Lukuvuoden toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukuvuoden toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Kunta Lukuvuoden toimintasuunnitelma Orimattila Koulu: Myllylän koulu Lukuvuosi: Perusopetus 1-5 -luokat Yhteystiedot Myllylän koulu Osoite: PL 106 / Seulakuja ORIMATTILA Rehtori: Raimo Suutari Puhelinnumerot: Rehtori Puhelinnumero, opettajainhuone Käsittely Opettajainkokous asia 1 Johtokunta Allekirjoitukset Raimo Suutari Rehtori

2 KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 1. Lukuvuoden toiminta 1.1. Keskeiset tavoitteet / kehittämisen painopisteet 1 Opetussuunnitelman mukainen kasvatus ja opetus Noudatetaan kaupungin yleistä opetussuunnitelmaa ja koulun laatimaa laajennettua toimintasuunnitelmaa. 2 Yhteistyö ja sosiaaliset taidot (meidän koulu, hyvät tavat ja toisen huomioiminen) Kummioppilastoiminta KiVa koulu hankkeen jatkaminen (www.kivakoulu.fi) Vertaissovittelutoiminta (lisäinfoa osoitteessa Huolehdin ja arvostan itseäni ja toisia. Tavoitteena on luoda kaikille hyvä ja turvallinen olo sekä oppimisympäristö. Koko koulun yhteinen tunti. 3 Ympäristökasvatus Huolehditaan koulumme piha-alueesta, koulurakennuksesta ja tavaroista yhdessä. Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen. Kierrätysasiantuntijavierailu. 4 Kansainvälisyys Myllylän koulu koordinoi Comenius-projektia nimeltä Once upon time... Tämä projekti kestää vuoden 2012 heinäkuun loppuun asti. Projektin teemana ovat kansainväliset, kansalliset, lainatut ja ihan omat sadut. Projektin tiimoilta teemme näytelmän kansainvälisen ryhmän kanssa. Projektiin sisältyy myös vierailuja niin meille kuin meiltä muihin kouluihin. Lukuvuoden vierailuihin sisältyy myös oppilasvierailuja. Projektissa ovat mukana meidän lisäksemme GS Mühlenredder Reinbekista Saksasta, Collegio Herrara Oria Malagasta Espanjasta sekä V Instituto Primaria Carrarasta Italiasta 5 Henkilöstön jaksaminen Me-hengen ja jaksamisen ylläpitäminen keskustelujen ja virkistysaktiviteettien avulla sekä töiden uudelleen järjesteleminen. 6 Erityisopetus Osa-aikainen, laaja-alainen erityisopetus on perusopetuksen yhteydessä annettavaa eriyttävää opetusta. Sen tarkoitus on ennalta ehkäistä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia ja etsiä keinoja oppilaiden auttamiseksi. Erityisopetuksessa harjoitellaan mm. lukemista, kirjoittamista, matematiikkaa ja englantia. Siihen kuuluu myös puheopetus Kodin ja koulun yhteistyö 1) Tiedottaminen

3 Lukuvuoden alussa koteihin lähetetään erillinen Myllylän koulu tiedottaa tiedote. Koululla on omat internetsivut. Sähköisen reissuvihkon käyttö (Wilma). Tiedotteet ajankohtaisista asioista ja tapahtumista Kutsut juhliin ja tapahtumiin. Sivistyslautakunnan arviointikohde: Koulu tekee nykytilan kartoituksen - missä kodin ja koulun yhteistyössä mennään. Eli ei laadita tällä kertaa toiminnallisia tavoitteita vaan tilastoidaan ja arvioidaan toimintaa. 2) Koko koulun yhteinen ja / tai luokittaiset vanhempainillat Lukuvuoden aikana jokainen luokka järjestää luokkakohtaisia vanhempainiltoja. 3) Lukuvuoden juhlat ja tapahtumat Joulujuhla to klo Comenius -juhla Kevätjuhla klo ) Oppilashuoltotyön suunnitelma Terveydenhoitaja on koululla joka viikko maanantaina ja perjantaina sekä kuukauden toinen ja neljäs keskiviikko. Oppilashuoltotyöryhmän kokous on joka toinen viikko (parittomien viikkojen keskiviikko). Jokaisen luokan oppilaat käsitellään OHR:ssä lukuvuoden aikana. Koulupsykologi Sinikka Ekonen käy koululla tarvittaessa. Koulukuraattori Jenni Pösö on koululla maanantaisin klo ja??? Erityisopettaja on koululla maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo ) Opettajan ja huoltajien välinen henkilökohtainen yhteydenpito joko puhelimitse tai henkilökohtaisin tapaamisin Koulun ulkopuolella annettava opetus Retket Luokkien retkisuunnitelmat ovat liitteenä Leirikoulut Luokkien leirikoulusuunnitelmat ovat liitteenä 1.4. TET-toiminnan järjestäminen / Muut tilaisuudet ja tapahtumat Sisäinen yrittäjyys koulutyössä; itsetuntemus, työskentelytaidot, päämäärätietoisuus, oma-aloitteisuus, pitkäjänteisyys) Tutustutaan ammatteihin mahdollisuuksien mukaan; vierailijat, vierailut Yrittäjyys huomioidaan omissa toiminnoissa; leirikoulut, retket yms., erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Kerhotoiminnan järjestäminen Lukuvuonna järjestetään mm. liikuntakerhoja Tukiopetuksen järjestäminen Tukiopetukseen on varattu 8 h viikossa ja sitä annetaan tarvittaessa Valinnaisaineiden opetus Koulussa ei ole valinnaisaineiden opetusta Opetuksen mahdolliset painotukset Ei ole

4 1.9. Noudatettava paikallinen tuntijako Aine/Luokka-aste Äidinkieli ja kirjallisuus 7,0 7,0 7,0 5,0 4,0 A-kieli 2,0 2,0 2,0 B-kieli Matematiikka 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 Ympäristö- ja luonnontieto 1) 2,0 2,0 2,0 3,0 Biologia ja maantieto 1,5 Fysiikka ja kemia 1,0 Terveystieto Uskonto/elämänkatsomustieto 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 Historia ja yhteiskuntaoppi 1,5 Musiikki 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 Kuvataide 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 Käsityö 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Liikunta 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 Oppilaan viikkotuntimäärä 20,0 20,0 24,0 24,0 25, Tuntikehyksen käyttö tuntikehyksestä, joka on 261 tuntia, käytetään perusopetukseen 225 tuntia, esiopetukseen 23 tuntia, tukiopetukseen 8 tuntia, muuhun toimintaan 3 tuntia ja S2- opetukseen 2 tuntia Koulukohtaisten lisätehtävä Koulun johtoryhmän käytössä Muut tehtävät Ei ole. 2. Henkilöstö ja koulutussuunnitelma Koulu järjestää itse kaksi ves-päivää, joista ensimmäinen on lukuvuoden alussa oleva suunnittelupäivä. Opettajilla on mahdollisuus hakeutua oman työn vaatimaan ainekohtaiseen tms. koulutukseen. Yhtenä koulutusvaihtoehtona on osallistuminen pidettävään Educa messuille. 3. Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen 3.1.Sivistyslautakunnan päättämä arviointikohde Kodin ja koulun yhteistyö. Tavoite: Koulu tekee nykytilan kartoituksen - missä kodin ja koulun yhteistyössä mennään. Eli ei laadita tällä kertaa toiminnallisia tavoitteita vaan tilastoidaan ja arvioidaan toimintaa. Lukuvuoden aikana kerätään tietoa mm: Miten kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan, toteutetaan, kehitetään ja arvioidaan koulussa? Miten kodin ja koulun yhteistyön toimintatavat vastaavat lasten oppimisen ja kasvamisen haasteisiin? Miten huoltajat ovat mukana kodin ja koulun yhteistyön sisältöjen ja menetelmien kehittämisessä?

5 3.2.Koulun päättämä kehityskohde Kiusaamisen ehkäiseminen Olemme mukana KiVa koulu hankkeessa. Vertaissovittelutoiminta jatkuu ja sitä kehitetään edelleen. Me-hengen vahvistaminen 3.3.Koulun lukuvuosittaiset arviointikohteet Kehityskeskustelut Henkilökunnan kehityskeskustelut pidetään syys-lokakuussa Koulun hyvinvointiprofiili Koulun hyvinvointiprofiili tehdään viikolla Kysely huoltajille Seudullinen perusopetuksen arviointikysely on viikoilla 4 ja 5. Kyselyyn osallistuvat huoltajat henkilökunta ja oppilaat Opettajan itsearvionti Opettaja arvioi omaa työtään edellä esitettyjen vuosittaisten kyselytulosten pohjalta (koulun hyvinvointiprofiili, kysely oppilaille, kehityskeskustelut) Opetuksen seuraaminen Rehtori käy lukuvuoden aikana seuraamassa eri luokkien opetusta.

6 KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI Koulu: Myllylän koulu LIITE Pvm: Arviointi- ja kehittämiskohteet Kiusaamisen ehkäiseminen /KiVa koulu hanke/ Versotoiminnan vakiinnuttaminen Nykytila * Koululla on ohjeet toimintasuunnitelmassa oppilaan kiusaamistilanteita ja kiusaamisien ehkäisemistä varten. * Kiusaamisen ehkäisemiseen on käytössä mm. seuraavia menetelmiä - kummioppilastoiminta - koulun ja luokan omat säännöt - empatian oppimista edistävät toimet - vertaissovittelu - KiVa koulu hanke Tavoitetila Aikataulu 1. KiVa koulu hankkeen jatkaminen 2. Vertaissovittelu on osa koulun normaalia toiminta. 3. Muistuttaa ja varoittaa oppilaita ja huoltajia kiusaamisen eri muodoista. (esim kännykkä- ja nettikiusaaminen) Koulun käytännön toimenpiteet ja vastuuhenkilöt 1. Koulun yhteiset teemapäivät 2. KiVa koulu hankkeen jatkokoulutus. 3. KiVa koulu materiaalin hyödyntäminen eri vuosiluokilla. 4. Versotoiminta jatkuu. Palautekeskustelut versooppilaiden kanssa. Miten varmistutaan suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta mm. resurssit Verso-ohjaajien (aikuiset) säännölliset kokoontumiset. KiVa koulutiimin kokoontumiset Valitaan ja koulutetaan uusia oppilaita ja ohjaajia versosovittelijoiksi. Jatkuva seuranta ja henkilökunnan puuttuminen tilanteisiin. Arvio toimenpiteiden toteutumisesta, pvm 4. Me hengen vahvistaminen luokkarajat ylittävän yhteisen toiminnan kautta 5. Koko koulun yhteinen tunti lukujärjestyksessä. 5. Hyvät tavat ja toisten huomioiminen

7 VARHAISKASVATUS / PERUSOPETUS / LUKIOKOULUTUS TAVOITE- JA TULOS- KORTTI 2011 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKOHDE = Kodin ja koulun välinen yhteistyö. TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ TAVOITETASO MITTARI TOTEUTUMA Miten kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan, toteutetaan, kehitetään ja arvioidaan koulussa? Miten kodin ja koulun yhteistyön toimintatavat vastaavat lasten oppimisen ja kasvamisen haasteisiin? Lukuvuoden aikana on kerätty arviointikohteiden tiedot. Lomakkeella olevat tiedot. Miten huoltajat ovat mukana kodin ja koulun yhteistyön sisältöjen ja menetelmien kehittämisessä?

8 Koulutussuunnitelma lukuvuodelle Koulun nimi: Myllylän koulu Rehtorin nimi: Raimo Suutari Lukuvuoden koulutusteema: Koulutukseen lähtevän opettajan nimi Kurssin nimi Aika Hinta

9 KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTA- VA OPETUS Lukuvuosi: Kunta: Orimattila Koulu: Myllylä Luokka: 1A ja 1B Opetusmuoto Opintoretket ja leirikoulut (Osallistuvat luokat, ajankohdat ja retkikohteet pääpiirteittäin sekä rahoitussuunnitelma) Kustannukset euro Käytettävien työpäivien määrä (luokittain) Retkiä lähiseudulle kävellen, hiihtäen tai pyöräillen 4

10 KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS Lukuvuosi: Kunta: Orimattila Koulu: Myllylä Luokka: 2a ja 2b Opetusmuoto Opintoretket ja leirikoulut (Osallistuvat luokat, ajankohdat ja retkikohteet pääpiirteittäin sekä rahoitussuunnitelma) Kustannukset euro Käytettävien työpäivien määrä (luokittain) Lukuvuoden aikana pyritään tekemään vähintään yksi kulttuuriretki Lahteen esim. lasten talvikarnevaaleille tms. vanhemmat maksavat kyydit 1 Retkiä koulun lähiympäristöön eri vuodenaikoina. Retki Heurekaan keväällä. Vierailu kirjastoon. Vierailu kotiseutumuseossa mahdollisuuksien mukaan. - Vanhemmat maksavat kyydin ja sisäänpääsyn

11 KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTA- VA OPETUS Lukuvuosi: Kunta: Orimattila Koulu: Myllylä Luokka: 3a Opetusmuoto Opintoretket ja leirikoulut (Osallistuvat luokat, ajankohdat ja retkikohteet pääpiirteittäin sekä rahoitussuunnitelma) Pyörä- ja hiihtoretkiä oman kaupungin alueelle Retki Hiidenkirnuille Askolaan vanhempien kyydeillä (syyskuu 2011) Retki Lahteen (toukokuu 2012, kulkeminen kasibussilla, vanhemmat rahoittavat) Kustannukset euro Käytettävien työpäivien määrä (luokittain) (3 h) 1

12 KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTA- VA OPETUS Lukuvuosi: Kunta: Orimattila Koulu: Myllylä Luokka: 4 a ja b Opetusmuoto Opintoretket ja leirikoulut (Osallistuvat luokat, ajankohdat ja retkikohteet pääpiirteittäin sekä rahoitussuunnitelma) Kustannukset euro Käytettävien työpäivien määrä (luokittain) Nelosluokat tekevät pieniä retkiä koulun lähiympäristöön syksyllä ja keväällä. Lisäksi nelosluokat tekevät vanhempien kustantamana retken Lahteen keväällä 2012.

13 KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS Lukuvuosi: Kunta: Orimattila Koulu: Myllylä Luokka: 5a Opetusmuoto Opintoretket ja leirikoulut (Osallistuvat luokat, ajankohdat ja retkikohteet pääpiirteittäin sekä rahoitussuunnitelma) Kustannukset euro Käytettävien työpäivien määrä (luokittain) Leirikoulu touko- kesäkuussa Vanhemmat rahoittavat n. 200e/oppila s 3-5 Retket lähiympäristöön pyöräillen ja kävellen.

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta.

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta. 1 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 sisältää valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet edelliseen perustuvan kuntakohtaisen

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT. Järvenpään Yhteiskoulu. Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09) 2719 2302

YHTEYSTIEDOT. Järvenpään Yhteiskoulu. Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09) 2719 2302 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2009-2010 YHTEYSTIEDOT Järvenpään Yhteiskoulu Yläkoulu Alakoulu Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09)

Lisätiedot

Sivu 1/7 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2012-2013 Koulun tiedot Koulu: Talman koulu Koulumuoto: peruskoulun luokat 1-6 Opetuskieli: suomi Koulupiiri: Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Talman koulu Osoite:

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot