SUOMALAISEN YRITTÄJYYDEN UUDET ULOTTUVUUDET JA MAHDOLLISUUDET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN YRITTÄJYYDEN UUDET ULOTTUVUUDET JA MAHDOLLISUUDET"

Transkriptio

1 TEM: Hallinnonalan 2. tutkimuspäivät Työn ja elinkeinojen tulevaisuus uusia tulkintoja Teema: Osaaminen, yrittäjyys & työllisyys SUOMALAISEN YRITTÄJYYDEN UUDET ULOTTUVUUDET JA MAHDOLLISUUDET Anne Kovalainen Akatemiaprofessori Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

2 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU YRITTÄJYYS Kansainvälisesti aktiivista ja näkyvää Tieteellisesti korkeatasoista Yrittäjyys- ja innovaatiopolitiikan näkökulmasta relevanttia yrittäjyystutkimusta Korkeatasoista tutkittua tietoa kansallisen ja kansainvälisen päätöksenteon tueksi Kansainväliset yrittäjyysopinnot: kandi-, maisteri- ja tohtoritasolla

3 Pelialustasta oheistuotteisiin: tuotetta, 500 lisenssin haltijaa suomalaisen yrittäjyyden uusi kuva?

4 NÄKYMIÄ YRITTÄJYYTEEN 1. Uuden liiketoiminnan luominen 2. Yrityskasvu 3. Markkinoiden uudistaminen 4. Uudet innovaatiot 5. Työelämän murros 6. Yrittäjyyden edistäminen

5 1. UUDEN LIIKETOIMINNAN LUOMINEN Esimerkkinä: Global Entrepreneurship Monitor GEM-tutkimus

6

7 EARLY-STAGE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN FINLAND Stenholm, Suomalainen, Kovalainen, Heinonen & Pukkinen, 2013

8 ENTREPRENEURIAL POTENTIAL IN FINLAND Stenholm, Suomalainen, Kovalainen, Heinonen & Pukkinen, 2013

9 ENTREPRENEURIAL POTENTIAL Stenholm, Suomalainen, Kovalainen, Heinonen & Pukkinen, 2013

10 ENTREPRENEURIAL ACTIVITY ACROSS COUNTRIES Stenholm, Suomalainen, Kovalainen, Heinonen & Pukkinen, 2013

11 FINLAND AMONG GEM COUNTRIES Stenholm, Suomalainen, Kovalainen, Heinonen & Pukkinen, 2013

12 2. YRITYSKASVU - GEM-tutkimus

13 GROWTH ASPIRATIONS AMONG EARLY-STAGE ENTREPRENEURS Stenholm, Suomalainen, Kovalainen, Heinonen & Pukkinen, 2013

14 INNOVATION ASPIRATIONS AMONG EARLY-STAGE ENTREPRENEURS Stenholm, Suomalainen, Kovalainen, Heinonen & Pukkinen, 2013

15 INTERNATIONALIZATION ASPIRATIONS AMONG EARLY-STAGE ENTREPRENEURS Stenholm, Suomalainen, Kovalainen, Heinonen & Pukkinen, 2013

16 3. MARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN / UUDISTAMINEN esimerkkinä yhteiskunnallinen yrittäjyys hyvinvointipalveluissa - tutkimushanke

17 INNOVAATIOT JA YRITTÄJYYS HYVINVOINTISEKTORILLA Markkinamekanismi 1990-luvulta lähtien olemassa. Markkinat ja innovaatiot levinneet hitaasti, eroja toimialan sisällä, eroja alueittain. Palvelujärjestelmän hidas reagoivuus yksilöllisiin tarpeisiin Heinonen, Laalo, Vaapio, Salminen 2013

18 MISTÄ ESTÄÄ SYSTEEMIN UUSIUTUMISTA? Ideoista ja innovaatioista ei puutetta, mutta ongelmana niiden toteuttaminen käytännössä Keskeiset esteet ja hidasteet: Kulttuuriset ajattelu- ja toimintatavat Järjestelmätason rakenteelliset tekijät Liiketoimintaosaaminen kasvavissa ja tietointensiivisissä yrityksissä Yrittäjien riittävä panostus, tahto ja tekeminen Heinonen, Laalo, Vaapio, Salminen 2013

19 YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS - HYÖDYNTÄMÄTÖN MAHDOLLISUUS Esimerkiksi vastaa ikääntymiseen liittyviin hoivan haasteisiin Vähentää jyrkkiä jakoja julkinen yksityinen ja hyvinvointiyhteiskunta - markkinatalous Kehittää markkinoita sosiaali- ja terveydenhuollossa Luo systeemistä muutosta Heinonen, Laalo, Vaapio, Salminen 2013

20 4. UUDET INNOVAATIOT

21 SISÄISEN YRITTÄJYYDEN ULOTTUVUUDET Antoncic Hisrich 2003

22 TYÖNTEKIJÖIDEN YRITTÄJÄMÄINEN TOIMINTA INNOVAATIOVETOISISSA MAISSA GEM 2011: Stenholm & Kovalainen & Heinonen & Pukkinen 2012 Bosma et al. 2012

23 5. TYÖELÄMÄN MURROS Esimerkkinä yrittäjyyden ja palkkatyön rajapinnat - tutkimushanke

24 NUORTEN JA IKÄÄNTYNEIDEN YRITTÄJYYS Palkansaajien mielikuvissa paras yrittäjyysikä vuotiaana, mutta Yrittäjyys sopii uravalinnaksi myös epätyypillisessä iässä, kuten nuorena tai ikääntyneenä Yleisesti ottaen yrittäjät tyytyväisiä Nuoret halukkaita laajentamaan yritystään Nuorille yrittäjyys reitti työelämään tietyillä aloilla Ikääntyneille yrittäjyys jäähdyttelyä tai mahdollisuus vaihtaa alaa - mielekäs työuran lopetusvaihe Akola, Heinonen, Kovalainen, Suvanto 2008

25 KOULUTUSTASO korkea TYÖURAN PIDENTÄMINEN YRITTÄJYYDEN KEINOIN 1/2 Korkeasti koulutettu: Asiantuntija- mm. Freel.-journ., yrittäjä tulkki, kääntäjä Asiantuntijayrittäjä, esim. ekonomi, DI, insinööri Palvelualan Sosiaali- ja yrittäjä terv. alan yrittäjä Päätoiminen yrittäjyys Sivutoiminen yrittäjyys Kasvuorientaatio Motiivit yrittäjyyteen: esim. itsensä työllistäminen, itsenäisyys Yrittäjä rakennustai korjausalalla Yrittäjä rakennustai korjausalalla matala korkea IKÄ TYÖURALLA Akola, Heinonen, Kovalainen, Suvanto 2008

26 TYÖURAN PIDENTÄMINEN YRITTÄJYYDEN KEINOIN 2/2 Yksilön koulutus ja ura sekä sosiaalinen ikä työuralla luovat pohjan työuran pidentämiselle yrittäjyyden keinoin Biologinen ikä ei määritä tarvittavia toimenpiteitä Yrittäjyys riippuu esim. yksilön motiiveista, elämäntilanteesta ja kasvuhalusta Tilannekohtaisista tekijöistä ja yksilön taustoista riippuen yrittäjyys saa eri muotoja, esim. pää- tai sivutoiminen yrittäjyys Akola, Heinonen, Kovalainen, Suvanto 2008

27 YRITTÄJYYDEN JA PALKKATYÖN RAJAPINNAN JÄSENTYMINEN Toimeentulo Professiot Portfoliotoimeentulo Sivutoiminen yrittäjyys Toistuva yrittäjyys Sisältö ja organisoituminen Ammatillinen identifioituminen Akola, Heinonen, Kovalainen, Pukkinen, Österberg 2007

28 TOIMEENTULO RAJAPINNALLA Yrittäjyyden merkitys toimeentulon osana vaihtelee pääasiallinen tulonlähde, lisäansiot vaihtelua kaiken ikäisillä, työuran kaikissa vaiheissa ja eri ammattiryhmissä Palkkatyön ja yrittäjyyden rinnakkaisuus ja vuorottelu riittävän kokonaistoimeentulon varmistamiseksi sivutoimisuus yleistä työuran ääripäissä (nuoret ja ikääntyvät) ja yrittäjyyden alussa, jolloin yhdistyy opiskeluun Professio ei takaa taloudellista menestystä ja tasaisia toimeentuloja yrittäjänä, eikä muutoinkaan toimeentulo koetaan tyydyttäväksi tai heikoksi Yrittäjyyden merkitys toimeentulon varmistamisena Itsen työllistyminen, ei laajentumistavoitteita Akola, Heinonen, Kovalainen, Pukkinen, Österberg 2007

29 TYÖN SISÄLTÖ JA ORGANISOITUMINEN RAJAPINNALLA Ammattiryhmistä pienellä osalla toiminta organisoitunut yritysmuotoisesti/ liiketoimintamaisesti juridinen yritysmuoto harvoin (1/4) erillisiä toimitiloja harvoin (1/5), taiteilijoista yli puolella toimitaan yksin, muita omistajia ja työntekijöitä 1/10 freelance-journalisteilla muita enemmän liiketoiminnan piirteitä Toiminnan sisällössä osin yrittäjämäisiä piirteitä työn itsenäisyys itsellä vastuu työtavoista, tulojen hankinnasta ja kuluista työ ajallisesti sitovaa toiminta innovatiivista (taiteilijat ja freelance-journalistit) ammattiryhmän sisäistä kilpailua eletään markkinoiden/kysynnän ehdoilla (ei taiteilijat) myös ei-yrittäjämäisiä piirteitä: taloudelliset riskit pienehköt Akola, Heinonen, Kovalainen, Pukkinen, Österberg 2007

30 AMMATILLINEN IDENTIFIOITUMINEN RAJAPINNALLA Enemmistö identifioituu professioon samaistuminen ammattinsa edustajaksi näkyy freelancerina toimimisen, ammatin harjoittamisen ja palkkatyön kautta Osa myös yrittäjän rooliin oma kokemus: 1/10 taiteilijoista, 1/3 freelance-journalisteista sekä kääntäjistä ja tulkeista ulkoa tuleva, osin itselle vieraaksi koettu määrittely: viranomaiset, toimeksiantaja Työn sisältö ilmentää ammattiidentiteettiä ja osaamista luominen tai sisällön tuottaminen on ammatillisuutta Toiminnan organisointi ja käytännöt ovat yrittäjyyttä kaupallistaminen, myyminen, käytännön asiat yrittäjämäistä Akola, Heinonen, Kovalainen, Pukkinen, Österberg 2007

31 PROFESSION MERKITYS RAJAPINNALLA 1/2 Suojaa työttömyydeltä Kapeilla palkkatyömarkkinoilla ammatillinen osaaminen on luontevaa organisoida yrittäjyydeksi Suojaa palkkatyön pakolta Palkkatyöuran ollessa pirstaleinen ja osin koulutusta vastaamaton ammatillinen osaaminen luontevaa organisoida yrittäjyydeksi Mahdollistaa yrittäjyyden vapaamman organisoinnin osana työuraa Houkuttelevaan mahdollisuuteen tarttuminen Luonteva askel urakehitykselle Haaveiden ja pyrkimysten täyttymys Yrittäjyyden kokeileminen Yrittäjyys jatkuvasti käytettävissä oleva joustava vaihtoehto/keino työllistyä Akola, Heinonen, Kovalainen, Pukkinen, Österberg 2007

32 Tarjoaa joustavan mahdollisuuden siirtyä yrittäjäksi Toiminta perustuu koulutuksen kautta saatuun ammattitaitoon Ei ole edellyttänyt systemaattista valmistautumista yrittäjyyteen Ryhtyminen nuorena, usein opiskelujen aikana, vähän työkokemusta tai myöhemmässä työuran vaiheessa vankemmalla kokemuksella Ei automaattisesti takaa yrittäjyysosaamista Vähän yrittäjyyskoulutusta Palkkatyössä vähän yrittäjyyttä tukevia piirteitä Aiempi kosketus yrittäjyyteen vähäinen Ei suojaa kokonaan pakkoyrittäjyydeltä Pieni osa haluaisi toimia mieluummin kokonaan palkkatyössä, elleivät palkkatyömarkkinat olisi niin kapeat (freelance-journalistit, kääntäjät ja tulkit) PROFESSION MERKITYS RAJAPINNALLA 2/2 Akola, Heinonen, Kovalainen, Pukkinen, Österberg 2007

33 YRITTÄJYYDEN MERKITYS PROFESSIOLLE Mahdollistaa monipuolisemman työnkuvan, erityisesti sivutoimisille Lisäansiot Vaihtelu palkkatyölle Osaamisen ylläpito ja hankkiminen Väliaskel kohti päätoimisuutta Työuran pidentäminen molemmista päistä (nuoret ja ikääntyvät) Yrittäjyys mahdollistavaa tai rajoittavaa Yrittäjyys luo puitteet oman ammatin vapaalle harjoittamiselle (freelance-journalistit, kääntäjät ja tulkit) Yrittäjyys kahlitsee luovuutta ja rajoittaa ammatilliseen sisältöön keskittymistä (taiteilijat) Akola, Heinonen, Kovalainen, Pukkinen, Österberg 200

34 Työmarkkinoille tulo TUTKIMUKSEN AMMATTIRYHMIEN ASEMOITUMINEN RAJAPINNALLA Palkkatyö Yrittäjyys C A B x x x x D E Työmarkkinoilta poistuminen Kuvataiteilijat palkkatyö yrittäjyys Tulkit, kääntäjät Freejournalistit Akola, Heinonen, Kovalainen, Pukkinen, Österberg 2007

35 ESIMERKKEJÄ RAJAPINNALLA TOIMIMISESTA 1. Yrittäjyys joustavana vaihtoehtona (esim. kääntäjät ja tulkit) Toiminta ei organisoitunut yrittäjämäisesti Toiminnan sisällössä vähemmän yrittäjämäisiä piirteitä Ei identifioiduta yrittäjäksi Toiminta pienimuotoista ja tulot epävakaita Sitoutuminen yrittäjyyteen tilapäistä 2. Yrittäjyys houkuttelevana mahdollisuutena (esim. freelance-journalistit) Toiminta organisoitunut yrittäjämäisemmin Toiminnan sisällössä yrittäjämäisiä piirteitä Identifioidutaan myös yrittäjäksi Toiminta laajempaa Sitoutuminen yrittäjyyteen vakaampaa 3. Yrittäjyys toiminnan edellytyksenä/osana (esim. taiteilijat) Toiminta organisoitunut osin yrittäjämäisesti (esim. työtilat) Toiminnan sisällössä osin yrittäjämäisiä piirteitä (esim. innovatiivisuus, kaupallistaminen, myyminen) Ei identifioiduta yrittäjäksi Toiminta pienimuotoista Sitoutuminen yrittäjyyteen ristiriitaista Akola, Heinonen, Kovalainen, Pukkinen, Österberg 2007

36 6. YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN

37 (UUDEN) YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN Suomessa kattava, monipuolinen yrittäjyyden tukijärjestelmä ja puitetekijät, mutta inflow- ja output-haasteet Useimmat (tutkimamme) instrumentit sinänsä toimivia, mutta eivät välttämättä tehokkaimpia tavoittamaan innovatiivista, kansainvälistä kasvuyrittäjyyttä Kyky uudistaa taloutta vv. vanhan säilyttäminen Yrittäjyyttä edistävät/haittaavat toimenpiteet elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikan ulkopuolelta (esim. verotus, sääntely, kilpailupolitiikka, sote/hyvinvointi)

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu Aloittavien yritysten käynnistymisongelmat Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Marraskuu 2010 Laatija: Veikko Hannus Ohjaajat: Professori Hannu Niittykangas

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 M a a s e u t u p o l i t i i k a n y h t e i s t y ö r y h m ä n j u l k a i s u j a 1 2010 Yrittäjyyden teemaryhmä Heikki Pietarinen (toim.) Maaseudun yrittäjyyden

Lisätiedot

NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA

NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA Teemu Rantanen, Anneli Rantanen, Pertti Vuorinen, Eeva Järveläinen & Mari-Anne Lehtola NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA Tutkimus nuorten yrittäjyyshalukkuudesta, yrittäjyyskasvatuksesta sekä EER 2012

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 24/2010 Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 24/2012 Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Kirsti Melin ja Kristian Melin Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Biotekniikan

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Mira Ihalainen KANNATTAA YRITTÄÄ! Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.4.2009

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot