VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö..."

Transkriptio

1

2 Sisältö VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...18 Maantieteellinen sijainti...19 Ilmastonmuutos...20 Kansainvälistyminen...21 Kilpailu...22 Talouden ja teollisuuden muutokset...23 Yhteiskuntarakenteen muutos...24 Työvoiman saatavuus...25 Järjestöjen jäsenyydet...26 Avainluvut...27 Tilastotietoja...29 Saavutuksia Liiketoiminta...33 Matkustajaliikenne...34 Täsmällisyys...35 Asiakaspalvelu ja -tyytyväisyys...37 Junaliput ja hinnoittelu...39 Junat ja palvelut...40 Ravintolapalvelut junissa ja asemilla...41 Linja-autoliikenne...42 Logistiikka...43 Asiakaspalvelu ja -tyytyväisyys...44 Kilpailukyky...45 Kasvu...47 Liiketoiminta Venäjällä...48 Infrarakentaminen...49 Asiakastyytyväisyys...50 Tekninen kehittyminen...51 Ratojen rakentaminen ja kunnossapito...52 Kasvu rautatieympäristön ulkopuolella...53 Kansainvälistyminen...54 Vastuullisuus...55 Asiakas...56

3 Asiakasjohtaminen...57 Henkilöstö...59 Henkilöstön hyvinvointi...61 Johtaminen ja esimiestyö...63 Henkilöstön osaaminen...64 Rekrytointi ja työnantajakuva...65 Henkilöstöjohtaminen...67 Talous...69 Muutosohjelma...70 Kasvu ja käyttöpääoman hallinta...71 Vastuullinen taloudenpito...72 Talousjohtaminen...73 Turvallisuus...75 Liikenneturvallisuus...76 Työturvallisuus...78 Onnettomuudet ja työtapaturmat...79 Turvallisuusjohtaminen...81 Ympäristö...83 Ympäristölupaukset...84 Hiilidioksidipäästöt...85 Energiankulutus...87 Siisteys...89 Vaarallisten aineiden kuljetukset...90 Melu ja tärinä...91 Matkaketjut ja yhdistetyt kuljetukset...92 Materiaali- ja palveluhankinnat...93 Jätehuolto ja kierrätys...94 Tankkauspaikat...95 Maaperä...96 Ympäristökoulutus...97 Ympäristöviestintä...98 Ympäristöjohtaminen...99 Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi Vuosiraportin rajaukset ja lähteet GRI-sisältöindeksi Varmennusraportti Hallinto Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston jäsenet Hallitus...115

4 Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja ja johtoryhmä Johtoryhmän jäsenet Taloudellinen raportointi Kannustinjärjestelmät Tarkastustoiminta Riskienhallinta Viestintäpolitiikka Markkinatilanne ja toimintaympäristö Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema Olennaiset tapahtumat tilikaudella Logistiikka Matkustajaliikenne Infrarakentaminen Investoinnit ja kalustohankinnat Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt Turvallisuus Ympäristö Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Henkilöstö Johto ja tilintarkastus Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Alkaneen vuoden näkymät Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Liitteet Liitteet Liitteet Liite Liite Liitteet Liitteet Liitteet Liitteet Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä...181

5 Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto...184

6 VR Group 6 VR Group on monipuolinen palveluyritys VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen linen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys. Konsernissa työskentelee elee noin ammattilaista. ta. VR Groupin liikevaihto vuonna 2011 oli 1 437,2 miljoonaa euroa. Konserni toimii pääasiassa Suomessa, mutta sillä on toimintaa myös ulkomailla, erityisesti Venäjällä ja Ruotsissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama yritys, ja konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy. Konserniin kuuluu kaikkiaan 28 yhtiötä. Osakkuusyrityksiä on 8. VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoimintadivisioonasta ja kahdesta liiketoimintaa tukevasta divisioonasta. Liiketoimintadivisioonia ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infrarakentamiseen erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat palvelut ja tuotanto -divisioona sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona. VR Groupin tukitoiminnot on keskitetty konsernitasolle, ja ne liittyvät talouteen, henkilöstöön, turvallisuuteen, ympäristöön, viestintään ja IT-palveluihin.

7 Toimitusjohtajan katsaus 7 Avoimen keskustelun ja asiakkaiden aika Vuosi 2011 oli VR Groupille le vaikea. a. Teimme suuria muutoksia toista vuotta. ta. Eteen on tullutlut matkalla la aallonpohjia, lonpohjia, joista olemme kuitenkin nousseet t kovalla la työllä. lä. Henkilöstölle le kuuluu kiitos venymisestä. Luminen ja kylmä talvi haastoi VR Groupin toisena vuonna peräkkäin. Vuoden 2011 alkuun mennessä tehdyt toimet junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi eivät olleet riittäviä. Aloitimme entistä suunnitelmallisemman täsmällisyystyön keväällä 2011, ja vuoden loppua kohti täsmällisyys paranikin tuntuvasti. Työ jatkuu, jotta saamme palautettua asiakkaiden luottamuksen. Matkustajaliikenteessä alkoi syksyllä uusi aikakausi, kun hinnoittelu-uudistuksen ensimmäinen vaihe vietiin läpi. Se oli ensimmäinen askel kohti mallia, jossa kysyntä vaikuttaa yksittäisen junavuoron hinnoitteluun. Uudistuksen ensimmäisinä viikkoina oli teknisiä ongelmia, jotka kuitenkin ratkaisimme syksyn kuluessa. Matkustajaliikenteen vuoden saavutuksiin kuuluu ehdottomasti Allegro, joka ylitti kaikki odotukset. Logistiikassa kevät ja kesä sujuivat hyvin. Loppuvuonna Euroopan finanssikriisi ja sen vaikutukset Suomen vientiin näkyivät tavarakuljetuksissa. Logistiikan toimintamalleja on muutettava kannattavuuden parantamiseksi. Tämän työn olemme jo aloittaneet yhdessä asiakkaiden kanssa. Infrarakentamisessa vuosi alkoi lomautuksilla. Vuoden mittaan menestyimme kuitenkin urakkakilpailuissa. VR Track voitti muun muassa Euroopan ensimmäisen niin sanotun allianssiurakan, joka perustuu tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan yhteistyöhön. VR:läisille on luvassa paljon töitä. VR Groupin henkilöstö on ollut muutoksissa kovilla, mikä näkyy myös henkilöstötutkimuksen tuloksissa. Tilanteen korjaamiseksi olemme kiteyttäneet tavoitteet yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Avainasemassa on avoin keskustelu henkilöstön kanssa. Tärkeintä on saada arjen työ kuntoon esimerkiksi esimiestyötä parantamalla. VR Group on koko 150-vuotisen historiansa ajan ollut yksi suomalaisen yhteiskunnan tukipilareista. Aiomme olla sitä myös tulevaisuudessa. Entisellään kaikki ei voi kuitenkaan jatkua, sillä maailma ympärillämme muuttuu. Yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa rakennamme VR Groupista kansainvälisen palveluyrityksen. Nyt on aika keskittyä asiakkaisiin ja avoimeen keskusteluun henkilöstön kanssa, jotta jokainen tietää, mihin olemme menossa ja minkälaisia muutoksia parempi palvelu meiltä edellyttää. Mikael Aro Toimitusjohtaja

8 Arvot t ja strategia 8 Arvot t ja strategia

9 Strategian toteutuminen 9 Strategian toteutuminen Asiakaslähtöisyys Tilanne vuoden 2011 lopussa Matkustajaliikenne Logistiikka Junaliikenteessä täsmällisyysongelmia, tehostettu täsmällisyystyö käynnistetty ja täsmällisyys parantui loppuvuonna 2011 Hinnoittelu-uudistuksen ensimmäinen vaihe viety läpi Laaja asiakaspalveluvalmennus aloitettu Mittavat kalustohankinnat käynnissä Asiakastyytyväisyys 71 % asteikolla % Uudistettu organisaatiorakenne ja tehdyt yritysostot mahdollistavat kokonaispalvelujen tarjoamisen Asiakkaat on jaoteltu divisioonan avainasiakkaisiin, yksiköiden suurasiakkaisiin sekä muihin asiakkaisiin Asiakkuuksien hoitomallit ottavat huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet Asiakastyytyväisyys 3,8 asteikolla 1-5 Infrarakentaminen Asiakaskunta laajentunut uusille kasvualueille Uudistettu organisaatiorakenne tehostaa nykyisiä palveluja ja tukee uusia kasvualueita Asiakastyytyväisyys 3,8 asteikolla 1-5 Tavoite 2015 Matkustajaliikenne Logistiikka Tavoitteena olla joukkoliikenteen paras asiakaspalveluyhtiö Kaukojunien täsmällisyys 90 % viiden minuutin myöhästymisrajalla Lähijunien täsmällisyys 97,5 % kolmen minuutin myöhästymisrajalla Asiakastyytyväisyys 88 % Tavoitteena tarjota asiakkaille parhaiten soveltuva kuljetusmuoto tai niiden yhdistelmä Laajemman kokonaispalvelun tarjoaminen Asiakastyytyväisyys 4,3 Infrarakentaminen Keinot Tavoitteena hyödyntää hankkeiden koko elinkaareen kattavaa osaamista asiakkaiden hyödyksi ja koko alan kehittämiseksi Asiakaskunnan laajentaminen Asiakastyytyväisyys 4,2 Matkustajaliikenne Kehitetään täsmällisyyttä edelleen Jatketaan hinnoittelu-uudistusta Kehitetään asiakaspalvelua edelleen esim. koulutuksin ja tuoteparannuksin Hyödynnetään uutta asiakasohjelmaa

10 Strategian toteutuminen 10 Logistiikka Jatketaan kaluston uudistamista matkustusmukavuuden parantamiseksi, esim. uudet InterCitykaksikerrosvaunut Kehitetään rautatie- ja maantielogistiikan yhteisiä palveluja Tuotteistetaan laajemmat kokonaispalvelut Infrarakentaminen Kasvu Tunnistetaan asiakkaiden tarpeita aktiivisella asiakastyöllä Kehitetään työmenetelmiä ja hyödynnetään modernia teknologiaa, mikä muun muassa parantaa työn laatua ja laajentaa palveluvalikoimaa Palvellaan asiakkaita paremmin verkostojen ja kumppanuuksien avulla Tilanne vuoden 2011 lopussa Konsernitaso Käynnistetty selvitystyö konsernirajat ylittävien yhteisten hankkeiden löytämiseksi Matkustajaliikenne Logistiikka Junien täyttöaste keskimäärin alhainen Hinnoittelu-uudistuksen ensimmäinen vaihe viety läpi Koko logistiikka-alan tilanne haasteellinen johtuen muun muassa teollisuuden rakennemuutoksesta ja globaalista finanssikriisistä Rautatielogistiikassa muun muassa kokeiltu yhdistettyjä kuljetuksia Moskovaan Lapissa vireillä useita kaivoshankkeita Maantielogistiikka kasvanut yritysostoin lisäarvopalveluihin ja kierrätyslogistiikkaan Infrarakentaminen Vuosi 2011 erittäin haasteellinen radanrakentamisen kannalta, liikevaihto laskenut, vaikka markkinaosuutta voitu lisätä Liikevaihto alle tavoitetason osassa liiketoiminnoista Sähkö-, kunnossapito-, suunnittelu- ja materiaaliliiketoiminnoissa liikevaihto ylitti tavoitteen Tavoite 2015 Konsernitaso Liikevaihdon kasvu 5 % vuodessa strategiakauden lopussa Kasvua divisioonarajat ylittävistä yhteishankkeista Matkustajaliikenne Logistiikka Junan markkinaosuuden kasvattaminen 5,4 %:in kaikista matkustusmuodoista Kaukojunien täyttöasteen kasvu noin 4 prosenttiyksikköä Rautatielogistiikassa syntynyt innovatiivista kasvua, esim. bioenergiasta ja kaivoshankkeista Maantielogistiikassa tavoitteena kasvattaa markkinaosuutta sekä laajentua kasvaviin ja kannattaviin markkinasegmentteihin

11 Strategian toteutuminen 11 Infrarakentaminen Keinot Kasvu rataverkon ulkopuolisiin hankkeisiin Konsernitaso Valitaan ja toteutetaan kohdennetusti konsernirajat ylittäviä kehityshankkeita Matkustajaliikenne Logistiikka Nostetaan junien täyttöastetta kysyntäpohjaisella hinnoittelulla Uudella kalustolla vahvistetaan kaukoliikenteen palvelua ja tarjontaa Uusien innovatiivisten konseptien kehittäminen, esim. yhdistettyjen kuljetusten juna Moskovaan Tuetaan kasvua kohdennetuilla yritysostoilla Infrarakentaminen Haetaan kasvua erityisesti alueilla, joissa voidaan hyödyntää innovatiivisia ratkaisuja ja VR Trackin erikoisosaamista esimerkiksi sähköliiketoiminnassa ja kunnossapidossa sekä maa- ja siltarakentamisessa Kansainvälistyminen Tilanne vuoden 2011 lopussa Konsernitaso Tarkennettu kansainvälistymisen tavoitteita Kaikilla liiketoimintadivisioonilla liiketoimintaa ulkomailla Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona perustettu kansainvälistymisen tueksi Matkustajaliikenne Logistiikka Allegro-liikenne alkoi joulukuussa 2010 Helsingin ja Pietarin välillä 2011 noin junamatkaa ja kasvua lähes 50 % Divisioonalla toimintaa Venäjällä ja CEE-maissa Avain-Trans Oy:n yritysoston kautta vahvistettu asemaa Venäjän maantielogistiikassa Maantielogistiikan tytäryhtiö Isossa-Britanniassa myyty joulukuussa toimivalle johdolle Juna-lauttaliikenne Ruotsiin lopetettu joulukuussa 2011 Infrarakentaminen VR Track kasvanut Ruotsissa ja hankkeiden kannattavuutta parannettu Virossa työkanta ollut hyvä, mutta kasvuodotukset markkinatilanteesta johtuen maltilliset Venäjällä ensimmäinen suunnittelutoimeksianto tehty Tavoite 2015 Konsernitaso Kansainvälisen liikevaihdon kasvu 15 % vuodessa

12 Strategian toteutuminen 12 Matkustajaliikenne Logistiikka Tavoitteena Allegro-matkaa vuodessa Kansainvälistymisen pääkohde Venäjä Infrarakentaminen Keinot Tavoitteena kasvaa erityisesti Ruotsissa Matkustajaliikenne Logistiikka Hyödynnetään myös Allegrossa kysyntäpohjaista hinnoittelua Haetaan maantielogistiikassa orgaanista kasvua Venäjän-rajan ylittävässä liikenteessä sekä Pietarin ja Moskovan jakeluliikenteessä Hyödynnetään rautatielogistiikan yhteisyrityksiä Infrarakentaminen Kilpailukyky Keskitytään kunnossapitourakoihin Pohjois-Ruotsissa ja radanrakentamisessa niihin urakoihin, joissa voidaan hyödyntää VR Trackin kilpailukykytekijöitä parhaiten Tilanne vuoden 2011 lopussa Konsernitaso Kustannussäästöihin tähtäävä muutosohjelma edennyt suunnitellusti, vuoden loppuun mennessä saavutettu 66,8 miljoonan euron vaikutukset kannattavuuteen Tehokkuutta saavutettu mm. toimintatapoja uudistamalla, organsaatiouudistuksella ja henkilöstövähennyksillä Konsernilla vahva tase esim. kalustohankintojen rahoittamiseksi Matkustajaliikenne Logistiikka Kilpailu rautateillä ei ole vielä alkanut, mutta sen ennakoidaan alkavan 2010-luvulla Juna kilpailee jo nyt muiden liikennemuotojen kanssa Rautatielogistiikan kilpailu alkamassa Toimintaa tehostettu, kulurakennetta kevennetty ja organisaatiorakennetta uudistettu osana muutosohjelmaa Tavaraliikenteen kuljetusjärjestelmää mitoitettu uudelleen, esim. määritelty junien minimikoot ja toimituskatot Otettu käyttöön uudet toimintatavat ratapihoilla Infrarakentaminen Markkinatilanne huono, liikevoitto alle tavoitteen Radan kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvissä kilpailutuksissa menestyttiin hyvin Otettu käyttöön tuottavuustyökalut Sovittu henkilöstön kanssa kilpailukykyä parantavista menettelyistä

13 Strategian toteutuminen 13 Tavoite 2015 Konsernitaso Tehokkuuden kasvattaminen Liikevoittoprosentti 5 % Sijoitetun pääoman tuotto 7-9 % Muutosohjelman liikevoittovaikutus 100 miljoonaa euroa vuoteen 2012 mennessä Matkustajaliikenne Logistiikka Junan markkinaosuuden kasvattaminen 5,4 %:in kaikista matkustusmuodoista Kaukojunien täyttöasteen kasvu noin 4 prosenttiyksikköä Operatiivinen kilpailukyky varmistetaan muutosohjelmalla, hinnoittelumuutoksin ja integroimalla rauta- ja kumipyöräpalveluja Toiminnan tehokkuus parantunut Keskitytään kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen ja innovatiivisten hinnoittelumallien löytämiseen Liikennejärjestelmän tehostaminen Infrarakentaminen Keinot Tavoitteena olla kolmen parhaan infraurakoitsijan joukossa Suomessa Konsernitaso Tuetaan liiketoimintaa tehokkailla, keskitetyillä tukitoiminnoilla Hyödynnetään voimavaroja yli divisioona- ja yksikkörajojen, esim. vetopalvelut, kaluston kunnossapito ja tuotannon ohjaus Matkustajaliikenne Logistiikka Jatketaan hinnoittelu-uudistusta Parannetaan palvelua ja matkustusmukavuutta eri keinoin Tehostetaan kuljetuksia esimerkiksi siirtämällä pienet kuljetuserät rautateiltä maanteille Tavaraliikenteen kuljetusjärjestelmän rakenteellisten uudistusten jatkaminen, esim. raakapuukuljetusten järkeistäminen Infrarakentaminen Parannetaan kustannustehokkuutta hyödyntämällä tuottavuustyökaluja Kehitetään palveluvalikoimaa ja laatua edelleen Hyödynnetään vuosikymmenten aikana saatua kokemusta ja osaamista Kehitetään ja hyödynnetään modernia teknologiaa

14 Liiketoiminta lyhyesti 14 VR Groupilla la on kolme liiketoiminta-aluetta VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoimintadivisioonasta ja kahdesta liiketoimintaa tukevasta divisioonasta. Liiketoimintadivisioonia ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infrarakentamiseen erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat palvelut ja tuotanto -divisioona sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona. Matkustajaliikenne VR:n junissa ja linja-autoissa tehdään vuosittain noin 90 miljoonaa matkaa. Matkustajaliikennedivisioonaan kuuluvat matkustajaliikenne rautateillä ja Pohjolan Liikenteen linjaautoliikenne. Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra täydentää matkustajaliikenteen palveluja junissa ja asemilla. Avecra on VR-Yhtymän tytäryhtiö, ja vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa kansainvälinen Rail Gourmet Group. Asiakkaat VR:n isoimpia asiakasryhmiä ovat työ- ja liikematkustajat, opiskelijat, perheet ja muut vapaa-ajan matkustajat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eli HSL on VR:n merkittävä asiakas sekä juna- että linjaautoliikenteessä. Se hankkii VR:ltä lähijunapalvelut sekä linja-autopalveluja pääkaupunkiseudulla. Tavoitteet Asiakkaan matkustuskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen Markkinaosuuden kasvattaminen Täsmällisyyden ja matkustajainformaation parantaminen Hinnoittelun uudistaminen Matka-aikojen lyhentäminen ja vuorotarjonnan lisääminen rataverkon välityskyvyn puitteissa Linja-autoliikenteen markkinaosuuden kasvattaminen Palvelut Junaliikenne: VR tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kaikille matkustajaryhmille työ- ja vapaa-ajan tarpeisiin. Palveluja tarjotaan päivittäin noin 300 kaukoliikenteen junassa ja 900 pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junassa. Lisäksi Helsingin ja Pietarin välillä kulkee päivittäin neljä Allegro-junavuoroa molempiin suuntiin. Linja-autoliikenne: Pohjolan Liikenne harjoittaa lähiliikennettä pääkaupunkiseudulla. Sillä on pika- ja vakiovuoroliikennettä Etelä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Savo-Kainuussa. Pohjolan Liikenne tarjoaa myös tilaus- ja sopimusliikennettä. Se ajaa päivittäin noin 100 pikavuoroa ja noin kaupunkiliikenteen, lähiliikenteen tai kaukoliikenteen lähtöä. Junien ja asemien ravintolatoiminta: Avecra tarjoaa ravintola- ja cateringpalveluja junissa ja rautatieasemilla.

15 Liiketoiminta lyhyesti 15 Logistiikka Avecra hoitaa ravintolavaunu- ja myyntikärrytoimintaa sekä huolehtii Ekstra-palveluista päivittäin noin 160 junassa. Avecra vastaa myös kaikista Allegro-junien ravintolapalveluista. Avecra toimii 17 ravintola- tai kioskipisteessä kuudella rautatieasemalla. Merkittävin toimipaikka on Helsingin päärautatieasema, jossa on yhdeksän myyntipistettä. VR Transpoint on johtava logistiikkatoimija Suomessa sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Se tarjoaa rautatielogistiikan palveluja sekä kappaletavara-, massatavaraja kansainvälisen logistiikan palveluja maanteillä. Asiakkaat VR Transpointin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden yritykset sekä suuret ja keskisuuret yritykset, jotka tarvitsevat logistisia ratkaisuja kappale- ja massatavarakuljetuksissa. Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä. Tavoitteet Asiakaslähtöisyyden lisääminen ja kokonaispalvelujen tarjoaminen asiakkaille Toimitusketjun hallinnan parantaminen Toiminnan tehostaminen Kilpailukyvyn parantaminen Venäjän-liikenteen kasvattaminen Palvelut Rautatielogistiikka: tiikka: Rautatielogistiikka toimii metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden peruskuljettajana kotimaassa ja Venäjän-liikenteessä. Kappaletavaralogistiikka: Kappaletavaralogistiikka noutaa, kuljettaa ja jakaa kappaletavaralähetykset kaikkialle Suomeen. Se huolehtii tavarankuljetuksen lisäksi toimitusketjun hallinnasta ja tarjoaa varastointipalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kappaletavaralogistiikalla on Suomessa 32 terminaalia ja palvelupistettä ja yli 250 aikataulutettua linjaa. Massatavaralogistiikka: Massatavaralogistiikka tuottaa teollisuudelle ja kaupalle massatavarakuljetuksia sekä varastointipalveluja partnership-periaatteella. Kansainvälinen maantielogistiikka: tiikka: Kansainvälinen logistiikka vastaa rajat ylittävästä maantieliikenteestä. Se kuljettaa päivittäin kappaletavaraa sekä osa- ja kokokuormia Suomen, Venäjän ja useiden Euroopan maiden välillä. Sen palveluihin kuuluvat myös lisäarvologistiikan palvelut, varastointi ja tullaus, kylmä- ja erikoiskuljetukset sekä vaarallisten aineiden kuljetukset. Infrarakentaminen

16 Liiketoiminta lyhyesti 16 VR Track on infrarakentamiseen erikoistunut älykkäiden ja vaativien järjestelmien osaaja. Se on rakennusyhtiönä ja insinööritoimistona alansa suurimpia yrityksiä Suomessa. Suomen lisäksi VR Track toimii lähialueilla, lähinnä Ruotsissa ja Baltiassa. Asiakkaat VR Track toimii avoimesti kilpailluilla markkinoilla. VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat, satamat ja rautatiepalveluja käyttävät yritykset sekä muut infrarakentamisen pääurakoitsijat. Tavoitteet Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen Oivaltavien ratkaisujen ja älykkäiden järjestelmien tuottaminen infrarakentamisen tarpeisiin Kilpailukyvyn parantaminen Liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille ja rataverkon ulkopuolelle Aktiivinen rooli hankekehityksessä Palvelut Radanrakentamisen kokonais- ja osaurakointi Laajojen rautatieprojektien johtaminen ja toteuttaminen Radan tarkastus, huolto ja kunnossapito Sähkö- ja turvalaiteurakointi sekä kunnossapito Kytkinlaitos- ja muuntamotyöt sekä koestukset Sähkönsiirron valvonta- ja käyttöpalvelut Maa- ja sillanrakentaminen Pohjarakentaminen Radan materiaalipalvelut Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut Geo- ja kalliotekniikka- sekä mittauspalvelut Dokumentointi- ja informaatiopalvelut Palvelut ja tuotanto Palvelut ja tuotanto -divisioona tuottaa pääasiassa sisäisiä palveluja muille VR Groupin divisioonille ja tukiyksiköille. Divisioonaan kuuluvat junaliikennöinti, operaatiokeskus, kaluston kunnossapito sekä konsernin hankinnat, kiinteistöt ja lakiasiainpalvelut. Asiakkaat Palvelut ja tuotanto -divisioonan tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin muut divisioonat ja yksiköt sekä osakkuusyritykset Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Karelian Trains Ltd. Tavoitteet Asiakkaiden odotuksia vastaavien palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti muiden divisioonien kanssa Täsmällinen ja turvallinen junien liikennöinti Konsernin hankintatoiminnan prosessien yhtenäistäminen Kaluston kunnossapidon toiminnallisen tehokkuuden ja laadun parantaminen Junaliikennöinnin tehostaminen Koko konsernin tuotannonsuunnittelun laadun parantaminen yhdessä logistiikka- ja matkustajaliikennedivisioonien kanssa

17 Liiketoiminta lyhyesti 17 Palvelut Junaliikennöinti tuottaa juna- ja vaihtotyöliikenteen veturi- ja kuljettajapalveluja sekä liikenteenohjauspalveluja. Se tekee myös liikenteen perussuunnittelua ja huolehtii rautatieliikenteen tuotannon ohjauksesta ja ratakapasiteetin hakemisesta. Kunnossapito huolehtii rautatiekaluston kunnossapidosta kuudella varikolla ja kahdella konepajalla. VR Engineering tarjoaa kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja. Operaatiokeskuksen tehtävänä on seurata ja koordinoida keskitetysti koko Suomen matkustaja- ja tavarajunaliikennettä. Operaatiokeskus vastaa VR Groupissa junaliikenteen häiriötilanteiden johtamisesta. Hankintayksikön tehtäviin kuuluu konsernin kaikkien hankintojen läpivienti, seuranta ja toteutus, toimittajamarkkinoiden seuranta ja toimittajien hallinta sekä operatiivinen osto. Kiinteistöyksikkö huolehtii kiinteistöinvestoinneista, kiinteistöjen kunnossapidosta ja vuokrauksesta, kiinteistökehityksestä, maankäytöstä ja kaavoituksesta sekä maaperän kunnostuksesta. Lakiasiainyksikön tehtäviin kuuluvat liikejuridiikka, kilpailulainsäädäntö ja oikeudenkäynneistä huolehtiminen. Venäjä ja kansainväliset t toiminnot Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona edistää ja kehittää VR Groupin kansainvälistä liiketoimintaa yhdessä liiketoimintadivisioonien kanssa. Konsernilla on kansainvälistä liiketoimintaa matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja infrarakentamisessa pääasiassa Venäjällä ja Ruotsissa. Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioonan vastuulle kuuluu myös konsernin kansainvälinen edunvalvonta, mukaan lukien EUedunvalvonta sekä Venäjä-suhteet. Divisioonaan kuuluvat myös VR Groupin edustusto Moskovassa ja toimisto Pietarissa. Asiakkaat Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona toimii matriisissa ja läheisessä yhteistyössä konsernin liiketoimintadivisioonien kanssa ja vahvistaa erityisosaamisellaan kansainvälistä toimintaa. Tavoitteet Valikoiva kansainvälistyminen, joka tukee konsernin liiketoiminnan kasvua Kansainvälisessä liiketoiminnassa tärkein kasvualue Venäjä VR Groupin menestyminen muuttuvassa ja entistä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä Palvelut Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona tukee, kehittää ja koordinoi VR Groupin kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa painottaen erityisesti Venäjää. Divisioona vastaa kansainvälisestä ja EU-edunvalvonnasta sekä sidosryhmätoiminnasta.

18 Toimintaympäristö 18 VR Groupin toimintaympäristössä monia muuttujiatujia VR Group on yhteiskunnallisesti keskeinen toimija, koska se tarjoaa monipuolisia palveluita yhteiskunnan eri tarpeisiin. Koko o rautatiesektoria ja sitä kauttata merkittävää ää osaa VR Groupin toiminnasta säännellään lään tarkasti ti sekä EU:ssa että tä kansallisella la tasolla. la. Sääntely on dynaamista ja muuttaa taa VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti. Vuonna 2011 astui voimaan uusi rautatielaki. tielaki. VR Groupilla on laajat ja monipuoliset sidosryhmät, koska konsernin toiminta kiinnostaa useita eri tahoja. Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voisi vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään. VR Groupin toimintaympäristö on maantieteellisen sijainnin vuoksi poikkeuksellinen moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Toimintaympäristöön vaikuttavat myös monet maailmanlaajuiset ilmiöt ilmastonmuutoksesta globalisaatioon. Ne tarjoavat liiketoiminnalle mahdollisuuksia mutta aiheuttavat myös haasteita. VR Group pyrkii vaikuttamaan toimintaympäristöönsä erilaisin keinoin. Konsernin vaikuttamistoimien painopiste liittyy valtion omistaman ja Liikenneviraston hallinnoiman rataverkon kehittämiseen, koska monet konsernin omat kehittämistoimet, kuten matka-aikojen lyhentäminen ja tavaraliikenteen tehostaminen, edellyttävät nykyistä parempaa infrastruktuuria. Valtion panostukset rataverkkoon tarjoaisivat mahdollisuuksia myös VR Trackille. EU:ssa Suomen Keski-Euroopasta poikkeavat olosuhteet on huomioitava lainsäädännön valmistelussa. VR Groupilla on monia sidosryhmiä. Saat lisätietoa eri sidosryhmistä laittamalla hiiren pallukoiden päälle.

19 Maantieteellinen linen sijainti 19 Pohjoinen sijainti tuo erityisiä haasteita VR Group toimii pääasiallisesti Suomessa. Suomen maantieteellinen linen sijainti aiheuttaa taa omat haasteensa liiketoiminnan harjoittamiselle. Liikenne Länsi-Eurooppaan edellyttää erikoiskalustoa ja lähes aina laivayhteyttä. Yhteydet Venäjälle ovat sen sijaan hyvät muun muassa saman raideleveyden ansiosta. Siksi Venäjä onkin VR Groupille kansainvälistymisen luonnollinen suunta. Sääolosuhteet, kuten lumi, lämpötilan vaihtelut ja maan routiminen, on otettava huomioon esimerkiksi liikennöinnissä ja kalustohankinnoissa. Vaikeat talviolosuhteet, kuten runsas lumi ja pakkanen heikentävät rataverkon liikennöitävyyttä ja vaikuttavat kalustoon. Suomessa väestön määrä on pieni, ja asutus on keskittynyt Etelä-Suomeen. Asutuskeskusten väliset etäisyydet ovat pitkät Etelä-Suomen ulkopuolella. Valtaosa eli 90 prosenttia rataverkosta on yksiraiteista toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nämä tekijät on huomioitava muun muassa matkustajaliikenteen vuoroja ja reittejä suunniteltaessa. Rataverkon yksiraiteisuus on haaste junaliikenteen täsmällisyyden näkökulmasta.

20 Ilmastonmuutosos 20 Ilmastonmuutos os on mahdollisuuslisuus Ilmastonmuutos os jatkuu, ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on asetettutu maailmanlaajuiseksi si tavoitteeksi. EU:n asettama tama tavoite liikenteeneen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi si on Suomen osalta 15 prosenttia tia vuosina Liikennesektorin ongelmana on, että se on lähes täysin riippuvainen fossiilisesta polttoaineesta eli öljystä. Liikenne onkin ainoa sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet viime vuosina, ja kasvu jatkuu. Liikenne tuottaa viidenneksen ilmastonmuutosta voimistavista kasvihuonekaasuista, mutta raideliikenteen osuus liikenteen päästöistä on vain prosentin verran. Kasvanut huoli ympäristöstä ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta vaikuttavat kulutustottumuksiin ja kulkumuotovalintoihin. Se tarjoaa joukkoliikenteelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia. Tavaraliikenteessä raide- ja autoliikenteen yhteistyöllä voidaan löytää sekä ympäristön että asiakkaiden kannalta järkevin ratkaisu. VR Group tekee jatkuvasti työtä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. VR Groupin yrityskuvatutkimusten mukaan ympäristöystävällisyys on junan ylivoimainen kilpailuvaltti. Ympäristötekijät vaikuttavat myös poliitikkojen ja virkamiesten päätöksiin, mikä voi vahvistaa rautateiden asemaa. Uusia ohjauskeinoja, kuten päästöveroja ja tietulleja, harkitaan Suomessakin. Öljyn rajallinen riittävyys ja vaihteleva hinta vaikuttavat siihen, että siirtymistä muita energianlähteitä käyttäviin liikennemuotoihin harkitaan. Ympäristötekijöiden korostuminen globaalitaloudessa vaikuttaa energian hintaan. Sähkön päästökauppa rasittaa taa raiteita EU:ssa kasvihuonekaasupäästöjä rajoitetaan EU:n päästökauppajärjestelmällä. Rautatieliikenne on ainoa liikennemuoto, joka kuuluu välillisesti EU:n päästökaupan piiriin, koska se hyödyntää energiana sähköä. Sähkö on ollut EU:n päästökaupan piirissä jo vuodesta 2008 alkaen, ja siitä johtuva energian hinnan nousu rasittaa rautateiden kilpailukykyä. Lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt otetaan mukaan EU:n päästökauppaan vuonna Ilmastonmuutos tulee pitkällä tähtäimellä ottaa huomioon myös ratojen rakentamisessa, radanpidossa ja liikenteen harjoittamisessa, koska ilmastonmuutos muokkaa luonnonoloja myös Suomessa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Yhteisellä matkalla. Vuosiraportti 2009

Yhteisellä matkalla. Vuosiraportti 2009 Yhteisellä matkalla Vuosiraportti 2009 VR lyhyesti VR on monipuolinen kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoava konserni. Lisäksi konserni tarjoaa ratojen rakentamisen ja kunnossapidon palveluja. Konserniin

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Logistiikkajohtaja Hannu Alarautalahti 17.4.2007 Metsäteho Oy Sisältö 1.Yleistä, syksy 2006 kevät 2007 2.Teollisuuden tarpeet 1. Operatiivinen toiminta ja sen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä?

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Tommi Mäkelä Tampereen teknillinen yliopisto RATA2010 Jyväskylä 26.1.2010 2 Esityksen kysymykset 1. Miksi tämä aihe? 2. Maailma vie, Suomi vikisee?

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA osavuosikatsaus 10-12/2007 ja tilinpäätös Juha Varelius, Toimitusjohtaja

SYSOPENDIGIA osavuosikatsaus 10-12/2007 ja tilinpäätös Juha Varelius, Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA osavuosikatsaus 10-12/2007 ja tilinpäätös 2007 Juha Varelius, Toimitusjohtaja 05.02.2008 SYSOPENDIGIA lyhyesti Pääkonttori Helsingissä Toimistoja Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011 11.8.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto laski 3,1 prosenttia Liikevaihto 65,7 (67,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008 Cargotecin yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset saavutukset Cargotecin kehittämisessä vuonna 2007 2 Huoltoliiketoiminnan kasvu 3 Toiminnan laajentaminen 4 Aasian liikevaihdon kasvu 5

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Jarkko Rantala Logistiikka-asiantuntija, TkT Lapin liitto Lapin liikennepäivä 29.11.2016, Kemi Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen? Markkinat:

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot