SUUNNATTU TYÖPAIKKASELVITYS SISÄILMAN VUOKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNATTU TYÖPAIKKASELVITYS SISÄILMAN VUOKSI"

Transkriptio

1 SUUNNATTU TYÖPAIKKASELVITYS SISÄILMAN VUOKSI Yritys/Osasto: Toivakan kunnanvirasto, Toivakantie 49, TOIVAKKA puh: sähköposti: Läsnä: kunnanjohtaja Kalle Larsson, hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman, tsp Piia Saarela, tsv Jari Bågman, tekninen johtaja Pertti Suuronen, ttl Sirpa Astikainen, tth Satu Kuusamo. Alkuneuvottelussa mukana laajasti myös kunnanviraston henkilöstöä. Työpaikkakäynnin tarkoitus: Selvittää työpaikan terveydellisiä haitta- ja kuormitustekijöitä, arvioida näiden tekijöiden aiheuttamaa terveydellistä riskiä työntekijöille, esittää selvityskäynnin perusteella toimenpidesuosituksia havaittujen terveysvaarojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Työpaikalta etukäteen pyydetty materiaali: Sisäilmanäytetulokset, viraston riskien arvioinnit, rakennustekninen peruskuntoarvio. Lisäksi käytössä oli huhtikuussa 2012 tehty työpaikkaselvitysraportti. Käyntipäivämäärä: Seurantakäynti/kutsuja: Yleistä Henkilöstöresurssit - henkilöstön lukumäärä - sairauslomat - sijaisjärjestelyt Toivakan kunnanvirasto on valmistunut kahdessa osassa. Ensimmäinen osa v sekä laajennusosa v Rakennuksessa toimivat kunnan hallinto-, sivistys-, sosiaali- sekä tekniset palvelut. Vuonna 2012 riskinarvioinnissa on ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat nousseet suurimmaksi ongelmaksi. Rakennuksen vanhalla osalla on koneellinen poistoilmanvaihto, tiloista puuttuu korvausilmaventtiilit kokonaan (tilat alipaineiset). Rakennuksen laajennusosalla on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto; Tuloilmakone käytävätilassa, josta siirtoilmaventtiilit huonetiloihin ja ilma siirtyy alipaineen avulla huonetiloihin, joissa on koneellinen poisto. Ilmastointikanavien puhdistus rakennuksessa tehdään kolmen vuoden välein ja suodattimien vaihto vuoden välein. Vuonna 2009 osassa sisäilmanäytteistä analysoitiin niukkoja määriä kosteusvauriota indikoivia sieni-itiöitä, mikä saattaa olla viite rakenteissa mahdollisesti olevasta poikkeavasta mikrobilähteestä. Rakennuksen todettiin olevan välttävässä kunnossa ja suositeltiin jatkotoimenpiteitä. Työpaikkaselvitysraportissa v on todettu puutteellinen ilmastointi ja suositeltu ilmastoinnin korjaustoimenpiteitä. Rakennuksessa on ollut vuosien varrella vesivahinkoja ja pienimuotoisia korjauksia on tehty. Vuonna 2012 otetuissa sisäilmanäytteissä oli pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja, mitkä eivät ylitä viitearvoja. Sisäilmakyselyssä suurimmiksi työhön liittyviksi oireiksi nousivat väsymys, nenän ärsytys ja tukkoisuusoireet, käheys ja kurkun kuivuus, oireilevien määrä prosentuaalisesti ei ylitä viitearvoja. Ei todettuja ammattitauteja. Suursiivous on tehty kesällä 2013, jolloin on siivottu mm. vanhoja papereita pois. Henkilöstöä kunnanvirastolla on 15. Pidempiin sairauspoissaoloihin voidaan palkata sijainen, lyhyemmät hoidetaan sisäisin järjestelyin.

2 2 Yleiskatsaus työtiloista Kuvia kunnanvirastolta Kunnanviraston ilmastointi sivuoven suulla Lähikuva edellisen edessä olevasta kattolevystä Kattolevyn takana Ilmastoinnin jako työhuoneisiin ko. aukkojen kautta

3 3 Kattolevyjä uuden puolen aulasta Asiakaspalvelupiste pääoven läheisyydessä, vanhalla puolella Työhuoneissa johtokotelot estävät lämpimän ilman nousun

4 4 Kopiokonehuone, ikkunan takana palvelintila. Kyseinen ilmalämpöpumppu on hankittu viilentämään ko. tiloja, joiden lämpötila nousi aikaisemmin liian kuumaksi. Väestönsuoja Liikuntaesteisille vaikea kynnys, huomiotarrojen puute

5 5 Miesten pukutila, toimii siivouskonevarastona Halkeama pääaulan nurkassa Yhdyskäytävä uuden ja vanhan puolen välissä

6 6 Vanhan puolen arkiston poistoilmaluukku kuvan yläosassa Putki kyseisen arkiston katonrajassa

7 7 Tila ennen uutta arkistoa Arkistoa Sosiaalitilat - taukotilat - saniteettitilat Henkilöstön taukotilana oli tilava kahvihuone, jossa olivat asianmukaiset kylmäsäilytys- sekä aterian lämmityslaitteet. Miehillä ja naisilla oli omat pukutilansa, kummassakaan ei ollut suihkua. Miesten pukutila toimi siivouskoneiden säilytyspaikkana.

8 8 1.Työhygienia/Fysikaaliset vaaratekijät - lämpötila, ilmastointi, - veto - valaistus - ääniympäristö: melu - pöly - suojaimet - siivous 2. Kemialliset ja biologiset vaaratekijät - pölyt - liuotinaineet - hitsaushuurut - homeet Kommentit Osassa huoneista todettiin tunkkainen ilma. Rakennuksen vanhalla puolella huoneisiin ei ollut tuloilmaa, ainoastaan poistoilma. Työntekijät pitävät työhuoneidensa ikkunoita avoinna lähes ympäri vuoden, sisäilman parantamiseksi. Tämä aiheuttaa vetoa ja lämpötilan laskua huoneissa. Käytävän katossa vanhoja läiskiä (kuva). Sähköjohdot ovat koteloituna pattereiden päälle, joten lämpö ei pääse kiertämään huoneessa. Vanhan puolen arkistossa oli selkeä maakellarin haju. Uuden osan arkistossa oli tunnistamaton, pistävä haju sekä väestötilassa oli runsaasti erilaista käytöstä poistettua tavaraa. Siivouskomero oli ahdas ja osa tavaroista oli sijoitettu miesten pukutilaan. Siivouskomerossa ei ollut myöskään lattiakaivoa. Vuonna 2009 ja 2012 otetuissa sisäilmanäytteissä on todettu pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja mitkä eivät ylitä viitearvoja. Arkistossa oleva maakellarin haju voi viitata kosteusvaurioon. Rakenteista ei ole otettu mikrobinäytteitä. Lisäksi sekä käytävän katossa sekä vanhan arkiston katossa olevassa vesiputkessa oli kosteuden aiheuttamia pinnoitevaurioita sekä tummentumia (kuva). Terveydellisen Toimenpide-ehdotus merkityksen arvio Suositellaan pikaista ilmastoinnin korjausta. Suositellaan siivouskomeron laajentamista ja lattiakaivon rakentamista. 3 Suositellaan arkistotiloista sekä yläpohjan eristeistä / rakenteista materiaalinäytteiden ottamista. Toteutumi nen 3. Työn henkinen kuormittavuus - ylityöt, ruuhkahuiput - yksintyöskentely - ammatillinen osaaminen -väkivallan uhka Henkilöstölle on tehty hyvinvointikysely vuosittain. Esille ovat nousseet huonon sisäilman lisäksi myös työn kiireisyys sekä työympäristön rauhattomuus. Rakennukseen pääsee neljästä avoimesta ovesta sisälle, hälytysjärjestelmää ei ole. 3 Suositellaan ainakin sivuovien lukittuina pitämistä ja hälytysjärjestelmän hankkimista.

9 Kommentit - epäasiallinen kohtelu Tilannetta on pyritty rauhoittamaan erillisillä, etukäteen varattavilla asiakkaiden soitto- ja käyntiajoilla. 4. Työtapaturmavaara Ei tapahtuneita työtapaturmia. Osa rakennuksen kynnyksistä oli korkeita ja merkkaamatta (kuva). Kompastuminen voi aiheuttaa nilkan ja /tai jalkaterän venähdyksen tai nyrjähdyksen. Kaatumis- ja kompastumisriski on myös olemassa. 5. Ensiapuvalmius - ensiapukaappi - koulutetut (koulutus ajankohta) Henkilöstön ensiapukoulutusrekisteriä ollaan päivittämässä ja koulutussuunnitelmaa tekemässä. Terveydellisen merkityksen arvio 1-5 Toimenpide-ehdotus 3 Suositellaan kynnysten poistamista tai merkkaamista huomionauhalla. Työterveyshuolto voi auttaa ensiapukoulutuksen järjestämisessä. 9 Toteutumi nen Terveysriski : 1 = merkityksetön 2 = vähäinen 3 = kohtalainen 4 = merkittävä 5 = sietämätön riski Seuraukset / Vähäinen Haitallinen Vakava Todennäköisyys Epätodennäköinen Mahdollinen Todennäköinen 3 4 5

10 10 Yhteenveto ja johtopäätökset Puutteellinen ilmastointi kuormittaa elimistöä ja voi aiheuttaa väsymystä ja päänsärkyä. Ylähengitysteiden ärsytysoireet voivat liittyä myös huonoon ilmanvaihtoon ja ilmanvaihtokanavien ja suodattimien kautta tulevaan pölyyn ja mineraalikuituihin. Rakennuksessa on vuosien varrella ollut kosteusvaurioita, pieniä korjauksia on tehty mutta esim. perusteellista ulkokaton korjausta ei ole tehty. Vuonna 2009 ja 2012 otetuissa sisäilmanäytteissä on todettu pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja mitkä eivät ylitä viitearvoja. Arkistossa on maakellarin tuoksua ja rakenteissa olevaa mikrobikasvua ei voi pois sulkea pelkästään sisäilmanäytteiden perusteella. Henkilöstöllä ei ole todettuja ammattitauteja ja oireet ovat pääosin ylähengitysteiden ärsytysoireita ja väsymystä. Rakennuksessa suositellaan tehtäväksi lisäselvityksiä kosteusvaurion poissulkemiseksi sekä ilmastoinnin korjausta. Oireilevat henkilöt käyvät lääkärintarkastuksissa. Terveydellisen merkityksen arvio On havaittavia kosteusjälkiä. Kosteus- ja mikrobivaurio on mahdollinen ja henkilöillä on toistuvia ärsytysoireita, siksi terveydellinen riskin arvio arvioidaan kohtalaiseksi. Työpaikan kanssa yhdessä sovitut toimenpiteet tärkeysjärjestyksessä ja sovittu seuranta Jyväskylässä Satu Kuusamo työterveyshoitaja Sirpa Astikainen työterveyslääkäri Jakelu: työterveyshuolto työsuojelu työpaikka

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 6/2003 Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista Sisällysluettelo Ikäheimo M Sisällysluettelo...1 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...4 2. Asuntojen ilmanvaihdon

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut. Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.fi Järjestelmävaihtoehdot Asuinrakennuksiin on valittavissa seuraavat

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Asukaskysely taloyhtiön sisäilman laadusta ja muista kehitystarpeista. Suomen Kiinteistöliitto ry 10. - 28.1.2011 Vastaajia yhteensä 115

Asukaskysely taloyhtiön sisäilman laadusta ja muista kehitystarpeista. Suomen Kiinteistöliitto ry 10. - 28.1.2011 Vastaajia yhteensä 115 Asukaskysely taloyhtiön sisäilman laadusta ja muista kehitystarpeista Suomen Kiinteistöliitto ry 10. - 28.1.2011 Vastaajia yhteensä 115 1 Johdanto Tutkimus on toteutettu osana KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos

Lisätiedot

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen 2 Sisällys/Sivu 1. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 3 2. Pölyn leviämisen estäminen kosteus- ja homevaurioiden

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot