Opas asiakasraatien dyntämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas asiakasraatien dyntämiseen"

Transkriptio

1 Opas asiakasraatien hyödynt dyntämiseen Kuluttajatutkimuskeskus Eva Heiskanen ja Mika Saastamoinen 1 Energiateollisuus ry Mainetalkoot-hanke

2 Sisällysluettelo 1. Mikä on asiakasraati? 2. Erilaisia ratkaisuja 3. Mihin asiakasraateja voi käyttää? 4. Asiakasraatitoiminnan organisointi 5. Asiakasraatien kokoaminen ja ylläpito 6. Työskentelytapoja 7. Sudenkuoppia 8. Hyviä kokemuksia 9. Onnistumisen edellytyksiä Demo: sähkölaskun ymmärrettävyys 2

3 3 1. Mikä on asiakasraati?

4 1. Mikä on asiakasraati? Joukko asiakkaita jotka on koottu tiettyä tarkoitusta varten yksittäisiä kotitalouksia, yritys- tai julkisasiakkaiden edustajia, taloyhtiöiden vastuuhenkilöitä, isännöitsijöitä, yhdistysaktiiveja asiakaspalautteen kerääminen, testaaminen, ideoiden hankkiminen, tiedottaminen & markkinointi, asiakastuntemuksen kehittäminen ja jotka kokoontuvat useammin kuin kerran asiakasraadit tapaavat yleensä säännöllisesti kasvokkain (virtuaaliset raadit ovat mahdollisia, mutta eivät vielä useinkaan toimi käytännössä) 4

5 2. Erilaisia ratkaisuja Keräsimme suomalaisten energiayhtiöiden kokemuksia ja löysimme seuraavanlaisia ratkaisuja Neuvottelukunta: tärkeistä sidosryhmistä ja asiakkaista koostuva raati, joka toimii viestinviejänä ja -tuojana asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sekä yhtiön välillä keskustelemalla ajankohtaisista hankkeista, tapahtumista ja esimerkiksi hinnoittelusta. Mukaan olemassa olevaan toimintaan esim. Asukas Oy:den puheenjohtajaklubi ja asukasyhdistykset Yhteydenotto asiakasrekisterin kautta (kuluttajat tai b2basiakkaat) Ulkopuolisen tahon kautta hankittu asiakasraati 5

6 3. Mihin asiakasraateja voi käyttää? 3.1 Erilaisia asiakasraatien käyttötapoja 3.2 Esimerkkejä asiakasraatien käyttötavoista 3.3 Mihin asiakasraateja ei kannata käyttää 6

7 3.1 Erilaisia asiakasraatien käyttötapoja Asiakkaiden huolenaiheiden kuulemiseen Konkreettisen palautteen keräämiseen Tuotteiden tai palveluiden testaamiseen Ideoiden hankkimiseen ja kehittelyyn Vuorovaikutteisena tiedotus- ja markkinointikanavana Asiakastuntemuksen ja viestintätaitojen kehittämiseen Asiakkaiden väliseen vertaisoppimiseen Innostumiseen uutta energiaa toiminnan jatkuvaan parantamiseen 7

8 3.2 Esimerkkejä asiakasraatien käyttötavoista (a) Käyttötarkoitus Asiakkaiden huolenaiheiden kuuleminen Konkreettisen palautteen kerääminen Tuotteiden & palveluiden testaaminen Ideoiden hankkiminen ja kehittely Esimerkkejä Sopimuksissa tai omistusjärjestelyissä askarruttavat asiat Lämmitysjärjestelmät ja uudet ratkaisut Viat, katkokset, huolto ja korjaus Yhtiön toiminnan vaikutukset lähiympäristöön Palaute uusista sopimuksista, laskuista, mittareista Palaute asiakaspalvelusta Palaute huolto- ja muista palveluista Kehitteillä olevien sähkö-/lämpösopimustuotteiden testaaminen Kehitteillä olevien uusien palvelujen testaaminen Asiakaslehden/nettisivun testaaminen Ideoita uusista palveluista Ideoita asiakaslehteen 8

9 9 3.2 Esimerkkejä asiakasraatien käyttötavoista (b)

10 3.3 Mihin asiakasraateja ei kannata käyttää? Edustavana otoksena kaikista asiakkaista yleensä raatien koostumus on väestöllisesti ja myyntiosuudeltaan vino (paitsi jos nämä tekijät on erityisesti otettu huomioon raatia koottaessa) raati todennäköisesti houkuttelee tavallista positiivisempia, osaavampia ja aktiivisempia ihmisiä Tuotekehityksen korvikkeena asiakkaat kyllä tuntevat omat tarpeensa, mutta eivät tuotteiden ja palveluiden teknisiä tai taloudellisia reunaehtoja Pelkästään markkinointikanavana vuorovaikutteisuuden mahdollisuus hukataan asiakkaat turhautuvat, ellei heidän omalle panokselle ja aktiivisuudelle löydy tilaa 10

11 4. Asiakasraatitoiminnan organisointi 4.1 Kuka organisoi? 4.2 Tarvittavat resurssit 4.3 Raadin annin hyödyntäminen organisaatiossa 11

12 4.1 Kuka organisoi? Kehittämisestä, asiakaspalvelusta tai laadusta vastaava varmistettava kosketuspinta sekä asiakkaisiin että omaan organisaatioon tarvitaan sosiaalisia taitoja ja sosiaalista pelisilmää Raatitapaamisten fasilitointiin voi hankkia ulkopuolista konsulttiapua silloin voi itse osallistua täysillä omana itsenään ja yhtiönsä edustajana 12

13 4.2 Tarvittavat resurssit Raadista vastaavan henkilön työaikaa riippuu raadin koosta ja työskentelyn intensiteetistä Työaikaa tarvitaan raadin kokoamiseen ja toiminnan käynnistämiseen yhteystietojen ylläpitoon yhteydenpitoon tapaamisten välillä toiminnan ja tapaamisten suunnitteluun ja järjestelyyn tapaamisten tulosten dokumentointiin Lisäksi tiloja, tarjoilua sekä tarvittaessa resursseja palkitsemiseen (ks. kohta 5.2) 13

14 4.3 Raadin annin hyödyntäminen organisaatiossa Tärkeää, ettei jää yhden henkilön puuhailuksi Raadin viestit välittyvät organisaatioon parhaiten, jos päätöksentekijät (tuotekehitys, markkinointi jne.) mukana raadin toiminnassa, välittömässä vuorovaikutuksessa raadin kanssa raatilaisten palautteelle, ehdotuksille ja ideoille on kotipesä ja niitä kehitetään aktiivisesti edelleen Välitön kosketus raatiin lisää yhtiön eri toiminnoista vastaavien vuorovaikutustaitoja ja asiakastuntemusta 14

15 5. Asiakasraatien kokoaminen ja ylläpito 1. Ratkaisuja asiakasraadin kokoamiseen - Käytössä olevia ratkaisuja - Kokoamisessa huomioonotettavaa 2. Motivaation ylläpito: erilaisia keinoja Laadukas organisointi Palkitseminen Sitouttaminen 15

16 5.1 Ratkaisuja asiakasraadin kokoamiseen (a) Käytössä olevia erilaisia ratkaisuja Omasta asiakasrekisteristä esimerkiksi kutsumalla vapaaehtoisia sähköpostitse/internetsivuilla Sidosryhmien verkostoista esimerkiksi yhtiön hallituksen jäsenten verkostoista Yhdistysten kautta esimerkiksi Omakotiliiton paikallisyhdistykset, asukasyhdistykset, kaupunginosayhdistykset 16

17 5.1 Ratkaisuja asiakasraadin kokoamiseen (b) Kokoamisessa huomioonotettavaa Keitä halutaan mukaan? tietty asiakasryhmä (vai jopa ei-asiakkaita)? ihmisiä, jolla on samanlaisia intressejä? mahdollisimman erilaisia ihmisiä? Kenellä mahdollisuus osallistua? mahdollisuus osallistua fyysisiin tapaamisiin (etäisyys)? Internetin käyttötarve/-mahdollisuus? Mitä raatilaisilta odotetaan ja mitä he saavat? hyvä tehdä selväksi sekä itselle että raatilaisille raatilaisilta voi lisäksi kysellä kokoamisen yhteydessä, miten he haluavat osallistua ja mitä odotuksia heillä on ks. seuraavan dian esimerkki 17

18 Esimerkki: mitä raatilaisilta odotetaan ja mitä he saavat? Eri tahojen asiakasraatitoimintaan liittämiä odotuksia voidaan havainnollistaa sähkölaskun ymmärrettävyyttä koskevaan demon (ks. liite) kautta: Järjestäjät (Kuluttajatutkimuskeskus ja Energiateollisuus ry.) odottivat saavansa konkreettista palautetta sähkölaskun ymmärrettävyyteen sekä kehitysehdotuksia informaation jäsentämiseen ja layoutiin Kuluttajat halusivat keskustella yleisemmin sähkölaskun herättämistä kysymyksistä, mm. peruskäsitteistä, arviolaskutuksen perusteista sekä reaaliaikaiseen laskutukseen siirtymisen aikataulusta Eri odotuksille löytyi tilaa, koska keskustelurunkoon laadittiin myös yleisempiä kysymyksiä, kuten mitä ajatuksia ja tunteita sähkölasku herättää? varattiin riittävästi aikaa keskustelulle paikalla oli Energiateollisuus ry:n edustaja vastaamassa kysymyksiin keskustelurunkoa sovellettiin joustavasti Tämä oli hyvä ratkaisu, koska kuluttajien omista huolenaiheista nousi myös konkreettisia kehittämisideoita 18

19 5.2 Motivaation ylläpito: erilaisia keinoja (a) Raatilaisten tarpeisiin vastaaminen Raatilaisten kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen ja niihin vastaava toiminta Miellyttävät tapaamiset, palkitseva vuorovaikutus Riittävästi aikaa palautteen antamiseen! Selkeä informaatio, sopivasti paloiteltuna (raatilaisilla on muutakin tekemistä) Ei liikaa asiaa yhdellä kertaa! 19

20 5.2 Motivaation ylläpito: erilaisia keinoja (b) Laadukas organisointi Sopiva tapaamistiheys Riippuu raatilaisten intresseistä ja muista kiireistä Nyrkkisääntö: minimi 2 kertaa vuodessa (jotta mielenkiinto pysyy yllä) maksimi kerran kuussa (jotta ei tunnu liian rankalta) Tätäkin kannattaa kysyä osallistujilta itseltään Selkeä tiedottaminen ennen ja jälkeen tapaamisten Yhteydenpito kokousten välillä Tiivis ja informatiivinen etukäteismateriaali Jos materiaali on pelkkää tekstiä, numeroita tai taulukoita, niin 5-10 sivua alkaa olla ylärajalla Toisaalta, jos asia kiinnostaa raatilaista, niin hän saattaa jaksaa tutustua pidempäänkin materiaaliin 20

21 5.2 Motivaation ylläpito: erilaisia keinoja (c) Palkitseminen Erilaisia vaihtoehtoja: Miellyttävät tilat ja hyvä kokoustarjoilu aina tärkeitä Lisäksi harkittavaksi: kokouspalkkio? lahjakortteja, elokuva-/museolippuja? tai muuta pientä raadin teemaan sopivaa? Konkreettisen palkitsemisen tarve on pienempi: jos raadin teemat ovat tärkeitä osallistujille jos osallistujat saavat paljon irti itse raadin työstä 21

22 5.2 Motivaation ylläpito: erilaisia keinoja (d) Sitouttaminen Jatkuvuuden tunne: tulevan toiminnan suunnittelu yhdessä Osallistujia kiinnostavat teemat (esim. tietoa tulossa olevista asioista, joista ei ole vielä kerrottu suurelle yleisölle) Aito vuorovaikutus: keskustelu ja kuuntelu Raatilaisten mahdollisuus keskustella myös keskenään Hyödyllistä informaatiota ja kontakteja raatilaisille Hyvät ja pysyvät henkilösuhteet yritykseen päin Tunne siitä, että raatilaisten ideat ja palautteet otetaan vakavasti! Tieto siitä, miten raatilaisten palaute on vaikuttanut! 22

23 6. Työskentelytapoja 6.1 Kokoontumiset 6.2 Ryhmäkeskustelut 6.3 Työpajat 6.4 Kyselyt 6.5 Keskustelufoorumit 6.6 Retket ja vierailut 23

24 6.1 Kokoontumiset Kokoontumiset tai kokoukset voivat pitää sisällään esim. yrityksen edustajan laatimia esityksiä ajankohtaisista aiheista tai asiakkaiden esittämiä kysymyksiä (ja yrityksen edustajien vastauksia) 24

25 6.2 Ryhmäkeskustelut Ryhmäkeskustelujen avulla voidaan ymmärtää asiakkaiden mielipiteiden taustoja tai erilaisten toimintatapojen syitä Ryhmäkeskustelut antavat osallistujille tilaisuuden pohtia asioita monipuolisesti Ks. tarkemmin Demosta Lähteitä: ja ttajina_pdf (Heiskanen E. jne Käyttäjät tuotekehittäjinä. Teknologiakatsaus 216/2007) 25

26 6.3 Työpajat Työpajojen avulla voi hankkia suunnatusti palautetta tai ideoita tiettyyn teeman Työpajoissa eri sidosryhmät pääsevät vuorovaikuttamaan ja osallistumaan yhdessä Työpaja on melko raskas ja huolellisen toteutuksen vaativa menetelmä Lähteitä: ja kehittajina_pdf (Heiskanen E. jne Käyttäjät tuotekehittäjinä. Teknologiakatsaus 216/2007) 26

27 Kyselyt

28 6.4 Kyselyt Vaikka asiakasraadit sopivat parhaiten kasvokkaiseen vuorovaikutukseen, niille voi osoittaa myös kyselyjä Kyselyt voivat toimia myös keinona ylläpitää asiakkaiden mielenkiintoa varsinaisten tapaamisten välillä Kysely sopii parhaiten tilanteeseen, jossa tutkittavan asian eri ulottuvuudet ovat jo hyvin tiedossa, mutta halutaan tietää miten ne jakautuvat vastaajakunnan kesken Asiakasraatien käyttöä kyselyissä rajoittaa se, että raadit harvoin muodostavat edustavaa otosta koko asiakaskunnasta 28

29 6.5 Keskustelufoorumit Asiakaspalautetta ja ideoita voi hankkia myös Internetin keskustelufoorumien kautta (esim. Facebook, Suomi24.fi) Oman keskustelufoorumin perustaminen voi olla työlästä ja sen kävijämäärät voivat jäädä pieniksi Jos löytyy joku olemassa oleva keskustelufoorumi, jossa käsitellään (tai edes sivutaan) kiinnostuksen kohteena olevaa aihetta, niin siellä käytävää keskustelua kannattaa vähintäänkin seurata, ehkä jopa osallistua siihen Jos keskusteluun osallistuu yrityksen edustajana, on suotavaa ilmoittaa avoimesti ja rehellisesti taustastaan 29

30 6.6 Retket ja vierailut Asiakkaita voi kutsua tutustumaan esim. yrityksen toimipisteisiin tai muihin tiloihin Erityisen kiinnostavaa voi olla tutustuminen sellaisiin paikkoihin, joihin ei muuten ole pääsyä Asiakkaat voivat myös käydä tutustumassa esim. erilaisiin laitteisiin tai lämmitysratkaisuihin 30

31 7. Sudenkuoppia 7.1 Sosiaalisen dynamiikan hallitseminen 7.2 Epäselvät roolit ja ylisuuret odotukset 31

32 7.1 Sosiaalisen dynamiikan hallitseminen Vuorovaikutus ei aina suju toivotulla tavalla Ihmiset eivät aina halua kertoa, mitä he todellisuudessa ajattelevat Vahvojen johtajatyyppien mielipiteitä saatetaan myötäillä Työpajat, erilaiset tehtävät ja ryhmäkeskustelut ovat keinoja vaihtaa sosiaalista dynamiikkaa ja saada uusia ääniä kuuluviin Tärkeä tunnistaa, keitä raatilaiset edustavat Aikaa myöten raadista saattaa kehittyä samanmielisten kerho, joka ei kerro laajemman asiakaskunnan huolenaiheista 32

33 7.2 Epäselvät roolit ja ylisuuret odotukset Epäselvät roolit ja tehtävänannot Jos raatilaisten rooli jää epäselväksi, toiminta voi olla sekavaa ja panos jää vähäiseksi Ylisuuret odotukset asiakasraatien suhteen Asiakasraadit eivät tarjoa valmiita ratkaisuja, tuotteita tai palveluja Asiakkaiden sitoutuminen toimintaan vaihtelee heidän omien elämäntilanteidensa mukaan Näennäisosallistuminen Raatilaiset voivat turhautua, jos raatia käytetään vain tiedotuskanavana 33

34 8. Hyviä kokemuksia (a) Suomalaisilla energiayhtiöillä on monenlaisia hyviä kokemuksia asiakasraatien käytöstä: Palautteen kerääminen auttaa korjaamaan ongelmia Voi tiedottaa ajankohtaisista asioista ja korjata vääriä käsityksiä Saa vahvistusta omille ajatuksilleen 34

35 8. Hyviä kokemuksia (b) Asiakasraadista on ollut hyötyä palvelun kehittämisessä Asiakkailta tulee ideoita ja palautetta Oppii ymmärtämään mitä syitä ja perusteluja ihmisillä on näkemyksilleen Saa kuulla suoraan asiakkailta mitä mieltä he ovat sähköön liittyvistä asioista 35

36 9. Onnistumisen edellytyksiä 9.1 Konkretisoiminen ja demonstrointi 9.2 Avoin ilmapiiri 36

37 9.1 Konkretisoiminen ja demonstrointi Jos hyödyntää raatilaisten palautetta palvelujen kehittämisessä, heidän on saatava konkreettinen kokemus kehitteillä olevasta palvelusta (esim. online-palvelusta tai uudesta laskumallista) Jos palvelua ei voi kokeilla, sitä on ainakin tärkeä demonstroida hyvin (esimerkiksi kuvasarjalla) Materiaalia on hyvä lähettää etukäteen, jotta siihen ehtii tutustua Hyvin valmisteltu raatilainen osaa: Kertoa omista käyttökokemuksistaan tai kuvitella, miltä tuntuisi käyttää palvelua Pohtia myös palvelun suhdetta omaan arkeensa ja tarpeisiinsa Tunnistaa ongelmakohtia 37

38 9.2 Avoin ilmapiiri Osallistujien on luotettava siihen, että kriittinenkin palaute on tervetullutta Asia kannattaa ottaa esille (esim. sanomalla suoraan, että vaikka läsnä on yrityksen edustajia, niin kritiikkiä saa esittää) Lisäksi omalla käytöksellä, esimerkillä ja sopivalla herättelyllä voit kannustaa avoimuuteen (esim. esittämällä itse kritiikkiä käsiteltävää asiaa kohtaan) Toiminnallisuus ja tehtävät (esim. retket) luovat me-henkeä, vähentävät vastakkainasettelua ja vahvistavat avoimuutta 38

39 Demo: sähks hkölaskun ymmärrett rrettävyys Eli kuinka käytän ryhmäkeskustelua asiakaspalautteen hankkimisessa 39

40 Demon sisältö Suunnittelu ja ongelman tarkentaminen Materiaalien valmistaminen Ryhmäkeskustelumenetelmä Osallistujien valitseminen ja rekrytointi Keskustelun ennakkovalmistelut Keskustelun vetäminen Muistiinpanot Keskustelun seuraajan rooli Analysointi Sähkölaskun ymmärrettävyys päätelmät ja suositukset Demon onnistumisen arviointia 40

41 Suunnittelu ja ongelman tarkentaminen Mihin asiaan halutaan palautetta tai mitä halutaan kehittää Minkä tyyppistä tietoa asiakkaat voivat antaa: mitä he ymmärtävät ja mitä he eivät ymmärrä mitä toiveita, odotuksia tai huolia heillä on Millaiset asiakkaat ovat kohderyhmänä sähkölaskut tuottavat ongelmia erityisesti nuorille ja iäkkäille asiakkaille 41

42 Materiaalien valmistaminen Esimerkkimateriaalina käytettiin erään sähköyhtiön laskumallia sekä sen lukuohjetta 42

43 Ryhmäkeskustelumenetelmä 5-10 henkilöä osallistuu keskusteluun, jossa on etukäteen suunniteltu teemarunko Keskustelun vetäjä esittelee keskusteltavat teemat ja huolehtii että keskustelu pysyy asiassa ja että kaikki saavat tilaisuuden puhua Keskustelua varten voidaan etukäteen lähettää erilaista virikemateriaalia tai sitä voi olla tarjolla paikan päällä Käytetään erityisesti silloin, kun halutaan ymmärtää mielipiteiden taustoja tai erilaisten toimintatapojen syitä ja kun osallistujille halutaan antaa tilaisuus pohtia asioita monipuolisesti 43

44 Osallistujien valitseminen ja rekrytointi Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapaneelista (700 vapaaehtoisen kuluttajan raati ) 48 pääkaupunkiseudun panelistille lähetettiin sähköposti, jossa kerrottiin tutkimuksesta ja kutsuttiin heidät ryhmäkeskusteluun 17 ilmoittautuneesta 8 kutsuttiin ryhmäkeskusteluun ja heille lähetettiin etukäteen tutustuttavaksi sähkölaskun mallivaihtoehto sekä lukuohjeet lisäksi rekrytoitiin 8 nuorta keskustelijaa omien verkostojen kautta 44

45 Keskustelun ennakkovalmistelut (a) tilanvaraus, tarjoilujen tilaus ym. käytännön asioita iso pöytä, jonka ääreen mahtuvat kaikki keskustelijat, vetäjä sekä nimilaput keskustelijoille 45

46 Keskustelun ennakkovalmistelut (b) ryhmäkeskustelurungon laatiminen (teemat/kysymykset, joista keskustelua käydään) runkoa ei jaeta keskustelijoille, mutta keskustelun vetäjä voi alussa kertoa ylimalkaisesti käsiteltävät teemat 46

47 Keskustelun vetäminen (a) yksi henkilö vetää keskustelua käymällä läpi ryhmäkeskustelurungossa olevia teemoja/kysymyksiä Mitä mieltä olitte tasauslasku sivusta? 47

48 Keskustelun vetäminen (b) Hyvän vetäjän ominaisuuksia: Rauhallinen, mutta innostava ei liian herkästi innostuva tai päällekäyvä luonteva vuorovaikutus, ei liian byrokraattinen tai pelottava Osaa kuunnella muistaa, mitä aiemmin sanottu ja auttaa rakentamaan sen päälle malttaa odottaa, että keskustelu jatkuu antaa keskustelijoille tilaa puhua myös toistensa kanssa Ryhdikäs pitää keskustelun asiassa huolehtii, että teemat käsitellään vetää hiljaisemmat mukaan osaa myös kohteliaasti keskeyttää toisia ikävystyttävät vuodatukset 48

49 Keskustelun vetäminen (c) keskustelijat voivat myös kommentoida toistensa sanomisia (ihannetapauksessa tilaisuuden luonne onkin keskustelunomainen) tämä kannattaa tuoda esille tilaisuuden alussa: Tilaisuus voi olla keskustelunomainen, teidän ei tarvitse erikseen pyytää puheenvuoroja ja voitte myös kommentoida toistenne sanomisia. 49

50 Keskustelun vetäminen (d) vetäjä voi rohkaista hiljaisempia osallistujia Mitä mieltä Tiina on tästä asiasta? 50

51 Keskustelun vetäminen (e) ryhmäkeskustelun luonteeseen kuuluu, että keskustelu saattaa rönsyillä yllättävillekin alueille joskus näistä rönsyistä voi saada hyviä ahaa-elämyksiä, joskus taas ne ovat melko epäolennaisia on kuitenkin hyvä antaa ihmisten sanoa sen mitä heillä on sydämellään jos keskustelu eksyy liian kauas sivupoluille, niin vetäjä palauttaa ystävällisesti keskustelun raiteilleen esim. toistamalla käsiteltävän kysymyksen (keskustelun vetäjällä olisi hyvä olla jonkin verran sosiaalista silmää ) 51

52 Muistiinpanot 1-2 henkilöä tekee muistiinpanoja keskustelun kuluessa muistiinpanoista ja havainnoista kannattaa tehdä yhteenveto mahdollisimman pian keskustelun jälkeen, kun ne vielä ovat tuoreessa muistissa keskustelu voidaan myös taltioida esim. äänittämällä, mutta tallenteiden purkaminen on usein hyvin työlästä 52

53 Keskustelun seuraajan rooli Usein on erittäin hyödyllistä, että yrityksen edustajia on seuraamassa keskustelua paikan päällä, koska livenä kuultu palaute on huomattavasti rikkaampaa ja antoisampaa kuin se mitä välittyy muistiinpanoihin tai raporttiin Keskustelun vetäjä esittelee läsnäolijat tilaisuuden alussa, jotta asiakkaat ymmärtävät keitä he ovat Sivustaseuraajan kannattaa ottaa melko passiivinen rooli: Keskustelun aikana ei ole suotavaa kommentoida sitä, jos ei vetäjä erikseen anna lupaa, esim. asiakkailta tulevien kysymysten vastaamiseen Jos haluaa kommentoida jotain keskustelussa noussutta asiaa, siitä kannattaa tehdä muistiinpanoja ja nostaa asia esille varsinaisen ryhmäkeskustelun päätyttyä Keskustelun aikana voi joutua kuulemaan kovaakin kritiikkiä, virheellisiä käsityksiä yms. korvia kuumottavaa, mutta siitä huolimatta kannattaa pysyä viileänä 53

54 Analysointi ja raportointi Ryhmäkeskustelun muistiinpanoista kannattaa vielä tehdä yksinkertainen jäsennys ja analyysi, jotta tulokset voidaan raportoida Hyvin laadittu keskustelurunko teemoineen antaa yleensä jäsennyksen raportille Raportissa tulisi kuvata keskustelussa esiintyneitä erilaisia näkemyksiä ja osallistujien niille antamia perusteluja sekä asiayhteyksiä Tuloksia arvioidessa kannattaa myös huomioida ryhmäkeskustelun sosiaalinen luonne: keskustelijat saattavat tietämättään hakea yksimielisyyttä tai ottaa tietynlaista roolia (esim. kriitikko ) 54

55 Sähkölaskun ymmärrettävyys päätelmät ja suositukset: Ymmärtämisen vaikeuksia Iäkkäät kuluttajat Kokemuksesta oli opittu Löysivät myös lukuohjeesta virheitä Käytetään eri käsitteitä samoille asioille! Eri yhtiöiden erilaiset käytännöt (mm. siirto & myynti) hämmensivät Tunnistivat laskuissa turhaa infoa Nuoret kuluttajat Eivät yleensä yritäkään lukea sähkölaskua Peruskäsitteet epäselviä (tasaus/arvio; myynti/siirto) Ohjeesta oli paljon hyötyä, mutta toista sivua ei kaikki jaksaneet Eivät löytäneet kaikkia ongelmia, koska kokonaisuus oli niin hämmentävä Reaaliaikainen lasku kiinnosti tosi paljon 55

56 Sähkölaskun ymmärrettävyys päätelmät ja suositukset: Yleisiä havaintoja Käsitteet epäselviä sekä nuorille että iäkkäille -> kaikki ongelmat eivät johdu laskusta: Lasku & sopimus rinnan käsitteiden selventäminen jo sopimusvaiheessa Useat laskut: siirto + myynti (joskus samalle sopimukselle) hämmensivät Arviolaskutuksen arvion perusteet aika monelle iäkkäälle ja nuorelle epäselviä! Informaation paljous jäsennys! Viestiminen samalla laskulla erilaisille asiakkaille lisää turhan tiedon määrää Selkeitä ongelmakohtia Käytetään eri käsitteitä samoille asioille! Myös lukuohjeessa virheitä 56

57 Sähkölaskun ymmärrettävyys päätelmät ja suositukset: Suosituksia Sähkölaskua kannattaa kehittää osana viestintää Lasku liittyy sopimuksen tekemiseen ja uusiin sopimusehtoihin Keskeiset käsitteet tulisi selvittää asiakkaalle jo sopimusvaiheessa Tulisi kertoa ymmärrettävämmin mihin arviolaskutus perustuu Uudet materiaalit kannattaa testata ennen niiden levittämistä Kaikki turha info pois: esim. tekninen tieto, jota asiakas ei tarvitse Muutokset pitää kuitenkin tehdä harkiten, sillä ihmiset ovat jo oppineet lukemaan tietynlaista sähkölaskua tietyllä tavalla 57

58 Demon onnistumisen arviointia Aihe kirvoitti vilkkaan keskustelun ja kuluttajat arvostivat pyrkimystä tehdä sähkölaskusta helppotajuisemman Aihe oli etenkin nuorille vaikea, joten heidän konkreettiset parannusehdotuksensa jäivät vähäisiksi Toisaalta ryhmäkeskustelu auttoi sijoittamaan ongelmat laajempaa asiayhteyteen: käsitteiden epäselvyys, tarve tarkastella sopimusta ja laskua yhtenä kokonaisuutena osa ymmärtämisen vaikeuksista johtuu itse tuotteen käsittämisen vaikeuksista (vrt. puhelinlasku: kwh vs. minuutti) ja laskutustavan poikkeuksellisuudesta kuluttajan kokemusmaailmassa (arvioperusteinen laskutus 3 x vuodessa, sitten tasauslasku) Pieniä parannuksia voidaan tehdä jäsentämällä laskua ja avaamalla/virtaviivaistamalla käsitteitä, mutta Laskun kehittäminen on haastavaa, kannattaa kytkeä muun liiketoiminnan ja asiakasviestinnän kehittämiseen 58

59 59 Kuluttajatutkimuskeskus Eva Heiskanen ja Mika Saastamoinen Energiateollisuus ry Mainetalkoot-hanke

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI Yleistä Asiakasraati on työntekijöiden ja asiakkaiden yhteinen kehittämisryhmä Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia sekä tehdä ehdotuksia, joita

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

MUUTOS 4! - Onnistu ohjausryhmän kanssa!

MUUTOS 4! - Onnistu ohjausryhmän kanssa! MUUTOS 4! - Onnistu ohjausryhmän kanssa! Projektointitehtävä; teemat, ideat, toimenpiteet, mittarit Vetäjänä kehittämiskonsultti, valmentaja Terhikki Rimmanen, Humap Oy Enemmän keskustelua ja ideointia,

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen asiakasraati

Vanhuspalvelujen asiakasraati Vanhuspalvelujen asiakasraati 14.10.2015 14.10.2015 tapaaminen Tervetuloa asiakasraatiin Lyhyt esittelykierros Ketä me olemme ja miksi haluamme olla täällä Mikä ja miksi asiakasraati Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Palautteen antamisen kulttuuri

Palautteen antamisen kulttuuri 7.5.2013 Palautteen antamisen kulttuuri Rondo Training Oy/ Leena Nousiainen www.dazzle.fi www.rondotraining.fi 1 Palautteen antamisen kulttuuri 2 Kriittiset menestystekijät Alkuun Story of your shoes Mitä

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely RYHMÄMENTOROINTI Jyväversitas-projektin esittely 19.12. PROJEKTISSA MUKANA: Minna Lapakko Marianne Peltola Anna Mäkelä Yhteistyössä: Student Life, Kielten laitos ja Työelämäpalvelut Haaveiletko työurasta,

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS. Ainejärjestö-ilta , Susanna Jokimies

JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS. Ainejärjestö-ilta , Susanna Jokimies JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS Ainejärjestö-ilta 29.10.2015, Susanna Jokimies SUSANNA JOKIMIES - LYHYESTI Kasvatuspsykologia Phenomena ry:n puheenjohtaja 2013 Peduca ry, Condus ry 2012 HYAL

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI KEURUUN KAUPUNKI 2012-2014 SEITSEMÄN KYLÄALUEEN YHTEINEN PROJEKTI Tavoitteena: Kylätoiminnan aktivointi Elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden edistäminen Kylien yhteinen kehittämisohjelma INNOSTUMINEN

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Asiakas asiantuntijana Case Monitori

Asiakas asiantuntijana Case Monitori Asiakas asiantuntijana Case Monitori Mediataivas Fresh Up 26.5.2016 Kaisa Lepistö-Salojärvi www.jyvaskylanenergia.fi Asiakas asiantuntijana Sähköisen asiointipalvelun kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Asiakasraadin toiminta kehittyy

Asiakasraadin toiminta kehittyy Asiakasraadin toiminta kehittyy Raatilaisten ajatuksia asiakasraadin toiminnasta 2015-2016? Onnistumiset: Keskustelua laidasta laitaan, jokainen kysymys on arvokas, pyritään löytämään hyvä vastaus, ei

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Paikkatietoverkoston kärkiteeman työpaja 15.11.2016 Panu Muhli, Maanmittauslaitos Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus Kysely: Mistä aiheista

Lisätiedot

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Näkökulmia ryhmän vaiheittaiseen kehitykseen Yksilön haaste: kelpaanko minä ryhmälle ja ryhmä minulle?

Lisätiedot

RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus. Georg Boldt, VTM

RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus. Georg Boldt, VTM RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus Georg Boldt, VTM georgmboldt@gmail.com Tausta Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus käynnisti osallistuvan budjetoinnin kokeilun keväällä 2013 Eroaa merkittävästi

Lisätiedot

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Suomalaisten kuntien II työpaja 4.5.2010, Tampere Kirsi-Marja Lonkila Itämeren kaupunkien liitto Sidosryhmäanalyysista Auttaa keräämään ja analysoimaan tietoa siitä, kenen

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen

Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen Asukas ja/tai käyttäjälähtöisyys Arvona sopii hyvin teemoihin, on looginen Tiedetään mitä asukkaat tarvitsevat Ei keksimällä Helposti

Lisätiedot

Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu

Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa 31.10.2008 Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu noora.ellonen@poliisi.fi Lapsiuhritutkimus Sisäasiainministeriön poliisiosaston rahoittama

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Arviointiverkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet

Arviointiverkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet Arviointiverkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet verkostoidentiteettiä rakentamassa Arviointiverkoston tapaaminen 20.3.2014 SOSTE Näkökulmana kehittävä arviointi: Työn ja asiantuntijuuden

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot