United Bankers Oy T A S E K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A"

Transkriptio

1 T A S E K I R J A

2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä. Markkinoiden tunnelma muuttui kuitenkin selvästi optimistisemmaksi vuoden loppua kohti. Sijoittajien luottamus maailmantalouden kasvun voimistumiseen ja euroalueen selviytymiseen rahoituskriisistä vahvistivat osakemarkkinoita erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Myönteinen markkinakehitys paransi finanssialan yritysten toimintaedellytyksiä. Voimakkaasti kiristyvä regulaatio kuitenkin heikentää alan tulevaisuudennäkymiä. UB-konsernin olennaiset tapahtumat United Bankers -konserni kasvatti liiketoimintaansa vuoden 2013 aikana. Konsernin liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia 13,6 miljoonaan euroon. Kannattavuus säilyi tyydyttävänä liikevoiton noustessa 11,9 prosenttia 1,9 miljoonaan euroon. Kannattavuutta rasittivat liiketoiminnan kasvattamiseen tähtäävät investoinnit sekä finanssialaa koskevan sääntelyn voimakas lisääntyminen EU:ssa. UB-konsernin hoidossa oleva varallisuus kasvoi miljoonaan euroon. Konsernin henkilöstön määrä puolestaan laski 74:stä 70:een. UB Omaisuudenhoito Oy kasvatti markkinaosuuttaan strukturoitujen sijoituslainojen myynnissä ja ylsi uuteen myyntiennätykseen 69,5 miljoonan euron volyymillaan. Yhtiö toi markkinoille 13 uutta strukturoitua lainaa, joista suosituimpia olivat erilaiset korkostruktuurit sekä korkean tuottopotentiaalin tarjoavat osakemarkkinoiden kehitykseen sidotut Turbo-osakeindeksilainat. UB Rahastoyhtiö jatkoi rahastovarallisuutensa kasvattamista menestyksekkäästi ja UB:n hallinnoimien rahastojen pääomat nousivat 32,3 prosentilla 364 miljoonaan euroon. UB Rahastoyhtiö valittiin Suomen kolmanneksi parhaaksi rahastoyhtiöksi Arvopaperi-lehden vuotuisessa rahastoyhtiövertailussa syyskuussa. Vertailussa arvioidaan rahastoyhtiöitä niiden hallinnoimien rahastojen Morningstar -luokitukseen perustuvan riskikorjatun historiallisen tuoton perusteella. Lokakuussa 2013 UB Securities Oy toimi pääjärjestäjänä Helsingin pörssin ensimmäisessä päälistan listautumisannissa kuuteen vuoteen, kun Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj listautui Helsingin pörssiin. Orava on Suomen ensimmäinen REIT-rahasto, joka hyödyntää REIT-lainsäädäntöä sijoitustoiminnassaan. Oravan listautumisanti ylimerkittiin selvästi ja rahasto sai positiivisen alun pörssitaipaleelleen. Tulevaisuuden näkymät United Bankersin tytäryhtiön UB Omaisuudenhoito Oy:n reaaliomaisuusrahastojen salkunhoito on tarkoitus siirtää H1/2014 aikana United Bankers Oy:n vuonna 2013 perustamaan ja 56 % omistamaan tytäryhtiöön UB Real Asset Management Oy:öön. Liiketoiminnan siirron toteutuessa UB Omaisuudenhoidon liikevaihto ja tulos tulevat todennäköisesti laskemaan vuoden 2013 tasosta mutta konsernitasolla vaikutus jää vähäiseksi. Tilikauden päättymisen jälkeen United Bankers Oy on hankkinut enemmistön suomalaisesta Nordic Forest Management Oy:stä, joka on erikoistunut metsäomaisuuteen sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Yritysosto täydentää erinomaisesti UB:n reaaliomaisuusrahastojen valikoimaa. Reaaliomaisuus tarjoaa vakaan tuottopotentiaalin ja inflaatiosuojaa sijoitussalkulle. UB-konserni pyrkii jatkamaan kasvustrategiaansa määrätietoisesti myös tulevaisuudessa. Toimintaympäristön asteittainen muutos parempaan suuntaan tukee konsernin kasvutavoitteiden saavuttamista. Suurimpina uhkina koko toimialalle voidaan nähdä regulaation voimakas lisääntyminen ja verotuksen kiristyminen, jotka lisäävät alan toimijoiden kustannuksia ja uhkaavat alan pienimpien yritysten - 1 -

3 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 toimintaedellytyksiä. Finanssialalla uskotaankin tapahtuvan paljon yritysjärjestelyjä tulevaisuudessa. UB:lle vallitseva tilanne luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen yritysostojen ja rekrytointien kautta. UB-konsernin liikevaihdon ja tuloksen odotetaan paranevan vuonna Seuraavassa on käsitelty tilikauden olennaisia tapahtumia yhtiöittäin. United Bankers Oy United Bankers Oy:n tilikausi alkoi ja päättyi United Bankers Oy on konsernin emoyhtiö, jonka tehtävänä on konsernipalvelujen tuottaminen, tytär- ja osakkuusyhtiöiden johtaminen sekä muu sijoitustoiminta. Yhtiö työllistää 12 henkilöä. Yhtiön tulos tilikaudella oli konserniavustuksen jälkeen 1,02 miljoonaa euroa. United Bankers Oy järjesti vuonna 2013 kaksi henkilöstölle suunnattua osakeantia, joissa uusille osakkaille tarjottiin kappaletta uusia osakkeita. Tämä vastaa noin 5 % yhtiön osakkeista. Yhtiön osakkaiden lukumäärä kasvoi osakeantien myötä 39:ään. Yhtiö pitää osakkuuden tarjoamista henkilöstölle erittäin tärkeänä kannustimena kilpailtaessa alan parhaista osaajista. United Bankers Oy on vastaanottanut konserniavustuksia tytäryritykseltään ,00 euroa UB Omaisuudenhoito Oy UB Omaisuudenhoito Oy:n tilikausi alkoi ja päättyi Yhtiö on United Bankers Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka päätoimialana on omaisuudenhoitopalveluiden tarjoaminen. Yhtiön liikevaihto kasvoi tilikaudella 21,8 prosenttia 7,25 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 46 prosenttia 1,95 miljoonaan euroon. Kannattavuuden parantuminen oli kiitettävää, etenkin kun otetaan huomioon yhtiötä rasittaneet investoinnit liiketoiminnan kasvuun. UB Omaisuudenhoidon henkilöstömäärä laski 36:sta 35:een. Investoinnit markkinointiin ja tuotekehitykseen jatkuivat voimakkaina ja erityisesti instituutiovarainhoitoon kohdistuvia panostuksia lisättiin. Valitun strategian tuloksena yhtiö onnistui kasvattamaan asiakaskuntaansa sekä markkinaosuuttaan Suomen varainhoitomarkkinoilla. UB Omaisuudenhoito Oy kasvatti markkinaosuuttaan myös strukturoitujen sijoituslainojen myynnissä ja ylsi uuteen myyntiennätykseen 69,5 miljoonan euron volyymillaan. Yhtiö toi markkinoille 13 kappaletta uusia strukturoituja lainoja, joista suosituimpia olivat korkoa tuottavat Yrityslainakorit ja Metsäobligaatio. Kasvavaa mielenkiintoa vuoden mittaan herättivät myös täysin uudenlaiset Turbo-osakeindeksilainat, joiden tuottopotentiaali perustuu osakemarkkinoiden kehitykseen korkealla tuottokertoimella. Monissa UB Omaisuudenhoidon hoitamissa rahastoissa saavutettiin vuoden 2013 aikana erittäin hyviä tuottoja. Onnistuneen salkunhoidon sekä kasvaneen myynnin ansiosta UB:n hallinnoimien rahastojen pääomat nousivat 32,3 prosenttia 364 miljoonaan euroon. Erityisesti reaaliomaisuusluokkiin sijoittavien REIT- ja infrastruktuurirahastojen ovat herättäneet suurta kiinnostusta sijoittajien hakiessa vaihtoehtoja perinteisille korko- ja osakesijoituksille. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelut määrättiin Suomessa kuuluvaksi arvonlisäverotuksen piiriin alkaen. Arvonlisäveron aiheuttama ylimääräinen 24 % suuruinen kulu haittaa merkittävästi yksilöllisen varainhoidon liiketoiminnan kehittämistä. UB Omaisuudenhoito on tehnyt asiasta valituksen KHO:een, koska ALV-päätös rikkoo kilpailuneutraliteettia eikä ole yhtiön mielestä EU:n tuomioistuimen päätöksen mukainen. UB Omaisuudenhoito käynnisti loppuvuonna rahastovarainhoitopalvelun - 2 -

4 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 suunnittelun, jotta varainhoitoasiakkaille pystyttäisin jatkossakin tarjoamaan verotuksellisesti kilpailukykyisiä suomalaisia varainhoitopalveluita. Yhtiö on antanut emoyhtiö United Bankers Oy:lle konserniavustusta ,00 euroa. UB Rahastoyhtiö Oy UB Rahastoyhtiö Oy:n tilikausi alkoi ja päättyi Yhtiö on United Bankers Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka toimialana on sijoitusrahastojen hallinnointi. Vuoden aikana rahastoyhtiön hallinnoimien varojen kokonaismäärä kasvoi 275 miljoonasta eurosta 364 miljoonaan euroon. Rahastojen määrä laski yhdellä viiteentoista rahastoon. Nettomerkinnät olivat 73,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta 2,4 % ja oli 0,65 miljoonaa euroa. Liikevoitto jäi noin 0,07 miljoonaa euroa tappiolle. Venäjän markkinoiden epätyydyttävän kehityksen vuoksi Venäjälle osakemarkkinoille sijoittanut UB Russia sulautui UB EM Infraan, joka on menestynein UB Rahastoyhtiön hallinnoimista kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista. UB Rahastoyhtiö Oy:n strategiaan kuuluu hallintopalveluiden tarjoaminen myös UB-konsernin ulkopuolisille sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöille. Quorum Rahastoyhtiö on alkaen ulkoistanut UB Rahastoyhtiölle Sijoitusrahasto Quorum Systematican arvonlaskennan, osuusrekisterin ylläpidon sekä muita hallinnollisia toimintoja. UB Rahastoyhtiö Oy on vastaanottanut sisaryhtiö UB Securities Oy:ltä konserniavustusta ,00 euroa. UB Securities Oy UB Securities Oy:n tilikausi alkoi ja päättyi Yhtiö on United Bankers Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka päätoimialana on arvopaperinvälitystoiminta. Välitystoiminnan liikevaihto vuonna 2013 oli 3,11 miljoonaa euroa eli liikevaihto laski vuoteen 2012 verrattuna 32,7 %. Liikevoitto puolestaan laski 0,56 miljoonasta eurosta 0,20 miljoonaan euroon. Lokakuussa 2013 UB Securities Oy toimi pääjärjestäjänä Helsingin pörssin ensimmäisessä päälistan listautumisannissa kuuteen vuoteen, kun Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Orava ) listautui NASDAQ OMX Helsingin pörssiin. Orava on Suomen ensimmäinen REIT-rahasto, joka hyödyntää REIT-lainsäädäntöä sijoitustoiminnassaan ja listautuu pörssiin. Oravan listautumisanti ylimerkittiin selvästi ja rahasto sai positiivisen alun pörssitaipaleelleen. UB Securities Oy jatkoi toimia myynnin kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi haastavassa ympäristössä. Vuoden 2013 aikana keskityttiin organisaation myynnilliseen vahvistamiseen, hallinnon tehostamiseen sekä välitysteknologian ja tuoteperheen kehittämiseen. Yhtiö on antanut sisaryhtiö UB Rahastoyhtiölle Oy:lle konserniavustusta ,00 euroa

5 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 UB Capital Oy UB Capital Oy:n tilikausi alkoi ja päättyi Yhtiö on United Bankers Oy:n tytäryhtiö, josta emoyhtiö omistaa 63 %. UB Capital Oy:n päätoimialana on yritysjärjestelyliiketoiminta. UB Capital Oy:n vuoden 2013 liikevaihto oli 0,98 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,04 miljoonaa euroa. Yhtiön toinen toimintakausi käynnistyi erinomaisesti, kun yhtiö toimi helmikuussa ruotsalaisen Robust Ab:n neuvonantajana yrityskaupassa, jossa yhtiö myytiin norjalaiselle pääomasijoittajalle Norvestorille. Vuosi jatkui positiivisissa merkeissä yhtiön toimiessa heinäkuussa Incap Oyj:n neuvonantajana yrityksen laajassa jälleenrahoitusjärjestelyssä. Toisen vuosipuoliskon epävarmuus talouden yleisestä kehityksestä lykkäsi monia yrityskauppaneuvotteluja samalla tavalla kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuussa UB Capital Oy onnistui kuitenkin kahden yhtiön rahoitusprojektien toteuttamisessa. UB Capital Oy:n palveluksessa oli vuoden lopussa viisi henkilöä. Hallituksen ehdotus voitonjaosta Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhtiöt. Konserniyhtiöiden keskinäiset liiketapahtumat ja keskinäiset osakkeenomistukset on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden voitto ,46 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille, ja että tilikauden voitosta ja kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa ,04 euroa. Hallitus ehdottaa myös, että toimintakertomuksen liitteenä olevat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen vahvistetaan. United Bankers konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Ennen vuotta 2010 UB Securities - konserni Liikevaihto 13,64 M 12,20 M 10,60 M 11,51 M 8,11 M Liikevoitto 1,90 M 1,70 M 1,86 M 2,96 M 1,56 M Liikevoitto %/ liikevaihto 13,95% 13,93 % 17,56 % 25,69 % 20,86 % Oman pääoman tuotto % 26,78 % 28,62 % 31,19 % 51,68 % 28,48 % Koko pääoman tuotto % 19,03 % 18,12 % 18,11 % 28,71 % 16,22 % Omavaraisuusaste % 72,62 % 69,22 % 57,64 % 58,48 % 52,78 % Tuotto-kulu suhde 0,86 0,86 0,79 0,70 0,75 Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat: Keskeiset tuloslaskelman erät: Liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) Oman pääoman tuotto prosentteina (ROE) Liikevoitto/-tappio Tuloverot x 100 Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Koko pääoman tuotto prosentteina (ROA) Liikevoitto/-tappio - Tuloverot x 100 Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste prosentteina Oma pääoma ja vähemmistön osuus+tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä x 100 Taseen loppusumma Tunnusluvun jaettava ja jakaja lasketaan tilinpäätöspäivän arvojen perusteella. Kulu-tuotto -suhde (ennen poistoja ja arvonalentumisia konserniliikearvosta) Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + Liiketoiminnan muut kulut Sijoituspalvelutoiminnan tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksista (netto) - 4 -

6 United Bankers Konserni TULOSLASKELMA eur eur Palkkiotuotot , ,26 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot , ,78 Valuuttatoiminnan nettotuotot , ,92 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista , ,00 Korkotuotot , ,68 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot , ,36 Liiketoiminnan muut tuotot , ,95 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT , ,23 Palkkiokulut , ,87 Korkokulut , ,84 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,43 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,73 Muut henkilösivukulut , ,10 Muut hallintokulut , ,67 Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,64 Liiketoiminnan muut kulut , ,52 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,43 Tuloverot , ,96 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN , ,47 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta (tappiosta) , ,73 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VÄHEMMISTÖOSUUDEN JÄLKEEN , ,74 Muun kun varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,74

7 United Bankers Konserni VASTAAVAA eur eur Käteiset varat 1 363, ,14 Saamiset luottolaitoksilta , ,15 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset Julkisyhteisöiltä Muilta , ,36 Osakkeet ja osuudet , ,02 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot , ,73 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Muut aineelliset hyödykkeet , ,46 Osakeantisaamiset Omat osakkeet ja osuudet Muut varat Arvopapereiden myyntisaamiset , ,91 Muut , ,99 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , ,36 Laskennalliset verosaamiset 1 358,29 841,12 TASEEN LOPPUSUMMA , ,24

8 United Bankers Konserni VASTATTAVAA eur eur VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille , ,20 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaisopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat Muut velat Arvopapereiden ostovelat 3 331,00 Muut , ,15 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,98 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Verovaraukset Muut varaukset Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat , ,60 Konsernireservi OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Pääomalainat Vapaat rahastot Muuntoerot Käyvän arvon rahasto (arvostamisesta) ,53 40,72 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,45 Tilikauden voitto (tappio) , ,74 Vähemmistön osuus pääomasta , ,40 TASEEN LOPPUSUMMA , ,24

9 United Bankers Konserni TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,96 Muut Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Arvopapereiden takaisinostositoumukset Muut

10 United Bankers -konserni RAHOITUSLASKELMA (rahoituslaskelma on tehty konsernituloslaskelman ja -taseen perusteella) eur eur Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,80 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 8 347, ,62 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,63 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,79 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,84 Saadut korot liiketoiminnasta , ,68 Maksetut välittömät verot , ,99 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,62 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta , ,62 Investointien rahavirta Investoinnit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet , ,27 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, muutos 0,00 0,00 Saamistodistukset , ,07 Tytäryhtiömyynnit ,46 0,00 Sijoitukset tytäryhtiöihin 0,00 0,00 Pääomanpalautus osakkuusyhtiöstä 0,00 0,00 Osakkuusyhtiömyynti ,64 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,94 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot , ,06 Myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos , ,09 Muut oikaisut Saadut osingot investoinneista , ,00 Investointien rahavirta , ,25 Rahoituksen rahavirta Velkojen muutos , ,20 Tytäryhtiön voitonjako, muuntoerot ja muut muutokset Osakeanti , ,00 Maksetut osingot , ,43 Rahoituksen rahavirta , ,23 Rahavarojen muutos , ,64 Rahavarat tilikauden alussa , ,91 Rahavarat tilikauden lopussa , ,29 Rahavarojen muutos , ,38 UB Finance II fuusiossa siirtyneet rahavarat ,74 Rahavarojen muutos , ,64

11 United Bankers Konserni 1/10 Liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu luottolaitostoiminnasta annettua lakia, valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamaa asetusta sekä Finanssivalvonnan Määräyskokoelman Määräystä ja ohjetta 1/2013: Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus. Konserniyhtiöiden keskinäiset liiketapahtumat on eliminoitu ja keskinäiset osakkeenomistukset on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernitilinpäätös vuodelta 2013 laadittu Finanssivalvonnan Määräyksen ja ohjeen 1/2013 mukaan. Osakkeisiin ja osuuksiin on kirjattu kaupankäynti tarkoituksessa pidettävät osakkeet ja osuudet sekä myytävissä olevat osakkeet ja osuudet. Osakkeet ja osuudet arvostetaan markkinahintaan, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakkeiden ja osuuksien arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan ja myytävissä olevien osakkeiden ja osuuksien arvonmuutokset kirjataan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon. Eräpäivään asti pidettävät saamistodistukset on arvostettu hankintahintaan. Saamiset ja velat on arvostettu syntymishetken arvoon. Lainaksi otettuja arvopapereita ei kirjata liiketapahtumaksi. Mikäli lainatut osakkeet kuitenkin luovutetaan edelleen, kirjataan luovutushinta velaksi. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintahintaan josta on vähennetty suunnitelmanmukainen poisto. Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin todellisiin käyttöaikoihin ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet ATK-ohjelmat Toimitilaremontti 5 vuotta 4 vuotta Aineelliset hyödykkeet Konttorikoneet ja kalusteet Atk-laitteet Autot ja kuljetusvälineet 5 tai 8 vuotta 5 vuotta 7 vuotta Johdannaissopimukset kirjataan maksettuihin/saatuihin ennakoihin. Valuuttamääräiset erät on muunnettu euroiksi Euroopan keskuspankin tilinpäätöspäivän keskikursseja käyttäen. Arvonkorotuksia ei ole tehty. Korkotuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteisesti todellisen kertymän mukaisesti.

12 United Bankers Konserni 2/10 Liitetiedot Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt tytäryritykset UB Securities Oy, kotipaikka Helsinki Omistusosuus 100% UB Omaisuudenhoito Oy, kotipaikka Helsinki Omistusosuus 100% UB Rahastoyhtiö Oy, kotipaikka Helsinki Omistusosuus 100% UB Capital Oy, kotipaikka Helsinki Omistusosuus 63% Muut konsernitilinpäätöksen liitetiedot Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirtoihin perustuvia 6 002, ,57 Konserniyritysten käyvänarvon rahastoihin liittyvät ,67 925,03 Yhteensä , ,60 Kertyneistä poistoeroista omaan pääomaa merkitty osuus , ,10 Konsernitilinpäätöksen tase-eriä koskevia liitetietoja Saamiset luottolaitoksilta kaikki vaadittaessa maksettavia Saamiset kotimaisilta luottolaitoksilta , ,70 Saamiset ulkomaisilta luottolaitoksilta , ,45 Yhteensä , ,15

13 United Bankers Konserni 3/10 Liitetiedot Saamistodistukset Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä Eräpäivään asti pidettävät 0,00 0,00 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät , ,00 Myytäväksi tarkoitetut, muut saamistodistukset 0, ,00 0, , Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä Eräpäivään asti pidettävät 0,00 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät , ,36 Myytäväksi tarkoitetut, muut saamistodistukset 0, ,36 0, ,36 Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet 2013 Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä joista luottolaitoksissa Kaupankäyntitark. pidettävät 8 070, ,96 Myytävissä olevat , , ,96 Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 0,00 Yhteensä , , ,92 joista hankintamenoon ,10 Osakkeet ja osuudet 2012 Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä joista luottolaitoksissa Kaupankäyntitark. pidettävät 0,00 Myytävissä olevat , , ,02 Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 0,00 Yhteensä , , ,02 joista hankintamenoon ,71 Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet IT-kulut , ,40 Muut aineettomat hyödykkeet , , , ,73

14 United Bankers Konserni 4/10 Liitetiedot Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,46 Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana Muut aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet hankintameno tilikauden alussa , , , ,77 hankintamenojen lisäykset tilikaudella , , , ,53 hankintamenojen vähen. tilikaudella ,56-725,00-496,65 tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,20 kertyneet poistot tilikauden alussa , , , ,93 kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , ,46 Muut varat Arvopapereiden myyntisaamiset , ,91 Muut varat , ,99 Yhteensä , ,90 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Koroista johtuvat erät , ,70 Muut siirtosaamiset , ,66 Yhteensä , ,36 Muut velat Arvopapereiden ostovelat 3 331,00 0,00 Muut velat , ,15 Yhteensä , ,15

15 United Bankers Konserni 5/10 Liitetiedot Siirtovelat ja saadut ennakot Koroista johtuvat erät 0,00 0,00 Muut siirtovelat , ,48 Yhteensä , ,48 Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin ja samaan konserniin kuuluvilta Vuonna 2013 Kotimaan raha Ulkomaan raha Yhteensä Saamiset luottolaitoksilta , , ,42 Joista samaan konserniin kuuluvalta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00 Saamistodistukset ,00 0, ,00 Muu omaisuus ml. "käteiset varat" ,22 0, , , , ,64 0,00 Velat luottolaitoksille , ,27 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 0,00 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,00 Muut velat , , ,52 0, ,52 0,00 Vuonna 2012 Kotimaan raha Ulkomaan raha Yhteensä Joista samaan konserniin kuuluvalta Saamiset luottolaitoksilta , , ,15 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00 Saamistodistukset ,36 0, ,36 Muu omaisuus ml. "käteiset varat" , , , , , ,24 0,00 Velat luottolaitoksille , ,20 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 0,00 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,00 Muut velat , , ,93 0, ,93 0,00

16 United Bankers Konserni 6/10 Liitetiedot Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot Kaikki rahoitusvarat ja -velat on kirjanpidossa arvostettu käypään arvoon. Oman pääoman erät Käyvän arvon rahasto Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 40, ,67 Muutos tilikauden aikana , ,30 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ,91 124,63 Laskennallinen verovelka ,38-83,91 Käyvän arvon rahasto ,53 40,72 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kirjanpitoarvo tilikauden alussa , ,00 Osakeanti / pääomasijoitus , ,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,00 Edellisten tilikausien voitto Kirjanpitoarvo tilikauden alussa , ,27 Osingonjako , ,43 Poistoeron veromuutoksen vaikutus 363,61 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,45

17 United Bankers Konserni 7/10 Liitetiedot Konsernituloslaskelman eriä koskevat liitetiedot Korkotuottojen ja -kulujen erittely tase-erittäin Korkotuotot 2013 Joista samaan konserniin kuuluvalta 2012 Saamiset luottolaitoksilta , ,81 Joista samaan konserniin kuuluvalta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Saamistodistukset , ,62 Muut korkotuotot 42,89 50, ,69 0, ,68 0,00 Korkokulut 2013 Joista samaan konserniin kuuluvalta 2012 Velat luottolaitoksille 1 191, ,93 Joista samaan konserniin kuuluvalta Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,64 Muut korkokulut 1 737,19 220, ,39 0, ,84 0,00 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitelluista sijoituksista saadut osinkotuotot Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin rahoitusvaroihin luokitelluista sijoituksista saadut osinkotuotot , ,00 579, , , ,00 Palkkiotuotot ja -kulut Palkkiotuotot Omaisuudenhoidosta , ,63 Arvopaperinvälityksestä , ,90 Rahastoista , ,79 Maksuliikenteestä , ,94 Muusta toiminnasta , , , ,26

18 United Bankers Konserni 8/10 Liitetiedot Palkkiokulut Maksetuista toimitusmaksuista , ,23 Muista , , , ,87 Arvopaperikaupan nettotuotot Vuonna 2013 Myyntivoitot ja - tappiot Käyvän arvon muutokset Muut erät Yhteensä Saamistodistuksista , , ,48 Osakkeista ja osuuksista , , ,02 Johdannaissopimuksista -63,20-63,20 Yhteensä , , ,30 Valuuttatoiminnan nettotuotot , ,85 Tuloslaskelmaerä yhteensä , , ,45 Vuonna 2012 Myyntivoitot ja - tappiot Käyvän arvon muutokset Muut erät Yhteensä Saamistodistuksista , , ,74 Osakkeista ja osuuksista , , ,36 Johdannaissopimuksista -818,60-818,60 Yhteensä , , ,78 Valuuttatoiminnan nettotuotot , ,92 Tuloslaskelmaerä yhteensä , , ,70 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot Osakkeiden ja saamistodistusten luovutuksista sekä aikaisempien vuosien realisoimattomista arvonnousuista , ,06 Siirroista käyvän arvon rahastoon (-) /rahastosta (+) , ,30 Tuloslaskelman erä yhteensä , ,36 Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuotot , ,95

19 United Bankers Konserni 9/10 Liitetiedot Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,19 Kulut omassa käytössä olevista kiinteistöistä 0,00 0,00 Vakuusrahastomaksut 1 218, ,65 Muut kulut , ,68 Yhteensä , ,52 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot , ,64 Liiketoiminta-alueita ja maantieteellisiä markkina-alueita koskevat tiedot Konserni on päättänyt olla jaottelematta liiketoiminta-alueita vakavaraisuus raportoinnissaan ja tilinpäätöksessään. Konsernin ainoa toimipaikka sijaitsee Suomessa. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Annetut vakuudet Konserniyhtiöiden omista veloista annetut vakuudet Osakelainavakuudet 0,00 0,00 Konserniyhtiöiden muiden puolesta antamat vakuudet Pankkitakaus , ,96 Vastuusitoumukset Limiitti Käytössä Pankkilimiitit ,00 0,00 Eläkevastuut Henkilökunnan eläketurva on järjestetty lakisääteisen eläkevakuutusjärjestelmän mukaisesti.

20 United Bankers Konserni 10/10 Liitetiedot Leasing- ja vuokravastuut Ei-peruutettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Yhden vuoden kuluessa Vuokrasopimus Tallberg, irtisanomisaika 9 kk , ,00 Välityssaamiset ja -velat Toimittamattomat arvopaperikaupat Ostot välittäjiltä , ,18 Välitysvelka asiakkaille , ,83 Myynnit välittäjille , ,67 Välityssaamiset asiakkailta , ,98 Henkilöstöä ja johtoa koskevat liitetiedot. Vakinainen kokoaikainen henkilöstö Vakinainen osa-aikainen henkilöstö 7 3 Määräaikainen henkilöstö 1 0 Yhteensä Toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten palkkojen, eläkekulujen ja muiden henkilösivukulujen määrä Konserniin kuuluva yritys on antanut luottoja konserniyhtiöiden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle , ,64 0,00 0,00 Tilintarkastuspalkkiot Lakisääteiset , ,11 Muut palkkiot , ,85 Muut liitetiedot Hallussa olevien asiakasvarojen ja omaisuudenhoidossa olevien varojen määrä tilikauden lopussa Hallussa olevat asiakasvarat , ,22 Täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa olevat varat , ,70

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2012 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2012 T A S E K I R J A United Bankers Oy 31.12.2012 T A S E K I R J A 01.01.2012-31.12.2012 United Bankers Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers konserni Markkinakehitys Finanssimarkkinoiden

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot