VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö..."

Transkriptio

1

2 Sisältö VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...18 Maantieteellinen sijainti...19 Ilmastonmuutos...20 Kansainvälistyminen...21 Kilpailu...22 Talouden ja teollisuuden muutokset...23 Yhteiskuntarakenteen muutos...24 Työvoiman saatavuus...25 Järjestöjen jäsenyydet...26 Avainluvut...27 Tilastotietoja...29 Saavutuksia Liiketoiminta...33 Matkustajaliikenne...34 Täsmällisyys...35 Asiakaspalvelu ja -tyytyväisyys...37 Junaliput ja hinnoittelu...39 Junat ja palvelut...40 Ravintolapalvelut junissa ja asemilla...41 Linja-autoliikenne...42 Logistiikka...43 Asiakaspalvelu ja -tyytyväisyys...44 Kilpailukyky...45 Kasvu...47 Liiketoiminta Venäjällä...48 Infrarakentaminen...49 Asiakastyytyväisyys...50 Tekninen kehittyminen...51 Ratojen rakentaminen ja kunnossapito...52 Kasvu rautatieympäristön ulkopuolella...53 Kansainvälistyminen...54 Vastuullisuus...55 Asiakas...56

3 Asiakasjohtaminen...57 Henkilöstö...59 Henkilöstön hyvinvointi...61 Johtaminen ja esimiestyö...63 Henkilöstön osaaminen...64 Rekrytointi ja työnantajakuva...65 Henkilöstöjohtaminen...67 Talous...69 Muutosohjelma...70 Kasvu ja käyttöpääoman hallinta...71 Vastuullinen taloudenpito...72 Talousjohtaminen...73 Turvallisuus...75 Liikenneturvallisuus...76 Työturvallisuus...78 Onnettomuudet ja työtapaturmat...79 Turvallisuusjohtaminen...81 Ympäristö...83 Ympäristölupaukset...84 Hiilidioksidipäästöt...85 Energiankulutus...87 Siisteys...89 Vaarallisten aineiden kuljetukset...90 Melu ja tärinä...91 Matkaketjut ja yhdistetyt kuljetukset...92 Materiaali- ja palveluhankinnat...93 Jätehuolto ja kierrätys...94 Tankkauspaikat...95 Maaperä...96 Ympäristökoulutus...97 Ympäristöviestintä...98 Ympäristöjohtaminen...99 Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi Vuosiraportin rajaukset ja lähteet GRI-sisältöindeksi Varmennusraportti Hallinto Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston jäsenet Hallitus...115

4 Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja ja johtoryhmä Johtoryhmän jäsenet Taloudellinen raportointi Kannustinjärjestelmät Tarkastustoiminta Riskienhallinta Viestintäpolitiikka Markkinatilanne ja toimintaympäristö Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema Olennaiset tapahtumat tilikaudella Logistiikka Matkustajaliikenne Infrarakentaminen Investoinnit ja kalustohankinnat Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt Turvallisuus Ympäristö Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Henkilöstö Johto ja tilintarkastus Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Alkaneen vuoden näkymät Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Liitteet Liitteet Liitteet Liite Liite Liitteet Liitteet Liitteet Liitteet Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä...181

5 Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto...184

6 VR Group 6 VR Group on monipuolinen palveluyritys VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen linen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys. Konsernissa työskentelee elee noin ammattilaista. ta. VR Groupin liikevaihto vuonna 2011 oli 1 437,2 miljoonaa euroa. Konserni toimii pääasiassa Suomessa, mutta sillä on toimintaa myös ulkomailla, erityisesti Venäjällä ja Ruotsissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama yritys, ja konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy. Konserniin kuuluu kaikkiaan 28 yhtiötä. Osakkuusyrityksiä on 8. VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoimintadivisioonasta ja kahdesta liiketoimintaa tukevasta divisioonasta. Liiketoimintadivisioonia ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infrarakentamiseen erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat palvelut ja tuotanto -divisioona sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona. VR Groupin tukitoiminnot on keskitetty konsernitasolle, ja ne liittyvät talouteen, henkilöstöön, turvallisuuteen, ympäristöön, viestintään ja IT-palveluihin.

7 Toimitusjohtajan katsaus 7 Avoimen keskustelun ja asiakkaiden aika Vuosi 2011 oli VR Groupille le vaikea. a. Teimme suuria muutoksia toista vuotta. ta. Eteen on tullutlut matkalla la aallonpohjia, lonpohjia, joista olemme kuitenkin nousseet t kovalla la työllä. lä. Henkilöstölle le kuuluu kiitos venymisestä. Luminen ja kylmä talvi haastoi VR Groupin toisena vuonna peräkkäin. Vuoden 2011 alkuun mennessä tehdyt toimet junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi eivät olleet riittäviä. Aloitimme entistä suunnitelmallisemman täsmällisyystyön keväällä 2011, ja vuoden loppua kohti täsmällisyys paranikin tuntuvasti. Työ jatkuu, jotta saamme palautettua asiakkaiden luottamuksen. Matkustajaliikenteessä alkoi syksyllä uusi aikakausi, kun hinnoittelu-uudistuksen ensimmäinen vaihe vietiin läpi. Se oli ensimmäinen askel kohti mallia, jossa kysyntä vaikuttaa yksittäisen junavuoron hinnoitteluun. Uudistuksen ensimmäisinä viikkoina oli teknisiä ongelmia, jotka kuitenkin ratkaisimme syksyn kuluessa. Matkustajaliikenteen vuoden saavutuksiin kuuluu ehdottomasti Allegro, joka ylitti kaikki odotukset. Logistiikassa kevät ja kesä sujuivat hyvin. Loppuvuonna Euroopan finanssikriisi ja sen vaikutukset Suomen vientiin näkyivät tavarakuljetuksissa. Logistiikan toimintamalleja on muutettava kannattavuuden parantamiseksi. Tämän työn olemme jo aloittaneet yhdessä asiakkaiden kanssa. Infrarakentamisessa vuosi alkoi lomautuksilla. Vuoden mittaan menestyimme kuitenkin urakkakilpailuissa. VR Track voitti muun muassa Euroopan ensimmäisen niin sanotun allianssiurakan, joka perustuu tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan yhteistyöhön. VR:läisille on luvassa paljon töitä. VR Groupin henkilöstö on ollut muutoksissa kovilla, mikä näkyy myös henkilöstötutkimuksen tuloksissa. Tilanteen korjaamiseksi olemme kiteyttäneet tavoitteet yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Avainasemassa on avoin keskustelu henkilöstön kanssa. Tärkeintä on saada arjen työ kuntoon esimerkiksi esimiestyötä parantamalla. VR Group on koko 150-vuotisen historiansa ajan ollut yksi suomalaisen yhteiskunnan tukipilareista. Aiomme olla sitä myös tulevaisuudessa. Entisellään kaikki ei voi kuitenkaan jatkua, sillä maailma ympärillämme muuttuu. Yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa rakennamme VR Groupista kansainvälisen palveluyrityksen. Nyt on aika keskittyä asiakkaisiin ja avoimeen keskusteluun henkilöstön kanssa, jotta jokainen tietää, mihin olemme menossa ja minkälaisia muutoksia parempi palvelu meiltä edellyttää. Mikael Aro Toimitusjohtaja

8 Arvot t ja strategia 8 Arvot t ja strategia

9 Strategian toteutuminen 9 Strategian toteutuminen Asiakaslähtöisyys Tilanne vuoden 2011 lopussa Matkustajaliikenne Logistiikka Junaliikenteessä täsmällisyysongelmia, tehostettu täsmällisyystyö käynnistetty ja täsmällisyys parantui loppuvuonna 2011 Hinnoittelu-uudistuksen ensimmäinen vaihe viety läpi Laaja asiakaspalveluvalmennus aloitettu Mittavat kalustohankinnat käynnissä Asiakastyytyväisyys 71 % asteikolla % Uudistettu organisaatiorakenne ja tehdyt yritysostot mahdollistavat kokonaispalvelujen tarjoamisen Asiakkaat on jaoteltu divisioonan avainasiakkaisiin, yksiköiden suurasiakkaisiin sekä muihin asiakkaisiin Asiakkuuksien hoitomallit ottavat huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet Asiakastyytyväisyys 3,8 asteikolla 1-5 Infrarakentaminen Asiakaskunta laajentunut uusille kasvualueille Uudistettu organisaatiorakenne tehostaa nykyisiä palveluja ja tukee uusia kasvualueita Asiakastyytyväisyys 3,8 asteikolla 1-5 Tavoite 2015 Matkustajaliikenne Logistiikka Tavoitteena olla joukkoliikenteen paras asiakaspalveluyhtiö Kaukojunien täsmällisyys 90 % viiden minuutin myöhästymisrajalla Lähijunien täsmällisyys 97,5 % kolmen minuutin myöhästymisrajalla Asiakastyytyväisyys 88 % Tavoitteena tarjota asiakkaille parhaiten soveltuva kuljetusmuoto tai niiden yhdistelmä Laajemman kokonaispalvelun tarjoaminen Asiakastyytyväisyys 4,3 Infrarakentaminen Keinot Tavoitteena hyödyntää hankkeiden koko elinkaareen kattavaa osaamista asiakkaiden hyödyksi ja koko alan kehittämiseksi Asiakaskunnan laajentaminen Asiakastyytyväisyys 4,2 Matkustajaliikenne Kehitetään täsmällisyyttä edelleen Jatketaan hinnoittelu-uudistusta Kehitetään asiakaspalvelua edelleen esim. koulutuksin ja tuoteparannuksin Hyödynnetään uutta asiakasohjelmaa

10 Strategian toteutuminen 10 Logistiikka Jatketaan kaluston uudistamista matkustusmukavuuden parantamiseksi, esim. uudet InterCitykaksikerrosvaunut Kehitetään rautatie- ja maantielogistiikan yhteisiä palveluja Tuotteistetaan laajemmat kokonaispalvelut Infrarakentaminen Kasvu Tunnistetaan asiakkaiden tarpeita aktiivisella asiakastyöllä Kehitetään työmenetelmiä ja hyödynnetään modernia teknologiaa, mikä muun muassa parantaa työn laatua ja laajentaa palveluvalikoimaa Palvellaan asiakkaita paremmin verkostojen ja kumppanuuksien avulla Tilanne vuoden 2011 lopussa Konsernitaso Käynnistetty selvitystyö konsernirajat ylittävien yhteisten hankkeiden löytämiseksi Matkustajaliikenne Logistiikka Junien täyttöaste keskimäärin alhainen Hinnoittelu-uudistuksen ensimmäinen vaihe viety läpi Koko logistiikka-alan tilanne haasteellinen johtuen muun muassa teollisuuden rakennemuutoksesta ja globaalista finanssikriisistä Rautatielogistiikassa muun muassa kokeiltu yhdistettyjä kuljetuksia Moskovaan Lapissa vireillä useita kaivoshankkeita Maantielogistiikka kasvanut yritysostoin lisäarvopalveluihin ja kierrätyslogistiikkaan Infrarakentaminen Vuosi 2011 erittäin haasteellinen radanrakentamisen kannalta, liikevaihto laskenut, vaikka markkinaosuutta voitu lisätä Liikevaihto alle tavoitetason osassa liiketoiminnoista Sähkö-, kunnossapito-, suunnittelu- ja materiaaliliiketoiminnoissa liikevaihto ylitti tavoitteen Tavoite 2015 Konsernitaso Liikevaihdon kasvu 5 % vuodessa strategiakauden lopussa Kasvua divisioonarajat ylittävistä yhteishankkeista Matkustajaliikenne Logistiikka Junan markkinaosuuden kasvattaminen 5,4 %:in kaikista matkustusmuodoista Kaukojunien täyttöasteen kasvu noin 4 prosenttiyksikköä Rautatielogistiikassa syntynyt innovatiivista kasvua, esim. bioenergiasta ja kaivoshankkeista Maantielogistiikassa tavoitteena kasvattaa markkinaosuutta sekä laajentua kasvaviin ja kannattaviin markkinasegmentteihin

11 Strategian toteutuminen 11 Infrarakentaminen Keinot Kasvu rataverkon ulkopuolisiin hankkeisiin Konsernitaso Valitaan ja toteutetaan kohdennetusti konsernirajat ylittäviä kehityshankkeita Matkustajaliikenne Logistiikka Nostetaan junien täyttöastetta kysyntäpohjaisella hinnoittelulla Uudella kalustolla vahvistetaan kaukoliikenteen palvelua ja tarjontaa Uusien innovatiivisten konseptien kehittäminen, esim. yhdistettyjen kuljetusten juna Moskovaan Tuetaan kasvua kohdennetuilla yritysostoilla Infrarakentaminen Haetaan kasvua erityisesti alueilla, joissa voidaan hyödyntää innovatiivisia ratkaisuja ja VR Trackin erikoisosaamista esimerkiksi sähköliiketoiminnassa ja kunnossapidossa sekä maa- ja siltarakentamisessa Kansainvälistyminen Tilanne vuoden 2011 lopussa Konsernitaso Tarkennettu kansainvälistymisen tavoitteita Kaikilla liiketoimintadivisioonilla liiketoimintaa ulkomailla Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona perustettu kansainvälistymisen tueksi Matkustajaliikenne Logistiikka Allegro-liikenne alkoi joulukuussa 2010 Helsingin ja Pietarin välillä 2011 noin junamatkaa ja kasvua lähes 50 % Divisioonalla toimintaa Venäjällä ja CEE-maissa Avain-Trans Oy:n yritysoston kautta vahvistettu asemaa Venäjän maantielogistiikassa Maantielogistiikan tytäryhtiö Isossa-Britanniassa myyty joulukuussa toimivalle johdolle Juna-lauttaliikenne Ruotsiin lopetettu joulukuussa 2011 Infrarakentaminen VR Track kasvanut Ruotsissa ja hankkeiden kannattavuutta parannettu Virossa työkanta ollut hyvä, mutta kasvuodotukset markkinatilanteesta johtuen maltilliset Venäjällä ensimmäinen suunnittelutoimeksianto tehty Tavoite 2015 Konsernitaso Kansainvälisen liikevaihdon kasvu 15 % vuodessa

12 Strategian toteutuminen 12 Matkustajaliikenne Logistiikka Tavoitteena Allegro-matkaa vuodessa Kansainvälistymisen pääkohde Venäjä Infrarakentaminen Keinot Tavoitteena kasvaa erityisesti Ruotsissa Matkustajaliikenne Logistiikka Hyödynnetään myös Allegrossa kysyntäpohjaista hinnoittelua Haetaan maantielogistiikassa orgaanista kasvua Venäjän-rajan ylittävässä liikenteessä sekä Pietarin ja Moskovan jakeluliikenteessä Hyödynnetään rautatielogistiikan yhteisyrityksiä Infrarakentaminen Kilpailukyky Keskitytään kunnossapitourakoihin Pohjois-Ruotsissa ja radanrakentamisessa niihin urakoihin, joissa voidaan hyödyntää VR Trackin kilpailukykytekijöitä parhaiten Tilanne vuoden 2011 lopussa Konsernitaso Kustannussäästöihin tähtäävä muutosohjelma edennyt suunnitellusti, vuoden loppuun mennessä saavutettu 66,8 miljoonan euron vaikutukset kannattavuuteen Tehokkuutta saavutettu mm. toimintatapoja uudistamalla, organsaatiouudistuksella ja henkilöstövähennyksillä Konsernilla vahva tase esim. kalustohankintojen rahoittamiseksi Matkustajaliikenne Logistiikka Kilpailu rautateillä ei ole vielä alkanut, mutta sen ennakoidaan alkavan 2010-luvulla Juna kilpailee jo nyt muiden liikennemuotojen kanssa Rautatielogistiikan kilpailu alkamassa Toimintaa tehostettu, kulurakennetta kevennetty ja organisaatiorakennetta uudistettu osana muutosohjelmaa Tavaraliikenteen kuljetusjärjestelmää mitoitettu uudelleen, esim. määritelty junien minimikoot ja toimituskatot Otettu käyttöön uudet toimintatavat ratapihoilla Infrarakentaminen Markkinatilanne huono, liikevoitto alle tavoitteen Radan kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvissä kilpailutuksissa menestyttiin hyvin Otettu käyttöön tuottavuustyökalut Sovittu henkilöstön kanssa kilpailukykyä parantavista menettelyistä

13 Strategian toteutuminen 13 Tavoite 2015 Konsernitaso Tehokkuuden kasvattaminen Liikevoittoprosentti 5 % Sijoitetun pääoman tuotto 7-9 % Muutosohjelman liikevoittovaikutus 100 miljoonaa euroa vuoteen 2012 mennessä Matkustajaliikenne Logistiikka Junan markkinaosuuden kasvattaminen 5,4 %:in kaikista matkustusmuodoista Kaukojunien täyttöasteen kasvu noin 4 prosenttiyksikköä Operatiivinen kilpailukyky varmistetaan muutosohjelmalla, hinnoittelumuutoksin ja integroimalla rauta- ja kumipyöräpalveluja Toiminnan tehokkuus parantunut Keskitytään kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen ja innovatiivisten hinnoittelumallien löytämiseen Liikennejärjestelmän tehostaminen Infrarakentaminen Keinot Tavoitteena olla kolmen parhaan infraurakoitsijan joukossa Suomessa Konsernitaso Tuetaan liiketoimintaa tehokkailla, keskitetyillä tukitoiminnoilla Hyödynnetään voimavaroja yli divisioona- ja yksikkörajojen, esim. vetopalvelut, kaluston kunnossapito ja tuotannon ohjaus Matkustajaliikenne Logistiikka Jatketaan hinnoittelu-uudistusta Parannetaan palvelua ja matkustusmukavuutta eri keinoin Tehostetaan kuljetuksia esimerkiksi siirtämällä pienet kuljetuserät rautateiltä maanteille Tavaraliikenteen kuljetusjärjestelmän rakenteellisten uudistusten jatkaminen, esim. raakapuukuljetusten järkeistäminen Infrarakentaminen Parannetaan kustannustehokkuutta hyödyntämällä tuottavuustyökaluja Kehitetään palveluvalikoimaa ja laatua edelleen Hyödynnetään vuosikymmenten aikana saatua kokemusta ja osaamista Kehitetään ja hyödynnetään modernia teknologiaa

14 Liiketoiminta lyhyesti 14 VR Groupilla la on kolme liiketoiminta-aluetta VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoimintadivisioonasta ja kahdesta liiketoimintaa tukevasta divisioonasta. Liiketoimintadivisioonia ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infrarakentamiseen erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat palvelut ja tuotanto -divisioona sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona. Matkustajaliikenne VR:n junissa ja linja-autoissa tehdään vuosittain noin 90 miljoonaa matkaa. Matkustajaliikennedivisioonaan kuuluvat matkustajaliikenne rautateillä ja Pohjolan Liikenteen linjaautoliikenne. Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra täydentää matkustajaliikenteen palveluja junissa ja asemilla. Avecra on VR-Yhtymän tytäryhtiö, ja vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa kansainvälinen Rail Gourmet Group. Asiakkaat VR:n isoimpia asiakasryhmiä ovat työ- ja liikematkustajat, opiskelijat, perheet ja muut vapaa-ajan matkustajat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eli HSL on VR:n merkittävä asiakas sekä juna- että linjaautoliikenteessä. Se hankkii VR:ltä lähijunapalvelut sekä linja-autopalveluja pääkaupunkiseudulla. Tavoitteet Asiakkaan matkustuskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen Markkinaosuuden kasvattaminen Täsmällisyyden ja matkustajainformaation parantaminen Hinnoittelun uudistaminen Matka-aikojen lyhentäminen ja vuorotarjonnan lisääminen rataverkon välityskyvyn puitteissa Linja-autoliikenteen markkinaosuuden kasvattaminen Palvelut Junaliikenne: VR tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kaikille matkustajaryhmille työ- ja vapaa-ajan tarpeisiin. Palveluja tarjotaan päivittäin noin 300 kaukoliikenteen junassa ja 900 pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junassa. Lisäksi Helsingin ja Pietarin välillä kulkee päivittäin neljä Allegro-junavuoroa molempiin suuntiin. Linja-autoliikenne: Pohjolan Liikenne harjoittaa lähiliikennettä pääkaupunkiseudulla. Sillä on pika- ja vakiovuoroliikennettä Etelä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Savo-Kainuussa. Pohjolan Liikenne tarjoaa myös tilaus- ja sopimusliikennettä. Se ajaa päivittäin noin 100 pikavuoroa ja noin kaupunkiliikenteen, lähiliikenteen tai kaukoliikenteen lähtöä. Junien ja asemien ravintolatoiminta: Avecra tarjoaa ravintola- ja cateringpalveluja junissa ja rautatieasemilla.

15 Liiketoiminta lyhyesti 15 Logistiikka Avecra hoitaa ravintolavaunu- ja myyntikärrytoimintaa sekä huolehtii Ekstra-palveluista päivittäin noin 160 junassa. Avecra vastaa myös kaikista Allegro-junien ravintolapalveluista. Avecra toimii 17 ravintola- tai kioskipisteessä kuudella rautatieasemalla. Merkittävin toimipaikka on Helsingin päärautatieasema, jossa on yhdeksän myyntipistettä. VR Transpoint on johtava logistiikkatoimija Suomessa sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Se tarjoaa rautatielogistiikan palveluja sekä kappaletavara-, massatavaraja kansainvälisen logistiikan palveluja maanteillä. Asiakkaat VR Transpointin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden yritykset sekä suuret ja keskisuuret yritykset, jotka tarvitsevat logistisia ratkaisuja kappale- ja massatavarakuljetuksissa. Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä. Tavoitteet Asiakaslähtöisyyden lisääminen ja kokonaispalvelujen tarjoaminen asiakkaille Toimitusketjun hallinnan parantaminen Toiminnan tehostaminen Kilpailukyvyn parantaminen Venäjän-liikenteen kasvattaminen Palvelut Rautatielogistiikka: tiikka: Rautatielogistiikka toimii metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden peruskuljettajana kotimaassa ja Venäjän-liikenteessä. Kappaletavaralogistiikka: Kappaletavaralogistiikka noutaa, kuljettaa ja jakaa kappaletavaralähetykset kaikkialle Suomeen. Se huolehtii tavarankuljetuksen lisäksi toimitusketjun hallinnasta ja tarjoaa varastointipalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kappaletavaralogistiikalla on Suomessa 32 terminaalia ja palvelupistettä ja yli 250 aikataulutettua linjaa. Massatavaralogistiikka: Massatavaralogistiikka tuottaa teollisuudelle ja kaupalle massatavarakuljetuksia sekä varastointipalveluja partnership-periaatteella. Kansainvälinen maantielogistiikka: tiikka: Kansainvälinen logistiikka vastaa rajat ylittävästä maantieliikenteestä. Se kuljettaa päivittäin kappaletavaraa sekä osa- ja kokokuormia Suomen, Venäjän ja useiden Euroopan maiden välillä. Sen palveluihin kuuluvat myös lisäarvologistiikan palvelut, varastointi ja tullaus, kylmä- ja erikoiskuljetukset sekä vaarallisten aineiden kuljetukset. Infrarakentaminen

16 Liiketoiminta lyhyesti 16 VR Track on infrarakentamiseen erikoistunut älykkäiden ja vaativien järjestelmien osaaja. Se on rakennusyhtiönä ja insinööritoimistona alansa suurimpia yrityksiä Suomessa. Suomen lisäksi VR Track toimii lähialueilla, lähinnä Ruotsissa ja Baltiassa. Asiakkaat VR Track toimii avoimesti kilpailluilla markkinoilla. VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat, satamat ja rautatiepalveluja käyttävät yritykset sekä muut infrarakentamisen pääurakoitsijat. Tavoitteet Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen Oivaltavien ratkaisujen ja älykkäiden järjestelmien tuottaminen infrarakentamisen tarpeisiin Kilpailukyvyn parantaminen Liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille ja rataverkon ulkopuolelle Aktiivinen rooli hankekehityksessä Palvelut Radanrakentamisen kokonais- ja osaurakointi Laajojen rautatieprojektien johtaminen ja toteuttaminen Radan tarkastus, huolto ja kunnossapito Sähkö- ja turvalaiteurakointi sekä kunnossapito Kytkinlaitos- ja muuntamotyöt sekä koestukset Sähkönsiirron valvonta- ja käyttöpalvelut Maa- ja sillanrakentaminen Pohjarakentaminen Radan materiaalipalvelut Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut Geo- ja kalliotekniikka- sekä mittauspalvelut Dokumentointi- ja informaatiopalvelut Palvelut ja tuotanto Palvelut ja tuotanto -divisioona tuottaa pääasiassa sisäisiä palveluja muille VR Groupin divisioonille ja tukiyksiköille. Divisioonaan kuuluvat junaliikennöinti, operaatiokeskus, kaluston kunnossapito sekä konsernin hankinnat, kiinteistöt ja lakiasiainpalvelut. Asiakkaat Palvelut ja tuotanto -divisioonan tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin muut divisioonat ja yksiköt sekä osakkuusyritykset Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Karelian Trains Ltd. Tavoitteet Asiakkaiden odotuksia vastaavien palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti muiden divisioonien kanssa Täsmällinen ja turvallinen junien liikennöinti Konsernin hankintatoiminnan prosessien yhtenäistäminen Kaluston kunnossapidon toiminnallisen tehokkuuden ja laadun parantaminen Junaliikennöinnin tehostaminen Koko konsernin tuotannonsuunnittelun laadun parantaminen yhdessä logistiikka- ja matkustajaliikennedivisioonien kanssa

17 Liiketoiminta lyhyesti 17 Palvelut Junaliikennöinti tuottaa juna- ja vaihtotyöliikenteen veturi- ja kuljettajapalveluja sekä liikenteenohjauspalveluja. Se tekee myös liikenteen perussuunnittelua ja huolehtii rautatieliikenteen tuotannon ohjauksesta ja ratakapasiteetin hakemisesta. Kunnossapito huolehtii rautatiekaluston kunnossapidosta kuudella varikolla ja kahdella konepajalla. VR Engineering tarjoaa kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja. Operaatiokeskuksen tehtävänä on seurata ja koordinoida keskitetysti koko Suomen matkustaja- ja tavarajunaliikennettä. Operaatiokeskus vastaa VR Groupissa junaliikenteen häiriötilanteiden johtamisesta. Hankintayksikön tehtäviin kuuluu konsernin kaikkien hankintojen läpivienti, seuranta ja toteutus, toimittajamarkkinoiden seuranta ja toimittajien hallinta sekä operatiivinen osto. Kiinteistöyksikkö huolehtii kiinteistöinvestoinneista, kiinteistöjen kunnossapidosta ja vuokrauksesta, kiinteistökehityksestä, maankäytöstä ja kaavoituksesta sekä maaperän kunnostuksesta. Lakiasiainyksikön tehtäviin kuuluvat liikejuridiikka, kilpailulainsäädäntö ja oikeudenkäynneistä huolehtiminen. Venäjä ja kansainväliset t toiminnot Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona edistää ja kehittää VR Groupin kansainvälistä liiketoimintaa yhdessä liiketoimintadivisioonien kanssa. Konsernilla on kansainvälistä liiketoimintaa matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja infrarakentamisessa pääasiassa Venäjällä ja Ruotsissa. Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioonan vastuulle kuuluu myös konsernin kansainvälinen edunvalvonta, mukaan lukien EUedunvalvonta sekä Venäjä-suhteet. Divisioonaan kuuluvat myös VR Groupin edustusto Moskovassa ja toimisto Pietarissa. Asiakkaat Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona toimii matriisissa ja läheisessä yhteistyössä konsernin liiketoimintadivisioonien kanssa ja vahvistaa erityisosaamisellaan kansainvälistä toimintaa. Tavoitteet Valikoiva kansainvälistyminen, joka tukee konsernin liiketoiminnan kasvua Kansainvälisessä liiketoiminnassa tärkein kasvualue Venäjä VR Groupin menestyminen muuttuvassa ja entistä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä Palvelut Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona tukee, kehittää ja koordinoi VR Groupin kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa painottaen erityisesti Venäjää. Divisioona vastaa kansainvälisestä ja EU-edunvalvonnasta sekä sidosryhmätoiminnasta.

18 Toimintaympäristö 18 VR Groupin toimintaympäristössä monia muuttujiatujia VR Group on yhteiskunnallisesti keskeinen toimija, koska se tarjoaa monipuolisia palveluita yhteiskunnan eri tarpeisiin. Koko o rautatiesektoria ja sitä kauttata merkittävää ää osaa VR Groupin toiminnasta säännellään lään tarkasti ti sekä EU:ssa että tä kansallisella la tasolla. la. Sääntely on dynaamista ja muuttaa taa VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti. Vuonna 2011 astui voimaan uusi rautatielaki. tielaki. VR Groupilla on laajat ja monipuoliset sidosryhmät, koska konsernin toiminta kiinnostaa useita eri tahoja. Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voisi vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään. VR Groupin toimintaympäristö on maantieteellisen sijainnin vuoksi poikkeuksellinen moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Toimintaympäristöön vaikuttavat myös monet maailmanlaajuiset ilmiöt ilmastonmuutoksesta globalisaatioon. Ne tarjoavat liiketoiminnalle mahdollisuuksia mutta aiheuttavat myös haasteita. VR Group pyrkii vaikuttamaan toimintaympäristöönsä erilaisin keinoin. Konsernin vaikuttamistoimien painopiste liittyy valtion omistaman ja Liikenneviraston hallinnoiman rataverkon kehittämiseen, koska monet konsernin omat kehittämistoimet, kuten matka-aikojen lyhentäminen ja tavaraliikenteen tehostaminen, edellyttävät nykyistä parempaa infrastruktuuria. Valtion panostukset rataverkkoon tarjoaisivat mahdollisuuksia myös VR Trackille. EU:ssa Suomen Keski-Euroopasta poikkeavat olosuhteet on huomioitava lainsäädännön valmistelussa. VR Groupilla on monia sidosryhmiä. Saat lisätietoa eri sidosryhmistä laittamalla hiiren pallukoiden päälle.

19 Maantieteellinen linen sijainti 19 Pohjoinen sijainti tuo erityisiä haasteita VR Group toimii pääasiallisesti Suomessa. Suomen maantieteellinen linen sijainti aiheuttaa taa omat haasteensa liiketoiminnan harjoittamiselle. Liikenne Länsi-Eurooppaan edellyttää erikoiskalustoa ja lähes aina laivayhteyttä. Yhteydet Venäjälle ovat sen sijaan hyvät muun muassa saman raideleveyden ansiosta. Siksi Venäjä onkin VR Groupille kansainvälistymisen luonnollinen suunta. Sääolosuhteet, kuten lumi, lämpötilan vaihtelut ja maan routiminen, on otettava huomioon esimerkiksi liikennöinnissä ja kalustohankinnoissa. Vaikeat talviolosuhteet, kuten runsas lumi ja pakkanen heikentävät rataverkon liikennöitävyyttä ja vaikuttavat kalustoon. Suomessa väestön määrä on pieni, ja asutus on keskittynyt Etelä-Suomeen. Asutuskeskusten väliset etäisyydet ovat pitkät Etelä-Suomen ulkopuolella. Valtaosa eli 90 prosenttia rataverkosta on yksiraiteista toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nämä tekijät on huomioitava muun muassa matkustajaliikenteen vuoroja ja reittejä suunniteltaessa. Rataverkon yksiraiteisuus on haaste junaliikenteen täsmällisyyden näkökulmasta.

20 Ilmastonmuutosos 20 Ilmastonmuutos os on mahdollisuuslisuus Ilmastonmuutos os jatkuu, ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on asetettutu maailmanlaajuiseksi si tavoitteeksi. EU:n asettama tama tavoite liikenteeneen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi si on Suomen osalta 15 prosenttia tia vuosina Liikennesektorin ongelmana on, että se on lähes täysin riippuvainen fossiilisesta polttoaineesta eli öljystä. Liikenne onkin ainoa sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet viime vuosina, ja kasvu jatkuu. Liikenne tuottaa viidenneksen ilmastonmuutosta voimistavista kasvihuonekaasuista, mutta raideliikenteen osuus liikenteen päästöistä on vain prosentin verran. Kasvanut huoli ympäristöstä ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta vaikuttavat kulutustottumuksiin ja kulkumuotovalintoihin. Se tarjoaa joukkoliikenteelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia. Tavaraliikenteessä raide- ja autoliikenteen yhteistyöllä voidaan löytää sekä ympäristön että asiakkaiden kannalta järkevin ratkaisu. VR Group tekee jatkuvasti työtä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. VR Groupin yrityskuvatutkimusten mukaan ympäristöystävällisyys on junan ylivoimainen kilpailuvaltti. Ympäristötekijät vaikuttavat myös poliitikkojen ja virkamiesten päätöksiin, mikä voi vahvistaa rautateiden asemaa. Uusia ohjauskeinoja, kuten päästöveroja ja tietulleja, harkitaan Suomessakin. Öljyn rajallinen riittävyys ja vaihteleva hinta vaikuttavat siihen, että siirtymistä muita energianlähteitä käyttäviin liikennemuotoihin harkitaan. Ympäristötekijöiden korostuminen globaalitaloudessa vaikuttaa energian hintaan. Sähkön päästökauppa rasittaa taa raiteita EU:ssa kasvihuonekaasupäästöjä rajoitetaan EU:n päästökauppajärjestelmällä. Rautatieliikenne on ainoa liikennemuoto, joka kuuluu välillisesti EU:n päästökaupan piiriin, koska se hyödyntää energiana sähköä. Sähkö on ollut EU:n päästökaupan piirissä jo vuodesta 2008 alkaen, ja siitä johtuva energian hinnan nousu rasittaa rautateiden kilpailukykyä. Lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt otetaan mukaan EU:n päästökauppaan vuonna Ilmastonmuutos tulee pitkällä tähtäimellä ottaa huomioon myös ratojen rakentamisessa, radanpidossa ja liikenteen harjoittamisessa, koska ilmastonmuutos muokkaa luonnonoloja myös Suomessa.

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä Kouvolan rautatieseminaari 13.12.2011 Ari Vanhanen Matkustajaliikenne VR-Yhtymä Oy VR on kehittynyt yhtä matkaa Suomen kanssa 1857: Asetus Suomen ensimmäisen

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...

VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti... Sisältö VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...16 Ilmastonmuutos...17 Kansainvälistyminen...18

Lisätiedot

VR Transpoint Rautatielogistiikan kehitysnäkymiä. LuostoClassic Business Forum 7.8.2015

VR Transpoint Rautatielogistiikan kehitysnäkymiä. LuostoClassic Business Forum 7.8.2015 VR Transpoint Rautatielogistiikan kehitysnäkymiä LuostoClassic Business Forum 7.8.2015 Organisaatio Konsernipalelut Matkustajaliikenne Logistiikka Junaliikennöinti Corenet Oy 60 % 2 Monipuolinen palveluyritys

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015 Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Yhteisellä Matkalla jo yli 150 vuotta Ensimmäinen säännöllinen junayhteys Helsinki Hämeenlinna maaliskuussa 1862 Valtionrautatiet

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9. Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.2013 Pääradan merkitys Suomen rataverkolla Päärata on Suomen

Lisätiedot

08 Toimitusjohtajan katsaus VR-konserni katsoo tulevaisuuteen. Muutosohjelma etenee, ja konsernin uusi strategia valmistui kesällä 2010.

08 Toimitusjohtajan katsaus VR-konserni katsoo tulevaisuuteen. Muutosohjelma etenee, ja konsernin uusi strategia valmistui kesällä 2010. Vuosiraportti VR GROUP LYHYESTI VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys. Konserni tarjoaa työtä 12 000 ammattilaiselle

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 7,2 (0,4) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 7,2 (0,4) miljoonaa euroa. 28.8.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 VR-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 343,0 (356,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,1 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne

Lisätiedot

Yhteisellä matkalla. Vuosiraportti 2009

Yhteisellä matkalla. Vuosiraportti 2009 Yhteisellä matkalla Vuosiraportti 2009 VR lyhyesti VR on monipuolinen kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoava konserni. Lisäksi konserni tarjoaa ratojen rakentamisen ja kunnossapidon palveluja. Konserniin

Lisätiedot

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Rautatieliikenne ja kilpailu Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Perustettu 2009 (Proxion Train), nimi muutettu

Lisätiedot

Miten VR Matkustajaliikenne on kehittänyt ja kehittää palvelujaan?

Miten VR Matkustajaliikenne on kehittänyt ja kehittää palvelujaan? Miten VR Matkustajaliikenne on kehittänyt ja kehittää palvelujaan? Pro Rautatien seminaari 15.3.2012 Antti Jaatinen Senior Adviser VR Group Käynnissä mittavat kalustoinvestoinnit 1. VR käynnisti vuonna

Lisätiedot

VR-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2017

VR-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2017 4.8.2017 VR-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2017 VR-konsernin kannattavuus parani huomattavasti. Tammi kesäkuun liikevoitto oli 36,8 miljoonaa euroa ja se parani merkittävästi edellisvuoden 1,2

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019. Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015

Katse tulevaisuuteen. VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019. Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015 Katse tulevaisuuteen VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019 Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015 Katsaus tulevaisuuteemme VR:n tavoite on, että junamatkustaminen on kaukoliikenteen halutuin matkustusmuoto.

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? VaikuttajaForum Rakennusteollisuus 22.3.2011 Ville Saksi VR Track Oy

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? VaikuttajaForum Rakennusteollisuus 22.3.2011 Ville Saksi VR Track Oy Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? VaikuttajaForum Rakennusteollisuus 22.3.2011 Ville Saksi VR Track Oy Esityksen sisältö Agenda 1 Rautateiden renessanssi Agenda 2 Kitkattoman

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Uudet tuulet rautateillä, dieselkäyttöinen vetokalusto. Teollisuuden polttonesteet 10.9.2015, Tampere Kimmo Rahkamo, toimitusjohtaja, Fennia Rail Oy

Uudet tuulet rautateillä, dieselkäyttöinen vetokalusto. Teollisuuden polttonesteet 10.9.2015, Tampere Kimmo Rahkamo, toimitusjohtaja, Fennia Rail Oy Uudet tuulet rautateillä, dieselkäyttöinen vetokalusto Teollisuuden polttonesteet 10.9.2015, Tampere Kimmo Rahkamo, toimitusjohtaja, Fennia Rail Oy Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut Otto Lehtipuu

Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut Otto Lehtipuu Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut 2017 Otto Lehtipuu 7.6.2017 Tavoitteena kasvattaa matkustajamääriä Helmikuussa 2016 alensimme hintoja 25 % Lisää suoria ja nopeampia yhteyksiä Parempaa henkilökohtaista

Lisätiedot

Yhtiökokous 9.4.2013

Yhtiökokous 9.4.2013 Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden

Lisätiedot

Kaupallinen rataliikenne

Kaupallinen rataliikenne Kaupallinen rataliikenne Kimmo Rahkamo Pori Parkano Haapamäki rataseminaari Parkano Proxion Train Proxion Train on ensimmäinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Tavoitteena varmistaa

Lisätiedot

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Yhtiökokous Kohti yhtenäistä tä Lemm inkäistä Lemminkäisen johto vaihtui 1/2009 Tytäryhtiöiden fuusiot alkoivat 1 /2010 Norja yritys- kau upat, Venäjän tonttikaupat 4-6/2010

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj.

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Infran rooli on merkittävä yhteiskunnalle Suomen kansallisvarallisuus noin 770 mrd Rakennettu ympäristö 70 % Infrarakenteet

Lisätiedot

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014 1 Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa Mikael Aro 4.12.2014 2 VR Matkustajaliikenne tarjoaa kauko- ja lähiliikenteen matkustuspalveluita Kaukoliikenne Noin

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Itella Oyj Tulos 2007

Itella Oyj Tulos 2007 Itella Oyj Tulos 2007 15.2.2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tavaravirtojen hallintaan Itella Viestinvälitys kirjeiden, lehtien ja suoramainosten jakelupalvelut Itella Informaatio informaatiologistiikan

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Liikenneministeri Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Helsingin ratapihan liikenteellinen toimivuus on nousemassa junaliikenteen kasvun esteeksi. Eri selvityksissä tilanne on

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Velaton kauppahinta noin 60 milj. euroa Suomen Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa Liikevaihto 2014

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille. ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja

Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille. ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja Kestävästi parempaa kannattavuutta Liikevaihto 2014 85 M Liikevoitto 2014 16,0 M Henkilöstö 226 2 Asiakaskuntamme

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Russian railways..today..in the future

Russian railways..today..in the future Russian railways.today..in the future Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Öljy ja öljytuotteita Kivihiili Rauta Kierrätysmetalli Rautamalmi Arvometallit Lannoitteet Kemialiset tuotteet Rakennusmateriaalit

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Case pääkaupunkiseutu PLL ry:n vuosikokous 22.3.2012 Markku Tinnilä ja Jukka Kallio Perusteesi Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Logistiikkajohtaja Hannu Alarautalahti 17.4.2007 Metsäteho Oy Sisältö 1.Yleistä, syksy 2006 kevät 2007 2.Teollisuuden tarpeet 1. Operatiivinen toiminta ja sen

Lisätiedot

Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010

Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Russian railways Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Öljy ja öljytuotteita Kivihiili Rauta Kierrätysmetalli Rautamalmi Arvometallit Lannoitteet Kemialiset tuotteet Rakennusmateriaalit Sementti

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

AMER SPORTS: JATKUVAN KANNATTAVAN KASVUN TIELLÄ

AMER SPORTS: JATKUVAN KANNATTAVAN KASVUN TIELLÄ AMER SPORTS: JATKUVAN KANNATTAVAN KASVUN TIELLÄ Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 8.3.2012 // Heikki Takala, toimitusjohtaja Sisältö 1) 2011 ennätysten vuosi 2) Strategiset prioriteetit ja niiden eteneminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Suomi English Русский

Suomi English Русский Suomi English Русский Nurmiselle kuljetettavan tuotteen koko tai määränpään kaukaisuus eivät ole ongelma. Kaikki logistiikka-alan palvelut yhdeltä tiskiltä Nurminen Logistics tarjoaa asiakkailleen kaikki

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M Helsingin kaupungin liikelaitos Henkilömäärä 185 Liikevaihto 87 M Helsingin Satama Kokonaisliikennemäärä (2011) 11,2 M tonnia Vuosaari Yksikköliikenne (2011) 10,2 M tonnia Markkinaosuus 25 % Suomen liikenteestä

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2008 05.08.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-6/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-6/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 64,8 miljoonaa

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä?

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Tommi Mäkelä Tampereen teknillinen yliopisto RATA2010 Jyväskylä 26.1.2010 2 Esityksen kysymykset 1. Miksi tämä aihe? 2. Maailma vie, Suomi vikisee?

Lisätiedot

Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää

Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää Yleinen liikennepolitiikka Liikennepolitiikan tulee olla pitkäjänteistä, yli vaalikauden ulottuvaa Suurista väylähankkeista päätökset pitää tehdä myös rahoituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008 Tilinpäätöstiedote 2007 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä 2007 Koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat yli 40 % nousten 4 106 (1-12/2006: 2 910) milj. euroon. Q4 tilaukset ennätykselliset 1 214

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot