PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen"

Transkriptio

1 PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen

2 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 0 1 JOHDANTO TUTKIMUSTULOKSET TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA Ikäjakauma Sukupuoli Asuinpaikka Ammattiryhmä Talouden vuositulot OMISTUKSET PYHÄ-LUOSTO ALUEELLA Omistukset Kiinteistön kunto KORJAUSRAKENTAMINEN Remontointiaikeet Remontointiajankohta Remontin tekijä Remontin arvioitu rahankäyttö UUDISRAKENTAMINEN Uudisrakentamisaikeet Rakentamisen kohde Rakentamisajankohta Rakennuksen toivottu valmiusaste Rakennusmateriaali Sisustustyyli Rakennuttaja Rakentaja Rakentamiseen käytettävä rahamäärä LOMA-ASUMINEN JA TONTIT Kiinnostavin loma-asuntomuoto Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto Kiinnostuneisuus ostaa tontti Tontin rakennusoikeus Halukkuus ostaa rivi-/paritalohuoneisto Kiinnostavin huoneistokoko PYHÄ-LUOSTO ALUE RAKENTAMISEN KOHTEENA Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä YHTEENVETO LIITTEET Kuvioluettelo KUVIO 1. IKÄJAKAUMA... 3 KUVIO 2. SUKUPUOLI... 3 KUVIO 3. ASUINPAIKKA... 3 KUVIO 4. AMMATTIRYHMÄ... 4 KUVIO 5. TALOUDEN VUOSITULOT... 4 KUVIO 6. OMISTUKSET... 5 KUVIO 7. KIINTEISTÖN KUNTO... 5 KUVIO 8. REMONTOINTIAIKEET... 6 KUVIO 9. REMONTOINTIAJANKOHTA... 6 KUVIO 10. REMONTIN TEKIJÄ... 6 KUVIO 11. ARVIOITU RAHANKÄYTTÖ... 7 KUVIO 12. UUDISRAKENTAMISAIKEET... 7 KUVIO 14. RAKENTAMISAJANKOHTA... 8 KUVIO 15. RAKENNUKSEN TOIVOTTU VALMIUSASTE... 8 KUVIO 16. RAKENNUSMATERIAALI... 8 KUVIO 17. SISUSTUSTYYLI... 9 KUVIO 18. RAKENNUTTAJA... 9

3 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 1 KUVIO 19. RAKENTAJA... 9 KUVIO 20. RAKENTAMISEEN KÄYTETTÄVÄ RAHAMÄÄRÄ KUVIO 21. KIINNOSTAVIN LOMA-ASUNTOMUOTO KUVIO 22. KIINNOSTAVIN LOMA-ASUNNON OMISTAMISMUOTO KUVIO 23. TONTIN SIJAINTI KUVIO 24. TONTIN RAKENNUSOIKEUS KUVIO 25. HALUKKUUS OSTAA UUSI RIVI-/PARITALOHUONEISTO KUVIO 26. MERKITYS RAKENNUSPÄÄTÖSTÄ TEHDESSÄ KUVIO 27. MIELIPIDE PYHÄ-LUOSTO ALUEEN RAKENTAMISEN PIIRTEISTÄ KUVIO 28. MIELIPIDE PYHÄ-LUOSTO ALUEEN RAKENNUSYRITYKSISTÄ... 14

4 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 2 1 JOHDANTO Suomen Matkailun Kehitys Oy ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemia ovat toteuttaneet yhteistyönä Pyhä-Luosto alueen markkinatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pelkosenniemen, Itä-Lapin kuntayhtymän ja Pyhä Luosto alueella vapaa-ajan asuntojen omistajien tarpeita ja vaateita. Tutkimuksen toimeksiantajana ovat Pelkosenniemellä elämisen ja toiminnan edellytykset 2 hanke (PETO 2). Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjekyselyä. Alueen yrittäjät toimittivat kirjekyselyitä varten asiakaskontaktitietojaan. Kirjekyselyt lähetettiin välisenä aikana. Tutkimuksen otoksen muodostivat vapaa-ajan asuntojen omistajat. Tutkimusmenetelmän valinta on riippuvainen toimialakohtaisista kontaktitiedoista. Tavoiteotos oli 150 vastausta. Tämän tutkimuksen lopullinen otoskoko on 136 loppukuluttajahaastattelua. Tutkimusaineisto käsiteltiin SPSS ver10.1 -tilasto-ohjelmalla. Raportin koostamisessa käytettiin apuna Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja Word-tekstinkäsittelyohjelmaa. Tulokset on kuvattu vastausten prosenttijakaumina. Raportti koostuu vastaajien taustatiedoista, korjausrakentamisesta ja uudisrakentamisesta Pyhä-Luosto alueella sekä alueen lomaasumisesta ja ominaisuuksista rakennuskohteena. Vastaukset avoimiin kysymyksiin ovat liitteenä raportin lopussa. Tutkimuksen suunnittelusta, koordinoinnista, aineiston käsittelystä ja raportin kokoamisesta vastasivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijat Mari Angeria, Nella Löytänen ja Marianne Sadinmaa. Tutkimus suoritettiin opinnäytetyönä. Tutkimuksen ohjasivat Matti Liimatta Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemiasta sekä Markku Nissi Suomen Matkailun Kehitys Oy:stä. PETO 2 projektissa mukana olleet yrittäjät ovat saaneet vaikuttaa lomakkeen sisältöön. Esitämme kiitokset tuloksellisesta yhteistyöstä kaikille, jotka aktiivisesti myötävaikuttivat tutkimuksen suorittamiseen. Rovaniemellä

5 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 3 2 TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Taustatietoja vastaajista Ikäjakauma 65 tai yli (n=14) (n=82) Vastaajan ikä 11 % 62 % Kolme viidestä vastaajasta oli vuotiaita ja reilu viidennes oli ikäluokassa vuotiaat (n=29) 22 % (n=7) 5 % alle 25 (n=1) 1 % Kuvio 1. Ikäjakauma Sukupuoli Sukupuoli Vastaajista neljä viidestä oli miehiä. Joka viides vastaaja oli nainen. nainen (n=27) 21 % mies (n=104) 79 % Kuvio 2. Sukupuoli Asuinpaikka Vastaajan asuinpaikka Etelä-Suomen lääni (n=38) 29 % Itä-Suomen lääni (n=4) 3 % Kolmasosa vastaajista oli Lapin läänistä, samoin liki kolmannes Etelä-Suomen ja neljäsosa Länsi-Suomen läänistä. Vähiten eli kolme prosenttia vastaajista oli Itä-Suomen läänistä. Länsi-Suomen lääni (n=36) 27 % Oulun lääni (n=10) 8 % Lapin lääni (n=45) 34 % Kuvio 3. Asuinpaikka

6 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Ammattiryhmä Vastaajan ammattiryhmä työväestö (n=8) 6 % maatalousväestö (n=1) 1 % yrittäjä (n=40) 31 % toimihenkilö (n=27) 21 % johtava asema (n=29) 22 % opiskelija (n=1) 1 % eläkeläinen (n=22) 17 % kotirouva (n=1) 1 % työtön (n=1) 1 % Vastaajista joka kolmas oli yrittäjiä ja viidennes oli toimihenkilöitä. Johtavassa asemassa olevia oli myös viidesosa vastaajista. Eläkeläisten osuus vastaajista oli vajaa viidennes. Kuvio 4. Ammattiryhmä Talouden vuositulot euroa (n=5) Talouden vuositulot 4 % Suurimmalla osalla eli kolmella viidestä vastaajasta talouden vuositulot ylittivät euroa euroa (n=10) euroa (n=17) euroa (n=23) 8 % 13 % 18 % yli euroa (n=73) 57 % Kuvio 5. Talouden vuositulot

7 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Omistukset Pyhä-Luosto alueella Omistukset mökki henkilökohtaiseen käyttöön (n=68) mökki vuokraustarkoitukseen (n=40) en mitään (n=23) muu (n=17) tontti (n=12) omakotitalo (n=5) mökki myyntitarkoitukseen (n=2) Omistukset 41 % 24 % 14 % 10 % 7 % 3 % 1 % Kaksi viidesosaa vastaajista omisti Pyhä- Luosto alueella mökin henkilökohtaiseen käyttöönsä. Neljäsosa vastaajista omisti alueella mökin vuoraustarkoitukseen. Joka seitsemäs vastaaja ei omistanut minkäänlaista kiinteistöä alueella. Muita omistuksia alueella oli muuan muassa rivitalohuoneistot. (Ks. liite 1, s.17.) Kuvio 6. Omistukset Kiinteistön kunto erittäin huono (n=1) 1 % Kiinteistön kunto Vastaajien alueella omistamat kiinteistöt olivat joko erittäin hyvässä tai hyvässä kunnossa. melko huono (n=1) 1 % melko hyvä (n=53) 48 % erittäin hyvä (n=55) 50 % Kuvio 7. Kiinteistön kunto

8 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Korjausrakentaminen Remontointiaikeet kyllä (n=28) ei (n=61) ei osaa sanoa (n=32) Remontointiaikeet 23 % 50 % 26 % Vastaajista vajaalla neljäsosalla oli aikomus remontoida olemassa olevaa rakennusta seuraavan viiden vuoden aikana. Puolet vastaajista ei aikonut tehdä remonttia ja reilu neljäsosa ei osannut sanoa kantaansa tässä vaiheessa. Yleisimpiä remontointiaikeita olivat rakennuksen laajentaminen ja sisätilojen uusiminen. (Ks. liite 1, s.17.) Kuvio 8. Remontointiaikeet Remontointiajankohta Remontointiajankohta vuoden sisällä (n=5) 6 % 2-3 vuoden sisällä (n=15) 18 % 4-5 vuoden sisällä (n=12) 14 % Vajaa viidennes arvioi remontoivansa 2-3 vuoden sisällä ja viidennes yli 5 vuoden kuluttuja. Kaksi viidesosaa vastaajista ei osannut sanoa tarkkaa remontointiajankohtaa. myöhemmin (n=17) 20 % ei osaa sanoa (n=34) 41 % Kuvio 9. Remontointiajankohta Remontin tekijä itse (n=38) rakennusyritys (n=23) Remontin tekijä 34 % 56 % Kolmasosa vastaajista aikoi antaa remontin rakennusyrityksen suoritettavaksi. Lähes kolme viidestä vastaajasta ilmoitti tekevänsä itse remontin. Muina remontintekijöinä mainittiin yksityiset henkilöt (kirvesmiehet). (Ks. liite 1, s.17.) muu (n=7) 10 % Kuvio 10. Remontin tekijä

9 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Remontin arvioitu rahankäyttö Remontin arvoitu rahankäyttö euroa (n=22) 28 % euroa (n=18) 23 % euroa (n=6) 8 % euroa (n=1) 1 % euroa (n=2) 3 % Neljännes vastaajista arvioi remontin vievän alle 5000 euroa. Vajaa neljännes vastaajista suunnitteli käyttävänsä remonttiin yli 5000, mutta alle euroa. Kaksi viidesosaa vastaajista ei osannut vielä arvioida remonttiin käytettävää rahasummaa. en osaa vielä sanoa (n=29) 37 % Kuvio 11. Arvioitu rahankäyttö 2.4 Uudisrakentaminen Uudisrakentamisaikeet kyllä (n= 18) ei, aikoo rakentaa muualle Lappiin (n=5) ei (n=108) 4 % Uudisrakentamisaikeet 14 % 82 % Neljä viidestä ei nähnyt tarpeelliseksi uudisrakentaa, koska olivat tyytyväisiä nykytilaansa. Yhteensä viidennes kyselyyn vastanneista oli uudisrakentamisaikeissa. Joka seitsemäs ilmoitti aikovansa uudisrakentaa Pyhä-Luosto alueelle. Vähemmistö vastaajista eli vajaa neljä prosenttia aikoi uudisrakentaa muualle Lappiin. Rakentamisen syiksi kerrottiin muun muassa yrityksen laajentaminen sekä tontin omistaminen alueella. (Ks. liite 1, s.17.) Kuvio 12. Uudisrakentamisaikeet Rakentamisen kohde mökin henkilökohtaiseen käyttöön (n=13) mökin vuokraustarkoitukseen (n=11) mökin myyntitarkoitukseen (n=2) muu (n=2) omakotitalon (n=1) piharakennuksen (n=1) Rakentamisen kohde 43 % 37 % 7 % 7 % 3 % 3 % Viidenneksellä kyselyyn vastanneista oli uudisrakentamisaikeita, joista kaksi viidestä aikoi rakentaa mökin omaan käyttöönsä. Kaksi viidestä vastaajasta aikoi rakentaa mökin vuokraustarkoitukseen. (Ks. liite 1, s. 18.) Kuvio 13. Rakentamisen kohde

10 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Rakentamisajankohta Rakentamisajankohta vuoden sisällä (n=4) 13 % 2-3 vuoden sisällä (n=10) 32 % Yhteensä vajaa puolet rakentamisaikeissa olleista aikoi rakentaa seuraavan kolmen vuoden sisällä. Kolmannes vastaajista ei osannut arvioida rakentamisajankohtaa. 4-5 vuoden sisällä (n=5) 16 % myöhemmin (n=2) 6 % ei osaa sanoa (n=10) 32 % Kuvio 14. Rakentamisajankohta Rakennuksen toivottu valmiusaste runkovalmiina (n=6) talopakettina (n=6) avaimet käteen (n=12) Rakennuksen toivottu valmiusaste 22 % 22 % 44 % Kaksi viidestä rakentamisaikeissa olleista toivoi rakennuksen avaimet käteen pakettina. Viidennes toivoi rakennuksen joko talopakettina tai runkovalmiina. (Ks. liite, s. 18.) muu (n=3) 11 % Kuvio 15. Rakennuksen toivottu valmiusaste Rakennusmateriaali höylä- tai pyöröhirsi (n=12) puu/kappaletavara (n=9) ei osaa sanoa (n=4) muu (n=4) pelkkahirsi (n=3) kelo (n=2) tiili (n=2) Rakennusmateriaali 33 % 25 % 11 % 11 % 8 % 6 % 6 % Rakennusmateriaaleista suosituimpia olivat höylä- ja pyöröhirsi sekä puu/kappaletavara. Muuksi materiaaliksi ilmoitettiin lämpöhirsi. (Ks. liite 1, s. 19.) Kuvio 16. Rakennusmateriaali

11 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Sisustustyyli Sisustustyyli perinteinen lappilainen tyyli (n=11) moderni tyyli (n=3) 10 % 38 % Sisustustyyleistä eniten kannatusta sai perinteinen lappilainen tyyli. Kaksi viidennestä vastaajista ei osannut sanoa miten aikoo sisustaa rakennuksen. (Ks. liite 1, s. 19.) muu (n=4) 14 % ei osaa sanoa (n=11) 38 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 17. Sisustustyyli Rakennuttaja itse (n=18) Rakennuttaja 56 % Kolme viidestä rakentamisaikeissa olevista aikoi itse rakennuttaa uudisrakennuksen. Kolmanneksen osalta rakennuttajana toimii yritys/yhdistys. yritys/yhdistys (n=11) 34 % yhteisomistus (n=3) 9 % Kuvio 18. Rakennuttaja Rakentaja Rakentaja itse (n=15) paikallinen rakennusyritys (n=8) 30 % 56 % Kolme viidestä aikoi myös itse toimia rakentajana. Kolmannes aikoi käyttää paikallista rakennusyritystä. (Ks.liite 1, s.19.) ulkopuolinen rakennusyritys (n=3) 11 % muu (n=1) 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 19. Rakentaja

12 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Rakentamiseen käytettävä rahamäärä Rakentamiseen käytettävä rahamäärä euroa (n=3) 11 % euroa (n=1) 4 % euroa (n=7) 26 % euroa (n=4) 15 % euroa (n=4) 15 % yli euroa (n=2) 7 % ei osaa sanoa (n=6) 22 % Neljännes rakentamisaikeissa olevista vastaajista arvioi käyttävänsä rakentamiseen euroa. Viidesosa ei osannut vielä arvioida käyttämäänsä rahamäärää. Yhteensä kolmannes taas arvioi käyttävänsä rakentamiseen rahaa euroa. Kuvio 20. Rakentamiseen käytettävä rahamäärä 2.5 Loma-asuminen ja tontit Kiinnostavin loma-asuntomuoto mökki (n=110) Kiinnostavin loma-asuntomuoto 87 % Yhdeksän kymmenestä piti kiinnostavimpana loma-asuntomuotona mökkiä. talo (n=9) 7 % rivitalo (n=6) 5 % muu (n=1) 1 % Kuvio 21. Kiinnostavin loma-asuntomuoto Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto oma loma-asunto (n=104) vuokra-asunto (n=11) Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto 9 % 81 % Neljä viidestä vastaajasta piti omaa lomaasuntoa kiinnostavimpana loma-asunnon omistamismuotona. Omistamismuodoista vähiten vastaajia kiinnosti viikko-osake. osake (n=12) 9 % viikko-osake (n=2) 2 % Kuvio 22. Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto

13 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Kiinnostuneisuus ostaa tontti laskettelurinteen läheisyys (n=19) latuverkoston läheisyys (n=19) Kiinnostuneisuus ostaa tontti, jonka sijainti % 20 % Puolet vastaajista ei ollut kiinnostunut ostamaan tonttia alueelta. Joka viides vastaaja oli kiinnostunut ostamaan tontin, joka sijainti olisi laskettelurinteen tai latuverkoston läheisyydessä. vesistön läheisyys (n=8) 8 % ei mikään (n=49) 52 % Kuvio 23. Tontin sijainti Tontin rakennusoikeus 80 m2 (n=15) m2 (n=49) Tontin rakennusoikeus 22 % 71 % Vastaajista seitsemän kymmenestä piti m² kiinnostavimpana tontin rakennusoikeutena. Viidenneksen mielestä tontin rakennusoikeuden tulisi olla 80 m². (Ks. liite 1, s. 19.) suurempi (n=5) 7 % Kuvio 24. Tontin rakennusoikeus Halukkuus ostaa rivi-/paritalohuoneisto kyllä (n=8) Halukkuus ostaa uusi rivi-/paritalohuoneisto 7 % Vastaajista yhdeksän kymmenestä ei ollut kiinnostunut ostamaan uutta rivi- tai paritalohuoneistoa alueelta. Kuitenkin vajaa kymmenesosa vastaajista ilmoitti ostohalukkuutensa. ei (n=104) 93 % Kuvio 25. Halukkuus ostaa uusi rivi- /paritalohuoneisto

14 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Kiinnostavin huoneistokoko Vastauksien vähyyden vuoksi vastaajien mielestä kiinnostavinta huoneistokokoa ei esitetä. 2.6 Pyhä-Luosto alue rakentamisen kohteena Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä laatu (n=116) sijainti (n=116) ympäristö (n=114) materiaali (n=114) hinta (n=112) tontti (n=114) rakennuksen koko (n=112) 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % 7 % 3 % 6 % 3 % 8 % 3 % 12 % 4 % 15 % 34 % 32 % 30 % 50 % 53 % 47 % 59 % 59 % 60 % 59 % 38 % 34 % 35 % 18 % erittäin vähän melko vähän melko paljon erittäin paljon olemassa oleva asiakassuhde (n=112) 24 % 29 % 23 % 9 % mallirakennus (n=111) 35 % 30 % 18 % 4 % etukäteismarkkinointi (n=109) 32 % 46 % 7 % 3 % messuilla käynti (n=108) 45 % 32 % 3 % 2 % Kuvio 26. Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä Laatu, sijainti ja ympäristö merkitsivät vastaajien mielestä eniten rakennuspäätöstä tehtäessä, sillä kolme viidestä koki niiden merkitsevän erittäin paljon ja kolmannes paljon. Myös materiaalit, hinta sekä tontti olivat vastaajien mielestä merkittäviä tekijöitä. Kahdelle viidesosalle materiaalit merkitsivät erittäin paljon ja puolelle vastaajista melko paljon. Kolmasosalle hinta ja tontti merkitsivät erittäin paljon ja noin puolelle vastaajista melko paljon ne merkitsivät. Kymmenesosa vastaajista piti hinnan, tontin ja materiaalien merkitystä vähäisempänä rakennuspäätöstä tehtäessä. Rakennuksen koko merkitsi erittäin vähän tai melko vähän viidesosalle vastaajista. Voimassa olevan asiakassuhteen merkitys oli melko vähäinen tai erittäin vähäinen puolelle vastaajista. Rakennuspäätöstä tehdessä mallirakennuksen näkeminen merkitsi vähän kahdelle kolmesta. Etukäteismarkkinoinnin ja messuilla käynnin merkitys oli vastaajille vähäinen.

15 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä maisemat (n=125) 6 % 5 % 30 % 60 % Pyhä-Luosto 3 % 6 % rakentamisympäristönä (n=124) 1 % rakennusten kunto (n=123) 10 % 60 % 78 % 27 % 4 % 2 % rakennusmateriaalit (n=122) 11 % 1 % rakennusten laatu (n=123) 11 % 70 % 73 % 12 % 8 % erittäin huono melko huono melko hyvä erittäin hyvä rakennusten sijainti (n=120) 1 % 15 % 63 % 18 % arkkitehtuuri (n=121) 1 % 14 % 73 % 7 % 2 % rakennustiheys (n=122) 20 % 61 % 16 % Kuvio 27. Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä Kolme viidestä vastaajasta arvosti Pyhä-Luoston maisemia erittäin hyvinä. Kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi Pyhä-Luoston rakennusympäristönä melko hyväksi ja neljäsosa erittäin hyväksi. Rakennusmateriaalit olivat melko hyviä tai erittäin hyviä neljä viidesosan mielestä. Rakennusten laatua ja kuntoa piti melko hyvänä noin kolme neljäsosaa vastaajista. Kuitenkin kymmenesosa oli sitä mieltä, että alueen rakennusten laatu ja kunto on melko huono. Kuudesosan mielestä rakennusten sijainti oli huono, kuitenkin alueen arkkitehtuuria piti melko hyvänä noin kolme neljäsosaa vastaajista. Kolmen viidesosan mielestä rakennustiheys alueella oli melko hyvä ja viidenneksen mielestä se oli melko huono tai erittäin huono.

16 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä luotettavuus (n=58) 2 % 10 % 53 % 35 % palvelun nopeus (n=62) 2 % 13 % 56 % 29 % rakennustyön laatu (n=66) 15 % 61 % 24 % erittäin huono melko huono melko hyvä rakentamisen nopeus (n=60) 4 % 11 % 67 % 18 % erittäin hyvä tavarantoimitusten nopeus (n=60) 5 % 12 % 63 % 20 % palvelun laatu (n=64) 2 % 17 % 56 % 25 % Kuvio 28. Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä Vastaajista vajaalla puolella oli kokemusta/mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä. Yleinen mielikuva alueen rakennusyrityksistä oli positiivinen. Puolet vastaajista piti Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksiä luotettavuutta melko hyvänä ja kolmasosa erittäin hyvänä. Kolmasosa piti palvelun nopeutta erittäin hyvänä. Kahden kolmasosan mielestä rakennustyön laatu oli melko hyvää ja neljänneksen mielestä erittäin hyvää. Rakentamisen ja tavarantoimitusten nopeus oli erittäin hyvää viidesosan mielestä. Palvelun laatua neljännes piti erittäin hyvänä ja kaksi kolmasosaa melko hyvänä.

17 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 15 3 YHTEENVETO Tyypillinen kyselyyn vastaaja oli vuotias hyvätuloinen mies Lapin läänistä, joka toimii yrittäjänä ja omistaa erittäin hyväkuntoisen mökin henkilökohtaiseen käyttöön Pyhä-Luosto alueella. Tyypillisen vastaajan mielestä kiinnostavin loma-asuntomuoto oli oma mökki. Hänellä ei ollut remontointi- tai uudisrakentamisaikeita, eikä hän myöskään ollut kiinnostunut ostamaan alueelta tonttia tai rivi-/paritalohuoneistoa. Vastaajille tärkeimmät tekijät rakennuspäätöstä tehdessä olivat rakennuksen sijainti ja laatu sekä ympäristö. Vähemmän tärkeitä seikkoja olivat messut sekä etukäteismarkkinointi. Pyhä-Luosto alueen rakentamisen vahvuuksina vastaajat pitivät maisemia ja hyvää rakentamisympäristöä. Vastaajat pitivät Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksiä luotettavina ja laadukkaina. Palvelun ja rakentamisen nopeuteen vastaajat olivat myös tyytyväisiä.

18 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 16 LIITTEET OMISTUKSET Muut omistukset alueella metsäpalsta (2) rivitalohuoneiston (4) kiinteistökokonaisuus rivitalo osuus mökistä henkilökohtaiseen käyttöön tila 80 ha osake viikko-osake firman rivitalo-osake kunta omistaa henkilöstömajan paritalo yhdistyksen mökki Liite 1 REMONTOINTIAIKEET Remontointiaikeet. Mitä aikoo remontoida? autokatos erkkeri kalusteet keittiö laajennus (3) lattia lattioiden hionta ja lakkaus (2) lisärakennus n. 50 m2 lisäsiipi (wc ja makuutilaa) maalaus (2) märkätilat peruskorjaus pesuhuone piha pintaremontti remontti tehtiin 9/02 (takka, ulkoalueet), kesällä 03 remontoidaan lh ja ph ulkomaalaus wc vesik. tuuletin vesikatto yläkerran rakentaminen Remontin tekijä kirvesmies (2) yksityinen henkilö (palkkasuhde) omistajat Roi mlk yksityinen UUDISRAKENTAMISAIKEET Uudisrakentamisaikeet. Aikoo uudisrakentaa, miksi? ei niin kaukana harrastuksen vuoksi hyvä rauhallinen paikka

19 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 17 hyvät hiihtoladut jos saisin rantatontin kasvun mahdollisuudet laajennan yritykseni toimintaa lisärakennus omalle tontille perheen majoitukseen oma vakituinen asunto omistan rakennusmaata alueelta Pyhä on niin hyvä tontille joskus loma-asunto upeat maisemat varasto puuttuu yhtiömme rakentaa parastaikaa ei, miksi ei? 70. ikävuosi lähenee ei ole tarvetta (23) ei ole varaa ei ole vetovoimaa ei toistaiseksi elämäntilanne en tarvitse tunturialueella rakennuksia juuri tehty peruskorjaus kaavoitus ei toimi kelomökkini riittää minulle kohteessa talvikoti, kesäkoti Haukiputaalla korkeintaan talli autolle koti ja kesämökki ovat Etelä-Suomessa kotimme on nyt täydellinen kelotalo kyllä yksi mökki riittää käytössä on jo kesämökki Luopioisten kunnassa matkat mökki on uusi nykyinen rakentaminen täyttää tarpeen nykyinen riittää (21) on jo loma-asunto Ylläksellä on jo Pyhällä kaksi huoneistoa on jo rakennettu Ylläkselle on mielenkiintoista käydä eri puolilla Lappia ja Pyhä-Luoston aluetta rakennettiin juuri (2) toistaiseksi ei mahdollisuutta tuottamattomuus valmiit peruskorjatut huoneistot (korjattu 2000 ja 2002) vuokraaminen parempi vaihtoehto ylläpito liian kallista Rakentamisen kohde grillikota mökin yrityskäyttöön Valmiusaste osaurakat rakentaa itse vähitellen oma työ

20 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Rakennusmateriaali lämpöhirsi (4) Sisustyyli entisen tapainen hirsirakennus toimiva Rakentajana uudisrakentamisessa kilpailu ja maine ratkaisevat Tontin rakennusoikeus tulisi olla 500 m² 200 m² 1 ha m² PYHÄ-LUOSTO ALUEEN VETOVOIMATEKIJÄT RAKENNUSKOHTEENA. aitous alue muodostaa hienon kokonaisuuden alueen infrastruktuuri ehjien luontokokonaisuuksien säilyttäminen ei kaupunkitunnelmaa (2) ei liian tiheään rakennettu (2) ei ole vetovoimatekijöitä; alueella ei ole mitään elää nousukautta erämaisuus erästys etäisyys; Pyhää pidetään Lappina harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus hiihtokeskus hiljaisuus (2) hintataso (3) huippumaastot hyvä latuverkosto (18) hyvä suunnittelu (3) hyvät hiihtokohteet hyvät laskettelumahdollisuudet (4) hyvät liikenneyhteydet (7) hyvät retkeilykohteet (2) hyvät valinnanmahdollisuudet ilmapiiri kalastusmahdollisuudet (2) kansallispuisto (3) kasvukeskus (2) kaupalliset palvelut Pyhällä kehittyvä ympäristö kesätapahtumien lisääntyminen kohtuullinen ihmismäärä kokousten ja kongressien lisääntyminen kulttuuri-tanssit kunnallistekniikka (3) laavut

21 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 19 lapsiystävällinen laskettelukeskusten läheisyys luonnonläheisyys (2) luonto (20) luontoaktiviteetit Luoston rinteet lyhyet etäisyydet rinteiden valinnassa lyhyt matka Kemijärvelle ym. lähikaupunkeihin lähellä Rovaniemeä maasto maisema (19) metsästysmahdollisuudet monipuoliset rinneratkaisut ns. messualue ohjelmatarjonta palvelut (10) palvelutarjontaa täytyy parantaa, jotta perheet ja ulkomaalaiset asiakkaat viihtyvät alueella perhepaikka (2) pienehkö kaunis tunturialue positiivinen imago Pyhä-Luosto läheisyys Pyhän rinteet (6) rakennusmateriaalit rakennuspaikat lähellä rinteitä ja palveluita rauha (19) rinteet (6) ruska sijainti (3) sijainti korkealla Pyhätunturissa sopivan kokoinen alue sopivan lähellä sekä Luosto että Pyhä Suomen parhaat rinteet talvi tila tonttien väljyys tonttimaata tarjolla tulevaisuudessa mahdollisesti lentokenttä tunne tunnettuus tunturijono tunturimaisemat tunturin läheisyys (2) turvallisuus tuvat ulkoilumahdollisuudet ympäri vuoden (4) ulkomaalaiset asiakkaat upea Pyhätunturi vaellusreitit (2) valittavana majoitusta keskuksesta korpeen varmat lumiolosuhteet varsinkin Luostolla väljähkö kaava viihtyisyys

22 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 20 vähän häiriköitä väljyys (6) yleisilme ympärivuotinen käyttömahdollisuus yritysmökkien lisääntyminen

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Matkailukeskuskohtainen osio 23.10.2002 PETO 2 -markkinatutkimus Matkailukeskuskohtainen osio 1 1 JOHDANTO...5 2 TUTKIMUSTULOKSET...6 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...6 2.1.1 Matkakohde...6

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 23.10.2002 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...2 2 TUTKIMUSTULOKSET...3 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...3

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak. MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 JOHDANTO... 2 VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ LEVI 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LEVI KASVANUT SUOMEN SUURIMMAKSI Levi on Suomen johtava matkailukeskus, jonka kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita ISBN 978-951-40-2228-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2229-6 (nid.) ISSN 1795-150X Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita Mikko Kurttila, Katri Korhonen, Harri Hänninen ja Teppo

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Janne Leppänen Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot