Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti"

Transkriptio

1

2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu Liikevaihto Tasearvo Investoinnit Veden myynti m 3 Vesijohtoverkosto km josta päävesijohtoja km Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallinto ja henkilöstö... 4 Tilinpäätös Hallituksen kertomus... 5 Tuloslaskelma... 6 Tase... 7 Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Toimintatietoja

3 Toimitusjohtajan katsaus Ylivieskan Vesiosuuskunnalla on jälleen takana yksi onnistunut toimintavuosi. Olemme saanet pidettyä asiakkaamme ja jäsenemme tyytyväisinä tuottamalla palvelumme taloudellisesti ja tehokkaasti. Tämän vision saavuttaminen jatkossakin vaatii meiltä ennakkoluulottomuutta uudistaa ja kehittää toimintaamme asiakkaittemme parhaaksi. Tavoitteemme on edelleen kehittää toimintavarmuuttamme ja parantaa palveluidemme laatua. Vuonna 2008 Ylivieskassa palattiin rakentamisessa kahden huippuvuoden jälkeen normaalitasolle. Kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen jatkui Pakolan ja Salmiperän alueilla. Loppuvuodesta aloitettiin Koskipuhdon teollisuusalueella mittavat kunnallistekniikan rakentamistyöt. Lisäksi pienempiä runkovesijohtojen täydennyksiä toteutettiin haja-asutusalueilla. Uusia vesiliittymiä tehtiin 56 kpl, joista 40 oli omakotitaloja. Suurin saneerauskohde oli Kaisaniemessä Saarnitien, Vaahteratien ja Jalavatien venttiilien ja liitossatuloiden järjestelmällinen uusiminen. Muita pienempiä saneerauskohteita oli ympäri kaupunkia. Putkirikkoja korjattiin vuoden aikana 14 kpl, joista varsinaisia vuotoja oli 8 kpl ja vuotovesiprosentti oli 8,9. Vuotovesiprosentti oli hieman edellisvuotta suurempi. Saneerauksia on jatkettava, jotta vuodot vähenevät entisestään ja verkoston käyttövarmuus säilyy korkeana. Vuoden 2008 veden myynti oli m 3, mikä oli 2,1 % edellisvuotta ja jonkin verran ennakoitua pienempi. Tätä selittää osaltaan, että kesä 2008 oli sateinen, joten kasteluveden tarve oli erittäin vähäinen. Osuuskunnan liikevaihto ylitti jo kolmannen kerran peräkkäin miljoonan euron rajan. Tulot siirrettiin verkoston kunnostukseen ja rakentamiseen. Taloudellinen tulos oli lievästi tappiollinen, mikä ei kuitenkaan tämän suuruisena ole huolestuttava seikka. Liittymismaksutuloja saatiin kohtuullisen hyvin. Uusien liittymien vähentynyttä määrää kompensoivat useat suuret laajennukset. Marraskuun lopussa 2007 Nokialla sattuneen katastrofin jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö kehotti terveydensuojeluviranomaisia selvittämään yhdessä rakennusvalvontaviranomaisten kanssa sekä vesilaitosten tekniset ratkaisut että vesijohtoverkostoon liittyneiden kiinteistöjen tekniset ratkaisut, jotta vastaavilta vahingoilta vältyttäisiin. Tämä tarkastus tehtiin Ylivieskassa helmikuun 2008 aikana. Suurempia riskikohteita ei havaittu. Mahdollisiin kriiseihin on kuitenkin syytä varautua valmistautumalla ja harjoittelemalla etukäteen kriisiviestintää ja muita kriisin aikaisia toimenpiteitä. Ennen kaikkea on kuitenkin syytä minimoida pienimmätkin mahdollisuudet kriisien syntymiseen. Olemme panostaneet henkilökuntamme hyvinvointiin ja koulutukseen, jotta ammattitaidon taso ja työmotivaatio saadaan pidettyä korkeana jatkossakin. Henkilökuntaa on tuettu liikunnallisissa harrastuksissa, joiden kautta sekä fyysinen että henkinen jaksaminen säilyy korkeana kaikenikäisillä työntekijöillä. Tulevaan sukupolvenvaihdokseen pyrimme varautumaan hyvissä ajoin kehittämällä toimintaamme ja palkkaamalla uutta henkilöstöä. Toimintamme tarkoitus on tarjota vedenkäyttäjille hyvää laatuvaatimukset täyttävää talousvettä luotettavasti sekä kohtuullisin kustannuksin. Tässä onnistuimme jälleen hyvin yhteistyössä henkilöstön ja hallituksen, Ylivieskan kaupungin, Vesikolmio Oy:n sekä terveysvalvontaviranomaisten kanssa, muitakaan yhteistyökumppaneitamme unohtamatta. Kiitokset heille kaikille sekä myös asiakkaillemme. Erityiskiitos henkilöstölle, jonka innostuneisuutta, aktiivisuutta ja työhön sitoutuneisuutta on ilo seurata päivittäin. Toni Huuha toimitusjohtaja

4 Hallinto ja henkilöstö Jäsenet Kertomusvuoden päättyessä Ylivieskan Vesiosuuskunnassa oli 2978 jäsentä ja jäsenten eli omistajien maksettujen osuuksien määrä oli yhteensä osuuskunnan jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 23 ja yhteisöjäseniä 3. Osuuskuntakokoukset Varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 15. toukokuuta 2008 Ylivieskan uimahallin kokoustiloissa. Kokouksessa oli edustettuna Hallitus Ylivieskan Vesiosuuskunnan hallitus: Puheenjohtaja Unto Koskinen rakennuspäällikkö Varapuheenjohtaja Pekka Nikula maaseutuasiamies Jäsenet Jouni Harju maatalousyrittäjä Eero Kilpiö myyntipäällikkö Markku Kivi toimitusjohtaja Matti Lesell` toimitusjohtaja Oiva Ojanperä toimitusjohtaja Ahti Törmälä pintakäsittelijä Tilintarkastus Tilintarkastajat: Rauha Kallio HTM varalla Risto Hannula Tarja Hynynen HTM varalla Kauko Sarkkinen Henkilöstö Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden päättyessä 9, joista osa-aikaisia yksi. Työntekijät: Toni Huuha... toimitusjohtaja Maarit Määttänen... laskuttaja Heikki Häivälä... vesilaitoksenhoitaja Taisto Kangas... varastonhoitaja Osmo Törmälä... asentaja Petri Konttila... asentaja Heikki Hakalahti... asentaja Petri Partala... asentaja Arja Ylitalo... siivooja Lisäksi tilapäisessä työsuhteessa on ollut Mikko Luhtasela 4 kk, Antti Kujala 3 kk ja Antti Mäkikauppila 1 kk 4

5 Tilinpäätös: hallituksen kertomus vuoden 2008 toiminnasta Toimintaympäristö Osuuskunnan vedenhankinta suoritetaan Vesikolmio Oy:ltä, joka on Kalajokilaakson alueella toimiva kuntien omistama vedenhankintayhtiö. Vesiosuuskunnan toiminta-alueelle vesi toimitettiin Vesikolmio Oy:n Sievin Kiiskilän ja Pitkäkankaan pohjavedenottamoista. Lähtevä vesi käsitellään vedenottamoilla kalkkikivialkaloinnilla metalleja syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi ja vesihygienia varmistetaan UVlaitteilla. Vedenhankinta Vesikolmio Oy:ltä m 3 oli 0,7 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Veden myynti asiakkaille oli m 3, mikä pieneni edellisvuodesta 2,1 %. Näin yleisen kulutuksen osuus kasvoi ollen 8,9 % (7,6 % vuonna 2007). Osuuskunta hoitaa jätevesilaskutuksen ja sen tilityksen Ylivieskan kaupungille. Vuonna 2008 laskutettu jätevesimäärä oli m 3, missä oli kasvua 4,7 %. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2008 rakennettiin kaava- ja haja-asutusalueelle vesijohtoverkostoa seuraavasti: Runkojohtoa rakennettiin 3709 m ja talojohtoa 4576 m. Putkirikkoja oli vuoden 2008 aikana yhteensä 14 kpl, joista runkojohtovuotoja 4 kpl ja talojohtovuotoja 4 kpl. Ulkopuolisen koneurakoitsijan aiheuttamia runkojohdon korjauksia oli 3 kpl ja talojohdon korjauksia 3 kpl. Vuonna 2008 liittyi vesiosuuskunnan verkostoon yhteensä 56 uutta liittyjää jakaantuen seuraavasti: - Omakotitaloja kpl - Paritaloja... 4 kpl - Rivitaloja... 2 kpl - Kerrostaloja... 2 kpl - Liikerakennuksia... 4 kpl - Teollisuusrakennuksia... 3 kpl - Vapaa-ajan rakennuksia... 1 kpl Vesijohtoverkosto on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mistä kertoo edelleen alhainen vuotovesiprosentti, vaikkakin siinä oli lievää kasvua. Saneerauksia on syytä tehdä nopealla tahdilla, sillä valtaosa verkostosta on rakennettu ja luvuilla, joten ne alkavat olla tiensä päässä. Suurimpia riskikohteita vuotojen kannalta ovat jäljellä olevat rautaputkesta rakennetut talojohdot, joiden uusiminen on kiinteistön omistajien vastuulla. Talojohtojen uusintaa jatketaan lähestymällä kiinteistöjen omistajia kirjeitse ja kertomalla piilevästä vahinkoriskistä. Osuuskunnan runkojohtovuodoista suurin osa on aiheutunut liitossatuloiden pulttien syöpymisestä. Liitossatuloiden järjestelmällistä uusintaa on syytä jatkaa ennakoimattomien vuotojen välttämiseksi. Vedenkulutuksen valvontaa ja vuotojen etsintää voidaan kehittää asentamalla uusia mittauspisteitä ja vertaamalla veden myyntiä ja pumppausta alueittain. Suurten ikäluokkien eläköityminen asettaa omat haasteensa toiminnallemme. Seuraavien viiden vuoden aikana Ylivieskan Vesiosuuskunnan henkilökunnasta on jäämässä eläkkeelle näillä näkymin kolme henkilöä. Tähän on varauduttava hyvissä ajoin rekrytoimalla uusia henkilöitä sekä kouluttamalla jo talossa olevia, jotta osaaminen saadaan säilytettyä. Hallinto Vesiosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous valitsi hallitukseen tehtäväänsä jatkamaan Unto Koskisen ja Markku Kiven. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Rakennuspäällikkö Unto Koskinen toimi hallituksen puheenjohtajana ja maaseutuasiamies Pekka Nikula varapuheenjohtajana. Toimitusjohtaja Toni Huuha toimi hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Vesiosuuskunnan tilintarkastajina toimivat Rauha Kallio HTM ja Tarja Hynynen HTM. Hallituksen valitsemina tositetarkastajina toimivat Pekka Nikula ja Oiva Ojanperä. Investoinnit ja rahoitus Tilikauden investoinnit olivat euroa ja ne kohdistuivat pääosin vesijohtoverkoston saneeraukseen ja rakentamiseen, joihin käytettiin varoja euroa. Laite-, kone- ja kalustohankintoihin käytettiin euroa. Investoinnit rahoitettiin kokonaan toiminnasta saaduin varoin. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen käytettiin kaikkiaan varoja ,52 euroa eli suunnitelman mukaisesti. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli kertomusvuoden päättyessä yhdeksän vakinaista henkilöä, joista yksi osa-aikainen. Vesiosuuskunnan henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia toimintavuoden aikana. Taloudellinen tulos Osuuskunnan liikevaihto oli euroa ( ), eli samaa tasoa parin edellisen vuoden kanssa. Toimintavuoden tulos osoittaa euron alijäämää. 5

6 TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut L I I K E A L I J Ä Ä M Ä Rahoitustuotot ja -kulut Tilikausi Tilikausi Tilikausi Tilikausi Tilikausi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Korkotuotot , , , , ,36 Arvonalentumiset rahoitusarvopapereista ,00 Korkokulut -228,88-249,66-67,44 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , , ,92 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , , ,47 Satunnaiset tuotot 608,03 Satunnaiset tuotot yhteensä 608,03 Tilikauden tuloverot -119,13 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , , , ,47 6

7 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 7 417, ,53 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 417, ,53 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , , ,79 Rakennukset ja rakennelmat , , , , ,66 Koneet ja kalusto , , , , ,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,92 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , , ,57 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , , , , ,04 Sijoitukset yhteensä , , , , ,04 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , , ,07 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , , ,07 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , , ,50 Siirtosaamiset , , , , ,15 Muut saamiset 5 794,35 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , , ,65 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet , , ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä , , ,00 Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ V a s t a a v a a y h t e e n s ä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , , , , ,22 Vararahasto , , , , ,11 Liittymismaksurahastot , , , , ,76 Muut sääntöjen mukaiset rahastot , , , , ,35 Muut rahastot yhteensä , , , , ,44 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , , ,75 Tilikauden ylijäämä , , , , ,48 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , ,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Palautettavat liittymismaksut Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,52 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 7

8 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Pysyviin vastaaviin kirjatut rahoitusvälineet: Sampo Yhteisökorko K kirjanpitoarvo ,36 Yhteisökorko K markkina-arvo ,16 Rahoitusarvopaperit Sampo Oil arvopaperien hankintahinnan ,00 ja markkina-arvon ,0 erotus ,00 kirjattu rahoituskuluihin. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: arvioitu pitoaika poisto poisto Hyödykeryhmä vuotta prosentti menetelmä Verkosto 25 tasapoisto Asfaltointi 10 tasapoisto Atk-ohjelma 5 tasapoisto Rakennus 4 % menojäännöspoisto Rakennus 7 % menojäännöspoisto Laitteet 25 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Autot 25 % menojäännöspoisto Yhteismäärät muiden yritysten osuuksista saaduista tuotoista, korkotuotoista ja -kuluista: Rahoitustuotot 8 507, ,13 Korkotuotot , ,31 Korkokulut ,88-249, , ,78 8

9 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Koneiden ja laitteiden hankintamenojen poistamaton osa: Koneet ja kalusto taseessa yhteensä, josta , ,96 Laitteiden ja mittareiden poistamaton osa , ,56 Autojen poistamaton osa , ,34 Muun kaluston poistamaton osa , ,06 Pysyvien vastaavien aineellisen omaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot: Muut pitkävaikutteiset menot 2 979, ,48 Rakennukset ja rakennelmat , ,19 Koneet ja kalusto , ,31 Muut aineelliset hyödykkeet , ,30 Poistot yhteensä , ,28 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot: Oman pääoman erittely: Osuuspääoma tilikauden alussa , ,62 Osakepääoma tilikauden lopussa , ,62 Vararahasto tilikauden alussa , ,11 Tilikauden muutos 0,00 0,00 Vararahasto tilikauden lopussa , ,11 Käyttö-ja korjausrahasto 0,00 0,00 Muut rahastot tilikauden alussa , ,76 Tilikauden muutos 0,00 0,00 Muut rahastot tilikauden lopussa , ,76 Edellisten tilikauden yli-/alijäämä tk:n alussa , ,00 Ed. tilikauden yli-/alijäämä siirto , ,93 Edellisten tk:n yli-/alijäämä tk:n lopussa , ,93 Tilikauden yli-/alijäämä , ,91 Omapääoma yhteensä , ,86 9

10 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras pääoma: Tase erän nimi Lainaaja Eräpvm Eur Pitkäaikaiset siirtovelat Palautettavat liittymismaksut ,42 Yhteensä ,42 Velkoihin sisältyvät olennaiset erät: Jätevesitilitys Ylivieskan kaupunki ,85 Palautettavat liittymismaksut ,42 Vakuudet ja vastuusitoumukset: Vakuuksia ja vastuusitoumuksia ei ole Liitetiedot henkilöstöstä : Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöt 3 4 Työntekijät 6 6 Yhteensä 9 10 Henkilöstökulut: Tilikauden palkat , ,56 Palkkiot 6 060, ,00 Eläkekulut , ,99 Henkilösivukulut , ,72 Henkilöstökulut yhteensä , ,27 Aktivoidut palkat , ,78 Aktivoidut sos.kulut , ,01 10

11 11

12 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista: Päiväkirja Pääkirja Velallisreskontra Ostoreskontra Palkkakirjanpito Myyntireskontra Tasekirja Tase-erittelyt ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelaji säilytystapa Kassatositteet 19 paperitositteina Pankkitositteet Nordea 10 tito Pankkitositteet Sampo 80 tito Pankkitositteet OKO 50 tito Pankkitositteet POP 20 tito Myyntitositteet 74 paperitositteina Ostotositteet 70 paperitositteina Palkkakirjaukset 85 paperitositteina Poistokirjaukset 88 paperitositteina Muistiotositteet 90 paperitositteina Alv-kirjaukset 99 paperitositteina 12

13 13

14 Vedenhankinta, myynti ja yleinen kulutus m Myynti Hankinta Yl.kulutus Vesijohtojen rakentaminen

15 Liikevaihto Vuosi Uudet liittyjät 120 Vuosi kpl Liittymismaksut Vuosi Johtolinjojen rakentaminen runko- tontti- Vuosi johdot (m) johdot (m)

16 Putkirikot / vuodot Hukkavesimäärä Vuosi m Hukkavesiprosentti Vuosi % , , , , , , , , ,9 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Veden käytön jakautuminen VAPAA-AJANASUNNOTSEKALAISET 0 % 0 % LIIKERAKENNUKSET 0 % MAATALOUS 10 % PALVELUT 17 % OK-TALOT 41 % TEOLLISUUS 3 % KERROSTALOT 15 % PARITALOT RIVITALOT 1 % 10 % 16

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 494 052 Tasearvo... 5 979 832 Investoinnit...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 KITEEN LÄMPÖ OY TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6)... 3 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 5 ARVIO

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot