Opas asiakasraatien dyntämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas asiakasraatien dyntämiseen"

Transkriptio

1 Opas asiakasraatien hyödynt dyntämiseen Kuluttajatutkimuskeskus Eva Heiskanen ja Mika Saastamoinen 1 Energiateollisuus ry Mainetalkoot-hanke

2 Sisällysluettelo 1. Mikä on asiakasraati? 2. Erilaisia ratkaisuja 3. Mihin asiakasraateja voi käyttää? 4. Asiakasraatitoiminnan organisointi 5. Asiakasraatien kokoaminen ja ylläpito 6. Työskentelytapoja 7. Sudenkuoppia 8. Hyviä kokemuksia 9. Onnistumisen edellytyksiä Demo: sähkölaskun ymmärrettävyys 2

3 3 1. Mikä on asiakasraati?

4 1. Mikä on asiakasraati? Joukko asiakkaita jotka on koottu tiettyä tarkoitusta varten yksittäisiä kotitalouksia, yritys- tai julkisasiakkaiden edustajia, taloyhtiöiden vastuuhenkilöitä, isännöitsijöitä, yhdistysaktiiveja asiakaspalautteen kerääminen, testaaminen, ideoiden hankkiminen, tiedottaminen & markkinointi, asiakastuntemuksen kehittäminen ja jotka kokoontuvat useammin kuin kerran asiakasraadit tapaavat yleensä säännöllisesti kasvokkain (virtuaaliset raadit ovat mahdollisia, mutta eivät vielä useinkaan toimi käytännössä) 4

5 2. Erilaisia ratkaisuja Keräsimme suomalaisten energiayhtiöiden kokemuksia ja löysimme seuraavanlaisia ratkaisuja Neuvottelukunta: tärkeistä sidosryhmistä ja asiakkaista koostuva raati, joka toimii viestinviejänä ja -tuojana asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sekä yhtiön välillä keskustelemalla ajankohtaisista hankkeista, tapahtumista ja esimerkiksi hinnoittelusta. Mukaan olemassa olevaan toimintaan esim. Asukas Oy:den puheenjohtajaklubi ja asukasyhdistykset Yhteydenotto asiakasrekisterin kautta (kuluttajat tai b2basiakkaat) Ulkopuolisen tahon kautta hankittu asiakasraati 5

6 3. Mihin asiakasraateja voi käyttää? 3.1 Erilaisia asiakasraatien käyttötapoja 3.2 Esimerkkejä asiakasraatien käyttötavoista 3.3 Mihin asiakasraateja ei kannata käyttää 6

7 3.1 Erilaisia asiakasraatien käyttötapoja Asiakkaiden huolenaiheiden kuulemiseen Konkreettisen palautteen keräämiseen Tuotteiden tai palveluiden testaamiseen Ideoiden hankkimiseen ja kehittelyyn Vuorovaikutteisena tiedotus- ja markkinointikanavana Asiakastuntemuksen ja viestintätaitojen kehittämiseen Asiakkaiden väliseen vertaisoppimiseen Innostumiseen uutta energiaa toiminnan jatkuvaan parantamiseen 7

8 3.2 Esimerkkejä asiakasraatien käyttötavoista (a) Käyttötarkoitus Asiakkaiden huolenaiheiden kuuleminen Konkreettisen palautteen kerääminen Tuotteiden & palveluiden testaaminen Ideoiden hankkiminen ja kehittely Esimerkkejä Sopimuksissa tai omistusjärjestelyissä askarruttavat asiat Lämmitysjärjestelmät ja uudet ratkaisut Viat, katkokset, huolto ja korjaus Yhtiön toiminnan vaikutukset lähiympäristöön Palaute uusista sopimuksista, laskuista, mittareista Palaute asiakaspalvelusta Palaute huolto- ja muista palveluista Kehitteillä olevien sähkö-/lämpösopimustuotteiden testaaminen Kehitteillä olevien uusien palvelujen testaaminen Asiakaslehden/nettisivun testaaminen Ideoita uusista palveluista Ideoita asiakaslehteen 8

9 9 3.2 Esimerkkejä asiakasraatien käyttötavoista (b)

10 3.3 Mihin asiakasraateja ei kannata käyttää? Edustavana otoksena kaikista asiakkaista yleensä raatien koostumus on väestöllisesti ja myyntiosuudeltaan vino (paitsi jos nämä tekijät on erityisesti otettu huomioon raatia koottaessa) raati todennäköisesti houkuttelee tavallista positiivisempia, osaavampia ja aktiivisempia ihmisiä Tuotekehityksen korvikkeena asiakkaat kyllä tuntevat omat tarpeensa, mutta eivät tuotteiden ja palveluiden teknisiä tai taloudellisia reunaehtoja Pelkästään markkinointikanavana vuorovaikutteisuuden mahdollisuus hukataan asiakkaat turhautuvat, ellei heidän omalle panokselle ja aktiivisuudelle löydy tilaa 10

11 4. Asiakasraatitoiminnan organisointi 4.1 Kuka organisoi? 4.2 Tarvittavat resurssit 4.3 Raadin annin hyödyntäminen organisaatiossa 11

12 4.1 Kuka organisoi? Kehittämisestä, asiakaspalvelusta tai laadusta vastaava varmistettava kosketuspinta sekä asiakkaisiin että omaan organisaatioon tarvitaan sosiaalisia taitoja ja sosiaalista pelisilmää Raatitapaamisten fasilitointiin voi hankkia ulkopuolista konsulttiapua silloin voi itse osallistua täysillä omana itsenään ja yhtiönsä edustajana 12

13 4.2 Tarvittavat resurssit Raadista vastaavan henkilön työaikaa riippuu raadin koosta ja työskentelyn intensiteetistä Työaikaa tarvitaan raadin kokoamiseen ja toiminnan käynnistämiseen yhteystietojen ylläpitoon yhteydenpitoon tapaamisten välillä toiminnan ja tapaamisten suunnitteluun ja järjestelyyn tapaamisten tulosten dokumentointiin Lisäksi tiloja, tarjoilua sekä tarvittaessa resursseja palkitsemiseen (ks. kohta 5.2) 13

14 4.3 Raadin annin hyödyntäminen organisaatiossa Tärkeää, ettei jää yhden henkilön puuhailuksi Raadin viestit välittyvät organisaatioon parhaiten, jos päätöksentekijät (tuotekehitys, markkinointi jne.) mukana raadin toiminnassa, välittömässä vuorovaikutuksessa raadin kanssa raatilaisten palautteelle, ehdotuksille ja ideoille on kotipesä ja niitä kehitetään aktiivisesti edelleen Välitön kosketus raatiin lisää yhtiön eri toiminnoista vastaavien vuorovaikutustaitoja ja asiakastuntemusta 14

15 5. Asiakasraatien kokoaminen ja ylläpito 1. Ratkaisuja asiakasraadin kokoamiseen - Käytössä olevia ratkaisuja - Kokoamisessa huomioonotettavaa 2. Motivaation ylläpito: erilaisia keinoja Laadukas organisointi Palkitseminen Sitouttaminen 15

16 5.1 Ratkaisuja asiakasraadin kokoamiseen (a) Käytössä olevia erilaisia ratkaisuja Omasta asiakasrekisteristä esimerkiksi kutsumalla vapaaehtoisia sähköpostitse/internetsivuilla Sidosryhmien verkostoista esimerkiksi yhtiön hallituksen jäsenten verkostoista Yhdistysten kautta esimerkiksi Omakotiliiton paikallisyhdistykset, asukasyhdistykset, kaupunginosayhdistykset 16

17 5.1 Ratkaisuja asiakasraadin kokoamiseen (b) Kokoamisessa huomioonotettavaa Keitä halutaan mukaan? tietty asiakasryhmä (vai jopa ei-asiakkaita)? ihmisiä, jolla on samanlaisia intressejä? mahdollisimman erilaisia ihmisiä? Kenellä mahdollisuus osallistua? mahdollisuus osallistua fyysisiin tapaamisiin (etäisyys)? Internetin käyttötarve/-mahdollisuus? Mitä raatilaisilta odotetaan ja mitä he saavat? hyvä tehdä selväksi sekä itselle että raatilaisille raatilaisilta voi lisäksi kysellä kokoamisen yhteydessä, miten he haluavat osallistua ja mitä odotuksia heillä on ks. seuraavan dian esimerkki 17

18 Esimerkki: mitä raatilaisilta odotetaan ja mitä he saavat? Eri tahojen asiakasraatitoimintaan liittämiä odotuksia voidaan havainnollistaa sähkölaskun ymmärrettävyyttä koskevaan demon (ks. liite) kautta: Järjestäjät (Kuluttajatutkimuskeskus ja Energiateollisuus ry.) odottivat saavansa konkreettista palautetta sähkölaskun ymmärrettävyyteen sekä kehitysehdotuksia informaation jäsentämiseen ja layoutiin Kuluttajat halusivat keskustella yleisemmin sähkölaskun herättämistä kysymyksistä, mm. peruskäsitteistä, arviolaskutuksen perusteista sekä reaaliaikaiseen laskutukseen siirtymisen aikataulusta Eri odotuksille löytyi tilaa, koska keskustelurunkoon laadittiin myös yleisempiä kysymyksiä, kuten mitä ajatuksia ja tunteita sähkölasku herättää? varattiin riittävästi aikaa keskustelulle paikalla oli Energiateollisuus ry:n edustaja vastaamassa kysymyksiin keskustelurunkoa sovellettiin joustavasti Tämä oli hyvä ratkaisu, koska kuluttajien omista huolenaiheista nousi myös konkreettisia kehittämisideoita 18

19 5.2 Motivaation ylläpito: erilaisia keinoja (a) Raatilaisten tarpeisiin vastaaminen Raatilaisten kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen ja niihin vastaava toiminta Miellyttävät tapaamiset, palkitseva vuorovaikutus Riittävästi aikaa palautteen antamiseen! Selkeä informaatio, sopivasti paloiteltuna (raatilaisilla on muutakin tekemistä) Ei liikaa asiaa yhdellä kertaa! 19

20 5.2 Motivaation ylläpito: erilaisia keinoja (b) Laadukas organisointi Sopiva tapaamistiheys Riippuu raatilaisten intresseistä ja muista kiireistä Nyrkkisääntö: minimi 2 kertaa vuodessa (jotta mielenkiinto pysyy yllä) maksimi kerran kuussa (jotta ei tunnu liian rankalta) Tätäkin kannattaa kysyä osallistujilta itseltään Selkeä tiedottaminen ennen ja jälkeen tapaamisten Yhteydenpito kokousten välillä Tiivis ja informatiivinen etukäteismateriaali Jos materiaali on pelkkää tekstiä, numeroita tai taulukoita, niin 5-10 sivua alkaa olla ylärajalla Toisaalta, jos asia kiinnostaa raatilaista, niin hän saattaa jaksaa tutustua pidempäänkin materiaaliin 20

21 5.2 Motivaation ylläpito: erilaisia keinoja (c) Palkitseminen Erilaisia vaihtoehtoja: Miellyttävät tilat ja hyvä kokoustarjoilu aina tärkeitä Lisäksi harkittavaksi: kokouspalkkio? lahjakortteja, elokuva-/museolippuja? tai muuta pientä raadin teemaan sopivaa? Konkreettisen palkitsemisen tarve on pienempi: jos raadin teemat ovat tärkeitä osallistujille jos osallistujat saavat paljon irti itse raadin työstä 21

22 5.2 Motivaation ylläpito: erilaisia keinoja (d) Sitouttaminen Jatkuvuuden tunne: tulevan toiminnan suunnittelu yhdessä Osallistujia kiinnostavat teemat (esim. tietoa tulossa olevista asioista, joista ei ole vielä kerrottu suurelle yleisölle) Aito vuorovaikutus: keskustelu ja kuuntelu Raatilaisten mahdollisuus keskustella myös keskenään Hyödyllistä informaatiota ja kontakteja raatilaisille Hyvät ja pysyvät henkilösuhteet yritykseen päin Tunne siitä, että raatilaisten ideat ja palautteet otetaan vakavasti! Tieto siitä, miten raatilaisten palaute on vaikuttanut! 22

23 6. Työskentelytapoja 6.1 Kokoontumiset 6.2 Ryhmäkeskustelut 6.3 Työpajat 6.4 Kyselyt 6.5 Keskustelufoorumit 6.6 Retket ja vierailut 23

24 6.1 Kokoontumiset Kokoontumiset tai kokoukset voivat pitää sisällään esim. yrityksen edustajan laatimia esityksiä ajankohtaisista aiheista tai asiakkaiden esittämiä kysymyksiä (ja yrityksen edustajien vastauksia) 24

25 6.2 Ryhmäkeskustelut Ryhmäkeskustelujen avulla voidaan ymmärtää asiakkaiden mielipiteiden taustoja tai erilaisten toimintatapojen syitä Ryhmäkeskustelut antavat osallistujille tilaisuuden pohtia asioita monipuolisesti Ks. tarkemmin Demosta Lähteitä: ja ttajina_pdf (Heiskanen E. jne Käyttäjät tuotekehittäjinä. Teknologiakatsaus 216/2007) 25

26 6.3 Työpajat Työpajojen avulla voi hankkia suunnatusti palautetta tai ideoita tiettyyn teeman Työpajoissa eri sidosryhmät pääsevät vuorovaikuttamaan ja osallistumaan yhdessä Työpaja on melko raskas ja huolellisen toteutuksen vaativa menetelmä Lähteitä: ja kehittajina_pdf (Heiskanen E. jne Käyttäjät tuotekehittäjinä. Teknologiakatsaus 216/2007) 26

27 Kyselyt

28 6.4 Kyselyt Vaikka asiakasraadit sopivat parhaiten kasvokkaiseen vuorovaikutukseen, niille voi osoittaa myös kyselyjä Kyselyt voivat toimia myös keinona ylläpitää asiakkaiden mielenkiintoa varsinaisten tapaamisten välillä Kysely sopii parhaiten tilanteeseen, jossa tutkittavan asian eri ulottuvuudet ovat jo hyvin tiedossa, mutta halutaan tietää miten ne jakautuvat vastaajakunnan kesken Asiakasraatien käyttöä kyselyissä rajoittaa se, että raadit harvoin muodostavat edustavaa otosta koko asiakaskunnasta 28

29 6.5 Keskustelufoorumit Asiakaspalautetta ja ideoita voi hankkia myös Internetin keskustelufoorumien kautta (esim. Facebook, Suomi24.fi) Oman keskustelufoorumin perustaminen voi olla työlästä ja sen kävijämäärät voivat jäädä pieniksi Jos löytyy joku olemassa oleva keskustelufoorumi, jossa käsitellään (tai edes sivutaan) kiinnostuksen kohteena olevaa aihetta, niin siellä käytävää keskustelua kannattaa vähintäänkin seurata, ehkä jopa osallistua siihen Jos keskusteluun osallistuu yrityksen edustajana, on suotavaa ilmoittaa avoimesti ja rehellisesti taustastaan 29

30 6.6 Retket ja vierailut Asiakkaita voi kutsua tutustumaan esim. yrityksen toimipisteisiin tai muihin tiloihin Erityisen kiinnostavaa voi olla tutustuminen sellaisiin paikkoihin, joihin ei muuten ole pääsyä Asiakkaat voivat myös käydä tutustumassa esim. erilaisiin laitteisiin tai lämmitysratkaisuihin 30

31 7. Sudenkuoppia 7.1 Sosiaalisen dynamiikan hallitseminen 7.2 Epäselvät roolit ja ylisuuret odotukset 31

32 7.1 Sosiaalisen dynamiikan hallitseminen Vuorovaikutus ei aina suju toivotulla tavalla Ihmiset eivät aina halua kertoa, mitä he todellisuudessa ajattelevat Vahvojen johtajatyyppien mielipiteitä saatetaan myötäillä Työpajat, erilaiset tehtävät ja ryhmäkeskustelut ovat keinoja vaihtaa sosiaalista dynamiikkaa ja saada uusia ääniä kuuluviin Tärkeä tunnistaa, keitä raatilaiset edustavat Aikaa myöten raadista saattaa kehittyä samanmielisten kerho, joka ei kerro laajemman asiakaskunnan huolenaiheista 32

33 7.2 Epäselvät roolit ja ylisuuret odotukset Epäselvät roolit ja tehtävänannot Jos raatilaisten rooli jää epäselväksi, toiminta voi olla sekavaa ja panos jää vähäiseksi Ylisuuret odotukset asiakasraatien suhteen Asiakasraadit eivät tarjoa valmiita ratkaisuja, tuotteita tai palveluja Asiakkaiden sitoutuminen toimintaan vaihtelee heidän omien elämäntilanteidensa mukaan Näennäisosallistuminen Raatilaiset voivat turhautua, jos raatia käytetään vain tiedotuskanavana 33

34 8. Hyviä kokemuksia (a) Suomalaisilla energiayhtiöillä on monenlaisia hyviä kokemuksia asiakasraatien käytöstä: Palautteen kerääminen auttaa korjaamaan ongelmia Voi tiedottaa ajankohtaisista asioista ja korjata vääriä käsityksiä Saa vahvistusta omille ajatuksilleen 34

35 8. Hyviä kokemuksia (b) Asiakasraadista on ollut hyötyä palvelun kehittämisessä Asiakkailta tulee ideoita ja palautetta Oppii ymmärtämään mitä syitä ja perusteluja ihmisillä on näkemyksilleen Saa kuulla suoraan asiakkailta mitä mieltä he ovat sähköön liittyvistä asioista 35

36 9. Onnistumisen edellytyksiä 9.1 Konkretisoiminen ja demonstrointi 9.2 Avoin ilmapiiri 36

37 9.1 Konkretisoiminen ja demonstrointi Jos hyödyntää raatilaisten palautetta palvelujen kehittämisessä, heidän on saatava konkreettinen kokemus kehitteillä olevasta palvelusta (esim. online-palvelusta tai uudesta laskumallista) Jos palvelua ei voi kokeilla, sitä on ainakin tärkeä demonstroida hyvin (esimerkiksi kuvasarjalla) Materiaalia on hyvä lähettää etukäteen, jotta siihen ehtii tutustua Hyvin valmisteltu raatilainen osaa: Kertoa omista käyttökokemuksistaan tai kuvitella, miltä tuntuisi käyttää palvelua Pohtia myös palvelun suhdetta omaan arkeensa ja tarpeisiinsa Tunnistaa ongelmakohtia 37

38 9.2 Avoin ilmapiiri Osallistujien on luotettava siihen, että kriittinenkin palaute on tervetullutta Asia kannattaa ottaa esille (esim. sanomalla suoraan, että vaikka läsnä on yrityksen edustajia, niin kritiikkiä saa esittää) Lisäksi omalla käytöksellä, esimerkillä ja sopivalla herättelyllä voit kannustaa avoimuuteen (esim. esittämällä itse kritiikkiä käsiteltävää asiaa kohtaan) Toiminnallisuus ja tehtävät (esim. retket) luovat me-henkeä, vähentävät vastakkainasettelua ja vahvistavat avoimuutta 38

39 Demo: sähks hkölaskun ymmärrett rrettävyys Eli kuinka käytän ryhmäkeskustelua asiakaspalautteen hankkimisessa 39

40 Demon sisältö Suunnittelu ja ongelman tarkentaminen Materiaalien valmistaminen Ryhmäkeskustelumenetelmä Osallistujien valitseminen ja rekrytointi Keskustelun ennakkovalmistelut Keskustelun vetäminen Muistiinpanot Keskustelun seuraajan rooli Analysointi Sähkölaskun ymmärrettävyys päätelmät ja suositukset Demon onnistumisen arviointia 40

41 Suunnittelu ja ongelman tarkentaminen Mihin asiaan halutaan palautetta tai mitä halutaan kehittää Minkä tyyppistä tietoa asiakkaat voivat antaa: mitä he ymmärtävät ja mitä he eivät ymmärrä mitä toiveita, odotuksia tai huolia heillä on Millaiset asiakkaat ovat kohderyhmänä sähkölaskut tuottavat ongelmia erityisesti nuorille ja iäkkäille asiakkaille 41

42 Materiaalien valmistaminen Esimerkkimateriaalina käytettiin erään sähköyhtiön laskumallia sekä sen lukuohjetta 42

43 Ryhmäkeskustelumenetelmä 5-10 henkilöä osallistuu keskusteluun, jossa on etukäteen suunniteltu teemarunko Keskustelun vetäjä esittelee keskusteltavat teemat ja huolehtii että keskustelu pysyy asiassa ja että kaikki saavat tilaisuuden puhua Keskustelua varten voidaan etukäteen lähettää erilaista virikemateriaalia tai sitä voi olla tarjolla paikan päällä Käytetään erityisesti silloin, kun halutaan ymmärtää mielipiteiden taustoja tai erilaisten toimintatapojen syitä ja kun osallistujille halutaan antaa tilaisuus pohtia asioita monipuolisesti 43

44 Osallistujien valitseminen ja rekrytointi Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapaneelista (700 vapaaehtoisen kuluttajan raati ) 48 pääkaupunkiseudun panelistille lähetettiin sähköposti, jossa kerrottiin tutkimuksesta ja kutsuttiin heidät ryhmäkeskusteluun 17 ilmoittautuneesta 8 kutsuttiin ryhmäkeskusteluun ja heille lähetettiin etukäteen tutustuttavaksi sähkölaskun mallivaihtoehto sekä lukuohjeet lisäksi rekrytoitiin 8 nuorta keskustelijaa omien verkostojen kautta 44

45 Keskustelun ennakkovalmistelut (a) tilanvaraus, tarjoilujen tilaus ym. käytännön asioita iso pöytä, jonka ääreen mahtuvat kaikki keskustelijat, vetäjä sekä nimilaput keskustelijoille 45

46 Keskustelun ennakkovalmistelut (b) ryhmäkeskustelurungon laatiminen (teemat/kysymykset, joista keskustelua käydään) runkoa ei jaeta keskustelijoille, mutta keskustelun vetäjä voi alussa kertoa ylimalkaisesti käsiteltävät teemat 46

47 Keskustelun vetäminen (a) yksi henkilö vetää keskustelua käymällä läpi ryhmäkeskustelurungossa olevia teemoja/kysymyksiä Mitä mieltä olitte tasauslasku sivusta? 47

48 Keskustelun vetäminen (b) Hyvän vetäjän ominaisuuksia: Rauhallinen, mutta innostava ei liian herkästi innostuva tai päällekäyvä luonteva vuorovaikutus, ei liian byrokraattinen tai pelottava Osaa kuunnella muistaa, mitä aiemmin sanottu ja auttaa rakentamaan sen päälle malttaa odottaa, että keskustelu jatkuu antaa keskustelijoille tilaa puhua myös toistensa kanssa Ryhdikäs pitää keskustelun asiassa huolehtii, että teemat käsitellään vetää hiljaisemmat mukaan osaa myös kohteliaasti keskeyttää toisia ikävystyttävät vuodatukset 48

49 Keskustelun vetäminen (c) keskustelijat voivat myös kommentoida toistensa sanomisia (ihannetapauksessa tilaisuuden luonne onkin keskustelunomainen) tämä kannattaa tuoda esille tilaisuuden alussa: Tilaisuus voi olla keskustelunomainen, teidän ei tarvitse erikseen pyytää puheenvuoroja ja voitte myös kommentoida toistenne sanomisia. 49

50 Keskustelun vetäminen (d) vetäjä voi rohkaista hiljaisempia osallistujia Mitä mieltä Tiina on tästä asiasta? 50

51 Keskustelun vetäminen (e) ryhmäkeskustelun luonteeseen kuuluu, että keskustelu saattaa rönsyillä yllättävillekin alueille joskus näistä rönsyistä voi saada hyviä ahaa-elämyksiä, joskus taas ne ovat melko epäolennaisia on kuitenkin hyvä antaa ihmisten sanoa sen mitä heillä on sydämellään jos keskustelu eksyy liian kauas sivupoluille, niin vetäjä palauttaa ystävällisesti keskustelun raiteilleen esim. toistamalla käsiteltävän kysymyksen (keskustelun vetäjällä olisi hyvä olla jonkin verran sosiaalista silmää ) 51

52 Muistiinpanot 1-2 henkilöä tekee muistiinpanoja keskustelun kuluessa muistiinpanoista ja havainnoista kannattaa tehdä yhteenveto mahdollisimman pian keskustelun jälkeen, kun ne vielä ovat tuoreessa muistissa keskustelu voidaan myös taltioida esim. äänittämällä, mutta tallenteiden purkaminen on usein hyvin työlästä 52

53 Keskustelun seuraajan rooli Usein on erittäin hyödyllistä, että yrityksen edustajia on seuraamassa keskustelua paikan päällä, koska livenä kuultu palaute on huomattavasti rikkaampaa ja antoisampaa kuin se mitä välittyy muistiinpanoihin tai raporttiin Keskustelun vetäjä esittelee läsnäolijat tilaisuuden alussa, jotta asiakkaat ymmärtävät keitä he ovat Sivustaseuraajan kannattaa ottaa melko passiivinen rooli: Keskustelun aikana ei ole suotavaa kommentoida sitä, jos ei vetäjä erikseen anna lupaa, esim. asiakkailta tulevien kysymysten vastaamiseen Jos haluaa kommentoida jotain keskustelussa noussutta asiaa, siitä kannattaa tehdä muistiinpanoja ja nostaa asia esille varsinaisen ryhmäkeskustelun päätyttyä Keskustelun aikana voi joutua kuulemaan kovaakin kritiikkiä, virheellisiä käsityksiä yms. korvia kuumottavaa, mutta siitä huolimatta kannattaa pysyä viileänä 53

54 Analysointi ja raportointi Ryhmäkeskustelun muistiinpanoista kannattaa vielä tehdä yksinkertainen jäsennys ja analyysi, jotta tulokset voidaan raportoida Hyvin laadittu keskustelurunko teemoineen antaa yleensä jäsennyksen raportille Raportissa tulisi kuvata keskustelussa esiintyneitä erilaisia näkemyksiä ja osallistujien niille antamia perusteluja sekä asiayhteyksiä Tuloksia arvioidessa kannattaa myös huomioida ryhmäkeskustelun sosiaalinen luonne: keskustelijat saattavat tietämättään hakea yksimielisyyttä tai ottaa tietynlaista roolia (esim. kriitikko ) 54

55 Sähkölaskun ymmärrettävyys päätelmät ja suositukset: Ymmärtämisen vaikeuksia Iäkkäät kuluttajat Kokemuksesta oli opittu Löysivät myös lukuohjeesta virheitä Käytetään eri käsitteitä samoille asioille! Eri yhtiöiden erilaiset käytännöt (mm. siirto & myynti) hämmensivät Tunnistivat laskuissa turhaa infoa Nuoret kuluttajat Eivät yleensä yritäkään lukea sähkölaskua Peruskäsitteet epäselviä (tasaus/arvio; myynti/siirto) Ohjeesta oli paljon hyötyä, mutta toista sivua ei kaikki jaksaneet Eivät löytäneet kaikkia ongelmia, koska kokonaisuus oli niin hämmentävä Reaaliaikainen lasku kiinnosti tosi paljon 55

56 Sähkölaskun ymmärrettävyys päätelmät ja suositukset: Yleisiä havaintoja Käsitteet epäselviä sekä nuorille että iäkkäille -> kaikki ongelmat eivät johdu laskusta: Lasku & sopimus rinnan käsitteiden selventäminen jo sopimusvaiheessa Useat laskut: siirto + myynti (joskus samalle sopimukselle) hämmensivät Arviolaskutuksen arvion perusteet aika monelle iäkkäälle ja nuorelle epäselviä! Informaation paljous jäsennys! Viestiminen samalla laskulla erilaisille asiakkaille lisää turhan tiedon määrää Selkeitä ongelmakohtia Käytetään eri käsitteitä samoille asioille! Myös lukuohjeessa virheitä 56

57 Sähkölaskun ymmärrettävyys päätelmät ja suositukset: Suosituksia Sähkölaskua kannattaa kehittää osana viestintää Lasku liittyy sopimuksen tekemiseen ja uusiin sopimusehtoihin Keskeiset käsitteet tulisi selvittää asiakkaalle jo sopimusvaiheessa Tulisi kertoa ymmärrettävämmin mihin arviolaskutus perustuu Uudet materiaalit kannattaa testata ennen niiden levittämistä Kaikki turha info pois: esim. tekninen tieto, jota asiakas ei tarvitse Muutokset pitää kuitenkin tehdä harkiten, sillä ihmiset ovat jo oppineet lukemaan tietynlaista sähkölaskua tietyllä tavalla 57

58 Demon onnistumisen arviointia Aihe kirvoitti vilkkaan keskustelun ja kuluttajat arvostivat pyrkimystä tehdä sähkölaskusta helppotajuisemman Aihe oli etenkin nuorille vaikea, joten heidän konkreettiset parannusehdotuksensa jäivät vähäisiksi Toisaalta ryhmäkeskustelu auttoi sijoittamaan ongelmat laajempaa asiayhteyteen: käsitteiden epäselvyys, tarve tarkastella sopimusta ja laskua yhtenä kokonaisuutena osa ymmärtämisen vaikeuksista johtuu itse tuotteen käsittämisen vaikeuksista (vrt. puhelinlasku: kwh vs. minuutti) ja laskutustavan poikkeuksellisuudesta kuluttajan kokemusmaailmassa (arvioperusteinen laskutus 3 x vuodessa, sitten tasauslasku) Pieniä parannuksia voidaan tehdä jäsentämällä laskua ja avaamalla/virtaviivaistamalla käsitteitä, mutta Laskun kehittäminen on haastavaa, kannattaa kytkeä muun liiketoiminnan ja asiakasviestinnän kehittämiseen 58

59 59 Kuluttajatutkimuskeskus Eva Heiskanen ja Mika Saastamoinen Energiateollisuus ry Mainetalkoot-hanke

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Uusi paikallisuus -hanke Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima Uusi paikallisuus hanke on RAY:n rahoittama 5- vuotinen

Lisätiedot

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI Yleistä Asiakasraati on työntekijöiden ja asiakkaiden yhteinen kehittämisryhmä Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia sekä tehdä ehdotuksia, joita

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen asiakasraati

Vanhuspalvelujen asiakasraati Vanhuspalvelujen asiakasraati 14.10.2015 14.10.2015 tapaaminen Tervetuloa asiakasraatiin Lyhyt esittelykierros Ketä me olemme ja miksi haluamme olla täällä Mikä ja miksi asiakasraati Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Vahvistun ryhmässä. Opas vertaistukiryhmän käynnistämiseen

Vahvistun ryhmässä. Opas vertaistukiryhmän käynnistämiseen Vahvistun ryhmässä Opas vertaistukiryhmän käynnistämiseen Aivovammaliitto 2013 RYHMÄN KÄYNNISTÄMINEN Aloittaminen on tärkeää On hienoa ja tärkeää, että käynnistät alueellasi vertaistukiryhmän! Vertaistukiryhmän

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta. Petri Puroaho

Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta. Petri Puroaho Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Petri Puroaho Taustalla syksyn 2014 yhteistyö Keskeiset yhteistyön odotukset TE-toimiston ja välityömarkkinoiden välillä: Yhteydenotto Te-toimiston kanssa palvelun aikana

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke

Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke 1 Uusi paikallisuus -hanke 2011-2015 Luo mahdollisuuksia ja innostaa asukkaita vaikuttamaan omaan lähiympäristöön

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä 1 TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä Teatteri-ilmaisun ohjaajat Riku Laakkonen & Arttu Haapalainen 2 SOPIMUSVUORI RY Sosiaalipsykiatrisia

Lisätiedot

Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina. Etsivän työn verkoston päivät 2015

Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina. Etsivän työn verkoston päivät 2015 Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina Etsivän työn verkoston päivät 2015 11.6.2015 Selvittää hiv- ja hepatiitti C-infektioiden esiintyvyyttä sekä taustatekijöitä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Sarviksen sosiaaliasema, Hatanpäänkatu 3 F 1.krs., luentosali C

Sarviksen sosiaaliasema, Hatanpäänkatu 3 F 1.krs., luentosali C Asiakasraati Aika: Maanantai 20.4.2015 klo 13-15 Paikka: Sarviksen sosiaaliasema, Hatanpäänkatu 3 F 1.krs., luentosali C Muistio 1. Kokoontuminen Käytiin nimikierros. Vieraana Tuija Hyyrynen Kotouttavasta

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10 Voimaantuminen 2h Stressin nujertaja -valmennus Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. Tuula Kortelainen, ammatinvalintapsykologi 1 / 10 Nykypäivän hektisessä arjessa eläminen sekä

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014. Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen

Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014. Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014 Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen SOS hanke SOS I 2011-2013 SOS II 2013-2015 (31.10.2015 asti)

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Teemakeskustelujen järjestäminen vinkkejä ja välineitä

Teemakeskustelujen järjestäminen vinkkejä ja välineitä Teemakeskustelujen järjestäminen vinkkejä ja välineitä Kehitysvammaisille ihmisille omia työpajoja Yhteisten keskustelupöytien äärelle vanhempia ja alan työntekijöitä Oppiva kahvila periaatteella Teemakeskustelujen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Anette Lundström & Emma Kostiainen, Agora Center, Jyväskylän yliopisto 1 Viestiseinä on virtuaalinen viestintäväline,

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2013-2014 Johtaminen Fasilitointijohtaminen 6.11.2013 Varpu Ylhäinen

Lisätiedot

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap. MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 OHJELMA 16.6.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Keskeisten johtavien

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS VETY Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Hermannin ranta>e 2 A, 00580 Helsinki www.kierratyskeskus.fi/vety Tänään:

Lisätiedot

Asiakkaiden huomioon ottaminen kaukolämmön hinnoittelussa

Asiakkaiden huomioon ottaminen kaukolämmön hinnoittelussa Asiakkaiden huomioon ottaminen kaukolämmön hinnoittelussa Työn tausta ja tavoitteet Kaukolämpöalan strategian mukaan asiakkaat otetaan mukaan liiketoiminnan kehittämiseen. Halutaan löytää uusia asiakkaita

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Palautteen antamisen kulttuuri

Palautteen antamisen kulttuuri 7.5.2013 Palautteen antamisen kulttuuri Rondo Training Oy/ Leena Nousiainen www.dazzle.fi www.rondotraining.fi 1 Palautteen antamisen kulttuuri 2 Kriittiset menestystekijät Alkuun Story of your shoes Mitä

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden)

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) TAVOITE TÄNÄÄN Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) Jalostamista tukevan tutkimuksen suunnittelua Pohdimme esillä olevien terveysliikuntakonseptien kautta tutkimuskentältä

Lisätiedot

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 t Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 Ymmärtää ja osaa käyttää tuttuja, jokapäiväisiä ilmauksia ja yksinkertaisia lauseita. Osaa esitellä itsensä ja kysyä muilta perustietoja kuten asuinpaikkaa, vointia

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI KEURUUN KAUPUNKI 2012-2014 SEITSEMÄN KYLÄALUEEN YHTEINEN PROJEKTI Tavoitteena: Kylätoiminnan aktivointi Elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden edistäminen Kylien yhteinen kehittämisohjelma INNOSTUMINEN

Lisätiedot

JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS. Ainejärjestö-ilta , Susanna Jokimies

JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS. Ainejärjestö-ilta , Susanna Jokimies JÄRJESTÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA PEREHDYTYS Ainejärjestö-ilta 29.10.2015, Susanna Jokimies SUSANNA JOKIMIES - LYHYESTI Kasvatuspsykologia Phenomena ry:n puheenjohtaja 2013 Peduca ry, Condus ry 2012 HYAL

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Tää on tällästä reunalla elämistä koko ajan. Espoon keskuksen aikuissosiaalityön asiakasraadin kokemuksia aikuissosiaalityöstä ja toimeentulotuesta

Tää on tällästä reunalla elämistä koko ajan. Espoon keskuksen aikuissosiaalityön asiakasraadin kokemuksia aikuissosiaalityöstä ja toimeentulotuesta Tää on tällästä reunalla elämistä koko ajan. Espoon keskuksen aikuissosiaalityön asiakasraadin kokemuksia aikuissosiaalityöstä ja toimeentulotuesta Johtava sosiaalityöntekijä Marja Koskenalho & Sosionomiopiskelija

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Asiakas asiantuntijana Case Monitori

Asiakas asiantuntijana Case Monitori Asiakas asiantuntijana Case Monitori Mediataivas Fresh Up 26.5.2016 Kaisa Lepistö-Salojärvi www.jyvaskylanenergia.fi Asiakas asiantuntijana Sähköisen asiointipalvelun kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot