Emoyhtiön tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Emoyhtiön tilinpäätös"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2013

2 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma 6 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 15 Emoyhtiön tilinpäätös Emoyhtiön tulos 33 Emoyhtiön tase 34 Rahoituslaskelma 36 Liitetiedot tilinpäätökseen Tilintarkastuskertomus 46

3 Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Elenian liiketoiminta Elenia-konserni koostuu sähköverkko- (Elenia) ja lämpöliiketoiminnasta (Elenia Lämpö). Sähköverkkoliiketoiminta Elenia on Suomen toiseksi suurin sähkönjakeluverkon haltija. Sen markkinaosuus on 12 % asiakasmäärästä. Elenia on alueellinen monopoli, joka palvelee kaikkia asiakkaita energiaviranomaisen myöntämän sähköverkkolupansa alueilla. Energiavirasto määrittää verkonhaltijan vastuualueen. Sähköverkkoluvan haltijalla on yksinoikeus rakentaa ja ylläpitää jakeluverkko vastuualueellaan. Elenialla on noin asiakasta. Kotitalouksien lisäksi yhtiö toimittaa sähköä teollisuuteen, palvelu- ja rakennusaloille sekä yhteiskunta-asiakkaille. Yritys toimii yli sadan kunnan alueella. Sen noin kilometriä pitkä jakeluverkko kattaa lähes 600 kilometrin pituisen alueen. Vuonna 2013 yrityksen sähkönjakelun kokonaisvolyymi oli gigawattituntia (6 391 GWh vuonna 2012). Elenia haluaa tuottaa edistyksellisiä sähköverkkopalveluja asiakkailleen ja ylläpitää yhteiskunnan keskeytyksetöntä toimintaa päivittäisessä elämässä. Yhtiön päätavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta lisäämällä maakaapelointia ja kehittää asiakaspalvelua hyödyntämällä älykkäitä automaattisia palveluja, kuten automaattinen mittarinluenta. Sähkökatkoissa Elenian älykäs sähköverkko rajaa vikapaikkoja automaattisesti ja sähkönjakelu ohjautuu verkon normaalisti toimiviin osiin. Asiakkaat saavat sähkökatkojen aikana tilannetietoja tekstiviestien, sähköpostin, verkkopohjaisen karttapalvelun ja puhelinpalvelun välityksellä. Vuodesta 2009 alkaen Elenia on rakentanut vain säänkestäviä maakaapeloituja jakeluverkkoja. Vuoden 2013 lopussa 27,6 % yhtiön verkostosta oli maakaapeliverkkoa. Vuonna 2013 Elenia investoi sähköverkkojen kehittämiseen yli 80 miljoonaa euroa eli noin 20 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Lämpöliiketoiminta Kaukolämpö on keskitetysti tuotetun lämmön jakelujärjestelmä. Järjestelmän välityksellä jaetaan lämpöä koteihin ja kaupallisiin kiinteistöihin. Suomessa kaukolämpö on suosituin lämmitysratkaisu. Sen markkinaosuus on noin 47 % loppukäyttäjistä. Vaihtoehtoihin verrattuna kaukolämpö on luotettava ja kustannustehokas lämmitystapa, jonka korvaaminen on kallista. Elenia Lämpö on Suomen toiseksi suurin yksityinen kaukolämmön myyjä ja yhdeksänneksi suurin kaukolämmön myyjä. Vuonna 2013 yhtiö myi yhteensä 1,1 terawattituntia (TWh) lämpöä, kaasua ja sähköä. Elenia Lämpö tuottaa jakamansa lämmön pääasiassa itse puusta, turpeesta, maakaasusta ja öljystä. Yhtiö ostaa noin 30 % jakamastaan lämmöstä kolmansilta osapuolilta, kuten energiayhtiöiltä ja paikalliselta teollisuudelta. Elenia Lämmön vakaa liiketoiminta on olennainen osa hyödykkeiden palvelumarkkinoita yhtiön toiminta-alueilla. Yhtiön omistuksessa ja hoidossa on 16 kaukolämpöverkkoa eri puolilla Suomea, pääasiassa Hämeessä ja Keski-Suomessa. Liiketoimintakatsaus Uusi sähkömarkkinalaki tuli voimaan Lain mukaan verkonhaltijalla on velvollisuus kehittää jakeluverkkoja sähkönsaannin turvaamiseksi. Verkonhaltijalla on myös velvollisuus laatia järjestelmällinen pitkän ajan kehittämissuunnitelma sähkönsaannin varmistamiseksi. Uuden sähkömarkkinalain tavoitteet ovat Elenian pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisia. Vuodesta 2009 alkaen Elenia on rakentanut vain säänkestävää maakaapeloitua sähköverkkoa. Maakaapelointi parantaa sähkönjakelun varmuutta ja asiakastyytyväisyyttä sekä pienentää toimintakuluja ja sähkökatkoksista aiheutuvia lakisääteisiä korvauksia ja hyvityksiä. Huhtikuussa 2013 yhtiö avasi verkkosivuillaan (www.elenia.fi) Elenia Säävarma -karttapalvelun, josta asiakkaat saavat tietoa käynnissä olevista ja suunnitelluista maakaapelointihankkeista. Matalana pysynyt korkotaso aiheuttaa haasteita verkonhaltijoille, sillä korkotaso on keskeisiä tekijöitä luvanvaraisen sähkönjakelun kohtuullisen tuoton määrittelyssä. Kohtuullinen tuotto on nyt pienempi kuin koskaan aiemmin. Verkonhaltijoiden odotetaan kuitenkin investoivan entistä enemmän verkkoihinsa sähkönsaannin turvaamiseksi. Alhainen kohtuullinen tuotto alentaa sähköverkkoyhtiöiden mahdollisuuksia investointien toteuttamiseen. Tämä aiheuttaa yhtiöille haasteita saavuttaa sähkömarkkinalain tavoitteita. Vuoden 2013 myrskyt osoittivat, että sähkön toimitusvarmuutta on parannettava. Viisi myrskyä (yksi kesäkuussa ja neljä marras-joulukuussa) vaikuttivat merkittävästi liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen vuonna Nämä voimakkaat myrskyt pienensivät käyttökatetta noin 13,5 miljoonaa euroa, josta 11,2 miljoonaa euroa oli poikkeuksellista myrskyjen voimakkuuden luokittelun perusteella. Lisäksi lämpötilat olivat hieman keskimääräistä korkeammat, mikä vähensi sähkön siirtomääriä ja pienensi liikevaihtoa. Vuoden kohokohtia oli Elenian saama Publicly Available Specification 55 -sertifiointi sähköverkon hallinnan laadusta. Elenia on ensimmäinen pohjoismainen sähkönjakeluyhtiö, jolle brittiläinen Lloyd s Register on myöntänyt PAS 55 -sertifioinnin. Elenia Lämpö saavutti vuonna 2013 hyvän tuloksen ja sai paljon uusia asiakkaita, vaikka rakentaminen jatkui vähäisenä. Lämmön myynti jäi pienemmäksi kuin vuonna 2012 lämpimän sään seurauksena, mutta lämpötilan muutoksilla oikaistu kaukolämmön kokonaisvolyymi oli tavanomaisella tasolla. Elenia Lämpö nosti kaukolämmön hintaa 3 % syksyllä. Korotus oli pienempi kuin Suomen lämpöteollisuuden keskimääräinen hinnankorotus. Rahoitus Elenia Oy perusti täysin omistetun tytäryhtiön Elenia Finance Oyj:n. Yhtiön tarkoituksena on harjoittaa rahoitustoimintaa ja tuottaa kassanhallinta- ja rahoituspalveluja Elenia-konsernin yrityksille ja emoyhtiöille. Joulukuussa Elenia Finance laski liikkeeseen 500 miljoonan euron kiinteäkorkoisen (2,875 %) joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy joulukuussa 2020, sekä 150 miljoonan euron kiinteäkorkoisen (4,102 %) joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy joulukuussa Joukkovelkakirjat laskettiin liikkeeseen joukkovelkakirjalainaohjelman puitteissa, ja ne on listattu Lontoon pörssissä. Nostetut joukkovelkakirjalainat käytettiin Elenian pankkilainan maksuun. Tilinpäätös

4 Henkilöstö Elenia-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 380 työntekijää vuonna 2013 (350 vuonna 2012). Tiivis yhteistyö paikallisten kumppaniyhtiöiden kanssa on olennainen osa konsernin toimintaa. Elenian ja sen kumppaniyhtiöiden liiketoiminta työllistää noin henkilöä. Taloudellinen tulos Elenia-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 293,7 miljoonaa euroa (299,6 miljoonaa euroa vuonna 2012). Käyttökate vuonna 2013 oli 140,8 miljoonaa euroa (127,8 miljoonaa euroa). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja poikkeuksellisen voimakkaiden myrskyjen vaikutusta oli 152,4 miljoonaa euroa (157,4 vuonna 2012). Liikevoitto oli 69,8 miljoonaa euroa (53,5 miljoonaa euroa), ja tilikauden tappio oli 8,4 miljoonaa euroa (44,2 miljoonaa euroa). Investoinnit ja yrityskaupat Tilikaudella ei ollut merkittäviä yritysostoja eikä yritysmyyntejä. Liiketoimintayksiköt: keskeiset tunnusluvut ja toiminnan taloudellinen kehitys Sähkönjakelun liikevaihto oli 215,9 miljoonaa euroa (221,7 miljoonaa euroa), ja käyttökate oli 121,6 miljoonaa euroa (133,6 miljoonaa euroa). Kaukolämmön liikevaihto oli 74,7 miljoonaa euroa (78,8 miljoonaa euroa), ja käyttökate oli 18,8 miljoonaa euroa (20,9 miljoonaa euroa). Hallinnointi Elenian hallitus kokoontui 21 kertaa vuonna Hallituksen jäsenet tilikaudella olivat Timo Rajala (puheenjohtaja), Heidi Koskinen, Kunal Koya ( alkaen), Tapani Liuhala, Peter Lyneham, Scott Moseley ( saakka), Aapo Nikunen, Anirudha Satchcroft ( saakka), Timothy Short ( alkaen) ja Philip White. Osakkeet Yhtiöllä on 100 osaketta, joista jokainen antaa haltijalleen yhden äänen yhtiökokouksessa ja yhtäläiset oikeudet osinkoon. Negatiivinen pääoma ja kirjauksen poistaminen Negatiivisen pääoman kirjaus poistettiin Kirjauksen poistaminen perustui Elenian omaisuuden toteutuneiden ja suunniteltujen poistojen väliseen eroon (poistoero), joka otetaan negatiivisen pääoman kirjauksen osalta huomioon oman pääoman lisäyksenä. Yritysvastuu Elenia-konsernin työterveys- ja työturvallisuusperiaatteiden mukaan yhtiön työntekijöille ja liikekumppaneille on tarjottava turvallinen, terveellinen ja kannustava työympäristö. Toimintaan liittyvien lakien, säännösten, toimintakäytäntöjen ja alan vaatimusten lisäksi Elenia-konserni edistää työterveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta korostavaa kulttuuria kaikissa toiminnoissaan asettamalla jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisia tavoitteita ja toimintaohjelmia. Elenia Oy:n työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle myönnettiin OHSAS sertifiointi vuonna Elenia Lämpö Oy sai OHSAS sertifioinnin vuonna Elenia-konserni seuraa yhtiön ja sen kumppanien työturvallisuustavoitteiden toteutumista. Onnettomuuksien, läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuusriskien seurannan tavoitteena on oppia virheistä kumppaniverkostossa ja estää niiden toistuminen tai lieventää niiden vaikutuksia tulevaisuudessa. Työntekijöille järjestetään säännöllisesti turvallisuuskoulutusta, ja siihen osallistumista seurataan. Elenia-konserni kirjasi omaa henkilöstöä koskien kaksi tapaturmaa vuonna 2013, yksi tapaturma vuonna 2012 ja yksi tapaturma vuonna Ympäristö Elenia-konsernin toimintojen merkittävimmät ympäristönäkökohdat liittyvät maankäyttöön, maaperän ja vesialueiden suojeluun, jätteiden käsittelyyn, luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kasvihuonepäästöjen hallintaan sekä materiaali- ja energiatehokkuuteen. Elenia-konserni ottaa strategiansa mukaisesti turvallisuuden ja ympäristön huomioon kaikessa päätöksenteossaan, kuten kestävän kehityksen ympäristöohjelmansa kehittämisessä ja toteutuksessa. Elenialla on ollut ISO ympäristöjärjestelmä vuodesta Myös Elenia Lämmöllä on ISO ympäristöjärjestelmä Suomessa (pois lukien osakkuusyhtiö Oriveden Aluelämpö Oy). Investoinnit tuotantokapasiteettiin ovat pienentäneet Elenia Lämmön oman lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä tuotettua yksikköä kohti. Elenia Lämmön keskimääräiset hiilidioksidipäästöt vuonna 2013 olivat 121 grammaa kilowattituntia kohti eli 7 % vähemmän kuin edellisvuonna. Elenia Lämpö on jatkanut investointejaan uusiutuviin polttoaineisiin fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi, uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseksi ja operatiivisen toiminnan parantamiseksi lämmöntuotannossa. Vuonna 2013 ei sattunut ympäristövahinkoja ja Elenia Lämpö noudatti lämmöntuotannolle asetettuja ympäristölupavaatimuksia. Yhtiön työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöjärjestelmälle tehtiin sekä ulkoisia että sisäisiä tarkastuksia. Riskit ja riskienhallinta Elenia-konserni kehitti edelleen riskienhallintaorganisaatiotaan vuonna Riskienhallinnan koordinoinnista vastaa konsernin hankintojen koordinointi ja riskienhallinta. Sen tehtäviä ovat riskien tunnistaminen, priorisointi ja pienentäminen yhteistyössä Elenian ja Elenia Lämmön liiketoimintayksiköiden ja konsernitoimintojen kanssa. Hankintojen koordinointi ja riskienhallinta vastaa myös Elenia-konsernin vakuutuksista ja niihin liittyvien korvaushakemusten käsittelystä vakuutusmeklarin avulla. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia. Tulevaisuuden näkymät Häiriöttömän sähkönsaannin odotetaan olevan asiakkaiden ehdoton edellytys tulevaisuudessa. Elenia on laatinut investointisuunnitelman vuoteen 2027 saakka. Suunnitelma korostaa maakaapeloinnin merkitystä sähkönsaannin turvaamiseksi. Tavoitteena on nostaa maakaapeloinnin osuus sähkönjakeluverkosta 70 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Säävarman sähköverkon rakentamisen lisäksi investoinnit keskittyvät liiketoiminnan kasvuun yhtiön strategisten tavoitteiden mukaisesti. Elenian asiakasmäärän odotetaan vuonna 2014 kasvavan samalla tavalla kuin vuonna 2013, edellyttäen että rakentaminen pysyy vuoden 2013 tasolla. Talouden epävarmuus on vähentänyt rakentamista, mikä rajoittaa mahdollisuuksia liittää uusia asiakkaita kaukolämpöverkkoon. Elenia Lämpö on silti onnistunut hankkimaan uusia asiakkaita, ja sillä on merkittävä markkinaosuus toiminta-alueillaan. Käynnissä olevat investoinnit lisäävät biopolttoaineiden käyttöä ja vähentävät fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Tämä luo merkittäviä mahdollisuuksia ylläpitää kaukolämpöä kilpailukykyisenä lämmitysratkaisuna. Hallituksen ehdotus osingonjaoksi Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2013 ei jaeta osinkoa. 2 Elenia

5 Konsernin tuloslaskelma euroa Liitetieto Liikevaihto Muut liiketoiminnan tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhteista johtuvat kulut Poistot Muut liiketoiminnan kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden tappio KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA euroa Tilikauden tappio Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Rahavirran suojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä Johdannaissopimusten sulkemisesta aiheutuneet kulut 13,6 miljoonaa euroa on siirretty laajasta tuloksesta tulosvaikutteisiin eriin. Tilinpäätös

6 Konsernitase euroa Liitetieto Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Sijoitukset osakkuusyrityksiin Muut rahoitusvarat Muut korolliset saamiset Muut pitkaaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 3 3 Sijoitettu vapaa pääoma Suojausrahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 13, Joukkovelkakirjalainat 13, Muut pitkäaikaiset lainat 13, Rahoitusleasingvelat Eläkevelvoitteet Johdannaiset 13, Varaukset Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Rahoitusleasingvelat Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Elenia

7 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Suojausrahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Rahavirran suojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Eläkevastuiden muutos Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Lisäys Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Rahavirran suojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Eläkevastuiden muutos Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Lisäys Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma Tilinpäätös

8 Konsernin rahavirtalaskelma euroa Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tappio Oikaisut Poistot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Korottoman vieraan pääoman muutos Myynti- ja muiden saamisten muutos Varausten muutos Saadut osingot 45 0 Saadut korot Maksetut korot ja muut rahoituskulut Muiden pitkäaikaisten lainojen maksetut korot Koronvaihtosopimuksen sulkemisesta aiheutuneet kulut Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta Investoinnit käyttöomaisuuteen Sijoitusten muutos Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut Lainojen nostot Lainojen nostokulut Lainojen takaisinmaksu Rahoitusleasingvelkojen maksut Pitkäaikaisten saamisten muutos Rahoituksen nettorahavirta Rahavirtojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilkauden lopussa Rahavirtojen muutos Rahavaroihin luetaan likvidit varat konserniyhtiöiden pankkitileillä. 6 Elenia

9 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 2 Liiketoiminnan kuvaus Elenia Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Tampere (os. Patamäenkatu 7). Elenia Oy:n emoyhtiö on Elenia Holdings S.à.r.l., jonka kotipaikka on Luxemburg (os. 2, rue du Fossé L Luxemburg). Elenia Holdings S.à.r.l.:n emoyhtiö on Lakeside Network Investments Holding B.V., jonka kotipaikka on Hollanti. Konsernitilinpäätös yhdistellään Lakeside Network Investments S.à.r.l.:n konsernitilinpäätökseen ja se on saatavilla osoitteesta 2, rue du Fossé L Luxemburg. Elenia tuottaa sähkönjakelu- ja lämmitysratkaisuja sekä asiakaspalvelutoimintoja. Elenia konserni on muodostunut tehdyllä osakekaupalla, jossa Vattenfall AB myi Suomen sähkönjakelu ja lämpöliiketoiminnat. Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös. Tilinpäätöstä voidaan yhtiökokouksessa myös muuttaa. 2.1 Laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niitä koskevien tulkintojen (IFRIC) mukaan. Tilinpäätös täyttää Suomen kirjanpitolain säännökset ja muut Suomessa voimassa olevat tilinpäätöksen laadintaa koskevat säännökset ja määräykset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja sekä kassavirran suojaukseen käytettäviä johdannaisia. Konsernin kaikkien yhtiöiden toiminta- ja raportointivaluutta on euro ja konsernitilinpäätös on esitetty tuhansina euroina. Esitystavasta johtuen taulukoiden yhteissummissa saattaa olla pyöristyksistä johtuvia eroja. 2.2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat asiat Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kertaluonteiset erät, joiden määrä vaihtelee vuosien välillä. Kertaluonteiset erät on eritelty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. 2.3 Uudet standardit sekä muutokset ja tulkinnat käytössä oleviin standardeihin Uudet standardit sekä muutokset ja tulkinnat käytössä oleviin standardeihin otetaan käyttöön konsernissa silloin, kun ne tulevat pakollisiksi lukuun ottamatta uudistettua IAS 19 työsuhde-etuudet standardia, jota on sovellettu jo tilikaudella Yhdistely konsernitilinpäätökseen Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Elenia Oy:n ja tytäryrityksinä kaikki ne yritykset, joissa Elenia Oy:llä on välittömästi tai välillisesti yli 50 %:n osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin oikeus määrätä yhteisön tai liiketoiminnan talouden ja toiminnan periaatteista. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty osakkuusyrityksinä ne yritykset, joissa konsernin osuus äänimääristä on % tai joissa konsernilla muutoin on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Tytäryritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen. Hankintamenoksi muodostuu hankintahetken käypiin arvoihin arvostettujen vastikkeeksi annettujen varojen ja syntyneiden tai vastuulle otettujen velkojen yhteissumma. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin. Liikearvoksi kirjataan se hankintamenon osuus, joka ylittää konsernin osuuden hankittujen nettovarojen käyvästä arvosta. Tytäryritykset yhdistellään täysimääräisesti konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lähtien, jolloin määräysvalta siirtyy konsernille. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Tytäryritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu konsernin laadintaperiaatteiden mukaisiksi, jotta voidaan varmistua niiden yhdenmukaisuudesta konsernin noudattamien laadintaperiaatteiden kanssa. Tytäryrityksissä ei ole määräysvallattomia omistajia. Osakkuusyhtiöön tehty sijoitus arvostetaan hankintahetken hankintamenoon. Osakkuusyhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin osuus osakkuusyhtiön hankinnan jälkeisistä voitoista tai tappioista verojen jälkeen kirjataan tuloslaskelmaan. Sijoituksen kirjanpitoarvoa oikaistaan hankinnan jälkeisillä oman pääoman muutoksilla. Osakkuusyhtiösijoitus sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. Liikearvosta ei tehdä poistoja eikä sitä testata erikseen arvonalentumisen varalta. Jos konsernin osuus osakkuusyhtiön tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappiota yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyhtiön velvoitteiden täyttämiseen. Yhdistelyn jälkeen konserni arvioi sisältyykö osakkuusyhtiöön arvonalentumistarvetta. Mikäli on viitettä siitä, että sijoituksen arvo on alentunut, konserni laskee arvonalentumistappion ja kirjaa käyttöarvon ja kirjanpitoarvon välisen eron tappioksi tuloslaskelmaan. Konsernin ja osakkuusyhtiön väliset realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa konsernin omistusosuutta vastaavalla osuudella. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiön tilikauden tuloksista on esitetty omana eränään liikevoiton jälkeen. Osakkuusyhtiöiden tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu, jotta voidaan varmistua niiden yhdenmukaisuudesta konsernin noudattamien laadintaperiaatteiden kanssa. 2.5 Laskentaperiaatteet Kurssierot Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Mahdolliset kurssierot sisältyvät rahoituksen tuottoihin ja kuluihin tai liiketoiminnan muihin kuluihin erän luonteen mukaisesti Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi sinä vuonna, jonka aikana ne ovat syntyneet. Tutkimus- ja kehittämismenoja sisältyy konsernituloslaskelmassa henkilöstö- ja liiketoiminnan muihin kuluihin. Menot ovat luonteeltaan tutkimusta, joten ne eivät täytä aktivointikriteerejä. Tilinpäätös

10 2.5.3 Julkiset avustukset Aineellisen käyttöomaisuuden hankintaan liittyvät julkiset avustukset kirjataan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi silloin, kun avustuspäätös on saatu. Avustukset tuloutuvat tällöin pienempien poistojen muodossa hyödykkeen taloudellisena pitoaikana. Muut julkiset avustukset kirjataan tuloslaskelman muihin tuottoihin niille tilikausille, joilla avustuksia vastaavat kulut ovat syntyneet ja avustuspäätös on saatu Myyntituottojen määrittäminen Sähkön ja lämmön myyntituotot kirjataan tuloslaskelmaan toimituksen perusteella. Asiakaspalvelutoiminnan myyntituotot kirjataan sille kaudelle jona palvelut on tuotettu. Maksut, jotka asiakas maksaa liittyessään sähkö- tai lämpöverkkoon kirjataan tuotoksi tuloslaskelmaan. Ne sähköverkon liittymismaksut, jotka asiakas on suorittanut ennen vuotta 2008, on maksettava takaisin asiakkaille purkukuluilla vähennettynä, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua sähköliittymästä kokonaan. Myös kaukolämpöverkon liittymismaksuihin sisältyy palautusvelvollisuus, mikäli asiakas haluaa irtisanoutua lämpöliittymästä kokonaan. Tulevaisuuden palautuksia varten on tehty pakollinen varaus Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy tavanomaisia liiketoiminnan ulkopuolisia tuottoja, kuten vakuutuskorvauksia ja vuokratuottoja. Vuokratuotot kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin vuokra-ajan kuluessa. Rakennukset ja rakennelmat vuotta Sähkön siirtoverkko vuotta Sähkön jakeluverkko vuotta Kaukolämpö- ja maakaasuverkko 30 vuotta Koneet ja kalustot 3 30 vuotta Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden jäännösarvot ja taloudelliset vaikutusajat arvioidaan ja oikaistaan tarvittaessa jokaisena tilinpäätöspäivänä. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on sen arvioitua kerrytettävissä olevaa rahamäärää suurempi, kyseisen omaisuuserän kirjanpitoarvoa alennetaan välittömästi siten, että se vastaa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot määritetään myyntihinnan ja kirjanpitoarvon erotuksena ja myyntivoitot ja -tappiot sisällytetään tuloslaskelman liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin Vieraan pääoman menot Vieraan pääoman menot, jotka aiheutuvat suoraan sellaisen omaisuuserän hankinnasta tai rakentamisesta, jonka käyttötarkoitukseen valmistumiseen tai myyntiin kuluu välttämättä huomattavan pitkä aika, aktivoidaan osana omaisuuserän kustannuksia. Kaikki muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Vieraan pääoman menot koostuvat koroista ja muista yhtiölle pääoman lainaamisen yhteydessä koituvista kuluista. Tällä hetkellä Elenia ei ole aktivoinut vieraan pääoman menoja, sillä ehdot täyttäviä omaisuuseriä ei ole ollut Päästöoikeudet Ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin hyödykkeisiin hankintahintaansa lisättynä kaupankäyntikuluilla. Vastikkeetta saatuja päästöoikeuksia, joita ei ole käytetty, ei kirjata taseeseen. Mikäli palautettavien päästöoikeuksien määrä ylittää vastikkeetta saatujen päästöoikeuksien määrän, kirjataan varaus päästöoikeuksien markkina-arvolla tilinpäätöshetkellä. Varauksesta johtuva kulu kirjataan tuloslaskelmaan materiaalit ja palvelut ryhmän kuluihin. Päästöoikeuksien myyntituotot sisältyvät muihin tuottoihin Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet koostuvat pääasiassa sähkön- ja lämmönjakeluverkoista sekä koneista, laitteista ja rakennuksista. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on merkitty konsernitaseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla kertyneillä arvonalentumistappioilla. Alkuperäinen hankintameno sisältää menot, jotka johtuvat välittömästi kyseisen hyödykkeen hankinnasta. Myöhemmin syntyvät menot on soveltuvin osin kirjattu taseeseen erillisenä omaisuuseränä vain silloin, kun on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja että hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Kun käyttöomaisuushyödykkeestä ei ole enää odotettavissa tuottovirtoja, hyödyke romutetaan ja jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan kuluksi liiketoiminnan muihin kuluihin. Uuden tytäryrityksen hankinnan yhteydessä hankitut omaisuuserät merkitään taseeseen niiden hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Kaikki muut korjaus- ja ylläpitokulut kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin sinä tilikautena, jonka aikana ne ovat syntyneet. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja, koska niiden taloudellista vaikutusaikaa ei voida määrittää. Poistot muista omaisuuseristä lasketaan tasapoistoina kirjaamalla hankintamenot kuluksi arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa seuraavasti: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet, paitsi liikearvo ja maksetut liittymismaksut, arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla kertyneillä arvonalentumistappioilla. Aineettomat oikeudet poistetaan tasapoistoina arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa IT-ohjelmat Hankittujen ohjelmien lisenssit aktivoidaan hankinnasta ja käyttöönotosta johtuvien menojen määräisinä. Näistä menoista tehdään poistot niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa (3 5 vuotta). IT-ohjelmien kehittämiseen tai ylläpitoon liittyvät kustannukset kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet Johtoaluekorvaukset Maanomistajille maksettavat kertakorvaukset haitasta ja vahingosta, jotka verkkoyhtiön johdot ja laitteet aiheuttavat, aktivoidaan. Ne korvaukset, jotka maksetaan vuotuisina korvauksina, kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin Sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet kirjataan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Niiden taloudellinen vaikutusaika on rajallinen, joten ne merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla. Asiakassuhteista kirjataan tasapoistot niiden odotettavissa olevana taloudellisena vaikutusaikana Liikearvo Liikearvo on se määrä, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankitun tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön nettovarojen käyvästä arvosta hankintahetkellä. Tytäryhtiöiden hankinnoista syntynyt liikearvo sisältyy aineettomiin hyödykkeisiin. Erikseen taseeseen merkityt liikearvot testataan vuosittain arvonalentumisen varalta ja ne on merkitty taseeseen hankintamenoon 8 Elenia

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2008

Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2008 Nokia vuonna 2008 Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2008 Tunnuslukuja... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2008 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 8 Konsernitase, IFRS...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot