Päivämäärä Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöt Kaupunginhallitus , asia jätettiin pöydälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivämäärä Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöt Kaupunginhallitus , asia jätettiin pöydälle"

Transkriptio

1 Oulun kaupunki Kaupunginhallitus 154 Dno Päätöshistoria Tiivistelmä Päivämäärä Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöt OUKA/4083/ /2017 Ote pöytäkirjasta 11/2017 Kaupunginhallitus , asia jätettiin pöydälle Esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevat vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöt ja niiden voimaansaattamista alkaen. Sivu 1 Esittelyteksti Vammaisneuvoston toimintasääntö on jäänyt hyväksymättä käsittelyn yhteydessä. Sekä vanhus- että vammaisneuvosto ovat tehneet toimintasääntöihin täsmennyksiä. Edelleen valmistelussa toimintasääntöjä on yhdenmukaistettu ja tehty teknisluontoisia korjauksia sekä joitain toimivaltamuutoksia. Toimintasäännöt ovat tarkoitus saattaa voimaan Liitteet Oulun vanhusneuvoston toimintasääntö Oulun kaupungin vammaisneuvoston toimintasääntö Oulun vanhusneuvoston lusunto Oulun vammaisneuvoston lausunto Oheismateriaali - Esittelijä Päätösesitys Päätös Kaupunginjohtaja Päivi Laajala Kaupunginhallitus hyväksyy vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöt. Ne saatetaan voimaan alkaen. Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus hyväksyy vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöt seuraavilla muutoksilla: Vammaisneuvosto 6 Esittely ja vammaisneuvoston sihteeri Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää vammaisneuvoston esittelijän ja sihteerin vammaisneuvostoa kuultuaan. Sihteeriksi nimettävällä tulee olla riittävä kokemus vammaisneuvoston toimialaan kuuluvista tehtävistä.

2 Oulun kaupunki Kaupunginhallitus Sivu 2 Ote pöytäkirjasta 11/2017 Päivämäärä Mikäli sihteeriksi nimetään muu kuin palvelussuhteessa kaupunkiin oleva henkilö, häneen sovelletaan luottamushenkilöitä koskevia määräyksiä ja sivistys- ja kulttuurijohtaja vahvistaa tehtävästä maksettavan palkkion. Sihteerin tehtävä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi muun muassa vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä lausuntojen ja esitysten laatimisesta ja tiedoksi saattamisesta. Vammaisneuvoston sihteeri toimii työvaliokunnan sihteerinä. Vanhusneuvosto 3 Asettaminen ja kokoonpano Vanhusneuvostossa on viisitoista (15) kaupunginhallituksen toimikaudekseen nimeämää jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä: Kaksitoista (12) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä nimetään Oulussa toimivien valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen esityksestä. Esityksessä tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida eri yhteiskunnalliset näkemykset, sukupuolten välinen tasa-arvo ja alueellisuus. Kaupunginhallitus nimittää yhden (1) valtakunnallisiin eläkeläisjärjestöihin (EETU ry) sitoutumattoman jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sivistys- ja kulttuurijohtajan valmistelusta. Yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään ev.-lut. seurakunnan vanhustyön edustajana. Yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään sotiemme veteraaniyhdistysten edustajana. Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää vanhusneuvostoon kolme kaupungin palveluksessa olevaa viranhaltijaa tai työntekijää (hyvinvointipalvelut, viestintä, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta), joilla on läsnäolo- ja puheoikeus neuvoston kokouksissa. Seurakunnan edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vanhusneuvoston esityksestä vanhusneuvoston toimikaudeksi.

3 Oulun kaupunki Kaupunginhallitus Sivu 3 Ote pöytäkirjasta 11/2017 Päivämäärä Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. 6 Esittely ja vanhusneuvoston sihteeri Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää vanhusneuvoston esittelijän ja sihteerin. Sihteerin tulee olla palvelussuhteessa Oulun kaupunkiin. Sihteerin tehtävä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi muun muassa vanhusneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä lausuntojen ja esitysten laatimisesta ja tiedoksi saattamisesta. Vanhusneuvoston sihteeri toimii työvaliokunnan sihteerinä. Säännöt saatetaan voimaan alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen. Valmistelijat Täytäntöönpanotiedot Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, p ja yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, p Ote: Mika Penttilä, Pasi Laukka, vanhusneuvoston sihteeri Jorma Inkamo, vammaisneuvoston sihteeri Riku Syrjälä Ei muutoksenhakuoikeutta Otteen oikeaksi todistaa Oulussa

4 Sivu 4 OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Tarkoitus Vammaisneuvosto on kuntalain tarkoittama Oulun kaupungin ja sen alueella asuvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden, heidän järjestöjensä ja omaistensa yhteistyöelin. 2 Tehtävät Vammaisneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vammaisneuvosto kutsuu koolle ennen toimikautensa loppua Oulun kaupungissa toimivien vammaisjärjestöjen yhteiskokouksen. 3 Asettaminen ja kokoonpano Vammaisneuvostossa on kolmetoista (13) kaupunginhallituksen toimikaudekseen nimeämää jäsentä. Seitsemän jäsentä nimetään vammaisjärjestöjen yhteiskokouksen esityksestä, viisi jäsentä nimetään kaupungin palveluksessa olevista viran- tai toimenhaltijoista ja yksi jäsen kaupunginhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä. Lisäksi vammaisjärjestöjen yhteiskokouksen esityksestä nimetään viisi varajäsentä, jotka tulevat jäsenen sijaan vammaisneuvoston kokoonpanoon nimeämisjärjestyksessä. Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston jäsenistä puheenjohtajan vammaisneuvoston toimikaudeksi vammaisjärjestöjen yhteiskokouksen esityksestä. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vammaisneuvoston toimikaudeksi. Vammaisneuvosto on päätösvaltainen kun läsnä on yli puolet jäsenistä (vähintään 7) puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Vammaisneuvosto voi tarvittaessa asettaa työryhmiä. 4 Työvaliokunta Vammaisneuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi vammaisneuvoston jäsen. Työvaliokunta voi halutessaan kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevia asioita sekä huolehtia vammaisneuvoston antamista tehtävistä. 1 (2) Liite 1 asiaan 32 lisäasia: Oulun kaupungin vammaisneuvoston toimintasääntö

5 Sivu 5 5 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu koolle vammaisneuvoston kokouksen ja valmistelee kokouksen yhteistyössä sihteerin kanssa. 6 Esittely ja vammaisneuvoston sihteeri Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää vammaisneuvoston esittelijän ja sihteerin. Mikäli sihteeriksi nimetään muu kuin palvelussuhteessa kaupunkiin oleva henkilö, häneen sovelletaan luottamushenkilösihteeriä koskevia määräyksiä ja sivistys- ja kulttuurijohtaja vahvistaa tehtävästä maksettavan palkkion. Sihteerin tehtävä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi muun muassa vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä lausuntojen ja esitysten laatimisesta ja tiedoksi saattamisesta. Vammaisneuvoston sihteeri toimii työvaliokunnan sihteerinä. 7 Talous ja resurssit Vammaisneuvosto laatii vuosittain toimintakertomuksen sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Vammaisneuvoston ja työvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta sekä erikseen päätetyistä edustuksista aiheutuneet kustannukset ja palkkiot maksetaan Oulun kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti samoin kuin toimikuntien osalta on määrätty. 8 Kokousmenettely Neuvoston kokousmenettelyistä on voimassa soveltuvin osin ne määräykset, jotka kaupungin hallintosäännössä on todettu. Neuvostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita. 9 Pöytäkirjat Vammaisneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hyväksytyt pöytäkirjat ovat nähtävillä vammaisneuvoston nettisivuilla. Työvaliokunnan kokouksista laaditaan muistiot. 2 (2) Liite 1 asiaan 32 lisäasia: Oulun kaupungin vammaisneuvoston toimintasääntö

6 Sivu 6 Oulun vanhusneuvoston toimintasääntö 1 Tarkoitus 2 Tehtävät Vanhusneuvosto on kuntalakiin ja vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva toimielin. Vanhusneuvoston tarkoituksena on edistää ikääntyneen väestön osallisuutta sekä huomioon ottamista kunnallisessa päätöksenteossa ja kaikissa ikääntyneitä koskevissa asioissa jo valmisteluvaiheessa sekä edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa. Vanhusneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemien palvelujen kannalta. 3 Asettaminen ja kokoonpano 4 Työvaliokunta Vanhusneuvostossa on viisitoista (15) kaupunginhallituksen toimikaudekseen nimeämää jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä: Yksitoista (11) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä nimetään Oulussa toimivien eläkeläisjärjestöjen esityksestä. Esityksessä tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida eri yhteiskunnalliset näkemykset, sukupuolten välinen tasa-arvo ja alueellisuus. Kaupunginhallitus nimittää kaksi (2) eläkeläisjärjestöihin sitoutumatonta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sivistys- ja kulttuurijohtajan valmistelusta. Yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään ev.-lut. seurakunnan vanhustyön edustajana. Yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään sotaveteraaniyhdistysten edustajana. Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää vanhusneuvostoon kolme kaupungin palveluksessa olevaa viranhaltijaa tai työntekijää (hyvinvointipalvelut, viestintä, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta), joilla on läsnäolo- ja puheoikeus neuvoston kokouksissa. Seurakunnan edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston jäsenistä puheenjohtajan vanhusneuvoston esityksestä vanhusneuvoston toimikaudeksi. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Vanhusneuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat vanhusneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä neuvoston jäsenten keskuudesta kolme eläkeläisjärjestöjen edustajaa. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella vanhusneuvoston käsiteltäväksi tulevia asioita sekä huolehtia vanhusneuvoston antamista tehtävistä. 1 (2) Liite 2 asiaan 32 lisäasia: Oulun vanhusneuvoston toimintasääntö

7 Sivu 7 5 Kokousmenettely 6 Esittely ja sihteeri 7 Talous ja resurssit 8 Pöytäkirjat Neuvoston kokousmenettelyistä on voimassa soveltuvin osin ne määräykset, jotka kaupungin hallintosäännössä on todettu. Vanhusneuvostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää vanhusneuvoston esittelijän ja sihteerin. Mikäli sihteeriksi nimetään muu kuin palvelussuhteessa kaupunkiin oleva henkilö, häneen sovelletaan luottamushenkilösihteeriä koskevia määräyksiä ja sivistys- ja kulttuurijohtaja vahvistaa tehtävästä maksettavan palkkion. Sihteerin tehtävä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi muun muassa vanhusneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä lausuntojen ja esitysten laatimisesta ja tiedoksi saattamisesta. Vanhusneuvoston sihteeri toimii työvaliokunnan sihteerinä. Vanhusneuvosto laatii vuosittain toimintakertomuksen sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion määrärahansa puitteissa. Vanhusneuvoston ja sen työvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kokouspalkkiot ja matkakustannukset maksetaan siten kuin Oulun kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännössä on toimikuntien osalta määrätty. Vanhusneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hyväksytyt pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla ja Oulu10:ssä. Työvaliokunnan kokouksista laaditaan muistio. 2 (2) Liite 2 asiaan 32 lisäasia: Oulun vanhusneuvoston toimintasääntö

8 Sivu 8 OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖSTÄ Vammaisneuvosto on laatinut luonnoksen vammaisneuvoston toimintasäännöksi toimikaudelle (liite 1). Sivistys- ja kulttuuritoimen johtaja Mika Penttilä on omalta osaltaan hyväksynyt luonnoksen kaupunginhallitukselle esitettäväksi lukuun ottamatta pykälää 6, joka vammaisneuvoston esityksessä on seuraavanlainen: 6 Asiantuntijasihteeri Asiantuntijasihteeri toimii sihteerinä vammaisneuvoston ja työvaliokunnan kokouksissa. Hän huolehtii vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä lausuntojen ja esitysten laatimisesta ja tiedoksi saattamisesta. Penttilä on esittänyt pykälää muutettavaksi seuraavaan muotoon: 6 Esittely ja vammaisneuvoston sihteeri Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää vammaisneuvoston esittelijän ja sihteerin. Mikäli sihteeriksi nimetään muu kuin palvelussuhteessa kaupunkiin oleva henkilö, häneen sovelletaan luottamushenkilösihteeriä koskevia määräyksiä ja sivistys- ja kulttuurijohtaja vahvistaa tehtävästä maksettavan palkkion. Sihteerin tehtävä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi muun muassa vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä lausuntojen ja esitysten laatimisesta ja tiedoksi saattamisesta. Vammaisneuvoston sihteeri toimii työvaliokunnan sihteerinä. Esityksessä viitataan Oulun kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöön, jonka pykälässä 9 todetaan: 9 Luottamushenkilösihteerin palkkio Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna. Vammaisneuvosto toteaa tästä esityksestä seuraavaa: - Esityksessä perustetaan vammaisneuvostolle esittelijä. Vammaisneuvosto ei vastusta esitystä tältä osin, mutta katsoo, ettei esittelijä ole vammaisneuvoston toiminnan kannalta tarpeellinen. - Esitys merkitsisi asiantuntijasihteerin tehtävän muuttamista kokoussihteeriksi, mikä on ristiriidassa sihteerille määriteltyjen tehtävien kanssa. - Esitys johtaisi sihteerin palkkion pienenemiseen nykyisestä silloin, kun sihteeri ei ole kaupungin toimihenkilö. - Esitys vaikeuttaisi sellaisen sihteerin rekrytointia, jolla on riittävä asiantuntemus vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Vammaisneuvosto esittää toimintasäännön pykälän 6 muotoilemista seuraavasti: Liite 3 asiaan 32 lisäasia: Oulun vammaisneuvoston lausunto

9 Sivu 9 6 Esittely ja vammaisneuvoston asiantuntijassihteeri Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää vammaisneuvostolle sen toimikaudeksi esittelijän ja vammaisneuvostoa kuultuaan asiantuntijasihteerin. Sivistys- ja kulttuurijohtaja vahvistaa asiantuntijasihteerin tehtävästä maksettavan palkkion. Asiantuntijasihteerin tehtävä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi muun muassa vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä lausuntojen ja esitysten laatimisesta ja tiedoksi saattamisesta. Asiantuntijasihteeri toimii työvaliokunnan sihteerinä. Tämä muotoilu korostaa sihteerin asiantuntemuksen merkitystä ja mahdollistaa sekä kaupungin toimihenkilön, että esimerkiksi vammaisjärjestössä toimivan henkilön valitsemisen asiantuntijasihteeriksi. Toimintasääntö kokonaisuudessaan vammaisneuvoston esittämässä muodossa on liittenä 2. Oulussa Lasse Jalonen vammaisneuvoston puheenjohtaja Liite 3 asiaan 32 lisäasia: Oulun vammaisneuvoston lausunto

10 VANHUSNEUVOSTON ESITYS TOIMINTASÄÄNNÖKSI Sivu 10 Oulun vanhusneuvoston toimintasääntö 1 Tarkoitus Vanhusneuvosto on kuntalakiin ja vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva toimielin. Vanhusneuvoston tarkoituksena on edistää ikääntyneen väestön osallisuutta sekä huomioon ottamista kunnallisessa päätöksenteossa ja kaikissa ikääntyneitä koskevissa asioissa jo valmisteluvaiheessa sekä edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa. 2 Tehtävät Vanhusneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemien palvelujen kannalta. Vanhusneuvoston tulee kutsua eläkeläisjärjestöjen edustajat vuosittain yhteistyötilaisuuteen, jossa raportoidaan mm. vanhusneuvoston toiminnasta. 3 Asettaminen ja kokoonpano Vanhusneuvostossa on viisitoista (15) kaupunginhallituksen toimikaudekseen nimeämää jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä: Kaksitoista (12) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä nimetään Oulussa toimivien valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen esityksestä. Esityksessä tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida eri yhteiskunnalliset näkemykset, sukupuolten välinen tasa-arvo ja alueellisuus. Kaupunginhallitus nimittää yhden (1) valtakunnallisiin eläkeläisjärjestöihin (EETU ry) sitoutumattoman jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sivistys- ja kulttuurijohtajan valmistelusta. Yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään ev.-lut. seurakunnan vanhustyön edustajana. Yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään sotiemme veteraaniyhdistysten edustajana. Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää vanhusneuvostoon kolme kaupungin palveluksessa olevaa viranhaltijaa tai työntekijää (hyvinvointipalvelut, viestintä, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta), joilla on läsnäolo- ja puheoikeus neuvoston kokouksissa. Seurakunnan edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vanhusneuvoston esityksestä vanhusneuvoston toimikaudeksi. Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. 1 (2) Liite 4 asiaan 32 lisäasia: Oulun vanhusneuvoston toimintasääntö_ehdotus

11 Sivu 11 4 Työvaliokunta Vanhusneuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat vanhusneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä neuvoston jäsenten keskuudesta kolme eläkeläisjärjestöjen edustajaa. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella vanhusneuvoston käsiteltäväksi tulevia asioita sekä huolehtia vanhusneuvoston antamista tehtävistä. 5 Kokousmenettely Neuvoston kokousmenettelyistä on voimassa soveltuvin osin ne määräykset, jotka kaupungin hallintosäännössä on todettu. Vanhusneuvostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. 6 Esittely ja sihteeri Sivistys- ja kulttuurijohtaja nimeää vanhusneuvoston esittelijän ja sihteerin. Sihteerin tulee olla palvelusuhteessa Oulun kaupunkiin. Sihteerin tehtävä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi muun muassa vanhusneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä lausuntojen ja esitysten laatimisesta ja tiedoksi saattamisesta. Vanhusneuvoston sihteeri toimii työvaliokunnan sihteerinä. 7 Talous ja resurssit Vanhusneuvosto laatii vuosittain toimintakertomuksen sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion määrärahansa puitteissa. Vanhusneuvoston ja sen työvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kokouspalkkiot ja matkakustannukset maksetaan siten kuin Oulun kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännössä on toimikuntien osalta määrätty. 8 Pöytäkirjat Vanhusneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hyväksytyt pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla ja Oulu10:ssä. Työvaliokunnan kokouksista laaditaan muistio. 2 (2) Liite 4 asiaan 32 lisäasia: Oulun vanhusneuvoston toimintasääntö_ehdotus

12 Sivu 12 Liite: Oulun Vanhusneuvoston toimintasääntö-ehdotus Valintaperustelut Vanhusneuvosto-oppaan mukaan suositellaan, että jäsenet valitaan kunnan alueella vaikuttavista keskeisistä eläkeläisjärjestöistä. Heille lankeaa silloin velvollisuus ja vastuu etsiä sopivimmat ja pätevimmät henkilöt neuvostoon. Näin pystytään huomioimaan myös toimintasäännön edellyttämät yhteiskunnalliset näkemykset, sukupuolten välinen tasa-arvo ja alueellisuus. (* Vanhusneuvosto-opas 6.1) Katsomme henkilövalintojen olevan paras tehdä valtakunnallisesti hyväksytyn eläkeläisten yhteisen järjestön EETU:n pohjalta, joka antaa valtakunnallisestikin yhteisiä lausuntoja. EETUUN kuuluvia jäseniä ovat Oulussa Eläkeliitto ry yhdistykset, Eläkeläiset ry yhdistykset, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry yhdistykset ja Kansallinen senioriliitto ry. Oulussa toimii monenlaisia järjestöjä: ammatti-, sairaus- ja kotiseutupohjaisia, joiden eläkeläisjäsenistä useimmat kuuluvat myös Eetun Oulun kaupungissa toimiviin paikallisiin jäsenyhdistyksiin. Meitä eläkeläisiä on Oulussa yli ja heitä edustamaan valitaan 12 henkilöä, joten neuvoston jäsenet tarvitsevat ison ja vahvan viiteryhmän taakseen vuorovaikutuksen toteuttamiseksi. Oulussa Eläkeliitto ry psta, Eläkeläiset ry psta, Saara Riihola, Matti Still Veikko Kettunen, Raimo Kemppainen Eläkkeensaajien Keskusliitto ry psta, Kansallinen senioriliitto ry psta, Risto Örling, Markku Kainulainen Kaarina Jaakkola LÄHTEET *) Lähde: Lisäys 2 Tehtävät Vanhusneuvoston tulee kutsua eläkeläisjärjestöjen edustajat vuosittain yhteistyötilaisuuteen jossa raportoidaan mm. Vanhusneuvoston toiminnasta. (Vanhusneuvosto-opas 9) Muutos 3 Asettaminen ja kokoonpano Kaksitoista (12) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä nimetään Oulussa toimivien valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen esityksestä. Esityksessä tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida eri yhteiskunnalliset näkemykset, sukupuolten välinen tasa-arvo ja alueellisuus. (Vanhusneuvosto-opas 6.1) Lisäys 6 Esittely ja sihteeri Sihteerin tulee olla palvelusuhteessa Oulun kaupunkiin oleva henkilö. (Vanhusneuvosto-opas ) Liite 5 asiaan 32 lisäasia: Valintaperustelut

13 Vanhusneuvoston toimintasääntö Liite 2 Sivu 13 Paikkajako, jäsenmäärä ja EETU pohja ym. muun toiminnan perusteella Eläkeliitto 4 + pj + varat Eläkeläiset 3 + varat Eläkkeensaajat 3 + varat Kansalliset seniorit 1 + vara Liite 6 asiaan 32 lisäasia: Paikkajako

Lapsi- ja nuorisoneuvoston toimintasääntö

Lapsi- ja nuorisoneuvoston toimintasääntö Liite 1 asukltk 17.5.2017 25 1 (2) Ylöjärven kaupunki Lapsi- ja nuorisoneuvoston toimintasääntö Ylöjärven kaupungin asukaslautakunta 17.5.2017 1 Toiminnan tarkoitus Ylöjärven lapsi- ja nuorisoneuvosto

Lisätiedot

Kuru neuvoston toimintasääntö

Kuru neuvoston toimintasääntö 1 (2) Ylöjärven kaupunki Kuru neuvoston toimintasääntö Ylöjärven kaupungin asukaslautakunta 17.5.2017 1 Toiminnan tarkoitus Ylöjärven Kuru-neuvosto on kaupungin ja Kurun kaupunginosan asukkaiden yhteistyöelin.

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo MULTIAN KUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina 27.11.2017 klo 13.00 15.00 ASIAT 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Perusturvakeskus, Turuntie 639, Riihikoski

Perusturvakeskus, Turuntie 639, Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA VANHUSNEUVOSTO 24.10.2017 1. Aika: 24.10.2017 klo 9.00 10.00 Paikka: Paikalla: Perusturvakeskus, Turuntie 639, 21870 Riihikoski Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola,

Lisätiedot

KHALL 81 Hallintojohtaja

KHALL 81 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus 81 26.02.2013 Kaupunginhallitus 209 07.05.2013 Kaupunginhallitus 269 25.06.2013 Kaupunginhallitus 328 09.09.2013 Kaupunginhallitus 384 28.10.2013 KUHMON VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANON TÄSMENTÄMINEN

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

M a a k u n n a l l i s e n. Vanhusneuvoston toimintasääntö

M a a k u n n a l l i s e n. Vanhusneuvoston toimintasääntö M a a k u n n a l l i s e n Vanhusneuvoston toimintasääntö 1.12.2017 Maakunnallinen vanhusneuvosto 1 1 Maakunnallinen vanhusneuvosto on Soiten alueella toimivien kuntien ja niiden vanhusneuvostojen ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh Ohje 1 / 5 Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh 23.10.2017 Alaotsikko Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Lapsiperheraati Elinkeinoasioiden raati Kylä- ja kaupunginosaraati Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

Maakunnallinen vanhusneuvosto

Maakunnallinen vanhusneuvosto Maakunnallinen vanhusneuvosto Pirkanmaan vanhusneuvostojen tapaaminen 13.10.2016 Lempäälä Raija Moilanen Tampereen vanhusneuvosto Maakunnan vaikuttamistoimielimet ( lausunnolla oleva Maakuntalaki 26 )

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Vanhusneuvosto ESITYSLISTA Kokousaika 16.11.2017 klo 12.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Outi Kurkela pj Piia Juuso j Aimo Ahti j Ristenrauna Magga j Onni

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

1 Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin.

1 Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasääntö 1 Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. 2 Kirkkonummen vammaisneuvoston tarkoituksena on 1)

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 (11) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja 1 (11) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto 1 KOKOUSAIKA 7.9.2017 klo 15:02-15:58 KOKOUSPAIKKA Tervon kunnanvirasto, Hallituksen ja lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Joensuun kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Joensuun kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Konsernipalvelut Kh esityslista 23.1.2017 JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä xx.xx.2017

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN VALINTAKOKOUS. Käsiteltiin PÖYTÄKIRJA VAMMAISNEUVOSTO

VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN VALINTAKOKOUS. Käsiteltiin PÖYTÄKIRJA VAMMAISNEUVOSTO PÖYTÄKIRJA VAMMAISNEUVOSTO VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN VALINTAKOKOUS Aika keskiviikko 21.11.2012 kello 18.00-19.33 Paikka Kirkkotorin koulutuskeskus, Asemakatu 5, Oulu Tilaisuuden alussa vuoden 2012 vammaisystävällisenä

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo MULTIAN KUNTA 4/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona 20.12.2017 klo 13.00 13.45 ASIAT 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 32

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan Naantalin vanhusneuvosto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 - lain 11 säätää vanhusneuvostosta 1. VANHUSNEUVOSTO

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LOHJA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 16.1.2013 10 Voimassa 1.1.2013 lukien Kaupunginvaltuusto 15.5.2013 84: muutettu 2 2 momentti Voimassa 15.5.2013 lukien 1 Soveltamisala... 2

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

ROVANIEMEN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1. Luku Yleiset määräykset 1 Toimintasäännön soveltaminen Toimintasäännössä määrätään Rovaniemen nuorisovaltuuston (myöhemmin nuorisovaltuusto) valitsemistavasta

Lisätiedot

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Luottamustointen palkkiosääntö Hyväksytty kaupunginvaltuustossa LUOTTAMUSTOINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä

Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 14.12.2017 Suvi Savolainen 1 15.12.2017 Etunimi Sukunimi Kunnalliset vammaisneuvostot 2 15.12.2017

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (6) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2017 1 (6) 884 Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen HEL 2017-009882 T 00 00 02 Päätös päätti asettaa toimikaudekseen digitalisaatiotoimikunnan, jonka tehtävänä on: edistää

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Puumala Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 21.09.2017, klo 15:58-17:11 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginhallitus ote pöytäkirjasta

SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginhallitus ote pöytäkirjasta SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginhallitus ote pöytäkirjasta 19.06.2017 11 Östersundom-toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2019... 1 - : Sopimus Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimiseksi... 3 Ote

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (16) Aika 14.03.2017, klo 13:00-15:05 Paikka Lounashuoneen kabinetti, kaupungin virastotalo Käsitellyt asiat 13 Kokouksen avaus 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15

Lisätiedot

Liite 1. Tarkastelu Espoon vaikuttamistoimielimistä 1 (10)

Liite 1. Tarkastelu Espoon vaikuttamistoimielimistä 1 (10) Liite 1. Tarkastelu Espoon vaikuttamistoimielimistä 1 (10) Vaikuttamistoimielimet Espoossa ja uusi kuntalaki Muistiossa arvioidaan, täyttävätkö Espoossa jo toimivat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Vanhusneuvosto PÖYTÄKIRJA Kokousaika 16.11.2017 klo 12.00-14.32 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Outi Kurkela pj Piia Juuso j Aimo Ahti j Ristenrauna Magga

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Oulun kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Maahanmuuttajaneuvosto Päivämäärä

Oulun kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Maahanmuuttajaneuvosto Päivämäärä Aika klo 16.30-18.33 Paikka Monikulttuurikeskus Villa Victor Päätöksentekijät Jamal Awad puheenjohtaja Angela Suorsa jäsen Anna Litewka-Anttolainen jäsen Dlovan Ishaya jäsen 16.47-> Gordon Roberts Luz

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien Lihavoitu voimassa olevasta palkkiosäännöstä poikkeavat kohdat.

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 2/2017 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 2/2017 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Torstai 28.2 klo 16.43 18.19 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Awad Jamal 16.47-18.19 Dolinšek Saša Györgyne Szanto Bernadett Ishaya Dlovan Kazza El Hassane

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto 21.03.2013 AIKA 18:00-19:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN 3 TARKASTAMINEN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2011 23.2.2011 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 3 VANH 4 KANGASALAN KUNNAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Vanhusneuvosto 01.06.2017 AIKA 14:00-15:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Liite 1 1 (5) Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Palkkiot ja korvaukset 2 Pormestarin ja apulaispormestarin palkka 3 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan kaupungin luottamustehtävien

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 5.6.2017 ( 48) Voimaantulo 15.6.2017 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan Kuntalain (410/2015, 82 ) mukaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet Hallintosääntö 17 luku Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet Valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Valtuusto voi päättää perusteista erillisellä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot