Dynaaminen riskianalyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dynaaminen riskianalyysi"

Transkriptio

1 Dynaaminen riskianalyysi A. Ymmärrä paremmin riskien analysointia ja riskimatriisia B. Omaksu uusi dynaamisempi analysointitapa C. Toimi dynaamisemmin Olen jostain syystä viehättynyt liikennemerkeistä ja opasteista. Kuvan telineet löytyvät Aurajoen varren kiinteistön saneeraustyömaalta. Mielenkiintoinen logiikka: rakennetaan ensin järeät telineet ja sitten laitetaan kyltti, että käyttö kielletty. Pvm: 15. huhtikuuta 2010 Tämä pikaopas on pääasiassa yleisesti käytetyn riskimatriisin kriittistä tarkastelua. Mukana on myös kevyt johdanto helppoon ja tervejärkiseen riskianalyysiin. EN KUVAA pikaoppaassa koko dynaamista riskienhallintaprosessia. Free copy, but not copy free!

2 SIVU 2 Miksi? Riskien analysointi ei ole organisaation seksikkäimpiä tehtäviä. Sitä tehdään yleensä vain pakosta. Koska kyseessä on pakko ja muodollisuus, analysointiin ei saisi mennä paljoa aikaa ja se ei saisi rasittaa muita tärkeämpiä toimintoja. Riskianalyysin työkaluksi on hyvin laajasti vakiintunut ns. riskimatriisi, jossa toisella akselilla on riskin todennäköisyys ja toisella riskin vaikutus toteutuessaan. Riskimatriisin käyttöä perustellaan sen käytön helppoudella. Jokainen kuulemma osaa käyttää sitä. Olen eri mieltä. Sen käyttö on helppoa vain, jos ymmärrät ko. matriisin logiikan läpikotaisin. Sen käyttö on myös helppoa, jos tuloksilla ei ole väliä ja aivot on jätetty analyysin ajaksi narikkaan. Jälkimmäinen tapaus on ylivoimaisesti yleisempi. Riskimatriisi toimii joissakin tapauksissa, esimerkiksi vakuutusyhtiöiden analysoidessa asiakkaitaan. Heillä on paljon tilastollisesti pätevää historiatietoa, joka myös selittää tulevaisuutta. Jos taas vakuutusyhtiö yrittää analysoida oman liiketoimintansa riskejä riskimatriisilla, tulokset ovat huomattavasti huonolaatuisempia. Samoin projektiriskien analysointiin riskimatriisi ei sovi ollenkaan. Tässä oppaassa koetan parhaani mukaan perustella kriittistä näkemystäni sekä esitellä yksinkertaisen ja tehokkaan riskianalyysimetodin. Oppaani on suunnattu sellaisille riskienhallinnan vastuuhenkilöille, joita kiinnostaa ammattitaitoinen, älyllisesti hyväksyttävä lähestymistapa. Voihan olla, että joku oppaan lukijoista saa päähänsä antaa minulle valistusta ja palauttaa minut riskimatriisin viisauden tielle. Olen valmis kuuntelemaan rationaalisia perusteluja. Olen ollut aktiivisesti kehittämässä suuren konsernin riskienhallintakäytäntöjä, jotka on useammassa akateemisessa ja referenssitutkimuksissa rankattu toimialalla kansainvälisesti parhaiksi käytännöiksi. Tämä pikaopas sisältää vähemmän kirjaviisautta ja enemmän käytännössä tärkeäksi oppimiani seikkoja. Jotkut ajatuksista sivuavat oman kirjaamme sisältöä: Dynaaminen johtaminen, (Jalava & Matilainen), Tammi PRO, 2010.

3 SIVU 3 Sisällysluettelo A. Ymmärrä riskianalyysia ja riskimatriisia 1. Riskien hallintaprosessi 2. Riskimatriisi pähkinänkuoressa 3. Riskimatriisin kritiikkiä 3.1. Riskianalyysin täysi puute 3.2. Määrittelemättömät avainkäsitteet 3.3. Riskimatriisin tuloksien jatkokäsittely 3.4. Riskimatriisin tuloksien arviointi B. Omaksu uusi dynaamisempi riskienhallinta 4. Älykkäämpi tapa käyttää riskimatriisia 4.1. Prosessoi lähtötieto paremmin 4.2. Analysoi riskitieto paremmin C. Toimi dynaamisemmin

4 SIVU 4 A. Ymmärrä riskianalyysiä ja riskimatriisia Jos ymmärrät, mitä olet tekemässä, silloin riskimatriisi voi olla ihan hyödyllinen työkalu. Jos sitä lanseerataan jokamiehen työkaluksi, silloin tehdään tuhmia. Tavallinen organisaation jäsen ei voi ymmärtää, mistä riskimatriisissa on kyse. 1. Riskien hallintaprosessi Riskienhallinprosessia on kuvattu monella tavalla, mutta yleensä siinä on aina mukana seuraavat elementit: Riskit tiedostetaan (identifiointi) Riskit koetetaan ymmärtää (analysointi) Riskin merkitys toiminnalle arvioidaan (arvottaminen) Tehdään johtopäätös ja riskienhallintapäätös (päätöksenteko) Toteutetaan päätöksen mukaiset hallintatoimenpiteet (toimeenpano). Toimenpiteet leimataan usein riskin vähentämiseen tähtääviksi toimiksi. Se kaventaa tarpeettomasti näköaloja, silla toiminnassa on joskus päinvastoin järkevää lisätä riskinottoa. Raportoidaan riskin tilasta toiminnan jälkeen (palaute) Kirjallisuudessa joskus tätä koko prosessia kutsutaan riskien analysoinniksi ja joskus kolmea ensimmäistä kohtaa. Tavallista kuitenkin on, että riskien analysointi yritys ymmärtää riskiä jää prosessista kokonaan pois. Mitäs siitä seuraa? On vaikea löytää järkevä tapa hallita riskiä, jos ei edes ymmärrä, mistä on kysymys. 2. Riskimatriisi pähkinänkuoressa Menetelmän taustalla on vanhanaikainen oletus, että riski on aina negatiivinen asia. On riskejä, jotka yleensä aina koetetaan eliminoida. Esimerkiksi riskit, jotka liittyvät työturvallisuuteen ja ihmishenkeen, koetetaan poistaa täysin ja välittömästi. Muita riskejä optimoidaan ei eliminoida tai minimoida.

5 SIVU 5 Riskimatriisissa on kaksi muuttujaa: Riskin todennäköisyys ja Riskin vaikutus Näiden asteikot skaalataan monella eri tavalla. Todennäköisyys esitetään joskus prosentteina 0 100%, numeroasteikolla yhdestä viiteen tai sitten kolmiportaisesti: matala, kohtalainen ja korkea. Riskin vaikutus kuvataan joko jonkun taloudellisen tunnusluvun avulla (esim. liikevaihtomuutos) tai asteikolla 1 5 tai samaisella kolmiportaisella: matala, kohtalainen, korkea. Oheisissa esimerkkikaavioissa sekä todennäköisyys että vaikutus on havainnollisuuden vuoksi esitetty yksinkertaisimmalla laatuasteikolla eli matala, kohtalainen, korkea. Kaavioissa olevat pienet ympyrät kuvaavat riskihavaintojen positiota matriisissa. Riskihavainnoista korkean todennäköisyyden ja korkean vaikutuksen omaavat ovat vaarallisella vyöhykkeellä, matriisin oikeassa yläkulmassa. Niihin kohdistetaan erityistoimenpiteitä ja niiden riskejä koetetaan madaltaa.

6 SIVU 6 3. Riskimatriisin kritiikkiä 3.1. Riskianalyysin täysi puute Syiden ja seurauksien analysointi Kokonaisuuksien ja riippuvuuksien analysointi Dynamiikan analysointi Riskien syihin ei pureuduta. Jos ja kun yksilö määrittelee riskin, hän usein ottaa listalle riskin ilmeisen seurauksen eikä sen syytä. Esimerkkinä tästä on henkilöstöosaston mielellään tuoma riski: riski menettää avainhenkilöitä. Kun on lama, avainhenkilöt uhkaavat lähteä organisaatiosta ja kun on nousukausi, taas avainhenkilöt uhkaavat lähteä organisaatiosta. Olisikohan syytä miettiä, miksi avainhenkilöt ovat niin löyhästi sitoutuneet omaan organisaatioon? Riskimatriisi ylläpitää ja jopa vahvistaa atomistista riskikuvaa. Riskien väliset riippuvuudet puuttuvat täysin. Toinen riski voi vahvistaa tai vaimentaa toista riskiä. Tämä on erittäin tyypillistä matriisiorganisaatiossa. Käytännössä myös pienten samansuuntaisten riskien klusteri (joukko, ryhmittymä) saattaa olla merkittävämpi kuin yksittäinen irtoriski. Esimerkiksi organisaation useamman osaston lävitse kulkee yhteinen palveluprosessi. Kukin osasto raportoi vain kohtuullisia laaturiskejä palveluprosessiin liittyen. Todellisuudessa prosessin kokonaisuus voi olla katastrofaalinen. Riskimatriisista puuttuu dynamiikka. Joskus siinä kuvataan, mitkä olivat riskien positiot edellisessä raportissa, mutta olennaista olisi kuvat, mihin suuntaan riskit ovat kehittymässä tulevaisuudessa. Historia on tiedossa riskit ovat tulevaisuudessa Määrittelemättömät avainkäsitteet Riskikäsite on yleensä määrittelemätön. Onko kyseessä operatiivinen riski, epävarmuus vai epämääräinen maailmantuska (pelko). Operatiivinen riski liittyy aina tavoitteisiin. Jos toiminta ei ole tavoitteellista, silloin kaikki tulemat ovat sallittuja ja riskittömiä. Epävarmuus liittyy puuttuvaan strategiaan tai toimintalinjaan. Pelot liittyvät yleensä kokonaisuuden huonoon toimintaan esimerkiksi epätasapainoisen organisaatiokulttuurin vuoksi. Koska riskimatriisi on mukamas niin helppo, riskiä ja muitakaan matriisin käsitteitä ei määritellä. Käytännössä jokainen riskihavainnon antaja määrittelee mielessään nuo avainkäsitteet. Lopputulos on, että yhteisiä määreitä löytyy vain vahingossa. Operatiivisiin riskeihin liittyy toinenkin olennainen määrittelykysymys. Jos riski on asetetun tavoitteen mukainen sen mukainen, kun tavoitetta asetettaessa arveltiin onko kyseessä riski? Vai onko riski poikkeama oletetusta riskitasosta?

7 SIVU 7 Onko riski aina negatiivinen? Osa riskeistä on negatiivisia, mutta vain pieni osa. Koneen rikkoutumisriskissä tai työsuojeluriskissä ei ole mitään positiivista, mutta useimmissa riskihavainnoissa on sekä uhkia että mahdollisuuksia. Riskejä ei koeteta minimoida, vaan niitä optimoidaan. Riskin, epävarmuuden ja mahdollisuuden suhdetta on koetettu tuoda julki jo monessa kansainvälisessä arvovaltaisessa kehittämisryhmässä. Näiden käsitteiden erottamisen tarve ilmeinen. Vanhan poisoppiminen vain vie ihmeen paljon aikaa. Mikä on riskin todennäköisyys? Jos toiminta (esimerkiksi paperikoneen hoito) on samanlaista vuodesta toiseen, silloin kertyy historiatietoa, joka helpottaa konevian riskin todennäköisyyden arviointia. Tällöin on kyse tilastollisesta todennäköisyydestä. Vakuutusyhtiöt ovat hyvä esimerkki tilastollisen todennäköisyyden hyväksikäyttäjistä. Heille kertyy suuret tietokannat tapahtumatietoja ja niiden pohjalta voidaan varsin luotettavasti ennustaa tavallisimpia tapahtumia, kuten omakotitalojen paloja ja automurtoja. Jos tapahtumia on paljon ja historia selittää tulevaisuutta, silloin tämä todennäköisyys on ihan järkevä työkalu. Jos sinulla ei ole historiallista dataa ja jos toiminta ja sen ympäristö muuttuvat nopeasti, silloin tilastollinen todennäköisyys muuttuu harhaanjohtajaksi. Nykyliiketoiminnassa et tiedä, millä todennäköisyydellä vanhat ilmiöt realisoituvat. Tiedät vain, mistä asioista tiedät jotakin ja mistä olet täysin epävarma. Tämä pitää erityisen hyvin paikkansa projektien riskien hallinnassa. Projekti on ainutkertainen organisaatio. Projektilla ei ole selittävää historiaa ja silloin ei myöskään tilastollista todennäköisyyttä. Aikaisemmat projekti eivät selitä uutta projektia (ellei kyseessä ole projektimainen prosessitoiminta - esimerkiksi samankaltaiset asiakastoimitusprojektit). Jos ja kun tavallinen henkilöstön jäsen laitetaan miettimään jonkun riskin todennäköisyyttä, hänellä ei ole siihen tehtävään perusteita. Saatu todennäköisyys on arvaus, jonka perustetta ei tiedetä. Onko hän ajatellut omaa toimintaympäristöään vai koko konsernia? Onko hän ajatellut lähiviikkoja vai lähivuosia? Mikä on riskin vaikutus? Kun samaisen henkilöstön jäsenen täytyy arvioida riskin (taloudellinen) vaikutus, törmäämme uusiin kysymyksiin? Taloudellinen vaikutus mihin? Omaan toimintaan vai kokonaisuuksiin? Mistä siihen saa taloudellista taustatietoa? Arvioidaanko brutto vai nettovaikutuksia? Useimmissa organisaatioissa kyky arvioida taloudellisia vaikutuksia on vain ns. controller-toiminnolla. Heillä on riittävästi taustatietoa kokonaisuudesta ja heillä on kyky suhteuttaa yksittäinen tapahtuma ja riski kokonaisuuteen. Muiden arviot riskien vaikutuksista ovat yleensä hihavakioita eli puhtaita arvauksia.

8 SIVU Riskimatriisin tuloksien jatkojalostus Mitäs meille on kertynyt tähän asti? Riskin sisältö on epämääräinen, koska sen syytä ja riippuvuuksia ei ole kunnolla analysoitu. Riskin todennäköisyys on useimmissa tapauksissa satunnainen luku ilman sen kummempia perusteita ja riskin vaikutus on usein puhdas arvaus. Kuinkas tätä laadukasta materiaalia sitten käytännössä jatkojalostetaan? Yksinkertaisimmillaan organisaation kaikki kerätyt riskit listataan ja ne laitetaan vaikutuksen mukaiseen suuruusjärjestykseen. Pienessä (50 20 henkilöä töissä) organisaatiossa menettely voi olla riittävä. Tuollainen ryhmä kykenee suhteuttamaan toistensa riskihavainnot ja tasapainottamaan riskinäkemykset. Isommassa hierarkkisessa organisaatiossa tuollainen suhteellistaminen ei enää toimikaan. Toinen suositumpi tapa on syöttää riskitiedot sellaisenaan riskinhallinnan järjestelmään. Sen jälkeen älykäs järjestelmä tekee vähän matematiikkaa kertoo riskin vaikutuksen sen todennäköisyydellä. Saadut tulokset taas listataan suuruusjärjestykseen. Eli kerrotaan satunnaisella todennäköisyydellä arvaukseen perustuva riskin vaikutus ja saadaan kertolaskun tulos, joka on mitä? Kuka tulkitsee tuon tuloksen? Ei kukaan. Muistelen, että tämä operaatiotutkimuksen menetelmä kehitettiin toisen maailmansodan aikana. Amerikkalaiset lähettivät kauppalaivoja Eurooppaan ja saksalaiset yrittivät parhaan kykynsä mukaan torpedoida ne upoksiin. Operaatiotutkimuksella saatiin karkea arvio, kannattiko millä todennäköisyydellä lähettää laivasto upotettavaksi. Varmaankin tyhjää parempi menettely tuohon tarpeeseen, mutta sillä ei ole paljoa yhteyttä nykymaailman liiketoiminnan kanssa. Paitsi taas vakuutusyhtiöissä. Ex-esimieheni pohti usein ääneen seuraavaa esimerkkiä. Laitetaan koehenkilölle huppu päähän ja vasara käteen. Hänen tehtävänsä on huitoa vasaralla pöytää niin kauan, että hän osuu omaan sormeensa. Iskun aiheuttamaa kipua ei yhtään lievennä se, jos osumalla on alhainen todennäköisyys. Tällainen logiikka on huomaamatta edellä mainitun kertolaskun taustalla. Jostain syystä todennäköisyys x vaikutus löytyy useammastakin riskienhallinnan ohjelmistosta. Se on peruskauraa myös projektiriskien hallintaohjelmistoissa, joissa se tuottaa aivan satunnaisia lukuja. Organisaatio tekee projektien riskeille kertolaskut, laskee riskien tulokset yhteen projektirikiksi ja sitten lopettaa projektit, joilla on suurin projektiriski. Ei järjen häivää! Riskiaineistolle tehdään usein myös toinenkin jatkojalostus usein lähes huomaamatta. Riskilöydöksiä kohtuullistetaan. Varsinkin ryhmässä työskenneltäessä jätetään pois riskit, joihin liittyisi äärimmäisiä vaikutuksia. Jos esimerkiksi yritys harkitsee huomattavan suurta riski-investointia ulkomaille ja jos joku johtoryhmästä yksin alkaa tuoda julki riskin uhkaa koko liiketoiminnalle, hän yleensä ei saa harkitsevan johtoryhmän jäsenen diplomia, vaan häntä kutsutaan pahanilman linnuksi tai konservatiiviksi.

9 SIVU Riskimatriisien tuloksien arviointi Jos oletamme, että jostain sattuman oikusta olemme onnistuneet saamaan aikaan riskimatriisin rationaalisilla arvoilla, voimme alkaa arvioida tuloksia. Yleensähän kaaviota tulkitaan niin, että oikeassa yläkulmassa olevat riskit ovat ne tärkeimmät. Niiden vaikutus on suuri ja todennäköisyys korkea. Oma kokemukseni on, että tuosta nurkasta löytyy tylsät itsestäänselvyydet. Aikaisemmin kuvaamani kertolaskumenettely tukee tätä harhaa. Siellä ovat koko organisaation tiedostamat ja yleensä myös kontrolloimat riskit. Organisaatioille oikeasti vaaralliset riskit sijaitsevat matriisin oikeassa alanurkassa. Riskit, joilla on suuri vaikutus, mutta alhainen todennäköisyys, ne yllättävät organisaation pahanpäiväisesti housut nilkoissa. Ne kaatavat yrityksiä, koska niihin ei olla varauduttu Yhteenveto riskimatriisin käytöstä Toivottavasti olen kyennyt perustelemaan väitteeni, että riskimatriisi ei ole helppo, eikä se sovellu jokamiehen riskienhallintamenettelyksi ainakaan ilman hyvää koulutusta, eikä se sovi ollenkaan projektiriskien hallintaan. Osaavissa käsissä riskimatriisilla saa kohtuullisia tuloksia. Parempiakin metodeja tosin on olemassa.

10 SIVU 10 B. Omaksu uusi dynaamisempi riskienhallinta On kaksi tapaa parantaa riskienhallinnan dynamiikkaa: Jos et henno luopua riskimatriisista, paranna sen käyttöä. Olen kerännyt tähän pikaoppaaseen joukon parannusehdotuksia. Jos haluat, että riskienhallintasi on muutakin kuin lähes ajanhukkaa ja muodollisuus, kutsu Wanha Dynamo esittelemään parempia käytäntöjä. 4. Älykkäämpi tapa käyttää riskimatriisia Jos oikeasti haluat jotain järkevää tietoa riskimatriisiin, sinun tulee nähdä vähän vaivaa sekä tiedon prosessoinnissa, että haluamasi tiedon määrittelyssä. Tavallinen työelämän tallaaja ei osaa tuottaa riskimatriisiin hyvälaatuista syötettä ilman ohjausta Prosessoi lähtötieto paremmin Riskien identifiointi (riskien löytäminen) pitäisi aina olla ryhmätyötä. Vaikka yleensä joukossa tyhmyys tiivistyy, riskienhallinnassa keskustelu, toisten löytöjen ja mielipiteiden haastaminen ovat arvokkaita. Huonoin mahdollinen tapa on laittaa henkilö syöttämään tietonsa suoraan tietojärjestelmään. On vaikea kuvitella, että jollakin henkilöstöstä olisi henkilökohtaisia riskejä? Muuten kuin siviilielämässä. Siksi työelämässä luonteva keskusteluryhmä löytyy aina. Ryhmän keskustelua riskeistä tulisi johtaa moderaattori = muotitermi henkilölle, joka aktivoi ja tasapainottaa keskustelua. Moderaattorin tulisi olla sisällön suhteen neutraali eikä hänen tarvitse olla sisällön asiantuntija. Keskustelun ohjaajaa tarvitaan siitä yksinkertaisesta syystä, että usein puheliaimmilla on vähiten tietoa ja ne maan hiljaiset omaavat sen olennaisen tiedon. Jonkun pitää kaivaa se ylös. Kun ryhmä alkaa tuoda esiin riskejään, niitä ei ole syytä alkaa heti kritisoimaan. Kaikki riskihavainnot tulisi kirjata näkyville. Jos näin ei tehdä, riskinäkemykset äkkiä tyrehtyvät tai ne kaventuvat: puheliaimmat antavat muillekin (yhteisen, mutta vinon) riskinäkemyksen Analysoi riskitieto paremmin Ryhmittele havainnot Erittäin helppo ja tehokas keino parantaa riskiaineiston laatua on ryhmittely. Pyydä ryhmää kokoamaan yhteen liittyvät riskit samaan ryhmään. Tässä haetaan atomistisen (epämääräisen, hajanaisen) riskikuvan korjaamista. Kun riskit on ryhmitelty, niille voi miettiä yhdessä yhdistävän otsikon. Ylemmän tason otsikot löytyvät yllättävän helposti. Kun pienet riskit on ryhmitelty, niiden suhteellinen merkitys ymmärretään paremmin. Työkaluiksi soveltuvat keltaiset tarralaput ja mind mapping tekniikka. Tehtävään soveltuu erinomaisesti Mind Manager ohjelmisto. En saa (valitettavasti) taloudellista hyötyä, vaikka pidän Mind Manageria ylivoimaisesti parhaana riskien analysointityökaluna.

11 SIVU Analysoi riskitieto paremmin (jatkuu) Riskin syyn analysointi Sen jälkeen, kun atomistiset (pienet) riskihavainnot on ryhmitelty isommiksi ja merkityksellisimmiksi kokonaisuuksiksi, on aika miettiä riskin syytä. Yksinkertainen, helppo ja tehokas analysoida riskejä on kysyä miksi. Miksi menetämme avainhenkilöt, kun lama yllättää tai miksi menetämme avainhenkilöt nousukauden aikana? Onko syynä kyseisten henkilöiden aliarvostuksesta vai organisaation osaamisen kasautumisesta yksilöille? Jos yksi miksi ei johda riskin syyhyn, pitää kysyä uudestaan ja uudestaan. Riskien luokittelu epävarmuuden asteen mukaan Sen jälkeen, kun: Riskit on identifioitu, Ne on ryhmitelty ja Niiden juuri, motiivi, syy on paljastettu kysymällä miksi, Sen jälkeen riskihavainnot (ylin otsikkotaso) pitää luokitella sen mukaan, onko kyseessä riski, epävarmuus vai pelko. Riski liittyy (täsmällisesti) asetettuihin tavoitteisiin. Epävarmuus liittyy toimintalinjan, strategian puutteeseen. Ei tiedetä, pitäisikö toimia näin vai näin. Pelko on jotain epämääräistä, johtaminen ei toimi, kokonaisuus ei toimi, projektit sujuu yleisesti huonosti. Tällainen luokittelu auttaa määrittelemään, kenen pitää reagoida riskiin. Operatiivisessa riskissä lähin esimies reagoi, jos kyseessä on strategian puute., silloin johtoryhmä tai toimitusjohtaja kertoo tarvittavan toimintatavan. Pelot liittyvät kokonaisuuden toimintaan: johtaminen ei toimi, päätöksenteko on hidasta, muutoksia tulee liikaa tai niiden merkitystä ei ymmärretä yms. Usein esiintyvät pelkoriskit indikoivat ongelmia organisaation kulttuurissa. Toisaalta kyseessä saattaa olla myös tiedon puutetta. Ainoastaan ylimmällä johdolla on valtuudet puuttua kokonaisuuden toimintaan. Riskin dynaamisuuden analysointi Kullakin riskillä on oma dynamiikkansa. Ne ovat joko kasvu-uralla, hälvenemässä tai sitten suhteellisen rauhallisessa vaiheessa. Sekin on tietoa, että riskin dynamiikkaa ei juuri nyt tunneta. Riskimatriisissa voidaan dynamiikka ottaa mukaan kuvaan nuolisymboleilla. Kuten aikaisemmin riskien ryhmittelyn yhteydessä mainitsin, lähes aina riskeillä on keskinäisiä riippuvuuksia. Dynamiikan analysoinnin yhteydessä olisi hyvä löytää riskit, jotka saattavat aiheuttaa ns. domino-ilmiön. Yhden riskin realisoituminen pukkaa muitakin riskejä liikkeelle. Riskin strategisuuden analysointi Kuulostaa hienolta, mutta on yksinkertaista. Kukin riskeistä linkitetään organisaation strategioihin. Helppo ja nopea temppu, joka usein avaa silmiä. Strategioiden toteuttamiseen liittyvät riskit pitäisi olla ne kaikkein merkittävimmät. Riskimatriisissa samaan strategiaan liittyvät riskit voi koodata joko samalla symbolilla tai värillä.

12 SIVU 12 C. Toimi dynaamisemmin Edellisessä kappaleessa annoin joukon vinkkejä, joilla traditionaalista riskimatriisia voi käyttää rationaalisemmin hyödyksi. Koska kyseessä on pikaopas, kaikkea mahdollista ei voi, eikä ole järkevää kirjoittaa tähän dokumenttiin. Jos kaipaat opastusta, koulutusta tai konsultointia, ota minuun yhteyttä. Jos vielä dynaamisempi riskien analysointi (elämä riskimatriisin tuolla puolen) alkaa kiinnostaa, silloin kannattaa hankkia lisätietoja ottamalla suoraan minuun yhteyttä sekä lukemalla kirjamme. Menettelytapojen muutos dynaamisempaan suuntaan voi tapahtua esimerkiksi seuraavasti Syventävä keskustelu riskien hallinnan prosessista vastaavan johtajan riskienhallintajohtajan tai talousjohtajan kanssa. Wanha Dynamo organisoi tilaisuuden. Dynaamisemman riskienhallintaprosessin esittely johtoryhmälle. Esittelyn kesto olisi noin tunti. Wanha Dynamo valmistelee esittelyn. Mahdolliset tukevat koulutustilaisuudet. Niiden kesto olisi 1-2 tuntia / kohderyhmä. Wanha Dynamo hoitaa koulutuksen. Käytössä olleet riskien hallinnan metodit auditoidaan ja tehdään tarvittavat korjaukset ja selvennykset. Wanha Dynamo auditoi ja antaa suositukset. Riskienhallintaprosessin muokkaaminen dynaamiseksi. Wanhalla Dynamolla on kokemus ja valmiita malleja prosessien kehittämiseksi. Dynaaminen ja rationaalinen riskien hallintaprosessi voi olla sekä helppo että tehokas yhtä aikaa. Kokonaisvaltainen ja ammattimaisesti prosessoitu riskitieto tukee organisaation strategioita, päätöksentekoa sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Yhä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä toimittaessa hyvä riskien hallinta antaa selvän kilpailuedun. Millä organisaatiolla on varaa olla toimimatta näin?

13 SIVU 13 Lukijalle Tämä pikaopas on kolmas kirjoittamani. Jos havaitset siinä korjattavaa, kommentoitavaa tai haluaisit siihen jotain täydennystä, ole hyvä ja ota yhteyttä. Opas on tietysti hyvin suppea lähestyminen laajaan ja monimutkaiseen aiheeseen. Jos haluat syvällisempää ja omaan organisaatioosi sovellettua konsultointia tai koulutusta, pyydä tarjous. Seuraavan pikaoppaan aihetta en ole vielä päättänyt. Ehkä se on projektien riskien hallinta. Jään odottamaan palautetta. Risto Matilainen Turussa 15. huhtikuuta 2010

14 Yliopistonkatu 31 C TURKU Dynaaminen johtaminen

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä?

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? 26.11.2010 Pikka-Maaria Laine, Itä-Suomen yliopisto Susan Meriläinen, Lapin yliopisto Janne Tienari, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua

Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua Finas-päivä 26.1.2017 Akkreditointi ja tulevaisuus Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua Tutkimusjohtaja Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua 1. Riskinarviointi prosessina 2. Riskienarvioinnin

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

VAHTIn riskien arvioinnin ja hallinnan ohjeen sekä prosessin uudistaminen - esittely

VAHTIn riskien arvioinnin ja hallinnan ohjeen sekä prosessin uudistaminen - esittely VAHTIn riskien arvioinnin ja hallinnan ohjeen sekä prosessin uudistaminen - esittely 13.12.2016 Ari Uusikartano, UM, ryhmän puheenjohtaja VAHTI Taustaa 13.12.2016 Vanha ohje 7/2003 - Varsin kattava ja

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Dynaaminen tuloskortin käyttö

Dynaaminen tuloskortin käyttö Dynaaminen tuloskortin käyttö A. Ymmärrä tuloskorttia ja keskustelua B. Omaksu uusi dynaamisempi ajattelutapa C. Toimi dynaamisemmin Tuloskorttipeli voi olla muutakin kuin: tylsää ja, tuloksetonta byrokratiaa

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Lännen Tehtaat RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET 1(9) Sisältö

Lännen Tehtaat RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET 1(9) Sisältö 1(9) Lännen Tehtaat RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET Sisältö 1. Alkusanat 2. Riski ja riskienhallinta käsitteinä 3. Riskiympäristö 4. Riskienhallintaprosessi 5. Riskienhallinnan rakenne ja vastuut 6. Riskien

Lisätiedot

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO 31000 ja 31004 välillä? Lassi Väisänen ISO Riskienhallintamaailma Riskien johtaminen ja johtopäätösten teko (ISO 31000) Erityisosa-alueet Riskianalyysit ISO xxx Riskianalyysit

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Valmennuksen sisältö Mitä stressi on? Mielen ja tunteiden johtaminen Itsensä johtaminen stressin hallinnan työkaluna

Lisätiedot

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30.

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30. FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia Pertti Palo 30. marraskuuta 2012 Saatteeksi Näiden vastausten ei ole tarkoitus olla malleja vaan esimerkkejä.

Lisätiedot

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Suunnittelija Tarita Tuomola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

1 Määrittelyjä ja aputuloksia

1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1.1 Supremum ja infimum Aluksi kerrataan pienimmän ylärajan (supremum) ja suurimman alarajan (infimum) perusominaisuuksia ja esitetään muutamia myöhemmissä todistuksissa tarvittavia

Lisätiedot

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli PELIOHJEET JOHDANTO Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -pelin tarkoituksena on oppia uutta mielekkäällä ja hauskalla tavalla. Pelissä ei varsinaisesti ole voittajaa,

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen.

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen. HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Muutos hyväksytty 8.12.2011 HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

-seminaari Kisakallio

-seminaari Kisakallio -seminaari 11.-12.2.2012 Kisakallio SLU:n jäsenjärjestöjen 5 valintaa 1) vaikuttaminen vanhempiin 2) koulupäivässä tunti liikuntaa 3) seuratoiminnan laadun kehittäminen 4) ratkaisut urheilijan polulla

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Tutkiminen on jokapäiväinen asia Tutkit usein itse - esimerkiksi: Verkko ei toimi. Et kuitenkaan ajattele, että netti on noiduttu vaan että vika on tekninen. Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Keynote: Extreme Events Ääritapahtumat. Petri Rouvinen ETLA/Etlatieto Oy

Keynote: Extreme Events Ääritapahtumat. Petri Rouvinen ETLA/Etlatieto Oy Keynote: Extreme Events Ääritapahtumat Petri Rouvinen ETLA/Etlatieto Oy Coreorient Oy:n, Demos Helsingin & Sitran seminaari Suomen valmius systeemiseen murroksen Sitrassa 27.9.2011 klo 12 17 Toistuvat

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot