Kasvupolkuja rakentamassa. Kasvuyrityksen johtamisen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (30 op)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvupolkuja rakentamassa. Kasvuyrityksen johtamisen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (30 op) 6.6.2011"

Transkriptio

1 Kasvupolkuja rakentamassa Kasvuyrityksen johtamisen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (30 op) Irene Gröhn HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tutkimus- ja kehittämiskeskus

2 Tausta ja osaaminen HAAGA-HELIAssa Vahvat osaamisketjut ja korkea-asteen oppisopimus HIOP-hanke ( ), jossa pyrittiin rakentamaan toimintamallia korkea-asteen oppisopimuskoulutukseen. Aiemmissa hankkeissa (mm. ESR Ramona ja ESR Dopin) on jo kokeiltu erilaisia työstä oppimisen ohjaamisen menetelmiä, opettajuuden ja opettamisen kehittämistä. AHOT

3 Tausta (jatkuu) Edellä mainittujen hankkeiden pohjalta on tuotettu monia julkaisuja, mm. HIOP-hankkeessa Irene Gröhn (toim.) Näkökulmia korkea-asteen oppisopimuksen kehittämiseen (2009) ja Ramonahankkeessa Mika Saranpään (2007) Ohjaajan hätävara, jota pilottihankkeessa käytettiin sekä opettajien että työpaikkaohjaajien oppikirjana. Julkaisut ovat myynnissä HAAGA-HELIAn verkkokaupassa:

4 Kasvuyrityksen johtaminen (30 op) korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö Pilottikoulutus marraskuu 2009 marraskuu 2010, 40 opiskelijaa Toinen toteutus , 40 opiskelijaa Kolmas toteutus syyskuu 2011-kesäkuu 2012, 35 opiskelijapaikkaa

5 Kasvuyrityksen johtaminen (30 op) Koordinointi & vastuukorkeakoulu: HAAGA-HELIA amk tutkimus- ja kehittämiskeskus (valmennus- ja konsultointipalvelut) toteutus yhdessä koulutusyksiköiden ja ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa Yhteistyökumppani Koulutus- ja toteutus: Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

6 Ohjausryhmä: Helsingin Seudun kauppakamari Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Liiketalouden liitto LTA ry Suomen Yrittäjät/ Helsingin yrittäjät Akava Yrityksen, opiskelijan ja kouluttajan edustajat 6 Kasvuyrityksen johtaminen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

7 Kasvuyrityksen johtaminen (30 op) Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Koulutus muodostaa opintokokonaisuuden, joka antaa osaamista kasvuyrityksen johtamiseen, tavoitteena kannattava kasvu. 7 Kasvuyrityksen johtaminen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

8 Millaisia uusia valmiuksia koulutukseen osallistujat saavat? Osallistuja oppii rakentamaan yritykselle sen toimintaan sopivan kasvupolun, johtamaan yritystä strategialähtöisesti ja kannattavasti sekä hyödyntämään erilaisia verkostoja myynnin ja markkinoinnin tehostamisessa. Teoriakoulutuksen kolme päämoduulia ovat strategiaosaaminen, myynti- ja markkinointiosaaminen sekä talous- ja rahoitusosaaminen. 8 Kasvuyrityksen johtaminen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

9 Kohderyhmä Osallistujalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto (vähintään amk-tutkinto) ja tahto lähteä kehittämään yritystä kohti kasvua. Erityisesti kasvupotentiaalia omaaville ja kasvuhakuisille hyvinvointialan, palvelualojen, matkailun, asiantuntijapalvelujen ja tietotekniikka-alan yrityksille. Syksyllä 2010 alkanut, ohjelma suunnattiin pk-yrityksille ja henkilöille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen strategisiin päätöksiin. Syksyllä 2011 alkava ohjelma yrityksille, jotka ovat olleet toiminnassa vähintään kolme vuotta

10 Opiskelijavalinnat Haku- ja valintaprosessin toteuttaminen, valinnat 76/63 hakemusta. Hakemusten arvioinnissa päävalintakriteerit olivat: tutkinto työkokemus hakijan sopivuus yrityksen sopivuus (henkilöstön määrän kehitys, liikevaihdon kasvun trendi, yrityksen kasvun mahdollisuudet ja kasvutavoitteet, yrityksen liiketoiminnan kehittämiskohteet ja kehittämishankkeen teema-alue) Yrityksen sitoutuminen puoltokirje (Kasvu II) työpaikkaohjaaja (nimetty). Kasvuyrityksen johtaminen -pilotti

11 Opiskelijavalinnat (Kasvu I) Koulutuksen aloittaneista on miehiä 23 ja naisia 17. Koulutuksen aloittaneista ylempi korkeakoulututkinto on 20:llä opiskelijalla. Tutkintoina: DI (diplomi-insinööri), KTM (kauppatieteiden maisteri), FM (filosofian maisteri), HM (hallintotieteiden maisteri), VTM (valtiotieteiden maisteri), Elintarviketieteiden maisteri, Master of Business Administration, LL.M. Master of Laws, LT (lääketieteen tohtori). Alempi korkeakoulututkinto: 18 opiskelijaa. Tutkinnot: Restonomi, Tradenomi, Farmaseutti, insinööri amk. Opistotaso: 2 opiskelijaa

12 Kasvu II Rahoitushaku loppuvuonna 2009 Päätös maaliskuu 2010 Opiskelijahaku Päätökset postiin , ohjelma, paikan vastaanottaminen Koulutus alkoi työpaikkaohjaajien perehdytys , orientaatiot & tohtori, 17 ylempi korkeakoulututkinto, 17 alempi korkeakoulututkinto, 5 opistoaste

13 Sopimuksista, Ote OPM:n kirje, liite 1 Rahoitus kattaa tietopuolisen opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kulut, työnantajakorvauksen sekä hallinnointikulut. Korkeakoulu ja työnantaja sopivat koulutuskorvauksen suuruudesta työnantajalle. Koulutuskorvauksen suuruus määräytyy sen mukaan, miten koulutuksesta arvioidaan aiheutuvan kustannuksia työnantajalle työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ohjaamisesta. Oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa työpaikalla tapahtuva koulutus on keskeisessä asemassa ja siitä vastaa työnantaja, työnantajan ja korkeakoulun sopimalla tavalla. Työpaikalla tapahtuva oppimisen on vähintään puolet opiskelusta. Osaamisen tunnustaminen perustuu reaaliaikaiseen työtehtävissä hankittavaan osaamiseen ja sen tunnustamiseen

14 Koulutus perustuu sopimuksiin 1. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde: edellyttää koulutustyöpaikkaa, josta sovitaan työnantajan ja työntekijän (opiskelijan) välillä tehdyllä määräaikaisella työsopimuksella (oppisopimus). Työnantajan ja virkasuhteisen työntekijän suhteesta voidaan sopia sopimuksella, joka on virkamiehen ja työnantajan välille tehty kirjallinen määräaikainen sopimus (virkamiehen oppisopimus) tai se voi perustua sopimussuhteeseen, joka yrittäjällä on omaan yritykseensä. Työntekijän työ- tai virkasuhde on kokopäivätoiminen. 2. Työnantajan ja korkeakoulun välinen sopimus: sopimuksessa sovitaan oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen keskeisistä järjestelyistä ja korvauksesta työnantajalle

15 Koulutus perustuu sopimuksiin (2) Käytännössä kolmen osapuolen (työnantaja, opiskelija, korkeakoulu) tulee yhdessä sitoutua samoihin oppimisen ja koulutuksen päämääriin. Molempien sopimusten liitteenä tulee olla korkeakoulun, työnantajan ja opiskelijan allekirjoittama asiakirja, jossa on sovittu suoritettavasta koulutuksesta, sen osaamistavoitteista, laajuudesta, osaamistavoitteiden näyttämisestä, keskeisistä työtehtävistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, koulutukseen sisältyvästä tietopuolisesta koulutuksesta ja opintojen ajoittumisesta, vastuullisista ohjaajista ja kouluttajista sekä muista oppimisen kannalta tärkeistä seikoista

16 Yhteistyösopimus yhteistyökumppanin kanssa Oppisopimustyyppisessä koulutuksessa vähintään kaksi korkeakoulua yhteistyössä: tehdään korkeakoulujen välinen kirjallinen yhteistyösopimus Sopimuksessa sovitaan kunkin osapuolen roolit, vastuut ja velvollisuudet koulutuksen aikana. Tekee sopimuksen työntekijän ja työnantajan välillä Myös rahaliikenteestä ja budjetista on hyvä sopia. Sopimuksen allekirjoittaa oppilaitoksen virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Sopimus on luottamuksellinen

17 Yhteistyösopimus yrityksen kanssa Oppisopimustyyppisessä opiskelussa tehdään työnantajan ja korkeakoulun välinen kirjallinen yhteistyösopimus. (Vastaa 2. asteen oppisopimusta.) Sopimuksessa sovitaan kunkin osapuolen roolit, vastuut ja velvollisuudet koulutuksen aikana. Sopimuksen allekirjoittaa yrityksen virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Sopimus on luottamuksellinen. Sopimuksia tehdään kaksi kappaletta, toinen alkuperäinen oppilaitokselle ja toinen yritykselle Sopimukset laatii ja arkistoi HAAGA-HELIA amk:n 17 Kasvuyrityksen johtaminen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

18 Yrityksen tehtävät ja velvoitteet = sitouttaminen Sopii Opiskelijan kanssa Täydennyskoulutukseen osallistumisesta. Osallistuu Opiskelijan HEKS:n tekemiseen. Vastaa siitä, että Opiskelija saa riittävästi tietoa Kehittämishankkeen toteuttamiseen. Mahdollistaa ja velvoittaa Opiskelijan osallistumisen HAAGA- HELIAssa pidettäviin Lähipäiviin Opiskelijan työaikana. Antaa Opiskelijalle työaikaa Kehittämishankkeen tekemiseen sekä muutoinkin Täydennyskoulutuksen suorittamiseen Yrityksen ja Opiskelijan yhdessä sopimalla tavalla

19 Yrityksen tehtävät ja velvoitteet = sitouttaminen (2) Nimeää Työpaikkaohjaajan ja mahdollistaa hänen osallistumisensa Täydennyskoulutuksen ohjaamiseen, HAAGA- HELIAssa pidettävään orientaatiopäivään ja ohjauskokouksiin Yrityksessä. Vastaa Opiskelijan vakuuttamisesta koko Täydennyskoulutuksen ajan. Sopimus purkaantuu, jos opiskelija vaihtaa työpaikkaa Emme maksa koulutuskorvauksia (ei ole pakollista) emmekä veloita yritykseltä maksuja Huom. Korkea-asteen opparissa ei makseta opintososiaalisia etuuksia opiskelijoille

20 HAAGA-HELIAn tehtävät ja velvoitteet HAAGA-HELIAn ja Pienyrityskeskuksen yhteinen valintatyöryhmä toteuttaa Täydennyskoulutuksen hakuprosessin ja valitsee Opiskelijat Täydennyskoulutukseen. Vastaa Täydennyskoulutuksen tietopuolisesta opetuksesta yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Ohjeistaa Opiskelijan ja Työpaikkaohjaajan työssä oppimiseen ja Näyttöjen tekemiseen. Tekee Opiskelijalle henkilökohtaisen HEKS:n yhteistyössä Opiskelijan ja Yrityksen kanssa. Nimeää Opiskelijalle Kehittämishankkeen ohjaajan. Järjestää orientaation, Lähipäivät, yhteenvetoworkshopin, Näyttöjen arvioinnin ja myöntää Täydennyskoulutuksesta saatavan todistuksen

21 HEKS (henkilökohtainen kehittymissuunnitelma) Oman ja yrityksen nykytilanteen arvioimisen kautta opiskelija laatii oman henkilökohtainen kehittämissuunnitelmansa (HEKS). HEKS on myös koulutussopimus, jossa opiskelija sitoutuu suorittamaan oppisopimustyyppisesti tämän koulutusohjelman, yhteisen ohjelman ja HEKSissä sovitun henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmansa mukaisesti, omassa työssä ja omasta työstä oppien, sitä tutkien ja siinä kehittyen. 21 Kasvuyrityksen johtaminen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

22 Kasvuyrityksen johtaminen, koulutuksen viitekehys KEHITTÄMISTASOT Strategia Myynti ja markkinointi Talous Mitä olemme tekemässä? Perusta toiminnalle Strategiset vaihtoehdot Asiakasstrategiat Investoinnit Missä toimimme? Toimintaympäristö Kilpailukentän tuntemus Verkoston hallinta Rahoitus Miten toimimme? Toiminta Strategian hankkeistaminen ja arviointi Myynnin ja markkinoinnin toteuttaminen Kannattavuus Miten mallinnamme? LIIKETOIMINTA- MALLI Oppimistehtävä 1 Strategiamalli Oppimistehtävä 2 Myynti- ja markkinointimalli Oppimistehtävä 3 Talouden hallinnan malli Miten toteutamme käytännössä? KEHITTÄMISHANKE, jossa yhdistyy työssä ja lähipäivillä oppiminen sekä kirjallisuus (oppimistehtävät 1-3 & synteesi)

23 Strategiaosaaminen kasvuyrityksessä Koulutuksen suorittanut osaa määrittää yrityksen kilpailukentän ja -strategian, jossa kuvataan asiakkaalle tuotettavat arvot ja erottautuminen kilpailijoista. määrittää ja kiteyttää kasvuyrityksen strategiset vaihtoehdot, linjaukset, painopistealueet ja toiminnot strategiamalliksi. tehdä kasvustrategian johdettavaksi ajallisena, toiminnallisena ja määrällisenä ilmiönä, eli määrittää ja kuvata miten kasvustrategia mitataan, hankkeistetaan ja johdetaan toiminnan tasolla sekä osaa arvioida 23 tulevaa kehitystä

24 Myynti- ja markkinointiosaaminen Koulutuksen suorittanut osaa tunnistaa asiakasarvon, arvioida asiakaskohderyhmiä kommunikoida valituille asiakaskohderyhmille markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien kehittämisen prosessien avulla sekä organisoida, kehittää ja johtaa tavoitteellisesti näitä prosesseja Asiakkuusstrategia (asiakkaiden tunnistus) Verkostostrategia (verkoston kanavakumppanit) Johtaminen (kehittää prosessit ja johtamismalli)

25 Talous- ja rahoitusosaaminen Koulutuksen suorittanut osaa käytännössä analysoida yrityksen kannattavuutta tuote/tuoteryhmä/asiakas/markkina-aluetasolla ja tehdä ehdotuksia yrityksen kannattavuuden parantamiseksi sekä osaa kartoittaa yrityksen tilanteeseen sopivat vaihtoehtoiset rahoituslähteet ja asettaa ne yrityksen kannalta paremmuusjärjestykseen. Investoinnit Kannattavuuslaskenta Rahoitus

26 Osallistuja oppii Osallistuja oppii rakentamaan yritykselle sen toimintaan sopivan kasvupolun, johtamaan yritystä strategialähtöisesti ja kannattavasti sekä hyödyntämään erilaisia verkostoja myynnin ja markkinoinnin tehostamisessa. Kasvuyrityksen johtaminen

27 Yritys hyötyy Yritykset saavat eväitä kasvuun. Kasvuyritysten avainhenkilöiden koulutuksesta on saatu merkittävää hyötyä yrityksille. Kasvuyritysten avainhenkilöiden liiketoimintaosaamisen on todettu lisäävän yritysten liikevaihtoa, kannattavuutta ja henkilöstön määrää. Kasvuyrityksen johtaminen

28 Orientaatio (1 op) 1pv Ennakkotehtävä klo Orientaatio oppisopimukseen ja koulutuksen osaamistavoitteisiin Luo pohjan HOPS:lle Kasvuyrityksen johtaminen (30 op) Strategiaosaaminen (5 op) 2 LÄHIPÄIVÄÄ Strategia I To klo Kouluttaja: Moisala Strategia II To klo Kouluttajat: Virtanen, Moisala Myynti- ja markkinointiosaaminen (5 op) 2 lähipäivää Myynti- ja markkinointi I To klo Kouluttaja: Mäki Myynti- ja markkinointi II To klo Kouluttaja: Rajala, Bergroth Kehittämishanke ja osaamisportfolio/työstä oppiminen 13 opintopistettä Kehittämishankkeen ohjaus, ml. ohjauskokoukset, sähköpostit 10-15/tuntia per opiskelija Talous- ja rahoitusosaaminen (5 op) 2 lähipäivää Talous- ja rahoitus I To klo Kouluttaja: T. Saranpää Talous- ja rahoitus II To klo Kouluttajat: Kinkki, Koski Yhteenveto workshop ja kehittämishankkeen päättö ja osaamisen näytöt 1 päivä (1 op) Syksy 2010 Yhteistyösopimus HAAGA-HELIAAN mennessä HOPS HAAGA- HELIAAn Aiheanalyysi Väliraportti 12.4 Väliarviointi Väliraportti Loppuraportti Loppuarviointi Osaamisportfolion tehtävät Tehtäviä annetaan opintojen kuluessa. Yritysvierailut (osaamisportfolio tehtävä 2). Opiskelijoiden tulee käydä tutustumiskäynnillä jokaisen oman ryhmänsä jäsenen yrityksessä. 5-6 vierailua + raportit Moodleen kesäkuu 2010 mennessä.

29 Kasvuyrityksen johtaminen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (30 op) 1. valmennus valmennus Ryhmätapaaminen 3. valmennus Orientaatiot Strategia Myynti ja markkinointi Talous- ja rahoitus Yhteenveto klo klo klo klo klo Kehittämishankkeen työstämistä valmennus klo klo Valmentajat kouluttajat/asiantuntijaohjaajat + yliopettaja Mika Saranpää Jukka Ala-Mutka Pekka Töytäri Seppo Kinkki asiantuntijaohjaaja, työpaikkaohjaaja, oma ryhmä kouluttajat/asiantun tija-ohjaajat Paikka HAAGA-HELIA HAAGA-HELIA HAAGA-HELIA HAAGA-HELIA oma työpaikka HAAGA-HELIA Oppimistehtävät Ennakkotehtävä palautus Oppimistehtävä 1 palautus Oppimistehtävä 2 palautus Oppimistehtävä 3 palautus Kehittämishanke valmis palautus Yhteistyösopimus HEKS Kehittämishanke Ohjauskokous Työpaikkaohjaaja palautus palautus viim perehdytys kl HEKSin tarkistus tammikussa 2011 Työstetään koko ohjelman ajan, väliraportti tammikuu Lopullisen version palautus viimeistään kirjoita tähän ohjauskokousten ajankohdat kirjoita tähän milloin tapaat työpaikkaohjaajasi Arviointi Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Väliarviointi Loppuarviointi

30 Koulutuksen sisältö Kasvu II Ennakkotehtävä, 14 valmennusiltapäivää klo 14-18, oppimistehtävät ja työssä tehtävä kehittämishanke + yhteenvetoworkshop. Lisäksi ryhmätapaamisia. Kunkin moduulin yhteydessä, kahden valmennusiltapäivän jälkeen on ryhmätapaaminen ja kehittämishankkeen ja oppimistehtävän sparraus HAAGA-HELIAssa Verkostoidutaan ja hyödynnetään vertaisoppimista. 30 Kasvuyrityksen johtaminen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

31 Kouluttajat Valmennusiltapäivien kouluttajina ja kehittämishankkeen asiantuntija-ohjaajina toimivat sekä HAAGA-HELIA amk:n että Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun asiantuntijat. Kussakin modulissa oma vastuukouluttaja (Ala-Mutka, Töytäri, Kinkki), jotka toimivat myös asiantuntijaohjaajina. Asiantuntijaohjaajia on yhteensä Kasvuyrityksen johtaminen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

32 Asiantuntijaohjaajat (1) Työstä oppimista ja kehittämishankeen työstämistä tukevat ja täydentävät teoriaopinnot sekä ohjaus Asiantuntijaohjaajat ovat tässä koulutuksessa työstä oppimisen ohjaajia, jotka huolehtivat siitä, että opiskelija pystyy liittämään kaiken oppimansa omaan kehittämishankkeeseensa, työhönsä ja omaan työpaikkaansa. Jokaiselle opiskelijalle on nimetty oma asiantuntijaohjaaja

33 Asiantuntijaohjaaja (2) Ohjaaja kehittämishanketta tapaamalla opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa opiskelijan työpaikalla (ns. ohjauskokous) vähintään kolme kertaa koulutuksen aikana sekä esim sähköpostitse säännöllisesti koko opiskeluprosessin ajan. 15 tunnin resurssi per opiskelija Antaa henkilökohtaista palautetta oppimistehtävistä, jotka ovat osa kehittämishanketta Ohjaa myös oman ryhmänsä ryhmätapaamisia

34 Ohjaajatapaamiset ja työstä oppimisen korkea-asteen tasoisuuden varmistaminen (1) Ohjaajien ohjaaminen! Asiantuntijaohjaajien koulutuksia ja suunnittelutapaamisia Ohjaajien tapaamisissa on sovittu koulutuksen sisällöistä, aikatauluista, osaamistavoitteista, työstä oppimisen ohjaamisesta, arvioinnista, AHOTista, HOPS/HEKSien laatimisprosessista ja käyty läpi kokemukset ohjauskokouksista ja asiakaspalautteista

35 Työpaikkaohjaaja Työpaikkaohjaaja suunnittelee työstä oppimisen prosessia yhdessä opiskelijan ja asiantuntijaohjaajan kanssa (HEKS) ja on työpaikan tuki työstä oppimisen prosessien toteuttamiseen. Työpaikkaohjaajan tulee avata portteja opiskelijalle niin, että tämä voi käyttää työpaikkaa mahdollisimman hyvin omaan oppimiseensa Antaa palautetta oppimistehtävistä ja ohjaa kehittämishankkeen työstämistä Arvioi osaamista ja sen kehittymistä yhdessä opiskelijan ja oppilaitoksen asiantuntijaohjaajan kanssa. Kasvuyrityksen johtaminen

36 Työpaikkaohjaajien tapaamiset ja työstä oppimisen korkea-asteen tasoisuuden varmistaminen (2) Työpaikkaohjaajien koulutus ennen koulutuksen aloitusta, ohjeet Säännölliset tapaamiset koulutuksen aikana, vertaistyöskentely Kaikki koulutuksen sisällöt ja oppimistehtävät heidän tiedossaan Tehtävät selvillä

37 Työstä oppiminen Tutkiminen Työpaikkaohjaajan tehtäviä korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa Kasvuyrityksen johtaminen : 1) Osallistuu korkeakoulun työpaikkaohjaajille järjestämiin tapaamisiin 2) Tuo mukanaan opiskelijan työpaikan keskeiset tarpeet ja tavoitteet koulutukselle (kasvustrategiset näkökulmat). Suunnitteleminen Toteuttaminen Arvioiminen 3) Neuvottelee opiskelijan ja korkeakoulun ohjaajan kanssa opiskelijan tavoitteista ja osallistuu opiskelijan henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman rakentamiseen (tavoitteena koulutuksen tavoitteiden ja työpaikan sekä opiskelijan tarpeiden yhteensovittaminen ja työstä oppimisen toimintatavoista sopiminen 80/20 -periaate). 4) On opiskelijan tuki (esimerkiksi mahdollistaa opiskelijan opiskelua työpaikalla ja tietopuolisessa opetuksessa, madaltaa mahdollisia opiskelun esteitä). 5) Ohjaa opiskelijan kehittämistyötä työpaikan tarpeiden näkökulmista (kannattaa rakentaa kalenteriin ohjaussuunnitelma, johon on ajoitettu tapaamisia ohjattavan kanssa, kehittämishankkeen etenemisen ja eri vaiheen tulosten arviointia, ylipäätään ohjauskeskusteluja ). 6) Osallistuu opiskelijan osaamisen arviointiin (opiskelijan näyttöjen arviointi yhdessä korkeakoulun ohjaajan ja opiskelijan kanssa). 7) Osallistuu koulutuksen laadun tuottamiseen ja arviointiin (työpaikkaohjaaja osallistuu korkea-asteisuuden määrittelemiseen ja osaltaan tuottaa koulutuksen laatua yhdessä opiskelijan, korkeakoulun ohjaajan, työpaikan ja korkeakoulun kanssa) / HH AOKK / Mika Saranpää

38 Kasvuyrityksen johtaminen Kehittämishanke (13 op) Käytännössä kehittämishanke on yrityksen kasvupolkujen analysointia ja valintaa. Kehittämishanketta työstetään koko koulutuksen ajan. Kuhunkin moduuliin kuuluu oppimistehtävä, joka on osa kehittämishanketta. Kukin moduuli antaa kysymyksiä ja vastauksia kehittämishankkeen tekemiseen. Kasvuyrityksen johtaminen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

39 Näyttö = osaamisen osoittaminen Kehittämishankkeessa yhdistyy työssä ja lähipäivillä oppiminen sekä kirjallisuus (oppimistehtävät 1-3 & sekä näiden synteesi). Teorioiden ja alan kirjallisuuden soveltava käyttö on olennaista. Lopullinen, kokonainen kehittämishankeraportti = näyttö kasvuyrityksen johtamisosaamisesta. 39 Kasvuyrityksen johtaminen

40 Kehittämishankkeen arviointi Hyväksymiskriteerinä osaamisen osoittaminen kaikkien osaamistavoitteiden osalta (eli kaikkien oppimistehtävien osalta), korkea-asteen tasoisuus, kriittinen reflektio, ja kirjallisuuden (teorian ja tutkimustiedon) hyödyntäminen sekä analyysi/synteesi/johtopäätökset oman yrityksen kasvun kannalta. Näyttöjen eli kehittämishankkeiden arviointi suoritetaan kolmikannassa (opiskelija, työpaikkaohjaaja, oppilaitoksen edustaja) viimeisessä ohjauskokouksessa

41 Työstä oppiminen Työstä oppimista ohjaavat sekä työpaikkaohjaaja että HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen asiantuntijaohjaajat. Työstä oppiminen ei tule itsestään. Se on tehtävä suunnitelmallisesti ja ohjatusti. Lähtökohtana on neljä työstä oppimisen näkökulmaa: tutkiminen, suunnitteleminen, toteuttaminen ja arvioiminen. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 41 Kasvuyrityksen johtaminen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

42 Työstä oppiminen Työstä oppiminen ei tule itsestään. Se on tehtävä suunnitelmallisesti ja ohjatusti. Seuraava malli tukee työstä oppimisen prosessien suunnittelemista ja toteuttamista. toteuttaminen mahdollistetaan. Työstä oppiminen voidaan tiivistää muutamaan suunnittelua tukevaan perusnäkökulmaan: Kysymys on vain siitä, miten tällaisten prosessien Kasvuyrityksen johtaminen - pilotti Mika Saranpää 2007,

43 4. ARVIOIMINEN Tunnistakaa yhdessä moninäkökulmainen osaaminen, jotta tiedätte, mitä arvioitte. Tulkitkaa pätevyyden edellyttämät osaamisen laadun kriteerit toimintaympäristön näkökulmista. Neuvotelkaa ja sopikaa arviointimenetelmistä. Opiskelija kokoaa ohjatusti näytön osaamisestaan. Järjestäkää yhdessä työstä oppimisen toimijoiden kanssa työn laadun kehittymisen moninäkökulmaiset tulkintafoorumit. 1. TUTKIMINEN Tunnista työstä oppimisen osalliset ja luo yhdessä heidän kanssaan olennaiset tulkintafoorumit. Tunnista työstä oppimisen idea yhdessä osallisten kanssa ja sovita se kyseiseen toimintaympäristöön. Käy läpi osallisten kanssa osaamisen tunnistamisen prosessit (jotta tiedämme, mitä olemme tekemässä ja mitä haluamme kehittää). 3. TOTEUTTAMINEN Työstä oppiminen Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Peruskysymyksiä, joiden kautta toteutusta voi arvioida: Halutaanko koulutukselta vaikuttavuutta vai halutaanko vain koulutusta? Kenen halut vaikuttavat koulutuksen toteutumiseen? Kuka on sitoutunut koulutukseen ja millä tasolla sitoutuminen on? Mitä ohjaaminen kertoo sitoutumisesta? Miten koulutusprosessi osoittaa työorganisaation ja koulutusorganisaation osaamisen tasoa? 2. SUUNNITTELEMINEN Sovita yhdessä osallisten kanssa osaamisen kehittäminen työorganisaation tavoitteisiin. Määritelkää oppimisen aikoja ja tiloja (milloin ja missä tehdään opintotekoja) sekä oppimisen edellyttämää kestoa (mitä on mahdollista oppia missäkin ajassa). Sopikaa oppimisen ohjaamisesta: opettaja, työpaikkaohjaaja, esimies (kirjallinen sopimus voisi auttaa). Sovittakaa osaamisen arviointiprosessit työorganisaation mittaristoihin ja sopikaa osaamisen kehittymisen tulkintafoorumeista / HH AOKK / Mika Saranpää

44 Tutkiminen: osallisten paikantaminen (työpaikkaohjaaja, asiantuntijaohjaaja, opiskelija, muut), neuvotteleminen, osaamisen tunnistaminen (todellisuus ja tarpeet). Työpaikalla tapahtuva oppiminen (80%) Suunnitteleminen: työstä oppimisen polun rakentaminen yrityksen, opiskelijan tarpeet ja koulutuksen tavoitteet yhdistäen. Työstä oppimisen polku tarkoittaa kehittämishankkeen tekemistä. Ohjauksen ja arvioinnin toimintatavoista sopiminen. Toteuttaminen: tehdään se, mikä on suunniteltu ja arvioidaan etenemistä. Arvioiminen: opiskelija antaa näytön osaamisestaan suhteessa koulutuksen osaamistavoitteisiin. Näytön arvioivat neuvotellen työpaikkaohjaaja, asiantuntijaohjaaja ja opiskelija. Oppisopimustyyppisessä koulutuksessa lähiopetuksen määrä on pieni. Korkeakoulussa tapahtuva oppiminen (+20%) Lähiopetus tarjoaa herätteitä ja virikkeitä yrityksen kasvupolkujen kehittämisen teoreettiseen pohdintaan ja mallintamiseen. Lähiopetukseen kuuluvat oppimistehtävät ovat osa kehittämishanketta. Lähiopetus moduloituu koulutuksen osaamistavoitteiden mukaisesti. Työpaikalla ja korkeakouluissa tapahtuva oppiminen toteutetaan ja todennetaan kehittämishankkeena. Kehittämishanke (=100%) Kehittämishankkeessa yhdistyvät oman työn käytännöllinen ja teoreettinen kehittäminen. Kehittämishanke on sekä oman työn pohtivaa kehittämistä että kehittämistyön raportointia. Kehittämishankkeessa opiskelija paitsi kehittää osaamistaan kohden koulutuksen osaamistavoitteita myös antaa näyttöä osaamisen saavuttamisesta / HH AOKK / Mika Saranpää

45 Työstä oppiminen Lähiopetuksen tulee tukea työssä oppimista Oppimistehtävien tulee olla sellaisia, että ne mahdollistavat työssä ja työstä oppimisen, oman työn tutkivan kehittämisen Ohjaus, opiskelijoiden ohjauksen tulee tukea työssä ja työstä oppimista Ohjaajien ohjaus, jokaisen ohjaajan tiedettävä oma tehtävänsä ja heidän työtään on tuettava

Kasvuyrityksen johtaminen, erityispätevyys (30 op) Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus -pilotti

Kasvuyrityksen johtaminen, erityispätevyys (30 op) Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus -pilotti Kasvuyrityksen johtaminen, erityispätevyys (30 op) Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus -pilotti projektipäällikkö, Irene Gröhn HAAGA-HELIA amk, tutkimus- ja kehittämiskeskus Tausta Vahvat osaamisketjut

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Katsaus korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen ja verkkojulkaisuun

Katsaus korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen ja verkkojulkaisuun ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2011 Katsaus korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen ja verkkojulkaisuun Irene Gröhn HAAGA-HELIA amk Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Korkeakoulutetut

Lisätiedot

Korkea-asteen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv) 18. - 19.4.2011 klo 9.00-16.00

Korkea-asteen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv) 18. - 19.4.2011 klo 9.00-16.00 Korkea-asteen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv) 18. - 19.4.2011 klo 9.00-16.00 Irene Gröhn ja Mika Saranpää HAAGA-HELIA amk Kello 9.00 Koulutuksen avaus ja koulutuksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutus 30 op

Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutus 30 op Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutus 30 op 8.10.2009 Kehittämispäällikkö, HM Sari Hanka Suunnittelija, KTM Tuula Vehmas HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Organisaation strategiset tavoitteet

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Oppisopimustyyppisen koulutuksen ABC. Yliopettaja Mika Saranpää HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu

Oppisopimustyyppisen koulutuksen ABC. Yliopettaja Mika Saranpää HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppisopimustyyppisen koulutuksen ABC Yliopettaja Mika Saranpää HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu Taustalla haastatteluita, keskusteluita, koulutuksia. Ja jo kauan sitten kokeiltuja, hyviä toimintatapoja.

Lisätiedot

Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelma, 30 op

Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelma, 30 op Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelma, 30 op Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia www.helsinki.fi/yliopisto 7.6.2011 1 Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelman toteuttajat Koulutuksen

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola, Metropolia

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Vertaisarvioinnissa olivat mukana seuraavat koulutusorganisaatiot: - Centria

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Suunnittelija Tarita Tuomola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Satamatoiminnot. 30 op, Satama-alalle räätälöity oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille

Satamatoiminnot. 30 op, Satama-alalle räätälöity oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille Satamatoiminnot 30 op, Satama-alalle räätälöity oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille 0 Koulutuksen lähtökohdat ja kohderyhmä satama-alan tutkintokoulutusta ei toistaiseksi Suomessa

Lisätiedot

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen 1 YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen YAMK opinnoista AOKK opintoihin AOKK opinnoista YAMK opintoihin Mahdollisuus suorittaa joustavasti ja samanaikaisesti sekä pedagoginen pätevyys tai erityisopettajan

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Salon seudun oppisopimuskeskus

Salon seudun oppisopimuskeskus Salon seudun oppisopimuskeskus Asiakaspalaute ajalta 9/2014 8/2015 SopimusPro Työsuhteiset opiskelijat Työnantajat/Työpaikkakouluttajat Yrittäjäopiskelijat Yrittäjäopiskelijoita ohjaavat yrittäjät Oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari 10.11.2017 Jatta Herranen Kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 Ajankohtaista Organisaatio ja johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Minna-Liisa Myllylä, suunnittelija, OSAO minna-liisa.myllyla@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena ryhmälle:

Lisätiedot

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia Perioperatiivisen hoitotyön osaaja korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, Metropolia ja Savonia 6.6.2010 ESR / Futurex: Kokemuksia oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta 7/6/11 Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkosta virtaa bisnekseen! 1(5) Sähköiseen liiketoimintaan ja verkkomarkkinointiin painottuva yrittäjän ammattitutkintokoulutus Tietopuolinen opetus sisältää - Lähiopetusta: luentoja, ryhmätöitä sekä

Lisätiedot

Osuvampaa osaamista työelämäyhteistyöllä. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Osuvampaa osaamista työelämäyhteistyöllä. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Osuvampaa osaamista työelämäyhteistyöllä Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työelämäyhteistyön näkökulmat Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Uudistuva korkeakoulujen aikuiskoulutus oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus ja erityispätevyydet Opetusministeriö 8.10.2009 Petri Haltia

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Ohjaushenkilöstön Info Ajankohtaista Omniassa

Ohjaushenkilöstön Info Ajankohtaista Omniassa 2 Ohjaushenkilöstön Info 27.10.2017 Ajankohtaista Omniassa M aija Aaltola Rehtori E L I N I K Ä I S TÄ O P P I M I S TA PA LV E L E VA O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E R KO S TO 3 Nuorten

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-valmennusohjelma

KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-valmennusohjelma KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-ohjelma Valmennuksen tavoite Valmennuksen tavoitteena on auttaa kasvuyrityksiä rakentamaan hallittu kasvusuunnitelma, tehostamaan kasvuaan sekä

Lisätiedot

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 OSATAAN Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 Miten tähän tultiin? Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HH AOKK 27.9.2012 AHOT korkeakouluissa

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö 12. Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää - mitä haasteita se asettaa korkeaasteen koulutukselle? Johanna Moisio Korkeakoulu-

Lisätiedot

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Kehitä itseäsi. Kehitä yritystäsi. Verkostoidu. Menesty. Koulutus on rahoitettu. Tutkintomaksu on 58. KOULUTUKSEN AIKATAULU Aika:

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ (19.12.2017) Asetuksen (673/2017) 9 :n 1 momentin kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kansainvälinen yritysviestintä (30 op)

Kansainvälinen yritysviestintä (30 op) Kokemuksia oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta 6.6.2011 Anne Karkulahti Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin yksikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot