United Bankers Oy T A S E K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A"

Transkriptio

1 T A S E K I R J A

2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä. Markkinoiden tunnelma muuttui kuitenkin selvästi optimistisemmaksi vuoden loppua kohti. Sijoittajien luottamus maailmantalouden kasvun voimistumiseen ja euroalueen selviytymiseen rahoituskriisistä vahvistivat osakemarkkinoita erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Myönteinen markkinakehitys paransi finanssialan yritysten toimintaedellytyksiä. Voimakkaasti kiristyvä regulaatio kuitenkin heikentää alan tulevaisuudennäkymiä. UB-konsernin olennaiset tapahtumat United Bankers -konserni kasvatti liiketoimintaansa vuoden 2013 aikana. Konsernin liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia 13,6 miljoonaan euroon. Kannattavuus säilyi tyydyttävänä liikevoiton noustessa 11,9 prosenttia 1,9 miljoonaan euroon. Kannattavuutta rasittivat liiketoiminnan kasvattamiseen tähtäävät investoinnit sekä finanssialaa koskevan sääntelyn voimakas lisääntyminen EU:ssa. UB-konsernin hoidossa oleva varallisuus kasvoi miljoonaan euroon. Konsernin henkilöstön määrä puolestaan laski 74:stä 70:een. UB Omaisuudenhoito Oy kasvatti markkinaosuuttaan strukturoitujen sijoituslainojen myynnissä ja ylsi uuteen myyntiennätykseen 69,5 miljoonan euron volyymillaan. Yhtiö toi markkinoille 13 uutta strukturoitua lainaa, joista suosituimpia olivat erilaiset korkostruktuurit sekä korkean tuottopotentiaalin tarjoavat osakemarkkinoiden kehitykseen sidotut Turbo-osakeindeksilainat. UB Rahastoyhtiö jatkoi rahastovarallisuutensa kasvattamista menestyksekkäästi ja UB:n hallinnoimien rahastojen pääomat nousivat 32,3 prosentilla 364 miljoonaan euroon. UB Rahastoyhtiö valittiin Suomen kolmanneksi parhaaksi rahastoyhtiöksi Arvopaperi-lehden vuotuisessa rahastoyhtiövertailussa syyskuussa. Vertailussa arvioidaan rahastoyhtiöitä niiden hallinnoimien rahastojen Morningstar -luokitukseen perustuvan riskikorjatun historiallisen tuoton perusteella. Lokakuussa 2013 UB Securities Oy toimi pääjärjestäjänä Helsingin pörssin ensimmäisessä päälistan listautumisannissa kuuteen vuoteen, kun Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj listautui Helsingin pörssiin. Orava on Suomen ensimmäinen REIT-rahasto, joka hyödyntää REIT-lainsäädäntöä sijoitustoiminnassaan. Oravan listautumisanti ylimerkittiin selvästi ja rahasto sai positiivisen alun pörssitaipaleelleen. Tulevaisuuden näkymät United Bankersin tytäryhtiön UB Omaisuudenhoito Oy:n reaaliomaisuusrahastojen salkunhoito on tarkoitus siirtää H1/2014 aikana United Bankers Oy:n vuonna 2013 perustamaan ja 56 % omistamaan tytäryhtiöön UB Real Asset Management Oy:öön. Liiketoiminnan siirron toteutuessa UB Omaisuudenhoidon liikevaihto ja tulos tulevat todennäköisesti laskemaan vuoden 2013 tasosta mutta konsernitasolla vaikutus jää vähäiseksi. Tilikauden päättymisen jälkeen United Bankers Oy on hankkinut enemmistön suomalaisesta Nordic Forest Management Oy:stä, joka on erikoistunut metsäomaisuuteen sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Yritysosto täydentää erinomaisesti UB:n reaaliomaisuusrahastojen valikoimaa. Reaaliomaisuus tarjoaa vakaan tuottopotentiaalin ja inflaatiosuojaa sijoitussalkulle. UB-konserni pyrkii jatkamaan kasvustrategiaansa määrätietoisesti myös tulevaisuudessa. Toimintaympäristön asteittainen muutos parempaan suuntaan tukee konsernin kasvutavoitteiden saavuttamista. Suurimpina uhkina koko toimialalle voidaan nähdä regulaation voimakas lisääntyminen ja verotuksen kiristyminen, jotka lisäävät alan toimijoiden kustannuksia ja uhkaavat alan pienimpien yritysten - 1 -

3 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 toimintaedellytyksiä. Finanssialalla uskotaankin tapahtuvan paljon yritysjärjestelyjä tulevaisuudessa. UB:lle vallitseva tilanne luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen yritysostojen ja rekrytointien kautta. UB-konsernin liikevaihdon ja tuloksen odotetaan paranevan vuonna Seuraavassa on käsitelty tilikauden olennaisia tapahtumia yhtiöittäin. United Bankers Oy United Bankers Oy:n tilikausi alkoi ja päättyi United Bankers Oy on konsernin emoyhtiö, jonka tehtävänä on konsernipalvelujen tuottaminen, tytär- ja osakkuusyhtiöiden johtaminen sekä muu sijoitustoiminta. Yhtiö työllistää 12 henkilöä. Yhtiön tulos tilikaudella oli konserniavustuksen jälkeen 1,02 miljoonaa euroa. United Bankers Oy järjesti vuonna 2013 kaksi henkilöstölle suunnattua osakeantia, joissa uusille osakkaille tarjottiin kappaletta uusia osakkeita. Tämä vastaa noin 5 % yhtiön osakkeista. Yhtiön osakkaiden lukumäärä kasvoi osakeantien myötä 39:ään. Yhtiö pitää osakkuuden tarjoamista henkilöstölle erittäin tärkeänä kannustimena kilpailtaessa alan parhaista osaajista. United Bankers Oy on vastaanottanut konserniavustuksia tytäryritykseltään ,00 euroa UB Omaisuudenhoito Oy UB Omaisuudenhoito Oy:n tilikausi alkoi ja päättyi Yhtiö on United Bankers Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka päätoimialana on omaisuudenhoitopalveluiden tarjoaminen. Yhtiön liikevaihto kasvoi tilikaudella 21,8 prosenttia 7,25 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 46 prosenttia 1,95 miljoonaan euroon. Kannattavuuden parantuminen oli kiitettävää, etenkin kun otetaan huomioon yhtiötä rasittaneet investoinnit liiketoiminnan kasvuun. UB Omaisuudenhoidon henkilöstömäärä laski 36:sta 35:een. Investoinnit markkinointiin ja tuotekehitykseen jatkuivat voimakkaina ja erityisesti instituutiovarainhoitoon kohdistuvia panostuksia lisättiin. Valitun strategian tuloksena yhtiö onnistui kasvattamaan asiakaskuntaansa sekä markkinaosuuttaan Suomen varainhoitomarkkinoilla. UB Omaisuudenhoito Oy kasvatti markkinaosuuttaan myös strukturoitujen sijoituslainojen myynnissä ja ylsi uuteen myyntiennätykseen 69,5 miljoonan euron volyymillaan. Yhtiö toi markkinoille 13 kappaletta uusia strukturoituja lainoja, joista suosituimpia olivat korkoa tuottavat Yrityslainakorit ja Metsäobligaatio. Kasvavaa mielenkiintoa vuoden mittaan herättivät myös täysin uudenlaiset Turbo-osakeindeksilainat, joiden tuottopotentiaali perustuu osakemarkkinoiden kehitykseen korkealla tuottokertoimella. Monissa UB Omaisuudenhoidon hoitamissa rahastoissa saavutettiin vuoden 2013 aikana erittäin hyviä tuottoja. Onnistuneen salkunhoidon sekä kasvaneen myynnin ansiosta UB:n hallinnoimien rahastojen pääomat nousivat 32,3 prosenttia 364 miljoonaan euroon. Erityisesti reaaliomaisuusluokkiin sijoittavien REIT- ja infrastruktuurirahastojen ovat herättäneet suurta kiinnostusta sijoittajien hakiessa vaihtoehtoja perinteisille korko- ja osakesijoituksille. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelut määrättiin Suomessa kuuluvaksi arvonlisäverotuksen piiriin alkaen. Arvonlisäveron aiheuttama ylimääräinen 24 % suuruinen kulu haittaa merkittävästi yksilöllisen varainhoidon liiketoiminnan kehittämistä. UB Omaisuudenhoito on tehnyt asiasta valituksen KHO:een, koska ALV-päätös rikkoo kilpailuneutraliteettia eikä ole yhtiön mielestä EU:n tuomioistuimen päätöksen mukainen. UB Omaisuudenhoito käynnisti loppuvuonna rahastovarainhoitopalvelun - 2 -

4 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 suunnittelun, jotta varainhoitoasiakkaille pystyttäisin jatkossakin tarjoamaan verotuksellisesti kilpailukykyisiä suomalaisia varainhoitopalveluita. Yhtiö on antanut emoyhtiö United Bankers Oy:lle konserniavustusta ,00 euroa. UB Rahastoyhtiö Oy UB Rahastoyhtiö Oy:n tilikausi alkoi ja päättyi Yhtiö on United Bankers Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka toimialana on sijoitusrahastojen hallinnointi. Vuoden aikana rahastoyhtiön hallinnoimien varojen kokonaismäärä kasvoi 275 miljoonasta eurosta 364 miljoonaan euroon. Rahastojen määrä laski yhdellä viiteentoista rahastoon. Nettomerkinnät olivat 73,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta 2,4 % ja oli 0,65 miljoonaa euroa. Liikevoitto jäi noin 0,07 miljoonaa euroa tappiolle. Venäjän markkinoiden epätyydyttävän kehityksen vuoksi Venäjälle osakemarkkinoille sijoittanut UB Russia sulautui UB EM Infraan, joka on menestynein UB Rahastoyhtiön hallinnoimista kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista. UB Rahastoyhtiö Oy:n strategiaan kuuluu hallintopalveluiden tarjoaminen myös UB-konsernin ulkopuolisille sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöille. Quorum Rahastoyhtiö on alkaen ulkoistanut UB Rahastoyhtiölle Sijoitusrahasto Quorum Systematican arvonlaskennan, osuusrekisterin ylläpidon sekä muita hallinnollisia toimintoja. UB Rahastoyhtiö Oy on vastaanottanut sisaryhtiö UB Securities Oy:ltä konserniavustusta ,00 euroa. UB Securities Oy UB Securities Oy:n tilikausi alkoi ja päättyi Yhtiö on United Bankers Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka päätoimialana on arvopaperinvälitystoiminta. Välitystoiminnan liikevaihto vuonna 2013 oli 3,11 miljoonaa euroa eli liikevaihto laski vuoteen 2012 verrattuna 32,7 %. Liikevoitto puolestaan laski 0,56 miljoonasta eurosta 0,20 miljoonaan euroon. Lokakuussa 2013 UB Securities Oy toimi pääjärjestäjänä Helsingin pörssin ensimmäisessä päälistan listautumisannissa kuuteen vuoteen, kun Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Orava ) listautui NASDAQ OMX Helsingin pörssiin. Orava on Suomen ensimmäinen REIT-rahasto, joka hyödyntää REIT-lainsäädäntöä sijoitustoiminnassaan ja listautuu pörssiin. Oravan listautumisanti ylimerkittiin selvästi ja rahasto sai positiivisen alun pörssitaipaleelleen. UB Securities Oy jatkoi toimia myynnin kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi haastavassa ympäristössä. Vuoden 2013 aikana keskityttiin organisaation myynnilliseen vahvistamiseen, hallinnon tehostamiseen sekä välitysteknologian ja tuoteperheen kehittämiseen. Yhtiö on antanut sisaryhtiö UB Rahastoyhtiölle Oy:lle konserniavustusta ,00 euroa

5 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 UB Capital Oy UB Capital Oy:n tilikausi alkoi ja päättyi Yhtiö on United Bankers Oy:n tytäryhtiö, josta emoyhtiö omistaa 63 %. UB Capital Oy:n päätoimialana on yritysjärjestelyliiketoiminta. UB Capital Oy:n vuoden 2013 liikevaihto oli 0,98 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,04 miljoonaa euroa. Yhtiön toinen toimintakausi käynnistyi erinomaisesti, kun yhtiö toimi helmikuussa ruotsalaisen Robust Ab:n neuvonantajana yrityskaupassa, jossa yhtiö myytiin norjalaiselle pääomasijoittajalle Norvestorille. Vuosi jatkui positiivisissa merkeissä yhtiön toimiessa heinäkuussa Incap Oyj:n neuvonantajana yrityksen laajassa jälleenrahoitusjärjestelyssä. Toisen vuosipuoliskon epävarmuus talouden yleisestä kehityksestä lykkäsi monia yrityskauppaneuvotteluja samalla tavalla kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuussa UB Capital Oy onnistui kuitenkin kahden yhtiön rahoitusprojektien toteuttamisessa. UB Capital Oy:n palveluksessa oli vuoden lopussa viisi henkilöä. Hallituksen ehdotus voitonjaosta Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhtiöt. Konserniyhtiöiden keskinäiset liiketapahtumat ja keskinäiset osakkeenomistukset on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden voitto ,46 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille, ja että tilikauden voitosta ja kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa ,04 euroa. Hallitus ehdottaa myös, että toimintakertomuksen liitteenä olevat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen vahvistetaan. United Bankers konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Ennen vuotta 2010 UB Securities - konserni Liikevaihto 13,64 M 12,20 M 10,60 M 11,51 M 8,11 M Liikevoitto 1,90 M 1,70 M 1,86 M 2,96 M 1,56 M Liikevoitto %/ liikevaihto 13,95% 13,93 % 17,56 % 25,69 % 20,86 % Oman pääoman tuotto % 26,78 % 28,62 % 31,19 % 51,68 % 28,48 % Koko pääoman tuotto % 19,03 % 18,12 % 18,11 % 28,71 % 16,22 % Omavaraisuusaste % 72,62 % 69,22 % 57,64 % 58,48 % 52,78 % Tuotto-kulu suhde 0,86 0,86 0,79 0,70 0,75 Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat: Keskeiset tuloslaskelman erät: Liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) Oman pääoman tuotto prosentteina (ROE) Liikevoitto/-tappio Tuloverot x 100 Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Koko pääoman tuotto prosentteina (ROA) Liikevoitto/-tappio - Tuloverot x 100 Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste prosentteina Oma pääoma ja vähemmistön osuus+tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä x 100 Taseen loppusumma Tunnusluvun jaettava ja jakaja lasketaan tilinpäätöspäivän arvojen perusteella. Kulu-tuotto -suhde (ennen poistoja ja arvonalentumisia konserniliikearvosta) Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + Liiketoiminnan muut kulut Sijoituspalvelutoiminnan tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksista (netto) - 4 -

6 United Bankers Konserni TULOSLASKELMA eur eur Palkkiotuotot , ,26 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot , ,78 Valuuttatoiminnan nettotuotot , ,92 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista , ,00 Korkotuotot , ,68 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot , ,36 Liiketoiminnan muut tuotot , ,95 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT , ,23 Palkkiokulut , ,87 Korkokulut , ,84 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,43 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,73 Muut henkilösivukulut , ,10 Muut hallintokulut , ,67 Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,64 Liiketoiminnan muut kulut , ,52 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,43 Tuloverot , ,96 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN , ,47 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta (tappiosta) , ,73 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VÄHEMMISTÖOSUUDEN JÄLKEEN , ,74 Muun kun varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,74

7 United Bankers Konserni VASTAAVAA eur eur Käteiset varat 1 363, ,14 Saamiset luottolaitoksilta , ,15 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Julkisyhteisöiltä Muilta , ,36 Osakkeet ja osuudet , ,02 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot , ,73 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Muut aineelliset hyödykkeet , ,46 Osakeantisaamiset Omat osakkeet ja osuudet Muut varat Arvopapereiden myyntisaamiset , ,91 Muut , ,99 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , ,36 Laskennalliset verosaamiset 1 358,29 841,12 TASEEN LOPPUSUMMA , ,24

8 United Bankers Konserni VASTATTAVAA eur eur VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille , ,20 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaisopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat Muut velat Arvopapereiden ostovelat 3 331,00 Muut , ,15 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,98 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Verovaraukset Muut varaukset Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat , ,60 Konsernireservi OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Pääomalainat Vapaat rahastot Muuntoerot Käyvän arvon rahasto (arvostamisesta) ,53 40,72 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,45 Tilikauden voitto (tappio) , ,74 Vähemmistön osuus pääomasta , ,40 TASEEN LOPPUSUMMA , ,24

9 United Bankers Konserni TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,96 Muut Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Arvopapereiden takaisinostositoumukset Muut

10 United Bankers -konserni RAHOITUSLASKELMA (rahoituslaskelma on tehty konsernituloslaskelman ja -taseen perusteella) eur eur Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,80 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 8 347, ,62 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,63 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,79 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,84 Saadut korot liiketoiminnasta , ,68 Maksetut välittömät verot , ,99 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,62 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta , ,62 Investointien rahavirta Investoinnit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet , ,27 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, muutos 0,00 0,00 Saamistodistukset , ,07 Tytäryhtiömyynnit ,46 0,00 Sijoitukset tytäryhtiöihin 0,00 0,00 Pääomanpalautus osakkuusyhtiöstä 0,00 0,00 Osakkuusyhtiömyynti ,64 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,94 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot , ,06 Myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos , ,09 Muut oikaisut Saadut osingot investoinneista , ,00 Investointien rahavirta , ,25 Rahoituksen rahavirta Velkojen muutos , ,20 Tytäryhtiön voitonjako, muuntoerot ja muut muutokset Osakeanti , ,00 Maksetut osingot , ,43 Rahoituksen rahavirta , ,23 Rahavarojen muutos , ,64 Rahavarat tilikauden alussa , ,91 Rahavarat tilikauden lopussa , ,29 Rahavarojen muutos , ,38 UB Finance II fuusiossa siirtyneet rahavarat ,74 Rahavarojen muutos , ,64

11 United Bankers Konserni 1/10 Liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu luottolaitostoiminnasta annettua lakia, valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamaa asetusta sekä Finanssivalvonnan Määräyskokoelman Määräystä ja ohjetta 1/2013: Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus. Konserniyhtiöiden keskinäiset liiketapahtumat on eliminoitu ja keskinäiset osakkeenomistukset on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernitilinpäätös vuodelta 2013 laadittu Finanssivalvonnan Määräyksen ja ohjeen 1/2013 mukaan. Osakkeisiin ja osuuksiin on kirjattu kaupankäynti tarkoituksessa pidettävät osakkeet ja osuudet sekä myytävissä olevat osakkeet ja osuudet. Osakkeet ja osuudet arvostetaan markkinahintaan, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakkeiden ja osuuksien arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan ja myytävissä olevien osakkeiden ja osuuksien arvonmuutokset kirjataan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon. Eräpäivään asti pidettävät saamistodistukset on arvostettu hankintahintaan. Saamiset ja velat on arvostettu syntymishetken arvoon. Lainaksi otettuja arvopapereita ei kirjata liiketapahtumaksi. Mikäli lainatut osakkeet kuitenkin luovutetaan edelleen, kirjataan luovutushinta velaksi. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintahintaan josta on vähennetty suunnitelmanmukainen poisto. Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin todellisiin käyttöaikoihin ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet ATK-ohjelmat Toimitilaremontti 5 vuotta 4 vuotta Aineelliset hyödykkeet Konttorikoneet ja kalusteet Atk-laitteet Autot ja kuljetusvälineet 5 tai 8 vuotta 5 vuotta 7 vuotta Johdannaissopimukset kirjataan maksettuihin/saatuihin ennakoihin. Valuuttamääräiset erät on muunnettu euroiksi Euroopan keskuspankin tilinpäätöspäivän keskikursseja käyttäen. Arvonkorotuksia ei ole tehty. Korkotuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteisesti todellisen kertymän mukaisesti.

12 United Bankers Konserni 2/10 Liitetiedot Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt tytäryritykset UB Securities Oy, kotipaikka Helsinki Omistusosuus 100% UB Omaisuudenhoito Oy, kotipaikka Helsinki Omistusosuus 100% UB Rahastoyhtiö Oy, kotipaikka Helsinki Omistusosuus 100% UB Capital Oy, kotipaikka Helsinki Omistusosuus 63% Muut konsernitilinpäätöksen liitetiedot Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirtoihin perustuvia 6 002, ,57 Konserniyritysten käyvänarvon rahastoihin liittyvät ,67 925,03 Yhteensä , ,60 Kertyneistä poistoeroista omaan pääomaa merkitty osuus , ,10 Konsernitilinpäätöksen tase-eriä koskevia liitetietoja Saamiset luottolaitoksilta kaikki vaadittaessa maksettavia Saamiset kotimaisilta luottolaitoksilta , ,70 Saamiset ulkomaisilta luottolaitoksilta , ,45 Yhteensä , ,15

13 United Bankers Konserni 3/10 Liitetiedot Saamistodistukset Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä Eräpäivään asti pidettävät 0,00 0,00 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät , ,00 Myytäväksi tarkoitetut, muut saamistodistukset 0, ,00 0, , Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä Eräpäivään asti pidettävät 0,00 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät , ,36 Myytäväksi tarkoitetut, muut saamistodistukset 0, ,36 0, ,36 Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet 2013 Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä joista luottolaitoksissa Kaupankäyntitark. pidettävät 8 070, ,96 Myytävissä olevat , , ,96 Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 0,00 Yhteensä , , ,92 joista hankintamenoon ,10 Osakkeet ja osuudet 2012 Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä joista luottolaitoksissa Kaupankäyntitark. pidettävät 0,00 Myytävissä olevat , , ,02 Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 0,00 Yhteensä , , ,02 joista hankintamenoon ,71 Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet IT-kulut , ,40 Muut aineettomat hyödykkeet , , , ,73

14 United Bankers Konserni 4/10 Liitetiedot Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,46 Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana Muut aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet hankintameno tilikauden alussa , , , ,77 hankintamenojen lisäykset tilikaudella , , , ,53 hankintamenojen vähen. tilikaudella ,56-725,00-496,65 tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,20 kertyneet poistot tilikauden alussa , , , ,93 kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , ,46 Muut varat Arvopapereiden myyntisaamiset , ,91 Muut varat , ,99 Yhteensä , ,90 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Koroista johtuvat erät , ,70 Muut siirtosaamiset , ,66 Yhteensä , ,36 Muut velat Arvopapereiden ostovelat 3 331,00 0,00 Muut velat , ,15 Yhteensä , ,15

15 United Bankers Konserni 5/10 Liitetiedot Siirtovelat ja saadut ennakot Koroista johtuvat erät 0,00 0,00 Muut siirtovelat , ,48 Yhteensä , ,48 Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin ja samaan konserniin kuuluvilta Vuonna 2013 Kotimaan raha Ulkomaan raha Yhteensä Saamiset luottolaitoksilta , , ,42 Joista samaan konserniin kuuluvalta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00 Saamistodistukset ,00 0, ,00 Muu omaisuus ml. "käteiset varat" ,22 0, , , , ,64 0,00 Velat luottolaitoksille , ,27 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 0,00 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,00 Muut velat , , ,52 0, ,52 0,00 Vuonna 2012 Kotimaan raha Ulkomaan raha Yhteensä Joista samaan konserniin kuuluvalta Saamiset luottolaitoksilta , , ,15 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00 Saamistodistukset ,36 0, ,36 Muu omaisuus ml. "käteiset varat" , , , , , ,24 0,00 Velat luottolaitoksille , ,20 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 0,00 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,00 Muut velat , , ,93 0, ,93 0,00

16 United Bankers Konserni 6/10 Liitetiedot Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot Kaikki rahoitusvarat ja -velat on kirjanpidossa arvostettu käypään arvoon. Oman pääoman erät Käyvän arvon rahasto Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 40, ,67 Muutos tilikauden aikana , ,30 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ,91 124,63 Laskennallinen verovelka ,38-83,91 Käyvän arvon rahasto ,53 40,72 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kirjanpitoarvo tilikauden alussa , ,00 Osakeanti / pääomasijoitus , ,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,00 Edellisten tilikausien voitto Kirjanpitoarvo tilikauden alussa , ,27 Osingonjako , ,43 Poistoeron veromuutoksen vaikutus 363,61 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,45

17 United Bankers Konserni 7/10 Liitetiedot Konsernituloslaskelman eriä koskevat liitetiedot Korkotuottojen ja -kulujen erittely tase-erittäin Korkotuotot 2013 Joista samaan konserniin kuuluvalta 2012 Saamiset luottolaitoksilta , ,81 Joista samaan konserniin kuuluvalta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Saamistodistukset , ,62 Muut korkotuotot 42,89 50, ,69 0, ,68 0,00 Korkokulut 2013 Joista samaan konserniin kuuluvalta 2012 Velat luottolaitoksille 1 191, ,93 Joista samaan konserniin kuuluvalta Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,64 Muut korkokulut 1 737,19 220, ,39 0, ,84 0,00 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitelluista sijoituksista saadut osinkotuotot Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin rahoitusvaroihin luokitelluista sijoituksista saadut osinkotuotot , ,00 579, , , ,00 Palkkiotuotot ja -kulut Palkkiotuotot Omaisuudenhoidosta , ,63 Arvopaperinvälityksestä , ,90 Rahastoista , ,79 Maksuliikenteestä , ,94 Muusta toiminnasta , , , ,26

18 United Bankers Konserni 8/10 Liitetiedot Palkkiokulut Maksetuista toimitusmaksuista , ,23 Muista , , , ,87 Arvopaperikaupan nettotuotot Vuonna 2013 Myyntivoitot ja - tappiot Käyvän arvon muutokset Muut erät Yhteensä Saamistodistuksista , , ,48 Osakkeista ja osuuksista , , ,02 Johdannaissopimuksista -63,20-63,20 Yhteensä , , ,30 Valuuttatoiminnan nettotuotot , ,85 Tuloslaskelmaerä yhteensä , , ,45 Vuonna 2012 Myyntivoitot ja - tappiot Käyvän arvon muutokset Muut erät Yhteensä Saamistodistuksista , , ,74 Osakkeista ja osuuksista , , ,36 Johdannaissopimuksista -818,60-818,60 Yhteensä , , ,78 Valuuttatoiminnan nettotuotot , ,92 Tuloslaskelmaerä yhteensä , , ,70 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot Osakkeiden ja saamistodistusten luovutuksista sekä aikaisempien vuosien realisoimattomista arvonnousuista , ,06 Siirroista käyvän arvon rahastoon (-) /rahastosta (+) , ,30 Tuloslaskelman erä yhteensä , ,36 Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuotot , ,95

19 United Bankers Konserni 9/10 Liitetiedot Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,19 Kulut omassa käytössä olevista kiinteistöistä 0,00 0,00 Vakuusrahastomaksut 1 218, ,65 Muut kulut , ,68 Yhteensä , ,52 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot , ,64 Liiketoiminta-alueita ja maantieteellisiä markkina-alueita koskevat tiedot Konserni on päättänyt olla jaottelematta liiketoiminta-alueita vakavaraisuus raportoinnissaan ja tilinpäätöksessään. Konsernin ainoa toimipaikka sijaitsee Suomessa. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Annetut vakuudet Konserniyhtiöiden omista veloista annetut vakuudet Osakelainavakuudet 0,00 0,00 Konserniyhtiöiden muiden puolesta antamat vakuudet Pankkitakaus , ,96 Vastuusitoumukset Limiitti Käytössä Pankkilimiitit ,00 0,00 Eläkevastuut Henkilökunnan eläketurva on järjestetty lakisääteisen eläkevakuutusjärjestelmän mukaisesti.

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI Vuosikertomus 2014 Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI 3 Sisältö 4 Evli vuonna 2014 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallitus ja johtoryhmä Konsernitilinpäätös 9 Hallituksen toimintakertomus 15 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti Vuosikertomus 2008 2 Sisällys Kuntasektorin oma luottolaitos... 5 Vuosi 2008 lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Kuntien takauskeskus... 10 Ennätysmäräistä

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2010

Osavuosikatsaus 2010 Osavuosikatsaus 2010 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluva vuosi on ollut rahoitusalan kannalta edelleenkin haasteellinen. Euroalueen poliittisilta päättäjiltä edellytettiin nopeita ja määrätietoisia toimia

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16 TAALERITEHDAS OYJ KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-15 Vakavaraisuus 16 Taloudellista

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Vuosikertomus 2008 Sisältö Konserni 3 Vuosi 2008 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7 Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Hallitus, toimitusjohtaja ja tiimi

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus: Olemme tyytyväisten asiakkaiden pankki 3 2014 oli onnistunut vuosi 4 Oma Säästöpankin avainluvut

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014

EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014 EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 6 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 7 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 9 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot