E-PETO palokuntapainos MAALISKUU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E-PETO palokuntapainos MAALISKUU 2013"

Transkriptio

1 E-PETO palokuntapainos MAALISKUU 2013 palokuntapainos MAALISKUU 2013 Tiedotustilaisuus Tammelan Mustialassa Kevään tiedotustilaisuus pidetään keskiviikkona kello 18 alkaen Tammelassa kuten viime keväänäkin. Paikalla käy esittäytymässä mahdollisesti myös loimaalainen JokiP3. Illan pääaiheena on palokuntasopimusten päivittäminen. Käsiteltäviä aiheita voi ehdottaa ennakkoon allekirjoittaneelle. Kokoonnumme samassa juhlasalissa kuin viimeksikin. Alla on opaskartta, jossa rakennus 2 on oikea osoite. Kartasta käyvät ilmi myös pysäköintipaikat. Mukaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Tarjoilua on varattu niin, että jokaisesta palokunnasta voi osallistua 1-3 henkeä. Maria Murtola Sisältää: Tiedotustilaisuus Tammelan Mustialassa Vaarallisten aineiden torjuntaohje valmistunut Kurssitarjonta Pelastuslaitoksen toimintakertomus Erheelliset paloilmoitukset Kanta -Hämeessä 2012 Uudistettu aluesopimus 5 6 Ajankohtaista 7-8

2 Sivu 2 E-PETO palokuntapainos MAALISKUU 2013 Vaarallisten aineiden torjuntaohje valmistunut OHJEEN TAUSTA Vaarallisten aineiden onnettomuuksiksi luokiteltavia hälytystehtäviä on Kanta- Hämeen pelastuslaitoksella vuosittain noin 10 kappaletta. Osa näistä tehtävistä on esimerkiksi pienimuotoisia ajoneuvojen tankkaamisessa tapahtuvia vahinkoja tai tuotantolaitoksissa tapahtuvia päästöjä, joista automaattinen valvontalaitteisto suorittaa hälytyksen matalalla kynnyksellä. Toisinaan, onneksi kuitenkin harvoin, tapahtuu myös edellä mainittuja mittavampia vaarallisten aineiden onnettomuuksia. Jotta toiminta olisi sangen harvoin eteen sattuvissa tilanteissa ennalta suunniteltua ja tehokasta, on sen oltava etukäteen ohjeistettua. Tämän vuoksi Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle on laadittu vaarallisten aineiden torjuntaohje, joka on luettavissa intrassa maaliskuussa. Suunnittelutyötä on tehnyt työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut allekirjoittanut. KESKITETTYÄ OSAAMISTA Ohjeen lähtökohtana on ollut keskittää erikoisosaamista sekä -kalustoa. Jo aiemmin Riihimäen paloasemaa on kaavailtu tämän tehtävätyypin erikoisasemaksi. Valmistuneen ohjeen myötä tämä tullaan panemaan käytäntöön sekä kaluston, että koulutuksen osalta. Tulevaisuudessa Riihimäen työvuorot tulevat mukaan keskisuurten ja suurten vaarallisten aineiden onnettomuuksien vasteisiin koko alueelle. Jatkossa vain päätoiminen henkilöstö suorittaa kaasutiivistä kemikaalisuojapukua edellyttävät työsuoritteet, sillä tutkimuksissa on todettu, että kaasutiivistä kemikaalisuojapukua tarvitaan vain murto-osassa onnettomuuksia. Ensilähdön sopimuspalokunnat tulevat jatkossakin toimimaan oman maantieteellisen vastuualueensa ensitoimista vastaavina yksiköinä. Tukitoimet sen sijaan keskitetään alueellisesti kolmelle eri sopimuspalokunnalle eli Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen VPK:lle. OHJEEN SAATTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN Ohje jaetaan palokuntiin huhtikuun tiedotustilaisuuden yhteydessä. Sen sisältö koulutetaan ensin päätoimisille, mutta koulutusmateriaalia on luvassa myös palokunnille. Kolme tukitoimien erikoistehtävässä toimivaa palokuntaa koulutetaan erikseen. Palomestari Kari Ursin Vaarallisten aineiden onnettomuuden äärellä.

3 E-PETO palokuntapainos MAALISKUU 2013 Sivu 3 Kurssitarjonta 2013 kurssi järjestämisalue kurssinjohtaja huom. KEVÄT 2013 SYKSY 2013 yksikönjohtajakurssi Kanta-Häme Juhani Sudenmaa käynnissä sammutustyökurssi FRS Olli Heikkilä käynnissä vaarallisten aineiden kurssi pintapelastuskurssi osallistujien mukaan osallistujien mukaan Kari Ursin Mika Uschanoff ensiapukurssi HML Ville Viitala selvityksessä pelastustyökurssi RMK tai Tammela Reko Järvinen savusukelluskurssi HML Petri Välkkynen öljyvahingon torjuntakurssi osallistujien mukaan KAAVAILTU VUODELLE 2014, TARKENNETAAN 2013 ensivastekurssi sammutustyökurssi ajankohta turvallisuusviestintäkurssi pelastustyökurssi savusukelluskurssi ensiapukurssi HML RMK osallistujien mukaan Tero Haapala seitsemäs kurssi: tarpeen mukaan joko jokin peruskursseista samana vuonna toisellakin seudulla tai jokin toivotuista erikoiskursseista. Päätetään syksyllä KURSSITARJONNAN SUUNNITTELU Järjestettävät palokuntakurssit suunnitellaan yhteistyössä sopimuspalokuntien nimeämän koulutusyhteyshenkilön kanssa (2013 Toni Ojala Hattulan VPK). Etusijalla ovat sammutustyö-, savusukellus-, pelastustyö ja ensiapukurssit, joita kaikkia pyritään tarjoamaan joka vuosi. Kurssien maantieteellisessä sijoittelussa huolehditaan tasapainosta eri alueiden välillä. Osa kursseista sijoitetaan osallistujien mukaan. KURSSEILLE HAKEUTUMINEN Kurssinjohtajat lähettävät kurssikutsut ja tekevät osallistujavalinnat. Etusijalla ovat henkilöt, joilla on kokemusta palokuntatoiminnasta, ja jo ennestään suoritettuna ko. kurssia tukevia kursseja. Myös palokunnan tarve ratkaisee valinnassa. Mistä tahansa palokunnasta voi hakea mille tahansa kurssille. Ensiapukurssille voi hakea, vaikkei olisi vielä suorittanut sammutustyökurssia, mutta tuntipalkkaa siitä maksetaan vain niille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet sammutustyökurssin.

4 Sivu 4 E-PETO palokuntapainos MAALISKUU 2013 Pelastuslaitoksen toimintakertomus 2012 Vuoden 2012 toimintakertomuksemme kertoo vilkkaasta vuodesta, jonka pääkohtia seuraavassa. Pelastuslaitoksen uusi toimintaorganisaatio otettiin käyttöön vuoden alussa ja samalla uudistettiin myös pelastustoiminnan johtamisjärjestelmä. Erityisiä tapahtumia olivat Hämeenlinnan vakinaisen palokunnan historiikin valmistuminen, ansioituneiden kuntalaisten muistamista varten luotu palkinto ja seitsemän ensimmäisen palkitseminen sekä uusien ambulanssiasemien perustaminen. RISKIENHALLINTA JA TEKNIIKKA Riskienhallinnassa yllettiin palotarkastustavoitteisiin (100% suunnitelluista tarkastuksista) ja aloitettiin asuinrakennusten omavalvonta. Turvallisuusviestinnällä tavoitettuun henkilöä eli 8 % maakunnan asukkaista, mutta tavoite olisi ollut tätä suurempi. Erheellisistä paloilmoituksista alettiin laskuttaa 1.5. ja erheellisten ilmoitusten määrä laski vuoden aikana. PELASTUSTOIMINTA Myös muut pelastustehtävät vähenivät yhteensä 7 %. Vuosi 2012 ei ollut yhtä myrskyisä kuin edellinen, joten erityisesti vahingontorjuntatehtävien määrät putosivat. Myös kaikki tulipalotyypit vähenivät. Tulipalojen määrät ovat olleet selvässä laskusuunnassa viimevuodet. Liikenneonnettomuuksien ja ensivastetehtävien määrät sen sijaan kasvoivat. Toimintavalmiusajoissa yllettiin tavoitteisiin keskimäärin 90 prosentissa kiireellisissä hälytystehtävissä, kun tavoitteemme on 80 %. Hämeenlinnan I- riskialueella tosin jäätiin 67 prosenttiin, sillä yhä enemmän tehtäviä suuntautuu kaupungin kasvusuuntaan länsipuolelle, jonne ajoajat ovat pitkiä. Tavoitteista jäätiin II-riskialueella myös Lopella, Tammelassa, Humppilassa ja Hausjärvellä, sekä III-riskialueella Hattulassa. Sopimuspalokuntien aluesopimus päivitettiin, ja palokunnille järjestettiin kolme tiedotustilaisuutta sekä seitsemän kurssia. Forssan ja Loimaan alueella aloitti yhteystyössä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa JokiP3. Lisäksi Hämeenlinnan ja Riihimäen palomestarit yhdistyivät ja päivystävä päällikkö aloitti. Kaikille johtamistasoille järjestettiin johtamiskoulutusta, myös sopimuspalokuntien ja sivutoimisten yksikönjohtajille, ja lisäksi koko vuoden oli käynnissä yksikönjohtajakurssi. Poikkeuksellisen laajoilta, pitkäkestoisilta tai useita kuolonuhreja vaatineilta onnettomuuksilta vältyttiin. Palokuolemia aiheutui kaksi: yksi omakotitalossa ja toinen rivitaloasunnossa. ENSIHOITO Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä otti ensihoitopalvelun järjestämisvastuun vuoden 2012 alussa. Pelastuslaitos ja sairaanhoitopiiri allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen koko ensihoitopalvelun järjestämisestä Kanta- Hämeen maakunnan alueella, mukaan lukien siirtokuljetukset. Yhden toimijan malli on luonut yhtenäisyyttä, tasalaatuisuutta ja kustannushyötyä siirryttiin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiseen palvelurakenteeseen, johon kuuluu 17 ambulanssia sekä ensihoidon kenttäjohtaja. Näistä kymmenen ja kenttäjohtaja ovat ympärivuorokautisia. Ensihoitotehtäviä oli vuoden aikana yhteensä ja ensivastetehtäviä 1335.

5 E-PETO palokuntapainos Sivu 5 Erheelliset paloilmoitukset Kanta-Hämeessä v.2012 AUTOMAATTISTEN PALOILMOITTI- M IEN HÄLYTY KSET KANT A- HÄMEESSÄ Kanta-Hämeessä on aiheutunut vuosittain automaattisista paloilmoittimista runsaat 600 hälytystä. Tämä tarkoittaa keskimäärin n. 1 hälytystä / paloilmoitinlaite, joka on hieman valtakunnan keskiarvon alapuolella. Laitekohtainen hajonta on varsin suurta, esim. v laitteista yli puolet eli n. 55 % ei aiheuttanut yhtään hälytystä eniten juoksuttaneen laitteen hälyttäessä 20 kertaa. Yli 10 hälytyksen kohteita oli 7 kpl. Nämä 7 kohdetta aiheuttivat n. 15 % kaikista automaattihälytyksistä (vaikka niiden osuus kaikista laitteista on 1 prosentin luokkaa). Automaattihälytysten määrä v kuitenkin laski hieman edellisvuoteen verrattuna (v kpl ja v kpl). MAKSULLISUUS KÄYTTÖÖN Uuden pelastuslain (379/2011) 96 :n mukaisesti pelastuslaitos voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta. Kanta-Hämeessä erheellisten paloilmoitusten maksullisuus otettiin käyttöön alkaen. Pelastuslautakunta vahvisti taksaksi 710. Pelastuslaitos on 1.5. jälkeen tulleesta ensimmäisestä hälytyksestä lähettänyt kohteelle kirjallisen tiedotteen maksullisuuden käyttöönotosta. Toisesta hälytyksestä on lähetetty korjauskehotus. Korjauskehotuksen jälkeen kohteelle varataan aikaa toimenpiteille 14 vrk, jonka jälkeen tulleesta erheellisestä hälytyksestä laskutetaan. Vuoden 2012 loppuun mennessä laskun sai 14 kohdetta Petri Talikka Työsuhteeseen liittyvät asiat hoituvat omalle asemalle Kanta-Hämeessä nimetyn palomestarin on aiheutunut kautta vuosittain automaattisista paloilmoittimista runsaat 600 hälytystä. Toiminta automaattisella paloilmoittimella on arkipäivää myös Kanta-Hämeessä (kuva: Antti Virtanen).

6 Sivu 6 E-PETO palokuntapainos MAALISKUU 2013 Uudistettu aluesopimus Pelastuslaitoksella on tällä hetkellä sopimus pelastuslain mukaisten tehtävien hoitamisesta 23 sopimuspalokunnan kanssa, jotka toimivat 26 paloasemalla. Jokaisessa sopimuksessa on määritelty mm. millä vahvuudella ja missä ajassa palokunta lähtee hälytyksiin, mitä ajoneuvoja sillä on ja mihin palveluihin se on erikoistunut. Jokaisen palokunnan kanssa tehdyn palokuntasopimusten lisäksi on Kanta- Hämeen sopimuspalokuntien kanssa tehty myös yhteinen nk. aluesopimus, jossa on sovittu kaikkia palokuntia koskevia asioita. Edellinen aluesopimus on astunut voimaan ja tämän vuoden aikana siitä on neuvoteltu päivitetty versio. Uuden aluesopimuksen ovat allekirjoittaneet nyt yhtä lukuun ottamatta kaikki palokunnat. Palokuntien nimenkirjoittajat, kaksi (tai yksi) kustakin yhdistyksestä, ovat käyneet vahvistamassa uusitun sopimuksen voimaantulon alkaen. Palokuntakohtaisten sopimusten uusiminen on uudistustyön seuraava askel. Aluesopimuksessa mainitaan mm. seuraavat asiat: Palokuntien edustukset pelastuslaitoksen laajennetussa johtoryhmässä ja muissa työryhmissä Lausunnon pyytämismenettely sopimuspalokuntiin liittyvissä asioissa Pelastuslaitokselta palokunnille toimitettavat tiedostot, esim. erilaiset toimintaohjeet, ohjeistus terveystarkastuksiin menemisestä, riskikohdetiedot Palokuntien raportointivastuu hälytysosaston jäsenistä, koulutussuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta Sopimuskorvausten maksamisen ehdot Hälytysosaston jäsenten kelpoisuus ja ikäraja Kurssit ja koulutus Vakuutusturva Kaluston ja varusteiden hankkiminen, käyttäminen ja kunnossapito Palautetilaisuuksien järjestäminen Pronto tietojen lähettäminen Päivitystyö jatkuu palokuntasopimusten käsittelemisellä vuoden 2013 aikana. Maria Murtola Teuron-Kuuslammin, Portaan ja Matkun VPK:ien nimenkirjoittajat allekirjoittivat sopimuksen Forssassa

7 E-PETO palokuntapainos MAALISKUU 2013 Sivu 7 Ajankohtaista OLUTREKKATAPAUS LOPELLA Lehdissä uutisoitiin marraskuun aikana Lopella rekan kaatumisen yhteydessä hävitettäväksi menossa olleiden oluiden päätymisestä Lopen paloasemalle. Poliisi on tehnyt päätöksen, jonka mukaan esitutkinta lopetetaan, eikä asia johda jatkotoimenpiteisiin. Pelastusjohtaja ja pelastuspäällikkö ovat käyneet asian läpi Lopen VPK:n kanssa ja kerranneet pelastustoimen arvot ja toimintatavat. Asia on loppuun käsitelty niin poliisin kuin pelastuslaitoksenkin puolesta. Ehdoton luotettavuus on yksi pelastustoimen arvoista. Alamme ja tehtävämme ovat sen kaltaisia, ettei meiltä hyväksytä mitään epärehellisyyteen viittaavaa. Mikäli kuka tahansa havaitsee jotakin ehdottoman luotettavuutemme kanssa ristiriidassa olevaa, on jokaisen velvollisuus ilmoittaa asiasta välittömästi esimiehelleen ja saattaa pelastuslaitoksen tietoon. KIRJE TYÖNANTAJILLE Hälytysosastojen jäsenet ovat ehdottaneet, että pelastuslaitos laatisi työnantajille tarkoitetun kirjeen, jossa kerrottaisiin palokuntatoiminnan merkityksestä ja perusteltaisiin hälytyksiin lähtemisen merkitystä. Hälytysosaston jäsen voisi toimittaa sen halutessaan työnantajalleen. Pelastuslaitos kehittelee kirjettä ja toimittaa sen lausuttavaksi SSPL Kanta- Häme työvaliokunnan puheenjohtajalle. SOPIMUSPALOKUNNAN PÄÄLLIKKÖKURSSI Hämeen pelastusliitto järjestää sopimuspalokunnan päällikkökurssin syksyllä Tieto kurssista tavoitti pelastuslaitoksen vasta vuoden 2013 puolella, jolloin kurssitarjonta ja koulutuksiin käytettävät eurot oli jo vahvistettu, joten pelastuslaitos ei pysty osoittamaan kurssille osallistujapaikkoja. Esitimme kurssin siirtämistä vuodella tai kahdella, mutta se ei ollut mahdollista. TERMEISTÄ Pelastustoimintaohjeessa on määritelty, että pelastusryhmää johtaa paloesimies tai muu kuin päätoiminen yksikönjohtaja. Yksikönjohtajalla tarkoitetaan palokunnan hälytysosaston jäsentä, joka on suorittanut yksikönjohtajakurssin (tai pelastajan ammattitutkinnon) ja nimetty palokunnan yksikönjohtajaksi. Paloesimies on alipäällystötutkinnon suorittanut (tai vastaavan pätevyyden hankkinut) ja päätoimista pelastusryhmää johtavaa henkilö tai tämän sijainen. Sekaannusten välttämiseksi käytetään tässäkin tapauksessa oikeita termejä oikeassa kohdassa. PRONTOSTA Prontoselosteita palokuntien viestien perusteella täyttävät palomestarit ja ensihoitajat lähettävät pyynnön siitä, että sähköpostiviestin otsikkoon kirjoitettaisiin pronto sekä ko. keikan päivämäärä ja kellonaika. Kun selosteita täyttää suuri joukko henkilöitä, joutuu jokainen muuten käymään läpi jokaisen lähetyksen sisällön.

8 Sivu 8 E-PETO palokuntapainos MAALISKUU 2013 Ajankohtaista KUTSUTUNNUKSET Valtakunnallinen kutsutunnustyöryhmä ja ylijohtajakokous ovat sopineet, että pelastustoimen kutsutunnusten R- etuliite (joka on lausuttu tähän saakka risto ), lausutaan jatkossa pelastus. Muutos otetaan käyttöön Hämeen hätäkeskuksen alueella todennäköisesti kesäkuun alussa, asiasta tiedotetaan, kun saamme varman tiedon. Ensihoidon kutsutunnusten E -etuliite (joka on lausuttu ennen eemeli ), lausutaan jatkossa ensihoito. Siihenkin siirtyminen on todennäköisesti kesäkuun alussa. Kutsutunnuksia on sallittua ja suositeltavaakin lyhentää radioliikenteessä niin, että esimerkiksi jos tehtävässä on vain pelastustoimen kantahämäläisiä yksiköitä eikä siten sekaantumisvaaraa, ei etuliitteitä R ja KH käytetä. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos on määrittänyt uudet yksikkötunnuksensa. Käytännössä ne eivät eroa vanhoista tunnuksista muuten kuin että kunkin tunnuksen eteen on lisätty R VS. Esimerkiksi Loimaan Lo11 on uusiutuneena RVSLO11. ENSIVASTEVASTEET Sairaanhoitopiiri on muuttanut ensivasteiden hälyttämisperiaatteita osittain. Ensivastetehtävämäärät voivat tämän vuoksi muuttua osalla palokunnista. YKSIKKÖMUUTOKSIA Janakkalan Turengin sivutoimisten palomiesten (KH511) toiminta on päättynyt. Valtaosa heistä sekä pelastusyksikkö 511 on siirtynyt Koljalan VPK:hon. Yksikkötunnus 511 siirtyy historiaan ja sen korvaa vasteissa Koljalan VPK:n KH541. Hämeenlinnan Läntisen VPK:n sammutussopimus on irtisanottu ja yksiköiden KH441 ja KH447 toiminta päättynyt. Vuoden 2012 aikana päättyi myös Lopen VPK:n Topenon paloaseman toiminta, joten myös yksikön KH671 voi poistaa omalta yksikkötunnuslistaltaan. TALONPOLTOT Keväällä toteutetaan muutamia talonpolttoja, joiden tarkoituksena on toimia savusukeltajien vuosittaisina lämpiminä harjoituksina. Mukana on kouluttajia pelastuslaitokselta. Palokuntien vastuupalomestarit tai talonpolton järjestäjät ovat yhteydessä niihin palokuntiin, joille olisi sopivia harjoituksia tarjolla. Pelastussukellusohje koskee myös talonpolttoja. Niihin osallistuvilla on oltava pelastussukellusohjeen mukaiset lihaskunto ja toimintakykytestit tehtynä, sekä ikävuoden mukaisesta terveystarkastuksesta saatu lausunto kelpoisuudesta savusukellustyöhön. KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Toimitus: Tekstit: Kuvat: Maria Murtola Maria Murtola Maria Murtola Petri Talikka HAMK Mustiala Kari Ursin Antti Virtanen

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE 3.11.2011) ERHE-SEURANTAHANKKEEN OHJEISTUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUDESTA Kati Tillander Kaikkien tehtävien lkm [kpl] KAIKKI TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Palokuntalaisten opintopäivät 2017 Palokuntakoulutuksen uudistus vaikutukset palokunnille

Palokuntalaisten opintopäivät 2017 Palokuntakoulutuksen uudistus vaikutukset palokunnille Palokuntalaisten opintopäivät 2017 Palokuntakoulutuksen uudistus vaikutukset palokunnille 6.5.2017 Original Sokos Hotel Arina, Oulu Koulutuspäällikkö Markku Savolainen Pelikentällä monta pelaajaa Palokunta

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot

HÄLYTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS

HÄLYTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS Kuva: Pelastustieto PORIN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA RY HÄLYTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2016 Sivu 1 / 9 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS 1. Tiivistelmä... 3 2. Harjoitukset... 4 3. Kilpailut... 5 4. Operatiivinen

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat. Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille. 2. painos

Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat. Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille. 2. painos Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille 2. painos 1 Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat suomessa Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa Suomen Sopimuspalokuntien

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely XXVI Palokuntalaiskokous Kotka

Palokuntien viikkoharjoituskysely XXVI Palokuntalaiskokous Kotka Palokuntien viikkoharjoituskysely XXVI Palokuntalaiskokous 17.9.2011 Kotka Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa? Kysymykseen vastanneet

Lisätiedot

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Palokuntalaisen tehtäväprofiilit Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Sopimuspalokuntalaiset Suomessa SOPIMUSPALOKUNTIA 709, joista VPK-sopimuspalokuntia 491 henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntia

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa?

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS Liite 5/Pela 21.3.2013 9 KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sivu 2 KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Sisältö: Pelastusjohtajan katsaus 3 Yleistä, pelastuslaitoksen organisaatio 4 Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa

Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistus (2014-2015) Uudistuksen yleiskatsaus missä nyt mennään? Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 6 Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 20.3.2017 määräämää laskua, laskun numero 7010227791 HEL 2017-004662 T 09 05 00 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Asukkaita 165 673 Pinta-ala 21 584

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Jani Aaltonen aluepalopäällikkö Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätiedot

1

1 1 2 3 4 enlinnassa 8.3.2015 5 Akaassa 18.10.2015 Akaassa 18.10.2015 6 7 8 9 10 Kuva: en Pelastusliiton nuorisotyön ensimmäiset religrafit myönnettiin Sari Forssille ja Reijo Kankaalle Kuva: en Pelastusliiton

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 17.5.2013 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 7.5.2013 Petri Jaatinen Palokuntajohtaja Oppilasmäärät kursseittain Vanhemm. sammutusmiehen Toimi oikein paloilmoittimella Suojelutoiminta Sisäpalosimulaattorikurssi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toiminta 2015 Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen 1 PELASTUSTOIMEN ALUE 2 HALLINTO JA TALOUS Pelastusalue muodostuu 11 peruskunnasta Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim.

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Mika Mäkelä Palomestari Insinööri (YAMK), NTM, AmO 1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (LUP) Asukkaita alueella 443

Lisätiedot

HAKA Palokuntarekisteri. Koulutussuunnittelija Markku Savolainen

HAKA Palokuntarekisteri. Koulutussuunnittelija Markku Savolainen HAKA Palokuntarekisteri Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Tilastotietoja 725 palokuntaa, joilla on käyttäjiä -> 4791 käyttäjätunnusta n. 33 000 henkilöä rekisterissä 398 palokuntaa, joilla ei ole

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Maakuntauudistuksen organisointi 26.9.2016 2 SOTE-uudistuksen organisointi 26.9.2016 3 26.9.2016 4 Maakuntauudistuksen laajuus 26.9.2016 5 26.9.2016 6 Hankkeen organisointi 26.9.2016

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 10.-24.09.2017 Yksikönjohtajakurssi, Varsinais-Suomi Liiton tsto, Raisio LSPEL 02.-08.07.2017 HIEKKA

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 10.-24.09.2017 Yksikönjohtajakurssi, Varsinais-Suomi Liiton tsto, Raisio LSPEL 02.-08.07.2017 HIEKKA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Sisällys 1. Etelä-Savon pelastuslaitos... 1 2. Talous... 1 3. Henkilöstö ja uudistuminen... 3 3.1. Henkilöstökoulutukset... 5 3.1.1. Vakinainen henkilöstö... 5 3.1.2. Sivutoiminen

Lisätiedot

Pelastuslautakunta 13.12.2012 SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ

Pelastuslautakunta 13.12.2012 SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ 1 Pelastuslautakunta 13.12.2012 SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Etelä-Karjalan pelastuslaitos: y-tunnus:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta JÄRJESTÄMISSOPIMUS ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ENSIHOI- DON JA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISESTÄ MONIAMMATILLI- SESTA TOIMINTAYKSIKÖSTÄ JA SEN TOIMINNAN PILOTOINNISTA RAUTJÄRVEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 02.-08.07.2017 HIEKKA 2017 palokuntanuorten leiri Lohtaja Lapin Pelastusliitto ry 08.-10.09.2017

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 02.-08.07.2017 HIEKKA 2017 palokuntanuorten leiri Lohtaja Lapin Pelastusliitto ry 08.-10.09.2017

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2015 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta muutos 14-15 Muutos 14-15 % Ennuste 31.12.2015 Toimintatulot 17 049 23 698 17 297 73,0

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 39 07.10.2016 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 07.10.2016 39

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Hälytystilasto vuodelta 2014 Toimintatilasto vuodelta 2014 Harri Setälä Pelastusjohtaja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Palokuolemat 3 Onnettomuuksissa loukkaantuneet 561

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toimintatilastoja 2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toimintatilastoja 2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toimintatilastoja 2016 1 Riskienhallintaosasto Pelastuspäällikkö Jouni Leppälä 2 RISKIENHALLINTAOSASTON TOIMINTA VUONNA 2016 Rakennuslupa- ja kaavalausuntoja

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien ( X ) tiedoksi ( ) toimenpiteitä varten Toimituskirjan oikeaksi todistaa : Kokkolassa keskusvirastossa 11.9.2015 Hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen JAKELU Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PELASTUSTOIMEN VAPAAEHTOISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUS PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ PELASTUSTOIMEN VAPAAEHTOISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUS PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ 1.2.2012 Jakelussa mainitut Viite: Ohje vapaaehtoishenkilöstön koulutuksesta 18.8.2004 PELASTUSTOIMEN VAPAAEHTOISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUS PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ Suomen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 10.-24.09.2017 Yksikönjohtajakurssi, Varsinais-Suomi Liiton tsto, Raisio LSPEL 02.-08.07.2017 HIEKKA

Lisätiedot

Pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2015 Toteuma 2015 Pelastustoimen palvelutaso vastaa alueen onnettomuusuhkia ja pelastustoimen

Lisätiedot

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit?

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? 8.9.2014 Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? SPPL Sivutoimisen ja vapaaehtoispäällystön opintopäivä 6.9.2014 Sokos Hotel Alexandra Markku Savolainen Koulutuspäällikkö Taustaa Pelastustoimintaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 28 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta 1 12.2.2015 PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMISMALLI P2 Koko maakunta LänsiP30 Joki P3 Länsi P3 ItäP30 Itä P3 Toimintamallin pääperiaatteet maakunnan

Lisätiedot

ERHE - seurantahanke. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Helsinki Jaana Rajakko

ERHE - seurantahanke. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Helsinki Jaana Rajakko ERHE - seurantahanke Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko ERHE -seurantahanke seuraa Hankkeen toimeksianto: ERHE -seurantahankkeen tehtävänä on saattaa edellisen

Lisätiedot

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:n HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 1.1 Hälytysosaston ensisijainen tarkoitus on huolehtia sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 02.-08.07.2017 HIEKKA 2017 palokuntanuorten leiri Lohtaja Lapin Pelastusliitto ry 08.-10.09.2017

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 06.-11.04.2017 Sammutustyökurssi Iisalmen paloasema Pohjois-Savon

Lisätiedot

Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012

Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012 sivu 1 JULKAISUVAPAA Tulipalojen määrä pieneni merkittävästi vuonna 2012 Pelastuslaitosten tietoon tulleiden tulipalojen kokonaismäärä pieneni edellisistä vuosista merkittävästi. Tulipaloja on ollut yhtä

Lisätiedot

5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT

5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT 5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT Pääsääntöisesti hyväksytään kaikki vähintään 2 päivän kurssit ja seminaarit. Kurssiin liittyvät itseopiskelujaksot voivat olla pisteinä korkeintaan

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ luonnos 05122011 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta ja kiireellisestä

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

KANTA - HÄMEEN ALUEEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KANTA - HÄMEEN ALUEEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KANTA - HÄMEEN ALUEEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.1.2012 Pelastuslautakunta 21.9.2011 Sisältö KANTA-HÄMEEN ALUEEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS...3 SOPIJAPUOLET...3 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista ERHE-hanke Jussi Rahikainen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 2.9.2009 ERHE-hanke Paloilmoitinhälytykset 2003-08 Pitkän aikavälin tavoite: puolittaa vuoden 2003 lukumäärä 22000 21000 20000 Paloilmoitinhälytysten

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 7424/01.00.02/2015 Kehittämisaloite / pelastustoimen viranhaltijat pienissä kunnissa Joona Pellikan kehittämisaloite Mitä palvelua kehittämisaloite

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano, pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö 20.12.2013 Sisäasiainministeriön esitys

Lisätiedot

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMINEN

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMINEN ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMINEN Palotarkastaja Reijo Houni IUPELA Sopivan kokoinen laitos Laitekanta kohtuullisen pieni Laitekanta keskittynyt vakinaisten asemien alueille Etuja Automaattihälytykset

Lisätiedot

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat MITEN NYKYTILAAN ON SAAVUTTU? 2 19.10.2017 Pelastustoimen aluejaon uudistaminen 2014 Pelastustoimen aluejako uudistetaan vähentämällä alueiden

Lisätiedot

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Kiinnostukseni osaamisen kehittämiseen Alipäällystökurssin

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 02.-11.02.2017 Ajoneuvon käsittelykurssi Paavolan pelastusasema

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2 PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2 PAIy`ASTUSTOIMEN ELUTASOPÄÄTps 2013.2016 OulwKoiltisMaan pelastusliikelaitos PALVLASTOSi01MEN ELUTASOG4 05 ioi31201s Liite 1 PERUSTELUMUISTtO PELASTUSLAKI379

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 ten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän kehittäminen, lausunto koulutuksen kehittämistyöryhmän esityksestä HEL 2016-004710 T 01 03 00 00

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE 26.11.2013 Toimintatilasto 2013 TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE Toimintatilasto palvelee ensisijaisesti nais-, varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastoja, mutta myös alueellisia pelastusliittoja ja valtakunnallista

Lisätiedot

Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013

Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013 sivu 1 JULKAISUVAPAA Rakennuspaloja aiempaa vähemmän, palokuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2013 Vuonna 2013 pelastuslaitoksilla oli yhteensä 107 000 pelastus- tai avunantotehtävää, joista kiireellisiksi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012

Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012 Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012 Esityksen sisältö Historiaa Sopimuspalokuntalaiset Tunnuslukuja Palokuntien hälytystehtävät

Lisätiedot

Tekniikka. Palopäällystön koulutus ... OPINNA YTETYO PELASTUSTOIMEN JA ENSIHOIDON YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KESKI-KARJALAN ALUEELLA.

Tekniikka. Palopäällystön koulutus ... OPINNA YTETYO PELASTUSTOIMEN JA ENSIHOIDON YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KESKI-KARJALAN ALUEELLA. Tekniikka Palopäällystön koulutus.... OPINNA YTETYO PELASTUSTOIMEN JA ENSIHOIDON YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KESKI-KARJALAN ALUEELLA Markus Laukkanen 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 06.-11.04.2017 Sammutustyökurssi Iisalmen paloasema Pohjois-Savon

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 1 23.9.2013 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Visio Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastusturvallisuus-

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Tavoite talousarviossa Toimenpiteet/tunnusluku Toteuma Yhteiskunnallinen vaikuttavuus:

Tavoite talousarviossa Toimenpiteet/tunnusluku Toteuma Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Pelastuslautakunta Etelä-Karjalan pelastuslautakuntaan kuuluu 8 jäsentä. Pelastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Juha Nikku (Lappeenranta), 1.varapuheenjohtajana Esa

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sivu 2 KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Sisältö: Pelastusjohtajan katsaus 3 Yleistä, pelastuslaitoksen organisaatio 4 Kanta-Hämeen pelastuslautakunta 6 Onnettomuuksien

Lisätiedot

Väkivalta / uhkatilanne

Väkivalta / uhkatilanne Pelastusalan uhkatilannekoulutus - kehittämistarpeet Juha Höök Paloesimies, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos SPPL työturvallisuusseminaari 15.4.2015, Espoo Väkivalta / uhkatilanne Väkivalta on helppo tunnistaa,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT... 2 HALLINTOPALVELUT... 2 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 2 VIESTINTÄ... 2 KEHITTÄMISRYHMÄ...

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Etelä-Savon pelastuslautakunta 19.02.2015 Kokoustiedot Aika 19.02.2015 Torstai klo 17.00-18.20 Paikka TUMA-rakennus, Sammonkatu 12, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus. Kati Tillander

Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus. Kati Tillander Erheelliset paloilmoitukset - Tilannekatsaus Kati Tillander 15.4.2010 Lukumäärä [kpl] Kaikkien tehtävien lukumäärä 2003-2009 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Lisätiedot