ICP-OES JA ICP-MS TEKNIIKAT PIENTEN METALLIPITOISUUKSIEN MÄÄRITYKSESSÄ. Matti Niemelä, Oulun yliopisto, kemian laitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICP-OES JA ICP-MS TEKNIIKAT PIENTEN METALLIPITOISUUKSIEN MÄÄRITYKSESSÄ. Matti Niemelä, Oulun yliopisto, kemian laitos"

Transkriptio

1 ICP-OES JA ICP-MS TEKNIIKAT PIENTEN METALLIPITOISUUKSIEN MÄÄRITYKSESSÄ Matti Niemelä, Oulun yliopisto, kemian laitos

2 Oulun yliopisto - Kemian laitos Laitoksen tiedealat Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Orgaaninen kemia Rakennetutkimuksen kemia Epäorgaaninen analytiikka Analyysimenetelmien kehittäminen pienten alkuaine- ja yhdistepitoisuuksien määrittämiseksi ympäristönäytteistä Vaikeasti hajoavien näytteiden näytteenkäsittely- ja analyysimenetelmien kehittäminen Uusien kalibrointimenetelmien kehittäminen ICP-OES- ja ICP-MS-tekniikoita varten Analyyttisen kemian sovellukset ympäristötutkimuksissa ja teollisuusprojekteissa

3 Hivenainelaboratorio Käytössä olevat mittaustekniikat: - Massaspektrometria (ICP-QMS) - Emissiospektrometria (ICP-OES) - Atomiabsorptiospektrometria (GFAAS, FAAS) - Alkuaineanalysaattori (CHNS) Näytteiden esikäsittely: - Korkeapainetuhkistin (HPA-S) - Mikroaaltouunihajotus (uunissa lämpötila- ja painekontrolli) - Lisäksi laboratoriossa puhdastilat työskentelyyn

4 Kvantitatiivisen analyysin vaiheet Analyysimenetelmän valinta Näytteenotto Laboratorionäytteet valmistus Näytteenkäsittely Häiriöiden poisto Kvantitatiivinen määritys Tulosten laskeminen ja luotettavuuden arviointi

5 ICP-OES ja ICP-MS pääkomponentit OES ICP Spektrometriosa Detektori Näytteensyöttö Plasma (ICP) Massaanalysaattori Ionioptiikka Detektori MS Tietokoneohjaus

6 Toteamisrajat ICP-OES ja ICP-MS tekniikoissa Alkuaine ICP-OES (µg/l) ICP-MS (µg/l) Ag As Cd Fe Co Li Ni Mo S Pd Pt Pb

7 Häiriöt ICP-OES -tekniikassa Spektraaliset häiriöt Plasmalähteellä tuotetussa spektrissä on paljon emissioviivoja Näytteestä syntyvät atomit ja ionit Plasmakaasu Spektraalisia häiriöitä esiintyy erittäin paljon! Kemialliset häiriöt Ionisaatiohäiriöt Fysikaaliset häiriöt

8 ICP-OES mittauksen optimointia Optimoinnilla voi olla useita eri tavoitteita. Alhainen toteamisraja (alhainen BEC, hyvä SBR), hyvä häiriönsietokyky (robustit olosuhteet), analyysin nopeus, spektraalisten häiriöiden välttäminen jne. Laiteparametrien optimointi Sumutuskaasun virtausnopeus Plasman teho Mittauskohta (Rad. mittaus) Näytteensyötön tehokkuus Integrointiaika

9 ICP-OES Spektraaliset häiriöt Pt Pt 1 mg/l Pt 0.1 mg/l Rh Fe 1000 mg/l As 25 mg/l Blank Ni 125 mg/l Fe 1000 mg/l Ni 125 mg/l Rh 1 mg/l Blank

10 ICP-OES Spektraaliset häiriöt Spektraalisten häiriöiden korjaus Taustankorjaus, vaihtoehtoinen viiva, IEC, laitevalmistajan ohjelmistot jne. Pt Pt Pt 1 mg/l Pt 0.1 mg/l Pt 1 mg/l Pt 0.1 mg/l Fe 1000 mg/l Fe 1000 mg/l As 25 mg/l Blank As 25 mg/l Ni 125 mg/l Blank Ni 125 mg/l

11 ICP-OES - Plasman teho ja sumutuskaasun virtausnopeus Mittausparametrien optimointi Plasman tehon ja sumutuskaasun virtausnopeuden optimointi koesuunnittelun avulla.

12 ICP-OES - Integrointiajan vaikutus toteamisrajaan Integrointiajalla voi vaikuttaa herkkyyteen ja toteamisrajaan. Mikäli laitteen ryömintä ja taustakorjaus vaikuttavat merkittävästi tot. rajaan, integrointiajan kasvattaminen ei yleensä auta.

13 Mittausparametrien optimointi ICP-MS-tekniikassa Tärkeimmät optimoitavat laiteparametrit (laitekohtaisia) Sumutuskaasun virtausnopeus Plasman teho Näytteenottosyvyys Ionioptiikka Optimoinnissa seurattavia parametreja Herkkyys ja hajonta eri isotoopeilla Taustasignaali (esim. massat 5 ja 220) Oksidisuhteet (esim. 156 CeO + / 140 Ce + ) Kahdesti varautuneet ionit Lisäksi esim. toteamisrajaa vaikuttavat mm. käytetty resoluutio, mittauskanavien lukumäärä jne. Myös häiriöiden minimointi/eliminointi on olennainen osa ICP-MS -mittauksen optimointia.

14 Häiriöt ICP-MS -tekniikassa Alkuaineen massaspektri on huomattavasti yksinkertaisempi kuin vastaava emissiospektri Varsin usein kuitenkin esiintyy spektraalisia häiriöitä, jotka estävät kvadrupoli-icp-ms:n tehokkaan hyödyntämisen analytiikassa. Spektraaliset häiriöt voidaan jakaa kolmeen luokkaan: Isobaariset häiriöt Kahdesti varautuneet ionit Molekyyli-ionit Taulukkoa. Esimerkkejä happomatriisin aiheuttamista häiriöistä Ioni m/z Spektraalinen peittämä Aiheuttaja ClO V HCl, HClO 4 ICP-MS tekniikassa esiintyy myös matriisihäiriöitä ArN Fe HNO 3 SO Zn, 64 Ni H 2 SO 4 Cl Zn, 70 Ge HCl, HClO 4 ArCl As HCl, HClO 4

15 Korjaamaton Korjattu Saanto (%) ICP-MS Spektraaliset häiriöt Kuva. Tiepölynäytteen Pd isotooppipatteri ja esimerkkejä mahdollisista häiriöistä. 104 Ru + 16 O 88 Sr + 40 Ar 64 Zn Pb O 89 Y + 68 Zn 37 Cl + 17 O H 88 Sr + 40 Ar 65 Cu Cd + 16 O 90 Zr + 40 Ar 66 Zn + 18 O 88 Sr Cd + 40 Ar 68 Zn + 16 O 92 Zr Cd + 16 O 94 Zr + 16 O 94 Mo Ar 63 Cu 68 Zn 35 Cl Pb Sr 16 O 100 Kuva. Rodiumin saantoprosentit tiepölynäytteestä (BCR-723). Korjattu ja korjaamaton tulos Rh

16 ICP-MS Spektraalisten häiriöiden matemaattinen korjaus I Pt = I Pt,s (I Hf,s R HfO ) I Pt = Korjattu signaali I Pt,s = Analyytin signaali + häiriö I Hf,s = näytteestä mitattu Hf signaali R HfO = Standardiliuosten/näytteiden avulla määritetty HfO/Hf-suhde Taulukko. Matemaattisen korjauksen vertailua Te-kerasaostukseen ja mikroaaltoavusteiseen samepisteuuttoon Alkuaine Matem. korjaus Te-kerasaostus Näyte /isotooppi Sertifioitu ( g kg -1 ) Mitattu ( g kg -1 ) Mitattu ( g kg -1 ) BCR Pt Rh Pölynäyte (G4) 195 Pt Matem. korjaus MW-CPE BCR Pt Lähteet: Niemelä M., Perämäki P., Piispanen J., Poikolainen J., Analytica Chimica Acta, 2004 (521/2) Niemelä M., Huttunen S.M., Gornostayev S.S. Perämäki P., Microchimica Acta, 2009, (166)

17 ICP-MS Sisäinen standardointi ICP-MS mittauksessa esiintyviä matriisihäiriöitä voidaan kompensoida sisäisellä standardoinnilla. Sisäisellä standardoinnilla korjataankin usein esim. näytteensyöttötehokkuuden muutoksista aiheutuvia matriisiefektejä Sisäisen standardin valinnassa on huomioitava mm. Ionisaatioenergia Atomimassa Alkuaine Isotooppi 1. ionisaatiopotentiaali (ev) Rh Pd Pt Ru In Ir Au

18 Normalisoitu 103 Rh signaali ICP-MS Sisäinen standardointi Koesuunnitelun avulla on mahdollista tutkia eri sisäistenstandardien kykyä korjata matriisihäiriöitä. Taulukko. Tutkitut muuttujat ja niiden tasot 1.2 Faktori Taso Matala (-) Keskipiste (0) Korkea (+) RF Teho (W) Näytteensyöttö (ml min -1 ) HNO 3 / HCl (mol L -1 ) 0.1 / / / 0.2 Lähde: Niemelä M., Kola H., Perämäki P., Piispanen J., Poikolainen J., Microchimica Acta, 2005 (150/3-4) Koe nro. Kuva. Korjaamaton ( ) ja 101 Ru- 191 Ir korjattu ( ) 103 Rh intensiteetti. Tulokset normalisoitu ensimmäiseen mittaukseen

19 Pt ja Rh toteamisrajojen vertailua ja tuloksia sammalnäytteille Rh (ng g -1 ) Pt (ng g -1 ) Näytteenkäsittely: 500 mg näytettä Esim. 8 ml aqua regia (HCl:HNO3, 3:1) Mikroaaltouunihajotus 200 ºC:ssa Laimennos 50 ml:aan ICP-OES:lla suora mittaus ICP-MS näyte laimennetaan (1:10) ennen mittausta ICP-MS menetelmää voidaan käyttää esim ympäristönäytteiden Pt ja Rh pitoisuuksien mittaamiseen (ks. Kuva) a) b) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H Distance to traffic lane (m) Taulukko. Toteamisrajat eri tekniikoille Alkuaine ICP-OES (mg/kg) ICP-MS (mg/kg) Pt Rh Distance to traffic lane (m) Lähde: Niemelä M., Piispanen J., Poikolainen J., Perämäki P., Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2007 (52)

20 Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä? Ota rohkeasti yhteyttä: Käy tutustumassa:

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Validointi Validoinnilla varmistetaan että menetelmä sopii käyttötarkoitukseen ja täyttää sille

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ

GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ Jari Lappi Pro gradu -tutkielma Biotiede Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Kannettava DELTA XRF Kaivostoimintaan ja malminetsintään

Kannettava DELTA XRF Kaivostoimintaan ja malminetsintään Kannettava XRF DELTA Sarja Kannettava DELTA XRF Kaivostoimintaan ja malminetsintään Nopeutta päätöksentekoon, malmivarantojen kartoitukseen, pitoisuuksien seurantaan, tuotantoprosessien ja ympäristön hallintaan.

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 37/2015 NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille Loppuraportti Pertti Sarala (toim.), Tuomo Karinen, Ilkka Lahti, Marja

Lisätiedot

Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla

Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT KEMIA Kandidaatintyö Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla Työn tarkastaja Tutkijaopettaja Arto Laari

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

State of art selvitys puun kosteusmittauksesta

State of art selvitys puun kosteusmittauksesta TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-013325-07 8.5.2007 State of art selvitys puun kosteusmittauksesta Kirjoittajat Timo Järvinen Jouko Malinen Markku Tiitta Pekka Teppola Luottamuksellisuus julkinen 2 (90) Raportin

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 155 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Report

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999 Työ raportti 9 9-3 5 Pohjavesinäytteiden otto Kuhmon Romuvaaran kairanrei'istä RO-KR9 ja RO-KR sekä Aänekosken Kivetyn kairanrei'istä KI-KR, KI-KR 2 ja KI-KR 3 vuonna 998 Virpi Karttunen Outi Salonen Minna

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 1 9 9 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Margareta Wahlström, Paula Eskola, Jutta Laine-Ylijoki, Hilkka Leino-Forsman, Esa Mäkelä, Markus Olin & Markku Juvankoski Maarakentamisessa

Lisätiedot

STUK TIEDOTTAA 1/2010. Isotooppitutkimuslaitteiden laadunvalvontaopas

STUK TIEDOTTAA 1/2010. Isotooppitutkimuslaitteiden laadunvalvontaopas STUK TIEDOTTAA 1/2010 Isotooppitutkimuslaitteiden laadunvalvontaopas Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Tämän oppaan on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet

Lisätiedot

Nanomateriaaleille altistumisen arviointi

Nanomateriaaleille altistumisen arviointi Nanomateriaaleille altistumisen arviointi Ohje altistumisen arviointiin ja torjuntateknisiin mittauksiin käsiteltäessä teollisesti tuotettuja nanomateriaaleja 1 NANOMATERIAALILLEALTISTUMISENARVIOINTIOhje

Lisätiedot

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti 28.2.2011

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti 28.2.2011 Yhteenveto Tässä Talvivaara Sotkamo Oy:n Säteilyturvakeskukselta (STUK) tilaamassa radiologisessa perustilaselvityksessä kartoitetaan radiologinen tilanne Talvivaaran kaivosalueen ympäristössä. Hankkeessa

Lisätiedot

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Loppuraportti Säteilyturvakeskus 10.12.2014 1 Summary Dragon Mining is currently investigating the possibility of commencing gold

Lisätiedot

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät VTT TIEDOTTEITA - MEDDELANDEN- RESEARCH NOTES 1799 Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät Leena Aunela-Tapola, Pauli Jormanainen, Anja Laukkarinen, Arvo

Lisätiedot

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT / LOKAKUU 2003 TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT P. Vesterbacka, T. Turtiainen, K. Hämäläinen, L. Salonen, H. Arvela STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY

Lisätiedot

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Työ r a p o r t t i 2 2-5 Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Nina Paaso Mia Mäntynen Huhtikuu 22 POSIVA OY Töölönkatu

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot

RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN

RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN Iina Tuomola Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 vuonna 1997

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 vuonna 1997 -- ----------------- -- ---- Työraportti 98-46 Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR, HH-KR2 ja HH-KR vuonna 997 Jouko Helenius Virpi Karttunen Eliisa Hatanpää Raija Mäkinen

Lisätiedot

Marja Maljanen 1 Hannu Nykänen 1 Mikko Moilanen 2 Pertti Martikainen 1

Marja Maljanen 1 Hannu Nykänen 1 Mikko Moilanen 2 Pertti Martikainen 1 Tuhkalannoituksen vaikutus metsämaan kasvihuonekaasuvirtoihin Marja Maljanen 1 Hannu Nykänen 1 Mikko Moilanen 2 Pertti Martikainen 1 Metsätehon raportti 83 27.12.1999 Konsortiohanke: Fortum Power and Heat

Lisätiedot

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Teemu Rantanen Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö CFD-laskennalla

Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö CFD-laskennalla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö

Lisätiedot