Emoyhtiön tilinpäätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Emoyhtiön tilinpäätös"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2012

2 Sisältö Konsernin tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 4 Konsernitase 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Konsernin rahavirtalaskelma 7 Laatimisperiaatteet 8 Konsernin liitetiedot 16 Emoyhtiön tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Rahoituslaskelma 35 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 36 Emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 36 Tilintarkastuskertomus 38

3 Konsernin tilinpäätös hallituksen toimintakertomus 2012 Konsernin synty, rakenne ja omistajat Vuonna 1995 voimaan tullut sähkömarkkinalaki avasi Suomen sähkömarkkinat kilpailulle. Ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall AB ( Vattenfall ) hankki lain voimaantulon jälkeen omistukseensa Lapuan Sähkön, Hämeen Sähkön, Revon Sähkön, Heinolan Energian, Keski-Suomen Valon ja Hämeenlinnan Energian. Näistä yhtiö muodosti Vattenfall Sähkönmyynnin, Vattenfall Verkon, Vattenfall Lämmön ja Vattenfall Sähköntuotannon. Vattenfall myi Suomen sähkönjakelu- ja lämpöliiketoiminnot toteutetulla osakekaupalla LNI Acquisition Oy:lle. Sen omisti kaupantekohetkellä konsortio, johon kuuluivat GS Global Infrastructure Partners II L.P., GS International Infrastructure Partners II L.P. (yhteensä 45 %), 3i Networks Finland LP (45 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (10 %). Ostetuista liiketoiminnoista syntyi nykyinen Elenia-konserni ( Elenia-konserni ), jonka muodostivat alkuun emoyhtiö Elenia Oy ( Elenia ), sähkönjakelupalveluita tarjoava Elenia Verkko Oy, lämmitysratkaisuja tarjoava Elenia Lämpö Oy ( Elenia Lämpö ) ja asiakaspalvelutoiminnoista vastaava Elenia Asiakaspalvelu Oy. Elenia hankki kokonaan omistukseensa aiemmin Lahti Energia Oy:n kanssa puoliksi omistamansa Asikkalan Voima Oy:n. Yhtiön uusi Elenia-nimi ja brändi julkaistiin LNI Lämpö Holding Oy sulautui Elenia Lämpö Oy:hyn , Elenia Asiakaspalvelu Oy sulautui Elenia Oy:hyn ja Elenia Verkko Oy ja Asikkalan Voima Oy sulautuivat Elenia Oy:hyn Elenia-konserniin ovat kuuluneet alkaen emoyhtiö Elenia Oy sekä sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Elenia Lämpö Oy. Yrityskauppa ja Elenian synty avasivat uudet näköalat sähköverkko- ja kaukolämpöyhtiöiden liiketoiminnalle. Samalla tämä on edellyttänyt itsenäisten konsernitoimintojen rakentamista. Elenian liiketoiminta Elenia-konserni koostuu sähköverkko- ja lämpöliiketoiminnasta. Sähköverkkoliiketoiminta Elenia on Fortumin jälkeen Suomen toiseksi suurin sähkönjakelupalveluiden tuottaja. Yhtiöllä oli vuoden 2012 lopussa noin kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sähköverkkoa Elenialla on reilut kilometriä, josta maakaapeloituna kaikkiaan neljännes. Vaikka Elenian toiminta-alueella on useita kaupunkeja, sen toimintaympäristö on pääosin haja-asutusalueella ja siksi erilainen kuin suurten kaupunkien alueella toimivien energiayhtiöiden. Elenialla on jokaista toimintaalueensa asukasta kohti noin 160 metriä sähköjohtoa, kun kaupunkiyhtiöillä sitä voi olla alle 20 metriä. Toiminnan perustana on Energiamarkkinaviraston antama sähköverkkolupa, jonka mukaisesti Elenia hallitsee ja ylläpitää sähköverkkoa. Yhtiö vastaa sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, rakentaa sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidensä kanssa sekä mittaa asiakkaidensa sähkönkulutuksen ja toimittaa energiatiedot sähkönmyyjille. Elenian keskeisenä tavoitteena on tarjota asiakkaille jatkuvasti kehittyviä ja yhteiskunnan toiminnalle tärkeitä sähköverkkopalveluita. Tärkeimpiä kehityskohteita ovat entistä parempi sähkönjakelun varmuus maakaapeloimalla sähköverkkoa sekä parempi asiakaspalvelu automatisoituja älypalveluita hyödyntäen. Yhtiö on säänkestävän sähköverkon ratkaisuissa alan edelläkävijä. Se on jo vuodesta 2009 lähtien rakentanut ainoastaan sääoloja kestävää maakaapeloitua sähköverkkoa. Vuonna 2012 Elenia investoi sähköverkkojen kehittämiseen noin 60 miljoonaa euroa. Elenia edustaa älykkään sähköverkon kehittäjänä alansa huippua sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yhtiön asiakkailla on käytössään älykkäät sähkömittarit, joista ensimmäiset asennettiin vuosikymmen sitten. Palveluratkaisuillaan Elenia edistää energiatehokkuutta. Asiakkaat voivat seurata sähkönkulutusta internet- ja mobiilipalvelussa, josta he saavat tietoa omasta sähkönkulutuksestaan tunti-, päivä- ja kuukausitasolla. Asiakkaiden laskutus perustuu kulutukseen, ei arvioon. Elenia keskittyy kehittämään seuraavan sukupolven Smart Grid 2.0 -ekosysteemiä, jossa sähköverkko taipuu tuleviin energiatehokkuuden, uusiutuvan hajautetun tuotannon ja sähköliikenteen vaatimuksiin. Sähkökatkoissa älykäs sähköverkko rajaa vikapaikkoja automaattisesti ja sähkönjakelu ohjautuu sähköverkon kunnossa oleviin osiin. Asiakkaita palvellaan sähkökatkoissa reaaliaikaisella tilannetiedolla tekstiviesteillä, sähköpostitse, webin karttapalveluna sekä puhelinpalveluna. Elenian strategiset tavoitteet ovat seuraavat: 1. Luoda asiakkaille ylivertaisia palvelukokemuksia 2. Saavuttaa taloudelliset tulokset 3. Kasvattaa liiketoimintaa Lämpöliiketoiminta Elenia Lämpö tuottaa kaukolämpöä sekä myy ja jakelee kaukolämpöä ja maakaasua. Vanajan voimalaitoksessa tuotetaan kaukolämmön lisäksi myös sähköä. Elenia Lämmöllä on asiakasta toiminta-alueellaan Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa. Kaukolämmöllä on vahva asema Suomen lämmitysmarkkinoilla, sillä markkinaosuus on lämmityksestä lähes 50 %. Kaukolämpöä on saatavilla pääasiassa taajamissa, ja kaukolämpöverkko voidaan ulottaa myös taajamien lähellä oleviin omakotialueisiin. Elenia Lämmössä on käytössä mittareiden automaattinen luenta, minkä ansiosta asiakkaille voidaan toimittaa tarkkoja lämpölaskuja ja kulutusraportteja kuukausittain. Elenia Lämpö on keskittynyt uusiutuviin polttoaineisiin, joiden osuus on yli 50 %. Uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmityksessä Suomessa on noin 20 %. Elenia Lämmön strategian ydinkohdat ovat seuraavat: Vakaa liiketoiminnan tuloksen kehitys Liiketoiminnan kasvattaminen aktiivisella myyntityöllä, uusilla palveluilla ja viestinnällä Tilinpäätös

4 Operatiivisen toiminnan tehokkuuden kehittäminen ja ylläpito Onnistunut polttoainehankinta Alhaiset toiminnan ympäristövaikutukset biopolttoaineen käytöllä ei ollut poikkeuksellisia tapahtumia. Lämpöliiketoiminnassa lämpötilakorjatun kaukolämmön määrä oli normaali, mutta varsinainen toimitusmäärä oli suurempi kuin vuonna Liiketoimintakatsaus Vuosi 2012 oli Elenian ensimmäinen toimintavuosi itsenäisenä sähkönjakeluja lämpöyhtiönä. Vuosi alkoi haasteellisesti, kun vuodenvaihteessa Suomea koettelivat vuosikymmenen pahimmat myrskyt laajoine sähkökatkoineen. Elenia hoiti vakavassa häiriötilanteessa asiakkaiden palvelun ja viankorjauksen varautumissuunnitelman mukaisesti. Ensimmäisen toimintavuoden aikana rakennettiin itsenäisen konsernin hallintoa ja toimintoja. Konserni saavutti uutta organisaatiota, asiakaspalvelua ja investointeja koskevat tavoitteet. Asiakaspalvelun kehittäminen oli keskeinen prioriteetti. Kehittämällä johtamismalleja ja toimintaprosesseja sekä luomalla uusia palvelumuotoja asiakaspalvelu parani merkittävästi, minkä myös asiakastyytyväisyysmittaukset vahvistivat. Sähköverkkoliiketoiminnassa merkittävä kehitysaskel oli sähköverkossa kulkevan sähköenergian tuntitehotasoisen hallinnan käyttöönotto. Tämän ansiosta Elenia pystyy ensimmäisenä verkkoyhtiönä Euroopassa erottamaan myytävän sähkön verkon tarvitsemasta häviösähköstä. Tämän ansioista yhtiö pystyy nyt hankkimaan sähköverkkoliiketoiminnassaan tarvitsemansa häviösähkön kilpailutettuna. Elenialla on jo pitkään ollut käytössä älykkäät sähkömittarit, jotka ilmoittavat mittarilukemat automaattisesti. Älykkään sähkönmittauksen ansiosta asiakkaat saavat tarkkaa tuntitasoista tietoa sähkönkulutuksestaan. Loppuvuonna 2012 Elenia tarjosi edelläkävijänä asiakkaiden käyttöön maksuttomana palveluna mobiilisovelluksen sähkönkulutuksen tuntitasoiseen seurantaan, sähkön saannin tarkistamiseen ja sähköverkkoa uhkaavien vikojen ilmoittamiseen. Tulevaisuudessa sovellus voi mahdollistaa myös kulutuksen ohjaamisen. Vuonna 2012 Elenia Lämpö hankki uusia asiakkaita, vaikka taloudellinen epävarmuus hillitsi rakentamista. Kokonaisuutena vuonna 2012 toimitettu lämpötilakorjattu kaukolämpömäärä oli normaali. Elenia Lämpö nosti kaukolämmön hintaa 5 8 % loppuvuodesta. Elenia Lämmön toiminta-alueella on meneillään suuria hankkeita, jotka tullaan liittämään kaukolämpöön. Henkilöstö Konsernin palveluksessa työskenteli noin 350 henkilöä vuonna Olennainen osa konsernin toimintaa oli tiivis yhteistyö paikallisten kumppaniyhtiöiden kanssa. Kumpanuudet mukaan lukien Elenian liiketoiminnassa on mukana noin henkilöä. Taloudellinen tulos Elenia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 299,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 53,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio -44,2 miljoonaa euroa. Tappio johtui nettorahoituskuluista, joita oli yhteensä 104,4 miljoonaa euroa. Investoinnit ja yrityskaupat Elokuussa Elenia Verkko Oy osti 50 % Asikkalan Voima Oy:stä. Elenia Lämpö Oy myi joulukuussa 44,68 % Saarijärven Kaukolämpö Oy:stä Saarijärven kaupungille. Liiketoimintayksiköt: keskeiset tunnusluvut ja lyhyt kuvaus toiminnan taloudellisesta kehittymisestä Sähköverkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 221,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 133,6 miljoonaa euroa. Lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 78,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 20,9 miljoonaa euroa. Sähköverkkoliiketoimintaan vaikutti alkuvuoden vakava myrsky, mutta muuten toimintavuoden 2012 aikana Hallinnointi Elenia Oy:n hallitus kokoontui kymmenen kertaa vuoden 2012 aikana. Tilikauden lopussa hallituksen jäseniä olivat Anna Dellis (puheenjohtaja), Antoine Clauzel, Dominique Le Gal, Katja Salovaara ja Anirudha Satchcroft. Tapani Liuhala valittiin yhtiön toimitusjohtajaksi. Hallituksen jäseniä ovat alkaen Timo Rajala (puheenjohtaja), Heidi Koskinen, Tapani Liuhala, Peter Lyneham, Scott Moseley, Aapo Nikunen, Anirudha Satchcroft ja Philip White. Osakkeet Yhtiöllä on 100 merkittäväksi laskettua osaketta, joista jokainen oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja antaa yhtäläiset oikeudet osinkoon. Negatiivinen oma pääoma ja rekisteri-ilmoituksen poistaminen Elenia Oy:n hallitus teki rekisteri-ilmoituksen osakepääoman menettämisestä Elenia Oy aikoo tehdä rekisteri-ilmoituksen rekisterimerkinnän poistamisesta niin pian kuin mahdollista tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. Rekisterimerkinnän poistaminen perustuu poistoeroon, joka käy ilmi Elenia Oy:n tileistä tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. Suomen osakeyhtiölain nojalla Elenia Oy:n omaisuudesta tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus (poistoero) otetaan huomioon oman pääoman lisäyksenä, kun lasketaan oman pääoman määrää osakepääoman menetyksen vuoksi. Negatiivinen oma pääoma johtuu pääomarakenteesta, sillä yhtiöllä on korollisia osakaslainoja 590,8 miljoonaa euroa. Osakaslainojen korot ja lyhennykset ovat suomalaisilta ja kansainvälisiltä pankeilta saadun 959,7 miljoonan euron lainan korkoja ja lyhennyksiä huonommalla etuoikeudella. Lisäksi osakaslainojen korkojen ja lyhennysten maksaminen edellyttää, että lainasopimuksessa määritellyt Elenia-konsernin rahoituksen tunnusluvut toteutuvat. Lisäksi vuonna 2012 liiketoiminnan kulut sisälsivät kertaluonteisia eriä 29,7 miljoonaa euroa, mikä ei vaikuta kannattavuuteen tulevina vuosina. Kaiken kaikkiaan negatiivinen oma pääoma ei vaikuta Elenia-konsernin kykyyn hoitaa liiketoimintaansa. Yritysvastuu Elenia panostaa työturvallisuuden kehittämiseen kaikissa toiminnoissaan. Tavoite on, että työntekijät hallitsevat turvallisuus- ja terveysriskien aktiivisen ennaltaehkäisyn työympäristössään. Ehdoton tavoite on nollatoleranssi tapaturmille. Yhtiössä toteutettiin kattava työturvallisuus- ja ympäristökatsaus vuonna Elenia Lämpö on kyennyt lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta polttoaineen käytössä, mikä on alentanut keskimääräistä hiilidioksidipäästöä tuotettua energiaa kohti. Vuonna 2012 ei tapahtunut ympäristövahinkoja ja Elenia Lämpö noudatti tuotannolle asetettuja ympäristölupavaatimuksia. HSE-järjestelmälle on tehty sekä ulkoisia että sisäisiä auditointeja ja tarkastuskäyntejä. Ympäristöasiat Kummallakin Elenia-konsernin yhtiöllä, Elenia Verkko Oy:llä ja Elenia Lämpö Oy:llä, on käytössä energiatehokkuusjärjestelmä, jota edellytetään toimialakohtaisen energiatehokkuussopimuksen allekirjoittaneilta yrityksiltä. Sähkönjakelutoiminnalla on sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä. Normaalissa sähkönjakelussa ympäristölupaa ei tarvita, mutta uusien siirtoja jakelulinjojen rakentaminen saattaa edellyttää ympäristölupaa ja ympäristövaikutuksen arviointia. 2 Elenia

5 Elenia Lämmön Suomen toiminnoilla on myös sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä lukuun ottamatta sen osakkuusyhtiötä Oriveden Aluelämpö Oy:tä. Energiantuotantolaitoksilta, joiden polttoaineteho ylittää 5 megawattia, on vaadittu kunnan tai ELY-keskuksen myöntämä ympäristölupa. Ympäristönsuojelulakiin tehtiin kuitenkin vuonna 2010 muutoksia, jotka muuttivat myös ympäristölupamenettelyä. Sittemmin ympäristölupia ovat myöntäneet kunnat (5 50 megawattia) ja aluehallintovirastot (yli 50 megawattia). Useimmissa tapauksissa ympäristölupa tarvitaan vain sähköä tai lämpöä tuottaville laitoksille, joissa käytetään kiinteitä polttoaineita ja joiden polttoaineteho on yli 20 megawattia, sekä kaasu- tai öljykäyttöisille tuotantolaitoksille, joiden polttoaineteho on vähintään 50 megawattia. Pienempien laitosten tulee ainoastaan rekisteröityä ympäristönsuojeluviranomaisen tietojärjestelmään. Kaikilla Elenia Lämmön toiminnassa olevilla tuotantolaitoksilla on vaadittavat ympäristöluvat. Tällä hetkellä 23 laitoksella on ympäristölupa ja kahdella ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti. Useimmat ympäristöluvat korvataan vähitellen rekisteröinnillä. Kukin ympäristölupa korvataan rekisteröinnillä luvan vanhentuessa mennessä. Riskit ja riskienhallinta Sähköverkkoliiketoimintaan tarvitaan Suomessa Energiamarkkinaviraston lupa, joten Elenialla on yksinoikeus hallita sähköverkkoa omalla maantieteellisellä alueellaan. Suurimmat operatiiviset riskit liittyvät sääoloihin, jotka vaikuttavat sähköverkkoon ja aiheuttavat katkoksia. Sähkökatkosten hallintaan kuuluvat varautumissuunnitelma suurhäiriöiden varalta, vikapalveluprosessin jatkuva kehitys, sähköverkko-automaatioon ja älykkääseen teknologiaan panostaminen sekä pitkän aikavälin investointisuunnitelma, jolla kehitetään säänkestävää maakaapeloitua sähköverkkoa. Lämpöliiketoiminnan operatiiviset riskit liittyvät polttoaineiden hintavaihteluihin, polttoaineiden hankintaan, sähkön hintaan ja päästöoikeuksiin. Polttoaineriskejä torjutaan pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla ja omilla varastoilla. Päästöoikeusriskejä taas hallitaan lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä omassa tuotannossa. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Elenia Verkko Oy ja Asikkalan Voima Oy ovat fuusioituneet Elenia Oy:hyn. Tulevaisuuden näkymät Yhteiskunta on entistä riippuvaisempi sähkön toimitusvarmuudesta ja laadusta. Asiakkaiden vaatimukset häiriöttömästä sähkönsaannista kiristyvät edelleen. Pääomavaltaisella toimialalla uudistukset vievät aikaa. Elenia ennakoi asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden kehittymistä pitkälle tulevaisuuteen ja tekee niiden mukaisia ratkaisuja. Vuoteen 2027 ulottuva investointisuunnitelma vie eteenpäin sähkönjakelun varmuuden turvaamista yhtiön maakaapeloidessa sähköverkkoaan. Säänkestävän sähköverkon rakentamisen lisäksi investoinnit kohdistuvat strategisten tavoitteiden mukaisesti kasvuun. Ensimmäinen laajentumisinvestointi oli yhtiön aiemmin 50-prosenttisesti omistaman Asikkalan Voiman toisen puolikkaan osto Lahti Energialta. Huolimatta taloudellisen epävarmuuden vaikutuksesta rakentamiseen uusia kaukolämpöverkkoon liittyviä asiakkaita on tulossa meneillään olevien rakennushankkeiden myötä. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttäjille on tulossa kasvavia kustannuksia, koska hiilidioksidin päästökaupassa toimijoiden saamien päästöoikeuksien määrää vähennetään. Kaukolämpö tulee olemaan kilpailukykyinen lämmitysmuoto sekä hinnaltaan että ympäristövaikutuksiltaan myös tulevaisuudessa. Hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. Tilinpäätös

6 Konsernin tuloslaskelma euroa Liitetieto Liikevaihto Muut liiketoiminnan tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhteista johtuvat kulut Poistot Muut liiketoiminnan kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Liikevoitto Rahoitustuotot 832 Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden tappio KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA euroa Tilikauden tappio Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset verovaikutus Myytävissä olevat rahoitusvarat verovaikutus Eläkevastuiden vakuutusmatemaattiset muutokset verovaikutus Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä Elenia

7 Konsernitase euroa Liitetieto Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Sijoitukset osakkuusyrityksiin Muut rahoitusvarat Muut korolliset saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 3 3 Sijoitettu vapaa pääoma Suojausrahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Rahoitusleasingvelat Eläkevelvoitteet Johdannaiset Varaukset Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Rahoitusleasingvelat Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Tilinpäätös

8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Suojausrahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osakeanti Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Rahavirran suojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Eläkevastuiden muutos Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Lisäys Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma Elenia

9 Rahavirtalaskelma euroa Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tappio Oikaisut Poistot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Korottoman vieraan pääoman muutos Myynti- ja muiden saamisten muutos Saadut korot Maksetut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta Investoinnit käyttöomaisuuteen Sijoitusten myyntituotot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut Lainojen nostot Lainojen nostokustannukset Lainojen takaisinmaksu Rahoitusleasingvelkojen maksut Lyhytaikaisten saamisten muutos Rahoituksen nettorahavirta Rahavirtojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilkauden lopussa Rahavirtojen muutos Rahavaroihin luetaan likvidit varat konserniyhtiöiden pankkitileillä. Tilinpäätös

10 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 2. Liiketoiminnan kuvaus Elenia Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki (os. Televisiokatu 4). Elenia Oy:n emoyhtiö on Lakeside Network Investments Holding B.V, jonka kotipaikka on Hollanti (os. Telestone 8, Teleport, Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam). Lakeside Network Investments Holding B.V:n emoyhtiö on Lakeside Network Investments S.à.r.l, jonka kotipaikka on Luxemburg. Konsernitilinpäätös yhdistellään Lakeside Network Investments S.à.r.l:n konsernitilinpäätökseen ja se on saatavilla osoitteesta 2, rue du Fossé L Luxemburg. Elenia tuottaa sähkönjakelu- ja lämmitysratkaisuja sekä asiakaspalvelutoimintoja. Elenia konserni on muodostunut tehdyllä osakekaupalla, jossa Vattenfall myi Suomen sähkönjakelu- ja lämpöliiketoiminnat. Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös. Tilinpäätöstä voidaan yhtiökokouksessa myös muuttaa. 2.1 Laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niitä koskevien tulkintojen (IFRIC) mukaan. Tilinpäätös täyttää Suomen kirjanpitolain säännökset ja muut Suomessa voimassa olevat tilinpäätöksen laadintaa koskevat säännökset ja määräykset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja sekä kassavirran suojaukseen käytettäviä johdannaisia. Konsernin kaikkien yhtiöiden toiminta- ja raportointivaluutta on euro ja konsernitilinpäätös on esitetty tuhansina euroina. Esitystavasta johtuen taulukoiden yhteissummissa saattaa olla pyöristyksistä johtuvia eroja. 2.2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat asiat Koska konserni on muodostunut ja liiketoiminta on tullut konserniin tapahtuneella yrityskaupalla, ovat vertailuluvut vuodelta 2011 käytettävissä vain osassa liitetietoja. Vertailulukuina esitetään ainoastaan emoyhtiön luvut, jotka sisältävät pääosin rahoitustransaktioita. Emoyhtiö perustettiin , ja sen edellinen tilikausi oli Uudet standardit sekä muutokset ja tulkinnat käytössä oleviin standardeihin Uudet standardit otetaan käyttöön konsernissa silloin, kun ne tulevat pakollisiksi lukuun ottamatta uudistettua IAS 19 työsuhde-etuudet standardia, jota on sovellettu jo tilikaudella Konsernin IFRS-tilinpäätös laaditaan ensimmäisen kerran päättyneeltä kaudelta, joten uusia standardeja on sovellettu siirtymähetkestä lähtien eikä uusilla standardeilla ja muutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 2.4 Yhdistely konsernitilinpäätökseen Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Elenia Oy:n ja tytäryrityksinä kaikki ne yritykset, joissa Elenia Oy:llä on välittömästi tai välillisesti yli 50 %:n osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin oikeus määrätä yhteisön tai liiketoiminnan talouden ja toiminnan periaatteista. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty osakkuusyrityksinä ne yritykset, joissa konsernin osuus äänimääristä on % tai joissa konsernilla muutoin on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Tytäryritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen. Hankintamenoksi muodostuu hankintahetken käypiin arvoihin arvostettujen vastikkeeksi annettujen varojen ja syntyneiden tai vastuulle otettujen velkojen yhteissumma. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin. Liikearvoksi kirjataan se hankintamenon osuus, joka ylittää konsernin osuuden hankittujen nettovarojen käyvästä arvosta. Tytäryritykset yhdistellään täysimääräisesti konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lähtien, jolloin määräysvalta siirtyy konsernille. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Tytäryritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu konsernin laadintaperiaatteiden mukaisiksi, jotta voidaan varmistua niiden yhdenmukaisuudesta konsernin noudattamien laadintaperiaatteiden kanssa. Tytäryrityksissä ei ole määräysvallattomia omistajia. Osakkuusyritykseen tehty sijoitus arvostetaan hankintahetken hankintamenoon. Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin osuus osakkuusyrityksen hankinnan jälkeisistä voitoista tai tappioista verojen jälkeen kirjataan tuloslaskelmaan. Sijoituksen kirjanpitoarvoa oikaistaan hankinnan jälkeisillä oman pääoman muutoksilla. Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. Liikearvosta ei tehdä poistoja eikä sitä testata erikseen arvonalentumisen varalta. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappiota yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen. Yhdistelyn jälkeen konserni arvioi sisältyykö osakkuusyhtiöön arvonalentumistarvetta. Mikäli on viitettä siitä, että sijoituksen arvo on alentunut, konserni laskee arvonalentumistappion ja kirjaa käyttöarvon ja kirjanpitoarvon välisen eron tappioksi tuloslaskelmaan. Konsernin ja osakkuusyritysten väliset realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa konsernin omistusosuutta vastaavalla osuudella. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista on esitetty omana eränään liikevoiton jälkeen. Osakkuusyhtiöiden tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu, jotta voidaan varmistua niiden yhdenmukaisuudesta konsernin noudattamien laadintaperiaatteiden kanssa. 2.5 Laskentaperiaatteet Kurssierot Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Mahdolliset kurssierot sisältyvät rahoituksen tuottoihin ja kuluihin tai liiketoiminnan muihin kuluihin erän luonteen mukaisesti. 8 Elenia

11 2.5.2 Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi sinä vuonna, jonka aikana ne ovat syntyneet. Tutkimus- ja kehittämismenoja sisältyy konsernituloslaskelmassa henkilöstö- ja liiketoiminnan muihin kuluihin. Menot ovat luonteeltaan tutkimusta, joten ne eivät täytä aktivointikriteerejä Julkiset avustukset Aineellisen käyttöomaisuuden hankintaan liittyvät julkiset avustukset kirjataan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi silloin, kun avustuspäätös on saatu. Avustukset tuloutuvat tällöin pienempien poistojen muodossa hyödykkeen taloudellisena pitoaikana. Muut julkiset avustukset kirjataan tuloslaskelman muihin tuottoihin niille tilikausille, joilla avustuksia vastaavat kulut ovat syntyneet ja avustuspäätös on saatu Myyntituottojen määrittäminen Sähkön ja lämmön myyntituotot kirjataan tuloslaskelmaan toimituksen perusteella. Asiakaspalvelutoiminnan myyntituotot kirjataan sille kaudelle jona palvelut on tuotettu. Maksut, jotka asiakas maksaa liittyessään sähkö- tai lämpöverkkoon kirjataan tuotoksi tuloslaskelmaan. Ne sähköverkon liittymismaksut, jotka asiakas on suorittanut ennen vuotta 2008, on maksettava takaisin asiakkaille purkukuluilla vähennettynä, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua sähköliittymästä kokonaan. Myös kaukolämpöverkon liittymismaksuihin sisältyy palautusvelvollisuus, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua lämpöliittymästä kokonaan. Tulevaisuuden palautuksia varten on tehty pakollinen varaus Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy tavanomaisia liiketoiminnan ulkopuolisia tuottoja, kuten vakuutuskorvauksia ja vuokratuottoja. Vuokratuotot kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin vuokra-ajan kuluessa Päästöoikeudet Ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin hyödykkeisiin hankintahintaansa lisättynä kaupankäyntikuluilla. Vastikkeetta saatuja päästöoikeuksia, joita ei ole käytetty, ei kirjata taseeseen. Mikäli palautettavien päästöoikeuksien määrä ylittää vastikkeetta saatujen päästöoikeuksien määrän, kirjataan varaus päästöoikeuksien markkina-arvolla tilinpäätöshetkellä. Varauksesta johtuva kulu kirjataan tuloslaskelmaan materiaalit ja palvelut ryhmän kuluihin. Päästöoikeuksien myyntituotot sisältyvät muihin tuottoihin Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet koostuvat pääasiassa sähkön- ja lämmönjakeluverkoista sekä koneista, laitteista ja rakennuksista. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on merkitty konsernitaseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla kertyneillä arvonalentumistappioilla. Alkuperäinen hankintameno sisältää menot, jotka johtuvat välittömästi kyseisen hyödykkeen hankinnasta. Myöhemmin syntyvät menot on soveltuvin osin kirjattu taseeseen erillisenä omaisuuseränä vain silloin, kun on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja että hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Kun käyttöomaisuushyödykkeestä ei ole enää odotettavissa tuottovirtoja, hyödyke romutetaan ja jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan kuluksi liiketoiminnan muihin kuluihin. Uuden tytäryrityksen hankinnan yhteydessä hankitut omaisuuserät merkitään taseeseen niiden hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Kaikki muut korjaus- ja ylläpitokulut kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin sinä tilikautena, jonka aikana ne ovat syntyneet. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja, koska niiden taloudellista vaikutusaikaa ei voida määrittää. Poistot muista omaisuuseristä lasketaan tasapoistoina kirjaamalla hankintamenot kuluksi arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa seuraavasti: Rakennukset ja rakennelmat vuotta Sähkön siirtoverkko vuotta Sähkön jakeluverkko vuotta Kaukolämpö- ja maakaasuverkko 30 vuotta Koneet ja kalustot 3 30 vuotta Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden jäännösarvot ja taloudelliset vaikutusajat arvioidaan ja oikaistaan tarvittaessa jokaisena tilinpäätöspäivänä. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on sen arvioitua kerrytettävissä olevaa rahamäärää suurempi, kyseisen omaisuuserän kirjanpitoarvoa alennetaan välittömästi siten, että se vastaa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot määritetään myyntihinnan ja kirjanpitoarvon erotuksena ja myyntivoitot ja -tappiot sisällytetään tuloslaskelman liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin Vieraan pääoman menot Vieraan pääoman menot, jotka aiheutuvat suoraan sellaisen omaisuuserän hankinnasta tai rakentamisesta, jonka käyttötarkoitukseen valmistumiseen tai myyntiin kuluu välttämättä huomattavan pitkä aika, aktivoidaan osana omaisuuserän kustannuksia. Kaikki muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Vieraan pääoman menot koostuvat koroista ja muista yhtiölle pääoman lainaamisen yhteydessä koituvista kuluista. Nykyisellään Elenia ei ole aktivoinut vieraan pääoman menoja, sillä ehdot täyttäviä omaisuuseriä ei ole ollut Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet, paitsi liikearvo ja maksetut liittymismaksut, arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla kertyneillä arvonalentumistappioilla. Aineettomat oikeudet poistetaan tasapoistoina arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa IT-ohjelmat Hankittujen ohjelmien lisenssit aktivoidaan hankinnasta ja käyttöönotosta johtuvien menojen määräisinä. Näistä menoista tehdään poistot niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa (3 5 vuotta). IT-ohjelmien kehittämiseen tai ylläpitoon liittyvät kustannukset kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet Johtoaluekorvaukset Maanomistajille maksettavat kertakorvaukset haitasta ja vahingosta, jotka verkkoyhtiön johdot ja laitteet aiheuttavat, aktivoidaan. Ne korvaukset, jotka maksetaan vuotuisina korvauksina, kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin Sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet kirjataan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Niiden taloudellinen Tilinpäätös

12 vaikutusaika on rajallinen, joten ne merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla. Asiakassuhteista kirjataan tasapoistot niiden odotettavissa olevana taloudellisena vaikutusaikana Liikearvo Liikearvo on se määrä, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankitun tytäryhtiön tai osakkuusyrityksen nettovarojen käyvästä arvosta hankintahetkellä. Tytäryhtiöiden hankinnoista syntynyt liikearvo sisältyy aineettomiin hyödykkeisiin. Erikseen taseeseen merkityt liikearvot testataan vuosittain arvonalentumisen varalta ja ne on merkitty taseeseen hankintamenoon kertyneillä arvonalentumistappioilla vähennettynä. Liikearvosta kirjattuja arvonalentumistappioita ei peruuteta. dykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen. Rahoituksen korko kirjataan tuloslaskelmaan siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin tilikaudella samansuuruinen korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksella hankituista hyödykkeistä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokravelvoitteet sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin erääntymisensä mukaan. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muun vuokrasopimuksen mukaan määräytyvät vuokrat kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi vuokra-ajan kuluessa liiketoiminnan muihin kuluihin Aineettomien hyödykkeiden poistoajat IT-ohjelmat ja lisenssit 3 vuotta Asiakassuhteet 20 vuotta Johtoaluekorvaukset vuotta Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen Omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan tilinpäätöshetkellä mahdollisien arvonalentumisien havaitsemiseksi. Arvioitaessa tarvetta arvonalentumiselle tarkastellaan viittaavatko tapahtumat tai olosuhteiden muutokset siihen, että kirjanpitoa vastaava rahamäärä ei ehkä ole kerrytettävissä. Arvonalentumistappio kirjataan, jos omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön tasearvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden, paitsi liikearvojen, arvonalentumistappio peruutetaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa. Liikearvon arvonalentuminen testataan vuosittain vallinneen tilanteen mukaisesti sekä silloin, kun tilanteesta voidaan päätellä, että kirjanpitoarvo on saattanut alentua. Arvo määritetään diskonttaamalla rahavirtaa tuottavan yksikön arvioidut nettorahavirrat nykyarvoon. Laskelmien taloudelliset ennusteet perustuvat konsernin johdon hyväksymiin suunnitelmiin Myyntisaamiset Myyntisaamiset on kirjattu taseeseen niiden käypään arvoon. Myyntisaamisista kirjataan arvonalentuminen, kun on näyttöä siitä, että konserni ei pysty saamaan myyntisaamisiaan alkuperäisten sopimusten mukaisesti. Tällaisiksi arvonalentumisiin johtaviksi näytöiksi voidaan lukea velallisen vakavat taloudelliset ongelmat, todennäköisyys, että velallinen ajautuu konkurssiin tai muihin taloudellisiin järjestelyihin sekä maksujen eräpäivien laiminlyönti. Arvonalentumisen määrä on taseeseen alun perin kirjatun myyntisaamisen ja arvioitujen kassavirtojen erotus. Myyntisaamisiin sisältyy myös arvioon perustuvia laskutettuja myyntituottoja Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset pitävät sisällään nostettavissa olevia pankkitalletuksia Vuokrasopimukset Konserni vuokralle ottajana Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle olennaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing- sopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuus merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyö Konserni vuokralle antajana Vuokrasopimukset, joissa konserni on vuokralle antajana, ovat kaikki muita vuokrasopimuksia ja hyödykkeet sisältyvät konsernin aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. Muun vuokrasopimuksen perusteella määräytyvät vuokrat kirjataan tuottoerinä vuokra-ajan kuluessa liiketoiminnan muihin tuottoihin Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus koostuu pääosin tuotantoprosessissa käytettävistä polttoaineista ja varaosista. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritellään käyttämällä FIFO (first in, first out) -menetelmää. Nettorealisointiarvoksi on arvioitu normaalin toiminnan mukainen myyntihinta vähennettynä muuttuvilla myynti kuluilla ja muilla tuotantokuluilla Varaukset Varaukset kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite tai maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti Liittymismaksujen palautukset Ne sähköverkon liittymismaksut, jotka asiakas on suorittanut ennen vuotta 2008, on maksettava takaisin asiakkaille purkukuluilla vähennettynä, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua sähköliittymästä kokonaan. Myös kaukolämpöverkon liittymismaksuihin sisältyy palautusvelvollisuus, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua lämpöliittymästä kokonaan. Varaus sähkö- ja lämpöliittymismaksujen palautuksille on laskettu diskonttaamalla arvioidut tulevaisuuden vuotuiset liittymismaksujen palautukset nykyarvoon Tuloverot Tilikaudella maksettavat tuloverot perustuvat tilikauden verotettavaan tulokseen. Verotettava tulos eroaa konsernitilinpäätöksessä raportoidusta tuloksesta johtuen tuottojen ja kulujen kirjanpitokäsittelyn ja verokäsittelyn eriaikaisuudesta tai siitä, että tietyt erät eivät ole lainkaan verotettavia tai verotuksessa vähennyskelpoisia. Verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisen veron muutoksesta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät laajaan tuloslaskelmaan tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin myös verovaikutus kirjataan vastaaviin eriin. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta voimassa olevan verokannan perusteella. Vero oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista veroa ei kuitenkaan kirjata, jos se syntyy, kun omaisuuserä tai velka alun perin merkitään kirjanpitoon ja kysei- 10 Elenia

13 nen liiketoimi ei ole liiketoimintojen yhdistäminen, ja joka ei vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon (tai verotukselliseen tappioon) liiketapahtuman toteutumisajankohtana. Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin perustuvista oikaisuista, tilikauden tappioista sekä verotuksen ja kirjanpidon poistojen ja rahoituserien eriaikaisuudesta johtuen. Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että se voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Laskennallinen vero määritetään käyttämällä niitä verokantoja, joista on säädetty tai joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä. Laskennallinen verosaaminen ja velka netotetaan, jos yhtiöllä on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata saamiset ja velat toisiaan vastaan ja se aikoo realisoida omaisuuserän ja suorittaa velan samanaikaisesti Eläkevelvoitteet Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja eläkkeistä eikä sillä ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen. Tähän ryhmään kuuluu TyEL-vakuutus. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan henkilöstökuluihin sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. Etuuspohjaisissa järjestelyissä eläkekulut arvioidaan käyttämällä ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää. Eläkkeiden suorittamisesta johtuvat kulut kirjataan tuloslaskelmaan tavoitteena jakaa työsuoritukseen perustuva meno työntekijöiden palvelusajalle. Etuuspohjaiseen järjestelyyn liittyvä velvoite lasketaan vuosittain tilinpäätöspäivänä ja arvostetaan arvioitujen vastaisten kassavirtojen nykyarvoon. Etuuspohjaiset eläkkeet hoidetaan vakuutusyhtiöissä Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen laskelmiin on sovellettu uutta IAS 19 standardia, jolloin kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin ja taseeseen merkitään työsuhdeetuuksista syntynyt täysimääräinen nettovelka tai -saaminen. Varojen odotettu tuotto lasketaan käyttämällä samaa diskonttauskorkoa kuin velvoitteen nykyarvoa laskettaessa. Tulosvaikutteisesti kirjataan kauden työsuoritukseen perustuva meno, mahdollinen aiempaan työsuoritukseen perustuva meno sekä etuuspohjaisen nettovelan nettokorko. Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät kirjataan laajan tuloksen eriin Rahoitusinstrumentit alkuperäinen kirjaaminen ja myöhempi arvostus Lyhyt- ja pitkäaikaisten varojen ja velkojen luokittelu Omaisuuserä tai velka luokitellaan lyhytaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi silloin, kun sen odotetaan realisoituvan 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä tai silloin, kun se on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi varaksi tai velaksi. Likvidit varat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi. Kaikki muut varat ja velat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi Rahoitusvarat Alkuperäinen kirjaaminen ja arvostus IAS 39 standardin mukaiset rahoitusvarat luokitellaan tilanteen mukaan joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuiksi rahoitusvaroiksi, lainoiksi ja saataviksi, myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi tai tehokkaassa suojauksessa suojausinstrumentteina toimiviksi johdannaissopimuksiksi. Konserni päättää rahoitusvarojensa luokittelusta alkuperäisen kirjauksen yhteydessä. Kaikki rahoitusvarat kirjataan alun perin käyvän arvon ja transaktiokulujen yhteenlaskettuun arvoon, paitsi silloin kun rahoitusvarat kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekohetken mukaisina. Myöhempi arvostaminen Rahoitusvarojen myöhempi arvostaminen määräytyy niiden luokittelun mukaisesti seuraavalla tavalla: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan tähän ryhmään, jos se on hankittu pääasiallisena tarkoituksena myydä se lyhyen ajan kuluessa. Johdannaissopimukset on ryhmitelty kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi, ellei niitä ole määritetty tehokkaiksi suojausinstrumenteiksi. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat kirjataan taseeseen käypään arvoon, ja käyvän arvon nettomuutokset esitetään tuloslaskelmassa rahoituskuluina (negatiiviset käyvän arvon nettomuutokset) tai rahoitustuottoina (positiiviset käyvän arvon nettomuutokset) Lainat ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita ei noteerata aktiivisilla markkinoilla. Lainoihin ja saamisiin sisältyvät myös myyntisaamiset ja muut saamiset. Lainat kirjataan taseeseen jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää vähennettynä arvonalentumisilla. Arvonalentumisesta aiheutuneet tappiot kirjataan tuloslaskelmaan lainojen rahoituskuluihin ja myyntikustannuksiin tai muihin saamisten liikekustannuksiin Myytävissä olevat sijoitukset Myytävissä olevat sijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia sijoituksia. Myytävissä oleviin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin luokitellaan ne, joita ei luokitella kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuiksi. Alkuperäisen arvostuksen jälkeen myytävissä olevat sijoitukset arvostetaan käypään arvoon ja realisoitumattomat voitot tai tappiot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin myytävissä olevien varojen rahastoon, kunnes sijoitus kirjataan pois taseesta, jolloin kumulatiivinen tulos kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin, tai kunnes sijoitus katsotaan arvoltaan alentuneeksi, jolloin kumulatiivinen tappio luokitellaan uudelleen myytävissä olevien varojen rahastosta tuloslaskelman rahoituskuluihin. Myytävissä olevien sijoitusten omistuksen aikana ansaittu korko ilmoitetaan korkotuloina efektiivisen koron menetelmällä Rahoitusvarojen kirjaaminen pois taseesta Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet niiden kassavirtoihin lakkaavat olemasta voimassa tai ne on siirretty ja konserni on siirtänyt olennaisilta osin omistamiseen liittyvät riskit ja edut. Tilinpäätös

14 Rahoitusvarojen arvonalentuminen Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä, onko objektiivista näyttöä siitä, että rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai niiden ryhmän arvo on alentunut. Rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai niiden ryhmän arvon katsotaan alentuneen, jos on objektiivista näyttöä siitä, että arvo on alentunut omaisuuserän alkuperäisen kirjaamisen jälkeen yhden tai useamman tapahtuman seurauksena ( tappiota aiheuttava tapahtuma ) ja että tappiota aiheuttavalla tapahtumalla on ollut vaikutusta arvioituun kyseisistä rahoitusvaroista tulevaan rahavirtaan, joka voidaan arvioida luotettavasti. Näyttöä arvonalentumisesta on, että velallisilla tai velallisryhmällä on merkittäviä taloudellisia vaikeuksia tai laiminlyöntejä koron tai pääoman maksuissa tai että velallisen konkurssi tai muu taloudellinen uudelleenjärjestely tulee todennäköiseksi tai että havaittavissa olevat tosiseikat, kuten erääntyneet saamiset tai laiminlyönteihin johtavissa taloudellisissa suhdanteissa tapahtuneet muutokset, osoittavat arvioitujen tulevien rahavirtojen määrän mitattavasti vähentyneen Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvarat Jos on objektiivista näyttöä siitä, että jaksotettuun hankintamenoon kirjattujen rahoitusvarojen arvo on alentunut, tappion suuruus määritetään omaisuus erän kirjanpitoarvon ja nykyisen rahavirtaennusteen erotuksena (ottamatta huomioon tulevaisuudessa odotettavia, vielä toteutumattomia luottotappioita). Rahavirtaennusteen nykyinen arvo diskontataan kyseisten rahoitusvarojen alkuperäisellä efektiivisellä korolla. Jos laina on vaihtuvakorkoinen, arvonalentumistappioiden määrittämisessä diskonttauskorkona käytetään nykyistä efektiivistä korkokantaa. Omaisuuserän kirjanpitoarvoa alennetaan ja tappio kirjataan liiketulokseen. Alentuneesta kirjanpitoarvosta kertyy edelleen korkotuloja, jotka kertyvät arvonalentumistappion määrittämisessä käytetyn tulevien rahavirtojen diskonttauskoron mukaisesti. Korkotuotot kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin. Lainat kirjataan tappioiksi, kun ei ole realistisia näkymiä tilanteen korjautumisesta ja vakuus on realisoitu tai siirretty konsernille. Jos arvonalentumistappion arvioitu määrä kasvaa tai vähenee jollakin myöhemmällä kaudella sellaisen tapahtuman seurauksena, joka on tapahtunut arvonalentumisen kirjaamisen jälkeen, aiemmin kirjattua arvonalentumistappiota lisätään tai vähennetään. Jos tappioksi kirjattu määrä myöhemmin palautuu, se hyvitetään tuloslaskelman rahoituskuluihin Myytävissä olevat rahoitusvarat Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä myytävissä olevien rahoitusvarojen osalta, onko objektiivista näyttöä siitä, että sijoituksen tai sijoitusryhmän arvo on alentunut. Myytävissä oleviksi luokiteltujen oman pääoman -ehtoisten sijoitusten osalta objektiivinen näyttö edellyttää, että sijoituksen käypä arvo on laskenut merkittävästi tai pitkäaikaisesti alle hankintakustannusten. Merkittävyyttä arvioidaan suhteessa sijoituksen alkuperäisiin hankintakustannuksiin ja pitkäaikaisuutta suhteessa ajanjaksoon, jonka käypä arvo on ollut alle alkuperäisten hankintakustannusten. Kun arvonalentumisesta on näyttöä, kumulatiivinen tappio joka määritetään hankintakustannuksen ja nykyisen käyvän arvon erotuksena, josta on vähennetty aiemmissa tuloslaskelmissa kyseiseen sijoitukseen kirjatut arvonalentumistappiot poistetaan muista laajan tuloksen eristä ja kirjataan tuloslaskelmaan. Oman pääoman -ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappioita ei peruuteta tulosvaikutteisesti, vaan niiden arvonalentumisen kirjaamisen jälkeen tapahtunut käyvän arvon nousu kirjataan suoraan muihin laajan tuloksen eriin. veloiksi tai tehokkaassa suojauksessa suojausinstrumentteina toimiviksi johdannaissopimuksiksi. Konserni päättää rahoitusvelkojensa luokittelusta alkuperäisen kirjauksen yhteydessä. Kaikki rahoitusvelat kirjataan alun perin käypään arvoon ja, jos kyseessä on laina tai velka, suoraan niihin liittyvillä transaktiokustannuksilla oikaistuna. Konsernin rahoitusvelkoihin sisältyy osto- ja muita velkoja ja lainoja sekä johdannaissopimuksia. Myöhempi arvostaminen Rahoitusvelkojen arvostaminen määräytyy niiden luokittelun mukaisesti seuraavalla tavalla: Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvelat sisältävät kaupankäyntitarkoituksessa pidettyjä rahoitusvelkoja. Rahoitusvelat luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidetyiksi, jos ne on hankittu tarkoituksena myydä ne lyhyellä aikavälillä. Tähän luokkaan sisältyvät sellaiset konsernin tekemät johdannaissopimukset, joita ei ole määritetty suojausinstrumenteiksi IAS 39 standardin mukaisissa suojaussuhteissa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyistä veloista syntyneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan Lainat ja velat Alkuperäisen kirjauksen jälkeen korolliset lainat ja velat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Kun velvoitteet kirjataan pois taseesta, tuotot ja tappiot kirjataan liiketulokseen efektiivisen koron menetelmällä. Jaksotettu meno lasketaan ottaen huomioon kaikki hankintaan liittyvät alennukset tai lisähinnat ja palkkiot tai kulut, jotka ovat olennainen osa efektiivistä korkoa. Efektiivisen koron menetelmällä laskettu jaksotus sisällytetään tuloslaskelman rahoituskuluihin Taseesta pois kirjaaminen Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun velvoite on hoidettu tai peruutettu tai kun se vanhenee. Kun olemassa oleva rahoitusvelka korvataan toisella saman lainanantajan rahoitusvelalla, jonka ehdot ovat olennaisesti erilaiset, tai kun olemassa olevan velvoitteen ehtoja olennaisesti muutetaan, tällaista vaihtoa tai muutosta käsitellään alkuperäisen velvoitteen taseesta poiskirjaamisena ja uuden velvoitteen kirjaamisena. Näiden kirjanpitoarvojen välinen ero kirjataan tuloslaskelmaan Rahoitusvälineiden käypä arvo Toimivilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden käypä arvo tilinpäätöshetkellä määräytyy noteerattujen markkinahintojen tai välittäjältä saatavien hintanoteerausten perusteella, eikä niistä vähennetä transaktiokuluja. Jos rahoitusvälineillä ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritetään asianmukaisella arvostusmenetelmällä, joka voi olla viimeaikaisiin toisistaan riippumattomien osapuolten välisiin liiketoimiin perustuva vertailu olennaisilta osiltaan samanlaisen välineen nykyiseen käypään arvoon perustuva viitearvo diskontattujen rahavirtojen analysointi tai muu arvostusmenetelmä Rahoitusvelat IAS 39 standardin mukaiset rahoitusvelat luokitellaan tilanteen mukaan joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuiksi rahoitusveloiksi, lainoiksi ja 12 Elenia

15 Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta Alkuperäinen kirjaaminen ja myöhempi arvostus Konserni käyttää riskeiltä suojautumiseen johdannaissopimuksia, kuten valuuttatermiinisopimuksia (valuuttariski), koronvaihtosopimuksia (korkoriski) sekä termiinisopimuksia, joiden kohde-etuutena on hyödyke (raakaainehankintoihin liittyvät riskit). Tällaiset johdannaissopimukset on alun perin kirjattu sopimuksentekohetken käypään arvoon ja ne arvostetaan myöhemmin käypään arvoon. Johdannaiset kirjataan rahoitusvaroina, kun käypä arvo on positiivinen, ja rahoitusvelkoina, kun käypä arvo on negatiivinen. Suojauslaskennassa suojaukset luokitellaan rahavirran suojaukseksi, kun suojaudutaan rahavirran vaihtelulta, joka johtuu taseeseen merkittyyn omaisuuserään tai velkaan tai erittäin todennäköiseen ennakoituun liiketoimeen liittyvästä tietystä riskistä tai kirjaamattomaan kiinteäehtoiseen sitoumukseen liittyvästä valuuttariskistä. Tällä hetkellä Elenia käyttää ainoastaan rahavirran suojausta korkoriskiltä suojautumiseen. Konsernilla on suojausta aloitettaessa asianmukaisesti laaditut määritykset ja kuvaukset suojaussuhteista sekä riskienhallinnan tavoitteista ja suojaukseen ryhtymisen strategiasta. Kyseisessä dokumentaatiossa on yksilöity suojausinstrumentti, suojauskohde tai suojattava liiketoimi, suojattavan riskin luonne ja miten yhtiö arvioi, kuinka tehokkaasti suojausinstrumentti kumoaa suojattavasta riskistä johtuvia muutoksia suojauskohteen käyvässä arvossa tai rahavirroissa. Suojauksen odotetaan kumoavan suojattavasta riskistä johtuvat käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset erittäin tehokkaasti, ja suojausta arvioidaan jatkuvasti, jotta voidaan todeta, että se on erittäin tehokas kaikkien niiden tilikausien ajan, joille suojaus on ollut määritettynä Rahavirran suojaus Se osa suojausinstrumentin voitosta tai tappiosta, jonka todetaan olevan tehokas suojaus, on kirjattava suoraan rahavirran suojauksen rahastoon muihin laajan tuloksen eriin, ja tehoton osuus on kirjattava välittömästi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut summat siirretään liiketulokseen, silloin kun suojattu liiketoimi vaikuttaa tulokseen. Näin käy esimerkiksi kun suojattu rahoitustuotto tai -kulu kirjataan. Jos ennakoitu liiketoimi tai kiinteäehtoinen sitoumus ei ole enää odotettavissa, aiemmin omaan pääomaan kirjattu kumulatiivinen tuotto tai tappio siirretään tuloslaskelmaan. Jos suojausinstrumentti erääntyy tai myydään, sopimus puretaan tai toteutetaan korvaamatta tai jatkamatta sitä tai jos suojauksen määritys peruutetaan, aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatut kumulatiiviset tuotot tai tappiot jäävät muihin laajan tuloksen eriin siihen saakka, kunnes ennakoitu liiketoimi tai kiinteäehtoinen sitoumus vaikuttaa tulokseen Uudet standardit sekä muutokset ja tulkinnat käytössä oleviin standardeihin Muutos: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa Netotetut rahoitusvarat ja -velat (Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities) IFRS 7 muutokset tulevat voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. IAS 32 muutokset tulevat voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. IAS 32 -standardin muutos selkeyttää sitä, milloin yhteisöllä on tarkasteluhetkellä laillisesti toimenpantavissa oleva oikeus kirjattujen määrien kuittaamiseen ja milloin kuittaaminen tapahtuu riittävän samanaikaisesti, jotta saaminen ja velka voidaan netottaa. EU ei ole vielä hyväksynyt muutoksia sovellettaviksi. Johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 9 Rahoitusinstrumentit luokittelu ja arvostaminen IFRS 9 tulee soveltaa tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. IFRS 9 -standardi korvaa kokonaan nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. Rahoitusvarojen osalta alkuperäinen arvostus tehdään kaikkien rahoitusvarojen osalta käypään arvoon. Rahoitusvarat, jotka ovat velkainstrumentteja ja joihin ei sovelleta käyvän arvon optiota, arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen joko jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon riippuen yrityksen rahoitusvarojen hallinnan liiketoimintamallista ja rahoitusvarojen sopimusperusteisista kassavirroista. Lähtökohtaisesti kaikki oman pääoman -ehtoiset rahoitusinstrumentit arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti tai kirjaamalla muutokset muihin laajan tuloksen eriin. Kaikki kaupankäyntitarkoituksessa olevat oman pääomanehtoiset instrumentit tulee arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja eriä ei enää kierrätetä tuloslaskelmaan, mikäli yritys on valinnut erälle käypään arvoon muihin laajan tuloksen eriin -kirjaustavan. Rahoitusvelkojen osalta keskeisin muutos on se, että sovellettaessa käyvän arvon optiota yhteisön oman luottoriskin muutoksen vaikutus rahoitusvelan käypään arvoon kirjataan jatkossa muihin laajan tuloksen eriin. Näitä laajaan tulokseen kirjattuja arvonmuutoksia ei kierrätetä missään vaiheessa tuloslaskelmaan. Muutoin nykyiset IAS 39 -standardin rahoitusvelkoja koskevat säännökset säilyvät pääosin ennallaan. EU ei ole vielä hyväksynyt standardia sovellettavaksi. IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja IAS 27 Erillistilinpäätös (uudistettu) Uusi standardi ja muutokset IAS 27 -standardiin tulevat voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. EU on hyväksynyt standardin sovellettavaksi, mutta sitä tulee soveltaa pakollisena vasta Konsernitilinpäätöstä koskeva uusi IFRS 10 -standardi korvaa konsernitilinpäätöstä koskevat osuudet nykyisestä IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardista. IFRS 10 -standardi ei vaikuta siihen, miten yhtiö yhdistellään konserniin vaan siihen, yhdistelläänkö yhtiö konserniin uuden määräysvallan määritelmän mukaan. Johto arvio, että uudella standardilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu) Uusi standardi ja muutokset IAS 28 -standardiin tulevat voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. EU on hyväksynyt standardin sovellettavaksi, mutta sitä tulee soveltaa pakollisena vasta Uusi standardi korvaa IAS 31 Osuudet yhteisyrityksissä -standardin ja SIC 13 Yhteisessä määräysvallassa olevat yksiköt osapuolten ei-monetaariset panokset -tulkinnan. Uuden standardin mukaisesti yhteisjärjestelyjen tunnistamisessa tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota järjestelyn todelliseen luonteeseen juridisen muodon sijasta. Merkittävä muutos aikaisempaan yhteisjärjestelyjen käsittelyyn on se, että jatkossa yhteisjärjestelyjä, joissa osapuolella on oikeus järjestelyyn liittyviin nettovaroihin (yhteisjärjestely), ei voi enää yhdistellä suhteellisesti, vaan ainoastaan pääomaosuusmenetelmällä. Johto arvio, että uudella standardilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Tilinpäätös

16 IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä Uusi standardi tulee voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. EU on hyväksynyt standardin sovellettavaksi, mutta sitä tulee soveltaa pakollisena vasta Uusi standardi kokoaa kaikki konsernitilinpäätöstä koskevat liitetietovaatimukset yhteen standardiin ja se sisältää liitetietovaatimukset tytäryhtiöistä, yhteisjärjestelyistä, osakkuusyhtiöistä ja strukturoiduista yhteisöistä. Standardia tulee soveltaa takautuvasti IAS 8 -standardin Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaisesti. Johto arvioi, että uusi standardi lisää konserniyrityksistä liitetiedoissa annettavia tietoja. IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen Uusi standardi tulee voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Standardi esittää yhden kaikkia IFRS-standardeja koskevan käyvän arvon määritelmän ja yhteisen käyvän arvon määrittämisen lähestymistavan. Se ei muuta sääntelyä sen suhteen, milloin raportoivan yhteisön tulee arvostaa omaisuuserä tai velka käypään arvoon. Standardi laajentaa lisäksi merkittävästi käypien arvojen käyttämisestä annettavia liitetietoja. EU ei ole vielä hyväksynyt uutta standardia sovellettavaksi. Johto arvioi, että uudella standardilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa: Muutos poistaa IAS 32 standardin osinkojen tuloveroihin liittyvät määräykset ja edellyttää yhteisöjä soveltamaan IAS 12 Tuloverot -standardin säännöksiä. IAS 34 Osavuosikatsaukset: Muutos selventää vaatimuksia osavuosikatsauksen yhteydessä toimintasegmenteistä annettavista tiedoista segmenttien varojen ja velkojen osalta niin, että vaatimukset ovat yhdenmukaiset IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin kanssa. Seuraavilla muutoksilla ja tulkinnoilla ei tule olemaan vaikutusta konsernitilinpäätökseen: Muutos: IFRS 1 Julkisen vallan myöntämä laina (Government Loan) Muutos: IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto Varojen ja velkojen oletushankintameno voimakkaassa hyperinflaatiossa ja kiinteän soveltamispäivän kumoaminen Muutokset: IFRS 10, IFRS 12, IAS 27 ja IAS 28 koskien Investment entities -yhteisöjen yhdistelyä konsernitilinpäätökseen Muutos: IAS 12 Tuloverot Laskennalliset verot: Ansaintamenetelmän vaikutus laskennallisen veron kirjaamiseen sijoituskiinteistöjen ja uudelleenarvostettavan käyttöomaisuuden osalta (Recovery of Underlying Assets) Uusi tulkinta: IFRIC 20 koskien pintamaan poistoa avolouhoksessa tuotannon alkamisen jälkeen (Stripping Costs in the Production Phase of a Surface mine) Muutos: IAS 1 Muiden laajan tuloksen erien esittäminen Muutos tulee voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Muut laajan tuloksen erät ryhmitellään jatkossa niihin, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi, ja niihin, joita ei koskaan siirretä tulosvaikutteisiksi. Muutos ei vaikuta siihen, mitkä erät kirjataan laajan tuloslaskelman eriin eikä siihen, milloin erät siirretään tulosvaikutteisiksi ja milloin ei. EU on hyväksynyt muutoksen sovellettavaksi. Johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Vuosittaiset standardien parannusehdotukset ( Cycle) Seuraavat vuosittaiset standardien parannusehdotukset tulevat voimaan tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. EU ei ole hyväksynyt muutoksia sovellettavaksi. IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto: Muutos täsmentää kuinka IFRS 1 -standardia sovelletaan tilanteessa, joissa yhteisö on aiemmin soveltanut IFRS-standardeja, lopettanut tämän jälkeen IFRS-standardien soveltamisen ja aloittaa uudestaan IFRS-standardien soveltamisen. Lisäksi muutos täsmentää aiemman tilinpäätösnormiston perusteella aktivoitujen vieraan pääoman menojen käsittelyä siirryttäessä IFRS-standardien käyttämiseen. IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen: Muutos selventää tiettyjä vertailutietojen esittämisen vaatimuksia. IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet: Muutos selventää, että merkittävät varaosat sekä huollon työkalut, jotka täyttävät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määritelmän eli yhteisö odottaa käyttävänsä niitä useammalla kuin yhdellä tilikaudella, eivät ole vaihto-omaisuutta 14 Elenia

17 3 kriittiset tilinpäätösarviot ja harkinnanvaraiset erät Konsernitilipäätöstä laadittaessa yhtiön johto joutuu käyttämään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt tulevaisuutta koskevat odotukset. Toteutuneet tulokset ja ajoitus voivat kuitenkin olla erilaisia verrattuna näihin ennusteisiin. Konsernin kriittiset tilinpäätösarviot ja harkinnanvaraiset erät on kuvattu alla. 3.1 Liikearvon testaus Konsernissa testataan vuosittain liikearvot mahdollisen arvonalentumisen varalta. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät perustuvat kassavirtaennusteisiin, joiden laatiminen edellyttää johdolta arvioita tulevaisuuden rahavirroista. Tärkeimmät muuttujat rahavirtoja määritettäessä ovat diskonttauskorko sekä ne olettamukset ja arviot, joita rahavirtoja määritettäessä käytetään. Konserni on tehnyt herkkyysanalyysin arvonalentumistestauksen pohjalla olevien keskeisten muutosten vaikutuksista testauksen tuloksiin. (Liitetieto 12) 3.3 Pakolliset varaukset Ne sähköverkon liittymismaksut, jotka asiakas on suorittanut ennen vuotta 2008, on maksettava takaisin asiakkaille purkukuluilla vähennettynä, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua sähköliittymästä kokonaan. Myös kaukolämpöverkon liittymismaksuihin sisältyy palautusvelvollisuus, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua lämpöliittymästä kokonaan. Varaus sähkö- ja lämpöliittymismaksujen palautuksille on laskettu diskonttaamalla arvioidut tulevaisuuden vuotuiset liittymismaksujen palautukset nykyarvoon. Laskenta perustuu johdon arvioon palautuvien liittymismaksujen määristä ja ajoittumisesta. (Liitetieto 16) 3.4 Yritysjärjestelyissä hankittujen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden käyvät arvot Yrityshankinnassa kirjattu aineeton ja aineellinen omaisuus arvostetaan käypään arvoon ja sen taloudellinen vaikutusaika määritetään. Käypien arvojen määrittämisessä on käytetty laskentamalleja, jotka johdon näkemyksen mukaan vastaavat parhaiten omaisuuden arvoa. Jos toteuma poikkeaa näistä käytetyistä arvioista, se voi vaikuttaa raportoituihin lukuihin. (Liitteet 2 ja 3) 3.2 Laskennalliset verot Konsernilla on laskennallisia verosaamisia ja velkoja, joiden arvioidaan realisoituvan tuloslaskelmaan kirjattavaksi tiettyinä ajanjaksoina tulevaisuudessa. Laskennallisten verosaamisten ja velkojen laskennassa tehdään tiettyjä oletuksia ja arvioita liittyen tulevaisuuden veroseuraamuksiin, jotka johtuvat varojen ja velkojen tilinpäätökseen kirjattujen kirjanpitoarvojen sekä niiden verotuksellisten arvojen eroista. (Liitetieto 10) Tilinpäätös

18 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN Liitetiedot Liitetieto euroa 2012 IFRS standardien käyttöönotto Konsernitilinpäätös on laadittu IFRS-laadintaperiaatteiden mukaan. Edellinen tilinpäätös, joka päättyi , oli laadittu Suomen kirjanpitolain mukaan. IFRS-tilinpäätös sisältää vertailutietona päättyvät tiedot, jotka on muutettu vastaamaan IFRS-laskentaperiaatteita. IFRS avaava tase on laadittu yhtiön perustamishetkelle, joka oli ja tämä oli myös konsernin IFRS-siirtymäpäivä. Mitään IFRS 1- ensimmäinen standardien käyttöönotto-standardin helpotuksia ei ole käytetty siirtymässä. Tämä Liitetieto kuvaa, mitä muutoksia IFRS siirtymä aiheutti Konserni on muodostunut ja liiketoiminta on tullut konserniin tapahtuneella yrityskaupalla. Vertailulukuna on esitetty ainoastaan emoyhtiön luvut, jotka sisältävät pääosin rahoitustransaktioita. Siirtyminen IFRS-standardien käyttöön ei aiheuttanut muutoksia laskentaperiaatteisiin ja tilikauden 2011 lukuihin. Aineettomat hyödykkeet Asiakkuudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Rakennukset, maa- ja vesialueet Sähköverkko Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Osakkeet ja osuudet Lyhytaikaiset varat Rahavarat Liitetieto 2 Yrityshankinnat Elenia Oy (ent. LNI Acquisition Oy) on ostanut tehdyllä osakekaupalla ruotsalaiselta Vattenfall AB:ltä Suomen sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoiminnat. Kaupassa siirtyivät palveluliiketoimintaa harjoittava Vattenfall Oy:n (nykyinen Elenia Asiakaspalvelu Oy) ja kaukolämpöliiketoiminnan holding-yhtiö Vattenfall Lämpö Holding Oy:n kaikki osakkeet. Hankintaan sisältyivät kaukolämpöliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö Vattenfall Lämpö Oy (nykyinen Elenia Lämpö Oy) sähköverkkoliiketoimintaan harjoittava Vattenfall Verkko Oy (nykyinen Elenia Verkko Oy) sekä osakkuusyhtiöt Asikkalan Voima Oy, Oriveden Aluelämpö Oy ja Saarijärven Kaukolämpö Oy. Elenia Oy hankki yhtiöt aloittaakseen liiketoiminnan Suomessa, joten Elenia-konsernin koko liiketoiminta, liikevaihto ja liiketoiminnan tulos muodostuivat tämän kaupan seurauksena. Goodwill Varat yhteensä (ilman Goodwillia) Varat yhteensä (mukaan lukien Goodwill) Ostovelat Varaukset Laskennalliset verovelat Muut korottomat velat Korottomat velat yhteensä Lyhytaikaiset korolliset velat Korolliset velat yhteensä Velat yhteensä Nettovarat Goodwill Hankintameno Elenia

19 Kauppahinta jakautui M :n käteissuoritukseen sekä 340 M :n velan maksuun. Laskennallinen verovelka kohdistuu asiakkuuksiin, aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, aineettomiin oikeuksiin sekä poistoeroon. Goodwill syntyy kauppahinnan ja hankittujen yksilöitävissä olevien varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen hankinta-ajankohdan erotuksena. Goodwil on kohdistettu verkko- ja lämpösegmenteille. Goodwill on verotuksessa vähennyskelvoton. Lyhytaikaisten saamisten käypä arvo taseessa on 135,2 M. Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyy 18,8 M myyntisaamisia. Muiden lyhytaikaisten saamisten käypä arvo vastaa bruttoarvoa. Koko konsernin liikevaihto ja tulos ennen veroja ovat muodostuneet yrityshankinnoista. Yrityshankinnan tapahduttua konsernin liikevaihto ja tulos ennen veroja eivät olennaisesti poikkea tilinpäätöksessä esitetystä liikevaihdosta ja tuloksesta ennen veroja. Analyysi hankinnan kassavirroista MEUR hankinnan transaktiokulut rahat ja pankkisaamiset yhtiöissä 60 - maksettu kokonaisvastike Yrityshankinnan rahavirta Transaktiokulut on sisällytetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Liitetieto 3 Yrityshankinnat Elenia Verkko Oy hankki omistukseensa 50 % osuuden Asikkalan Voima Oy:stä Lahti Energialta. Asikkalan Voima oli Elenia Verkon ja Lahti Energian puoliksi omistama sähköverkkoyhtiö. Hankinnan jälkeen Asikkalan Voima Oy:stä tuli Elenia Verkko Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Vastuu Asikkalan Voiman sähköverkon hallinnasta oli jo aikaisemmin Elenialla, joten yrityskaupan myötä Asikkalan Voiman verkkoliiketoiminta integroitiin kokonaan osaksi Elenian sähköverkkoliiketoimintaa. Konserni on aikaisemmin omistanut yhtiöstä 50 % ja kyseessä on siten vaiheittainen liiketoimintojen yhdistäminen. Liiketoimintojen yhdistämisessä aiemmin omistettu oman pääoman osuus hankinnan kohteesta on arvostettu käypään arvoon k. Tämä on huomioitu osana hankintamenoa laskelmalla. Alla on esitetty yhtiön koko tase (100 %) hankintahetkellä , josta Elenia Verkko Oy hankkinut 50 %. Maksettu kauppahinta oli k, lisäksi alla olevassa laskelmassa on huomioitu aikaisemman omistuksen käypä arvo k euroa 2012 Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Rakennukset, maa- ja vesialueet 8 Sähköverkko Koneet ja kalustot 1 Muut aineelliset hyödykkeet 536 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä Vaihto-omaisuus 9 Myyntisaamiset 312 Muut saamiset 391 Lyhytaikaiset varat 712 Rahavarat 306 Goodwill Varat yhteensä (ilman Goodwillia) Varat yhteensä (mukaan lukien Goodwill) Ostovelat 317 Laskennalliset verovelat Muut korottomat velat 187 Korottomat velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat yhteensä Velat yhteensä Nettovarat Goodwill Hankintameno Laskennallinen verovelka kohdistuu aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, aineettomiin oikeuksiin sekä poistoeroon. Goodwill syntyy kauppahinnan ja hankittujen yksilöitävissä olevien varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen hankinta-ajankohdan erotuksena. Lyhytaikaisten saamisten käypä arvo taseessa on 704 k. Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyy myyntisaamisia, joiden bruttoarvo on 312 k. Myös muiden lyhytaikaisten saamisten käypä arvo vastaa bruttoarvoa. Yhtiön koko tilikauden liikevaihto oli k ja tilikauden tulos 786 k. Tästä on yhdistetty hankinnan jälkeen konsernitilinpäätökseen liikevaihtoon k ja tilikauden tulokseen 439 k. Asikkalan Voima MEUR 2012 Analyysi hankinnan kassavirroista - hankinnan transaktiokulut rahat ja pankkisaamiset yhtiöissä maksettu kokonaisvastike Yrityshankinnan rahavirta Transaktiokulut on sisällytetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Tilinpäätös

20 Liitetieto 4 Segmenttiraportointi Verkko Lämpö Palvelut Segmentit yhteensä Yhteiset toiminnot Eliminoinnit ja IFRS muunnot Konsolidoitu tulos Tuotot - konsernin ulkopuoliset tuotot sisäiset tuotot Operatiiviset kustannukset Käyttökate (EBITDA) Poistot Osuus osakkkuusyhtiöiden tuloksesta Liikevoitto (EBIT) Rahoitustuotot ja -kulut netto Tuloverot Tilikauden tappio NWC *) Investoinnit Henkilöstön lukumäärä keskimäärin NWC *) Sisältää myyntisaamiset, muut saamiset, ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat poislukien lyhytaikaiset korolliset velat. Konserni esittää segmenttitiedot tavalla, joka on yhtenäinen johdon sisäisen IFRS:n mukaan laaditun raportoinnin kanssa.segmentit muodostuvat liiketoiminta-alueista määritellyistä Verkko- ja Lämpö segmenteistä sekä asiakaspalvelutoiminnot käsittävästä Palvelut-segmentistä. Muut toiminnot on esitetty yhteisissä toiminnoissa. Konserniyhtiöiden väliset transaktiot tapahtuvat pääasiassa omakustannushinnoin. Ylin operatiivinen päätöksentekijä on Elenia Oy:n hallitus. Verkko-segmentti Verkko-segmentti hallitsee, ylläpitää ja käyttää sähkön jakeluverkkoja ja toimittaa sähkön siirtopalveluita n kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta asiakkaalle noin sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski- Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Verkko-segmentti vastaa sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, sähköverkon ja sähköliittymien rakentamisesta sekä asikkaidensa sähkökulutuksen mittaamisesta. Palvelut-segmentti Palvelut-segmentti huolehtii Elenia-konsernin yhteisistä asiakaspalvelutoiminnoista, joihin kuuluu asiakkaiden inbound- ja outbound-palvelu puhelimessa ja sähköisissä kanavissa. Palvelusegmentti hoitaa myös asiakkaiden laskutusta ja perintää sekä tuottaa asiakastietojen käsittelyyn ja hallintaan kuuluvia palveluita. Konsernin sisäiset transaktiot eliminoidaan konsolidoinnissa ja ne sisältyvät sarakkeeseen eliminoinnit ja IFRS oikaisut. Konsernin koko liiketoiminta on Suomessa, eikä konsernilla ole yhtään asiakasta, jolla olisi yli 10 %:n osuus tuotoista. Lämpö-segmentti Lämpö-segmentti sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä kaukolämpötoiminnan usealla paikkakunnalla Suomessa. Lämpö harjoittaa lisäksi maakaasun myynti- ja jakeluliiketoimintaa. 18 Elenia

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2014 1 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernitase 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot