PUOLUSTUSMINISTERIÖ ESITTELY 1 (2) Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana 152/18/HO FI.PLM.5762 LIITE 1 Seppo Kipinoinen /4610/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLUSTUSMINISTERIÖ ESITTELY 1 (2) Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana 152/18/HO FI.PLM.5762 LIITE 1 Seppo Kipinoinen 9.11.2004 1008/4610/2004"

Transkriptio

1 PUOLUSTUSMINISTERIÖ ESITTELY 1 (2) Hallintopoliittinen osasto MINISTERILLE Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana 152/18/HO FI.PLM.5762 LIITE 1 Seppo Kipinoinen /4610/2004 Asia Puolustusvoimien varuskuntarakenteen sekä varikko- ja varastotoimintojen kehittämishankkeen asettaminen Päätös Toimenpiteet Esitetään, että asetettaisiin hanke, jonka tarkoituksena olisi selvittää puolustusvoimien varuskuntarakenteen sekä varikko- ja varastotoimintojen kehittämistä 2010-luvun tarpeisiin. Esitys hyväksytään Hankkeen tehtävä Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon 2004 mukaisesti puolustusvoimien sodan ajan joukkojen määrä laskee :een vuoteen 2009 mennessä. Näistä joukoista alueellisten joukkojen vahvuus on noin ja operatiivisten joukkojen noin Hankkeen tehtävänä on laatia vaihtoehtoja varuskuntarakenteen sekä varikko- ja varastotoimintojen kehittämiseksi ottaen erityisesti huomioon koulutettavien ikäluokkien vahvuudet 2010-luvulla, sodan ajan joukkojen edellyttämä joukkotuotanto uudelleenjärjestelymahdollisuuksineen, puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistyö (ml. toimipisteiden hallintojen yhdistäminen) ja henkilöstörakenteessa tapahtuva luonnollinen poistuma. Varikko- ja varastotoimintojen kehittämisen tavoitteena on luoda vahvoja järjestelmävarikoita nykyisiä varikoita ja laitoksia yhdistämällä. Tarpeettomiksi jäävistä alueista ja kiinteistöistä luovutaan. Osa toiminnoista tuotetaan jatkossa kumppanuuksien kautta. Hankkeen organisointi Hankkeelle asetetaan kolme selvitysmiestä, joiden toimintaa linjaa ohjausryhmä. Selvitysmiehet Selvitysmiesten tehtävänä on laatia ehdotukset kehittämisvaihtoehdoiksi, punniten vaihtoehtojen toteuttamisen edut ja haitat. Vaihtoehdoissa on erityisesti huomioitava valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon 2004 säästötavoitteet ja henkilöstön uudelleenkohdentamistavoitteet. Varuskuntarakenteen kehittämisen selvitysmiehenä toimii eversti Arto Räty puolustusministeriön puolustuspoliittiselta osastolta. Varikko- ja varastotoimintojen selvitysmiehinä toimivat erityisasiantuntija Hannu Vuorinen puolustusministeriön hallintopoliittiselta osastolta ja vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola puolustusministeriön resurssipoliittiselta osastolta. TOIMENPITEET Jäljennös esittelylistasta toimenpiteitä varten - PLM hankerekisteri Tiedoksi - PLM osastot ja erillisyksiköt - Puolustusvoimain komentaja - Pääesikunta - Ilmavoimien esikunta - Merivoimien esikunta - Puolustushallinnon rakennuslaitos - selvitysmies Arto Räty PLM - selvitysmies Hannu Vuorinen PLM - selvitysmies Tarja Jaakkola PLM - ohjausryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri - puolustusministerin erityisavustaja Jari Partanen POSTIOSOITE KÄYNTIOSOITE PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI Puolustusministeriö Eteläinen Makasiinikatu 8 A Vaihde Kirjaamo PL 31 HELSINKI (09) (09) HELSINKI

2 PUOLUSTUSMINISTERIÖ ESITTELY 2 (2) Hallintopoliittinen osasto MINISTERILLE Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana 152/18/HO FI.PLM.5762 LIITE 1 Seppo Kipinoinen /4610/2004 Selvitysmiehet voivat työssään antaa hallinnonalan sisäisiä toimeksiantoja. Ohjausryhmä Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata selvitysmiesten työtä. Ohjausryhmä voi myös nimetä selvityksessä apuna käytettävän asiantuntijaverkoston. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: - puheenjohtaja: kansliapäällikkö Matti Ahola - jäsenet: osastopäällikkö Pauli Järvenpää, osastopäällikkö Marco Krogars, osastopäällikkö Eero Lavonen, kenraaliluutnantti Olavi Jäppilä ja eversti Raimo Jyväsjärvi. - sihteeri: kehittämisjohtaja Timo Piikkilä Hankkeen määräaika Selvitysmiesten on jätettävä raporttinsa Kustannukset Hanke toteutetaan pääosin virkatyönä. Selvitysmiehet voivat myös käyttää erikseen sovittavia ulkopuolisia palveluja, joiden kustannuksista vastaa puolustusministeriö. POSTIOSOITE KÄYNTIOSOITE PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI Puolustusministeriö Eteläinen Makasiinikatu 8 A Vaihde Kirjaamo PL 31 HELSINKI (09) (09) HELSINKI

3 LIITE 2 Puolustusvoimien aluejako Maavoimien Esikunta Sotilasläänin esikunta Lapin Sotilaslääni Rovaniemi Pohjois-Suomen Sotilaslääni OULU Pohjanmaan Sotilaslääni Vaasa Kuopio Savo-Karjalan Sotilaslääni Länsi- Suomen Sotilaslääni HÄMEENLINNA HELSINKI MIKKELI KOUVOLA Itä-Suomen Sotilaslääni Etelä-Suomen Sotilaslääni

4 Puolustusvoimien joukkotuotantoa toteuttavat rauhan ajan joukko-osastot LIITE 3 Joukko-osasto, paikkakunta kantahenkilökunnan määrä, varusmiesten maksimivahvuus, majoituskapasiteetti Lapin Lennosto, Rovaniemi Khenk 570, Vm 170, Mkap 230 Jääkäriprikaati, Sodankylä Khenk 270, Vm 950, Mkap 1300 Karjalan Lennosto, Siilinjärvi Khenk 550, Vm 180, Mkap 336 Lapin Ilmatorjuntarykmentti, Rovaniemi Khenk 220, Vm 440, Mkap 610 Satakunnan Lennosto, Tampere Khenk 500, Vm 185, Mkap 240 Kainuun Prikaati, Kajaani Khenk 570, Vm 2650, Mkap 2820 Pioneerirykmentti, Keuruu Khenk 260, Vm 690, Mkap 730 Hämeen Rykmentti, Lahti Khenk 340, Vm 740, Mkap 970 Panssariprikaati, Hattula Khenk 630, Vm 1600, Mkap 2100 Tykistöprikaati, Niinisalo Khenk 390, Vm 1200, Mkap 1260 Porin Prikaati, Säkylä Khenk 490, Vm 1700, Mkap 2328 Savon Prikaati, Mikkeli Khenk 270, Vm 910, Mkap 1300 Pohjois-Karjalan Prikaati, Kontiolahti Khenk 260, Vm 900, Mkap 1040 Karjalan Prikaati, Valkeala Khenk 700, Vm 2500, Mkap 2832 Utin Jääkärirykmentti, Utti Khenk 300, Vm 185, Mkap 210 Viestirykmentti, Riihimäki Khenk 270, Vm 510, Mkap 560 Reserviupseerikoulu, Hamina Khenk 290, Vm 900, Mkap 1317 Saaristomeren Meripuolustusalue, Turku Khenk 700, Vm 700, Mkap 530 Uudenmaan Prikaati, Tammisaari Khenk 240, Vm 1200, Mkap 1200 Suomenlahden Meripuolustusalue, Kirkkonummi Khenk 750, Vm 1450, Mkap 1781 Helsingin Ilmatorjuntarykmentti, Tusula Khenk 320, Vm 600, Mkap 801 Kaartin Jääkärirykmentti, Helsinki Khenk 470, Vm 1150, Mkap 1250 Kotkan Rannikkoalue, Hamina/Kotka Khenk 180, Vm 340, Mkap 410

5 JOUKKO-OSASTON YLEISET TEHTÄVÄT (PEsuunn-os PAK /10.1/D/I/ LIITE 9) LIITE 4 Joukko-osasto kouluttaa varusmiehet ja reserviläiset koulutustavoitteiden ja joukkojen tuottamistehtävien mukaisesti sekä vastaa käsketyistä valmiustehtävistä. 1. Henkilöstö- ja koulutusasiat vastaa kantahenkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten kouluttamisesta ja sijoittamisesta joukkojen tuotantotehtävien ja tulostavoitteiden mukaisesti, vastaa tulosyksikön työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, johtaa ja kehittää joukko-osaston henkilöstövoimavaroja, johtaa käsketyt sota- ja taisteluharjoitukset sekä leirit, johtaa käsketyt kertausharjoitukset, johtaa käsketyt kilpailut, näytökset ja vierailut, ratkaisee varusmiehen palvelusajan ja tekee esityksen palveluksen keskeyttämisestä, ratkaisee varusmiehen aselajin ja koulutushaaran maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien esikunnan käskemän joukkotuotantotehtävän mukaisesti, käsittelee henkilöstön nimittämiset, tehtävään määräämiset, siirrot ja ylentämiset ja pitää yllä seuraajasuunnitelmaa, käsittelee työvoima-apuasiat, käsittelee ja ratkaisee ammuttamis- ja erityisoikeudet, tekee esityksiä henkilöstön perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta, rekrytoi henkilöstönsä ja tukee rekrytointia puolustusvoimien koulutusjärjestelmään ja muihin tehtäviin, hoitaa sosiaali- ja asuntoasiat, tekee kirkollista työtä, pitää yllä maanpuolustustahtoa kohottavaa toimintaa ja tiedottaa toiminnastaan, toteuttaa sodan ajan joukkojen vapaaehtoista toimintaa ja tukee vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta, ylläpitää ja kehittää hallinnassaan olevia leiri- ja harjoitusalueita. 2. Operaatio- ja suunnitteluasiat vastaa tehtävien edellyttämästä johtamisvalmiudesta, vastaa käskettyjen operatiivisten tehtävien valmistelusta ja toteuttamisesta, vastaa käsketystä joukkotuotannosta ja laatii koulutustarvelaskelmat, vastaa käskettyjen sodan ajan joukkojen perustamisesta, vastaa henkilöstön sodan ajan sijoituksista, vastaa turvallisuustoiminnasta, vastaa suojelu- ja pelastustoiminnasta maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien esikunnan käskemällä tavalla vastaa organisaatiosta ja sen kehittämisestä, vastaa käytössään olevien tietoteknisten järjestelmien kehittämisestä, ylläpidosta ja tuesta maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien esikunnan käskemällä tavalla, vastaa toiminnan ja resurssien suunnittelusta sekä seurannasta,

6 vastaa sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä tulosyksikössä, toteuttaa paikkatietoalaan liittyvät toiminnat maanpuolustusalueen, erivoimien tai ilmavoimien esikunnan käskemällä tavalla (pl UtJR, jonka käskee Pääesikunta), antaa virka-apua. 3. Materiaali- ja huoltoasiat vastaa perustamisvastuulla olevien ja muiden käskettyjen joukkojen materiaalisesta valmiudesta ja varustamisesta sekä niiden perustamisen aikaisen huollon valmisteluista, vastaa hallussaan olevan sotavarustuksen käyttökunnosta, vastaa rauhan ajan materiaalitoiminnoista ja muiden huoltopalvelujen tuottamisesta käskettyjen huoltovastuiden mukaisesti, vastaa työterveyshuoltopalvelujen tuottamisesta tai hankinnasta, vastaa käytössään olevien kiinteistöjen tilahallinnasta sekä tilatarvesuunnittelusta, vastaa taloussäännön mukaisesti hallintoyksikölle kuuluvista taloudenhoidon tehtävistä, osallistuu yhteistoimintaan paikallisviranomaisten ja elinkeinoelämän organisaatioiden kanssa, toteuttaa työsuojelua, toteuttaa ympäristönvalvontaa.

Selonteko selväksi. Puolustusvoimien rakennemuutos

Selonteko selväksi. Puolustusvoimien rakennemuutos Selonteko selväksi Puolustusvoimien rakennemuutos Sisällys Mukana muutoksessa Puolustusvoimain komentajan amiraali Juhani Kaskealan tervehdys henkilöstölle... 4 Perusteet Miten rahat saadaan riittämään?

Lisätiedot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN 1 (11) PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN 1 PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS JA SEN TAVOITTEET Tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Lisätiedot

Yhteistoiminnalla parempaan suojaan s. 10

Yhteistoiminnalla parempaan suojaan s. 10 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2012 Yhteistoiminnalla parempaan suojaan s. 10 Nylands Brigad satsar på högklassig beväringsutbildning s. 28 Suorituskykyjen yhteiskäyttö ja jakaminen: merivalvontayhteistyö

Lisätiedot

Sotilasalueiden kehittäminen. Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten

Sotilasalueiden kehittäminen. Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten Sotilasalueiden kehittäminen Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Puolustusministeriölle

Lisätiedot

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille - www.defmin.fi 15.12.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ LÄHETE 1 (4) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.10556 Helsinki 15.12.2005 169//2005

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN TUTKIMUSTOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN TUTKIMUSTOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT 1 (7) PUOLUSTUSVOIMIEN TUTKIMUSTOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT 1 PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS JA SEN TAVOITEEET Tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 1 maaliskuu 2009 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI NAISENERGIAA JÄRJESTÖTYÖHÖN? Kuva: Inka Venho Tsaarin kenraali, Suomen marsalkka Kuvauksien oli määrä alkaa maaliskuussa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA. PLM:n selvitys puolustusvoimien ruokahuollon kehittämisvaihtoehdoista

LOPPURAPORTTI SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA. PLM:n selvitys puolustusvoimien ruokahuollon kehittämisvaihtoehdoista SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA LOPPURAPORTTI 4.2.2009 FI.PLM. 2009-404 94/40.07.01/2009 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET 1 YHTEENVETO... 6 1.1 Selvitystyön

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ KD 44/1610/2004 1 ASEVELVOLLISTEN TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA ASEMAA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIMIETINTÖ

PUOLUSTUSMINISTERIÖ KD 44/1610/2004 1 ASEVELVOLLISTEN TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA ASEMAA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIMIETINTÖ PUOLUSTUSMINISTERIÖ KD 44/1610/2004 1 ASEVELVOLLISTEN TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA ASEMAA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIMIETINTÖ 1. YLEISTÄ Puolustusministeriö asetti 12.2.2004 poikkihallinnollisen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkastelu

Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkastelu Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkastelu (TILKO-hanke) Työryhmäraportti Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Paino: Erweko Oy, 2014 ISBN:978-951-25-2540-9 (nid.) ISBN:978-951-25-2541-6

Lisätiedot

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS c 1/2013 53. vsk d POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS 14 20 22 2 SAVON VASAMA 1 2013 53. vuosikerta, maaliskuu 2013 JULKAISIJA Suur-Savon

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset LAUSUNTOYHTEENVETO FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 19.12.2012

Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset LAUSUNTOYHTEENVETO FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 19.12.2012 FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti, internet Postadress Besökadress Telefon Fax E-Post, internet Postal

Lisätiedot

Suomalainen asevelvollisuus. Puolustuksen perusta, yksilöä motivoiva ja myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia korostava

Suomalainen asevelvollisuus. Puolustuksen perusta, yksilöä motivoiva ja myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia korostava Suomalainen asevelvollisuus Puolustuksen perusta, yksilöä motivoiva ja myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia korostava Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

KENTTÄOHJESÄÄNTÖ YLEINEN OSA PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PERUSTEET

KENTTÄOHJESÄÄNTÖ YLEINEN OSA PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PERUSTEET 1 KENTTÄOHJESÄÄNTÖ YLEINEN OSA PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PERUSTEET 2008 2 Pääesikunta/Suunnitteluosasto Kansi ja kuvat: Janne Kopu/TKKK Taitto: Heidi Paananen/TKKK ISBN 978 951 25 1744 2 SAP 7610

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU HENKILÖTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄN JA SEN TUOTTEIDEN VAIKUTUKSET SATAKUNNAN LENNOSTON TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIIN.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU HENKILÖTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄN JA SEN TUOTTEIDEN VAIKUTUKSET SATAKUNNAN LENNOSTON TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIIN. MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU HENKILÖTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄN JA SEN TUOTTEIDEN VAIKUTUKSET SATAKUNNAN LENNOSTON TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIIN Tutkielma Kapteeni Pekka Huttunen EUK 64 Ilmasotalinja Huhtikuu

Lisätiedot

- Operatiivisista lähtökohdista uuteen ja monimuotoisempaan johtamiskonseptiin

- Operatiivisista lähtökohdista uuteen ja monimuotoisempaan johtamiskonseptiin Viestimies 3/2007 11 Eversti Tapio Forselius on viestitarkastaja. TEKSTI:TAPIO FORSELIUS KUVAT: MAAVOIMIEN ESIKUNNAN RUNKO Maavoimien 2008 johtamisjärjestelmä muutoksessa - Operatiivisista lähtökohdista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2011 Ministeri Stefan Wallin: Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Amiraali Juha

Lisätiedot

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 2 Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 3 ISBN 978-951-25-2064-0 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 4 Varusmies 2010 Ilman ennakkoluuloja

Lisätiedot

Puolustushallinto ja ilmastonmuutos. Selvitys puolustushallinnon ja ilmastonmuutoksen yhtymäkohdista ja puolustushallinnon kasvihuonekaasupäästöistä

Puolustushallinto ja ilmastonmuutos. Selvitys puolustushallinnon ja ilmastonmuutoksen yhtymäkohdista ja puolustushallinnon kasvihuonekaasupäästöistä Puolustushallinto ja ilmastonmuutos Selvitys puolustushallinnon ja ilmastonmuutoksen yhtymäkohdista ja puolustushallinnon kasvihuonekaasupäästöistä Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja Keski-Suomen Maanpuolustaja www.ksrespiirit.fi Helmikuu 2012 Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti 31. vuosikerta Tikkakosken Reserviupseerit ry Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 21.3.2012 klo 18

Lisätiedot

Kuulostaa varmasti kliseiseltä

Kuulostaa varmasti kliseiseltä Kutsuntaliite 2013 Tuottajan tervehdys Ota kaikki hyöty irti intistä Kuulostaa varmasti kliseiseltä sanoa, mutta kutsuntoihin ja varusmiespalvelukseen ylipäänsä kannattaa suhtautua mahdollisuutena ja haasteena

Lisätiedot

Päätoimittaja. Toimitussihteeri. PL 5, 46140 Vekaranjärvi p. 0299 431 107. Toimitusneuvosto Puheenjohtaja Rami Saari

Päätoimittaja. Toimitussihteeri. PL 5, 46140 Vekaranjärvi p. 0299 431 107. Toimitusneuvosto Puheenjohtaja Rami Saari Karjalan prikaatin Kilpi on Karjalan prikaatin ja sen kanssa yhteistoiminnassa olevien kiltojen sekä prikaatin että siihen kuuluvien joukkoyksiköiden perinnejoukkojen jäsenlehti. Kilpi on myös Karjalan

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13 PORILAINEN Maaliskuu 1 2011 Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13 www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ viestinta.porpr@mil.fi

Lisätiedot

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA Sisältö MPKL * Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963. * Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rakennamme perinteille Elämme

Lisätiedot

Varusmies. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2011 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 3 ISBN 978-951-25-2151-7 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 4 Varusmies 2011 Ilman ennakkoluuloja palvelukseen... 6 Tuleva varusmies... 10 Suomen turvallisuus

Lisätiedot

Maavoimien taistelutapa uudistuu. Omalle ajattelulle annetaan nyt tilaa aiempaa enemmän uutiset, sivu 4. Velkaongelmat

Maavoimien taistelutapa uudistuu. Omalle ajattelulle annetaan nyt tilaa aiempaa enemmän uutiset, sivu 4. Velkaongelmat Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Maavoimien taistelutapa uudistuu Omalle ajattelulle annetaan nyt tilaa aiempaa enemmän uutiset, sivu 4 50. vuosikerta n:o 2 (1091) 19.1.2012 verkossa > www.ruotuvaki.fi

Lisätiedot

Maanpuolustustahto. Kunniamerkkejä arvostetaan yhä. Ensi. Kyberharjoitus. Ritarikunnat jakoivat jälleen tunnustuksia lippujuhlan päivänä

Maanpuolustustahto. Kunniamerkkejä arvostetaan yhä. Ensi. Kyberharjoitus. Ritarikunnat jakoivat jälleen tunnustuksia lippujuhlan päivänä Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kunniamerkkejä arvostetaan yhä Ritarikunnat jakoivat jälleen tunnustuksia lippujuhlan päivänä uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 53. vuosikerta n:o 11

Lisätiedot