TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan"

Transkriptio

1 Naantalin vanhusneuvosto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan Vanhuspalvelulaki voimaan lain 11 säätää vanhusneuvostosta 1. VANHUSNEUVOSTO (11 ) Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain 27 :ssä. Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvostot tulevat vanhuspalvelulain myötä lakisääteisiksi. Kunnan on asetettava ikääntyneen väestönosallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään Vanhusneuvosto (11 ) 2. Vanhusneuvoston tehtävät Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. 3. Vanhusneuvosto Naantaliin Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti , että nykyisin jo toimiva yhteistoimintaryhmä jatkaa toimintaansa valtuustokaudella vanhusneuvostona siten, että lain tarkoittama vanhusneuvoston toimikausi alkaa ja nykyisin kunnassa omaehtoisesti toimineen yhteistoimintaryhmän kausi päättyy , lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi ja vahvisti vanhusneuvoston toimintasäännön noudatettavaksi lukien. Kaupunginhallituksen hyväksymä ja vahvistama toiminnan säännöt: Toimintasääntö Naantalin vanhusneuvostolle 1. Toiminnan tarkoitus 2. Kokoonpano

2 3. Toimikausi 4. Kokousten koollekutsuminen 5. Tehtävät 6. Sihteerin tehtävien hoitaminen 7. Muut tehtävät 1. Tarkoitus Naantalin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien yhteistoimintaelin. 2. Kokoonpano Alla olevat taustayhteisöt nimeävät edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimintakaudeksi Naantalin Vanhusten Tuki ry Naantalin Eläkeläiset ry Naantalin Seudun Seniorit ry Killin Kehitysvammaisten Tuki ry Naantalin Kunnalliset JHL ry Eläkeläiset Naantalin Seudun Reumayhdistys ry Naantalin Seudun Sydänyhdistys Naantalin Seudun Karjalaiset Eläkeliitto Naantalin Yhdistys ry Eläkeliitto Lemu-Askainen-Velkua ry Eläkeliitto Rymättylän Yhdistys ry SPR Naantalin osasto Naantalin seurakunta Aurinkosäätiön Palvelutalo Naantalin kaupunki terv.kesk. sos.tt., sihteeri (Riikka Levoranta) Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat vanhusjärjestöjen edustajia. 3. Toimikausi Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin sen nimeämän kaupunginhallituksen toimikausi eli neljä (4) vuotta. 4. Kokoontuminen Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarvittaessa vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta muinakin aikoina.

3 Vanhusneuvosto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vanhusneuvoston kokoukset pidetään virka-aikana, kokouksista ei makseta kokouspalkkioita. 5. Tehtävät - edistää vanhusten selviytymistä eri toiminnoissa - seurata vanhusten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa - vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin - vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa myös kaupungin eri hallintokuntien edustajia esittelemään toimialan suunnitelmia jotka koskevat erityisesti ikäihmisiä - tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa - lisätä yhdistysten ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä - kehittää yhdessä vapaaehtoistoimintaa - järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia vapaaehtoistoimin - edistää omalta osaltaan vanhusten elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten kulttuuri-, liikunta- ja harrastetoiminnassa - ottaa omalta osaltaan vastuuta vapaaehtoistyön keinoin ikäihmisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi - tiedotustoiminta - kaupungin internetsivuilla on omat sivut vanhusneuvostolle ja kokouksista laaditut muistiot ladataan sivuille 6. Sihteerin tehtävät Vanhusneuvoston sihteerin tehtävät hoitaa sosiaali- ja terveysviraston osoittama henkilö. Sihteerin tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi vanhusneuvoston käsiteltävien asioiden valmistelusta yhteistyössä puheenjohtajan kanssa. 7. Muut tehtävät Vanhusneuvosto laatii toiminnastaan toimintasuunnitelman ja antaa toimintakertomuksen. 1. Vanhusneuvoston kokoonpano 2014 Taustayhteisöt, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Naantalin Vanhusten Tuki Ry Raimo Laine, puheenjohtaja Jarmo Lehtisalo Naantalin Vanhusten Tuki Ry Irma Anttila Anne Juvala Naantalin eläkeläiset ry Rauno Vänttinen Pirkko Rauhanummi Naantalin Seudun Seniorit ry Kari Ruisvaara Marja Pappila Killin Kehitysvammaisten Tuki Ry Seppo Vainio Pirjo Heino Naantalin Kunnalliset JHL ry Eläkeläiset Hilkka Leino Astrid Alho Naantalin Seudun Reumayhdistys ry Kaija Laakso Anneli Patronen Naantalin Seudun Sydänyhdistys Sirkka-Liisa Sipola Hannu Koski Naantalin Karjalaiset Anja Valoaho Jouko Rinneranta Eläkeliitto Naantalin Yhdistys Ry Helena Myrskykari Kaarina Siiri Eläkeliitto Lemu-Askainen- Velkua ry Lasse Saarinen Tarja Majasuo Eläkeliitto Rymättylän Yhdistys ry Heikki Saarinen, varapj Liisa Suomi SPR Naantalin osasto Jaana Saarinen Ulla Kokko Naantalin seurakunta Minna Pykälämaa Anna Ojala Aurinkosäätiön Palvelutalo Minna Kollin Marja-Terttu Huhtanen Naantalin kaupunki Riikka Levoranta, sihteeri

4 Toiminta 2014 Vanhusneuvoston toimintaa valmisteltiin kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Neuvoston toimintaa ohjasi Naantalin valmisteilla ollut Ikääntymispoliittinen ohjelma. Neuvosto oli mukana suunnitelman valmistelussa ja toteuttamisessa. Hyvä yhteistyö ja vuoropuhelu kaupungin eri hallintokuntien kanssa antoi vaikutusmahdollisuuksia jo suunnitteluvaiheessa. Toiminnan kehittäminen jatkuu, mahdollisuudet vaikuttaa ovat hyvät, se edellyttää rakentavaa aktiivisuutta koko Vanhusneuvostolta. Vuoden 2014 aikana Vanhusneuvosto kokoontui seitsemän kertaa. Pöytäkirjat kokouksista ovat Naantalin kaupungin nettisivuilla. Kokoukset pidettiin Aurinkosäätiön palvelutalossa, Katavakodissa, Birgittakodissa ja Livonsaaren seurantalossa. Kokousten yhteydessä tutustuttiin tiloihin ja toimintaan. Myös kaupungin kotipalvelut esitteli toimintaansa Vanhusneuvostolle. Taina Lahtiola esitteli Vanhusneuvoston kokouksessa Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän Naantalin ikääntymispoliittisen ohjelman. Ohjelmaan sisältyy Vanhusneuvoston esittämiä parannuksia ikääntyvien palveluihin. Vanhusneuvoston jäsenet osallistuivat Varsinais-Suomen alueen Vanhusneuvostojen tapaamiseen Logomossa Tietoa Vanhusneuvoston toiminnasta ja vaikutusmahdollisuuksista yhdistykset informoivat omia yhdistyksiään. Toteutuneet tapahtumat/kehittäminen - vanhusneuvosto osallistui 18 henkilön voimin SPR:n nälkäpäivä keräykseen - ukkojen ja akkojen` liikuntatuokiot jatkuvat Urheilutalolla torstaisin kiinnostus osallistua oli hyvä, kävijöitä vuoden aikana noin 1000 henkilöä - UKK- testi järjestettiin , osallistujia n. 30 henkilöä - kouluvaari/muori projekti lähti liikkeelle yhteistyössä sivistysviraston kanssa - liikuntapäivä kepein askelin kesään` toteutettiin Kirkkopuistossa, osallistujia 200 ikäihmistä - joulumyyjäiset järjestettiin kaupungintalolla, myyjiä ja ostajia oli runsaasti Vanhusneuvosto toimi aktiivisesti taustaryhmänsä kautta, kuullen ikääntyviä ja tuoden muutos- ja parannusehdotuksia mm. - yleiset piha- ja katualueet - tilat, joissa voidaan toimia - palveluautojen aikataulut - tiedottamisessa palveluista ja saatavilla olevista eduista ja tuesta - postipalvelujen parantamista Merimaskun alueella Vanhusneuvoston ehdotukset on käsitelty myönteisessä hengessä, parannuksia on saatu aikaan. Lausunnot: - Vanhusneuvosto antoi v.2014 lausunnot pyydetyistä asiakokonaisuuksista: o Keskikaupungin kaava o Ikääntymispoliittinen ohjelma Naantalissa Raimo Laine puheenjohtaja Riikka Levoranta sihteeri

5

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2015

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2015 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2015 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa 1(7) VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2007 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika 19.11.2007 klo 13.00 Paikka Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa Läsnä Simo Hiekkalinna,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY.

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Koira kuntalaisena Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Kennelliitto koira-alan asiantuntija Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry on perustettu vuonna

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot