VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö..."

Transkriptio

1

2 Sisältö VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...18 Maantieteellinen sijainti...19 Ilmastonmuutos...20 Kansainvälistyminen...21 Kilpailu...22 Talouden ja teollisuuden muutokset...23 Yhteiskuntarakenteen muutos...24 Työvoiman saatavuus...25 Järjestöjen jäsenyydet...26 Avainluvut...27 Tilastotietoja...29 Saavutuksia Liiketoiminta...33 Matkustajaliikenne...34 Täsmällisyys...35 Asiakaspalvelu ja -tyytyväisyys...37 Junaliput ja hinnoittelu...39 Junat ja palvelut...40 Ravintolapalvelut junissa ja asemilla...41 Linja-autoliikenne...42 Logistiikka...43 Asiakaspalvelu ja -tyytyväisyys...44 Kilpailukyky...45 Kasvu...47 Liiketoiminta Venäjällä...48 Infrarakentaminen...49 Asiakastyytyväisyys...50 Tekninen kehittyminen...51 Ratojen rakentaminen ja kunnossapito...52 Kasvu rautatieympäristön ulkopuolella...53 Kansainvälistyminen...54 Vastuullisuus...55 Asiakas...56

3 Asiakasjohtaminen...57 Henkilöstö...59 Henkilöstön hyvinvointi...61 Johtaminen ja esimiestyö...63 Henkilöstön osaaminen...64 Rekrytointi ja työnantajakuva...65 Henkilöstöjohtaminen...67 Talous...69 Muutosohjelma...70 Kasvu ja käyttöpääoman hallinta...71 Vastuullinen taloudenpito...72 Talousjohtaminen...73 Turvallisuus...75 Liikenneturvallisuus...76 Työturvallisuus...78 Onnettomuudet ja työtapaturmat...79 Turvallisuusjohtaminen...81 Ympäristö...83 Ympäristölupaukset...84 Hiilidioksidipäästöt...85 Energiankulutus...87 Siisteys...89 Vaarallisten aineiden kuljetukset...90 Melu ja tärinä...91 Matkaketjut ja yhdistetyt kuljetukset...92 Materiaali- ja palveluhankinnat...93 Jätehuolto ja kierrätys...94 Tankkauspaikat...95 Maaperä...96 Ympäristökoulutus...97 Ympäristöviestintä...98 Ympäristöjohtaminen...99 Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi Vuosiraportin rajaukset ja lähteet GRI-sisältöindeksi Varmennusraportti Hallinto Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston jäsenet Hallitus...115

4 Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja ja johtoryhmä Johtoryhmän jäsenet Taloudellinen raportointi Kannustinjärjestelmät Tarkastustoiminta Riskienhallinta Viestintäpolitiikka Markkinatilanne ja toimintaympäristö Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema Olennaiset tapahtumat tilikaudella Logistiikka Matkustajaliikenne Infrarakentaminen Investoinnit ja kalustohankinnat Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt Turvallisuus Ympäristö Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Henkilöstö Johto ja tilintarkastus Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Alkaneen vuoden näkymät Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Liitteet Liitteet Liitteet Liite Liite Liitteet Liitteet Liitteet Liitteet Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä...181

5 Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto...184

6 VR Group 6 VR Group on monipuolinen palveluyritys VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen linen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys. Konsernissa työskentelee elee noin ammattilaista. ta. VR Groupin liikevaihto vuonna 2011 oli 1 437,2 miljoonaa euroa. Konserni toimii pääasiassa Suomessa, mutta sillä on toimintaa myös ulkomailla, erityisesti Venäjällä ja Ruotsissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama yritys, ja konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy. Konserniin kuuluu kaikkiaan 28 yhtiötä. Osakkuusyrityksiä on 8. VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoimintadivisioonasta ja kahdesta liiketoimintaa tukevasta divisioonasta. Liiketoimintadivisioonia ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infrarakentamiseen erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat palvelut ja tuotanto -divisioona sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona. VR Groupin tukitoiminnot on keskitetty konsernitasolle, ja ne liittyvät talouteen, henkilöstöön, turvallisuuteen, ympäristöön, viestintään ja IT-palveluihin.

7 Toimitusjohtajan katsaus 7 Avoimen keskustelun ja asiakkaiden aika Vuosi 2011 oli VR Groupille le vaikea. a. Teimme suuria muutoksia toista vuotta. ta. Eteen on tullutlut matkalla la aallonpohjia, lonpohjia, joista olemme kuitenkin nousseet t kovalla la työllä. lä. Henkilöstölle le kuuluu kiitos venymisestä. Luminen ja kylmä talvi haastoi VR Groupin toisena vuonna peräkkäin. Vuoden 2011 alkuun mennessä tehdyt toimet junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi eivät olleet riittäviä. Aloitimme entistä suunnitelmallisemman täsmällisyystyön keväällä 2011, ja vuoden loppua kohti täsmällisyys paranikin tuntuvasti. Työ jatkuu, jotta saamme palautettua asiakkaiden luottamuksen. Matkustajaliikenteessä alkoi syksyllä uusi aikakausi, kun hinnoittelu-uudistuksen ensimmäinen vaihe vietiin läpi. Se oli ensimmäinen askel kohti mallia, jossa kysyntä vaikuttaa yksittäisen junavuoron hinnoitteluun. Uudistuksen ensimmäisinä viikkoina oli teknisiä ongelmia, jotka kuitenkin ratkaisimme syksyn kuluessa. Matkustajaliikenteen vuoden saavutuksiin kuuluu ehdottomasti Allegro, joka ylitti kaikki odotukset. Logistiikassa kevät ja kesä sujuivat hyvin. Loppuvuonna Euroopan finanssikriisi ja sen vaikutukset Suomen vientiin näkyivät tavarakuljetuksissa. Logistiikan toimintamalleja on muutettava kannattavuuden parantamiseksi. Tämän työn olemme jo aloittaneet yhdessä asiakkaiden kanssa. Infrarakentamisessa vuosi alkoi lomautuksilla. Vuoden mittaan menestyimme kuitenkin urakkakilpailuissa. VR Track voitti muun muassa Euroopan ensimmäisen niin sanotun allianssiurakan, joka perustuu tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan yhteistyöhön. VR:läisille on luvassa paljon töitä. VR Groupin henkilöstö on ollut muutoksissa kovilla, mikä näkyy myös henkilöstötutkimuksen tuloksissa. Tilanteen korjaamiseksi olemme kiteyttäneet tavoitteet yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Avainasemassa on avoin keskustelu henkilöstön kanssa. Tärkeintä on saada arjen työ kuntoon esimerkiksi esimiestyötä parantamalla. VR Group on koko 150-vuotisen historiansa ajan ollut yksi suomalaisen yhteiskunnan tukipilareista. Aiomme olla sitä myös tulevaisuudessa. Entisellään kaikki ei voi kuitenkaan jatkua, sillä maailma ympärillämme muuttuu. Yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa rakennamme VR Groupista kansainvälisen palveluyrityksen. Nyt on aika keskittyä asiakkaisiin ja avoimeen keskusteluun henkilöstön kanssa, jotta jokainen tietää, mihin olemme menossa ja minkälaisia muutoksia parempi palvelu meiltä edellyttää. Mikael Aro Toimitusjohtaja

8 Arvot t ja strategia 8 Arvot t ja strategia

9 Strategian toteutuminen 9 Strategian toteutuminen Asiakaslähtöisyys Tilanne vuoden 2011 lopussa Matkustajaliikenne Logistiikka Junaliikenteessä täsmällisyysongelmia, tehostettu täsmällisyystyö käynnistetty ja täsmällisyys parantui loppuvuonna 2011 Hinnoittelu-uudistuksen ensimmäinen vaihe viety läpi Laaja asiakaspalveluvalmennus aloitettu Mittavat kalustohankinnat käynnissä Asiakastyytyväisyys 71 % asteikolla % Uudistettu organisaatiorakenne ja tehdyt yritysostot mahdollistavat kokonaispalvelujen tarjoamisen Asiakkaat on jaoteltu divisioonan avainasiakkaisiin, yksiköiden suurasiakkaisiin sekä muihin asiakkaisiin Asiakkuuksien hoitomallit ottavat huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet Asiakastyytyväisyys 3,8 asteikolla 1-5 Infrarakentaminen Asiakaskunta laajentunut uusille kasvualueille Uudistettu organisaatiorakenne tehostaa nykyisiä palveluja ja tukee uusia kasvualueita Asiakastyytyväisyys 3,8 asteikolla 1-5 Tavoite 2015 Matkustajaliikenne Logistiikka Tavoitteena olla joukkoliikenteen paras asiakaspalveluyhtiö Kaukojunien täsmällisyys 90 % viiden minuutin myöhästymisrajalla Lähijunien täsmällisyys 97,5 % kolmen minuutin myöhästymisrajalla Asiakastyytyväisyys 88 % Tavoitteena tarjota asiakkaille parhaiten soveltuva kuljetusmuoto tai niiden yhdistelmä Laajemman kokonaispalvelun tarjoaminen Asiakastyytyväisyys 4,3 Infrarakentaminen Keinot Tavoitteena hyödyntää hankkeiden koko elinkaareen kattavaa osaamista asiakkaiden hyödyksi ja koko alan kehittämiseksi Asiakaskunnan laajentaminen Asiakastyytyväisyys 4,2 Matkustajaliikenne Kehitetään täsmällisyyttä edelleen Jatketaan hinnoittelu-uudistusta Kehitetään asiakaspalvelua edelleen esim. koulutuksin ja tuoteparannuksin Hyödynnetään uutta asiakasohjelmaa

10 Strategian toteutuminen 10 Logistiikka Jatketaan kaluston uudistamista matkustusmukavuuden parantamiseksi, esim. uudet InterCitykaksikerrosvaunut Kehitetään rautatie- ja maantielogistiikan yhteisiä palveluja Tuotteistetaan laajemmat kokonaispalvelut Infrarakentaminen Kasvu Tunnistetaan asiakkaiden tarpeita aktiivisella asiakastyöllä Kehitetään työmenetelmiä ja hyödynnetään modernia teknologiaa, mikä muun muassa parantaa työn laatua ja laajentaa palveluvalikoimaa Palvellaan asiakkaita paremmin verkostojen ja kumppanuuksien avulla Tilanne vuoden 2011 lopussa Konsernitaso Käynnistetty selvitystyö konsernirajat ylittävien yhteisten hankkeiden löytämiseksi Matkustajaliikenne Logistiikka Junien täyttöaste keskimäärin alhainen Hinnoittelu-uudistuksen ensimmäinen vaihe viety läpi Koko logistiikka-alan tilanne haasteellinen johtuen muun muassa teollisuuden rakennemuutoksesta ja globaalista finanssikriisistä Rautatielogistiikassa muun muassa kokeiltu yhdistettyjä kuljetuksia Moskovaan Lapissa vireillä useita kaivoshankkeita Maantielogistiikka kasvanut yritysostoin lisäarvopalveluihin ja kierrätyslogistiikkaan Infrarakentaminen Vuosi 2011 erittäin haasteellinen radanrakentamisen kannalta, liikevaihto laskenut, vaikka markkinaosuutta voitu lisätä Liikevaihto alle tavoitetason osassa liiketoiminnoista Sähkö-, kunnossapito-, suunnittelu- ja materiaaliliiketoiminnoissa liikevaihto ylitti tavoitteen Tavoite 2015 Konsernitaso Liikevaihdon kasvu 5 % vuodessa strategiakauden lopussa Kasvua divisioonarajat ylittävistä yhteishankkeista Matkustajaliikenne Logistiikka Junan markkinaosuuden kasvattaminen 5,4 %:in kaikista matkustusmuodoista Kaukojunien täyttöasteen kasvu noin 4 prosenttiyksikköä Rautatielogistiikassa syntynyt innovatiivista kasvua, esim. bioenergiasta ja kaivoshankkeista Maantielogistiikassa tavoitteena kasvattaa markkinaosuutta sekä laajentua kasvaviin ja kannattaviin markkinasegmentteihin

11 Strategian toteutuminen 11 Infrarakentaminen Keinot Kasvu rataverkon ulkopuolisiin hankkeisiin Konsernitaso Valitaan ja toteutetaan kohdennetusti konsernirajat ylittäviä kehityshankkeita Matkustajaliikenne Logistiikka Nostetaan junien täyttöastetta kysyntäpohjaisella hinnoittelulla Uudella kalustolla vahvistetaan kaukoliikenteen palvelua ja tarjontaa Uusien innovatiivisten konseptien kehittäminen, esim. yhdistettyjen kuljetusten juna Moskovaan Tuetaan kasvua kohdennetuilla yritysostoilla Infrarakentaminen Haetaan kasvua erityisesti alueilla, joissa voidaan hyödyntää innovatiivisia ratkaisuja ja VR Trackin erikoisosaamista esimerkiksi sähköliiketoiminnassa ja kunnossapidossa sekä maa- ja siltarakentamisessa Kansainvälistyminen Tilanne vuoden 2011 lopussa Konsernitaso Tarkennettu kansainvälistymisen tavoitteita Kaikilla liiketoimintadivisioonilla liiketoimintaa ulkomailla Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona perustettu kansainvälistymisen tueksi Matkustajaliikenne Logistiikka Allegro-liikenne alkoi joulukuussa 2010 Helsingin ja Pietarin välillä 2011 noin junamatkaa ja kasvua lähes 50 % Divisioonalla toimintaa Venäjällä ja CEE-maissa Avain-Trans Oy:n yritysoston kautta vahvistettu asemaa Venäjän maantielogistiikassa Maantielogistiikan tytäryhtiö Isossa-Britanniassa myyty joulukuussa toimivalle johdolle Juna-lauttaliikenne Ruotsiin lopetettu joulukuussa 2011 Infrarakentaminen VR Track kasvanut Ruotsissa ja hankkeiden kannattavuutta parannettu Virossa työkanta ollut hyvä, mutta kasvuodotukset markkinatilanteesta johtuen maltilliset Venäjällä ensimmäinen suunnittelutoimeksianto tehty Tavoite 2015 Konsernitaso Kansainvälisen liikevaihdon kasvu 15 % vuodessa

12 Strategian toteutuminen 12 Matkustajaliikenne Logistiikka Tavoitteena Allegro-matkaa vuodessa Kansainvälistymisen pääkohde Venäjä Infrarakentaminen Keinot Tavoitteena kasvaa erityisesti Ruotsissa Matkustajaliikenne Logistiikka Hyödynnetään myös Allegrossa kysyntäpohjaista hinnoittelua Haetaan maantielogistiikassa orgaanista kasvua Venäjän-rajan ylittävässä liikenteessä sekä Pietarin ja Moskovan jakeluliikenteessä Hyödynnetään rautatielogistiikan yhteisyrityksiä Infrarakentaminen Kilpailukyky Keskitytään kunnossapitourakoihin Pohjois-Ruotsissa ja radanrakentamisessa niihin urakoihin, joissa voidaan hyödyntää VR Trackin kilpailukykytekijöitä parhaiten Tilanne vuoden 2011 lopussa Konsernitaso Kustannussäästöihin tähtäävä muutosohjelma edennyt suunnitellusti, vuoden loppuun mennessä saavutettu 66,8 miljoonan euron vaikutukset kannattavuuteen Tehokkuutta saavutettu mm. toimintatapoja uudistamalla, organsaatiouudistuksella ja henkilöstövähennyksillä Konsernilla vahva tase esim. kalustohankintojen rahoittamiseksi Matkustajaliikenne Logistiikka Kilpailu rautateillä ei ole vielä alkanut, mutta sen ennakoidaan alkavan 2010-luvulla Juna kilpailee jo nyt muiden liikennemuotojen kanssa Rautatielogistiikan kilpailu alkamassa Toimintaa tehostettu, kulurakennetta kevennetty ja organisaatiorakennetta uudistettu osana muutosohjelmaa Tavaraliikenteen kuljetusjärjestelmää mitoitettu uudelleen, esim. määritelty junien minimikoot ja toimituskatot Otettu käyttöön uudet toimintatavat ratapihoilla Infrarakentaminen Markkinatilanne huono, liikevoitto alle tavoitteen Radan kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvissä kilpailutuksissa menestyttiin hyvin Otettu käyttöön tuottavuustyökalut Sovittu henkilöstön kanssa kilpailukykyä parantavista menettelyistä

13 Strategian toteutuminen 13 Tavoite 2015 Konsernitaso Tehokkuuden kasvattaminen Liikevoittoprosentti 5 % Sijoitetun pääoman tuotto 7-9 % Muutosohjelman liikevoittovaikutus 100 miljoonaa euroa vuoteen 2012 mennessä Matkustajaliikenne Logistiikka Junan markkinaosuuden kasvattaminen 5,4 %:in kaikista matkustusmuodoista Kaukojunien täyttöasteen kasvu noin 4 prosenttiyksikköä Operatiivinen kilpailukyky varmistetaan muutosohjelmalla, hinnoittelumuutoksin ja integroimalla rauta- ja kumipyöräpalveluja Toiminnan tehokkuus parantunut Keskitytään kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen ja innovatiivisten hinnoittelumallien löytämiseen Liikennejärjestelmän tehostaminen Infrarakentaminen Keinot Tavoitteena olla kolmen parhaan infraurakoitsijan joukossa Suomessa Konsernitaso Tuetaan liiketoimintaa tehokkailla, keskitetyillä tukitoiminnoilla Hyödynnetään voimavaroja yli divisioona- ja yksikkörajojen, esim. vetopalvelut, kaluston kunnossapito ja tuotannon ohjaus Matkustajaliikenne Logistiikka Jatketaan hinnoittelu-uudistusta Parannetaan palvelua ja matkustusmukavuutta eri keinoin Tehostetaan kuljetuksia esimerkiksi siirtämällä pienet kuljetuserät rautateiltä maanteille Tavaraliikenteen kuljetusjärjestelmän rakenteellisten uudistusten jatkaminen, esim. raakapuukuljetusten järkeistäminen Infrarakentaminen Parannetaan kustannustehokkuutta hyödyntämällä tuottavuustyökaluja Kehitetään palveluvalikoimaa ja laatua edelleen Hyödynnetään vuosikymmenten aikana saatua kokemusta ja osaamista Kehitetään ja hyödynnetään modernia teknologiaa

14 Liiketoiminta lyhyesti 14 VR Groupilla la on kolme liiketoiminta-aluetta VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoimintadivisioonasta ja kahdesta liiketoimintaa tukevasta divisioonasta. Liiketoimintadivisioonia ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infrarakentamiseen erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat palvelut ja tuotanto -divisioona sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona. Matkustajaliikenne VR:n junissa ja linja-autoissa tehdään vuosittain noin 90 miljoonaa matkaa. Matkustajaliikennedivisioonaan kuuluvat matkustajaliikenne rautateillä ja Pohjolan Liikenteen linjaautoliikenne. Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra täydentää matkustajaliikenteen palveluja junissa ja asemilla. Avecra on VR-Yhtymän tytäryhtiö, ja vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa kansainvälinen Rail Gourmet Group. Asiakkaat VR:n isoimpia asiakasryhmiä ovat työ- ja liikematkustajat, opiskelijat, perheet ja muut vapaa-ajan matkustajat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eli HSL on VR:n merkittävä asiakas sekä juna- että linjaautoliikenteessä. Se hankkii VR:ltä lähijunapalvelut sekä linja-autopalveluja pääkaupunkiseudulla. Tavoitteet Asiakkaan matkustuskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen Markkinaosuuden kasvattaminen Täsmällisyyden ja matkustajainformaation parantaminen Hinnoittelun uudistaminen Matka-aikojen lyhentäminen ja vuorotarjonnan lisääminen rataverkon välityskyvyn puitteissa Linja-autoliikenteen markkinaosuuden kasvattaminen Palvelut Junaliikenne: VR tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kaikille matkustajaryhmille työ- ja vapaa-ajan tarpeisiin. Palveluja tarjotaan päivittäin noin 300 kaukoliikenteen junassa ja 900 pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junassa. Lisäksi Helsingin ja Pietarin välillä kulkee päivittäin neljä Allegro-junavuoroa molempiin suuntiin. Linja-autoliikenne: Pohjolan Liikenne harjoittaa lähiliikennettä pääkaupunkiseudulla. Sillä on pika- ja vakiovuoroliikennettä Etelä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Savo-Kainuussa. Pohjolan Liikenne tarjoaa myös tilaus- ja sopimusliikennettä. Se ajaa päivittäin noin 100 pikavuoroa ja noin kaupunkiliikenteen, lähiliikenteen tai kaukoliikenteen lähtöä. Junien ja asemien ravintolatoiminta: Avecra tarjoaa ravintola- ja cateringpalveluja junissa ja rautatieasemilla.

15 Liiketoiminta lyhyesti 15 Logistiikka Avecra hoitaa ravintolavaunu- ja myyntikärrytoimintaa sekä huolehtii Ekstra-palveluista päivittäin noin 160 junassa. Avecra vastaa myös kaikista Allegro-junien ravintolapalveluista. Avecra toimii 17 ravintola- tai kioskipisteessä kuudella rautatieasemalla. Merkittävin toimipaikka on Helsingin päärautatieasema, jossa on yhdeksän myyntipistettä. VR Transpoint on johtava logistiikkatoimija Suomessa sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Se tarjoaa rautatielogistiikan palveluja sekä kappaletavara-, massatavaraja kansainvälisen logistiikan palveluja maanteillä. Asiakkaat VR Transpointin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden yritykset sekä suuret ja keskisuuret yritykset, jotka tarvitsevat logistisia ratkaisuja kappale- ja massatavarakuljetuksissa. Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä. Tavoitteet Asiakaslähtöisyyden lisääminen ja kokonaispalvelujen tarjoaminen asiakkaille Toimitusketjun hallinnan parantaminen Toiminnan tehostaminen Kilpailukyvyn parantaminen Venäjän-liikenteen kasvattaminen Palvelut Rautatielogistiikka: tiikka: Rautatielogistiikka toimii metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden peruskuljettajana kotimaassa ja Venäjän-liikenteessä. Kappaletavaralogistiikka: Kappaletavaralogistiikka noutaa, kuljettaa ja jakaa kappaletavaralähetykset kaikkialle Suomeen. Se huolehtii tavarankuljetuksen lisäksi toimitusketjun hallinnasta ja tarjoaa varastointipalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kappaletavaralogistiikalla on Suomessa 32 terminaalia ja palvelupistettä ja yli 250 aikataulutettua linjaa. Massatavaralogistiikka: Massatavaralogistiikka tuottaa teollisuudelle ja kaupalle massatavarakuljetuksia sekä varastointipalveluja partnership-periaatteella. Kansainvälinen maantielogistiikka: tiikka: Kansainvälinen logistiikka vastaa rajat ylittävästä maantieliikenteestä. Se kuljettaa päivittäin kappaletavaraa sekä osa- ja kokokuormia Suomen, Venäjän ja useiden Euroopan maiden välillä. Sen palveluihin kuuluvat myös lisäarvologistiikan palvelut, varastointi ja tullaus, kylmä- ja erikoiskuljetukset sekä vaarallisten aineiden kuljetukset. Infrarakentaminen

16 Liiketoiminta lyhyesti 16 VR Track on infrarakentamiseen erikoistunut älykkäiden ja vaativien järjestelmien osaaja. Se on rakennusyhtiönä ja insinööritoimistona alansa suurimpia yrityksiä Suomessa. Suomen lisäksi VR Track toimii lähialueilla, lähinnä Ruotsissa ja Baltiassa. Asiakkaat VR Track toimii avoimesti kilpailluilla markkinoilla. VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat, satamat ja rautatiepalveluja käyttävät yritykset sekä muut infrarakentamisen pääurakoitsijat. Tavoitteet Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen Oivaltavien ratkaisujen ja älykkäiden järjestelmien tuottaminen infrarakentamisen tarpeisiin Kilpailukyvyn parantaminen Liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille ja rataverkon ulkopuolelle Aktiivinen rooli hankekehityksessä Palvelut Radanrakentamisen kokonais- ja osaurakointi Laajojen rautatieprojektien johtaminen ja toteuttaminen Radan tarkastus, huolto ja kunnossapito Sähkö- ja turvalaiteurakointi sekä kunnossapito Kytkinlaitos- ja muuntamotyöt sekä koestukset Sähkönsiirron valvonta- ja käyttöpalvelut Maa- ja sillanrakentaminen Pohjarakentaminen Radan materiaalipalvelut Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut Geo- ja kalliotekniikka- sekä mittauspalvelut Dokumentointi- ja informaatiopalvelut Palvelut ja tuotanto Palvelut ja tuotanto -divisioona tuottaa pääasiassa sisäisiä palveluja muille VR Groupin divisioonille ja tukiyksiköille. Divisioonaan kuuluvat junaliikennöinti, operaatiokeskus, kaluston kunnossapito sekä konsernin hankinnat, kiinteistöt ja lakiasiainpalvelut. Asiakkaat Palvelut ja tuotanto -divisioonan tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin muut divisioonat ja yksiköt sekä osakkuusyritykset Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Karelian Trains Ltd. Tavoitteet Asiakkaiden odotuksia vastaavien palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti muiden divisioonien kanssa Täsmällinen ja turvallinen junien liikennöinti Konsernin hankintatoiminnan prosessien yhtenäistäminen Kaluston kunnossapidon toiminnallisen tehokkuuden ja laadun parantaminen Junaliikennöinnin tehostaminen Koko konsernin tuotannonsuunnittelun laadun parantaminen yhdessä logistiikka- ja matkustajaliikennedivisioonien kanssa

17 Liiketoiminta lyhyesti 17 Palvelut Junaliikennöinti tuottaa juna- ja vaihtotyöliikenteen veturi- ja kuljettajapalveluja sekä liikenteenohjauspalveluja. Se tekee myös liikenteen perussuunnittelua ja huolehtii rautatieliikenteen tuotannon ohjauksesta ja ratakapasiteetin hakemisesta. Kunnossapito huolehtii rautatiekaluston kunnossapidosta kuudella varikolla ja kahdella konepajalla. VR Engineering tarjoaa kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja. Operaatiokeskuksen tehtävänä on seurata ja koordinoida keskitetysti koko Suomen matkustaja- ja tavarajunaliikennettä. Operaatiokeskus vastaa VR Groupissa junaliikenteen häiriötilanteiden johtamisesta. Hankintayksikön tehtäviin kuuluu konsernin kaikkien hankintojen läpivienti, seuranta ja toteutus, toimittajamarkkinoiden seuranta ja toimittajien hallinta sekä operatiivinen osto. Kiinteistöyksikkö huolehtii kiinteistöinvestoinneista, kiinteistöjen kunnossapidosta ja vuokrauksesta, kiinteistökehityksestä, maankäytöstä ja kaavoituksesta sekä maaperän kunnostuksesta. Lakiasiainyksikön tehtäviin kuuluvat liikejuridiikka, kilpailulainsäädäntö ja oikeudenkäynneistä huolehtiminen. Venäjä ja kansainväliset t toiminnot Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona edistää ja kehittää VR Groupin kansainvälistä liiketoimintaa yhdessä liiketoimintadivisioonien kanssa. Konsernilla on kansainvälistä liiketoimintaa matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja infrarakentamisessa pääasiassa Venäjällä ja Ruotsissa. Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioonan vastuulle kuuluu myös konsernin kansainvälinen edunvalvonta, mukaan lukien EUedunvalvonta sekä Venäjä-suhteet. Divisioonaan kuuluvat myös VR Groupin edustusto Moskovassa ja toimisto Pietarissa. Asiakkaat Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona toimii matriisissa ja läheisessä yhteistyössä konsernin liiketoimintadivisioonien kanssa ja vahvistaa erityisosaamisellaan kansainvälistä toimintaa. Tavoitteet Valikoiva kansainvälistyminen, joka tukee konsernin liiketoiminnan kasvua Kansainvälisessä liiketoiminnassa tärkein kasvualue Venäjä VR Groupin menestyminen muuttuvassa ja entistä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä Palvelut Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona tukee, kehittää ja koordinoi VR Groupin kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa painottaen erityisesti Venäjää. Divisioona vastaa kansainvälisestä ja EU-edunvalvonnasta sekä sidosryhmätoiminnasta.

18 Toimintaympäristö 18 VR Groupin toimintaympäristössä monia muuttujiatujia VR Group on yhteiskunnallisesti keskeinen toimija, koska se tarjoaa monipuolisia palveluita yhteiskunnan eri tarpeisiin. Koko o rautatiesektoria ja sitä kauttata merkittävää ää osaa VR Groupin toiminnasta säännellään lään tarkasti ti sekä EU:ssa että tä kansallisella la tasolla. la. Sääntely on dynaamista ja muuttaa taa VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti. Vuonna 2011 astui voimaan uusi rautatielaki. tielaki. VR Groupilla on laajat ja monipuoliset sidosryhmät, koska konsernin toiminta kiinnostaa useita eri tahoja. Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voisi vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään. VR Groupin toimintaympäristö on maantieteellisen sijainnin vuoksi poikkeuksellinen moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Toimintaympäristöön vaikuttavat myös monet maailmanlaajuiset ilmiöt ilmastonmuutoksesta globalisaatioon. Ne tarjoavat liiketoiminnalle mahdollisuuksia mutta aiheuttavat myös haasteita. VR Group pyrkii vaikuttamaan toimintaympäristöönsä erilaisin keinoin. Konsernin vaikuttamistoimien painopiste liittyy valtion omistaman ja Liikenneviraston hallinnoiman rataverkon kehittämiseen, koska monet konsernin omat kehittämistoimet, kuten matka-aikojen lyhentäminen ja tavaraliikenteen tehostaminen, edellyttävät nykyistä parempaa infrastruktuuria. Valtion panostukset rataverkkoon tarjoaisivat mahdollisuuksia myös VR Trackille. EU:ssa Suomen Keski-Euroopasta poikkeavat olosuhteet on huomioitava lainsäädännön valmistelussa. VR Groupilla on monia sidosryhmiä. Saat lisätietoa eri sidosryhmistä laittamalla hiiren pallukoiden päälle.

19 Maantieteellinen linen sijainti 19 Pohjoinen sijainti tuo erityisiä haasteita VR Group toimii pääasiallisesti Suomessa. Suomen maantieteellinen linen sijainti aiheuttaa taa omat haasteensa liiketoiminnan harjoittamiselle. Liikenne Länsi-Eurooppaan edellyttää erikoiskalustoa ja lähes aina laivayhteyttä. Yhteydet Venäjälle ovat sen sijaan hyvät muun muassa saman raideleveyden ansiosta. Siksi Venäjä onkin VR Groupille kansainvälistymisen luonnollinen suunta. Sääolosuhteet, kuten lumi, lämpötilan vaihtelut ja maan routiminen, on otettava huomioon esimerkiksi liikennöinnissä ja kalustohankinnoissa. Vaikeat talviolosuhteet, kuten runsas lumi ja pakkanen heikentävät rataverkon liikennöitävyyttä ja vaikuttavat kalustoon. Suomessa väestön määrä on pieni, ja asutus on keskittynyt Etelä-Suomeen. Asutuskeskusten väliset etäisyydet ovat pitkät Etelä-Suomen ulkopuolella. Valtaosa eli 90 prosenttia rataverkosta on yksiraiteista toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nämä tekijät on huomioitava muun muassa matkustajaliikenteen vuoroja ja reittejä suunniteltaessa. Rataverkon yksiraiteisuus on haaste junaliikenteen täsmällisyyden näkökulmasta.

20 Ilmastonmuutosos 20 Ilmastonmuutos os on mahdollisuuslisuus Ilmastonmuutos os jatkuu, ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on asetettutu maailmanlaajuiseksi si tavoitteeksi. EU:n asettama tama tavoite liikenteeneen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi si on Suomen osalta 15 prosenttia tia vuosina Liikennesektorin ongelmana on, että se on lähes täysin riippuvainen fossiilisesta polttoaineesta eli öljystä. Liikenne onkin ainoa sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet viime vuosina, ja kasvu jatkuu. Liikenne tuottaa viidenneksen ilmastonmuutosta voimistavista kasvihuonekaasuista, mutta raideliikenteen osuus liikenteen päästöistä on vain prosentin verran. Kasvanut huoli ympäristöstä ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta vaikuttavat kulutustottumuksiin ja kulkumuotovalintoihin. Se tarjoaa joukkoliikenteelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia. Tavaraliikenteessä raide- ja autoliikenteen yhteistyöllä voidaan löytää sekä ympäristön että asiakkaiden kannalta järkevin ratkaisu. VR Group tekee jatkuvasti työtä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. VR Groupin yrityskuvatutkimusten mukaan ympäristöystävällisyys on junan ylivoimainen kilpailuvaltti. Ympäristötekijät vaikuttavat myös poliitikkojen ja virkamiesten päätöksiin, mikä voi vahvistaa rautateiden asemaa. Uusia ohjauskeinoja, kuten päästöveroja ja tietulleja, harkitaan Suomessakin. Öljyn rajallinen riittävyys ja vaihteleva hinta vaikuttavat siihen, että siirtymistä muita energianlähteitä käyttäviin liikennemuotoihin harkitaan. Ympäristötekijöiden korostuminen globaalitaloudessa vaikuttaa energian hintaan. Sähkön päästökauppa rasittaa taa raiteita EU:ssa kasvihuonekaasupäästöjä rajoitetaan EU:n päästökauppajärjestelmällä. Rautatieliikenne on ainoa liikennemuoto, joka kuuluu välillisesti EU:n päästökaupan piiriin, koska se hyödyntää energiana sähköä. Sähkö on ollut EU:n päästökaupan piirissä jo vuodesta 2008 alkaen, ja siitä johtuva energian hinnan nousu rasittaa rautateiden kilpailukykyä. Lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt otetaan mukaan EU:n päästökauppaan vuonna Ilmastonmuutos tulee pitkällä tähtäimellä ottaa huomioon myös ratojen rakentamisessa, radanpidossa ja liikenteen harjoittamisessa, koska ilmastonmuutos muokkaa luonnonoloja myös Suomessa.

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Rautaruukki Vuosikertomus 2004

Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Sisältö Talouden yhteenveto 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Strategia 14 Toimintaympäristö 18 Divisioonat 20 Ruukki Construction 22 Ruukki Engineering

Lisätiedot

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Aspo Vuosikertomus 2009 Aspo Oyj PL 70, Lintulahdenkuja 10 00501 Helsinki Puhelin (09) 5211 Faksi (09) 521 4999 www.aspo.fi Aspo luottamuksen arvoinen Aspon vuosikertomus

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Rautatien aika. Rautatien aika RAIDERYHMÄ

Rautatien aika. Rautatien aika RAIDERYHMÄ Rautatien aika Pamfletti Suomen raideliikennepolitiikasta Rautatieliikenteellä olisi Suomessa selvästi nykyistä suuremmat mahdollisuudet, jos ne haluttaisiin käyttää. Junalla voitaisiin hoitaa kannattavaa

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2009. Matkailu. Talous. Yritysvastuu. Tulevaisuus

Vuosikatsaus 2009. Matkailu. Talous. Yritysvastuu. Tulevaisuus Vuosikatsaus 2009 Talous Matkailu Yritysvastuu Tulevaisuus Vuosi 2009 ei tuonut hyviä uutisia lentotoimialalle. Nyt on nähtävissä jo merkkejä kysynnän piristymisestä. Haluaisitko rentoutua kylpylässä ennen

Lisätiedot

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 2 Strategia... 4 Itella Viestinvälitys... 8 Itella Informaatio... 14 Itella Logistiikka... 18 Yritysvastuu... 22

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikenteen. kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku

Rautateiden henkilöliikenteen. kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku Julkaisuja 17/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo Itella lyhyesti www.itella.fi/konserni Itella Oyj

Sisällysluettelo Itella lyhyesti www.itella.fi/konserni Itella Oyj Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 1 Strategia... 2 Itella Viestinvälitys... 4 Itella Informaatio... 8 Itella Logistiikka... 12 Itella yhteiskunnassa... 16 Postin palvelut

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

On yhteistyön tiivistämisen aika

On yhteistyön tiivistämisen aika R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 8. 1 2. 2 0 0 9 n : o 8 On yhteistyön tiivistämisen aika s. 6 Kuva: Jaana Ahjokangas YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh. (09) 5422 1522

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot