Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle Päivi Karhunen toimialajohtaja Miset Oy

2 Esityksen sisältö 1 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n palvelualojen kehittämisen toimintakenttä 2 Taustatietoa yritysten kehittämisen tarpeista 3 Palvelumuotoilu innovaatioiden konkretisoijana: hyödyt ja mahdollisuudet 4 Miten kehittäminen mahdollistuu? 2

3 Toimintakenttä Palvelutoimialan kehittämistoimenpiteissä on vuosittain mukana noin 150 yritystä Hyvinvointiin liittyvät palvelut Ruoka- ja elämystuotanto Sosiaali- ja terveysala Muotoilun ja käsityöalan yritykset Näiden erilaiset yhdistelmät 3

4 Tunnuslukuja Mikkelin seudulta Vuonna 2011 yli 65-vuotiaita koko Etelä-Savossa oli reilut eli 24 prosenttia koko väestöstä. Vuoteen 2030 mennessä määrä nousee :lla ja osuus nousee 36 prosenttiin. Lyhyellä aikavälillä Mikkelin seudulla pulaa lääkäreistä, sairaanhoitajista ja sosiaalityöntekijöistä (Mikkelin seutukunnan ammattibarometri II / 2013) Vuonna 2011 Etelä-Savossa oli yhteensä 525 terveys- ja sosiaalialan yritystä, joka oli 5% alueen yrityskannasta (Etelä- Savo ennakoi/tilastokeskus, yritysrekisterin vuositilasto)

5 Kehittämisen tarve yrityksissä Lähde: Miset Oy:n toteuttamat kehittämistarvekyselyt yrityksille vuosina

6 Havaintoja maakunnan yrityshaastatteluista Toimintaympäristön muutos : mitkä asiat arjessa muuttuvat? Tulevaisuuden asiakas Sähköinen viestintä ja kaupankäynti sekä teknologioiden hyödyntäminen Kehittäjäkumppanuudet: Miten? Kenen kanssa? Miksi? Palvelujen muotoilun tarve: olemassa olevia uudella tavalla, kokonaan uusia palveluja 6

7 Itsevalitseva asiakas muuttaa markkinoita Kuntaostaja Tasapuolisuus ja syrjimättömyys Ostojen keskittäminen Samanlaiset palvelut kohderyhmälle Portinvartija palveluihin pääsylle Täydentää omaa tuotantoa yritykset Itse valitseva asiakas Mieltymykset ja maksukyky Ei etsi samanlaisia vaan erilaisia vaihtoehtoja Läheisten ja ystävien mielipiteet vaikuttavat Eivät halua ostaa kunnille suunniteltuja palveluja

8 Itse valitseva asiakas muuttaa markkinoita Asiantuntijat: Valtio ja kunnat ylläpitävät harmaata taloutta MTV3 Kotimaa Julkaistu :03 Hankintalaki rajoittaa harkintavaltaa eikä siinä ole otettu huomioon kaikkia harmaan talouden tunnusmerkkejä. Valinnanvapaus takaa hyvät vanhuspalvelut Suomen Kuvalehti Suomen Kuvalehti haastatteli Suomessa ensikertaa vierailutta Home Instead Senior Care:n perustajaa ja pääjohtajaa Paul Hogania.Jos laatua ei kyetä takaamaan julkisesti tuotetuista palveluista, kuinka kaupalliset yritykset siihen pystyisivät tulostavoitteineen? Hoganin vastaus on kilpailu. Mitä enemmän markkinoilla on toimijoita, sitä parempi. - Kun toimijoita on riittävän monia, apua tarvitsevien valinnanvapaus kasvaa. Silloin vain laadukkaat palveluntarjoajat jäävät jäljelle riippumatta siitä, ovatko ne julkisesti rahoitettuja, yksityisiä vai kansalaisjärjestöjen palveluja. Kukaan ei osta huonoa, kun on mistä valita, kertoo Hogan. 8

9 Palveluseteli hankintamenetelmänä Ministeri Risikko: Palvelusetelin laajempi käyttö tukisi hoivayrittäjyyttä (STM tiedote ) Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kannustaa kuntia ottamaan palvelusetelit nykyistä rohkeammin käyttöön. Keski-Suomen Yrittäjäjuhlassa Jyväskylässä puhuneen Risikon mukaan palveluseteli on sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvin toimiva ja kustannustehokas tapa parantaa kuntalaisten palveluja. "Palvelusetelin käyttöönottoa vastustetaan vieläkin liian usein sillä verukkeella, ettei paikkakunnalla ole yrityksiä, jotka voisivat palveluja tuottaa. On selvää, ettei tarjontaa olekaan ilman kysyntää. Suomalainen yrittäjyys on kuitenkin niin ketterä ja idearikas laji, että kun kunta synnyttää kysyntää, synnyttävät pk-yritykset nopeasti laadukasta ja kilpailukykyistä tarjontaa", ministeri Risikko sanoi. Risikon mukaan palveluseteli lisää asiakkaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa paikkakunnan palvelutuotantoa. 9

10 Markkinanäkymiä hyvinvointialan kehittymisestä Positiivisia näkymiä Itse valitsevien asiakkaiden markkinat ovat avautuneet, keskimäärin n. 30% asiakaskunnasta Palveluseteli instrumenttina avaa markkinoita ja on omiaan rakentamaan luottamusta Yrityksillä on tahtoa yhteistyön ja toiminnan kehittämiseen kasvuyrittäjyys, palveluiden kehitys ja sähköinen kaupankäynti Toimialat lähentyvät ja törmäyksessä syntyy uusia palveluinnovaatioita Kansainväliset asiakkaat Suomessa kokonaan uusi liiketoiminta-alue Haasteita alalla Tietoa ja ymmärrystä tulevaisuuden asiakkaasta ja toimintaympäristön muutoksista Palveluiden tarve kasvaa ja muuttuu uudet palvelut tai uudella tavalla tuotetut nykyiset palvelut Kv-asiakkaat, kieli ja kulttuurierot, palveluprosessit, viestintä ja markkinointi, riskit ja sopimukset jne. Rakennemuutos vaikutus yrittäjyyteen ja toimintaympäristöön Erityisiä haasteita ovat lainsäädäntömuutokset, kelpoisuusvaatimukset, uudet viestinnän kanavat jne. Tarvitaan merkittäviä kehityshyppäyksiä, jotka mahdollisia innovaatiotoiminnalla 10

11 Palveluinnovaatiot Asiakkaalle palveluinnovaatio on uusi ratkaisu tai uusi palvelukokemus Uusi ratkaisu/palvelukokemus koostuu yksittäin tai yhdistelmänä uudesta palvelusta uudesta palveluyhdistelmästä uudesta palveluprosessista Palveluinnovaation uutuusarvo eri tasoista uusi yritykselle uusi toimialalla uusi maassa uusi maailmassa 11

12 Palveluinnovaatiot hoiva- ja terveyspalveluissa Missä palveluinnovaation Mihin kehittäminen Toteutunut Muutosvoima tarve on yrityksessä? keskitetään? innovaatio Uusi palvelu(konsepti) Palvelusetelin käyttö: itse valitsevat asiakkaat Uudenlainen asiakasvuorovaikus Uusi verkostokumppani Uusi toimitustapa: henkilöstö, kulttuuri, organisoituminen Palvelun suuntaaminen asiakkaille (palvelumuotoilu) Asiakkaan tarvitsema uusi palvelu Uusi toimitustapa: teknologiaratkaisu Uusi ansaintamalli 12

13 Palvelumuotoilu: mistä on kyse? Palvelumuotoilu perustuu käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, jossa palvelujen käyttäjät ovat suunnittelun keskiössä. Tämän vuoksi korostetaan ymmärrystä siitä, miten asiakkaat kokevat palvelun ja käyttävät sitä. (Parker & Heapy 2006)

14 Palvelumuotoilu: mistä on kyse? Palvelumuotoilun menetelmillä pyritään hahmottamaan asiakkaiden keskeisimmät käyttäytymismallit ja tarpeet, jotka ohjaavat palvelun kuluttamista. Lähtöoletuksena on, että asiakkaiden käyttäytyminen ja tarpeet eroavat toisistaan, vaikka he hankkivat käyttöönsä saman palvelun: Esim. siivouspalvelun asiakkaat heterogeeninen ryhmä: huonokuntoiset vanhukset, hyväkuntoiset vanhukset, kiireiset keskiikäiset, varakkaat lapsiperheet jne. Miten tämä vaikuttaa palvelun rakentamiseen?

15 Asiakasymmärryksen äärellä Kun palvelu halutaan nähdä käyttäjien silmin, käytetään uusia tapoja jäsentää palveluja: Palvelutuokiot palvelun päävaiheet ja keskeiset kohtaamiset asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä Palvelun osatekijöiden hahmottelu Mistä palvelun laatu muodostuu Kontaktipisteet asiakkaan kokemuksen kuvaaminen palvelun päävaiheissa (palvelutuokiot). Mitä asiakas havaitsee ja tuntee (aistit)? Palvelupolku palvelutuokioiden muodostama kokonaisuus l. tarjottava palvelu kuvataan jaettuna erilaisiin osa-alueisiin. Huomioidaan erilaisten asiakkaiden tarpeet, valinnat ja käyttäytymismallit

16 Palvelumuotoilun työvaiheet Mager (2009): 1) Palveluratkaisujen tutkiminen: palvelujärjestelmä, käyttäjien tarpeet ja kokemukset palvelusta 2) Uusien ratkaisujen luominen: ideoiden tuottaminen ja suunnittelu ryhmässä 3) Arviointi: koemallit ja testaus (asiakastutkimus) 4) Toteutus: uusi palvelu viedään käytäntöön, vaatii organisaatiolta koulutusta ja prosessien tuntemusta Moritz (2005): 1) Asiakasymmärryksen hankkiminen 2) Palvelumahdollisuuksien löytäminen 3) Ideoiden luominen 4) Parhaiden ideoiden arviointi ja edelleen kehittäminen 5) Palveluideoiden visualisointi 6) Palvelun konkretisointi ja toteutus

17 Nopean kehittämisen malli 6 yritystä 10 kuukautta 10 asiantuntijaa 9 kehittämisen työpajaa, yrityskohtaisia tapaamisia Palvelujen testaus ennen käyttöönottoa Tuloksena 7 palveluinnovaatiota

18 Uuden palvelun rakentaminen: mitä tehtiin? Työmenetelmien valinta Palveluaihion valinta Palvelun osatekijöiden kuvaus Palvelupolku ja kontaktipisteet Palvelun laatutekijät Palvelun testaus Hinnoittelu ja ansaintalogiikka 8 Markkinointiviestintä

19 Havaintoja palvelumuotoilusta Aloitus Muotoilu palvelumuotoilu Ei asiakasta mukaan suunnitteluun Palvelun testaus varmistaa palvelun soveltumisen asiakkaalle Asiakastiedon merkitys Yksinkertaisuus

20 Havaintoja palvelumuotoilusta Riittävästi asiantuntemusta Eri näkökulmat Asiakas testaa prototyyppejä Rohkeasti markkinoille Palveluinnovaation tunnistaminen

21 Palvelumuotoilu Vaatii verkostoa ja kehittäjäkumppanuuksia Kiinnittää huomion liiketoiminnan kehittämiseen Selkeät tuotteet, joille oikea hinnoittelu Tuotantoprosessit toimiviksi Seuranta talouden perusteella On yksi yrityksen kasvun osatekijä

22 Konsultoiva kotikäynti Mikkelin Kuntopalvelu Palvelun sisältö: Asiakkaaseen itseensä, hänen kotiinsa ja lähiympäristöönsä kohdistuva arviointi ja mittaus sekä niiden pohjalta tehtävät toimenpideehdotukset. Ohjaus ja neuvonta omaisille, kotihoidon henkilöstölle tai muille avustaville henkilöille. Tavoitteena on, että asiakas tulee tietoiseksi olemassa olevista voimavaroistaan sekä resursseistaan ja niiden hyödyntämisestä.

23 Aktiivinen arki H10 Kymppipalvelut Oy Nykyisiä kotiin vietäviä palveluja uudella tavalla: kaikissa palveluissa otetaan huomioon kuntouttava ote ja asiakkaan aktivointi

24 Palvelun sisältö: Huolenpitopalvelu HoivaHovi Oy Hoivaa, kotitöitä Palvelun kesto: Palvelupaketti: 3 tuntia Palvelupaketti : 7 tuntia

25 Palvelun sisältö: Palvelun kesto: Järjestelysiivous Tmi Sipri Sirkka Ylönen Tavaroiden järjestely ja lajittelu sekä tähän liittyvä siistiminen asiakkaan valitsemassa kohteessa, esimerkiksi vaatehuone, keittiö, komerot tai sauna. Tapauskohtainen, 3-7 tuntia kerrallaan.

26 Miten tämä mahdollistuu?? Innovatiiviset ja kasvavat hyvinvointialan yritykset

27 Palvelumuotoilun tekijöitä Kiitos! Miset Oy, palvelualojen kehittäminen: toimialajohtaja Päivi Karhunen, puh , projektipäällikkö Noora Juvonen, puh projektipäällikkö Mari Martikainen, puh

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot