Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua?"

Transkriptio

1 Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua? TARTUN TOIMEEN! retki taidenäyttelyyn Turun taidemuseoon enemmän taideryhmiä / spontaaneja luovia virikehetkiä ensi viikolla on Salossa kokous, jossa luodaan työttömille kulttuuriviikko yritän tuoda toiminnanohjaajan työssä kulttuuria vanhainkodin asukkaille periaatteella jokaiselle jotakin, monipuolisesti voin sitoutua jatkamaan palvelujen tuottamista, jos edes minimiresurssit löytyvät sirkuspajat osaksi etsivän nuorisotyön matalan kynnyksen toimintaa pysyvä toiminta ja viikoittaiset toimintaryhmät, työpajat tuotteistan entistä paremmin omaa tarjontaani

2 TARTUN TOIMEEN! taideopiskelija on tulossa meille tekemään projektia vanhat toiminnot jatkuvat kolmannen sektorin musiikkiyhteistoiminta voin viedä potilaitamme mahdollisuuksien mukaan retkille, tarjota heille elämyksiä arjen pienin konstein, joista täällä saimme virikkeitä kirjastossa on alkaen uusi organisaatio ja uutena hakeutuvat palvelut prosessi ja siinä mm. erityisryhmien palvelut -tiimi, tämän osaston muotoutuminen ja kumppanuuksien luominen muiden samoilla kentillä toimivien kanssa, mm. kaupungin hyvinvointitoimiala (yhteistyön kiinteyttäminen ja suunnitelmallisuus) + kolmas sektori > käynnistynyt jo + luotava oma toimintamalli = ei enää pelkästään odoteta, että asiakkaat tulevat kirjastoon vaan kirjastosta etsiydytään uusien asiakasryhmien luo

3 TARTUN TOIMEEN! voin toteuttaa ja antaa mahdollisimman tasapuolisesti kulttuurielämyksiä asukkaille ehkä kehittelen sirkustemppuja työyhteisöni kehittämiseksi voin pitää kiinni siitä, että kulttuuri pysyy pienenä osana työtäni ja edelleen kehitän sitä seuraava projektimme on elokuvan tekeminen, eli kuvaamme, teemme lavasteet, puvut, käsikirjoituksen itse -> nämä antavat voimaa ja motivaatiota arkityöhön, lisäävät viihtymistä työssä ja kokemusta, kuinka kivaa on, kun asioita tehdään yhdessä teen jo paljon ja jatkossa enemmänkin, mikäli olisi rahoitusta terapia-puutarha? mahdollinen rahoitus: kaupunki, omaiset? yhteinen työpanos? olemme suunnitelleet jo kauan puutarhaterapeuttista pihaa, jossa voisi hoitaa kasveja ja kulkea turvallisesti, rahoitus uupuu (kts. )

4 TARTUN TOIMEEN! olen aloittamassa työt uudessa hoitokodissa, aion toimia niin, että saan kulttuurin / taidelähtöiset menetelmät osaksi yksikön hoitokulttuuria, alusta alkaen huomenna vedän bingon! voin jatkossakin sitoutua tekemään vapaaehtoistyötä taideterapiamenetelmin kehitysvammahuollon yksikkönä olemme toteuttaneet monia luovia juttuja, esim. sirkus ja Turku 2011 Kulttuuripääkaupunkivuonna taidenäyttelyn arkityössä käytämme musiikkia ja laulua motivoivana tekijänä asiakastyössä teemme pitkäntähtäimen projekteina em. asioita ja vaikka kaikki asiakkaat eivät voi osallistua konkreettiseen tekemiseen ja tuottavaan juttuun, he voivat olla mukana osana ryhmää eri vaiheissa, mikä sekin on monelle tärkeää pyöreän pöydän keskustelun järjestäminen kunnan /kuntien sosiaalijohtajien, sote-laitosten johtajien ja taiteilijoiden kanssa + Helena Räsänen paikalle! yhteinen elokuva, asiakkaat, hoitohenkilökunta, mahd. amk-opiskelijat?

5 VERKOSTOIDUN luon verkostoja myös kulttuurikentän ulkopuolelle voin luoda kontakteja eri toimijoihin voin lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä entisestään (työskentelen kulttuurija vapaa-aikapalveluja tuottavalla sektorilla, työkseni järjestän palveluja ikäihmisille) tutustua / verkostoitua ylihallinnollisten rajojen, esim. vanhustyön puolella toimiviin henkilöihin Esimerkkejä verkostoista ja tietoa sisältävistä sivustoista: Valtakunnallisen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia ohjelman sivut Terveyttä kulttuurista verkosto ja facebook-ryhmä https://www.facebook.com/groups/terveyttakulttuurista/

6 TUTKIN, TIEDOTAN JA VISIOIN hoitohenkilöstön omien kulttuuristen osaamisalueiden esiin kaivaminen ja käyttöön otto -> työnkuvan monipuolistuminen - > työhyvinvoinnin lisääntyminen -> asiakkaat voivat paremmin -> rahaa säästyy kartoitan tutkimustyössäni kulttuuri/taidepalveluiden tarpeita yritysorganisaatioissa arvioin omassa työssä kulttuurin vaikutuksia kaupunkilaisiin tuon enemmän yleisön ja päättäjien tietoisuuteen kulttuurin vaikutuksia toiminnan kehittämisen seuraava vaihe on seurannan ja raportoinnin kehittäminen (vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen)

7 TUTKIN, TIEDOTAN JA VISIOIN voin sitoutua edistämään kulttuuria ja hyvinvoinnin viestintää olen opiskelija, mutta haluan kasvaa vaikuttajaksi vanhustyön tai myös eriikäryhmien yhteistyön kentälle voin dokumentoida hyviä käytäntöjä, esim. kirjoittamalla lehtiartikkeleita, videoimalla ja valokuvaamalla Turun keskustan tyhjät tilat hyötykäyttöön taiteilijoille ilmaiseksi tai nimellisvuokralla -> taloudellinen hyöty seuraa keskustan elävöitymisen myötä (ei edellytä toriparkkia) Jatkuvuus, turvallisuus, pysyvyys, terveellisyys ja sitoutuminen toimintaan aktivoivat, auttavat ja voimaannuttavat

8 Mikä asia kulttuurihyvinvoinnissa askarruttaa nyt? RAHOITUS rahoituksen mahdollisuudet vrt. hankkeet ja projektit, pysyvän toiminnan rahkeet rahoituksen löytyminen, oikeat kontaktit esim. kaupungin johdossa rahan ja toimintavälineiden puute miksi tähän on niin vaikea löytää rahoitusta? rahatilanne!! Miten käy iäkkäille ja eri laitoksissa asuville, jos koko ajan pitää vähentää kulttuurielämyksistä ja välineistä, joilla toteuttaa elämyksiä?? kodinomaisuudesta puhutaan kovasti, mutta siinä olisi paljon tehtävää -> mielestäni väärästä päästä vähennetään!! lapsille ja iäkkäille rahaa lisää!! kuinka saada yhteiskunta tajuamaan kulttuurihyvinvoinnin tärkeys ja saada riittävästi rahoitusta siihen?

9 RAHOITUS miten kaupunki tukee hankkeita rahallisesti? mistä rahat? haluaisin koulutuksen, jonka avulla voisin hakea rahoitusta (ESR ym.) hankkeiden rahoitushakemusmahdollisuus myös ruohonjuuritasolle? mistä saikaan hakea apurahoja? raha mietityttää, kun nyt muutenkin ollaan säästökuurilla Kuljetuksiin resursseja? Saattokortista on puhuttu, mutta mistä niitä saa ja koska niitä saa? taiteilijoiden ansaintalogiikka luja/rahoituskanavia Rahoituskanavia, TAIKU-ohjelman sivustolta

10 KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE Mitä esteitä on / miksi esteitä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi ei poisteta? Miksi päättäjät eivät uskalla tehdä päätöksiä, jotka veisivät kulttuurihyvinvointia sinne, missä sitä tarvitaan? Miten päätöksenteko hyväksyisi kulttuurihyvinvoinnin osaksi normaalia toimintaa? MITÄ ON KULTTUURIHYVINVOINTI? kulttuurihyvinvoinnin määrittely ja asian avaaminen laajemmin kaikille vanhustyön parissa toimiville brändäys ja käsitteistön muutokset askarruttaa ja innostaa! Mikä on kulttuurihyvinvoinnin tulevaisuus? -seminaari Turku

11 MONIAMMATILLISUUS JA YHTEISTYÖ TODELLISEKSI VOIMAVARAKSI! kenen tehtävä kulttuurihyvinvointi on esim. vanhustenhoidossa? Miten kuntaorganisaatioissa eri toimialojen yhteistyö kulttuurihyvinvoinnin saralla saadaan luontevaksi? seminaarissakin esiinnoussut ahtaasti mielletyt ammattiroolit ja pelko astua ulos omilta mukavuusalueilta, miten tähän päästään käsiksi ja ylittämään rajoja? (vrt. Sipoon esimerkit / Helena Räsäsen puheenvuoro) jäin miettimään, miten eri aloilla työskentelevät ammattilaiset saadaan entistä paremmin keskustelemaan yhteisillä termeillä ja työskentelemään konkreettisesti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi moniammatillinen yhteistyö: tunteeko taidealan ihmiset hoitoalan työnkuvat ja toisinpäin? jotta voi työskennellä yhdessä toisten työnkuvat tulee tuntea ja rooli / rajapinnat sopia Mikä on kulttuurihyvinvoinnin tulevaisuus? -seminaari Turku

12 MONIAMMATILLISUUS JA YHTEISTYÖ TODELLISEKSI VOIMAVARAKSI! onko kilpailutilanne? kuka tekee kulttuurialan työt? myös hoitoalan ihmisiä on kulttuurisesti taitavia, ihannetilanne olisi se, että hoitaja voisi jonkin pienen osan työstään tehdä / kokea kulttuuria, eikä niin, että se jää muutamille ja myös kulttuuriasaintuntijoita tarvitaan yhteistyöhön yli sektorirajojen yhteistoiminnan kehittäminen -> hyviä esimerkkejä framille, KIITOS seuraavaksi kulttuurin tuominen esim. palvelutaloihin voitaisiin vakinaistaa hyödyntämällä kulttuurituottajia ammatinharjoittajina organisoijina sekä yhteistyön ylläpitäjinä ja alat yhdistävinä Mikä on kulttuurihyvinvoinnin tulevaisuus? -seminaari Turku

13 HAASTEITA Miten kulttuurihyvinvointi toteutuu tasapuolisesti? sopivaa kulttuuria / taidetta / aktivointia kullekin kohderyhmälle kauhea byrokratia! kotona asuvat vanhukset jäävät tosi pahaan yksinäiseen oloon kulttuurihyvinvoinnin organisointi ontuu ja informointi kaikille vaikeaa, osataanko? kulttuurihyvinvointitoiminta ja hankkeet keskittyvät VAIN erityisryhmiin ->kulttuuri tekee hyvää myös puhtaasti koettuna teatterin katsomossa, sirkusteltassa tai konserttisalin penkeillä istuessa kulttuurilla on itseisarvonsa ilman rahaksi muutettuja hyvinvointivaikutuksia! toive ja haaste: saada työntekijät entistä enemmän innostumaan, osallistumaan ja itsekin toteuttamaan kuinka vältymme, ettei pyörää keksitä aina uudestaan, kun samanaikaisesti on monta vastaavaa kehittämistyötä meneilläään, eli kuinka tieto olisi saavutettavissa? case: Innokylä, nettialusta hyvistä käytännöistä toimiiko? rakennemuutokset, mitä ja miten ne saadaan toteutettua? kannustamisen tarpeet vapaaehtoistoimintaan

14 HALUAISIN TIETÄÄ Onko tutkimuksia, selvityksiä hoitavan puutarhan, terapeuttisen puutarhan toteutuksista Suomessa? (kts. Mitä mieltä hoitotyöntekijät ovat lyhytaikaisista hankkeista? Onko hoitajien koulutuksessa otettu esille taidelähtöiset menetelmät? ODOTAN taiteenalan ammattilaisten palkkaamista ikäihmisten palveluihin laajemmin kuin on tällä hetkellä haluaisin nähdä tutkimustuloksia ympäristöön kauneutta -> iloa silmään kodinomaisuus, sitä lisää lisää vastaavia seminaareja tai tapahtumia, joissa alan ihmiset voivat kohdata ja luoda yhteistoimintamahdollisuuksia kulttuuria lisää ja siihen rahoitusta ja hoitohenkilökunta sitoutuu myös Jos jokin kulttuurihyvinvointiin liittyvä asia askarruttaa, ota yhteyttä, niin etsitään vastaus! Anna-Mari Rosenlöf, taidekoordinaattori, Taiteen edistämiskeskus, Lounais-Suomen toimipiste p

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Moilanen Aija, ARvire Ky ja Laine Maarit Terveyskunto Oy Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella hankkeessa kuntouttavalla

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot -liike on ihmisen muotoinen 2 2013 Nuorten mediapaja Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot 2 13 Setlementtiliitto 3 5 7 9 12 16 20 24 26 28 [ pääkirjoitus ] Tehdään

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa Kai Lehikoinen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot