Tampereen vanhusneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen vanhusneuvosto"

Transkriptio

1 Tampereen vanhusneuvosto

2 Perusinfo Tampereen vanhusneuvosto aloitti toimintansa nimellä Eläkeläisten asioita käsittelevä neuvottelukunta vuodet toimi eläkeläisneuvosto-nimisenä, vanhusneuvosto-nimen otti vuoden 2009 alusta alkaen vanhusneuvostossa on 11 valtuuston voimasuhteitten mukaan eläkeläisjärjestöistä valittua jäsentä Kaupunginhallitus asettaa kaksivuotiskaudeksi Nykyiset jäsenet ovat: Arja Ojala, puheenjohtaja Juha Salonen, varapuheenjohtaja Tuija-Leena Juutilainen Raimo Sillanpää Eero Portaankorva Veikko Lahti Elina Tuominen Reijo Siimes Ossi Aho Raija Moilanen Seppo Grönqvist (Oriveden vanhusneuvosto)

3 Aikaansaannoksia ennen v linja-automaksut eläkeläisille edullisemmiksi kaupungin linja-autot matalalattiamallisiksi yleiseen turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota katujen reunakiveystä mataloitettiin rollaattoreiden ja pyörätuolien kulun helpottamiseksi Nettinysse Monitoimitalo Ikäpiste, josta tuli Kotitori ja 2 vanhusasiamiestä Mukana vanhuspalvelulain pilotoinnissa toukokuusta 2012 syyskuuhun 2013, ja myös toimeenpanorahahankkeessa vastuutyöntekijä henkilökohtainen budjetti

4 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista / Vanhusneuvosto Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 :ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 :ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

5 Muuta ohjeistusta HE 160/2012 vp perustelut kunta osoittaa toimitiloja vanhusneuvoston kokoontumista varten sekä huolehtii kokousten järjestämisestä ja niistä aiheutuneiden kustannusten maksamisesta. Lisäksi vanhusneuvostolle olisi muutenkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Tämä edellyttää, että neuvostolle annetaan hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista. Kuntainfo 5/2013 Kunnanhallituksen asettamispäätöksessä voidaan myös todeta, että vanhusneuvoston jäsenten palkkioista ja muista korvauksista on soveltuvin osin voimassa, mitä palkkiosäännössä määrätään esim. lautakunnan jäsenten palkkiosta ja korvauksista. Kunta osoittaa talousarviossa vanhusneuvoston toimintaan tarvittavat määrärahat. Erillinen määräraha talousarviossa jäntevöittää vanhusneuvoston toimintaa.

6 LAATUSUOSITUS hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi Vanhusneuvoston roolia ja toimintaedellytyksiä on vahvistettava ikääntyneen väestön osallisuuden monipuolisesti mahdollistavana keinona: vanhusneuvoston on oltava mukana osallistujana ja vaikuttajana alueen palvelujen ja toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa, vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön edustajaksi kunnan eri toimialojen suunnittelutyöhön, vanhusneuvostojen toimintaedellytykset on turvattava (esim. tilat, viranhaltijoiden tuki työhön, tiedonkulku), vanhusneuvoston on oltava aktiivinen toimija iäkkäitä ihmisiä osallistavien menetelmien hyödyntämisessä (esimerkiksi kansalais- ja asiakasraadit, kehittäjäasiakkaat sekä ideapajat), vanhusneuvostojen jäseniksi on nimettävä tarkoituksenmukainen joukko eri sidosryhmiä, kuten eläkeläisjärjestöjen ja muiden kunnassa toimivien vanhusjärjestöjen edustajia.

7 Tampereen vanhusneuvoston vahvuudet Selkeä valintatapa: jäsenet valitaan valtuuston voimasuhteiden mukaan Legitimiteetti: kaupunginhallitus asettaa Kokeneita jäseniä, joilla on vaikuttamistaitoja (= kykyä, aikaa ja halua) Ei kaupungin viran(toimen)haltijoita taikka luottamushenkilöitä, joten itsenäisyys ja luovuus säilyy Yksimielisyys tavoitteista, yhteisesti suunniteltu Saa rahoitusta kaupungilta Kokoontuu säännöllisesti/usein Kaupungissa 2 vanhusasiamiestä Kaupungissa Alue-Alvarit

8 Tampereen vanhusneuvoston heikkoudet syksyllä 2012 (lähdettiin pilotissa korjaamaan) Kaupunginhallituksen asettamispäätös liian yleistasolla Toimintasuunnitelma ei tarpeeksi ohjaava Vanhusneuvoston aloitteiden ym. seuranta puuttuu Ei tunneta tarpeeksi hyvin kaupungin organisaatiossa, luottamuselimissä, ikäihmisten järjestöissä, ikäihmisten parissa Tiedotus ei kunnossa: esite, nettisivut, viestintäsuunnitelma Kaupunki ei pyydä lausuntoja (viranhaltijat, luottamuselimet) Kokoaikainen esittelijäsihteeri puuttuu Eläkeläisvaltuuston rooli epäselvä

9 Kaupunginhallituksen asettamispäätös (toimintasäännöt) uuden lain mukainen tehtäväkuvaus 11 jäsentä, joista yksi Orivedeltä suositus 60/40 sukupuolten välisestä tasa-arvosta kokoonpanossa maininta, että kaupunginhallitus seuraa toiminnan vaikuttavuutta kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa päätösvaltainen kuin pj tai vpj ja vähintään puolet jäsenistä läsnä 2-3 jäseninen laatujaosto teemakohtaiset työryhmät kaksi kertaa kaudessa tilaisuus eläkeläisvaltuustolle yhteistyö Kuntademokratiayksikön kanssa toimintasuunnitelma ja toimintakertomus vuosittain kokoaikainen esittelijäsihteeri, jonka tehtävät myös määritelty päätöksessä

10 Esittelijäsihteerin tehtäviä Osallistuu työryhmiin, tekee itsensä ja vanhusneuvoston tunnetuksi organisaatiossa, kaupungin sisällä vanhusneuvoston puhelinnumero Seuraa mitä kaupungin organisaatiossa tapahtuu, on mukana seuraamassa jo alkuvaiheissa -> kertoo vanhusneuvostolle, esittelee asiat Viestintä kaupunkilaisille Normaalit rutiinit, mm. kokoukset, talouden seuraaminen, toiminnan seuraaminen Tapahtumien järjestäminen, muiden osallisuutta lisäävien toimintamuotojen toteuttaminen

11 Osallisuutta ja vaikuttavuutta edistäviä parannuksia asettamispäätöstä täsmennetty: kokoonpano, päätösvaltaisuus, kokoontumistiheys kokoonpanoon mukaan Orivedeltä edustus, koska Tampere tuottaa sote-palvelut vanhusasiamiehellä oikeus olla läsnä kokouksissa 2 krt/kausi tilaisuus keskusteleva infotilaisuus eläkeläisvaltuustolle tapaaminen Koukkuniemen omaisneuvoston kanssa vähintään kerran vuodessa tapaaminen Alue-Alvarien puheenjohtajien ja vuorovaikutussuunnittelijoiden kanssa vähintään kerran vuodessa vanhusneuvoston edustaja paikalla muidenkin järjestämissä tilaisuuksissa, messuilla ja toritapahtumissa kyläraati Härmälässä kaupunginhallitus seuraa osallistavuutta ja vaikuttavuutta toiminta-kertomuksen perusteella

12 Tunnettuutta edistäviä parannuksia esite logo (ilme) tapahtumien lehti-ilmoitukset vanhusneuvoston ilmeellä www-sivut tiedotteet/jutut kokouksista, käynneistä ym. tapahtumista kaupungin tiedotuslehti sähköpostikirje järjestöille vähintään kerran vuodessa Vuoden Vanha Vaikuttaja äänestys Valmassa kootaan käyttäjäraati (n. 10 henkilöä), joka arvioi viestinnän toimivuutta Radio Suomessa ohjelma

13 Esimerkkisivu vuosisuunnitelmasta Asia Toimenpide Toteutus VAIKUTTAMINEN KAIKILLA Kokoukset SEKTOREILLA, VARHAISESSA VAIHEESSA Huomiointi Mukana laatimassa vanhuspalvelulain 5 tarkoittamaa suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi Yhteyksien luominen kaupungin eri sektorien virkakuntaan ja luottamuselimiin Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään 8 kertaa vuodessa ja laatujaosto työvaliokuntana vähintään 8 kertaa vuodessa. Vanhusneuvoston jäsenten huomioiminen merkkipäivinä Vanhusneuvoston esittelijäsihteeri koordinoi sitä, että kaupungin suunnitelmat vastaavat lain tarkoitusta. Hän pitää vanhusneuvoston kartalla suunnitelmasta. Kokoaikainen esittelijäsihteeri alkaen Vanhusneuvoston edustajat läsnä lautakuntien ja johtokuntien kokouksissa, kun aihe vaatii. Tapaaminen valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa tammikuussa Yhteistilaisuus IKILAn kanssa huhtikuussa Yhteistilaisuus laitoshoidon johtokunnan kanssa elokuussa Vuosikello: täyttäminen laajennetaan muihin ydinprosesseihin. Miten arvioidaan Toimintamenot Arvioijat euroa onnistuminen? (= ei sis. kokouspalkkioita) Kokousmäärät Kokoustarjoilut n e Huomioitiinko kaikki tasavuosia vuonna 2014 täyttäneet? Onko suunnitelma lain mukainen? Saiko vanhusneuvosto vaikuttaa suunnitelmaan? Oliko kokoaikainen esittelijäsihteeri tehokas keino vaikuttaa kunnan organisaatiossa? Toteuttiko kaupunginhallitus vanhusneuvoston aloitteen? Olivatko vanhusneuvoston edustajat läsnä em. kokouksissa kun tarpeen? Käytiinkö hedelmällistä keskustelua vanhusneuvoston roolista ja toiminnasta Järjestyikö tilaisuus? Oliko keskustelu hyödyllistä molempien osapuolten mielestä? Järjestyikö tilaisuus? Oliko keskustelu hyödyllistä molempien osapuolten mielestä? Saatiinko vuosikelloon vastauksia eri sektoreilta? ohjasiko vuosikello vanhusneuvoston toimintaa? Talousarvioalustus Järjestyikö alustus? Saiko vanhusneuvoston kokouksessa vanhusneuvosto tarvitsemaansa syys-lokakuussa Alustajina tietoa? olennaiset kaupungin virkamiehet. Vanhusneuvosto tietää talousarviosityksen tilanteen. Vanhusneuvosto Esim. kukat 3 x 40 e = 100 e 120 Vanhusneuvosto Esittelijäsihteerin palkasta 75 prosenttia: maksetaan palkoista, ei vanhusneuvoston määrärahasta. Vanhusneuvosto Vanhusneuvosto Kahvitarjoilu 40 e 40 Vanhusneuvosto, IKILA Vanhusneuvosto, laitoshoidon johtokunta Vanhusneuvosto, mukana olleet sektorit Vanhusneuvosto Kahvitarjoilu 100 e. 100 Kahvitarjoilu 100 e. 100 Vanhusneuvoston uuden lain tuoman roolin tiedostaminen ja sen tunnetuksi tekeminen Muut vaikuttamispalaverit ja toimenpiteet Luentotilaisuus vanhusneuvoston Toteutuiko tilaisuus? 25-vuotissyntymäpäivään liittyen Osallistujamäärä. Tulivatko toimijat alkuvuodesta: sama kohderyhmä tietoisemmiksi vanhuspalvelulain kuin vuonna 2013 pidetyllä juhlalla merkityksestä (ei avec), kaupungin avainhenkilöt. vanhusneuvostotoimintaan? Kuullaan ja keskustellaan vanhuspalvelulain aiheuttamista muutostarpeista vanhusneuvoston toimintaan. Heijastetaan aikaisempien vanhusneuvostojen toimintaan. Vanhusneuvosto 400 e 400 Vanhusneuvosto, osallistujat Kahvitarjoilu 250 e. 250

14 Pilotoinnin ehdotus toimintamalliksi 1. ROOLI JA TOIMINNAN TARKOITUS Vanhusneuvostojen on avattava toimintansa perusta järjestelmällisesti, jatkuvalla prosessilla ja yhteistyössä kunnan hallinnon, päättäjien ja ikäihmisten eri toimijoiden kanssa. 2. TOIMINNAN NORMATIIVINEN PERUSTA Vanhusneuvoston tulee tutkia toimintaansa ohjaava normatiivinen perusta. Tämän selvityksen pohjalta tulee vanhusneuvostolle laatia toimintasäännöt. 3. TOIMINNAN SISÄLLÖN SUUNNITTELU Vanhusneuvostolla tulee olla tavoitteellinen toimintasuunnitelma, joka ohjaa toimintaa lain ja vanhusneuvoston itselleen asettamiin tavoitteiden suuntaan. 4. VAIKUTTAMINEN KUNNAN ORGANISAATIOSSA Vanhusneuvoston on luotava sellaiset yhteistyömuodot kunnan hallinnon, päättäjien ja vanhusneuvoston välille, että vanhusneuvoston todellinen vaikutusvalta toteutuu eri sektoreilla ja eri vaiheissa. 5. KANSALAISTEN OSALLISTUMISEN VAHVISTAMINEN Vanhusneuvoston on tehtävä itsensä tunnetuksi kuntalaisten keskuudessa. Tätä varten on oltava viestintästrategia ja kunnalta resurssi viestinnän hoitamisessa. 6. VANHUSNEUVOSTOJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Vanhusneuvoston on hyvä tehdä yhteistyötä alueen muiden vanhusneuvostojen kanssa, jotta hyvät ideat ja toimintamuodot saadaan kaikkien käyttöön ja jotta voidaan yhdessä kehittää koko alueen ikäihmisten palveluita ja elämänlaatua.

15

16 Kiitos TUTUSTU

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: Lähidemokratian organisointi ja kehittäminen 1273/00.01.02/2013 Kaupunginhallitus 22.04.2013 201 Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 044 7782020 Kuntaliitoksen ensimmäisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana 1 Määritelmiä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Ikääntynyt

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 20.8.2010 Hyväksytty Kouvolan kaupunginvaltuustossa 11.10.2010 Ulkoasu: Eija Tiitinen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1. Ohjelman tavoitteet... 4 2. Arvot...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN RAPORTTI Hyväksytty Pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunta 13.10.2011 PIRKKALAN KUNTA Suupantie 11, 33960 Pirkkala 03 565 24000 www.pirkkala.fi Taitto ja piirrokset:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitussa asiassa.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitussa asiassa. LAUSUNTO Helsinki 26.8.2014 Viite: Lausuntopyyntö VM065:00/2012 (8.5.2014) Asia: Lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali-

Lisätiedot