Savonlinnan kaupunki Tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan kaupunki Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Savonlinnan kaupunki Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Janne Laine

2 Painopisteet talouden tasapainottaminen 2. elinkeinojen kehittäminen 3.kaupunkikeskustan kehittäminen 4. palveluiden priorisointi ja turvaaminen 5. henkilöstöjohtamisen kehittäminen 6. edunvalvonta erityisesti liikenneyhteys-, korkeakoulu-, soten valmistelu-, valtion paikallishallinto 7. hallinto- ja ohjausjärjestelmien uudistaminen

3 Talouden tasapainottaminen Kaupunginjohtaja Janne Laine

4 + toimintakate + 0,5 %, keskimäärin kunnissa + 1,6 % + ylijäämää 5 milj.e + omavaraisuusaste yli 50 % + henkilötyövuodet vähentyneet - 60,6 htv + investoinnit 18,1 milj.e/v,, investointipaineita purettu v n. 141 milj.e ; jatkossa investointitaso n. 10 milj. euroa/v + 32 milj. e tasapainotusohjelma vuosille on monelta osin toteutunut vuoden 2014 osalta, paitsi ei Sosteri + uusi tasapainotusohjelmavuosille ; talouden tasapainottaminen yht. 8,1 milj.e, valtuusto karsi 1,6 milj.e + omaisuuden realisointiohjelma 2 milj.euroa/v on toteutunut - lainakanta e/asukas - Infrassa ja konsernitaloudessa isoja riskejä - Elinkeinokuntayhtymältä siirtynyttä Schauman yrityskiinteistöä jouduttu pääomittamaan 0,6 milj.euroa ja takaamaan

5 HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet vuosina , vakinaiset ja määräaikaiset (pl. työllistetyt) Henkilötyövuodet Muutos ed. vuodesta Muutos % ed. vuodesta Kuukausipalkkaiset 1251, ,28-41,7-3,3 % Tuntipalkkaiset 84,8 65,87-18,9-22,3 % Yhteensä 1336,8 1276,2-60,6-4,5 %

6 SAVONLINNAN KAUPUNKI TA 2014 TP 2014 Tot. % TULOSLASKELMA (sis. TA- muutokset) TOIMINTATUOTOT , ,71 98,06 TOIMINTAKULUT , ,44 99,71 TOIMINTAKATE , ,73 100,20 Verotulot , ,55 101,95 Valtionosuudet, , ,00 99,72 joka sis. harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ,00 Valtionosuudet yhteensä ,00 102,10 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,48 109,85 Muut rahoitustuotot , ,22 29,11 Korkokulut , ,33 65,40 Muut rahoituskulut , ,50 0, , ,13 55,43 VUOSIKATE , ,69 167,49 Suunnitelman mukaiset poistot , ,26 106,13 Muut poistot 0, ,71 Satunnaiset erät 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,72-493,52 Poistoeron vähennys 0, ,05 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,77-495,76

7 SAVONLINNAN KAUPUNKI Perusturvan menojen kehitys TP 2014 TP 2014 muutos TA 2015 muutos Toimintatulot % *) Toimintamenot ,10 % ,10 % **) Nettomenot ,50 % ,90 % Ostot Sosterilta ,70 % ,60 % Muu toiminta (hallinto ja sos.- ja perhepalvelut) ,70 % ,75 % Ta-muutokset Lisäsäästö 0,7 % ***) Jää sos.- ja perhepalveluihin ,50 % Huom: *) sisältää perusturvan palkkatuet **) sisältää perusturvan työllistämismenot ***) perusturvan lisäleikkauskanta euroa Vuoden 2014 tilinpäätökseen sisältyy perusturvan palkkatuet ja työllistämismenot

8 TP Kaupungin talous toteutuma Tonttien / maa-alueiden myyntivoitot n. 1,4 milj. euroa Rakennusten myyntivoitot yli 0,6 milj. euroa, ja myyntitappiot 0,4 milj. euroa Puun myyntitulo 0,9 milj. euroa, netto 0,6 milj. euroa Toimintatuotot kasvoivat 2,3 %, jäivät 2 milj. eur alle talousarvion Toimintakulut toteutuivat 1,6 milj. euroa alle talousarvion

9 Tuloslaskelmaosa Verotulot toteutuvat 2,5 milj. euroa yli talousarvion Valtionosuudet toteutuvat -0,3 % alle talousarvion

10 SAVONLINNAN KAUPUNKI TA TA-muutos TP 2014 Tot. % INVESTOINNIT (ilman rah.leasingiä) Hankinnat ,9 Myynnit ,6 Avustukset ,7 Investoinnit netto ,0

11

12 Kaupunginjohtaja Janne Laine

13 Kaupunginjohtaja Janne Laine

14 Korjausvelka v Korjausvelka v ilman liitoskuntia Korjausvelka v kuntaliitoksen jälkeen Korjausvelka v Korjausvelka v eur eur eur eur eur (arvio)

15

16 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos vuosina , mrd. (arviot painelaskelman mukaan) Vuosikate Tilikauden tulos ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Vuonna 2010 tilikauden tulos sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. Vuonna 2014 kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa tilikauden tulosta noin 1 mrd. euroa Kaupunginjohtaja Janne Laine Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB

17 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta sekä lainakannan muutos vuosina , mrd. (arviot painelaskelman mukaan) Lainakannan muutos Toiminnan ja investointien rahavirta 1) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2, ) Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + Investoinnit, netto Tulorahoitus, netto = Vuosikate + Satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. -2, Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Kaupunginjohtaja Janne Laine Vuosien arviot PPB

18

19 Työllistämisvelvoitteen kehitys tulevina vuosina ei ole tiedossa, joten taulukosta puuttuvat tiedot vuosilta 2016 ja Sekä valtionosuusleikkaukset että työllistämisvelvoite tulevat kiristymään entisestään suunnitteluvuosina. Vuoden 2015 alusta työllistämisvelvoitteen piiriin tulevat 300 päivää työttömänä olleet (tällä hetkellä 500 päivää). Vuoden 2015 alusta Kelan "sakkomaksu" nousee 50 %:sta 100 %:iin. Vuoden 2015 työllisyystoiminnan kustannuksissa on huomioitu vuoden 2014 panostus työllisyystoimintaan, toinen pylväs kuvaa kustannuksia ilman vuoden 2014 panostusta Kaupunginjohtaja Janne Laine

20 Yli 75-vuotiaat väestötilasto ja ennuste vuoteen Kaupunginjohtaja Janne Laine

21 Talouden tunnusluvut euroa Kriisikuntamittarit TP 2011 Savonlinna TP 2012 Kerimäki TP 2012 Punkaharju TP 2012 Savonlinna TP 2012 TP 2013 TP 2014 Vuosikate Ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen Tuloveroprosentti 20,50 21,00 20,75 20,50 20,59 21,00 22,00 Vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin painotettu keskiarvo 19,38 *) Lainakanta/asukas Ylittää maan keskiarvon (2 261) vähintään 50 % Taseen alijäämä Taseessa kertynyttä alijäämää Omavaraisuusaste 65,70 15,20 40,40 65,70 51,10 49,72 50,64 Alle 50 % Suhteellinen velkaantuneisuus 36,40 56,30 54,00 36,40 50,50 55,68 54,40 Vähintään 50 % *) vuoden 2012 tuloveroprosentti on liittyneiden kuntien painotettu keskiarvo *) TP 2011 Savonlinna, TP 2012 yhdistelty

22 Talouden tunnusluvut euroa Kriisikuntamittarit TP 2012 TP 2013 TP Vuosikate Ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen Tuloveroprosentti 20,59 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin painotettu keskiarvo *) Lainakanta/asukas Ylittää maan keskiarvon vähintään 50 % Keskiarvo v. 2012/2261 ja v. 2013/2540 **) (3392) (3810) Taseen alijäämä Taseessa kertynyttä alijäämää Omavaraisuusaste 51,10 49,72 50,64 48,55 47,65 49,28 50,45 Alle 50 % Suhteellinen velkaantuneisuus 50,50 55,68 54,40 55,63 55,86 53,11 51,37 Vähintään 50 % *) vuoden 2012 tuloveroprosentti on liittyvien kuntien painotettu keskiarvo Kaupunginjohtaja Janne Laine

23 Elinkeinopolitiikka

24 + mekaaninen metsäteollisuus vahva, samoin Andritz +uusi Pääskylahden teollisuusalue 8 ha syväsatamineen + matkailuinvestointikanta 250 milj.e investointikanta, jossa Tanhuvaara valmistui sekä Lekotti ja Punkaharju resort hanke menossa, Kasinonsaaren tornihotellihanke 25 milj.e + kaupan investointiaikeet yhteensä 100 milj.e, joista neljä hanketta toteutunut + Olavinkadulla yksityinen investointihanke toteutui + teollisuuselektroniikan vahvistuminen + Teknologiapuiston II laajentamishanke toteutuksessa ja III vaihe valmistelussa + Itä-keskuksen kaavahanke etenee - Työttömyys korkealla vientiteollisuuden vaikeuksista johtuen - Savola alue seisoo - Bioöljytehdashanke seisoo

25 Kaupunkikeskustan kehittäminen

26 + vt 14 III vaihe suunnitelma valmistumassa + selvityksiä ja suunnittelua eteenpäin +Olavinkatusuunnitelma valmistui + kaupunkikeskustan pieniä ehostamistoimenpiteitä tehdään + katuja, Tuokkolan silta, lastenleikkikentät ja katuvaloja kunnostetaan + Punkaharju, Kerimäki ja Savonranta taajamien kehittämisselvitykset

27 Palveluiden turvaaminen ja kehittäminen

28 + palveluiden taso pääosin entisellään + lastensuojelu perhehoitopainotteinen mutta oman toiminnan vahvistamiseksi laajennusinvestointi valmistunut + koulujen ryhmäkokokeskiarvo pienentyi + leikkikenttien kunnostussuunnitelma toteutuksessa + päivähoitopalveluiden palvelusetelimallin selvittäminen päiväkoti investointien sijaan + kehitysvammahuoltoyksikön laajennus - sosterissa uhka erikoissairaanhoitopalveluille päivystysasetus kiristyi, synnytykset menetettiin ja päivystyssairaala uhkan alla - infrapalvelujen heikko kunto monin osin, parannustoimenpiteet suunnitteluun ja käynnistykseen - valtakunnallinen linjaus sotealueissa kesken

29 Henkilöstöjohtaminen

30 + henkilöstöjohtamisen kehittämistoimenpiteet käynnissä, jet + henkilöstökysely toimenpideprosessit menossa + kehityskeskustelujen toteuttamisaste paranemassa + tehtävien sisäiset järjestelyt + tva suunnitelma valmistui - sairauspoissaolot kasvussa

31 Edunvalvonta erityisesti liikenneyhteys-, korkeakoulu-, sähköyhtiön valmistelu-, valtion paikallishallinto- ja alueellistamisasioissa

32 + vt 14 III vaihe rahoitus 40 milj.e kehyksiin +lentoliikenne määrärahan nosto +0,7 milj.e eduskunnassa, mutta Varkauden poislähtö nosti kustannuksia merkittävästi + Parikkalan rajanylityspaikan tieyhteys 17 milj.e kunnostumassa + henkilöliikenne Sln-Pieksämäki neuvotteluissa + okl jatkoprofessuurihankkeet + metla kehityshankkeet ja edunvalvonta + - ammattikorkeakoulun rakenteelliset haasteet, kompensaatiopaketti matkailun siirrolle Mikkeliin - VT 14 III vaiheesta ratasilta pois hallituksen budjettiesityksestä - vos uudistus hävittiin 2 milj.e

33 Hallinto- ja ohjausjärjestelmien uudistaminen

34 - Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia

Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia heikki helin Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2014 2 tutkimuskatsauksia 2015 tiedustelut förfrågningar InquIrIes Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2013 TYYNTÄ MYRSKYN KESKELLÄ

Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2013 TYYNTÄ MYRSKYN KESKELLÄ Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 1.4.2014 klo 9 Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2013 TYYNTÄ MYRSKYN KESKELLÄ Petteri Paronen Kuopion kaupunginjohtaja TALOUS 2013 TIIVISTETYSTI: YDINKAUPUNKI, KUOPIO LIIKELAITOKSINEEN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot