RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE"

Transkriptio

1 2012 RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE Raportissa esitetään tehdyn sisäympäristökyselyn yhteenveto, tehdyt mittaukset ja jatkotoimenpiteet. Vesilahden kunta

2 1. JOHDANTO Hyvän sisäilman yksinkertainen määritelmä on, että sisäilma on hyvää kun siitä ei aiheudu terveyshaittaa ja sen käyttäjät ovat tyytyväisiä siihen. Sisäilma muodostuu rakennuksen rakenteiden ja sisustusmateriaalien, ulkopuolisen ympäristön, ilmanvaihdon- ja lämmityslaitteiden ja ihmisen toimintojen yhteisvaikutuksesta. Sisäilma saattaa sisältää perusosiensa lisäksi monenlaisia epäpuhtauksia. Epäpuhtauksia sisäilmaan välittyy monista eri lähteistä, kuten ulkoilmasta, rakennus- tai sisustusmateriaaleista, mikrobikasvustoista tai ihmisestä itsestään. Siivous on yksi tärkeä asia hyvän sisäilman saavuttamisen kannalta. Kun pöly ja muu kerääntynyt lika siivotaan säännöllisesti, eivät ne ehdi keräämään kaasumaisia epäpuhtauksia tai toimia mikrobikasvuston kasvualustana. 2. SISÄYMPÄRISTÖKYSELY Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa miten opettajat ja koululaiset kokevat työympäristönsä ja mitä terveyttä haittaavia oireita he liittävät siihen. Kerätyn tiedon ja kiinteistössä tehtyjen kosteusmittausten perusteella suunnitellaan tarvittavat jatkotoimenpiteet. Opettajien osalta palautettiin 16 ja koululaisten osalta 220 vastausta, joten kyselyn laajuutta voidaan pitää tutkimuksen kannalta riitävänä. Olosuhteiden määrittämisen ja tarkastelun kannalta ne mallintavat vallitsevaa tilannetta riittävän tarkasti. Tuloksista on tehty erilliset yhteenvedot opettajien ja koululaisten osalta. Lisäksi jokaisesta luokkaryhmästä, (1A, 1B, 2A jne.), on tehty omat yhteenvetonsa mahdollisen tietyn opetustilan sisäilman laadun poikkeaman kartoittamiseksi. Mittaustuloksista on valmistunut sisäilman suhteellisen kosteuden (RH%) ja luokkahuoneiden lämpötilan mittaukset. Suhteellisen kosteuden mittaaminen toimii indikaattorina jatkotutkimuksia suunniteltaessa. Sivu 1

3 3. SUHTEELLISEN KOSTEUDEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Oheisessa kuvassa 3.6. on esitettynä sisäilman optimi suhteellisen kosteuden alue %, jolloin erilaiset ihmisen tuntemat ärsytysoireet ja rakenteiden vaurioituminen ovat minimissään. Alhainen ilmankosteus vaikuttaa materiaalien hajoamiseen. Paperien ja tekstiilikuitujen lujuus heikkenee ja sitä kautta vapautuu pölyä huoneilmaan. Kuivassa ilmassa pöly säilyy kauemmin oleskeluvyöhykkeellä laskeutumatta alas pinnoille. Kostea sisäilma puolestaan edistää pölyn sitoutumista suuremmiksi hiukkasiksi ja näin vähentää ilmassa leijuvien hiukkasten määrää. Sisäilman kuivuminen alle 40 %:in (RH) lisää: materiaalien sähkönvastusta ja staattisen sähkön muodostumista bakteerien ja pölyn ilmassa leijumiskykyä virusten määrä Sivu 2

4 Kuivan sisäilman oireet eivät aina ole aistinvaraisesti yhdistettävissä sisäilman kuivuuteen. Ihminen aistii heikosti ilman kosteutta. Seuraavat oireet on kuitenkin yhdistetty kuivaan sisäilmaan: limakalvojen kuivuminen hengitysteiden limakalvojen värekarvatoiminnan heikkeneminen ihon pintaosien kuivuminen ja halkeilu silmissä, nenässä ja nielussa kuivumisen aiheuttamia oireita astmaa sairastavilla keuhkoputket saattavat ahtautua alttius ylähengitystieinfektioille kasvaa Hyvän sisäilman laadun edellytyksenä on riittävä kosteus. Vähimmäismääränä voidaan pitää ilman absoluuttisen kosteuden avulla mitattuna 3,5 g/m 3, eli 20 %:in suhteellista kosteutta 20 C:een lämpötilassa. Toinen tapa selvittää sisäilman kosteuden riittävyyttä on tutkia sisäilman kosteuslisä verrattuna ulkoilman absoluuttiseen kosteuteen. Kosteuslisän tulisi lämmityskaudella olla noin 2 4 g/m 3. Kiinteistössä tehtiin suhteellisen kosteuden ja huonelämpötilan mittauksia eri luokkahuoneissa koulupäivän aikana neljän tunnin jaksossa. Taulukkoon on kirjattu jokaisen tilan osalta mittausjakson keskiarvo. Tuloksista on laskettu sisäilman kosteuspitoisuus, (g/m 3 ), ja verrattu kosteuslisää ulkoilman absoluuttiseen kosteuteen. Molemmilla tavoilla verraten voidaan todeta sisäilman olevan hyvin kuivaa. Luokkahuoneiden osalta sisäilman kosteuspitoisuuden vaihteluväli on 2,04 3,09 g/m 3 ja kosteuslisän vaihteluväli on 2 1,11 g/m 3. Mittaustulosten virhemarginaalia en tässä yhteydessä ole tarkastellut koska sillä ei ole merkitystä tutkimuksen lopputulokseen tässä vaiheessa. Tulokset ovat luokkahuoneittain alla olevassa taulukossa. Erityisluokkien tiloja en tällä kierroksella päässyt mittaamaan tilojen siivouksen ollessa käynnissä. Ne mitataan tällä viikolla. Sivu 3

5 MITTAUSTULOKSET SUHTEELLINEN KOSTEUS Kosteuslisä RH% C K v (g/m³) v(g/m³)*rh% sisäilmassa g/m³ Ulkoilma 94,9-10,6 261,4 2,08 1,97 015, Kellari 15,2 22,8 294,8 20,31 3,09 1,11 015, Mat. varasto 17,0 22,8 294,8 20,31 3,45 1,48 Rappukäytävä 20,4 18,3 290,3 15,65 3,19 1,11 1 krs. Rapputasanne 13,1 22,2 294,2 19,62 2,57 0,60 105, OT3 12,0 22,4 294,4 19,85 2,38 0,41 106, OT3 12,5 21,9 293,9 19,29 2,41 0,44 107, OT3 13,1 21,2 293,2 18,53 2,43 0,35 1 krs. Käytävä 15,0 22,3 294,3 19,73 2,96 0,99 155, OT3 11,0 21,2 293,2 18,53 2, , OT3 11,1 21,6 293,6 18,96 2, krs. Käytävä 17,7 21,5 293,5 18,85 3,34 1,36 206, OT3 14,2 21,6 293,6 18,96 2,69 0,61 251, OT3 15,8 21,6 293,6 18,96 3,00 1,02 252, Kirjasto 12,8 21,6 293,6 18,96 2,43 0,45 253, OT3 11,7 21,2 293,2 18,53 2,17 0,19 Pienryhmätila 12,4 21,2 293,2 18,53 2,30 0,32 Kopiohuone 12,7 21,5 293,5 18,85 2,39 0,42 Sosiaalitilat 14,3 22,0 294,0 19,40 2,77 0,80 WC, käytävä 15,5 21,9 293,9 19,29 2,99 1,01 KESKIARVO 14,1 21,6 293,6 2,63 0,67 Taulukko 1. Suhteellisen kosteuden mittaustulokset. 4. KYSELYN TULOKSET Koulun eri tiloista mitatut alhaiset suhteellisen kosteuden arvot ovat yhdenmukaisia henkilökunnan ja koululaisten tuntemien oireiden kanssa. Kyselykaavakkeen vastausten yhteenveto on kaavioina henkilökunnan ja koululaisten osalta erikseen. Luokkakohtaiset yhteenvedot ja kaaviot laitan kunnan sivuille josta ne ovat luettavissa. Sivu 4

6 Koululaisten vastausten jakauma on tarkasteltu kahdella eri tapaa. Kuinka usein sisäympäristössä on ollut oireita aiheuttavat olosuhteet ja mitkä ovat aiheuttaneet oireita. Lisäksi kummastakin on kaksi erilaista kaavioesitystapaa säde- ja pylväskaaviot. Miten usein on havaittu oireita. Käsien ihon kuivuutta tai punoitusta Väsymystä Pää tuntuu raskaalta Päänahan tai korvakäytävän kutinaa 2 Pahoinvointia tai huimausta Käheyttä tai kurkun kuivuutta Keskittymisvaikeuksia Nenän ärtymistä kutinaa tai vuotoa Silmien ärtymistä, kutinaa tai vuotoa Sivu 5

7 Mitä oireita on tuntunut. Käsien ihon kuivuutta tai punoitusta Väsymystä Pää tuntuu raskaalta Päänahan tai korvakäytävän kutinaa 2 Pahoinvointia tai huimausta Aiheuttanut oireita % Ei oireita % Käheyttä tai kurkun kuivuutta Keskittymisvaikeuksia Nenän ärtymistä kutinaa tai vuotoa Silmien ärtymistä, kutinaa tai vuotoa Aiheuttanut oireita % Ei oireita % Sivu 6

8 Opettajien vastaukset on käsitelty hieman eri tavalla. Niissä on verrattu työympäristöä ja mahdollisesti havaittuja oireita. Miten koet työympäristösi. Havaittava pöly ja lika Häikäisy/heijastukset Veto Liian korkea lämpötila Vaihteleva lämpötila Heikko valaistus 2 Liian matala lämpötila Melu Tunkkainen, huono ilma Muiden tupakointi Kuiva ilma Pintojen sähköisyys Epämiellyttävä haju Kostea ilma Sivu 7

9 Mitä oireita on tuntunut. Käsien ihon kuivuutta Väsymystä Pää tuntuu raskaalta Päänahan, korvakäytävän kutinaa Päänsärkyä Kasvojen kuivuutta 2 Pahoinvointia tai huimausta Yskää Keskittymisvaikeuksia Käheyttä tai kurkun kuivuutta Nenän ärtymistä tai kutinaa Silmien ärtymistä tai kutinaa Sivu 8

10 5. JATKOTOIMENPITEET Kiinteistön käyttäjien ilmoittamien oireiden ja tehtyjen tutkimusten perusteella kiinteistössä tulee tehdä seuraavat sisäilman laatua kartoittavat mittaukset: Radon, (Mittaus on aloitettu luokkahuoneessa 015.) Ilmastoinnin uudelleen mitoitus Hiilidioksidi (CO 2) Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC) Kokonaisleijuma (TSP) Mikrobinäytteet rakenteista Mittausten avulla saadaan suljettua/todennettua maaperästä huoneilmaan siirtyvät epäpuhtaudet, materiaalipäästöt ja pienhiukkasten määrä sisäilmassa. Kunnan teknisellä toimella ei ole käytettävissään mittauksissa tarvittavaa välineistöä. Työ on osittain tilattava ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta. 6. YHTEENVETO Ilmastointi ei vastaa kiinteistössä tapahtuvan toiminnan vaatimuksia. Sen korjaaminen/muuttaminen toiminnan edellyttämälle tasolle on tehtävä pikaisesti. poistoilmavirran määrä ja suhde käyttäjämäärään nähden on tarkasteltava sisäilman kosteuden kannalta. Tällä hetkellä ilmastointi kuivattaa sisäilmaa. Lämmityksen osalta kiinteistö toimii hyvin. Huonelämpötilat ovat tasaisia, mutta pieneen lämpötilanpudotukseen on mahdollisuus. Korjaustöiden aloittaminen vaatii joka tapauksessa edellä esitettyjen lisätutkimusten tekemistä. Muut mittaukset saadaan järjestettyä nopeasti, mutta radonin mittaus kestää 1-2 kuukautta ja tulosten saaminen säteilyturvakeskukselta vie oman aikansa Sivu 9

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Antti Väisänen SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS Työn tarkastajat:

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Hannu Tiitto Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Aducate Reports and Books 17/2011 Aducate Centre for Training and Development HANNU TIITTO Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Harry Damsten. Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet

Harry Damsten. Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Harry Damsten Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRY DAMSTEN Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Muut

Lisätiedot

Työpaikan hyvä sisäilma

Työpaikan hyvä sisäilma Työpaikan hyvä sisäilma Sisäilma-asiantuntija Mervi Ahola, Barona Groupin työsuojelupäivä 1.12.2014 . Perustettu 1990 Voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys Tavoitteena edistää terveellistä

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SISÄILMAONGELMAT TYÖTERVEYSHOITAJAN TYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SISÄILMAONGELMAT TYÖTERVEYSHOITAJAN TYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SISÄILMAONGELMAT TYÖTERVEYSHOITAJAN TYÖSSÄ Leena Alanko Päättötyö Kevät -2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry Sisäilmaopas Oppaassa kerrotaan, kuinka parantaa sisäilman laatua ja toimia sisäilmaan liittyvissä ongelmatapauksissa. Opas on tarkoitettu niin kotien, työpaikkojen kuin julkisten rakennusten sisäilman

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Rakennusten sisäympäristöön on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota. Formaldehydi, radon, kosteusvauriot ja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

Asuinhuoneistojen märkätilojen alakattotilan kosteustekninen toiminta

Asuinhuoneistojen märkätilojen alakattotilan kosteustekninen toiminta Heli Teivainen Asuinhuoneistojen märkätilojen alakattotilan kosteustekninen toiminta Aducate Reports and Books 16/2011 Aducate Centre for Training and Development HELI TEIVAINEN Asuinhuoneistojen märkätilojen

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2. Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.2013 Sisäilmaongelmien tutkiminen mitkä tutkimukset ovat tarpeellisia?

Lisätiedot

KOULUJEN SISÄILMA JA ENERGIATALOUS

KOULUJEN SISÄILMA JA ENERGIATALOUS KOULUJEN SISÄILMA JA ENERGIATALOUS Kalle Karjalainen Pirjo Kimari TAKE HUHTIKUU 1999 2 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin koulurakennusten ilmanvaihdon korjausratkaisuja ja toteutusprosessia 14 tutkimuskohteessa.

Lisätiedot

Jouko Riuttala TOIMISTON ILMASTOINNIN PARANNUSEHDOTUS

Jouko Riuttala TOIMISTON ILMASTOINNIN PARANNUSEHDOTUS Jouko Riuttala TOIMISTON ILMASTOINNIN PARANNUSEHDOTUS Energiatekniikan koulutusohjelma 2011 TOIMISTON ILMASTOINNIN PARANNUSEHDOTUS Riuttala, Jouko Satakunnan ammattikorkeakoulu Energiatekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan

HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE 1 Hengittävä puukuiturakenne Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan 2 Teksti:

Lisätiedot

MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA

MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikka Mari Hyvönen MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola 23.4.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola 23.4.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola 23.4.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ASUNNON JA MUUN OLESKELUTI- LAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA SEKÄ ULKOPUOLISTEN

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry.

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 1 ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. 2 Sisäilmaopas 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot