ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mikkelin alueyksikkö/bioenergiatekniikka 1

2 Sisältö 1. Etelä-Savo alueena 2. Tutkimuksen tausta ja laskentaperusteet 3. Etelä-Savon energiatase 4. Primäärienergialähteiden käyttö 5. Lämpö- ja sähköenergiankulutus 6. Liikenne ja polttoaineiden CO 2 -päästöt 7. Kuntakohtaisia tietoja Etelä-Savosta 8. Etelä-Savo verrattuna muihin maakuntiin ja Suomeen 9. Johtopäätökset ja huomiot 2

3 Perustietoa Etelä-Savon maakunta koostuu 17 kunnasta (vuonna 2009) Väkiluku 2008: Mikkeli Savonlinna Pieksämäki Kokonaispinta-ala 1,9 milj. ha, josta maapinta-alaa 1,4 milj. ha 3

4 Tutkimuksen tausta ja tavoite Energian tuotannon aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla polttoaineilla Kotimaisia biopolttoaineita hyödyntämällä nostetaan energian tuotannon omavaraisuutta ja luodaan työpaikkoja alueelle Tutkimuksen tavoitteena on selvittää energiantuotantolaitosten energiakäyttö vuonna 2008 Energiataseen perusteella voidaan kartoittaa millaiset mahdollisuudet on korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla, erityisesti öljyjä sekä verrata tapahtuneiden muutosten vaikutusta aiempien energiataseiden avulla 4

5 Tausta ja toteutus Rahoitus: Aikataulu: Toteutus: LTY Mikkelin alueyksikkö: Prof. Tapio Ranta, DI Essi Hämäläinen. Lähtötietojen kerääminen tiedon jalostaminen energiatasetta varten kuntakohtaiset energiataseet tulosten raportointi energiataseen päivittäminen 5

6 Energiataseen hyödyt Tietämys nykytilanteesta Tulevaisuuden ennustaminen Tietojen päivitettävyys Toimenpiteiden kohdentaminen Toimenpiteiden vaikutus (kansainvälinen, kansallinen, maakunnallinen, kunnallinen) Energian säästö, energiatehokkuus Teollisuuden rakenne Omien maakunnallisten resurssien riittävyys 6

7 Lähtötiedot Lämpö- ja voimalaitokset sekä teollisuus (suuret käyttäjät) kysely suoraan laitoksilta ja toimijoilta Energiateollisuus ry: Kaukolämpötilasto 2007 Kuntaliitto: Tietoja pienistä lämpölaitoksista Primäärienergialähteiden kuntakohtainen käyttö Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto energiayhtiöt Erillislämmitys Tilastokeskuksen rakennustietokanta Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto Metla jakeluverkon haltijat 7

8 Laskentaperusteet 1/3 Lämmönkulutus on jaettu teollisuuslämpöön ja rakennusten lämmitykseen kauko- ja aluelämmöllä sekä erillislämmityksellä kaukolämpönä käsitellään myös taajamien pienempiä verkkoja Häviöihin sisältyvät kattila- ja siirtohäviöt häviöt on laskettu käytetyn primäärienergian ja myydyn/tuotetun energian erotuksena suurimmat laitokset ovat ilmoittaneet sekä käytetyt primäärienergialähteet että tuotetun energian, jolloin häviöt vastaavat tutkimuksessa todellisuutta sähköenergian siirrossa verkostohäviö 5 % Liikennesektori rajattu varsinaisen tutkimuksen ulkopuolelle vertailuna VTT:n LIISA-tietokanta ja sen tulokset 8

9 Laskentaperusteet 2/3 Tutkimuksessa kuntarajojen sisällä tuotettu sähköenergia käsitellään kulutettavan kunnassa, riippumatta voimalaitosten omistussuhteista Turvetta ja tuontisähköä tilastoidaan tutkimuksessa erillään fossiilisista ja uusiutuvista energialähteistä hiilidioksidipäästöiltään turve ja tuontisähkö on huomioitu Tuontisähkö on jaettu yksityiskohtaisessa tarkastelussa uusiutuvilla ja uusiutumattomilla (fossiiliset ja ydinvoima) tuotettuun sähköenergiaan jako kunnissa toimivien verkkoyhtiöiden sähkönhankinnan rakenteesta kuvaa energiahuollon tilaa paremmin kunnissa, joissa suuri tuontisähkön osuus Hiilidioksidipäästöt on laskettu maakunnan polttoaineiden käytön perusteella päästökertoimet: Tilastokeskus tuontisähkön CO 2 -päästöt Suomen sähkön hankinnan perusteella 9

10 Laskentaperusteet 3/3 Erillislämmitteisten rakennusten energian käytön laskentaperusteet kevyt polttoöljy (η = 85 %): Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton myyntitiedot, vähennettynä muuta kautta kerätyllä lämpö- ja voimalaitoskäytöllä sekä työkoneiden käyttämällä öljyllä sähkö (η = 100 %): Tilastokeskuksen rakennustietokannan rakennustilavuuden ja keskimääräisen ominaislämmönkulutuksen perusteella (55 kwh/rak-m³) puun pienkäyttö (η = 70 %): Metsätilastotiedote 26/2009, Pientalojen polttopuun käyttö 2007/2008 (kyselytutkimus) 10

11 Energiahuollon rakenne Etelä-Savossa energiataseen kannalta merkittäviä toimijoita n. 55 kpl Energiayhtiöt Teollisuus Erilaiset yhteisökeskukset 11

12 Etelä-Savon energiatase 2008 Puuperäiset 3,2 TWh Yhdyskunta Lämmön kulutus 2,8 TWh - teollisuuslämpö 0,8 TWh -kaukolämpö0,9 TWh - erillislämmitys 1,1 TWh (ei sis. sähkölämmitystä 0,3 TWh) Tuontisähkö 1,0 TWh Vesivoima 0,03 TWh Polttoöljyt 0,8 TWh Turve 0,7 TWh Muu 0,17 TWh Maakunnan sähkön tuotanto: 0,6 TWh 5,9 TWh ei sisällä liikennettä Sähkön kulutus 1,6 TWh - yksityiset & maatalous 0,8 TWh - jalostus 0,4 TWh - julkinen ja palvelu 0,4 TWh Häviöt 1,5 TWh Liikennepolttoaineet 1,8 TWh 12

13 Primäärienergialähteet ,9 TWh Tuontisähkö 17 % Vesivoima 1 % Turve 12 % Puu 53 % Muut: mm. kivihiili, nestekaasu, biokaasu Polttoöljyt 14 % Muu 3 % Uusiutuvat: 55 % (Suomi 27%, ilman liikennettä) Fossiiliset: 16 % (Suomi 41 %) Turve ja tuontisähkö: 29 % 13

14 Uusiutuvat energialähteet ,3 TWh Uusiutuvien osuus 55 % primäärienergiasta puupolttoaineet 3,2 TWh kiinteä sivutuote 1,4 TWh pienkäyttö 0,9 TWh metsähake 0,8 TWh muu puu 0,1 TWh (mm. pelletit ja briketit, kohdassa muut) vesivoima 0,03 TWh muut 0,008 TWh (mm. biokaasu) Puun pienkäyttö 28 % Vesivoima 1 % Muut 3 % Teollisuuden sivutuote 43 % Metsähake 25 % 14

15 Fossiiliset energialähteet ,8 TWh Fossiilisten osuus 16 % primäärienergiasta polttoöljyt 0,8 TWh raskas 0,15 TWh kevyt 0,65 TWh muut 0,04 TWh (nestekaasu ja kivihiili) Fossiilisten käyttö suurinta: Joroinen, Juva, Heinävesi, Pieksämäki ja Pertunmaa POK 77 % POR 18 % Nestekaasu 4 % Kivihiili 1 % 15

16 Rakennusten lämpöenergian bruttokulutus 2,6 TWh kaukolämpö 0,9 TWh tuotetaan 100 % yhdyskunnan KL- ja teollisuuden laitoksissa kevyt polttoöljy 0,5 TWh sähkö 0,3 TWh puun pienkäyttö 0,9 TWh (sis. metsähakkeen pienkäytön ja jalosteet) Muut 0,001 TWh Puun pienkäyttö 35 % Kaukolämpö 34 % Sähkö 12 % POK 19 % 16

17 Rakennusten lämpöenergian bruttokulutus Etelä-Savossa verrattuna koko Suomeen Etelä-Savo 2,6 TWh Suomi 80,7 TWh Kaukolämpö 34 % POK 19 % Kaukolämpö 40 % Sähkö 18 % Puun pienkäyttö 35 % Sähkö 12 % Muut 4 % Lähde: Energiatilasto vuosikirja 2006 Muut: turve, hiili, raskas polttoöljy Puun pienkäyttö 18 % Kevyt polttoöljy 18 % Maakaasu 2 % 17

18 Pientalojen päälämmitysmuodot Etelä-Savossa 2008 (yht kpl) Sähkö kpl (39,1 %) Puu kpl (38,7 %) Kevyt polttoöljy kpl (14,0 %) Muu tai tuntematon kpl (3,6 %) Kauko- tai aluelämpö kpl (3,3 %) Maalämpö 555 kpl ( 1,3 %) Lähde: Tilastokeskus, rakennusten lämmitysmuodot kunnittain

19 Sähköntuotanto energialähteittäin Etelä-Savossa ,6 TWh Vesivoima 3 % Muut 0 % Kivihiili 1 % Turve 31 % Puuperäiset 65 % Muut 0,45 %: biokaasu 19

20 Sähkön nettohankinta Etelä-Savossa ,6 TWh Vesivoima 2 % Yhteistuotanto, kaukolämpö 30 % Nettotuonti 66 % Yhteistuotanto, teollisuus 2 % 20

21 Sähköenergian kokonaiskulutus Etelä-Savossa ,6 TWh Asuminen ja maatalous 45 % Jalostus 22 % Julkinen ja palvelu 28 % 1. Mikkeli 30 % 2. Savonlinna 20 % 3. Pieksämäki 12 % 4. Ristiina 8 % 5. Muut 30 % Tuontisähkön osuus maakunnan sähkön kokonaishankinnasta 66 % Häviöt 5 % 21

22 Liikenteen polttoaineiden vaikutus Etelä-Savon energiataseeseen (yht. 7,6 TWh) Liikennepolttoaineiden käyttö 1,8 TWh Huomioitaessa fossiilisena polttoaineena, primäärienergialähteiden jakauma seuraavanlainen => Muu 2 % Liikenne 24 % uusiutuvat 56 % -> 43 % fossiiliset 12 % -> 35 % Puu 43 % Suomi 2007* uusiutuvat 25 % Polttoöljyt 9 % fossiiliset 48 % ydinvoima 17 % muut 10 % *2008 tulokset ilmestyvät Vesivoima 0 % Tuontisähkö 13 % Turve 9 % 22

23 Polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöt Etelä- Savossa 2008 yht. 0,73 milj. tco tco Polttoöljyt Nestekaasu Kivihiili Turve Tuontisähkö 23

24 Uusiutuvat 45 % Uusiutuvat 69 % Primäärienergialähteet maakunnissa ja koko maassa (HUOM! ilman liikennettä) Kymenlaakso ,6 TWh Etelä-Karjala ,3 TWh Fossiiliset 37 % Tuontisähkö 12 % Turve ja muut 6 % Fossiiliset 21 % Turve ja muut 1 % Tuontisähkö 9 % Ydinvoima 19 % Tuontisähkö 3 % Turve ja muut 10 % Suomi 2007* 359 TWh Uusiutuvat 27 % Fossiiliset 41 % * Tilastokeskus, energian kokonaiskulutus 2007 ( ) Uusiutuvat 56 % Uusiutuvat 74 % Etelä-Savo ,8 TWh Fossiiliset 12 % Tuontisähkö 17 % Pohjois-Karjala ,0 TWh Turve ja muut 15 % Fossiiliset 16 % Turve ja muut 7 % Tuontisähkö 3 % 24

25 Sähkön nettohankinta Ydinvoima 25 % Suomi 2007* 90,3 TWh CHP, kl 16 % Nettotuonti 37 % Kymenlaakso ,6 TWh Vesi- ja tuulivoima 20 % CHP, kl 3 % Vesi- ja tuulivoima 16 % Nettotuonti 14 % Lauhdutus ym 16 % CHP, teollisuus 13 % Nettotuonti 38 % Etelä-Karjala ,9 TWh Lauhdutus 6 % Vesivoima 27 % CHP, teollisuus 34 % Etelä-Savo ,6 TWh Vesivoima 2 % CHP, kl 30 % * Energiateollisuus ry, sähkövuosi 2007 CHP, kl 4 % CHP, teollisuus 31 % Nettotuonti 66 % CHP, teollisuus 2 % 25

26 Sähköenergian kulutus Yksityinen ja maatalous 25 % Suomi 2007* 90,3 TWh Kymenlaakso ,6 TWh Julkinen ja palvelu 8 % Häviöt 4 % Julkinen ja palvelu 18 % Jalostus 53 % Etelä-Karjala ,9 TWh Jalostus 76 % Häviöt 5 % Yksityinen ja maatalous 11 % Etelä-Savo ,6 TWh Jalostus 22 % Jalostus 80 % Julkinen ja palvelu 6 % Häviöt 5 % Asuminen ja maatalous 45 % * Energiateollisuus ry, sähkövuosi 2007 Yksityinen ja maatalous 9 % Häviöt 5 % Julkinen ja palvelu 28 % 26

27 Maakuntien vertailu Etelä-Savon maakunta energiankulutukseltaan huomattavasti pienempi kuin Kaakkois-Suomen maakunnat Etelä-Karjala ja Kymenlaakso Etelä-Savon erityispiirteenä maaseutumaisuus sekä pieni ja keskisuuri teollisuus Kaakkois-Suomelle tyypillinen suuren mittakaavan metsäteollisuus puuttuu Uusiutuvan primäärienergian määrä melko suuri etenkin metsähakkeen käyttö voimakasta hyvistä metsävaroista johtuen Etelä-Savon alueella asuu n. 3,0 % Suomen väestöstä 1,6 % Suomen primäärienergiasta, 3,6 % puupolttoaineista 27

28 Johtopäätökset Etelä-Savossa uusiutuvien polttoaineiden käyttö selkeästi maan keskiarvoa suurempaa (uusiutuvat: yli 50 %, Suomi: 27 %, ilman liikennettä) Puulla ja turpeella merkittävä vaikutus Etelä-Savon energiataseeseen (yht. 66 %) yksityinen sektori suurin energiankuluttaja mekaaninen metsäteollisuus merkittävin teollisuuden kuluttaja Tulevaisuudessa: pienissä lämpölaitoksissa hakkeen kilpailukyky parantunee fossiilisten polttoaineiden kallistuessa vaihtoehtoisten energialähteiden osuus tulee hitaasti nousemaan (biokaasu, pelletit, maalämpö jne.) metsähake ainespuunhakkuiden sivutuotteena potentiaalia lisätä esim. kantojen käyttöä (METLA) hyödynnetään jatkossa entistä suuremmassa mittakaavassa erillislämmitteiset rakennukset fossiilisten polttoaineiden käyttö laskussa uusiutuvat polttoaineet (mm. pelletit) ja lämpöpumput nousussa 28

29 Ongelmia/haasteita/huomioita Sama tieto pyritty keräämään useasta suunnasta julkiset/maksulliset tilastot + suora kysely toimijoilta Päivityksen ollessa näin lähellä edellistä, aivan kaikkia toimijoita ei päivitetty Pienissä kunnissa yksittäisen toimijan tietojen puuttumisella suuri merkitys kunnan taseeseen, maakunnan tasolla ei merkitystä Ei avointa toimipaikkarekisteriä Suuri osa alussa kartoitetuista 30 toimijasta saatiin mukaan energiayhtiöt mukana Kuntakohtainen tarkastelu (tietosuoja) yksittäisen toimijan tietoja ei julkaista 29

30 Kiitoksia! Useilla pienillä muutoksilla voidaan saavuttaa jotain vähän suurempaa! Muutokset eivät tapahdu hetkessä vaan ne vaativat aikaa! 30

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 BENVIROC OY VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 Timo Kuusiola Suvi Monni Kannen kuvassa Tuorlan biokaasulaitos. Kuva: Valonia Benviroc

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti Suomen energiantuotannon

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Jaakko Vihola, Juhani Heljo Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 10 Tampere University of

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet

Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian hinnat Seuraavassa on koottu tietoa polttoaineiden lämpöarvoista, tyypillisistä hyötysuhteista ja hiilidioksidin

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo?

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry 1 Asiakkaan maksama kaukolämmön verollinen kokonaishinta, Suomen keskiarvo, /MWh 90 85 80 75 70 65 60

Lisätiedot

Energiankulutusjakauma 2011 Yht. 2,94 milj.euroa

Energiankulutusjakauma 2011 Yht. 2,94 milj.euroa 1 (10) Jyrki Lappi / JL Kaarinan kaupungin energia- ja ilmastostrategia Kaupungin energian kulutuksen nykytila Kaarinan kaupungilla energian käyttö painottuu ensisijaisesti kaupungin omistamiin rakennuksiin.

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry. 29.2.2008 Helsinki 1 ET:n näkökulma Energia, ilmasto, uusiutuvat Ilmasto on ykköskysymys

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu

Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu Tulokset 214 Sisältö 1. Selvityksen tausta ja toteutus 2. Tapausesimerkkien kuvaus 3. Tulokset 4. Yhteenveto ja tulosten tarkastelu Liite 1: Arviointiin

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

Voimalaitoksen energia-analyysi

Voimalaitoksen energia-analyysi Voimalaitoksen energia-analyysi 1 Voimalaitoksen energia-analyysi Tekijät: Pertti Koski, Tuomas Timonen, Kimmo Kohtamäki ja Markku Suominen, Electrowatt-Ekono Oy ISBN 952-5304-15-9 ISSN 1456-4483 Copyright

Lisätiedot