VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti..."

Transkriptio

1

2 Sisältö VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...16 Ilmastonmuutos...17 Kansainvälistyminen...18 Kilpailu...19 Talouden ja teollisuuden muutokset...21 Yhteiskuntarakenteen muutos...22 Työvoiman saatavuus...23 Sidosryhmät...24 Avainluvut...26 Tilastotietoja...28 Kohokohtia Juhlavuosi...32 Liiketoiminta...33 Matkustajaliikenne...34 Asiakas...35 Case: Veturilaiset mukana palveluiden kehittämisessä...37 Kilpailukyky ja kasvu...39 Toimiva perusta...40 Ravintolapalvelut junissa ja asemilla...42 Linja-autoliikenne...43 Logistiikka...44 Asiakas...46 Case: VR Transpointin ja Fertilogin yhteistyö toimii...47 Kasvu...48 Kilpailukyky...49 Toimiva perusta...50 Liiketoiminnan tavoitteet...51 Infrarakentaminen...52 Asiakas...53 Case: Yhteishenkeä ja innovaatioita radanrakennuksessa...55 Kilpailukyky ja kasvu...56 Toimiva perusta...57 Vastuullisuus...58

3 Asiakas...59 Asiakasjohtaminen...60 Henkilöstö...62 Henkilöstön hyvinvointi...64 Johtaminen ja esimiestyö...66 Rekrytointi ja työnantajakuva...67 Organisaatiomuutokset ja henkilöstö...69 Henkilöstöjohtaminen...70 Talous...72 Muutosohjelma...73 Kasvu ja kannattavuus...74 Vastuullinen taloudenpito...75 Investoinnit...76 Talousjohtaminen...77 Turvallisuus...79

4 VR Group 4 VR Group matkustusta, ta, logistiikkaa ja infrarakentamista VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen linen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys. Konsernissa työskentelee elee noin ammattilaista. ta. VR Groupin liikevaihto vuonna 2012 oli 1 437,8 miljoonaa euroa. Konserni toimii pääasiassa Suomessa, mutta sillä on toimintaa myös ulkomailla, erityisesti Venäjällä ja Ruotsissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama yritys, ja konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy. Konserniin kuuluu kaikkiaan 23 yhtiötä. Osakkuusyrityksiä on 8. VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoiminnosta, jotka ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infrarakentamiseen erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat junaliikennöinti- ja kunnossapitoyksiköt, Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona sekä konsernipalvelut. Konsernipalvelut liittyvät talouteen, henkilöstöön, turvallisuuteen, ympäristöön, viestintään ja IT-palveluihin.

5 Toimitusjohtajan katsaus 5 Toimitusjohtajan katsaus: : 150-vuotias VR katsoo tulevaisuuteen Vuosi 2012 oli VR-konsernille le erityinen. Suomen rautateiden ja samalla la VR:n synnystä tuli kuluneeksi 150 vuotta. ta. Juhlavuosi näkyi monipuolisesti koko o vuoden ajan. Vuonna 2012 korostimme toiminnassamme neljää strategista teemaa: asiakaslähtöisyyttä, kilpailukykyä, kasvua ja kaikkein tärkeimpänä perusasioiden kuntoon laittamista. VR-konsernin on jatkettava uudistumista ja toimintatapojen virtaviivaistamista. Olemme tehneet paljon junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi, ja tuloksiakin saatiin aikaan. Vuonna 2012 täsmällisyys oli joka kuukausi joulukuuta lukuun ottamatta parempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Joulukuu ja talven tulo osoittivat selkeästi, että työtä on paljon myös edessämme. Suuret investoinnit Oulun varikkoon ja Pendolinojen toimivuuteen valmistuvat vasta ensi talveksi. Toinen esimerkki perusasioista on esimiestyön kehittäminen. Uskon, että tämä alkaa näkyä hiljalleen työpaikoilla. Tuore henkilöstötutkimus vahvistaa, että aallonpohjasta on noustu ja suunta on oikea. Vuonna 2013 yksi painopisteistä on kehityskeskustelut. Vuodessa on ollut muitakin merkkejä siitä, että olemme saaneet uudistuksia vauhtiin. Matkustajaliikenteessä on tehty hyvää työtä hinnoittelun ja asiakassuhteen kanssa. Uusi hinnoittelujärjestelmä on antanut mahdollisuuksia aivan uudenlaisiin tarjouksiin ja kampanjoihin, jotka siivittivät myyntiä etenkin syksyllä. Asiakkaiden tyytyväisyys on parantunut myös VR Trackissä. Yhtiön kilpailukyky on parantunut ja tilauskanta on kasvanut ennätystasolle: vuoteen mahtuu useita tärkeitä voittoja urakkakilpailuissa, kuten Etelä-Suomen alueen kunnossapito ja Pohjanmaan-radan kaksoisraideurakan jatko. Valopilkkuihin kuuluu VR Trackin ja Liikenneviraston yhteisen allianssiprojektin valinta rakennusalan parhaaksi työmaaksi. Logistiikassa tehtiin merkittävä strateginen päätös luopua kappaletavaraliiketoiminnasta ja keskittyä massatavaralogistiikkaan raiteilla ja maanteillä. Uskon, että pystymme näin palvelemaan meille luontaisia asiakkaita entistä paremmin. Vuoden aikana on myös pystytty kasvattamaan kuljetusten kokoa ja lisäämään koko järjestelmän tehokkuutta. Taloudellinen tuloksemme ei yltänyt tavoitteeseen. Tulosta on pystyttävä parantamaan olennaisesti, sillä olemme tekemässä ennätyksellisen isoja veturi- ja vaunuinvestointeja. Vuonna 2009 alkanut VR:n muutosohjelma sellaisenaan loppui vuodenvaihteessa, mutta muutokset jatkuvat. Ympäristöystävällisyys on rautateiden todellinen vahvuus. VR asetti itselleen uudet ympäristötavoitteet ja julkaisi syksyllä 2012 viisi ympäristölupausta. Haluamme olla asiakkaillemme vihrein valinta myös tulevaisuudessa. Mikael Aro toimitusjohtaja

6 Arvot t ja strategia 6 Arvot t ja strategia

7 Liiketoiminta lyhyesti 7 Kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoiminnosta. Ne ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infrarakentamiseen erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat junaliikennöinti- ja kunnossapitoyksiköt sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot. Matkustajaliikenne VR Groupin matkustajaliikenne koostuu VR:n harjoittamasta matkustajaliikenteestä junissa ja Pohjolan Liikenteen linjaautoliikenteestä. Konsernin junissa ja linja-autoissa tehdään vuosittain noin 90 miljoonaa matkaa. Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra täydentää matkustajaliikenteen palvelua junissa ja rautatieasemilla. Avecra on VR Groupin tytäryhtiö, ja vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa kansainvälinen Rail Gourmet Group. Asiakkaat VR:n ja Pohjolan Liikenteen isoimpia asiakasryhmiä ovat työ- ja liikematkustajat, opiskelijat, perheet ja muut vapaa-ajan matkustajat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eli HSL on merkittävä asiakas sekä juna- että linja-autoliikenteessä. Se hankkii VR:ltä lähijunapalvelut sekä Pohjolan Liikenteeltä linja-autopalveluja pääkaupunkiseudulla. Tavoitteet Asiakkaan matkustuskokemuksen ja asiakaspalvelun parantaminen Kilpailuun varautuminen Markkinaosuuden kasvattaminen juna- ja linja-autoliikenteessä Täsmällisyyden ja häiriötilanteiden hoidon parantaminen Hinnoittelun uudistaminen Kaluston uusiminen Matka-aikojen lyhentäminen ja vuorotarjonnan lisääminen rataverkon välityskyvyn puitteissa Palvelut Junaliikenne VR tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kaikille matkustajaryhmille työ- ja vapaa-ajan tarpeisiin. VR ajaa päivittäin noin 300 kaukoliikenteen ja 900 pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junaa. Lisäksi Helsingin ja Pietarin välillä kulkee päivittäin neljä Allegro-junavuoroa molempiin suuntiin, ja Helsingin ja Moskovan välillä liikennöi päivittäin yöjuna. Linja-autoliikenne Pohjolan Liikenne harjoittaa lähiliikennettä pääkaupunkiseudulla. Sillä on pika- ja vakiovuoroliikennettä Etelä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Savossa ja Kainuussa. Pohjolan Liikenne tarjoaa myös tilaus- ja sopimusliikennettä. Se ajaa päivittäin noin 100 pikavuoroa ja noin kaupunkiliikenteen, lähiliikenteen tai kaukoliikenteen lähtöä. Junien ja asemien ravintolatoiminta Avecra tarjoaa ravintola- ja cateringpalveluja junissa ja rautatieasemilla. Se hoitaa ravintolavaunu- ja myyntikärrytoimintaa sekä huolehtii Ekstra-palveluista päivittäin noin 160 junassa. Avecra vastaa myös kaikista Allegro-junien ravintolapalveluista. Avecra toimii 17 ravintola- tai kioskipisteessä kuudella rautatieasemalla. Merkittävin toimipaikka on Helsingin päärautatieasema, jossa on yhdeksän myyntipistettä.

8 Liiketoiminta lyhyesti 8 Logistiikka VR Transpoint on johtava logistiikkatoimija Suomessa sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Se tarjoaa rautatielogistiikan palveluja sekä massatavara- ja kansainvälisen logistiikan palveluja maanteillä. Asiakkaat VR Transpointin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden yritykset sekä suuret ja keskisuuret yritykset, jotka tarvitsevat logistisia ratkaisuja massatavarakuljetuksissa. Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä. Tavoitteet Massatavaralogistiikkaan keskittyminen Asiakaslähtöisyyden lisääminen ja kokonaispalvelujen tarjoaminen asiakkaille Liiketoiminnan kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa Kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen Venäjän-liikenteen kasvattaminen Palvelut Rautatielogistiikkatiikka Rautatielogistiikka toimii metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden peruskuljettajana kotimaassa sekä Venäjän-liikenteessä. Massatavaralogistiikka Massatavaralogistiikka tuottaa teollisuudelle ja kaupalle massatavarakuljetuksia sekä varastointipalveluja partnership-periaatteella. Kansainvälinen maantielogistiikka: tiikka: Kansainvälinen logistiikka vastaa VR Transpointin rajat ylittävästä maantieliikenteestä. Se kuljettaa päivittäin kappaletavaraa sekä osa- ja kokokuormia Suomen, Venäjän ja muutamien Euroopan maiden välillä. Sen palveluihin kuuluvat myös lisäarvologistiikan palvelut, varastointi ja tullaus, kylmä- ja erikoiskuljetukset sekä vaarallisten aineiden kuljetukset. Infrarakentaminen VR Track Oy on infrarakentamiseen erikoistunut rakennusliike ja alansa suurimpia yrityksiä Suomessa. Sillä on vahva kokemus rautatiejärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. VR Track on kasvattanut liiketoimintaansa myös ratojen ulkopuolisissa infrarakentamisen ja kunnossapidon hankkeissa. Yhtiön kansainvälinen kasvu keskittyy rautatieverkon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotöihin Ruotsissa ja Baltian maissa. Asiakkaat VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat ja satamat sekä rautatiepalveluja ja muita infrarakentamisen palveluja käyttävät yritykset. Tavoitteet Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen

9 Liiketoiminta lyhyesti 9 Uudenlaisten ratkaisujen tuottaminen asiakkaille Kilpailukyvyn parantaminen Kansainvälistyminen Palvelut VR Trackin palvelut kattavat koko infrahankkeen elinkaaren suunnittelusta kunnossapitoon. Suunnittelupalvelutelut Asiantuntija- ja suunnittelupalvelut Rakennetekniikkapalvelut Teknologiakehitys ja mittaus Rakentaminen Radanrakentaminen Maarakentaminen Sillanrakentaminen, sillansiirto Sähkörakentaminen Kunnossapito Ratojen ja muiden väylien kunnossapito Ohjaus- ja turvalaitteiden kunnossapito Sähköasemien ja -järjestelmien kunnossapito Määräaikaistarkastukset, viankorjaukset ja huollot Muut palvelut ISA-palvelut Radantarkastuspalvelut Radan materiaalipalvelut Junaliikennöinti Junaliikennöinti tuottaa pääasiassa sisäisiä palveluja VR Groupin liiketoiminnoille. Junaliikennöinti vastaa veturi- ja veturinkuljettajapalveluista, operaatiokeskuksen toiminnasta sekä joistakin konsernin yhteisistä suunnittelutehtävistä. Vuoden 2012 loppuun asti yksikkö järjesti myös rautatieliikenteen liikenteenohjauspalvelut. Asiakkaat Junaliikennöinnin tärkeimmät asiakkaat ovat VR-konsernin logistiikka- ja matkustajaliikenneliiketoiminnot sekä kaluston kunnossapitopalvelut. Tavoitteet Asiakkaiden odotuksia vastaavien palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti Täsmällinen ja turvallinen junien liikennöinti Laadukas tuotannon ohjaus ja häiriötilanteiden hallinta Yhteiskäyttöisten resurssien synergioiden hyödyntäminen Palvelut Junaliikennöinti tuottaa juna- ja vaihtotyöliikenteen veturi- ja veturinkuljettajapalveluja. Se tekee myös liikenteen perussuunnittelua ja huolehtii rautatieliikenteen tuotannon ohjauksesta ja ratakapasiteetin hakemisesta.

10 Liiketoiminta lyhyesti 10 Operaatiokeskuksen tehtävänä on seurata ja koordinoida koko Suomen matkustaja- ja tavarajunaliikennettä. Operaatiokeskus vastaa VR Groupissa junaliikenteen häiriötilanteiden johtamisesta. Kunnossapito Kunnossapitoyksikkö tarjoaa rautatiekaluston kunnossapidon palveluja pääasiassa VR Groupin liiketoiminnoille ja tukiyksiköille. Asiakkaat Kunnossapitoyksikön tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin liiketoiminnot ja yksiköt sekä osakkuusyritykset Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Karelian Trains Ltd. Lähiliikennekaluston osalta asiakkaisiin kuuluu myös Helsingin Seudun Liikenne (HSL). Tavoitteet Asiakkaiden odotuksia vastaavien palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti yhdessä liiketoimintojen kanssa Täsmällinen ja turvallinen junien liikennöinti Kaluston kunnossapidon laadun ja tehokkuuden parantaminen Palvelut Kunnossapito huolehtii rautatiekaluston kunnossapidosta kuudella varikolla ja kahdella konepajalla. Kunnossapitoyksikköön kuuluva VR Teknologia tarjoaa kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja. Palvelut ja tuotanto organisoitiin uudelleenleen VR Groupiin kuulunut palvelut ja tuotanto -divisioona organisoitiin uudelleen joulukuun 2012 alussa, jolloin divisioona lakkasi olemasta. Kaluston kunnossapidosta ja junaliikennöinnistä muodostettiin itsenäiset tulosyksikkönsä. Kunnossapitojohtaja Jari Hankala ja liikennejohtaja Petri Auno nimitettiin VR Gropin johtoryhmän jäseniksi. Operaatiokeskus siirtyi osaksi junaliikennöintiä. Hankinta- ja kiinteistöyksikkö siirtyivät osaksi talous- ja rahoitusyksikköä. Lakiasiat kuuluvat konsernipalveluihin. Venäjä ja kansainväliset t toiminnot Venäjä ja kansainväliset toiminnot edistää ja kehittää VR Groupin kansainvälistä liiketoimintaa yhdessä liiketoimintojen kanssa. VR Groupilla on kansainvälistä liiketoimintaa matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja infrarakentamisessa pääasiassa Venäjällä ja Ruotsissa. Toiminnon vastuulle kuuluvat myös kansainvälinen ja EU-edunvalvonta sekä Venäjä-suhteet ja VR Groupin Moskovan-edustusto. VR Groupissa kansainvälisissä tehtävissä toimii yhteensä noin 750 henkilöä eri liiketoiminnoissa Suomen lisäksi pääsääntöisesti Ruotsissa ja Venäjällä. Asiakkaat Venäjä ja kansainväliset toiminnot tekee läheistä yhteistyötä konsernin liiketoimintojen kanssa ja vahvistaa erityisosaamisellaan kansainvälistä toimintaa. Se huolehtii konsernin kansainvälisistä asiakkaista yhdessä liiketoimintojen kanssa. Venäjä ja kansainväliset toiminnot käy aktiivista keskustelua viranomaisten ja julkisten tahojen kanssa. EU-lainsäädäntö toimii pohjana kansalliselle lainsäädännölle, ja tämä vaikuttaa suoraan VR Groupin toimintaan. Myös konsernin Venäjä-toiminnot edellyttävät vuoropuhelua Suomen ja Venäjän viranomaisten kanssa. Lisäksi yhteistyö useiden kansainvälisten järjestöjen kanssa on tiivistä.

11 Liiketoiminta lyhyesti 11 Tavoitteet Kansainvälisen liiketoiminnan kannattava kasvu valikoiduilla markkinoilla Kansainvälisessä liiketoiminnassa tärkein kasvualue Venäjä VR Groupin menestyminen muuttuvassa ja entistä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä Palvelut Venäjä ja kansainväliset toiminnot tukee, kehittää ja koordinoi VR Groupin kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa painottaen erityisesti Venäjää. Vastaa lisäksi kansainvälisestä ja EU-edunvalvonnasta sekä sidosryhmätoiminnasta. Liikenteenohjaus eenohjaus omaksi yhtiökseen VR Groupiin perustettiin uusi tytäryhtiö Finrail Oy. Sen tehtävänä on tuottaa Liikennevirastolle junaliikenteen liikenteenohjauspalvelut ja siihen liittyvät toiminnot. Aikaisemmin Liikennevirasto tilasi palvelut VR Groupin junaliikennöintiyksiköltä. Uusi yhtiö on VR Groupin kokonaan omistama ja toimii osana konsernia. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti yhtiö siirtyy pois VR:stä vuonna 2015 tai 2016 valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen alaiseksi erilliseksi yhtiöksi. Muutoksella pyritään järjestämään junaliikenteen ohjaus niin, että se ei olisi minkään rautatieliikennettä harjoittavan yhtiön vastuulla.

12 Toimintaympäristö 12 Dynaaminen toimintaympäristö vaatii uudistumistata VR Group toimii dynaamisessa a ja haasteellisessa toimintaympäristössä. VR on yhteiskunnallisesti keskeinen toimija, koska se tarjoaa monipuolisia palveluita yhteiskunnan eri tarpeisiin erityisesti ti liikennealalla. la. Siksi konsernin toiminta kiinnostaa laajasti ja sitä myös säännellään lään tarkasti. ti. VR Groupin toimintaympäristö verrattuna moniin muihin Euroopan maihin on poikkeuksellinen Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi. Toimintaympäristöön vaikuttavat myös monet maailmanlaajuiset ilmiöt ilmastonmuutoksesta teollisuuden rakennemuutokseen. Ne tarjoavat liiketoiminnalle mahdollisuuksia mutta aiheuttavat myös haasteita. Dynaaminen toimintaympäristö edellyttää VR Groupilta uudistumista. VR ei vain sopeudu muutokseen vaan pyrkii vaikuttamaan toimintaympäristöönsä ennakoivasti erilaisin keinoin. Konsernin vaikuttamistoimien painopiste liittyy valtion omistaman ja Liikenneviraston hallinnoiman rataverkon kehittämiseen, koska monet konsernin omat kehittämistoimet, kuten matka-aikojen lyhentäminen ja tavaraliikenteen tehostaminen, edellyttävät nykyistä parempaa infrastruktuuria. Valtion panostukset rataverkkoon tarjoavat mahdollisuuksia myös VR Trackille. EU:ssa Suomen Keski-Euroopasta poikkeavat olosuhteet on huomioitava lainsäädännön valmistelussa.

13 Toimintaympäristö 13 Poliittiset t päätöksentekijät VR Groupin toiminta on tarkoin säänneltyä jo sen yhteiskunnallisesti tärkeän roolin vuoksi. Poliittiset päätöksentekijät vaikuttavat merkittävästi konsernin toimintaan muun muassa hyväksymällä rautatiesektorin lainsäädäntöä. VR Groupia koskevia päätöksiä tehdään myös EU-tasolla. Poliittiset päättäjät odottavat, että VR Group toimii vastuullisesti, avoimesti ja tasapuolisesti eri alueiden kanssa. Yhteistyötä tehdään niin valtakunnallisissa kuin alueellisissakin verkostoissa. Henkilöstö VR Groupin henkilöstö tuottaa yhdessä parhaat palvelut asiakkaille. Työnantajana VR Groupin odotetaan toimivan vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Pyrkimyksenä on avoin keskustelu työnantajan ja työntekijöiden välillä. Henkilöstöjärjestöt Henkilöstöjärjestöt edustavat VR Groupin henkilöstöä, kun sovitaan erilaisista henkilöstöä koskevista asioista. Henkilöstöjärjestöt edellyttävät avointa vuoropuhelua ja vastuullista sekä pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa. Keskustelu järjestöjen ja VR Groupin välillä on jatkuvaa. Henkilöstöjärjestöjen edustajat osallistuvat esimerkiksi konsernin laajennetun johtoryhmän toimintaan. VR Group VR Groupilla on monia sidosryhmiä. Saat lisätietoa eri sidosryhmistä laittamalla hiiren pallukoiden päälle. Valtio-omistaja VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama yhtiö. Omistajan etua valvoo valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Omistaja odottaa VR Groupin noudattavan omistajaohjauksen periaatteita ja toimivan tehokkaasti, kannattavasti ja vastuullisesti. VR Group ja omistajaohjaus pitävät säännöllisesti yhteyttä toisiinsa. Omistaja vaikuttaa konsernin toimintaan myös hallitustyöskentelyn ja yhtiökokouksen kautta. Viranomaiset VR Groupin viranomaisyhteistyö on kattavaa. Valvontaviranomaiset seuraavat, että konserni noudattaa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä. Pelastusviranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi onnettomuusharjoituksissa ja -tilanteissa. Viranomaiset toivovat yhteistyöltä alueellista näkökulmaa, vastuullisuutta, avoimuutta, sitoutumista sääntöihin ja tavoitteisiin sekä toiminnan kehittämistä yhdessä. Vuorovaikutuksen välineenä ovat valtakunnalliset ja alueelliset verkostot sekä raportointi.

14 Toimintaympäristö 14 Liikennevirasto Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuuteen kuuluvalla Liikennevirastolla on rautatieliikenteessä keskeinen rooli. Liikennevirasto on valtion rataverkon haltija ja vastaa siinä roolissaan rataverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä liikenteenohjauksesta ja asiakastiedottamisesta asemilla. Saumaton yhteistyö Liikenneviraston ja VR Groupin välillä on avain sujuvaan junaliikenteeseen. Onnistuminen vaatii vastuullisuutta, avoimuutta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Yhteistyötä tehdään päivittäin organisaatioiden eri tasoilla. Asiakkaat Asiakkaat ovat VR Groupin toiminnan lähtökohta. Konsernin asiakaspohja on laaja, ja konsernin asiakkaina on yksityishenkilöitä, yrityksiä ja julkisia organisaatioita. Asiakkaat odottavat VR Groupilta ennen kaikkea asiakaslähtöisyyttä, avointa keskustelua, vastuullisuutta ja turvallisuutta, junaliikenteen täsmällisyyttä sekä kykyä muuttua. Keskustelua ja kehitystyötä asiakkaiden kanssa tehdään muun muassa päivittäisessä asiakastyössä ja yhteisissä kehityshankkeissa. Veturi-asiakasohjelma on lisännyt junamatkustajien mahdollisuuksia vaikuttaa VR:n palveluihin. Media VR Groupin palvelut ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä. Siksi konsernin toiminta kiinnostaa eri tahoja, esimerkiksi mediaa. Media odottaa VR Groupilta avoimuutta, aktiivisuutta, nopeutta, luotettavuutta ja tavoitettavuutta. Yhteydenpito on päivittäistä. Tietoa välitetään keskustelemalla, tiedotteilla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Liiketoimintakumppanit VR Group ei voi tuottaa palveluja yksin, vaan se tarvitsee paljon erilaisia kumppaneita, kuten alihankkijoita, sopimuskuljettajia, sähköntuottajia ja kaluston valmistajia. Osaa liiketoiminnasta tehdään esimerkiksi yhteisyritysten välityksellä Venäjän rautateiden kanssa. Kumppanit toivovat pitkäaikaisia sopimuksia, läpinäkyviä tarjouskilpailuja ja sujuvaa yhteistyötä yhteisissä hankkeissa. Kumppaneiden kanssa yhteistyö perustuu muiden muassa tarjouskilpailuihin, sopimusneuvotteluihin, yhteisiin koulutuksiin ja hallitustyöskentelyyn. Liikenteen een turvallisuusvirasto (Trafi) VR Groupin toimintaa säännellään tarkasti ja sitä valvotaan jatkuvasti. Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toimiva Liikenteen turvallisuusvirasto hoitaa merkittävää osaa tästä tehtävästä. Se huolehtii rautatieliikenteen normien antamisesta, lupahallinnosta ja niiden toteutumisen valvonnasta. Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää esimerkiksi liikkuvan kaluston käyttöönottoluvat. Sääntelyelimenä se valvoo myös markkinoiden toimivuutta ja ratkaisee toimijoiden väliset erimielisyydet. Liikenteen turvallisuusvirasto odottaa VR:ltä vastuullisuutta, avoimuutta ja sitoutumista. Tavanomaisen valvontaan liittyvän yhteydenpidon lisäksi

15 Toimintaympäristö 15 yhteistyö muodostuu säännöllisistä tapaamisista ja raportoinnista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Yhteistyöjärjestöt VR Group osallistuu monien omassa toimintaympäristössään merkittävien kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Tavoitteena on osallistuminen ja aktiivinen vuoropuhelu puolin ja toisin sekä uudenlaisten, molempia tahoja hyödyttävien ratkaisujen löytäminen. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi erilaisten tutkimushankkeiden, selvitysten ja yhteiskampanjoiden kautta. Liikenne - ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa rautateitä koskevan lainsäädännön valmistelusta ja lupahallinnosta. Se odottaa yhteistyöltä VR Groupin kanssa alueellista näkökulmaa, vastuullisuutta, avoimuutta sekä sitoutumista sääntöihin ja tavoitteisiin. Vuorovaikutuksen välineenä ovat erilaiset verkostot ja raportointi.

16 Maantieteellinen linen sijainti 16 Pohjoisen talvi ja yksiraiteinen rataverkko ovat erityishaasteitaeita VR Group toimii pääasiallisesti Suomessa, ja Suomen maantieteellinen linen sijainti aiheuttaataa omat t haasteensa liiketoiminnan harjoittamiselle. Liikenne Länsi-Eurooppaan edellyttää erikoiskalustoa ja lähes aina laivayhteyttä. Yhteydet Venäjälle ovat sen sijaan hyvät muun muassa saman raideleveyden ansiosta. Siksi Venäjä on VR Groupille kansainvälistymisen luonnollinen suunta. Sääolosuhteet, kuten lumi, lämpötilan vaihtelut ja maan routiminen, on otettava huomioon esimerkiksi liikennöinnissä ja kalustohankinnoissa. Vaikeat talviolosuhteet, kuten runsas lumi ja pakkanen, heikentävät rataverkon liikennöitävyyttä ja vaikuttavat kalustoon. Suomessa väestön määrä on pieni ja asutus on keskittynyt Etelä-Suomeen. Asutuskeskusten väliset etäisyydet ovat pitkät Etelä-Suomen ulkopuolella. Valtaosa eli 90 prosenttia rataverkosta on yksiraiteista toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nämä tekijät on huomioitava muun muassa matkustajaliikenteen vuoroja ja reittejä suunniteltaessa. Rataverkon yksiraiteisuus on haaste junaliikenteen täsmällisyyden näkökulmasta.

17 Ilmastonmuutosos 17 Juna osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Ihmisen toiminta kuormittaa taa ympäristöä aina vain enemmän. Liikkumisen ja kulutuksen lisääntyminen kasvattaa taa energiankulutusta ta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Se muuttaataa maapallon lon ilmastoa. Samalla la luonnonvarat t vähenevät t ja jätemäärät t kasvavat. Fossiilisten polttoaineiden eli öljyn käyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta merkittävästi. Liikennesektori on lähes täysin riippuvainen öljystä, ja liikenne on ainoa sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet viime vuosina. Liikenne tuottaa viidenneksen ilmastonmuutosta voimistavista kasvihuonekaasuista, mutta raideliikenteen osuus liikenteen päästöistä on vain prosentin verran. Tulevien vuosikymmenten trendinä on uusiutumattomien luonnonvarojen sekä energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n asettama tavoite liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on Suomen osalta 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden osuutta halutaan kasvattaa viidenneksellä, samoin energiatehokkuutta. Juna on osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä se tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. VR Group haluaa omalla ympäristötyöllään hillitä ilmastonmuutosta vieläkin enemmän. Keskeisiä keinoja ovat energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen. VR Group pyrkii myös materiaalitehokkuuteen jätemäärän vähentämiseksi. Ympäristöystävällisyys on VR Groupin yrityskuvatutkimusten mukaan junaliikenteen ylivoimainen kilpailuvaltti suhteessa muihin liikennemuotoihin. Ihmisten kasvanut huoli ympäristöstä ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta vaikuttavat kulutustottumuksiin ja kulkumuotovalintoihin. Tulevaisuuden kuluttajat ovat entistäkin valistuneempia ja tekevät ostopäätöksiä arvojensa perusteella. Se tarjoaa joukkoliikenteelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia. Tavaraliikenteessä raide- ja autoliikenteen yhteistyöllä voidaan löytää sekä ympäristön että asiakkaiden kannalta järkevin ratkaisu. Ympäristötekijät vaikuttavat myös poliitikkojen ja virkamiesten päätöksiin, mikä voi vahvistaa rautateiden asemaa. Uusia ohjauskeinoja, kuten päästöverojen lisäämistä ja tietulleja, harkitaan Suomessakin. Energian hinta osa palapeliä Öljyn hinnan odotetaan tulevaisuudessa kallistuvan, kun helposti saavutettavat öljylähteet ehtyvät. Sen vuoksi muita energianlähteitä käyttäviä liikennemuotoja kehitetään jatkuvasti. Ympäristötekijöiden korostuminen globaalitaloudessa vaikuttaa energian hintaan. EU:ssa kasvihuonekaasupäästöjä rajoitetaan EU:n päästökauppajärjestelmällä. Rautatieliikenne oli vuoteen 2012 asti ainoa liikennemuoto, joka kuului välillisesti EU:n päästökaupan piiriin, koska se hyödyntää energiana sähköä. EU:n päästökauppa alkoi vuonna 2005, ja siitä johtuva sähköenergian hinnan nousu on rasittanut rautateiden kilpailukykyä. Lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt otettiin mukaan EU:n päästökauppaan vuoden 2012 alussa. Sään ääri-ilmiöt t haittaavat t liikennettätä Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat muutokset luonnonoloissa hankaloittavat liikenteen järjestämistä Suomessa. Sään ääri-ilmiöt, kuten rankat lumisateet, aiheuttavat eniten kustannuksia juuri raide- ja maantieliikenteelle. Ilmastonmuutoksen edetessä Suomeen on odotettavissa entistä rankempia lumisateita ja esimerkiksi puiden kaatuminen tulee yleistymään. Kovasta lumisateesta ja radalle kaatuneista puista on ollut viime vuosina haittaa junaliikenteelle. Luonnonolojen muutoksiin on varauduttava pitkällä tähtäimellä ratojen rakentamisessa, radanpidossa ja liikenteen harjoittamisessa.

18 Kansainvälistyminen 18 Vastuullisesti myös ulkomaillala Kasvua tavoittelevan yrityksen on välttämätöntä katsoa myös Suomen rajojen jen ulkopuolelle. VR Group toimii jo kansainvälisillä lä markkinoilla, la, ja noin 15 prosenttia tia konsernin liikevaihdosta tulee kansainvälisestä toiminnasta. VR:n kansainvälistymisen painopiste on Suomen lähialueilla, la, Venäjällä lä ja Ruotsissa. Logistiikkaa harjoittava VR Transpoint keskittyy kansainvälistymisessä Venäjään. Huomattava osa VR Transpointin rautatielogistiikasta on Venäjän-liikennettä. Myös maantielogistiikan palveluja tarjotaan Venäjällä. VR Transpoint luopui vuoden 2012 aikana omistuksistaan Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa strategiansa mukaisesti. Toiminta kyseisissä maissa jatkuu partnerisopimuksella. Junamatkustus Suomen ja Venäjän välillä on lisääntynyt merkittävästi Helsingin ja Pietarin välillä joulukuussa 2010 aloitetun Allegro-junaliikenteen myötä. VR Trackilla on liiketoimintaa Ruotsissa ja Baltian maissa. VR Group toimii vastuullisesti ja arvojensa mukaisesti myös kansainvälisessä liiketoiminnassa. Yhtiö noudattaa asemamaan lakeja ja määräyksiä ja tekee yhteistyötä vain luotettavien ja vakavaraisten yhtiöiden kanssa. Pyrkimyksenä ovat yhtenäiset toimintatavat kaikissa toimintamaissa. Korruptioon VR Group suhtautuu ehdottoman kielteisesti. Venäjä kansainvälistymisen tärkein suunta Venäjä on VR Groupin kansainvälistymisen tärkein suunta. Venäjän taloudellinen ja poliittinen kehittyminen vaikuttaa keskeisesti konsernin liiketoimintaan. Myös tällä hetkellä Venäjän sisäiset rautatiemarkkinoilla tapahtuvat merkittävät muutokset sekä Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen mahdollinen avautuminen kilpailulle on otettava huomioon. Suomen vahvuuksia Venäjän-liikenteessä ovat sama raideleveys, reitin turvallisuus ja toimitusaikojen ennustettavuus. Kuljetusreittien kilpailukykyyn vaikuttavat keskeisesti kuljetusketjun eri vaiheiden hinnoittelu sekä erilaiset verot ja maksut. Olennaista on, miten Suomen ja Venäjän välinen ulkomaankauppa kehittyy. Venäjä liittyi Maailman kauppajärjestöön WTO:hon, minkä myötä tullien odotetaan laskevan ja kaupankäynnin Venäjän ja Suomen välillä vilkastuvan. Myös EU-lainsäädäntö vaikuttaa VR Groupin toimintaympäristöön. EU:n liikennepolitiikassa korostuvat edelleen rautatiemarkkinoiden avaaminen, tekninen harmonisointi ja ympäristöasiat. Ympäristöperusteisten maksujen ja verojen käyttämistä sekä ohjaus- että rahoituskeinona pyritään EU:ssa lisäämään.

19 Kilpailu 19 VR Group jo kilpailussa a mukana Kansainvälistyminen lisää kilpailua. Rautateiden kotimainen tavaraliikenne avautuiautui Euroopassa a kilpailulle le vuoden 2007 alussa, a, kun EU:n toinen rautatiepaketti pantiin täytäntöön. VR Groupin ensimmäinen rautatielogistiikan kilpailija aloitti liikenteen syksyllä EU-tason lainsäädännöllä on jo avattu kansainvälinen matkustajaliikenne, ja komissio on ilmoittanut jatkavansa markkinoiden avaamiseen tähtäävän sääntelyn valmistelua myös kansallisen matkustajaliikenteen osalta. Vaikka rautatieliikenteessä kilpailu on vasta alkamaisillaan, VR Group kilpailee jo monissa liiketoiminnoissaan. VR Track toimii avoimesti kilpailluilla infrarakentamisen markkinoilla. Valtion investoinnit radanpitoon kasvoivat vuonna 2012, mutta kilpailu infrarakentamisen markkinoilla on säilynyt kireänä. VR Transpointin maantielogistiikka ja Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenne toimivat kovasti kilpailluilla markkinoilla, ja esimerkiksi linja-autoliikenteessä hintakilpailu on kiristynyt entisestään. Matkustajaliikenteen kilpailu puolestaan tulee nähdä laajasti. Vaikka Suomessa ei toistaiseksi ole muita matkustajajunaliikenteen toimijoita, juna kilpailee jo nyt muiden liikennemuotojen, erityisesti henkilöautoilun kanssa. Suomessa junamatkustuksen osuus kaikesta matkustuksesta on liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman Julkisen liikenteen suoritetilaston 2009 mukaan vain noin 5 prosenttia henkilökilometreissä mitattuna, mikä on hieman vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Henkilöauton osuus Suomessa on noin 85 prosenttia, ja autoilu on jatkanut kasvuaan. Myös junamatkustus on lisääntynyt maltillisesti, kun taas lento- ja bussimatkustaminen on vähentynyt jonkin verran. Toisaalta lentoliikenteen kova hintakilpailu vaikuttaa myös junamatkustukseen ja VR:n toimintaan. Tavarakuljetuksissa Suomi kilpailee muiden kuljetusreittien ja muun muassa Baltian satamien kanssa. Kilpailua raideliikenteen een ja asiakkaiden hyväksi Kaikki rautatieyritykset tarvitsevat liikenteen aloittamiseksi turvallisuustodistuksen Liikenteen turvallisuusvirastolta, toimiluvan liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä rataverkon käyttösopimuksen Liikenneviraston kanssa. VR Groupin ensimmäinen rautatielogistiikan kilpailija aloitti toimintansa Imatran seudulla syksyllä Kolmas tavaraliikenteeseen pyrkivä rautatieyhtiö on jo saanut turvallisuustodistuksen Liikenteen turvallisuusvirastolta. Matkustajaliikenteen kilpailun odotetaan alkavan vielä tällä vuosikymmenellä. VR Group tukee rautatieliikenteen kilpailun avaamista, kun kilpailun avaamisen edellytykset täyttyvät. Rautatieyhtiöiden yhteisenä tavoitteena tulee olla raideliikenteen osuuden lisääminen suhteessa muihin liikennemuotoihin. Rataverkon kuntoa ja välityskykyä täytyy parantaa, jotta kilpailu aidosti hyödyttäisi asiakkaita, ja jotta palvelun taso säilyy asiakkaan näkökulmasta ennallaan. Jos rataverkkoa ei kehitetä, esimerkiksi häiriötilanteiden hoito tulee entistä haastavammaksi toimijoiden määrän kasvaessa. VR Group näkee, että kilpailussa kaikkien yhtiöiden tulee noudattaa samoja pelisääntöjä. Esimerkiksi vaunu- ja vetokaluston hankkimisen tulee olla kunkin yhtiön omalla vastuulla. Rautatielaissa on säädelty se, mitä palveluja ja millä edellytyksin määräävässä asemassa toimivan VR-konsernin täytyy kilpailijoille tarjota. VR Group toimii lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja VR:llä on sopimus, joka antaa VR:lle yksinoikeuden rautateiden kansallisessa matkustajaliikenteessä niillä rataosilla, joilla VR jo harjoittaa matkustajaliikennettä. Sopimus on voimassa vuoteen 2019 saakka. Vastineeksi yksinoikeudesta ministeriö on asettanut VR:lle matkustajaliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen. VR Groupin muutosohjelman tavoitteena on ollut parantaa yrityksen kannattavuutta ja valmistaa sitä kilpailuun. Muutoksista on ollut hyötyä. Työtä jatketaan konsernin kilpailukyvyn kasvattamiseksi edelleen.

20 Kilpailu 20 Selvityksiä matkustajaliikenteen een kilpailuttamisesta Kotimaisen matkustajaliikenteen kilpailun avaamista Suomessa on selvitetty. Liikenneministeri Anu Vehviläisen asettaman työryhmän selvitys valmistui keväällä Liikenne- ja viestintäministeriön Juha Honkatukialta tilaama selvitys saatiin vuonna Anu Vehviläisen asettama työryhmä kävi läpi toiminnallisia ja lainsäädännöllisiä järjestelyjä, joita kilpailun avaaminen Suomessa edellyttäisi. Työryhmä esitti, että rautateiden matkustajaliikenteen kilpailun avaamisessa edettäisiin vaiheittain ja että mahdollinen kilpailuttaminen tapahtuisi palvelukokonaisuus kerrallaan. Työryhmän mukaan kilpailuttaminen olisi järkevää aloittaa pääkaupunkiseudun lähiliikenteestä. Juha Honkatukian tehtävänä oli laatia kokonaistaloudellinen arvio kilpailun avaamisen vaikutuksista kokonaistehokkuuden, rautatieturvallisuuden, palveluiden saatavuuden, henkilöstön aseman sekä asiakkaiden näkökulmista kestävä kehitys huomioon ottaen. Selvityksessä tarkasteltiin myös kokemuksia kilpailun avaamisesta eri Euroopan maissa. Honkatukian selvityksen mukaan kilpailun avaamista Suomessa ei kannata kiirehtiä. Esimerkiksi läpinäkyvyyttä tulee selvityksen mukaan lisätä toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Myös rataverkon pullonkaulojen poistamista pidettiin ehdottoman tärkeänä. Honkatukian selvityksen mukaan kilpailuttamisen onnistuminen edellyttää merkittäviä investointeja rataverkkoon.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä. Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus

Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä. Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Ajankohtaiset asiat Hallituksen esitys 13/2015 vp rautatielain ja ratalain muuttamisesta (rautatiemarkkinadirektiivin

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Yhteisellä matkalla. Vuosiraportti 2009

Yhteisellä matkalla. Vuosiraportti 2009 Yhteisellä matkalla Vuosiraportti 2009 VR lyhyesti VR on monipuolinen kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoava konserni. Lisäksi konserni tarjoaa ratojen rakentamisen ja kunnossapidon palveluja. Konserniin

Lisätiedot

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari lausunnoille Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari - vaikutukset Markkinoiden ja eri kulkumuotojen yksityiskohtaisesta sääntelystä siirrytään palvelujen laadun

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 17.4.2013 Liikenne ja päästöt Kotimaan liikenne tuotti v. 2011 noin 13,1

Lisätiedot

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Liikenne- ja viestintävaliokunta 09.06.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kv. lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

EU:n Rautatiepaketit I ja II

EU:n Rautatiepaketit I ja II EU:n Rautatiepaketit I ja II Rautatiepaketti I Rautatiepaketti II Täytäntöönpano Suomessa rautatielailla keväällä 2003 Valmistelu kesken, voimaan Suomessa 2006- (?) Täsmentää rautatieyritysten toimilupasääntelyä

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja Infra-alan aktiivinen vaikuttaja 2 Suomalaisen kilpailukyvyn puolesta Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Jarkko Rantala Logistiikka-asiantuntija, TkT Lapin liitto Lapin liikennepäivä 29.11.2016, Kemi Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen? Markkinat:

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

VR-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2016

VR-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2016 30.8.2016 VR-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2016 VR-konsernin tammi kesäkuun liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa ja se parani edellisvuodesta 2,2 miljoonaa euroa. Matkustajaliikenteessä kasvaneet

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot