Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti. Asko Ojaniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti. Asko Ojaniemi"

Transkriptio

1 Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti Asko Ojaniemi AO

2 Keski-Suomen energiatase 2012 Keski-Suomen Energiatoimisto

3 Sisältö Keski-Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva energia Sähkön hankinta ja kulutus Teollisuuden energiankulutus Rakennusten lämmitys Öljyn kulutus Energianhankinnan rahallinen arvo Energianhankinnan päästöt

4 Keski-Suomen energiatase 2012 Öljy Kivihiili Turve 4,1 TWh 0,16 TWh 1,9 TWh Teollisuus Sähkö 47 % Prosessilämpö 53 % 8,7 TWh 4 Puupolttoaineet 4,5 TWh Mustalipeä 2,6 TWh REF ja muut 0,11 TWh Vesivoima 0,20 TWh Tuontisähkö 4,2 TWh Rakennusten lämmitys 4,9 TWh Kaukolämpö 51 % Puu 13 % Öljy 18 % Sähkö 17 % Muu sähkönkulutus 1,4 TWh Asuminen ja maatalous 60 % Palvelut ja rakentaminen 40 % Tieliikenne Bensiini 40% Diesel 60 % Yhteensä 17,8 TWh 2,7 TWh * Alueen energiantuotannon häviöt (yht. 2,4 TWh) on jaettu kulutuskohteille niiden suuruuksien mukaisissa suhteissa ** Muu sähkön kulutus = kaikki muu sähkö paitsi lämmitys ja teollisuus (kotitaloudet, palvelut ym.)

5 Keski-Suomen energiatase 2012 Keski-Suomen energian kokonaiskulutus 17,8 TWh Paikalliset energialähteet 9,3 TWh Kaikkien energialähteiden käytöstä 52 % Omasta energiantuotannosta 86 % Paikalliset uusiutuvat energialähteet 7,4 TWh Kaikkien energialähteiden käytöstä 42 % Omasta energiantuotannosta 68 % Energian loppukulutuksesta 37 % Mikäli huomioidaan myös tuontisähkön uusiutuvan energian osuus* Uusiutuvat energialähteet 47 % energialähteistä Uusiutuvat energialähteet 44 % energian loppukulutuksesta 5 (* Vuonna 2012 uusiutuvien energialähteiden osuus Suomen sähkönhankinnasta noin 24 %, lähde Energiateollisuus)

6 6 Energiankäyttö Keski-Suomessa 2012 (%)

7 Keski-Suomen energiankäytön kehitys , GWh Tieliikenne Muu kulutus (sähkö) Rakennusten lämmitys Teollisuus

8 8 Energiankäytön kehitys ja maakunnan taloudellinen kehitys

9 9 Keski-Suomen energialähteet 2012 (%)

10 Keski-Suomen energialähteiden kehitys , GWh Tuontisähkö Vesivoima REF ja muut Mustalipeä Puupolttoaineet Turve Kivihiili Öljy

11 Keski-Suomen energialähteiden osuuksien kehitys , % 60% 50% 40% 30% Paikalliset energianlähteet Uusiutuvat energianlähteet Puu+mustalipeä Puupolttoaineet 20% Turve 10% 0%

12 Keski-Suomen energialähteiden osuuksien kehitys , % 60% 50% 40% 30% Tuontisähkö Kivihiili 20% Öljy 10% 12 0%

13 Uusiutuva energia Keski-Suomessa , GWh Uusiutuvan energian käyttö kasvanut etenkin lämpö- ja voimalaitosten puupolttoaineiden käytön vauhdittamana teollisuudessa ja yhdyskunnissa 13

14 Keski-Suomen sähkönkulutus , GWh Teollisuus Palv ja rak Asuminen ja maatalous

15 Keski-Suomen sähkön hankinta , GWh Tuonti Voimalaitokset Vesivoima

16 Keski-Suomen teollisuuden energiankulutus , GWh Teollisuuden energiankulutus tarkastelukauden alimmalla tasollaan, etenkin teollisuuden sähkön kulutus alhainen Prosessilämmön tärkeimmät polttoaineet mustalipeä 46 % ja puupolttoaineet 40 % Prosessilämpö Sähkö

17 Rakennusten lämmitys , GWh (lämmitystarvekorjattu) Kaukolämpö ja sähkölämmitys kasvaneet tasaisesti Puulämmityksen osuus pysynyt suunnilleen samana Maalämmön käyttö kasvanut voimakkaasti, mutta vielä varsin marginaalista Öljyn käyttö laskenut selvästi 17

18 Öljyn kulutus Lämpö- ja voimalaitosten ja kiinteistöjen öljyn käyttö laskenut selvästi Tieliikenteen polttoaineiden kulutus kasvanut tasaisesti (jakeluvelvoitteen myötä liikenteen polttoaineista 6 % biopohjaista) 18

19 Energianhankinnan rahallinen arvo (käyttäjä- ja kuluttajahinnat, sis. energiaverot, ei alv.) Keski-Suomen alueella käytettyjen energialähteiden rahallinen arvo oli vuonna 2012 noin 828 miljoonaa (M ) Sisältää käytetyt polttoaineet, tuontisähkön ja vesivoiman, pois lukien metsäteollisuuden mustalipeä Käytettyjen polttoaineiden arvo oli yhteensä 621 M Rahallisesti merkittävin energialähde ovat öljytuotteet, joiden arvo 488 M (tästä 77 % liikenteen bensiinistä ja dieselistä) Kiinteiden puupolttoaineiden arvo noin 97 M Turpeen arvo noin 27 M Alueen ulkopuolelta tuodun sähkön arvo 197 M (alueen oman tuotannon ylittävä sähköenergian kulutus, ilman siirtomaksuja) Tästä tosin suuri osa metsäteollisuuden sisäistä kauppaa Tuontisähkö ja öljy muodostivat noin 83 % energianhankinnan rahallisesta arvosta 19

20 Keski-Suomen energialähteiden arvoja , miljoonaa euroa (käyttäjä- ja kuluttajahinnat, sis. energiaverot, ei alv.) Öljy Kivihiili Tuontisähkö Turve Puupolttoaineet REF ja muut Vesivoima

21 Energianhankinnan CO 2 -päästöt Keski-Suomen alueen energianhankinnan CO 2 -päästöt olivat 2,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia (MtCO 2 ) vuonna 2012 Päästöt alenivat noin 15 % vuodesta 2010, johtuen pitkälti turpeen käytön voimakkaasta laskusta Päästöt ovat alhaisimmillaan 2000-luvun aikana, heijastaen matalaa energiankulutuksen tasoa Suurimmat päästöjen lähteet Öljy 39 % päästöistä Tuontisähkö 32 % päästöistä Turve 28 % päästöistä Energianhankinnan päästökerroin 155 kgco 2 /MWh, laski 11 % vuodesta 2010 Energianhankinnan CO 2 -päästöt per asukas olivat 10 tco 2, laskua 16 % vuodesta Suomen energianhankinnan hiilidioksidipäästöt vuonna 2012 olivat noin 8,8 tco 2 per asukas ja energianhankinnan päästökerroin 125 kgco 2 /MWh Eroja selittää pitkälti Suomen keskimääräisen energianhankinnan pienempi turpeen ja tuontisähkön osuus

22 22 Keski-Suomen energianhankinnan CO 2 - päästöjen kehitys , tco 2

23 Lämmitys- ja CHP projektien taustoista Sähkö- ja öljylämmitys koetaan kalliiksi, teknisesti niitä pidetään toimivina, luotettavina ratkaisuina Taustaselvittelyssä yleensä mukana myös paikallisena vaihtoehtona pelletti ja/tai hake Erityisesti hakelämmitys, mutta osin myös pelletti koetaan liian sitovana Vaihtoehtona palveluna tuotettu lämpö AO

24 Päätöksenteon kriteerit Ylivoimaisesti määräävin kriteeri on hinta Ellei hintaetua saavuteta, ei yleensä ryhdytä muutostöihin Tarjouskilpailujen pisteytyksessä usein on jokin painoarvo uusiutuvuudella Puupolttoaineet lasketaan yleensä kokonaan uusiutuviksi Maalämpö lasketaan usein 2/3 uusiutuvaksi, joskus kokonaan uusiutuvaksi Päästöiltään määräykset täyttävä laitos on ehdoton vaatimus, mutta määräystä paremmasta puhdistuksesta ei yleensä hyvitetä Paikallisuus ei ole kriteeri, julkisissa hankinnoissa paikallisuus on hankalasti huomioonotettava, mutta jos vaaditaan hakepolttoaine, niin se pääsääntöisesti tulee läheltä ja ajaa saman asian AO

25 Ollaanko valmiita maksamaan ympäristön suojelusta, paikallisuudesta? Pääsääntöisesti valitaan uusiutuvan energian vaihtoehto, jos se on edullisempi tai korkeintaan saman hintainen kuin fossiilinen vaihtoehto Paikallisuus; toisinaan halutaan esim. juuri hake, jotta paikallisuus toteutuisi, joskus paikallisuus on mieluummin haitta Päällimmäisenä on vaivattomuus ja hinta AO

26 Mitkä ratkaisut edullisimpia? Kaukolämpö/aluelämpökohteissa hake vs. pelletti Kiinteistökokoluokassa hake, pelletti ja maalämpö Useimmiten ei haluta ryhtyä kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen hoitajaksi - vaihtoehtona on lämmön hankinta yrittäjältä/polttoaineen ja laitoksen hoidon hankinta yrittäjältä Maalämpölaitteet ollaan yleensä valmiita ostamaan: luotetaan, että niistä ei ole vaivaa Voittajia on löytynyt niin maalämpö, pelletti kuin hakeratkaisuistakin AO

27 Keski-Suomen tilanne Isommissa kaupungeissa on CHP-laitokset Teollisuuspaikkakunnilla on yhteistyötä puunjalostusteollisuuden kanssa Kuntakeskuksissakin on kaukolämpölaitokset Suuremmissa kunnanosakeskuksissa, kuten Lievestuoreella, Hankasalmen asemalla, pian Vihtavuoressakin on kaukolämpö Vihtavuoressa tehtaillekin on tulossa uusi kiinteän polttoaineen lämpökeskus Jäljellä olevat öljykohteet ovat erilliskiinteistöjä kaukolämpöverkon ulkopuolella Joitakin teollisuushalleja ja mm. betonivalimoita, jotka käyttävät öljyä (yleensä alle 0,5 MW kohteita) AO

28 Miten irti öljystä/sähköstä? Pienet kohteet ( rivitalot yms.) ellei halua omaa investointia, niin tarjotaan yhdellä sopimuksella riittävän paljon kohteita 0,5 1,0 MW Maatilat hake luonteva vaihtoehto Öljylämmitteiset pienemmät kohteet? - bioöljy Ei teknisiä muutoksia, sama hinta kuin tavallisella polttoöljyllä Laukaan laitos 4000 m3/a, yli 1000 omakotitalon tarpeen verran Sähkölämmittäjät pellettitakka; edullinen investointi, tehokas lämmitin talvikuukausien ajaksi AO

29 Vaihtoehtoja Oma lämpökeskus tai ostopalvelu Kohteet usein liian pieniä, jotta palvelun tuottajia kiinnostaisi tarjota/hanke olisi lämpöyrittäjälle kannattava JVA Kaunisharju oli ensimmäinen kohde, missä tarjottiin kerralla 22 rivitalon lämmitys Aikaisemmin 6 öljykeskusta, nyt 3 pellettilämpökeskusta Yksi lämmöntoimittaja, ostajan kannalta kuin kaukolämpö Myöhemmin JKL kaupungin kolme kyläkoulua tiukan kilpailun jälkeen maalämmölle lämmöntoimitussopimuksen mallin mukaisesti Nyt myös puolustusvoimat/senaatti kiinteistöt juuri kilpailutti Itä- Suomessa samalla tyylillä 11 kohdetta sama voittaja kuin Kaunisharjussa! AO

30 Esimerkkejä lähialueelta Aluelämpökohteita: Lievestuore Hakelämpökeskus Kunnan kiinteistöt Yksityisiä kiinteistöjä Keskihinta n. 80 /MWh (alv 0%) Hankasalmen asemanseutu Hakelämmitys Kunnan kiinteistöt Yksityisiä kiinteistöjä Keskihinta n AO

31 Lisää esimerkkejä Leivonmäki Hakelämmitys, lämpöyrittäjä (Lämpökolmio) Kaksi erillistä lämpökeskusta, 87 /MWh Hankasalmen keskusta Yrittäjävetoisena, hakelämpökeskus, n. 85 /MWh AO

32 Yhteenveto Lämpöyrittäjyys pelletillä tai hakkeella kilpailee tasavahvasti oman maalämpöinvestoinnin kanssa Uusiutuvilla vaihtoehdoilla hintataso /MWh Öljyllä n. 120 /MWh Uusiutuva vaihtoehto lähes aina edullisempi kuin öljylämmityksen muuttuvat kustannukset! AO

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti Suomen energiantuotannon

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Satu Helynen, Martti Flyktman 24.6.2010 LUONNOS 1 24.6.2010 LUONNOS Raportin nimi Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 1(43) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY0230/05.02.09/2011 Päätöksen päivämäärä: 17.1.2011 Katselmuksen tilaaja: Janakkalan kunta

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy

Öljyalan Palvelukeskus Oy Selvitys 52K30052.10-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0018/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä: 27.1.2014 Katselmuksen tilaaja: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: POSELY/0157/05.02.09/2013 Päätöksen päivämäärä: 17.12.2013 MOTIVA-ENERGIAKATSELMUS

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN VATT-TUTKIMUKSIA 139 VATT RESEARCH REPORTS Juha Honkatukia Juha Forsström ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Puupolttoaineiden pienkäyttö

Puupolttoaineiden pienkäyttö Puupolttoaineiden pienkäyttö Toimittanut Iiris Lappalainen Tekes Puupolttoaineiden pienkäyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Martti Flyktman Satu Helynen Kari Hillebrand Markku Kallio Iiris Lappalainen Mauri

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot