PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen"

Transkriptio

1 PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Rakentaminen

2 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 0 1 JOHDANTO TUTKIMUSTULOKSET TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA Ikäjakauma Sukupuoli Asuinpaikka Ammattiryhmä Talouden vuositulot OMISTUKSET PYHÄ-LUOSTO ALUEELLA Omistukset Kiinteistön kunto KORJAUSRAKENTAMINEN Remontointiaikeet Remontointiajankohta Remontin tekijä Remontin arvioitu rahankäyttö UUDISRAKENTAMINEN Uudisrakentamisaikeet Rakentamisen kohde Rakentamisajankohta Rakennuksen toivottu valmiusaste Rakennusmateriaali Sisustustyyli Rakennuttaja Rakentaja Rakentamiseen käytettävä rahamäärä LOMA-ASUMINEN JA TONTIT Kiinnostavin loma-asuntomuoto Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto Kiinnostuneisuus ostaa tontti Tontin rakennusoikeus Halukkuus ostaa rivi-/paritalohuoneisto Kiinnostavin huoneistokoko PYHÄ-LUOSTO ALUE RAKENTAMISEN KOHTEENA Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä YHTEENVETO LIITTEET Kuvioluettelo KUVIO 1. IKÄJAKAUMA... 3 KUVIO 2. SUKUPUOLI... 3 KUVIO 3. ASUINPAIKKA... 3 KUVIO 4. AMMATTIRYHMÄ... 4 KUVIO 5. TALOUDEN VUOSITULOT... 4 KUVIO 6. OMISTUKSET... 5 KUVIO 7. KIINTEISTÖN KUNTO... 5 KUVIO 8. REMONTOINTIAIKEET... 6 KUVIO 9. REMONTOINTIAJANKOHTA... 6 KUVIO 10. REMONTIN TEKIJÄ... 6 KUVIO 11. ARVIOITU RAHANKÄYTTÖ... 7 KUVIO 12. UUDISRAKENTAMISAIKEET... 7 KUVIO 14. RAKENTAMISAJANKOHTA... 8 KUVIO 15. RAKENNUKSEN TOIVOTTU VALMIUSASTE... 8 KUVIO 16. RAKENNUSMATERIAALI... 8 KUVIO 17. SISUSTUSTYYLI... 9 KUVIO 18. RAKENNUTTAJA... 9

3 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 1 KUVIO 19. RAKENTAJA... 9 KUVIO 20. RAKENTAMISEEN KÄYTETTÄVÄ RAHAMÄÄRÄ KUVIO 21. KIINNOSTAVIN LOMA-ASUNTOMUOTO KUVIO 22. KIINNOSTAVIN LOMA-ASUNNON OMISTAMISMUOTO KUVIO 23. TONTIN SIJAINTI KUVIO 24. TONTIN RAKENNUSOIKEUS KUVIO 25. HALUKKUUS OSTAA UUSI RIVI-/PARITALOHUONEISTO KUVIO 26. MERKITYS RAKENNUSPÄÄTÖSTÄ TEHDESSÄ KUVIO 27. MIELIPIDE PYHÄ-LUOSTO ALUEEN RAKENTAMISEN PIIRTEISTÄ KUVIO 28. MIELIPIDE PYHÄ-LUOSTO ALUEEN RAKENNUSYRITYKSISTÄ... 14

4 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 2 1 JOHDANTO Suomen Matkailun Kehitys Oy ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemia ovat toteuttaneet yhteistyönä Pyhä-Luosto alueen markkinatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pelkosenniemen, Itä-Lapin kuntayhtymän ja Pyhä Luosto alueella vapaa-ajan asuntojen omistajien tarpeita ja vaateita. Tutkimuksen toimeksiantajana ovat Pelkosenniemellä elämisen ja toiminnan edellytykset 2 hanke (PETO 2). Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjekyselyä. Alueen yrittäjät toimittivat kirjekyselyitä varten asiakaskontaktitietojaan. Kirjekyselyt lähetettiin välisenä aikana. Tutkimuksen otoksen muodostivat vapaa-ajan asuntojen omistajat. Tutkimusmenetelmän valinta on riippuvainen toimialakohtaisista kontaktitiedoista. Tavoiteotos oli 150 vastausta. Tämän tutkimuksen lopullinen otoskoko on 136 loppukuluttajahaastattelua. Tutkimusaineisto käsiteltiin SPSS ver10.1 -tilasto-ohjelmalla. Raportin koostamisessa käytettiin apuna Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja Word-tekstinkäsittelyohjelmaa. Tulokset on kuvattu vastausten prosenttijakaumina. Raportti koostuu vastaajien taustatiedoista, korjausrakentamisesta ja uudisrakentamisesta Pyhä-Luosto alueella sekä alueen lomaasumisesta ja ominaisuuksista rakennuskohteena. Vastaukset avoimiin kysymyksiin ovat liitteenä raportin lopussa. Tutkimuksen suunnittelusta, koordinoinnista, aineiston käsittelystä ja raportin kokoamisesta vastasivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijat Mari Angeria, Nella Löytänen ja Marianne Sadinmaa. Tutkimus suoritettiin opinnäytetyönä. Tutkimuksen ohjasivat Matti Liimatta Rovaniemen ammattikorkeakoulun InnoAkatemiasta sekä Markku Nissi Suomen Matkailun Kehitys Oy:stä. PETO 2 projektissa mukana olleet yrittäjät ovat saaneet vaikuttaa lomakkeen sisältöön. Esitämme kiitokset tuloksellisesta yhteistyöstä kaikille, jotka aktiivisesti myötävaikuttivat tutkimuksen suorittamiseen. Rovaniemellä

5 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 3 2 TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Taustatietoja vastaajista Ikäjakauma 65 tai yli (n=14) (n=82) Vastaajan ikä 11 % 62 % Kolme viidestä vastaajasta oli vuotiaita ja reilu viidennes oli ikäluokassa vuotiaat (n=29) 22 % (n=7) 5 % alle 25 (n=1) 1 % Kuvio 1. Ikäjakauma Sukupuoli Sukupuoli Vastaajista neljä viidestä oli miehiä. Joka viides vastaaja oli nainen. nainen (n=27) 21 % mies (n=104) 79 % Kuvio 2. Sukupuoli Asuinpaikka Vastaajan asuinpaikka Etelä-Suomen lääni (n=38) 29 % Itä-Suomen lääni (n=4) 3 % Kolmasosa vastaajista oli Lapin läänistä, samoin liki kolmannes Etelä-Suomen ja neljäsosa Länsi-Suomen läänistä. Vähiten eli kolme prosenttia vastaajista oli Itä-Suomen läänistä. Länsi-Suomen lääni (n=36) 27 % Oulun lääni (n=10) 8 % Lapin lääni (n=45) 34 % Kuvio 3. Asuinpaikka

6 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Ammattiryhmä Vastaajan ammattiryhmä työväestö (n=8) 6 % maatalousväestö (n=1) 1 % yrittäjä (n=40) 31 % toimihenkilö (n=27) 21 % johtava asema (n=29) 22 % opiskelija (n=1) 1 % eläkeläinen (n=22) 17 % kotirouva (n=1) 1 % työtön (n=1) 1 % Vastaajista joka kolmas oli yrittäjiä ja viidennes oli toimihenkilöitä. Johtavassa asemassa olevia oli myös viidesosa vastaajista. Eläkeläisten osuus vastaajista oli vajaa viidennes. Kuvio 4. Ammattiryhmä Talouden vuositulot euroa (n=5) Talouden vuositulot 4 % Suurimmalla osalla eli kolmella viidestä vastaajasta talouden vuositulot ylittivät euroa euroa (n=10) euroa (n=17) euroa (n=23) 8 % 13 % 18 % yli euroa (n=73) 57 % Kuvio 5. Talouden vuositulot

7 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Omistukset Pyhä-Luosto alueella Omistukset mökki henkilökohtaiseen käyttöön (n=68) mökki vuokraustarkoitukseen (n=40) en mitään (n=23) muu (n=17) tontti (n=12) omakotitalo (n=5) mökki myyntitarkoitukseen (n=2) Omistukset 41 % 24 % 14 % 10 % 7 % 3 % 1 % Kaksi viidesosaa vastaajista omisti Pyhä- Luosto alueella mökin henkilökohtaiseen käyttöönsä. Neljäsosa vastaajista omisti alueella mökin vuoraustarkoitukseen. Joka seitsemäs vastaaja ei omistanut minkäänlaista kiinteistöä alueella. Muita omistuksia alueella oli muuan muassa rivitalohuoneistot. (Ks. liite 1, s.17.) Kuvio 6. Omistukset Kiinteistön kunto erittäin huono (n=1) 1 % Kiinteistön kunto Vastaajien alueella omistamat kiinteistöt olivat joko erittäin hyvässä tai hyvässä kunnossa. melko huono (n=1) 1 % melko hyvä (n=53) 48 % erittäin hyvä (n=55) 50 % Kuvio 7. Kiinteistön kunto

8 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Korjausrakentaminen Remontointiaikeet kyllä (n=28) ei (n=61) ei osaa sanoa (n=32) Remontointiaikeet 23 % 50 % 26 % Vastaajista vajaalla neljäsosalla oli aikomus remontoida olemassa olevaa rakennusta seuraavan viiden vuoden aikana. Puolet vastaajista ei aikonut tehdä remonttia ja reilu neljäsosa ei osannut sanoa kantaansa tässä vaiheessa. Yleisimpiä remontointiaikeita olivat rakennuksen laajentaminen ja sisätilojen uusiminen. (Ks. liite 1, s.17.) Kuvio 8. Remontointiaikeet Remontointiajankohta Remontointiajankohta vuoden sisällä (n=5) 6 % 2-3 vuoden sisällä (n=15) 18 % 4-5 vuoden sisällä (n=12) 14 % Vajaa viidennes arvioi remontoivansa 2-3 vuoden sisällä ja viidennes yli 5 vuoden kuluttuja. Kaksi viidesosaa vastaajista ei osannut sanoa tarkkaa remontointiajankohtaa. myöhemmin (n=17) 20 % ei osaa sanoa (n=34) 41 % Kuvio 9. Remontointiajankohta Remontin tekijä itse (n=38) rakennusyritys (n=23) Remontin tekijä 34 % 56 % Kolmasosa vastaajista aikoi antaa remontin rakennusyrityksen suoritettavaksi. Lähes kolme viidestä vastaajasta ilmoitti tekevänsä itse remontin. Muina remontintekijöinä mainittiin yksityiset henkilöt (kirvesmiehet). (Ks. liite 1, s.17.) muu (n=7) 10 % Kuvio 10. Remontin tekijä

9 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Remontin arvioitu rahankäyttö Remontin arvoitu rahankäyttö euroa (n=22) 28 % euroa (n=18) 23 % euroa (n=6) 8 % euroa (n=1) 1 % euroa (n=2) 3 % Neljännes vastaajista arvioi remontin vievän alle 5000 euroa. Vajaa neljännes vastaajista suunnitteli käyttävänsä remonttiin yli 5000, mutta alle euroa. Kaksi viidesosaa vastaajista ei osannut vielä arvioida remonttiin käytettävää rahasummaa. en osaa vielä sanoa (n=29) 37 % Kuvio 11. Arvioitu rahankäyttö 2.4 Uudisrakentaminen Uudisrakentamisaikeet kyllä (n= 18) ei, aikoo rakentaa muualle Lappiin (n=5) ei (n=108) 4 % Uudisrakentamisaikeet 14 % 82 % Neljä viidestä ei nähnyt tarpeelliseksi uudisrakentaa, koska olivat tyytyväisiä nykytilaansa. Yhteensä viidennes kyselyyn vastanneista oli uudisrakentamisaikeissa. Joka seitsemäs ilmoitti aikovansa uudisrakentaa Pyhä-Luosto alueelle. Vähemmistö vastaajista eli vajaa neljä prosenttia aikoi uudisrakentaa muualle Lappiin. Rakentamisen syiksi kerrottiin muun muassa yrityksen laajentaminen sekä tontin omistaminen alueella. (Ks. liite 1, s.17.) Kuvio 12. Uudisrakentamisaikeet Rakentamisen kohde mökin henkilökohtaiseen käyttöön (n=13) mökin vuokraustarkoitukseen (n=11) mökin myyntitarkoitukseen (n=2) muu (n=2) omakotitalon (n=1) piharakennuksen (n=1) Rakentamisen kohde 43 % 37 % 7 % 7 % 3 % 3 % Viidenneksellä kyselyyn vastanneista oli uudisrakentamisaikeita, joista kaksi viidestä aikoi rakentaa mökin omaan käyttöönsä. Kaksi viidestä vastaajasta aikoi rakentaa mökin vuokraustarkoitukseen. (Ks. liite 1, s. 18.) Kuvio 13. Rakentamisen kohde

10 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Rakentamisajankohta Rakentamisajankohta vuoden sisällä (n=4) 13 % 2-3 vuoden sisällä (n=10) 32 % Yhteensä vajaa puolet rakentamisaikeissa olleista aikoi rakentaa seuraavan kolmen vuoden sisällä. Kolmannes vastaajista ei osannut arvioida rakentamisajankohtaa. 4-5 vuoden sisällä (n=5) 16 % myöhemmin (n=2) 6 % ei osaa sanoa (n=10) 32 % Kuvio 14. Rakentamisajankohta Rakennuksen toivottu valmiusaste runkovalmiina (n=6) talopakettina (n=6) avaimet käteen (n=12) Rakennuksen toivottu valmiusaste 22 % 22 % 44 % Kaksi viidestä rakentamisaikeissa olleista toivoi rakennuksen avaimet käteen pakettina. Viidennes toivoi rakennuksen joko talopakettina tai runkovalmiina. (Ks. liite, s. 18.) muu (n=3) 11 % Kuvio 15. Rakennuksen toivottu valmiusaste Rakennusmateriaali höylä- tai pyöröhirsi (n=12) puu/kappaletavara (n=9) ei osaa sanoa (n=4) muu (n=4) pelkkahirsi (n=3) kelo (n=2) tiili (n=2) Rakennusmateriaali 33 % 25 % 11 % 11 % 8 % 6 % 6 % Rakennusmateriaaleista suosituimpia olivat höylä- ja pyöröhirsi sekä puu/kappaletavara. Muuksi materiaaliksi ilmoitettiin lämpöhirsi. (Ks. liite 1, s. 19.) Kuvio 16. Rakennusmateriaali

11 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Sisustustyyli Sisustustyyli perinteinen lappilainen tyyli (n=11) moderni tyyli (n=3) 10 % 38 % Sisustustyyleistä eniten kannatusta sai perinteinen lappilainen tyyli. Kaksi viidennestä vastaajista ei osannut sanoa miten aikoo sisustaa rakennuksen. (Ks. liite 1, s. 19.) muu (n=4) 14 % ei osaa sanoa (n=11) 38 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 17. Sisustustyyli Rakennuttaja itse (n=18) Rakennuttaja 56 % Kolme viidestä rakentamisaikeissa olevista aikoi itse rakennuttaa uudisrakennuksen. Kolmanneksen osalta rakennuttajana toimii yritys/yhdistys. yritys/yhdistys (n=11) 34 % yhteisomistus (n=3) 9 % Kuvio 18. Rakennuttaja Rakentaja Rakentaja itse (n=15) paikallinen rakennusyritys (n=8) 30 % 56 % Kolme viidestä aikoi myös itse toimia rakentajana. Kolmannes aikoi käyttää paikallista rakennusyritystä. (Ks.liite 1, s.19.) ulkopuolinen rakennusyritys (n=3) 11 % muu (n=1) 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 19. Rakentaja

12 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Rakentamiseen käytettävä rahamäärä Rakentamiseen käytettävä rahamäärä euroa (n=3) 11 % euroa (n=1) 4 % euroa (n=7) 26 % euroa (n=4) 15 % euroa (n=4) 15 % yli euroa (n=2) 7 % ei osaa sanoa (n=6) 22 % Neljännes rakentamisaikeissa olevista vastaajista arvioi käyttävänsä rakentamiseen euroa. Viidesosa ei osannut vielä arvioida käyttämäänsä rahamäärää. Yhteensä kolmannes taas arvioi käyttävänsä rakentamiseen rahaa euroa. Kuvio 20. Rakentamiseen käytettävä rahamäärä 2.5 Loma-asuminen ja tontit Kiinnostavin loma-asuntomuoto mökki (n=110) Kiinnostavin loma-asuntomuoto 87 % Yhdeksän kymmenestä piti kiinnostavimpana loma-asuntomuotona mökkiä. talo (n=9) 7 % rivitalo (n=6) 5 % muu (n=1) 1 % Kuvio 21. Kiinnostavin loma-asuntomuoto Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto oma loma-asunto (n=104) vuokra-asunto (n=11) Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto 9 % 81 % Neljä viidestä vastaajasta piti omaa lomaasuntoa kiinnostavimpana loma-asunnon omistamismuotona. Omistamismuodoista vähiten vastaajia kiinnosti viikko-osake. osake (n=12) 9 % viikko-osake (n=2) 2 % Kuvio 22. Kiinnostavin loma-asunnon omistamismuoto

13 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Kiinnostuneisuus ostaa tontti laskettelurinteen läheisyys (n=19) latuverkoston läheisyys (n=19) Kiinnostuneisuus ostaa tontti, jonka sijainti % 20 % Puolet vastaajista ei ollut kiinnostunut ostamaan tonttia alueelta. Joka viides vastaaja oli kiinnostunut ostamaan tontin, joka sijainti olisi laskettelurinteen tai latuverkoston läheisyydessä. vesistön läheisyys (n=8) 8 % ei mikään (n=49) 52 % Kuvio 23. Tontin sijainti Tontin rakennusoikeus 80 m2 (n=15) m2 (n=49) Tontin rakennusoikeus 22 % 71 % Vastaajista seitsemän kymmenestä piti m² kiinnostavimpana tontin rakennusoikeutena. Viidenneksen mielestä tontin rakennusoikeuden tulisi olla 80 m². (Ks. liite 1, s. 19.) suurempi (n=5) 7 % Kuvio 24. Tontin rakennusoikeus Halukkuus ostaa rivi-/paritalohuoneisto kyllä (n=8) Halukkuus ostaa uusi rivi-/paritalohuoneisto 7 % Vastaajista yhdeksän kymmenestä ei ollut kiinnostunut ostamaan uutta rivi- tai paritalohuoneistoa alueelta. Kuitenkin vajaa kymmenesosa vastaajista ilmoitti ostohalukkuutensa. ei (n=104) 93 % Kuvio 25. Halukkuus ostaa uusi rivi- /paritalohuoneisto

14 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Kiinnostavin huoneistokoko Vastauksien vähyyden vuoksi vastaajien mielestä kiinnostavinta huoneistokokoa ei esitetä. 2.6 Pyhä-Luosto alue rakentamisen kohteena Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä laatu (n=116) sijainti (n=116) ympäristö (n=114) materiaali (n=114) hinta (n=112) tontti (n=114) rakennuksen koko (n=112) 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % 7 % 3 % 6 % 3 % 8 % 3 % 12 % 4 % 15 % 34 % 32 % 30 % 50 % 53 % 47 % 59 % 59 % 60 % 59 % 38 % 34 % 35 % 18 % erittäin vähän melko vähän melko paljon erittäin paljon olemassa oleva asiakassuhde (n=112) 24 % 29 % 23 % 9 % mallirakennus (n=111) 35 % 30 % 18 % 4 % etukäteismarkkinointi (n=109) 32 % 46 % 7 % 3 % messuilla käynti (n=108) 45 % 32 % 3 % 2 % Kuvio 26. Merkitys rakennuspäätöstä tehdessä Laatu, sijainti ja ympäristö merkitsivät vastaajien mielestä eniten rakennuspäätöstä tehtäessä, sillä kolme viidestä koki niiden merkitsevän erittäin paljon ja kolmannes paljon. Myös materiaalit, hinta sekä tontti olivat vastaajien mielestä merkittäviä tekijöitä. Kahdelle viidesosalle materiaalit merkitsivät erittäin paljon ja puolelle vastaajista melko paljon. Kolmasosalle hinta ja tontti merkitsivät erittäin paljon ja noin puolelle vastaajista melko paljon ne merkitsivät. Kymmenesosa vastaajista piti hinnan, tontin ja materiaalien merkitystä vähäisempänä rakennuspäätöstä tehtäessä. Rakennuksen koko merkitsi erittäin vähän tai melko vähän viidesosalle vastaajista. Voimassa olevan asiakassuhteen merkitys oli melko vähäinen tai erittäin vähäinen puolelle vastaajista. Rakennuspäätöstä tehdessä mallirakennuksen näkeminen merkitsi vähän kahdelle kolmesta. Etukäteismarkkinoinnin ja messuilla käynnin merkitys oli vastaajille vähäinen.

15 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä maisemat (n=125) 6 % 5 % 30 % 60 % Pyhä-Luosto 3 % 6 % rakentamisympäristönä (n=124) 1 % rakennusten kunto (n=123) 10 % 60 % 78 % 27 % 4 % 2 % rakennusmateriaalit (n=122) 11 % 1 % rakennusten laatu (n=123) 11 % 70 % 73 % 12 % 8 % erittäin huono melko huono melko hyvä erittäin hyvä rakennusten sijainti (n=120) 1 % 15 % 63 % 18 % arkkitehtuuri (n=121) 1 % 14 % 73 % 7 % 2 % rakennustiheys (n=122) 20 % 61 % 16 % Kuvio 27. Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakentamisen piirteistä Kolme viidestä vastaajasta arvosti Pyhä-Luoston maisemia erittäin hyvinä. Kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi Pyhä-Luoston rakennusympäristönä melko hyväksi ja neljäsosa erittäin hyväksi. Rakennusmateriaalit olivat melko hyviä tai erittäin hyviä neljä viidesosan mielestä. Rakennusten laatua ja kuntoa piti melko hyvänä noin kolme neljäsosaa vastaajista. Kuitenkin kymmenesosa oli sitä mieltä, että alueen rakennusten laatu ja kunto on melko huono. Kuudesosan mielestä rakennusten sijainti oli huono, kuitenkin alueen arkkitehtuuria piti melko hyvänä noin kolme neljäsosaa vastaajista. Kolmen viidesosan mielestä rakennustiheys alueella oli melko hyvä ja viidenneksen mielestä se oli melko huono tai erittäin huono.

16 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä luotettavuus (n=58) 2 % 10 % 53 % 35 % palvelun nopeus (n=62) 2 % 13 % 56 % 29 % rakennustyön laatu (n=66) 15 % 61 % 24 % erittäin huono melko huono melko hyvä rakentamisen nopeus (n=60) 4 % 11 % 67 % 18 % erittäin hyvä tavarantoimitusten nopeus (n=60) 5 % 12 % 63 % 20 % palvelun laatu (n=64) 2 % 17 % 56 % 25 % Kuvio 28. Mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä Vastaajista vajaalla puolella oli kokemusta/mielipide Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksistä. Yleinen mielikuva alueen rakennusyrityksistä oli positiivinen. Puolet vastaajista piti Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksiä luotettavuutta melko hyvänä ja kolmasosa erittäin hyvänä. Kolmasosa piti palvelun nopeutta erittäin hyvänä. Kahden kolmasosan mielestä rakennustyön laatu oli melko hyvää ja neljänneksen mielestä erittäin hyvää. Rakentamisen ja tavarantoimitusten nopeus oli erittäin hyvää viidesosan mielestä. Palvelun laatua neljännes piti erittäin hyvänä ja kaksi kolmasosaa melko hyvänä.

17 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 15 3 YHTEENVETO Tyypillinen kyselyyn vastaaja oli vuotias hyvätuloinen mies Lapin läänistä, joka toimii yrittäjänä ja omistaa erittäin hyväkuntoisen mökin henkilökohtaiseen käyttöön Pyhä-Luosto alueella. Tyypillisen vastaajan mielestä kiinnostavin loma-asuntomuoto oli oma mökki. Hänellä ei ollut remontointi- tai uudisrakentamisaikeita, eikä hän myöskään ollut kiinnostunut ostamaan alueelta tonttia tai rivi-/paritalohuoneistoa. Vastaajille tärkeimmät tekijät rakennuspäätöstä tehdessä olivat rakennuksen sijainti ja laatu sekä ympäristö. Vähemmän tärkeitä seikkoja olivat messut sekä etukäteismarkkinointi. Pyhä-Luosto alueen rakentamisen vahvuuksina vastaajat pitivät maisemia ja hyvää rakentamisympäristöä. Vastaajat pitivät Pyhä-Luosto alueen rakennusyrityksiä luotettavina ja laadukkaina. Palvelun ja rakentamisen nopeuteen vastaajat olivat myös tyytyväisiä.

18 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 16 LIITTEET OMISTUKSET Muut omistukset alueella metsäpalsta (2) rivitalohuoneiston (4) kiinteistökokonaisuus rivitalo osuus mökistä henkilökohtaiseen käyttöön tila 80 ha osake viikko-osake firman rivitalo-osake kunta omistaa henkilöstömajan paritalo yhdistyksen mökki Liite 1 REMONTOINTIAIKEET Remontointiaikeet. Mitä aikoo remontoida? autokatos erkkeri kalusteet keittiö laajennus (3) lattia lattioiden hionta ja lakkaus (2) lisärakennus n. 50 m2 lisäsiipi (wc ja makuutilaa) maalaus (2) märkätilat peruskorjaus pesuhuone piha pintaremontti remontti tehtiin 9/02 (takka, ulkoalueet), kesällä 03 remontoidaan lh ja ph ulkomaalaus wc vesik. tuuletin vesikatto yläkerran rakentaminen Remontin tekijä kirvesmies (2) yksityinen henkilö (palkkasuhde) omistajat Roi mlk yksityinen UUDISRAKENTAMISAIKEET Uudisrakentamisaikeet. Aikoo uudisrakentaa, miksi? ei niin kaukana harrastuksen vuoksi hyvä rauhallinen paikka

19 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 17 hyvät hiihtoladut jos saisin rantatontin kasvun mahdollisuudet laajennan yritykseni toimintaa lisärakennus omalle tontille perheen majoitukseen oma vakituinen asunto omistan rakennusmaata alueelta Pyhä on niin hyvä tontille joskus loma-asunto upeat maisemat varasto puuttuu yhtiömme rakentaa parastaikaa ei, miksi ei? 70. ikävuosi lähenee ei ole tarvetta (23) ei ole varaa ei ole vetovoimaa ei toistaiseksi elämäntilanne en tarvitse tunturialueella rakennuksia juuri tehty peruskorjaus kaavoitus ei toimi kelomökkini riittää minulle kohteessa talvikoti, kesäkoti Haukiputaalla korkeintaan talli autolle koti ja kesämökki ovat Etelä-Suomessa kotimme on nyt täydellinen kelotalo kyllä yksi mökki riittää käytössä on jo kesämökki Luopioisten kunnassa matkat mökki on uusi nykyinen rakentaminen täyttää tarpeen nykyinen riittää (21) on jo loma-asunto Ylläksellä on jo Pyhällä kaksi huoneistoa on jo rakennettu Ylläkselle on mielenkiintoista käydä eri puolilla Lappia ja Pyhä-Luoston aluetta rakennettiin juuri (2) toistaiseksi ei mahdollisuutta tuottamattomuus valmiit peruskorjatut huoneistot (korjattu 2000 ja 2002) vuokraaminen parempi vaihtoehto ylläpito liian kallista Rakentamisen kohde grillikota mökin yrityskäyttöön Valmiusaste osaurakat rakentaa itse vähitellen oma työ

20 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen Rakennusmateriaali lämpöhirsi (4) Sisustyyli entisen tapainen hirsirakennus toimiva Rakentajana uudisrakentamisessa kilpailu ja maine ratkaisevat Tontin rakennusoikeus tulisi olla 500 m² 200 m² 1 ha m² PYHÄ-LUOSTO ALUEEN VETOVOIMATEKIJÄT RAKENNUSKOHTEENA. aitous alue muodostaa hienon kokonaisuuden alueen infrastruktuuri ehjien luontokokonaisuuksien säilyttäminen ei kaupunkitunnelmaa (2) ei liian tiheään rakennettu (2) ei ole vetovoimatekijöitä; alueella ei ole mitään elää nousukautta erämaisuus erästys etäisyys; Pyhää pidetään Lappina harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus hiihtokeskus hiljaisuus (2) hintataso (3) huippumaastot hyvä latuverkosto (18) hyvä suunnittelu (3) hyvät hiihtokohteet hyvät laskettelumahdollisuudet (4) hyvät liikenneyhteydet (7) hyvät retkeilykohteet (2) hyvät valinnanmahdollisuudet ilmapiiri kalastusmahdollisuudet (2) kansallispuisto (3) kasvukeskus (2) kaupalliset palvelut Pyhällä kehittyvä ympäristö kesätapahtumien lisääntyminen kohtuullinen ihmismäärä kokousten ja kongressien lisääntyminen kulttuuri-tanssit kunnallistekniikka (3) laavut

21 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 19 lapsiystävällinen laskettelukeskusten läheisyys luonnonläheisyys (2) luonto (20) luontoaktiviteetit Luoston rinteet lyhyet etäisyydet rinteiden valinnassa lyhyt matka Kemijärvelle ym. lähikaupunkeihin lähellä Rovaniemeä maasto maisema (19) metsästysmahdollisuudet monipuoliset rinneratkaisut ns. messualue ohjelmatarjonta palvelut (10) palvelutarjontaa täytyy parantaa, jotta perheet ja ulkomaalaiset asiakkaat viihtyvät alueella perhepaikka (2) pienehkö kaunis tunturialue positiivinen imago Pyhä-Luosto läheisyys Pyhän rinteet (6) rakennusmateriaalit rakennuspaikat lähellä rinteitä ja palveluita rauha (19) rinteet (6) ruska sijainti (3) sijainti korkealla Pyhätunturissa sopivan kokoinen alue sopivan lähellä sekä Luosto että Pyhä Suomen parhaat rinteet talvi tila tonttien väljyys tonttimaata tarjolla tulevaisuudessa mahdollisesti lentokenttä tunne tunnettuus tunturijono tunturimaisemat tunturin läheisyys (2) turvallisuus tuvat ulkoilumahdollisuudet ympäri vuoden (4) ulkomaalaiset asiakkaat upea Pyhätunturi vaellusreitit (2) valittavana majoitusta keskuksesta korpeen varmat lumiolosuhteet varsinkin Luostolla väljähkö kaava viihtyisyys

22 PETO 2 -markkinatutkimus Rakentaminen 20 vähän häiriköitä väljyys (6) yleisilme ympärivuotinen käyttömahdollisuus yritysmökkien lisääntyminen

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta,

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, runsaasti vesistöjä ja luontopolkuja vaihtelevassa maastossa.

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kuntien VIP imagotutkimus Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Rovaniemi kuuluu yli asukkaan kaupunkien vertailuryhmään

Kuntien VIP imagotutkimus Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Rovaniemi kuuluu yli asukkaan kaupunkien vertailuryhmään Kuntien VIP imagotutkimus 2007 Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Rovaniemi kuuluu yli 50 000 asukkaan kaupunkien vertailuryhmään Tutkimuksesta yleisesti Kyselyyn vastasi 1091 kuntia koskevaan päätöksentekoon

Lisätiedot

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ Väestön kehitys Nykyinen asuntotilanne ja tonttivaranto Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä Skenaariot johdettuina edellisistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi

Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi LÅNGVIK vesihuolto ja kaavoitus kyselyn tulokset Kysely Långvikin kiinteistönomistajille osayleiskaavan ja vesihuoltosuunnitelman laatimisen pohjaksi Ensimmäisessä vaiheessa 10/2010 kysely jaettiin jokaiseen

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9)

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo (49-7--9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo ievitalo Oy esittää, että Espoon kaupunki vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustettavalle asunto-osakeyhtiölle kiinteistön

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU HARJOITUSTYÖ. Sari Huumo Marjut Joentausta Jaana Järvinen Johanna Mäenpää Anu Sipilä Anne Varttila

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU HARJOITUSTYÖ. Sari Huumo Marjut Joentausta Jaana Järvinen Johanna Mäenpää Anu Sipilä Anne Varttila SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU HARJOITUSTYÖ Kaupan alan yksikkö Tilastoaineiston käsittely Sari Huumo Marjut Joentausta 22.5.2000 Jaana Järvinen Johanna Mäenpää Anu Sipilä Anne Varttila PYTINKI-MESSUT 14.

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

04/2016. Tietoa lukijoista 2016

04/2016. Tietoa lukijoista 2016 04/2016 Tietoa lukijoista 2016 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Se puhuttelee asuinpaikasta riippumatta lukijoita, jotka tunnistavat itsessään henkisen maalaisen. Kantri kertoo tästä ajasta,

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, OMAKOTITALO 2 6h+k+s, 301 m, 1 490 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Voisitko ostaa palan

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Messututkimus. ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Messututkimus ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 8.-10.2.2013 Yhteenveto ASTA Rakentaja, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 8.-10.2.2013 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 18 826 1

Lisätiedot

Venäläisten vapaa-ajan asuminen Itä-Suomessa

Venäläisten vapaa-ajan asuminen Itä-Suomessa Venäläisten vapaa-ajan asuminen Itä-Suomessa Joensuun seudun kansalaisopisto 13. 03.2012 20.03.2012 Olga Lipkina Itä-Suomen Yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos, Matkailualan opetus- ja tutkimus

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman

Lisätiedot

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot...

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot... MYYNTIESITE v.164 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Jahtikatu 12 as 4, 15610 Lahti Nikkilä, Ala-Nikkilä Rivitalohuoneisto

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

Asunto Oy Raitinlinna. Taloyhtiön strategia

Asunto Oy Raitinlinna. Taloyhtiön strategia Asunto Oy Raitinlinna Taloyhtiön strategia Vahvistettu yhtiökokouksessa 28.5.2013 Historia Asunto Oy Raitinlinnan omistamalle tontille n:o 8 Espoon kaupungin korttelissa n:o 12002 saatiin rakennuslupa

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

SMOTO MP2016-tutkimus

SMOTO MP2016-tutkimus SMOTO MP2016-tutkimus Suomalaisen motoristin profiili Moottoripyöräily Suomessa MP-ajoneuvoveron vaikutus moottoripyöräilyyn SMOTO, Jari Kielinen Suomalaisen motoristin profiili SMOTO MP2016-tutkimus 2

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Asunto Oy Kuunariranta

Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME 19.03.-15.05.2015 HARAVA Karttapohjainen kyselypalvelu Edistää kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

PIENEN KUNNAN ASUNTOTUOTANTOHAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Case Tervo

PIENEN KUNNAN ASUNTOTUOTANTOHAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Case Tervo PIENEN KUNNAN ASUNTOTUOTANTOHAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Case Tervo Petteri Ristikangas Kunnanjohtaja Tervon kunta Tervo Tervo on vajaan 1700 asukkaan kunta keskellä järvirikasta Pohjois-Savoa. Sijainti

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 1h, avok, kph, parvi, 28 m, 210 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Upean jugendtalon

Lisätiedot

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 6.6-28.6.2016

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 6.6-28.6.2016 ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53100 LAPPEENRANTA 06.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi ISO OMAKOTITALO

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Enontekiö, Hommakankaan asemakaavan muutos. Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1

Seitap Oy 2014 Enontekiö, Hommakankaan asemakaavan muutos. Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1 Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko,

Lisätiedot

Asukaspalautekysely Tulosraportti

Asukaspalautekysely Tulosraportti Asukaspalautekysely Tulosraportti As Oy Liusketie 19 vertailuraportti 5. - 28.3.2008 Raportin vastaajaryhmä: Kaikki vastaajat Vertailtavat vastaajaryhmät: As Oy Liusketie 19 Sisällys Osio 2: Kiinteistön

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot