Emoyhtiön tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Emoyhtiön tilinpäätös"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2012

2 Sisältö Konsernin tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 4 Konsernitase 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Konsernin rahavirtalaskelma 7 Laatimisperiaatteet 8 Konsernin liitetiedot 16 Emoyhtiön tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Rahoituslaskelma 35 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 36 Emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 36 Tilintarkastuskertomus 38

3 Konsernin tilinpäätös hallituksen toimintakertomus 2012 Konsernin synty, rakenne ja omistajat Vuonna 1995 voimaan tullut sähkömarkkinalaki avasi Suomen sähkömarkkinat kilpailulle. Ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall AB ( Vattenfall ) hankki lain voimaantulon jälkeen omistukseensa Lapuan Sähkön, Hämeen Sähkön, Revon Sähkön, Heinolan Energian, Keski-Suomen Valon ja Hämeenlinnan Energian. Näistä yhtiö muodosti Vattenfall Sähkönmyynnin, Vattenfall Verkon, Vattenfall Lämmön ja Vattenfall Sähköntuotannon. Vattenfall myi Suomen sähkönjakelu- ja lämpöliiketoiminnot toteutetulla osakekaupalla LNI Acquisition Oy:lle. Sen omisti kaupantekohetkellä konsortio, johon kuuluivat GS Global Infrastructure Partners II L.P., GS International Infrastructure Partners II L.P. (yhteensä 45 %), 3i Networks Finland LP (45 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (10 %). Ostetuista liiketoiminnoista syntyi nykyinen Elenia-konserni ( Elenia-konserni ), jonka muodostivat alkuun emoyhtiö Elenia Oy ( Elenia ), sähkönjakelupalveluita tarjoava Elenia Verkko Oy, lämmitysratkaisuja tarjoava Elenia Lämpö Oy ( Elenia Lämpö ) ja asiakaspalvelutoiminnoista vastaava Elenia Asiakaspalvelu Oy. Elenia hankki kokonaan omistukseensa aiemmin Lahti Energia Oy:n kanssa puoliksi omistamansa Asikkalan Voima Oy:n. Yhtiön uusi Elenia-nimi ja brändi julkaistiin LNI Lämpö Holding Oy sulautui Elenia Lämpö Oy:hyn , Elenia Asiakaspalvelu Oy sulautui Elenia Oy:hyn ja Elenia Verkko Oy ja Asikkalan Voima Oy sulautuivat Elenia Oy:hyn Elenia-konserniin ovat kuuluneet alkaen emoyhtiö Elenia Oy sekä sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Elenia Lämpö Oy. Yrityskauppa ja Elenian synty avasivat uudet näköalat sähköverkko- ja kaukolämpöyhtiöiden liiketoiminnalle. Samalla tämä on edellyttänyt itsenäisten konsernitoimintojen rakentamista. Elenian liiketoiminta Elenia-konserni koostuu sähköverkko- ja lämpöliiketoiminnasta. Sähköverkkoliiketoiminta Elenia on Fortumin jälkeen Suomen toiseksi suurin sähkönjakelupalveluiden tuottaja. Yhtiöllä oli vuoden 2012 lopussa noin kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sähköverkkoa Elenialla on reilut kilometriä, josta maakaapeloituna kaikkiaan neljännes. Vaikka Elenian toiminta-alueella on useita kaupunkeja, sen toimintaympäristö on pääosin haja-asutusalueella ja siksi erilainen kuin suurten kaupunkien alueella toimivien energiayhtiöiden. Elenialla on jokaista toimintaalueensa asukasta kohti noin 160 metriä sähköjohtoa, kun kaupunkiyhtiöillä sitä voi olla alle 20 metriä. Toiminnan perustana on Energiamarkkinaviraston antama sähköverkkolupa, jonka mukaisesti Elenia hallitsee ja ylläpitää sähköverkkoa. Yhtiö vastaa sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, rakentaa sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidensä kanssa sekä mittaa asiakkaidensa sähkönkulutuksen ja toimittaa energiatiedot sähkönmyyjille. Elenian keskeisenä tavoitteena on tarjota asiakkaille jatkuvasti kehittyviä ja yhteiskunnan toiminnalle tärkeitä sähköverkkopalveluita. Tärkeimpiä kehityskohteita ovat entistä parempi sähkönjakelun varmuus maakaapeloimalla sähköverkkoa sekä parempi asiakaspalvelu automatisoituja älypalveluita hyödyntäen. Yhtiö on säänkestävän sähköverkon ratkaisuissa alan edelläkävijä. Se on jo vuodesta 2009 lähtien rakentanut ainoastaan sääoloja kestävää maakaapeloitua sähköverkkoa. Vuonna 2012 Elenia investoi sähköverkkojen kehittämiseen noin 60 miljoonaa euroa. Elenia edustaa älykkään sähköverkon kehittäjänä alansa huippua sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yhtiön asiakkailla on käytössään älykkäät sähkömittarit, joista ensimmäiset asennettiin vuosikymmen sitten. Palveluratkaisuillaan Elenia edistää energiatehokkuutta. Asiakkaat voivat seurata sähkönkulutusta internet- ja mobiilipalvelussa, josta he saavat tietoa omasta sähkönkulutuksestaan tunti-, päivä- ja kuukausitasolla. Asiakkaiden laskutus perustuu kulutukseen, ei arvioon. Elenia keskittyy kehittämään seuraavan sukupolven Smart Grid 2.0 -ekosysteemiä, jossa sähköverkko taipuu tuleviin energiatehokkuuden, uusiutuvan hajautetun tuotannon ja sähköliikenteen vaatimuksiin. Sähkökatkoissa älykäs sähköverkko rajaa vikapaikkoja automaattisesti ja sähkönjakelu ohjautuu sähköverkon kunnossa oleviin osiin. Asiakkaita palvellaan sähkökatkoissa reaaliaikaisella tilannetiedolla tekstiviesteillä, sähköpostitse, webin karttapalveluna sekä puhelinpalveluna. Elenian strategiset tavoitteet ovat seuraavat: 1. Luoda asiakkaille ylivertaisia palvelukokemuksia 2. Saavuttaa taloudelliset tulokset 3. Kasvattaa liiketoimintaa Lämpöliiketoiminta Elenia Lämpö tuottaa kaukolämpöä sekä myy ja jakelee kaukolämpöä ja maakaasua. Vanajan voimalaitoksessa tuotetaan kaukolämmön lisäksi myös sähköä. Elenia Lämmöllä on asiakasta toiminta-alueellaan Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa. Kaukolämmöllä on vahva asema Suomen lämmitysmarkkinoilla, sillä markkinaosuus on lämmityksestä lähes 50 %. Kaukolämpöä on saatavilla pääasiassa taajamissa, ja kaukolämpöverkko voidaan ulottaa myös taajamien lähellä oleviin omakotialueisiin. Elenia Lämmössä on käytössä mittareiden automaattinen luenta, minkä ansiosta asiakkaille voidaan toimittaa tarkkoja lämpölaskuja ja kulutusraportteja kuukausittain. Elenia Lämpö on keskittynyt uusiutuviin polttoaineisiin, joiden osuus on yli 50 %. Uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmityksessä Suomessa on noin 20 %. Elenia Lämmön strategian ydinkohdat ovat seuraavat: Vakaa liiketoiminnan tuloksen kehitys Liiketoiminnan kasvattaminen aktiivisella myyntityöllä, uusilla palveluilla ja viestinnällä Tilinpäätös

4 Operatiivisen toiminnan tehokkuuden kehittäminen ja ylläpito Onnistunut polttoainehankinta Alhaiset toiminnan ympäristövaikutukset biopolttoaineen käytöllä ei ollut poikkeuksellisia tapahtumia. Lämpöliiketoiminnassa lämpötilakorjatun kaukolämmön määrä oli normaali, mutta varsinainen toimitusmäärä oli suurempi kuin vuonna Liiketoimintakatsaus Vuosi 2012 oli Elenian ensimmäinen toimintavuosi itsenäisenä sähkönjakeluja lämpöyhtiönä. Vuosi alkoi haasteellisesti, kun vuodenvaihteessa Suomea koettelivat vuosikymmenen pahimmat myrskyt laajoine sähkökatkoineen. Elenia hoiti vakavassa häiriötilanteessa asiakkaiden palvelun ja viankorjauksen varautumissuunnitelman mukaisesti. Ensimmäisen toimintavuoden aikana rakennettiin itsenäisen konsernin hallintoa ja toimintoja. Konserni saavutti uutta organisaatiota, asiakaspalvelua ja investointeja koskevat tavoitteet. Asiakaspalvelun kehittäminen oli keskeinen prioriteetti. Kehittämällä johtamismalleja ja toimintaprosesseja sekä luomalla uusia palvelumuotoja asiakaspalvelu parani merkittävästi, minkä myös asiakastyytyväisyysmittaukset vahvistivat. Sähköverkkoliiketoiminnassa merkittävä kehitysaskel oli sähköverkossa kulkevan sähköenergian tuntitehotasoisen hallinnan käyttöönotto. Tämän ansiosta Elenia pystyy ensimmäisenä verkkoyhtiönä Euroopassa erottamaan myytävän sähkön verkon tarvitsemasta häviösähköstä. Tämän ansioista yhtiö pystyy nyt hankkimaan sähköverkkoliiketoiminnassaan tarvitsemansa häviösähkön kilpailutettuna. Elenialla on jo pitkään ollut käytössä älykkäät sähkömittarit, jotka ilmoittavat mittarilukemat automaattisesti. Älykkään sähkönmittauksen ansiosta asiakkaat saavat tarkkaa tuntitasoista tietoa sähkönkulutuksestaan. Loppuvuonna 2012 Elenia tarjosi edelläkävijänä asiakkaiden käyttöön maksuttomana palveluna mobiilisovelluksen sähkönkulutuksen tuntitasoiseen seurantaan, sähkön saannin tarkistamiseen ja sähköverkkoa uhkaavien vikojen ilmoittamiseen. Tulevaisuudessa sovellus voi mahdollistaa myös kulutuksen ohjaamisen. Vuonna 2012 Elenia Lämpö hankki uusia asiakkaita, vaikka taloudellinen epävarmuus hillitsi rakentamista. Kokonaisuutena vuonna 2012 toimitettu lämpötilakorjattu kaukolämpömäärä oli normaali. Elenia Lämpö nosti kaukolämmön hintaa 5 8 % loppuvuodesta. Elenia Lämmön toiminta-alueella on meneillään suuria hankkeita, jotka tullaan liittämään kaukolämpöön. Henkilöstö Konsernin palveluksessa työskenteli noin 350 henkilöä vuonna Olennainen osa konsernin toimintaa oli tiivis yhteistyö paikallisten kumppaniyhtiöiden kanssa. Kumpanuudet mukaan lukien Elenian liiketoiminnassa on mukana noin henkilöä. Taloudellinen tulos Elenia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 299,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 53,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio -44,2 miljoonaa euroa. Tappio johtui nettorahoituskuluista, joita oli yhteensä 104,4 miljoonaa euroa. Investoinnit ja yrityskaupat Elokuussa Elenia Verkko Oy osti 50 % Asikkalan Voima Oy:stä. Elenia Lämpö Oy myi joulukuussa 44,68 % Saarijärven Kaukolämpö Oy:stä Saarijärven kaupungille. Liiketoimintayksiköt: keskeiset tunnusluvut ja lyhyt kuvaus toiminnan taloudellisesta kehittymisestä Sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 221,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 133,6 miljoonaa euroa. Lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 78,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 20,9 miljoonaa euroa. Sähköverkkoliiketoimintaan vaikutti alkuvuoden vakava myrsky, mutta muuten toimintavuoden 2012 aikana Hallinnointi Elenia Oy:n hallitus kokoontui kymmenen kertaa vuoden 2012 aikana. Tilikauden lopussa hallituksen jäseniä olivat Anna Dellis (puheenjohtaja), Antoine Clauzel, Dominique Le Gal, Katja Salovaara ja Anirudha Satchcroft. Tapani Liuhala valittiin yhtiön toimitusjohtajaksi. Hallituksen jäseniä ovat alkaen Timo Rajala (puheenjohtaja), Heidi Koskinen, Tapani Liuhala, Peter Lyneham, Scott Moseley, Aapo Nikunen, Anirudha Satchcroft ja Philip White. Osakkeet Yhtiöllä on 100 merkittäväksi laskettua osaketta, joista jokainen oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja antaa yhtäläiset oikeudet osinkoon. Negatiivinen oma pääoma ja rekisteri-ilmoituksen poistaminen Elenia Oy:n hallitus teki rekisteri-ilmoituksen osakepääoman menettämisestä Elenia Oy aikoo tehdä rekisteri-ilmoituksen rekisterimerkinnän poistamisesta niin pian kuin mahdollista tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. Rekisterimerkinnän poistaminen perustuu poistoeroon, joka käy ilmi Elenia Oy:n tileistä tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. Suomen osakeyhtiölain nojalla Elenia Oy:n omaisuudesta tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus (poistoero) otetaan huomioon oman pääoman lisäyksenä, kun lasketaan oman pääoman määrää osakepääoman menetyksen vuoksi. Negatiivinen oma pääoma johtuu pääomarakenteesta, sillä yhtiöllä on korollisia osakaslainoja 590,8 miljoonaa euroa. Osakaslainojen korot ja lyhennykset ovat suomalaisilta ja kansainvälisiltä pankeilta saadun 959,7 miljoonan euron lainan korkoja ja lyhennyksiä huonommalla etuoikeudella. Lisäksi osakaslainojen korkojen ja lyhennysten maksaminen edellyttää, että lainasopimuksessa määritellyt Elenia-konsernin rahoituksen tunnusluvut toteutuvat. Lisäksi vuonna 2012 liiketoiminnan kulut sisälsivät kertaluonteisia eriä 29,7 miljoonaa euroa, mikä ei vaikuta kannattavuuteen tulevina vuosina. Kaiken kaikkiaan negatiivinen oma pääoma ei vaikuta Elenia-konsernin kykyyn hoitaa liiketoimintaansa. Yritysvastuu Elenia panostaa työturvallisuuden kehittämiseen kaikissa toiminnoissaan. Tavoite on, että työntekijät hallitsevat turvallisuus- ja terveysriskien aktiivisen ennaltaehkäisyn työympäristössään. Ehdoton tavoite on nollatoleranssi tapaturmille. Yhtiössä toteutettiin kattava työturvallisuus- ja ympäristökatsaus vuonna Elenia Lämpö on kyennyt lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta polttoaineen käytössä, mikä on alentanut keskimääräistä hiilidioksidipäästöä tuotettua energiaa kohti. Vuonna 2012 ei tapahtunut ympäristövahinkoja ja Elenia Lämpö noudatti tuotannolle asetettuja ympäristölupavaatimuksia. HSE-järjestelmälle on tehty sekä ulkoisia että sisäisiä auditointeja ja tarkastuskäyntejä. Ympäristöasiat Kummallakin Elenia-konsernin yhtiöllä, Elenia Verkko Oy:llä ja Elenia Lämpö Oy:llä, on käytössä energiatehokkuusjärjestelmä, jota edellytetään toimialakohtaisen energiatehokkuussopimuksen allekirjoittaneilta yrityksiltä. Sähkönjakelutoiminnalla on sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä. Normaalissa sähkönjakelussa ympäristölupaa ei tarvita, mutta uusien siirtoja jakelulinjojen rakentaminen saattaa edellyttää ympäristölupaa ja ympäristövaikutuksen arviointia. 2 Elenia

5 Elenia Lämmön Suomen toiminnoilla on myös sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä lukuun ottamatta sen osakkuusyhtiötä Oriveden Aluelämpö Oy:tä. Energiantuotantolaitoksilta, joiden polttoaineteho ylittää 5 megawattia, on vaadittu kunnan tai ELY-keskuksen myöntämä ympäristölupa. Ympäristönsuojelulakiin tehtiin kuitenkin vuonna 2010 muutoksia, jotka muuttivat myös ympäristölupamenettelyä. Sittemmin ympäristölupia ovat myöntäneet kunnat (5 50 megawattia) ja aluehallintovirastot (yli 50 megawattia). Useimmissa tapauksissa ympäristölupa tarvitaan vain sähköä tai lämpöä tuottaville laitoksille, joissa käytetään kiinteitä polttoaineita ja joiden polttoaineteho on yli 20 megawattia, sekä kaasu- tai öljykäyttöisille tuotantolaitoksille, joiden polttoaineteho on vähintään 50 megawattia. Pienempien laitosten tulee ainoastaan rekisteröityä ympäristönsuojeluviranomaisen tietojärjestelmään. Kaikilla Elenia Lämmön toiminnassa olevilla tuotantolaitoksilla on vaadittavat ympäristöluvat. Tällä hetkellä 23 laitoksella on ympäristölupa ja kahdella ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti. Useimmat ympäristöluvat korvataan vähitellen rekisteröinnillä. Kukin ympäristölupa korvataan rekisteröinnillä luvan vanhentuessa mennessä. Riskit ja riskienhallinta Sähköverkkoliiketoimintaan tarvitaan Suomessa Energiamarkkinaviraston lupa, joten Elenialla on yksinoikeus hallita sähköverkkoa omalla maantieteellisellä alueellaan. Suurimmat operatiiviset riskit liittyvät sääoloihin, jotka vaikuttavat sähköverkkoon ja aiheuttavat katkoksia. Sähkökatkosten hallintaan kuuluvat varautumissuunnitelma suurhäiriöiden varalta, vikapalveluprosessin jatkuva kehitys, sähköverkko-automaatioon ja älykkääseen teknologiaan panostaminen sekä pitkän aikavälin investointisuunnitelma, jolla kehitetään säänkestävää maakaapeloitua sähköverkkoa. Lämpöliiketoiminnan operatiiviset riskit liittyvät polttoaineiden hintavaihteluihin, polttoaineiden hankintaan, sähkön hintaan ja päästöoikeuksiin. Polttoaineriskejä torjutaan pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla ja omilla varastoilla. Päästöoikeusriskejä taas hallitaan lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä omassa tuotannossa. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Elenia Verkko Oy ja Asikkalan Voima Oy ovat fuusioituneet Elenia Oy:hyn. Tulevaisuuden näkymät Yhteiskunta on entistä riippuvaisempi sähkön toimitusvarmuudesta ja laadusta. Asiakkaiden vaatimukset häiriöttömästä sähkönsaannista kiristyvät edelleen. Pääomavaltaisella toimialalla uudistukset vievät aikaa. Elenia ennakoi asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden kehittymistä pitkälle tulevaisuuteen ja tekee niiden mukaisia ratkaisuja. Vuoteen 2027 ulottuva investointisuunnitelma vie eteenpäin sähkönjakelun varmuuden turvaamista yhtiön maakaapeloidessa sähköverkkoaan. Säänkestävän sähköverkon rakentamisen lisäksi investoinnit kohdistuvat strategisten tavoitteiden mukaisesti kasvuun. Ensimmäinen laajentumisinvestointi oli yhtiön aiemmin 50-prosenttisesti omistaman Asikkalan Voiman toisen puolikkaan osto Lahti Energialta. Huolimatta taloudellisen epävarmuuden vaikutuksesta rakentamiseen uusia kaukolämpöverkkoon liittyviä asiakkaita on tulossa meneillään olevien rakennushankkeiden myötä. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttäjille on tulossa kasvavia kustannuksia, koska hiilidioksidin päästökaupassa toimijoiden saamien päästöoikeuksien määrää vähennetään. Kaukolämpö tulee olemaan kilpailukykyinen lämmitysmuoto sekä hinnaltaan että ympäristövaikutuksiltaan myös tulevaisuudessa. Hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. Tilinpäätös

6 Konsernin tuloslaskelma euroa Liitetieto Liikevaihto Muut liiketoiminnan tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhteista johtuvat kulut Poistot Muut liiketoiminnan kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Liikevoitto Rahoitustuotot 832 Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden tappio KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA euroa Tilikauden tappio Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset verovaikutus Myytävissä olevat rahoitusvarat verovaikutus Eläkevastuiden vakuutusmatemaattiset muutokset verovaikutus Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä Elenia

7 Konsernitase euroa Liitetieto Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Sijoitukset osakkuusyrityksiin Muut rahoitusvarat Muut korolliset saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 3 3 Sijoitettu vapaa pääoma Suojausrahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Rahoitusleasingvelat Eläkevelvoitteet Johdannaiset Varaukset Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Rahoitusleasingvelat Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Tilinpäätös

8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Suojausrahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osakeanti Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Rahavirran suojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Eläkevastuiden muutos Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Lisäys Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma Elenia

9 Rahavirtalaskelma euroa Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tappio Oikaisut Poistot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Korottoman vieraan pääoman muutos Myynti- ja muiden saamisten muutos Saadut korot Maksetut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta Investoinnit käyttöomaisuuteen Sijoitusten myyntituotot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut Lainojen nostot Lainojen nostokustannukset Lainojen takaisinmaksu Rahoitusleasingvelkojen maksut Lyhytaikaisten saamisten muutos Rahoituksen nettorahavirta Rahavirtojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilkauden lopussa Rahavirtojen muutos Rahavaroihin luetaan likvidit varat konserniyhtiöiden pankkitileillä. Tilinpäätös

10 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 2. Liiketoiminnan kuvaus Elenia Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki (os. Televisiokatu 4). Elenia Oy:n emoyhtiö on Lakeside Network Investments Holding B.V, jonka kotipaikka on Hollanti (os. Telestone 8, Teleport, Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam). Lakeside Network Investments Holding B.V:n emoyhtiö on Lakeside Network Investments S.à.r.l, jonka kotipaikka on Luxemburg. Konsernitilinpäätös yhdistellään Lakeside Network Investments S.à.r.l:n konsernitilinpäätökseen ja se on saatavilla osoitteesta 2, rue du Fossé L Luxemburg. Elenia tuottaa sähkönjakelu- ja lämmitysratkaisuja sekä asiakaspalvelutoimintoja. Elenia konserni on muodostunut tehdyllä osakekaupalla, jossa Vattenfall myi Suomen sähkönjakelu- ja lämpöliiketoiminnat. Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös. Tilinpäätöstä voidaan yhtiökokouksessa myös muuttaa. 2.1 Laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niitä koskevien tulkintojen (IFRIC) mukaan. Tilinpäätös täyttää Suomen kirjanpitolain säännökset ja muut Suomessa voimassa olevat tilinpäätöksen laadintaa koskevat säännökset ja määräykset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja sekä kassavirran suojaukseen käytettäviä johdannaisia. Konsernin kaikkien yhtiöiden toiminta- ja raportointivaluutta on euro ja konsernitilinpäätös on esitetty tuhansina euroina. Esitystavasta johtuen taulukoiden yhteissummissa saattaa olla pyöristyksistä johtuvia eroja. 2.2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat asiat Koska konserni on muodostunut ja liiketoiminta on tullut konserniin tapahtuneella yrityskaupalla, ovat vertailuluvut vuodelta 2011 käytettävissä vain osassa liitetietoja. Vertailulukuina esitetään ainoastaan emoyhtiön luvut, jotka sisältävät pääosin rahoitustransaktioita. Emoyhtiö perustettiin , ja sen edellinen tilikausi oli Uudet standardit sekä muutokset ja tulkinnat käytössä oleviin standardeihin Uudet standardit otetaan käyttöön konsernissa silloin, kun ne tulevat pakollisiksi lukuun ottamatta uudistettua IAS 19 työsuhde-etuudet standardia, jota on sovellettu jo tilikaudella Konsernin IFRS-tilinpäätös laaditaan ensimmäisen kerran päättyneeltä kaudelta, joten uusia standardeja on sovellettu siirtymähetkestä lähtien eikä uusilla standardeilla ja muutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 2.4 Yhdistely konsernitilinpäätökseen Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Elenia Oy:n ja tytäryrityksinä kaikki ne yritykset, joissa Elenia Oy:llä on välittömästi tai välillisesti yli 50 %:n osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin oikeus määrätä yhteisön tai liiketoiminnan talouden ja toiminnan periaatteista. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty osakkuusyrityksinä ne yritykset, joissa konsernin osuus äänimääristä on % tai joissa konsernilla muutoin on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Tytäryritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen. Hankintamenoksi muodostuu hankintahetken käypiin arvoihin arvostettujen vastikkeeksi annettujen varojen ja syntyneiden tai vastuulle otettujen velkojen yhteissumma. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin. Liikearvoksi kirjataan se hankintamenon osuus, joka ylittää konsernin osuuden hankittujen nettovarojen käyvästä arvosta. Tytäryritykset yhdistellään täysimääräisesti konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lähtien, jolloin määräysvalta siirtyy konsernille. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Tytäryritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu konsernin laadintaperiaatteiden mukaisiksi, jotta voidaan varmistua niiden yhdenmukaisuudesta konsernin noudattamien laadintaperiaatteiden kanssa. Tytäryrityksissä ei ole määräysvallattomia omistajia. Osakkuusyritykseen tehty sijoitus arvostetaan hankintahetken hankintamenoon. Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin osuus osakkuusyrityksen hankinnan jälkeisistä voitoista tai tappioista verojen jälkeen kirjataan tuloslaskelmaan. Sijoituksen kirjanpitoarvoa oikaistaan hankinnan jälkeisillä oman pääoman muutoksilla. Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. Liikearvosta ei tehdä poistoja eikä sitä testata erikseen arvonalentumisen varalta. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappiota yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen. Yhdistelyn jälkeen konserni arvioi sisältyykö osakkuusyhtiöön arvonalentumistarvetta. Mikäli on viitettä siitä, että sijoituksen arvo on alentunut, konserni laskee arvonalentumistappion ja kirjaa käyttöarvon ja kirjanpitoarvon välisen eron tappioksi tuloslaskelmaan. Konsernin ja osakkuusyritysten väliset realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa konsernin omistusosuutta vastaavalla osuudella. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista on esitetty omana eränään liikevoiton jälkeen. Osakkuusyhtiöiden tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu, jotta voidaan varmistua niiden yhdenmukaisuudesta konsernin noudattamien laadintaperiaatteiden kanssa. 2.5 Laskentaperiaatteet Kurssierot Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Mahdolliset kurssierot sisältyvät rahoituksen tuottoihin ja kuluihin tai liiketoiminnan muihin kuluihin erän luonteen mukaisesti. 8 Elenia

11 2.5.2 Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi sinä vuonna, jonka aikana ne ovat syntyneet. Tutkimus- ja kehittämismenoja sisältyy konsernituloslaskelmassa henkilöstö- ja liiketoiminnan muihin kuluihin. Menot ovat luonteeltaan tutkimusta, joten ne eivät täytä aktivointikriteerejä Julkiset avustukset Aineellisen käyttöomaisuuden hankintaan liittyvät julkiset avustukset kirjataan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi silloin, kun avustuspäätös on saatu. Avustukset tuloutuvat tällöin pienempien poistojen muodossa hyödykkeen taloudellisena pitoaikana. Muut julkiset avustukset kirjataan tuloslaskelman muihin tuottoihin niille tilikausille, joilla avustuksia vastaavat kulut ovat syntyneet ja avustuspäätös on saatu Myyntituottojen määrittäminen Sähkön ja lämmön myyntituotot kirjataan tuloslaskelmaan toimituksen perusteella. Asiakaspalvelutoiminnan myyntituotot kirjataan sille kaudelle jona palvelut on tuotettu. Maksut, jotka asiakas maksaa liittyessään sähkö- tai lämpöverkkoon kirjataan tuotoksi tuloslaskelmaan. Ne sähköverkon liittymismaksut, jotka asiakas on suorittanut ennen vuotta 2008, on maksettava takaisin asiakkaille purkukuluilla vähennettynä, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua sähköliittymästä kokonaan. Myös kaukolämpöverkon liittymismaksuihin sisältyy palautusvelvollisuus, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua lämpöliittymästä kokonaan. Tulevaisuuden palautuksia varten on tehty pakollinen varaus Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy tavanomaisia liiketoiminnan ulkopuolisia tuottoja, kuten vakuutuskorvauksia ja vuokratuottoja. Vuokratuotot kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin vuokra-ajan kuluessa Päästöoikeudet Ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin hyödykkeisiin hankintahintaansa lisättynä kaupankäyntikuluilla. Vastikkeetta saatuja päästöoikeuksia, joita ei ole käytetty, ei kirjata taseeseen. Mikäli palautettavien päästöoikeuksien määrä ylittää vastikkeetta saatujen päästöoikeuksien määrän, kirjataan varaus päästöoikeuksien markkina-arvolla tilinpäätöshetkellä. Varauksesta johtuva kulu kirjataan tuloslaskelmaan materiaalit ja palvelut ryhmän kuluihin. Päästöoikeuksien myyntituotot sisältyvät muihin tuottoihin Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet koostuvat pääasiassa sähkön- ja lämmönjakeluverkoista sekä koneista, laitteista ja rakennuksista. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on merkitty konsernitaseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla kertyneillä arvonalentumistappioilla. Alkuperäinen hankintameno sisältää menot, jotka johtuvat välittömästi kyseisen hyödykkeen hankinnasta. Myöhemmin syntyvät menot on soveltuvin osin kirjattu taseeseen erillisenä omaisuuseränä vain silloin, kun on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja että hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Kun käyttöomaisuushyödykkeestä ei ole enää odotettavissa tuottovirtoja, hyödyke romutetaan ja jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan kuluksi liiketoiminnan muihin kuluihin. Uuden tytäryrityksen hankinnan yhteydessä hankitut omaisuuserät merkitään taseeseen niiden hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Kaikki muut korjaus- ja ylläpitokulut kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin sinä tilikautena, jonka aikana ne ovat syntyneet. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja, koska niiden taloudellista vaikutusaikaa ei voida määrittää. Poistot muista omaisuuseristä lasketaan tasapoistoina kirjaamalla hankintamenot kuluksi arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa seuraavasti: Rakennukset ja rakennelmat vuotta Sähkön siirtoverkko vuotta Sähkön jakeluverkko vuotta Kaukolämpö- ja maakaasuverkko 30 vuotta Koneet ja kalustot 3 30 vuotta Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden jäännösarvot ja taloudelliset vaikutusajat arvioidaan ja oikaistaan tarvittaessa jokaisena tilinpäätöspäivänä. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on sen arvioitua kerrytettävissä olevaa rahamäärää suurempi, kyseisen omaisuuserän kirjanpitoarvoa alennetaan välittömästi siten, että se vastaa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot määritetään myyntihinnan ja kirjanpitoarvon erotuksena ja myyntivoitot ja -tappiot sisällytetään tuloslaskelman liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin Vieraan pääoman menot Vieraan pääoman menot, jotka aiheutuvat suoraan sellaisen omaisuuserän hankinnasta tai rakentamisesta, jonka käyttötarkoitukseen valmistumiseen tai myyntiin kuluu välttämättä huomattavan pitkä aika, aktivoidaan osana omaisuuserän kustannuksia. Kaikki muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Vieraan pääoman menot koostuvat koroista ja muista yhtiölle pääoman lainaamisen yhteydessä koituvista kuluista. Nykyisellään Elenia ei ole aktivoinut vieraan pääoman menoja, sillä ehdot täyttäviä omaisuuseriä ei ole ollut Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet, paitsi liikearvo ja maksetut liittymismaksut, arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla kertyneillä arvonalentumistappioilla. Aineettomat oikeudet poistetaan tasapoistoina arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa IT-ohjelmat Hankittujen ohjelmien lisenssit aktivoidaan hankinnasta ja käyttöönotosta johtuvien menojen määräisinä. Näistä menoista tehdään poistot niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa (3 5 vuotta). IT-ohjelmien kehittämiseen tai ylläpitoon liittyvät kustannukset kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet Johtoaluekorvaukset Maanomistajille maksettavat kertakorvaukset haitasta ja vahingosta, jotka verkkoyhtiön johdot ja laitteet aiheuttavat, aktivoidaan. Ne korvaukset, jotka maksetaan vuotuisina korvauksina, kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin Sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet kirjataan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Niiden taloudellinen Tilinpäätös

12 vaikutusaika on rajallinen, joten ne merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla. Asiakassuhteista kirjataan tasapoistot niiden odotettavissa olevana taloudellisena vaikutusaikana Liikearvo Liikearvo on se määrä, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankitun tytäryhtiön tai osakkuusyrityksen nettovarojen käyvästä arvosta hankintahetkellä. Tytäryhtiöiden hankinnoista syntynyt liikearvo sisältyy aineettomiin hyödykkeisiin. Erikseen taseeseen merkityt liikearvot testataan vuosittain arvonalentumisen varalta ja ne on merkitty taseeseen hankintamenoon kertyneillä arvonalentumistappioilla vähennettynä. Liikearvosta kirjattuja arvonalentumistappioita ei peruuteta. dykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen. Rahoituksen korko kirjataan tuloslaskelmaan siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin tilikaudella samansuuruinen korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksella hankituista hyödykkeistä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokravelvoitteet sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin erääntymisensä mukaan. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muun vuokrasopimuksen mukaan määräytyvät vuokrat kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi vuokra-ajan kuluessa liiketoiminnan muihin kuluihin Aineettomien hyödykkeiden poistoajat IT-ohjelmat ja lisenssit 3 vuotta Asiakassuhteet 20 vuotta Johtoaluekorvaukset vuotta Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen Omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan tilinpäätöshetkellä mahdollisien arvonalentumisien havaitsemiseksi. Arvioitaessa tarvetta arvonalentumiselle tarkastellaan viittaavatko tapahtumat tai olosuhteiden muutokset siihen, että kirjanpitoa vastaava rahamäärä ei ehkä ole kerrytettävissä. Arvonalentumistappio kirjataan, jos omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön tasearvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden, paitsi liikearvojen, arvonalentumistappio peruutetaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa. Liikearvon arvonalentuminen testataan vuosittain vallinneen tilanteen mukaisesti sekä silloin, kun tilanteesta voidaan päätellä, että kirjanpitoarvo on saattanut alentua. Arvo määritetään diskonttaamalla rahavirtaa tuottavan yksikön arvioidut nettorahavirrat nykyarvoon. Laskelmien taloudelliset ennusteet perustuvat konsernin johdon hyväksymiin suunnitelmiin Myyntisaamiset Myyntisaamiset on kirjattu taseeseen niiden käypään arvoon. Myyntisaamisista kirjataan arvonalentuminen, kun on näyttöä siitä, että konserni ei pysty saamaan myyntisaamisiaan alkuperäisten sopimusten mukaisesti. Tällaisiksi arvonalentumisiin johtaviksi näytöiksi voidaan lukea velallisen vakavat taloudelliset ongelmat, todennäköisyys, että velallinen ajautuu konkurssiin tai muihin taloudellisiin järjestelyihin sekä maksujen eräpäivien laiminlyönti. Arvonalentumisen määrä on taseeseen alun perin kirjatun myyntisaamisen ja arvioitujen kassavirtojen erotus. Myyntisaamisiin sisältyy myös arvioon perustuvia laskutettuja myyntituottoja Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset pitävät sisällään nostettavissa olevia pankkitalletuksia Vuokrasopimukset Konserni vuokralle ottajana Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle olennaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing- sopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuus merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyö Konserni vuokralle antajana Vuokrasopimukset, joissa konserni on vuokralle antajana, ovat kaikki muita vuokrasopimuksia ja hyödykkeet sisältyvät konsernin aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. Muun vuokrasopimuksen perusteella määräytyvät vuokrat kirjataan tuottoerinä vuokra-ajan kuluessa liiketoiminnan muihin tuottoihin Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus koostuu pääosin tuotantoprosessissa käytettävistä polttoaineista ja varaosista. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritellään käyttämällä FIFO (first in, first out) -menetelmää. Nettorealisointiarvoksi on arvioitu normaalin toiminnan mukainen myyntihinta vähennettynä muuttuvilla myynti kuluilla ja muilla tuotantokuluilla Varaukset Varaukset kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite tai maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti Liittymismaksujen palautukset Ne sähköverkon liittymismaksut, jotka asiakas on suorittanut ennen vuotta 2008, on maksettava takaisin asiakkaille purkukuluilla vähennettynä, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua sähköliittymästä kokonaan. Myös kaukolämpöverkon liittymismaksuihin sisältyy palautusvelvollisuus, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua lämpöliittymästä kokonaan. Varaus sähkö- ja lämpöliittymismaksujen palautuksille on laskettu diskonttaamalla arvioidut tulevaisuuden vuotuiset liittymismaksujen palautukset nykyarvoon Tuloverot Tilikaudella maksettavat tuloverot perustuvat tilikauden verotettavaan tulokseen. Verotettava tulos eroaa konsernitilinpäätöksessä raportoidusta tuloksesta johtuen tuottojen ja kulujen kirjanpitokäsittelyn ja verokäsittelyn eriaikaisuudesta tai siitä, että tietyt erät eivät ole lainkaan verotettavia tai verotuksessa vähennyskelpoisia. Verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisen veron muutoksesta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät laajaan tuloslaskelmaan tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin myös verovaikutus kirjataan vastaaviin eriin. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta voimassa olevan verokannan perusteella. Vero oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista veroa ei kuitenkaan kirjata, jos se syntyy, kun omaisuuserä tai velka alun perin merkitään kirjanpitoon ja kysei- 10 Elenia

13 nen liiketoimi ei ole liiketoimintojen yhdistäminen, ja joka ei vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon (tai verotukselliseen tappioon) liiketapahtuman toteutumisajankohtana. Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin perustuvista oikaisuista, tilikauden tappioista sekä verotuksen ja kirjanpidon poistojen ja rahoituserien eriaikaisuudesta johtuen. Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että se voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Laskennallinen vero määritetään käyttämällä niitä verokantoja, joista on säädetty tai joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä. Laskennallinen verosaaminen ja velka netotetaan, jos yhtiöllä on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata saamiset ja velat toisiaan vastaan ja se aikoo realisoida omaisuuserän ja suorittaa velan samanaikaisesti Eläkevelvoitteet Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja eläkkeistä eikä sillä ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen. Tähän ryhmään kuuluu TyEL-vakuutus. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan henkilöstökuluihin sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. Etuuspohjaisissa järjestelyissä eläkekulut arvioidaan käyttämällä ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää. Eläkkeiden suorittamisesta johtuvat kulut kirjataan tuloslaskelmaan tavoitteena jakaa työsuoritukseen perustuva meno työntekijöiden palvelusajalle. Etuuspohjaiseen järjestelyyn liittyvä velvoite lasketaan vuosittain tilinpäätöspäivänä ja arvostetaan arvioitujen vastaisten kassavirtojen nykyarvoon. Etuuspohjaiset eläkkeet hoidetaan vakuutusyhtiöissä Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen laskelmiin on sovellettu uutta IAS 19 standardia, jolloin kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin ja taseeseen merkitään työsuhdeetuuksista syntynyt täysimääräinen nettovelka tai -saaminen. Varojen odotettu tuotto lasketaan käyttämällä samaa diskonttauskorkoa kuin velvoitteen nykyarvoa laskettaessa. Tulosvaikutteisesti kirjataan kauden työsuoritukseen perustuva meno, mahdollinen aiempaan työsuoritukseen perustuva meno sekä etuuspohjaisen nettovelan nettokorko. Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät kirjataan laajan tuloksen eriin Rahoitusinstrumentit alkuperäinen kirjaaminen ja myöhempi arvostus Lyhyt- ja pitkäaikaisten varojen ja velkojen luokittelu Omaisuuserä tai velka luokitellaan lyhytaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi silloin, kun sen odotetaan realisoituvan 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä tai silloin, kun se on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi varaksi tai velaksi. Likvidit varat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi. Kaikki muut varat ja velat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi Rahoitusvarat Alkuperäinen kirjaaminen ja arvostus IAS 39 standardin mukaiset rahoitusvarat luokitellaan tilanteen mukaan joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuiksi rahoitusvaroiksi, lainoiksi ja saataviksi, myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi tai tehokkaassa suojauksessa suojausinstrumentteina toimiviksi johdannaissopimuksiksi. Konserni päättää rahoitusvarojensa luokittelusta alkuperäisen kirjauksen yhteydessä. Kaikki rahoitusvarat kirjataan alun perin käyvän arvon ja transaktiokulujen yhteenlaskettuun arvoon, paitsi silloin kun rahoitusvarat kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekohetken mukaisina. Myöhempi arvostaminen Rahoitusvarojen myöhempi arvostaminen määräytyy niiden luokittelun mukaisesti seuraavalla tavalla: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan tähän ryhmään, jos se on hankittu pääasiallisena tarkoituksena myydä se lyhyen ajan kuluessa. Johdannaissopimukset on ryhmitelty kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi, ellei niitä ole määritetty tehokkaiksi suojausinstrumenteiksi. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat kirjataan taseeseen käypään arvoon, ja käyvän arvon nettomuutokset esitetään tuloslaskelmassa rahoituskuluina (negatiiviset käyvän arvon nettomuutokset) tai rahoitustuottoina (positiiviset käyvän arvon nettomuutokset) Lainat ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita ei noteerata aktiivisilla markkinoilla. Lainoihin ja saamisiin sisältyvät myös myyntisaamiset ja muut saamiset. Lainat kirjataan taseeseen jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää vähennettynä arvonalentumisilla. Arvonalentumisesta aiheutuneet tappiot kirjataan tuloslaskelmaan lainojen rahoituskuluihin ja myyntikustannuksiin tai muihin saamisten liikekustannuksiin Myytävissä olevat sijoitukset Myytävissä olevat sijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia sijoituksia. Myytävissä oleviin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin luokitellaan ne, joita ei luokitella kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuiksi. Alkuperäisen arvostuksen jälkeen myytävissä olevat sijoitukset arvostetaan käypään arvoon ja realisoitumattomat voitot tai tappiot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin myytävissä olevien varojen rahastoon, kunnes sijoitus kirjataan pois taseesta, jolloin kumulatiivinen tulos kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin, tai kunnes sijoitus katsotaan arvoltaan alentuneeksi, jolloin kumulatiivinen tappio luokitellaan uudelleen myytävissä olevien varojen rahastosta tuloslaskelman rahoituskuluihin. Myytävissä olevien sijoitusten omistuksen aikana ansaittu korko ilmoitetaan korkotuloina efektiivisen koron menetelmällä Rahoitusvarojen kirjaaminen pois taseesta Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet niiden kassavirtoihin lakkaavat olemasta voimassa tai ne on siirretty ja konserni on siirtänyt olennaisilta osin omistamiseen liittyvät riskit ja edut. Tilinpäätös

14 Rahoitusvarojen arvonalentuminen Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä, onko objektiivista näyttöä siitä, että rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai niiden ryhmän arvo on alentunut. Rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai niiden ryhmän arvon katsotaan alentuneen, jos on objektiivista näyttöä siitä, että arvo on alentunut omaisuuserän alkuperäisen kirjaamisen jälkeen yhden tai useamman tapahtuman seurauksena ( tappiota aiheuttava tapahtuma ) ja että tappiota aiheuttavalla tapahtumalla on ollut vaikutusta arvioituun kyseisistä rahoitusvaroista tulevaan rahavirtaan, joka voidaan arvioida luotettavasti. Näyttöä arvonalentumisesta on, että velallisilla tai velallisryhmällä on merkittäviä taloudellisia vaikeuksia tai laiminlyöntejä koron tai pääoman maksuissa tai että velallisen konkurssi tai muu taloudellinen uudelleenjärjestely tulee todennäköiseksi tai että havaittavissa olevat tosiseikat, kuten erääntyneet saamiset tai laiminlyönteihin johtavissa taloudellisissa suhdanteissa tapahtuneet muutokset, osoittavat arvioitujen tulevien rahavirtojen määrän mitattavasti vähentyneen Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvarat Jos on objektiivista näyttöä siitä, että jaksotettuun hankintamenoon kirjattujen rahoitusvarojen arvo on alentunut, tappion suuruus määritetään omaisuus erän kirjanpitoarvon ja nykyisen rahavirtaennusteen erotuksena (ottamatta huomioon tulevaisuudessa odotettavia, vielä toteutumattomia luottotappioita). Rahavirtaennusteen nykyinen arvo diskontataan kyseisten rahoitusvarojen alkuperäisellä efektiivisellä korolla. Jos laina on vaihtuvakorkoinen, arvonalentumistappioiden määrittämisessä diskonttauskorkona käytetään nykyistä efektiivistä korkokantaa. Omaisuuserän kirjanpitoarvoa alennetaan ja tappio kirjataan liiketulokseen. Alentuneesta kirjanpitoarvosta kertyy edelleen korkotuloja, jotka kertyvät arvonalentumistappion määrittämisessä käytetyn tulevien rahavirtojen diskonttauskoron mukaisesti. Korkotuotot kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin. Lainat kirjataan tappioiksi, kun ei ole realistisia näkymiä tilanteen korjautumisesta ja vakuus on realisoitu tai siirretty konsernille. Jos arvonalentumistappion arvioitu määrä kasvaa tai vähenee jollakin myöhemmällä kaudella sellaisen tapahtuman seurauksena, joka on tapahtunut arvonalentumisen kirjaamisen jälkeen, aiemmin kirjattua arvonalentumistappiota lisätään tai vähennetään. Jos tappioksi kirjattu määrä myöhemmin palautuu, se hyvitetään tuloslaskelman rahoituskuluihin Myytävissä olevat rahoitusvarat Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä myytävissä olevien rahoitusvarojen osalta, onko objektiivista näyttöä siitä, että sijoituksen tai sijoitusryhmän arvo on alentunut. Myytävissä oleviksi luokiteltujen oman pääoman -ehtoisten sijoitusten osalta objektiivinen näyttö edellyttää, että sijoituksen käypä arvo on laskenut merkittävästi tai pitkäaikaisesti alle hankintakustannusten. Merkittävyyttä arvioidaan suhteessa sijoituksen alkuperäisiin hankintakustannuksiin ja pitkäaikaisuutta suhteessa ajanjaksoon, jonka käypä arvo on ollut alle alkuperäisten hankintakustannusten. Kun arvonalentumisesta on näyttöä, kumulatiivinen tappio joka määritetään hankintakustannuksen ja nykyisen käyvän arvon erotuksena, josta on vähennetty aiemmissa tuloslaskelmissa kyseiseen sijoitukseen kirjatut arvonalentumistappiot poistetaan muista laajan tuloksen eristä ja kirjataan tuloslaskelmaan. Oman pääoman -ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappioita ei peruuteta tulosvaikutteisesti, vaan niiden arvonalentumisen kirjaamisen jälkeen tapahtunut käyvän arvon nousu kirjataan suoraan muihin laajan tuloksen eriin. veloiksi tai tehokkaassa suojauksessa suojausinstrumentteina toimiviksi johdannaissopimuksiksi. Konserni päättää rahoitusvelkojensa luokittelusta alkuperäisen kirjauksen yhteydessä. Kaikki rahoitusvelat kirjataan alun perin käypään arvoon ja, jos kyseessä on laina tai velka, suoraan niihin liittyvillä transaktiokustannuksilla oikaistuna. Konsernin rahoitusvelkoihin sisältyy osto- ja muita velkoja ja lainoja sekä johdannaissopimuksia. Myöhempi arvostaminen Rahoitusvelkojen arvostaminen määräytyy niiden luokittelun mukaisesti seuraavalla tavalla: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvelat sisältävät kaupankäyntitarkoituksessa pidettyjä rahoitusvelkoja. Rahoitusvelat luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidetyiksi, jos ne on hankittu tarkoituksena myydä ne lyhyellä aikavälillä. Tähän luokkaan sisältyvät sellaiset konsernin tekemät johdannaissopimukset, joita ei ole määritetty suojausinstrumenteiksi IAS 39 standardin mukaisissa suojaussuhteissa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyistä veloista syntyneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan Lainat ja velat Alkuperäisen kirjauksen jälkeen korolliset lainat ja velat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Kun velvoitteet kirjataan pois taseesta, tuotot ja tappiot kirjataan liiketulokseen efektiivisen koron menetelmällä. Jaksotettu meno lasketaan ottaen huomioon kaikki hankintaan liittyvät alennukset tai lisähinnat ja palkkiot tai kulut, jotka ovat olennainen osa efektiivistä korkoa. Efektiivisen koron menetelmällä laskettu jaksotus sisällytetään tuloslaskelman rahoituskuluihin Taseesta pois kirjaaminen Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun velvoite on hoidettu tai peruutettu tai kun se vanhenee. Kun olemassa oleva rahoitusvelka korvataan toisella saman lainanantajan rahoitusvelalla, jonka ehdot ovat olennaisesti erilaiset, tai kun olemassa olevan velvoitteen ehtoja olennaisesti muutetaan, tällaista vaihtoa tai muutosta käsitellään alkuperäisen velvoitteen taseesta poiskirjaamisena ja uuden velvoitteen kirjaamisena. Näiden kirjanpitoarvojen välinen ero kirjataan tuloslaskelmaan Rahoitusvälineiden käypä arvo Toimivilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden käypä arvo tilinpäätöshetkellä määräytyy noteerattujen markkinahintojen tai välittäjältä saatavien hintanoteerausten perusteella, eikä niistä vähennetä transaktiokuluja. Jos rahoitusvälineillä ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritetään asianmukaisella arvostusmenetelmällä, joka voi olla viimeaikaisiin toisistaan riippumattomien osapuolten välisiin liiketoimiin perustuva vertailu olennaisilta osiltaan samanlaisen välineen nykyiseen käypään arvoon perustuva viitearvo diskontattujen rahavirtojen analysointi tai muu arvostusmenetelmä Rahoitusvelat IAS 39 standardin mukaiset rahoitusvelat luokitellaan tilanteen mukaan joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuiksi rahoitusveloiksi, lainoiksi ja 12 Elenia

15 Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta Alkuperäinen kirjaaminen ja myöhempi arvostus Konserni käyttää riskeiltä suojautumiseen johdannaissopimuksia, kuten valuuttatermiinisopimuksia (valuuttariski), koronvaihtosopimuksia (korkoriski) sekä termiinisopimuksia, joiden kohde-etuutena on hyödyke (raakaainehankintoihin liittyvät riskit). Tällaiset johdannaissopimukset on alun perin kirjattu sopimuksentekohetken käypään arvoon ja ne arvostetaan myöhemmin käypään arvoon. Johdannaiset kirjataan rahoitusvaroina, kun käypä arvo on positiivinen, ja rahoitusvelkoina, kun käypä arvo on negatiivinen. Suojauslaskennassa suojaukset luokitellaan rahavirran suojaukseksi, kun suojaudutaan rahavirran vaihtelulta, joka johtuu taseeseen merkittyyn omaisuuserään tai velkaan tai erittäin todennäköiseen ennakoituun liiketoimeen liittyvästä tietystä riskistä tai kirjaamattomaan kiinteäehtoiseen sitoumukseen liittyvästä valuuttariskistä. Tällä hetkellä Elenia käyttää ainoastaan rahavirran suojausta korkoriskiltä suojautumiseen. Konsernilla on suojausta aloitettaessa asianmukaisesti laaditut määritykset ja kuvaukset suojaussuhteista sekä riskienhallinnan tavoitteista ja suojaukseen ryhtymisen strategiasta. Kyseisessä dokumentaatiossa on yksilöity suojausinstrumentti, suojauskohde tai suojattava liiketoimi, suojattavan riskin luonne ja miten yhtiö arvioi, kuinka tehokkaasti suojausinstrumentti kumoaa suojattavasta riskistä johtuvia muutoksia suojauskohteen käyvässä arvossa tai rahavirroissa. Suojauksen odotetaan kumoavan suojattavasta riskistä johtuvat käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset erittäin tehokkaasti, ja suojausta arvioidaan jatkuvasti, jotta voidaan todeta, että se on erittäin tehokas kaikkien niiden tilikausien ajan, joille suojaus on ollut määritettynä Rahavirran suojaus Se osa suojausinstrumentin voitosta tai tappiosta, jonka todetaan olevan tehokas suojaus, on kirjattava suoraan rahavirran suojauksen rahastoon muihin laajan tuloksen eriin, ja tehoton osuus on kirjattava välittömästi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut summat siirretään liiketulokseen, silloin kun suojattu liiketoimi vaikuttaa tulokseen. Näin käy esimerkiksi kun suojattu rahoitustuotto tai -kulu kirjataan. Jos ennakoitu liiketoimi tai kiinteäehtoinen sitoumus ei ole enää odotettavissa, aiemmin omaan pääomaan kirjattu kumulatiivinen tuotto tai tappio siirretään tuloslaskelmaan. Jos suojausinstrumentti erääntyy tai myydään, sopimus puretaan tai toteutetaan korvaamatta tai jatkamatta sitä tai jos suojauksen määritys peruutetaan, aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatut kumulatiiviset tuotot tai tappiot jäävät muihin laajan tuloksen eriin siihen saakka, kunnes ennakoitu liiketoimi tai kiinteäehtoinen sitoumus vaikuttaa tulokseen Uudet standardit sekä muutokset ja tulkinnat käytössä oleviin standardeihin Muutos: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa Netotetut rahoitusvarat ja -velat (Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities) IFRS 7 muutokset tulevat voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. IAS 32 muutokset tulevat voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. IAS 32 -standardin muutos selkeyttää sitä, milloin yhteisöllä on tarkasteluhetkellä laillisesti toimenpantavissa oleva oikeus kirjattujen määrien kuittaamiseen ja milloin kuittaaminen tapahtuu riittävän samanaikaisesti, jotta saaminen ja velka voidaan netottaa. EU ei ole vielä hyväksynyt muutoksia sovellettaviksi. Johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 9 Rahoitusinstrumentit luokittelu ja arvostaminen IFRS 9 tulee soveltaa tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. IFRS 9 -standardi korvaa kokonaan nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. Rahoitusvarojen osalta alkuperäinen arvostus tehdään kaikkien rahoitusvarojen osalta käypään arvoon. Rahoitusvarat, jotka ovat velkainstrumentteja ja joihin ei sovelleta käyvän arvon optiota, arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen joko jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon riippuen yrityksen rahoitusvarojen hallinnan liiketoimintamallista ja rahoitusvarojen sopimusperusteisista kassavirroista. Lähtökohtaisesti kaikki oman pääoman -ehtoiset rahoitusinstrumentit arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti tai kirjaamalla muutokset muihin laajan tuloksen eriin. Kaikki kaupankäyntitarkoituksessa olevat oman pääomanehtoiset instrumentit tulee arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja eriä ei enää kierrätetä tuloslaskelmaan, mikäli yritys on valinnut erälle käypään arvoon muihin laajan tuloksen eriin -kirjaustavan. Rahoitusvelkojen osalta keskeisin muutos on se, että sovellettaessa käyvän arvon optiota yhteisön oman luottoriskin muutoksen vaikutus rahoitusvelan käypään arvoon kirjataan jatkossa muihin laajan tuloksen eriin. Näitä laajaan tulokseen kirjattuja arvonmuutoksia ei kierrätetä missään vaiheessa tuloslaskelmaan. Muutoin nykyiset IAS 39 -standardin rahoitusvelkoja koskevat säännökset säilyvät pääosin ennallaan. EU ei ole vielä hyväksynyt standardia sovellettavaksi. IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja IAS 27 Erillistilinpäätös (uudistettu) Uusi standardi ja muutokset IAS 27 -standardiin tulevat voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. EU on hyväksynyt standardin sovellettavaksi, mutta sitä tulee soveltaa pakollisena vasta Konsernitilinpäätöstä koskeva uusi IFRS 10 -standardi korvaa konsernitilinpäätöstä koskevat osuudet nykyisestä IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardista. IFRS 10 -standardi ei vaikuta siihen, miten yhtiö yhdistellään konserniin vaan siihen, yhdistelläänkö yhtiö konserniin uuden määräysvallan määritelmän mukaan. Johto arvio, että uudella standardilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu) Uusi standardi ja muutokset IAS 28 -standardiin tulevat voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. EU on hyväksynyt standardin sovellettavaksi, mutta sitä tulee soveltaa pakollisena vasta Uusi standardi korvaa IAS 31 Osuudet yhteisyrityksissä -standardin ja SIC 13 Yhteisessä määräysvallassa olevat yksiköt osapuolten ei-monetaariset panokset -tulkinnan. Uuden standardin mukaisesti yhteisjärjestelyjen tunnistamisessa tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota järjestelyn todelliseen luonteeseen juridisen muodon sijasta. Merkittävä muutos aikaisempaan yhteisjärjestelyjen käsittelyyn on se, että jatkossa yhteisjärjestelyjä, joissa osapuolella on oikeus järjestelyyn liittyviin nettovaroihin (yhteisjärjestely), ei voi enää yhdistellä suhteellisesti, vaan ainoastaan pääomaosuusmenetelmällä. Johto arvio, että uudella standardilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Tilinpäätös

16 IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä Uusi standardi tulee voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. EU on hyväksynyt standardin sovellettavaksi, mutta sitä tulee soveltaa pakollisena vasta Uusi standardi kokoaa kaikki konsernitilinpäätöstä koskevat liitetietovaatimukset yhteen standardiin ja se sisältää liitetietovaatimukset tytäryhtiöistä, yhteisjärjestelyistä, osakkuusyhtiöistä ja strukturoiduista yhteisöistä. Standardia tulee soveltaa takautuvasti IAS 8 -standardin Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaisesti. Johto arvioi, että uusi standardi lisää konserniyrityksistä liitetiedoissa annettavia tietoja. IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen Uusi standardi tulee voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Standardi esittää yhden kaikkia IFRS-standardeja koskevan käyvän arvon määritelmän ja yhteisen käyvän arvon määrittämisen lähestymistavan. Se ei muuta sääntelyä sen suhteen, milloin raportoivan yhteisön tulee arvostaa omaisuuserä tai velka käypään arvoon. Standardi laajentaa lisäksi merkittävästi käypien arvojen käyttämisestä annettavia liitetietoja. EU ei ole vielä hyväksynyt uutta standardia sovellettavaksi. Johto arvioi, että uudella standardilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa: Muutos poistaa IAS 32 standardin osinkojen tuloveroihin liittyvät määräykset ja edellyttää yhteisöjä soveltamaan IAS 12 Tuloverot -standardin säännöksiä. IAS 34 Osavuosikatsaukset: Muutos selventää vaatimuksia osavuosikatsauksen yhteydessä toimintasegmenteistä annettavista tiedoista segmenttien varojen ja velkojen osalta niin, että vaatimukset ovat yhdenmukaiset IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin kanssa. Seuraavilla muutoksilla ja tulkinnoilla ei tule olemaan vaikutusta konsernitilinpäätökseen: Muutos: IFRS 1 Julkisen vallan myöntämä laina (Government Loan) Muutos: IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto Varojen ja velkojen oletushankintameno voimakkaassa hyperinflaatiossa ja kiinteän soveltamispäivän kumoaminen Muutokset: IFRS 10, IFRS 12, IAS 27 ja IAS 28 koskien Investment entities -yhteisöjen yhdistelyä konsernitilinpäätökseen Muutos: IAS 12 Tuloverot Laskennalliset verot: Ansaintamenetelmän vaikutus laskennallisen veron kirjaamiseen sijoituskiinteistöjen ja uudelleenarvostettavan käyttöomaisuuden osalta (Recovery of Underlying Assets) Uusi tulkinta: IFRIC 20 koskien pintamaan poistoa avolouhoksessa tuotannon alkamisen jälkeen (Stripping Costs in the Production Phase of a Surface mine) Muutos: IAS 1 Muiden laajan tuloksen erien esittäminen Muutos tulee voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Muut laajan tuloksen erät ryhmitellään jatkossa niihin, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi, ja niihin, joita ei koskaan siirretä tulosvaikutteisiksi. Muutos ei vaikuta siihen, mitkä erät kirjataan laajan tuloslaskelman eriin eikä siihen, milloin erät siirretään tulosvaikutteisiksi ja milloin ei. EU on hyväksynyt muutoksen sovellettavaksi. Johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Vuosittaiset standardien parannusehdotukset ( Cycle) Seuraavat vuosittaiset standardien parannusehdotukset tulevat voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. EU ei ole hyväksynyt muutoksia sovellettavaksi. IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto: Muutos täsmentää kuinka IFRS 1 -standardia sovelletaan tilanteessa, joissa yhteisö on aiemmin soveltanut IFRS-standardeja, lopettanut tämän jälkeen IFRS-standardien soveltamisen ja aloittaa uudestaan IFRS-standardien soveltamisen. Lisäksi muutos täsmentää aiemman tilinpäätösnormiston perusteella aktivoitujen vieraan pääoman menojen käsittelyä siirryttäessä IFRS-standardien käyttämiseen. IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen: Muutos selventää tiettyjä vertailutietojen esittämisen vaatimuksia. IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet: Muutos selventää, että merkittävät varaosat sekä huollon työkalut, jotka täyttävät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määritelmän eli yhteisö odottaa käyttävänsä niitä useammalla kuin yhdellä tilikaudella, eivät ole vaihto-omaisuutta 14 Elenia

17 3 kriittiset tilinpäätösarviot ja harkinnanvaraiset erät Konsernitilipäätöstä laadittaessa yhtiön johto joutuu käyttämään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt tulevaisuutta koskevat odotukset. Toteutuneet tulokset ja ajoitus voivat kuitenkin olla erilaisia verrattuna näihin ennusteisiin. Konsernin kriittiset tilinpäätösarviot ja harkinnanvaraiset erät on kuvattu alla. 3.1 Liikearvon testaus Konsernissa testataan vuosittain liikearvot mahdollisen arvonalentumisen varalta. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät perustuvat kassavirtaennusteisiin, joiden laatiminen edellyttää johdolta arvioita tulevaisuuden rahavirroista. Tärkeimmät muuttujat rahavirtoja määritettäessä ovat diskonttauskorko sekä ne olettamukset ja arviot, joita rahavirtoja määritettäessä käytetään. Konserni on tehnyt herkkyysanalyysin arvonalentumistestauksen pohjalla olevien keskeisten muutosten vaikutuksista testauksen tuloksiin. (Liitetieto 12) 3.3 Pakolliset varaukset Ne sähköverkon liittymismaksut, jotka asiakas on suorittanut ennen vuotta 2008, on maksettava takaisin asiakkaille purkukuluilla vähennettynä, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua sähköliittymästä kokonaan. Myös kaukolämpöverkon liittymismaksuihin sisältyy palautusvelvollisuus, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua lämpöliittymästä kokonaan. Varaus sähkö- ja lämpöliittymismaksujen palautuksille on laskettu diskonttaamalla arvioidut tulevaisuuden vuotuiset liittymismaksujen palautukset nykyarvoon. Laskenta perustuu johdon arvioon palautuvien liittymismaksujen määristä ja ajoittumisesta. (Liitetieto 16) 3.4 Yritysjärjestelyissä hankittujen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden käyvät arvot Yrityshankinnassa kirjattu aineeton ja aineellinen omaisuus arvostetaan käypään arvoon ja sen taloudellinen vaikutusaika määritetään. Käypien arvojen määrittämisessä on käytetty laskentamalleja, jotka johdon näkemyksen mukaan vastaavat parhaiten omaisuuden arvoa. Jos toteuma poikkeaa näistä käytetyistä arvioista, se voi vaikuttaa raportoituihin lukuihin. (Liitteet 2 ja 3) 3.2 Laskennalliset verot Konsernilla on laskennallisia verosaamisia ja velkoja, joiden arvioidaan realisoituvan tuloslaskelmaan kirjattavaksi tiettyinä ajanjaksoina tulevaisuudessa. Laskennallisten verosaamisten ja velkojen laskennassa tehdään tiettyjä oletuksia ja arvioita liittyen tulevaisuuden veroseuraamuksiin, jotka johtuvat varojen ja velkojen tilinpäätökseen kirjattujen kirjanpitoarvojen sekä niiden verotuksellisten arvojen eroista. (Liitetieto 10) Tilinpäätös

18 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN Liitetiedot Liitetieto euroa 2012 IFRS standardien käyttöönotto Konsernitilinpäätös on laadittu IFRS-laadintaperiaatteiden mukaan. Edellinen tilinpäätös, joka päättyi , oli laadittu Suomen kirjanpitolain mukaan. IFRS-tilinpäätös sisältää vertailutietona päättyvät tiedot, jotka on muutettu vastaamaan IFRS-laskentaperiaatteita. IFRS avaava tase on laadittu yhtiön perustamishetkelle, joka oli ja tämä oli myös konsernin IFRS-siirtymäpäivä. Mitään IFRS 1- ensimmäinen standardien käyttöönotto-standardin helpotuksia ei ole käytetty siirtymässä. Tämä Liitetieto kuvaa, mitä muutoksia IFRS siirtymä aiheutti Konserni on muodostunut ja liiketoiminta on tullut konserniin tapahtuneella yrityskaupalla. Vertailulukuna on esitetty ainoastaan emoyhtiön luvut, jotka sisältävät pääosin rahoitustransaktioita. Siirtyminen IFRS-standardien käyttöön ei aiheuttanut muutoksia laskentaperiaatteisiin ja tilikauden 2011 lukuihin. Aineettomat hyödykkeet Asiakkuudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Rakennukset, maa- ja vesialueet Sähköverkko Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Osakkeet ja osuudet Lyhytaikaiset varat Rahavarat Liitetieto 2 Yrityshankinnat Elenia Oy (ent. LNI Acquisition Oy) on ostanut tehdyllä osakekaupalla ruotsalaiselta Vattenfall AB:ltä Suomen sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoiminnat. Kaupassa siirtyivät palveluliiketoimintaa harjoittava Vattenfall Oy:n (nykyinen Elenia Asiakaspalvelu Oy) ja kaukolämpöliiketoiminnan holding-yhtiö Vattenfall Lämpö Holding Oy:n kaikki osakkeet. Hankintaan sisältyivät kaukolämpöliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö Vattenfall Lämpö Oy (nykyinen Elenia Lämpö Oy) sähköverkkoliiketoimintaan harjoittava Vattenfall Verkko Oy (nykyinen Elenia Verkko Oy) sekä osakkuusyhtiöt Asikkalan Voima Oy, Oriveden Aluelämpö Oy ja Saarijärven Kaukolämpö Oy. Elenia Oy hankki yhtiöt aloittaakseen liiketoiminnan Suomessa, joten Elenia-konsernin koko liiketoiminta, liikevaihto ja liiketoiminnan tulos muodostuivat tämän kaupan seurauksena. Goodwill Varat yhteensä (ilman Goodwillia) Varat yhteensä (mukaan lukien Goodwill) Ostovelat Varaukset Laskennalliset verovelat Muut korottomat velat Korottomat velat yhteensä Lyhytaikaiset korolliset velat Korolliset velat yhteensä Velat yhteensä Nettovarat Goodwill Hankintameno Elenia

19 Kauppahinta jakautui M :n käteissuoritukseen sekä 340 M :n velan maksuun. Laskennallinen verovelka kohdistuu asiakkuuksiin, aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, aineettomiin oikeuksiin sekä poistoeroon. Goodwill syntyy kauppahinnan ja hankittujen yksilöitävissä olevien varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen hankinta-ajankohdan erotuksena. Goodwil on kohdistettu verkko- ja lämpösegmenteille. Goodwill on verotuksessa vähennyskelvoton. Lyhytaikaisten saamisten käypä arvo taseessa on 135,2 M. Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyy 18,8 M myyntisaamisia. Muiden lyhytaikaisten saamisten käypä arvo vastaa bruttoarvoa. Koko konsernin liikevaihto ja tulos ennen veroja ovat muodostuneet yrityshankinnoista. Yrityshankinnan tapahduttua konsernin liikevaihto ja tulos ennen veroja eivät olennaisesti poikkea tilinpäätöksessä esitetystä liikevaihdosta ja tuloksesta ennen veroja. Analyysi hankinnan kassavirroista MEUR hankinnan transaktiokulut rahat ja pankkisaamiset yhtiöissä 60 - maksettu kokonaisvastike Yrityshankinnan rahavirta Transaktiokulut on sisällytetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Liitetieto 3 Yrityshankinnat Elenia Verkko Oy hankki omistukseensa 50 % osuuden Asikkalan Voima Oy:stä Lahti Energialta. Asikkalan Voima oli Elenia Verkon ja Lahti Energian puoliksi omistama sähköverkkoyhtiö. Hankinnan jälkeen Asikkalan Voima Oy:stä tuli Elenia Verkko Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Vastuu Asikkalan Voiman sähköverkon hallinnasta oli jo aikaisemmin Elenialla, joten yrityskaupan myötä Asikkalan Voiman verkkoliiketoiminta integroitiin kokonaan osaksi Elenian sähköverkkoliiketoimintaa. Konserni on aikaisemmin omistanut yhtiöstä 50 % ja kyseessä on siten vaiheittainen liiketoimintojen yhdistäminen. Liiketoimintojen yhdistämisessä aiemmin omistettu oman pääoman osuus hankinnan kohteesta on arvostettu käypään arvoon k. Tämä on huomioitu osana hankintamenoa laskelmalla. Alla on esitetty yhtiön koko tase (100 %) hankintahetkellä , josta Elenia Verkko Oy hankkinut 50 %. Maksettu kauppahinta oli k, lisäksi alla olevassa laskelmassa on huomioitu aikaisemman omistuksen käypä arvo k euroa 2012 Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Rakennukset, maa- ja vesialueet 8 Sähköverkko Koneet ja kalustot 1 Muut aineelliset hyödykkeet 536 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä Vaihto-omaisuus 9 Myyntisaamiset 312 Muut saamiset 391 Lyhytaikaiset varat 712 Rahavarat 306 Goodwill Varat yhteensä (ilman Goodwillia) Varat yhteensä (mukaan lukien Goodwill) Ostovelat 317 Laskennalliset verovelat Muut korottomat velat 187 Korottomat velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat yhteensä Velat yhteensä Nettovarat Goodwill Hankintameno Laskennallinen verovelka kohdistuu aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, aineettomiin oikeuksiin sekä poistoeroon. Goodwill syntyy kauppahinnan ja hankittujen yksilöitävissä olevien varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen hankinta-ajankohdan erotuksena. Lyhytaikaisten saamisten käypä arvo taseessa on 704 k. Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyy myyntisaamisia, joiden bruttoarvo on 312 k. Myös muiden lyhytaikaisten saamisten käypä arvo vastaa bruttoarvoa. Yhtiön koko tilikauden liikevaihto oli k ja tilikauden tulos 786 k. Tästä on yhdistetty hankinnan jälkeen konsernitilinpäätökseen liikevaihtoon k ja tilikauden tulokseen 439 k. Asikkalan Voima MEUR 2012 Analyysi hankinnan kassavirroista - hankinnan transaktiokulut rahat ja pankkisaamiset yhtiöissä maksettu kokonaisvastike Yrityshankinnan rahavirta Transaktiokulut on sisällytetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Tilinpäätös

20 Liitetieto 4 Segmenttiraportointi Verkko Lämpö Palvelut Segmentit yhteensä Yhteiset toiminnot Eliminoinnit ja IFRS muunnot Konsolidoitu tulos Tuotot - konsernin ulkopuoliset tuotot sisäiset tuotot Operatiiviset kustannukset Käyttökate (EBITDA) Poistot Osuus osakkkuusyhtiöiden tuloksesta Liikevoitto (EBIT) Rahoitustuotot ja -kulut netto Tuloverot Tilikauden tappio NWC *) Investoinnit Henkilöstön lukumäärä keskimäärin NWC *) Sisältää myyntisaamiset, muut saamiset, ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat poislukien lyhytaikaiset korolliset velat. Konserni esittää segmenttitiedot tavalla, joka on yhtenäinen johdon sisäisen IFRS:n mukaan laaditun raportoinnin kanssa.segmentit muodostuvat liiketoiminta-alueista määritellyistä Verkko- ja Lämpö segmenteistä sekä asiakaspalvelutoiminnot käsittävästä Palvelut-segmentistä. Muut toiminnot on esitetty yhteisissä toiminnoissa. Konserniyhtiöiden väliset transaktiot tapahtuvat pääasiassa omakustannushinnoin. Ylin operatiivinen päätöksentekijä on Elenia Oy:n hallitus. Verkko-segmentti Verkko-segmentti hallitsee, ylläpitää ja käyttää sähkön jakeluverkkoja ja toimittaa sähkön siirtopalveluita n kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta asiakkaalle noin sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski- Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Verkko-segmentti vastaa sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, sähköverkon ja sähköliittymien rakentamisesta sekä asikkaidensa sähkökulutuksen mittaamisesta. Palvelut-segmentti Palvelut-segmentti huolehtii Elenia-konsernin yhteisistä asiakaspalvelutoiminnoista, joihin kuuluu asiakkaiden inbound- ja outbound-palvelu puhelimessa ja sähköisissä kanavissa. Palvelusegmentti hoitaa myös asiakkaiden laskutusta ja perintää sekä tuottaa asiakastietojen käsittelyyn ja hallintaan kuuluvia palveluita. Konsernin sisäiset transaktiot eliminoidaan konsolidoinnissa ja ne sisältyvät sarakkeeseen eliminoinnit ja IFRS oikaisut. Konsernin koko liiketoiminta on Suomessa, eikä konsernilla ole yhtään asiakasta, jolla olisi yli 10 %:n osuus tuotoista. Lämpö-segmentti Lämpö-segmentti sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä kaukolämpötoiminnan usealla paikkakunnalla Suomessa. Lämpö harjoittaa lisäksi maakaasun myynti- ja jakeluliiketoimintaa. 18 Elenia

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 8 Osakekohtaiset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006 Tilinpäätös Tilinpäätös 36 Hallituksen toimintakertomus 42 Konsernin tuloslaskelma 43 Konsernitase 44 Konsernin rahavirtalaskelma 45 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 46 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot