Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013"

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta Sivu No Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

3 TULOSLASKELMA Sivu Rahayksikkö EURO VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala B Tuotot , ,85 Kulut Henkilöstökulut , ,49 Poistot -28,19 0,00 Muut kulut , ,00 Kulut yhteensä , ,49 Toiminnanalan kate , ,64 Tuotto-/kulujäämä , ,64 Varainhankinta Tuotot , ,14 Kulut , , , ,92 Tuotto-/kulujäämä , ,72 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitustoiminta 10,50 0,00 Rahoitustoiminta 7,25 8,84 Kulut Rahoitustoiminta -210,67-350,48-192,92-341,64 Tuotto-/kulujäämä , ,36 Yleisavustukset Yleisavustukset , , , ,00 Tilikauden tulos , ,36 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,36

4 TASE Sivu 2.1 Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 054,87 112,74 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 054,87 112,74 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 054,87 112,74 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 592,00 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 1 592,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 4 150, ,43 Muut saamiset 200,00 942,54 Siirtosaamiset , ,57 Lyhytaikaiset yhteensä , ,54 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 121,80 121,80 Rahoitusarvopaperit yhteensä 121,80 121,80 Rahat ja pankkisaamiset 3 184, ,23 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,57 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,31

5 TASE Sivu 2.2 Rahayksikkö EURO V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) , ,66 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,36 Oma pääoma yhteensä , ,02 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,23 Muut velat , ,85 Siirtovelat , ,25 Lyhytaikaiset yhteensä , ,33 Vieras pääoma yhteensä , ,33 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,31

6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Sivu 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Erittely tuotoista Varsinainen toiminta RAY-avustus , ,90 Työllistämistuet , ,01 Muut tuotot 0,00 121,80 Sisäasiainministeriön avustus Qutomo-hanke , ,15 Vantaan Kaupungin avustukset Nice-hankkeelle 7 837,00 0,00 ELY Avustukset , ,06 Muut avustukset 8 000, ,00 Työllistämistukia ovat maksaneet ELY-keskus, Vantaan Kaupunki ja Varma. Tuet sisältyvät tuloslaskelman erään "palkat ja palkkiot". Varainhankinta Liiketoiminnan tuotot , ,44 Jäsenmaksut 940,00 449,00 Muu varainhankinta , ,70 Sijoitus- ja rahoitustuotot Osinkotulot Aktia Oyj 10,50 6,30 Muut korkotuotot 7,25 2,54 Yleisavustukset Kaupungin avustus , ,00 Tuotot yhteensä , ,90

7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Sivu 3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot: Oman pääoman erittely: Edellisten tilikauden yli-/alijäämä tk:n alussa , ,66 Tilikauden yli-/alijäämä , ,36 Oma pääoma yhteensä , ,02 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä: Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä: Työntekijät 12 7 Henkilöstökulut: Palkat , ,03 Eläkekulut , ,13 Muut henkilösivukulut , ,32 Lomapalkkajaksotus sivukuluineen , ,75 Henkilöstökulut yhteensä , ,23

8 Sivu 4.1 Vantaan Nicehearts ry TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Vantaalla, kuun. päivänä 2014 Sari Paljakka, puheenjohtaja Eija Lehojärvi, sihteeri Teea Markkula, varapuheenjohtaja Hannele Varsa Hintriika Helemäe Sirkka Kauppinen Tiina Erkkilä-Wahtera Ulrika Larpes Helena Yliniemi Hanna Valtanen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. Vantaalla, kuun päivänä 2014 Risto Ekholm KHT

9 Sivu 4.2 Vantaan Nicehearts ry TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista: Päiväkirja Pääkirja Palkkakirjanpito Tasekirja Tase-erittelyt ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-osakirjanpitona Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelaji säilytystapa Pankkitositteet Aktia 14 ATK-tositteina Pankkitositteet Aktia 15 ATK-tositteina Myyntitositteet 30 paperitositteina Ostotositteet 40 paperitositteina Palkkatositteet 70 paperitositteina Muistiotositteet 90 paperitositteina Kassatositteet 91 paperitositteina

10 TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 5.1 Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto 1161 Opetusvälineet , Poistot % -28,19-28,19 84, Kalusto ja muu irtain (alv) ,00 Lisäykset Resta-Mesta Oy 1 035, , , Poistot % /3kk osuus -64,68-64,68 970,32 Koneet ja kalusto yhteensä 1 054,87 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 054,87 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 054,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Erillisen inventaarion mukaan 1601 Aineet ja tarvikket 1 592, ,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 1 592,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset Uudenmaan Elinkeino-Liikenne 113, Elomaa Tanja 37, Suomen Icehearts ry 40, Lehto-Häggröt Elina 42, Lehto-Häggröt Elina 20, Elina Lehto-Häggrot 62, LoistoApu 953, Puonti Pirkko 200, Qutomo-projekti 550, Suomen Icehearts ry 90, Tanssiteatteri Raatikon kannatusyhdistys 1 000, Turkka Kalle 111, Vantaan Kaupunki 80, Vantaan Kaupunki 30, Vantaan Kaupunki 692, Vantaan Vihreät Naiset Ry 67,20

11 TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 5.2 Rahayksikkö EURO Vantaan Yrittäjänaiset 60, ,45 Myyntisaamiset yhteensä 4 150,45 Muut saamiset 1779 Muut saamiset TeliaSonera Finland Oyj, Vakuus 200,00 200,00 Muut saamiset yhteensä 200,00 Siirtosaamiset 1849 Muut siirtosaamiset Asunto Oy Unikkotie 2, Parkkialueen puomin kaukosäädin pantt 104, Ely-avustus jaksotus Budde, maksetaan , Ely-avustus jaksotus Budde, maksetaan , Ely kuluja vastaan maksettu avustus , Qutomo , Sisäasiainministeriö, lopputilitys , Tyel-saaminen 2013, hyvitetään ennakkomaksuista , Vantaan kaupungin palkkatukijaksotus marras-joulukuu 600, ,25 Siirtosaamiset yhteensä ,25 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,70 RAHOITUSARVOPAPERIT Muut osakkeet ja osuudet 1881 Muut osakkeet ja osuudet (rah.omaisuus) Aktia Oyj, Osakkeet 21 kpl 121,80 121,80 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 121,80 Rahoitusarvopaperit yhteensä 121,80 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1900 Käteisvarat 1 918, Aktia , Aktia , ,06 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 3 184,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,56 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,43

12 TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 5.3 Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,02 Tilikauden voitto (tappio) ,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,03 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 2871 Ostovelat ACC Orlando Oy 241, Asunto Oy Unikkotie 2 27, Audit Polar Oy 248, Aurinko Kustannus Oy 116, Danske Bank Oyj 141, Heinon Tukku Oy 86, Heinon Tukku Oy 312, Heinon Tukku Oy -108, Heinon Tukku Oy 426, Heinon Tukku Oy 268, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6 046, Marin Muskari 300, Helena Oikarinen-Jabai 154, Osaamistehdas Oy 670, Soluto Oy 787, TeliaSonera Finland Oyj 28, Tikkurilan Kopiopalvelu Oy 124, Valtakunnallinen työpajayhdistys 7, Valtakunnallinen työpajayhdistys 460, ,01 Ostovelat yhteensä ,01 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka Palkat maksup , , Sosiaaliturvamaksuvelka Palkat maksup ,71 588, Maksuunpantu verovelka Verotiliote 11/ , Verotiliote 12/ , ,86

13 TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 5.4 Rahayksikkö EURO 2949 Muut lyhytaikaiset velat Helsingin Icehearts ry 6 000, Jäsenmaksuvelka , Sjöholm Johanna 34, Suomen Icehearts ry 6 000, Suomen Icehearts, tuplasuoritus palautetaan takaisin 126, Vantaan Icehearts Ry 6 000, Vantaan Icehearts Ry 10, , Arvonlisäverovelka 1 785, Verotilivelka 6 159,41 Muut velat yhteensä ,18 Siirtovelat 2961 Palkkamenot (siirtovelat) Palkat maksup , , Lomapalkkamenot (siirtovelat) Lomapalkkavelka , , Työnant. pak. vak.maksut (siirtovelat) Velka muista lakisääteisistä vakuutusmaksuista , ,20 Siirtovelat yhteensä ,27 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,46 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,46 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,43. 20

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus 1O863424. Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009

KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus 1O863424. Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009 KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO Y-tunnus Omistusosuudet: 1O863424 Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009 SISALLYSLuETrEL0 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 KITEEN LÄMPÖ OY TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6)... 3 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 5 ARVIO

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot