Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9 RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä

10 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO YHTEENVETO RAKENNUSTEKNIIKKA LVI-TEKNIIKKA SÄHKÖJÄRJESTELMÄT VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET LISÄTUTKIMUKSET KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA KOHTEEN TIEDOT ASIAKIRJATILANNE KORJAUSHISTORIA KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI ENERGIATALOUS SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO ULKOALUEET RAKENNUSTEN VIERUSTAT, PINTAVESIEN POISTO JA SALAOJITUS KASVILLISUUS JA VIHERALUEET LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET RAKENNELMAT, VARUSTEET JA JÄTEHUOLTO RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET JA SOKKELIT ALAPOHJA RAKENNUSRUNKO ULKOSEINÄT JA JULKISIVUT IKKUNAT ULKO-OVET PARVEKKEET KATTORAKENTEET SISÄTILAT YLEISTILAT, TEKNISET TILAT TOIMISTOTILAT, MUUT SISÄTILAT LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ LÄMMÖNTUOTANTO LÄMMÖNJAKELU SÄÄTÖLAITTEET LÄMMÖNLUOVUTUS ERISTYKSET VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT VEDENKÄSITTELY VESIJOHDOT VIEMÄRIT VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET ERISTYKSET ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT ILMANVAIHTOKONEET... 34

11 RS 15 Kuntoarvio 3/ KANAVISTOT PÄÄTELAITTEET IV-ERISTYKSET SÄÄTÖLAITTEET MUUT JÄRJESTELMÄT KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT RAKENNUSAUTOMAATIO VALVOMOLAITTEET ALAKESKUKSET SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO ALUESÄHKÖISTYS ALUEVALAISTUS ULKOPISTORASIAT KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET JAKOKESKUKSET ALLE 1000V JOHTOTIET KAAPELILÄPIVIENNIT JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET NOUSUJOHDOT VOIMARYHMÄJOHDOT VALAISTUSRYHMÄJOHDOT VARUSTEET LIITTYMISJOHDOT MAADOITUKSET JA POTENTIAALIN TASAUKSET VALAISIMET, LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET VALAISIMET TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄ LÄMMITTIMET KOJEET JA LAITTEET SAUNAT TELE- JA ANTENNIJÄRJESTELMÄT PUHELIN- JA ATK-JÄRJESTELMÄ ANTENNIJÄRJESTELMÄ PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ HISSIT KUNTOARVION TEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT... 47

12 RS 15 Kuntoarvio 4/47 1. JOHDANTO Tämä kuntoarvioraportti on tehty Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjetta (KH ) noudattaen. Toimeksiantaja: Kemiönsaaren kunta Kiinteistöyksikkö Kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund Vretantie Kemiö Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: Koordinaattori RI Marko Tähtinen Raksystems Anticimex Rakennustekniikka RI Marko Tähtinen Raksystems Anticimex LVI-järjestelmät Ins. Arto Saari Raksystems Anticimex Sähköjärjestelmät Ins. Juha Honka Raksystems Anticimex Kuntoarvion tilaajaohjeen (KH ) mukaisesti kuntoarvion tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainen määrittely. Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) on ns. tekninen PTS eli se ei sisällä kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan perustuu kiinteistön eri rakennusosien tekniseen käyttöikään. Tässä raportissa esitetty PTS-ehdotus 10 vuoden tarkastelujaksolle ja mahdolliset lisätutkimukset ovat lähtötietoina kunnossapitosuunnitelmalle. PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden alun kustannustasoon. PTS-ehdotuksessa ei ole esitetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä. Energiataloudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien tasolla. Tarkemmat energiansäästömahdollisuudet tulee selvittää erillisen energiakatselmuksen avulla. Kuntoarvio ja PTS:n ajan tasalle saattaminen on suositeltavaa tehdä noin viiden vuoden välein. Lisäksi vuosittaisella katselmuksella voidaan arvioida kunnossapidon ja korjausten onnistumista ja esittää mahdolliset parannusehdotukset, jotka edesauttavat kiinteistön arvon säilyttämisessä ja nostamisessa sekä auttavat riskien hallinnassa ja ennakoinnissa. PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat: 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita 3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi.

13 RS 15 Kuntoarvio 5/47 2. YHTEENVETO Kuntoarvioinnin kohteena oli vuonna 1973 valmistunut liike- ja toimistokiinteistö Taalintehtaalla. Rakennus on yksi - kaksikerroksinen ja tasakattoinen. Julkisivut ovat pääasiassa vaaleita betonielementtipintoja. Kohde on rakennustekniikan osalta välttävässä, LVI- ja sähkötekniikan osalta vaihtelevasti tyydyttävässä - välttävässä kunnossa. KL RAKENNUSTEKNIIKKA Maanpinnat vierustoilla olivat tasaisia / poispäin kallistuvia. Sade- ja pintavesien ohjaus toimi tyydyttävästi. Rakennus on varustettu myös salaojituksella. Salaojitus suositellaan kuvattavan / huuhdeltavan toimivuuden kartoittamiseksi. Rakennuksen piha-alueilla kasvoi viherrakenteita, jotka kasvoivat riittävän etäällä rakennuksesta. Liikennöityjen alueiden pinnat olivat kuluneita asfaltti- ja betonilaattapintoja. Rakennuksen näkyvät sokkelipinnat ovat paikalla valettuja teräsbetonirakenteita. Perustuksiin tai sokkeleihin liittyviä rakenteellisia vaurioita (esim. taipumia tai painumia) ei havaittu. Rakennuksen alapohjatila on tuulettuva ja ryömintätilainen. Alapohjatilan tuuletusta on parannettu mm. poraamalla sokkelipintoihin reikiä. Alapohjatilassa havaittiin runsaasti puuainesta, joka tulisi poistaa sieltä ensi tilassa. Rakennuksen runko muodostuu teräsbetonirakenteista. Runkorakenteissa ei havaittu korjausta vaativia vaurioita. Ulkoseinät ovat pääasiassa valkoiseksi maalattuja betonielementtejä. Täydentävästi on käytetty myös vihreäksi värjättyä lasipintaa. Betonielementtipinnat olivat hyvin kuluneita ja vaurioituneita. Maalipinnat olivat kuluneita ja joka puolella rakennusta havaittiin betonin rapautumista ja terästen esiin tuloa. Myös kaikki julkisivussa olevat saumaukset olivat erittäin huonokuntoisia, jonka johdosta vedellä on pääsy rakenteisiin. Seinän yläosasta / räystäältä ja muista lasi ikkuna julkisivun liitoskohdista puuttui myös ns. myrskypelti, joka estäisi tehokkaasti veden pääsyn rakenteisiin. Julkisivuihin suositellaan kuntotutkimuksen teettämistä. Edessä on suuri julkisivuihin liittyvä peruskorjaus, jonka yhteydessä suositellaan uusittavan / parannettavan myös lasijulkisivut / ikkunat ja niiden pellitykset. Rakennuksen vesikatto on tyypiltään tasakatto / loiva pulpettikatto, ja sen katteena on käytetty sirotepintaista bitumikermikatetta. Vedenpoisto tapahtuu kattokaivojen kautta. Kate oli tyydyttävässä kunnossa. Katon huolto ja myrskypeltien asennus tehdään jakson alussa, mikäli ulkoseinän paksuus muuttuu, tullaan kattodetaljit tekemään vastaaviksi Yleiset tilat ja tekniset tilat käytiin tarkastamassa otantaluonteisesti. Yleiset tilat ja tekniset tilat olivat käyttötarpeita vastaavassa kunnossa. Kuntoarvioinnin yhteydessä käytiin läpi toimistotiloja osittain. Joka siivessä käytiin, samoin molemmissa kerroksissa. Tilojen lattiaseinä- ja kattopintojen rakenteet olivat tarkastushetkellä tyydyttävässä kunnossa, vain normaalista käytöstä johtuvia jälkiä / pintojen kulumista oli havaittavissa. Tilojen kunnostukset tehdään tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Merkittävimmät rakennustekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan Julkisivupintojen peruskorjaus Ikkunoiden uusiminen / kunnostukset Rakennus on rakennustekniikan osalta välttävässä kunnossa. KL 3

14 RS 15 Kuntoarvio 6/ LVI-TEKNIIKKA Kiinteistössä on öljylämmitys. Kiinteistön tiloja lämmitetään vesikiertoisilla lämpöpattereilla ja tiloihin puhallettava tuloilma on esilämmitettyä. Rakennuksen lämmönjakohuoneessa on 2 kpl öljykattiloita, jotka on kytketty sarjaan. Kattiloita käytetään yhdenaikaisesti tehontarpeen mukaan. Lämmityskattilat laitteineen on uusittu 2002 ja toisen kattilan öljypoltin on uusittu 2006 eli niiden uusimiseen ei ole tarvetta kuluvan kymmenvuotisjakson aikana. Toisen kattilan öljypoltin on tarpeen uusia kuluvan kymmenvuotisjakson aikana. Lämmönjakohuoneessa sijaitsevat linjasulku- ja linjasäätöventtiilit ovat pääosin rakennusvuodelta alkuperäisiä. Venttiilit ja säätölaitteet ovat huonossa kunnossa ja ne on syytä uusia kuluvan jakson alussa. Osa laitteista on uusittu yksitellen. Teräsputkesta tehtyjen lämpöjohtojen käyttöikänä pidetään olosuhteista riippuen noin vuotta. Öljysäiliötila on piha-alueella ja tilan pohjalle kertyy vettä. Öljysäiliö on aikaisempien kartoitusten perusteella huonossa kunnossa, säiliön seinämä vahvuus paikoitellen riskirajoilla. Suositellaan öljysäiliön kunnostusta tai uusimista. Lisäksi tulee selvittää rakennuksen liittämismahdollisuuksia kaukolämpöön sekä liittymiskustannusten ja käyttökustannusten arviointi. Lämmönjakohuoneessa sijaitsee myös käyttöveden erillinen lämminvesivaraaja, jonka tilavuus on 1200 dm³ ja se on rakennusvuodelta alkuperäinen. Varaaja on tarpeen uusia kuluvan kymmenvuotisjakson aikana. Putkikanaalissa ja 1.kerroksen alakattorakenteissa sijaitsevat linjasulku- ja linjasäätöventtiilit ovat pääosin rakennusvuodelta alkuperäisiä. Lämpöputkistot ja patterit ovat rakennuksessa pääosin alkuperäisiä. Lisäksi eri rakennusvaiheiden kunnostusten aikana on pattereita ja patteriventtiileitä uusittu. Pattereissa on termostaattiset patteriventtiilit. Osa lämpöjohtojen sulku- ja linjasäätöventtiileistä on uusittu todennäköisesti rakennusosien saneerausrakentamisen yhteydessä. Runkolinjojen ja lämmönjakohuoneessa sijaitsevien verkostokohtaisten vanhojen sulku ja säätöventtiilien toimivuus ja vuotoriskit tulee kartoittaa, koska venttiilit ovat paikoitellen erittäin huonokuntoisia. Niiden huolto ja tarvittava uusiminen sekä lämmitysverkostojen virtaamien säädön tarkistus ja verkoston mahdollinen perussäätö on ajankohtaista tehdä jakson aikana. Ilmanvaihtokojeiden lämpöpatterien kojekohtaiset sulku- ja säätöventtiilit sekä toimilaitteet ovat osassa kojeita vanhoja, jotka vaativat myös kunnostusta jakson aikana. Uusimiset ja kunnostukset on järkevää suorittaa kokonaisuuksina vaiheittain erillisten suunnitelmien mukaan. Kiinteistön kylmänveden tonttivesijohto on uusittu muoviputkeksi. Vanhimmat vesijohdot vaativat kunnostustarpeita jakson aikana. Vesijohdoissa ei ole ilmennyt viimeaikoina vuotoja. Lämpimän käyttöveden kiertoputkea on uusittu putkikanaalissa. Vesijohtoputkistoja on osittain uusittu peruskorjauksen yhteydessä. Kupariputkesta tehtyjen vesijohtojen käyttöikänä pidetään olosuhteista riippuen noin vuotta. Vanhat huonokuntoiset vesijohtojen sulku- ja linjasäätöventtiilit tulee kartoittaa ja vuotoriskilliset kohdat korjata ja ne suositellaan uusimaan jakson aikana, tuolloin tulee myös lämpimän käyttöveden linjakohtaiset virtaamat säätää erikseen laadittavien suunnitelmien pohjalta. Kiinteistön viemäriverkosto on pääosin alkuperäinen. Viemäriputkistoja on kunnostettu ja uusittu peruskorjauksen yhteydessä. Rakennuksen vanhat sisäpuoliset jätevesiviemärit on tehty pääosin muhvillisilla valurautaviemäreillä, joiden kuntoa suositellaan laajemmin kartoitettavaksi. Putkikanaalissa olevat viemäriputkistot on paikoitellen huonossa kunnossa. Ulkopuoliset viemärit ja pohjaviemärit on järkevää painehuuhdella ja kuvata jakson aikana. Viemärit ovat saadun tiedon mukaan toimineet normaalisti.

15 RS 15 Kuntoarvio 7/47 Kiinteistössä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennuksen ilmanvaihtolaitteita on kunnostettu peruskorjauksien yhteydessä. Rakennuksen tuloilmakojeet sijaitsevat vesikatolla ja ne ovat pääosin alkuperäisiä rakennusvuodelta. Rakennuksen 1-2. krs: n ilmanvaihtokanavistoja ja venttiileitä on uusittu. Vanhat tuloilmakojeet vaativat kunnostustoimenpiteitä jakson aikana. Tuloilmakoneita ei ole varustettu lämmön talteenotolla. Rakennusten vesikatolla on huippuimureita, jotka palvelevat toimistotiloja ja mm. wctilojen likaista poistoilmanvaihtoa. Huippuimureita on uusittu peruskorjauksien yhteydessä. Kunnostetuilla rakennusosilla olevat ilmanvaihtolaitteet ovat kunnossa eikä niiden ilmastointijärjestelmille arvioida koituvan suurempia uusimistarpeita jakson aikana lukuun ottamatta tuloilmakojeita. Yksittäiset laitteiden korjaukset ja uusimiset voidaan tehdä normaalina huoltotyönä eikä kustannuksia siten merkitä PTS-taulukkoon. Ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta ei ollut tietoa. Kanavien nuohous ja ilmamäärien tarkistus/säätö tulee tehdä jakson loppupuolella. Sisäilman laatu ja vaihtuvuus olivat tarkastetuissa huoneistoissa tyydyttävällä tasolla. Rakennuksessa ei ole toimistohuoneiden osalla ei ole kokonaisvaltaista ilmanvaihdon jäähdytys järjestelmää. Merkittävimmät LVI-tekniset toimenpiteet seuraavalla kymmenvuotisjaksolla tulevat olemaan: Lämmönjakokeskuksen huonokuntoisten laitteiden uusiminen jakson aikana, huomioiden uusimisen laajuudessa kaukolämpöön liittymisen mahdollisuudet. Loppuvaihessa luovutaan kevyenpolttoöljyn käytöstä. Öljysäiliön kuntotutkimus ja säiliötilan veden poiston ohjauksen suunnittelu. Huonokuntoisten venttiilien ja putkien korjaus pikaisesti, jotta äkillisiltä vuotokorjauksilta vältytään Hankesuunnittelun käynnistäminen putkistosaneerauksen osalta ja varautuminen laajempaan putkistosaneeraukseen jakson aikana. Lämmönjakokeskuksen ja teknisentilan sijoittamisen suunnittelu Patteriventtiilien, linjasäätö - ja sulkuventtiilien uusiminen sekä patteriverkoston perussäätö jakson aikana. Käyttövesiverkoston linjasäätö ja sulkuventtiilien uusiminen sekä käyttövesiverkostonsäätö jakson aikana. Vesikalusteiden yksittäisiä uusimisia tarvittaessa Ulkopuolisten ja pohjaviemäreiden huuhtelu ja kuvaus jakson aikana sekä viemäreiden kuntokartoitus. Viemäreiden kunnostus on järkevää toteuttaa laajemman putkistosaneerauksen yhteydessä Ilmanvaihtokojeiden uusiminen, tuloilmakojeiden uusiminen tai kunnostus Ilmanvaihdon vanhojen tulo- ja poistoventtiilien uusimien Ilmanvaihtokanavien tiivistyskorjaukset Ilmanvaihtokanavien nuohous ja ilmavirtojen säätö Alustatilan ja putkikanaalin putkistojen kuntotutkimus Muut korjaus- ja kunnostustoimet ovat pääasiassa tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia. Kiinteistö on LVI-tekniikan osalta kuntoluokassa välttävä. KL 2-3

16 RS 15 Kuntoarvio 8/ SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Sähköjärjestelmät kiinteistön eri osilta ovat hyvin eri aikakausilta. Pääosin sähkö- ja telejärjestelmistä ovat edelleen alkuperäisiä luvulta, mutta myös suurempia uudistuksia on suoritettu muun muassa toimistosaneerausten yhteydessä. Kiinteistön alkuperäiset sähkö- ja telejärjestelmät ovat jo kokonaisuudessaan teknisten elinkaariensa lopulla, mutta huomioiden saatujen tietojen mukaan sähkötekniset järjestelmät ovat olleet kuitenkin kokonaisuudessaan vielä toimintakuntoisia, minkä johdosta tarkastelujakson alkupuoliskolle ei ole esitetty vielä suurempia peruskorjaustarpeita. Kokonaisuudessaan kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmät ovat yleisiltä teknisiltä ominaisuuksiltaan yleisesti tyydyttävässä kunnossa ja tarkastelujakson alkuun ei ajoitu kovin suuria saneeraustoimenpiteitä, mutta jakson loppupuolella saneeraustarpeet lisääntyvät oleellisesti ja tulee varautua laajempiin sähkö- ja telejärjestelmien peruskorjaustarpeisiin alkuperäisten ja ikääntyneiden järjestelmäosien osilta. Jakelujärjestelmä on eri puolella kiinteistöä osittain 4-johdinjärjestelmän ja osittain 5- johdinjärjestelmän mukainen. Kiinteistön keskukset on varustettu osittain tulppasulakkein ja osittain uudemmissa asennuksissa on käytetty myös johdinsuojakatkaisintekniikkaa. Kiinteistön sisätilojen valaistus on osittain vielä alkuperäistä tai myöhemmin uusittua mutta jo ikääntynyttä, mutta edelleen toimintakuntoista tekniikkaa, mutta osa toimisto-osan valaisimista on ainoastaan muutamia vuosia vanhaa. Kiinteistön aluevalaistusta ja autolämmityspistorasioita on päivitetty tarpeiden vaatiessa, mutta varsinkin autolämmityspistorasiakotelojen uusimista suositellaan tarkastelujakson alussa. Kiinteistössä ei ole nykyaikaisia paloilmoitinjärjestelmiä, muutamia palovaroittimia on liitetty rikosilmoitusjärjestelmään. Mikäli kiinteistöön tehdään tarkastelujakson aikana rakennusluvan mukaisia saneeraustoimenpiteitä, tulee ottaa huomioon, että rakennusluvan ehtona saattaa olla paloilmoitinjärjestelmien rakentaminen kiinteistöön. Mahdollisia paloilmoitinjärjestelmien ei ole raportissa esitetty, koska tällä hetkellä vastaavia laajempia järjestelmiä kiinteistössä ei ole. Kiinteistössä on käytössä toimintakuntoinen osittain ikääntynyt poistumisvalaistusjärjestelmä, minkä päivitys on saatujen tietojen mukaan jo tilattu, minkä johdosta sitä ei tarkastella tarkemmin raportissa oletuksena, että muutostyöt tullaan suorittamaan lähiaikoina. Kiinteistöön on rakennettu myös erilaisia ajannäyttö ja merkinantojärjestelmiä, sekä kuorisuojaukseen soveltuvat rikosilmoitusjärjestelmät. Kiinteistön tietoliikennejärjestelmät on uudistettu tarpeellisilta osin ja ne vastaavat loppukäyttäjien tarpeita tarkastelujakson ajan, mikäli loppukäyttäjien tiedonsiirtotarpeet eivät oleellisesti muutu jakson aikana. Kiinteistössä on käytössä myös yksi luvulla rakennettu inva-hissiä. Kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmät ovat hyvin erilaisissa elinkaariensa kohdissa eri rakennusosissa. Kokonaisuudessaan kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmät ovat olleet toistaiseksi toimintakuntoisia, mutta tarkastelujakson loppupuoliskolla tulee varautua laajempiin peruskorjaushankkeisiin sähkö- ja teletekniikan osalta ikääntyneiden tekniikoiden osalta. Tuleviin saneerauskustannuksiin, niiden laajuuteen ja tarkempaan ajankohtaan vaikuttaa oleellisesti kuitenkin niiden rakennusosien käyttöasteet, käyttötarkoitusten mahdolliset muutokset ja sähköteknisten järjestelmien ominaisuuksien vaatimustasot. Lisäksi tulee varautua jakson edetessä sähkö- ja teleteknisten laitteistojen ylläpito- ja pienempien uusimiskustannusten lisääntymisiin.

17 RS 15 Kuntoarvio 9/47 Kiinteistöön suositellaan teetettäväksi sähköteknistä kuntoarviota syvällisempi kuntotutkimus jakson puolessa välissä sähkö- ja telejärjestelmien kunnon selvittämiseksi sen aikaisen tilanteen selvittämiseksi ja sen perusteella tehdään päätöksiä sähkö- ja telejärjestelmien uusimistarpeen tarkemmasta ajankohdasta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista tarkempine laajuustietoineen, elleivät kiinteistön sähkötekniset järjestelmät ala vikaantumaan laaja-alaisemmin ennen kuntotutkimukselle esitettyä ajankohtaa. Toistaiseksi olevilla tiedoilla tulee varautua suurempaan sähkö- ja telejärjestelmien peruskorjaukseen tarkastelujakson loppupuoliskolla. Kiinteistössä havaittiin useita puutteita sähköturvallisuusmääräyksissä, asiat on esitetty raportin kohdassa välittömästi korjattavat puutteet. Merkittävimmät sähkötekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan: Autolämmityspistorasiakoteloiden uusimiset ilman kaapelointeja Sähkö- ja telejärjestelmien niin kutsutut yleiset huolto- ja korjauskustannukset Sähkö- ja telejärjestelmien kuntotutkimus Sähkö- ja telejärjestelmien peruskorjaus ikääntyneiden laitteistojen osilta (varaus) Muut korjaus- ja kunnostustoimet ovat pääasiassa tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia. Kiinteistö on sähkö- ja teleteknisten järjestelmien osalta kokonaisuudessaan pääosin kuntoluokassa tyydyttävä ja pieniltä osin välttävä. KL VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET Sähköpääkeskustilasta ja muista sähkötiloista tulee poistaa sinne kuulumaton varastoitu tavara Autolämmityspistorasiakotelot tulee pitää lukittuina ja yksi hengenvaarallinen autolämmityspistorasiakotelo tulee kunnostaa (ilmoitettu huoltomiehelle tarkastuksen yhteydessä) Kosketussuojaukselliset sähköturvallisuuspuutteet tulee korjata sähköpääkeskuksen kiinteistöosasta sekä keskuksista RK 15 ja RK 15.1 Kaikkien sähkötilojen ovet tulee olla jatkossa aina lukittuina sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti Ruosteiset ulkotiloissa olevat turvakytkimet tulee koestaa ja tarvittaessa uusia. Varsinkin paloalueiden väliset kaapeliläpiviennit tulee tarkastaa ja tiivistää havaittavat puutteet Ulkoseinustalla (itä-puolen kulmaus) oleva vahvavirtakaapeli tulee poistaa kokonaan tai rasioida sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. Vesikatolla Alkon valomainoksen välittömässä läheisyydessä oleva jakorasia tulee uusia tai tiivistää asianmukaisesti Käytöstä poistetut antennimastot tulee poistaa vesikatolta Lämmönjakohuoneessa ja putkikanaalissa olevien huonokuntoisten venttiilien ja putkiosuuksien korjaus sekä putkikanaalissa viemärin korjaus. Öljysäiliön korjaustoimenpiteet.

18 RS 15 Kuntoarvio 10/ LISÄTUTKIMUKSET Sähkö- ja telejärjestelmien kuntotutkimus Julkisivujen kuntotutkimus Putkistosaneerauksen hankesuunnittelun käynnistäminen ja siihen liittyvät kartoitukset. Pohjaviemäreiden kuntotutkimus / pohjaviemärien huuhtelu ja kuvaus. Putkiston kuntotutkimus. Tuloilmakojeiden uusimisen vaihtoehtojen tutkiminen. Selvitystoimenpiteet kaukolämpöön liittymisen mahdollisuudesta ja ajankohdasta sekä kustannusarvio. Lämmönjakohuoneen sijoituksen muutos vaihtoehtojen selvitys.

19 RS 15 Kuntoarvio 11/ KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS Vuosittaiset kustannukset [x 1000 e] Sähkötekniikka LVIA-tekniikka Rakennetekniikka Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeista Kustannustaso Hintoihin sisältyy alv 23 % Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Yht. Rakennetekniikka LVIA-tekniikka Sähkötekniikka Yhteensä Keskimäärin vuodessa 43,97 / m² / vuosi Kerrosala m²

20 RS 15 Kuntoarvio 12/ RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS Kuntoluokkarvio Määrä- Toimenpide-ehdotukset Rakennusten vierustat, pintavesien poisto ja salaojitus 3 Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Salaojakuvaus 1 erä Kasvillisuus ja viheralueet 2 Kustannustaso Hintoihin sisältyy alv 23 % Yht Liikenneväylät ja -alueet 2-3 Asfaltti- ja betonilaattapintojen kunnostus 2 erää Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto 2 Jätehuoltokatoksen rakentaminen 1 kpl Perustukset ja sokkeli Alapohja 3-4 Ryömintätilan puhdistus ja alapohjan tuuletuksen parantaminen Rakennusrunko Ulkoseinät ja julkisivut 2-3 Julkisivujen kuntotutkimus 1 kpl 7 7 Julkisivujen peruskorjaus, karkea arvio 1 erä Ikkunat 2-3 Ikkunoiden kunnostus / uusinta 1 erä Ulko-ovet 2-3 Ovien huolto / kunnostus 3 erää Parvekkeet Kattorakenteet 2 Kattojen tarkastus ja huolto Myrskypellit, sis. kohtaan Peruskorjaus Yleistilat, tekniset tilat 2-3 Sisätilojen maalauskunnostus Toimistotilat, muut sisätilat 2-3 Sisätilojen maalauskunnostus Rakennustekniikka yhteensä X Kuntoluokat 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena 3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi.

21 RS 15 Kuntoarvio 13/ LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS Toimenpide-ehdotukset Lämmitysjärjestelmä 2-3 Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Öljysäiliön ja laitteiden uusiminen 1 erä Lämmöntuotanto 2-3 Lämmönjakokeskuksen laitteiden uusiminen 2 erä Korjaussunnittelu 1 erä Lämmönjakelu 3 Toimilaitteiden vika korjaukset 3 erä Linjaventtiilien uusiminen ja perussäätö 1 erä Säätölaitteet 2 Laitteiden korjaus Lämmönluovutus 2 Patteriventtiilien uusiminen 1 erä Eristykset 2 Eristysten korjaus 2 erä Vedenkäsittely 2 Uusi lämminvesivaraaja 1 erä 8 8 Uudet sulkuventtiilit ja paineenalennusventtiili 1 erä Vesijohdot 3 Linjaventtiiilien uusiminen ja verkoston säätö 1 erä Vesijohtoputkiston uusiminen 1 erä Korjaussunnittelu 1 erä Viemärit 3 Pohjaviemäreiden huuhtelu ja kuvaus sekä tutkimus 1 erä 8 8 Viemäreiden saneeraus 2 erä Vesi- ja viemärikalusteet 2 Vesikalusteiden uusimisia 2 erä Vesi- ja viemärieristykset 2 Eristysten korjaus 2 erä Ilmanvaihtokoneet 2-3 Poistoilmapuhaltimien uusiminen 2 erä Tuloilmakojeiden uusiminen 2 erä Kanavistot 2 Ilmanvaihtokanavien nuohous 1 erä 5 5 Ilmanvaihtokanavien kunnoatus 1 erä Päätelaitteet 2 Ilmamäärien säätötyö 1 erä 2 2 Poisto- ja tuloventtiilien uusiminen 2 erä IV-eristykset 2 Eristysten korjauksia 1 erä Kylmätekniset järjestelmät 2 Laitteiden korjaus 1 erä Palontorjuntajärjestelmät 2 Kuntoluokka Määräarvio Kustannustaso Hintoihin sisältyy alv 23 % Laitteiden uusimisia 1 erä 2 2 LVI-tekniikka yhteensä Kuntoluokat 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena 3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi. Yht.

22 RS 15 Kuntoarvio 14/ SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio (x 1000 ) ja ehdotettu toteutusvuosi Sähköjärjestelmien peruskorj. (varaus) 2-3 Ikääntyneiden järjestestelmien uusiminen (varaus) 1 erä Sähkö- ja telejärjestelmien korjaukset 2-3 Yleiset pienimuotoisemmat korjaustoimenpiteet eri tele- ja sähköjärjestelmien osille 7 erää Sähkö- ja telejärjestelmien kuntotutkimus Aluevalaistus 2 Kuntoluokka Määräarvio Kustannustaso Hintoihin sisältyy alv 23 % 1 erä 5 5 Yht Ulkopistorasiat 2 Autolämmityspistorasiakoteloiden uusiminen 1 erä Jakokeskukset alle 1000V Johtotiet Kaapeliläpiviennit Nousujohdot Voimaryhmäjohdot Valaistusryhmäjohdot Varusteet Liittymisjohdot Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset Valaisimet Turvavalaistusjärjestelmä Lämmittimet Kojeet ja laitteet Saunat Puhelin- ja atk-järjestelmä 2 Kuntoluokat 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena 3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi.

23 RS 15 Kuntoarvio 15/47 3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 3.1. KOHTEEN TIEDOT Kohde: Taalintehtaan kunnantoimisto Lähiosoite: Malmintie 2 Postinumero- ja toimipaikka: TAAALINTEHDAS Rakennustyyppi: Liike- ja toimistorakennus Tilavuus: 6740 m 3 Kerrosala: 2247 m 2 Kerrosluku: 1-2 Rakennusvuosi: ASIAKIRJATILANNE Rakennusteknisiä dokumentteja ja aiemmin laadittuja selvityksiä oli käytettävissä tyydyttävästi. Kohteessa havaittiin kiinteistön oleellisimmat sähkötekniset dokumentit. Oletuksen mukaan kaikki olemassa olevat sähkötekniset piirustukset eivät kuitenkaan ole ajan tasalla ja ne suositellaan päivitettäväksi viimeistään seuraavan suuremman sähkö- ja telejärjestelmien peruskorjaushankkeen yhteydessä. Vanhoja LVI -piirustuksia oli käytettävissä kokoushuoneessa. Saneerauksen osalta suunnitelmia ei ollut tarkastus hetkellä käytettävissä. Lämmönjakohuoneessa ei ollut KL kytkentäkaaviota seinällä. Kaikista muutoksista sähköjärjestelmiin on vaadittava asennuksia vastaavat loppupiirustukset sähkötyöntekijältä KORJAUSHISTORIA Korjaustoiminta on viime vuosina ollut minimalistista KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE Erillistä kirjallista käyttäjäkyselyä ei tehty. Kuntoarvion yhteydessä haastateltiin paikalla ollutta käyttäjähenkilökuntaa ja tilaajan edustajia (kiinteistöpäällikköä ja huoltomiestä). Saatujen tietojen mukaan kiinteistön sähkö- ja teletekniset järjestelmät ovat olleet kokonaisuudessaan toimintakuntoisia. Huonelämpötiloissa on ollut ongelmia, johtuen toimimattomista vanhoista patteriventtiileistä. Myös ilmanvaihdon osalla on ollut haastattelujen perusteella, jonkin verran ongelmia.

24 RS 15 Kuntoarvio 16/ HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI Kiinteistön normaaleja huoltotoimia on hoidettu kunnan toimesta. Erityisosaamista vaativissa töissä on lisäksi käytetty ulkopuolisten urakoitsijoiden palveluja. Huoltotoimet ovat olleet tyydyttävällä välttävällä tasolla. Kiinteistön rakennustekniset huoltotoimet olivat välttävällä tasolla, ikääntyvä kiinteistö kaipaa paikoin merkittävää parannusta. Kiinteistön sähköteknisiä järjestelmiä on huollettu ja ylläpidetty kokonaisuudessaan tyydyttävästi välttävästi. Välttävästi osittain sen johdosta, että kiinteistössä havaittiin tarkastuksen yhteydessä niin monia sähköturvallisuuspuutteita. Rakennuksen LVI-laitteille tulee suorittaa vuosittain määräaikaishuoltoja. Säännöllisillä huolloilla LVI-laitteiden käyttöikä pitenee, energiantalous pysyy kunnossa ja käyttäjän viihtyvyys on taattu. Tällaisia suositeltavia huoltoja ovat mm. Lämmitysjärjestelmä: lämmönjakokeskuksessa lämmitysverkoston säätökäyrän, toimimoottorien toiminnan ja säätöjen tarkistus. putkiston painetason seuranta ja putkiverkoston mahdollisten vuotojen esiintymisen tarkastuksia Käyttövesijärjestelmä: lämmönjakokeskuksessa lämminvesiverkoston lämpötilojen seuranta, toimimoottorien toiminnan ja säätöjen tarkistus. lämpimän käyttöveden lämpötilasäätimen toiminnan tarkastus putkiverkoston mahdollisten vuotojen esiintymisen tarkastuksia Ilmanvaihtojärjestelmä: tulo ja poistoilmaventtiileitä tulee puhdistaa säännöllisesti kanaviston nuohous ja ilmavirtojen säätö kerran 10 vuodessa tuloilmakojeiden lämmitysverkoston lämpötilojen seuranta, toimimoottorien toiminnan ja säätöjen tarkistus. poistopuhaltimien toiminnan tarkastukset

Kuntoarvio Start. Korson neuvola ja hammashoitola Maakotkantie 10 01450 Vantaa. Tarkastuspäivät 5.3.2013

Kuntoarvio Start. Korson neuvola ja hammashoitola Maakotkantie 10 01450 Vantaa. Tarkastuspäivät 5.3.2013 Kuntoarvio Start Maakotkantie 1 145 Vantaa Tarkastuspäivät 5.3.213 Vetotie 3 A FI-161 Vantaa p. 27 495 5 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 9545- Kuntoarvio Start 2/22 Tarkastuspäivä 5.3.213 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Forsbyskola Kullbyntie Koskenkylä. Tarkastuspäivä

RS 15 Kuntoarvio. Forsbyskola Kullbyntie Koskenkylä. Tarkastuspäivä RS 15 Kuntoarvio Forsbyskola Kullbyntie 4 77 Koskenkylä Tarkastuspäivä 13.12.213 Vetotie 3 A FI-161 Vantaa p. 27 495 5 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 9545- RS 15 Kuntoarvio 2 Tarkastuspäivä 13.12.213,

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1.

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Kirkkonummen perhekoti Impivaarantie 7 02880 Veikkola. Tarkastuspäivä 25.4.2016 Raportointipäivä 6.5.2016. luo

RS 15 Kuntoarvio. Kirkkonummen perhekoti Impivaarantie 7 02880 Veikkola. Tarkastuspäivä 25.4.2016 Raportointipäivä 6.5.2016. luo luo RS 15 Kuntoarvio Kirkkonummen perhekoti Impivaarantie 7 02880 Veikkola Raportointipäivä 6.5.2016 2(41) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA...

Lisätiedot

RS15 Kuntoarvio. SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki. Tarkastuspäivä 27.10.2015

RS15 Kuntoarvio. SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki. Tarkastuspäivä 27.10.2015 RS15 Kuntoarvio SÄÄKSMÄEN VANHAINKOTI Sääksmäentie 771 37700 Sääksmäki Haarlankatu 1 E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS 15 Kuntoarvio 2/50 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.6.2011

Kuntoarvio Start. Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 VANTAA. Tarkastuspäivä 8.6.2011 Kuntoarvio Start Kukinkuja 14 01620 VANTAA Kuntoarvio Start 2/21 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI

VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI LILJATIE 24 01300 VANTAA Kuntoarvion päivitys Tarkastuspäiväys 26.2.2007 01300 Vantaa 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO...3 1 YHTEENVETO...4 1.1 Kohteen kokonaiskunto...4 1.2 Rakennustekniikan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y DICKURSBY SKOLA Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 4.6.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4 95 555 01370

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Kuntoarvio RS 15. Lahden Linja-autoasema Jalkarannantie 1 15110 Lahti. Tarkastuspäivät 20. ja 23.3.2015 Raportointipäivä 7.4.2015

Kuntoarvio RS 15. Lahden Linja-autoasema Jalkarannantie 1 15110 Lahti. Tarkastuspäivät 20. ja 23.3.2015 Raportointipäivä 7.4.2015 Kuntoarvio RS 15 Lahden Linja-autoasema Jalkarannantie 1 15110 Lahti Tarkastuspäivät 20. ja 23.3.2015 Raportointipäivä 7.4.2015 2(85) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs 1510021097 23.9.2015 Loviisan kaupunki Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

Kunnossapito-ohjelma Kaunialan sotavammasairaala 12.07.2006 Oletusversio

Kunnossapito-ohjelma Kaunialan sotavammasairaala 12.07.2006 Oletusversio Kerrostalot F31 Ulkoseinät Julkisivujen laastipaikkauskorjaukset F31 Ulkoseinät B-talon elementtisaumojen 6500 F31 Ulkoseinät Julkisivujen kuntotutkimus Ikkunoiden ulkopintojen huoltomaalaus F34 Julkisivun

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä 1510021097 13.10.2015 Loviisan kaupunki Teutjärven koulu Turkkilantie 167, 07990 Ruotsinkylä Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Koivukoti 1. Kuriiritie VANTAA. Tarkastuspäivä

Kuntoarvio Start. Koivukoti 1. Kuriiritie VANTAA. Tarkastuspäivä Kuntoarvio Start Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tarkastuspäivä 13.1.2012 Kuntoarvio Start 2/18 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2012 2021... 4 2.1.

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Untamontie 2 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset

Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Untamontie 2 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset KÄPYLÄN PERUSKOULU Untamontie 2 00610 HELSINKI Tutkimusraportti LVV- kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 28-31 / 2014 Raportin päiväys: 15.8.2014 LVV-kuntotutkimukset Sivu 2 (73) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 01.04.2009 Raportin päiväys: 21.04.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2015

Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2015 Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2015 RTS, Rakennusfoorumi 5.5.2015 Jukka Kero Taustat ja vastaajat / Kevät 2015 Korjausrakentamisbarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa: maalis-huhtikuu ja loka-marraskuu

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Nallikarintie Oulu

Nallikarintie Oulu KUNTOTARKASTUSRAPORTTI Ravintola Nallikari Nallikarintie 90500 Oulu 17.6.2008 KUNTOTARKASTUS, Nallikarin ravintola 1(4) YHTEENVETO Perustiedot Tilaaja: Toimeksianto: Johan Alatalo/ Oulun kaupunki, tekninen

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 18 / 2009 Raportin päiväys: 30.04.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 06.10.2009 Raportin päiväys: 27.10.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI WWW.ISANNOINTILIITTO.FI TOTEUTUS - Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin 6. toteutuskerta (2008, 2009, 2011, 2012, 2013) - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot