Dynaaminen riskianalyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dynaaminen riskianalyysi"

Transkriptio

1 Dynaaminen riskianalyysi A. Ymmärrä paremmin riskien analysointia ja riskimatriisia B. Omaksu uusi dynaamisempi analysointitapa C. Toimi dynaamisemmin Olen jostain syystä viehättynyt liikennemerkeistä ja opasteista. Kuvan telineet löytyvät Aurajoen varren kiinteistön saneeraustyömaalta. Mielenkiintoinen logiikka: rakennetaan ensin järeät telineet ja sitten laitetaan kyltti, että käyttö kielletty. Pvm: 15. huhtikuuta 2010 Tämä pikaopas on pääasiassa yleisesti käytetyn riskimatriisin kriittistä tarkastelua. Mukana on myös kevyt johdanto helppoon ja tervejärkiseen riskianalyysiin. EN KUVAA pikaoppaassa koko dynaamista riskienhallintaprosessia. Free copy, but not copy free!

2 SIVU 2 Miksi? Riskien analysointi ei ole organisaation seksikkäimpiä tehtäviä. Sitä tehdään yleensä vain pakosta. Koska kyseessä on pakko ja muodollisuus, analysointiin ei saisi mennä paljoa aikaa ja se ei saisi rasittaa muita tärkeämpiä toimintoja. Riskianalyysin työkaluksi on hyvin laajasti vakiintunut ns. riskimatriisi, jossa toisella akselilla on riskin todennäköisyys ja toisella riskin vaikutus toteutuessaan. Riskimatriisin käyttöä perustellaan sen käytön helppoudella. Jokainen kuulemma osaa käyttää sitä. Olen eri mieltä. Sen käyttö on helppoa vain, jos ymmärrät ko. matriisin logiikan läpikotaisin. Sen käyttö on myös helppoa, jos tuloksilla ei ole väliä ja aivot on jätetty analyysin ajaksi narikkaan. Jälkimmäinen tapaus on ylivoimaisesti yleisempi. Riskimatriisi toimii joissakin tapauksissa, esimerkiksi vakuutusyhtiöiden analysoidessa asiakkaitaan. Heillä on paljon tilastollisesti pätevää historiatietoa, joka myös selittää tulevaisuutta. Jos taas vakuutusyhtiö yrittää analysoida oman liiketoimintansa riskejä riskimatriisilla, tulokset ovat huomattavasti huonolaatuisempia. Samoin projektiriskien analysointiin riskimatriisi ei sovi ollenkaan. Tässä oppaassa koetan parhaani mukaan perustella kriittistä näkemystäni sekä esitellä yksinkertaisen ja tehokkaan riskianalyysimetodin. Oppaani on suunnattu sellaisille riskienhallinnan vastuuhenkilöille, joita kiinnostaa ammattitaitoinen, älyllisesti hyväksyttävä lähestymistapa. Voihan olla, että joku oppaan lukijoista saa päähänsä antaa minulle valistusta ja palauttaa minut riskimatriisin viisauden tielle. Olen valmis kuuntelemaan rationaalisia perusteluja. Olen ollut aktiivisesti kehittämässä suuren konsernin riskienhallintakäytäntöjä, jotka on useammassa akateemisessa ja referenssitutkimuksissa rankattu toimialalla kansainvälisesti parhaiksi käytännöiksi. Tämä pikaopas sisältää vähemmän kirjaviisautta ja enemmän käytännössä tärkeäksi oppimiani seikkoja. Jotkut ajatuksista sivuavat oman kirjaamme sisältöä: Dynaaminen johtaminen, (Jalava & Matilainen), Tammi PRO, 2010.

3 SIVU 3 Sisällysluettelo A. Ymmärrä riskianalyysia ja riskimatriisia 1. Riskien hallintaprosessi 2. Riskimatriisi pähkinänkuoressa 3. Riskimatriisin kritiikkiä 3.1. Riskianalyysin täysi puute 3.2. Määrittelemättömät avainkäsitteet 3.3. Riskimatriisin tuloksien jatkokäsittely 3.4. Riskimatriisin tuloksien arviointi B. Omaksu uusi dynaamisempi riskienhallinta 4. Älykkäämpi tapa käyttää riskimatriisia 4.1. Prosessoi lähtötieto paremmin 4.2. Analysoi riskitieto paremmin C. Toimi dynaamisemmin

4 SIVU 4 A. Ymmärrä riskianalyysiä ja riskimatriisia Jos ymmärrät, mitä olet tekemässä, silloin riskimatriisi voi olla ihan hyödyllinen työkalu. Jos sitä lanseerataan jokamiehen työkaluksi, silloin tehdään tuhmia. Tavallinen organisaation jäsen ei voi ymmärtää, mistä riskimatriisissa on kyse. 1. Riskien hallintaprosessi Riskienhallinprosessia on kuvattu monella tavalla, mutta yleensä siinä on aina mukana seuraavat elementit: Riskit tiedostetaan (identifiointi) Riskit koetetaan ymmärtää (analysointi) Riskin merkitys toiminnalle arvioidaan (arvottaminen) Tehdään johtopäätös ja riskienhallintapäätös (päätöksenteko) Toteutetaan päätöksen mukaiset hallintatoimenpiteet (toimeenpano). Toimenpiteet leimataan usein riskin vähentämiseen tähtääviksi toimiksi. Se kaventaa tarpeettomasti näköaloja, silla toiminnassa on joskus päinvastoin järkevää lisätä riskinottoa. Raportoidaan riskin tilasta toiminnan jälkeen (palaute) Kirjallisuudessa joskus tätä koko prosessia kutsutaan riskien analysoinniksi ja joskus kolmea ensimmäistä kohtaa. Tavallista kuitenkin on, että riskien analysointi yritys ymmärtää riskiä jää prosessista kokonaan pois. Mitäs siitä seuraa? On vaikea löytää järkevä tapa hallita riskiä, jos ei edes ymmärrä, mistä on kysymys. 2. Riskimatriisi pähkinänkuoressa Menetelmän taustalla on vanhanaikainen oletus, että riski on aina negatiivinen asia. On riskejä, jotka yleensä aina koetetaan eliminoida. Esimerkiksi riskit, jotka liittyvät työturvallisuuteen ja ihmishenkeen, koetetaan poistaa täysin ja välittömästi. Muita riskejä optimoidaan ei eliminoida tai minimoida.

5 SIVU 5 Riskimatriisissa on kaksi muuttujaa: Riskin todennäköisyys ja Riskin vaikutus Näiden asteikot skaalataan monella eri tavalla. Todennäköisyys esitetään joskus prosentteina 0 100%, numeroasteikolla yhdestä viiteen tai sitten kolmiportaisesti: matala, kohtalainen ja korkea. Riskin vaikutus kuvataan joko jonkun taloudellisen tunnusluvun avulla (esim. liikevaihtomuutos) tai asteikolla 1 5 tai samaisella kolmiportaisella: matala, kohtalainen, korkea. Oheisissa esimerkkikaavioissa sekä todennäköisyys että vaikutus on havainnollisuuden vuoksi esitetty yksinkertaisimmalla laatuasteikolla eli matala, kohtalainen, korkea. Kaavioissa olevat pienet ympyrät kuvaavat riskihavaintojen positiota matriisissa. Riskihavainnoista korkean todennäköisyyden ja korkean vaikutuksen omaavat ovat vaarallisella vyöhykkeellä, matriisin oikeassa yläkulmassa. Niihin kohdistetaan erityistoimenpiteitä ja niiden riskejä koetetaan madaltaa.

6 SIVU 6 3. Riskimatriisin kritiikkiä 3.1. Riskianalyysin täysi puute Syiden ja seurauksien analysointi Kokonaisuuksien ja riippuvuuksien analysointi Dynamiikan analysointi Riskien syihin ei pureuduta. Jos ja kun yksilö määrittelee riskin, hän usein ottaa listalle riskin ilmeisen seurauksen eikä sen syytä. Esimerkkinä tästä on henkilöstöosaston mielellään tuoma riski: riski menettää avainhenkilöitä. Kun on lama, avainhenkilöt uhkaavat lähteä organisaatiosta ja kun on nousukausi, taas avainhenkilöt uhkaavat lähteä organisaatiosta. Olisikohan syytä miettiä, miksi avainhenkilöt ovat niin löyhästi sitoutuneet omaan organisaatioon? Riskimatriisi ylläpitää ja jopa vahvistaa atomistista riskikuvaa. Riskien väliset riippuvuudet puuttuvat täysin. Toinen riski voi vahvistaa tai vaimentaa toista riskiä. Tämä on erittäin tyypillistä matriisiorganisaatiossa. Käytännössä myös pienten samansuuntaisten riskien klusteri (joukko, ryhmittymä) saattaa olla merkittävämpi kuin yksittäinen irtoriski. Esimerkiksi organisaation useamman osaston lävitse kulkee yhteinen palveluprosessi. Kukin osasto raportoi vain kohtuullisia laaturiskejä palveluprosessiin liittyen. Todellisuudessa prosessin kokonaisuus voi olla katastrofaalinen. Riskimatriisista puuttuu dynamiikka. Joskus siinä kuvataan, mitkä olivat riskien positiot edellisessä raportissa, mutta olennaista olisi kuvat, mihin suuntaan riskit ovat kehittymässä tulevaisuudessa. Historia on tiedossa riskit ovat tulevaisuudessa Määrittelemättömät avainkäsitteet Riskikäsite on yleensä määrittelemätön. Onko kyseessä operatiivinen riski, epävarmuus vai epämääräinen maailmantuska (pelko). Operatiivinen riski liittyy aina tavoitteisiin. Jos toiminta ei ole tavoitteellista, silloin kaikki tulemat ovat sallittuja ja riskittömiä. Epävarmuus liittyy puuttuvaan strategiaan tai toimintalinjaan. Pelot liittyvät yleensä kokonaisuuden huonoon toimintaan esimerkiksi epätasapainoisen organisaatiokulttuurin vuoksi. Koska riskimatriisi on mukamas niin helppo, riskiä ja muitakaan matriisin käsitteitä ei määritellä. Käytännössä jokainen riskihavainnon antaja määrittelee mielessään nuo avainkäsitteet. Lopputulos on, että yhteisiä määreitä löytyy vain vahingossa. Operatiivisiin riskeihin liittyy toinenkin olennainen määrittelykysymys. Jos riski on asetetun tavoitteen mukainen sen mukainen, kun tavoitetta asetettaessa arveltiin onko kyseessä riski? Vai onko riski poikkeama oletetusta riskitasosta?

7 SIVU 7 Onko riski aina negatiivinen? Osa riskeistä on negatiivisia, mutta vain pieni osa. Koneen rikkoutumisriskissä tai työsuojeluriskissä ei ole mitään positiivista, mutta useimmissa riskihavainnoissa on sekä uhkia että mahdollisuuksia. Riskejä ei koeteta minimoida, vaan niitä optimoidaan. Riskin, epävarmuuden ja mahdollisuuden suhdetta on koetettu tuoda julki jo monessa kansainvälisessä arvovaltaisessa kehittämisryhmässä. Näiden käsitteiden erottamisen tarve ilmeinen. Vanhan poisoppiminen vain vie ihmeen paljon aikaa. Mikä on riskin todennäköisyys? Jos toiminta (esimerkiksi paperikoneen hoito) on samanlaista vuodesta toiseen, silloin kertyy historiatietoa, joka helpottaa konevian riskin todennäköisyyden arviointia. Tällöin on kyse tilastollisesta todennäköisyydestä. Vakuutusyhtiöt ovat hyvä esimerkki tilastollisen todennäköisyyden hyväksikäyttäjistä. Heille kertyy suuret tietokannat tapahtumatietoja ja niiden pohjalta voidaan varsin luotettavasti ennustaa tavallisimpia tapahtumia, kuten omakotitalojen paloja ja automurtoja. Jos tapahtumia on paljon ja historia selittää tulevaisuutta, silloin tämä todennäköisyys on ihan järkevä työkalu. Jos sinulla ei ole historiallista dataa ja jos toiminta ja sen ympäristö muuttuvat nopeasti, silloin tilastollinen todennäköisyys muuttuu harhaanjohtajaksi. Nykyliiketoiminnassa et tiedä, millä todennäköisyydellä vanhat ilmiöt realisoituvat. Tiedät vain, mistä asioista tiedät jotakin ja mistä olet täysin epävarma. Tämä pitää erityisen hyvin paikkansa projektien riskien hallinnassa. Projekti on ainutkertainen organisaatio. Projektilla ei ole selittävää historiaa ja silloin ei myöskään tilastollista todennäköisyyttä. Aikaisemmat projekti eivät selitä uutta projektia (ellei kyseessä ole projektimainen prosessitoiminta - esimerkiksi samankaltaiset asiakastoimitusprojektit). Jos ja kun tavallinen henkilöstön jäsen laitetaan miettimään jonkun riskin todennäköisyyttä, hänellä ei ole siihen tehtävään perusteita. Saatu todennäköisyys on arvaus, jonka perustetta ei tiedetä. Onko hän ajatellut omaa toimintaympäristöään vai koko konsernia? Onko hän ajatellut lähiviikkoja vai lähivuosia? Mikä on riskin vaikutus? Kun samaisen henkilöstön jäsenen täytyy arvioida riskin (taloudellinen) vaikutus, törmäämme uusiin kysymyksiin? Taloudellinen vaikutus mihin? Omaan toimintaan vai kokonaisuuksiin? Mistä siihen saa taloudellista taustatietoa? Arvioidaanko brutto vai nettovaikutuksia? Useimmissa organisaatioissa kyky arvioida taloudellisia vaikutuksia on vain ns. controller-toiminnolla. Heillä on riittävästi taustatietoa kokonaisuudesta ja heillä on kyky suhteuttaa yksittäinen tapahtuma ja riski kokonaisuuteen. Muiden arviot riskien vaikutuksista ovat yleensä hihavakioita eli puhtaita arvauksia.

8 SIVU Riskimatriisin tuloksien jatkojalostus Mitäs meille on kertynyt tähän asti? Riskin sisältö on epämääräinen, koska sen syytä ja riippuvuuksia ei ole kunnolla analysoitu. Riskin todennäköisyys on useimmissa tapauksissa satunnainen luku ilman sen kummempia perusteita ja riskin vaikutus on usein puhdas arvaus. Kuinkas tätä laadukasta materiaalia sitten käytännössä jatkojalostetaan? Yksinkertaisimmillaan organisaation kaikki kerätyt riskit listataan ja ne laitetaan vaikutuksen mukaiseen suuruusjärjestykseen. Pienessä (50 20 henkilöä töissä) organisaatiossa menettely voi olla riittävä. Tuollainen ryhmä kykenee suhteuttamaan toistensa riskihavainnot ja tasapainottamaan riskinäkemykset. Isommassa hierarkkisessa organisaatiossa tuollainen suhteellistaminen ei enää toimikaan. Toinen suositumpi tapa on syöttää riskitiedot sellaisenaan riskinhallinnan järjestelmään. Sen jälkeen älykäs järjestelmä tekee vähän matematiikkaa kertoo riskin vaikutuksen sen todennäköisyydellä. Saadut tulokset taas listataan suuruusjärjestykseen. Eli kerrotaan satunnaisella todennäköisyydellä arvaukseen perustuva riskin vaikutus ja saadaan kertolaskun tulos, joka on mitä? Kuka tulkitsee tuon tuloksen? Ei kukaan. Muistelen, että tämä operaatiotutkimuksen menetelmä kehitettiin toisen maailmansodan aikana. Amerikkalaiset lähettivät kauppalaivoja Eurooppaan ja saksalaiset yrittivät parhaan kykynsä mukaan torpedoida ne upoksiin. Operaatiotutkimuksella saatiin karkea arvio, kannattiko millä todennäköisyydellä lähettää laivasto upotettavaksi. Varmaankin tyhjää parempi menettely tuohon tarpeeseen, mutta sillä ei ole paljoa yhteyttä nykymaailman liiketoiminnan kanssa. Paitsi taas vakuutusyhtiöissä. Ex-esimieheni pohti usein ääneen seuraavaa esimerkkiä. Laitetaan koehenkilölle huppu päähän ja vasara käteen. Hänen tehtävänsä on huitoa vasaralla pöytää niin kauan, että hän osuu omaan sormeensa. Iskun aiheuttamaa kipua ei yhtään lievennä se, jos osumalla on alhainen todennäköisyys. Tällainen logiikka on huomaamatta edellä mainitun kertolaskun taustalla. Jostain syystä todennäköisyys x vaikutus löytyy useammastakin riskienhallinnan ohjelmistosta. Se on peruskauraa myös projektiriskien hallintaohjelmistoissa, joissa se tuottaa aivan satunnaisia lukuja. Organisaatio tekee projektien riskeille kertolaskut, laskee riskien tulokset yhteen projektirikiksi ja sitten lopettaa projektit, joilla on suurin projektiriski. Ei järjen häivää! Riskiaineistolle tehdään usein myös toinenkin jatkojalostus usein lähes huomaamatta. Riskilöydöksiä kohtuullistetaan. Varsinkin ryhmässä työskenneltäessä jätetään pois riskit, joihin liittyisi äärimmäisiä vaikutuksia. Jos esimerkiksi yritys harkitsee huomattavan suurta riski-investointia ulkomaille ja jos joku johtoryhmästä yksin alkaa tuoda julki riskin uhkaa koko liiketoiminnalle, hän yleensä ei saa harkitsevan johtoryhmän jäsenen diplomia, vaan häntä kutsutaan pahanilman linnuksi tai konservatiiviksi.

9 SIVU Riskimatriisien tuloksien arviointi Jos oletamme, että jostain sattuman oikusta olemme onnistuneet saamaan aikaan riskimatriisin rationaalisilla arvoilla, voimme alkaa arvioida tuloksia. Yleensähän kaaviota tulkitaan niin, että oikeassa yläkulmassa olevat riskit ovat ne tärkeimmät. Niiden vaikutus on suuri ja todennäköisyys korkea. Oma kokemukseni on, että tuosta nurkasta löytyy tylsät itsestäänselvyydet. Aikaisemmin kuvaamani kertolaskumenettely tukee tätä harhaa. Siellä ovat koko organisaation tiedostamat ja yleensä myös kontrolloimat riskit. Organisaatioille oikeasti vaaralliset riskit sijaitsevat matriisin oikeassa alanurkassa. Riskit, joilla on suuri vaikutus, mutta alhainen todennäköisyys, ne yllättävät organisaation pahanpäiväisesti housut nilkoissa. Ne kaatavat yrityksiä, koska niihin ei olla varauduttu Yhteenveto riskimatriisin käytöstä Toivottavasti olen kyennyt perustelemaan väitteeni, että riskimatriisi ei ole helppo, eikä se sovellu jokamiehen riskienhallintamenettelyksi ainakaan ilman hyvää koulutusta, eikä se sovi ollenkaan projektiriskien hallintaan. Osaavissa käsissä riskimatriisilla saa kohtuullisia tuloksia. Parempiakin metodeja tosin on olemassa.

10 SIVU 10 B. Omaksu uusi dynaamisempi riskienhallinta On kaksi tapaa parantaa riskienhallinnan dynamiikkaa: Jos et henno luopua riskimatriisista, paranna sen käyttöä. Olen kerännyt tähän pikaoppaaseen joukon parannusehdotuksia. Jos haluat, että riskienhallintasi on muutakin kuin lähes ajanhukkaa ja muodollisuus, kutsu Wanha Dynamo esittelemään parempia käytäntöjä. 4. Älykkäämpi tapa käyttää riskimatriisia Jos oikeasti haluat jotain järkevää tietoa riskimatriisiin, sinun tulee nähdä vähän vaivaa sekä tiedon prosessoinnissa, että haluamasi tiedon määrittelyssä. Tavallinen työelämän tallaaja ei osaa tuottaa riskimatriisiin hyvälaatuista syötettä ilman ohjausta Prosessoi lähtötieto paremmin Riskien identifiointi (riskien löytäminen) pitäisi aina olla ryhmätyötä. Vaikka yleensä joukossa tyhmyys tiivistyy, riskienhallinnassa keskustelu, toisten löytöjen ja mielipiteiden haastaminen ovat arvokkaita. Huonoin mahdollinen tapa on laittaa henkilö syöttämään tietonsa suoraan tietojärjestelmään. On vaikea kuvitella, että jollakin henkilöstöstä olisi henkilökohtaisia riskejä? Muuten kuin siviilielämässä. Siksi työelämässä luonteva keskusteluryhmä löytyy aina. Ryhmän keskustelua riskeistä tulisi johtaa moderaattori = muotitermi henkilölle, joka aktivoi ja tasapainottaa keskustelua. Moderaattorin tulisi olla sisällön suhteen neutraali eikä hänen tarvitse olla sisällön asiantuntija. Keskustelun ohjaajaa tarvitaan siitä yksinkertaisesta syystä, että usein puheliaimmilla on vähiten tietoa ja ne maan hiljaiset omaavat sen olennaisen tiedon. Jonkun pitää kaivaa se ylös. Kun ryhmä alkaa tuoda esiin riskejään, niitä ei ole syytä alkaa heti kritisoimaan. Kaikki riskihavainnot tulisi kirjata näkyville. Jos näin ei tehdä, riskinäkemykset äkkiä tyrehtyvät tai ne kaventuvat: puheliaimmat antavat muillekin (yhteisen, mutta vinon) riskinäkemyksen Analysoi riskitieto paremmin Ryhmittele havainnot Erittäin helppo ja tehokas keino parantaa riskiaineiston laatua on ryhmittely. Pyydä ryhmää kokoamaan yhteen liittyvät riskit samaan ryhmään. Tässä haetaan atomistisen (epämääräisen, hajanaisen) riskikuvan korjaamista. Kun riskit on ryhmitelty, niille voi miettiä yhdessä yhdistävän otsikon. Ylemmän tason otsikot löytyvät yllättävän helposti. Kun pienet riskit on ryhmitelty, niiden suhteellinen merkitys ymmärretään paremmin. Työkaluiksi soveltuvat keltaiset tarralaput ja mind mapping tekniikka. Tehtävään soveltuu erinomaisesti Mind Manager ohjelmisto. En saa (valitettavasti) taloudellista hyötyä, vaikka pidän Mind Manageria ylivoimaisesti parhaana riskien analysointityökaluna.

11 SIVU Analysoi riskitieto paremmin (jatkuu) Riskin syyn analysointi Sen jälkeen, kun atomistiset (pienet) riskihavainnot on ryhmitelty isommiksi ja merkityksellisimmiksi kokonaisuuksiksi, on aika miettiä riskin syytä. Yksinkertainen, helppo ja tehokas analysoida riskejä on kysyä miksi. Miksi menetämme avainhenkilöt, kun lama yllättää tai miksi menetämme avainhenkilöt nousukauden aikana? Onko syynä kyseisten henkilöiden aliarvostuksesta vai organisaation osaamisen kasautumisesta yksilöille? Jos yksi miksi ei johda riskin syyhyn, pitää kysyä uudestaan ja uudestaan. Riskien luokittelu epävarmuuden asteen mukaan Sen jälkeen, kun: Riskit on identifioitu, Ne on ryhmitelty ja Niiden juuri, motiivi, syy on paljastettu kysymällä miksi, Sen jälkeen riskihavainnot (ylin otsikkotaso) pitää luokitella sen mukaan, onko kyseessä riski, epävarmuus vai pelko. Riski liittyy (täsmällisesti) asetettuihin tavoitteisiin. Epävarmuus liittyy toimintalinjan, strategian puutteeseen. Ei tiedetä, pitäisikö toimia näin vai näin. Pelko on jotain epämääräistä, johtaminen ei toimi, kokonaisuus ei toimi, projektit sujuu yleisesti huonosti. Tällainen luokittelu auttaa määrittelemään, kenen pitää reagoida riskiin. Operatiivisessa riskissä lähin esimies reagoi, jos kyseessä on strategian puute., silloin johtoryhmä tai toimitusjohtaja kertoo tarvittavan toimintatavan. Pelot liittyvät kokonaisuuden toimintaan: johtaminen ei toimi, päätöksenteko on hidasta, muutoksia tulee liikaa tai niiden merkitystä ei ymmärretä yms. Usein esiintyvät pelkoriskit indikoivat ongelmia organisaation kulttuurissa. Toisaalta kyseessä saattaa olla myös tiedon puutetta. Ainoastaan ylimmällä johdolla on valtuudet puuttua kokonaisuuden toimintaan. Riskin dynaamisuuden analysointi Kullakin riskillä on oma dynamiikkansa. Ne ovat joko kasvu-uralla, hälvenemässä tai sitten suhteellisen rauhallisessa vaiheessa. Sekin on tietoa, että riskin dynamiikkaa ei juuri nyt tunneta. Riskimatriisissa voidaan dynamiikka ottaa mukaan kuvaan nuolisymboleilla. Kuten aikaisemmin riskien ryhmittelyn yhteydessä mainitsin, lähes aina riskeillä on keskinäisiä riippuvuuksia. Dynamiikan analysoinnin yhteydessä olisi hyvä löytää riskit, jotka saattavat aiheuttaa ns. domino-ilmiön. Yhden riskin realisoituminen pukkaa muitakin riskejä liikkeelle. Riskin strategisuuden analysointi Kuulostaa hienolta, mutta on yksinkertaista. Kukin riskeistä linkitetään organisaation strategioihin. Helppo ja nopea temppu, joka usein avaa silmiä. Strategioiden toteuttamiseen liittyvät riskit pitäisi olla ne kaikkein merkittävimmät. Riskimatriisissa samaan strategiaan liittyvät riskit voi koodata joko samalla symbolilla tai värillä.

12 SIVU 12 C. Toimi dynaamisemmin Edellisessä kappaleessa annoin joukon vinkkejä, joilla traditionaalista riskimatriisia voi käyttää rationaalisemmin hyödyksi. Koska kyseessä on pikaopas, kaikkea mahdollista ei voi, eikä ole järkevää kirjoittaa tähän dokumenttiin. Jos kaipaat opastusta, koulutusta tai konsultointia, ota minuun yhteyttä. Jos vielä dynaamisempi riskien analysointi (elämä riskimatriisin tuolla puolen) alkaa kiinnostaa, silloin kannattaa hankkia lisätietoja ottamalla suoraan minuun yhteyttä sekä lukemalla kirjamme. Menettelytapojen muutos dynaamisempaan suuntaan voi tapahtua esimerkiksi seuraavasti Syventävä keskustelu riskien hallinnan prosessista vastaavan johtajan riskienhallintajohtajan tai talousjohtajan kanssa. Wanha Dynamo organisoi tilaisuuden. Dynaamisemman riskienhallintaprosessin esittely johtoryhmälle. Esittelyn kesto olisi noin tunti. Wanha Dynamo valmistelee esittelyn. Mahdolliset tukevat koulutustilaisuudet. Niiden kesto olisi 1-2 tuntia / kohderyhmä. Wanha Dynamo hoitaa koulutuksen. Käytössä olleet riskien hallinnan metodit auditoidaan ja tehdään tarvittavat korjaukset ja selvennykset. Wanha Dynamo auditoi ja antaa suositukset. Riskienhallintaprosessin muokkaaminen dynaamiseksi. Wanhalla Dynamolla on kokemus ja valmiita malleja prosessien kehittämiseksi. Dynaaminen ja rationaalinen riskien hallintaprosessi voi olla sekä helppo että tehokas yhtä aikaa. Kokonaisvaltainen ja ammattimaisesti prosessoitu riskitieto tukee organisaation strategioita, päätöksentekoa sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Yhä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä toimittaessa hyvä riskien hallinta antaa selvän kilpailuedun. Millä organisaatiolla on varaa olla toimimatta näin?

13 SIVU 13 Lukijalle Tämä pikaopas on kolmas kirjoittamani. Jos havaitset siinä korjattavaa, kommentoitavaa tai haluaisit siihen jotain täydennystä, ole hyvä ja ota yhteyttä. Opas on tietysti hyvin suppea lähestyminen laajaan ja monimutkaiseen aiheeseen. Jos haluat syvällisempää ja omaan organisaatioosi sovellettua konsultointia tai koulutusta, pyydä tarjous. Seuraavan pikaoppaan aihetta en ole vielä päättänyt. Ehkä se on projektien riskien hallinta. Jään odottamaan palautetta. Risto Matilainen Turussa 15. huhtikuuta 2010

14 Yliopistonkatu 31 C TURKU Dynaaminen johtaminen

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön yleisesittely Yhtiön yleisesittely Muokkaa alaotsikon perustyyliä Asko Savolainen napsautt. Vergo Oy Tässä dokumentaatiossa esitettyjä tietoja ei saa hyödyntää, jäljentää tai muuten saattaa Vergo Oy l kolmansien osapuolten

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Dynaaminen tuloskortin käyttö

Dynaaminen tuloskortin käyttö Dynaaminen tuloskortin käyttö A. Ymmärrä tuloskorttia ja keskustelua B. Omaksu uusi dynaamisempi ajattelutapa C. Toimi dynaamisemmin Tuloskorttipeli voi olla muutakin kuin: tylsää ja, tuloksetonta byrokratiaa

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

Liiketoimintaan integroidumpi ja dynaamisempi projektien hallinta, osa I

Liiketoimintaan integroidumpi ja dynaamisempi projektien hallinta, osa I PIKAOPAS Liiketoimintaan integroidumpi ja dynaamisempi projektien hallinta, osa I Tämä pikaopas sisältää virikkeitä miettiä projektien ja liiketoiminnan (toiminnan) suhdetta syvällisemmin. Samoin se antaa

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä. Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012

Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä. Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012 Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012 Otanta Otantamenetelmiä Näyte Tilastollinen päättely Otantavirhe Otanta Tavoitteena edustava otos = perusjoukko

Lisätiedot

Käyttöohje Työturvallisuuskeskus RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä Liitynnät Sovellusympäristö

Käyttöohje Työturvallisuuskeskus RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä Liitynnät Sovellusympäristö Käyttöohje 1 (7) RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä...1 Liitynnät...1 Sovellusympäristö...1 Rassin käyttö...2 Riskien arviointi...3 Riskitarkastelu, vaaraluettelon teko...4 Riskitarkastelu,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen Teknillinen korkeakoulu Mat 2.177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kevät 2007 Evli Pankki Oyj Väliraportti 28.3.2007 Kristian Nikinmaa Markus Ehrnrooth Matti Ollila Richard Nordström Ville Niskanen

Lisätiedot

Riskiperusteisen Vaikuttamisen Prosessi. Maaliskuu 2015

Riskiperusteisen Vaikuttamisen Prosessi. Maaliskuu 2015 Riskiperusteisen Vaikuttamisen Prosessi Maaliskuu 2015 Riskiperusteisuus Käytettävissä olevilla resursseilla saadaan aikaan maksimaalinen positiivinen vaikutus liikennejärjestelmän riskeihin. Riskiperusteisen

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle - ratkaisu vai ongelma? Educa-messut 24.1.2014 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Vaihtoehtoisten henkilökohtaisten tulevaisuuksien hahmottamista

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Lännen Tehtaat RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET 1(10) Sisältö

Lännen Tehtaat RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET 1(10) Sisältö 1(10) Lännen Tehtaat RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET Sisältö 1. Johdanto 2 2. Riski ja riskienhallinta käsitteinä 2 3. Riskiympäristö 3 4. Riskienhallintaprosessi 4 5. Riskienhallinnan rakenne ja vastuut

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys 2.9.2015 Jaakko Hirvola Building a better working world EY:n toiminnan tarkoitus on rakentaa parempaa liike- ja työelämää ja paremmin toimivaa

Lisätiedot

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Raisio Asukkaita reilu 24 000 Yrityksiä yli 1400 Sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

YLEISKUVA - Kysymykset

YLEISKUVA - Kysymykset INSIGHT Käyttöopas YLEISKUVA - Kysymykset 1. Insight - analysointityökalun käytön mahdollistamiseksi täytyy kyselyn raportti avata Beta - raportointityökalulla 1. Klikkaa Insight välilehteä raportilla

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Käyttöliittymä... 1 2 Tuotantokäsikirjoitus... 2 2.1 Kurssin esittely... 2 2.2 Oppimistehtävä 1... 2 2.3 Oppimistehtävä 2... 2 2.4 Reflektio

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Johtamisjärjestelmä Näkemyksiä laadun hallintaan, sisältä ja

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ:

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ: ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukion kursseille KE1, KE2 ja KE4. KESTO: Työ kestää n.1h MOTIVAATIO: Työ on havainnollinen ja herättää pohtimaan kaasujen kemiaa. TAVOITE: Työssä opiskelija

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Siltaaminen: Piaget Matematiikka Inductive Reasoning OPS Liikennemerkit, Eläinten luokittelu

Siltaaminen: Piaget Matematiikka Inductive Reasoning OPS Liikennemerkit, Eläinten luokittelu Harjoite 2 Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: Eteneminen: TUTUSTUTAAN OMINAISUUS- JA Toiminnan tavoite ja kuvaus: SUHDETEHTÄVIEN TUNNISTAMISEEN Kognitiivinen taso: IR: Toiminnallinen taso: Sosiaalinen

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15)

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Aluksi Ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta, on keksiä se (Alan Kay) Tulevaisuus

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Riskienhallinnan perusteet

Riskienhallinnan perusteet Riskienhallinnan perusteet VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu 1(20) Kalvoluettelo Riski -sanasta 3 Riskienhallinta -sanasta 4 Riskienhallinnan perusteet

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

5aDay strategiatyössä

5aDay strategiatyössä 5aDay strategiatyössä Pilvipalvelu 5aDay (www.5aday.fi) on kuin 2010- luvun Time Manager. Helppo- käyttöisellä välineellä saavutat erinomaisia tuloksia keskittymällä olennaisiin asioihin. Koska käyttäjiä

Lisätiedot

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Peruskoulun etäopetus Turussa Alkanut 2008 Käynnistäjänä VIRTA-hanke Välineenä Adobe Connect Oppiaineet A2-ranska A2-ruotsi A2-espanja Ortodoksiuskonto Tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Televisiossa jaetaan torstaisin rahaa julkkiksille Speden

Televisiossa jaetaan torstaisin rahaa julkkiksille Speden Kymppitonni Televisiossa jaetaan torstaisin rahaa julkkiksille Speden ideoimassa ohjelmassa Kymppitonni. Vastaamalla oikein muutamaan tyhmään kysymykseen voi rikastua useita tuhansia markkoja. Kyllä rahantulo

Lisätiedot

Scifest-loppuraportti Jani Hovi 234270 4.5.2014. 21 kortin temppu

Scifest-loppuraportti Jani Hovi 234270 4.5.2014. 21 kortin temppu Scifest-loppuraportti Jani Hovi 234270 4.5.2014 Toteutus 21 kortin temppu Temppuun tarvitaan nimensä mukaisesti 21 korttia. Kortit jaetaan kuvapuoli näkyvillä kolmeen pinoon, ensiksi kolme korttia rinnan

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko

Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko ICT Expo 2012 Anna Aaltonen Senior Consultant Coala Oy www.coala.fi, anna.aaltonen@coala.fi Jos kokonaisarkkitehtuuria ei hyödynnetä, on se hukkainvestointi. Hyödyntämistapoja

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Toiminnan kehittämisen kehä Kehittämistyö ei tapahdu tyhjiössä toimintaympäristön ja asiakkaiden,

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Suomen Kuntaliitto Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalaki: kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

ALKUSANAT... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6

ALKUSANAT... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 Sisällysluettelo ALKUSANAT 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON 5 SISÄLLYSLUETTELO 6 1 PERUSASIOITA JA AINEISTON SYÖTTÖ 8 11 PERUSNÄKYMÄ 8 12 AINEISTON SYÖTTÖ VERSIOSSA 9 8 Muuttujan määrittely versiossa 9 11

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Laatuun liittyvän tiedonkeruu ja analysointi

Laatuun liittyvän tiedonkeruu ja analysointi Laatuun liittyvän tiedonkeruu ja analysointi Vahvuutemme on netin välityksellä laadun seurantaan liittyvät datankeruu- ja analysointi-menetelmät: Prosessi- ja asiapohjaiset kyselytyyppiset laadunseurantaprojektit

Lisätiedot

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014 Sisällöt liikkeelle Kaisa Mikkola 25.11.2014 Alma 360 Alma 360 on sisältötoimisto, jossa tehdään tavoitteista totta. Videot ovat oleellinen osa monikanavaista sisällöntuotantoa. Kuukaudessa toteutetaan

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Raportti TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Selvityksen tausta Tavoitteena oli verkkoaivoriihen avulla saada kuva ihmisten näkemyksistä vanhuuteen ja eläköitymiseen

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Johdanto Tehtävänä on analysoida Saariston ekologia-kurssilla käytettävän tietokoneohjelman käyttöliittymän visuaalisia ominaisuuksia. Vastaa ensiksi VisaWi -lomakkeeseen

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Dynaaminen investointien hallinta

Dynaaminen investointien hallinta Dynaaminen investointien hallinta A. Tiedosta harhaanjohtajat B. Omaksu uusi ajattelutapa C. Ota käyttöön dynaaminen investointien hallinta Investointien hallinta voi olla muutakin kuin: diskonttausta,

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

Toiminnan riskien arviointi tarkastuslaitostoiminnassa

Toiminnan riskien arviointi tarkastuslaitostoiminnassa Toiminnan riskien arviointi tarkastuslaitostoiminnassa Toni Hakkarainen Bureau Veritas Bureau Veritas Konserni Henkilöstö ~ 58 000 Toimintaa 140 maassa 400 toimistoa 400 000 asiakasta Liikevaihto 3,8 Mrd

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi v.26 Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi www.aktiiviporssikauppa.com Yleiskatsaus Kohde-etuus Suositus 1 viikko 1 kuukausi LONG-tuote

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot