Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/ /2012 Päätöksen päivämäärä: Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti Aki Pesola, Erkka Ryynänen

2 Sisältö Esipuhe... 3 Lyhenteet Yhteenveto Katselmuskunta Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet Kohteen perustiedot Yleistä Rakennuskanta ja kaavoitus Elinkeinorakenne Energiatehokkuussopimus ja muu energiatehokkuustoiminta Kasvihuonekaasupäästöt Energiantuotannon ja -käytön nykytila Lähtötiedot Sähköntuotanto ja -kulutus Lämmön tuotanto Kiinteistöjen lämmitys Kokonaisenergiatase Uusiutuvat energialähteet Puupolttoaineet Peltobiomassat Jätepolttoaineet Tuulivoima Aurinkoenergia Vesivoima Lämpöpumput Yhteenveto Jatkotoimenpide-ehdotukset Kunnan omistuksessa olevat kohteet Muiden omistuksessa olevat kohteet Toimenpiteiden rahoitusmallit Jatkoselvitykset ja -tutkimukset Rakennusten energiatehokkuus ja lämmitysratkaisut Vesistölämmön hyödyntäminen Kaukolämpöverkon laajentaminen Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena Seuranta ja tiedottaminen Lähteet Liite 1. Hyödyllisiä tietolähteitä Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

3 Esipuhe Tässä uusiutuvan energian kuntakatselmusraportissa esitetään Padasjoen kunnan nykyinen energiatase, alueelliset uusiutuvan energian resurssit sekä mahdollisuudet lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä energiantuotannossa. Selvitystyön tuloksena esitetään toimenpideehdotukset, joilla voidaan kannattavasti lisätä uusiutuvan energian käyttöä kunnan alueella. Toimenpiteille on laskettu investointikustannukset, takaisinmaksuajat sekä niihin liittyvät hiilidioksidipäästöjen muutos. Padasjoen kunnalle ei ole aiemmin tehty uusiutuvan energian kuntakatselmusta. Kuntakatselmus tehdään samanaikaisesti Kuhmoisten uusiutuvan energian kuntakatselmuksen kanssa, jolloin voidaan tunnistaa myös molempien kuntien yhteisiä hankeaihioita. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen ovat rahoittaneet Työ- ja elinkeinoministeriö (60 %) ja Padasjoen kunta (40 %). Työ toteutettiin loka-joulukuussa Tarkastelussa käytetty tarkasteltu referenssivuosi oli Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Padasjoen ja Kuhmoisten kuntien ympäristösihteeri Maria Virtanen sekä Suomen Ympäristökeskuksen Hiilineutraalin kunnat -hankkeen suunnitteluinsinööri Pasi Tainio. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen ovat toteuttaneet DI Aki Pesola (vastuullinen katselmoija, todistusnumero kk103) ja DI Erkka Ryynänen Gaia Consulting Oy:stä. 3 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

4 Lyhenteet Seuraavassa esitetään tässä raportissa käytetyt termit ja lyhenteet määritelmineen. CHP-laitos Energialähde Energiatase Energiantuotantolaitos, joka tuottaa sekä sähköä ja lämpöä; yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto Aine tai ilmiö, josta voidaan saada energiaa joko suoraan, muuntamalla tai siirtämällä Erittely tiettyyn järjestelmään tulevista ja sieltä lähtevistä energiavirroista Kaukolämpö Kaukolämmityksellä tarkoitetaan keskitettyä lämmöntuotantoa ja - jakelua. Lämmitysvesi toimitetaan jakeluverkon välityksellä kuluttajalle kiinteistön lämmittämiseen Lämpökeskus Lämpöyrittäjä POK POR TEM TMA Tuontisähkö Uusiutuva energialähde Uusiutumaton energialähde Voimalaitos Energiantuotantolaitos, joka tuottaa yksinomaan lämpöenergiaa. Lämpöyrittäjä vastaa polttoaineen hankinnasta sekä lämpökeskuksen toiminnasta halutussa laajuudessa ja saa korvauksen asiakkaalle myydyn energiamäärän mukaan Kevyt polttoöljy Raskas polttoöljy Työ- ja elinkeinoministeriö Takaisinmaksuaika (investoinnissa) Tässä: kunnan rajojen ulkopuolella tuotettu sähkö Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan tässä ohjeessa puu-, peltobiomassa- ja jäteperäisiä polttoaineita, aurinkoenergiaa, tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä sekä lämpöpumpuilla tuotettua lämpöä Uusiutumattomilla energialähteillä tarkoitetaan tässä ohjeessa fossiilisia polttoaineita (öljy, hiili, maakaasu) sekä turvetta (hitaasti uusiutuva polttoaine) Energiantuotantolaitos, joka tuottaa sähköenergiaa 4 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

5 1 Yhteenveto 1.1 Katselmuskunta Padasjoen uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tarkasteluvuosi on Mikäli kyseisen vuoden tietoa ei ole ollut saatavilla, on tämä mainittu raportissa erikseen. Padasjoen kunnan kokonaispintaala on 729,9 km 2 ja asukasluku Padasjoella on yksi taajama, Padasjoki, jossa asuu suurin osa kunnan asukkaista. Lisäksi Padasjoella on joukko pieniä kyläkeskuksia. Padasjoen keskustaajamassa ensisijainen lämmitysmuoto on kaukolämpö. Myös suurin osa kunnan kiinteistöistä on liitetty kaukolämpöverkkoon. Vapon omistama lämpölaitos otettiin käyttöön 2009 ja kaukolämpöverkkoa laajennetaan edelleen. Kunnan alueella toimii muutamia teollisuuslaitoksia, jotka käyttävät teollisuuden sivuvirroista syntyvää purua sekä haketta ja pellettejä lämmön tuotantoon. Myös maatiloilla lämpöä tuotetaan jonkin verran hakkeella, oljella ja muulla biopolttoaineella. Kunnan alueella toimii lisäksi yksi pienvesivoimala 1. Padasjoki on yksi maamme vilkkaimpia kesämökkikuntia ja kunnan alueella sijaitsee noin kesämökkiä. Näissä pääasiallinen lämmitysmuoto on sähkö. CO2-päästöt Sähkö tnco2 Lämpö tnco2 Häviöt Sähkö 0,3 GWh Lämpö 14,1 GWh Hake 13,0 GWh Raskas polttoöljy 1,4 GWh Kaukolämpö 14,4 GWh Lämmön kulutus 67,7 GWh (sis. lämmityssähkön) Kevyt polttoöljy 18,5 GWh Lämmityssähkö (tuonti) 22,2 GWh Kaukolämpö 14 % Sähkö 33 % Öljy 22 % Puu/turve 28 % Muu erillislämmitys 3 % Puupolttoaineet 23,7 GWh Muu 2,4 GWh Muu sähkö (tuonti) 14,2 GWh Vesivoima (paikallinen) 1,3 GWh Sähkön kulutus 14,6 GWh (ei sis. lämmityssähköä) Teollisuus n. 21 % Asuminen ja maatalous n. 18 % Palvelut ja rakentaminen n. 62 % Kuva 1. Padasjoen kunnan energiatase vuonna Kunnan alueella, Palsan Myllymuseon yhteydessä, sijaitsee lisäksi museokäytössä oleva pienvesivoimala. Voimalan sähköntuotto on nimellistä, joten sen tarkastelu tämän selvityksen puitteissa ei ole tarpeellista. 5 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

6 Padasjoen kunnan energiatase on esitelty yllä kuvassa 1. Kaukolämpö tuotetaan pääasiassa hakkeella, jonka varapolttoaineena käytetään raskasta polttoöljyä. Yleisimpiä lämmitysmuotoja ovat sähkölämmitys, öljylämmitys, kaukolämpö ja puulämmitys. Pientalot kuluttavat noin 50 % lämmöstä ja asuinrakennukset yhteensä noin 60 %. Lisäksi kesämökit ja teollisuusrakennukset ovat merkittäviä lämmönkuluttajia. Padasjoen sähkönkulutuksesta reilut 50 % käytetään lämmityssähkönä. Muun kuin lämmityssähkön kulutus jakautuu melko tasaisesti asumisen muun kulutuksen, palveluiden ja rakentamisen sekä teollisuuden kesken. 1.2 Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet Padasjoen kunnassa käytetään uusiutuvaa energiaa kiinteistöjen erillislämmityksessä sekä kaukolämmön tuotannossa, josta vastaa Vapo Oy. Kunnalla on potentiaalia tuottaa lämpöä ja sähköä huomattavasti nykyistä enemmän uusiutuvilla energialähteillä. Merkittävin potentiaali liittyy tuulivoiman, puu- ja peltobiomassa sekä lämpöpumppujen lisähyödyntämiseen. Myös biokaasua voidaan hyödyntää lähitulevaisuudessa nykyistä tehokkaammin esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa ja liikennepolttoaineen valmistuksessa. Taulukossa 1 on esitetty uusiutuvan energian nykykäyttö/-tuotanto sekä lähiajan lisäämismahdollisuudet Padasjoella. Hyödyksi saatava lämpömäärä on joidenkin energialähteiden osalta taulukossa esitettyä alhaisempi, sillä arvoissa ei ole huomioitu energiantuotannon hyötysuhteita (nämä on merkitty taulukkoon tunnuksella käyttö ). Taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa on kerrottu oletukset, joihin lisäämismahdollisuudet perustuvat. Tuulivoiman tekninen kokonaispotentiaali on Padasjoella huomattava - lähes puolet koko Päijät- Hämeen maakunnan 500 GWh:n tuulivoimatavoitteesta. Keskipitkällä aikavälillä tuulivoimahankkeiden onnistuminen riippuu ennen kaikkea alueellisista tuuliolosuhteista ja asukkaiden suhtautumisesta. Moni lupaava tuulivoimahanke on kaatunut lähialueiden asukkaiden vastustukseen. Puubiomassan käytön lähiajan lisäämispotentiaali on erillislämmityksessä suurempi kuin alueellisessa lämmöntuotannossa. Tämä johtuu siitä, että kaukolämpö tuotetaan jo nyt lähes kokonaan metsähakkeella ja verkon huomattava laajentuminen lähivuosina on epätodennäköistä. Kunnan asukkaat ja muut yksityiset tahot voivat siirtyä hyödyntämään puupolttoaineita nykyistä laajemmassa mittakaavassa. Puupolttoaineiden käyttö Padasjoella on nykyisin noin 40 % kunnan tehostetun tason mukaisesta metsäenergiapotentiaalista. Lämpöpumppujen lyhyen aikavälin hyödyntämismahdollisuuksia on arvioitu kiinteistöjen osalta siten, että tarkastelussa otetaan huomioon sekä maalämpöpumput että ilmalämpöpumput. Taulukossa 1 esitetystä potentiaalista noin 55 % koostuu maalämmöstä ja loppuosa ilmalämpöpumppujen tuottamasta lämmöstä. Mikäli Padasjoen lämmöntarve pysyisi ennallaan, kaikki kunnan alueen kiinteistökohtaiset öljylämmitysjärjestelmät korvattaisiin maalämpöjärjestelmillä sekä kaikkiin sähkölämmitteisiin erillispientaloihin hankittaisiin 6 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

7 ilmalämpöpumput 2, muodostuisi lämpöpumpuilla tuotetuksi lämpömääräksi vuositasolla noin 21 GWh. Tämä vastaa lähes kolmasosaa Padasjoen rakennuskannan vuotuisesta lämmönkulutuksesta. Padasjoen nauta- ja sikatiloilta sekä jätevedenpuhdistamolta saatavan lietteen kokonaisenergiapotentiaali on noin 3,3 GWh. Taloudellisesti järkevintä olisi sijoittaa mahdollinen biokaasulaitos mahdollisimman lähelle suurta eläintilaa, johon voitaisiin kuljettaa lantaa koordinoidusti muilta potentiaalisilta tiloilta. Kunnalta saatujen tietojen mukaan Padasjoella on ainakin yksi merkittävän kokoinen sikatila. Biokaasulaitoksen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon myös etäisyys kohteeseen, jossa lämpöä kulutetaan. Tärkeää on pyrkiä löytämään laitokselle sellainen sijainti, että sekä syötteen että tuotetun lämmön siirtomatkat muodostuvat mahdollisimman lyhyiksi. Taulukko 1. Uusiutuvan energian nykykäyttö tai -tuotanto sekä lähiajan lisäämismahdollisuudet. Puupolttoaineet (käyttö) Käyttö/tuotanto 2011 [GWh] Lähiajan lisäämismahdollisuudet [GWh] - aluelämmön tuotannossa 13,0 2,6 - erillislämmityksessä 23,7 3,7 Peltobiomassat (käyttö) 0,0 0,3 Biokaasu (käyttö) 0,0 2,8 Jätepolttoaineet (käyttö) 0,0 0,0 Tuulivoima (tuotanto) 0,0 105,0 Aurinkosähkö (tuotanto) 0,0 0,3 Huomioita Mikäli kaukolämpöverkkoa laajennetaan nykyisestä 20 % ja tuotannon polttoaineiden keskinäiset osuudet pysyvät muuttumattomina. Mikäli 20 % kunnan alueen talokohtaisista öljylämmitysjärjestelmistä vaihdetaan käyttämään puupolttoaineita (hake/pelletti). Kattiloiden hyötysuhteiden oletetaan pysyvän entisellään (80 %). Mikäli kaukolämpöverkkoa laajennetaan nykyisestä 20 % ja lisääntyvän tuotannon kiinteistä polttoaineista 10 % katetaan peltobiomassalla. Mikäli toteutetaan raportissa esitetty biokaasulaitos ja syötetään tuotettu lämpö nykyiseen kaukolämpöverkkoon. Luvussa on mukana myös liikennepolttoaineen energiasisältö. Ei taloudellisesti kannattavaa rakentaa omaa jätteenpolttolaitosta. Mikäli toteutetaan puolet Päijät-Hämeen alustavassa tuulivoimaselvityksessä esitetyistä tuulivoimaloista, jotka sijaitsevat Padasjoen kunnan alueella. Mikäli 15 kunnan omistamistamaan rakennukseen integroidaan 50 m2:n aurinkopaneelijärjestelmä ja 10 %:iin kunnan alueen erillispientaloista asennetaan 10 m2:n aurinkopaneelijärjestelmä. Aurinkolämpö (tuotanto) 0,0 0,4 Mikäli 15 kunnan omistamaan rakennukseen integroidaan 50 m2:n aurinkokeräinjärjestelmä ja 30 %:iin kunnan alueen öljylämmitteisistä erillispientaloista asennetaan 10 m2:n aurinkokeräinjärjestelmä. Vesivoima (tuotanto) 1,3 0,0 Arvioitu, että potentiaali kokonaan käytössä. Lämpöpumput (pumpuilla tuotettu lämpö) 2,3 2,7 Yhteensä 40,2 117,8 Mikäli 10 % kunnan alueen talokohtaisista öljylämmitysjärjestelmistä vaihdetaan maalämpöjärjestelmään ja 20 % sähkölämmitteisistä erillispientaloista hankkii ilmalämpöpumpun (sähköenergiansäästö vuositasolla 20 % ja lämpökerroin 2,5). 2 Oletuksena sähköenergian säästö vuositasolla 20 % ja pumpun lämpökerroin 2,5. 7 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

8 Uusiutuvalla energiantuotannolla ja paikallisia energialähteitä hyödyntämällä voidaan saavuttaa positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi myös kustannussäästöjä sekä tehostaa alueen elinkeinorakennetta. Katselmuksessa tarkasteltiin Koiravuoren rivitalokiinteistön nykyisen öljylämmitysjärjestelmän korvaamista pellettilämmityksellä tai maalämmöllä. Ehdotetuilla toimenpiteillä öljynkulutusta voitaisiin vähentää kohteessa vuosittain noin litralla; samalla kunnan omistamien kiinteistöjen erillislämmityksessä ei kuluisi öljyä enää lainkaan. Toimenpiteiden vaikutus energialähteiden kulutukseen Padasjoen kunnan alueella on esitetty taulukossa 2. Toimenpiteiden jälkeiset energialähteiden kulutukset on Koiravuoren kiinteistön osalta laskettu kannattavamman investoinnin mukaisesti eli kaukolämpöön liittymiselle. Lisäksi on oletettu, että kunnan alueelle rakennetaan biokaasulaitos. Taulukosta 2 nähdään, että energialähteiden kulutus on toimenpiteiden jälkeen suurempi kuin nykytilanteessa. Tämä johtuu siitä, että biokaasu ei tässä tapauksessa korvaa muuta tuotantoa, vaan se käsitellään lisäpolttoaineena kaukolämpöjärjestelmässä ja liikenteessä. Lämpöpumppujen kuluttama sähkö sisältyy kokonaissähkönkulutukseen. Taulukko 2. Energialähteiden kulutus nykytilanteessa (2011) ja kulutusennuste ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen. Nykytilanne Toimenpiteiden jälkeen GWh/v % GWh/v % CO2-vähenemä, tnco2/v Öljy 19,9 34 % 19,6 32 % 69 Muut uusiutumattomat 0,1 0 % 0,1 0 % 0 Yhteensä uusiutumattomat 20,0 34 % 19,7 32 % 69 Puupolttoaineet 36,7 63 % 37,0 61 % Peltobiomassat 0 0 % 0 0 % Biokaasu 0 0 % 2,8 5 % Jätepolttoaineet 0 0 % 0 0 % Tuulivoima 0 0 % 0 0 % Aurinkoenergia 0 0 % 0 0 % Vesivoima 1,3 2 % 1,3 2 % Muut uusiutuvat 0 0 % 0 0 % Yhteensä uusiutuvat 38,0 66 % 41,1 68 % Yhteensä kaikki 57,9 100 % 60,8 100 % 69 Sähkön tuonti (+) tai vienti (-) 36,5 100 % 36,5 100 % 0 Taulukossa 3 on esitetty yhteenveto katselmuksessa ehdotetuista toimenpiteistä. Koiravuoren osalta on annettu kaksi vaihtoehtoista toimenpidesuositusta (pellettikattila vs. maalämpö). Taulukosta ilmenee toimenpiteiden taloudelliset ja ilmastolliset vaikutukset. Taulukkoon on myös merkitty raportin luku, jossa toimenpiteet avataan tarkemmin, sekä sovitut jatkotoimet. Biokaasulaitoksen takaisinmaksuaika on suhteellisen korkea, mutta pienenee, kun kannattavuuslaskentaan sisällytetään työ- ja elinkeinoministeriön investointituki. Taulukon yhteensä-rivin arvoissa on otettu huomioon pelkästään Koiravuoren liittäminen kaukolämpöön sekä biokaasulaitos. 8 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

9 Taulukko 3. Yhteenveto ehdotetuista toimenpiteistä. Nro Ehdotettu toimenpide Taloudelliset tiedot Toimenpiteiden vaikutukset Erittely Korvattava Investointi Säästöt/ tulot Koroton TMA energialähde Uusiutuvien lisäys CO2- vähenemä Raportin luku Sovitut jatkotoimet /v v MWh/v tnco2/v T, P, H, E * 1 Koiravuoren rivitalo pellettilämmitykseen ,7 POK H 2 Koiravuoren rivitalo maalämpöön ,8 POK H 3 Koiravuoren rivitalo kaukolämpöön ,3 POK H 4 Biokaasulaitos ,9 (Hake) H Yhteensä * T = Toteutettu, P = Päätetty toteuttaa tai jatkaa hankkeen selvityksiä, H = Harkitaan toteutusta tai hankkeen jatkoselvityksiä, E = Ei toteuteta ** Toimenpide ei lähtökohtaisesti korvaa fossiilisia energialähteitä, mikäli biokaasulaitos liitettäisiin kaukolämpöverkkoon. Ks. tarkemmin luku Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

10 2 Kohteen perustiedot 2.1 Yleistä Padasjoen kunta sijaitse Päijät-Hämeen maakunnassa Lahdesta noin 50 km pohjoiseen. Padasjoen naapurikunnat ovat Asikkala, Hämeenlinna, Kangasala, Kuhmoinen, Pälkäne ja Sysmä. Kunnan ainoa taajama on Padasjoki, jossa asuu suurin osa kunnan asukkaista. Keskustaajama sijaitsee Päijänteen rannalla. Lisäksi Padasjoella on joukko pieniä kyläkeskuksia. Padasjoen kunnassa oli vuoden 2011 lopussa asukasta. 3 Lisäksi kuntan tulee kesäisin yli kesäasukasta. 4 Kunnan kokonaispinta-ala on 729,9 km 2, josta maapinta-alaa on 523,2 km² ja sisävesiä 206,7 km². Kuva 2. Padasjoen kunta on rajattu kartalla keltaisella. Koko Suomen karttaan Padasjoki sijainti on merkattu punaisella Rakennuskanta ja kaavoitus Padasjoen yleiskaava on päivitetty noin kaksi vuotta sitten. Merkittäviä kaavoja ei ole parhaillaan vireille. Alueelle ei ole näillä nykimin suunniteltu merkittävää uutta asuinrakennuskantaa eikä uusia teollisuusalueita ole kaavoitettu. 3 Kuntaliitto Väestötietoja. Saatavilla Vierailtu: Tilastokeskus Taulukot tilastossa: Rakennukset ja kesämökit 5 Karttapohja on haettu SYKE:n Hertta-järjestelmästä. 10 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

11 Padasjoen asukasluku on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana reilulla prosentilla vuosittain ja on nykyisellään noin Samalla kunnan alueella olevien kesämökkien lukumäärä on kasvanut noin 14 mökillä vuosittain 7 ja kesäisin Padasjoen asukasluku lisääntyy jopa kesäasukkaalla. Padasjoen rakennuskannan jakautuminen valmistusvuoden ja rakennustyypin mukaan ilman kesämökkejä ja mm. maatalousrakennuksia on esitetty kuvassa 3. Näillä rajauksilla vuoden 2011 lopussa kunnassa oli noin rakennusta, joista noin oli asuinrakennuksia. Suurin osa teollisuusrakennuksista, asuinkerrostaloista ja rivi- ja ketjutaloista on rakennettua ja luvuilla, jolloin myös pientalojen ja muiden kiinteistöjen rakentaminen oli vilkasta. Rakennuskanta jakautuu siten, että pientalojen kerrosala oli vuonna %, rivi- ja ketjutalojen sekä kerrostalojen molempien noin 6 % Padasjoen rakennuskannan kerrosalasta. Teollisuusrakennusten ja muiden rakennusten vastaavat osuudet olivat 10 % ja 23 %. Koko rakennuskannan kerrosala oli noin m 2. 8 On syytä vielä korostaa, että näissä luvuissa ei ole mukana kesämökkikantaa, johon vuonna 2011 kuului yli mökkiä ja joiden yhteenlaskettu kerrosala oli m Muut rakennukset Teollisuusrakennukset Asuinkerrostalot Rivi- ja ketjutalot Pientalot 0 Kuva 3. Padasjoen rakennuskanta jaoteltuna rakennustyypin ja rakennusten iän mukaan. Muut rakennukset sisältää liike-, toimisto-, kokoontumis-, opetus- ja varastorakennukset sekä liikenteen ja hoitoalan rakennukset. Rakennuskantaan ei pääsääntöisesti sisälly kesämökit eikä mm. maatalousrakennukset. 9 Kunnan omistaman rakennuskannan jakauma on esitetty kuvassa 4. Kiinteistöjen tilavuudet jakautuvat melko tasan kolmen suurimman ryhmän kesken, joihin kuuluvat asuinrakennukset, hoitoalan rakennukset, opetusrakennukset. Lisäksi kunnan kiinteistöihin kuuluu mm. monitoimitalo, 6 Väestörekisterikeskus Viralliset asukasluvut vuodenvaihteessa 7 Tilastokeskus Kesämökit (lkm) alueittain Huomaa, että Padasjoella on huomattava määrä kesämökkejä, joiden kerrosaloja ei ole huomioitu tässä. 9 Lähde: Tilastokeskus (2012) Rakennukset (lkm, m2) käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan , Taulukot tilastossa: Rakennukset ja kesämökit 11 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

12 kunnantalo, vesilaitos ja joukko pienempiä rakennuksia. Kunnan kiinteistöjen tilavuus on yhteensä noin m 3, mikä vastaa arviolta 13 % kunnan koko rakennuskannasta m Asuinrakennukset Hoitoalan rakennukset Toimisto- ja hallintorakennukset Opetusrakennukset Muut rakennukset Kuva 4. Kunnan kiinteistöjen tilavuuksien jakautuminen rakennusten käyttötarkoituksen mukaan 11 Padasjoki on yksi Suomen suosituimmista kesämökkikunnista ja kunnan alueella sijaitsee noin kesämökkiä. Kesämökkien määrä on kasvanut melko tasaisesti ja alueelle on rakennettu viimeisen 20 vuoden aikana noin 14 uutta kesämökkiä vuosittain. Viimeisten viiden vuoden aikana rakentaminen on kuitenkin hidastunut. Kesämökkien tuomista kesäasukkaasta suurin osa tulee Tampereelta, Lahdesta ja pääkaupunkiseudulta. 12 Kesämökkien keskimääräinen pinta-ala vuonna 2011 oli 48 m 2, joten koko mökkikannan kokonaiskerrosala on arviolta m 2. Näin ollen koko Padasjoen yhteenlaskettu kerrosala kasvaa m 2, josta kesämökkien osuus on noin 41 %. 2.3 Elinkeinorakenne Padasjoella oli vuoden 2011 alussa työpaikkoja yhteensä 959 ja kunnan työpaikkaomavaraisuus noin 80 %. Kunnan asukkaista 62,9 % oli töissä kunnan alueella. Padasjoella työttömyysaste oli vuoden 2011 alussa 11,1 %, mikä on hieman yli valtakunnallisen keskiarvon (10,3 %). 13 Kunnan alueella sijaitsevien työpaikkojen jakauma on esitetty kuvassa 5. Palvelut vastaavat yli 50 % osuutta kunnan työpaikoista. Jalostustoimintaan liittyvän teollisuuden osuus on noin 25 % ja maatalouden ja muun alkutuotannon 15 %. 14 Padasjoella toimiviin merkittävimpiin yrityksiin kuuluvat Padasjoen metalli, Eimi Kaluste, Aarnon Puu ja Warrior Sports. 10 Kunnan alueella sijaitsevan rakennuskannan kerros-ala on m2. Jos kerroskorkeuden arvioidaan olevan keskimäärin 3 m, on kunnan alueen rakennuskannan tilavuus m3. Tästä tuo m3 on noin 13 %. 11 Lähde: Pasi Tainio / Syke 12 Tilastokeskus Rakennukset ja kesämökit. 13 Tilastokeskus Kuntien avainluvut 14 Tilastokeskus Kuntien avainluvut 12 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

13 3 % 15 % Alkutuotanto 57 % 25 % Jalostus Palvelut Muut Kuva 5. Padasjoen kunnassa sijaitsevien työpaikkojen jakautuminen vuoden 2011 alussa Padasjoen keskustaajaman kerrostalot ja useat kunnan rakennukset on kytketty kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkko on kunnan omistuksessa mutta tuotantolaitoksesta, sen ylläpidosta sekä lämmön tuotannosta vastaa Vapo Oy. Energianlähteenä tuotannossa käytetään turvetta, haketta ja öljyä ja lämmöntuotannon yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 19 MW. Kunnan alueella on lisäksi ainakin yksi haketta käyttävä pienempi lämpölaitos sekä joitain maatilakoon hakelämpölaitoksia. 15 Padasjoella toimii myös pieni vesivoimala, jonka vuotuinen tuotanto on keskimäärin MWh 16. Padasjoen metsäpinta-ala on yhteensä noin ha 17, josta noin ha on kunnan omistuksessa 18. Loppuosa on yksityisten metsänomistajien hallinnassa. Kokonaispeltopinta-ala kunnassa on noin ha. 2.4 Energiatehokkuussopimus ja muu energiatehokkuustoiminta Padasjoki liittyi vuonna 2010 Motiva Oy:n hallinnoimaan energiaohjelmaan, johon kiinteänä osana kuuluu selvittää huolellisesti uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet kunnan alueella uusiutuvan energian kuntakatselmuksen avulla. Lisäksi kunta on osallistunut vuodesta 2008 Kohti hiilineutraalia kuntaa eli HINKU -hankkeeseen, jonka tavoitteisiin kuuluvat energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttöön panostaminen. Padasjoen uusiutuvan energian kuntakatselmuksen painoalueiksi on valittu puu- ja jätepolttoaineet, tuulienergia sekä biokaasu. 2.5 Kasvihuonekaasupäästöt Padasjoen kasvihuonekaasupäästöjä on arvioitu Hinku-hankkeen yhteydessä tehdyssä selvityksessä. 19 Kunnan kasvihuonepäästöt asukasta kohden olivat reilut 9 tnco 2 -ekv ja niiden jakautuminen on esitetty kuvassa 6. Päästöt jakautuivat siten, että liikenteen osuus oli noin 50 %, 15 Koisti et al Hämeen metsä- ja peltoenergiaselvitys. 16 Timo Oksanen, Arrakosken voimalan omistajasuvun edustaja, henkilökohtainen tiedonanto Koisti et al Hämeen metsä- ja peltoenergiaselvitys. 18 Maria Virtanen, Padasjoki. Henkilökohtainen tiedonanto. 19 SYKE Kohti hiilineutraalia kuntaa. HINKU-hankkeen 1. vaiheen esittely ja tulokset 13 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

14 rakennusten lämmityksen noin 25 %, maatalouden reilut 15 % ja muiden mukaan lukien jätehuolto, muu polttoaineen käyttö ja muu sähkön käyttö reilut 15 %. Kuva 6. Padasjoen kunnan kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden vuonna Henkilöautojen osuus liikenteen päästöistä oli miltei 60 %. Kuorma ja pakettiautojen osuus oli vastaavasti noin 35 % ja linja-autojen 5 %. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt jakautuvat suurin piirtein tasan kotieläimien ja maatalousmaan käytön kesken. 3 Energiantuotannon ja -käytön nykytila 3.1 Lähtötiedot Lähtötiedot on kerätty pääosin julkisista lähteistä, kunnan aiemmin tekemistä selvityksistä sekä tietopyyntöinä kunnan nimeämiltä yhteyshenkilöiltä. Kunnan rakennuskannan kerrosalat sekä ikä- ja lämmitystapajakaumat rakennustyypeittäin on selvitetty Tilastokeskukselta. 21 Rakennuskannan kerrosneliöihin suhteutettu lämmönkulutus on arvioitu rakennusten ikä- ja tyyppijakauman perusteella 22. Kunnan kokonaissähkönkulutus on saatu Energiateollisuus ry:n sähkötilastoista 23. Polttoaineiden 24 ja sähköntuotannon 25 ominaispäästökertoimien lähteinä on käytetty Tilastokeskuksen energiatilastoja sekä Motivan ohjeistusta. Käytetyt ominaispäästökertoimet on esitetty taulukossa 4. Kunnan 20 Lähde: SYKE Kohti hiilineutraalia kuntaa. HINKU-hankkeen 1. vaiheen esittely ja tulokset 21 Lähde: Tilastokeskus (2012) Rakennukset (lkm, m2) käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan , Taulukot tilastossa: Rakennukset ja kesämökit 22 Ks. esim. Heljo J., Nippala E., Nuuttila H. Rakennusten energiankulutus ja CO 2 -ekv päästöt Suomessa, 2005 ja Nieminen J. Eko- ja energiatehokkuus alueiden ja rakennusten uudistamisessa (esitys ). 23 Energiateollisuus ry Kunnat sähkön käytön suuruuden mukaan. 24 Motiva Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian hinnat; sekä Tilastokeskus. Energiatilasto, vuosikirja Biopohjaiset polttoaineet luokitellaan selvityksessä päästöttömiksi. 25 Sähkön päästökertoimena on käytetty Tilastokeskuksen ilmoittamaa kansallista vuoden keskiarvoista kerrointa, joka on laskettu hyödynjakomenetelmällä. Myös lämmityssähkölle on käytetty samaa keskiarvokerrointa, vaikka sähköntuotannon päästöt ovat lähtökohtaisesti lämmityskaudella keskiarvoa korkeammat, kun erillistuotannon osuus sähköntuotannossa kasvaa. Mikäli lämmityssähkön päästökertoimena käytettäisiin esimerkiksi hiililauhdetuotannon kerrointa, olisivat lämmityksen aiheuttamat päästöt katselmuksessa esitettyä suuremmat. 14 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

15 kaukolämpöverkolle on laskennassa käytetty Vapon antamia kattilakohtaisia hyötysuhteita. Kaukolämpöverkossa tapahtuvien häviöiden arvioidaan olevan noin 13 % 26. Kaukolämpöverkkoon kuulumattomien lämpökattiloiden hyötysuhteena on laskennassa käytetty arvoa 80 %. Sähkön osalta huomioidaan jakelussa tapahtuvat häviöt, jotka ovat noin 2 %. 27 Taulukko 4. Laskennassa käytetyt ominaispäästökertoimet. Sähkön kerrointa ei ollut vuodelta 2011 vielä saatavilla, joten käytettiin vuoden 2010 arvoa. Ominaispäästökertoimet gco2/kwh Sähkö (2010) 270 Kaukolämpö (Padasjoki) 44 Raskas polttoöljy 284 Kevyt polttoöljy 267 Kivihiili 341 Maakaasu Sähköntuotanto ja -kulutus Sähkön tuotanto Padasjoen Arrakoskella on käytössä oleva vesivoimala, jonka vuotuinen sähköntuotanto on noin MWh. Voimala on yksityisessä omistuksessa Sähkönkulutus Sähkönkulutus Padasjoella vuonna 2011 oli noin 37 GWh. Tästä teollisuuden osuus oli 3 GWh, palveluiden ja rakentamisen 9 GWh ja asumisen ja maatalouden 25 GWh. Suurin osa asumisen ja maatalouden sähkönkulutuksesta käytetään lämmitykseen. Padasjoen vuotuinen sähkönkulutus on laskenut vuoteen 2007 verrattuna noin 2 GWh, mikä johtuu pääosin muutoksesta lämmitysenergian kulutuksessa. Tässä luvussa esitellään tarkemmin sähkölämmönkulutuksen arviot kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen osalta. Sähkön kulutus kesämökeissä Vuonna 2011 Padasjoella oli mökkiä. Tämä tarkoittaa sitä, että Padasjoella on noin mökkiä enemmän kuin muita rakennuksia yhteensä. Sen vuoksi niiden sähkön ja lämmön kulutus muodostaa merkittävän osan kunnan alueella tapahtuvasta energiankulutuksesta. Mökkien keskimääräinen lämmitystapajakauma Suomessa on esitetty kuvassa 7. Yli 90 % mökeistä hyödyntää uunia, takkaa tai kamiinaa lämmityksessä joko muun lämmitystavan tukena tai ainoana lämmitysvaihtoehtona. Sähkölämmitys on 54,5 prosentissa mökeistä ja lämpöpumppu 4,9 prosentissa. Muu irrallinen lämmityslaite, useimmiten öljylämmitys on 16,6 prosentissa mökeistä. 26 Seppo Rantanen, tekninen johtaja, Padasjoki Energiateollisuus ry Sähkön käyttö ja verkostohäviöt. Saatavilla: Vierailtu: Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

16 100,0 % 90,7 % 80,0 % 60,0 % 54,5 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 16,6 % 1 4,9 % 0,9 % 0,5 % Uuni, takka tai kamiina Irrallinen lämmityslaite Vesi- tai ilmakeskuslämmitys Suora sähkölämmitys Lämpöpumppu Jokin muu lämmitystapa Kuva 7. Mökkien keskimääräinen lämmitystapajakauma Suomessa. Arvio perustuu vuonna 2008 kesämökkibarometrissa kerättyyn tietoon. 28 Mökkien energiankulutus riippuu pitkälti niiden käyttötavasta. Talvikäytössä olevat mökit kuluttavat huomattavasti enemmän lämmitysenergiaa. Riippumatta talvikäytöstä yleistyvä käytäntö on pitää mökkejä peruslämmössä vuoden ympäri, jolloin voidaan pienentää merkittävästi kosteusvaurioiden mahdollisuutta. Peruslämmössä on nykyisin noin 27 % kesämökeistä. 29 Sähköistetyn peruslämmössä olevan mökin sähkönkulutus on keskimäärin kwh vuodessa, josta lämmityksen osuus on noin kwh ja muiden sähkölaitteiden kuten valaistuksen sekä television ja pesulaitteiden käyttöön osuus 260 kwh. 30 Ilman peruslämpöä kesämökkien vuotuinen lämmön kulutus on noin kwh. Arvio Padasjoella olevien kesämökkien lämpöenergian kulutuksesta perustuen edellä mainittuihin oletuksiin on esitetty taulukossa 5. Lämmitystapojen osalta on oletettu, että suora sähkölämmitys, lämpöpumppu ja irrallinen lämmityslaite ovat toisensa poissulkevia ratkaisuja. Kokonaisuudessaan lämpöenergian kulutus on noin 8,29 GWh, josta 6,36 GWh tuotetaan sähköllä, 1,38 GWh puulla ja 0,56 GWh erillisillä lämmityslaitteilla, joiden oletetaan myöhemmissä laskelmissa olevan öljykäyttöisiä. 28 Nieminen Kesämökkibarometri Tilastokeskus 29 Nieminen Kesämökkibarometri Tilastokeskus 30 Sahari ja Perrels Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä. VATT Tutkimukset Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

17 Taulukko 5. Mökkien lämpöenergian kulutus Padasjoella. Taulukossa on kuvattu mökkien lukumäärät lämmitystavan ja peruslämmön mukaan jaoteltuna. Lämpöpumppujen osalta on ilmoitettu pumppujen kuluttama sähkö; pumppujen lämpökertoimeksi on oletettu 3. Varsinaisen sähkölämmityksen ohella näissä mökeissä on arvioitu käytettävän puuta siten, että tämä muodostaa 5 % peruslämmössä olevien mökkien ja 20 % muiden mökkien lämmön kulutuksesta. Lämmitystapa Peruslämmössä Ei Lämpöenergian Yhteensä peruslämmössä kulutus (GWh) Suora sähkö ,17 Lämpöpumppu ,19 Erillinen lämmityslaite ,56 Puulämmitys ,38 Yhteensä ,29 Kiinteistöjen lämmityssähkön kulutus Sähkön kulutuksesta kiinteistöjen lämmityssähkön osuuden on laskettu Tilastokeskuksen Rakennukset ja kesämökit -tilastojen perusteella olevan vuonna 2011 noin 24,2 GWh. 31 Kulutuksesta asuinrakennusten eli pientalojen, rivi- ja ketjutalojen sekä kerrostalojen osuus on noin 60 %, kesämökkien 26 % ja teollisuuden ja muiden kiinteistöjen 14 %. Lämmityssähkön kulutuksen jakautuminen osa-alueittain on esitetty kuvassa 8. Huomioitavaa on, että vuosi 2011 oli Suomessa poikkeuksellisen leuto pienentäen lämmitysenergian kulutusta tavalliseen talveen verrattuna Padasjoella noin 13 %. 32 6,35 26 % Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot 2,49 10 % 1,00 4 % 0,54 2 % 1,56 7 % 12,22 51 % Teollisuusrakennukset Muut rakennukset Kesämökit Kuva 8. Padasjoen lämmityssähkön jakauma rakennustyypeittäin vuonna 2011 (GWh). 31 Pientalojen sekä rivi- ja ketjutalojen jakaumaa on korjattu siten, että Tilastokeskuksen ilmoittamasta lämmityssähkön osuudesta on siirretty osa puulämmitykselle. Korjaus perustuu siihen, että Tilastokeskus tilastoi pelkästään kohteiden ensisijaiset lämmitysmuodot ja esim. Sähkölämmitteisiksi rekisteröidyissä pien-, rivi- ja ketjutaloissa on usein rinnakkaislämmitysmuotona puulämmitys. Puulämmityksen osuuden lämmöntuotannosta on oletettu olevan sähkölämmitteisissä erillisissä pientaloissa 20 % ja rivi- ja ketjutaloissa 10 %. 32 Ilmatieteenlaitos Lämmitystarveluku eli astepäiväluku. Saatavilla: 17 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

18 3.2.3 Sähköenergiatase Padasjoella on pienvesivoimala, joka sijaitsee Arrakoskella. Voimala tuottaa sähköä vuosittain noin MWh. Tämä on noin 3,5 % kunnan alueella kulutetusta sähköstä, loppuosa sähkönkulutuksesta katetaan verkkosähköllä. Kokonaissähkönkulutus kunnassa vuonna 2011 oli 37 GWh, josta kunnan rakennusten osuus oli 8,4 % (3,1 GWh). Noin kaksi kolmasosaa sähköstä kuluu asumiseen ja maatalouden tarpeisiin. Sähkön jakelu- ja siirtohäviöiden osalta otetaan huomioon ainoastaan kunnan alueella tapahtuvat jakeluhäviöt, joiden on arvioitu Energiateollisuus ry:n laskeman keskiarvon mukaisesti olevan noin 2 %. Alueelle myydyn ja alueella kulutetun sähkön erotus (häviö) vuonna 2011 oli laskentatulosten perusteella 0,76 GWh. Padasjoen kunnan sähköenergiatase on esitetty kuvassa 9. Taseessa esitetyt päästöt on laskettu tuotantoperusteisesti siten, että tuotantomäärästä (kulutus + jakeluhäviöt) on vähennetty kunnan alueella tuotettu päästötön vesivoiman tuotanto ja saatu erotus on kerrottu valtakunnallisella sähkön päästökertoimella. Päästöissä on otettu huomioon kaikki kunnan alueella kulutettu sähkö - myös lämmityssähkö. CO2-päästöt tnco2 Häviöt 0,76 GWh Lämmityssähkö (tuonti) 22,2 GWh Muu sähkö (tuonti) 14,2 GWh Sähkön kulutus 37,0 GWh (sis. lämmityssähkön) Teollisuus n. 8 % Asuminen ja maatalous n. 68 % Palvelut ja rakentaminen n. 24 % Vesivoima (paikallinen) 1,3 GWh Kuva 9. Padasjoen kunnan sähköenergiatase vuonna 2011 Kunnan alueen sähkönkulutuksen jakauma on esitetty kuvassa 10. Yli puolet (54 %) kulutuksesta on lämmityssähköä. Muut merkittävät kulutusluokat ovat suuruusjärjestyksessä teollisuus (19 %), asumisen muu sähkönkulutus (14 %) sekä palvelut ja rakentaminen (13 %). 18 Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

19 17,0 19 % 11,0 13 % 30,97 36 % Lämmitys - Asuinrakennukset Lämmitys - Kesämökit Lämmitys - Teollisuus ja muut rakennukset Asuminen (ei lämmitys) ja maatalous 12,4 14 % 6,32 7 % 9,28 11 % Palvelut ja rakentaminen Teollisuus Kuva 10. Padasjoen sähkönkulutuksen jakautuminen kuluttajaryhmien mukaan vuonna 2011 (GWh). 3.3 Lämmön tuotanto Kaukolämmön tuotanto Padasjoen keskustaajaman kaukolämpöverkon rakentaminen alkoi 2008 ja varsinainen lämpökeskus vihittiin käyttöön vuonna Taajamaan on rakentanut kaukolämpöverkkoa n. 8 km ja siihen ovat liittyneet kunnan kiinteistöt sekä muutama yksityinen käyttäjä. Merkittävimpiin liittyjiin kuuluvat Padasjoen seurakunta, jonka omistuksessa olevat seurakuntatalo, pappila ja kirkko lämmitetään kaukolämmöllä. Kunnalla on keskustaajamassa vielä muutamia sähkölämmitteisiä kiinteistöjä, joita liitetään kaukolämpöverkkoon noin yksi vuodessa. Kaukolämpöverkkoon liitetty rakennuskannan kokonaistilavuus on m 3 (2011). Padasjoen alueen kaukolämmön tuotannosta vastaa Vapo Oy. Kaukolämpö tuotetaan pääasiassa hakkeella, mutta tarvittaessa voidaan käyttää myös turvetta. Lisäksi varalla on raskasta polttoöljyä käyttävä kattila. Kattiloiden kapasiteetit ovat 2,5 MW (hake/turve) ja 3 MW (POR). Vuonna 2011 noin 90 % lämmöstä tuotettiin hakkeella ja 10 % öljyllä. Turvetta ei käytetty tuotannossa. Taulukossa 6 on esitelty Padasjoen kaukolämpöverkkoon liitettyjen lämpökattiloiden lämpötehot ja tuotannot sekä hyötysuhteet vuodelta Kaukolämpöverkon hyötysuhde on 87 %. Kaukolämmön kulutus vuonna 2011 oli noin 10,8 GWh. Kokonaisuudessaan kaukolämmöntuotannon päästökerroin vuonna 2011 oli 37 gco 2 /kwh ja kaukolämmöntuotannon kokonaispäästöt 404 tnco Vapo Padasjoen lämpökeskus säästänyt jo miljoona öljylitraa. Tiedote, Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

20 Taulukko 6. Padasjoen kaukolämpöverkkoon liitettyjen kattiloiden lämpötehot, hyötysuhteet ja vuonna 2011 tuotettu lämpöenergia. Kaukolämmön tuotanto Lämpöteho [MW] Kattilahyötysuhde [%] Tuotettu lämpöenergia 2010 [GWh] Hake/Turve kattila 2, Öljykattila (vara) 3, Yhteensä 5, Teollisuuden erillislämmöntuotanto Vuonna 2011 Padasjoen kunnalla ei ollut teollisuuden erillislämmöntuotantokohteita. Sen sijaan kunnan alueella toimivista yrityksistä mm. Eimi Kaluste ja Aarnon Puu tuottavat lämpöä teollisuuden sivuvirroista, hakkeesta ja pelleteistä. Lisäksi joillain kunnan alueella toimivista yrityksistä on käytössä esimerkiksi öljykattiloita Lämpöyrittäjyyskohteet Kunnassa ei ole varsinaisia lämpöyrittäjyyskohteita. Vapo Oy:n toteuttamaa kaukolämmön tuotantoa voidaan kuitenkin pitää eräänlaisena lämpöyrittäjyystoimintana Lämpöenergiatase Padasjoen lämpöenergiatase on esitetty kuvassa 11. Kokonaislämmönkulutus Padasjoella oli vuonna 2011 noin 81,8 GWh, josta kunnan rakennusten osuus oli 13 % (6,5 GWh). Lämmöntuotantoon käytetystä primäärienergiasta noin 14,1 GWh kului tuotannossa ja jakeluverkossa tapahtuviin häviöihin. Kaukolämpöä Padasjoella tuotettiin vuonna 2011 arviolta 14,4 GWh, jolloin kaukolämmön osuus kulutetusta lämmöstä oli noin 18 %. Kaukolämmön tuotannossa ja jakelussa syntyvät häviöt olivat vuonna noin 5,2 GWh. Päästöjä lämmöntuotannosta syntyi yhteensä reilu tnco 2. Lämmön tuotanto jakautuu kaukolämpöön, polttoöljyyn, lämmityssähköön, puupolttoaineisiin 34 ja muihin lämmönlähteisiin. Muiden lämmitysmuotojen osuus, joihin kuuluu mm. maalämpö ja hiili 35, oli noin 2,4 GWh. Sähkön osuutta nostaa tyypillisesti sähkölämmitteiset kesämökit, joita kunnassa on runsaasti. On huomattava, että lämmityssähkö sisältyy tarkastelussa sekä sähkö- että lämpöenergiataseeseen; päällekkäisyys on poistettu kokonaisenergiataseesta. 34 Tilastokeskus tilastoi puupolttoaineet ja turpeen yhdessä. Tässä on oletettu, että turvetta ei käytetä erillistuotannossa polttoaineena. 35 Tilastokeskuksen lämmitystapatilaston (Rakennukset (lkm, m2) käyttötarkoituksen ja lämmitysaineen mukaan ) mukaan hiiltä käytetään kolmessa pientalossa kunnan alueella. Todennäköisesti näissä kohteissa lämmitystapa on vaihdettu, mutta tieto ei ole päivittynyt tilastoihin. Lisäksi voidaan olettaa, että maalämmön osuus nykyisin on suurempi kuin tässä on esitetty, sillä näiden asentamiseen ei ole tarvinnut hakea toimenpidelupaa ennen vuotta Padasjoen kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa Jorma Valta Pro Gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Kestävän energian maisterikoulutus 17.10.2012

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3.

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3. Loppuraportti 60N50183.10 rev.b 16.3.2010 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 BENVIROC OY VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 Timo Kuusiola Suvi Monni Kannen kuvassa Tuorlan biokaasulaitos. Kuva: Valonia Benviroc

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen YHTEENVETO

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot