VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti..."

Transkriptio

1

2 Sisältö VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...16 Ilmastonmuutos...17 Kansainvälistyminen...18 Kilpailu...19 Talouden ja teollisuuden muutokset...21 Yhteiskuntarakenteen muutos...22 Työvoiman saatavuus...23 Sidosryhmät...24 Avainluvut...26 Tilastotietoja...28 Kohokohtia Juhlavuosi...32 Liiketoiminta...33 Matkustajaliikenne...34 Asiakas...35 Case: Veturilaiset mukana palveluiden kehittämisessä...37 Kilpailukyky ja kasvu...39 Toimiva perusta...40 Ravintolapalvelut junissa ja asemilla...42 Linja-autoliikenne...43 Logistiikka...44 Asiakas...46 Case: VR Transpointin ja Fertilogin yhteistyö toimii...47 Kasvu...48 Kilpailukyky...49 Toimiva perusta...50 Liiketoiminnan tavoitteet...51 Infrarakentaminen...52 Asiakas...53 Case: Yhteishenkeä ja innovaatioita radanrakennuksessa...55 Kilpailukyky ja kasvu...56 Toimiva perusta...57 Vastuullisuus...58

3 Asiakas...59 Asiakasjohtaminen...60 Henkilöstö...62 Henkilöstön hyvinvointi...64 Johtaminen ja esimiestyö...66 Rekrytointi ja työnantajakuva...67 Organisaatiomuutokset ja henkilöstö...69 Henkilöstöjohtaminen...70 Talous...72 Muutosohjelma...73 Kasvu ja kannattavuus...74 Vastuullinen taloudenpito...75 Investoinnit...76 Talousjohtaminen...77 Turvallisuus...79

4 VR Group 4 VR Group matkustusta, ta, logistiikkaa ja infrarakentamista VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen linen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys. Konsernissa työskentelee elee noin ammattilaista. ta. VR Groupin liikevaihto vuonna 2012 oli 1 437,8 miljoonaa euroa. Konserni toimii pääasiassa Suomessa, mutta sillä on toimintaa myös ulkomailla, erityisesti Venäjällä ja Ruotsissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama yritys, ja konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy. Konserniin kuuluu kaikkiaan 23 yhtiötä. Osakkuusyrityksiä on 8. VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoiminnosta, jotka ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infrarakentamiseen erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat junaliikennöinti- ja kunnossapitoyksiköt, Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona sekä konsernipalvelut. Konsernipalvelut liittyvät talouteen, henkilöstöön, turvallisuuteen, ympäristöön, viestintään ja IT-palveluihin.

5 Toimitusjohtajan katsaus 5 Toimitusjohtajan katsaus: : 150-vuotias VR katsoo tulevaisuuteen Vuosi 2012 oli VR-konsernille le erityinen. Suomen rautateiden ja samalla la VR:n synnystä tuli kuluneeksi 150 vuotta. ta. Juhlavuosi näkyi monipuolisesti koko o vuoden ajan. Vuonna 2012 korostimme toiminnassamme neljää strategista teemaa: asiakaslähtöisyyttä, kilpailukykyä, kasvua ja kaikkein tärkeimpänä perusasioiden kuntoon laittamista. VR-konsernin on jatkettava uudistumista ja toimintatapojen virtaviivaistamista. Olemme tehneet paljon junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi, ja tuloksiakin saatiin aikaan. Vuonna 2012 täsmällisyys oli joka kuukausi joulukuuta lukuun ottamatta parempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Joulukuu ja talven tulo osoittivat selkeästi, että työtä on paljon myös edessämme. Suuret investoinnit Oulun varikkoon ja Pendolinojen toimivuuteen valmistuvat vasta ensi talveksi. Toinen esimerkki perusasioista on esimiestyön kehittäminen. Uskon, että tämä alkaa näkyä hiljalleen työpaikoilla. Tuore henkilöstötutkimus vahvistaa, että aallonpohjasta on noustu ja suunta on oikea. Vuonna 2013 yksi painopisteistä on kehityskeskustelut. Vuodessa on ollut muitakin merkkejä siitä, että olemme saaneet uudistuksia vauhtiin. Matkustajaliikenteessä on tehty hyvää työtä hinnoittelun ja asiakassuhteen kanssa. Uusi hinnoittelujärjestelmä on antanut mahdollisuuksia aivan uudenlaisiin tarjouksiin ja kampanjoihin, jotka siivittivät myyntiä etenkin syksyllä. Asiakkaiden tyytyväisyys on parantunut myös VR Trackissä. Yhtiön kilpailukyky on parantunut ja tilauskanta on kasvanut ennätystasolle: vuoteen mahtuu useita tärkeitä voittoja urakkakilpailuissa, kuten Etelä-Suomen alueen kunnossapito ja Pohjanmaan-radan kaksoisraideurakan jatko. Valopilkkuihin kuuluu VR Trackin ja Liikenneviraston yhteisen allianssiprojektin valinta rakennusalan parhaaksi työmaaksi. Logistiikassa tehtiin merkittävä strateginen päätös luopua kappaletavaraliiketoiminnasta ja keskittyä massatavaralogistiikkaan raiteilla ja maanteillä. Uskon, että pystymme näin palvelemaan meille luontaisia asiakkaita entistä paremmin. Vuoden aikana on myös pystytty kasvattamaan kuljetusten kokoa ja lisäämään koko järjestelmän tehokkuutta. Taloudellinen tuloksemme ei yltänyt tavoitteeseen. Tulosta on pystyttävä parantamaan olennaisesti, sillä olemme tekemässä ennätyksellisen isoja veturi- ja vaunuinvestointeja. Vuonna 2009 alkanut VR:n muutosohjelma sellaisenaan loppui vuodenvaihteessa, mutta muutokset jatkuvat. Ympäristöystävällisyys on rautateiden todellinen vahvuus. VR asetti itselleen uudet ympäristötavoitteet ja julkaisi syksyllä 2012 viisi ympäristölupausta. Haluamme olla asiakkaillemme vihrein valinta myös tulevaisuudessa. Mikael Aro toimitusjohtaja

6 Arvot t ja strategia 6 Arvot t ja strategia

7 Liiketoiminta lyhyesti 7 Kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoiminnosta. Ne ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infrarakentamiseen erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat junaliikennöinti- ja kunnossapitoyksiköt sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot. Matkustajaliikenne VR Groupin matkustajaliikenne koostuu VR:n harjoittamasta matkustajaliikenteestä junissa ja Pohjolan Liikenteen linjaautoliikenteestä. Konsernin junissa ja linja-autoissa tehdään vuosittain noin 90 miljoonaa matkaa. Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra täydentää matkustajaliikenteen palvelua junissa ja rautatieasemilla. Avecra on VR Groupin tytäryhtiö, ja vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa kansainvälinen Rail Gourmet Group. Asiakkaat VR:n ja Pohjolan Liikenteen isoimpia asiakasryhmiä ovat työ- ja liikematkustajat, opiskelijat, perheet ja muut vapaa-ajan matkustajat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eli HSL on merkittävä asiakas sekä juna- että linja-autoliikenteessä. Se hankkii VR:ltä lähijunapalvelut sekä Pohjolan Liikenteeltä linja-autopalveluja pääkaupunkiseudulla. Tavoitteet Asiakkaan matkustuskokemuksen ja asiakaspalvelun parantaminen Kilpailuun varautuminen Markkinaosuuden kasvattaminen juna- ja linja-autoliikenteessä Täsmällisyyden ja häiriötilanteiden hoidon parantaminen Hinnoittelun uudistaminen Kaluston uusiminen Matka-aikojen lyhentäminen ja vuorotarjonnan lisääminen rataverkon välityskyvyn puitteissa Palvelut Junaliikenne VR tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kaikille matkustajaryhmille työ- ja vapaa-ajan tarpeisiin. VR ajaa päivittäin noin 300 kaukoliikenteen ja 900 pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junaa. Lisäksi Helsingin ja Pietarin välillä kulkee päivittäin neljä Allegro-junavuoroa molempiin suuntiin, ja Helsingin ja Moskovan välillä liikennöi päivittäin yöjuna. Linja-autoliikenne Pohjolan Liikenne harjoittaa lähiliikennettä pääkaupunkiseudulla. Sillä on pika- ja vakiovuoroliikennettä Etelä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Savossa ja Kainuussa. Pohjolan Liikenne tarjoaa myös tilaus- ja sopimusliikennettä. Se ajaa päivittäin noin 100 pikavuoroa ja noin kaupunkiliikenteen, lähiliikenteen tai kaukoliikenteen lähtöä. Junien ja asemien ravintolatoiminta Avecra tarjoaa ravintola- ja cateringpalveluja junissa ja rautatieasemilla. Se hoitaa ravintolavaunu- ja myyntikärrytoimintaa sekä huolehtii Ekstra-palveluista päivittäin noin 160 junassa. Avecra vastaa myös kaikista Allegro-junien ravintolapalveluista. Avecra toimii 17 ravintola- tai kioskipisteessä kuudella rautatieasemalla. Merkittävin toimipaikka on Helsingin päärautatieasema, jossa on yhdeksän myyntipistettä.

8 Liiketoiminta lyhyesti 8 Logistiikka VR Transpoint on johtava logistiikkatoimija Suomessa sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Se tarjoaa rautatielogistiikan palveluja sekä massatavara- ja kansainvälisen logistiikan palveluja maanteillä. Asiakkaat VR Transpointin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden yritykset sekä suuret ja keskisuuret yritykset, jotka tarvitsevat logistisia ratkaisuja massatavarakuljetuksissa. Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä. Tavoitteet Massatavaralogistiikkaan keskittyminen Asiakaslähtöisyyden lisääminen ja kokonaispalvelujen tarjoaminen asiakkaille Liiketoiminnan kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa Kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen Venäjän-liikenteen kasvattaminen Palvelut Rautatielogistiikkatiikka Rautatielogistiikka toimii metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden peruskuljettajana kotimaassa sekä Venäjän-liikenteessä. Massatavaralogistiikka Massatavaralogistiikka tuottaa teollisuudelle ja kaupalle massatavarakuljetuksia sekä varastointipalveluja partnership-periaatteella. Kansainvälinen maantielogistiikka: tiikka: Kansainvälinen logistiikka vastaa VR Transpointin rajat ylittävästä maantieliikenteestä. Se kuljettaa päivittäin kappaletavaraa sekä osa- ja kokokuormia Suomen, Venäjän ja muutamien Euroopan maiden välillä. Sen palveluihin kuuluvat myös lisäarvologistiikan palvelut, varastointi ja tullaus, kylmä- ja erikoiskuljetukset sekä vaarallisten aineiden kuljetukset. Infrarakentaminen VR Track Oy on infrarakentamiseen erikoistunut rakennusliike ja alansa suurimpia yrityksiä Suomessa. Sillä on vahva kokemus rautatiejärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. VR Track on kasvattanut liiketoimintaansa myös ratojen ulkopuolisissa infrarakentamisen ja kunnossapidon hankkeissa. Yhtiön kansainvälinen kasvu keskittyy rautatieverkon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotöihin Ruotsissa ja Baltian maissa. Asiakkaat VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat ja satamat sekä rautatiepalveluja ja muita infrarakentamisen palveluja käyttävät yritykset. Tavoitteet Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen

9 Liiketoiminta lyhyesti 9 Uudenlaisten ratkaisujen tuottaminen asiakkaille Kilpailukyvyn parantaminen Kansainvälistyminen Palvelut VR Trackin palvelut kattavat koko infrahankkeen elinkaaren suunnittelusta kunnossapitoon. Suunnittelupalvelutelut Asiantuntija- ja suunnittelupalvelut Rakennetekniikkapalvelut Teknologiakehitys ja mittaus Rakentaminen Radanrakentaminen Maarakentaminen Sillanrakentaminen, sillansiirto Sähkörakentaminen Kunnossapito Ratojen ja muiden väylien kunnossapito Ohjaus- ja turvalaitteiden kunnossapito Sähköasemien ja -järjestelmien kunnossapito Määräaikaistarkastukset, viankorjaukset ja huollot Muut palvelut ISA-palvelut Radantarkastuspalvelut Radan materiaalipalvelut Junaliikennöinti Junaliikennöinti tuottaa pääasiassa sisäisiä palveluja VR Groupin liiketoiminnoille. Junaliikennöinti vastaa veturi- ja veturinkuljettajapalveluista, operaatiokeskuksen toiminnasta sekä joistakin konsernin yhteisistä suunnittelutehtävistä. Vuoden 2012 loppuun asti yksikkö järjesti myös rautatieliikenteen liikenteenohjauspalvelut. Asiakkaat Junaliikennöinnin tärkeimmät asiakkaat ovat VR-konsernin logistiikka- ja matkustajaliikenneliiketoiminnot sekä kaluston kunnossapitopalvelut. Tavoitteet Asiakkaiden odotuksia vastaavien palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti Täsmällinen ja turvallinen junien liikennöinti Laadukas tuotannon ohjaus ja häiriötilanteiden hallinta Yhteiskäyttöisten resurssien synergioiden hyödyntäminen Palvelut Junaliikennöinti tuottaa juna- ja vaihtotyöliikenteen veturi- ja veturinkuljettajapalveluja. Se tekee myös liikenteen perussuunnittelua ja huolehtii rautatieliikenteen tuotannon ohjauksesta ja ratakapasiteetin hakemisesta.

10 Liiketoiminta lyhyesti 10 Operaatiokeskuksen tehtävänä on seurata ja koordinoida koko Suomen matkustaja- ja tavarajunaliikennettä. Operaatiokeskus vastaa VR Groupissa junaliikenteen häiriötilanteiden johtamisesta. Kunnossapito Kunnossapitoyksikkö tarjoaa rautatiekaluston kunnossapidon palveluja pääasiassa VR Groupin liiketoiminnoille ja tukiyksiköille. Asiakkaat Kunnossapitoyksikön tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin liiketoiminnot ja yksiköt sekä osakkuusyritykset Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Karelian Trains Ltd. Lähiliikennekaluston osalta asiakkaisiin kuuluu myös Helsingin Seudun Liikenne (HSL). Tavoitteet Asiakkaiden odotuksia vastaavien palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti yhdessä liiketoimintojen kanssa Täsmällinen ja turvallinen junien liikennöinti Kaluston kunnossapidon laadun ja tehokkuuden parantaminen Palvelut Kunnossapito huolehtii rautatiekaluston kunnossapidosta kuudella varikolla ja kahdella konepajalla. Kunnossapitoyksikköön kuuluva VR Teknologia tarjoaa kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja. Palvelut ja tuotanto organisoitiin uudelleenleen VR Groupiin kuulunut palvelut ja tuotanto -divisioona organisoitiin uudelleen joulukuun 2012 alussa, jolloin divisioona lakkasi olemasta. Kaluston kunnossapidosta ja junaliikennöinnistä muodostettiin itsenäiset tulosyksikkönsä. Kunnossapitojohtaja Jari Hankala ja liikennejohtaja Petri Auno nimitettiin VR Gropin johtoryhmän jäseniksi. Operaatiokeskus siirtyi osaksi junaliikennöintiä. Hankinta- ja kiinteistöyksikkö siirtyivät osaksi talous- ja rahoitusyksikköä. Lakiasiat kuuluvat konsernipalveluihin. Venäjä ja kansainväliset t toiminnot Venäjä ja kansainväliset toiminnot edistää ja kehittää VR Groupin kansainvälistä liiketoimintaa yhdessä liiketoimintojen kanssa. VR Groupilla on kansainvälistä liiketoimintaa matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja infrarakentamisessa pääasiassa Venäjällä ja Ruotsissa. Toiminnon vastuulle kuuluvat myös kansainvälinen ja EU-edunvalvonta sekä Venäjä-suhteet ja VR Groupin Moskovan-edustusto. VR Groupissa kansainvälisissä tehtävissä toimii yhteensä noin 750 henkilöä eri liiketoiminnoissa Suomen lisäksi pääsääntöisesti Ruotsissa ja Venäjällä. Asiakkaat Venäjä ja kansainväliset toiminnot tekee läheistä yhteistyötä konsernin liiketoimintojen kanssa ja vahvistaa erityisosaamisellaan kansainvälistä toimintaa. Se huolehtii konsernin kansainvälisistä asiakkaista yhdessä liiketoimintojen kanssa. Venäjä ja kansainväliset toiminnot käy aktiivista keskustelua viranomaisten ja julkisten tahojen kanssa. EU-lainsäädäntö toimii pohjana kansalliselle lainsäädännölle, ja tämä vaikuttaa suoraan VR Groupin toimintaan. Myös konsernin Venäjä-toiminnot edellyttävät vuoropuhelua Suomen ja Venäjän viranomaisten kanssa. Lisäksi yhteistyö useiden kansainvälisten järjestöjen kanssa on tiivistä.

11 Liiketoiminta lyhyesti 11 Tavoitteet Kansainvälisen liiketoiminnan kannattava kasvu valikoiduilla markkinoilla Kansainvälisessä liiketoiminnassa tärkein kasvualue Venäjä VR Groupin menestyminen muuttuvassa ja entistä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä Palvelut Venäjä ja kansainväliset toiminnot tukee, kehittää ja koordinoi VR Groupin kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa painottaen erityisesti Venäjää. Vastaa lisäksi kansainvälisestä ja EU-edunvalvonnasta sekä sidosryhmätoiminnasta. Liikenteenohjaus eenohjaus omaksi yhtiökseen VR Groupiin perustettiin uusi tytäryhtiö Finrail Oy. Sen tehtävänä on tuottaa Liikennevirastolle junaliikenteen liikenteenohjauspalvelut ja siihen liittyvät toiminnot. Aikaisemmin Liikennevirasto tilasi palvelut VR Groupin junaliikennöintiyksiköltä. Uusi yhtiö on VR Groupin kokonaan omistama ja toimii osana konsernia. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti yhtiö siirtyy pois VR:stä vuonna 2015 tai 2016 valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen alaiseksi erilliseksi yhtiöksi. Muutoksella pyritään järjestämään junaliikenteen ohjaus niin, että se ei olisi minkään rautatieliikennettä harjoittavan yhtiön vastuulla.

12 Toimintaympäristö 12 Dynaaminen toimintaympäristö vaatii uudistumistata VR Group toimii dynaamisessa a ja haasteellisessa toimintaympäristössä. VR on yhteiskunnallisesti keskeinen toimija, koska se tarjoaa monipuolisia palveluita yhteiskunnan eri tarpeisiin erityisesti ti liikennealalla. la. Siksi konsernin toiminta kiinnostaa laajasti ja sitä myös säännellään lään tarkasti. ti. VR Groupin toimintaympäristö verrattuna moniin muihin Euroopan maihin on poikkeuksellinen Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi. Toimintaympäristöön vaikuttavat myös monet maailmanlaajuiset ilmiöt ilmastonmuutoksesta teollisuuden rakennemuutokseen. Ne tarjoavat liiketoiminnalle mahdollisuuksia mutta aiheuttavat myös haasteita. Dynaaminen toimintaympäristö edellyttää VR Groupilta uudistumista. VR ei vain sopeudu muutokseen vaan pyrkii vaikuttamaan toimintaympäristöönsä ennakoivasti erilaisin keinoin. Konsernin vaikuttamistoimien painopiste liittyy valtion omistaman ja Liikenneviraston hallinnoiman rataverkon kehittämiseen, koska monet konsernin omat kehittämistoimet, kuten matka-aikojen lyhentäminen ja tavaraliikenteen tehostaminen, edellyttävät nykyistä parempaa infrastruktuuria. Valtion panostukset rataverkkoon tarjoavat mahdollisuuksia myös VR Trackille. EU:ssa Suomen Keski-Euroopasta poikkeavat olosuhteet on huomioitava lainsäädännön valmistelussa.

13 Toimintaympäristö 13 Poliittiset t päätöksentekijät VR Groupin toiminta on tarkoin säänneltyä jo sen yhteiskunnallisesti tärkeän roolin vuoksi. Poliittiset päätöksentekijät vaikuttavat merkittävästi konsernin toimintaan muun muassa hyväksymällä rautatiesektorin lainsäädäntöä. VR Groupia koskevia päätöksiä tehdään myös EU-tasolla. Poliittiset päättäjät odottavat, että VR Group toimii vastuullisesti, avoimesti ja tasapuolisesti eri alueiden kanssa. Yhteistyötä tehdään niin valtakunnallisissa kuin alueellisissakin verkostoissa. Henkilöstö VR Groupin henkilöstö tuottaa yhdessä parhaat palvelut asiakkaille. Työnantajana VR Groupin odotetaan toimivan vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Pyrkimyksenä on avoin keskustelu työnantajan ja työntekijöiden välillä. Henkilöstöjärjestöt Henkilöstöjärjestöt edustavat VR Groupin henkilöstöä, kun sovitaan erilaisista henkilöstöä koskevista asioista. Henkilöstöjärjestöt edellyttävät avointa vuoropuhelua ja vastuullista sekä pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa. Keskustelu järjestöjen ja VR Groupin välillä on jatkuvaa. Henkilöstöjärjestöjen edustajat osallistuvat esimerkiksi konsernin laajennetun johtoryhmän toimintaan. VR Group VR Groupilla on monia sidosryhmiä. Saat lisätietoa eri sidosryhmistä laittamalla hiiren pallukoiden päälle. Valtio-omistaja VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama yhtiö. Omistajan etua valvoo valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Omistaja odottaa VR Groupin noudattavan omistajaohjauksen periaatteita ja toimivan tehokkaasti, kannattavasti ja vastuullisesti. VR Group ja omistajaohjaus pitävät säännöllisesti yhteyttä toisiinsa. Omistaja vaikuttaa konsernin toimintaan myös hallitustyöskentelyn ja yhtiökokouksen kautta. Viranomaiset VR Groupin viranomaisyhteistyö on kattavaa. Valvontaviranomaiset seuraavat, että konserni noudattaa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä. Pelastusviranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi onnettomuusharjoituksissa ja -tilanteissa. Viranomaiset toivovat yhteistyöltä alueellista näkökulmaa, vastuullisuutta, avoimuutta, sitoutumista sääntöihin ja tavoitteisiin sekä toiminnan kehittämistä yhdessä. Vuorovaikutuksen välineenä ovat valtakunnalliset ja alueelliset verkostot sekä raportointi.

14 Toimintaympäristö 14 Liikennevirasto Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuuteen kuuluvalla Liikennevirastolla on rautatieliikenteessä keskeinen rooli. Liikennevirasto on valtion rataverkon haltija ja vastaa siinä roolissaan rataverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä liikenteenohjauksesta ja asiakastiedottamisesta asemilla. Saumaton yhteistyö Liikenneviraston ja VR Groupin välillä on avain sujuvaan junaliikenteeseen. Onnistuminen vaatii vastuullisuutta, avoimuutta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Yhteistyötä tehdään päivittäin organisaatioiden eri tasoilla. Asiakkaat Asiakkaat ovat VR Groupin toiminnan lähtökohta. Konsernin asiakaspohja on laaja, ja konsernin asiakkaina on yksityishenkilöitä, yrityksiä ja julkisia organisaatioita. Asiakkaat odottavat VR Groupilta ennen kaikkea asiakaslähtöisyyttä, avointa keskustelua, vastuullisuutta ja turvallisuutta, junaliikenteen täsmällisyyttä sekä kykyä muuttua. Keskustelua ja kehitystyötä asiakkaiden kanssa tehdään muun muassa päivittäisessä asiakastyössä ja yhteisissä kehityshankkeissa. Veturi-asiakasohjelma on lisännyt junamatkustajien mahdollisuuksia vaikuttaa VR:n palveluihin. Media VR Groupin palvelut ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä. Siksi konsernin toiminta kiinnostaa eri tahoja, esimerkiksi mediaa. Media odottaa VR Groupilta avoimuutta, aktiivisuutta, nopeutta, luotettavuutta ja tavoitettavuutta. Yhteydenpito on päivittäistä. Tietoa välitetään keskustelemalla, tiedotteilla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Liiketoimintakumppanit VR Group ei voi tuottaa palveluja yksin, vaan se tarvitsee paljon erilaisia kumppaneita, kuten alihankkijoita, sopimuskuljettajia, sähköntuottajia ja kaluston valmistajia. Osaa liiketoiminnasta tehdään esimerkiksi yhteisyritysten välityksellä Venäjän rautateiden kanssa. Kumppanit toivovat pitkäaikaisia sopimuksia, läpinäkyviä tarjouskilpailuja ja sujuvaa yhteistyötä yhteisissä hankkeissa. Kumppaneiden kanssa yhteistyö perustuu muiden muassa tarjouskilpailuihin, sopimusneuvotteluihin, yhteisiin koulutuksiin ja hallitustyöskentelyyn. Liikenteen een turvallisuusvirasto (Trafi) VR Groupin toimintaa säännellään tarkasti ja sitä valvotaan jatkuvasti. Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toimiva Liikenteen turvallisuusvirasto hoitaa merkittävää osaa tästä tehtävästä. Se huolehtii rautatieliikenteen normien antamisesta, lupahallinnosta ja niiden toteutumisen valvonnasta. Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää esimerkiksi liikkuvan kaluston käyttöönottoluvat. Sääntelyelimenä se valvoo myös markkinoiden toimivuutta ja ratkaisee toimijoiden väliset erimielisyydet. Liikenteen turvallisuusvirasto odottaa VR:ltä vastuullisuutta, avoimuutta ja sitoutumista. Tavanomaisen valvontaan liittyvän yhteydenpidon lisäksi

15 Toimintaympäristö 15 yhteistyö muodostuu säännöllisistä tapaamisista ja raportoinnista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Yhteistyöjärjestöt VR Group osallistuu monien omassa toimintaympäristössään merkittävien kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Tavoitteena on osallistuminen ja aktiivinen vuoropuhelu puolin ja toisin sekä uudenlaisten, molempia tahoja hyödyttävien ratkaisujen löytäminen. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi erilaisten tutkimushankkeiden, selvitysten ja yhteiskampanjoiden kautta. Liikenne - ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa rautateitä koskevan lainsäädännön valmistelusta ja lupahallinnosta. Se odottaa yhteistyöltä VR Groupin kanssa alueellista näkökulmaa, vastuullisuutta, avoimuutta sekä sitoutumista sääntöihin ja tavoitteisiin. Vuorovaikutuksen välineenä ovat erilaiset verkostot ja raportointi.

16 Maantieteellinen linen sijainti 16 Pohjoisen talvi ja yksiraiteinen rataverkko ovat erityishaasteitaeita VR Group toimii pääasiallisesti Suomessa, ja Suomen maantieteellinen linen sijainti aiheuttaataa omat t haasteensa liiketoiminnan harjoittamiselle. Liikenne Länsi-Eurooppaan edellyttää erikoiskalustoa ja lähes aina laivayhteyttä. Yhteydet Venäjälle ovat sen sijaan hyvät muun muassa saman raideleveyden ansiosta. Siksi Venäjä on VR Groupille kansainvälistymisen luonnollinen suunta. Sääolosuhteet, kuten lumi, lämpötilan vaihtelut ja maan routiminen, on otettava huomioon esimerkiksi liikennöinnissä ja kalustohankinnoissa. Vaikeat talviolosuhteet, kuten runsas lumi ja pakkanen, heikentävät rataverkon liikennöitävyyttä ja vaikuttavat kalustoon. Suomessa väestön määrä on pieni ja asutus on keskittynyt Etelä-Suomeen. Asutuskeskusten väliset etäisyydet ovat pitkät Etelä-Suomen ulkopuolella. Valtaosa eli 90 prosenttia rataverkosta on yksiraiteista toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nämä tekijät on huomioitava muun muassa matkustajaliikenteen vuoroja ja reittejä suunniteltaessa. Rataverkon yksiraiteisuus on haaste junaliikenteen täsmällisyyden näkökulmasta.

17 Ilmastonmuutosos 17 Juna osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Ihmisen toiminta kuormittaa taa ympäristöä aina vain enemmän. Liikkumisen ja kulutuksen lisääntyminen kasvattaa taa energiankulutusta ta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Se muuttaataa maapallon lon ilmastoa. Samalla la luonnonvarat t vähenevät t ja jätemäärät t kasvavat. Fossiilisten polttoaineiden eli öljyn käyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta merkittävästi. Liikennesektori on lähes täysin riippuvainen öljystä, ja liikenne on ainoa sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet viime vuosina. Liikenne tuottaa viidenneksen ilmastonmuutosta voimistavista kasvihuonekaasuista, mutta raideliikenteen osuus liikenteen päästöistä on vain prosentin verran. Tulevien vuosikymmenten trendinä on uusiutumattomien luonnonvarojen sekä energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n asettama tavoite liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on Suomen osalta 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden osuutta halutaan kasvattaa viidenneksellä, samoin energiatehokkuutta. Juna on osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä se tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. VR Group haluaa omalla ympäristötyöllään hillitä ilmastonmuutosta vieläkin enemmän. Keskeisiä keinoja ovat energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen. VR Group pyrkii myös materiaalitehokkuuteen jätemäärän vähentämiseksi. Ympäristöystävällisyys on VR Groupin yrityskuvatutkimusten mukaan junaliikenteen ylivoimainen kilpailuvaltti suhteessa muihin liikennemuotoihin. Ihmisten kasvanut huoli ympäristöstä ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta vaikuttavat kulutustottumuksiin ja kulkumuotovalintoihin. Tulevaisuuden kuluttajat ovat entistäkin valistuneempia ja tekevät ostopäätöksiä arvojensa perusteella. Se tarjoaa joukkoliikenteelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia. Tavaraliikenteessä raide- ja autoliikenteen yhteistyöllä voidaan löytää sekä ympäristön että asiakkaiden kannalta järkevin ratkaisu. Ympäristötekijät vaikuttavat myös poliitikkojen ja virkamiesten päätöksiin, mikä voi vahvistaa rautateiden asemaa. Uusia ohjauskeinoja, kuten päästöverojen lisäämistä ja tietulleja, harkitaan Suomessakin. Energian hinta osa palapeliä Öljyn hinnan odotetaan tulevaisuudessa kallistuvan, kun helposti saavutettavat öljylähteet ehtyvät. Sen vuoksi muita energianlähteitä käyttäviä liikennemuotoja kehitetään jatkuvasti. Ympäristötekijöiden korostuminen globaalitaloudessa vaikuttaa energian hintaan. EU:ssa kasvihuonekaasupäästöjä rajoitetaan EU:n päästökauppajärjestelmällä. Rautatieliikenne oli vuoteen 2012 asti ainoa liikennemuoto, joka kuului välillisesti EU:n päästökaupan piiriin, koska se hyödyntää energiana sähköä. EU:n päästökauppa alkoi vuonna 2005, ja siitä johtuva sähköenergian hinnan nousu on rasittanut rautateiden kilpailukykyä. Lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt otettiin mukaan EU:n päästökauppaan vuoden 2012 alussa. Sään ääri-ilmiöt t haittaavat t liikennettätä Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat muutokset luonnonoloissa hankaloittavat liikenteen järjestämistä Suomessa. Sään ääri-ilmiöt, kuten rankat lumisateet, aiheuttavat eniten kustannuksia juuri raide- ja maantieliikenteelle. Ilmastonmuutoksen edetessä Suomeen on odotettavissa entistä rankempia lumisateita ja esimerkiksi puiden kaatuminen tulee yleistymään. Kovasta lumisateesta ja radalle kaatuneista puista on ollut viime vuosina haittaa junaliikenteelle. Luonnonolojen muutoksiin on varauduttava pitkällä tähtäimellä ratojen rakentamisessa, radanpidossa ja liikenteen harjoittamisessa.

18 Kansainvälistyminen 18 Vastuullisesti myös ulkomaillala Kasvua tavoittelevan yrityksen on välttämätöntä katsoa myös Suomen rajojen jen ulkopuolelle. VR Group toimii jo kansainvälisillä lä markkinoilla, la, ja noin 15 prosenttia tia konsernin liikevaihdosta tulee kansainvälisestä toiminnasta. VR:n kansainvälistymisen painopiste on Suomen lähialueilla, la, Venäjällä lä ja Ruotsissa. Logistiikkaa harjoittava VR Transpoint keskittyy kansainvälistymisessä Venäjään. Huomattava osa VR Transpointin rautatielogistiikasta on Venäjän-liikennettä. Myös maantielogistiikan palveluja tarjotaan Venäjällä. VR Transpoint luopui vuoden 2012 aikana omistuksistaan Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa strategiansa mukaisesti. Toiminta kyseisissä maissa jatkuu partnerisopimuksella. Junamatkustus Suomen ja Venäjän välillä on lisääntynyt merkittävästi Helsingin ja Pietarin välillä joulukuussa 2010 aloitetun Allegro-junaliikenteen myötä. VR Trackilla on liiketoimintaa Ruotsissa ja Baltian maissa. VR Group toimii vastuullisesti ja arvojensa mukaisesti myös kansainvälisessä liiketoiminnassa. Yhtiö noudattaa asemamaan lakeja ja määräyksiä ja tekee yhteistyötä vain luotettavien ja vakavaraisten yhtiöiden kanssa. Pyrkimyksenä ovat yhtenäiset toimintatavat kaikissa toimintamaissa. Korruptioon VR Group suhtautuu ehdottoman kielteisesti. Venäjä kansainvälistymisen tärkein suunta Venäjä on VR Groupin kansainvälistymisen tärkein suunta. Venäjän taloudellinen ja poliittinen kehittyminen vaikuttaa keskeisesti konsernin liiketoimintaan. Myös tällä hetkellä Venäjän sisäiset rautatiemarkkinoilla tapahtuvat merkittävät muutokset sekä Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen mahdollinen avautuminen kilpailulle on otettava huomioon. Suomen vahvuuksia Venäjän-liikenteessä ovat sama raideleveys, reitin turvallisuus ja toimitusaikojen ennustettavuus. Kuljetusreittien kilpailukykyyn vaikuttavat keskeisesti kuljetusketjun eri vaiheiden hinnoittelu sekä erilaiset verot ja maksut. Olennaista on, miten Suomen ja Venäjän välinen ulkomaankauppa kehittyy. Venäjä liittyi Maailman kauppajärjestöön WTO:hon, minkä myötä tullien odotetaan laskevan ja kaupankäynnin Venäjän ja Suomen välillä vilkastuvan. Myös EU-lainsäädäntö vaikuttaa VR Groupin toimintaympäristöön. EU:n liikennepolitiikassa korostuvat edelleen rautatiemarkkinoiden avaaminen, tekninen harmonisointi ja ympäristöasiat. Ympäristöperusteisten maksujen ja verojen käyttämistä sekä ohjaus- että rahoituskeinona pyritään EU:ssa lisäämään.

19 Kilpailu 19 VR Group jo kilpailussa a mukana Kansainvälistyminen lisää kilpailua. Rautateiden kotimainen tavaraliikenne avautuiautui Euroopassa a kilpailulle le vuoden 2007 alussa, a, kun EU:n toinen rautatiepaketti pantiin täytäntöön. VR Groupin ensimmäinen rautatielogistiikan kilpailija aloitti liikenteen syksyllä EU-tason lainsäädännöllä on jo avattu kansainvälinen matkustajaliikenne, ja komissio on ilmoittanut jatkavansa markkinoiden avaamiseen tähtäävän sääntelyn valmistelua myös kansallisen matkustajaliikenteen osalta. Vaikka rautatieliikenteessä kilpailu on vasta alkamaisillaan, VR Group kilpailee jo monissa liiketoiminnoissaan. VR Track toimii avoimesti kilpailluilla infrarakentamisen markkinoilla. Valtion investoinnit radanpitoon kasvoivat vuonna 2012, mutta kilpailu infrarakentamisen markkinoilla on säilynyt kireänä. VR Transpointin maantielogistiikka ja Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenne toimivat kovasti kilpailluilla markkinoilla, ja esimerkiksi linja-autoliikenteessä hintakilpailu on kiristynyt entisestään. Matkustajaliikenteen kilpailu puolestaan tulee nähdä laajasti. Vaikka Suomessa ei toistaiseksi ole muita matkustajajunaliikenteen toimijoita, juna kilpailee jo nyt muiden liikennemuotojen, erityisesti henkilöautoilun kanssa. Suomessa junamatkustuksen osuus kaikesta matkustuksesta on liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman Julkisen liikenteen suoritetilaston 2009 mukaan vain noin 5 prosenttia henkilökilometreissä mitattuna, mikä on hieman vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Henkilöauton osuus Suomessa on noin 85 prosenttia, ja autoilu on jatkanut kasvuaan. Myös junamatkustus on lisääntynyt maltillisesti, kun taas lento- ja bussimatkustaminen on vähentynyt jonkin verran. Toisaalta lentoliikenteen kova hintakilpailu vaikuttaa myös junamatkustukseen ja VR:n toimintaan. Tavarakuljetuksissa Suomi kilpailee muiden kuljetusreittien ja muun muassa Baltian satamien kanssa. Kilpailua raideliikenteen een ja asiakkaiden hyväksi Kaikki rautatieyritykset tarvitsevat liikenteen aloittamiseksi turvallisuustodistuksen Liikenteen turvallisuusvirastolta, toimiluvan liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä rataverkon käyttösopimuksen Liikenneviraston kanssa. VR Groupin ensimmäinen rautatielogistiikan kilpailija aloitti toimintansa Imatran seudulla syksyllä Kolmas tavaraliikenteeseen pyrkivä rautatieyhtiö on jo saanut turvallisuustodistuksen Liikenteen turvallisuusvirastolta. Matkustajaliikenteen kilpailun odotetaan alkavan vielä tällä vuosikymmenellä. VR Group tukee rautatieliikenteen kilpailun avaamista, kun kilpailun avaamisen edellytykset täyttyvät. Rautatieyhtiöiden yhteisenä tavoitteena tulee olla raideliikenteen osuuden lisääminen suhteessa muihin liikennemuotoihin. Rataverkon kuntoa ja välityskykyä täytyy parantaa, jotta kilpailu aidosti hyödyttäisi asiakkaita, ja jotta palvelun taso säilyy asiakkaan näkökulmasta ennallaan. Jos rataverkkoa ei kehitetä, esimerkiksi häiriötilanteiden hoito tulee entistä haastavammaksi toimijoiden määrän kasvaessa. VR Group näkee, että kilpailussa kaikkien yhtiöiden tulee noudattaa samoja pelisääntöjä. Esimerkiksi vaunu- ja vetokaluston hankkimisen tulee olla kunkin yhtiön omalla vastuulla. Rautatielaissa on säädelty se, mitä palveluja ja millä edellytyksin määräävässä asemassa toimivan VR-konsernin täytyy kilpailijoille tarjota. VR Group toimii lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja VR:llä on sopimus, joka antaa VR:lle yksinoikeuden rautateiden kansallisessa matkustajaliikenteessä niillä rataosilla, joilla VR jo harjoittaa matkustajaliikennettä. Sopimus on voimassa vuoteen 2019 saakka. Vastineeksi yksinoikeudesta ministeriö on asettanut VR:lle matkustajaliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen. VR Groupin muutosohjelman tavoitteena on ollut parantaa yrityksen kannattavuutta ja valmistaa sitä kilpailuun. Muutoksista on ollut hyötyä. Työtä jatketaan konsernin kilpailukyvyn kasvattamiseksi edelleen.

20 Kilpailu 20 Selvityksiä matkustajaliikenteen een kilpailuttamisesta Kotimaisen matkustajaliikenteen kilpailun avaamista Suomessa on selvitetty. Liikenneministeri Anu Vehviläisen asettaman työryhmän selvitys valmistui keväällä Liikenne- ja viestintäministeriön Juha Honkatukialta tilaama selvitys saatiin vuonna Anu Vehviläisen asettama työryhmä kävi läpi toiminnallisia ja lainsäädännöllisiä järjestelyjä, joita kilpailun avaaminen Suomessa edellyttäisi. Työryhmä esitti, että rautateiden matkustajaliikenteen kilpailun avaamisessa edettäisiin vaiheittain ja että mahdollinen kilpailuttaminen tapahtuisi palvelukokonaisuus kerrallaan. Työryhmän mukaan kilpailuttaminen olisi järkevää aloittaa pääkaupunkiseudun lähiliikenteestä. Juha Honkatukian tehtävänä oli laatia kokonaistaloudellinen arvio kilpailun avaamisen vaikutuksista kokonaistehokkuuden, rautatieturvallisuuden, palveluiden saatavuuden, henkilöstön aseman sekä asiakkaiden näkökulmista kestävä kehitys huomioon ottaen. Selvityksessä tarkasteltiin myös kokemuksia kilpailun avaamisesta eri Euroopan maissa. Honkatukian selvityksen mukaan kilpailun avaamista Suomessa ei kannata kiirehtiä. Esimerkiksi läpinäkyvyyttä tulee selvityksen mukaan lisätä toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Myös rataverkon pullonkaulojen poistamista pidettiin ehdottoman tärkeänä. Honkatukian selvityksen mukaan kilpailuttamisen onnistuminen edellyttää merkittäviä investointeja rataverkkoon.

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö... Sisältö VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...18 Maantieteellinen sijainti...19 Ilmastonmuutos...20

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikenteen. kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku

Rautateiden henkilöliikenteen. kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku Julkaisuja 17/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Destia vuonna 2012 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Riskienhallinta 8 Toimialan näkymät 10 Liiketoiminta 12 Destian palvelut 13

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle Vuosikertomus 2007 Finavia Suomen portti maailmalle Finavia avaa yhteydet maailmalle SisälTÖ Finavia lyhyesti 4 2007 tapahtumat ja avainluvut 6 Pääjohtajan katsaus 8 Strategia 12 Lentoliikenne 16 Lentoasemaliiketoiminta

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos M A T K O J A M A I S E M I A 1 F I N A V I A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 New York 8:40 F I N A V I A N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 S I S Ä LT Ö Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35 K A

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu

Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu 3/2008 Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu Edunvalvontatyötä 110 vuotta Perusradanpidon tilanne lähes kestämätön Vetureiden radio-ohjaus Pääkirjoitus Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2008 VETURIMIESTEN

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

NRO 2 2011. Raideliikenteen eduskuntavaaliehdokkaat. lisää rahaa raiteille. s.24

NRO 2 2011. Raideliikenteen eduskuntavaaliehdokkaat. lisää rahaa raiteille. s.24 NRO 2 2011 Raideliikenteen eduskuntavaaliehdokkaat vaativat lisää rahaa raiteille. s.24 Helsingin liikenteenohjauskeskus on pääkaupunkiseudun rautatieliikenteen hermokeskus s.21 Sisällys RAUTATIELÄINEN

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Rautatien aika. Rautatien aika RAIDERYHMÄ

Rautatien aika. Rautatien aika RAIDERYHMÄ Rautatien aika Pamfletti Suomen raideliikennepolitiikasta Rautatieliikenteellä olisi Suomessa selvästi nykyistä suuremmat mahdollisuudet, jos ne haluttaisiin käyttää. Junalla voitaisiin hoitaa kannattavaa

Lisätiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot Vuosikertomus 2012 Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2012... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Enfon vuosi 2012... 6 Konsernin strategia... 8 Liiketoiminnot... 9 Henkilöstö...16 Yhteiskuntavastuu...19 Case Case

Lisätiedot

Matkailu: Laatu merkitsee matkailussa yhä

Matkailu: Laatu merkitsee matkailussa yhä Vuosikatsaus 2010 Talous: Vuonna 2010 Finnairin liikenne kääntyi takaisin kasvuun. Ilman tuhkaa ja työtaisteluita myös tulos olisi noussut voitolliseksi. Kestävällä toiminnalla Finnair on varmistanut investoinnit

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot