Kunnanhallituksen tulosalueiden talousarvion 2015 käyttösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallituksen tulosalueiden talousarvion 2015 käyttösuunnitelma"

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen tulosalueiden talousarvion 2015 käyttösuunnitelma Kh

2 2 Sisältö 1. Yleistä Määrärahojen siirtäminen kustannuspaikkojen välillä Tilivelvolliset Sisäinen valvonta Laskujen hyväksyminen Tulosalueet Osallisuus ja päätöksenteko Kuntakonsernin johto (kustannuspaikat 1110 Tilintarkastus, 1120 Kunnanvaltuusto, 1130 Kunnanhallitus) Hallintopalvelut (kustannuspaikat, 1150 Toimisto- ja talouspalvelut, 1160 Talous- ja henkilöstöhallinto ja atk, 1170 Rautjärven Vuokratalot Oy ja 1180 Muu yleishallinto) Osallisuus ja päätöksenteko tulot ja menot Elinvoimaisuuden kehittäminen Yleiskaavoitus (kustannuspaikka 1200 Yleiskaavoitus) Yhteisöt (kustannuspaikat 1210 Elinkeinotoimi, 1235 Taiteilija ja kulttuurituottaja osana kunnan toimintaa) Elinvoimaisuuden kehittäminen tulot ja menot Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen Eksoten palvelut (kustannuspaikka 1640 Sosiaali- ja terveyspalvelut) Muut sosiaali- ja terveyspalvelut (kustannuspaikka 1710) Vanhusneuvosto (kustannuspaikka 1730) ja Vammaisneuvosto (kustannuspaikka 1740) Työterveyshuolto (kustannuspaikka 1780) Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen tulot ja menot Keskusvaalilautakunta (kustannuspaikka 2110 Kunnall. ja valtioll.vaalit)... 9 Liite: Hallinnon prosessit, vastuuhenkilöt ja tiimit... 10

3 3 1. Yleistä Rautjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Kunnanhallituksen alaisena on kolme tulosaluetta: Osallisuus ja päätöksenteko, Elinvoimaisuuden kehittäminen ja Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen. Käyttösuunnitelmassa asetetaan valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet tulosalueiden tulosyksiköille sekä jaetaan määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille ja kustannuspaikoille. 2. Määrärahojen siirtäminen kustannuspaikkojen välillä 3. Tilivelvolliset Kunnanhallitus antaa tulosyksiköistä vastaaville viranhaltijoille oikeuden toiminnan niin vaatiessa siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosyksikön määräraha ei muutu. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta tilivelvollisia ovat - kunnanhallituksen jäsenet, - kunnanjohtaja, - kehitysjohtaja ja - talouspäällikkö. 4. Sisäinen valvonta Toimintaa valvotaan sisäisen valvonnan ohjeessa määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksymän riskien arvioinnin perusteella hallintokeskuksen riskienhallinnan suunnitelma valmistellaan strategiaprosessin aikana kevään 2015 kuluessa. 5. Laskujen hyväksyminen Hallintosäännön taloutta koskevien määräysten täytäntöönpano-ohjeiden mukaan laskujen hyväksyjät määrää kunkin tulosalueen toimielin. Määräykset ovat voimassa toistaiseksi. Määräyksiä muutetaan välittömästi, jos olosuhteissa tai henkilöstössä tapahtuu muutoksia. Yleinen hyväksymisoikeus kiireellisissä tilanteissa: - kunnanjohtaja Harri Anttila, - kehitysjohtaja Annaleena Rita, - talouspäällikkö. Hyväksyjät voivat toimia sisältötarkastajina. Sisältötarkastaja ja hyväksyjä eivät kuitenkaan saa olla sama henkilö. Koontilaskuissa (esim. puhelinlaskut)

4 4 voidaan käyttää keskitettyä sisältötarkastusta, jota tekevät palvelusihteeri Tuula Luhaniemi ja laskutussihteeri Seija Vento. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan laskujen hyväksyjät sekä sisältötarkastajat ovat seuraavat: Tulosyksikkö Hyväksyjä Sisältötarkastaja Kuntakonsernin johto Hallintopalvelut Yleiskaavoitus Yhteisöt Eksoten palvelut Muut sosiaali- ja terveyspalvelut Vaalit Hallinto/ investoinnit Aineeton käyttöomaisuus Investointiosuud et kuntayhtymille Rahoituskulut Talouspäällikkö Paula Hinkkanen Talouspäällikkö Paula Hinkkanen Talouspäällikkö Paula Hinkkanen Talouspäällikkö Paula Hinkkanen Talouspäällikkö Paula Hinkkanen Palvelusihteeri Tarja Partinen Palvelusihteeri Palvelusihteeri Tuula Luhaniemi Henkilöstösihteeri Riitta Hellsten Tietohallintosihteeri Päivi Kujantola-Nupponen Palvelusihteeri Tarja Partinen Palvelusihteeri Tuula Luhaniemi Laskutussihteeri Seija Vento Talouspäällikkö Talouspäällikkö Henkilöstösihteeri Riitta Hellsten Talouspäällikkö Talouspäällikkö Tietohallintosihteeri Päivi Kujantola-Nupponen Talouspäällikkö Tietohallintosihteeri Päivi Kujantola-Nupponen Talouspäällikkö Pääkirjanpitäjä Helena Lankinen Laskutussihteeri Kaija Pesonen

5 5 6. Tulosalueet Tulosalueiden kriittiset menestystekijät ja tavoitteet määritellään kuntastrategian päivityksen perusteella helmi-maaliskuussa Osallisuus ja päätöksenteko Kuntakonsernin johto (kustannuspaikat 1110 Tilintarkastus, 1120 Kunnanvaltuusto, 1130 Kunnanhallitus) Talousarvioon sisältyvät säästötoimet: - Kuntalehteä ei tilata valtuutetuille valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille puheenjohtajistoja lukuun ottamatta. - Muiden lehtien ja kirjallisuuden suhteen käytetään tiukkaa harkintaa. - Yhteisöjen kannatusilmoitukset maksetaan vain kunnanjohtajan hyväksymänä. - Valtuuston ja kunnanhallituksen kokouksesta ei lähetetä erikseen kutsuja ja esityslistoja, vaan kokousmateriaali julkaistaan ainoastaan sähköisessä kokousjärjestelmässä. Talousarviokirjat ja tasekirjat postitetaan paperikopioina. Kuntatalouden tasapainoa seurataan neljännesvuotisraporteilla Hallintopalvelut (kustannuspaikat, 1150 Toimisto- ja talouspalvelut, 1160 Talous- ja henkilöstöhallinto ja atk, 1170 Rautjärven Vuokratalot Oy ja 1180 Muu yleishallinto) Asiakaspalvelu toimii yhteispalvelupiste toimii ma-pe klo 9-11 ja Kunnanvirasto kesäsulun ja muiden sulkupäivien aikana yhteispalvelupiste on suljettu. Seurataan Asiakaspalvelu2015-hankkeen edistymistä. Henkilöstö osallistuu tehtäviensä kannalta välttämättömiin maksullisiin koulutustilaisuuksiin. Suositaan maakunnan alueella tai etäyhteyksillä järjestettäviä koulutuksia. Koulutus- ja työmatkoilla suositaan yhdessä matkustamisesta ja julkisten liikennevälineiden käyttöä. Henkilöstön hyvinvointia ja toimintakykyä edistetään järjestämällä varastosta löytyviä kalusteita muunnellen kahvioon korkea pöytätaso seisten vietettävää kahvitaukoa varten ja videoneuvotteluhuoneeseen korkea pöytätaso kannettavalle tietokoneelle seisten työskentelyä varten. Taukoliikuntaa edistetään hankkimalla muutama edullinen jumppakeppi.

6 6 Talousarvioon sisältyvät säästötoimet: - Taloushallinnon palvelujen siirto Saimaan Talous ja Tieto Oy:n tuottamiksi jatkuvalla palvelusopimuksella alkaen valmistellaan päätöksentekoa varten tammi-helmikuussa, jolloin siirtoprojekti voisi käynnistyä huhtikuussa. - Sivistystoimen toimialasihteerin (eläkkeelle, jää pois työstä 1.5. alkaen) tehtäväjärjestelyjen aloituspalaveri pidetään Myös muut hallinnon ja talouden työ- ja palveluprosessit tarkistetaan, kun em. muutosprosessit ovat siinä vaiheessa, että työmäärien arviointi ja tehtäväkokonaisuuksien muodostaminen on mahdollista. - Ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivujen lisäksi vain Imatralaisessa. - Määräaikaisia työntekijöitä ei palkata hallintokeskuksen tehtäviin, lukuun ottamatta mahdollisia velvoitetyöllistettäviä. Palkattomille harjoittelujaksoille otetaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita ja TEtoimiston kautta tulevia harjoittelijoita ja työkokeiluun tulevia henkilöitä. Hallintokeskuksen hallinnassa olevien kokoustilojen käyttömaksut - Kokoustiloja luovutetaan jäljessä esitettyjen käyttömaksujen mukaan ulkopuolisille vain virka-aikana. - Virka-ajan ulkopuolinen käyttö edellyttää kunnan puolelta tilaisuudelle isäntää, jona voi toimia kunnan vakinainen työntekijä tai viranhaltija tai kunnanhallituksen tai valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvat henkilöt. Virka-ajan ulkopuolisen käytön aiheuttamat ylimääräiset kustannukset lisätään käyttömaksuihin ja näistä kustannuksista sovitaan kunkin tilaisuuden osalta erikseen. - Käyttömaksuihin perustuvaa käyttöä, vastikkeetonta käyttöä ja kunnan omaa käyttöä seurataan kokoustilojen varauskalenterista. - Käyttömaksut ovat: o Valtuustosali: puoli päivää (aamupäivä klo 8-12 tai iltapäivä klo 12-16) 30 euroa ja koko päivä (klo 8-16) 50 euroa. o Kahvio: vuokrataan vain valtuustosalin vuokrauksen yhteydessä, puoli päivää (aamupäivä klo 8-12 tai iltapäivä klo 12-16) 20 euroa ja koko päivä (klo 8-16) 40 euroa. o Kunnanhallituksen kokoushuone: puoli päivää (aamupäivä klo 8-12 tai iltapäivä klo 12-16) 15 euroa ja koko päivä (klo 8-16) 25 euroa. o Eila-kabinetti: puoli päivää (aamupäivä klo 8-12 tai iltapäivä klo 12-16) 10 euroa ja koko päivä (klo 8-16) 15 euroa. o Videoneuvotteluhuone: puoli päivää (aamupäivä klo 8-12 tai iltapäivä klo 12-16) 10 euroa ja koko päivä (klo 8-16) 15 euroa.

7 7 Kustannuspaikalle 1180 Muu yleishallinto on tehty seuraavat määrärahavaraukset - Kunnallinen työmarkkinalaitos perus- ja lisämaksut euroa - Asiointiliikenne ja seutuliput euroa - Osuus verotuskustannuksiin euroa - Lappeenranta-Imatra kaupunkiseutuyhteistyön kuntarahoitusosuus euroa - Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön osuus euroa - Kuntaliiton jäsenmaksu euroa - Etelä-Karjalan liiton osuusmaksu euroa - Etelä-Karjalan hankintapalvelujen maksuosuus euroa - Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin avustus euroa Osallisuus ja päätöksenteko tulot ja menot TP 2013 TAE 2014 TA 2015 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Elinvoimaisuuden kehittäminen Yleiskaavoitus (kustannuspaikka 1200 Yleiskaavoitus) Asemanseudun osayleiskaavan ja asemakaavan uudistamisen, vetovoiman parantamiseksi laadittujen suunnitelmien pohjalta, rahoitustarve kahden vuoden aikana on /vuosi. Kaavoitusta voidaan lykätä vuoteen 2017 tasapainotusohjelman johdosta. Vuoden 2015 talousarvioon on tehty määrärahavaraus euroa Yhteisöt (kustannuspaikat 1210 Elinkeinotoimi, 1235 Taiteilija ja kulttuurituottaja osana kunnan toimintaa) Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke Taiteilija ja kulttuurituottaja osana kunnan toimintaa käynnistyi vuoden alussa. Markkinointisuunnitelman toimeenpano käynnistyi myös vuoden alussa kunnan omalla rahoituksella ja toimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksia haetaan Leader-rahoituksen lisäksi muista rahoituskanavista. Lisäksi suunnitellaan EU:n kansalaisten Eurooppa - ohjelman Eurooppalainen muistiperintö -lohkoon liittyvää toisen maailmansodan ajan aikalaiskokemusten keräämiseen ja tapahtumatuotantoon liittyvää hanketta.

8 Nuorten kesätyöllistämisessä jatketaan yrityksille suunnattua 100 euron kesätyösetelin käyttöä ja 15 vuotta täyttäneiden koululaisten ja opiskelijoiden kesäharjoittelujaksoja kunnan omissa toiminnoissa ja Eksoten vanhustenpalveluissa. Nuorten ohjaus tehdään kokonaan työyksiköiden omana työnä. Kustannuspaikalle 1210 Elinkeinotoimi on tehty seuraavat määrärahavaraukset - Nuorten kesätyöohjelma euroa - Lions Club Simpele toiminta-avustus euroa - Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry euroa - Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy euroa - Maaseutuhallinto euroa - Työn Vuoksi ry:n toiminta-avustus ja tuki pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen euroa - Centra Baltic -hanke, kuntarahoitusosuus euroa Elinvoimaisuuden kehittäminen tulot ja menot TP 2013 TAE 2014 TA 2015 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen Eksoten palvelut (kustannuspaikka 1640 Sosiaali- ja terveyspalvelut) Eksoten maksuosuudeksi määritelty euroa. Vanhojen alijäämien kattamista euroa. Alijäämien kattaminen käsitellään tilinpäätöksessä pakollisina varauksina eikä sitä sisällytetä talousarvioon. Sosiaalipalvelut ovat siirtyneen tammikuun alussa kunnantalolta terveyspalvelujen yhteyteen Viipurinkatu 6:een ja hyvinvointiasema on alkanut käynnistää uusia toimintamallejaan (mm. palveluohjaus, järjestöjen toiminnan esittelyt). Vuodeosaston muutossuunnittelu käynnistetään Eksoten toimijoiden kanssa kevään aikana. Kunnanhallitukselle raportoidaan Eksoten palvelujen toteutumisesta ja toimintojen kehityksestä osavuosikatsausten aikataulun mukaan (4 kertaa/vuosi).

9 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut (kustannuspaikka 1710) Työterveyshuolto on siirretty omalle kustannuspaikalleen vuoden 2014 talousarviossa (kustannuspaikka 1780), jolloin sen kustannukset saadaan suoraan taloustilastoon. Kustannuspaikalle on jäänyt vain osa kehitysjohtajan palkkauskustannuksista Vanhusneuvosto (kustannuspaikka 1730) ja Vammaisneuvosto (kustannuspaikka 1740) Neuvostoille on budjetoitu luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja kokoustarjoilut (vanhusneuvosto euroa, vammaisneuvosto 500 euroa) Työterveyshuolto (kustannuspaikka 1780) Kustannuspaikalle on budjetoitu kuluina työterveyshuollon sopimuksen mukaiset työterveyspalvelut ( euroa) ja työpaikkojen ensiaputarvikkeet (3.000 euroa). Tuloina on budjetoitu Kelan korvaukset työterveyshuollosta ja ensiaputarvikkeista Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen tulot ja menot TP 2013 TAE 2014 TA 2015 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Keskusvaalilautakunta (kustannuspaikka 2110 Kunnall. ja valtioll.vaalit) Vuonna 2015 järjestetään Eduskuntavaalit sunnuntaina Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa TP 2012 TP 2013 TAE 2014 TA 2015 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate

10 Liite: Hallinnon prosessit, vastuuhenkilöt ja tiimit Prosessi Vastuuhenkilö Tiimi Asiakas- ja sihteeripalvelut Tarja Partinen - kunnan yleinen neuvonta puhelimitse ja yhteispalvelupisteessä Tuula Luhaniemi - kulunvalvonta: ovien valvonta, avainten hallinta, avainkorttien hallinta ja työajanseuranta/esmikko Päivi Kujantola- Nupponen - yhteispalvelusopimusten mukainen asiakaspalvelu - asuntohakemusten neuvonta - saapuvan ja lähtevän postin kirjaaminen/dynasty, saapuvan jakelu sähköisesti/postilokeroihin - asiakirjojen nähtävilläpito, kuulutukset ja ilmoitukset - tilavaraukset, kokoustilojen järjestelyt ja kokoustarjoilut, pöytäkirjojen tarkastettavana ja allekirjoitettavana pitäminen - liikuntatilojen, Manulan, Rautjärven paloaseman koulutusluokan ja Leirimajan avainten hallinta/avainpantit - henkilöstöpalvelut: ESS, Populus /ohjaus, verokorttien postitus - kopiointi, toimistotarviketilaukset Asianhallinta - Dynasty-asianhallintajärjestelmä, pääkäyttäjä Tarja Partinen, vara Päivi Kujantola-Nupponen - kunnanhallituksen, valtuuston, sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan (Päivi Kujantola-Nupponen) ja tarkastuslautakunnan (Tuula Luhaniemi) kutsut/esityslistat ja pöytäkirjat - otteet (Päivi Kujantola-Nupponen) - sopimushallinta (Tarja Partinen, Tuula Luhaniemi, Satu Kojo, Päivi Kujantola-Nupponen) - viranhaltijapäätösten hallinta - kuulutukset ja ilmoitukset, ilmoitustaulunhoitaja Tarja Partinen, vara Päivi Kujantola-Nupponen Asuntotoimi - kunnan asuntopolitiikka - vanhusten ja erityisryhmien asumisen yhteistyö Eksoten kanssakunnan ja Rautjärven Vuokratalot Oy:n vuokra-asuntojen asukasvalinnat - vuokrasopimukset, asumisaikainen yhteydenpito, vuokra- ja käyttömaksulaskutus, teknisen isännöinnin yhteistyö Henkilöstöhallinto - palkka-asiamies, eläkeasiamies, esimiesten ohjaus työsuhdeasioissa - perhepäivähoitajien palkanlaskenta Taloussuunnittelu - toiminnan linjausten valmistelu kuntastrategian, palvelustrategian ja kuntatalouden, työllisyyden ja väestönmuutosten näkymien perusteella; talousarvioprosessin kehittäminen - talousarvion numero-osa, rahoitus- ym. taloudelliset laskelmat Kirjanpito - kunta - Rautjärven Vuokratalot Oy - Simpeleen Lämpö Oy - konserni - alv-tilitykset - käyttöomaisuuskirjanpito - päivittäiset siirrot reskontrista kp:oon Tarja Partinen Annaleena Rita Riitta Hellsten Terhi Savikurki Annaleena Rita Helena Lankinen Helena Lankinen Tuula Luhaniemi Helena Lankinen Tuula Luhaniemi Kaija Pesonen 10 Päivi Kujantola- Nupponen Tuula Luhaniemi Satu Kojo Sirpa-Riitta Kautonen, Eksote Helena Tiainen, Eksote Juho Jylhä Ostoreskontra ja sähköiset ostolaskut Seija Vento Tuula Luhaniemi

11 11 Prosessi Vastuuhenkilö Tiimi Myyntilaskutus - päivähoidon laskutus Seija Vento - yleislaskutus Kaija Pesonen Tuula Tuula Luhaniemi - vesilaskutus Luhaniemi - vuokralaskutus KOKI Kaija Pesonen - rakennusvalvonnan laskutus Satu Kojo - kansalaisopiston laskutus Myyntireskontra Kaija Pesonen Helena Lankinen Maksuliikenne Kaija Pesonen Helena Lankinen Perintä Kaija Pesonen Sivistyshallinto Tekninen hallinto - sis. asiakaspalvelun ja nähtävillä olot yhteispalvelupisteessä Tietohallinto - arkistointi - sähköiset palvelut - www-sivut - intranet Tilinpäätös ja raportointi - toiminnan raportointi - talouden raportointi - talous- ja toimintatilastot Tilastokeskukselle Työsuojelu - työsuojeluyhteistyö - työterveyshuollon yhteistyö, Etelä-Karjalan Työkunto Oy - sisäilmastotyöryhmä - työyhteisötoimikunta Vaalit - kh:n päätettävät asiat - OM:n ohjeet - vaalilautakunta Eila Toppinen Anja Vaittinen Ari Pöllänen Tuula Luhaniemi Päivi Kujantola- Nupponen Toimialajohtajat Helena Lankinen Annaleena Rita Annaleena Rita Pasi Kautto Riitta Hellsten Saila Tuononen Raija Sorjonen Seija Vento Satu Kojo Tarja Partinen Satu Kojo Anja Vaittinen Raija Sorjonen Annaleena Rita Helena Lankinen Päivi Kujantola- Nupponen

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 05.05.2014 klo 14:00-16:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1)

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1) Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx null Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2014 922 Vesilahti 15.9.2014 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatuotot 6 314 590 6 416 447 441

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot