IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki 6.5.2014 Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL"

Transkriptio

1 IPR:n mukaisia laatuvaatimuksia - mitä mittaajilta odotetaan? Ilmanlaadun mittaajapäivät Helsinki Mika Vestenius, Kaisa Korpi IL

2 AQUILA:n käytäntö alle LOD:in datalle Alle LOD-arvojen käsittely IPR liput MKL kelpoisuusrajat Raportoitavan datan laatuvaatimuksia MU-laskenta labradatalle, esim. B(a)P Kattavuuksien laskenta Mittauksiin liittyviä laatutavoitteita jotka tarvitaan raportoinnissa MKL Laatujärjestelmän ja jäljitettävyyden raportointi Esimerkki: IL Ilmatieteen laitos / PowerPoint ohjeistus

3 AQUILA:n käytäntö alle LOD:in datalle Kaasumittaukset Hiukkasmittaukset Alle negatiivisen LODin menevät arvot tulee hylätä kaasumittauksilla LOD= limit of detection, toteamisraja Toteamisraja (LOD) on tutkittavan yhdisteen pienin pitoisuus, mikä voidaan todeta luotettavasti. Hiukkasdatalle on periaatteessa sama juttu, mutta: The only exceptions are some continuous PM monitoring techniques where negative values below the negative DL have a physical reason and shall therefore not be discarded in the course of data validation. Such values are to be considered as valid measurement values with a validity flag = 2. 3

4 Alle LOD-arvojen käsittely tulos neg.lod pos. LOD -Kaasumittausten alahylkäyskynnykseksi (MKL:ssa) tulee laittaa LOD -Ala epäilykynnykseksi laitetaan +LOD hylätään -LODien väliin tulevat arvot otetaan mukaan vuosikeskiarvon laskentaan, EU-lippu 2 -Siirrettäessä alaraja (hylkäysraja) nollasta LOD:iin vuosikeskiarvot voi hieman laskea, varsinkin alhaisilla pitoisuuksilla. -Mittaajan tulee tarkistaa onko hylkäyskynnykset ja rajat kunnossa. (Myös ylärajat ja ylähylkäyskynnykset)

5 IPR liput Labradatan kanssa <LOD datalla ei ole ongelmaa, niissä tulisi hyvän käytännön mukaisesti automaattisesti raportoida alle havaintorajan menevät arvot havaintorajan puolikkaana. Nämä liputetaan lipulla 3. 5

6 MKL kelpoisuusrajat -Joka mittaukselle voidaan antaa yksilöllinen raja. -tässä on nykyisin käytössä olevat oletus kelpoisuusrajat Ilmatieteen laitos / PowerPoint ohjeistus

7 Raportoitavan datan laatuvaatimuksia: Mittaajan tai mittausten vastuutahon tulee osata vaatia myös laatua, vaikka mittaukset olisi ulkoistettu. Tämä koskee kaikkea dataa mitä aiotaan käyttää raportoinnissa tai arvioinneissa. Hyvä laatu kannattaa toki muutenkin. Onko mittausepävarmuus vaatimusten sisällä mittausepävarmuuden järkevyys? Ei kannata tehdä myöskään ylilaatua, ts. asettaa itselleen liian tiukkoja rajoja. Esimerkit labradatalle: blank-näytteiden keskihajonnoista laskettu LOD/LOQ. LOD=STDEV(blankit)*3 ; LOQ=STDEV(blankit)*10 MU laskentaesimerkki labradatalle

8 MU-laskenta labradatalle, esim. B(a)P

9 Dataan liittyvät laatuvaatimukset: Kattavuuksien laskenta Ajallinen kattavuus: (Time coverage) = Suunniteltu osuus kalenterivuodesta jolla on tarkoitus mitata. vähimmäistavoitteet on määritelty lainsäädännössä PAH-esimerkki: Jos on tarkoitus mitata (kerätä) PAHia joka toinen päivä, ajallinen kattavuus on 365päivää*50% = 182 päivää. Datan kattavuus (data capture) on se osuus ajallisesta kattavuudesta jolta on validia dataa. Datan kattavuuden vähimmäistavoite on 90% josta vähennetään huoltoihin ja kalibrointeihin arvioitu kuluva 5% -> 85% Eli jos vaikka edellisen esimerkin onnistuneita PAH-mittauksia on 154 päivänä 182 päivästä, kattavuus on 84.6% ~85% eli minimivaatimus täyttyy juuri ja juuri. Huom!: Jatkuvatoimisille mittauksille ajallinen kattavuus on aina 100% eli 365 päivää vuodessa (tai 8760 h). 90% - kalibrointiin ja huoltoon menevä aika 5%... joten vähimmäiskattavuus datalle (minimum data capture) = 85% eli 310 päivää, 7446 h. Otsonimittauksilla kattavuuden laskenta jaetaan kesä- ja talvikausiin. Vähimmäistavoite 90% tuntiarvoista kesäkuukausina ja 75% talvikuukausina

10 Datan laatuvaatimukset: Cafe 2008/50/EC Data coverage Time coverage Data coverage Time coverage 10

11 Dataa koskevat laatuvaatimukset: 4. tytärdirektiivi 2004/107/EC MU Data coverage Time coverage

12 Ajallisen kattavuuden vähimmäisvaatimukset CAFE-direktiivistä 2008/50/EC Ilmatieteen laitos / PowerPoint ohjeistus

13 Mittauksiin liittyviä laatutavoitteita Jäljitettävyys Mittausten tulee tulee olla jäljitettäviä. Tämä koskee kaikkia mittauksia jotka raportoidaan, eli direktiivimittauksia, suuntaa-antavia mittauksia ja seurantatarpeen arviointeihin käytettäviä mittauksia. Suomessa jälkeä ylläpitää IL:n vertailulaboratorio. Vertailtavuus: Direktiivimittauksiin käytettävän laitteiston tulee olla vertailukelpoisia. Laitetta hankittaessa tulee laitteelta vaatia vertailukelpoisuutta, ts. laitteen tyyppihyväksyntä on kunnossa ja se on tehty EN-standardin mukaisesti. JW palaa tähän omassa esityksessään

14 MKL Asemaluokituksen päivitys joillakin asemilla Asemaluokitusta (liikenne/teollisuus/tausta) pitää tarkastella komponenttikohtaisesti suhteessa suurimpiin päästölähteisiin. Tässä voi tulla muutoksia, jos se poikkeaa aseman luokituksesta. Teollisuusasemille tämä pitää tehdä komponenttikohtaisesti, koska niille tarvitaan myös teollisuuspäästöt. Muilla asemilla tiedot voidaan antaa edelleen aseman metatietojen mukana ja vain aseman luokituksesta poikkeava luokitus annetaan komponenttikohtaisesti. Uutena tietona voidaan antaa ilmavirtausolosuhteet lähimpiin rakennuksiin ja puihin nähden

15 Laatu: MKL:Mittauksiin ja menetelmiin lisäksi tarvitaan Mittausepävarmuus (MU) % Havaintorajat (LOD) Jäljitettävyyden ja epävarmuuden arvioinnin kuvaus Linkki laatudokumenttiin Vastaavuuden osoittaminen EU-vertailumenetelmään Linkki vastaavuusdokumenttiin jos pitää osoittaa Mittausten tietoja Näytteenottolaitteen horisontaalinen etäisyys rakennuksista ja/tai ajokaistasta (pakollinen liikenneasemille) Teollisuusasemille teollisuuspäästöt Tärkeimmän päästölähteen luokitus muuttuu

16 Laatujärjestelmän ja jäljitettävyyden raportointi: Esimerkki: laatujärjestelmän kuvaus IL:n nettisivuilla https://admin.ilmatieteenlaitos.fi/web/fi/ seurantamittaukset Esimerkki: UK:n ilmanlaadumittausten laatujärjestelmän kuvaus DEFRA:n sivuilla cat13/ _all- Networks_QAQC_Document_2012 Issue1a.pdf

17 Kiitos!

18 ILPO esimerkkinä Lappenranta Joutsenon keskusta päästölähde luokitus muuttunut NRF luokitusta mukaileva lisättynä muutamilla ilmanlaatuun liittyvillä lähteillä ilmavirtaus olosuhteet uutena, pakollinen vain jos katukuilu ennen annettu kadun tiedoissa

19 Liikenne asema ILPO tarkastellaan tärkeimmän kadun suhteen, raportoidaan vain 1 kadun tiedot aseman etäisyys risteyksestä KVL (vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne) jos annettu aseman tiedoissa, käytetään raportointiin muussa tapauksessa 1. kadun KVL raskaan liikenteen osuus keskimääräinen ajonopeus rakennusten korkeus/ kadun leveys >0.5 Ilmatieteen laitos / PowerPoint ohjeistus

20 muuta pakollista ILPO etäisyys ajokaistan reunasta => myös mittaustiedoissa (näytteenottolaitteen horisontaalinen etäisyys ajokaistan reunasta) näytteenottolaitteen horisontaalinen etäisyys rakennuksista (mittauksen tiedoissa) UUSI katukuilulle pakolliset ei enää suhdelukua kadun leveys rakennusten keskimääräinen korkeus (m) Ilmatieteen laitos / PowerPoint ohjeistus

21 ILPO Ilmatieteen laitos / PowerPoint ohjeistus

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI

ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI itta : Birg ppula Kom Kuva ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 214 ILMANLAADUN SEURANTATARPEEN ARVIOINTI Birgitta Komppula Pia Anttila Mika Vestenius Timo Salmi

Lisätiedot

ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- JA RAJA- ARVOIHIN SEKÄ VERTAILUJA EUROOPPALAISIIN PITOISUUS- TASOIHIN

ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- JA RAJA- ARVOIHIN SEKÄ VERTAILUJA EUROOPPALAISIIN PITOISUUS- TASOIHIN I L M A N L A A D U N J U L K A I S U J A P U B L I C A T I O N E R O M L U F T K V A L I T E T P U B L I C A T I O N S O N A I R Q U A L I T Y 33 ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE-

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

ESPOON BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT. Emmi Laukkanen Minna-Kristiina Sassi Jatta Salmi Katja Lovén

ESPOON BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT. Emmi Laukkanen Minna-Kristiina Sassi Jatta Salmi Katja Lovén ESPOON BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAJUPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT Emmi Laukkanen Minna-Kristiina Sassi Jatta Salmi Katja Lovén ILMATIETEEN LAITOS ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT Helsinki 30.11.2011

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Valtteri Hongisto, Petra Virjonen, Jukka Keränen Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, 20520 TURKU 1 Johdanto Kahden riippumattoman kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

REITTIPISTELUETTELO...49 GEOKÄTKÖLUETTELO...51 JÄLKILUETTELO. MATKA(TRIPPI)MITTARI NÄKYMÄ...59 OruxMaps INTEGRAATIO

REITTIPISTELUETTELO...49 GEOKÄTKÖLUETTELO...51 JÄLKILUETTELO. MATKA(TRIPPI)MITTARI NÄKYMÄ...59 OruxMaps INTEGRAATIO Sisältö PIKAOHJE... 2 KARTAT... 5 JÄLJET/REITIT... 15 REITTIPISTEET... 17 KERROKSET...19 KARTTASELAIN... 20 JÄLJEN NAUHOITUS...25 KARTTOJEN LUONTI... 28 ASETUKSET...29 KARTTASELAIN...45 Näppäimet...45

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 32630 Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Kuva: 194 x 194 mm Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705. Oy Edita Ab, Helsinki 1999. Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (09) 759 881

ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705. Oy Edita Ab, Helsinki 1999. Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (09) 759 881 STUKin raporttisarjoissa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista kantaa. ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705 Oy Edita Ab, Helsinki

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Pasi Metsäpuro, Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki ja Jorma Mäntynen 1-2011 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Kestävä kehitys

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA Kimmo Karoluoto KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät Kimmo Karoluoto Opinnäytetyö 15.4.2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma VTT TIEDOTTEITA 2554 Mikko Malmivuo & Juha Luoma Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2554 Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 Mikko Malmivuo Innomikko Oy

Lisätiedot

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Jenni Laitinen Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Aducate Reports and Books 21/2011 Aducate Centre for Training and Development JENNI LAITINEN Betonirakenteisten

Lisätiedot

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 D3 Rakennusten energiatehokkuus Kohta Sivu Asia D3:ssa Kommentit Huom! Muutosesitys

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot