PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen"

Transkriptio

1 PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen

2 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 0 1 JOHDANTO TUTKIMUSTULOKSET TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA Ikäjakauma Sukupuoli Asuinpaikka Ammattiryhmä Talouden vuositulot OMISTUKSET PYHÄ-LUOSTO ALUEELLA Omistukset Kiinteistön kunto KORJAUSRAKENTAMINEN Remontointiaikeet Remontointiajankohta Remontin tekijä Remontin arvioitu rahankäyttö UUDISRAKENTAMINEN Uudisrakentamisaikeet Rakentamisen kohde Rakentamisajankohta Rakennuksen toivottu valmiusaste Rakennusmateriaali Sisustustyyli Rakennuttaja Rakentaja Rakentamiseen käytettävä rahamäärä LOMA-ASUMINEN JA TONTIT Kiinnostavin loma-asuntomuoto Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto Kiinnostuneisuus ostaa tontti Tontin rakennusoikeus Halukkuus ostaa rivi-/paritalohuoneisto Kiinnostavin huoneistokoko PYHÄ-LUOSTO ALUE RAKENTAMISEN KOHTEENA Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä YHTEENVETO LIITTEET Kuvioluettelo KUVIO 1. IKÄJAKAUMA... 3 KUVIO 2. SUKUPUOLI... 3 KUVIO 3. ASUINPAIKKA... 3 KUVIO 4. AMMATTIRYHMÄ... 4 KUVIO 5. TALOUDEN VUOSITULOT... 4 KUVIO 6. OMISTUKSET... 5 KUVIO 7. KIINTEISTÖN KUNTO... 5 KUVIO 8. REMONTOINTIAIKEET... 6 KUVIO 9. REMONTOINTIAJANKOHTA... 6 KUVIO 10. REMONTIN TEKIJÄ... 6 KUVIO 11. ARVIOITU RAHANKÄYTTÖ... 7 KUVIO 12. UUDISRAKENTAMISAIKEET... 7 KUVIO 14. RAKENTAMISAJANKOHTA... 8 KUVIO 15. RAKENNUKSEN TOIVOTTU VALMIUSASTE... 8 KUVIO 16. RAKENNUSMATERIAALI... 8 KUVIO 17. SISUSTUSTYYLI... 9 KUVIO 18. RAKENNUTTAJA... 9

3 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 1 KUVIO 19. RAKENTAJA... 9 KUVIO 20. RAKENTAMISEEN KÄYTETTÄVÄ RAHAMÄÄRÄ KUVIO 21. KIINNOSTAVIN LOMA-ASUNTOMUOTO KUVIO 22. KIINNOSTAVIN LOMA-ASUNNON OMISTAMISMUOTO KUVIO 23. TONTIN SIJAINTI KUVIO 24. TONTIN RAKENNUSOIKEUS KUVIO 25. HALUKKUUS OSTAA UUSI RIVI-/PARITALOHUONEISTO KUVIO 26. MERKITYS RAKENNUSPÄÄTÖSTÄ TEHDESSÄ KUVIO 27. MIELIPIDE PYHÄ-LUOSTO ALUEEN RAKENTAMISEN PIIRTEISTÄ KUVIO 28. MIELIPIDE PYHÄ-LUOSTO ALUEEN RAKENNUSYRITYKSISTÄ... 14

4 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 2 1 JOHDANTO Suomen Matkailun Kehitys Oy ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemia ovat toteuttaneet yhteistyönä Pyhä-Luosto alueen markkinatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pelkosenniemen, Itä-Lapin kuntayhtymän ja Pyhä Luosto alueella vapaa-ajan asuntojen omistajien tarpeita ja vaateita. Tutkimuksen toimeksiantajana ovat Pelkosenniemellä elämisen ja toiminnan edellytykset 2 hanke (PETO 2). Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjekyselyä. Alueen yrittäjät toimittivat kirjekyselyitä varten asiakaskontaktitietojaan. Kirjekyselyt lähetettiin välisenä aikana. Tutkimuksen otoksen muodostivat vapaa-ajan asuntojen omistajat. Tutkimusmenetelmän valinta on riippuvainen toimialakohtaisista kontaktitiedoista. Tavoiteotos oli 150 vastausta. Tämän tutkimuksen lopullinen otoskoko on 136 loppukuluttajahaastattelua. Tutkimusaineisto käsiteltiin SPSS ver10.1 -tilasto-ohjelmalla. Raportin koostamisessa käytettiin apuna Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja Word-tekstinkäsittelyohjelmaa. Tulokset on kuvattu vastausten prosenttijakaumina. Raportti koostuu vastaajien taustatiedoista, korjausrakentamisesta ja uudisrakentamisesta Pyhä-Luosto alueella sekä alueen lomaasumisesta ja ominaisuuksista rakennuskohteena. Vastaukset avoimiin kysymyksiin ovat liitteenä raportin lopussa. Tutkimuksen suunnittelusta, koordinoinnista, aineiston käsittelystä ja raportin kokoamisesta vastasivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijat Mari Angeria, Nella Löytänen ja Marianne Sadinmaa. Tutkimus suoritettiin opinnäytetyönä. Tutkimuksen ohjasivat Matti Liimatta Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemiasta sekä Markku Nissi Suomen Matkailun Kehitys Oy:stä. PETO 2 projektissa mukana olleet yrittäjät ovat saaneet vaikuttaa lomakkeen sisältöön. Esitämme kiitokset tuloksellisesta yhteistyöstä kaikille, jotka aktiivisesti myötävaikuttivat tutkimuksen suorittamiseen. Rovaniemellä

5 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 3 2 TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Taustatietoja vastaajista Ikäjakauma 65 tai yli (n=14) (n=82) Vastaajan ikä 11 % 62 % Kolme viidestä vastaajasta oli vuotiaita ja reilu viidennes oli ikäluokassa vuotiaat (n=29) 22 % (n=7) 5 % alle 25 (n=1) 1 % Kuvio 1. Ikäjakauma Sukupuoli Sukupuoli Vastaajista neljä viidestä oli miehiä. Joka viides vastaaja oli nainen. nainen (n=27) 21 % mies (n=104) 79 % Kuvio 2. Sukupuoli Asuinpaikka Vastaajan asuinpaikka Etelä-Suomen lääni (n=38) 29 % Itä-Suomen lääni (n=4) 3 % Kolmasosa vastaajista oli Lapin läänistä, samoin liki kolmannes Etelä-Suomen ja neljäsosa Länsi-Suomen läänistä. Vähiten eli kolme prosenttia vastaajista oli Itä-Suomen läänistä. Länsi-Suomen lääni (n=36) 27 % Oulun lääni (n=10) 8 % Lapin lääni (n=45) 34 % Kuvio 3. Asuinpaikka

6 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Ammattiryhmä Vastaajan ammattiryhmä työväestö (n=8) 6 % maatalousväestö (n=1) 1 % yrittäjä (n=40) 31 % toimihenkilö (n=27) 21 % johtava asema (n=29) 22 % opiskelija (n=1) 1 % eläkeläinen (n=22) 17 % kotirouva (n=1) 1 % työtön (n=1) 1 % Vastaajista joka kolmas oli yrittäjiä ja viidennes oli toimihenkilöitä. Johtavassa asemassa olevia oli myös viidesosa vastaajista. Eläkeläisten osuus vastaajista oli vajaa viidennes. Kuvio 4. Ammattiryhmä Talouden vuositulot euroa (n=5) Talouden vuositulot 4 % Suurimmalla osalla eli kolmella viidestä vastaajasta talouden vuositulot ylittivät euroa euroa (n=10) euroa (n=17) euroa (n=23) 8 % 13 % 18 % yli euroa (n=73) 57 % Kuvio 5. Talouden vuositulot

7 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Omistukset Pyhä-Luosto alueella Omistukset mökki henkilökohtaiseen käyttöön (n=68) mökki vuokraustarkoitukseen (n=40) en mitään (n=23) muu (n=17) tontti (n=12) omakotitalo (n=5) mökki myyntitarkoitukseen (n=2) Omistukset 41 % 24 % 14 % 10 % 7 % 3 % 1 % Kaksi viidesosaa vastaajista omisti Pyhä- Luosto alueella mökin henkilökohtaiseen käyttöönsä. Neljäsosa vastaajista omisti alueella mökin vuoraustarkoitukseen. Joka seitsemäs vastaaja ei omistanut minkäänlaista kiinteistöä alueella. Muita omistuksia alueella oli muuan muassa rivitalohuoneistot. (Ks. liite 1, s.17.) Kuvio 6. Omistukset Kiinteistön kunto erittäin huono (n=1) 1 % Kiinteistön kunto Vastaajien alueella omistamat kiinteistöt olivat joko erittäin hyvässä tai hyvässä kunnossa. melko huono (n=1) 1 % melko hyvä (n=53) 48 % erittäin hyvä (n=55) 50 % Kuvio 7. Kiinteistön kunto

8 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Korjausrakentaminen Remontointiaikeet kyllä (n=28) ei (n=61) ei osaa sanoa (n=32) Remontointiaikeet 23 % 50 % 26 % Vastaajista vajaalla neljäsosalla oli aikomus remontoida olemassa olevaa rakennusta seuraavan viiden vuoden aikana. Puolet vastaajista ei aikonut tehdä remonttia ja reilu neljäsosa ei osannut sanoa kantaansa tässä vaiheessa. Yleisimpiä remontointiaikeita olivat rakennuksen laajentaminen ja sisätilojen uusiminen. (Ks. liite 1, s.17.) Kuvio 8. Remontointiaikeet Remontointiajankohta Remontointiajankohta vuoden sisällä (n=5) 6 % 2-3 vuoden sisällä (n=15) 18 % 4-5 vuoden sisällä (n=12) 14 % Vajaa viidennes arvioi remontoivansa 2-3 vuoden sisällä ja viidennes yli 5 vuoden kuluttuja. Kaksi viidesosaa vastaajista ei osannut sanoa tarkkaa remontointiajankohtaa. myöhemmin (n=17) 20 % ei osaa sanoa (n=34) 41 % Kuvio 9. Remontointiajankohta Remontin tekijä itse (n=38) rakennusyritys (n=23) Remontin tekijä 34 % 56 % Kolmasosa vastaajista aikoi antaa remontin rakennusyrityksen suoritettavaksi. Lähes kolme viidestä vastaajasta ilmoitti tekevänsä itse remontin. Muina remontintekijöinä mainittiin yksityiset henkilöt (kirvesmiehet). (Ks. liite 1, s.17.) muu (n=7) 10 % Kuvio 10. Remontin tekijä

9 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Remontin arvioitu rahankäyttö Remontin arvoitu rahankäyttö euroa (n=22) 28 % euroa (n=18) 23 % euroa (n=6) 8 % euroa (n=1) 1 % euroa (n=2) 3 % Neljännes vastaajista arvioi remontin vievän alle 5000 euroa. Vajaa neljännes vastaajista suunnitteli käyttävänsä remonttiin yli 5000, mutta alle euroa. Kaksi viidesosaa vastaajista ei osannut vielä arvioida remonttiin käytettävää rahasummaa. en osaa vielä sanoa (n=29) 37 % Kuvio 11. Arvioitu rahankäyttö 2.4 Uudisrakentaminen Uudisrakentamisaikeet kyllä (n= 18) ei, aikoo rakentaa muualle Lappiin (n=5) ei (n=108) 4 % Uudisrakentamisaikeet 14 % 82 % Neljä viidestä ei nähnyt tarpeelliseksi uudisrakentaa, koska olivat tyytyväisiä nykytilaansa. Yhteensä viidennes kyselyyn vastanneista oli uudisrakentamisaikeissa. Joka seitsemäs ilmoitti aikovansa uudisrakentaa Pyhä-Luosto alueelle. Vähemmistö vastaajista eli vajaa neljä prosenttia aikoi uudisrakentaa muualle Lappiin. Rakentamisen syiksi kerrottiin muun muassa yrityksen laajentaminen sekä tontin omistaminen alueella. (Ks. liite 1, s.17.) Kuvio 12. Uudisrakentamisaikeet Rakentamisen kohde mökin henkilökohtaiseen käyttöön (n=13) mökin vuokraustarkoitukseen (n=11) mökin myyntitarkoitukseen (n=2) muu (n=2) omakotitalon (n=1) piharakennuksen (n=1) Rakentamisen kohde 43 % 37 % 7 % 7 % 3 % 3 % Viidenneksellä kyselyyn vastanneista oli uudisrakentamisaikeita, joista kaksi viidestä aikoi rakentaa mökin omaan käyttöönsä. Kaksi viidestä vastaajasta aikoi rakentaa mökin vuokraustarkoitukseen. (Ks. liite 1, s. 18.) Kuvio 13. Rakentamisen kohde

10 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Rakentamisajankohta Rakentamisajankohta vuoden sisällä (n=4) 13 % 2-3 vuoden sisällä (n=10) 32 % Yhteensä vajaa puolet rakentamisaikeissa olleista aikoi rakentaa seuraavan kolmen vuoden sisällä. Kolmannes vastaajista ei osannut arvioida rakentamisajankohtaa. 4-5 vuoden sisällä (n=5) 16 % myöhemmin (n=2) 6 % ei osaa sanoa (n=10) 32 % Kuvio 14. Rakentamisajankohta Rakennuksen toivottu valmiusaste runkovalmiina (n=6) talopakettina (n=6) avaimet käteen (n=12) Rakennuksen toivottu valmiusaste 22 % 22 % 44 % Kaksi viidestä rakentamisaikeissa olleista toivoi rakennuksen avaimet käteen pakettina. Viidennes toivoi rakennuksen joko talopakettina tai runkovalmiina. (Ks. liite, s. 18.) muu (n=3) 11 % Kuvio 15. Rakennuksen toivottu valmiusaste Rakennusmateriaali höylä- tai pyöröhirsi (n=12) puu/kappaletavara (n=9) ei osaa sanoa (n=4) muu (n=4) pelkkahirsi (n=3) kelo (n=2) tiili (n=2) Rakennusmateriaali 33 % 25 % 11 % 11 % 8 % 6 % 6 % Rakennusmateriaaleista suosituimpia olivat höylä- ja pyöröhirsi sekä puu/kappaletavara. Muuksi materiaaliksi ilmoitettiin lämpöhirsi. (Ks. liite 1, s. 19.) Kuvio 16. Rakennusmateriaali

11 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Sisustustyyli Sisustustyyli perinteinen lappilainen tyyli (n=11) moderni tyyli (n=3) 10 % 38 % Sisustustyyleistä eniten kannatusta sai perinteinen lappilainen tyyli. Kaksi viidennestä vastaajista ei osannut sanoa miten aikoo sisustaa rakennuksen. (Ks. liite 1, s. 19.) muu (n=4) 14 % ei osaa sanoa (n=11) 38 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 17. Sisustustyyli Rakennuttaja itse (n=18) Rakennuttaja 56 % Kolme viidestä rakentamisaikeissa olevista aikoi itse rakennuttaa uudisrakennuksen. Kolmanneksen osalta rakennuttajana toimii yritys/yhdistys. yritys/yhdistys (n=11) 34 % yhteisomistus (n=3) 9 % Kuvio 18. Rakennuttaja Rakentaja Rakentaja itse (n=15) paikallinen rakennusyritys (n=8) 30 % 56 % Kolme viidestä aikoi myös itse toimia rakentajana. Kolmannes aikoi käyttää paikallista rakennusyritystä. (Ks.liite 1, s.19.) ulkopuolinen rakennusyritys (n=3) 11 % muu (n=1) 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 19. Rakentaja

12 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Rakentamiseen käytettävä rahamäärä Rakentamiseen käytettävä rahamäärä euroa (n=3) 11 % euroa (n=1) 4 % euroa (n=7) 26 % euroa (n=4) 15 % euroa (n=4) 15 % yli euroa (n=2) 7 % ei osaa sanoa (n=6) 22 % Neljännes rakentamisaikeissa olevista vastaajista arvioi käyttävänsä rakentamiseen euroa. Viidesosa ei osannut vielä arvioida käyttämäänsä rahamäärää. Yhteensä kolmannes taas arvioi käyttävänsä rakentamiseen rahaa euroa. Kuvio 20. Rakentamiseen käytettävä rahamäärä 2.5 Loma-asuminen ja tontit Kiinnostavin loma-asuntomuoto mökki (n=110) Kiinnostavin loma-asuntomuoto 87 % Yhdeksän kymmenestä piti kiinnostavimpana loma-asuntomuotona mökkiä. talo (n=9) 7 % rivitalo (n=6) 5 % muu (n=1) 1 % Kuvio 21. Kiinnostavin loma-asuntomuoto Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto oma loma-asunto (n=104) vuokra-asunto (n=11) Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto 9 % 81 % Neljä viidestä vastaajasta piti omaa lomaasuntoa kiinnostavimpana loma-asunnon omistamismuotona. Omistamismuodoista vähiten vastaajia kiinnosti viikko-osake. osake (n=12) 9 % viikko-osake (n=2) 2 % Kuvio 22. Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto

13 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Kiinnostuneisuus ostaa tontti laskettelurinteen läheisyys (n=19) latuverkoston läheisyys (n=19) Kiinnostuneisuus ostaa tontti, jonka sijainti % 20 % Puolet vastaajista ei ollut kiinnostunut ostamaan tonttia alueelta. Joka viides vastaaja oli kiinnostunut ostamaan tontin, joka sijainti olisi laskettelurinteen tai latuverkoston läheisyydessä. vesistön läheisyys (n=8) 8 % ei mikään (n=49) 52 % Kuvio 23. Tontin sijainti Tontin rakennusoikeus 80 m2 (n=15) m2 (n=49) Tontin rakennusoikeus 22 % 71 % Vastaajista seitsemän kymmenestä piti m² kiinnostavimpana tontin rakennusoikeutena. Viidenneksen mielestä tontin rakennusoikeuden tulisi olla 80 m². (Ks. liite 1, s. 19.) suurempi (n=5) 7 % Kuvio 24. Tontin rakennusoikeus Halukkuus ostaa rivi-/paritalohuoneisto kyllä (n=8) Halukkuus ostaa uusi rivi-/paritalohuoneisto 7 % Vastaajista yhdeksän kymmenestä ei ollut kiinnostunut ostamaan uutta rivi- tai paritalohuoneistoa alueelta. Kuitenkin vajaa kymmenesosa vastaajista ilmoitti ostohalukkuutensa. ei (n=104) 93 % Kuvio 25. Halukkuus ostaa uusi rivi- /paritalohuoneisto

14 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Kiinnostavin huoneistokoko Vastauksien vähyyden vuoksi vastaajien mielestä kiinnostavinta huoneistokokoa ei esitetä. 2.6 Pyhä-Luosto alue rakentamisen kohteena Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä laatu (n=116) sijainti (n=116) ympäristö (n=114) materiaali (n=114) hinta (n=112) tontti (n=114) rakennuksen koko (n=112) 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % 7 % 3 % 6 % 3 % 8 % 3 % 12 % 4 % 15 % 34 % 32 % 30 % 50 % 53 % 47 % 59 % 59 % 60 % 59 % 38 % 34 % 35 % 18 % erittäin vähän melko vähän melko paljon erittäin paljon olemassa oleva asiakassuhde (n=112) 24 % 29 % 23 % 9 % mallirakennus (n=111) 35 % 30 % 18 % 4 % etukäteismarkkinointi (n=109) 32 % 46 % 7 % 3 % messuilla käynti (n=108) 45 % 32 % 3 % 2 % Kuvio 26. Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä Laatu, sijainti ja ympäristö merkitsivät vastaajien mielestä eniten rakennuspäätöstä tehtäessä, sillä kolme viidestä koki niiden merkitsevän erittäin paljon ja kolmannes paljon. Myös materiaalit, hinta sekä tontti olivat vastaajien mielestä merkittäviä tekijöitä. Kahdelle viidesosalle materiaalit merkitsivät erittäin paljon ja puolelle vastaajista melko paljon. Kolmasosalle hinta ja tontti merkitsivät erittäin paljon ja noin puolelle vastaajista melko paljon ne merkitsivät. Kymmenesosa vastaajista piti hinnan, tontin ja materiaalien merkitystä vähäisempänä rakennuspäätöstä tehtäessä. Rakennuksen koko merkitsi erittäin vähän tai melko vähän viidesosalle vastaajista. Voimassa olevan asiakassuhteen merkitys oli melko vähäinen tai erittäin vähäinen puolelle vastaajista. Rakennuspäätöstä tehdessä mallirakennuksen näkeminen merkitsi vähän kahdelle kolmesta. Etukäteismarkkinoinnin ja messuilla käynnin merkitys oli vastaajille vähäinen.

15 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä maisemat (n=125) 6 % 5 % 30 % 60 % Pyhä-Luosto 3 % 6 % rakentamisympäristönä (n=124) 1 % rakennusten kunto (n=123) 10 % 60 % 78 % 27 % 4 % 2 % rakennusmateriaalit (n=122) 11 % 1 % rakennusten laatu (n=123) 11 % 70 % 73 % 12 % 8 % erittäin huono melko huono melko hyvä erittäin hyvä rakennusten sijainti (n=120) 1 % 15 % 63 % 18 % arkkitehtuuri (n=121) 1 % 14 % 73 % 7 % 2 % rakennustiheys (n=122) 20 % 61 % 16 % Kuvio 27. Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä Kolme viidestä vastaajasta arvosti Pyhä-Luoston maisemia erittäin hyvinä. Kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi Pyhä-Luoston rakennusympäristönä melko hyväksi ja neljäsosa erittäin hyväksi. Rakennusmateriaalit olivat melko hyviä tai erittäin hyviä neljä viidesosan mielestä. Rakennusten laatua ja kuntoa piti melko hyvänä noin kolme neljäsosaa vastaajista. Kuitenkin kymmenesosa oli sitä mieltä, että alueen rakennusten laatu ja kunto on melko huono. Kuudesosan mielestä rakennusten sijainti oli huono, kuitenkin alueen arkkitehtuuria piti melko hyvänä noin kolme neljäsosaa vastaajista. Kolmen viidesosan mielestä rakennustiheys alueella oli melko hyvä ja viidenneksen mielestä se oli melko huono tai erittäin huono.

16 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä luotettavuus (n=58) 2 % 10 % 53 % 35 % palvelun nopeus (n=62) 2 % 13 % 56 % 29 % rakennustyön laatu (n=66) 15 % 61 % 24 % erittäin huono melko huono melko hyvä rakentamisen nopeus (n=60) 4 % 11 % 67 % 18 % erittäin hyvä tavarantoimitusten nopeus (n=60) 5 % 12 % 63 % 20 % palvelun laatu (n=64) 2 % 17 % 56 % 25 % Kuvio 28. Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä Vastaajista vajaalla puolella oli kokemusta/mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä. Yleinen mielikuva alueen rakennusyrityksistä oli positiivinen. Puolet vastaajista piti Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksiä luotettavuutta melko hyvänä ja kolmasosa erittäin hyvänä. Kolmasosa piti palvelun nopeutta erittäin hyvänä. Kahden kolmasosan mielestä rakennustyön laatu oli melko hyvää ja neljänneksen mielestä erittäin hyvää. Rakentamisen ja tavarantoimitusten nopeus oli erittäin hyvää viidesosan mielestä. Palvelun laatua neljännes piti erittäin hyvänä ja kaksi kolmasosaa melko hyvänä.

17 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 15 3 YHTEENVETO Tyypillinen kyselyyn vastaaja oli vuotias hyvätuloinen mies Lapin läänistä, joka toimii yrittäjänä ja omistaa erittäin hyväkuntoisen mökin henkilökohtaiseen käyttöön Pyhä-Luosto alueella. Tyypillisen vastaajan mielestä kiinnostavin loma-asuntomuoto oli oma mökki. Hänellä ei ollut remontointi- tai uudisrakentamisaikeita, eikä hän myöskään ollut kiinnostunut ostamaan alueelta tonttia tai rivi-/paritalohuoneistoa. Vastaajille tärkeimmät tekijät rakennuspäätöstä tehdessä olivat rakennuksen sijainti ja laatu sekä ympäristö. Vähemmän tärkeitä seikkoja olivat messut sekä etukäteismarkkinointi. Pyhä-Luosto alueen rakentamisen vahvuuksina vastaajat pitivät maisemia ja hyvää rakentamisympäristöä. Vastaajat pitivät Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksiä luotettavina ja laadukkaina. Palvelun ja rakentamisen nopeuteen vastaajat olivat myös tyytyväisiä.

18 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 16 LIITTEET OMISTUKSET Muut omistukset alueella metsäpalsta (2) rivitalohuoneiston (4) kiinteistökokonaisuus rivitalo osuus mökistä henkilökohtaiseen käyttöön tila 80 ha osake viikko-osake firman rivitalo-osake kunta omistaa henkilöstömajan paritalo yhdistyksen mökki Liite 1 REMONTOINTIAIKEET Remontointiaikeet. Mitä aikoo remontoida? autokatos erkkeri kalusteet keittiö laajennus (3) lattia lattioiden hionta ja lakkaus (2) lisärakennus n. 50 m2 lisäsiipi (wc ja makuutilaa) maalaus (2) märkätilat peruskorjaus pesuhuone piha pintaremontti remontti tehtiin 9/02 (takka, ulkoalueet), kesällä 03 remontoidaan lh ja ph ulkomaalaus wc vesik. tuuletin vesikatto yläkerran rakentaminen Remontin tekijä kirvesmies (2) yksityinen henkilö (palkkasuhde) omistajat Roi mlk yksityinen UUDISRAKENTAMISAIKEET Uudisrakentamisaikeet. Aikoo uudisrakentaa, miksi? ei niin kaukana harrastuksen vuoksi hyvä rauhallinen paikka

19 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 17 hyvät hiihtoladut jos saisin rantatontin kasvun mahdollisuudet laajennan yritykseni toimintaa lisärakennus omalle tontille perheen majoitukseen oma vakituinen asunto omistan rakennusmaata alueelta Pyhä on niin hyvä tontille joskus loma-asunto upeat maisemat varasto puuttuu yhtiömme rakentaa parastaikaa ei, miksi ei? 70. ikävuosi lähenee ei ole tarvetta (23) ei ole varaa ei ole vetovoimaa ei toistaiseksi elämäntilanne en tarvitse tunturialueella rakennuksia juuri tehty peruskorjaus kaavoitus ei toimi kelomökkini riittää minulle kohteessa talvikoti, kesäkoti Haukiputaalla korkeintaan talli autolle koti ja kesämökki ovat Etelä-Suomessa kotimme on nyt täydellinen kelotalo kyllä yksi mökki riittää käytössä on jo kesämökki Luopioisten kunnassa matkat mökki on uusi nykyinen rakentaminen täyttää tarpeen nykyinen riittää (21) on jo loma-asunto Ylläksellä on jo Pyhällä kaksi huoneistoa on jo rakennettu Ylläkselle on mielenkiintoista käydä eri puolilla Lappia ja Pyhä-Luoston aluetta rakennettiin juuri (2) toistaiseksi ei mahdollisuutta tuottamattomuus valmiit peruskorjatut huoneistot (korjattu 2000 ja 2002) vuokraaminen parempi vaihtoehto ylläpito liian kallista Rakentamisen kohde grillikota mökin yrityskäyttöön Valmiusaste osaurakat rakentaa itse vähitellen oma työ

20 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Rakennusmateriaali lämpöhirsi (4) Sisustyyli entisen tapainen hirsirakennus toimiva Rakentajana uudisrakentamisessa kilpailu ja maine ratkaisevat Tontin rakennusoikeus tulisi olla 500 m² 200 m² 1 ha m² PYHÄ-LUOSTO ALUEEN VETOVOIMATEKIJÄT RAKENNUSKOHTEENA. aitous alue muodostaa hienon kokonaisuuden alueen infrastruktuuri ehjien luontokokonaisuuksien säilyttäminen ei kaupunkitunnelmaa (2) ei liian tiheään rakennettu (2) ei ole vetovoimatekijöitä; alueella ei ole mitään elää nousukautta erämaisuus erästys etäisyys; Pyhää pidetään Lappina harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus hiihtokeskus hiljaisuus (2) hintataso (3) huippumaastot hyvä latuverkosto (18) hyvä suunnittelu (3) hyvät hiihtokohteet hyvät laskettelumahdollisuudet (4) hyvät liikenneyhteydet (7) hyvät retkeilykohteet (2) hyvät valinnanmahdollisuudet ilmapiiri kalastusmahdollisuudet (2) kansallispuisto (3) kasvukeskus (2) kaupalliset palvelut Pyhällä kehittyvä ympäristö kesätapahtumien lisääntyminen kohtuullinen ihmismäärä kokousten ja kongressien lisääntyminen kulttuuri-tanssit kunnallistekniikka (3) laavut

21 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 19 lapsiystävällinen laskettelukeskusten läheisyys luonnonläheisyys (2) luonto (20) luontoaktiviteetit Luoston rinteet lyhyet etäisyydet rinteiden valinnassa lyhyt matka Kemijärvelle ym. lähikaupunkeihin lähellä Rovaniemeä maasto maisema (19) metsästysmahdollisuudet monipuoliset rinneratkaisut ns. messualue ohjelmatarjonta palvelut (10) palvelutarjontaa täytyy parantaa, jotta perheet ja ulkomaalaiset asiakkaat viihtyvät alueella perhepaikka (2) pienehkö kaunis tunturialue positiivinen imago Pyhä-Luosto läheisyys Pyhän rinteet (6) rakennusmateriaalit rakennuspaikat lähellä rinteitä ja palveluita rauha (19) rinteet (6) ruska sijainti (3) sijainti korkealla Pyhätunturissa sopivan kokoinen alue sopivan lähellä sekä Luosto että Pyhä Suomen parhaat rinteet talvi tila tonttien väljyys tonttimaata tarjolla tulevaisuudessa mahdollisesti lentokenttä tunne tunnettuus tunturijono tunturimaisemat tunturin läheisyys (2) turvallisuus tuvat ulkoilumahdollisuudet ympäri vuoden (4) ulkomaalaiset asiakkaat upea Pyhätunturi vaellusreitit (2) valittavana majoitusta keskuksesta korpeen varmat lumiolosuhteet varsinkin Luostolla väljähkö kaava viihtyisyys

22 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 20 vähän häiriköitä väljyys (6) yleisilme ympärivuotinen käyttömahdollisuus yritysmökkien lisääntyminen

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio 23.10.2002 PETO 2 -markkinatutkimus Matkailukeskuskohtainen osio 1 1 JOHDANTO...5 2 TUTKIMUSTULOKSET...6 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...6 2.1.1 Matkakohde...6

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta Asumisen toiveet -tutkimus Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta 1 KodinOnni palvelukokemukset 2013 Yhteenveto Tutkimus toteutettiin Kotipaneelissa yhteistyössä Aller Media Oy:n kanssa. Kysely lähettiin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto Osahankkeet ja vastuuorganisaatiot MATKA Matkailu yhdyskuntarakenteessa Matkailijoiden ympäristöarvot

Lisätiedot

Multian tonttitarjonta 2015

Multian tonttitarjonta 2015 Tarjous koskee kaava-alueen tontteja. Kaipaatko maalle maaseudun rauhaan? Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen

Lisätiedot

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimusraportti 30.9.2015 Tulostiivistelmä Joka kolmas suomalaisautoilija

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUTASOON KYMENLAAKSOSSA Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 Tutkimus- ja Analysointikeskus 1 TAK Oy :: www.tak.fi 2 VASTAAJIEN PROFIILI 100 % 90 % 80 %

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015 MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS Taustaa tutkimuksen toteutuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden tilaajalukijoiden mielipiteitä lehdestä sekä lehdessä

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa Talouskriisin seuranta Pietarissa TALOUSTUTKIMUS OY Kari Niklander Kari Niklander Tutkimusjohtaja 16.3.2010 CATI OMNIBUS Markkinatutkimus auttaa ymmärtämään paremmin venäläisen kuluttajan käyttäytymistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Tilat kuudelle Kaksi Yamaha Venture 4-tahti-moottorikelkkaa Huippuvarusteltu keittiö Tunturi-maastopyöriä Taulu-tv & DVD/VHS Kaapeli-tv

Tilat kuudelle Kaksi Yamaha Venture 4-tahti-moottorikelkkaa Huippuvarusteltu keittiö Tunturi-maastopyöriä Taulu-tv & DVD/VHS Kaapeli-tv Tilat kuudelle Kaksi Yamaha Venture 4-tahti-moottorikelkkaa Huippuvarusteltu keittiö Tunturi-maastopyöriä Taulu-tv & DVD/VHS Kaapeli-tv Koillisrinteet 900 m Kolme makuuhuonetta Monitoimilautapeli Tilava

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys selvitti, säästävätkö

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 14.-16.2.2014

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 14.-16.2.2014 Messututkimus ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 14.-16.2. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 14.-16.2. Yhteenveto ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 14.-16.2.

Lisätiedot

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 13.-15.2.2015

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 13.-15.2.2015 Messututkimus ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 13.-15.2. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 13.-15.2. Yhteenveto ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 13.-15.2.

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014 Tuhat suomalaista Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 0 Tutkimuksen toteutus IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa Kuluttajapaneelissa,

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen messu- ja urheilukeskus 12.-14.2.2010. Suorakanava Oy

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen messu- ja urheilukeskus 12.-14.2.2010. Suorakanava Oy Messututkimus ASTA Rakentaja, Tampereen messu- ja urheilukeskus 12.-14.2.2010 Suorakanava Oy Yhteenveto ASTA Rakentaja, Tampereen messu- ja urheilukeskus 12.-14.2.2010 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Rakennustutkimus RTS Oy PIENTALORAKENTAMISEN MARKKINANÄKYMÄ MAALISKUUSSA 2011. Salutorget 10.3.2011 Aarne Jussila aarne@jussila.

Rakennustutkimus RTS Oy PIENTALORAKENTAMISEN MARKKINANÄKYMÄ MAALISKUUSSA 2011. Salutorget 10.3.2011 Aarne Jussila aarne@jussila. Rakennustutkimus RTS Oy PIENTALORAKENTAMISEN MARKKINANÄKYMÄ MAALISKUUSSA 2011 Salutorget 10.3.2011 Aarne Jussila aarne@jussila.fi 040-900 5601 1 PIENTALO- JA LOMARAKENTAMISEN NÄKYMÄ 1.3. SEURANTATIETOJEN

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella 1 Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 12.5.2015 Tämä esitys on vapaasti nähtävissä sivulla:

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9)

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo (49-7--9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo ievitalo Oy esittää, että Espoon kaupunki vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustettavalle asunto-osakeyhtiölle kiinteistön

Lisätiedot

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi LÅNGVIK vesihuolto ja kaavoitus kyselyn tulokset Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi Ensimmäisessä vaiheessa 10/2010 kysely jaettiin jokaiseen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 20 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret. Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret. Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti seuraavasti: Ensin puhelimitse 1003

Lisätiedot

Tutkimus käyttäjäystävällisyydestä. www.webstatusinternational.com. Hilavitkutin www.hilavitkutin.com

Tutkimus käyttäjäystävällisyydestä. www.webstatusinternational.com. Hilavitkutin www.hilavitkutin.com Tutkimus käyttäjäystävällisyydestä www.webstatusinternational.com Hilavitkutin www.hilavitkutin.com Tutkimuksesta Tämä tutkimus on teetetty DHTML ponnahdusikkuna kyselynä www.hilavitkutin.com sivustolla.

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014 Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014 Julkaistavissa 24.11.2014 Taustat ja vastaajat / Syksy 2014 Korjausrakentamisbarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa: maalis-huhtikuu ja loka-marraskuu Vastaajina

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 11.-13.2.2011. Suorakanava Oy

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 11.-13.2.2011. Suorakanava Oy Messututkimus Suorakanava Oy Yhteenveto Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 15 382 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,37 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6 499 3 Hankkeet Messututkimukseen vastanneet 590

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011. Suorakanava Oy

Messututkimus. RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011. Suorakanava Oy Messututkimus RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011 Suorakanava Oy Yhteenveto RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 25 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:08:37 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9016 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014 Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 14 8 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,8 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6 772

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014 Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos -Yritysten taustatietoja -Yrittäjien näkemyksiä asiakkaidensa

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015 Mielipiteet ydinvoimasta 2015 Sisältö sivu 1. Aineiston rakenne 3 2. Tutkimustulokset Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä 5 Ydinvoiman hyväksyminen ilmastomuutoksen torjuntakeinona 11 3. Liitteet

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU HARJOITUSTYÖ. Sari Huumo Marjut Joentausta Jaana Järvinen Johanna Mäenpää Anu Sipilä Anne Varttila

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU HARJOITUSTYÖ. Sari Huumo Marjut Joentausta Jaana Järvinen Johanna Mäenpää Anu Sipilä Anne Varttila SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU HARJOITUSTYÖ Kaupan alan yksikkö Tilastoaineiston käsittely Sari Huumo Marjut Joentausta 22.5.2000 Jaana Järvinen Johanna Mäenpää Anu Sipilä Anne Varttila PYTINKI-MESSUT 14.

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä.

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 Helsinki-Vantaa lentokenttä Koivukylänväylä Koivukylä Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 rakennetaan Simonkylän alueelle Vantaalle

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa Tutkimustulokset Yhteenveto KVKL pähkinänkuoressa Perustettu: 18.3.2008 Perustajat: Realia Group Oy Kiinteistömaailma Oy OP-Keskus

Lisätiedot