Riskienhallinta. Riskienhallinnan näkökulmia ja työkaluja Esimerkkejä. Näkökulmia riskienhallintaan Riskikartoitusten ohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskienhallinta. Riskienhallinnan näkökulmia ja työkaluja Esimerkkejä. Näkökulmia riskienhallintaan Riskikartoitusten ohjaus"

Transkriptio

1 Riskienhallinta Riskienhallinnan näkökulmia ja työkaluja Esimerkkejä Näkökulmia riskienhallintaan Riskikartoitusten ohjaus Riskienhallinnan ammattilainen vetäjänä Työmaan turvallisuusjohtaminen Käynnistys ja seuranta Todennäköisyyspohjainen riskianalyysi Ohjelma sisältää opastuksen Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 1

2 Riskit Henkilöriskit Työntekijät, asukkaat, asiakkaat, vierailijat (ihmiset eri rooleissa) Kuolemat, tapaturmat, sairastumiset, onnettomuustilanteet Vaaralliset työkoneet, huono ergonomia, liikenne, melu, henkirikokset, epäterveellinen ympäristö.. Omaisuusriskit Esinevahinko ja keskeytys esinevahingon seurauksena Rakennukset, laitteistot, työvälineet, rahat, arvopaperit Tulipalo, sortuminen, rikkoutuminen, katoaminen, myrsky, tulva Toimintariskit Normaali toiminta, investointivaihe, tuotteiden ja tuotannon kehittäminen Ympäristö, ihmiset, tuotteet Vastuuriskit: yleinen vastuu, tuotevastuu, ympäristövastuu Riippuvuudet asiakkaista, toimittajista.. Tietoriskit ATK, luottamukselliset tiedot, avainhenkilöt, tietotaito Syynä omaisuus ja henkilöriskit, teollisuusvakoilu Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 2

3 Riskienhallinta Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen Työkalu tietojen kirjaamiseen ja käsittelyyn Kaikki näkevät koko ajan kirjatut tiedot välitön kommentointimahdollisuus Tapaukset, vaaratilanteet Riskien arviointi Vahinko ja riskilajit sekä muut tunnusluvut Riskianalyysin vetäjät tarkentavat nämä tiedot kokousten jälkeen omaan ammattitaitoonsa perustuen Toimenpiteet Torjuntatoimet: Välttäminen, pienentäminen siirtäminen Vastuuhenkilöt Raportit Riskikartoitukset Tarkastukset Seuranta Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 3

4 Riskien tunnistaminen ja arviointi Tunnistaminen Asiantuntijat, jotka edustavat eri intressejä, aloja ja näkökulmia Aikaisemmat raportit, vahinkoselostukset Tilastot Riskien arviointi Suuruusluokka: esim. katastrofi, suuri, tavanomainen Riskiluokitukseen perustuva R = TxS T = Todennäköisyysluokka ja S = Seurausvaikutusluokka Esimerkiksi T= 1 epätodennäköinen, T = 2 todennäköinen T=3 hyvin todennäköinen S= 1 pieni vahinko, S = 2 Suuri vahinko S=3 Hyvin suuri Todennäköisyyteen ja seurausvaikutuksen suuruuteen perustuva arviointi Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 4

5 Riskienhallinnan näkökulma Henkilöt Terveys, viihtyisyys, toimeentulo, varallisuus Riskinkantokyky riippuu varallisuudesta, iästä, terveystilasta Riskien pienentäminen ja välttäminen esim. kodin turvallisuus, turvallisuusasenne Riskien siirtäminen vakuuttamalla ja sopimuksilla Yritykset ja muut yhteisöt Eri tyyppiset yritykset (PK yritykset, suuryritykset..) Vakuutusyhtiöt (riskikustannusten arviointi, maksimivahinkomahdollisuuksien arviointi jälleenvakuuttamista varten) Kunta, valtio ja muut julkiset yhteisöt Työllisyys ja hyvinvointi Katastrofiriskit, Laaja alaiset vahinkomahdollisuudet esim. luonnonilmiöt, virheelliset lait, määräykset Ympäristö Yleinen turvallisuus Yhteiskunnan toimintakyky Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 5

6 Riskienhallintatyöpajat ja raportointi Riskienhallintatyöpajat Yksi tai useampia asiantuntijakokouksia Tarvitaan työkalu tietojen kirjaamiseen ja käsittelyyn Kaikki näkevät koko ajan kirjatut tiedot välitön kommentointimahdollisuus Tapaukset, vaaratilanteet ja torjuntatoimet sekä vastuuhenkilöt kirjataan alustavasti Riskien arviointi Vahinko ja riskilajit sekä muut tunnusluvut kirjataan työpajan aikana Riskianalyysin vetäjät tarkentavat nämä tiedot kokousten jälkeen omaan ammattitaitoonsa perustuen Alustava raportti Alustava raportti (muistio) tulostetaan heti kokouksen jälkeen Raportti lähetetään riskien arvioinnin ja tarkistusten jälkeen osallistujille Lopullinen raportti Lopullinen raportti laaditaan saatujen kommenttien perusteella Toimenpiteet ja seuranta Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 6

7 Riskitietojen kirjoittaminen Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 7

8 Ote riskianalyysiraportin alkutekstistä Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 8

9 Ote riskianalyysin raportista Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 9

10 Työmaan turvallisuuden seuranta Riskikartoitukset vaarallisia työvaiheita varten Yleiset riskikartoitukset koko rakennusajalle Vaarallisia työvaiheita varten rajoitetut riskikartoitukset Turvallisuustarkastukset Turvallisuustarkastustyökalun käyttöönotto työmaan alussa Osallistuminen tarkastuskierroksiin määrävälein esim. kerran kuukaudessa Turvallisuustilanteen raportointi Kolmannen osapuolen arviointi määrävälein esim. kerran kuukaudessa Perustana turvallisuustarkastuspöytäkirjat ja muut turvallisuuteen vaikuttaneet tekijät Seuraavan kuukauden ajalle suunnitellut toimenpiteet Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 10

11 Turvallisuustarkastusohjelma Ohjelman yleiskuvaus Työmaakohtainen sovellus Projektin alussa määritetään mm. seurattavat asiat ja työmaan alueet Viikon aikana tapahtuneet vahingot, vaaratilanteet ja turvallisuushavainnot tarkastuskierroksen yhteydessä Tarkastuspöytäkirjan laatiminen Turvallisuuspäällikkö kirjaa tiedot heti tarkastuskierroksen jälkeen Työmaakohtaisesti tehtyjen valintaikkunoiden käyttö nopeuttaa kirjaamista Viikkotarkastusraportit Virallinen tarkastuspöytäkirja, aiheittain ryhmitelty ja huomautusten otsikot Tarkastuspöytäkirjan liite alueittain ryhmiteltynä sisältäen kaikki selostukset Korjauskehotukset urakoitsijoittain Kausiraportit Saadaan tarkastuspöytäkirja aineistosta tulostamalla Sisältää kauden aikana tapahtuneet vahingot, vaaratilanteet ja tehdyt huomautukset Kokonaislukumääränä, alueittain, aiheittain ja urakoitsijoittain Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 11

12 Projekti ja kausi Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 12

13 Viikko Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 13

14 Viikon tapahtumien kirjaus Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 14

15 Tarkastuspöytäkirja Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 15

16 Tarkastuspöytäkirja alueittain Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 16

17 Korjauskehotus urakoitsijalle Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 17

18 Kausiraportti Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 18

19 Riskitarkasteluun perustuva savunpoiston mitoittaminen Perustana eurooppalaiset standardit Lasketaan kerrallaan yhden savulohkon savunpoisto Alustava savunpoiston mitoittaminen Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 19

20 Esimerkki riskitarkasteluun ja oletettuun palonkehitykseen perustuvasta suunnittelusta Savunpoiston mitoitus, P Kallioniemi 20

21 Palossa hengenvaaraan joutuvien ihmisten todennäköisyys; hyväksyntäraja henkilömäärän funktiona * ) Todennäköisyys vuodessa Yhdessä palossa hengenvaaraan joutuvien määrä * ) Palotilastoista saadut palokuolemat sinisenä käyränä ja pisteinä Savunpoiston mitoitus, P Kallioniemi 21

22 Palon vaiheet savunhallinnan näkökulmasta Oletettuun palonkehitykseen perustuvassa suunnittelussa 1. Palon syttyminen 2. Palon havaitseminen 3. Paloilmoitus 4. Palon alkusammutus 5. Automaattisen savunpoiston käynnistyminen 6. Automaattisen sammutuslaitteiston käynnistyminen 7. Palokunnan työvaiheet pelastamisen ja sammutustyön aloittamiseen 8. Palon rajoittaminen savulohkoon 9. Palon rajoittaminen huonetilaan 10.Palon rajoittaminen palo osastoon 11.Palon rajoittaminen yhteen rakennukseen Savunpoiston mitoitus, P Kallioniemi 22

23 Nopean palon todennäköisyys ruuhka-aikana Nopean palon todennäköisyys 0.01 Ruuhka-ajan osuus Huoneiston pinta-ala (m 2 ) Syttymistodennäköisyys (syttymää/vuosi/m 2 ) 4.70E-06 Alkusammutuksen epäonnistuminen 0.3 Tarkasteltavan palon todennäköisyys Todennäköisyys pyöristettynä 8.22E E Savunpoiston mitoitus, P Kallioniemi

24 1.00E 06 Esimerkki riskitarkastelusta: Järjestelmien toimintavarmuus* ) ; 0,95 0,05 Paloilmoitin toimii ei toimi 0,80 0,20 Automaattinen savunpoisto toimii ei toimi ei toimi 0,98 0,02 0,98 0,02 0,98 0,02 Sprinkleri toimii ei toimi toimii ei toimi toimii ei toimi *) käytetty RIL sivulla 67 esitettyjä toimintavarmuusarvoja * ) arvioitu yksinkertaisella menetelmällä Nopeasti kehittyvä palo ruuhkaaikana Todennäköisyys X 1.00E 06 0,7448 0,0152 0,1862 0,0038 0,0049 0,001 Hengenvaaralle altistuneiden lukumäärä * ) 0 10 (4) 1 (2) 50 (8) 20 (7) 100 (10) Savunpoiston mitoitus, P Kallioniemi

25 Esimerkki palosimuloinnista (FDS 5) Tilanne 20 minuutin kuluttua palon alusta RIL Liitteen 4 mukainen sprinklattu kauppakeskus Sprinklerin laukeaminen 264 s, jonka jälkeen paloteho kasvaa vielä kaksinkertaiseksi Maksimipaloteho (HRR) on 4,8 MW Konvektiivinen osa maksimipalotehosta 2 MW Palon piiri 8 m. SAVUSULKUJEN KORKEUS 4,5 M savuton vyöhyke 3,1 m SAVUNPOISTOLUUKUT 1,0 * 1,5 m, 6 kpl = 9 m 2 Aerodynaamisesti vapaa pinta ala n. 7 m 2 KORVAUSILMA AUKOT 2 * 4 m, 2 kpl = 16 m 2 Aerodynaamisesti vapaa pinta ala n. 11 m Savunpoiston mitoitus, P Kallioniemi 25

26 Esimerkki palosimuloinnista (FDS 5) Tilanne 20 minuutin kuluttua palon alusta Näkyvyys 5 m Näkyvyys 10 m Näkyvyys 30 m Savunpoiston mitoitus, P Kallioniemi 26

27 Kiitos! Pekka Kallioniemi Pirtin klubi, Riskienhallinta 27

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI

POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI 11.2.2002 1 (9) POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI 1 YLEISTÄ POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSISTA Tässä esityksessä tarkastellaan yksityiskohtaisesti potentiaalisten ongelmien analyysin (POA) laatimista

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 9 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Sisältö Pääkirjoitus Keskittyminen

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU

TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU Jukka Hietaniemi VTT PL 1000, 02044 VTT jukka.hietaniemi@vtt.fi Tiivistelmä Tässä artikkelissa esitetään tiivistelmä siitä, mitä on toiminnallinen palotekninen suunnittelu

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot