Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti"

Transkriptio

1

2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu Liikevaihto Tasearvo Investoinnit Veden myynti m 3 Vesijohtoverkosto km josta päävesijohtoja km Ylivieskassa Suomessa keskimäärin Vesi 0,82 /m 3 1,15 /m 3 Jätevesi (Ylivieskan kaupunki) 1,83 /m 3 1,79 /m 3 Yhteensä 2,65 /m 3 2,94 /m 3 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, ve s i 0,82 0,82 jätevesi 1,83 2,07 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallinto ja henkilöstö... 4 Tilinpäätös Hallituksen kertomus... 5 Tuloslaskelma... 6 Tase... 7 Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Toimintatietoja

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2007 Ylivieskassa rakennettiin edelleen vilkkaasti. Kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen jatkui Pakolan alueella. Uusia vesiliittymiä tehtiin 81 kpl, joista 58 oli omakotitaloja. Omakotitaloista 60 % rakennettiin hajaasutusalueelle, tämän vuoksi uusia runkojohtoja rakennettiin kohtuullisen paljon. Suurin saneerauskohde oli Männistön vanhan alueen venttiilien ja liitossatuloiden järjestelmällinen uusiminen. Muita pienempiä saneerauskohteita oli ympäri kaupunkia. Vuotoja korjattiin vuoden aikana 15 kpl ja vuotovesiprosentti oli 7,5. Vuotovesiprosentti on pari yksikköä edellisvuotta suurempi. Tämä selittyy muutamalla pienehköllä, mutta kohtuullisen pitkäaikaisella vuodolla pitkin vuotta Saneerauksia on jatkettava, jotta vuodot vähenevät entisestään ja verkoston käyttövarmuus säilyy korkeana. Vuoden 2007 veden myynti oli m 3, mikä oli 0,3 % edellisvuotta vähemmän. Tätä selittää osaltaan, että kesä 2007 oli sademäärältään normaali, joten kasteluveden tarve oli vähäinen vuoteen 2006 verrattuna. Osuuskunnan liikevaihto ylitti toisen kerran peräkkäin miljoonan euron rajan. Tulot siirrettiin verkoston kunnostukseen ja rakentamiseen. Osuuskunnan henkilökunta pieneni kahdella hengellä menneen vuoden aikana. Vesihuoltopäällikkö Markku Komulainen siirtyi kesäkuussa Limingan Vesihuolto Oy:n johtajaksi ja toimistonhoitaja Anneli Lesell jäi viettämään ansaittuja eläkepäiviä vuoden lopussa. Anneli palveli Ylivieskan Vesiosuuskuntaa 45 vuoden ajan. Osuuskunnan kirjanpito ulkoistettiin Annelin lähdön myötä tilitoimistolle. Marraskuun lopussa Nokialla sattui nykyaikaisen vesihuoltomme vakavin katastrofi. Arviolta 400m 3 puhdistettua jätevettä pääsi jätevedenpuhdistamolta vesijohtoverkostoon. Nokian tapaus herätti ja herättää keskustelua vielä pitkään ja on meille kaikille hyvänä muistutuksena puhtaan talousveden välttämättömyydestä. Hygienian ja sen moninkertaisen varmistamisen tärkeys tuli osoitettua ikävällä tavalla. Puhdas vesi ei ole itsestään selvyys meillä Suomessakaan, sen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Nokian katastrofin jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö kehotti terveydensuojeluviranomaisia selvittämään yhdessä rakennusvalvontaviranomaisten kanssa sekä vesilaitosten tekniset ratkaisut että vesijohtoverkostoon liittyneiden kiinteistöjen tekniset ratkaisut, jotta vastaavilta vahingoilta vältyttäisiin. Tämä tarkastus tehtiin Ylivieskassa helmikuun 2008 aikana. Suurempia riskikohteita ei havaittu. Olemme panostaneet henkilökuntamme hyvinvointiin ja koulutukseen, jotta ammattitaidon taso saadaan pidettyä korkeana jatkossakin, vaikka osuuskunnan henkilöstöstä kolmasosa on jäämässä eläkkeelle muutaman seuraavan vuoden kuluessa. Henkilökunnastamme kaikki veden kanssa tekemisissä olevat suorittivat vuoden 2007 aikana STTV:n vesiosaamistestin. Lisäksi olemme olleet mukana Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen järjestämissä koulutustapahtumissa, sekä yhden asentajan voimin uudessa vesihuollon näyttötutkintoon johtavassa koulutuksessa. Toimintamme tarkoitus on tarjota vedenkäyttäjille hyvää laatuvaatimukset täyttävää talousvettä luotettavasti sekä kohtuullisin kustannuksin. Tässä onnistuimme jälleen hyvin yhteistyössä henkilöstön ja hallituksen, Ylivieskan kaupungin, Vesikolmio Oy:n sekä terveysvalvontaviranomaisten kanssa, muitakaan yhteistyökumppaneitamme unohtamatta. Kiitokset heille kaikille sekä myös asiakkaillemme! Toni Huuha toimitusjohtaja

4 Hallinto ja henkilöstö Jäsenet Kertomusvuoden päättyessä Ylivieskan Vesiosuuskunnassa oli 2985 jäsentä ja jäsenten eli omistajien maksettujen osuuksien määrä oli yhteensä osuuskunnan jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 43 ja yhteisöjäseniä 1. Osuuskuntakokoukset Varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 24. huhtikuuta 2007 Ylivieskan uimahallin kokoustiloissa. Kokouksessa oli edustettuna Hallitus Ylivieskan Vesiosuuskunnan hallitus: Puheenjohtaja Unto Koskinen rakennuspäällikkö Varapuheenjohtaja Pekka Nikula maaseutuasiamies Jäsenet Jouni Harju maatalousyrittäjä Tilinttarrkasttus Eero Kilpiö Markku Kivi Matti Lesell` Oiva Ojanperä Ahti Törmälä myyntipäällikkö toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja pintakäsittelijä Tilintarkastajat: Rauha Kallio HTM varalla Risto Hannula Tarja Hynynen HTM varalla Kauko Sarkkinen Henkilösttö Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden päättyessä 9, joista osa-aikaisia yksi. Työntekijät: Toni Huuha... toimitusjohtaja Anneli Lesell`... toimistonhoitaja saakka Maarit Määttänen...laskuttaja Heikki Häivälä...vesilaitoksenhoitaja Taisto Kangas... varastonhoitaja Osmo Törmälä... asentaja Petri Konttila... asentaja Heikki Hakalahti... asentaja Petri Partala... asentaja Arja Ylitalo...siivooja Lisäksi tilapäisessä työsuhteessa on ollut Mikko Luhtasela 4 kk. 4

5 Tilinpäätös: hallituksen kertomus vuoden 2007 toiminnasta Toimintaympäristö Osuuskunnan vedenhankinta suoritetaan Vesikolmio Oy:ltä, joka on Kalajokilaakson alueella kuntien omistama vedenhankintayhtiö. Vesiosuuskunnan toiminta-alueelle vesi toimitettiin Vesikolmio Oy:n Sievin Kiiskilän ja Pitkäkankaan pohjavedenottamoista. Lähtevä vesi käsitellään vedenottamoilla kalkkikivialkaloinnilla metalleja syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi ja vesihygienia varmistetaan UVlaitteilla. Vedenhankinta Vesikolmio Oy:ltä m 3 oli 1,9 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Veden myynti asiakkaille oli m 3, mikä pieneni edellisvuodesta 0,3 %. Näin yleisen kulutuksen osuus kasvoi ollen 7,6 % (5,6 % vuonna 2006). Osuuskunta hoitaa jätevesilaskutuksen ja sen tilityksen kaupungille. Vuonna 2007 laskutettu jätevesimäärä oli m 3. Toiminnan kehittäminen VESIJOHTOVERKOSTO Vuonna 2007 rakennettiin kaava- ja haja-asutusalueelle vesijohtoverkostoa seuraavasti: Runkojohtoa rakennettiin 3190 m ja talojohtoa 5498 m. Putkirikkoja oli vuoden 2007 aikana yhteensä 15 kpl, joista runkojohdoissa 5 kpl ja talojohdoissa 10 kpl. Ulkopuolisen koneurakoitsijan katkaisemia runkojohdon korjauksia oli 1 kpl ja talojohdon korjauksia 1 kpl. Talojohtovuodoista 5 kpl oli rautaputkissa. Nämä pääasiallisesti luvulla rakennetut talojohdot ovat iso riski omistajilleen. Vuonna 2007 liittyi vesiosuuskunnan verkostoon yhteensä 81 uutta liittyjää jakaantuen seuraavasti: - Omakotitaloja...58 kpl - Paritaloja... 5 kpl - Rivitaloja... 7 kpl - Kerrostaloja... 1 kpl - Teollisuusrakennuksia... 4 kpl - Vapaa-ajan rakennuksia... 1 kpl - Julkisia rakennuksia... 1 kpl - Maatalousrakennuksia... 4 kpl Vesijohtoverkosto on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mistä kertoo edelleen alhainen vuotovesiprosentti, vaikkakin siinä oli kasvua pari prosenttia. Saneerauksia on syytä tehdä nopealla tahdilla, sillä valtaosa verkostosta on rakennettu ja luvuilla, joten ne alkavat olla tiensä päässä. Suurimpia riskikohteita vuotojen kannalta ovat jäljellä olevat rautaputkesta rakennetut talojohdot, joiden uusiminen on kiinteistön omistajien vastuulla. Osuuskunnan runkojohtovuodoista suurin osa on aiheutunut liitossatuloiden pulttien syöpymisestä. Liitossatuloiden järjestelmällistä uusintaa on syytä jatkaa ennakoimattomien vuotojen välttämiseksi. Suurten ikäluokkien eläköityminen asettaa omat haasteensa toiminnallemme. Seuraavien viiden vuoden aikana Ylivieskan Vesiosuuskunnan henkilökunnasta on jäämässä eläkkeelle näillä näkymin kolme henkilöä. Tähän on varauduttava hyvissä ajoin rekrytoimalla uusia henkilöitä sekä kouluttamalla jo talossa olevia, jotta osaaminen saadaan säilytettyä. Hallinto Vesiosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous valitsi hallitukseen tehtäväänsä jatkamaan Jouni Harjun, Matti Lesellin ja Ahti Törmälän. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Rakennuspäällikkö Unto Koskinen toimi hallituksen puheenjohtajana ja maaseutuasiamies Pekka Nikula varapuheenjohtajana. Toimitusjohtaja Toni Huuha toimi hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Vesiosuuskunnan tilintarkastajina toimivat Rauha Kallio HTM ja Tarja Hynynen HTM. Hallituksen valitsemina tositetarkastajina toimivat Pekka Nikula ja Oiva Ojanperä. Investoinnit ja rahoitus Tilikauden investoinnit olivat euroa ja ne kohdistuivat pääosin vesijohtoverkoston saneeraukseen ja rakentamiseen, joihin käytettiin varoja euroa. Laite-, kone- ja kalustohankintoihin käytettiin euroa ja ATKhankintoihin euroa. Investoinnit rahoitettiin kokonaan toiminnasta saaduin varoin. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen käytettiin kaikkiaan varoja ,52 euroa eli suunnitelman mukaisesti. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli kertomusvuoden päättyessä 9 vakinaista henkilöä, joista yksi osaaikainen. Vesihuoltopäällikkö Markku Komulainen siirtyi alkukesästä Limingan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajaksi ja toimistonhoitaja Anneli Lesell jäi eläkkeelle vuoden lopussa työskenneltyään Vesiosuuskunnalla 45 vuotta. Taloudellinen tulos Osuuskunnan liikevaihto oli euroa ( ), eli liikevaihto oli hyvin tarkasti samaa tasoa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintavuoden tulos osoittaa 1280 euron alijäämää. 5

6 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut L I I K E A L I J Ä Ä M Ä Rahoitustuotot ja -kulut Tilikausi Tilikausi Tilikausi Tilikausi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Korkotuotot , , , ,36 Korkokulut -249,66-67,44 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,92 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,47 Satunnaiset tuotot 608,03 Satunnaiset tuotot yhteensä 608,03 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , , ,47 6

7 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , ,12 0, ,92 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,07 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,07 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,50 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,50 Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset , , , ,15 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,15 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet , ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,00 Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ V a s t a a v a a y h t e e n s ä , , , , , , , , , , , , , , , ,06 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Liittymismaksurahastot Muut sääntöjen mukaiset rahastot Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Palautettavat liittymismaksut Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 5 255, , , , , , , , , , , ,28 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Vedenhankinta, myynti ja yleinen kulutus m Myynti Hankinta Yl.kulutus Vesijohtojen rakentaminen Liikevaihto Vuosi Liikevaihto

13 Uudet liittyjät Vuosi kpl Liittymismaksut Vuosi eur Johtolinjojen rakentaminen runko- tontti- Vuosi johdot (m) johdot (m) Putkirikot / vuodot

14 Hukkavesimäärä Vuosi m Hukkavesiprosentti Vuosi % , , , , , , , ,6 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Veden käytön jakautuminen VAPAA- AJANASUNNOT 0 % MAATALOUS 11 % SEKALAISET 0 % LIIKERAKENNUKSET 0 % PALVELUT 18 % OK-TALOT 42 % TEOLLISUUS 3 % KERROSTALOT 15 % PARITALOT 1 % RIVITALOT 10 % 14

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 494 052 Tasearvo... 5 979 832 Investoinnit...

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi 01.01.2003-31.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot