Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti"

Transkriptio

1

2 2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu Liikevaihto Tasearvo Investoinnit Veden myynti m 3 Vesijohtoverkosto km josta päävesijohtoja km Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallinto ja henkilöstö... 4 Tilinpäätös Hallituksen kertomus... 5 Tuloslaskelma... 6 Tase... 7 Liitetiedot Tilintarkastuskertomus...11 Toimintatietoja

3 Toimitusjohtajan katsaus Ylivieskan Vesiosuuskunnan 54. toimintavuosi jää historiaan toimitusjohtaja Matti Saariketun viimeisenä työvuotena hänen siirryttyä ansaituille eläkepäiville , johdettuaan Vesiosuuskuntaa vuodesta 1969 lähtien. Saariketun aikana Ylivieskan vesihuolto otti huiman harppauksen eteenpäin. Tänä aikana siirryttiin jokiveden käytöstä Kiiskilän kirkkaaseen ja koko kaupunki hajaasutusalueineen saatiin vesihuollon piiriin. Suurten ikäluokkien eläköityessä vesihuoltoalalta poistuu vuosittain noin 200 henkeä. Seuraavien 10 vuoden kuluessa Ylivieskan Vesiosuuskunnan henkilökunnasta 40 % on siirtymässä eläkkeelle. Tähän on syytä varautua hyvissä ajoin, jotta toiminta saadaan turvattua ja osaamisen taso pidettyä korkealla tulevinakin vuosina. Vuoden 2005 veden myynti oli m 3, mikä oli 0,5 % edellisvuotta enemmän. Vuoden suurin uudisrakennushanke oli Salmiperän kaava-alueen IVvaihe. Pakolan kaava-alueen rakentaminen käynnistyi vuoden loppupuolella ja tulee jatkumaan pitkälle vuoteen Suurin saneerauskohde oli Lintutien runkovesijohto. Uusien liittymiä tehtiin 67 kpl, mikä on edellisvuosien tasoa. Jätevesihuollon kehityksen suhteen elämme mielenkiintoisia aikoja. Jätevedenpuhdistamojen entistä tiukemmat lupaehdot yhdessä vuoden 2004 alusta voimaan astuneen haja-asutusalueita koskevan jätevesiasetuksen ( Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ) kanssa vaativat tulevina vuosina kunnilta ja viemärilaitoksilta suuria investointeja jätevesien käsittelyyn. Kalajokilaaksossa todennäköisin vaihtoehto on johtaa jätevedet aina Haapajärveltä asti Kalajoelle rakennettavalle keskuspuhdistamolle. Tämä vaatisi siirtoviemärin rakentamisen kyseiselle välille, mutta toisaalta mahdollistaisi alueen nauhamaisen asutuksen liittämisen kunnallisen jäteveden käsittelyn piiriin. Tehtyjen selvitysten pohjalta alueella ollaan päätymässä ratkaisuun, jonka mukaan Vesikolmio Oy ottaa nykyisen veden tukkutoiminnan lisäksi hoitaakseen myös jäteveden tukkutoiminnan, eli käytännössä rakennettavat siirtoviemärit ja tarvittavan puhdistamon. Hankkeen seuraavana vaiheena on asiakirjojen tuominen Vesikolmion osakaskuntien kunnalliseen päätöksentekoon. Vesiosuuskunnassa ollaan valmiita tarjoamaan palveluita myös jätevesien johtamisen muodossa, mikäli tämä on jäsentemme etujen mukaista. Toimintamme tarkoitus on tarjota kuluttajille hyvää laatuvaatimukset täyttävää talousvettä luotettavasti ja edullisesti. Tämän mahdollistaa vain toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa. On jälleen aika kiittää henkilöstöä ja hallintoa, unohtamatta Ylivieskan kaupungin, Vesikolmio Oy:n, terveysvalvontaviranomaisten, ympäristöhallinnon sekä muiden yhteistyökumppaneiden osuutta. Toni Huuha

4 Hallinto ja henkilöstö Jäsenet Kertomusvuoden päättyessä Ylivieskan Vesiosuuskunnassa oli 2988 jäsentä ja jäsenten eli omistajien maksettujen osuuksien määrä oli yhteensä osuuskunnan jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 20 ja yhteisöjäseniä 7. Osuuskuntakokoukset Varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 26. huhtikuuta 2005 Ylivieskan seudun ammattiopiston auditoriossa. Kokouksessa oli edustettuna Hallitus Ylivieskan Vesiosuuskunnan hallitus: Puheenjohtaja Unto Koskinen rakennuspäällikkö Varapuheenjohtaja Pekka Nikula maaseutuasiamies Jäsenet Jouni Harju maatalousyrittäjä Tilinttarrkasttus Eero Kilpiö Markku Kivi Matti Lesell` Oiva Ojanperä Ahti Törmälä myyntipäällikkö toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja pintakäsittelijä Tilintarkastajat: Rauha Kallio HTM varalla Aulikki Palola HTM Henkilösttö Maija-Liisa Järvi varalla Risto Hannula Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli 10, joista osa-aikaisia kolme. Työntekijät: Matti Saarikettu... toimitusjohtaja saakka Markku Komulainen...vesihuoltopäällikkö Anneli Lesell`... toimistonhoitaja Maarit Määttänen...laskuttaja Heikki Häivälä...vesilaitoksenhoitaja Taisto Kangas... varastonhoitaja Osmo Törmälä... asentaja Petri Konttila... asentaja Heikki Hakalahti... asentaja Arja Ylitalo...siivooja Lisäksi tilapäisessä työsuhteessa on ollut työharjoittelijana Mikko Kukkola 3 kk ja Petri Partala 7 kk. 4

5 Tilinpäätös: hallituksen kertomus vuoden 2005 toiminnasta Toimintaympäristö Osuuskunnan vedenhankinta suoritetaan Vesikolmio Oy:ltä, joka on Kalajokilaakson alueella kuntien omistama vedenhankintayhtiö. Vesiosuuskunnan toiminta-alueelle vesi toimitettiin Vesikolmio Oy:n Sievin Kiiskilän, Pitkäkankaan ja Lähteenkankaan pohjavedenottamoista. Lähtevä vesi käsitellään vedenottamoilla kalkkikivi alkaloinnilla metalleja syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi ja vesihygienia varmistetaan UVlaitteilla. Vedenhankinta Vesikolmio Oy:ltä m 3 oli 1,9 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Veden myynti asiakkaille oli m 3, mikä kasvoi edellisvuodesta 0,5 %. Näin ollen myös yleisen kulutuksen määrä kasvoi ja oli 6,5 % (5,1 %). Toiminnan kehittäminen VESIJOHTOVERKOSTO Vuonna 2005 rakennettiin kaava- ja haja-asutusalueelle vesijohtoverkostoa seuraavasti: Runkojohtoja saneerattiin 935 m ja talojohtoja 820 m. Runkojohtoa uudisrakeennettiin 2645 m ja talojohtoa 3695 m. Runkojohtovuotoja korjattiin 5 kpl, talojohtovuotoja 6 kpl ja satulavuotoja 3 kpl. Ulkopuolisen koneurakoitsijan katkaisemia runkojohdon korjauksia oli 8 kpl ja talojohdon korjauksia 1 kpl. Vuonna 2005 liittyi kiinteistöjä vesiosuuskunnan verkostoon seuraavasti: - Omakotitaloja...54 kpl - Paritaloja... 4 kpl - Rivitaloja...7 kpl - Kerrostaloja...1 kpl - Liikerakennuksia... 1 kpl Seuraavien vuosien verkoston investoinnit tulevat painottumaan hallittuun, järjestelmälliseen saneeraukseen, jolla pyritään ehkäisemään luvuilla rakennettujen, ja lähivuosina ikääntyvien verkosto-osamassojen hallitsematonta uusimistarvetta. Hallinto Vesiosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous valitsi hallitukseen tehtäväänsä jatkamaan toimitusjohtaja Markku Kiven ja rakennuspäällikkö Unto Koskisen. Hallitus kokoontui 12 kertaa. Rakennuspäällikkö Unto Koskinen toimi hallituksen puheenjohtajana ja maaseutuasiamies Pekka Nikula varapuheenjohtajana. Toimitusjohtaja toimi hallituksen kokouksissa esittelijänä ja vesihuoltopäällikkö Markku Komulainen sihteerinä. Vuoden aikana hallitus kävi läpi toimitusjohtajan valintaprosessin. Oman asiantuntemuksensa lisäksi hallitus haki valintaansa tukea myös ulkopuoliselta rekrytoinnin ammattilaiselta. 30 hakijan joukosta tehtävään valittiin 28-vuotias vesitekniikan diplomi-insinööri Toni Huuha,. Vesiosuuskunnan tilintarkastajina toimivat Rauha Kallio HTM ja ekonomi Maija-Liisa Järvi. Hallituksen valitsemina tositetarkastajina ovat toimineet Pekka Nikula ja Markku Kivi. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli kertomusvuoden ajan 10 vakinaista henkilöä, joista kaksi osa-aikaista. Toimitusjohtaja Matti Saarikettu jäi eläkkeelle Taloudellinen tulos Osuuskunnan liikevaihto oli euroa ( eur), eli liikevaihto kasvoi 7,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintavuoden tulos osoittaa euron ylijäämää. Investoinnit ja rahoitus Tilikauden investoinnit olivat euroa ja ne kohdistuivat pääosin vesijohtoverkoston saneeraukseen ja rakentamiseen, joihin käytettiin varoja euroa. Laite-, kone- ja kalustohankintoihin käytettiin euroa ja ATKhankintoihin euroa. Investoinnit rahoitettiin kokonaan toiminnasta saaduin varoin. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen käytettiin kaikkiaan varoja ,99 euroa eli suunnitelman mukaisesti. Tulevaisuuden näkymät Tällä hetkellä näyttää, että Vesikolmio Oy tehtäväkenttää laajennetaan myös jätevesien kaukosiirtoon ja puhdistukseen Kalajokilaakson alueella. Jätevesien keruun hoitaisi edelleen paikalliset vesiyhtiöt nykyisen mallin mukaisesti. Oman toiminta-alueemme osalta jätevesien käsittelyn mahdollisuudet myös haja-asutuksen alueella tulevat paranemaan. Kalajokivartta seurailevaan rakennettavaan runkoviemäriin voitaisiin liittyä myös haja-asutus alueiltamme siirtoviemärin varsilta, missä joki on ohjannut asutuksen nauhamaiseksi. Ylivieskan Vesiosuuskunnassa katsotaan, että viemäreiden rakentamiseen voidaan osallistua, siinä määrin kuin se on jäsentemme edun mukaista. Suurten ikäluokkien eläköityminen asettaa omat haasteensa toiminnallemme. Seuraavien 10 vuoden aikana 40 % Ylivieskan Vesiosuuskunnan henkilökunnasta on jäämässä eläkkeelle. Tähän on varauduttava hyvissä ajoin ottamalla nuorta verta oppiin, jotta tietotaidon taso saadaan säilytettyä. 5

6 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot 8 824, ,96 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,64 Varastojen muutos , ,46 Ulkopuoliset palvelut , ,39 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,49 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,38 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 Muut henkilösivukulut , ,12 Henkilöstökulut yhteensä , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,20 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,20 Liiketoiminnan muut kulut , ,02 L I I K E A L I J Ä Ä M Ä , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,36 Korkokulut ka muut rahoituskulut 0,00-67,44 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,92 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,48 6

7 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,79 Rakennukset ja rakennelmat , ,66 Koneet ja kalusto , ,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 918,92 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,57 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,04 Sijoitukset yhteensä , ,04 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,07 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,07 Myyntisaamiset , ,50 Siirtosaamiset , ,15 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,65 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,45 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,06 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,22 Vararahasto , ,11 Liittymismaksurahastot , ,76 Muut sääntöjen mukaiset rahastot , ,35 Muut rahastot yhteensä , ,44 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,75 Tilikauden ylijäämä , ,48 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,60 Palautettavat liittymismaksut , ,68 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,28 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,99 Ostovelat , ,14 Muut velat , ,31 Siirtovelat , ,63 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,07 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,53 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,06 7

8 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon ja sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Tuloslaskelman liitetiedot Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot rakennuksista menojäännös 4-7 % Poistot verkostosta tasapoisto 25 vuotta Poistot laitteista menojäännös 25 % Poistot kalustosta menojäännös 25 % Poistot autosta menojäännös 25 % Poistot muista pitkäv. menoista tasapoisto 5-10 vuotta Liitetiedot henkilöstöstä HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN Toimihenkilöt 5 5 Työntekijät 5 5 Yhteensä HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut YHTEENSÄ Aktivoidut palkat Aktivoidut henkilösivukulut Henkilöstökulut tuloslaskelmassa Henkilöstökuluihin sisältyvät hallituksen palkkiot

9 Taseen liitetiedot Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana Osuuspääoma , ,57 Osuuspääoma , ,22 Vararahasto , ,11 Vararahasto , ,11 Ylijäämä edellisiltä tilikausilta Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden yli-/alijäämä Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Palautettavat liittymismaksut , ,68 Vakuudet ja vastuusitoumukset Vakuuksia ja vastuusitoumuksia ei ole. Luettelo kirjanpitokirjoista ja säilytystavoista Tasekirja Päivä- ja pääkirja Reskontraerittelyt Pankkitositteet Ostolaskut Myyntilaskut Palkkakirjanpidon tositteet Muistiotositteet erikseen sidottuna ATK-listoina ATK-listoina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina 9

10 Hallituksen esitys vuosituloksen käsittelystä Tilikauden tulos osoittaa ,29 euron ylijäämää. Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä ,29 euroa, jätetään ylijäämä- ja alijäämätilille. Ylivieskassa helmikuun 28. pnä 2006 HALLITUS 10

11 11

12 Vedenhankinta, myynti ja yleinen kulutus m Myynti Hankinta Yl.kulutus Uudet liittyjät Vuosi kpl Liittymismaksut Vuosi eur

13 Maksuvalmius; Quick ratio Vuosi , , , , ,6 Johtolinjojen rakentaminen runko- tonttijohdot Vuosi johdot (m) (m) Putkirikot / vuodot

14 Hukkavesimäärä Vuosi m Hukkavesiprosentti Vuosi % , , , , , ,5 14

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 010 673 Tasearvo... 5 077 059 Investoinnit... 196 733 Veden myynti... 821 529 m 3 Vesijohtoverkosto... 545 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 494 052 Tasearvo... 5 979 832 Investoinnit...

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 3. KAARNION KIINTEISTÖAPU

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA

OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA Viime vuosi aloitettiin KPO:lla hyvin haasteellisissa merkeissä. Kainuun mallin viimeisen valmisteluvuoden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.2. Toiminnan kehitys 7 2.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2009 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi on liiketoiminnallisesti varsin kohtuullinen. Liikevaihto kasvoi hieman, samoin liikevoitto. Tilikauden

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot