Tutkimus käyttäjäystävällisyydestä. Hilavitkutin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus käyttäjäystävällisyydestä. www.webstatusinternational.com. Hilavitkutin www.hilavitkutin.com"

Transkriptio

1 Tutkimus käyttäjäystävällisyydestä Hilavitkutin

2 Tutkimuksesta Tämä tutkimus on teetetty DHTML ponnahdusikkuna kyselynä sivustolla. Yhteensä ihmistä on täyttänyt kyselykaavakkeen aikavälillä 24. lokakuuta 21. marraskuuta 8. Käyttäjät voivat joko vastata osaan tai kaikkiin kysymyksiin, koska emme voi odottaa että kaikki vastaajat vastaavat kaikkiin kysymyksiin. Tämä tapa on valittu, jotta voisimme estää kyselyn kulumisen. Jokaisen kaavion alla on kerrottu kunkin kysymyksen vastausten määrä. Kaikki ne käyttäjät jotka ilmoittavat tämän olevan heidän ensimmäinen vierailunsa sivustolla, siirretään automaattisesti kyselyn viimeiselle sivulle, koska he eivät voi antaa tarvittavaa informaatiota navigointia, sisältöä tai sivuston taittoa koskeviin kysymyksiin. Yhteensä 443 ihmistä ovat vierailleet sivustolla ensimmäistä kertaa tämän tutkimuksen yhteydessä. Tutkimus on jaettu kolmeen pääosa-alueeseen: Tietoa käyttäjistä (sukupuoli, ikä, ammatti, maantieteellinen sijainti, käyntien yleisyys ja tarkoitus) Käyttäjien arviot tietyistä osa-alueista (Navigointi, sisältö, teksti, latausaika ja graafinen suunnittelu) Käyttäjien yleisarvio sivustosta (kiinnostava/tylsä, hyvin/huonosti jäsennelty, moderni/vanhanaikainen, ruma/miellyttävä, ja sivuston yleisarvio) Gammel Kongevej Frederiksberg C, Denmark Page 2

3 Tietoa käyttäjistä Jakautuma sukupuolen mukaan Ikäjakautuma Nainen 17 % 48% 23% Mies 83 % 14% 8% 4% 1% % % Ikä Vastaajien määrä: 2.41 Diagrammi näyttää internetsivuston käyttäjien sukupuolijakauman. Selvä enemmistö sivuston käyttäjistä on miehiä. Vastaajien määrä: Kyselyyn vastanneet on jaettu ryhmiin iän mukaan, joista 1-19 vuotiaat ovat suurin ryhmä. 85% vastaajista on alle -vuotiaita. Vain muutamat vastanneista kuuluvat vanhempiin ikäryhmiin. Maantieteellinen jakauma 43% 28% 12% 11% Etelä-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni Ahvenanmaa 5% 1% Vataajien määrä: Diagrammin maantieteellinen jakautuma kertoo, että vastaajat tulevat eri puolelta Suomea. Yli 7% vastaajista asuu joko Etelä- tai Länsi-Suomen läänissä. Vastaajista harva edustaa Pohjois-Suomea. Gammel Kongevej Frederiksberg C, Denmark Page 3

4 Vierailun tarkoitus Ammatti % 3% 6% Yksityis Työ Tutkimus 42% 26% 9% 3% 4% 5% 4% Palkkatyöläinen Opiskelija/Harjottelija Palkkatyöläinen vastuualue Johtaja/Päällikkö Yksityis-yrittäjä Työtön Eläkeläinen Muu 6% Vastaajien määrä: % vastaajista käy sivustolla yksityisasioissa. Jäljelle jääneet 9% ovat sivuilla joko työ- tai tutkimus tarkoituksessa. Vastaajien määrä: Sivustoilla kävijöistä suurin osa on palkkatyöläisiä, harjottelijoita tai opiskelijoita. Muuten kävijät ovat jakautuneet tasaisesti eri ammattialoihin. Vierailujen toistuvuus 8 % 27% 18% 9% 6% Ensimmäinen käynti Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin kuin kuukausittain Sivuston tyypillinen käyttäjä on 1-19 vuotias mies Etelä-Suomesta. Hän opiskelee tai toimii harjottelijana yrityksessä ja vierailee sivustolla päivittäin. Hänen vierailunsa tarkoitus on yksityinen. Vastaajien määrä: 2.426, josta 443 ensikertalaisia Kävijöiden vierailutiheys internetsivustolla antaa kuvan siitä kuinka useasti henkilöt käyvät (tai palaavat) sivustolle. 18% kävijöistä on ensikertalaisia. % kävijöistä vierailee sivustolla päivittäin, ja jopa 67% vähintään viikottain. Gammel Kongevej Frederiksberg C, Denmark Page 4

5 Käyttäjien arviot tietyistä osa-alueista Navigointi - Navigointi sivustolla on aina helppoa 3 % Eri 5 % Vahvasti samaa 43 % Asiaankuuluvuus - Sivusto tarjoaa kaikki tarvitsemani tiedot Eri 15 % 4 % Vahvasti samaa 27 % Samaa 49 % Samaa 54 % Vastanneiden märä: % kävijöistä on tyytyväisiä sivustolla navigointiin ja vain harva käyttäjistä on tyytymätön. Kun otetaan huomioon vierailijoiden käyntitiheys, voidaan nähdä, että navigointi ja informaation sijoitus sivustolla on hyvä. Vastanneiden määrä: % käyttäjistä ovat tyytyväisiä internetsivuston sisältöön, ja vain 4% käyttäjistä on vahvasti eri siitä, että sivustot tarjoavat tarvittavat tiedot. Koska kävijätiheys on kohtuullinen, on oletettavaa, että sivusto tarjoaa suurimman osan tarvittavasta tiedosta. Tekstin ymmärtäminen - Kirjoitettua tekstiä on helppo ymmärtää Latausaika - Sivut latautuvat ennen kun menetän kärsivällisyyteni Eri 3 % 3 % Vahvasti samaa 45 % 4 % Eri 1 % Vahvasti samaa 38 % Samaa 49 % Samaa 48 % Vastanneiden määrä: Sivuston kirjoitetun tekstin ymmärtämisessä on havaittavissa harvoin ongelmia. Tästä syystä emme kehota käyttämään resursseja ongelman korjaamiseen. Vastanneiden määrä: Vain pieni osa käyttäjistä tulee malttamattomiksi ennen kun sivustot ehtivät latautua. On oletettavaa, että tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että kävijöiden oma internetyhteys on hidas. Gammel Kongevej Frederiksberg C, Denmark Page 5

6 Vaikutelma sivustosta - Sivusto antaa vaikutelman ammattimaisesta ja luotettavasta yrityksestä Eri 1 % 4 % Vahvasti samaa 31 % Käyttäjien mielestä sivustot antavat käsityksen asiantuntevasta yrityksestä. Vain 14% käyttäjistä on eri. Tämä ei ole suuri prosentuaalinen määrä, kun otetaan huomioon se, että kolmasosa käyttäjistä on vahvasti samaa väittämän kanssa. Samaa 55 % Vastanneiden määrä: Käyttäjien yleisarvio sivustosta Vanhanaikainen Miellyttävä Käyttäjän arvio internetsivustosta Kiinnostava Hyvin jäsennelty Moderni Tämä diagrammi on rakennettu neljän parametrin painoarvojen pohjalta. Nämä ovat: 1. Kiinnostava vs. Tylsä 2. Hyvin jäsennelty vs. Huonosti jäsennelty 3. Moderni vs. Vanhanaikainen 4. Miellyttävä vs. Ruma Käyttäjät eivät voi valita kahta vastakkaista ehtoa. Huonosti jäsennelty Ruma Vastanneiden määrä: Tylsä Tämä internetsivusto mielletään moderniksi, kiinnostavaksi ja miellyttäväksi. Gammel Kongevej Frederiksberg C, Denmark Page 6

7 Yleiskuva Mikä on yleisarviosi sivustosta? Käyttäjät ovat antaneet yleisarvion sivustosta. Huono 2 % Todella huono 3 % Todella hyvä 34 % Sivuston yleisarviota tulisi käyttää yhdessä eri osaalueiden arvioiden kanssa. 5% käyttäjistä kokee sivuston huonoksi, kun taas 34% kokee sen todella hyväksi. Se, että 95% vastaajista pitää Hyvä 61 % sivuston yleiskuvaa hyvänä, on todella positiivinen aikaansaannos. Vastanneiden määrä: Päätelmä Sivuston tyypillinen käyttäjä on 1-19 vuotias mies Etelä-Suomesta. Hän opiskelee tai toimii harjottelijana yrityksessä ja vierailee sivustolla päivittäin. Hänen vierailunsa tarkoitus on yksityinen. Melkein kaikki käyttäjistä kokee sivuston positiivisena kokemuksena, mikä on todella hyvä lähtökohta käyttäjien säilyttämiseen. Muutamia ongelmia voidaan havaita sivuston sisältöön liittyen. 19% käyttäjistä ei ole tyytyväinen sivuston tiedonantoon. Tästä ongelmasta riippumatta käyttäjät ovat tyytyväisiä sivuston yleiskuvaan. Suositukset Jos päätätte kehittää internetsivustojanne, autamme teitä siinä mielellämme. Userneedsillä on paljon kokemusta kohderyhmien tarpeiden tunnistamisessa. Tämäntyyppiset asiat ratkaistaan usein teettämällä käyttäjillä kysely siitä, mitä heidän mielestään puuttuu sivustolta. Käyttäjien huolenaiheet sisältöön liittyen on ratkaistavissa, kun saadaan selville käyttäjien mielipiteet. On myös hyvä käydä läpi sivuston tarjoamat tiedot, ja miettiä asiakkaan kannalta, mitä sivustolta voisi puuttua. Gammel Kongevej Frederiksberg C, Denmark Page 7

8 Lyhyesti Userneedsistä Userneeds on käyttäjäystävällisyyden asiantuntija, joka tarjoaa puolueettomia analyysejä ja neuvontaa. Yrityksemme koostuu asiantuntijoista, jotka tutkivat käyttäjien tarpeita ja tuottavat käyttökelpoisia suosituksia internetsivustojen kehittämiseen. Voimme auttaa teitä tuhlaamasta rahaa kehityssuunnitelmiin, joita kohderyhmät eivät voi käyttää tai kokevat tarpeettomiksi. Tarjoamme seuraavia palveluita: Kohderyhmien analysointi ja käsitteiden kehitys. Käyttökelpoisuus testejä. Navigointi-järjestelmien kehitys ja informaation sijoitus. Internetsivustojen asiantuntevaa arviointia. Markkina-analyysejä. Laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia. Case: Jysk huonekalu-yritys tarvitsi tietoa heidän internetsivustojen käyttäjistä pohjoismaissa, ja valitsi Webstatuksen työkalukseen saavuttaakseen tämän. Userneeds suorittaa käyttäjäystävällisyys tutkimuksia kaikilla Jyskin pohjoismaiden internetsivustoilla kaksi kertaa vuodessa, tuottaen kilpailukykuista ja ajan tasalla olevaa tietoa sivustojen käyttäjistä ja heidän tyytyväisyydestään sivustoihin. Asiakkaitamme: Carlsberg, MyTravel, Jysk, Sterling, Nettiauto.com, Microsoft, Hempel, Ikea, Tampere United, Syöpäjärjestöt, jne. Webstatus tutkimukset: Dmi, Carlsberg, City-Hotelli Orivesi, Allergia- ja Astmaliitto, Jysk, Sterling, Heli ry, Microsoft, Ikea, Tampere United, Syöpäjärjestöt jne. Olette tervetulleita ottamaan yhteyttä meihin yritykseemme tai palveluihimme koskevissa kysymyksissä. Henrik Vincentz CEO, Userneeds Puh: (+45) Gammel Kongevej Frederiksberg C, Denmark Page 8

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop

Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop Inka Nuorgam Markkinointitutkimus Saamelaisalueen koulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto 2.3.2 1 Saamelaisalueen koulutuskeskus Koulutusala Liiketalouden perustutkinto

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Museokävijä 2011. Eeva-Liisa Taivassalo Kimmo Levä. Suomen museoliitto ry 2012. Museokävijä 2011 1

Museokävijä 2011. Eeva-Liisa Taivassalo Kimmo Levä. Suomen museoliitto ry 2012. Museokävijä 2011 1 Museokävijä 2011 Eeva-Liisa Taivassalo Kimmo Levä Suomen museoliitto ry 2012 Museokävijä 2011 1 Sisällysluettelo 3 Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 Museokävijä Miksi museoissa käydään? ARS 11-näyttely ja Kiasman

Lisätiedot

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen 1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Erika Tarvainen Liiketalouden koulutusohjelma Laurea Kerava 13.11.2014 2(42) Sisällys 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Helsingin kaupunginosien Helka ry:n palvelimella sijaitsevien kotisivujen kotisivujen käyttäjäkysely järjestettiin 5. 26.10.2007 Mitä käyttäjät sanoivat? Taustaa kaupunginosien

Lisätiedot

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan?

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Julkaisusarja 2013 Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Uudis ja peruskorjaushankkeiden vaikutus väestön liikuntaaktiivisuuteen 1 Sisällys JOHDANTO... 2 TULOSOSIO... 4 Miten liikuntapaikkojen

Lisätiedot

IÄKKÄÄMMÄTKIN ASIAKKAAT VERKKOPALVELUA KÄYTTÄMÄÄN

IÄKKÄÄMMÄTKIN ASIAKKAAT VERKKOPALVELUA KÄYTTÄMÄÄN IÄKKÄÄMMÄTKIN ASIAKKAAT VERKKOPALVELUA KÄYTTÄMÄÄN Opinnäytetyö Jemina Saarinen Toukokuu 2012 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SAARINEN,

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala 1 ISBN: 978-952-61-1521-4 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmä on oleellinen osa tehokkaasti toimivia talousprosesseja ja talousorganisaation

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011 SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 211 Raportti Toukokuu 212 Suomen Golfliitto Antti Rimpiläinen Kaikkien kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvottiin huikea pääpalkinto; Kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot