatut tässä vertailussa. Soveltuvuustestissä FH 62 I-R aliarvioi PM 2. pitoisuuksia n. 3 % Kuopin kertoimella liikenneympäristössä (Ilmatieteen laitos 18) Referenssikeräimen data olisi ollut arvokasta pienpolton ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin kannalta ja FH 62 I-R korjauskertoimen varmistamiseksi

12 PM pitoisuus Grimm 18 vs. Fidas PM Grimm18 vs. Fidas_TUV y =.8886x R² =.94 PM_Fidas-TUV µg/m3 PM_Grimm18 ug/m

13 PM 2. - ja PM-tuntipitoisuudet eri menetelmillä /1/19 1: 13/1/19 4: 14/1/19 7: /1/19 : 16/1/19 13: 17/1/19 16: 18/1/19 19: 19/1/19 22: 21/1/19 1: 22/1/19 4: 23/1/19 7: 24/1/19 : /1/19 13: 26/1/19 16: 27/1/19 19: 28/1/19 22: /1/19 1: 31/1/19 4: 1/2/19 7: 2/2/19 : 3/2/19 13: 4/2/19 16: /2/19 19: 6/2/19 22: 8/2/19 1: 9/2/19 4: /2/19 7: 11/2/19 : 12/2/19 13: 13/2/19 16: 14/2/19 19: /2/19 22: 17/2/19 1: 18/2/19 4: 19/2/19 7: /2/19 : 21/2/19 13: 22/2/19 16: 23/2/19 19: 24/2/19 22: PM2._Fidas-TUV µg/m3 PM2._FH 62 I-R ug/m3 PM2._Grimm18 ug/m /1/19 1: 13/1/19 : 14/1/19 9: /1/19 13: 16/1/19 17: 17/1/19 21: 19/1/19 1: /1/19 : 21/1/19 9: 22/1/19 13: 23/1/19 17: 24/1/19 21: 26/1/19 1: 27/1/19 : 28/1/19 9: 29/1/19 13: /1/19 17: 31/1/19 21: 2/2/19 1: 3/2/19 : 4/2/19 9: /2/19 13: 6/2/19 17: 7/2/19 21: 9/2/19 1: /2/19 : 11/2/19 9: 12/2/19 13: 13/2/19 17: 14/2/19 21: 16/2/19 1: 17/2/19 : 18/2/19 9: 19/2/19 13: /2/19 17: 21/2/19 21: 23/2/19 1: 24/2/19 : RH % PM_Fidas-TUV µg/m3 PM_Grimm18 ug/m3

14 Grimm 18 vs. Fidas PM Grimm18 vs. Fidas-TUV PM2. Grimm18 vs. Fidas-TUV y =.8888x R² = y =.872x R² =

15 PM2. FH 62 I-R vs. Grimm 18 PM2. FH 62 I-R vs. Fidas-TUV 6 6 y =.772x R² = y =.68x R² =

16 Mittaustietoa ilmanlaadun tutkimukseen 8 PM1 Grimm18 vs. Fidas y = 1.14x R² = PM1_Fidas µg/m3 PM2._Fidas µg/m3 PM4_Fidas µg/m3 PM_Fidas µg/m3 TSP_Fidas µg/m3

17 Vilkasliikenteinen katukuilu Helsingissä (Mäkelänkatu) Liikenteen vaikutus ilmanlaatuun (pakokaasut ja katupöly) Grimm 18 (optinen menetelmä PM ja PM 2. ja PM 1 ) 2 kpl TEOM 14 (värähtelävä mikrovaaka PM ja PM 2. ) Fidas s (optinen menetelmä PM,PM 2. PM 4 ja PM 1 ) 2 kpl Leckel SEQ 47/ (referenssimentelmäpm ja PM 2. ) Ilmatieteen laitoksen laitteet

18 PM -vuorokausipitoisuudet eri menetelmillä /2/19 24: 28/2/19 24: 2/3/19 24: 4/3/19 24: 6/3/19 24: 8/3/19 24: /3/19 24: 12/3/19 24: 14/3/19 24: 16/3/19 24: 18/3/19 24: /3/19 24: 22/3/19 24: 24/3/19 24: 26/3/19 24: 28/3/19 24: /3/19 24: 1/4/19 24: 3/4/19 24: /4/19 24: 7/4/19 24: 9/4/19 24: 11/4/19 24: 13/4/19 24: /4/19 24: 17/4/19 24: 19/4/19 24: 21/4/19 24: 23/4/19 24: /4/19 24: 27/4/19 24: 29/4/19 24: 1//19 24: PM_Fidas_TUV ug/m3 PM_Grimm18 µg/m3 PM_Teom14 ug/m3 PM_SHARP_Beta µg/m3 PM 2. ja PM pitoisuuden suhde /2/19 24: 28/2/19 24: 2/3/19 24: 4/3/19 24: 6/3/19 24: 8/3/19 24: /3/19 24: 12/3/19 24: 14/3/19 24: 16/3/19 24: 18/3/19 24: /3/19 24: 22/3/19 24: 24/3/19 24: 26/3/19 24: 28/3/19 24: /3/19 24: 1/4/19 24: 3/4/19 24: /4/19 24: 7/4/19 24: 9/4/19 24: 11/4/19 24: 13/4/19 24: /4/19 24: 17/4/19 24: 19/4/19 24: 21/4/19 24: 23/4/19 24: /4/19 24: 27/4/19 24: 29/4/19 24: 1//19 24: PM2._Fidas_TUV ug/m3 PM_Fidas_TUV ug/m3

19 PM pitoisuus Teom 14 vs. Fidas PM Teom14 vs. Fidas_TUV /2/19 24: 28/2/19 24: 2/3/19 24: 4/3/19 24: 6/3/19 24: 8/3/19 24: /3/19 24: 12/3/19 24: 14/3/19 24: 16/3/19 24: 18/3/19 24: /3/19 24: 22/3/19 24: 24/3/19 24: 26/3/19 24: 28/3/19 24: /3/19 24: 1/4/19 24: 3/4/19 24: /4/19 24: 7/4/19 24: 9/4/19 24: 11/4/19 24: 13/4/19 24: /4/19 24: 17/4/19 24: 19/4/19 24: 21/4/19 24: 23/4/19 24: /4/19 24: 27/4/19 24: 29/4/19 24: 1//19 24: PM_Fidas_TUV ug/m3 PM_Teom14 ug/m y =.898x -.93 R² =

20 PM pitoisuus Grimm 18 vs. Fidas 1 1 PM Grimm18 vs. Fidas_TUV y = 1.331x R² = /2/19 24: 28/2/19 24: 2/3/19 24: 4/3/19 24: 6/3/19 24: 8/3/19 24: /3/19 24: 12/3/19 24: 14/3/19 24: 16/3/19 24: 18/3/19 24: /3/19 24: 22/3/19 24: 24/3/19 24: 26/3/19 24: 28/3/19 24: /3/19 24: 1/4/19 24: 3/4/19 24: /4/19 24: 7/4/19 24: 9/4/19 24: 11/4/19 24: 13/4/19 24: /4/19 24: 17/4/19 24: 19/4/19 24: 21/4/19 24: 23/4/19 24: /4/19 24: 27/4/19 24: 29/4/19 24: 1//19 24: PM_Fidas_TUV ug/m3 PM_Grimm18 µg/m

21 PM pitoisuus SHARP vs. Fidas 1 1 PM SHARP_Beta vs. Fidas_TUV /2/19 24: 28/2/19 24: 2/3/19 24: 4/3/19 24: 6/3/19 24: 8/3/19 24: /3/19 24: 12/3/19 24: 14/3/19 24: 16/3/19 24: 18/3/19 24: /3/19 24: 22/3/19 24: 24/3/19 24: 26/3/19 24: 28/3/19 24: /3/19 24: 1/4/19 24: 3/4/19 24: /4/19 24: 7/4/19 24: 9/4/19 24: 11/4/19 24: 13/4/19 24: /4/19 24: 17/4/19 24: 19/4/19 24: 21/4/19 24: 23/4/19 24: /4/19 24: 27/4/19 24: 29/4/19 24: 1//19 24: PM_Fidas_TUV ug/m3 PM_SHARP_Beta µg/m y = 1.139x R² =

22 PM pitoisuus Grimm18 ja SHARP vs. Teom 14 PM Grimm18 vs. Teom 14 PM SHARP_Beta vs. Teom y = 1.37x R² = y = x R² =

23 PM 2. pitoisuus Teom 14 vs. Fidas 3 PM2. Teom14 vs. Fidas_TUV 27/2/19 24: 1/3/19 24: 3/3/19 24: /3/19 24: 7/3/19 24: 9/3/19 24: 11/3/19 24: 13/3/19 24: /3/19 24: 17/3/19 24: 19/3/19 24: 21/3/19 24: 23/3/19 24: /3/19 24: 27/3/19 24: 29/3/19 24: 31/3/19 24: 2/4/19 24: 4/4/19 24: 6/4/19 24: 8/4/19 24: /4/19 24: 12/4/19 24: 14/4/19 24: 16/4/19 24: 18/4/19 24: /4/19 24: 22/4/19 24: 24/4/19 24: 26/4/19 24: 28/4/19 24: /4/19 24: PM2._Fidas PM2._Teom14 y =.741x R² =.918 3

24 3 26/2/19 24: 27/2/19 24: 28/2/19 24: 1/3/19 24: 2/3/19 24: 3/3/19 24: 4/3/19 24: /3/19 24: 6/3/19 24: 7/3/19 24: 8/3/19 24: 9/3/19 24: /3/19 24: 11/3/19 24: 12/3/19 24: 13/3/19 24: 14/3/19 24: /3/19 24: 16/3/19 24: 17/3/19 24: 18/3/19 24: 19/3/19 24: /3/19 24: 21/3/19 24: 22/3/19 24: 23/3/19 24: 24/3/19 24: /3/19 24: 26/3/19 24: 27/3/19 24: 28/3/19 24: 29/3/19 24: /3/19 24: 31/3/19 24: 1/4/19 24: 2/4/19 24: 3/4/19 24: 4/4/19 24: /4/19 24: 6/4/19 24: 7/4/19 24: 8/4/19 24: 9/4/19 24: /4/19 24: 11/4/19 24: 12/4/19 24: 13/4/19 24: 14/4/19 24: /4/19 24: 16/4/19 24: 17/4/19 24: 18/4/19 24: 19/4/19 24: /4/19 24: 21/4/19 24: 22/4/19 24: 23/4/19 24: 24/4/19 24: /4/19 24: 26/4/19 24: 27/4/19 24: 28/4/19 24: 29/4/19 24: /4/19 24: 1//19 24: PM2._Fidas PM2._Teom14 14 PM2. Teom14 vs. Fidas PM2. Teom14 vs. Fidas y =.689x R² =.6419 y =.777x R² =

25 PM 2. pitoisuus Grimm 18 vs. Fidas 3 PM2. Grimm18 vs. Fidas_TUV 26/2/19 24: 28/2/19 24: 2/3/19 24: 4/3/19 24: 6/3/19 24: 8/3/19 24: /3/19 24: 12/3/19 24: 14/3/19 24: 16/3/19 24: 18/3/19 24: /3/19 24: 22/3/19 24: 24/3/19 24: 26/3/19 24: 28/3/19 24: /3/19 24: 1/4/19 24: 3/4/19 24: /4/19 24: 7/4/19 24: 9/4/19 24: 11/4/19 24: 13/4/19 24: /4/19 24: 17/4/19 24: 19/4/19 24: 21/4/19 24: 23/4/19 24: /4/19 24: 27/4/19 24: 29/4/19 24: 1//19 24: PM2._Fidas_TUV ug/m3 PM2._Grimm18 ug/m3 y =.8226x R² =

26 PM tuntipitoisuudet Mäkelänkadulla PM Teom14 vs. Fidas_TUV PM Grimm18 vs. Fidas_TUV y =.8669x R² =.9293 y = x R² = PM_SHARP_Beta vs. Fidas_TUV PM Teom 14 vs. Grimm y =.7172x R² = y =.8727x R² =

27 PM 2. tuntipitoisuudet Mäkelänkadulla PM2. Teom14 vs. Fidas_TUV PM2. Grimm18 vs. Fidas_TUV y =.661x R² =.849 y =.829x R² = PM2. Teom 14 vs. Grimm 18 y =.86x R² = /2/19 1: 28/2/19 2: 2/3/19 3: 4/3/19 4: 6/3/19 : 8/3/19 6: /3/19 7: 12/3/19 8: 14/3/19 9: 16/3/19 : 18/3/19 11: /3/19 12: 22/3/19 13: 24/3/19 14: 26/3/19 : 28/3/19 16: /3/19 17: 1/4/19 18: 3/4/19 19: /4/19 : 7/4/19 21: 9/4/19 22: 11/4/19 23: 13/4/19 24: 16/4/19 1: 18/4/19 2: /4/19 3: 22/4/19 4: 24/4/19 : 26/4/19 6: 28/4/19 7: /4/19 8: PM2._Fidas_TUV ug/m3 PM2._Grimm18 ug/m3 PM2._Teom14 ug/m3

28 Näytteen käsittelyn ja keskiarvon laskenta-ajan vaikutus tulokseen Grimm 18 näytekuivain on päällä, kun RH > 7 % ( % Kuopion vertailussa) 27/2/19 12: 28/2/19 24: 2/3/19 12: 3/3/19 24: /3/19 12: 6/3/19 24: 8/3/19 12: 9/3/19 24: 11/3/19 12: 12/3/19 24: 14/3/19 12: /3/19 24: 17/3/19 12: 18/3/19 24: /3/19 12: 21/3/19 24: 23/3/19 12: 24/3/19 24: 26/3/19 12: 27/3/19 24: 29/3/19 12: /3/19 24: 1/4/19 12: 2/4/19 24: 4/4/19 12: /4/19 24: 7/4/19 12: 8/4/19 24: /4/19 12: 11/4/19 24: 13/4/19 12: 14/4/19 24: 16/4/19 12: 17/4/19 24: 19/4/19 12: /4/19 24: 22/4/19 12: 23/4/19 24: /4/19 12: 26/4/19 24: 28/4/19 12: 29/4/19 24: 1//19 12: PM_Fidas_TUV PM_Grimm18 Grimm_RH RH 7 % /4/19 :1 24/4/19 :41 24/4/19 1:21 24/4/19 2:1 24/4/19 2:41 24/4/19 3:21 24/4/19 4:1 24/4/19 4:41 24/4/19 :21 24/4/19 6:1 24/4/19 6:41 24/4/19 7:21 24/4/19 8:1 24/4/19 8:41 24/4/19 9:21 24/4/19 :1 24/4/19 :41 24/4/19 11:21 24/4/19 12:1 24/4/19 12:41 24/4/19 13:21 24/4/19 14:1 24/4/19 14:41 24/4/19 :21 24/4/19 16:1 24/4/19 16:41 24/4/19 17:21 24/4/19 18:1 24/4/19 18:41 24/4/19 19:21 24/4/19 :1 24/4/19 :41 24/4/19 21:21 24/4/19 22:1 24/4/19 22:41 24/4/19 23:21 PM_Grimm µg/m3 PM_Teom 14 ug/m3 PM_Fidas-TUV ug/m3 24/4/19 :1 24/4/19 :41 24/4/19 1:21 24/4/19 2:1 24/4/19 2:41 24/4/19 3:21 24/4/19 4:1 24/4/19 4:41 24/4/19 :21 24/4/19 6:1 24/4/19 6:41 24/4/19 7:21 24/4/19 8:1 24/4/19 8:41 24/4/19 9:21 24/4/19 :1 24/4/19 :41 24/4/19 11:21 24/4/19 12:1 24/4/19 12:41 24/4/19 13:21 24/4/19 14:1 24/4/19 14:41 24/4/19 :21 24/4/19 16:1 24/4/19 16:41 24/4/19 17:21 24/4/19 18:1 24/4/19 18:41 24/4/19 19:21 24/4/19 :1 24/4/19 :41 24/4/19 21:21 24/4/19 22:1 24/4/19 22:41 24/4/19 23:21 Grimm_RH RH 7 %

29 Millä menetelmillä ja kertoimilla pitäisi mitata? Mittauksissa voidaan käyttää mitä tahansa muuta menetelmää, jonka tulokset ovat yhteneviä vertailumenetelmän antamien tulosten kanssa. Tällaisella menetelmällä saatuja tuloksia on tarvittaessa korjattava, jotta saataisiin vertailumenetelmää käyttämällä saatavia tuloksia vastaavat tulokset. Jatkuvatoimisen mittalaitteen rinnalla pitäisi olla aina referenssikeräin, jotta voitaisiin varmistaa kaikissa tilanteissa tulosten yhdenmukaisuus. Eri mittausmenetelmillä saadaan erilaisia tuloksia olosuhteista riippuen. Sallittu % mittausepävarmuus antaa tiettyä joustoa, mutta jatkuvatoimisten mittalaitteiden vastaavuuden osoittamiseen tarvitaan vielä lisämittauksia tulevaisuudessa.

30 Puhtaasti parempaa arkea En rent bättre vardag Purely better, every day Kiitos mielenkiinnosta! Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaatutilanne pääkaupunkiseudulla Ilmanlaatu on kohtalaisen hyvä Joitakin ongelmia on Typpidioksidin

Lisätiedot

Hiukkasvertailut. Mika Vestenius Ilmatieteen laitos Mittaajatapaaminen 2019, Turku

Hiukkasvertailut. Mika Vestenius Ilmatieteen laitos Mittaajatapaaminen 2019, Turku Hiukkasvertailut Mika Vestenius Ilmatieteen laitos 7.5.2019 Mittaajatapaaminen 2019, Turku Sisältö PM ongoing-vertailukampanjan tulokset FIDAS-soveltuvuusvertailu, alustavia tuloksia PM 2.5 mittausten

Lisätiedot

Korkeuden ja etäisyyden vaikutus ilmanlaatuun katukuilussa ja sisäpihalla

Korkeuden ja etäisyyden vaikutus ilmanlaatuun katukuilussa ja sisäpihalla Korkeuden ja etäisyyden vaikutus ilmanlaatuun katukuilussa ja sisäpihalla Jarkko Niemi, FT Ilmansuojeluasiantuntija Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa -seminaari 18.1.2018 Typpidioksidin

Lisätiedot

Uudet ilmanlaatumittaukset ja -mallinnukset hyötykäyttöön Yksikönpäällikkö Maria Myllynen Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Uudet ilmanlaatumittaukset ja -mallinnukset hyötykäyttöön Yksikönpäällikkö Maria Myllynen Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Uudet ilmanlaatumittaukset ja -mallinnukset hyötykäyttöön Yksikönpäällikkö Maria Myllynen Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY 16.8.2019 Ilmanlaatukartta ja -ennuste pääkaupunkiseudulle FMI-ENFUSER-mallia

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2019 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Tunti-indeksillä määriteltynä ilmanlaatu oli jokaisella asemalla hyvää vähintään 91 % ajasta. Vuorokausi-indeksin perusteella yleisin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä kaikilla muilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa tyydyttävä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa tyydyttävä muilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2019 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Tunti-indeksillä määriteltynä ilmanlaatu oli jokaisella asemalla hyvä vähintään 74 % ajasta. Vuorokausi-indeksin perusteella ilmanlaatu

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa hyvä kaikilla muilla asemilla paitsi Paraisilla välttävä.

Lisätiedot

Uutta ilmanlaadun seurannassa

Uutta ilmanlaadun seurannassa Uutta ilmanlaadun seurannassa Ilmanlaadun mittaajatapaaminen 26.-27.2016 27.4.2016 Anssi Julkunen 1 Esityksen sisältö: - Mäkelänkadun supermittausasema - Indikatiiviset menetelmät (passiivikeräimet ja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa hyvä Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa. Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä kaikilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla,

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa tyydyttävä muilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa tyydyttävä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

Jari Waldén, Mika Vestenius Ilmatieteen laitos Ilmakehän koostumuksen tutkimus Ilmanlaatu Tornio

Jari Waldén, Mika Vestenius Ilmatieteen laitos Ilmakehän koostumuksen tutkimus Ilmanlaatu Tornio Hiukkasmittalaitteiden kalibrointikertoimien verifiointi Jari Waldén, Mika Vestenius Ilmatieteen laitos Ilmakehän koostumuksen tutkimus Ilmanlaatu Jari.walden@fmi.fi Tornio Hiukkasmittalaitteiden kalibrointikertoimien

Lisätiedot

Ilmanlaatuvaikutusten arviointi maankäytön suunnittelussa. Ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen HSY

Ilmanlaatuvaikutusten arviointi maankäytön suunnittelussa. Ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen HSY Ilmanlaatuvaikutusten arviointi maankäytön suunnittelussa Ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen HSY Haasteina pienhiukkaset ja typpidioksidi Pienhiukkasten päästölähteet pääkaupunkiseudulla Miten turvata

Lisätiedot

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli heinäkuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Kaarinassa

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

Hiukkasten lukumäärän ja keuhkodeposoituvan pintaalan mittaukset erilaisissa ympäristöissä. Ilmanlaadun mittaajatapaaminen, Tampere 11.4.

Hiukkasten lukumäärän ja keuhkodeposoituvan pintaalan mittaukset erilaisissa ympäristöissä. Ilmanlaadun mittaajatapaaminen, Tampere 11.4. Hiukkasten lukumäärän ja keuhkodeposoituvan pintaalan mittaukset erilaisissa ympäristöissä Ilmanlaadun mittaajatapaaminen, Tampere 11.4.2018 Yleistä hiukkasten lukumääräpitoisuudesta ja keuhkodeposoituvasta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa kaikilla asemilla hyvä. Tuntiindeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tuntiindeksillä määriteltynä

Lisätiedot

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016 Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä. Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari Finlandia-talo

Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä. Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari Finlandia-talo Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari 22.3.2017 Finlandia-talo Avoimen lähdekoodin ohjelmisto paikkatiedon esittämiseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Jyväskylän ilmantarkkailun vuosiraportti 2016 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 JYVÄSKYLÄN ILMANLAADUN

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa Turun Kauppatorilla, Raisiossa sekä Paraisilla tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Mittausraportti. Blominmäki

Mittausraportti. Blominmäki 12.4.2017 Mittausraportti Blominmäki 14.10.2016-23.1.2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

Lisätiedot

Ilmastoviisas asuminen. Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto

Ilmastoviisas asuminen. Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto Ilmastoviisas asuminen Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto 18.1.2018 Tavoite: Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä tai jo aiemmin? Uuden rakentaminen ja vanhan korjaaminen Asuminen ja asukkaan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

HSY:n uusi sekaviemärimalli

HSY:n uusi sekaviemärimalli HSY:n uusi sekaviemärimalli Vesihuoltopäivät Leena Sänkiaho, kehittämisinsinööri 1 Taustaa Vanha Helsingin viemärimalli Ensimmäinen malli laadittu 2001 ja mallia päivitetty vuosittain Viikinmäen jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

HSY:n supermittausasemalla täsmätietoa liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun

HSY:n supermittausasemalla täsmätietoa liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun HSY:n supermittausasemalla täsmätietoa liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun Jarkko Niemi Ilmansuojeluasiantuntija, FT Ilmanlaadun tutkimusseminaari 13.12.2016 21.3.2016 Jarkko Niemi 1 Nykytilanne: liikenne

Lisätiedot

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2018

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2018 Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2018 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

Kestävän kaupunkielämän ohjelma. Ilmastoseminaari Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja HSY

Kestävän kaupunkielämän ohjelma. Ilmastoseminaari Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja HSY Kestävän kaupunkielämän ohjelma Ilmastoseminaari 7.2.2019 Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja HSY Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun Esityksen sisältö Ohjelmatyön lähtökohdat ja tarve Linkittyminen

Lisätiedot

Ympäristötalon seminaari Outi Kesäniemi

Ympäristötalon seminaari Outi Kesäniemi Vettä läpäisemätön pinta Seudullisessa maanpeiteaineistossa Ympäristötalon seminaari 24.11.2014 Outi Kesäniemi Sisältö 1) Seudullinen maanpeiteaineisto 1) Taustaa 2) Aineiston tuottaminen 2) Longinojan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

Millaista ilmaa Euroopan kaupungeissa hengitetään?

Millaista ilmaa Euroopan kaupungeissa hengitetään? Millaista ilmaa Euroopan kaupungeissa hengitetään? 41. Ilmansuojelupäivät 23.-24.8.2016, Lappeenranta Ilmansuojeluasiantuntija Anu Kousa, FT Helsingin seudun ympäristöpalvelut anu.kousa@hsy.fi Esityksen

Lisätiedot

Mittausraportti. Blominmäki

Mittausraportti. Blominmäki 13.9.2016 Mittausraportti Blominmäki Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Palvelun sujuvoittamista ja ajan säästöä arkeen oikeilla laskutus- ja sopimustiedoilla. Tiina Määttä

Palvelun sujuvoittamista ja ajan säästöä arkeen oikeilla laskutus- ja sopimustiedoilla. Tiina Määttä Palvelun sujuvoittamista ja ajan säästöä arkeen oikeilla laskutus- ja sopimustiedoilla Tiina Määttä 22.11.2018 Vesihuollon maksujen muutokset (alv 0%) 1.1.2019 Käyttö- ja perusmaksuihin km. 2,0 %:n korotus

Lisätiedot

Mittaus- ja laatusuunnitelma vuodelle 2014

Mittaus- ja laatusuunnitelma vuodelle 2014 SYT/Ilmansuojeluyksikkö 1/11 Mittaus- ja laatusuunnitelma vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2014 MITTAUSVERKKO JA MITATTAVAT YHDISTEET 3. MITTAUKSIIN KÄYTETYT LAITTEET JA MENETELMÄT

Lisätiedot

Mustan hiilen lähteet, pitoisuusvaihtelu ja kehitys pääkaupunkiseudulla

Mustan hiilen lähteet, pitoisuusvaihtelu ja kehitys pääkaupunkiseudulla Mustan hiilen lähteet, pitoisuusvaihtelu ja kehitys pääkaupunkiseudulla Jarkko Niemi Ilmansuojeluasiantuntija, FT Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 20.-21.8.2019 Mustan hiilen (BC) päästölähteet pk-seudulla

Lisätiedot

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2017

Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2017 Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa tyydyttävä tai välttävä ja muilla asemilla tyydyttävä lukuun ottamatta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Avointa energiapaikkatietoa Decumanus-hankkeesta. Outi Kesäniemi HSY Seutu- ja ympäristötieto

Avointa energiapaikkatietoa Decumanus-hankkeesta. Outi Kesäniemi HSY Seutu- ja ympäristötieto Avointa energiapaikkatietoa Decumanus-hankkeesta Outi Kesäniemi HSY Seutu- ja ympäristötieto 1.10.2015 Tiedon avaaminen HSY:ssä HSY:ssä käynnissä avoimen datan projekti, jossa luodaan käytännöt datan avaamiselle

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

IoT, tiedolla johtaminen ja alustatalous

IoT, tiedolla johtaminen ja alustatalous IoT, tiedolla johtaminen ja alustatalous Vesihuolto 2018, Imatra 24.5. Kehityspäällikkö Timo Vakkilainen / HSY Smart Water on tiedonkeräystä ja käsittelyä alusta loppuun Tietoa on kerätty aina, mikäs tässä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus tammikuussa oli kaikilla asemilla hyvä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan ksi ssa ja välttäväksi

Lisätiedot

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli ssa ja Paraisilla hyvä, ssa hyvä tai tyydyttävä ja muilla mittausasemilla

Lisätiedot

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus syyskuussa oli kaikilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan erittäin

Lisätiedot

Mitä hyötyä avoimesta datasta työhön. Henna-Kaisa Stjernberg, paikkatietoasiantuntija

Mitä hyötyä avoimesta datasta työhön. Henna-Kaisa Stjernberg, paikkatietoasiantuntija Mitä hyötyä avoimesta datasta työhön Henna-Kaisa Stjernberg, paikkatietoasiantuntija 15.11.2018 Perustehtävä Asiakkaat Jäsenkunnat Tuotamme ja järjestämme vesihuoltopalveluja, jätehuoltopalveluja ja seudullista

Lisätiedot

Kysely biojätteen lajittelusta. BIORENT-hanke, kevät 2018

Kysely biojätteen lajittelusta. BIORENT-hanke, kevät 2018 Kysely biojätteen lajittelusta BIORENT-hanke, kevät 2018 Tietoa vastaajista Kyselyyn vastasi 540 henkilöä Vastaajien keski-ikä oli 42,5 vuotta, vanhin vastaaja oli 80-vuotias, nuorin 18-vuotias Vastaajien

Lisätiedot

heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus heinäkuussa oli ssa hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan

Lisätiedot

Hankkeen ja päivän ohjelman esittely. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, aloitusseminaari 12.5.2015 Kimmo Koivunen

Hankkeen ja päivän ohjelman esittely. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, aloitusseminaari 12.5.2015 Kimmo Koivunen Hankkeen ja päivän ohjelman esittely Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, aloitusseminaari 12.5.2015 Kimmo Koivunen Yleistä REPA eli Resurssiviisas pääkaupunkiseutu - hankkeen tavoitteena on edistää kestävää

Lisätiedot

Mittausraportti. Kalasataman työmaiden pölymittaukset vuonna

Mittausraportti. Kalasataman työmaiden pölymittaukset vuonna 17.4.2019 Mittausraportti Kalasataman työmaiden pölymittaukset vuonna 2018 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Avainindikaattorit 2013 Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja, HSY HSY:n ilmastoaamiainen 19.11.2014, Helsinki Avainindikaattorit 1. Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Sensoreilla uutta tietoa ilmanlaadun seurantaan ja ennusteisiin pääkaupunkiseudulla

Sensoreilla uutta tietoa ilmanlaadun seurantaan ja ennusteisiin pääkaupunkiseudulla Sensoreilla uutta tietoa ilmanlaadun seurantaan ja ennusteisiin pääkaupunkiseudulla Ilmansuojeluyhdistyksen syysseminaari 23.11.2017 FT Anu Kousa, ilmansuojeluasiantuntija HSY HSY:n ilmanlaadun mittausverkko

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus tammikuussa oli ssa, ssa, Turun Orikedolla ja Paraisilla hyvä. ssa tavallisin laatuluokitus

Lisätiedot

Edullisten sensorien käyttö hiukkamittauksissa

Edullisten sensorien käyttö hiukkamittauksissa Edullisten sensorien käyttö hiukkamittauksissa Hilkka Timonen, Joel Kuula, Matthew Bloss, Kimmo Teinilä, Sanna Saarikoski, Minna Aurela, Risto Hillamo et al. Ilmatieteen laitos, Pienhiukkastutkimus INKA-ILMA/EAKR

Lisätiedot

lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus lokakuussa oli Turun Kauppatorilla tyydyttävä ja kaikilla muilla mittausasemilla hyvä. Orikedon

Lisätiedot

Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY

Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY 7.11.2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun

Lisätiedot

Uutta koulutusta ilmanlaadun mittaajille. Mittaajatapaaminen, Porvoo, Katriina Kyllönen (IL, Certi)

Uutta koulutusta ilmanlaadun mittaajille. Mittaajatapaaminen, Porvoo, Katriina Kyllönen (IL, Certi) Uutta koulutusta ilmanlaadun mittaajille Mittaajatapaaminen, Porvoo, 26.-27.4.2016 (IL, Certi) Esityksen sisältö Taustaa: kuka, miksi, milloin? Uusi ilmanlaadun kurssi Kurssin suunniteltu rakenne Kurssin

Lisätiedot

#vesihuolto2019, 1

#vesihuolto2019, 1 Teema: Asiakaskohtaamisia Asiakaskokemuksen mittaaminen vesihuollossa Kehityspäällikkö Helena Tuovinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 1 Perustehtävä Tuotamme ja järjestämme vesihuoltopalveluja,

Lisätiedot

Rakennustyömaiden pölymittaukset Kalasatamassa Tommi Wallenius

Rakennustyömaiden pölymittaukset Kalasatamassa Tommi Wallenius Rakennustyömaiden pölymittaukset Kalasatamassa 7.3.2019 Tommi Wallenius Mittauksen tarkoitus Kalasataman alueella on paljon työmaarakentamista. Tarkoituksena selvittää rakennustyömaissa aiheutuneiden päästöjen

Lisätiedot

Selkeät viestit ja kiinnostava toteutus jäivät elokuvavieraiden mieleen

Selkeät viestit ja kiinnostava toteutus jäivät elokuvavieraiden mieleen Selkeät viestit ja kiinnostava toteutus jäivät elokuvavieraiden mieleen 1. Kampanjoiden tuloksia Finnkinosta 2. Miksi asiakasviestintää tehdään 3. Seuraavat askeleet Pytty-kampanja Pytty-kampanja Tutkimusjakso

Lisätiedot

Viemäriverkoston tukosten tunnistaminen JV-pumppaamoiden datasta

Viemäriverkoston tukosten tunnistaminen JV-pumppaamoiden datasta Viemäriverkoston tukosten tunnistaminen JV-pumppaamoiden datasta Vesihuoltopäivät 2018 Perttu Saarinen, HSY HSY:n jätevedenpumppaamot HSY perustettiin vuonna 2010, jolloin pääkaupunkiseudun vesihuoltolaitokset

Lisätiedot

Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa. Leena Tuominen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY

Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa. Leena Tuominen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa Leena Tuominen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY 29.8.2019 Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa HSY Ekomo Haastavat materiaalit Ekomossa Sorttiasemille

Lisätiedot

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015 Vastaanottaja Endomines Oy Anne Valkama Pampalontie 11 82967 Hattu Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 16.9.2015 Projekti 1510015909 ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ

Lisätiedot

IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL

IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL AQUILA:n käytäntö alle LOD:in datalle Alle LOD-arvojen käsittely

Lisätiedot

Toimintamalleja ja kokemuksia HSY:n alueellisesta energianeuvonnasta

Toimintamalleja ja kokemuksia HSY:n alueellisesta energianeuvonnasta Toimintamalleja ja kokemuksia HSY:n alueellisesta energianeuvonnasta - REMPPA-hankkeen työpaja 24.4.2019 Teemu Kettunen, HSY:n Ilmastoinfo HENKILÖ- ja TALOYHTIÖKOHTAINEN ENERGIANEUVONTA Puhelin- ja sähköpostineuvonta

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

Vesihuollon hankinnat yhteistyössä muiden julkisten hankkijoiden kanssa

Vesihuollon hankinnat yhteistyössä muiden julkisten hankkijoiden kanssa Vesihuollon hankinnat yhteistyössä muiden julkisten hankkijoiden kanssa VESIHUOLTO 2019 päivät 16.5.2019 Kristiina Bailey hankintapäällikkö Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä 1 2 1 Nurmijärvi

Lisätiedot

HSY:n aktiivihiilipilotoinnit EPIC teknologiaseminaari , LUT

HSY:n aktiivihiilipilotoinnit EPIC teknologiaseminaari , LUT HSY:n aktiivihiilipilotoinnit EPIC teknologiaseminaari 6.9.2018, LUT Maija Vilpanen, kehittämisinsinööri, HSY CWPharma-hanke CWPharma-hankkeessa - kerätään ja tuotetaan lisää tietoa lääkeaineista sekä

Lisätiedot

Avoin data Henna-Kaisa Stjernberg

Avoin data Henna-Kaisa Stjernberg Avoin data 2030 Henna-Kaisa Stjernberg 1876 1927 1902 1800-l Tiedon välittäminen muuttuu ajassa 2000 some Tieto digitalisoituu 1980 luvun lopulla alle 1% maailman varastoidusta tiedosta oli digitaalisessa

Lisätiedot

Sopeutumisen askelmerkit. Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen seminaari Tieteiden talo Ilmastoasiantuntija Maaria Parry, HSY

Sopeutumisen askelmerkit. Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen seminaari Tieteiden talo Ilmastoasiantuntija Maaria Parry, HSY Sopeutumisen askelmerkit Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen seminaari 6.6.2019 Tieteiden talo Ilmastoasiantuntija Maaria Parry, HSY Sopeutumisen seuranta pääkaupunkiseudulla Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Sensorien hyödyntäminen ilmanlaadun seurannassa

Sensorien hyödyntäminen ilmanlaadun seurannassa Sensorien hyödyntäminen ilmanlaadun seurannassa Jarkko Niemi Ilmansuojeluasiantuntija, FT Ilmanlaadun tutkimusseminaari 8.11.2018 Ilmanlaadun seurannassa hyödynnettäviä mittaus- ja mallinnusmenetelmiä

Lisätiedot

SMART-MR Low Carbon District konsepti asemanseuduille

SMART-MR Low Carbon District konsepti asemanseuduille SMART-MR Low Carbon District konsepti asemanseuduille Asemanseudut 2017 -seminaari Viisaat ja vähähiiliset kaupunkielämän ytimet 7.6.2017 Projektipäällikkö Pia Tynys, HSY 1880-2016 Lähde: NASA/GISTEMP

Lisätiedot

SeutuRuutu & SeutuCD - paikkatietoa pk-seudulta. Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY

SeutuRuutu & SeutuCD - paikkatietoa pk-seudulta. Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY SeutuRuutu & SeutuCD - paikkatietoa pk-seudulta Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY 16.11.2017 Mikä SeutuRuutu? Miksi SeutuRuutu? Kuka käyttää SeutuRuutua? Miten se toimii? Mistä data tulee? Mitä

Lisätiedot

Mittauslaadun parantaminen vesi- ja jätevesiverkostoissa. Älykäs Vesi / Työpaketti 1 / Tehtävä 3 Osastonjohtaja Tommi Fred

Mittauslaadun parantaminen vesi- ja jätevesiverkostoissa. Älykäs Vesi / Työpaketti 1 / Tehtävä 3 Osastonjohtaja Tommi Fred Mittauslaadun parantaminen vesi- ja jätevesiverkostoissa Älykäs Vesi / Työpaketti 1 / Tehtävä 3 Osastonjohtaja Tommi Fred Mittausdatan käsittely Verkostoista kerättävän mittausdatan käsittely dataa suuri

Lisätiedot

Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus. 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja

Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus. 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja Blominmäen jätevedenpuhdistamo 150 000 m 3 /d 400 000 asukasta v. 2020 => 550 000 asukasta v. 2040 Blominmäki havainnekuva

Lisätiedot

INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT. Tommi Fred HSY MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014

INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT. Tommi Fred HSY MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014 INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014 Tommi Fred HSY Uusiutuva energia Tavoitteena uusiutuvan energian tuotannon lisääminen Biokaasu merkittävässä

Lisätiedot

Metaanimittaukset Ämmässuon kaatopaikalla 2018

Metaanimittaukset Ämmässuon kaatopaikalla 2018 Metaanimittaukset Ämmässuon kaatopaikalla 2018 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

HIILTOPROSESSI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYSSÄ. Christoph Gareis, HSY

HIILTOPROSESSI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYSSÄ. Christoph Gareis, HSY HIILTOPROSESSI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYSSÄ Christoph Gareis, HSY Historia ja lähtötilanne (1) Ennen 2015 käytettiin vanhaa kompostointilaitosta biojätteen jälkikompostointilaitoksena V. 2015 valmistunut

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

Mittaus- ja laatusuunnitelma vuodelle 2015

Mittaus- ja laatusuunnitelma vuodelle 2015 SYT/Ilmansuojeluyksikkö 1/14 Mittaus- ja laatusuunnitelma vuodelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 MITTAUSVERKKO JA MITATTAVAT YHDISTEET 2.1 Kiinteät mittausasemat 2.2 Siirrettävät asemat

Lisätiedot